Internet: III. évf. 5. sz., máj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj."

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Internet: III. évf. 5. sz., máj. DEKA Tartalom Ferenc pápa üzenete 1 Fehér István: Emlékezés gróf Esterházy Jánosra 2 Ismét választunk 3 Tízéves a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 4 Ferenc pápa üzenete Ferenc pápa március 27-én, csütörtökön csaknem egy órás magánkihallgatáson fogadta Barack Obama amerikai elnököt. A fogadáson elhangzottakat a Magyar Szociális Fórum az alábbiakban foglalta össze. 1. A világ vezető hatalmának többet kellene tennie a béke megőrzéséért és egy igazságosabb társadalom valóra váltásáért. 2. Példaként említette az Egyesült Államok Szíria ellen kilátásba helyezett támadását. Ő ezzel szemben békevirrasztásra hívta a hívőket a Szent Péter térre. 3. Kétségesnek tartotta, hogy Oroszországban a feszültség szításával, Vlagyimir Putyin személyének sértegetésével csökkenteni lehetne a feszültséget. Kérte az amerikai elnököt, hogy sohase mondjon le a türelemről és a megértésről. A feszültség csökkentését, a válsághelyzetek és a konfliktusok megoldását mindig tárgyalásokkal oldják meg. A nemzetközi béke és a világ jövője szempontjából alapvetőnek minősítette a szakadék mélyülését a gazdagság és a szegénység között. 4. Véleménye szerint katonai módszerekkel fellépni emberek milliárdjaival és népekkel szemben nem szabad. Azt ajánlotta, hogy az Egyesült Államok politikáját az emberi jog tiszteletben tartása vezérelje. Minden hatalom akkor számíthat erkölcsi hatalomra, amikor az emberi jogokat elismeri. Obama elnökkel való találkozása előtt Ferenc pápa ugyanaznap csütörtök reggel az olasz politikusoknak tartott misét. Azon harminc miniszter és államtitkár, 492 szenátor és képviselő előtt mondott beszédet. Kifogásolta azokat, akik eltávolodtak a néptől, pártérdekek szolgálatába szegődtek és korrumpálódtak. Jézus idejében is elszakadt a vezető

2 osztály a néptől és csak a pártérdeket szolgálta, nem hallotta az Úr hangját és korrupttá lett. Húsvét alkalmával tegyük fel mi is a kérdést magunknak, vajon helyes úton járunk-e? Az Úr könyörületes, és mindnyájunkat vár. Csak ismerjük el bűnösségünket és tegyünk annak jóvátételére valamit! Az így nyert megbékélés vezet a helyes útra. Húsvét A keresztények tanúsága szerint Krisztus ugyan meghalt a kereszten, de feltámadt és ma is itt van közöttünk, találkozni akar velünk. Húsvét a feltámadás, a halál feletti győzelem ünnepe. Krisztus haláláért nem vádol senkit, nem is fenyeget senkit a megsértett Isten nevében. Csak a tökéletesebb életre kíván bennünket tanítani, hiszen nemcsak kenyérrel él az ember! Magatartásunk javítására, az életre nevel bennünket, mégpedig az örök életre! Mert a keresztény tanítás szerint a halál nem az elmúlás ideje, hanem az örök élet kezdete. Húsvét a remény ünnepe. Ugyan minden ember földi élete a halállal befejeződik, de a keresztény tanítás szerint tovább élünk, bízva a feltámadásban! Ugyanúgy halálunk esetén itt hagyjuk szeretteinket, rokonainkat, barátainkat, sőt ellenségeinket is. De az említett emberek tudatában tovább létezünk, emlékeznek ránk. Gondoljunk csak nagyjainkra: művészekre, írókra, tudósokra, akikről nem is akarunk megfeledkezni, ezek örök életűek, vagy olyanokra is emlékezünk, akiket szeretnénk elfelejteni, megfeledkezni, de nem tudunk. Bizonyos értelemben a halál nem semmivé válásunk, megsemmisülésünk utolsó aktusa. El kell fogadnunk a keresztény tanítást, hogy örök életünk van! Sok embert soha nem felejtünk el (örök életük van), és a halállal sem szűnik meg róluk az emlékezet. Ezt tapasztaljuk húsvétkor, ezt tanította nekünk a feltámadásával Krisztus. Az örök élet valóságát mutatta meg nekünk Krisztus! Ez az üzenete számunkra a Húsvétnak! Ágost Emlékezés gróf Esterházy Jánosra A szlovákiai magyar politikus március 14-én született a Felvidéken, Nyitraújlakon. Talán kevesen tudják, hogy 1932-ben mint az Országos Keresztényszocialista Párt elnöke elsőként követelte a magyar egyetem felállítását, vagy azt, hogy Horthy Miklós kassai bevonulásakor felszólította a magyar vezetést: adják meg a szlovák kisebbségnek ugyanazon jogokat, amelyeket ő Prágától a magyaroknak kért! A magyarság védelme érdekében Szlovákiában maradt később is és védte a 70 ezer magyar érdekeit ben a pozsonyi parlamentben egyedül ő nem szavazta meg a zsidók deportálását előíró törvényt. Szót emelt Magyarország hitleri megszállása ellen is. 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 A nyilas hatalomátvétel után Budapesten bebörtönözték, 1944-ben szabadult ben tiltakozott az új csehszlovák hatóságok magyarellenes politikája ellen, kérte a magyarság védelmét. Ezért átengedték a szovjet hatóságoknak, akik 10 év munkatáborra ítélték ben a csehszlovák népbíróság mint hazaárulót, fasisztát távollétében halálra ítélte ben küldték haza Szibériából súlyos tüdőbetegként, de ítéletét kegyelemből életfogytiglanra változtatták. A csehszlovák Mírov börtönben halt meg március 8-án. A holttestet elhamvasztatták, s még a családnak sem adták ki a maradványokat. Küzdött a kisebbségbe került magyarság képviselőjeként és követelte a magyarság nyelvi, kulturális és gazdasági jogainak érvényesítését. Programjának természetes része volt a trianoni békediktátum felülvizsgálata. A Felvidék visszacsatolásakor sem költözött Magyarországra, illetve a Tisó-féle Szlovák Állam fennhatósága alatt maradt. Szívós és következetes munka jellemezte, minden alkalmat felhasznált a Szlovákiában rekedt magyarság érdekében. Egyetlen valódi bűne a magyarság védelme volt! Csehszlovákiában Mach náci politikus a zsidóság internálásának szorgalmazója büntetéséből 1968-ban amnesztiával szabadult. A zsidók védelmezőjét pedig halálra ítélték! Hol itt az igazság? 1993-ban Moszkva rehabilitálta Esterházy Jánost. A szlovák rehabilitáció azonban késik! A benesi dekrétumok ma is élnek! Havel, az utolsó csehszlovák elnök a németeket megkövette a szudétanémeteket ért sérelemért. Ugyanekkor a cseh területekre deportált magyarok semmi elégtételt nem kaptak Szlovákiában, és számukra nem kértek semmit itthon, Budapesten sem! A magyarellenesség parazsa ma is izzik Szlovákiában, ott lappang a törvénykönyvekben, törvényekben. Az Esterházy-megemlékezésen elmondta a szónok: belőlünk egyenlőre csak panaszra futja, tettekre már kevésbé. Rengeteg magyar gyerek látogatja a szlovák óvodát, iskolát, mert úgy gondoljuk, alkalmazkodnunk kell, mintha ezért adókedvezmény járna! Továbbra sem merjük felvállalni, hogy mi valóban bátor felmenőink gyermekei vagyunk, hiszen a Felvidéken vettük fel legkevesebben a magyar állampolgárságot, de egyre csak panaszoljuk, hogy a gengszterváltás 25. évfordulójára rel lettünk kevesebben! Továbbra sem követeljük a felvidéki autonómiát! Az igaz, hogy mindig mindent meg tudunk indokolni, magyarázni! Legyünk méltók gróf Esterházy János ránk testált hagyatékára! Fehér István gimnáziumi tanár, Révkomárom Ismét választunk Áder János bejelentette, hogy az Európai Parlament 21 magyar képviselőjelöltjének választását május 25-ére, vasárnapra tűzte ki. III. évf. 5. szám 3

4 Szükséges pár szóval említést tenni az Európai Parlament múltjáról és jelenéről. Az európai gondolatot a II. világháború után Schuman, Adenauer és De Gaspery vetette fel. Az alapgondolatot Schuman fejezte ki azzal, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ez az alapvető gondolat mára elfelejtődött. Ezt tapasztalhattuk akkor, amikor az Európai Alkotmányban még az előterjesztésben sem mertek említést tenni róla. Az Európai Parlament a pénzemberek, bankárok kezébe került. Nem a nemzetek érdekei, hanem a egyes szervezetek, gazdasági csoportok érdekei lettek dominánsak. Mára már nem mondhatja magáról az EP, hogy szociális tevékenységet folytat. A tagállamok egy része mára kétségbeesett helyzetbe jutott (Görögország, Portugália, Spanyolország). Határozatai amit kötelezően kíván betartatni a tagállamok valóságos érdekei ellenére nevetségesek, egyes államok, vállalatok érdekeit szolgálja. Példaként említhetem ami bennünket magyarokat is érint például a tojótyúkok helyiségigényének meghatározását, az eladható uborkák görbeségétől függő eladhatóságát, a húsliszt gyártásának tilalmát (ugyanekkor a halliszt etethetőségét), legutóbb a hagyományos pálinkafőzés adózatlanságának tiltását stb. Az említett rendelkezések többnyire egy ország belső ügyeibe tartoznak, de az EP az említetteket fontosnak tartja betartani, a vétők ellen büntetést is kilátásba helyez. Ugyanekkor lényeges gazdasági, politikai kérdéseket vagy nem hajlandó tárgyalni sem, vagy csak egyesek érdekei szerint kíván rendezni. Ezzel nem azt kívánom, hogy lépjünk ki az EP-ből, hanem azt, hogy olyan képviselőket jelöljünk hazánk képviselőinek, akik az eredeti szellemiség visszaállítását tartják fontosnak, vállalják feladatuknak ennek megvalósítását. A gazdaságilag elmaradt nemzetek felzárkóztatását, a tagállamok lakosságának szociális helyzetének javítását tartják feladatuknak. Elvi kérdésekben képviseljék a magyar, keresztény érdeket. Megjegyezzük, hogy azon magyar jelölteket, akik az előző havi Értesítőben megjelölt európai parlamenti választáson (2014. február 4-én) a homoszexualitás és az egyneműek házasságának engedélyezése kérdésében igennel szavaztak, nem tartjuk alkalmasnak a EU parlamentjében a magyar érdekek képviseletére. Példaként név szerint említettek Járóka Lívia, Szájer József, Göncz Kinga, Bokros Lajos jelenlegi EU-képviselők. Kérésünket azért terjesztjük önök elé, mert a magyarság létszáma fogyásban van (ma már a magyarság összlétszáma 10 millió alatti), és az egyneműek házasságától ennek a mutatónak növekedése nem várható! Tízéves a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 10 éve alakult meg elkötelezett magyar szellemű ügyvédekből a Nemzeti Jogvédő Alapítvány és az azt működtető Nemzeti Jogvédő Szolgálat. Az elmúlt évtizedben több száz, magyarsága, politikai véleménye és nemzeti érdeke mellett bátran kiálló embereknek és szervezeteknek biztosított szakszerű és eredményes képviseletet polgári, büntető- és 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 szabálysértési ügyekben. Azóta, továbbra is rendületlen kitartással nyújt jogi segítséget nemcsak az országban élőknek, hanem a Kárpát-medencében élő jogfosztott magyarok számára is. Ebből az alkalomból a szervezet a Bujdosó Székely Vendéglőben sajtótájékoztatót és ünnepi díszvacsorát tartott. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnöke, Zétényi Zsolt tartott beszámolót, kiemelte, hogy sokszor a legreménytelenebbnek látszó, leghálátlanabbnak tűnő ügyeket is elvállalták és sikerre vitték. Gaudi-Nagy Tamás, a szervezet ügyvezetője elmondta, hogy a legnagyobb erőpróbát a 2006-os rendőrterror időszaka jelentette számukra. A 2006-os ügyek lezáratlanságának bizonyítéka az is, hogy egyes esetekben a 2006 őszén rendőrök által bántalmazott áldozatok perében a mai napig nem született ítélet. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagja elmondta, hogy a nemzeti jogvédelem által elért sikerek befolyásolták a bírói gyakorlatot a gyülekezési jog, az egyesülési jog és a személyhez fűződő jog védelme terén. Jelezték, hogy a 10 éves tevékenységükről dokumentumfilmet készítenek, amelyet bemutatnak a nyilvánosság számára is. Megjegyzések az országgyűlési képviselőválasztásról A 2014 évi országgyűlési választások már az évi választási törvény változtatásaival történtek. Mint mondják, a puding próbája az evés, ezért pár gondolattal hozzájárulunk, az új törvény alkalmazásával milyen tapasztalatokat ismerhettünk meg a évi választás során. A törvény megváltoztatását szükségesnek tartottuk. Egyetértettünk azzal a céllal, hogy kis országban kevesebb országgyűlési képviselőre van szükség, a választási rendszernek a lakosság többségének véleményét és a magyar érdekek megvalósulását kell szolgálni. Az országgyűlési képviselők csökkentésével bizonyos megtakarítást is elérünk. A tapasztalatokat az alábbiakban foglaltuk össze. Az új rendszerben a jelöltté váláshoz 500 ajánlás összegyűjtése szükséges, és egy választónak több jelöltre is lehetséges ajánlást adni. Vagyis érvényesül a demokrácia, mert a választónak lehetőséget ad több személy ajánlására, volt, aki több személyt is alkalmasnak talált képviselőnek. A győzelemhez elegendő lett az egyszerű többség, amivel leegyszerűsítették a választást, nem volt szükség két fordulóra. A kampánycsend törlésével biztosították azt, hogy a választás napjáig lehetőség legyen a jelöltet ajánlani meghatározott keretek között. Az új választási rendszer elméletileg liberálissá tette a választást azzal, hogy egy választó több jelöltre is adhatott ajánlást, az egyszerű többséget vezette be, és eltörölte a kétfordulós választást. Ezáltal akár csak 30%-kal ajánlott jelöltből is lehetett győztes. III. évf. 5. szám 5

6 Az új rendszerben (egy fordulóban) a legtöbb szavazatot kapott jelölt nyer! Az előbbiek szerint ez nem jelenti a többséget. A megválasztott képviselő relatív támogatottsággal nyer. Ezt az állítást bizonyítja az is, hogy a jelenlegi választáson 18 szervezet (párt) tudott indulni, e parlamenti képviselőhöz csak 4 párt jutott, és volt olyan választási körzet ahol a 18 szervezetből 14 szervezet nem kapott 6 szavazatot sem! A kiesett pártok a szavazatok 3,82%-át vitték el. Ezeknek felesleges volt ajánlást adni, mert csak a látszólagos demokráciát jelentették. A választási rendszert valamilyen módon valóságos demokráciává kellene formálni. A régi rendszer ezt az egyszemélyes ajánlási lehetőséggel és a nagyobb számú ajánlással biztosította. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy például a választásra jogosultakból nem jött el szavazni kb. 40%. Vagyis a képviselőket csak a lakosság 60%-a választotta. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor előfordulhat, hogy a képviselő csak a lakosság 25-35%-át képviseli, nem a lakosság többségét! Ezen javítani kell! Ezen kívül a választási rendszernek valamilyen módon elő kellene segíteni (vagy büntetni?) a szavazástól valóságos ok nélküli távol maradókat. Ezért is előfordulhatott, hogy a megválasztott képviselő csak a lakosság kisebb részét képviseli. Pár szóban vizsgáljuk meg a választáson parlamenti pártokká váló 4 párt programját. 1. A Fidesz választási győzelme nem volt meglepő. Aki ismeri a hazai viszonyokat és az elmúlt négy évben történteket, az komolyan nem gondolhatott a Fidesz vereségére. Az új választási törvény jobban segítette a Fidesz győzelmét. Ha több szervezet, párt tud indulni a választáson, akkor (mint már említettük) kisebb támogatással is győzni lehet. Ezt bizonyítja az a tény, hogy 2010-es választásokon a Fidesz több szavazatot kapott, mint a mostani választáson, mégis most is kétharmados sikert ért el. (A évi szavazataihoz képest évben szavazattal, 6,19%-kal kevesebben szavaztak a Fideszre.) A Fidesz jelszavaiban az eddigi sikeresnek tartott tetteinek folytatását hangozta (rezsicsökkentést, munkahelyek létesítését, az EU-pénzek hatékonyabb felhasználását stb.). Lényegében az emberek megélhetési körülményeinek javítására tette a fő hangsúlyt, ami a választók érdekeit szolgálja. Vagyis javaslataiban új célokat, elemeket nem jelölt meg. Csak azt hangsúlyozta, amit eddig is tett. Jelezte: nemcsak a nyugati, EU-államokkal, Amerikával kíván partner kapcsolatot tartani. Nemzetközi szinten pedig Magyarország szerepének további erősítését tartja fontosnak. Új programpontokat csak a 2010-es választáskor tett évi jelszavai: Magyarország jobban teljesít, 20% rezsicsökkentés, 20% munkahely, csak a Fidesz, Magyarország miniszterelnöke, kiállni a magyar érdekekért Brüsszelben stb. 2. Az ez évi választáson meglepő, hogy az MSZP és párttársai ismét a másodikok lettek. De ez az eredmény nem volt elegendő a kormányváltás megvalósításához. Mivel magyarázható ez? Szerintem a lakosság elégedett volt a kormány legutóbbi intézkedéseivel (rezsicsökkentés, családi törvények változtatásai stb.). Több párt összefogása ugyan előnyt jelentett a baloldalnak, de később ugyanezért nagyon sok vita várható elsősorban személyi, anyagi vonatkozású kérdésekben. Pártjaik változtatásokat nem javasoltak, csak azzal érveltek, hogy valamennyiüknek egyetlen célja a kormányváltás, a jelenlegi 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 kormány megbuktatása. Új javaslatokat nem jelöltek meg. A régi javaslataikat kívánták visszaállítani. Negatív programmal nehéz nyerni! A kormányt új program nélkül kritizálni nem vezet eredményre. Ezért mondható sikertelennek számukra a választás. Sőt a jövőben további nehézségek várhatók az összefogásból eredően, a részletekben rendkívül sok vita lesz még, vagy az összefogás fog felbomlani! 3. A választáson a vártnál jobban szerepelt a LMP! Véleményem szerint ez a zöldpártiságra való hivatkozással, annak hangsúlyozásával (amit egyetlen más párt sem hirdetett) magyarázható. Természetesen ez nem lett volna eredményes, ha nem lett volna elegendő pénzük ennek propagálására. Tapasztalhattuk, hogy a nagyobb pártokhoz viszonyítva rendkívül sok plakátjuk volt. Nem maradtak el ebben a kérdésben a nagyobb, gazdagabb pártoktól. Véleményezhető, hogy jelentős pénzügyi támogatóik voltak. Másrészt visszafogottabb volt a propagandájuk, csak elméleti elveiket hirdették, konkrét javaslataik nem voltak és más pártokat sem kritizáltak, ócsároltak. 4. A Jobbik volt egyedül az a párt, amely programot hirdetett. Ez a párt több szavazatot kapott 2014-ben, mint a 2010-es választáson. (2010. évi szavazataihoz képest szavazattal, 3,87%-kal kapott több szavazatot). Nyeresége biztató a jövő szempontjából. A programok egy része nem volt új, azt ők is, és más pártok is hirdették korábban, de nem valósították meg. Ilyen volt a politikusok eddigi rossz politikájának elszámoltatása, a közrend javítása, nagyarányú munkahely-létesítés stb. Ezeknek a programoknak a megvalósítására a hatalomra kerülő pártok vállalkoztak, de nem valósították meg, vagy csak részben teljesültek. Új programokat is hirdettek, amelyeket az Értesítőben is közlésre felkínáltak, sajnos a többi induló párt nem közölte ezt velünk. (Vagy nem is volt új programjuk?) A plakátjaikon helyesnek tartottam a személyes megszólításokat: Veled sikerülni fog, Szebb jövőt, Szebb jövedelmet, Kellesz a hazának, Talpra magyar, A jövőt nem lehet megállítani stb. Dr. Bajnok István A DEKA évi közhasznúsági jelentése A DEKA alapszabályában a törvény szerinti tevékenységünk kiterjed: 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés segítésére, 5. kulturális tevékenységre, 11. emberi és állampolgári jogok védelmére. Tevékenységünket az Értesítő havilap kiadásával folytatjuk ban 11 db 8 oldalas lapot jelentettünk meg. Kiemelten foglalkozunk az esélyegyenlőség, az emberi és állampolgári jogok védelmével, az oktatásügy problémáival. Az Olvasói levelek rovatban az olvasóknak nyitunk véleménynyilvánítási lehetőséget. A lap országos terjesztésű. Ezt bizonyítja a kiemelten magas éves postai költségünk ( Ft). Összes éves kiadá- III. évf. 5. szám 7

8 sunk Ft, éves összes bevételünk Ft volt. Az államtól, egyházaktól, civil szervezetektől pénzügyi támogatást nem kaptunk. Bevételeink többsége adományokból származik ( Ft) és az 1%-os szja-felajánlásokból. Fizetett alkalmazottunk nincs, cikkíróinknak tiszteletdíjat nem fizetünk. Felvett hiteleinket az alapítvány pótolja. A DEKA Értesítőt az olvasók igénylik, szívesen támogatják. A kis lapunk példányszáma db havonta. Köszönjük támogatóink, olvasóink elismerését, pénzügyi támogatását. Reméljük, ha kis mértékben is, hozzájárultunk lapunkkal a demokrácia igazi arcának és a társadalmi igazságok megismeréséhez. Várjuk további támogatásukat. AZ SZJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁNÁL KÉRJÜK, NE FELEJTKEZZENEK MEG AZ ÉRTESÍTŐ KIADÓJÁRÓL, A DEMOKRATIKUS KÖZÉLETÉRT ALAPÍTVÁNYRÓL (DEKA), ADÓSZÁMA: Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bp. XI. kerületi Szervezete május 13-án, kedden 15 órakor találkozót tart a Szent Imre Gimnázium földszintjén. Medgyasszay László előadásának címe: Nyugdíjak jövőbeli alakulása. Minden érdeklődőt szeretettel várunk A választáskor ne csak szavazz, gondolkozz is. TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) közhasznú szervezet lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Eng. szám: Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS. készítette: Bánlaki Ildikó

NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS. készítette: Bánlaki Ildikó NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS készítette: Bánlaki Ildikó DEMOKRÁCIA a hatalomgyakorlás formája MODERNITÁS modern állam demos választójoggal rendelkezők csoportja (nagy) a közügyek intézésére

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Az új magyar választási rendszer

Az új magyar választási rendszer Az új magyar választási rendszer Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Győr a demokratikus rendszer "a politikai döntéshozatal céljával létrehozott olyan intézményes berendezkedés,

Részletesebben

Túlélőkészlet a választásokhoz

Túlélőkészlet a választásokhoz Túlélőkészlet a választásokhoz A Túl az első X-en Tehetsz a jövődért, válassz! középiskolai vetélkedő háttéranyaga Budapest 2015. szeptember 30. TARTALOM I. VÁLASZTÁS, VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZEREK...

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával az alapjogok, a jogállamiság És a demokrácia ÉrtÉkeire ÉpÜló igazi unió van születó be n. rui tavares európai parlamenti képviseló v e l halmai gábor beszélget A Journal de Negócios című portugál lap 2013.

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 3. sz., 2010. március Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Imádság a gyűlölködőkért

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-i választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Az utolsó percben. A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák

Az utolsó percben. A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák INTERJÚ Az utolsó percben A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák A Keleti pályaudvaron szerzett személyes benyomásokból egyértelműen kitűnt, hogy valóban szervezett folyamatról

Részletesebben

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló Egyelőre az ellenzéki szavazók is megosztottak a 2018-as indulást illetően, a baloldaliak

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Felavatták Esterházy János egész alakos bronzszobrát

Felavatták Esterházy János egész alakos bronzszobrát Felavatták Esterházy János egész alakos bronzszobrát Felavatták Esterházy János egész alakos bronzszobrát szerdán a főváros XII. kerületében, a Gesztenyés kertben. Az avatáson Áder János köztársasági elnök,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14.

Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I.

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. cikkely Adatok 1. A szervezet neve: Phoenix Polgári Társulás 2. A szervezet székhelye: Pri Šajbách 14/A, 83106 Bratislava II. cikkely A szervezet küldetése, céljai

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron

Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron Oldal 1 EP választások 2014 Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron Sok szempontból is kiegyensúlyozott eredmény született az Európai Parlamenti választásokon. Egyrészt

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Magyarország: Szeretlek választási kampány!

Magyarország: Szeretlek választási kampány! Magyarország: Szeretlek választási kampány! Megkönnyíti a helyi kampányzárót a kormány: az Itthon Vagy Magyarország Szeretlek! programsorozat idén épp szeptember 27-én lesz, a választások előtt két héttel,

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

SAJTÓANYAG. Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30

SAJTÓANYAG. Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30 SAJTÓANYAG MÁRCIUS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ NŐKÉ III. KONFERENCIA Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30 FŐVÉDNÖKÖK Dr. Gurmai Zita, európai

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2010. MÁRCIUS 12-ÉN, 11.00 ÓRAKOR KAPUVÁRON, A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG 2015. március 27. Bizalmas Greco Eval IV Rep (2014) 10E N E G Y E D I K NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

1. Az Európai Unió 7 1.1. Az Európai Unió tagállamai 8 1.2. Az Európai Unió jelképei 9

1. Az Európai Unió 7 1.1. Az Európai Unió tagállamai 8 1.2. Az Európai Unió jelképei 9 Tartalomjegyzék 1. Az Európai Unió 7 1.1. Az Európai Unió tagállamai 8 1.2. Az Európai Unió jelképei 9 1.2.1. Az európai zászló 9 1.2.2. Az európai himnusz 10 1.2.3. Európa Nap, május 9. 10 1.3. Az Európai

Részletesebben

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 2. jelentés Az 1998. és 2002. évi önkormányzati választások valamint a 2006. évi parlamenti választások részvételi adatainak elemzése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Közmunka csak a megfelel voksért: nyílt szavazás volt Borsodban

Közmunka csak a megfelel voksért: nyílt szavazás volt Borsodban Közmunka csak a megfelelő voksért: nyílt szavazás volt Borsodban Különös szavazat-ellenőrzési módszer nyomaira bukkantunk a Borsod megyei Forró községben az önkormányzati választásokon. A legendás láncszavazás

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

FORNETTI A SZÍVBETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

FORNETTI A SZÍVBETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FORNETTI A SZÍVBETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2015. ÉV Kecskemét, 2016. április 13.. Dr. Gyenes Vilmos kuratórium elnöke Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Enyedi Zsolt: Smartvote kísérletek a Norvég Projekt keretében

Enyedi Zsolt: Smartvote kísérletek a Norvég Projekt keretében Enyedi Zsolt: Smartvote kísérletek a Norvég Projekt keretében Ahogy a világ számos országában, így Magyarországon is megjelentek az elmúlt évtizedben a szavazati tanácsot adó internetes oldalak, a smartvote

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB-34/2011. (HOB-64/2010-2014.)

J e g y zőkönyv HOB-34/2011. (HOB-64/2010-2014.) HOB-34/2011. (HOB-64/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 2011. november 28-án, hétfőn, 9 óra 07 perckor kezdődően, a Parlament földszint 93. számú tanácstermében

Részletesebben

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET ASSOCIATION OF HUNGARIANS IN SWEDEN Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Ismét eltelt egy év, eljött az ideje, hogy munkánkról

Részletesebben

A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata

A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata 6. sz. melléklet A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata A jelölést és a választást a gimnázium intézményvezetője által megbízott háromtagú bizottság irányítja, amelynek tagjai: egy fő az iskolavezetés

Részletesebben

PoloniaPress hírcsokor

PoloniaPress hírcsokor PoloniaPress hírcsokor 2014. június Lengyelország és az EU Komorowski a D-Day emlékünnepségén 2014. június 6. Bronisław Komorowski köztársasági elnök részt vett a normandiai partraszállás 70. évfordulójának

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben