Jelige: PIONIER. A rendőri korrupcióval szembeni parancsnoki tevékenység nehézségei és lehetőségei BEVEZETÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelige: PIONIER. A rendőri korrupcióval szembeni parancsnoki tevékenység nehézségei és lehetőségei BEVEZETÉS"

Átírás

1 Jelige: PIONIER A rendőri korrupcióval szembeni parancsnoki tevékenység nehézségei és lehetőségei BEVEZETÉS A mai magyar rendőrség megítélését számtalan egymástól függetlenül jelen lévő tényező határozza meg. Ide tartozhat például - a teljesség igénye nélkül - a rendőr-szakmai munka általános eredményességétől kezdve az állampolgárok által a közbiztonságról kialakított véleményen keresztül egészen a szervezet tagjainak külső megjelenésig terjedően minden egyes összetevő [1]. Napjainkban a rendőrségről kialakult véleményt jelentős mértékben befolyásolják az állomány általános erkölcsi-fegyelmi helyzetéről meglévő ismereteink, ezen belül is fokozott - média és állampolgári - figyelem irányul a rendőri korrupciós esetekre. A mindenkori rendőri vezetés a korrupciós jellegű rendőri magatartásokkal szemben kiemelt, határozott és következetes fellépést tanúsított a múltban, és tanúsít napjainkban is. A hivatali hatalom és hivatali jelleg jogszerűtlen felhasználásával megvalósított ezen visszaélés jellegű magatartások egy állami szervezetnél elfogadhatatlanok, velük szemben a továbbiakban is elengedhetetlen a határozott fellépés. Azon túlmenően, hogy bűnelkövető rendőrnek a szervezetben nincs helye, egy-egy korrupt rendőr jelenléte az egész rendőrség megítélését negatívan befolyásolhatja. A

2 2 rendőri vezetők feladata ezen a téren egyáltalán nem nevezhető könnyűnek, a korrupció megelőzése, visszaszorítása, vagy legalább az esetszámok alacsony szinten tartása nagyon összetett feladat. Tanulmányunkban a rendőri korrupciós cselekményekkel szembeni fellépés, a korrupcióval szembeni harc néhány olyan aspektusát szeretnénk felvillantani, melyek megnehezítik a tárgykörben végzett eredményes megelőző tevékenységet. Ezen tényezők elemzését, értékelését követően teszünk javaslatokat a rendőri vezetők, parancsnokok által a korrupció megelőzése és a felderítése érdekében szükséges és lehetséges teendőkre vonatkozóan. Elsőként azt mutatjuk be, hogy milyen összetett feladat a rendőri korrupció fogalmának pontos meghatározása és értelmezése, a fogalmi értelmezés hiányosságai ugyanis jelentős mértékben meghatározhatják a jogsértéssel szembeni fellépés irányait, prioritásait. Szintén fontos - talán sarkalatosnak is nevezhető - kérdés a rendőrök által megvalósított korrupciós jellegű magatartások mérése, illetve mérhetőségének lehetősége. Objektív adatok nélkül, az elkövetési tendenciák és változások ismerete nélkül megfelelő ellen-startégia nem alakítható ki. A kérdéskör kapcsán a rendőrök által elkövetett korrupciós cselekmények statisztikai adatainak elemzésével, továbbá az empirikus módszerekkel beszerezhető mérési adatok bemutatásával azok előnyeit és hátrányait értékeljük. Az eredményes korrupció-ellenes fellépés elengedhetetlen feltétele továbbá az is, hogy valamennyi rendőri vezető ismerje azon elkövetési lehetőségeket és módszereket, melyek között az irányítása alá tartozó állomány a korrupciós magatartásokat

3 3 megvalósítja, megvalósíthatja. Mivel a rendőrség - felépítését tekintve - nem homogén szervezet, szakmai munkáját szolgálati ágakra, szakszolgálatokra, szolgálati formákra tagozódva végzi, így ezen eltérő tevékenységi körök a korrupció megvalósulásának számtalan formában teremtenek táptalajt, számtalan korrupciós színteret alakítanak ki. A tanulmányban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv 1 (továbbiakban: rendőrség) tagjai által megvalósított korrupciós elkövetési formák, valamint a cselekmény általános elkövetési módszereinek bemutatása alapján javaslatokat fogalmazunk meg a megelőzésre vonatkozóan. A korrupcióval szembeni eredményes fellépést a cselekmények bizonyítási nehézségei is jelentős mértékben gátolják, különös tekintettel arra, hogy ezen normaszegő magatartások esetében a látencia - vélt elkövetés, lappangás [2] - mértéke nagyobb, mint más bűncselekményeknél. Ezen feltevés igazolására több kutató álláspontjának bemutatását, kutatási eredmények ismertetést követően - részben a gyakorlati tapasztalatok, részben saját korábbi kutatásaink alapján - megoldási javaslatokat teszünk a korrupció látenciájának parancsnoki csökkentésének lehetőségeire. A RENDŐRI KORRUPCIÓ FELTÁRÁSI ÉS BIZONYÍTÁSI NEHÉZSÉGEI 1 A rendőrség január 01-től - a korábbi, szervezetileg egységes rendőrséggel szemben - három pillérből áll: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervből (Országos Rendőr-főkapitányság - ORFK), a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervből (Nemzeti Védelmi Szolgálat - NVSZ), valamint a terrorizmust elhárító szervből (Terrorelhárító Központ - TEK).

4 4 A rendőri korrupció összetevőinek megismerése elengedhetetlen a jelenséggel szembeni eredményes fellépés érdekében, a tanulmány első részében azt mutatjuk be, hogy milyen tényezők teszik bonyolulttá a korrupció elleni tevékenységet. 1. A rendőri korrupció fogalma A rendőri korrupció vizsgálhatóságának, tudományos igényű feldolgozhatóságának alapvetése kell, hogy legyen a jelenség fogalmának meghatározása. Ezen a téren számtalan megközelítés lehetséges, a hétköznapi értelmezéstől egészen a több éves kutatások összegző megállapításáig, melyek közül - a tárgykör összetettségének felvillantása céljából - néhányat értékelünk. A rendőri korrupció létének bizonyításához a közembernek aligha van szüksége tudományos vizsgálatokra. [3] A leírtakkal abban a vonatkozásban egyetértve, hogy rendőri korrupció létező jelenség, egy tanulmánynak ezt a kijelentést igazolnia is kell, valamint tényekkel, adatokkal kell alátámasztania a korrupciónak, mint jelenségnek a létezését. Ezen az úton az első lépcsőfok a korrupció, majd a rendőri korrupció fogalmának meghatározása. A jelenség - melyet a korrupció szóval jelöl a tudományos szakirodalom - régóta kutatott terület. Kutatottsága ellenére ezen magatartásnak nincs olyan egységes meghatározása, melyet a kutatók egyöntetűen elfogadnának, pedig a tárgykörben a tudományos kutatást széles spektrumát az is mutatja, hogy a témakör vizsgálói között találhatunk rendőröket és civileket egyaránt. A témakörben felelhető publikációk a

5 5 legtöbb esetben tartalmaznak fogalmi meghatározást a rendőri korrupcióra vonatkozóan, a meghatározások között számtalan azonosság, illetve kapcsolódási pont is felfedhető. A szerzők viszont minden esetben a jelenség eltérő szempontjait előtérbe helyezve saját megfogalmazásokat alakítanak ki. A preferált szempontok meghatározása részben tudományos irányultság, részben egyéni kutatói habitus kérdése. Az egyéni értékelési szempontok elhagyásával megközelítve a jelenséget a korrupció fogalmának meghatározása egyszerű feladatnak tűnik, mivel a szó a latin corrumpo szóból ered, amelynek jelentése: kárt tesz valamiben, elront, vagy megcsúfít. A magyar nyelvben először 1589-ben jelent meg fogalmom a korrumpál szó alakjában egy végrendeletben: az en szerelmes fiamathay Jo Palth bechben az végre fel ne bochassa, hogy meg Corrumpaltassek az ő hitiben. A végrerendelkező az ellen tiltakozott hogy fiát a jezsuiták papnak neveljék.[4]. A fogalom meghatározása terén a legtöbb hazai kutatás és publikáció alapvetésnek tekinti Barker és Roebuck rendőri korrupcióról szóló megfogalmazását: bármiféle tilalmazott viselkedés a rendőrség munkatársai részéről, amellyel a rendőr hivatali pozíciója felhasználásával ténylegesen vagy potenciálisan jogosulatlan juttatást vagy hasznot szerez, illetve remél. A korrupció nem elszigetelt magatartás. A rendőri visszaélés olyan csoportos viselkedésnek tekinthető, amelynek annak a testületnek az ellentmondásos normarendszere vezérel, ahová a vétkes személy tartozik. [5] A meghatározás számtalan olyan alapvetést tartalmaz, mely a rendőri korrupció lényegi elemeit mutatja be. Az idézet

6 6 értelmezése során kijelenthetjük, hogy a magatartás jellemzésének fontos eleme a tilalmazott viselkedés, mely azzal tud megvalósulni, hogy a rendőr - a számára törvényileg biztosított - hivatali helyzettel visszaél, azt jogellenesen alkalmazza. Álláspontunk szerint a megfogalmazás pontosságát annak időtállósága is igazolja. Az idézetben szereplő gondolati elemek visszaköszönnek több hazai kutató megfogalmazásában. Egyéni megfogalmazásában viszont a jelenségről minden szerző más és más elemeket emel ki attól függően, hogy a jelenség mely részét preferálja. A témakör magyar kutatói közül Hankiss Elemér a korrupciót olyan aktusnak tekinti, mely során a társadalomban lehetséges elosztási rendet valaki, általában az elosztásért felelős személy valaki más javára megsérti, és ezért cserébe ellenszolgáltatást vár.[6] Gombár Csaba megfogalmazásában a korrupció egy bizonyos közrossz, álláspontja szerint az nem független a politikától, mert mindig függ az uralkodó erkölcstől és jogrendszertől, a földrajzi helytől, és történelmi időtől. Álláspontja szerint a korrupció valamennyi leírása minden esetben tartalmazza a róla szerzett tapasztalatok leírását, és azt is, hogy mely tényezőitől szeretnénk szabadulni.[7] A rendőri korrupciót érintő megfogalmazásában Kránicz Mariannál a jogosulatlan juttatás a meghatározó, mely több kisebbnagyobb jelentőségű magatartásból tevődik össze. Megfogalmazásában a korrupció eszközeinek tárházát szélesen határozza meg, melybe beletartozik a jatt, a baksis, a csúszópénz, a kenőpénz, az olajozó- és gyorsítópénz, a paraszolvencia, (a hálapénz) A szerző a fogalommeghatározásban a jelenség összetettségét, valamint a hatalommal történő visszaélést is kiemeli. [8]

7 7 A rendőri korrupció fogalmának meghatározásában Finszter Géza annak romboló hatását helyezi előtérbe. Álláspontja szerint a korrupció, alattomos és romboló, ezáltal a munkavégzés során kiépített rendőri közbizalomra negatív hatást gyakorol. Meghatározása utal arra is továbbá, hogy a korrupció érinti a teljes a rendőr-szakma becsületét. [9] Jávor István és Jancsics Dávid fogalmi értelmezésében fontos szempont az, hogy a korrupcióban résztvevők milyen legális erőforrásokat használnak fel tisztességtelen módon saját célra a korrupció végrehajtásához. Értelmezésükben a magtartás alapvetően a szervezetten elosztott erőforrások informális, vagy illegális használatát jelenti. [10] A leírt szemelvények igazolják, hogy a korrupció és ezen belül a rendőri korrupció megfogalmazása számtalan megközelítés alapján valósulhat meg. A mai magyar rendőrség korrupciós tevékenységét vizsgáló kutatóknak, valamint a jelenséggel szemben fellépő rendőri parancsnoki állománynak tisztában kell lennie azzal, hogy mit is értünk a korrupciós cselekmények alatt. A rendőrség tagjai által megvalósított ilyen jellegű tilalmazott magatartások kapcsán a témakör kutatói által felvázolt meghatározásokat is összegezve alakítjuk ki a tárgykörben a fogalmai meghatározásra vonatkozó javaslatainkat. 2. A rendőri korrupció mérhetősége A rendőri korrupció mérése, mérhetősége - hasonlóan a jelenség fogalmi meghatározásához -összetett feladat. Mégis szükséges objektív mérési módszereket találni, mert mérhetőség hiányában a korrupciót sem kutatni nem lehet, sem az azzal szembeni harc stratégiája nem alakítható ki. A jelenséget

8 8 alapvetően kétféle módszerrel mérhetjük: vizsgálati alapú módszerekkel, valamint a statisztikai adatok értékelésével. Mindkét módszernek vannak és lehetnek hátrányai és előnyei, melyekkel a tevékenységgel foglalkozó szakembereknek és a rendőri vezetőknek tisztában kell lenniük A vizsgálati alapú módszerek A vizsgálati módszerekkel szemben megfogalmazott legáltalánosabb kritikai észrevételként azt szokták említeni, hogy az ilyen kutatások - a feladat meghatározása révén - már eleve célirányosak, a vizsgálat irányai kötöttek. Az objektív álláspont kialakítását nehezítheti továbbá a kutatás során feltett kérdések esetleges helytelen összeállítása, a túlságosan egy irányba mutató kérdések, valamint nem ellenőrizhető - ezáltal megkérdőjelezhető - a vizsgált személyek szavahihetősége. Befolyásolhatja a kutatás kimenetelét az abban felmért célcsoport meghatározása, kiválasztása is. Ezen - a kutatás objektivitása szempontjából - negatívnak ítélhető tényezők együttállása értékelhetetlen vizsgálatokat eredményezhet. A statisztikai adatok értékelésén alapuló korrupciós fertőzöttség mérése önmagában nem lehet alkalmas arra, hogy ezáltal a magatartás jelenlétének arányáról, az érintett állomány nagyságáról reális lépet kapjunk. A statisztikai rendszerek ugyanis kizárólag az észlelt, felfedett eseteket tartalmazzák, a látenciára vonatkozóan semmilyen információval nem szolgálnak. A leírtak részletesebb kifejtése érdekében a tanulmányban a rendőri korrupciós felmérő három hazai empirikus kutatást eredményeit mutatjuk be, valamint a rendőri

9 9 korrupcióról összeállított rendőrségi statisztikai 2 értékeljük. adatokat Az empirikus vizsgálati módszerek értékelése terén elsődleges megközelítésként kihagyhatatlan a tárgykörben az országok egymás közti és az egyes országok általános korrupciós szintjének mérésére kialakított összevont korrupciós index, a Transparency International Korrupció Érzékelési Indexe (Corruption Perception Index - TI CPI).[11] Az index a vizsgált országok általános korrupciós fertőzöttségi szintjéről ad tájékoztatást, szektorális korrupciót is értékel bizonyos összefüggésekben. Mivel a rendőr korrupció szintjét külön nem méri, ezért jelen tanulmányunkban - a meghatározott a kutatási szempontokra figyelemmel - adatait felhasználni nem tudjuk. A magyar rendőrség korrupciós érintettségét mérő elsőnek mondható kutatást Kránitz Mariann publikálta. [12] A kutatás polgári személyek megkérdezésével zajlott, lefolytatását - a végrehajtók szerint - az indokolta, hogy jelentős eltérés mutatkozott a rendőri korrupciót jelző kedvező statisztikai adatok, valamint a cselekményről kialakult negatív állampolgári vélekedés között. A kutatás keretében összesen 251 fő polgári személy válaszolt, közülük 159 fővel szemben történt rendőri intézkedés, valamennyiükkel szemben pénzbírságot szabtak ki. A válaszok szerint a megkérdezettek 22%-át a jogszabályban előírt 2 A tanulmányban az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Fegyelmi Osztály által vezetett elektronikus Fegyelmi Statisztikai Rendszer (FSR) adatait használtuk fel. A rendszer kizárólag a jogerősen lezárt fegyelmi-, szabálysértési-, méltatlansági-, valamint büntetőeljárási adatokat tartalmazza, az adatrögzítés a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról kiadott 11/2033. (III. 29.) ORFK utasítás alapján történik.

10 10 mértéket meghaladóan összegű szabálysértési bírság kiszabását említette, az összes válaszadó 30%-a pedig nem kapott nyugtát a bírságról. A válaszadók 10%-a a rendőrök durvaságát, 21%-a a szakszerűtlenséget kifogásolta. A kutatás összességében - az állampolgárok személyes tapasztalásán alapuló vélemény szerint - a rendőri állomány esetében az akkori statisztikai adatoknál nagyobb mértékű korrupciót mutatott ki. Ugyancsak a rendőri korrupciót vizsgálta az akkori Rendőrtiszti Főiskola 160 rendőr szakos, levelezős - vagyis ténylegesen a rendőrség állományában szolgálatot teljesítő - hallgatójának kikérdezésével lefolytatott felmérés.[13] Az előző kutatással ellentétben ezen utóbbi a rendőri állomány köréből választotta a megkérdezett célcsoportot. A kérdőívek három felmért területre vonatkoztak, melyek közül az egyik a korrupció volt. 3 A kutatás adatai a korrupció mértékét a megkérdezettek véleménye alapján nagyobbnak mutatta, mint az aktuális statisztikai adatok. A többség - a megkérdezett budapestiek több, mint a fele - a rendőrség helyszíni bírsággal kapcsolatos tevékenységét említett első helyen a korrupció megvalósulási színterei között. A felmérés a végrehajtó kutatók véleménye szerint is a résztvevő személyek összetételére tekintettel nem volt reprezentatívnak tekinthető. A tárgykörben úttörő jelegű kutatásként kell említeni a rendőri korrupció témakörében azt a felmérést is, mely a rendőrség beosztotti állományával készített interjúk alapján zajlott. [14] 3 A hivatkozott kutatás másik két szempontja: a külvilághoz, vagyis az állampolgárokhoz, valamint a belvilághoz, a rendőrök saját világához kapcsolódott, melyek értékelésére írásunk jellege miatt nem térünk ki.

11 11 A felmérés 130 fő kérdőíves kikérdezésével folyt le, valamint véletlenszerű kiválasztáson alapuló interjúsorozatban több, mint 60 fő vállalta a nyilatkozatot. Munkacsoportokban végrehajtva a felmérést összesen 12 kérdést tartalmazó interjúsorozat vonatkozott a rendőri korrupcióra. A kutatás a rendőri korrupciót jelentősnek mérte, annak ilyen mértékű érzékelésének okaként a felmérők megemlítették, hogy mivel a rendőrség az őt körülvevő társadalom része, ezért annak általános korrupciós tendenciáitól nem függetlenedhet. A kutatási adatok alapján a kutatást végzők a korrupció megelőzésére javaslatokat is megfogalmaztak a rendészeti vezetők részére. A vizsgálat megállapította továbbá, - a korábbi hivatkozott tanulmányokban feltártakkal egyezően - hogy a rendőri korrupciót az állomány a statisztikai adatoknál nagyobb mértékűnek és arányúnak érzékeli. Az utóbbi két vizsgálat a rendőri állomány megkérdezésével vizsgálta a rendőri korrupciót, egymástól függetlenül ugyanazt az attitűdöt igazolták vissza a rendőrségi állomány korrupcióhoz való viszonyáról. A polgári személyek körében lefolytatott kérdőíves vizsgálat, valamint a rendőri állomány körében a korrupció tárgykörében lefolytatott felvázolt kutatások egyértelműen arra a következtetésre jutottak, hogy az akkori statisztikák alapján kimutatott korrupció-esetszám csökkenést a megkérdezettek nyilatkozatai nem támasztották alá. Ezt a kutatási eredményt mindhárom kutatás külön-külön ki is emelte. Kijelenthető a leírtak alapján, hogy a közvélemény kutatáson alapuló, interjúkkal, vagy kikérdezéses módszerrel lefolytatott

12 12 vizsgálatok, kutatások nem igazolják vissza egyértelműen a tárgykörben összeállított statisztikát, ezért a felmérések önmagukban nem adtak, nem adhattak reális képet a rendőri korrupcióról, annak mértékét pontos nem mutatathatták meg. A vizsgálati alapú felmérések objektívebbé tétele érdekében egyéb módszerek alkalmazása is szükséges, például a statisztika adatok egyidejű értékelése. Jelen tanulmány keretében a több, mint 10 éve lefolytatott kutatások megállapításainak az akkori statisztikai adatokkal történő összevetése álláspontunk szerint indokolatlan, mivel az adatok összevetése alapján megtehető megállapítások a jelenre vonatkozóan érdemi, előremutató információval nem tudnak szolgálni A statisztikai adatok értékelése A statisztika alapján is mérhetjük a rendőri korrupciót, ennek bemutatása érdekében a és évek között a rendőrség hivatásos állományú tagjaival szemben jogerősen lezárt ilyen jellegű büntetőeljárások adatait értékeljük. Az értékelésben szereplő korrupciós cselekményeket a - jelenleg hatályos - Btk. XXVII. fejezete sorolja fel a Korrupciós bűncselekmények címszó alatt, melyek közül a vesztegetést; a vesztegetés elfogadását; a hivatali vesztegetést; a hivatali vesztegetés elfogadását; a vesztegetést bírósági, vagy hatósági eljárásban; a vesztegetés elfogadását bírósági, vagy hatósági eljárásban; valamint a vesztegetés feljelentésnek elfogadását gyűjtőnévként vesztegetésként, a befolyással üzérkedést; és a befolyás vásárlását gyűjtőnévként befolyással üzérkedésként használja a szakirodalom. Tágabb értelmezésben

13 13 és jelen tanulmány kereti között is - a Btk. XVIII. fejezetében a Hivatali bűncselekmények között nevesített hivatali visszaélést is a korrupciós jellegű bűncselekmények közé soroljuk. A tanulmányban a korrupciós bűncselekmények közé - az elfogadott bírósági gyakorlat - a vesztegetést, a hivatali vesztegetést, a befolyással üzérkedést, valamint a hivatali visszaélést soroltuk 4. Az elmarasztalással lezárt cselekmények alapján statisztikai kimutatást állítottunk össze - a köztörvényes bűncselekmények számaitól külön, abból kivonva jelenítjük meg a korrupciós bűncselekményeket - a számadatokat, valamint az esetszámok változását az 1. számú táblázat tartalmazza. 1. számú táblázat: Jogerősen lezárt köztörvényes és korrupciós bűncselekmények között (rendőrség hivatásos állománya) Készítette: a szerző, forrás: ORFK Fegyelmi Osztály statisztikai adatai Értékelt évek Elmarasztalással zárult köztörvényes bűncselekmények Elmarasztalással zárult korrupciós bűncselekmények eljárás alá vontak (fő) összlétszámhoz viszonyított elkövetési eljárás alá vontak (fő) összlétszámhoz viszonyított elkövetési arányuk arányuk ,74 % 75 0,19 % ,61 % 55 0,14 % ,55 % 45 0,12 % ,40 % 42 0,11 % ,51 % 46 0,13 % ,53 % % ,48 % % ,44 % 50 0,13 % ,35 % 47 0,12 % ,62 % 41 0,09 % Összes A büntető törvénykönyvről szóló évi C törvény 290. vesztegetés, 293. hivatali vesztegetés, 299. befolyással üzérkedés, 305. hivatali visszaélés.

14 14 A táblázat adatai szemléletesebbek, ezáltal könnyebb értékelést tesznek lehetővé azok grafikus ábrázolása révén. 1. számú grafikon: Jogerősen lezárt köztörvényes és korrupciós jellegű bűncselekmények között (rendőrség hivatásos állománya) Készítette: a szerző, forrás: ORFK Fegyelmi Osztály statisztikai adatai Jogerősen lezárt büntetőeljárások Korrupciós bűncselekmények Köztörvényes bűncselekmények Az elmúlt 10 év statisztikai adatai alapján a következő megállapítások tehetőek: - a köztörvényes bűncselekmények száma az értékelt időszakból 9 évben csökkent, az utolsó évben viszont jelentősen emelkedett, - a köztörvényes bűncselekmények csökkenési dinamikája nem egyenletes, a legkisebb regisztrált érték 2012-ben és 2007-ben volt, az adatok adott évben tapasztalt csökkenése csupán a statisztikai számok alapján nem megindokolható, - az utolsó értékelt évi adat így is alacsonyabb a kezdőév értékénél, - a korrupciós jellegű bűncselekmények miatt elmarasztaltak száma általában egynegyede a

15 15 köztörvényes bűncselekményeknek, mely igaz az összesített adatra is (összes köztörvényes bűncselekményt elkövető az értékelt 10 évben: 1930 fő, korrupciós bűncselekményt elkövetők: 500 fő - 25,9 %), - a kezdő évhez képest az elmarasztalással zárult korrupciós bűncselekmények számának csökkenési dinamikája egyenletesebb, mint a köztörvényes bűncselekményeké, - a korrupciós jellegű bűncselekmények esetében az utolsó értékelt évben mutatható ki a legkisebb esetszám az értékelt 10 év viszonylatában, - az értékelt utolsó évben a köztörvényes bűncselekmények számszaki emelkedése mellett is csökkent a korrupciós jellegű bűncselekmények száma, - a rendőrség aktuális összlétszámához viszonyított elkövetési arány mind a korrupciós, mind a köztörvényes bűncselekmények vonatkozásában az első értékelt évben (2004. évben) volt a legmagasabb, és az utolsó értékelt évben (2013. évben) volt a legalacsonyabb, - ezen arányszám csökkenése folyamatosnak mondható, annak ellenére, hogy egy-egy adott évben kis mértékű emelkedés volt megfigyelhető, - a rendőrség hivatásos állomány tagjait 2005-ben marasztalták el legnagyobb arányban köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt (0,61 %), korrupciós bűncselekmény elkövetése miatt pedig 2004-ben volt a legnagyobb arányú (0,19 %). A statisztikai adatok a jogerős elmarasztalással zárult korrupciós jellegű bűncselekmények esetszámának egyértelmű csökkenését mutatják 10 év viszonylatában. Az értékelt

16 16 időszakban vizsgálati módszerrel lefolyatott kutatás a rendőri korrupció vonatkozásában nem készült, ezért a statisztikával igazolt javulást sem megcáfolni, sem alátámasztani nem lehet. A statisztikai adatok alapján levonhatóak viszont bizonyos következtetések, melyeket tanulmányunk összegző részében teszünk meg. 3. A rendőri korrupciós megvalósulásának sokszínűsége A rendőri korrupció vizsgálata, értékelése, valamint a vele szemben kialakítandó megelőzési, felderítési stratégia kialakítása során fontos szem előtt tartani, hogy ezen magatartások számtalan formában jelenhetnek meg. Ennek elsődleges oka az, hogy a rendőrség nem homogén szervezet, speciális szakmai tevékenységét számtalan szolgálati formában és módon látja el, melyek a korrupciós jellegű magatartásoknak eltérő megjelenési körülményeket teremtenek. A tanulmányomban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tagjai általi korrupciós magatartások színtereit szolgálati áganként 5 mutatjuk be abból a célból, hogy ezen normaszegő magatartás legjellemzőbb helyszíneit, színtereit feltárjuk. A szolgálati ágakat korrupciós veszélyeztetettségük szerinti sorrendben vizsgáljuk. A leírtakon túlmenően - a témakör kapcsán ezidáig kisebb mértékben kutatott - szolgálaton kívüli rendőri korrupció megvalósulásának lehetőségeit is felvázoljuk. 5 A rendőrség szolgálati szabályzatáról kiadott 30/2011. (IX. 22) BM rendelet nyolc szolgálati ágat (belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési szolgálati ág; bűnügyi szolgálati ág; határrendészeti szolgálati ág; igazgatásrendészeti szolgálati ág, közlekedésrendészeti szolgálati ág, közrendvédelmi szolgálati ág; személy- és objektumvédelmi szolgálati ág, terrorelhárítási szolgálati ág) különböztet meg.

17 17 Az elkövetési színtereket csak érintőlegesen, felsorolás jelleggel mutatjuk be, olyan mélységben, hogy a leírtak alkalmasak legyenek megalapozott következtetések levonására. A rendőri korrupció szolgálati ágankénti mélyebb vizsgálata nem része a tanulmánynak, ezért a szolgálati ágankénti legjellemzőbb elkövetési színterek felvillantására van csak lehetőség. A rendőri korrupció megjelenési formáinak értékelését megelőzően fontos megjegyezni, hogy a rendőr-szakmai tevékenység során a jogszabályi háttér által legálisan biztosított intézkedési szankciók törvényes lehetősége önmagában nem generálója a rendőri korrupciónak. Azért, mert valaki a rendőri hivatást választotta, ennek a ténynek nem automatikus következménye, vagy természetes velejárója a törvény által biztosított lehetőségekkel történő visszaélés. Számtalan - akár egymástól független - tényezőnek kell egybeesnie ahhoz, hogy egy rendőr korrupt legyen, vagy korrupttá váljon. Ezen tényezők közé tartozhat például a rendőr ilyen irányú hajlama, belső erkölcsi érték- és normarendje, általános erkölcsi tartása, valamint a munka és kollegális közösség hatása. A rendőr ilyen irányú hajlamát minden esetben befolyásolja a normaszegés kapcsán tanúsított állampolgári magatartás is, mely kiválthatja, vagy felerősítheti a hivatalos személy irányú hajlamát. A korrupcióban részt venni kívánó civilek ugyanis tisztában vannak a rendőri korrupció sajátosságaival, annak jellemrajzával, valamint általában azokkal a körülményekkel és lehetőségekkel, melyek között a cselekmény megvalósulhat. Kijelenthetjük, hogy a korrupció elkövetésében érintett polgári személyek a bemutatásra kerülő rendőri korrupciós színtereknek megfelelően más és más módon vesznek részt a rendőri korrupcióban.

18 A közrendvédelmi, valamint a közlekedésrendészeti szolgálati ágak tagjai által megvalósított korrupciós jellegű magatartások Érintettsége és veszélyeztetettség szempontjából első helyen a közrendvédelmi és a közlekedésrendészeti állomány tagjai állnak. Ezen szolgálai ágak tagjai munkájuk során rendszeresen kerülnek kapcsolatba állampolgárokkal közterületi intézkedéseik keretében. Ez a helyzet önmagában természetesen nem lehet, nem lehetne indoka a korrupciós magatartásnak, viszont az arra jelleménél fogva alkalmas rendőr és állampolgár számára rengeteg lehetőség teremt. A közterületen szolgálatot teljesítő állomány a szolgálati területüket nagyon ismerik, tisztában vannak azzal, hogy hol vannak a korrupciós jellegű jogsértések elkövetésére legalkalmasabb helyek. Közlekedési intézkedések terén a legmegfelelőbbek a nehezen belátható útszakaszok, eldugott kanyarok, félreeső útszakaszok, sebességkorlátozással, vagy egyéb tiltással védett útszakaszok. Ezen túlmenően az állomány ismeri a szolgálati területen fellehető szórakozó helyeket, legális és illegális közterületi és zárt árusító helyeket, melyek szintén alkalmasak lehetnek korrupciós jellegű rendőri normaszegő cselekmények megvalósítására. Gyakori színterek ezáltal a szórakozó és vendéglátó helyek, ahova rendszeresen is visszatérhetnek korrupciós cselekmény elkövetése érdekében a rendőrök.

19 19 A rendőrök a számukra kijelölt szolgálati területen kívül eső, de annak közelében található olyan helyszínekkel, területek elhelyezkedésével, melyek normaszegő megtartásuk megvalósítására alkalmasak lehetnek, általában tisztában vannak. Gyakran - a lebukás veszélyének csökkentése érdekében - korrupciós cselekményeiket a szolgálati területükön kívül követik el. Ez a tény egy esetleges feljelentés esetén jelentős mértékben megnehezíti az elkövetők beazonosítását, ezáltal a korrupciós magatartás felderítését. A közrendvédelmi és közterületi állomány a korrupciós jellegű rendőri magatartásokat gyakran az esti, éjszakai órákban, vagy a hétvégi időszakban valósítja meg, mely az intézkedés alá vont személyek esetbeli kiszolgáltatott helyzetét jelentős mértékben fokozhatja. Ebben az időszakban a sötétből, a semmiből előtűnő - esetlegesen a megkülönböztető fényjelzéseit is használó - szolgálati jármű jelenléte tovább fokozhatja az intézkedés alá vont személy esetbeli kiszolgáltatottság érzését. Előszeretettel intézkednek a rendőrök szándékos korrupciós visszaélés érdekében külföldi, a magyar nyelvet és az itthoni jogrendet nem, vagy csak kevésbé ismerő személyekkel szemben. Gyakori korrupciós elkövetés forma az is, amikor szolgálati területükön a járőrök elősegítik a prostitúciós tevékenységet (pld. nem intézkednek a szabálysértőkkel szemben) cserébe készpénzt, vagy szexuális szolgáltatást fogadnak el rendszeresen. A korrupciós jellegű magatartást szinte minden esetben legális rendőri intézkedést színlelve hajtják végre az elkövető rendőrök, és az intézkedés során tapasztalt - vélt, vagy valós - hiányosságok felmerülése esetén ellenszolgáltatásért a rendőri

20 20 intézkedéstől eltekintenek. A jogellenes magatartás megvalósítása érdekében kezdeményező lehet az intézkedés alá vont állampolgár is, de gyakran a rendőr erősen ráutaló magatartása alakítja ki az intézkedés alá vontban a korrupciós cselekményben történő közreműködési hajlandóságot. A közúti balesetek helyszínén megjelenő rendőr is rengeteg módon valósíthat meg korrupciót. Például valótlan tartalmú adatok rögzítésével - eseti jelleggel - ellenszolgáltatásért, vagy állandó magatartásként biztosítási ügyintézés érdekében elkövetve a visszaélést, továbbá a rendőr részesedést kaphat a vele állandó kapcsolatban lévő jármű-szállítótól, akit ezért cserébe rendszeresen hív balesetek helyszínére. Az eseti jellegű közterületi korrupciós magatartások tárháza nagyon széles, azokat felsorolni, bemutatni a tanulmány keretei között szinte lehetetlen. Azok körébe a jelzetteken kívül számtalan közlekedési intézkedés tartozhat még bele súlyos a közlekedési szabályt szegőkkel szemben. Jellemző megvalósulása a korrupciósnak az ittas járművezetőkkel szembeni intézkedés ellenszolgáltatásért történő elhagyása, vagy például az áru-szállító jármú szállítmányának átvizsgálását követően az áru egy részének kikövetelése az intézkedés gyors befejezése, illetve a tüzetesebb átvizsgálás elkerülése érdekében. [15] A határrendészeti szolgálati ág tagjai által megvalósított korrupciós jellegű magatartások Magyarország schengeni térséghez történt csatlakozást követően - az őrzött határszakasz hosszának jelentős csökkenésével - nagy mértékben szűkült a határrendészeti

XXIV. évfolyam, 2014. 1. szám. Kardos Sándor István r. alezredes e-mail: kardoss@orfk.police.hu

XXIV. évfolyam, 2014. 1. szám. Kardos Sándor István r. alezredes e-mail: kardoss@orfk.police.hu XXIV. évfolyam, 2014. 1. szám Kardos Sándor István r. alezredes e-mail: kardoss@orfk.police.hu A rendőri korrupció fogalmi meghatározásának és mérhetőségének problémái Absztrakt: A tanulmány azt vizsgálja,

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés (tervezet)

Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Kardos Sándor István 2016. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Kardos Sándor István címzetes rendőr alezredes Rendőri jogsértések megvalósulási

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

TÁRSADALOM HONVÉDELEM

TÁRSADALOM HONVÉDELEM XVIII. évfolyam, 1. szám TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZÕ KAR FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság: Dr. BENKŐ Tibor, c. egyetemi tanár (szerkesztőbizottság

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék /2013. (III. 29.) ORFK utasítás a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék /2013. (III. 29.) ORFK utasítás a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról 2013/8. szám Budapest, 2013. április 3. Szám: 13962../2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás a fegyelemkezelő

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 Lakossági attitűdök Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban Martin József Péter ügyvezető igazgató Budapest, 2016. november 16. Transparency International Magyarország

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Az APEH munkatársai elítélik a korrupció minden formáját! Dr. Szikora János elnök

Az APEH munkatársai elítélik a korrupció minden formáját! Dr. Szikora János elnök Az APEH munkatársai elítélik a korrupció minden formáját! Dr. Szikora János elnök Az APEH munkatársai elítélik a korrupció minden formáját! A mai tájékoztató célja: az APEH korrupcióellenes tevékenysége

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás Szám: 5-1/59/2007. TÜK a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. -a (3) bekezdésének a) pontja alapján, a Rendőrség gazdaságvédelmi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet Jóváhagyom: Dr. habil Balla Zoltán ny. r. alezredes egyetemi docens, főiskolai tanár Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet 2014. március 19. 2 Szabálysértés

Részletesebben

A belső ellenőrzési rendszer. Dunaújváros

A belső ellenőrzési rendszer. Dunaújváros A belső ellenőrzési rendszer Dunaújváros 2007 A belső ellenőrzés fogalma A vezetés - leegyszerűsítve - a tervezés, a szervezés, a döntés, a végrehajtás és az ellenőrzés folyamata. Ebben az önszabályozó

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása 2011. évi. törvény a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény valamint a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Dr. Szűcs Róbert Sándor,

Dr. Szűcs Róbert Sándor, Dr. Szűcs Róbert Sándor, főiskolai adjunktus, Ph.D. szucsrobert@szolf.hu A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. A tehetséggondozás mőhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről.

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. 2 Martfű Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI

KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI A FINANSZÍROZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI Kapcsolat a pénz- és tőkepiaccal Egyes büntetőeljárások során (pl.: tanúkihallgatások, megkeresések) Oktatások, képzések Együttműködés

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN 2012. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 2062-2082 3 I. B E V E Z E T É S A rendőrség legalapvetőbb

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István.

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK s... / 1992. (!l Lo. ) számú rendelete a közterület-felügyeletről rendelet / Dr. Czeidli István VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../1992. ( ) számú rendelete a közterület-felügyeletről

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás.

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc,

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához 1. A rendészet, rendészeti szervek. A rend, a közrend (belső rend), a határrend fogalma, kapcsolata. A biztonság, a nemzetbiztonság és a közbiztonság

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Szervezett bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A szervezett bűnözés jellemzői profit-orientált magas fokú szervezettség és konspiráció magasan képzett szakemberek részvétele csúcstechnika igénybevétele

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 8420 ZIRC, Március 15. tér 1. Pf.: 77 88/593-702 88/414-475 jegyzo@zirc.hu Észrevétel Koós Gábor képviselő A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban 2008. évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző Testületi ülés időpontja:

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése A kábítószer-prekurzorokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése 5 A dokumentációs kötelezettségeknek a laboratóriumi felhasználások során is eleget kell tenni. Jogszabályoknak megfelelő, Az éves ellenőrzési

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei 2007. 01. 01-2007. 08. 31 I. Az elmúlt évek ellenőrzési eredményei Az OMMF a társhatósági együttműködéssel, a súlyos

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások Ágoston Krisztián pénzügyőr őrnagy Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály I. A termékkört érintő jövedéki

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Kedves Olvasó! 2. I. Célok és keretek 3. II. Versenyképesség 3. III. Az átvilágítás folyamata 4

Kedves Olvasó! 2. I. Célok és keretek 3. II. Versenyképesség 3. III. Az átvilágítás folyamata 4 Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 2 I. Célok és keretek 3 II. Versenyképesség 3 III. Az átvilágítás folyamata 4 IV. Szolgáltatások és érintettek 5 4.1 Szolgáltatások azonosítása 5 4.2 Érintettek azonosítása

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben