Continental Etikai Kódex 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Continental Etikai Kódex 2012"

Átírás

1 Continental Etikai Kódex 2012

2 Kedves Munkatársak! A jelen Etikai Kódexszel átfogalmaztuk az integritás, a becsületesség és a törvénytisztelő magatartás etikai normáira vonatkozó irányelveinket. Az Etikai Kódex jövőképünkön, küldetésünkön, és társaságunk négy fő értékén, a Bizalmon, a Versenyszellemen, a Cselekvés Szabadságán és az Egymásért való tevékenykedésen alapul, amelyet a BASICS összegez. A Continental AG-re és leányvállalataira vonatkozó összes törvényi és belső szabályozásnak való megfelelés már régóta társasági elvárás és a vállalati kultúra szerves része. Egyik fő értékünk a Bizalom. A Bizalom megkívánja az integritást, a becsületességet és a megvesztegethetetlenséget. A jogszerűtlen és felelőtlen magatartás károsítja a vállalatot, lerombolja a bizalmat, és kockára teszi jóhírünket. Ez olyasmi, amit nem fogadhatunk el. Következetesen kivizsgáljuk a jogsértéseket, és a zéró tolerancia elve alapján kezeljük azokat. Termékeinkkel, rendszereinkkel és szolgáltatásainkkal globális versenyben veszünk részt és győzni akarunk. De mindezt méltányos eszközökkel akarjuk megtenni. A Continentalnak szenvedélye a győzelem. Az Etikai Kódexnek és Compliance szervezetünknek nem az a szándéka, hogy az Önök szabadságát korlátozza, hanem, hogy megmutassa, miként végezhetik tevékenységüket a törvényeknek, jogszabályoknak és a Continental szabályainak megfelelően. Ily módon célunk, hogy elhárítsuk annak veszélyét, illetve az alkalmazottaink kárt szenvedjenek. Ezért dolgozunk a megelőzésen az Etikai Kódex felhasználásával, Helmut Matschi José A. Avila Heinz-Gerhard Wente hogy megmutassuk ennek kereteit, útmutatást és támogatást nyújtsunk Önöknek saját felelősségi területeiket illetően a Compliance szervezetünk révén. Szándékunk, hogy e módszerek révén mentesítsük Önöket mindennemű bizonytalanság alól, és hogy megerősítsük jogosultságaikat. Ezt fedi az általunk használt Egymásért kifejezés. Dr. Elmar Degenhart Elke Strathmann Wolfgang Schäfer Az Etikai Kódex a vállalati kultúra alapvető részét képezi. Alkalmazni kell a gyakorlatban, és be kell tartani. Az ezen az alapon történő együttműködéssel megmutathatjuk, hogy a jó gyakorlati kódex és a cselekvési módok nem csak kiegészítik kivételes gazdasági teljesítményünket, hanem egyenesen ezek segítenek az eredmények elérésében és biztosítják azok hosszú távú fenntartását. Dr. Ralf Cramer Nikolai Setzer Continental AG Igazgatósága szeptember

3 I. Bevezető A Continental teljes üzletvitelét illetően elkötelezettje a kulcsfontosságú szereplők, mint például az alkalmazottak, vevők, beszállítók és versenytársak iránti becsületességnek és integritásnak. A Continental tudatában van annak, hogy a jogi és kulturális elvárások különbözőek a globális piacon. A jelen Etikai Kódex (továbbiakban a Continental Etikai Kódexe) megerősíti azokat a fontos normákat, amelyek az Alapelveken (BASICS) felül a Continental világszerte tett intézkedéseinek alapjául szolgálnak. A Continental Etikai Kódex rendelkezik arról, hogy a Continental AG minden egyes alkalmazottja, a végrehajtásban résztvevő személyzete, igazgatója és Igazgatósági tagja felelősséget vállaljon cselekedeteiért és magatartásáért, továbbá célja, hogy megfelelő útmutatást nyújtson a Continental napi üzleti tevékenységéhez. Ezen felül, felvázolja a Continental üzleti etikai céljait és elveit. Magyarázatok: A Continental Etikai Kódex vonatkozik a Continental Corporation minden egyes jogi személyére, tekintet nélkül annak formájára, székhelyének illetve működési területének országára, illetve elhelyezkedésére. Ezen felül, az Etikai Kódex vonatkozik azok összes alkalmazottjára, tekintet nélkül azok beosztására, funkciójára illetve foglalkoztatási szintjére, valamint vonatkozik ezen személyiségek társasági testületeinek minden egyes tagjára. Példa: A Continental Etikai Kódex vonatozik például, korlátozás nélkül, a Continental Automotive GmbH-ra, Németországban, a Continental Automotive Czech Republic s.r.o-ra a Cseh Köztársaságban, a Continental Tyres Ltd-re az Egyesült Királyságban, a Continental Tyre South Africa (Pty.) Ltd-re Dél-Afrikában, a Continental Tire the Americas, LLC-re az Amerikai Egyesült Államokban és a Continental Automotive Corporation (Lian Yun Gang) Co., Ltd-re Kínában, és azok összes alkalmazottjára és társasági testületeik minden egyes tagjára. II. Szabályok, magyarázatok és példák 2. A Continental Etikai Kódexnek való megfelelés A Continental Etikai Kódex tartalmazza azokat az alapvető szabályokat, amelyeknek meg kell felelnünk, azok magyarázatával és példáival együtt. A magyarázatok és a példák nem teljesek, csak illusztrációként szolgálnak. 1. Alkalmazás A Continental Etikai Kódex vonatkozik a Continental AG-re és minden leányvállalatára, beleértve azokat a kisebbségi tulajdonában álló holdingokat is, ahol a Continental Corporation gyakorolja a vállalatirányítást (továbbiakban együttesen Continental vagy Continental Corporation ). Amennyiben a helyi előírások miatt szükséges, a Corporate Compliance Department (Vállalati Compliance Részleg) módosíthatja a jelen Etikai Kódexet. Továbbá, a Continental Etikai Kódex vonatkozik minden egyes alkalmazottra, a végrehajtásban résztvevő személyzetre, igazgatókra, és az Igazgatósági tagokra (továbbiakban Mi, Miénk, Mi magunk, Ön, Önöké, Önmaguk, illetve Minket kifejezésekkel hivatkozva, ahogy épp megfelelő). Elkötelezetten vállaljuk, hogy a Continental Etikai Kódex normáinak megfelelően járunk el, és azokat magunkra nézve kötelező érvényűnek ismerjük el, mint mindannyiunk napi munkájának szerves részét. A Continental nem tolerálja a Continental Etikai Kódex bárminemű megsértését. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Continental Etikai Kódex megsértése a vonatkozó helyi törvények megsértését jelentheti. A Kódex megsértése fegyelmi eljárást eredményezhet, amely akár a munkaviszony megszüntetését is magával vonhatja. A Continental Etikai Kódex szabályai nem foglalkoznak minden kérdéssel, ami felmerülhet, de a Kódex meghatározza azokat a kötelező érvényű, alapvető elveket, amelyek utat mutatnak Önöknek napi munkájuk végzésében. Amennyiben a Continental Etikai Kódex alkalmazása nem tűnik egyértelműnek, vagy további kérdések merülnek fel, akkor az Önök feladata, hogy jó ítélőképességgel és gyakorlatiasan döntsenek. A Continental Etikai Kódexének elvárása- 4 5

4 it tisztázhatják felettesükkel, a Humán Erőforrás Részleggel, a Jogi Részleggel, a Compliance Részleggel, illetve a Compliance Koordinátorral. Kérdés esetén az egyes érintett részlegek elérhetőségei megtalálhatók a Continental intranet oldalain. 3. Vállaljunk felelősséget cselekedeteinkért és magatartásunkért A Continental vállalaton belül, a Continental AG Igazgatósága, illetve egyéb illetékes társasági testülete által elfogadott összes belső politikának és kézikönyvnek meg kell felelni. Amennyiben kétség merül fel a tekintetben, hogy egy adott magatartás elfogadható-e, vegyék fel a kapcsolatot Jogi Részlegükkel vagy Compliance Részlegükkel, illetve belső irányelv vagy politika esetében az azért felelős részleggel. Személyes felelősséget vállalunk minden egyes cselekedetünkért és az általunk tanúsított magatartásért, és a lehető legjobb ítélőképességünket alkalmazzuk minden, a Continentalt érintő ügyben. Amennyiben kétségeik vannak, illetve bizonytalanok valamely a felettesüktől kapott irányelv tekintetében, felvehetik a kapcsolatot a Humán Erőforrás Részleggel, a Jogi Részleggel, a Compliance Részleggel vagy a Compliance Koordinátorral annak megállapítása érdekében, hogy az irányelv vajon megfelel-e a Continental Etikai Kódexnek. Példák a Continental irányelvekre és belső politikákra: Continental irányelvek például a következő témájú politikák és kézikönyvek: q Aláírásra felhatalmazottak q Pénzügyi befektetések q Nyilvántartások fenntartása q Standard testületi törvények q Termék integritás q Információ biztonság Ezek a Continental irányelvek megtalálhatók az intraneten (lásd a következő intranet oldalt: Corporation > Finance & Controlling > Continental Guidelines). 4. Törvényeknek, jogszabályoknak, a Continental vállalati szabályainak, normáinak és utasításainak való megfelelés Megfelelünk azon országokban alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak, amelyekben tevékenykedünk, továbbá betartjuk a Continental vállalati szabályait, normáit és utasításait, beleértve, de nem korlátozva a Continental irányelvekre és belső politikáira. Az alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelés kötelező. Mivel a törvények és jogszabályok sokfélék, és országonként eltérőek lehetnek, nem sorolhatjuk fel mindet a jelen Continental Etikai Kódexben. A vonatkozó törvények és jogszabályok, és következésképpen a Continental Etikai Kódex megsértése büntetőjogi szankciókat, bírságot és a Continental hírnevének elvesztését, valamint személyes büntetéseket eredményezhet. 1. példa: Szállítási szerződést kíván kötni egy beszállítóval műanyag kulcstartókra. A tárgyalások nagyon kemények és sokáig tartanak. Önnek a vevő által meghatározott határidő szerint két hónapon belül le kell szállítania a készterméket. Ahhoz, hogy be tudja tartani a szállítási határidőt, arra gondol, hogy kihagyja a Continental aláírási és engedélyezési eljárást, és saját maga írja alá a szerződést. Az idő szorítása ellenére be kell tartania a vonatkozó Continental irányelveket; A P 20.1 (korábban VR 11) Continental irányelv meghatározza az aláírási jogosultságokat, amelyeket minden egyes szerződés tekintetében be kell tartani. Minden esetben be kell tartani a négy-szem elvet. 2. példa: Úgy hiszi, hogy a Continental egyik létesítményében nem tartják be a biztonsági normákat. Azt kérdezi magában, mit is kellene tennie. 6 7

5 A kérdés felülvizsgálata érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal a részleggel, amelyik felelős az érintett norma betartásáért, mint pl. az ESH (~környezetvédelmért és munkavédelemért felelős) képviselő vagy a Humán Erőforrás Részleg. 5. Diszkrimináció- és zaklatás-mentesség Büszkék vagyunk arra a sokféleségre, amit a Continental világszerte végzett üzleti tevékenysége kínál. Munkatársainkkal, potenciális alkalmazottainkkal, beszállítóinkkal, vevőinkkel és minden egyéb személlyel, akivel üzleti kapcsolatban állunk méltányosan és tisztelettel bánunk, nem alkalmazunk megtorlást, diszkriminációt és zaklatást sem nemük, koruk, fajuk, bőrszínük, etnikumuk, sem nemzeti származásuk, állampolgárságuk, vallásuk, hitük, fizikai vagy mentális hátrányuk, veterán státuszuk, szexuális beállítottságuk, sem egyéb a vonatkozó törvény szerint védett jellemzőjük miatt. Az egyes munkatársak és azok lehetőségeinek fokmérője azok képzettsége, képességei és egyéb, a munkával kapcsolatos jellemzői. Elvárjuk, hogy Önök is hozzájáruljanak az egymás iránti tiszteletteljes és partneri interakcióhoz. A szabály az összes alkalmazottra, munkakörre pályázóra, és a munkaviszony minden egyes aspektusára nézve kötelező, beleértve a munkaerő toborzást, bérlést, kártalanítást, juttatásokat, oktatást, átadást és minden egyéb az alkalmazással kapcsolatos feltételt. 6. Méltányos bánásmód Méltányosan és becsületesen járunk el a Continental vevőivel, beszállítóival, és forgalmazóival. Méltányosan és becsületesen járunk el a Continental versenytársaival is a Continental üzleti érdekeinek előtérbe helyezésével, és nem veszünk részt a versenytársakat és/vagy termékeiket érintő rémhírek és becsmérlő állítások terjesztésében, nem követünk a versenytársak károsítását célzó, méltánytalan gyakorlatot. 7. A trösztellenes és a verseny törvénynek való megfelelés Szigorúan betartjuk az összes trösztellenes törvényt, beleértve, de nem korlátozva, a kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, amelyek pl. a monopóliumokkal, méltánytalan versennyel, a kereskedelem és a verseny korlátozásával, valamint a versenytársak és a vevők kapcsolatával foglalkoznak. Tudatában vagyunk, hogy a trösztellenes törvények megsértése érvénytelen szerződésekhez, büntetőjogi szankciókhoz, bírságokhoz és a Continental hírnevének károsodásához vezethet. Amennyiben kétség merül fel, hogy egy adott helyzet megfelel-e a trösztellenes törvényeknek, egyeztetünk a Jogi Részleggel vagy a Corporate Compliance Részleggel. Példa: Jelöltet keres, akit felvenne az értékesítési osztályra vezetőnek. Ön abban hisz, hogy az értékesítés férfimunka, és azt kérdezi magában, lehetséges-e, hogy csak férfi pályázókat keressen az értékesítési igazgató pozíciójára. Nem megengedett, hogy kizárólag férfi pályázókat keressen, sem az, hogy a női pályázókat elutasítsa csupán azért mert nők, mert ez nemek szerinti diszkrimináció lenne. A keresésnek a jelentkezők képzettségére, képességeire és tapasztalataira kell összpontosítania, illetve arra, hogy mennyire felelnek meg a pozíció elvárásainak, mégpedig tekintet nélkül a pályázó nemére. Mint minden vállalat, a Continental is növelni akarja üzletét, és a piac legsikeresebb társasága akar lenni. Ezt azonban a meglévő törvények betartásával kell véghezvinnie. A trösztellenes törvény célja, hogy megóvja a szabad és méltányos versenyt, és biztosítsa, hogy a vevők érdekeit mindenkor a legjobban szem előtt tartsák. További információért lásd: Continental Kézikönyv Trösztellenes törvénynek való megfelelés (lásd a következő intranet oldalon: Corporation > Compliance/Law/ Patents & Licenses > Corporate Compliance > Handbook & Guidelines). 8 9

6 8. Korrupció-ellenesség Üzleti kapcsolatainkat tekintve az integritás az irányadó, és betartjuk az összes korrupcióellenes törvényt és jogszabályt, beleértve azokat, amelyek a külföldi korrupt gyakorlatra összpontosítanak. Nem kötelezzük el magunkat, és nem toleráljuk a korrupció, a vesztegetés, a lopás, a sikkasztás semmilyen formáját, illetve az illegális kifizetések kikényszerítését illetve felhasználását, beleértve, de nem korlátozva adott személy vagy vállalat, nemzetközi szervezet vagy köztestület részére nyújtott kifizetést, vagy egyéb juttatás nyújtását, amelynek célja a döntéshozási folyamat befolyásolása a vonatkozó törvények megsértésével. Soha nem ajánlunk fel, nyújtunk, igénylünk, illetve fogadunk el vesztegetést, jogtalan pénzösszegeket, lefizetést, visszatérítéseket, ösztönzést, ajándékokat, szórakoztatást, szívességeket illetve egyéb értékes juttatást a Continentallal, illetve a Continental üzleti tevékenységéhez bármilyen módon kapcsolódó üzleti lehetőségekért cserébe a törvény megsértésével. Tudatában vagyunk, hogy a korrupció sérti a Continental jó hírnevét, és hogy a korrupcióellenes törvények megsértése érvénytelen szerződéseket, büntetőjogi szankciókat és bírságokat vonhat maga után. A korrupció azon hatalommal vagy bizalommal való visszaélés, amelyet egy adott személyre a közösség vagy magánszemélyek ruháznak, az adott személy azon hajlandósága révén, hogy ezt a hatalmat és jogosultságot folyamatosan gyakorolja annak érdekében, hogy harmadik személyektől jogtalan előnyökhöz jusson. Ösztönzők, ajándékok és szívességek adása és elfogadása része lehet a mindennapi üzleti életnek. A legáltalánosabb juttatások étkezések és rendezvényekre szóló meghívások. Az ilyen juttatások elfogadhatóságára vonatkozó további részleteket lásd: Continental Policy on Anti-Corruption (~A Continental korrupcióellenes politikája (lásd a következő intranet oldalon: Corporation > Compliance/Law/ Patents & Licenses > Corporate Compliance > Handbook & Guidelines). A hozzájárulásokra vonatkozó fenti szabály nem gátolja a Continentalt és alkalmazottait abban, hogy a törvényhozási illetve a kormánypolitika és gyakorlat tekintetében nézőpontját közölje a törvényhozókkal, kormányhivatalokkal, illetve a nagyközönséggel. 1. példa: Ajánlatkérést kapnak gumiabroncsok szállítására egy OEM (~Original Equipment Manufacturer Eredeti Berendezés Gyártó) számára. Rájönnek, hogy a versenytársaiktól is kértek ajánlatot. Azt gondolják, hogy nekik jobbak az áraik, és ezért jelölte őket az OEM. Úgy gondolják, hogy meghívják az OEM beszerzési osztályának tagjait, és családjaikat egy sporteseményre úti- és szállásköltséggel együtt, hogy megtudják, milyen előnyökkel jár a Continentallal való együttműködés. Mivel egy ilyen meghívás feltehetőleg közvetlen befolyással lesz az OEM alkalmazottak döntéshozási folyamatára, hogy a Continentalt válasszák, ezért valószínűleg korrupciónak minősíthető, azaz nem szabad ilyen meghívót küldeni. Tanulmányozzák a Continental korrupcióellenes irányelvét. 2. példa: A Continental azt tervezi, hogy létrehoz egy új abroncsgyártó üzemet Kínában. Az új létesítmény megépítéséhez az egyik kínai hatóság számos engedélye és koncessziója szükséges. Miután több hónapja várnak a vonatkozó dokumentumokra, felteszik magukban a kérdést, nem lehetne-e valahogy felgyorsítani az engedélyezési eljárást valamilyen ösztönző adásával a kínai adminisztráció azon tagjának, aki az Önök kérelmével foglalkozik. Még abban az esetben is, ha Önök jogosultak az engedélyre, a döntéshozás ilyen módon való befolyásolása - számos ország törvényei szerint korrupciónak minősül, és egyértelműen megsérti a Continental korrupcióellenes irányelvét. Le kell tenniük erről, és tanulmányozniuk kell a Continental korrupcióellenes irányelvét. 3. példa: Önök a beszerzési osztályon dolgoznak, és az egyik potenciális kereskedelmi ügynök, akivel Önök foglalkoznak egy különleges üzletet ajánl fel Önöknek: Önök bizonyos szolgáltatásokat rendelnek meg tőle magasabb áron, mint amilyet az ügynök versenytársai ajánlanak. Az ő ajánlata és versenytársak ajánlatai közötti 10 11

7 különbség összegét egy Kajmán-szigeteki bankszámlára fizetik be, és az a személy, akinek hozzáférése lenne a számlához Önök lennének. Kétségeik és fenntartásaik vannak, hogy hogyan reagáljanak. El kell utasítaniuk a különleges üzletet és el kell magyarázniuk, hogy az ilyen üzleti magatartás sértheti a vonatkozó törvényeket és/vagy a Continental Etikai Kódexét. Továbbá erről az ajánlatról tájékoztatniuk kell a felettesüket, a Jogi Részleget, a Compliance Részleget, illetve a Compliance Koordinátort, vagy a Belső Ellenőrzést. A Continental tiszteletben tartja alkalmazottainak azon jogát, hogy munkaviszonyukon kívül bármilyen tevékenységben elkötelezzék magukat, amelyek természetüknél fogva magán jellegűek és semmilyen módon nem állnak konfliktusban és nincsenek hatással a Continentalra és/vagy annak társasági összképére. Ez magában foglalja, hogy Önök nem tartanak fenn sem közvetlenül, sem közvetetten olyan külső üzleti vagy pénzügyi érdekeltséget, illetve kapcsolatot, amely ellentétben áll a Continental érdekeivel, illetve amely gátolná Önöket abban, hogy képességeik szerint teljes mértékben teljesítsék a munkaviszonyukból eredő feladataikat. 4. példa: Önök az értékesítési osztályon dolgoznak. Különböző versenytárs termékek miatt az a termék, amit Önök értékesítenek, nehezen eladható. Egy vevő azt az ajánlatot teszi Önöknek, hogy adjanak neki kedvezményt arra a termékre, amit a Continental el kíván neki adni. A kedvezmény azon az értéken belül van, amit Önök megadhatnak. A vevő azt javasolja, hogy a szokásos ár és a csökkentett ár közötti különbség összegét osszák el kettejük között. A vevő az Önök részét minden egyes ügyletet követően készpénzben átadná. Mit kellene tenniük ez esetben? A következő helyzetek vezethetnek érdekellentéthez: q Egy másik cégnél is alkalmazásban állnak, a Continentalnál fennálló munkaviszonyuk alatt, különösen, ha az a másik cég versenytárs vagy beszállító (vagy versenytárssá, vagy beszállítóvá válhat a közeljövőben); q Üzleti kapcsolatban állnak egy vállalattal, amelyben valamely rokonuknak részesedése van, vagy elkötelezett annak vezetőségében; El kell utasítaniuk az ajánlatot, és el kell magyarázniuk, hogy az ilyen üzleti magatartás jogszerűtlennek minősül, és sértheti a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, valamint a Continental Etikai Kódexét. Továbbá azonnal be kell jelenteniük ezt az ajánlatot a felettesüknél, a Jogi Részlegnél, a Compliance Részlegnél és a Compliance Koordinátornál, vagy a Belső Ellenőrzésnél. q Lényeges pénzügyi érdekeltségük van, illetve elkötelezettek egy olyan cég vezetésében, amely a Continental beszállítója vagy vevője; q A Continental által beszerzett anyagokkal, berendezésekkel vagy szállítmányokkal spekulálnak, vagy saját számlára foglalkoznak olyan termékekkel, amelyet a Continental értékesít; 9. Érdekellentét Privát érdekeink és személyes megfontolásaink nem befolyásolhatják ítélőképességünket, amikor a Continental legjobb érdekében járunk el. q Pénzt kölcsönöznek olyan vevőktől, magánszemélyektől vagy cégektől, akiktől a Continental szolgáltatásokat, anyagokat, berendezéseket, szállítmányt szerez be, illetve akikkel a Continental üzleti tevékenységet folytat; vagy q Ajándékokat vagy szívességeket fogadnak el külső szervezetektől vagy hivataloktól, ami nem felel meg a Continental korrupció ellenes irányelvének. Ezért el kell kerülnünk minden olyan tevékenységet és helyzetet, amely ahhoz vezethet, hogy egyéni érdekeink ütközzenek a Continental üzleti érdekeivel. Amennyiben potenciális érdekellentét áll fenn, értesítjük felettesünket, a Jogi Részleget, vagy a Humán Erőforrás Részleget. A fenti felsorolás nem teljes. 1. példa: A Continental új beszállítót kíván kiválasztani. A kiválasztott beszállító vezetője az Ön bátyja

8 Elfogadható lehet, hogy a Continental az Ön bátyjának a vállalatával kössön szerződést. Ennek ellenére, Önnek biztosnak kell lennie abban, hogy az Ön döntését nem befolyásolta az üzleti partnerrel fennálló rokonsága. Ne hozza meg a döntést egyedül, egyeztessen a felettesével, vagy vegye fel a kapcsolatot a Jogi Részleggel vagy a Compliance Részleggel. 2. példa: A Continental egyik beszállítója hibás termékeket szállít, és Ön ezt felismeri. Ön tisztában van vele, hogy a garanciális időszak még nem járt le. Mindemellett ennek a vállalatnak a tulajdonosa az Ön nővére, és Ön úgy gondolja, hogy nem kéri a hibák orvoslását. Az Ön döntését nem befolyásolhatja a beszállítóval fennálló rokoni kapcsolat, és Önnek a Continental javára kell eljárnia. Egyeztetnie kell a felettesével, illetve a Jogi Részleggel a hibás terméket érintő megfelelő intézkedés tekintetében attól a ténytől függetlenül, hogy az adott vállalat az Ön nővérének a tulajdona. 10. A Continental vállalati vagyonának használata Continental vállalati vagyonát megfelelő gondossággal és felelősséggel használjuk. Hacsak a helyi Continental politikák másként nem engedélyezik, a Continental vállalati vagyonát csak saját üzleti tevékenységünk keretein belül használhatjuk. A Continental vállalati vagyona ingóságokat tartalmaz, mint például a Continental által gyártott termékek, a termelő és az irodai berendezések, szerszámok, létesítmények és immateriális eszközök, mint pl. knowhow és szellemi tulajdont érintő jogok. 11. Egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és termék integritás A biztonság és az egészség elválaszthatatlan részét képezi üzleti tevékenységünknek. A mi feladatunk, hogy ügyeljünk a biztonsági és egészségügyi intézkedésekre, kövessük a vonatkozó rendeleteket és a munkára vonatkozó utasításokat, használjuk a védő berendezéseket a törvényileg előírt módon. Tudatában vagyunk a termékeink és a környezet iránti felelősségünknek. Elkötelezettjei vagyunk a biztonságos termékek kifejlesztésének és gyártásának. Eljárásainkkal és termékeinkkel alapvetően hozzájárulunk az erőforrások fenntartható használatához és a környezetvédelemhez, különösképpen pedig az éghajlatvédelemhez. Próbálunk erőforrást megtakarítani termékeink, illetve termékeink minősége és teljesítménye környezetvédelmi megfelelésének fenntartásával, valamint energia, víz, nyersanyag és egyéb ellátmányok felhasználásának csökkentésével. Példa: Munka közben Önnek védősisakot és védőbakancsot kell viselnie. Egyik nap, amikor megérkezik a munkavégzés helyére, észreveszi, hogy elfelejtett védőbakancsot húzni. Azt kérdezi magában, visszamenjen-e az öltözőterületre a másik épületbe, hogy felvegye azt. Az alkalmazottaknak be kell tartaniuk a biztonsági szabályokat, a jelen Continental Etikai Kódexet, és viselniük kell az adott feladatuk szerint előírt védőfelszereléseket. Ezért, vissza kell mennie, és fel kell vennie a védőbakancsot, mielőtt munkába áll. 12. Adatvédelem és IT biztonság Betartjuk az adatvédelemre és IT biztonságra vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, valamint a Continental politikáit és irányelveit. Az IT biztonság és a biztonsági intézkedések figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel járhat, mint például adatvesztés, bizalmas információk és üzleti titkok nyilvánosságra kerülése, személyes adatok lopása vagy azokkal való visszaélés. Ezért, amennyiben bármilyen kérdés merül fel az adatvédelemmel kapcsolatban, vegyék fel a kapcsolatot a Continental adatvédelmi és IT biztonsági tisztségviselőivel, vagy a saját Humán Erőforrás Részlegükkel

9 13. Bizalmas információk A bizalmas üzleti információk és üzleti titkok ( bizalmas információk ) védelme létfontosságú a Continental érdekeinek és sikereinek vonatkozásában. A mi felelősségünk annak biztosítása, hogy a Continental üzleti tevékenységei jogán szerzett bizalmas információt szigorúan bizalmasan kezeljük, ne használjuk fel helytelenül, illetve ne hozzuk kollégák illetve harmadik személy tudomására. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben helytelenül használunk fel, illetve nyilvánosságra hozunk bármilyen bizalmas információt, fegyelmi eljárást indíthatnak ellenünk, amely akár elbocsátást is maga után vonhat, még abban az esetben is, ha mi magunk nem élveztük a nyilvánosságra hozatal semmilyen előnyét. Amenynyiben kilépünk a Continental alkalmazásából, nem hozhatunk nyilvánosságra, és nem használhatunk fel bizalmas információt, és minden ilyen jellegű tulajdont azonnal vissza kell juttatnunk, ideértve többek között a bizalmas információkat. Tiszteletben tartjuk továbbá a beszállítóinkkal, vevőinkkel és egyéb kulcsfontosságú partnereinkkel kapcsolatos bizalmas információkat, és kizárólag a vonatkozó törvényeknek és/vagy szerződéses kötelezettségeknek megfelelően használjuk azokat fel. A bizalmas üzleti információ magában foglal minden egyes információt és adatot, beleértve, de nem korlátozva a szerződési feltételeket, bármilyen üzleti, kereskedelmi, pénzügyi, szellemi vagyont, vevő illetve technikai információt, és az üzleti partnerek között az üzleti kapcsolatra vonatkozóan közzétett adatokat, illetve termékek meghatározására, fejlesztésére, marketingjére, értékesítésére, illetve forgalmazására vonatkozó adatokat, kivéve, ha azok nyilvános források útján elérhetők. Ez magában foglalja például a személyzetre, vevőkre, költségekre, árlistákra és értékesítési információkra, beszerzési politikára, jelentésekre, pénzügyi jelentésekre, fizetésekre és üzleti működésre vonatkozó információkat. A bizalmas üzleti információ definiálása esetén nincs jelentősége, hogy annak nyilvánosságra hozása szóban, írásban vagy elektronikus úton történik-e, továbbá független a médiumtól, amely az ilyen információt vagy adatot hordozza, legyen az akár kézzelfogható, akár nem kézzelfogható tároló médium. 1. példa: Már több éve szerződéses viszonyban állnak egy A Beszállítóval. Bár a termék minősége megelégedésükre szolgált, Önök elhatározzák, hogy felmondják az A Beszállítóval kötött szerződést és ugyanarra a termékre szerződést kötnek B Beszállítóval, aki alacsonyabb áron szállítja a terméket. Mivel súlyos minőségi problémákat nem tud megoldani, a B Beszállító azt kéri Önöktől, hogy adják át neki az A Beszállítótól kapott részletes műszaki dokumentációt. Az Önök vevője sürgeti Önöket, hogy oldják meg a minőségi problémákat, de Önök nem biztosak abban, hogy eleget tegyenek-e a B Beszállító kérésének. Ha a műszaki dokumentáció bizalmas információnak minősül, akkor Önöknek nem megengedett azt nyilvánosságra hozni, illetve egyéb módon megosztani a B Beszállítóval. Hogy a műszaki dokumentáció bizalmas információ-e, az a Continental és az A Beszállító között létrejött szerződéstől, valamint attól függ, hogy Önök kötöttek-e bizalmassági/titoktartási megállapodást A Beszállítóval. Például, a Continentalnak lehet titoktartási megállapodása vagy titoktartási záradéka az A Beszállítóval kötött szerződésben, amely tiltja az ilyen információk nyilvánosságra hozását. Meg kell határozni továbbá, hogy a műszaki dokumentáció használata egyéb oknál fogva nem tiltott-e, pl. copyright vagy szabadalmi törvény korlátozása miatt. 2. példa: A Continental egyik potenciális vevője által szervezett e-biddingen (internetes árverésen) való részvétel során, műszaki hiba miatt a Continental véletlenül megkapja egy versenytárs ajánlatát. Önök felteszik magukban a kérdést, hogy megnyissák-e a fájlt. Nem szabad megnyitniuk vagy egyéb módon használniuk a fájlt, és vissza kell azt küldeniük a feladónak. 3. példa: Üzleti útja során némi üzleti munkát végez a laptopján. Hirtelen észreveszi, hogy a repülőgépen az Ön mellett ülő személyt nagyon érdekli az Ön munkája, figyeli az Ön képernyőjét, és elkezd jegyzeteket készíteni

10 Azonnal hagyja abba a munkát a laptopon, mindaddig, amíg sokkal privátabb környezetben nem tudja azt folytatni. 14. Export és import szabályok Be kell tartanunk az összes alkalmazandó export és import törvényt, beleértve, de nem korlátozva, a szankciókat, embargókat, és egyéb törvényeket, jogszabályokat, kormányrendeleteket és politikákat, beleértve a Continental Igazgatóság bármilyen irányelvét, amely az áruk és technológiák Continental általi átadását vagy szállítását szabályozza. Vannak olyan helyzetek, amikor Continental termékeket, szoftvert vagy technológiát nem lehet bizonyos országokba szállítani vagy továbbítani valamilyen engedélyezési előírás, embargók vagy egyéb korlátozások miatt. Ha valamely export vagy import szabályozás alkalmazása nem világos, vagy több kérdés is felmerül vele kapcsolatban, akkor Önöknek tisztázniuk kell az ügyet az Önök ágazatánál az export irányításáért felelős részleggel vagy személlyel, a Jogi részleggel, vagy a Corporate Compliance részleggel. 2. példa: Arab embargó van érvényben egy adott országra Izraelre vonatkozóan. Léteznek olyan Egyesült Államokbeli törvények, amelyek tiltják az arab embargó betartását. Léteznek olyan Egyesült Államokbeli törvények is, amelyek embargót írnak elő bizonyos országokkal szemben. Önök egy az Egyesült Államokban lévő Continental egységnél állnak alkalmazásban, és árut szállítanának az Egyesült Államokból Izraelbe és Kubába, de nem tudják, hogy lehet-e. Mit kell tenniük? Egyeztessenek az Export Irányítási Részleggel vagy a Jogi Részleggel. Mivel az arab embargó megsérti az Egyesült Államok törvényeit, Önök nem tudják betartani az arab embargót, és szállíthatnak termékeket az Egyesült Államokból Izraelbe, az egyéb Egyesült Államokbeli export törvények értelmében. Az USA Kubát érintő embargója miatt, Kubába nem szállíthatnak terméket. 15. Az Etikai Kódex megsértésének jelentése A Continental Etikai Kódexének megsértése esetén, a kódex megsértését általában a Continental Compliance és korrupcióellenes hotline-ján keresztül jelentjük. 1. példa Felkéri Önöket az egyik vevő, hogy szállítsanak termékeket egy ismeretlen vállalatnak, amely export megszorítások tárgyát képezi. Nem biztosak abban, hogy tudják-e, illetve kell-e teljesíteniük a vevő kérését. Kérdezzék meg az Export Irányítást, hogy hogyan kezeljék a kérést. A szállítás lehetséges volta számos tényezőn múlik, beleértve azt, hogy melyik az az ország, ahová a vevő szállítani szeretne, az exportált terméket, valamint azt, hogy a terméket ki és hogyan fogja használni

11 Continental Aktiengesellschaft Vahrenwalder Str Hanover Germany For all its subsidiaries

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes! ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási

Részletesebben

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex Becsületesen cselekedni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azt tenni, ami helyes minden nap. Mike McNamarara Tartalom i. Levél a Flextronics igazgatótanácsának

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI NORMÁK 2010 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. Olyan innovatív gyógyszerek

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Üzenet a vezérigazgatótól A Belden munkatársai részére: Igazán büszke vagyok arra, hogy megismertethetem Önökkel a Belden Üzleti Viselkedési és Etikai Szabályzatát.

Részletesebben

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje Mindig rendíthetetlen feddhetetlenséggel General Electric Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje TARTALOM FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 1 ELKÖTELEZETTSÉGÜNK SZELLEME

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Richard Reese, CEO, üzenete Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14.

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14. Magatartási Kódex enntartható Megbízható Becsületesség Integritás izalom Tisztelet tartalomjegyzék Bevezető Alison Cooper üzenete 1. fejezet tisztesség 2. fejezet Felelős kereskedelmi gyakorlat 3 fejezet

Részletesebben

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience Üzletviteli és Etikai Kódex The ManpowerGroup Experience ÜZLETVITELI ÉS ETIKAI KÓDEX Üzenet a vezérigazgatótól... 3-4 Történelmünk, külső és belső értékeink, Amiért kiállunk, Ami ellen harcolunk... 5-9

Részletesebben

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat Tartalomjegyzék KORRUPCIÓELLENES SZABÁLYZAT I. CÉL...3 IX. KÖNYVELÉSÜNKET ÉS FELJEGYZÉSEINKET PONTOSAN KELL VEZETNÜNK...7 II. JELEN SZABÁLYZAT MINDENKIRE

Részletesebben

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Jövőképünk Vásárlóinkat partnerként segítjük a világ legjobb járműveinek megépítésében. Autóiparban szerzett tudásunkat olyan alkatrészek,

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben