Pszichológiából III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichológiából III."

Átírás

1 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Ergonómia és Pszichológia Tanszék Pszichológiából III. PEDAGÓGIAI ÉS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA AZ ISKOLÁBAN Szerkesztette: Juhász Márta - Dr. Takács Ildikó Budapest, 1999.

2 Bevezetés tanulmányaikhoz, akik más képzés keretében pszichológiát tanulnak az egyetemen.!!! szemelvényekkel segítse a hallgatók felkészülését. A szemelvények a tantervhez kapcsolódóan három témakört érintenek. A szemelvények kiválasztásának elve az volt, hogy a #!!!$ $ források megjelölésével ezt a célt szeretnék szolgálni. % & A személyiség, az emberi megismerés és a motiváció!#$$%&'$ Pedagógiai és szociálpszichológia az iskolában Reméljük, pszichológiai tanulmányaikat nagyban segíti az, hogy a képzéshez szükséges $ Budapest, 1999.

3 Tartalom PEDAGÓGIAI ÉS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA AZ ISKOLÁBAN...1 Bevezetés...2 MI A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA?...5 AZ INTERAKCIÓ...9 Az interakció fogalma...9 A BENYOMÁS KIALAKÍTÁSA...14 A Gestalt megközelítés és a központi vonás hipotézise...15 Holdudvarhatások...17 '...18 Sztereotipizálás és osztályozási torzítások...20 Torzítás negatív irányban...21 ((...21 Következtetések...21 )*+,-./0*1*2345##6/&3,-046/2*#7/...23 A dramaturgiai modell...24 A benyomáskeltés mestere...25 Milyen képet mutassunk?...26 Kép és énkép $$...29 Az állandóság igénye a benyomáskeltésben...30 A helyeslés iránti szükséglet...31 A köznapi interakciós epizódok észlelése...32 A szociális epizódok empirikus kutatása...32 Tanulságok...33 ##8# A KOGNITÍV DISSZONANCIA ELMÉLET...38 CSOPORTLÉLEKTAN...43 A csoportnyomás hatása az ítéletek módosulására és eltorzulására Kísérleti változatok...48 Nem egyhangú többségek hatása...48 A többség létszámának szerepe...50 Az ingerhelyzet szerepe...51 Összefoglalás...51 CSOPORTKOHÉZIÓ ÉS VONATKOZTATÁSI CSOPORTOK...52 Csoport döntés és csoportgondolkodás...53 :...54 Csoportközi konfliktus és kooperáció...55 Polarizációs hatások a csoportokban...56 :/0;0<#=>*+17//)2/) CSOPORTBAN VÉGZETT MUNKA...59 $!...59 A munka során kialakuló néhány társas csoport...61 A társas érintkezés, illetve kölcsönhatás elemei a munkacsoportokban...62 Verbális viselkedés, munkaorientált...62?...62

4 Nem verbális viselkedés, munkaorientált...62 Nem verbális viselkedés, baráti...63 $!...64!...64 Csoportnormák...68 Döntéshozó, problémamegoldó és alkotócsoportok...73 TÁRSAS BEFOLYÁSOLÁS: KONFORMITÁS, ENGEDELMESSÁG ÉS VEZETÉS...76 Vezetés...76 Tanulságok...79 VEZETÉS...79 Sztereotípiák és attribúció A gazdasági és politikai konkurencia...86 (( Egy lehetséges megoldás: a kölcsönös függés...92 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS PÁLYAVÁLASZTÁS...99 $ % MAGATARTÁSI ZAVAROK SZOCIÁLIS INADAPTÁCIÓ Tünetek és okok Funkciózavarok Az értelmi képességek kibontakoztatása A társadalmi (intézményi) értékek, normák és magatartásmódok interiorizálása A; %$ tevékenység és az önfejlesztés érdekében Reális (illetve pozitív) énkép és önértékelés kialakulása...119

5 MI A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA? In: Elliot Aronson: A társas lény, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó $$, /!! $ megállapítás lapossága és tartalmatlansága. Bár kétségtelenül igaz, hogy az emberek társas % & ' közönséges és emberszabású majmok. Mit is jelent tulajdonképpen az az állítás, hogy az emberek társas lények? Nézzünk néhány konkrét példát.. & (4 kilenc meg négy meg tizenegy? Egy kislány a harmadik sorban néhány pillanatra $ & (B!C( rámosolyog és azt mondja: Szépen feleltél ;(! $ & (4 négy meg nyolc meg három meg tíz? Peggy egy pillanatot sem vesztegetve felpattan és &(B!D(... Egy négyéves kisfiú játékdobot kap születésnapjára. Néhány percnyi ütögetés után % barátja jön hozzá látogatóba, felveszi a dobot, és éppen játszani kezdene vele. Az ifjú tulajdonos hirtelen kitépi a dobot barátja ' lett volna a kedvenc játékszere.... Egy tízéves fiú naponta két tányér búzapelyhet fogyaszt el, mert az egyik készítmény dobozán egy olimpiai öttusabajnok hirdeti: eredményeit részben annak köszönheti, hogy ilyen búzapelyhet fogyaszt..montanai kisvárosban töltötte, ahol egyetlen valódi néger ($($'... : < & $ különösebben barátságosak. Úgy érzi, nincs vonzereje: magányos és bizonytalan. Az egyik % vonzó, szép és eleven. Charlie csodálattal gondol rá és egész nap róla álmodozik; hetekig vágyódik arra az alkalomra, amikor beszélhet vele. A másik lány távolról sem olyan vonzó. : beszélgetést kezdeményezni... 4! /% %E %/% $ takarítani. Hát nem csodálatos - mondja Mary papája -, hogy már kilencéves korában

6 mennyire háziasszony akar lenni? A háziasszonykodás benne van a kislányok génjeiben. Ezeknek a feministáknak fogalmuk sincs arról, hogy miket fecsegnek összevissza....7 ringathatjuk magunkat abban a hitben, hogy minden változás humanista irányba történik. A spanyol polgárháború egyik epizódjaként FGAH $$$ AIE % Madridot. Néhányan megsérültek, de senki sem ölt meg a bombázás. A világközvéleményt mélységesen megdöbbentette az a $ ' vezércikkei világszerte arról számoltak be, hogy az emberek megrettentek és felháborodtak. 4! % Hirosimára és Nagaszakira. Több mint százezer ember pusztult el; sok-sok ezren súlyosan megsérültek. Nem sokkal ezután egy közvélemény kutatás kimutatta, hogy az amerikaiaknak mindössze 4,5 százaléka gondolta úgy, hogy talán mégsem kellett volna használnunk ezt a JKKL ' >, valami ez alatt a kilenc év alatt, ami a véleményeket megváltoztatta. Egy meghatározás: Mi a szociálpszichológia? A szociálpszichológiának csaknem annyi!$ $ % $% bemutatott példák mind szociálpolitikai helyzetek illusztrációi. Bármennyire különbözzenek %& $ volt az, ami Peggy második feleletének gyorsaságára és lendületére hatott. A négyéves kisfiú most azért találta játékdobját érdekesebbnek, mert véletlenül barátjának is éppen e játék ragadta meg a figyelmét. Az olimpiai bajnoknak a búzapelyhet fogyasztó fiúra való hatása viszont távolról sem volt véletlen: ezt a hatást tudatosan megtervezték, hogy rábeszéljék a mamákat; ezt a bizonyos márkát vásárolják. Hogy : ábrándozott, minden bizonnyal összefügg a visszautasítástól való félelmével, saját magára $ ' % $ volna - valaki, valahogyan beletáplálta ezeket. Ami a kis 4%E E ahogy 4 E!! Maryt mindannyiszor megjutalmazták és bátorították, valahányszor ((E E$J' $ ' 7 % történetesen 4 $ (háziasszonykodás iránt, a fiú nem %%E... $! ( ( 8 szociálpszichológiának az a definíciója, amellyel a továbbiakban dolgozni fogunk. Nevezetesen: tárgya nem más, mint az embereknek egymás vélekedéseire, viselkedésére! %

7 jelenségeket. Hogyan megy végbe egy személy befolyásolása? Miért fogadja el a befolyásolást? Vagy másképpen, mi az a tartalom, ami hat rá? Melyek azok a változók, amelyek növelik, illetve csökkentik a társas befolyásolás hatékonyságát? Az ilyen befolyásolásnak állandó hatása van-e, vagy pedig csak átmeneti? Melyek azok a változók, amelyek növelik, illetve csökkentik- e hatás állandóságát? Ugyanazok az elvek alkalmazhatók-e a játékpreferenciáinak magyarázatára? Hogyan kedveli meg az egyik ember a másikat? Ugyanazok a folyamatok játszanak-e itt közre, mint amikor valaki egy új sportkocsit vagy egy doboz búzapelyhet kedvel meg? Hogyan alakul ki valakiben egy etnikai vagy faji csoporttal C 0 E E! E vagy pedig teljesen más típusú pszichológiai folyamatokat foglal magába? A legtöbb embert érdeklik az ilyenfajta kérdések, bizonyos értelemben tehát majdnem!!$ 4 % $! E $ gyönyörködtetnek, szórakoztatnak és felbosszantanak bennünket - természetes, hogy legtöbb 3!!$ maguk igénye szerint ki is próbálják ezeket a hipotéziseket, ezek a próbák nélkülözik a gondos tudományos vizsgálat szigorúságát és tárgyilagosságát. A tudományos kutatás $ ' &!! $ 1!!$ $ E nyilvánvalóan igaznak ismerünk el -, mert sok dolog, amit igaznak ismerünk, a gondos $7feltételezni például, hogy azok az emberek, akiket szigorú büntetéssel fenyegetnek egy bizonyos viselkedés miatt, nyilván $ % &% % fenyegetés viszont, ha egyáltalán hat az emberre, akkor inkább fokozza valamelyest a tiltott viselkedés iránti vonzalmat. Ugyanígy, saját tapasztalataink alapján azt vélnénk: ha véletlenül meghallanánk, hogy valaki szépeket mond rólunk (a hátunk mögött), hajlamosak lennénk E 1 éppen ennyire igaz, hogy azt a személyt még inkább hajlandók vagyunk megszeretni, akinek véletlenül meghallott, velünk kapcsolatos megjegyzései közül némelyik minden, csak nem Az ember társas viselkedésének megértésére törekedve a hivatásos szociálpszichológusnak ' $, szükséges kivárnia, amíg a dolgok véletlenül úgy alakulnak, hogy meg tudja figyelni az!j$$?& amelyekben az emberek megnyilvánulásait különleges feltételeknek veti alá (például: szigorú MJ %$

8 % $ / $! $ % 2 '!!$! % $ Szinte minden adat, amely e könyvben bemutatásra kerül, kísérleti bizonyítékon alapszik. Éppen ezért fontos, hogy az olvasó megértse: 1. mi is tulajdonképpen a szociálpszichológiai K E hasfájásokkal jár az ilyenfajta vállalkozás., %%% A szociálpszichológus olyan társas helyzeteket vizsgál, amelyek befolyásolják az emberek $ $! késztetik. Amikor azt mondom, hogy emberek nagyon nagy számú emberre gondolok. Véleményem szerint nem értjük meg jobban az emberi viselkedést, ha ezeket az embereket % /! $ 8 Aronson &(, %%% ( Ellen 3! '! N(%( (( M népekhez. Berscheid szerint az ilyenfajta gondolkodásmódnak az a veszélye, hogy önelégültté tesz minket annak megítélésében, hogy mennyire kerülhetnénk mi magunk a $! % 2 ilyen primitív megoldásban helyet kaphat olyan diagnosztikus eljárások fejlesztése is, amelyek eldöntenék, hogy ki a hazudós, ki a szadista, ki a korrupt, ki a mániákus. A társadalmi cselekvés $! % $ ; $ elmebetegség nem létezik, vagy hogy elmebetegeket sohasem kellene zárt intézetbe elhelyezni. Még csak azt sem állítom, hogy az emberek mind egyformák volnának, és %$ $! %(( sokszor arra kényszeríthetnek, hogy nagyon visszataszító módon viselkedjünk. Rendkívül fontos, hogy megpróbáljuk megérteni ezeket a változókat és azokat a folyamatokat, amelyek?%2%=%4 C 4 ' $ /!

9 eleve azért választották foglalkozásukat, mert így alkalmuk adódik jórészt büntetlenül kiélni % 4 % 4 C *C C Akármilyen elképzelések vannak is a fejünkben, a lényeg az, hogy vannak elképzeléseink - s % Lehet, hogy ez igaz, de azért ne legyünk olyan biztosak. Drámai hatású vizsgálata során Philip Zimbardo egy börtönutánzatot alakított ki a Stanford Egyetem pszichológiai tanszékének ((! zárt be. A társaság egyik felét Zimbardo pénzfeldobással rabnak, másik felét pedig % börtönben. Mi történt: Hadd mondja el Zimbardo saját szavaival: Hat nap elteltével véget kellett vetnünk a játékbörtönnek, mert amit láttunk, iszonyatos volt. Többé már nem volt nyilvánvaló számunkra, sem a legtöbb kísérleti személy számára, hogy (( (( vált, és többé nem voltak képesek tisztán különbséget tenni a szerepjátszás és saját személyük között. Viselkedésüknek, gondolkodásuknak és érzéseiknek szinte minden aspektusában drámai változások következtek be. Nem egészen egy hét alatt a bebörtönözés élménye NM%$J % értékeket, kikezdte az énképüket, és az emberi természet legtorzabb, legközönségesebb, legpatologikusabb oldala került felszínre. El kellett borzadnunk, amint láttuk, hogy egyes fiúk N((M ' % kegyetlenkedésbe, miközben mások (foglyok) szolgálatkész, engedelmes, dehumanizált! % '% % AZ INTERAKCIÓ In Az interakció fogalma,%!%#%%!$ % %4 C B $ az tésztaszeletelés, favágás vagy súlyemelés, szóval bármi, amit egyedül is el lehet végezni és nem igényel túlzott $%

10 4 $!N$M 4 $ $ külön-külön végezte volna el az adott feladatot. A hétköznapi életben számos esetben tanúi lehetünk ennek a jelenségnek, kezdve azon, hogy a bevásárlás, közlekedés, a munkahely egyes kritikus történéseit másképpen éljük át, sokkal aktívabbak vagyunk, ha többen is jelen vannak, akiknek meg tudjuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek, de a futballmeccseknek is teljesen más a hangulata, ha feldühödött szurkolótábor veszi körül a pályát, szemben az % %! $ $ felkészülést, valamint azokat, amelyek érzelmek kifejezésével kapcsolatosak. A társas kölcsönhatásnak, vagyis a szociális interakcióknak ez a jelenség a legelemibb szintje, melyet!!'?! $O$$ tudta a leckét, de elfelejtette, vagy a frissen levizsgázott tolmácsra, aki - bár jól tudja a E!%((! Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a mások jelenlétének értelmében vett interakció, a társas kölcsönhatás akkor serkenti, könnyíti a viselkedést, ha jól begyakorlott vagy nagyon 4 < )! szociálpszichológus kimutatta, a társas kölcsönhatás lényege abban áll, hogy megnöveli az általános motivációs szintet, ezáltal fokozza a feszültséget, a cselekvésre való készenléti állapotot. Ez a magyarázata a teljesítménynövekedésnek, de ez az oka a teljesítmény romlásának is!, begyakorolható testmozdulatokat kívánó sportversenyek annyira elterjedtek, míg a szellemi olimpiák megbuktak. Költeményt ugyan lehet versenyben írni, de inkább a magány ihletett pillanatai szülnek azért igazán jó verset. A magasugrásnál éppen fordított a helyzet.! %'$$ % % %% % kiváló elméi például a szabad polgárokkal antropológiailag feltétlenül egyenrangú ( ( % NM szemléletnek rokonformái fennmaradtak a feudalizmusban is úr és szolga viszonylatban. Az 1$! $ $

11 fakadó interakciós konzekvenciákat. Nudista strandon például a sok meztelen ember ügyet sem vet egymásra, ugyanilyen tömeg a Blaha Lujza téren közbotrányra vezetne, míg egy!n>! B$E (4 és közerkölcsök-ben orgiát eredményezne.! mindent felölel, ami csak két vagy több ember között egymás figyelembevételével történik. 7 amit az interakció tanulmányozását és elméleti leírását oly nehézzé teszi. Ma éppen ezért a szociálpszichológiában azok az irányzatok kerülnek! N M $ / alkalmazott interakciós nyelvet értenek, mely bizonyos elemeket és azon kombinálását Itt csak az interakciós nyelv néhány legfontosabb alapelemét említhetjük meg. Ezek sorában (( (( gondolnánk. Az én kialakulása a korai gyermekkor fejleménye, mely a gyermekkel tartós!((44ob? * / AIE %% (( $ ( ( szemével kezdi látni magát, mintegy magára próbálva azt a szerepet, melyet neki tulajdonítanak. Eredeti meghatározatlanságából, tehát mások meghatározásának segítségével (( E $ E $! N% pszichológus, Baldwin zseniális megsejtésén alapszik.) % magára ébredésében közös, csodálatos élményt. Oscar Wilde egyik sziporkázó meséjét idézzük, melyet Andre Gide menekített ki számunkra & Mikor Narcissus meghalt, a rét virágai búsultak utána és vízcsöppeket kértek a pataktól, hogy megsirathassák. - Ó - felelte nekik a patak -, ha minden csöpp vizem könnyé változna, magamnak sem lenne,!$/ - Hogyne szeretted volna Narcissust - mondták a virágok -, hiszen olyan szép volt. - Szép volt? - szólt a patak. - Hát ki tudná jobban nálad? Mindennap partod fölé hajolt, és szépségét csodálta a víz tükrében. - E a erre a patak -, mert valahányszor fölébem hajolt, habjaim tükörképét láttam a szemében.

12 !$!!! meghatározásakor tesz, a másik személy szerepét idézi föl önmagunk magunkra eszmélésében. Az interakció nyelvének harmadik fontos eleme a helyzet, melyben a felek érintkeznek? N M interakciós aktusokat, melyek sora adja az interakciós eseményt. >%! tehetnénk az interakciós nyelv teljes leírására és az interakciós események katalogizálására,!% % útja. Most pedig nézzük meg, hogy hagyományos ismereteink alapján mit mondhatunk el az interakcióról.?$ B ' tartózkodik, akkor áttekintése, önmaga helyzetének a tudata, alkotott képe mintegy kárt szenved, nem lévén szilárd viszonyítási alap a lába alatt. Ebben az esetben sodródik, a többiek cselekvésére hagyatkozik, tömeghelyzetbe kerül, ahol saját individuma, saját individuális viselkedése elveszi azt a viszonylagos önállóságot, melyet más helyzetekben élvez. Ha kisebb számú ember közé kerül, akiket bizonyos szempontok szerint már csoportosítani képes maga körül, például elhelyezkedés, szín vagy egyéb látható jel szerint, akkor saját helyzetéhez képest már viszonyítani tud, ezáltal szervezett csoporthelyzetbe kerül. Fontos megjegyezni, hogy leginkább olyan helyzetekben éli át az egyént ezt az élményt, ahol a viszonyítás alapja nem több kilenc egységnél (és általában nem kevesebb ötnél). Ilyen helyzet lehet egy világosan tagolt díszszemle, vagy egy stadion jól látható ' %%!! egyén azt a helyzetet, ahol nincs több kilenc embernél, de nincs kevesebb öt embernél sem. A $$! feltétele, $ $ N$! $ M viszonosságra számító érzések is leginkább ebben a helyzetben jelenhetnek meg. (Nagyobb ' '$ $M A páros helyzetek a társas kölcsönhatás jelenségének szinte valamennyi színét, elemét tartalmazzák. Két személy már világos képet alkothat egymásról, ami szüntelen! $!&! % a viselkedés, a gondolkodás és az érzések szintjén. De fontos szempont, hogy a páros helyzet nem feltétlenül kell, hogy személyközi kapcsolattá NM $! arra sincs szükségük, hogy egyáltalán tudatában legyenek erkölcsi érintettségüknek,

13 %%/ $ % $!! % példa a legtöbb hivatalos helyzet, például a tárgyalópartnerek helyzete, akik személyi $' tevékenységet kell folytatniuk, ilyen a diplomáciai tárgyalópartnerek helyzete, számos %! $ személyének figyelembevételével kénytelenek viselkedni, de viszonyuk személyi Más esetekben a társas kölcsönhatás során megvalósuló kölcsönös függés egyoldalú, csak az! %! kibúvót keres, ami azonban nem sikerülhet mindig. Gondoljunk a filmsztárokat ostromló % ' akinek alanya igyekszik lerázni magáról a kényes kérdéseket. De ide sorolhatók azok a! fél egyoldalúan megszabhatja a másik fél viselkedésének menetét, aminek sarkított példája a vallató és a vallatott közötti viszonylat.! $ %! % $$! ;$$$ $4! %$! függés alapja, a kölcsönösen táplált szerelem vagy szeretet, és nincs egyéb, kölcsönös függést $ ' Történjék a társas kölcsönhatás bármilyen formai viszony keretében, bármilyen létszámú csoporthelyzetben, a társas kölcsönhatás tartalmi mozzanatát minden esetben a tevékenység % % Általánosságban annyit mondhatunk, hogy a társas kölcsönhatások megszilárdulása, intézményesülése attól függ, hogy mennyire eredményes az együttesen folytatott tevékenység,! *% $ $,$% induljunk ki kizárólagosan, hanem abból, hogy másoknak mik lehetnek a szükségleteik, %%! találkozások pillanatról pillanatra változó aktualitásának zavaró melléktermékét kell látnunk, %% 2% $ & '!8 melyben egymástól függetlenül, külön-külön kell eldönteniük: ha egyikük sem ismeri be a vádat, akkor enyhe büntetéssel kiszabadulnak. Ha mindketten beismerik a vádat, akkor %B%

14 $$$! élethossziglant kap. Az élet aligha állít bárkit is ilyen kristálytisztán kiszámítható dilemma elé, de nap mint nap döntenünk kell abban, hogy versenyben, csak a magunk lábára állva vagy másokkal % % 2!!! ; %%! belegondolás nélkül.!! $2!'! %7$az magányba húzódik. Magánya lehet az élet magasa, de lehet az éjjeli menedékhely sivársága is (nem véletlen, hogy Gorkij drámájának eredeti címe. A mélyen). Valójában az a típusú bölcsesség, melyen innen és túl az érzelmi típusú lény, az értelmi típusú lény, valamint a kiábrándult típusú kirajzolható, nem más, mint az önzés bölcsessége. ezáltal %% $ $ & % % esetleg hozzá hasonlóak tömege veszi körül. A BENYOMÁS KIALAKÍTÁSA In.: Forgas Joseph: A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat $$ általában gondoljuk. Nemcsak arról van szó, hogy társainkról alkotott ítéleteink gyakran hibásak és pontatlanok, de gyakori eset az is, hogy saját feltevéseink és elképzeléseink ilyen problémák miatt a szociálpszichológusok az elmúlt években mindinkább annak vizsgálata felé fordulnak, pontosan hogyan is alakítjuk ki benyomásainkat társainkról. $ $' B$$! amelyekre benyomásunkat alapozzuk, általában töredékesek, és külön-külön részletekben $C4 $!C?%D%$$ hogy magas, barna haja van, barátságos, nagy barna szemei vannak, jó alakja van,

15 kitartóan dolgozik, és portás egy szállodában. Hogyan alakítjuk ki Annáról azt az átfogó benyomást, hogy csinos, kellemes és kívánatos társ? Több alternatív modell is van, amely a benyomás ilyen alakulását magyarázza. Lehetséges, hogy egy benyomás felépítésében néhány (( $ $ % $! % olyan eredményeket tekintünk át, amelyek mindkét modellt alátámasztják. A Gestalt megközelítés és a központi vonás hipotézise O NO % M $ behaviourista és strukturalista elmélet által képviselt atomisztikus pszichológiára adott! O $ NP 2 2M észleléssel foglakoztak, és mint az elmélet neve is sugallja, úgy vélték, hogy az emberek úgy vannak programozva, hogy egységes, oszthatatlan formákat észleljenek, nem pedig töredezett, elszigetelt információ részleteket. Az észlelés pszichológiájának egyik központi (( &$ mozgást a moziban, vagyis akkor, ha állóképeket gyors egymásutánban vetítünk? A Gestalt &! $ egészleges, jelentésteli struktúrákat és formákat, vagyis Gestaltokat észlelünk és ilyenekre $ /! O! $O $ E!!! kutatásainak is a középpontjában áll. Asch feltételezte, hogy a benyomás kialakítása nem! % / inkább az egészet megragadó folyamatról van szó, amelyben bizonyos központi vonások aránytalanul nagy hatást gyakorolnak a benyomásokra. Mintegy horgonypontként szolgálnak,! %% & ( lényegét a vonáson vagy vonásokon keresztül igyekszik megragadni (Asch, 1946, 284.o.) E! $!! benyomásaikat egy másik tulajdonságlistán jelezzék. Néhány kísérleti alany számára a! ( % ( 4 $ ( ((( $!!!!!( ( (( %N*Q.1 táblázatot.)

16 !$ E hideg tulajdonságpár helyett két perifériás tulajdonságot (udvarias-udvariatlan) manipulált. Ezeknek a nem centrális tulajdonságoknak a felcserélése csupán csekély hatást gyakorolt a benyomásokra. (4.1 tábla) A 4F ( ( $ '!!! $ (( tulajdonság felcserélése, például az udvarias felcserélése udvariatlanra, nem jár ilyen hatással.! $ %(!( perifériális, hogy milyen egyéb információ áll rendelkezésünkre. Lehetséges, hogy más tulajdonságok közé helyezve a meleg, illetve a hideg tulajdonságokat kisebb hatása lett volna a benyomásokra. KÖZPONTI VONÁSOK PERIFÉRIKUS VONÁSOK Inger 1. lista Inger 2. lista Inger 3. lista Inger 4. lista intelligens intelligens intelligens intelligens ügyes ügyes ügyes ügyes szorgalmas szorgalmas szorgalmas szorgalmas HIDEG UDVARIAS UDVARIATLAN határozott határozott határozott határozott gyakorlatias gyakorlatias gyakorlatias gyakorlatias óvatos óvatos óvatos óvatos! # nagyvonalú bölcs boldog szerencsés $ szociábilis %$ humánus altruista képzeletgazdag TÁBLÁZAT Egy középponti tulajdonság (1.lista, ill. 2. lista) és egy periférikus tulajdonság (3 lista, ill. 4. lista) kicserélésének hatása a benyomás alakulására! 4 mértékben általánosíthatunk a valóságos emberek észlelésére hét tulajdonságról adott C! 2 NFRSM %! ;!$ amely a tulajdonságok ugyanolyan manipulációját tartalmazta, mint Asch esetében. A

17 ( ( %(( $ $K0! % $ ítéletekre, még ebben a realisztikus és bonyolult helyzetben is. Azok a diákok, akik a ( (! hanem a vele való interakciót is könnyebbnek találták, mint a hideg csoport. Holdudvarhatások $! hajlamát jelentik, hogy feltételezzék, ha valaki valamilyen jó (vagy rossz) tulajdonsággal $ B ; % ' $ % ; E %, mintha bármilyen tudásunk is volna arról, hogy Pista rendelkezik-e az ehhez szükséges jártassággal, hanem azért, mert általában pozitívan vélekedünk róla. A holdudvarhatások %$ következtetésekhez. 1 3! P NFGLKM %!' % $ % % N $!M% %! T % %$ esetében is fölényben vannak, mint az intelligencia. Más vizsgálatok kimutatták, hogy a jó % N M ' % 7! % embereknek, hanem még a rövid, ideiglenes megnyilvánulások is, mint amilyen a mosoly, hasonló holdudvarhatásokat eredményezhetnek (Mueser és munkatársai, 1984). Egy nemrégiben végzett vizsgálatban (Forgas, O'Connor és Morris, 1983) néhány kérdést tettek fel a kísérleti személyeknek, amelyek nagyon hasonlítottak a Juditról feltett kérdésekhez. A %! % személyek megkapták a kérdéses egyén fotóit is, amelyek az egyik esetben egy mosolygó, a!$ ' szigorú büntetést javasoltak a számára, mint azok a kísérleti személyek, akik a nem mosolygó képet látták!

18 A holdudvarhatások másik példáját Wilson (1968) mutatta be, aki kísérleti személyeinek, $! $$ $ diákokat egyebek között arra kérte, hogy becsüljék meg a vendég magasságát. A diákoknak $$!%%' tudták, hogy a vendég professzor, a vendég magasságát csaknem 6 cm-rel magasabbnak!%'$! $ $ $ $ azokat az ítéleteket, amelyek egy fizikai tulajdonságra, a magasságra vonatkoztak Az ilyen holdudvarhatásokat sajátos burkolt személyiségelméleteknek is tekinthetjük, amelyek valamennyiünkben közösek, ugyanis valamennyien úgy gondoljuk, hogy a jó tulajdonságok %$ $&(($$)'$!*!$ $ EC A holdudvarhatás mellett nagymértékben befolyásolja az információ viszonylagos súlyát a benyomás alakulásában az a sorrend, amelyben a másik személyre vonatkozó információkat $?% további benyomásnál fontosabbak. Különös gonddal ügyelünk megjelenésünkre, és mindent % % $ $! /! $ &( $ $! ( $ fordított sorrendben: irigy, makacs, kritikus, impulzív, szorgalmas, intelligens. A két lista %$E.C! N M értékelték, mint a második lista alapján (makacs stb.). Ez a vizsgálat világos bizonyítékot '! $ '!' $ $ % jelentésasszimiláció feltevés természetesen tökéletesen összhangban van a Gestalt szemlélettel, amely szerint egy személyiségvonás jelentése nem állandó, hanem a személy $ %!! %$*$!NFGSLM ingeranyaggal dolgozott. Kísérleti alanyainak két részletes leírást adott egy Józsefnek > U $ > ' szöveget egy extrovertált-introvertált, vagy intorvertált-extrovertált sorrendben olvasták. Az

19 ' & 4 > $ NFGHRM AI! kérdést helyesen válaszolt meg, azonban a teszt második részében teljesítménye romlott. A & $ teljesítménye drámaian javult a teszt második részében. Valójában mindkét személy egyformán teljesített, hiszen mindketten 15 kérdésre válaszoltak a 30-ból. Mégis, a kísérleti alanyok, akik ezeket a teljesítményeket látták, úgy vélték, hogy az a személy, aki jól kezdett, $ kezdett. 4% kísérleti alanyokat figyelmeztetjük arra, hogy ne döntsenek addig, amíg valamennyi releváns! (!!($ %$8%' hatás érvényesül - azaz az utoljára kapott információ fogja meghatározni a benyomásokat. Az újdonsági hatás legnyilvánvalóbb magyarázata az emlékezettel áll kapcsolatban. Ha egy! $! T is, ha az alanyokat figyelmeztetjük vagy utasítjuk arra, hogy az információ minden részletének egyforma figyelmet szenteljenek.! kevesebb figyelmet szentelnek, mint a korábbiaknak. Ha a kísérleti személyeket félbeszakítjuk a feladat közepén, vagy azt mondjuk nekik, hogy egyformán figyeljenek!b!:nfglim ' elolvasniuk egy személy jellemzését. Ilyen körülmények között az emberek ugyanolyan!$ '. % kiküszöbölni, például úgy, hogy megszakítjuk a bemutatást, vagy valamilyen más módon $!$ B$ %!! benyomást keltsük!

20 Sztereotipizálás és osztályozási torzítások Az olvasó bizonyára emlékszik még, hogy korábban beszéltünk már a személy-prototípusok és sztereotípiák hatásáról a személyészlelési ítéletek pontosságára. Az a képesség, hogy helyesen ismerjük fel egy csoportnak a tulajdonságait, amelyhez az észlelt személy tartozik, nagymértékben segítheti a benyomásalakítási folyamatot. Valójában a szociális észlelés során mindig lezajlik ilyen kategorizáció. Amikor emberekkel találkozunk, nagyon gyakran felbukkan bennünk azon csoport kritikus tagjának vagy prototípusának a képe, amelyhez az éppen utunkba került ember tartozik. Amint az észlelt személyt kapcsolatba hoztuk egy ilyen típussal vagy kategóriával, automatikusan feltételezzük, hogy sok közös tulajdonsága van a kritikus csoporttaggal. Ez a személyészlelési ítéletek komoly torzításához vezethet. Razran (1950) beszámol egy vizsgálatról, amely világosan szemlélteti az ilyen torzításokat. Arra kérte kísérleti alanyait, hogy vászonra kivetített képek alapján ítéljenek meg 30 egyetemi!! 2 $ ugyanazokat a fényképeket. (A kísérleti alanyok nem tudták, hogy ugyanazokról a M' közölte a lányok nevét is, és a neveket természetesen manipulálta. Egyes lányoknak nyilvánvalóan ír, másoknak zsidó, olasz vagy angolszász neveket adott. E csoportsztereotípiák hatása az ítéletekre döbbenetes volt. Az ugyanarra a lányra adott korábbi ítéletekkel összehasonlítva a zsidó lányok például most sokkal intelligensebbeknek és!$ %, $$$ $ % tájszólás vagy mint Razran kísérletében, a név alapján jelenik meg. Gyakori, hogy egy ember $ N/FGLRM színész kért felvilágosítást egy vasútállomáson, hol középosztálybeli (keménykalap stb.), hol munkásosztálybeli öltözékben. A reakciók drámaian különböztek, és a középosztálybeli személy sokkal több segítséget kapott. Bizonyos helyzetekben azonban a szokatlan (hippi) % (( $ $ (Suedfeld, Bochner és Matas, 1971). ($( % $ %! % B% George Kelly személyes konstruktum elméletének, és alapul szolgál a legtöbb modern személyészlelési kutatáshoz is (3. fejezet). De az ilyen kategorizálás a személyészlelésben B $ $ $% $

21 Torzítás negatív irányban $ %E!C? $ E % $$ hogy valaki szorgalmas, intelligens vagy kellemes, mint amekkora negatív hatást kivált az, ha lusta, buta vagy kellemetlen? A kutatások azt mutatták ki, hogy a negatív információnak általában aránytalanul nagyobb szerepe van a benyomások meghatározásában, és a negatív legjobban a pozitív és negatív jelzések viszonylagos információértékével lehet magyarázni. A pozitív cselekedetek és jellemvonások általában összhangban vannak a társadalmi &?%! hajtsunk végre és pozitív dolgokat mondjunk egymásnak. A negatív cselekedetek azonban általában nem felelnek meg a társadalmilag elfogadott!! % (( % megbízható jelzéseként, és aránytalanul nagy szerepet juttatunk neki a benyomás kialakításában. +&+,-!$. Ezek a torzítások arra a tényre utalnak, hogy ha nyilvánvaló negatív információt nem kapunk, $% 4 negatív viselkedésnek aránytalanul nagy hatása van a benyomásokra, hiszen az ilyen viselkedést nem lehet a kulturális konvenciókhoz való igazodással magyarázni, negatív információ hiányában az emberek hajlanak arra, hogy ugyanezeket a konvenciókat kövessék, O$ 8 LSVE szerint ennek az aránynak csak 50% körül kellene járnia. Nem szeretünk társainkról negatívan ítélkezni, hacsak nem áll rendelkezésünkre nyilvánvaló bizonyíték. Ez az általános szelídség magyarázza azt is, hogy például miért készek a diákok arra, hogy a % 4!! $ általában a legjobb szándékot tételezik fel! A szociálpszichológusok sem kivételek az elnézési torzítások alól. Csak egyetlen példát említve, a vonzalommal kapcsolatos kutatás hatalmas %! (!'( $(( mesterkéletlen (!). Ha nincs okunk a negatív értékelésre, nem szívesen használunk súlyos vagy kritikus szavakat. Következtetések $ % % $! % $ ($

SZEMÉLYÉSZLELÉS. 1. Fizikai észlelés. 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul)

SZEMÉLYÉSZLELÉS. 1. Fizikai észlelés. 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul) SZEMÉLYÉSZLELÉS 1. Fizikai észlelés 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul) A személyészlelés pontossága - 1 Arckifejezés értékelése érzelemkeltő helyzetekben exponált fényképek alapján: alapérzelmeket

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS

SZERVEZETI VISELKEDÉS SZERVEZETI VISELKEDÉS DR. FINNA HENRIETTA EGYETEMI ADJUNKTUS MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK FINNA@MVT.BME.HU Q.A.317. +36-1-463-4010 Meggyőzés és társai 1 http://tinyurl.com/kutatok2016 2 További

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA Amikor ujjammal a falra mutatok és felkérem Önöket, hogy nézzenek oda, minden tekintet a falra irányul, és senki sem az ujjamat nézi. Az ujjam rámutat valamire, és Önök nyilvánvalóan

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió "Aki másokat ismer, az tanult, aki önmagát ismeri, bölcs." -Lao Ce MINTA Anna 2004.2.16 BEVEZETÉS A viselkedéstudomány szerint a legeredményesebb emberek azok, akik tisztában

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Csizér Kata, Kontra Edit és Piniel Katalin ELTE OTKA K105095 Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Játékvezető személyisége

Játékvezető személyisége Játékvezető személyisége Személyiség játék irányítási képesség 2013.05.01. CSLSZ JB továbbképzés Kormányos Gábor 1 Történelmi áttekintés abban a pillanatban, amikor az önfeledt játék átalakult tétmérkőzésekké

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Üzleti szimulációkról dióhéjban

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához

Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához Fogalom meghatározása: Határozza meg az alábbi fogalmakat, ha a fogalomnak vannak alcsoportjai, akkor nevezze meg

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe

Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe Preambulum A Magyar Vízilabda évszázados hagyományának, tekintélyének, a sportág iránti alázat védelmének, illetve a Magyar Vízilabda hírének öregbítése érdekében

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING Hallgatói elméleti anyag 2012. tavasz www.bkf.hu / Karriercentrum / Tréningek / Letölthető állományok Szakirodalom: Németh

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

A BENYOMÁS KIALAKULÁSA

A BENYOMÁS KIALAKULÁSA Társas megismerés 1 A BENYOMÁS KIALAKULÁSA A társas interakció első fázisa az, hogy két ember érzékeli (látás, hallás, tapintás útján) egymást és kialakul egymásról egy benyomás, amely alapvetően meghatározza

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

JAMES S. COLEMAN: ISKOLAI TELJESÍTMÉNY ÉS VERSENYSTRUKTÚRA

JAMES S. COLEMAN: ISKOLAI TELJESÍTMÉNY ÉS VERSENYSTRUKTÚRA JAMES S. COLEMAN: ISKOLAI TELJESÍTMÉNY ÉS VERSENYSTRUKTÚRA A középfokú oktatásban (s kisebb mértékben az alsóbb szinteken is) sajátos paradoxonnal kerülünk szembe: bonyolult ipari társadalmunkban egyre

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

SZKB_210_05. Büszkeség és balítélet

SZKB_210_05. Büszkeség és balítélet SZKB_210_05 Büszkeség és balítélet Önmagam és a másik megismerése tanulói Büszkeség és balítélet 10. ÉVFOLYAM 31 D1 Mit tegyünk Judittal? A történet elolvasása után válaszolj a kérdésekre! Judit aranyos

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ A SIKER ALAPJA 1. FELKÉSZÜLÉS 1. Meg kell határozni az elérendő célt

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Agresszió olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Ösztöntan Mc Dougall (1908) 18 különböző ösztön Freud (1920) Örömelv, libidó Frusztráció Erosz (életösztön) Thanatosz (halálösztön)

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Déva, 2010. november 19-21. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mottó: Az életben nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem amit tárgyalással

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE E G Y E T E M I K A R O K H A L L G A T Ó I É R T É K E L É S E AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A korábbi fejezetekben témakörönként elemeztük a hallgatók elégedettségét egyetemük

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606 Heam I. M I L Y E N C É L A O A N H A Z N L O M A C É L K I Ű Z É, M I N F E J L E Z É I E Z K Ö Z? eam 1. udják-e a beosztottaim, mi az elsődleges küldetése és az általános célja a szervezetünknek? 2.

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban PM-0439-1304-BS Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS Intézmény, időpont: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető oktató neve: Kovácsné Patyik Gabriella Korcsoport/ osztály: felnőtt képzés

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN)

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) VIKOTE előadás, 2015. június 6 Pléh Csaba Középeurópai Egyetem Kognitív tudományi Tanszéke vispleh@ceu.edu Áttekintés Klasszikus kognitív

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás A fejezet tartalma Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás Bauer András Berács József Fogyasztói magatartás Vásárlási folyamat Fogyasztói információ-feldolgozás A fogyasztói magatartást befolyásoló

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év Forrás: Bernáth László, N. Kollár Katalin, Németh Lilla: A tanulási stílus mérése ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2015. 1. melléklet A végsõ kérdõív Tanulási stílusok kérdőív Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:,

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben