Continental Etikai Kódex 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Continental Etikai Kódex 2012"

Átírás

1 Continental Etikai Kódex 2012

2 Kedves Munkatársak! A jelen Etikai Kódexszel átfogalmaztuk az integritás, a becsületesség és a törvénytisztelő magatartás etikai normáira vonatkozó irányelveinket. Az Etikai Kódex jövőképünkön, küldetésünkön, és társaságunk négy fő értékén, a Bizalmon, a Versenyszellemen, a Cselekvés Szabadságán és az Egymásért való tevékenykedésen alapul, amelyet a BASICS összegez. A Continental AG-re és leányvállalataira vonatkozó összes törvényi és belső szabályozásnak való megfelelés már régóta társasági elvárás és a vállalati kultúra szerves része. Egyik fő értékünk a Bizalom. A Bizalom megkívánja az integritást, a becsületességet és a megvesztegethetetlenséget. A jogszerűtlen és felelőtlen magatartás károsítja a vállalatot, lerombolja a bizalmat, és kockára teszi jóhírünket. Ez olyasmi, amit nem fogadhatunk el. Következetesen kivizsgáljuk a jogsértéseket, és a zéró tolerancia elve alapján kezeljük azokat. Termékeinkkel, rendszereinkkel és szolgáltatásainkkal globális versenyben veszünk részt és győzni akarunk. De mindezt méltányos eszközökkel akarjuk megtenni. A Continentalnak szenvedélye a győzelem. Az Etikai Kódexnek és Compliance szervezetünknek nem az a szándéka, hogy az Önök szabadságát korlátozza, hanem, hogy megmutassa, miként végezhetik tevékenységüket a törvényeknek, jogszabályoknak és a Continental szabályainak megfelelően. Ily módon célunk, hogy elhárítsuk annak veszélyét, illetve az alkalmazottaink kárt szenvedjenek. Ezért dolgozunk a megelőzésen az Etikai Kódex felhasználásával, Helmut Matschi José A. Avila Heinz-Gerhard Wente hogy megmutassuk ennek kereteit, útmutatást és támogatást nyújtsunk Önöknek saját felelősségi területeiket illetően a Compliance szervezetünk révén. Szándékunk, hogy e módszerek révén mentesítsük Önöket mindennemű bizonytalanság alól, és hogy megerősítsük jogosultságaikat. Ezt fedi az általunk használt Egymásért kifejezés. Dr. Elmar Degenhart Elke Strathmann Wolfgang Schäfer Az Etikai Kódex a vállalati kultúra alapvető részét képezi. Alkalmazni kell a gyakorlatban, és be kell tartani. Az ezen az alapon történő együttműködéssel megmutathatjuk, hogy a jó gyakorlati kódex és a cselekvési módok nem csak kiegészítik kivételes gazdasági teljesítményünket, hanem egyenesen ezek segítenek az eredmények elérésében és biztosítják azok hosszú távú fenntartását. Dr. Ralf Cramer Nikolai Setzer Continental AG Igazgatósága szeptember

3 I. Bevezető A Continental teljes üzletvitelét illetően elkötelezettje a kulcsfontosságú szereplők, mint például az alkalmazottak, vevők, beszállítók és versenytársak iránti becsületességnek és integritásnak. A Continental tudatában van annak, hogy a jogi és kulturális elvárások különbözőek a globális piacon. A jelen Etikai Kódex (továbbiakban a Continental Etikai Kódexe) megerősíti azokat a fontos normákat, amelyek az Alapelveken (BASICS) felül a Continental világszerte tett intézkedéseinek alapjául szolgálnak. A Continental Etikai Kódex rendelkezik arról, hogy a Continental AG minden egyes alkalmazottja, a végrehajtásban résztvevő személyzete, igazgatója és Igazgatósági tagja felelősséget vállaljon cselekedeteiért és magatartásáért, továbbá célja, hogy megfelelő útmutatást nyújtson a Continental napi üzleti tevékenységéhez. Ezen felül, felvázolja a Continental üzleti etikai céljait és elveit. Magyarázatok: A Continental Etikai Kódex vonatkozik a Continental Corporation minden egyes jogi személyére, tekintet nélkül annak formájára, székhelyének illetve működési területének országára, illetve elhelyezkedésére. Ezen felül, az Etikai Kódex vonatkozik azok összes alkalmazottjára, tekintet nélkül azok beosztására, funkciójára illetve foglalkoztatási szintjére, valamint vonatkozik ezen személyiségek társasági testületeinek minden egyes tagjára. Példa: A Continental Etikai Kódex vonatozik például, korlátozás nélkül, a Continental Automotive GmbH-ra, Németországban, a Continental Automotive Czech Republic s.r.o-ra a Cseh Köztársaságban, a Continental Tyres Ltd-re az Egyesült Királyságban, a Continental Tyre South Africa (Pty.) Ltd-re Dél-Afrikában, a Continental Tire the Americas, LLC-re az Amerikai Egyesült Államokban és a Continental Automotive Corporation (Lian Yun Gang) Co., Ltd-re Kínában, és azok összes alkalmazottjára és társasági testületeik minden egyes tagjára. II. Szabályok, magyarázatok és példák 2. A Continental Etikai Kódexnek való megfelelés A Continental Etikai Kódex tartalmazza azokat az alapvető szabályokat, amelyeknek meg kell felelnünk, azok magyarázatával és példáival együtt. A magyarázatok és a példák nem teljesek, csak illusztrációként szolgálnak. 1. Alkalmazás A Continental Etikai Kódex vonatkozik a Continental AG-re és minden leányvállalatára, beleértve azokat a kisebbségi tulajdonában álló holdingokat is, ahol a Continental Corporation gyakorolja a vállalatirányítást (továbbiakban együttesen Continental vagy Continental Corporation ). Amennyiben a helyi előírások miatt szükséges, a Corporate Compliance Department (Vállalati Compliance Részleg) módosíthatja a jelen Etikai Kódexet. Továbbá, a Continental Etikai Kódex vonatkozik minden egyes alkalmazottra, a végrehajtásban résztvevő személyzetre, igazgatókra, és az Igazgatósági tagokra (továbbiakban Mi, Miénk, Mi magunk, Ön, Önöké, Önmaguk, illetve Minket kifejezésekkel hivatkozva, ahogy épp megfelelő). Elkötelezetten vállaljuk, hogy a Continental Etikai Kódex normáinak megfelelően járunk el, és azokat magunkra nézve kötelező érvényűnek ismerjük el, mint mindannyiunk napi munkájának szerves részét. A Continental nem tolerálja a Continental Etikai Kódex bárminemű megsértését. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Continental Etikai Kódex megsértése a vonatkozó helyi törvények megsértését jelentheti. A Kódex megsértése fegyelmi eljárást eredményezhet, amely akár a munkaviszony megszüntetését is magával vonhatja. A Continental Etikai Kódex szabályai nem foglalkoznak minden kérdéssel, ami felmerülhet, de a Kódex meghatározza azokat a kötelező érvényű, alapvető elveket, amelyek utat mutatnak Önöknek napi munkájuk végzésében. Amennyiben a Continental Etikai Kódex alkalmazása nem tűnik egyértelműnek, vagy további kérdések merülnek fel, akkor az Önök feladata, hogy jó ítélőképességgel és gyakorlatiasan döntsenek. A Continental Etikai Kódexének elvárása- 4 5

4 it tisztázhatják felettesükkel, a Humán Erőforrás Részleggel, a Jogi Részleggel, a Compliance Részleggel, illetve a Compliance Koordinátorral. Kérdés esetén az egyes érintett részlegek elérhetőségei megtalálhatók a Continental intranet oldalain. 3. Vállaljunk felelősséget cselekedeteinkért és magatartásunkért A Continental vállalaton belül, a Continental AG Igazgatósága, illetve egyéb illetékes társasági testülete által elfogadott összes belső politikának és kézikönyvnek meg kell felelni. Amennyiben kétség merül fel a tekintetben, hogy egy adott magatartás elfogadható-e, vegyék fel a kapcsolatot Jogi Részlegükkel vagy Compliance Részlegükkel, illetve belső irányelv vagy politika esetében az azért felelős részleggel. Személyes felelősséget vállalunk minden egyes cselekedetünkért és az általunk tanúsított magatartásért, és a lehető legjobb ítélőképességünket alkalmazzuk minden, a Continentalt érintő ügyben. Amennyiben kétségeik vannak, illetve bizonytalanok valamely a felettesüktől kapott irányelv tekintetében, felvehetik a kapcsolatot a Humán Erőforrás Részleggel, a Jogi Részleggel, a Compliance Részleggel vagy a Compliance Koordinátorral annak megállapítása érdekében, hogy az irányelv vajon megfelel-e a Continental Etikai Kódexnek. Példák a Continental irányelvekre és belső politikákra: Continental irányelvek például a következő témájú politikák és kézikönyvek: q Aláírásra felhatalmazottak q Pénzügyi befektetések q Nyilvántartások fenntartása q Standard testületi törvények q Termék integritás q Információ biztonság Ezek a Continental irányelvek megtalálhatók az intraneten (lásd a következő intranet oldalt: Corporation > Finance & Controlling > Continental Guidelines). 4. Törvényeknek, jogszabályoknak, a Continental vállalati szabályainak, normáinak és utasításainak való megfelelés Megfelelünk azon országokban alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak, amelyekben tevékenykedünk, továbbá betartjuk a Continental vállalati szabályait, normáit és utasításait, beleértve, de nem korlátozva a Continental irányelvekre és belső politikáira. Az alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelés kötelező. Mivel a törvények és jogszabályok sokfélék, és országonként eltérőek lehetnek, nem sorolhatjuk fel mindet a jelen Continental Etikai Kódexben. A vonatkozó törvények és jogszabályok, és következésképpen a Continental Etikai Kódex megsértése büntetőjogi szankciókat, bírságot és a Continental hírnevének elvesztését, valamint személyes büntetéseket eredményezhet. 1. példa: Szállítási szerződést kíván kötni egy beszállítóval műanyag kulcstartókra. A tárgyalások nagyon kemények és sokáig tartanak. Önnek a vevő által meghatározott határidő szerint két hónapon belül le kell szállítania a készterméket. Ahhoz, hogy be tudja tartani a szállítási határidőt, arra gondol, hogy kihagyja a Continental aláírási és engedélyezési eljárást, és saját maga írja alá a szerződést. Az idő szorítása ellenére be kell tartania a vonatkozó Continental irányelveket; A P 20.1 (korábban VR 11) Continental irányelv meghatározza az aláírási jogosultságokat, amelyeket minden egyes szerződés tekintetében be kell tartani. Minden esetben be kell tartani a négy-szem elvet. 2. példa: Úgy hiszi, hogy a Continental egyik létesítményében nem tartják be a biztonsági normákat. Azt kérdezi magában, mit is kellene tennie. 6 7

5 A kérdés felülvizsgálata érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal a részleggel, amelyik felelős az érintett norma betartásáért, mint pl. az ESH (~környezetvédelmért és munkavédelemért felelős) képviselő vagy a Humán Erőforrás Részleg. 5. Diszkrimináció- és zaklatás-mentesség Büszkék vagyunk arra a sokféleségre, amit a Continental világszerte végzett üzleti tevékenysége kínál. Munkatársainkkal, potenciális alkalmazottainkkal, beszállítóinkkal, vevőinkkel és minden egyéb személlyel, akivel üzleti kapcsolatban állunk méltányosan és tisztelettel bánunk, nem alkalmazunk megtorlást, diszkriminációt és zaklatást sem nemük, koruk, fajuk, bőrszínük, etnikumuk, sem nemzeti származásuk, állampolgárságuk, vallásuk, hitük, fizikai vagy mentális hátrányuk, veterán státuszuk, szexuális beállítottságuk, sem egyéb a vonatkozó törvény szerint védett jellemzőjük miatt. Az egyes munkatársak és azok lehetőségeinek fokmérője azok képzettsége, képességei és egyéb, a munkával kapcsolatos jellemzői. Elvárjuk, hogy Önök is hozzájáruljanak az egymás iránti tiszteletteljes és partneri interakcióhoz. A szabály az összes alkalmazottra, munkakörre pályázóra, és a munkaviszony minden egyes aspektusára nézve kötelező, beleértve a munkaerő toborzást, bérlést, kártalanítást, juttatásokat, oktatást, átadást és minden egyéb az alkalmazással kapcsolatos feltételt. 6. Méltányos bánásmód Méltányosan és becsületesen járunk el a Continental vevőivel, beszállítóival, és forgalmazóival. Méltányosan és becsületesen járunk el a Continental versenytársaival is a Continental üzleti érdekeinek előtérbe helyezésével, és nem veszünk részt a versenytársakat és/vagy termékeiket érintő rémhírek és becsmérlő állítások terjesztésében, nem követünk a versenytársak károsítását célzó, méltánytalan gyakorlatot. 7. A trösztellenes és a verseny törvénynek való megfelelés Szigorúan betartjuk az összes trösztellenes törvényt, beleértve, de nem korlátozva, a kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, amelyek pl. a monopóliumokkal, méltánytalan versennyel, a kereskedelem és a verseny korlátozásával, valamint a versenytársak és a vevők kapcsolatával foglalkoznak. Tudatában vagyunk, hogy a trösztellenes törvények megsértése érvénytelen szerződésekhez, büntetőjogi szankciókhoz, bírságokhoz és a Continental hírnevének károsodásához vezethet. Amennyiben kétség merül fel, hogy egy adott helyzet megfelel-e a trösztellenes törvényeknek, egyeztetünk a Jogi Részleggel vagy a Corporate Compliance Részleggel. Példa: Jelöltet keres, akit felvenne az értékesítési osztályra vezetőnek. Ön abban hisz, hogy az értékesítés férfimunka, és azt kérdezi magában, lehetséges-e, hogy csak férfi pályázókat keressen az értékesítési igazgató pozíciójára. Nem megengedett, hogy kizárólag férfi pályázókat keressen, sem az, hogy a női pályázókat elutasítsa csupán azért mert nők, mert ez nemek szerinti diszkrimináció lenne. A keresésnek a jelentkezők képzettségére, képességeire és tapasztalataira kell összpontosítania, illetve arra, hogy mennyire felelnek meg a pozíció elvárásainak, mégpedig tekintet nélkül a pályázó nemére. Mint minden vállalat, a Continental is növelni akarja üzletét, és a piac legsikeresebb társasága akar lenni. Ezt azonban a meglévő törvények betartásával kell véghezvinnie. A trösztellenes törvény célja, hogy megóvja a szabad és méltányos versenyt, és biztosítsa, hogy a vevők érdekeit mindenkor a legjobban szem előtt tartsák. További információért lásd: Continental Kézikönyv Trösztellenes törvénynek való megfelelés (lásd a következő intranet oldalon: Corporation > Compliance/Law/ Patents & Licenses > Corporate Compliance > Handbook & Guidelines). 8 9

6 8. Korrupció-ellenesség Üzleti kapcsolatainkat tekintve az integritás az irányadó, és betartjuk az összes korrupcióellenes törvényt és jogszabályt, beleértve azokat, amelyek a külföldi korrupt gyakorlatra összpontosítanak. Nem kötelezzük el magunkat, és nem toleráljuk a korrupció, a vesztegetés, a lopás, a sikkasztás semmilyen formáját, illetve az illegális kifizetések kikényszerítését illetve felhasználását, beleértve, de nem korlátozva adott személy vagy vállalat, nemzetközi szervezet vagy köztestület részére nyújtott kifizetést, vagy egyéb juttatás nyújtását, amelynek célja a döntéshozási folyamat befolyásolása a vonatkozó törvények megsértésével. Soha nem ajánlunk fel, nyújtunk, igénylünk, illetve fogadunk el vesztegetést, jogtalan pénzösszegeket, lefizetést, visszatérítéseket, ösztönzést, ajándékokat, szórakoztatást, szívességeket illetve egyéb értékes juttatást a Continentallal, illetve a Continental üzleti tevékenységéhez bármilyen módon kapcsolódó üzleti lehetőségekért cserébe a törvény megsértésével. Tudatában vagyunk, hogy a korrupció sérti a Continental jó hírnevét, és hogy a korrupcióellenes törvények megsértése érvénytelen szerződéseket, büntetőjogi szankciókat és bírságokat vonhat maga után. A korrupció azon hatalommal vagy bizalommal való visszaélés, amelyet egy adott személyre a közösség vagy magánszemélyek ruháznak, az adott személy azon hajlandósága révén, hogy ezt a hatalmat és jogosultságot folyamatosan gyakorolja annak érdekében, hogy harmadik személyektől jogtalan előnyökhöz jusson. Ösztönzők, ajándékok és szívességek adása és elfogadása része lehet a mindennapi üzleti életnek. A legáltalánosabb juttatások étkezések és rendezvényekre szóló meghívások. Az ilyen juttatások elfogadhatóságára vonatkozó további részleteket lásd: Continental Policy on Anti-Corruption (~A Continental korrupcióellenes politikája (lásd a következő intranet oldalon: Corporation > Compliance/Law/ Patents & Licenses > Corporate Compliance > Handbook & Guidelines). A hozzájárulásokra vonatkozó fenti szabály nem gátolja a Continentalt és alkalmazottait abban, hogy a törvényhozási illetve a kormánypolitika és gyakorlat tekintetében nézőpontját közölje a törvényhozókkal, kormányhivatalokkal, illetve a nagyközönséggel. 1. példa: Ajánlatkérést kapnak gumiabroncsok szállítására egy OEM (~Original Equipment Manufacturer Eredeti Berendezés Gyártó) számára. Rájönnek, hogy a versenytársaiktól is kértek ajánlatot. Azt gondolják, hogy nekik jobbak az áraik, és ezért jelölte őket az OEM. Úgy gondolják, hogy meghívják az OEM beszerzési osztályának tagjait, és családjaikat egy sporteseményre úti- és szállásköltséggel együtt, hogy megtudják, milyen előnyökkel jár a Continentallal való együttműködés. Mivel egy ilyen meghívás feltehetőleg közvetlen befolyással lesz az OEM alkalmazottak döntéshozási folyamatára, hogy a Continentalt válasszák, ezért valószínűleg korrupciónak minősíthető, azaz nem szabad ilyen meghívót küldeni. Tanulmányozzák a Continental korrupcióellenes irányelvét. 2. példa: A Continental azt tervezi, hogy létrehoz egy új abroncsgyártó üzemet Kínában. Az új létesítmény megépítéséhez az egyik kínai hatóság számos engedélye és koncessziója szükséges. Miután több hónapja várnak a vonatkozó dokumentumokra, felteszik magukban a kérdést, nem lehetne-e valahogy felgyorsítani az engedélyezési eljárást valamilyen ösztönző adásával a kínai adminisztráció azon tagjának, aki az Önök kérelmével foglalkozik. Még abban az esetben is, ha Önök jogosultak az engedélyre, a döntéshozás ilyen módon való befolyásolása - számos ország törvényei szerint korrupciónak minősül, és egyértelműen megsérti a Continental korrupcióellenes irányelvét. Le kell tenniük erről, és tanulmányozniuk kell a Continental korrupcióellenes irányelvét. 3. példa: Önök a beszerzési osztályon dolgoznak, és az egyik potenciális kereskedelmi ügynök, akivel Önök foglalkoznak egy különleges üzletet ajánl fel Önöknek: Önök bizonyos szolgáltatásokat rendelnek meg tőle magasabb áron, mint amilyet az ügynök versenytársai ajánlanak. Az ő ajánlata és versenytársak ajánlatai közötti 10 11

7 különbség összegét egy Kajmán-szigeteki bankszámlára fizetik be, és az a személy, akinek hozzáférése lenne a számlához Önök lennének. Kétségeik és fenntartásaik vannak, hogy hogyan reagáljanak. El kell utasítaniuk a különleges üzletet és el kell magyarázniuk, hogy az ilyen üzleti magatartás sértheti a vonatkozó törvényeket és/vagy a Continental Etikai Kódexét. Továbbá erről az ajánlatról tájékoztatniuk kell a felettesüket, a Jogi Részleget, a Compliance Részleget, illetve a Compliance Koordinátort, vagy a Belső Ellenőrzést. A Continental tiszteletben tartja alkalmazottainak azon jogát, hogy munkaviszonyukon kívül bármilyen tevékenységben elkötelezzék magukat, amelyek természetüknél fogva magán jellegűek és semmilyen módon nem állnak konfliktusban és nincsenek hatással a Continentalra és/vagy annak társasági összképére. Ez magában foglalja, hogy Önök nem tartanak fenn sem közvetlenül, sem közvetetten olyan külső üzleti vagy pénzügyi érdekeltséget, illetve kapcsolatot, amely ellentétben áll a Continental érdekeivel, illetve amely gátolná Önöket abban, hogy képességeik szerint teljes mértékben teljesítsék a munkaviszonyukból eredő feladataikat. 4. példa: Önök az értékesítési osztályon dolgoznak. Különböző versenytárs termékek miatt az a termék, amit Önök értékesítenek, nehezen eladható. Egy vevő azt az ajánlatot teszi Önöknek, hogy adjanak neki kedvezményt arra a termékre, amit a Continental el kíván neki adni. A kedvezmény azon az értéken belül van, amit Önök megadhatnak. A vevő azt javasolja, hogy a szokásos ár és a csökkentett ár közötti különbség összegét osszák el kettejük között. A vevő az Önök részét minden egyes ügyletet követően készpénzben átadná. Mit kellene tenniük ez esetben? A következő helyzetek vezethetnek érdekellentéthez: q Egy másik cégnél is alkalmazásban állnak, a Continentalnál fennálló munkaviszonyuk alatt, különösen, ha az a másik cég versenytárs vagy beszállító (vagy versenytárssá, vagy beszállítóvá válhat a közeljövőben); q Üzleti kapcsolatban állnak egy vállalattal, amelyben valamely rokonuknak részesedése van, vagy elkötelezett annak vezetőségében; El kell utasítaniuk az ajánlatot, és el kell magyarázniuk, hogy az ilyen üzleti magatartás jogszerűtlennek minősül, és sértheti a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, valamint a Continental Etikai Kódexét. Továbbá azonnal be kell jelenteniük ezt az ajánlatot a felettesüknél, a Jogi Részlegnél, a Compliance Részlegnél és a Compliance Koordinátornál, vagy a Belső Ellenőrzésnél. q Lényeges pénzügyi érdekeltségük van, illetve elkötelezettek egy olyan cég vezetésében, amely a Continental beszállítója vagy vevője; q A Continental által beszerzett anyagokkal, berendezésekkel vagy szállítmányokkal spekulálnak, vagy saját számlára foglalkoznak olyan termékekkel, amelyet a Continental értékesít; 9. Érdekellentét Privát érdekeink és személyes megfontolásaink nem befolyásolhatják ítélőképességünket, amikor a Continental legjobb érdekében járunk el. q Pénzt kölcsönöznek olyan vevőktől, magánszemélyektől vagy cégektől, akiktől a Continental szolgáltatásokat, anyagokat, berendezéseket, szállítmányt szerez be, illetve akikkel a Continental üzleti tevékenységet folytat; vagy q Ajándékokat vagy szívességeket fogadnak el külső szervezetektől vagy hivataloktól, ami nem felel meg a Continental korrupció ellenes irányelvének. Ezért el kell kerülnünk minden olyan tevékenységet és helyzetet, amely ahhoz vezethet, hogy egyéni érdekeink ütközzenek a Continental üzleti érdekeivel. Amennyiben potenciális érdekellentét áll fenn, értesítjük felettesünket, a Jogi Részleget, vagy a Humán Erőforrás Részleget. A fenti felsorolás nem teljes. 1. példa: A Continental új beszállítót kíván kiválasztani. A kiválasztott beszállító vezetője az Ön bátyja

8 Elfogadható lehet, hogy a Continental az Ön bátyjának a vállalatával kössön szerződést. Ennek ellenére, Önnek biztosnak kell lennie abban, hogy az Ön döntését nem befolyásolta az üzleti partnerrel fennálló rokonsága. Ne hozza meg a döntést egyedül, egyeztessen a felettesével, vagy vegye fel a kapcsolatot a Jogi Részleggel vagy a Compliance Részleggel. 2. példa: A Continental egyik beszállítója hibás termékeket szállít, és Ön ezt felismeri. Ön tisztában van vele, hogy a garanciális időszak még nem járt le. Mindemellett ennek a vállalatnak a tulajdonosa az Ön nővére, és Ön úgy gondolja, hogy nem kéri a hibák orvoslását. Az Ön döntését nem befolyásolhatja a beszállítóval fennálló rokoni kapcsolat, és Önnek a Continental javára kell eljárnia. Egyeztetnie kell a felettesével, illetve a Jogi Részleggel a hibás terméket érintő megfelelő intézkedés tekintetében attól a ténytől függetlenül, hogy az adott vállalat az Ön nővérének a tulajdona. 10. A Continental vállalati vagyonának használata Continental vállalati vagyonát megfelelő gondossággal és felelősséggel használjuk. Hacsak a helyi Continental politikák másként nem engedélyezik, a Continental vállalati vagyonát csak saját üzleti tevékenységünk keretein belül használhatjuk. A Continental vállalati vagyona ingóságokat tartalmaz, mint például a Continental által gyártott termékek, a termelő és az irodai berendezések, szerszámok, létesítmények és immateriális eszközök, mint pl. knowhow és szellemi tulajdont érintő jogok. 11. Egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és termék integritás A biztonság és az egészség elválaszthatatlan részét képezi üzleti tevékenységünknek. A mi feladatunk, hogy ügyeljünk a biztonsági és egészségügyi intézkedésekre, kövessük a vonatkozó rendeleteket és a munkára vonatkozó utasításokat, használjuk a védő berendezéseket a törvényileg előírt módon. Tudatában vagyunk a termékeink és a környezet iránti felelősségünknek. Elkötelezettjei vagyunk a biztonságos termékek kifejlesztésének és gyártásának. Eljárásainkkal és termékeinkkel alapvetően hozzájárulunk az erőforrások fenntartható használatához és a környezetvédelemhez, különösképpen pedig az éghajlatvédelemhez. Próbálunk erőforrást megtakarítani termékeink, illetve termékeink minősége és teljesítménye környezetvédelmi megfelelésének fenntartásával, valamint energia, víz, nyersanyag és egyéb ellátmányok felhasználásának csökkentésével. Példa: Munka közben Önnek védősisakot és védőbakancsot kell viselnie. Egyik nap, amikor megérkezik a munkavégzés helyére, észreveszi, hogy elfelejtett védőbakancsot húzni. Azt kérdezi magában, visszamenjen-e az öltözőterületre a másik épületbe, hogy felvegye azt. Az alkalmazottaknak be kell tartaniuk a biztonsági szabályokat, a jelen Continental Etikai Kódexet, és viselniük kell az adott feladatuk szerint előírt védőfelszereléseket. Ezért, vissza kell mennie, és fel kell vennie a védőbakancsot, mielőtt munkába áll. 12. Adatvédelem és IT biztonság Betartjuk az adatvédelemre és IT biztonságra vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, valamint a Continental politikáit és irányelveit. Az IT biztonság és a biztonsági intézkedések figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel járhat, mint például adatvesztés, bizalmas információk és üzleti titkok nyilvánosságra kerülése, személyes adatok lopása vagy azokkal való visszaélés. Ezért, amennyiben bármilyen kérdés merül fel az adatvédelemmel kapcsolatban, vegyék fel a kapcsolatot a Continental adatvédelmi és IT biztonsági tisztségviselőivel, vagy a saját Humán Erőforrás Részlegükkel

9 13. Bizalmas információk A bizalmas üzleti információk és üzleti titkok ( bizalmas információk ) védelme létfontosságú a Continental érdekeinek és sikereinek vonatkozásában. A mi felelősségünk annak biztosítása, hogy a Continental üzleti tevékenységei jogán szerzett bizalmas információt szigorúan bizalmasan kezeljük, ne használjuk fel helytelenül, illetve ne hozzuk kollégák illetve harmadik személy tudomására. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben helytelenül használunk fel, illetve nyilvánosságra hozunk bármilyen bizalmas információt, fegyelmi eljárást indíthatnak ellenünk, amely akár elbocsátást is maga után vonhat, még abban az esetben is, ha mi magunk nem élveztük a nyilvánosságra hozatal semmilyen előnyét. Amenynyiben kilépünk a Continental alkalmazásából, nem hozhatunk nyilvánosságra, és nem használhatunk fel bizalmas információt, és minden ilyen jellegű tulajdont azonnal vissza kell juttatnunk, ideértve többek között a bizalmas információkat. Tiszteletben tartjuk továbbá a beszállítóinkkal, vevőinkkel és egyéb kulcsfontosságú partnereinkkel kapcsolatos bizalmas információkat, és kizárólag a vonatkozó törvényeknek és/vagy szerződéses kötelezettségeknek megfelelően használjuk azokat fel. A bizalmas üzleti információ magában foglal minden egyes információt és adatot, beleértve, de nem korlátozva a szerződési feltételeket, bármilyen üzleti, kereskedelmi, pénzügyi, szellemi vagyont, vevő illetve technikai információt, és az üzleti partnerek között az üzleti kapcsolatra vonatkozóan közzétett adatokat, illetve termékek meghatározására, fejlesztésére, marketingjére, értékesítésére, illetve forgalmazására vonatkozó adatokat, kivéve, ha azok nyilvános források útján elérhetők. Ez magában foglalja például a személyzetre, vevőkre, költségekre, árlistákra és értékesítési információkra, beszerzési politikára, jelentésekre, pénzügyi jelentésekre, fizetésekre és üzleti működésre vonatkozó információkat. A bizalmas üzleti információ definiálása esetén nincs jelentősége, hogy annak nyilvánosságra hozása szóban, írásban vagy elektronikus úton történik-e, továbbá független a médiumtól, amely az ilyen információt vagy adatot hordozza, legyen az akár kézzelfogható, akár nem kézzelfogható tároló médium. 1. példa: Már több éve szerződéses viszonyban állnak egy A Beszállítóval. Bár a termék minősége megelégedésükre szolgált, Önök elhatározzák, hogy felmondják az A Beszállítóval kötött szerződést és ugyanarra a termékre szerződést kötnek B Beszállítóval, aki alacsonyabb áron szállítja a terméket. Mivel súlyos minőségi problémákat nem tud megoldani, a B Beszállító azt kéri Önöktől, hogy adják át neki az A Beszállítótól kapott részletes műszaki dokumentációt. Az Önök vevője sürgeti Önöket, hogy oldják meg a minőségi problémákat, de Önök nem biztosak abban, hogy eleget tegyenek-e a B Beszállító kérésének. Ha a műszaki dokumentáció bizalmas információnak minősül, akkor Önöknek nem megengedett azt nyilvánosságra hozni, illetve egyéb módon megosztani a B Beszállítóval. Hogy a műszaki dokumentáció bizalmas információ-e, az a Continental és az A Beszállító között létrejött szerződéstől, valamint attól függ, hogy Önök kötöttek-e bizalmassági/titoktartási megállapodást A Beszállítóval. Például, a Continentalnak lehet titoktartási megállapodása vagy titoktartási záradéka az A Beszállítóval kötött szerződésben, amely tiltja az ilyen információk nyilvánosságra hozását. Meg kell határozni továbbá, hogy a műszaki dokumentáció használata egyéb oknál fogva nem tiltott-e, pl. copyright vagy szabadalmi törvény korlátozása miatt. 2. példa: A Continental egyik potenciális vevője által szervezett e-biddingen (internetes árverésen) való részvétel során, műszaki hiba miatt a Continental véletlenül megkapja egy versenytárs ajánlatát. Önök felteszik magukban a kérdést, hogy megnyissák-e a fájlt. Nem szabad megnyitniuk vagy egyéb módon használniuk a fájlt, és vissza kell azt küldeniük a feladónak. 3. példa: Üzleti útja során némi üzleti munkát végez a laptopján. Hirtelen észreveszi, hogy a repülőgépen az Ön mellett ülő személyt nagyon érdekli az Ön munkája, figyeli az Ön képernyőjét, és elkezd jegyzeteket készíteni

10 Azonnal hagyja abba a munkát a laptopon, mindaddig, amíg sokkal privátabb környezetben nem tudja azt folytatni. 14. Export és import szabályok Be kell tartanunk az összes alkalmazandó export és import törvényt, beleértve, de nem korlátozva, a szankciókat, embargókat, és egyéb törvényeket, jogszabályokat, kormányrendeleteket és politikákat, beleértve a Continental Igazgatóság bármilyen irányelvét, amely az áruk és technológiák Continental általi átadását vagy szállítását szabályozza. Vannak olyan helyzetek, amikor Continental termékeket, szoftvert vagy technológiát nem lehet bizonyos országokba szállítani vagy továbbítani valamilyen engedélyezési előírás, embargók vagy egyéb korlátozások miatt. Ha valamely export vagy import szabályozás alkalmazása nem világos, vagy több kérdés is felmerül vele kapcsolatban, akkor Önöknek tisztázniuk kell az ügyet az Önök ágazatánál az export irányításáért felelős részleggel vagy személlyel, a Jogi részleggel, vagy a Corporate Compliance részleggel. 2. példa: Arab embargó van érvényben egy adott országra Izraelre vonatkozóan. Léteznek olyan Egyesült Államokbeli törvények, amelyek tiltják az arab embargó betartását. Léteznek olyan Egyesült Államokbeli törvények is, amelyek embargót írnak elő bizonyos országokkal szemben. Önök egy az Egyesült Államokban lévő Continental egységnél állnak alkalmazásban, és árut szállítanának az Egyesült Államokból Izraelbe és Kubába, de nem tudják, hogy lehet-e. Mit kell tenniük? Egyeztessenek az Export Irányítási Részleggel vagy a Jogi Részleggel. Mivel az arab embargó megsérti az Egyesült Államok törvényeit, Önök nem tudják betartani az arab embargót, és szállíthatnak termékeket az Egyesült Államokból Izraelbe, az egyéb Egyesült Államokbeli export törvények értelmében. Az USA Kubát érintő embargója miatt, Kubába nem szállíthatnak terméket. 15. Az Etikai Kódex megsértésének jelentése A Continental Etikai Kódexének megsértése esetén, a kódex megsértését általában a Continental Compliance és korrupcióellenes hotline-ján keresztül jelentjük. 1. példa Felkéri Önöket az egyik vevő, hogy szállítsanak termékeket egy ismeretlen vállalatnak, amely export megszorítások tárgyát képezi. Nem biztosak abban, hogy tudják-e, illetve kell-e teljesíteniük a vevő kérését. Kérdezzék meg az Export Irányítást, hogy hogyan kezeljék a kérést. A szállítás lehetséges volta számos tényezőn múlik, beleértve azt, hogy melyik az az ország, ahová a vevő szállítani szeretne, az exportált terméket, valamint azt, hogy a terméket ki és hogyan fogja használni

11 Continental Aktiengesellschaft Vahrenwalder Str Hanover Germany For all its subsidiaries

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez www.hu.schindl er.com Schindler Hungária Kft. Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez Oldal 1/6 Ezek az Irányelvek szerves részét képezik a Magatartás Kódexnek, és segítenek annak megértésében mit is

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Messer Csoport - Etikai kódex

Messer Csoport - Etikai kódex Messer Csoport - Etikai kódex Tartalomjegyzék 1. Vállalati jövőkép Etikai kódex... 3 2. Emberi jogok - gyermek-/kényszermunka - diszkrimináció tilalma... 3 3. Kartell- és versenytilalom... 4 4. Nemzetközi

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei Tartalomjegyzék ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! conduct Etikai Szabályzat 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! Az Alpiq kiáll a személyes felelősségvállaláson,

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. Kiindulási alapelvek és résztvevők Kezdő kutatóként

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus. Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus. Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! conduct Etikai Szabályzat 2015. augusztus Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! Az Alpiq kiáll a személyes felelősségvállaláson, innováción

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA 1. Az Összeférhetetlenségi politika célja Jelen szabályzat célja az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) prudens működésének biztosítása,

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Delfort Group Magatartási Kódex

Delfort Group Magatartási Kódex Verzió május 2014 Delfort Group Magatartási Kódex A Menedzsment bevezetője A delfortgroup AG és leányvállalatai (delfortgroup) a tevékenységét a Kitűnőség Tisztelet Felelősség Becsületesség Átláthatóság

Részletesebben

Korrupcióellenes kézikönyv

Korrupcióellenes kézikönyv Korrupcióellenes kézikönyv Mire kell ügyelned? Mit kell tenned? Tartalom Fő üzenet Fő üzenet 3 Bevezetés 4 A te felelősséged 5 A vezetők felelőssége 5 A Telenor Way 6 Korrupció elleni fellépés 8 Kenőpénz

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ AZ ELNÖKSÉG 2013. ÁPRILIS 15-I HATÁROZATA Fejezetek: 1. Hivatalos

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól United Technologies Corporation Üzleti ajándék a szállítóktól BevezetŒ A UTC az árukat és a szolgáltatásokat azok érdeme alapján vásárolja meg, törekedve a legjobb értékre és a szállítóival való állandó

Részletesebben

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára 2014. November20. A versenyszabályok betartása Európában a cégek felelőssége Az uniós versenyjogi szabályok

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

Sikerünk kulcsa a teljesítmény, a kiváló munkavégzésre, termékhozzáférésre, az optimalizált logisztikára és termelékenységre összpontosítva.

Sikerünk kulcsa a teljesítmény, a kiváló munkavégzésre, termékhozzáférésre, az optimalizált logisztikára és termelékenységre összpontosítva. Magatartási kódex Víziónk Egy vállalat, ahol a legjobbak szeretnének dolgozni. A világ vezető vegyianyag-disztribútoraként páratlan kapcsolatot biztosítunk az ügyfelek és a szállítók között. 2 Az Univar

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ WIR ALLE SIND DIE POST. @@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mi mindannyian @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ a postához @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ tartozunk. @@ELŐSZÓ@@

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek.

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben