TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Belgrád SZERBIA MONTENEGRÓ. Podgorica. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Belgrád SZERBIA MONTENEGRÓ. Podgorica. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Belgrád SZERBIA MONTENEGRÓ Podgorica Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005

2 Az 1990-es években képezte a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság két államát Jugoszlávia felbomlása után márciusában a szövetség maradéka feloszlott, miután a két köztársaság megegyezett egy lazább szövetség létrehozásában, melyet néven említenek. A 2003-as népszámlálás szerint Szerbia lakossága 7,5 millió volt. A lakosság többsége szerb nemzetiségű, emellett jelentős számban élnek magyar, roma, albán és bosnyák kisebbségek a tagállamban. Montenegró lakossága 0,6625 millió, így a szövetség összlakossága 8,16 millió (Koszovót leszámítva). GAZDASÁGI HÁTTÉR Az 1990-es évek háborús konfliktusai, a nemzetközi gazdasági szankciók, a NATO bombázás és a korrupt vezetés infrastruktúráját, gazdaságát súlyosan megrongálta, a károkat melyet még mindig nem heverte ki. A háború másik öröksége a nagyszámú menekült és az otthonát elhagyni kényszerült ember a volt Jugoszlávia különböző területeiről. A szegénység igen elterjedt az országban, és a menekülteken kívül érzékenyen érinti a munkanélkülieket, az alacsony szinten iskolázottakat, az 5 fő feletti családokat, az időseket és a vidéken élőket. A két köztársaság kormánya 2002-ben tett közzé a szegénység enyhítését célzó stratégiai dokumentumot. A stratégia a jogok alapjára helyezi a szegénység leküzdését, hangsúlyozván, hogy a szegénységet nem csupán gazdasági alapon kell meghatározni, hanem az oktatáshoz, az egészségügyhöz és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapján is. FŐBB EGÉSZSÉGÜGYI INDIKÁTOROK Több okból kifolyólag nehéz megbízható egészségügyi adatokat nyerni ról. A délszláv háború és a koszovói válság után a nagy népmozgások miatt az ország lakosságát kifejező számok az 1990-es években többnyire feltételezésen alapultak. A másik probléma abban jelentkezik, hogy bizonyos adatok ra vonatkoznak, más adatok egyedül Szerbiára. Szintén zavart okoz, vajon Koszovót tartalmazzák-e az adatok től kezdődően a legtöbb Szerbia és Montenegróra vonatkozó jelentés kizárja Koszovót. Az adatok kétes minőségét tetézi az adatgyűjtés lassúsága és késleltetett publikálása. A rendelkezésre álló adatok szerint a lakosság egészsége romlott az elmúlt évek alatt. A várható élettartam csökkent: 2002-ben 70,03 év volt férfiaknak, 75,36 nőknek. A szív és érrendszeri betegségek és a különböző rákbetegségek incidenciája növekszik mindkét betegségcsoport olyan kockázati tényezőkkel kapcsolatos, mint a dohányzás, alkoholfogyasztás, magas zsírtartalmú étrend és mozgáshiány. Anya- és gyermekegészségügy 1989 óta az 5 éven aluli gyermekek halálozási rátája a felére csökkent, és 2001-ben 1000 élveszületésre 15,3 volt. Egyre több gyermeken látszanak a hiányos táplálkozás jelei, ennek egyik oka, hogy az anyáknak nem tudatosítják a szoptatás fontosságát. Azok a gyermekek, akik közösségi szállásokban élnek, különösen kiszolgáltatottak a betegségek kockázatának, s ez részben az alultápláltság magasabb rátáival van összefüggésben. Roma gyerekek, az értelmi és fizikai fogyatékkal élő gyerekek képezik a rossz egészségben szenvedő gyerekek másik csoportját. A csecsemőhalálozás kevesebb mint a felére csökkent 1989 óta: 2002-ben 1000 lakosra 10,18 volt. 4 csecsemőhalálozásból 3 esetben a halálozás az élet első hónapjában történt. Az 1990-es években az immunizáció szintje rosszabbodott, de azóta kezd visszaállni az előző magas szint, és a gyermekek 80%-a részesül a legfontosabb védőoltásokban az első két évben. A vakcinával 1

3 megelőzhető betegségek viszonylag ritkán válnak a morbiditás és mortalitás tényezőjévé, bár valószínűleg nincs minden eset jelentve. Dohányzás A dohánytermékek marketingje igen élénk és gyakran a fiatalokat célozza meg. A cigaretta olcsó és a belföldön gyártott dohány kátránytartalma magas. Jelentős mennyiségű dohányt árulnak a feketepiacon is. Becslések szerint a gyerekek 23%-a dohányzik, egy 2000-es népegészségügyi felmérés szerint pedig a felnőtt lakosság 60%-a. A dohányzásnak tudható be közvetetten vagy közvetlenül az összes halálozás 30%-a. A dohányzást törvény tiltja a nyilvános helyeken, de ezt nem nagyon tartják be. A szerb kormány 2003-ban kezdeményezett egy dohányzás elleni kampányt, de a jelenlegi helyzet enyhítésére szigorúbb intézkedésre lenne szükség. HIV/AIDS 2001 végén összesen 1302 HIV esetet tartottak nyílván Szerbiában, 43-at Montenegróban, bár valós adatok magasabbak lehetnek. Becslés szerint 2000 végén kb felnőtt és gyerek élt HIV/AIDS fertőzéssel. Szerbiában a bejelentett AIDS betegek majdnem fele kábítószer injekció következtében fertőződött, az utóbbi években azonban a nemi úton történő fertőzés aránya emelkedett. Az új esetek közül a nők aránya az összes eset negyedéről felére nőtt. Diagnosztikai tesztek ugyan rendelkezésre állnak, de kevesen mennek el önkéntesen, tartván a megbélyegzés és az orvosi titoktartás hiányának problémáitól. Antiretrovirális gyógyszer kezelés nem érhető el. Egy általános lakossági felmérés szerint elégtelenek az ismeretek a HIV/AIDS-ről, az emberek negatív módon viszonyulnak a megfertőzött betegekhez, és a nem biztonságos szexuális magatartás igen széles körben elterjedt. A felmérés úgy találta, hogy a megkérdezett lakosok 56%-a szexuális életében nemvédekezik. Tuberkulózis 2000-ben a tbc incidenciája 39 volt lakosra, bár bizonyosra vehető, hogy ez egy alábecsült érték ben a közép-kelet-európai átlag 50,55 új eset volt lakosra. Helyi és nemzetközi egészségügyi szakemberek aggodalommal figyelik, hogy a tbc növekedett a közösségi szállásokon élő menekültek és otthonukat elhagyni kényszerült emberek körében. A helyzetet súlyosbítja az, hogy az egészségügyi szakemberek nem alkalmazzák a standard kezelési eljárásokat, a gyógyszerek költségesek és hiánycikknek számítanak. Sem Szerbia, sem Montenegró nem fogadta be WHO által ajánlott DOTS programot. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZERKEZETE ban az egészségügyi ellátás három szinten történik: alapellátás, szakellátás és terciális ellátás. Népegészségügyi szolgáltatásokat a két Népegészségügyi Intézet nyújt. Az alapellátást az egészségházak hálózata nyújtja. Az egészségházak emellett népegészségügyi feladatokat látnak el és igazgatják a kisebb ambulanta rendelőket. A járóbeteg és fekvőbeteg ellátás általános kórházakban, egyetemi klinikai központokban és specializált intézményekben folyik. Minden térségnek van legalább egy általános kórháza és több terciális ellátást nyújtó fekvőbeteg intézete. Montenegróban 1000 lakosra 4 általános kórházi ágy jut, míg Szerbiában ez a szám 3 alatt van, a WHO által ajánlott 3,5 ágyszámmal szemben. Hasonlóan a régió más országaihoz, a kórházi tartózkodási idő hosszú és az ágykihasználtság alacsony, ami a források nem hatékony felhasználását jelzi. Bár az ellátó létesítmények viszonylag megfelelő számú személyzettel vannak ellátva (az orvos-ápoló aránya 1:3), az ellátás minősége gyakran nem megfelelő, a szolgáltatások nem betegközpontúak, hiányzik az ellenőrzés vagy a független monitorozás, a berendezések és az épületek rossz állapotban vannak. 2

4 Szerbiában sok orvos munka nélkül van, miközben évenként ezer orvostanhallgató végez a belgrádi egyetemen. Montenegróban hivatalosan nincs munkanélküli orvos nyilvántartva. Szerbiában 8500 munkanélküli ápoló van, bár sok a betöltetlen ápolói állás a terciális ellátási szinten. Idáig nem sikerült az egészségügyi ágazat munkaerő forrását az egészségügyi szükségletekhez igazítani. Európai, de helyi mércével nézve is, az egészségügyi szakemberek fizetése alacsony. A havi átlagfizetés az orvosok körében 130 euró, az ápolók számára 90 euró, míg az országos átlagfizetés 176 euró. Montenegróban az arány valamivel magasabb orvosoknak euró, az ápolóknak 120 euró. Az egészségügyi személyzet alacsony fizetése tovább növeli a betegekre háruló nyomást az informális fizetés nyújtására. A magán egészségügy nem túl fejlett és nincs beépítve az országos egészségügyi rendszerbe. Nincsenek ismeretek a magán egészségügyi ágazat igénybevételéről. EGÉSZSÉGÜGYI FINANSZÍROZÁS Az államilag finanszírozott egészségügyi szektor a kötelező társadalombiztosítási rendszeren nyugszik, melyet a dolgozók járulékfizetéséből tartanak fenn és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár működtet. A rendszer fő gyengesége abban áll, hogy a biztosítás nélküli emberek nincsenek lefedve, hiányzik a költségvetés átláthatósága, a járulékfizetés kikerülhető, a pénztár és az intézmények között tartozás halmozódik föl. Az elmúlt 10 évben az egészségügyi ágazat forrásai jelentősen csökkentek: 1990-től 2000-ig az egy főre jutó egészségügyi kiadások 200 dollárról 60 dollárra estek. A betegeknek hivatalosan önrészt kell fizetniük az egészségügyi szolgáltatások hozzáféréséért. Súlyos problémát okoz, hogy a betegeknek informális fizetéssel kell szolgálniuk ahhoz, hogy egészségügyi ellátásban részesüljenek. Becslés szerint ban az egészségügyi összkiadások 49%-a közvetlen kifizetésből áll. Ez az arány Bosznia-Hercegovinában 31%, Horvátországban 15%. FŐBB EGÉSZSÉGPOLITIKAI IRÁNYELVEK Általánosan elfogadott nézet, hogy az egészségügy reformja elengedhetetlen az alapszolgáltatások javításához és a fenntartható rendszerek kialakításához februárjában Szerbia kormánya elfogadta a Szerbia Egészségpolitikája dokumentumot, amely hét célt tűzött ki: 1. Megőrizni és fejleszteni Szerbia lakosságának egészségét 2. Megteremteni az egészségügyhöz való igazságos és egyenlő hozzáférést minden állampolgár számára, javítani a hátrányos lakossági csoportok egészségét 3. A betegeket helyezni az egészségügyi rendszer középpontjába 4. Az egészségügyi rendszer fenntarthatóságának biztosítása, a forrás menedzsment szelektív decentralizációja, a finanszírozás forrásainak és módszereinek változatossága 5. Az egészségügyi rendszer hatékonyságának és minőségének javítása 6. A magánszektor szerepének meghatározása 7. Az egészségügyi humán erőforrások fejlesztése A fenti irányelvek megvalósításához a kormány néhány prioritást azonosított: A gyógyszerekhez való jobb hozzáférés A romlandó orvosi szállítmányok növelése, amely hiányt képez és gyakran a betegeknek kell megvásárolniuk Egyes egészségügyi intézmények megújítása Egészségügyi terv kialakítása a rendelkezésre álló humán és fizikai erőforrás optimális használatának meghatározására Az egészségügyi finanszírozási mechanizmus reformja, a szerződési folyamat hatékonyságát javító eljárásokkal, tartalmazván a magánszektor részvételét 3

5 2003-ban Szerbia Egészségügyi Minisztériuma elkészítette az Egészségügyi Stratégia tervezetét. Ez rövid, közép és hosszú távú célokat foglal magába az ágazat reformjára, valamint változásokat javasol az egészségügyi finanszírozásra, alapjuttatási csomagokra és a szerb egészségügyi intézmények mandátumára. Montenegróban 2001-ben a kormány elfogadta az egészségügyi szolgáltatások irányelveit 2020-ig meghatározó dokumentumot, mely összhangban áll a WHO 1998-ban megfogalmazott elveivel. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK A szerb és a montenegrói egészségügyi szektor számos nemzetközi szervezet támogatását élvezi, köztük a Világbank, a WHO, az Európai Újjáépítési Hivatal, az Egyesült Nemzetek különböző programjai, a Vöröskereszt, az Egyesült Királyság Nemzetközi Fejlesztési Minisztériuma, a USAID, emellett svéd, délafrikai és német segélyező hivatalok. Statisztikai összefoglaló Indikátor Év Érték Lakosság: Szerbia Montenegró ,5 millió 0,6625 millió 0-14 éves lakosok %-a , éves lakosok %-a ,68 Élveszületések/ ,68 Halálozási ráta/ ,36 Születéskor várható élettartam ,68 Születéskor várható élettartam, férfiak ,03 Születéskor várható élettartam, nők ,36 Összes halálozás/ ,83 A szív-érrendszeri betegségek általi ,92 halálozás/ Daganatos betegségek általi halálozás/ ,04 Halálozás külső okok miatt/ ,68 Csecsemő halálozás 1000 élveszületésre ,18 TBC/ ,19 Kórházi ágyak száma/ ,9 Összes orvos száma/ ,08 Fekvőbeteg felvétel/ ,33 Összes egészségügyi kiadás a GDP %-ában ,58 Forrás: Health profile: Serbia and Montenegro Ministry of Health, Serbia 4

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Belgrád SZERBIA. Montenegró Koszovó. Albánia Macedónia

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Belgrád SZERBIA. Montenegró Koszovó. Albánia Macedónia TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Magyarország Horvátország Belgrád Románia Bosznia- Hercegovina SZERBIA Montenegró Koszovó Bulgária Adriai-tenger Albánia Macedónia GYEMSZI Gyógyszerészeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY LETTORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Rigai-öböl. Riga LETTORSZÁG

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY LETTORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Rigai-öböl. Riga LETTORSZÁG TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY LETTORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Baltitenger Rigai-öböl Észtország Oroszország Riga LETTORSZÁG Litvánia Fehéroroszország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia, egészségi állapot... 2 Az egészségügyi rendszer általános jellemzői... 3 Finanszírozás... 6 Egészségügyi szolgáltatások... 9 Egészségügyi

Részletesebben

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Oroszország Kazahsztán Mongólia Tádzsikisztán Afganisztán Pakisztán Kirgizisztán Peking KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG Észak-Korea India Nepál Bhután

Részletesebben

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Oroszország Kazahsztán Mongólia Tádzsikisztán Afganisztán Pakisztán Kirgizisztán Peking KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG Észak-Korea India Nepál Bhután

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Washington Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 DEMOGRÁFIAI HELYZET... 3 A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI

Részletesebben

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 KEDVES OLVASÓ! Intézetünk módosított alapító okirata értelmében 2004. márciusától feladatában és szervezetében megújult, és mint Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet folytatja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Észak-Atlanti-óceán EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Északi-tenger Írország Ír-tenger London Kelta-tenger La Manche csatorna Franciaország GYEMSZI Gyógyszerészeti

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Észak-Atlanti-óceán EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Északi-tenger Ír-tenger London Kelta-tenger La Manche csatorna GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi

Részletesebben

Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl

Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2013/8 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály http://www.eski.hu/hol

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. London. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. London. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG London Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 EGYESÜLT KIRÁLYSÁG United Kingdom ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Terület: 243 480 km 2 Lakosság: 59 251

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN Szerkesztette: Borbás Ilona - Dr. Kincses Gyula

Részletesebben

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Epidemiológia...

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017 2.0 verzió 1 TARTALOM Rövidítések jegyzéke... 5 Vezetői összefoglaló... 6 1. Bevezetés... 8 1.1. Háttér... 8 1.1.1. A HIV-fertőzés és az AIDS megjelenése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. London. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. London. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG London Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2010. január Tájékoztató országtanulmány Egyesült Királyság Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ALPROGRAM A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

http://www.eski.hu/hol

http://www.eski.hu/hol Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2009/5 http://www.eski.hu/hol Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. május 7. Válogatás a HealthOnLine cikkeiből 2009. május 7. EU egészségügy... 3 Eltűnőben az

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

http://www.eski.hu/hol

http://www.eski.hu/hol Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2007/18 http://www.eski.hu/hol Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2007. október 31. Válogatás a HealthOnLine cikkeiből 2007. október 31. EU egészségügy... 3 EU: Fehér

Részletesebben

NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL

NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Oroszország NORVÉGIA Svédország Finnország Oslo GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

http://www.eski.hu/hol

http://www.eski.hu/hol Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2008/15 http://www.eski.hu/hol Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2008. november 27. ányi Irodájának HealthOnLine címû rovata a honlapon: www.eski.hu/hol rek mûködésével,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOK SZLOVÁKIÁBAN SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOK SZLOVÁKIÁBAN SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOK SZLOVÁKIÁBAN Pozsony SZLOVÁKIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2006 Tartalom A szlovák egészségügy rövid jellemzése... 2 Általános adatok... 2 Demográfia, egészségi

Részletesebben

OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 ÖSSZEFOGLALÓ. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul

OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 ÖSSZEFOGLALÓ. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 Summary in Hungarian Olvassa el a teljes könyvet az alábbi témában: 10.1787/9789264183896-en Összefoglalás magyarul ÖSSZEFOGLALÓ Az európai országok

Részletesebben