Internet: III. évf. 5. sz., máj.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj."

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Internet: III. évf. 5. sz., máj. DEKA Tartalom Ferenc pápa üzenete 1 Fehér István: Emlékezés gróf Esterházy Jánosra 2 Ismét választunk 3 Tízéves a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 4 Ferenc pápa üzenete Ferenc pápa március 27-én, csütörtökön csaknem egy órás magánkihallgatáson fogadta Barack Obama amerikai elnököt. A fogadáson elhangzottakat a Magyar Szociális Fórum az alábbiakban foglalta össze. 1. A világ vezető hatalmának többet kellene tennie a béke megőrzéséért és egy igazságosabb társadalom valóra váltásáért. 2. Példaként említette az Egyesült Államok Szíria ellen kilátásba helyezett támadását. Ő ezzel szemben békevirrasztásra hívta a hívőket a Szent Péter térre. 3. Kétségesnek tartotta, hogy Oroszországban a feszültség szításával, Vlagyimir Putyin személyének sértegetésével csökkenteni lehetne a feszültséget. Kérte az amerikai elnököt, hogy sohase mondjon le a türelemről és a megértésről. A feszültség csökkentését, a válsághelyzetek és a konfliktusok megoldását mindig tárgyalásokkal oldják meg. A nemzetközi béke és a világ jövője szempontjából alapvetőnek minősítette a szakadék mélyülését a gazdagság és a szegénység között. 4. Véleménye szerint katonai módszerekkel fellépni emberek milliárdjaival és népekkel szemben nem szabad. Azt ajánlotta, hogy az Egyesült Államok politikáját az emberi jog tiszteletben tartása vezérelje. Minden hatalom akkor számíthat erkölcsi hatalomra, amikor az emberi jogokat elismeri. Obama elnökkel való találkozása előtt Ferenc pápa ugyanaznap csütörtök reggel az olasz politikusoknak tartott misét. Azon harminc miniszter és államtitkár, 492 szenátor és képviselő előtt mondott beszédet. Kifogásolta azokat, akik eltávolodtak a néptől, pártérdekek szolgálatába szegődtek és korrumpálódtak. Jézus idejében is elszakadt a vezető

2 osztály a néptől és csak a pártérdeket szolgálta, nem hallotta az Úr hangját és korrupttá lett. Húsvét alkalmával tegyük fel mi is a kérdést magunknak, vajon helyes úton járunk-e? Az Úr könyörületes, és mindnyájunkat vár. Csak ismerjük el bűnösségünket és tegyünk annak jóvátételére valamit! Az így nyert megbékélés vezet a helyes útra. Húsvét A keresztények tanúsága szerint Krisztus ugyan meghalt a kereszten, de feltámadt és ma is itt van közöttünk, találkozni akar velünk. Húsvét a feltámadás, a halál feletti győzelem ünnepe. Krisztus haláláért nem vádol senkit, nem is fenyeget senkit a megsértett Isten nevében. Csak a tökéletesebb életre kíván bennünket tanítani, hiszen nemcsak kenyérrel él az ember! Magatartásunk javítására, az életre nevel bennünket, mégpedig az örök életre! Mert a keresztény tanítás szerint a halál nem az elmúlás ideje, hanem az örök élet kezdete. Húsvét a remény ünnepe. Ugyan minden ember földi élete a halállal befejeződik, de a keresztény tanítás szerint tovább élünk, bízva a feltámadásban! Ugyanúgy halálunk esetén itt hagyjuk szeretteinket, rokonainkat, barátainkat, sőt ellenségeinket is. De az említett emberek tudatában tovább létezünk, emlékeznek ránk. Gondoljunk csak nagyjainkra: művészekre, írókra, tudósokra, akikről nem is akarunk megfeledkezni, ezek örök életűek, vagy olyanokra is emlékezünk, akiket szeretnénk elfelejteni, megfeledkezni, de nem tudunk. Bizonyos értelemben a halál nem semmivé válásunk, megsemmisülésünk utolsó aktusa. El kell fogadnunk a keresztény tanítást, hogy örök életünk van! Sok embert soha nem felejtünk el (örök életük van), és a halállal sem szűnik meg róluk az emlékezet. Ezt tapasztaljuk húsvétkor, ezt tanította nekünk a feltámadásával Krisztus. Az örök élet valóságát mutatta meg nekünk Krisztus! Ez az üzenete számunkra a Húsvétnak! Ágost Emlékezés gróf Esterházy Jánosra A szlovákiai magyar politikus március 14-én született a Felvidéken, Nyitraújlakon. Talán kevesen tudják, hogy 1932-ben mint az Országos Keresztényszocialista Párt elnöke elsőként követelte a magyar egyetem felállítását, vagy azt, hogy Horthy Miklós kassai bevonulásakor felszólította a magyar vezetést: adják meg a szlovák kisebbségnek ugyanazon jogokat, amelyeket ő Prágától a magyaroknak kért! A magyarság védelme érdekében Szlovákiában maradt később is és védte a 70 ezer magyar érdekeit ben a pozsonyi parlamentben egyedül ő nem szavazta meg a zsidók deportálását előíró törvényt. Szót emelt Magyarország hitleri megszállása ellen is. 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 A nyilas hatalomátvétel után Budapesten bebörtönözték, 1944-ben szabadult ben tiltakozott az új csehszlovák hatóságok magyarellenes politikája ellen, kérte a magyarság védelmét. Ezért átengedték a szovjet hatóságoknak, akik 10 év munkatáborra ítélték ben a csehszlovák népbíróság mint hazaárulót, fasisztát távollétében halálra ítélte ben küldték haza Szibériából súlyos tüdőbetegként, de ítéletét kegyelemből életfogytiglanra változtatták. A csehszlovák Mírov börtönben halt meg március 8-án. A holttestet elhamvasztatták, s még a családnak sem adták ki a maradványokat. Küzdött a kisebbségbe került magyarság képviselőjeként és követelte a magyarság nyelvi, kulturális és gazdasági jogainak érvényesítését. Programjának természetes része volt a trianoni békediktátum felülvizsgálata. A Felvidék visszacsatolásakor sem költözött Magyarországra, illetve a Tisó-féle Szlovák Állam fennhatósága alatt maradt. Szívós és következetes munka jellemezte, minden alkalmat felhasznált a Szlovákiában rekedt magyarság érdekében. Egyetlen valódi bűne a magyarság védelme volt! Csehszlovákiában Mach náci politikus a zsidóság internálásának szorgalmazója büntetéséből 1968-ban amnesztiával szabadult. A zsidók védelmezőjét pedig halálra ítélték! Hol itt az igazság? 1993-ban Moszkva rehabilitálta Esterházy Jánost. A szlovák rehabilitáció azonban késik! A benesi dekrétumok ma is élnek! Havel, az utolsó csehszlovák elnök a németeket megkövette a szudétanémeteket ért sérelemért. Ugyanekkor a cseh területekre deportált magyarok semmi elégtételt nem kaptak Szlovákiában, és számukra nem kértek semmit itthon, Budapesten sem! A magyarellenesség parazsa ma is izzik Szlovákiában, ott lappang a törvénykönyvekben, törvényekben. Az Esterházy-megemlékezésen elmondta a szónok: belőlünk egyenlőre csak panaszra futja, tettekre már kevésbé. Rengeteg magyar gyerek látogatja a szlovák óvodát, iskolát, mert úgy gondoljuk, alkalmazkodnunk kell, mintha ezért adókedvezmény járna! Továbbra sem merjük felvállalni, hogy mi valóban bátor felmenőink gyermekei vagyunk, hiszen a Felvidéken vettük fel legkevesebben a magyar állampolgárságot, de egyre csak panaszoljuk, hogy a gengszterváltás 25. évfordulójára rel lettünk kevesebben! Továbbra sem követeljük a felvidéki autonómiát! Az igaz, hogy mindig mindent meg tudunk indokolni, magyarázni! Legyünk méltók gróf Esterházy János ránk testált hagyatékára! Fehér István gimnáziumi tanár, Révkomárom Ismét választunk Áder János bejelentette, hogy az Európai Parlament 21 magyar képviselőjelöltjének választását május 25-ére, vasárnapra tűzte ki. III. évf. 5. szám 3

4 Szükséges pár szóval említést tenni az Európai Parlament múltjáról és jelenéről. Az európai gondolatot a II. világháború után Schuman, Adenauer és De Gaspery vetette fel. Az alapgondolatot Schuman fejezte ki azzal, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ez az alapvető gondolat mára elfelejtődött. Ezt tapasztalhattuk akkor, amikor az Európai Alkotmányban még az előterjesztésben sem mertek említést tenni róla. Az Európai Parlament a pénzemberek, bankárok kezébe került. Nem a nemzetek érdekei, hanem a egyes szervezetek, gazdasági csoportok érdekei lettek dominánsak. Mára már nem mondhatja magáról az EP, hogy szociális tevékenységet folytat. A tagállamok egy része mára kétségbeesett helyzetbe jutott (Görögország, Portugália, Spanyolország). Határozatai amit kötelezően kíván betartatni a tagállamok valóságos érdekei ellenére nevetségesek, egyes államok, vállalatok érdekeit szolgálja. Példaként említhetem ami bennünket magyarokat is érint például a tojótyúkok helyiségigényének meghatározását, az eladható uborkák görbeségétől függő eladhatóságát, a húsliszt gyártásának tilalmát (ugyanekkor a halliszt etethetőségét), legutóbb a hagyományos pálinkafőzés adózatlanságának tiltását stb. Az említett rendelkezések többnyire egy ország belső ügyeibe tartoznak, de az EP az említetteket fontosnak tartja betartani, a vétők ellen büntetést is kilátásba helyez. Ugyanekkor lényeges gazdasági, politikai kérdéseket vagy nem hajlandó tárgyalni sem, vagy csak egyesek érdekei szerint kíván rendezni. Ezzel nem azt kívánom, hogy lépjünk ki az EP-ből, hanem azt, hogy olyan képviselőket jelöljünk hazánk képviselőinek, akik az eredeti szellemiség visszaállítását tartják fontosnak, vállalják feladatuknak ennek megvalósítását. A gazdaságilag elmaradt nemzetek felzárkóztatását, a tagállamok lakosságának szociális helyzetének javítását tartják feladatuknak. Elvi kérdésekben képviseljék a magyar, keresztény érdeket. Megjegyezzük, hogy azon magyar jelölteket, akik az előző havi Értesítőben megjelölt európai parlamenti választáson (2014. február 4-én) a homoszexualitás és az egyneműek házasságának engedélyezése kérdésében igennel szavaztak, nem tartjuk alkalmasnak a EU parlamentjében a magyar érdekek képviseletére. Példaként név szerint említettek Járóka Lívia, Szájer József, Göncz Kinga, Bokros Lajos jelenlegi EU-képviselők. Kérésünket azért terjesztjük önök elé, mert a magyarság létszáma fogyásban van (ma már a magyarság összlétszáma 10 millió alatti), és az egyneműek házasságától ennek a mutatónak növekedése nem várható! Tízéves a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 10 éve alakult meg elkötelezett magyar szellemű ügyvédekből a Nemzeti Jogvédő Alapítvány és az azt működtető Nemzeti Jogvédő Szolgálat. Az elmúlt évtizedben több száz, magyarsága, politikai véleménye és nemzeti érdeke mellett bátran kiálló embereknek és szervezeteknek biztosított szakszerű és eredményes képviseletet polgári, büntető- és 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 szabálysértési ügyekben. Azóta, továbbra is rendületlen kitartással nyújt jogi segítséget nemcsak az országban élőknek, hanem a Kárpát-medencében élő jogfosztott magyarok számára is. Ebből az alkalomból a szervezet a Bujdosó Székely Vendéglőben sajtótájékoztatót és ünnepi díszvacsorát tartott. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnöke, Zétényi Zsolt tartott beszámolót, kiemelte, hogy sokszor a legreménytelenebbnek látszó, leghálátlanabbnak tűnő ügyeket is elvállalták és sikerre vitték. Gaudi-Nagy Tamás, a szervezet ügyvezetője elmondta, hogy a legnagyobb erőpróbát a 2006-os rendőrterror időszaka jelentette számukra. A 2006-os ügyek lezáratlanságának bizonyítéka az is, hogy egyes esetekben a 2006 őszén rendőrök által bántalmazott áldozatok perében a mai napig nem született ítélet. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagja elmondta, hogy a nemzeti jogvédelem által elért sikerek befolyásolták a bírói gyakorlatot a gyülekezési jog, az egyesülési jog és a személyhez fűződő jog védelme terén. Jelezték, hogy a 10 éves tevékenységükről dokumentumfilmet készítenek, amelyet bemutatnak a nyilvánosság számára is. Megjegyzések az országgyűlési képviselőválasztásról A 2014 évi országgyűlési választások már az évi választási törvény változtatásaival történtek. Mint mondják, a puding próbája az evés, ezért pár gondolattal hozzájárulunk, az új törvény alkalmazásával milyen tapasztalatokat ismerhettünk meg a évi választás során. A törvény megváltoztatását szükségesnek tartottuk. Egyetértettünk azzal a céllal, hogy kis országban kevesebb országgyűlési képviselőre van szükség, a választási rendszernek a lakosság többségének véleményét és a magyar érdekek megvalósulását kell szolgálni. Az országgyűlési képviselők csökkentésével bizonyos megtakarítást is elérünk. A tapasztalatokat az alábbiakban foglaltuk össze. Az új rendszerben a jelöltté váláshoz 500 ajánlás összegyűjtése szükséges, és egy választónak több jelöltre is lehetséges ajánlást adni. Vagyis érvényesül a demokrácia, mert a választónak lehetőséget ad több személy ajánlására, volt, aki több személyt is alkalmasnak talált képviselőnek. A győzelemhez elegendő lett az egyszerű többség, amivel leegyszerűsítették a választást, nem volt szükség két fordulóra. A kampánycsend törlésével biztosították azt, hogy a választás napjáig lehetőség legyen a jelöltet ajánlani meghatározott keretek között. Az új választási rendszer elméletileg liberálissá tette a választást azzal, hogy egy választó több jelöltre is adhatott ajánlást, az egyszerű többséget vezette be, és eltörölte a kétfordulós választást. Ezáltal akár csak 30%-kal ajánlott jelöltből is lehetett győztes. III. évf. 5. szám 5

6 Az új rendszerben (egy fordulóban) a legtöbb szavazatot kapott jelölt nyer! Az előbbiek szerint ez nem jelenti a többséget. A megválasztott képviselő relatív támogatottsággal nyer. Ezt az állítást bizonyítja az is, hogy a jelenlegi választáson 18 szervezet (párt) tudott indulni, e parlamenti képviselőhöz csak 4 párt jutott, és volt olyan választási körzet ahol a 18 szervezetből 14 szervezet nem kapott 6 szavazatot sem! A kiesett pártok a szavazatok 3,82%-át vitték el. Ezeknek felesleges volt ajánlást adni, mert csak a látszólagos demokráciát jelentették. A választási rendszert valamilyen módon valóságos demokráciává kellene formálni. A régi rendszer ezt az egyszemélyes ajánlási lehetőséggel és a nagyobb számú ajánlással biztosította. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy például a választásra jogosultakból nem jött el szavazni kb. 40%. Vagyis a képviselőket csak a lakosság 60%-a választotta. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor előfordulhat, hogy a képviselő csak a lakosság 25-35%-át képviseli, nem a lakosság többségét! Ezen javítani kell! Ezen kívül a választási rendszernek valamilyen módon elő kellene segíteni (vagy büntetni?) a szavazástól valóságos ok nélküli távol maradókat. Ezért is előfordulhatott, hogy a megválasztott képviselő csak a lakosság kisebb részét képviseli. Pár szóban vizsgáljuk meg a választáson parlamenti pártokká váló 4 párt programját. 1. A Fidesz választási győzelme nem volt meglepő. Aki ismeri a hazai viszonyokat és az elmúlt négy évben történteket, az komolyan nem gondolhatott a Fidesz vereségére. Az új választási törvény jobban segítette a Fidesz győzelmét. Ha több szervezet, párt tud indulni a választáson, akkor (mint már említettük) kisebb támogatással is győzni lehet. Ezt bizonyítja az a tény, hogy 2010-es választásokon a Fidesz több szavazatot kapott, mint a mostani választáson, mégis most is kétharmados sikert ért el. (A évi szavazataihoz képest évben szavazattal, 6,19%-kal kevesebben szavaztak a Fideszre.) A Fidesz jelszavaiban az eddigi sikeresnek tartott tetteinek folytatását hangozta (rezsicsökkentést, munkahelyek létesítését, az EU-pénzek hatékonyabb felhasználását stb.). Lényegében az emberek megélhetési körülményeinek javítására tette a fő hangsúlyt, ami a választók érdekeit szolgálja. Vagyis javaslataiban új célokat, elemeket nem jelölt meg. Csak azt hangsúlyozta, amit eddig is tett. Jelezte: nemcsak a nyugati, EU-államokkal, Amerikával kíván partner kapcsolatot tartani. Nemzetközi szinten pedig Magyarország szerepének további erősítését tartja fontosnak. Új programpontokat csak a 2010-es választáskor tett évi jelszavai: Magyarország jobban teljesít, 20% rezsicsökkentés, 20% munkahely, csak a Fidesz, Magyarország miniszterelnöke, kiállni a magyar érdekekért Brüsszelben stb. 2. Az ez évi választáson meglepő, hogy az MSZP és párttársai ismét a másodikok lettek. De ez az eredmény nem volt elegendő a kormányváltás megvalósításához. Mivel magyarázható ez? Szerintem a lakosság elégedett volt a kormány legutóbbi intézkedéseivel (rezsicsökkentés, családi törvények változtatásai stb.). Több párt összefogása ugyan előnyt jelentett a baloldalnak, de később ugyanezért nagyon sok vita várható elsősorban személyi, anyagi vonatkozású kérdésekben. Pártjaik változtatásokat nem javasoltak, csak azzal érveltek, hogy valamennyiüknek egyetlen célja a kormányváltás, a jelenlegi 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 kormány megbuktatása. Új javaslatokat nem jelöltek meg. A régi javaslataikat kívánták visszaállítani. Negatív programmal nehéz nyerni! A kormányt új program nélkül kritizálni nem vezet eredményre. Ezért mondható sikertelennek számukra a választás. Sőt a jövőben további nehézségek várhatók az összefogásból eredően, a részletekben rendkívül sok vita lesz még, vagy az összefogás fog felbomlani! 3. A választáson a vártnál jobban szerepelt a LMP! Véleményem szerint ez a zöldpártiságra való hivatkozással, annak hangsúlyozásával (amit egyetlen más párt sem hirdetett) magyarázható. Természetesen ez nem lett volna eredményes, ha nem lett volna elegendő pénzük ennek propagálására. Tapasztalhattuk, hogy a nagyobb pártokhoz viszonyítva rendkívül sok plakátjuk volt. Nem maradtak el ebben a kérdésben a nagyobb, gazdagabb pártoktól. Véleményezhető, hogy jelentős pénzügyi támogatóik voltak. Másrészt visszafogottabb volt a propagandájuk, csak elméleti elveiket hirdették, konkrét javaslataik nem voltak és más pártokat sem kritizáltak, ócsároltak. 4. A Jobbik volt egyedül az a párt, amely programot hirdetett. Ez a párt több szavazatot kapott 2014-ben, mint a 2010-es választáson. (2010. évi szavazataihoz képest szavazattal, 3,87%-kal kapott több szavazatot). Nyeresége biztató a jövő szempontjából. A programok egy része nem volt új, azt ők is, és más pártok is hirdették korábban, de nem valósították meg. Ilyen volt a politikusok eddigi rossz politikájának elszámoltatása, a közrend javítása, nagyarányú munkahely-létesítés stb. Ezeknek a programoknak a megvalósítására a hatalomra kerülő pártok vállalkoztak, de nem valósították meg, vagy csak részben teljesültek. Új programokat is hirdettek, amelyeket az Értesítőben is közlésre felkínáltak, sajnos a többi induló párt nem közölte ezt velünk. (Vagy nem is volt új programjuk?) A plakátjaikon helyesnek tartottam a személyes megszólításokat: Veled sikerülni fog, Szebb jövőt, Szebb jövedelmet, Kellesz a hazának, Talpra magyar, A jövőt nem lehet megállítani stb. Dr. Bajnok István A DEKA évi közhasznúsági jelentése A DEKA alapszabályában a törvény szerinti tevékenységünk kiterjed: 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés segítésére, 5. kulturális tevékenységre, 11. emberi és állampolgári jogok védelmére. Tevékenységünket az Értesítő havilap kiadásával folytatjuk ban 11 db 8 oldalas lapot jelentettünk meg. Kiemelten foglalkozunk az esélyegyenlőség, az emberi és állampolgári jogok védelmével, az oktatásügy problémáival. Az Olvasói levelek rovatban az olvasóknak nyitunk véleménynyilvánítási lehetőséget. A lap országos terjesztésű. Ezt bizonyítja a kiemelten magas éves postai költségünk ( Ft). Összes éves kiadá- III. évf. 5. szám 7

8 sunk Ft, éves összes bevételünk Ft volt. Az államtól, egyházaktól, civil szervezetektől pénzügyi támogatást nem kaptunk. Bevételeink többsége adományokból származik ( Ft) és az 1%-os szja-felajánlásokból. Fizetett alkalmazottunk nincs, cikkíróinknak tiszteletdíjat nem fizetünk. Felvett hiteleinket az alapítvány pótolja. A DEKA Értesítőt az olvasók igénylik, szívesen támogatják. A kis lapunk példányszáma db havonta. Köszönjük támogatóink, olvasóink elismerését, pénzügyi támogatását. Reméljük, ha kis mértékben is, hozzájárultunk lapunkkal a demokrácia igazi arcának és a társadalmi igazságok megismeréséhez. Várjuk további támogatásukat. AZ SZJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁNÁL KÉRJÜK, NE FELEJTKEZZENEK MEG AZ ÉRTESÍTŐ KIADÓJÁRÓL, A DEMOKRATIKUS KÖZÉLETÉRT ALAPÍTVÁNYRÓL (DEKA), ADÓSZÁMA: Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bp. XI. kerületi Szervezete május 13-án, kedden 15 órakor találkozót tart a Szent Imre Gimnázium földszintjén. Medgyasszay László előadásának címe: Nyugdíjak jövőbeli alakulása. Minden érdeklődőt szeretettel várunk A választáskor ne csak szavazz, gondolkozz is. TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) közhasznú szervezet lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Eng. szám: Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 3. sz., 2010. március Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Imádság a gyűlölködőkért

Részletesebben

Túlélőkészlet a választásokhoz

Túlélőkészlet a választásokhoz Túlélőkészlet a választásokhoz A Túl az első X-en Tehetsz a jövődért, válassz! középiskolai vetélkedő háttéranyaga Budapest 2015. szeptember 30. TARTALOM I. VÁLASZTÁS, VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZEREK...

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Felavatták Esterházy János egész alakos bronzszobrát

Felavatták Esterházy János egész alakos bronzszobrát Felavatták Esterházy János egész alakos bronzszobrát Felavatták Esterházy János egész alakos bronzszobrát szerdán a főváros XII. kerületében, a Gesztenyés kertben. Az avatáson Áder János köztársasági elnök,

Részletesebben

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I.

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. cikkely Adatok 1. A szervezet neve: Phoenix Polgári Társulás 2. A szervezet székhelye: Pri Šajbách 14/A, 83106 Bratislava II. cikkely A szervezet küldetése, céljai

Részletesebben

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával az alapjogok, a jogállamiság És a demokrácia ÉrtÉkeire ÉpÜló igazi unió van születó be n. rui tavares európai parlamenti képviseló v e l halmai gábor beszélget A Journal de Negócios című portugál lap 2013.

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Az utolsó percben. A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák

Az utolsó percben. A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák INTERJÚ Az utolsó percben A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák A Keleti pályaudvaron szerzett személyes benyomásokból egyértelműen kitűnt, hogy valóban szervezett folyamatról

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron

Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron Oldal 1 EP választások 2014 Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron Sok szempontból is kiegyensúlyozott eredmény született az Európai Parlamenti választásokon. Egyrészt

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14.

Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Magyarország: Szeretlek választási kampány!

Magyarország: Szeretlek választási kampány! Magyarország: Szeretlek választási kampány! Megkönnyíti a helyi kampányzárót a kormány: az Itthon Vagy Magyarország Szeretlek! programsorozat idén épp szeptember 27-én lesz, a választások előtt két héttel,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

SAJTÓANYAG. Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30

SAJTÓANYAG. Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30 SAJTÓANYAG MÁRCIUS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ NŐKÉ III. KONFERENCIA Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30 FŐVÉDNÖKÖK Dr. Gurmai Zita, európai

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Közmunka csak a megfelel voksért: nyílt szavazás volt Borsodban

Közmunka csak a megfelel voksért: nyílt szavazás volt Borsodban Közmunka csak a megfelelő voksért: nyílt szavazás volt Borsodban Különös szavazat-ellenőrzési módszer nyomaira bukkantunk a Borsod megyei Forró községben az önkormányzati választásokon. A legendás láncszavazás

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG 2015. március 27. Bizalmas Greco Eval IV Rep (2014) 10E N E G Y E D I K NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

PoloniaPress hírcsokor

PoloniaPress hírcsokor PoloniaPress hírcsokor 2014. június Lengyelország és az EU Komorowski a D-Day emlékünnepségén 2014. június 6. Bronisław Komorowski köztársasági elnök részt vett a normandiai partraszállás 70. évfordulójának

Részletesebben

1. Az Európai Unió 7 1.1. Az Európai Unió tagállamai 8 1.2. Az Európai Unió jelképei 9

1. Az Európai Unió 7 1.1. Az Európai Unió tagállamai 8 1.2. Az Európai Unió jelképei 9 Tartalomjegyzék 1. Az Európai Unió 7 1.1. Az Európai Unió tagállamai 8 1.2. Az Európai Unió jelképei 9 1.2.1. Az európai zászló 9 1.2.2. Az európai himnusz 10 1.2.3. Európa Nap, május 9. 10 1.3. Az Európai

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2010. MÁRCIUS 12-ÉN, 11.00 ÓRAKOR KAPUVÁRON, A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET ASSOCIATION OF HUNGARIANS IN SWEDEN Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Ismét eltelt egy év, eljött az ideje, hogy munkánkról

Részletesebben

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk NÉVMUTATÓ * Beneš Edvard (1884 1948) köztársasági elnök (1935 1938, 1938 1945, 1945 1948) Clementis, Vladimír (1902 1952) a londoni emigrációban a Jogi Tanács tagja (1942 1945), a Szlovák Nemzeti Tanács

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

VÁLASZTÁS KUTATÁS. II. hullám EP-2009. 2009. április - június. A válaszadás önkéntes! Kérdező aláírása: kérdezői igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE:

VÁLASZTÁS KUTATÁS. II. hullám EP-2009. 2009. április - június. A válaszadás önkéntes! Kérdező aláírása: kérdezői igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE: 1 VÁLASZTÁS KUTATÁS II. hullám EP-2009 ABC, összevont VÁLTOZAT 2009. április - június A válaszadás önkéntes! Település neve: Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

2014. július szeptember EPSA Hírlevél

2014. július szeptember EPSA Hírlevél Kedves Önérvényesítők! Ez az Önérvényesítők Európai Platformjának hírlevele. Az Önérvényesítők Európai Platformját röviden EPSA-nak hívják. Ebben a számban sok érdekes hírt szeretnénk megosztani veled.

Részletesebben

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008.

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE A Kormány a közrendet és közbiztonságot, összességében a jogrendet

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2014. február 3-án, hétfőn 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB-34/2011. (HOB-64/2010-2014.)

J e g y zőkönyv HOB-34/2011. (HOB-64/2010-2014.) HOB-34/2011. (HOB-64/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 2011. november 28-án, hétfőn, 9 óra 07 perckor kezdődően, a Parlament földszint 93. számú tanácstermében

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05.

Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05. Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05. Visszapillantó: 2008 legjobb írásai és emlékezetes témái, azaz évzáró a zónában. Felelevenítjük, mi volt szerintünk meg önök szerint fontos

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2012

Pénzügyi beszámoló 2012 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2012 Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül

Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül Formális jogi aspektus: 1. Az alkotmányozás kizárólag a nemzeti szuverenitás kompetenciájába tartozik. Magyarországnak csak a magyar nemzetgyűlés 2/3-os többsége

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 25. hét Erdély Egyházi restitúció: jelentést sürget egy amerikai kongresszusi bizottság Az amerikai képviselőház költségvetési bizottsága egy módosító indítvánnyal beiktatta

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben