Allah a Könyörületes és Irgalmas Nevében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Allah a Könyörületes és Irgalmas Nevében"

Átírás

1 Allah a Könyörületes és Irgalmas Nevében 1

2 2

3 AZ ISZLÁM TANÍTÁSÁNAK ALAPJAI Allamah Sayyid Muhammad Hosayn Tabatabai 3

4 Mű címe angolul: Basic Teachings of Islam Kiadta: International Publishing Co. Tehran-Islamic Republic of Iran ISBN Az iszlám tanításának alapjai Allamah Sayyid Muhammad Hosayn Tabatabai Kiadja: Al Mahdi Institute, Birmingham, Egyesült Királyság,

5 TARTALOM A FORDÍTÓ ELŐSZAVA ELŐSZÓ ÉLETEM: SZERZŐ ÉLETRAJZ VALLÁS HIT ERKÖLCSTAN CSELEKEDETEK KELL-E AZ EMBERNEK A VALLÁS KÖTELÉKEI KÖZT ÉLNIE? KÖVETKEZMÉNY A VALLÁS HASZNA AZ EMBERI CIVILIZÁCIÓ A TÁRSADALOM SZABÁLYOK IRÁNTI SZÜKSÉGLETE AZ EMBER NEM SZABAD vis- a-vis SZABÁLYOK A SZABÁLYOK KIFEJLŐDÉSÉBEN LÉTEZŐ GYENGE PONT A POLGÁRI TÖRVÉNY GYENGESÉGÉNEK ALAPVETŐ FORRÁSA MI KÜLÖNBÖZETI MEG A VALLÁSI TÖRVÉNYEKET MÁS TÖRVÉNYI FORMÁKTÓL RÖVID KITEKINTŐ A VALLÁSOK TÖRTÉNETÉRŐL ISZLÁM A VALLÁS FONTOSSÁGA AZ EMBERI NYUGALOM KIALAKÍTÁSÁBAN ISZLÁM ÖSSZEHASONLÍTVA MÁS VALLÁSOKKAL AZ ISZLÁM ÖSSZEHASONLÍTVA MÁS TÁRSADALMI RENDSZEREKKEL HIT A TEREMTÉS EREDETÉNEK FONTOLÓRA VÉTELE TERMÉSZETES DOLOG BIZONYÍTÉK A LÉTREHOZÓ LÉTÉRE HITTUDOMÁNY ÉS A NEMZETEK A KÍVÁNCSISÁG HATÁSAI AZ EMBERI ÉLETRE HOGYAN ISMERJÜK MEG ISTENT A KEGYES KORÁN SZERINT KORÁNI TANÍTÁSOK A VILÁGEGYETEM TEREMTŐJÉRŐL A KORÁN ÉS A TAUHID ISTEN, A LEGMAGASZTOSABB, A TÖKÉLETESSÉG MINDEN JELLEMZŐJÉVEL RENDELKEZIK MIÉRT NEM SIKERÜL AZ EMBERNEK EGYETÉRTENIE EZZEL AZ IGAZSÁGGAL ISTEN HATALMA ÉS TUDÁSA IGAZSÁGOSSÁG KEGYELEM

6 A TÖKÉLETESSÉG EGYÉB TULAJDONSÁGAI PRÓFÉTASÁG A PRÓFÉTASÁG BIZONYÍTÉKA A KÜLÖNBSÉG EMBER ÉS A TÖBBI DOLOG KÖZÖTT A PRÓFÉTÁK TULAJDONSÁGAI PRÓFÉTÁK AZ EMBERI TÁRSADALOM KÖZÉPPONTJÁBAN AZ ELHATÁROZÁS PRÓFÉTÁI ÉS MÁS PRÓFÉTÁK NOÉ ÁBRAHÁM MÓZES JÉZUS, A FELKENT A KÜLDÖTT - MUHAMMAD, ABDULLAH FIA BAHIRA, A SZERZETES TÖRTÉNETE NESTURIUS, A SZERZETES TÖRTÉNETE JÖVENDÖLÉSEK A MEDINAI ZSIDÓKTÓL A HÍRNÖK ELJÖVETELÉNEK JÖVENDÖLÉSEI A KORÁN VONATKOZÁSÁBAN A KÜLDETÉS KEZDETÉTŐL A KIVONULÁSIG UTAZÁS TAIFBA A LEGNEMESEBB KÜLDÖTT KIVÁNDORLÁSA MEDINÁBA A KIRÁLYOK ISZLÁMRA HÍVÁSA GHADIR KHUMM ÉS AZ UTÓDLÁS KÉRDÉSE A KÜLDÖTT MEDINAI TARTÓZKODÁSA ÉS AZ ISZLÁM ELŐRETÖRÉSE A KÜLDÖTT SPIRITUÁLIS JELLEME SPIRITUÁLIS KARAKTERE MINDEN ÁTLAGOT FELÜLMÚL A KÜLDÖTT SZEMÉLYISÉGE A KÜLDÖTT HAGYATÉKA A MUSZLIMOKRA A KEGYES KORÁN A KEGYES KORÁN EGY CSODA A KÜLDÖTT ELLENI VÁDASKODÁSOK A KORÁN KIHÍVÁSOKKAL ÁLLÍTJA SZEMBE A MUSHRIKOKAT A KÜLDÖTT ÖRÖKÖSEI ALI ÉS MÁS ÖRÖKÖSÖK FELJEGYZETT ERÉNYEI AZ IMAMÁTUS BIZONYÍTÉK AZ IMAMÁTUSRA IMÁM IRÁNTI SZÜKSÉG ELKERÜLHETETLEN MIT MONDOTT A KÜLDÖTT A WILAYA-RÓL

7 A KÜLDÖTT MEGNEVEZI AZ UTÓDJÁT AZ IMÁMOK FEDDHETETLENSÉGE AZ IMÁMOK ERKÖLCSI ÉRTÉKEI AZ IMÁMOK TUDÁSA A TIZENNÉGY FEDDHETETLEN IMÁM AZ IRÁNYMUTATÁS IMÁMJAI, BÉKE LEGYEN RAJTUK AZ ÖRÖKÖSÖK VISELKEDÉSE MIKÉNT KÜLÖNBÖZTEK AZ IMÁMOK KORUK KORMÁNYAITÓL MI VOLT RENDKÍVÜLI AZ ÖRÖKÖSÖK MÓDSZERÉBEN? ALI FATIMA A FENSÉGES, A LEGIGAZABB IMÁM HASZAN ÉS IMÁM HUSZEJN IMÁM HASZAN ÉS IMÁM HUSZEJN MÓDSZERE KÜLÖNBÖZŐ VOLT? IMÁM SZADZSAD IMÁM MUHAMMAD BAQIR IMÁM DZSAFAR SZADIQ IMÁM MUSA KAZIM IMÁM RIZA IMÁM MUHAMMAD TAQI, IMÁM ALI AN-NAQI ÉS IMÁM HASZAN ASZKARI A KOR IMÁMJA ÉS A MEGÍGÉRT MAHDI MILYEN ETIKUS KÖVETKEZTETÉS VONHATÓ LE A FELTÁMADÁS KÜLÖNBÖZŐ VALLÁSOK ÉS SZEKTÁK ÉS A FELTÁMADÁS TANA FELTÁMADÁS A KORÁN SZERINT A HALÁLTÓL A FELTÁMADÁSIG A HALÁL JELENTÉSE A BARZAKH ( AL-ALAM AL-BARZAKH) ERKÖLCS KÜLÖNBÖZŐ NÉZETEK A KÖTELESSÉGRŐL A KÖTELESSÉG ISMERETE AZ EMBER KÖTELESSÉGE ISTEN FELÉ ISTEN IMÁDATA AZ EMBER KÖTELESSÉGE SAJÁT MAGA FELÉ FIZIKAI EGÉSZSÉG SPIRITUÁLIS EGÉSZSÉG TANULÁS

8 A DIÁKOK FONTOSSÁGA A TANÁROK FONTOSSÁGA A TUDÓSOK TISZTELETE A DIÁK ÉS A TANÁR FELADATA AZ ISZLÁM OKTATÁS KÉT ELSŐRENDŰ PÉLDÁJA AZ IGAZSÁGRÓL VALÓ SZABAD GONDOLKODÁSTÓL ÉS KIFEJEZÉSÉTŐL VALÓ TARTÓZKODÁS KÖVETKEZTETÉS IJTIHAD ÉS TAQLID KÖTELESSÉG MÁSOK IRÁNT KÖTELESSÉGEK A SZÜLŐK FELÉ ENGEDETLENSÉG A SZÜLŐKKEL SZEMBEN A GYERMEKEK JOGAI AZ IDŐSEK TISZTELETE KÖTELESSÉG A ROKONOK IRÁNT KÖTELESSÉG A SZOMSZÉDOK IRÁNT KÖTELESSÉGEK A SZEGÉNYEK ÉS SZÜKSÉGBEN SZENVEDŐK IRÁNT TÁRSADALOM IRÁNTI FELELŐSSÉG AZ IGAZSÁG EGYÉNI IGAZSÁG TÁRSADALMI IGAZSÁG IGAZSÁGTALANSÁG, ELNYOMÁS JÓ TÁRSADALMI KAPCSOLATOK MÁSOK ZAVARÁSA ÉS BAJKEVERÉS JÓ KAPCSOLATOK FENNTARTÁSA ROSSZ EMBEREK TÁRSASÁGA IGAZMONDÁS A HAZUGSÁG ÁRTALMAI RÁGALOM ÉS BECSÜLETSÉRTÉS AZ EMBEREK BECSÜLETE ELLENI VÉTEK ÖNTISZTELET ÉS ERKÖLCSI BECSÜLETESSÉG JÓTÉKONYSÁG ÉS A SZÜKSÉGET SZENVEDŐK TÁMOGATÁSA EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓTÉKONY TETTEK ÉS ADOMÁNYOK ÖNFELÁLDOZÁS NAGYLELKŰSÉG ÉS BŐKEZŰSÉG DZSIHÁD

9 ESETEK, AMIKOR AZ ISZLÁMBAN HARCRA HÍVÁS VAN DZSIHÁDTÓL A VÉDELEMIG SZÜLŐFÖLD MEGVÉDÉSE A TÁRSADALOM BELSŐ ELLENSÉGEIVEL VALÓ KÜZDELEM AZ IGAZSÁG VÉDELME GYILKOSSÁG AZ ÁRVÁK VAGYONÁNAK ELSIKKASZTÁSA KÉTELKEDÉS ISTEN IRGALMÁBAN HARAG VESZTEGETÉS TOLVAJLÁS HAMISAN MÉRŐK BÜNTETÉS A BŰNÖKÉRT ÁLTALÁNOSSÁGBAN A MUNKA SZÜKSÉGESSÉGE, A KERESKEDELEM ÉS IPAR FONTOSSÁGA HIÁBAVALÓSÁG ROSSZALLÁSÁBAN A GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKE ÖNBIZALOM A FÜGGŐSÉG OKOZTA ÁRTALOM FEJEZET VALLÁSI ELŐÍRÁSOK SZERTARTÁSOK SZERTARTÁSOS IMÁDKOZÁS KÖTELEZŐ IMÁK IMA ELŐTTI KÖTELEZŐ CSELEKEDETEK TISZTASÁG TISZTÁTALANSÁG TISZTÍTÓ TÉNYEZŐK WUZU ÉS A RÁ VONATKOZÓ RENDELET WUZUT ÉRVÉNYTELENÍTŐ DOLGOK GHUSL, RITUÁLIS MOSDÁS TAJAMMUM TAJAMMUMHOZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK PONTOSSÁG MEGFELELŐ RUHA MEGFELELŐ HELY QIBLA FELÉ FORDULÁS AZ IMA ALAPVETŐ ELEMEI

10 AZ IMA PILLÉREI SZÁNDÉK A TAKBIR AL-AHRAM QIYAM RUKU SZADZSIDA TASHAHHUD ÉS SALAM A JELEK IMÁI AZ UTAZÓK IMÁJA KÖZÖSSÉGI IMA BÖJTÖLÉS RAMADÁN ISTEN HÓNAPJA A BÖJT HOZZÁJÁRUL A JÁMBORSÁGHOZ, ELŐSEGÍTI A VALLÁSOSSÁGOT BÖJTÖT ÉRVÉNYTELENÍTŐ DOLGOK KERESKEDELEM KÉZPÉNZ, HITEL ÉS ELŐRE FIZETÉS VALLOMÁS ÉTEL ÉS ITAL MEGJEGYZÉS A DIÉTÁT ILLETŐEN BITORLÁS ELŐVÁSÁRLÁSI JOG KOPÁR FÖLDEK MEGMŰVELÉSE ELVESZETT TULAJDON

11 A FORDÍTÓ ELŐSZAVA Mióta elhatároztam magam, hogy muszlimként szeretném leélni az életemet, egy témán belül is többfajta nézettel találkoztam az iszlám berkein belül. Már ez a tény változást indított el értékrendszeremben, de az igazságkeresésemet minél jobban megerősítette. Habár fenntartással és komoly laikus-megfontolással ásom mélyebbre magam a vallási tételekben, ezen könyv áll legközelebb ahhoz, amit normálisnak, emberinek és értelmesnek lehet nevezni, amikor az iszlám vallás tanításának alapjai kerülnek bemutatásra. Mindig úgy gondoltam, hogy az embernek a saját, egyedi útját kell járnia és a végcél eléréséhez nemcsak hogy több út, de különböző nehézségű vezet el. Egyedi szívvel, értelemmel és környezeti hatásokkal mindenki számára egyedivé válik az eszköz, amellyel a cél felé halad. A végcél a lélek megtisztítása, mely által a szenvedés tökéletes értelmet kap. Az iszlám nevén nevezi a valóságot, benne a tetteket és azok következményeit, de az az egyénen múlik, hogy adott helyzetben mit, miért és hogyan cselekszik. Ebben a belső meggyőződésemben a könyv megerősít és önbizalmat ad utam folytatásához, mely minden, csak nem előre kiszámítható. Abban viszont tökéletesen biztos vagyok, hogy az ösztönös életérzés egy fajta belső megnyugvásba és életelfogadásba megy át, hiszen a Teremtő kegyelmében és szeretetében való hit ezt eredményezi. Tabatabai remekül kihangsúlyozza azt, ami értelmet ad az életnek, okfejtése őszinte, átfogó és holisztikus. Erkölcsi és vallási érvelései az emberies emberi lény szellemiségével tökéletes harmóniában van. ELŐSZÓ Jelen könyv egy rövid áttekintés az Iszlám tanításairól viszonylag egyszerű nyelven írva, hogy olyan is képes legyen megérteni, akinek nem áll módjában az iszlám tantételeinek mélyebbre ható tanulmányozása. Az egyszerű nyelvezet jobban hozzájárul a kultúra, tudomány és vallás bemutatásához. Ez a fajta írás azt a célt szolgálja, hogy az emberi ismeretek mindenki számára elérhetővé váljanak, hogy eloszlassa a homályt és nehézséget a tudományos és szakmai tárgyakról és mindenki számára elérhető legyen. A fejezetek témái olyannyira újra vannak fogalmazva, hogy bárki elsajátíthat valamiféle tudást saját hátterének és megértésének mértékében. Ez a stílus a Kegyes Koránban fellelhető, ahol az emberi tapasztalat legbonyolultabb kérdései, a metafizika és emberi természet legszövevényesebb pontjai a lehető legegyszerűbb nyelvezettel van magyarázva. A Korán kifejezőkészségének magas szintjét illetően például a Feltámadás valóságának demonstrálását és a halál utáni élet leírását röviden és könnyen érthetően fejezi ki, mely értelmes és logikus is egyben. Az ember Példabeszédet mond nekünk, s elfelejti azt, hogy ő teremtmény. Az ember azt mondja: Ki kelti életre a csontokat, miután már elporladtak? Mondd: Az kelti életre, aki először alkotta, és akinek minden teremtésről tudomása van. 36:78-79 Ez egy nagyon szilárd érvelés, és megalapozott és meggyőző érv. Az az erő, ami a semmiből valamit teremt, az képes a dolgot újból összeállítani, miután annak részei szétszóródtak és életet adni annak, amint az azelőtt volt. Azt mondják Abu Nasr Farabi 1 felkiáltott: Ha Arisztotelész élne, akkor ezt a Koráni érvelést tovább fejlesztettem volna és akkor Ő elfogadta volna a fizikai feltámadás tantételét. Ebből is látható, hogy egy kis gondolkodással bárki számára ésszerű és egyszerű az iszlám megértése. 1 Muszlim filozófus, i.sz. 960 körül halt meg. 11

12 Egy másik egyszerű és mégis lenyűgöző mód, ahogyan a Korán a nagymértékben elhanyagolt ontológia kérdéséhez áll hozzá. Az ne tudna mindent, aki teremtett, holott ő az éles elméjű és az, akinek mindenről tudomása van? 67:14 Lehetséges, hogy az, aki a dolgoknak a létezést adta, az ne tudna azok természetéről és dizájnjáról? Ez a rövid és tömör kijelentés tökéletesen tisztázza Isten és a világ viszonyát. A Legnemesebb Küldött (béke és áldás legyen vele és családján 2 ) és az Imámok követték Isten Könyvének vezetését abban, ahogy a legemelkedettebb és legösszetettebb témákat a legegyszerűbb módon magyarázták, mely alapos és hozzáférhető. A Korán azt mondja: És nem küldtünk egy Küldöttet sem, csak úgy, hogy népe nevén hirdessen, azért, hogy megmagyarázza nekik azt. És tévelygésbe viszi Allah azt, akit akar, és az igaz útra vezeti azt, akit akar. Ő a hatalmas és a bölcs. 14:4 Ez a vers állítja, hogy a próféták a szellemi igazságokat pontosan újrafogalmazták a saját nyelvükön; jól tudták, hogyan kell azt az emberek kifejezésmódjának megfelelően bemutatni, tudatában voltak azok érzékenységének, magas fokon művelték művészi és irodalmi kifejezésmódjukat, és tanításaikat a kor emberei által elfogadott formában fejtették ki. A próféták tanításai lényegében egy és ugyanaz, de feltűnő különbségek vannak, ahogyan ezeket a tanításokat a különböző társadalmaknak bemutatták. A próféták arra lettek kiválasztva, hogy a következő hadíszban kifejeződő alaptételt tartsák be: Arra utasítottak, hogy az ő megértésüknek megfelelően beszéljünk. 3 Ennek megfelelően az iszlám tanok pontjait egyszerű és alapos módon kell bemutatni, melyet mindenki megérthet. A megfelelő irodalmi és esztétikai díszítéssel kell ellátni, hogy a legfeltűnőbb és legmélyebb hatást érje el. Ezzel az alaptétellel összhangban és a Korán és hadísz inspirációja által, vallási tudósaink rövid és egyszerű könyveket írtak mindennapi nyelvezeten, mely szintén megbízható, logikus és jól megszerkesztett. Tudatában vannak, hogy egy eszme közösség általi elfogadása mindig függ a bemutatás minőségétől, a nyelvezet jellegétől. Ezen módszer végrehajtásához két alapképesség szükséges: első a téma tökéletes ismerete, és második az írás, műveltség és esztétikai színvonal alapjaiban való jártasság, valamint az egyszerű nyelvezet fortélya. Aki akár az egyiket nem birtokolja kellőképpen, az kétség kívül nem tud sikeresen könyvet írni. Minőségi rövid cikkek megírása az emberiség számára a lélek nagy kérdéseit illetően technikailag megerőltető és bonyolult; aki egy tudományról laikusoknak ír, az megerőltetőbb, mint szakmabelieknek írni. Ezért amikor egyszerű nyelvezetről van szó, az nem azt jelenti, hogy bárki, akinek kevés tudása van a témáról és kevés tapasztalata írást illetően, az is képes egy ilyen esszét produkálni. Amikor a vallási kultúra hirdetésén van a hangsúly és főleg az iszlámon, az ilyen könyvek égetően szükségesek: a mai társadalom embere nem tud éveket vallási tanulással eltölteni. A tanulmányok írásának célja, hogy megfelelő módon megismertessék az embereket az iszlám kérdéseivel; ezen kérdések hatalmas mélysége és volumene nem szabad, hogy a közmegértés útjába álljon. Következésképpen, az Iszlám tudósainak el kellene sajátítani az irodalmi képességeket is és a kifejezés és magyarázat mestereivé kellene válniuk, így tudásuk nem marad néma, és így a kortárs gondolkodásmód felé is közvetíthetné az iszlám kultúrát. E könyv pontosan ezért íródott. Ezzel a misszióval a tudatban hozta azt létre Allameh Tabatabai. Széleskörű és beható tudása, valamint gyakorlottsága az egyszerű és közkedvelt kiadványok megírásában összegzi és egymáshoz viszonyítja ezeket a tanításokat az érdeklődők számára. Kiadványközpont, Az Iszlám Hirdetésének Irodája, Howzeh-ye Elmiyeh Qum, Irán 2 Amikor Muhammadot, vagy más Prófétát említjük, akkor tiszteletadás képpen ezt mondjuk utána; a könyvszámos helyen megemlíti őt Küldött, vagy Hírnők néven, illetve a többi prófétát, minden egyes alkalommal ezzel a szellemiséggel tekintünk rájuk. 3 Prófétai hadísz Al-Hiya-tól, harmadik kiadás, 146.o. 12

13 ÉLETEM: SZERZŐ ÉLETRAJZ Az író, Mohammad Hosayn Tabatabai 1892-ben (1271 hidzsra után) Tabrizban, vallástudós családba született. Így ír magáról. Öt évesen elvesztettem édesanyámat, és kilenc évesen családomat. Gyámunk (apám tulajdonának végrehajtója) egyetlen kisebb testvéremet és engemet egy szolga gondjaira bízta. Édesapám halála után nem sokkal általános iskolába küldtek bennünket. Végső soron taníttatásunkkal egy tutort bíztak meg, aki otthonunkba látogatott el, és így Farsi (perzsa) nyelvet és elemi tárgyakat tanultunk hat éven át. Azokban az időkben nem volt meghatározott tanterv az általános iskolások számára. Emlékszem, hogy abban az időben 1911-től (1290) 1917-ig (1296), a Kegyes Koránt tanultam, mely általában minden egyéb tárgy előtt volt tanítva, a Sadii Golestan és Bustan, az Illusztrált Nesab és Akhlaq, az Anvar-e Sohayli, a Tarikh-e Mojam, Amir-e Nezam írásai és az Irshad al-hisab ban (1297) elkezdtem a vallási és Arab tanulmányaimat és 1925-ig (1304) szövegek olvasásával töltöttem időmet. Ezen hét év során, a nyelvtan területén tanulmányoztam Ketab-e Amsela, Sarf-e Mir és Tafsirt; mondattan területén Ketab-e Avamel, Enmuzaj, Samadiya, Soyuti, Jami és Moghanni; szónoklattanból Ketab-e Motavval; jogtudományból a Sharh-e Lamaa és Makaseb; törvény alapjaiból a Ketab-e Maalem, a Qavanin, a Rasail és a Kafaya; logikából a Kobra, a Hashiya és a Sharh-e Shamsiya; filozófiából a Sharh-e Esharat és teológiából a Kashf al Murad. Ezt követte még filozófia és spirituális tudományok ben (1304) Najafba utaztam, hogy Ayatollah Shaykh Mohammad Hosayn Esfahani előadásait hallgassam. Az ő vezetése alatt, végigcsináltam a törvény alapjai kurzust, mely hat évet vett igénybe és egy másik kurzust jogtudományból, mely négy évig tartott. Tanultam jogtudományt hét éven át Ayatollah Naini alatt és az ő vezetésében is elvégeztem egy kurzust a törvény alapjai területén. Tanultam jogtudományt Ayatollah Sayyed Abul-Hasan Esfahanitól. Tanultam Iszlám életrajzot Ayatollah Hojjat Kuhkamaritól. Filozófia területén, azon szerencsések közé tartoztam, akik azon kor legnevesebb filozófusaitól tanulhattak, Sayyed Hosayn Badkubitól. Hat éven át voltam a tanítványa, tanulmányoztam Sabzavari Munzama-jat, Molla Sadra Asfar Mashaer-ját, Avicenna Shifa-jat, az Ethologia-t, Ibn Tarka Tamhid-ját és Ibn Maskuya Akhlaq-ját. Azon kívül, hogy Sayyed Badkubi nagy gondot fordított oktatásomra, hogy támogassa filozófia iránti lelkesedésemet precíz gondolkodással, elrendelte, hogy tanuljak matematikát. Hogy ennek eleget tegyek, látogattam Sayyed Abul-Qasem Khansari, a matematika egy mesterét. Szintén tanultam analitikus érvelést és geometriát tőle. Megélhetési gondok miatt, 1935-ben (1314) vissza kellett térnem szülővárosomba, Tabrizba. Tíz furcsa évet éltem le ott ezután, őszintén szólva spirituális sivárságban, mivel nem volt részem ösztöndíjban és elmélkedésben. Helyette gazdálkodással a megélhetésért fáradoztam ban (1325) mindent hátrahagytam Tabrizban és Qumban telepedtem le, ahol folytattam tanulmányaimat, és ott maradtam 1962-ig (1341). Természetesen mindenki megtapasztalja az élet kellemes és durva oldalait saját tapasztalatain keresztül. Én magam sokfajta környezetben mindenfajta viszontagsággal szembe találkoztam, főleg mivel életem nagy részét árvaként vagy idegenként töltöttem vagy anyagi erőforrások nélkül. Ennek ellenére mindig éreztem 4 Az irodalom és történelem klasszikus művei 13

14 egy láthatatlan kezet, mely kivezetett minden szörnyű szakadékból és hogy egy misztikus hatás vezetett engem keresztül sok ezer akadályon célom felé. Amikor elkezdtem a tanulmányaimat és nyelvtannal és mondattannal voltam elfoglalva, kevés érdeklődést tanúsítottam irántuk és nem sok mindent tudtam megérteni belőlük. Négy évet töltöttem el így, majd az isteni jóindulat megváltoztatta ezt bennem. Elkezdett érdekelni és türelmetlenné váltam, hogy minden megtanulhatót megismerjek. Soha nem éreztem magam kimerültnek és kedvetlennek a tanulmányaimtól illetve a filozófiai elmélkedésektől mígnem 17 évvel később befejeztem a tanulmányaimat. Mindent elfelejtettem, ami korrekt és tisztességtelen a világban és az édes és keserű eseményeket egyenlőnek gondoltam. A szociális érintkezést a tudósokkal való kapcsolattartásra redukáltam. A minimumra csökkentettem ételadagomat, az alvást és az élet más szükségleteit és az időm és erőforrásaim nagy részét tanulásnak és kutatásnak szenteltem. Gyakran töltöttem tanulással az éjszakát napkeltéig (főleg tavasszal és nyáron) és mindig kutatást végeztem előre a következő napi órákra, hogy bármilyen megoldandó probléma adódna, akkor már tisztán lássam azt. Soha nem hoztam semmilyen problémát és hibát a professzor elé. Rövid monográfiáim Najaf-i tanulmányaim során: Tanulmány az érvelésről Tanulmány az álokoskodásról Tanulmány analízisről Tanulmány a kombinációról Tanulmány az emberi eredet elképzeléseiről Tanulmány a próféciáról és álmokról Munkáim Tabrizból: Tanulmány a próféciáról és álmokról Tanulmány a Nevekről és Tulajdonságokról Tanulmány az isteni cselekedetekről Tanulmány az Isten és ember közti közbenjárókról Tanulmány az emberről a világ létezése előtt Tanulmány az emberről ebben a világban Tanulmány az emberről e világ után Tanulmány az ember helytartóságáról Tanulmány a prófétaságról Munkáim Qumból: Tafsir al Mizan 20 kötetben jelent meg. Ebben a munkában a Kegyes Korán versről verse van értelmezve egyedülálló módon. A filozófia alapjai (A Realizmus Módszere) A Kelet és a Nyugat filozófiáinak áttekintése, öt kötetben. Kinyilatkoztatás, vagy Misztikus Tudat. Két Tanulmány az Iszlám Vezetésen és Kormányzaton. Interjúk a Francia Orientalista Professzor Corbin-nal 1959-ben,kiadva egy kötetben Shiaizm címmel. A Shia misszió a jelenkorban. Tanulmány a Csodákról. Ali és az Isteni filozófia. Shiaizm az Iszlámban. A Korán az Iszlámban. Összegyűjtött cikkek, kérdések és válaszok, válogatott tudományos, filozófiai és egyéb értekezések. A Próféta útjai. Kommentárok. 14

15 1. VALLÁS A vallás erkölcsi és gyakorlati instrukciók sorozatából áll, amit a próféták Istentől hoztak az emberiség útmutatására. Ezeknek az eszméknek az elfogadása és ezen instrukciók véghezvitele vezeti az emberiséget a boldogság útjára ezen a világon és a túlvilágon. E hit elfogadása és Istentől, valamint Küldöttétől származó útmutatások végrehajtása vezet el a boldogsághoz egyaránt ezen a múló, illetve az elkövetkező, örökké való világon. Mindannyian tudjuk, hogy az az ember mondható szerencsésnek, aki megfelelő céllal rendelkezik az életben, aki nem halmoz hibát hibára, akinek jó és dicséretre méltó morális értékrendszere van, és aki jó munkát végez. Olyan, akinek az izgalmakkal teli élet közepette is nyugodt, erős és biztos szíve van. Isten vallása vezet minket el erre a boldogságra és jó szerencsére, ami vallás nélkül elérhetetlen. A vallási eszmék úgy élnek az ember szívében, mint a titkos rendőrség, ami mindenhova elkíséri őt és megtartóztatja az erkölcstelen cselekedetektől és rákényszeríti az erkölcsi tisztaságot. A hit a legerősebb és legszilárdabb biztosíték az élet apálya és dagálya során fellépő félelmek és aggodalmak ellen. A hívők nem adják fel és nem érzik magukat nyomorúságosnak bármilyen körülmény között sem, mert úgy ismerik magukat, mint aki a világok teremtőjének határtalan erejéhez tartoznak. Tekintetbe veszik Őt, és oltalma alatt állnak minden körülményben; szívük nyugodt, tiszta és erős. A vallás arra utasít minket, hogy morális kiválóságot érjünk el és jó munkát végezzünk legjobb képességeinknek megfelelően. Ezért a vallás három részre osztható: 1. Hit 2. Erkölcs 3. Cselekedetek HIT Az eszünk és a szívünk azt sugallja, hogy ez a létező világ a maga bámulatra méltó rendszerével nem magától jött létre; hogy a teremtésnek e lenyűgöző világa nem jöhetett létre anélkül, hogy valaki így el ne rendezte volna. Bizonyosan van egy Teremtő, aki okozója ennek az óriási és pompás világegyetemnek az ő végtelen tudása és hatalma által. Ezt a teremtést a maga bonyolult rendszerével Ő kellett, hogy elindítsa és fenntartsa minden létezőre kiterjedő sorozatos és megváltoztathatatlan törvények alapján. Semmit sem teremtett hiába és semmilyen létező forma nincsen kirekesztve az ő világegyetemet kormányzó, isteni törvényei alól. Hiheti-e valaki, hogy egy irgalmas isten, aki minden teremtménye felé kiterjeszti kedvességét és figyelmét, az magára hagyná mesterművét, az embert? És hogy magára hagyná az emberi társadalmat, hogy az a saját intelligenciájára hagyatkozzon, amikor az emberek leginkább saját vágyaik foglyai és hajlamosak arra, hogy szerencsétlenségbe tévelyedjenek? Nem lenne elég egyértelmű a válasz anélkül, hogy beszélnénk róla? Szükségszerű, hogy a Teremtő az emberek számára iránymutatást küldjön, mindenféle hibáktól mentes küldötteken keresztül, hogy így azok boldogságra tegyenek szert ezen iránymutatások követése által. 15

16 Azt tapasztaljuk, hogy a vallási tanok szerint végzett cselekedetek értékes gyümölcsei ezen a világon nem érnek meg teljesen. Sem azok, akik jót cselekednek, nem részesülnek jutalmukban, sem azok, nem érvényesítik tetteik eredményeit, akik korrupciót és elnyomást terjesztenek. Ennek nyomán arra a megállapításra jutunk, hogy kell hogy legyen egy másik világ, ahol az emberek tetteikért pontos elszámoltatásban részesülnek, így ha valaki jót követett el, az az ember begyűjti az azért járó jutalmat; és ha gonosz illetve rossz cselekedetet követett el, akkor azért is begyűjti az érte járó fizetséget büntetést formájában. A vallás megerősíti ezeket az eszméket és az embert felvértezi a nemtörődömség ellen. ERKÖLCSTAN A vallás arra utasít minket, hogy jó tulajdonságokkal ruházzuk fel magunkat, így szépítvén természetünket. Arra irányít minket, hogy kötelességtudóak, együtt érzőek, emberiesek, kedvesek, hűségesek, jótermészetűek, vidámak és tisztességesek legyünk; álljunk ki a jogainkért, de ne lépjük túl azokat; és ne kövessünk el bűnt mások tulajdonát, becsületét vagy életét illetően. Tudás szerzés esetén és udvariasság gyakorlásakor maximális önfeláldozásra sarkall és nem utolsó sorban minden ügyünkben igazságosságra és mérséklet gyakorlására ösztönöz. CSELEKEDETEK A vallás azt parancsolja, hogy magunk és a társadalom számára hasznos cselekedeteket hajtsunk végre és tartsuk távol magunkat a korrupciótól. Arra is megtanít, hogy a Teremtő imádására cselekedeteket hajtsunk végre ima és böjt formájában, ezzel kifejezve szolgálatunkat és engedelmességünket. Ezek azok a rendelkezések és parancsolatok, amit a vallás hoz az életünkbe, és amire felszólít minket; amint látjuk néhányuk a hitre, mások erkölcsösségre, megint mások pedig a tettekre vonatkoznak. Amint már említettük, a boldogság fenntartásának egyetlen eszköze, hogy elfogadjuk és tettekben is kifejezzük ezeket. Az ember nem lehet boldog anélkül, hogy reálista és valószerű legyen, és ugyanakkor magas erkölcsi eszméket alkalmazva élje az életét. KELL-E AZ EMBERNEK A VALLÁS KÖTELÉKEI KÖZT ÉLNIE? Az első kérdés, ami ezzel kapcsolatban felmerül az az, hogy milyen kapcsolat van az ember élete valamint a vallás és hittudomány között? Nem tudna-e az élet tovább folyni az emberi társadalomban vallás és Istenbe vetett hit nélkül? Nem igaz, hogy az mondható vallásosnak, aki megerősíti Isten létét a világban és speciális cselekedeteket hajt végre? Elképzelhető, hogy a társadalomban minden egyes embernek felelőssége van meghatároznia hasznosat és ártalmasat, összhangban az emberi elgondolás törvényeivel, és ilyen esetben az emberi törvények az isteni törvények helyébe lépnének és nem lenne további igény a vallásra. Azonban, ha jobban meggondoljuk, láthatjuk, hogy az iszlám elrendelései ennek az ellenkezőjét igazolják, mivel az iszlám nem csak Isten imádására szólít fel, hanem az egyéni és szociális élet minden aspektusára szolgáltat iránymutatást és rendeleteket. Lenyűgöző módon teljes egészében teszi vizsgálat tárgyává az emberi életet és rendelkezéseket hoz minden egyéni és szociális tevékenység számára. Végezetül minden szempontból biztosítja az egyéni boldogságot a társadalomban a lehető legnagyobb mértékig, amit azt bármelyik elfogulatlan személy megerősíti. Amint már magyaráztuk, Isten a Legmagasztosabb az Iszlámot a Nemes Koránban magyarázza, az emberi felfogóképesség véges terjedelmével összhangban. Néhány ezzel kapcsolatos idézet a Koránból: 1. Az igazi vallás Allah szemében az Iszlám. Azok, akiknek írás adatott egymás iránti fenekedésből csak akkor különböztek össze, miután a tudás birtokába jutottak. Aki azonban nem hisz Allah jelében, az elnyeri büntetését, Allah gyors a leszámolásban. 3:19 16

17 A vallás, amire a próféták az embereket hívják, Isten imádatából és parancsolatainak betartásából áll. A korábbi idők vallástudósai habár ismerték az igazság és a hamisság közti különbséget, fanatikusságuk és utálatuk miatt visszautasították, hogy eleget tegyenek az igazságnak; mindegyikük a maga gondolatmenetét választotta. Ennek következtében, számos vallás kialakult a föld kerekén. Valójában, az emberek ezen csoportja megtagadta Isten jeleit és Isten nagy ütemben válaszolni fog ezekre a tettekre annak megfelelően, amit megérdemelnek. 2. Aki nem az Iszlám, hanem más vallás után vágyakozik, attól az nem fog elfogadtatni, és a túlvilágon a kárvallottak közé fog tartozni. 3:85 Aki más vallást keres és követ, mint az iszlám, azt végül nem fogadják el tőle és nem azok közé fog tartozni, akiket felszabadítanak a túlvilágon. 3. Ti Hívők! Lépjetek be mindannyian az engedelmesség állapotába! És ne lépjetek a Sátán nyomdokaiba! Ő nyilvánvaló ellenségetek! 2:208 Ó muszlimok! Legyetek teljes mértékben Istennek alávetettjei a vallás dolgaiban, és mivel a Sátán nyílt ellenségetek, ne kövessétek őt, de tartsátok távol magatokat attól, hogy hozzáadtok, vagy elvesztek valamit a vallástól. 4. És teljesítsétek Allah iránti kötelezettségeteket, ha kötelezettséget vállaltatok és ne szegjétek meg az eskütöket, miután megerősítettétek azt és Allahot tettétek meg kezesnek magatok ellen. Allah tudja, amit cselekszetek. 16:91 Ó muszlimok! Ha szerződést kötöttetek, akkor legyetek hűségesek ahhoz és ne szegjétek meg a szavatokat és Istent hívjátok tanúnak, mivel Isten tudja, hogy mit tesztek. E vers jelentése az, hogy a muszlimoknak annak megfelelően kell állniuk a szavukat amilyen szerződést kötöttek Istennel és az emberekkel, és annak megfelelően kell azt teljesíteni. 5. Hívjál a te Urad útjára bölcsességgel és szép buzdítással! És szállj perbe velük úgy, ahogy az a legjobb. Bizony Allah a legjobb tudója annak, aki eltévelyeg az ő útjától és a legjobb tudója azoknak, akik az igaz útra vezéreltettek. 16:125 Isten útjára hívni az embereket az igazság, a helytállóság és a korruptság elmagyarázása által, jó tanácsokkal és az igazság képviseletével, mivel Isten tudja legjobban, hogy ki találta meg az utat és ki veszítette azt el. Ez azt jelenti, hogy a vallás ügyének előbbre vitele érdekében, a muszlimoknak bárkivel az ő saját megértésének és szintjének megfelelően kellene beszélnie, oly módon hogy az az ember hasznára váljon. Ha valaki nem tud tanácsadással utat mutatni, akkor vita keretében kellene őt felszólítani. 6. És emlékezz meg a te Uradról magadban alázatosan és félve, hangos szó nélkül, reggelente és estelente! És ne tartozz azok közé, akik ügyet sem vetnek semmire! 7:205 Amikor a Koránt olvassák, akkor ne bocsátkozz szóbeszédbe, hanem a szíveden keresztül mélyedj el benne, és így talán Isten kegyelme ölel majd körül. 7. Ti Hívők! Engedelmeskedjetek Allahnak és engedelmeskedjetek a Küldöttnek, és azoknak, akik jogosultak közületek a parancsolásra! És ha valamiben összekülönböztök, vigyétek azt Allah és a küldött elé, ha hisztek Allahban és a Végső napban. Az jobb és illendőbb a végén. 4:59 17

18 Hívők! Isten parancsainak, a Küldöttnek és a vezetőknek - akiket Isten és a Küldött rendelt el, hogy engedelmeskedjetek - megfelelően cselekedjetek. Ha hisztek Istenben és a Feltámadásban, akkor oldjátok fel az összekülönbözéseiteket a Koránnak és az Küldött parancsainak megfelelően, mivel ez a legjobb cselekedet számotokra, a legjobb végkifejlettel. Ez azt jelenti, hogy az iszlám társadalomban, a különbségek feloldásában nem létezik más alap, mint a Korán és a Küldött szava. Minden különbség ezen a két alapon kell, hogy feloldást nyerjen. Ha egy muszlim érvelésen keresztül oldotta fel a különbséget, akkor ez azért van, mivel elfogadta a Korán iránymutatását az érvelést illetően. 8. Ó Próféta, Allah irgalmától indíttatva enyhültél meg irányukban. Ha durva és keményszívű lettél volna, akkor szétszóródtak volna körülötted. Bocsáss meg hát nékik, kérd Allah bocsánatát számukra és tanácskozzál velük a dologról. Ha pedig elhatároztad magad valamire, akkor hagyatkozzál Allahra! Allah szereti azokat, akik reá hagyatkoznak. 3:159 Isten kegyelmének eszköze áradt ki rád, hogy olyan kedves és jó természetű vagy. Hogyha kemény és hideg szívű lennél, akkor szétszóródnának mellőled az emberek. Ezért nézd el az emberek hibáit, kérj értük bocsánatot Istentől, és tanácskozz velük ügyeket illetően. Mivel Isten szereti és támogatja azokat, akik rá hagyatkoznak, így bármikor elhatároztál valamit, akkor bízzál Istenben. Mivel a szeretetreméltó viselkedés, jótékonyság és tanácskozás bármilyen ügyet illetően a közelség és a szeretet eszközei, a társadalom tagjainak vezetőjükhöz kellene ragaszkodniuk, ha azok befolyással akarnak bírni. Isten jólelkűségre és konzultációra parancsolja a muszlimok vezetőjét, ugyanis az ember könnyen hibás elképzelésekbe esik. Isten arra utasítja a vezetőt, hogy konzultáció után véleményét függetlenül hozza meg, és hogy Istenbe vesse a bizalmát minden ügyet illetően; tekintetbe véve, hogy Isten akaratának senki sem tud ellenállni. Isten, a Leghatalmasabb bemutatja a zsidóságot és a kereszténységet, akiknek szent könyveik a Tóra és az Evangélium 5 ; és amiben társadalmi szabályok uralkodnak: Hogyan lehet az, hogy hozzád jönnek döntőbírónak, amikor náluk van a Tóra, melyben benne van Allah ítélete?...leküldtük hajdan a Tórát Izrael fiainak útmutatással és fenyegetéssel benne, ami által a hozzánk jövő próféták megítélték a zsidókat, a rabbikat és a papokat... És az ő nyomukba küldtük Jézust, Mária fiát..., és adtuk néki az Evangéliumot, útmutatással és fénnyel, hogy bizonyítsa azt, ami a Tórából előtte volt.... Hagyd az Evangélium embereit ítélkezniük aszerint, amit Isten kinyilvánított benne... Leküldtük hozzád az Írást az Igazsággal, hogy bizonyítsa azt, ami az írásból előtte volt és hitelességét tanúsítsa. Ítélkezz hát közöttük aszerint, amit Allah leküldött. 5:43-48 A Tóra és az Újszövetség, amiben ma hisznek a zsidók és a keresztények, megerősíti azt nézetet, miszerint sok Tórában és Új szövetségben előforduló törvényi és büntetendő intézkedés valójában megerősíti a Tóra törvényi rendszerét. KÖVETKEZMÉNY Az előbb említettek tisztázzák, hogy a Koráni terminológiában a vallás egy életmód, amit az ember nem tud elkerülni. A különbség, amit vallás és szekuláris szociális törvények közt tehetünk az az, hogy a vallás Istentől, a Magasságostól ered, viszont a szociális törvénykezés az emberi gondolatok terméke. Más szóval élve, a vallás összeköti az ember szociális létezését az Istennek szentelt imádattal és engedelmességgel, viszont szekuláris szociális törvénykezés esetén ilyen kapcsolat nem áll fenn. 5 Muszlim tudósok úgy tartják, hogy a Koránban említett eredeti Taurat és Injeel nem azonos azzal, amit ma annak neveznek. 18

19 A VALLÁS HASZNA Tisztán kivehető az előbbiekből, hogy a vallás mélységes erővel rendelkezik, hogy megreformálja az egyént és a társadalmat, jobban mondva a jólét egyetlen eszköze. Egy társadalom, aminek nincsen vallási gyökere, az feladja a realitást és intellektualitást és az értékes életet önfejűséggel, felületességgel és gondatlansággal pazarolja el. Az értelem elhagyása állatias, rövid-látó és esztelen életformát eredményez. Erkölcstelenséget és közönséges viselkedést indukál és ezáltal az emberiesség minden megkülönböztető tulajdonsága eltűnik belőle. Egy ilyen társadalom nemcsak sikertelen lesz az örök boldogság és a tökéletesség elérésében, hanem szerencsétlen ebben a rövid és ideiglenes világban is. Előbb vagy utóbb a saját nemtörődömsége utoléri őt. A boldogság egyetlen eszköze a vallás és Istenbe vetett hitt, és meg fogja bánni a tettei következményeit. Isten, a Leghatalmasabb azt mondja: Boldog, aki megtisztítja azt és reményében csalatkozik az, aki megrontja. 91:9-10 Ami azt jelenti, hogy aki megtartóztatja magát az erkölcsi rothadástól, az meg van mentve, viszont aki nem megengedett tevékenységgel szövetkezik, az nem fogja célját elérni és nem részesül boldogságban és megszabadításban. Természetesen tudnunk kell, hogy az emberi boldogság, illetve az egyéni és szociális növekedés vallási parancsolatok gyakorlására épül. Ezen kívül, a vallással való csupán névleges kapcsolatnak nincsen haszna, mivel aminek értelme van, az maga az Igazság, nem az arra való felszólítás. Aki muszlimnak tarja önmagát és minden belső sötétsége és aljas viselkedése ellenére a boldogság angyalát várja, az olyan, mint egy beteg, aki zsebre teszi a doktor által kiállított receptet és azt várja, hogy jobban legyen. Valószínű, hogy ezzel senki nem jut előbbre. Isten a Legmagasztosabb azt mondja: Azok, akik hisznek, akik zsidók és a keresztények és a sabeanusok és mind, akik hisznek Allahban, a Végső Napban és helyesen cselekszenek, megvan a fizetségük Uruknál és az Utolsó Ítélet alkalmával nem fognak bánkódni. 2:62 Vagyis azok között, akiket úgy hívnak, hogy muszlimok, zsidók, sabeanusok, keresztények, azok, akik igazából hisznek Istenben és a Feltámadásban és magas erkölcsi értékeknek megfelelően cselekszenek, azok jó jutalomban fognak részesülni Istentől. A vers jelentésének értelmezésekor feltehető, hogy bárki, aki hisz Istenben és a Feltámadásban és jól cselekszik, az meg lesz mentve még akkor is, ha nem fogadja el az összes prófétát. Viszont azt is kell látnunk, hogy Isten ezeket az embereket hitetleneknek tartja, mondván: Akik nem hisznek Allahban és a Küldöttében és különbséget akarnak tenni Allah és a Küldötte között és azt mondják: Hiszünk a próféták egy részében és nem hiszünk egy másik részében, s hit és hitetlenség közti utat akarják választani azok az igazi hitetlenek. Megalázó büntetést készítettünk elő a hitetleneknek. 4: Az összes prófétában való hit és az etikus viselkedés majdan meghozza a maga gyümölcsét a hívő ember számára. AZ EMBERI CIVILIZÁCIÓ Ha mérlegeljük azokat a tényezőket, amik szerepet játszottak az emberi társadalmak kialakulásában a történelem folyamán, egyértelművé válik, hogy az ember másra sem törekszik, mint a boldogság megtalálására, és természetesen ez a boldogság nem lehetséges anélkül, hogy az élet összes szükséglete biztosítva ne legyen. Másrészről viszont az ember, Isten adta felfogóképességével tudja, hogy soha nem szerezhet meg mindent és készülhet fel mindenre, amire szüksége van, hogy ezáltal bebiztosíthatná az életét a kedve szerint. Azt tapasztalja, hogy nem tudja az élet problémáit egyedül megoldani és a tökéletességet elérni, éppen ezért a társadalmi életben próbálja érdekeit érvényesíteni. Azt tapasztalja, hogy a más emberekkel való 19

20 együttműködés a legkönnyebb módja, hogy céljait elérje és az igényeit kollektívan biztosítja, vagyis minden egyes ember felelős a korábban említett célok elérésében; így amikor minden egyes ember kemény munkája összeadódik, akkor mindenki igénybe veszi azt és munkája mértékében használja fel. Vagyis másokkal együtt és másokért dolgozunk, hogy biztosítsuk a boldogságunkat; ami valójában azt jelenti hogy mindannyian egymásért cselekszünk és egymás munkájának a gyümölcsét élvezzük, a társadalom minden tagja által összeadott munkából mindenki kiveszi a maga részét munkájához és rangjához mérten. A TÁRSADALOM SZABÁLYOK IRÁNTI SZÜKSÉGLETE Mivel az egyéni tevékenységek összevegyülnek és mindenki hasznát akarja venni annak, az érdekek közti versengés és konfliktus elengedhetetlen velejárója ennek a folyamatos kapcsolatnak. Az anyagi érdekek általában táptalaját képezik a különböző fajta viszálykodásnak, neheztelésnek és barátságtalanságnak. Az egyén barátságosságának megőrzése érdekében, a társadalomnak olyan szabályrendszerrel kell rendelkeznie, ami megakadályozza és megelőzi az abból eredő káoszt. Így érthető, hogy társadalmat szabályozó rendszerek nélkül olyan káosz alakulna ki, melyet egy napig sem élne túl a társadalom. Természetesen, ilyen törvények az emberi és nemzeti társadalom fejlettségi szintjének, valamint gondolkodási és kormányzati szintjének függvényében változnak. Habár egyetlen társadalom sem létezhet olyan szokás-, és szabályrendszerekkel, amit a társadalom többsége magáénak ne vallana. Soha az emberi fejlődés történetében nem alakult ki olyan társadalom, ami nem a közös hiedelmekre, szokásokra és szabályokra épült volna. AZ EMBER NEM SZABAD vis- a-vis SZABÁLYOK Mivel az ember szabad választásából cselekszik, a cselekvés bizonyos szabadságát tapasztalja. Képzeljük el, hogy ez a szabadság abszolút, feltétlen és tökéletes szabadságra törekvő, mindenféle megszorítástól eltávolodik és a neki szegezett mindenféle megszorítástól felháborodik, és végezetül minden behatárolást terhesnek és frusztrálónak él meg. Ebben az értelemben a társadalmi szabályok, akármennyire is kevés, szembehelyezkednek az ember szabadságkereső természetével, mivel behatárolják őt. Egy másik megközelítésből, az ember azt is tisztán látja, hogyha nem hajlandó szabadságából engedni, hogy jóváhagyja a társadalmat fenntartó szabályokat, akkor káosz keletkezik, mely összes szabadságát és kényelmét megsemmisíti. Ha ellop akár csak egy morzsát is a másikéból, kétségtelenül, tőle is lopni fognak, és ha elnyom valakit, akkor őt is el fogják nyomni. Ennek megfelelően, az ember a szabadságának egy részét feladja, hogy egy másik részét megőrizze; tiszteli a társadalmi szabályokat, mivel nincsen választási lehetősége. A SZABÁLYOK KIFEJLŐDÉSÉBEN LÉTEZŐ GYENGE PONT Az előbbiek demonstrálják, hogy az ember szabadság keresése és a társadalmi szabályok közt ellentmondás áll fenn. Vagyis a törvények béklyóba kényszerítik az embert, aki meg akarna szabadulni a láncoktól. Ez az állandó veszély fenyegeti a társadalom törvényeit és alapjaiban rengeti meg azokat. Ennek megfelelően, szükséges egy olyan intézkedés rendszer létezése szabályok és gyakorlati felelősségvállalás mentén, mely negatív következményeket (büntetést) fogalmaz meg azok számára, akik a törvénynek ellenszegülnek, így tartván féken azokat félelemmel, illetve pozitív következményeket (jutalmat) azok számára, akik a törvénynek engedelmeskednek. Természetesen tagadhatatlan, hogy ezen intézkedések hozzájárulnak a törvények megszilárdításához, de összességében nem tudják megakadályozni az ellenszegülést és megszilárdítani a törvény mindenhatóságát, mivel a büntetés törvényei, mint más törvények ki vannak téve az ellenszegülésnek és mindig is veszélyeztetik az ember szabadság-kereső 20

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

Emberi jogok az iszlámban és általános tévhitek

Emberi jogok az iszlámban és általános tévhitek Emberi jogok az iszlámban és általános tévhitek شبهات حول حقوق اإلنسان في اإلسالم باللغة المجرية Írta: Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Kareem Ash-Sheha د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة Fordította: EUROPEAN

Részletesebben

AZ ISTENI SZERETET TITKA

AZ ISTENI SZERETET TITKA ISTANBUL A szív kertjéből AZ ISTENI SZERETET TITKA Osman Nuri TOPBAŞ Erkam Publications 2009 / 1430 H Kiadó: Erkam Publications ikitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cd. No: 117/4 ikitelli, istanbul,

Részletesebben

ISMERD MEG AZ ISZLÁMOT

ISMERD MEG AZ ISZLÁMOT ISMERD MEG AZ ISZLÁMOT [ جمري Hungarian ] Magyar Dr. Munqidh bin Mahmoud Assaqar Forditotta: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Julia Gabriel Ellenőrizte: Gharabli Gabriella 2015-1436 تعرف ىلع اإلسالم

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Kulcs az iszlám megértéséhez

Kulcs az iszlám megértéséhez Kulcs az iszlám megértéséhez المفتاح لفهم الا سلام باللغة المجرية Írta: Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Kareem Ash-Sheha د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة Fordította: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

Az iszlámhoz vezető út

Az iszlámhoz vezető út Az iszlámhoz vezető út الطريق إىل اإلسالم Magyarországi Muszlimok Egyháza Az iszlámhoz vezető út الطريق إىل اإلسالم Magyarországi Muszlimok Egyháza MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA DR. MOHAMMAD SULEIMAN

Részletesebben

Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203.

Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203. 1 2 Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203. Clarke Szent-Iványi: A keresztény imádkozás". Unitárius vallásos irodalmunkban már rég óta érezzük egy olyan könyvnek a hiányát, mely unitárius

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ S Z A K A S Z A I Édesvíz Kiadó Budapest TARTALOM Előszó 7 Prológus 11 Bevezetés 19 1. Mi az elme? 31 2. Az elme kiművelése 41 3. Együttérzés 47 4. Az egykedvűség mint

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

A zsidó nép történelme

A zsidó nép történelme Jamie Cowen messiáshívő rabbi A zsidó nép történelme a bibliai kinyilatkoztatás fényében II. 30 RÓMA VASMARKÁBAN HERÓDES I.e. 90-80 tájékára a Hasmoneus család, amelynek tagjai korábban tiszta és jó célokért

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Az Iszlám Ellenállás Alapokmánya. 1988. augusztus 18. A Legkönyörületesebb Allah Nevében

Az Iszlám Ellenállás Alapokmánya. 1988. augusztus 18. A Legkönyörületesebb Allah Nevében Hamas Charta Szerző: Hamas 1988. augusztus 18. Hamasz Alapokmány (Covenant), 1988 Az Iszlám Ellenállás Alapokmánya 1988. augusztus 18. A Legkönyörületesebb Allah Nevében "Ti vagytok a legjobb közösség,

Részletesebben

Nık az iszlámban. Tévhitek. a valóság. Írta: Sherif Abdel Azim. Fordította: Csányi Tímea (Ája) Lektorálta: Karasszon Attila (Szulejmán)

Nık az iszlámban. Tévhitek. a valóság. Írta: Sherif Abdel Azim. Fordította: Csányi Tímea (Ája) Lektorálta: Karasszon Attila (Szulejmán) Nık az iszlámban Tévhitek és a valóság Írta: Sherif Abdel Azim Fordította: Csányi Tímea (Ája) Lektorálta: Karasszon Attila (Szulejmán) Nyelvi ellenırzés: Balogh Adrienn Átolvasta: Adorján Hanna Tartalomjegyzék

Részletesebben

A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái

A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái Utolsó frissítés: Tue, 07 Aug 2007 16:19:38 GMT Előző oldal Nyomtatás A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái (Magyar Pedagógia, 2004/4. szám, 409-429. o.) 2004 Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin

Részletesebben

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása

A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet NYOMTATÁS- ELŐTTI KIADÁS KIDOLGOZÁS ALATT 6.3.1.PP VÁLTOZAT 2009. április 29. Ruhi Intézet Copyright 2006 by the Ruhi Foundation, Colombia

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS

PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS 1 És most, láthatjuk Isten rendeléseit ezen földet [amerikai kontinens] illetően, hogy ez egy megígért föld; és amely nemzet birtokolja, annak Istent kell szolgálnia,

Részletesebben

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2.

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. www.kerak.hu A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra! Ha

Részletesebben

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K A Vocation of Business Leader magyar fordítása, első kiadás Kiadó: Iustitia et Pax Pápai Tanácsa Piazza San Callisto, 16

Részletesebben

40 Gyakori kérdés az iszlámról

40 Gyakori kérdés az iszlámról 40 Gyakori kérdés az iszlámról [ جمري Hungarian ] magyar Ali Ateeq Al-Dhaheri Forditotta: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Julia Gabriel Ellenőrizte: Gharabli Gabriella 2015-1436 04 سؤاال حول

Részletesebben

A Könyörületes és Irgalmas, Dicsőséges Isten, a Világok Urának nevében. Béka és áldás szálljon a Próféták és Küldöttek Pecsétjére.

A Könyörületes és Irgalmas, Dicsőséges Isten, a Világok Urának nevében. Béka és áldás szálljon a Próféták és Küldöttek Pecsétjére. Rövid összefoglalás 1. Az Iszlámban tilos fatwát (vallási döntvényt) kiadni az összes szükséges vallási tanulmányi tudás megléte nélkül. Még ezután is a fatwáknak meg kell felelnie a követelményeknek,

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2011 A tanulmányokat összeállította: Reisinger János Egerváriné

Részletesebben