Internet: III. évf. 5. sz., máj.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj."

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Internet: III. évf. 5. sz., máj. DEKA Tartalom Ferenc pápa üzenete 1 Fehér István: Emlékezés gróf Esterházy Jánosra 2 Ismét választunk 3 Tízéves a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 4 Ferenc pápa üzenete Ferenc pápa március 27-én, csütörtökön csaknem egy órás magánkihallgatáson fogadta Barack Obama amerikai elnököt. A fogadáson elhangzottakat a Magyar Szociális Fórum az alábbiakban foglalta össze. 1. A világ vezető hatalmának többet kellene tennie a béke megőrzéséért és egy igazságosabb társadalom valóra váltásáért. 2. Példaként említette az Egyesült Államok Szíria ellen kilátásba helyezett támadását. Ő ezzel szemben békevirrasztásra hívta a hívőket a Szent Péter térre. 3. Kétségesnek tartotta, hogy Oroszországban a feszültség szításával, Vlagyimir Putyin személyének sértegetésével csökkenteni lehetne a feszültséget. Kérte az amerikai elnököt, hogy sohase mondjon le a türelemről és a megértésről. A feszültség csökkentését, a válsághelyzetek és a konfliktusok megoldását mindig tárgyalásokkal oldják meg. A nemzetközi béke és a világ jövője szempontjából alapvetőnek minősítette a szakadék mélyülését a gazdagság és a szegénység között. 4. Véleménye szerint katonai módszerekkel fellépni emberek milliárdjaival és népekkel szemben nem szabad. Azt ajánlotta, hogy az Egyesült Államok politikáját az emberi jog tiszteletben tartása vezérelje. Minden hatalom akkor számíthat erkölcsi hatalomra, amikor az emberi jogokat elismeri. Obama elnökkel való találkozása előtt Ferenc pápa ugyanaznap csütörtök reggel az olasz politikusoknak tartott misét. Azon harminc miniszter és államtitkár, 492 szenátor és képviselő előtt mondott beszédet. Kifogásolta azokat, akik eltávolodtak a néptől, pártérdekek szolgálatába szegődtek és korrumpálódtak. Jézus idejében is elszakadt a vezető

2 osztály a néptől és csak a pártérdeket szolgálta, nem hallotta az Úr hangját és korrupttá lett. Húsvét alkalmával tegyük fel mi is a kérdést magunknak, vajon helyes úton járunk-e? Az Úr könyörületes, és mindnyájunkat vár. Csak ismerjük el bűnösségünket és tegyünk annak jóvátételére valamit! Az így nyert megbékélés vezet a helyes útra. Húsvét A keresztények tanúsága szerint Krisztus ugyan meghalt a kereszten, de feltámadt és ma is itt van közöttünk, találkozni akar velünk. Húsvét a feltámadás, a halál feletti győzelem ünnepe. Krisztus haláláért nem vádol senkit, nem is fenyeget senkit a megsértett Isten nevében. Csak a tökéletesebb életre kíván bennünket tanítani, hiszen nemcsak kenyérrel él az ember! Magatartásunk javítására, az életre nevel bennünket, mégpedig az örök életre! Mert a keresztény tanítás szerint a halál nem az elmúlás ideje, hanem az örök élet kezdete. Húsvét a remény ünnepe. Ugyan minden ember földi élete a halállal befejeződik, de a keresztény tanítás szerint tovább élünk, bízva a feltámadásban! Ugyanúgy halálunk esetén itt hagyjuk szeretteinket, rokonainkat, barátainkat, sőt ellenségeinket is. De az említett emberek tudatában tovább létezünk, emlékeznek ránk. Gondoljunk csak nagyjainkra: művészekre, írókra, tudósokra, akikről nem is akarunk megfeledkezni, ezek örök életűek, vagy olyanokra is emlékezünk, akiket szeretnénk elfelejteni, megfeledkezni, de nem tudunk. Bizonyos értelemben a halál nem semmivé válásunk, megsemmisülésünk utolsó aktusa. El kell fogadnunk a keresztény tanítást, hogy örök életünk van! Sok embert soha nem felejtünk el (örök életük van), és a halállal sem szűnik meg róluk az emlékezet. Ezt tapasztaljuk húsvétkor, ezt tanította nekünk a feltámadásával Krisztus. Az örök élet valóságát mutatta meg nekünk Krisztus! Ez az üzenete számunkra a Húsvétnak! Ágost Emlékezés gróf Esterházy Jánosra A szlovákiai magyar politikus március 14-én született a Felvidéken, Nyitraújlakon. Talán kevesen tudják, hogy 1932-ben mint az Országos Keresztényszocialista Párt elnöke elsőként követelte a magyar egyetem felállítását, vagy azt, hogy Horthy Miklós kassai bevonulásakor felszólította a magyar vezetést: adják meg a szlovák kisebbségnek ugyanazon jogokat, amelyeket ő Prágától a magyaroknak kért! A magyarság védelme érdekében Szlovákiában maradt később is és védte a 70 ezer magyar érdekeit ben a pozsonyi parlamentben egyedül ő nem szavazta meg a zsidók deportálását előíró törvényt. Szót emelt Magyarország hitleri megszállása ellen is. 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 A nyilas hatalomátvétel után Budapesten bebörtönözték, 1944-ben szabadult ben tiltakozott az új csehszlovák hatóságok magyarellenes politikája ellen, kérte a magyarság védelmét. Ezért átengedték a szovjet hatóságoknak, akik 10 év munkatáborra ítélték ben a csehszlovák népbíróság mint hazaárulót, fasisztát távollétében halálra ítélte ben küldték haza Szibériából súlyos tüdőbetegként, de ítéletét kegyelemből életfogytiglanra változtatták. A csehszlovák Mírov börtönben halt meg március 8-án. A holttestet elhamvasztatták, s még a családnak sem adták ki a maradványokat. Küzdött a kisebbségbe került magyarság képviselőjeként és követelte a magyarság nyelvi, kulturális és gazdasági jogainak érvényesítését. Programjának természetes része volt a trianoni békediktátum felülvizsgálata. A Felvidék visszacsatolásakor sem költözött Magyarországra, illetve a Tisó-féle Szlovák Állam fennhatósága alatt maradt. Szívós és következetes munka jellemezte, minden alkalmat felhasznált a Szlovákiában rekedt magyarság érdekében. Egyetlen valódi bűne a magyarság védelme volt! Csehszlovákiában Mach náci politikus a zsidóság internálásának szorgalmazója büntetéséből 1968-ban amnesztiával szabadult. A zsidók védelmezőjét pedig halálra ítélték! Hol itt az igazság? 1993-ban Moszkva rehabilitálta Esterházy Jánost. A szlovák rehabilitáció azonban késik! A benesi dekrétumok ma is élnek! Havel, az utolsó csehszlovák elnök a németeket megkövette a szudétanémeteket ért sérelemért. Ugyanekkor a cseh területekre deportált magyarok semmi elégtételt nem kaptak Szlovákiában, és számukra nem kértek semmit itthon, Budapesten sem! A magyarellenesség parazsa ma is izzik Szlovákiában, ott lappang a törvénykönyvekben, törvényekben. Az Esterházy-megemlékezésen elmondta a szónok: belőlünk egyenlőre csak panaszra futja, tettekre már kevésbé. Rengeteg magyar gyerek látogatja a szlovák óvodát, iskolát, mert úgy gondoljuk, alkalmazkodnunk kell, mintha ezért adókedvezmény járna! Továbbra sem merjük felvállalni, hogy mi valóban bátor felmenőink gyermekei vagyunk, hiszen a Felvidéken vettük fel legkevesebben a magyar állampolgárságot, de egyre csak panaszoljuk, hogy a gengszterváltás 25. évfordulójára rel lettünk kevesebben! Továbbra sem követeljük a felvidéki autonómiát! Az igaz, hogy mindig mindent meg tudunk indokolni, magyarázni! Legyünk méltók gróf Esterházy János ránk testált hagyatékára! Fehér István gimnáziumi tanár, Révkomárom Ismét választunk Áder János bejelentette, hogy az Európai Parlament 21 magyar képviselőjelöltjének választását május 25-ére, vasárnapra tűzte ki. III. évf. 5. szám 3

4 Szükséges pár szóval említést tenni az Európai Parlament múltjáról és jelenéről. Az európai gondolatot a II. világháború után Schuman, Adenauer és De Gaspery vetette fel. Az alapgondolatot Schuman fejezte ki azzal, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ez az alapvető gondolat mára elfelejtődött. Ezt tapasztalhattuk akkor, amikor az Európai Alkotmányban még az előterjesztésben sem mertek említést tenni róla. Az Európai Parlament a pénzemberek, bankárok kezébe került. Nem a nemzetek érdekei, hanem a egyes szervezetek, gazdasági csoportok érdekei lettek dominánsak. Mára már nem mondhatja magáról az EP, hogy szociális tevékenységet folytat. A tagállamok egy része mára kétségbeesett helyzetbe jutott (Görögország, Portugália, Spanyolország). Határozatai amit kötelezően kíván betartatni a tagállamok valóságos érdekei ellenére nevetségesek, egyes államok, vállalatok érdekeit szolgálja. Példaként említhetem ami bennünket magyarokat is érint például a tojótyúkok helyiségigényének meghatározását, az eladható uborkák görbeségétől függő eladhatóságát, a húsliszt gyártásának tilalmát (ugyanekkor a halliszt etethetőségét), legutóbb a hagyományos pálinkafőzés adózatlanságának tiltását stb. Az említett rendelkezések többnyire egy ország belső ügyeibe tartoznak, de az EP az említetteket fontosnak tartja betartani, a vétők ellen büntetést is kilátásba helyez. Ugyanekkor lényeges gazdasági, politikai kérdéseket vagy nem hajlandó tárgyalni sem, vagy csak egyesek érdekei szerint kíván rendezni. Ezzel nem azt kívánom, hogy lépjünk ki az EP-ből, hanem azt, hogy olyan képviselőket jelöljünk hazánk képviselőinek, akik az eredeti szellemiség visszaállítását tartják fontosnak, vállalják feladatuknak ennek megvalósítását. A gazdaságilag elmaradt nemzetek felzárkóztatását, a tagállamok lakosságának szociális helyzetének javítását tartják feladatuknak. Elvi kérdésekben képviseljék a magyar, keresztény érdeket. Megjegyezzük, hogy azon magyar jelölteket, akik az előző havi Értesítőben megjelölt európai parlamenti választáson (2014. február 4-én) a homoszexualitás és az egyneműek házasságának engedélyezése kérdésében igennel szavaztak, nem tartjuk alkalmasnak a EU parlamentjében a magyar érdekek képviseletére. Példaként név szerint említettek Járóka Lívia, Szájer József, Göncz Kinga, Bokros Lajos jelenlegi EU-képviselők. Kérésünket azért terjesztjük önök elé, mert a magyarság létszáma fogyásban van (ma már a magyarság összlétszáma 10 millió alatti), és az egyneműek házasságától ennek a mutatónak növekedése nem várható! Tízéves a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 10 éve alakult meg elkötelezett magyar szellemű ügyvédekből a Nemzeti Jogvédő Alapítvány és az azt működtető Nemzeti Jogvédő Szolgálat. Az elmúlt évtizedben több száz, magyarsága, politikai véleménye és nemzeti érdeke mellett bátran kiálló embereknek és szervezeteknek biztosított szakszerű és eredményes képviseletet polgári, büntető- és 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 szabálysértési ügyekben. Azóta, továbbra is rendületlen kitartással nyújt jogi segítséget nemcsak az országban élőknek, hanem a Kárpát-medencében élő jogfosztott magyarok számára is. Ebből az alkalomból a szervezet a Bujdosó Székely Vendéglőben sajtótájékoztatót és ünnepi díszvacsorát tartott. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnöke, Zétényi Zsolt tartott beszámolót, kiemelte, hogy sokszor a legreménytelenebbnek látszó, leghálátlanabbnak tűnő ügyeket is elvállalták és sikerre vitték. Gaudi-Nagy Tamás, a szervezet ügyvezetője elmondta, hogy a legnagyobb erőpróbát a 2006-os rendőrterror időszaka jelentette számukra. A 2006-os ügyek lezáratlanságának bizonyítéka az is, hogy egyes esetekben a 2006 őszén rendőrök által bántalmazott áldozatok perében a mai napig nem született ítélet. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagja elmondta, hogy a nemzeti jogvédelem által elért sikerek befolyásolták a bírói gyakorlatot a gyülekezési jog, az egyesülési jog és a személyhez fűződő jog védelme terén. Jelezték, hogy a 10 éves tevékenységükről dokumentumfilmet készítenek, amelyet bemutatnak a nyilvánosság számára is. Megjegyzések az országgyűlési képviselőválasztásról A 2014 évi országgyűlési választások már az évi választási törvény változtatásaival történtek. Mint mondják, a puding próbája az evés, ezért pár gondolattal hozzájárulunk, az új törvény alkalmazásával milyen tapasztalatokat ismerhettünk meg a évi választás során. A törvény megváltoztatását szükségesnek tartottuk. Egyetértettünk azzal a céllal, hogy kis országban kevesebb országgyűlési képviselőre van szükség, a választási rendszernek a lakosság többségének véleményét és a magyar érdekek megvalósulását kell szolgálni. Az országgyűlési képviselők csökkentésével bizonyos megtakarítást is elérünk. A tapasztalatokat az alábbiakban foglaltuk össze. Az új rendszerben a jelöltté váláshoz 500 ajánlás összegyűjtése szükséges, és egy választónak több jelöltre is lehetséges ajánlást adni. Vagyis érvényesül a demokrácia, mert a választónak lehetőséget ad több személy ajánlására, volt, aki több személyt is alkalmasnak talált képviselőnek. A győzelemhez elegendő lett az egyszerű többség, amivel leegyszerűsítették a választást, nem volt szükség két fordulóra. A kampánycsend törlésével biztosították azt, hogy a választás napjáig lehetőség legyen a jelöltet ajánlani meghatározott keretek között. Az új választási rendszer elméletileg liberálissá tette a választást azzal, hogy egy választó több jelöltre is adhatott ajánlást, az egyszerű többséget vezette be, és eltörölte a kétfordulós választást. Ezáltal akár csak 30%-kal ajánlott jelöltből is lehetett győztes. III. évf. 5. szám 5

6 Az új rendszerben (egy fordulóban) a legtöbb szavazatot kapott jelölt nyer! Az előbbiek szerint ez nem jelenti a többséget. A megválasztott képviselő relatív támogatottsággal nyer. Ezt az állítást bizonyítja az is, hogy a jelenlegi választáson 18 szervezet (párt) tudott indulni, e parlamenti képviselőhöz csak 4 párt jutott, és volt olyan választási körzet ahol a 18 szervezetből 14 szervezet nem kapott 6 szavazatot sem! A kiesett pártok a szavazatok 3,82%-át vitték el. Ezeknek felesleges volt ajánlást adni, mert csak a látszólagos demokráciát jelentették. A választási rendszert valamilyen módon valóságos demokráciává kellene formálni. A régi rendszer ezt az egyszemélyes ajánlási lehetőséggel és a nagyobb számú ajánlással biztosította. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy például a választásra jogosultakból nem jött el szavazni kb. 40%. Vagyis a képviselőket csak a lakosság 60%-a választotta. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor előfordulhat, hogy a képviselő csak a lakosság 25-35%-át képviseli, nem a lakosság többségét! Ezen javítani kell! Ezen kívül a választási rendszernek valamilyen módon elő kellene segíteni (vagy büntetni?) a szavazástól valóságos ok nélküli távol maradókat. Ezért is előfordulhatott, hogy a megválasztott képviselő csak a lakosság kisebb részét képviseli. Pár szóban vizsgáljuk meg a választáson parlamenti pártokká váló 4 párt programját. 1. A Fidesz választási győzelme nem volt meglepő. Aki ismeri a hazai viszonyokat és az elmúlt négy évben történteket, az komolyan nem gondolhatott a Fidesz vereségére. Az új választási törvény jobban segítette a Fidesz győzelmét. Ha több szervezet, párt tud indulni a választáson, akkor (mint már említettük) kisebb támogatással is győzni lehet. Ezt bizonyítja az a tény, hogy 2010-es választásokon a Fidesz több szavazatot kapott, mint a mostani választáson, mégis most is kétharmados sikert ért el. (A évi szavazataihoz képest évben szavazattal, 6,19%-kal kevesebben szavaztak a Fideszre.) A Fidesz jelszavaiban az eddigi sikeresnek tartott tetteinek folytatását hangozta (rezsicsökkentést, munkahelyek létesítését, az EU-pénzek hatékonyabb felhasználását stb.). Lényegében az emberek megélhetési körülményeinek javítására tette a fő hangsúlyt, ami a választók érdekeit szolgálja. Vagyis javaslataiban új célokat, elemeket nem jelölt meg. Csak azt hangsúlyozta, amit eddig is tett. Jelezte: nemcsak a nyugati, EU-államokkal, Amerikával kíván partner kapcsolatot tartani. Nemzetközi szinten pedig Magyarország szerepének további erősítését tartja fontosnak. Új programpontokat csak a 2010-es választáskor tett évi jelszavai: Magyarország jobban teljesít, 20% rezsicsökkentés, 20% munkahely, csak a Fidesz, Magyarország miniszterelnöke, kiállni a magyar érdekekért Brüsszelben stb. 2. Az ez évi választáson meglepő, hogy az MSZP és párttársai ismét a másodikok lettek. De ez az eredmény nem volt elegendő a kormányváltás megvalósításához. Mivel magyarázható ez? Szerintem a lakosság elégedett volt a kormány legutóbbi intézkedéseivel (rezsicsökkentés, családi törvények változtatásai stb.). Több párt összefogása ugyan előnyt jelentett a baloldalnak, de később ugyanezért nagyon sok vita várható elsősorban személyi, anyagi vonatkozású kérdésekben. Pártjaik változtatásokat nem javasoltak, csak azzal érveltek, hogy valamennyiüknek egyetlen célja a kormányváltás, a jelenlegi 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 kormány megbuktatása. Új javaslatokat nem jelöltek meg. A régi javaslataikat kívánták visszaállítani. Negatív programmal nehéz nyerni! A kormányt új program nélkül kritizálni nem vezet eredményre. Ezért mondható sikertelennek számukra a választás. Sőt a jövőben további nehézségek várhatók az összefogásból eredően, a részletekben rendkívül sok vita lesz még, vagy az összefogás fog felbomlani! 3. A választáson a vártnál jobban szerepelt a LMP! Véleményem szerint ez a zöldpártiságra való hivatkozással, annak hangsúlyozásával (amit egyetlen más párt sem hirdetett) magyarázható. Természetesen ez nem lett volna eredményes, ha nem lett volna elegendő pénzük ennek propagálására. Tapasztalhattuk, hogy a nagyobb pártokhoz viszonyítva rendkívül sok plakátjuk volt. Nem maradtak el ebben a kérdésben a nagyobb, gazdagabb pártoktól. Véleményezhető, hogy jelentős pénzügyi támogatóik voltak. Másrészt visszafogottabb volt a propagandájuk, csak elméleti elveiket hirdették, konkrét javaslataik nem voltak és más pártokat sem kritizáltak, ócsároltak. 4. A Jobbik volt egyedül az a párt, amely programot hirdetett. Ez a párt több szavazatot kapott 2014-ben, mint a 2010-es választáson. (2010. évi szavazataihoz képest szavazattal, 3,87%-kal kapott több szavazatot). Nyeresége biztató a jövő szempontjából. A programok egy része nem volt új, azt ők is, és más pártok is hirdették korábban, de nem valósították meg. Ilyen volt a politikusok eddigi rossz politikájának elszámoltatása, a közrend javítása, nagyarányú munkahely-létesítés stb. Ezeknek a programoknak a megvalósítására a hatalomra kerülő pártok vállalkoztak, de nem valósították meg, vagy csak részben teljesültek. Új programokat is hirdettek, amelyeket az Értesítőben is közlésre felkínáltak, sajnos a többi induló párt nem közölte ezt velünk. (Vagy nem is volt új programjuk?) A plakátjaikon helyesnek tartottam a személyes megszólításokat: Veled sikerülni fog, Szebb jövőt, Szebb jövedelmet, Kellesz a hazának, Talpra magyar, A jövőt nem lehet megállítani stb. Dr. Bajnok István A DEKA évi közhasznúsági jelentése A DEKA alapszabályában a törvény szerinti tevékenységünk kiterjed: 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés segítésére, 5. kulturális tevékenységre, 11. emberi és állampolgári jogok védelmére. Tevékenységünket az Értesítő havilap kiadásával folytatjuk ban 11 db 8 oldalas lapot jelentettünk meg. Kiemelten foglalkozunk az esélyegyenlőség, az emberi és állampolgári jogok védelmével, az oktatásügy problémáival. Az Olvasói levelek rovatban az olvasóknak nyitunk véleménynyilvánítási lehetőséget. A lap országos terjesztésű. Ezt bizonyítja a kiemelten magas éves postai költségünk ( Ft). Összes éves kiadá- III. évf. 5. szám 7

8 sunk Ft, éves összes bevételünk Ft volt. Az államtól, egyházaktól, civil szervezetektől pénzügyi támogatást nem kaptunk. Bevételeink többsége adományokból származik ( Ft) és az 1%-os szja-felajánlásokból. Fizetett alkalmazottunk nincs, cikkíróinknak tiszteletdíjat nem fizetünk. Felvett hiteleinket az alapítvány pótolja. A DEKA Értesítőt az olvasók igénylik, szívesen támogatják. A kis lapunk példányszáma db havonta. Köszönjük támogatóink, olvasóink elismerését, pénzügyi támogatását. Reméljük, ha kis mértékben is, hozzájárultunk lapunkkal a demokrácia igazi arcának és a társadalmi igazságok megismeréséhez. Várjuk további támogatásukat. AZ SZJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁNÁL KÉRJÜK, NE FELEJTKEZZENEK MEG AZ ÉRTESÍTŐ KIADÓJÁRÓL, A DEMOKRATIKUS KÖZÉLETÉRT ALAPÍTVÁNYRÓL (DEKA), ADÓSZÁMA: Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bp. XI. kerületi Szervezete május 13-án, kedden 15 órakor találkozót tart a Szent Imre Gimnázium földszintjén. Medgyasszay László előadásának címe: Nyugdíjak jövőbeli alakulása. Minden érdeklődőt szeretettel várunk A választáskor ne csak szavazz, gondolkozz is. TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) közhasznú szervezet lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Eng. szám: Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január DEKA Tartalom Dr. Bajnok István: Rendszerváltás óh 1 Dr. Bajnok István: Rövid hozzászólás egy közös rendezvényhez

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 4. sz., 2014. ápr.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 4. sz., 2014. ápr. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 4. sz., 2014. ápr. DEKA Tartalom Szili Károly: Németh László gondolatai 2 Átányi László: Védjük meg magyar nyelvünket! 2 Dr.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 9. sz., 2011. szeptember Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Tartalom Bajnok István:

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 6. sz., 2013. június

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 6. sz., 2013. június ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 6. sz., 2013. június DEKA Tartalom Dr. Bajnok István: Kereszténység és az élet 1 Dr. Bajnok István: Rendszerváltás, oh 3 Szentesi

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Himnuszunkról

ÉRTESÍTŐ. Himnuszunkról ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 10. sz., 2010. október Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Himnuszunkról 187 éves

Részletesebben

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. MÁRCIUS Az IKSZ részvételével zajlott a fiatal gazdák konferenciája Ugyanakkor nem egy hitbuzgalmi kezdeményezés indult szögezte le a KDNP

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc. Tartalom Dr. Bajnok István: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza 1 Dr. Jáky Miklós: Liberalizmus és szociáldemokrácia

Részletesebben

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. DECEMBER Horvátországban is győztek a keresztény európai értékek A Kereszténydemokrata Néppárt Országos választmánya december 14-i ülésén

Részletesebben

Hazánk. Ha a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki sincs biztonságban. Csapás a nyugdíjasokra. Konferencia a szabad vasárnapról

Hazánk. Ha a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki sincs biztonságban. Csapás a nyugdíjasokra. Konferencia a szabad vasárnapról K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Ha a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki sincs biztonságban Hatvan évvel ezelõtt, 1948. június 3-án kezdõdött a pócspetri ügy, amelynek

Részletesebben

balközép Szélesebb sávon kell politizálni Egészségügyi reform: A józan ész kora 2008/január Beszélgetés Mandur Lászlóval, az Országgyűlés alelnökével

balközép Szélesebb sávon kell politizálni Egészségügyi reform: A józan ész kora 2008/január Beszélgetés Mandur Lászlóval, az Országgyűlés alelnökével XV. évfolyam 1. szám Magyar Szocialista Párt és Országgyűlési Képviselőcsoportja www.mszp.hu balközép 2008/január Szélesebb sávon kell politizálni Beszélgetés Mandur Lászlóval, az Országgyűlés alelnökével

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 13-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Az Állandó Bizottság május 14-i ülése Erdély... 9

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek.

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek. www.onkormanyzas.sk Tartalom Lesz reform! De mikor és milyen? Kassa megyében újra jó pozícióink vannak Ki kell kényszeríteni az együttműködést A megye déli járásainak felzárkóztatása a célunk Folytatjuk

Részletesebben

Németh Zoltán, Szabolcs Attila, dr. Simicskó István, dr. Soós Lajos és Vizi Sándor az ifjú focisták körében

Németh Zoltán, Szabolcs Attila, dr. Simicskó István, dr. Soós Lajos és Vizi Sándor az ifjú focisták körében Schmidt Mária Budafokon Megtelt a Városháza díszterme, ahol Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával beszélgethettek a kerületiek. (2. ÉS 5. OLDAL) Erzsébet-kártyákat nyertek Huszonöt kerületi

Részletesebben

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csúcsról csúcsra bukdácsol a kisebbségi kormány K Ö Z É L E T A Kereszténydemokrata Néppárt a válság legyõzésének útját a foglalkoztatást növelõ,

Részletesebben

Hazánk. összehúzódzkodás, hanem éppen a növekedés, az összefogás, a teljes nemzeti egységre való törekvés mutatott rá Orbán Viktor.

Hazánk. összehúzódzkodás, hanem éppen a növekedés, az összefogás, a teljes nemzeti egységre való törekvés mutatott rá Orbán Viktor. K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja K Ö Z É L E T Az ország lelke és az egyház Új társadalmi egyezségekre van szükség Hét éve annak, hogy az Országgyûlés egykori felsõházában,

Részletesebben

A pénz álbal kerekasztala

A pénz álbal kerekasztala VII. (XXIII.) ÉVFOLYAM, 09. SZÁM MUNKÁSPÁRT $ A pénz álbal kerekasztala 200 forint 1 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak

Részletesebben

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Őszi ülésszak biztonságban vannak-e a képviselők? Politikai évadnyitót tartott az MSZP Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport

Részletesebben

X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2015. FEBRUÁR 21. 200 FORINT

X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2015. FEBRUÁR 21. 200 FORINT 2015. FEBRUÁR 21. 200 FORINT BIZTOS MUNKÁT, BIZTOS JÖVEDELMET, BIZTOS MEGÉLHETÉST! 2015. FEBRUÁR 21. 2 MUNKÁSPÁRT BALSZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,

Részletesebben

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csak a nemzeti kockázatközösség elfogadható Hét, az egészségügy több-biztosítós modelljének kialakításában részt vevõ külföldi biztosítótársaság

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben

VI. (XXII.) ÉVFOLYAM, 28. SZÁM 2011. JÚLIUS 23. 200 forint. Az állam pénzén hízik a

VI. (XXII.) ÉVFOLYAM, 28. SZÁM 2011. JÚLIUS 23. 200 forint. Az állam pénzén hízik a 2011. JÚLIUS 23. MUNKÁSPÁRT 2011. JÚLIUS 23. 1 200 forint Az állam pénzén hízik a McDonald s 2011. JÚLIUS 23. 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

2005. december 5., hétfő

2005. december 5., hétfő SAJTÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓS FŐOSZTÁLY 1518 BUDAPEST 112, PF. 43 I. BÉRC U. 13-15. 372-9546, 9544, 9541 372-9556 HTMH@HTMH.GOV.HU HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA REGGELI SAJTÓFIGYELŐ i1 2005. december 5., hétfő

Részletesebben

Ez az út. nem járható. Mellár Tamás közgazdász H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7.

Ez az út. nem járható. Mellár Tamás közgazdász H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7. ÁrA: 5 LeJ H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7. Törvényre várnak a hazai agrárkamarák INTERJÚ Idősnek való vidék ötvenen túl a munkaerőpiacon TÁRSADALOM

Részletesebben

Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002 2006. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002 2006. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Átszervezések kora Cigánynak lenni Magyarországon Jelentés 2002 2006 Szerkesztette: Kállai Ernô és Törzsök Erika Budapest, 2006 Európai Összehasonlító

Részletesebben

Kanizsa. Kövesse híreinket honlapunkon és a Facebookon is. www.kanizsaujsag.hu. XXVI. évfolyam 12. szám 2014. április 3.

Kanizsa. Kövesse híreinket honlapunkon és a Facebookon is. www.kanizsaujsag.hu. XXVI. évfolyam 12. szám 2014. április 3. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 12. szám 2014. április 3. Kövesse híreinket honlapunkon és a Facebookon is. www.kanizsaujsag.hu Gazdasági fejlõdés és határon átnyúló kapcsolatok Cseresnyés

Részletesebben

2012. 4. - - - A - OGY

2012. 4. - - - A - OGY 2012. december 4. Gyöngyösi felszólalása - Az Európai Szocialisták Pártja elítélte a beszédet Mesterházy: az MSZP az emberekkel, szakmai szervezetekkel konzultálva írta új programjait 4K!: az ellenzéknek

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS Surján László átvette az EP-alelnöki stafétát Tőkés Lászlótól Tizenöt év után újra van irodája a KDNP-nek Szombathelyen A magyarság

Részletesebben