MetLife Magatartási Kódex

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MetLife Magatartási Kódex"

Átírás

1 MetLife Magatartási Kódex A jelen Magatartási Kódexben szereplő MetLife és Társaságunk kifejezés a MetLife Inc. céget és annak összes leányvállalatát jelenti. A Leányvállalat bármely olyan leányvállalatot, partnerséget, korlátolt felelősségű társaságot, trösztöt vagy egyéb szervezetet jelent, amely közvetlenül illetve egy vagy több köztes szervezeten keresztül közvetetten a MetLife Inc. ellenőrzése alatt áll.

2 1

3 Tartalomjegyzék Elnök-vezérigazgatónk üzenete... 4 A kódex és a törvény... 7 Tisztességes és becsületes munkavégzés...10 A MetLife Kódex jelentőségének megértése...10 A felettesek további felelőssége...11 Egy globális cég globális megfelelése...11 Személyes felelősség...13 Minden illegális vagy etikátlan magatartás jelentése...13 Az összeférhetetlenség elkerülése...16 Társaságunk eszközeinek védelme...20 A bizalmas információk megfelelő kezelése...20 Technológia...22 Munkahelyi magatartás...25 Tisztelet a munkahelyen...25 Tisztességes foglalkoztatási gyakorlatok...25 Zéró tolerancia a zaklatás és diszkrimináció terén...26 Etikus magatartáson alapuló pénzügyi stabilitás...29 Pénzügyi irányítás és adatszolgáltatás...29 Számviteli normák...29 Ellenőrzések és külső vizsgálatok

4 A nagyközönség bizalmának megnyerése...30 Megfelelő értékesítési tevékenység...30 Antikorrupció...32 Bennfentes kereskedelem...34 Pénzmosás...35 Kereskedelmi szankciók...35 Versenytársaink tisztelete...36 Versenytörvények...36 Partnerség a közösségeinkkel...38 Politikai és karitatív célú hozzájárulások...38 Köztisztviselők megvendégelése és megajándékozása...39 Lobbizás...40 Mentesítések...40 Forráslista

5 Elnök-vezérigazgatónk üzenete A MetLife immár több mint 140 éve segíti ügyfeleit egyéni biztonsági hálójuk kiépítésében és pénzügyi jövőjük bebiztosításában. Üzleti tevékenységünk a bizalmon alapul azon a bizalmon, amelyet ügyfeleink a termékeink, pénzügyi stabilitásunk és a munkatársaink felé tanúsítanak. Ma minden eddiginél jobban érvényes az, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén elért siker az adott vállalat hírnevétől, valamint a bizalom megszerzésére és megtartására irányuló képességétől függ. A MetLife mindig is a legmagasabb szintű üzleti magatartási normák szerint végezte üzleti tevékenységét. Cégünk Magatartási Kódexe nem csupán papírra vetett szavak halmaza. Inkább egyfajta felhasználói kézikönyv, amely útmutatásul szolgál minden MetLife munkavállalónak, hogy milyen viselkedést kell tanúsítaniuk, amely erősíti cégünk hírnevét mindazokon a piacokon, ahol jelen vagyunk. Önök közül mindenki a MetLife nagykövete. Fontos, hogy Önök közül mindenki elolvassa, megértse és betartsa a Magatartási Kódexet, és hogy felhívja a figyelmet azokra a kérdésekre, amelyek alááshatják a nagyközönség cégünkbe vetett bizalmát. Köszönöm az Önök segítségét, amely révén régóta sikerül fenntartani a MetLife elkötelezettségét a becsületesség és megbízhatóság mellett mindenben, amivel foglalkozunk. Cégünk jövőbeni globális sikere is ettől a hozzáállástól függ. Steven A. Kandarian elnök-vezérigazgató 4 4

6 5

7 MetLife értékek Tegyük első helyre az ügyfeleket Az ügyfelek iránti tisztelet és a velük való törődés képezi minden tevékenységünk alapját. Mivel ez határozza meg munkánkat és alakítja cégkultúránkat, ezért részvényeseink és közösségeink felé is kisugárzik. Legyünk a legjobbak Fáradhatatlanul keressük a dolgok végzésének új és jobb lehetőségeit. Ágazatunk egyik vezetőjeként mindig egyre magasabbra helyezzük a lécet, kalkulált kockázatokat vállalunk, és gyorsan tanulunk a hibákból. Könnyítsük meg a dolgokat Ágazatunk termékeinek a megértése nem mindig könnyű. Pontosan ezért keressük folyton az ügyfeleket a legjobb megoldásokkal összekapcsoló egyszerűbb lehetőségeket. Így szeretnénk az ügyfelek elvárásait meghaladni és bizalmat építeni. Együtt legyünk sikeresek Célunk által egyesítve, életünkben a becsületesség, feddhetetlenség és sokféleség jelenti a közös elkötelezettséget. Mivel nyitottak és befogadók vagyunk, ezért a vállalat bármely részéből örömmel vesszük át alkalmazásra a legjobb ötleteket METLIFE, INC. L0000X0X0[exp0008] 6

8 A kódex és a törvény A MetLife a világ több mint 40 országában folytat üzleti tevékenységet. Ennek következtében Társaságunk és munkatársaink sok ország, tartomány, állam, önkormányzat és regionális szerveződés (mint például az Európai Unió) törvényeit kötelesek betartani. Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy ezek a törvények miként érintik a munkánkat. Bár a MetLife az Egyesült Államokban bejegyzett vállalkozás, az amerikai törvények a világ minden részén vonatkozhatnak tevékenységeinkre, valamint a munkatársak üzleti tevékenységeire, bárhol is élünk és dolgozunk. Fontos tisztában lenni azokkal a helyzetekkel, amikor más országok törvényei az országhatárokon kívül is érvényesek. A MetLife irányelveiben az Egyesült Államok és más, számunkra üzleti szempontból fontos országok törvényeire való hivatkozások jól mutatják azt, hogy egy globális vállalkozásra számos különböző törvény vonatkozik. Ha a Magatartási Kódex valamelyik rendelkezése ütközést mutat a hatályos törvénnyel, jogszabállyal vagy helyi irányelvekkel, és Ön bizonytalan a teendőket illetően, akkor forduljon bizalommal feletteséhez, a vállalat Etikai és megfelelőségi osztályához vagy a Jogi osztályhoz. A MetLife munkatárasaként az Ön kötelessége: megismerni és követni az Ön munkaköri feladatait érintő összes irányelvet. tisztában lenni az Ön munkahelye szerinti ország vagy térség azon jogi és szabályozói követelményeivel, amelyek érintik az Ön tevékenységét. azonnal jelenteni a helyi törvények és irányelvek követelményei szerint minden tényleges vagy potenciális jogsértést. A helyi törvények vagy kultúra egyedi, illetve helytől függő követelményeket támaszthatnak a Magatartási Kódexben foglalt iránymutatások mellett vagy helyett. Egy adott témával kapcsolatos további információkért mindig az adott helyen érvényes irányelveket és eljárásokat kell tanulmányozni. 7

9 Etika és feddhetetlenség A MetLife több mint egy évszázados működése alatt olyan vállalat hírnevét szerezte meg magának, amely hisz a tisztességes üzletben, a feddhetetlenségben és a szavahihetőségben. Mindannyian személyes felelősséggel tartozunk azért, hogy betartsuk az etikai szabályzat legmagasabb normáit, amely mély meggyőződésünk szerint az egyetlen elfogadható út az üzleti életben. Vállalatunk ismert nevét és jó hírét megerősíti azon fogadalmunk, hogy értéket közvetítsünk, és világszínvonalú szolgáltatást nyújtsunk mindazoknak, akik velünk üzleti kapcsolatban állnak, továbbá szem előtt tartsuk, hogy mi a legjobb ügyfeleink számára. 8

10 Tisztességes és becsületes munkavégzés 9 Üzleti törekvéseinkben szavahihetően, nyíltan és tisztességesen járunk el Graduate.ai

11 Tisztességes és becsületes munkavégzés A MetLife Kódex jelentőségének megértése A MetLife hírneve attól függ, hogy minden üzleti tevékenységünkben fenn tudjuk-e tartani a legmagasabb szintű magatartási normákat. Az Ön személyes felelőssége megvédeni hírnevünket azáltal, hogy a megfelelő módon cselekszik, és hogy jó partnerként jár el az ügyfelekkel, az üzleti partnerekkel és a többi munkatárssal fennálló kapcsolata során. Soha nem szabad másokhoz képest tisztességtelen előnyt szerezni titkos vagy bizalmas információkkal való manipulálás, titkolózás vagy visszaélés, illetve bármilyen formájú megtévesztés útján. Kódexünk részletezi a betartandó normákat A MetLife munkatársaként az Ön feladata, hogy áttanulmányozza, megértse és betartsa a Magatartási Kódexet, bár ez önmagában nem elegendő. A Magatartási Kódexet ugyanis ki kell egészítenünk józan ésszel, valamint a MetLife tevékenységeire vonatkozó törvények, jogszabályok és vállalati politikák ismeretével. A jó üzletmenet fenntartása érdekében fontos, hogy Ön még a látszatát is kerülje minden helytelen magatartásnak. Kódexünk és az egyéb vállalati irányelvek megszegése a törvény által lehetővé tett mértékű fegyelmi eljárást vonhat maga után, ami akár a munkaviszony megszüntetését is eredményezheti. Emellett egyes szabályozó hatóságok bírsággal, valamint polgári vagy büntetőjogi szankciókkal is sújthatják a hibázókat. Jó döntéseket hozni és tisztában lenni azzal,, hogy mikor kell segítséget kérni Ha Ön bizonytalan a teendőket illetően, olvassa el a Kódex megfelelő szakaszát. Ha még mindig bizonytalan, beszéljen felettesével vagy forduljon a Forráslistán jelzett kapcsolattartók valamelyikéhez. Bármilyen kétely esetén kérjen segítséget. Az Üzleti Magatartás Program Mivel a MetLife jó hírnevének fenntartása nagyrészt a munkatársaktól függ, Társaságunk arra kéri Önt, hogy vállaljon elkötelezettséget a Magatartási Kódexben foglalt normák betartása mellett. Mindez az úgynevezett Üzleti Magatartás Program útján történik. Önnek időről időre meg kell erősítenie azt, hogy elolvasta és megértette a Kódexet. Adott esetben a munkatársaknak az is kötelessége lehet, hogy rendszeresen jelentsék azon információkat, amelyek összeférhetetlenséget vagy más megfelelőségi problémát okozhatnak. Bizonyos körülmények között szükség lehet az ilyen bejelentésre és a 10

12 kifejezett jóváhagyásra. Más esetekben Önt arra kérhetik, hogy erősítse meg, hogy betartotta a Kódexben foglaltakat, és igazolja, hogy maradéktalanul bejelentett minden információt a Kódex vagy a törvény előírásainak esetleges megsértésére vonatkozóan. A feltárt kérdések jellegétől függően előfordulhat, hogy vizsgálat indul az ügy megoldása céljából. Ilyen esetekben Önnek együtt kell működnie a megoldás érdekében. Ha Önnek rendszeres jelleggel kell információkat jelentenie, akkor ezt pontos válaszadással és időben kell tennie. Azt soha nem szabad elfelejtenie, hogy az etikátlan magatartásnak már a látszata is ronthatja a MetLife hírnevét és a nagyközönség Társaságunkba vetett bizalmát. A felettesek további felelőssége A MetLife jó hírnevének, valamint a makulátlan tisztesség és becsületesség iránti elkötelezettségének fenntartása különleges felelőssége azoknak, akik a cég munkáját irányítják. Az Ön feladata nem csak az, hogy saját maga értse és betartsa a Kódexet, hanem az is, hogy az Ön által felügyelt munkavállalók körében ösztönözze a Kódex megismerését, hogy azt Ők is megértsék és betartsák. Az Ön felelőssége az, hogy jó példát mutasson az Ön körül levők számára. Ennek érdekében a MetLife feletteseknek olyan nyitott ajtós környezetet kell kialakítaniuk, amelyben a munkavállalók fesztelenül tehetik fel kérdéseiket, és vázolhatják aggályaikat. Amikor olyan kérdés merül fel, amelyre Ön sem tudja a választ, akkor felettesként kötelessége a témát végigvinni. Amikor egy munkavállaló valamilyen lehetséges megszegésről számol be Önnek, akkor gondoskodnia kell a kérdés megfelelő rendezéséről, illetve az illetékes személy vagy osztály felé való azonnali továbbításáról. Egy globális cég globális megfelelése A Kódexnek való megfelelés mellett meg kell felelnünk mindazon törvényeknek, jogszabályoknak és előírásoknak is, amelyek a MetLife tevékenységét az adott helyen érintik. A törvények természetesen országonként eltérőek, így a munkánkra vonatkozó összes törvényt és jogszabályt ismernünk kell és be kell tartanunk. Mivel a MetLife tevékenységére vonatkozó törvények gyakran nagyon összetettek, és mivel azok megszegése súlyos szankciókat vonhat maguk után, így bármilyen kérdés vagy aggály esetén Önnek az a feladata, hogy megnézze a Forráslistát, konzultáljon felettesével vagy forduljon a Vállalati Etikai és megfelelőségi osztályhoz. 11

13 Lift art from on-line Peanuts Art Bank sn_11b.ai Személyes felelősség A dolgozók és a vezetők intézkedései felelősségteljesek, eredményekre törekvő döntéseik pedig józanok. 12

14 Személyes felelősség Minden illegális vagy etikátlan magatartás jelentése Az Ön országában érvényes helyi törvények, illetve a cégünknél bevált gyakorlat szerint ha Önnek gyanúja támad vagy tudomására jut az, hogy egy másik munkatárs vagy a MetLife vélhetően megszegi a törvényt, jogszabályt, a Társaságirányelvét vagy a Kódexet, akkor az Ön felelőssége, hogy ezt azonnal jelentse a megfelelő kapcsolattartónak. Fontos továbbá, hogy Ön kérdéseket tegyen fel, amikor úgy véli, hogy a MetLife nevében végzett tevékenységek illegálisak, etikátlanok vagy a Kódexünket egyéb módon megszegők lehetnek. Attól függetlenül, hogy szándékosan történt-e a helytelen cselekedet, nagyon fontos azt szavatolni, hogy sem Ön, sem a MetLife ne helyeseljen és ne ismerjen el semmilyen helytelen magatartást. Amikor aggályainkat a vezetőség tudomására hozzuk, segítünk annak szavatolásában, hogy a MetLife a legmagasabb szintű etikai és jogi normák szerint járjon el. Normál esetben az Ön felettese az első, akihez kérdéseivel fordulnia kell. Ha a Magatartási Kódexszel kapcsolatban kérdése lenne, vagy ha Ön szerint a MetLife vagy egy munkavállaló megszegi a törvényt vagy a Társaság irányelvét, illetve etikátlannak tűnő magatartást folytat, akkor felettese segíthet Önnek az illetékes személy vagy osztály megkeresésében, ahol aggodalmát bejelentheti. Ha Ön egy adott ügyről nem szívesen beszélne felettesével, több olyan ember is van még, aki segíthet Önnek, beleértve az osztályvezetőjét is. Az alábbiakban egy részleges lista látható, de egy sokkal részletesebb Forráslista is rendelkezésre áll. Fontos, hogy a feltételezett megszegéseket olyan személynek mondja el, aki Ön szerint nem érintett a potenciális megszegésben. Bejelentés esetén minden feltételezett megszegés a helyzettől függően azonnal kivizsgálásra és orvoslásra kerül. Megfelelő körülmények között a megszegések jelentésre kerülnek az illetékes kormányzati hatóság felé. Ha kérdései vannak Társaságunk jelentési politikáját vagy jelentési szabályait illetően, bővebb felvilágosítást a Vállalat Etikai és megfelelőségi osztályától vagy a Jogi osztálytól kaphat. A jelentés menete Az illegális vagy etikátlan magatartás jelentéséhez forduljon az alábbiak valamelyikéhez: Saját felettese Megfelelőségi és csalási ügyekkel foglalkozó forródrót Vállalati Etikai és megfelelőségi osztály Belső ellenőrzési osztály Saját helyi HR képviselője Jogi osztály 13

15 Az amerikai egyesült államokbeli értékpapírtörvény esetleges megsértésének gyanúját az USA értékpapír- és tőzsdebizottsága felé (Securities and Exchange Commission) ezen a webhelyen jelentheti: Írhat továbbá postacímükre is: SEC, 100 F Street NE, Washington, D.C , Egyesült Államok. A MetLife Igazgatótanácsának Audit Bizottsága kidolgozta a megkérdőjelezhető belső számviteli vagy ellenőrzési ügyekkel kapcsolatos aggályok bejelentésének fogadási eljárásait. Ha az Ön aggályai ezen területeket érintik, akkor az Audit Bizottsághoz is fordulhat. Általában Ön név nélkül tehet bejelentést az Audit Bizottság felé, ha hívja a Megfelelőségi és csalási ügyekkel foglalkozó forródrótot a számon az USA-ban, illetve az USA-n kívül a Forráslistán szereplő számon, és elmondja, hogy bizalmas és névtelen közleményét az Audit Bizottságnak szánja. Alternatívaként az alábbiakat is megteheti: Bizalmas és névtelen megjelöléssel t küldhet a címre az Audit Bizottságot címzettként megjelölve. A társasági titkárnak címezve levelet küldhet az Audit Bizottságnak. Az USA-n kívül a névtelen bejelentési eljárás a helyi törvény által előírt mértékben a helyi követelményektől függhet, beleértve azt a követelményt is, hogy a helytelen magatartással vádolt személynek jogában áll tájékozódni a bejelentett információk jellegéről és tartalmáról, és kijavítani a hibákat. Ily módon előfordulhat, hogy a helyi törvények értelmében a névtelenség nem lehetséges. Fontos tudnivaló, hogy a Társaság számára nehezebb feladatot jelenthet a névtelenül leadott bejelentések alapos kivizsgálása. Ebből adódóan a bejelentés megtételekor fontolja meg, hogy megadja a nevét.. Személyazonosságát a hatályos törvények szerint lehetséges mértékig bizalmasan fogják kezelni. Nincs megtorlás A MetLife nem tűri a jóhiszeműen tett bejelentések utáni megtorlást. Ha Ön olyan tevékenységről tesz bejelentést, amely Ön szerint valamilyen törvény, jogszabály, előírás, belső iránymutatás vagy a Kódex megszegését jelenti, akkor a MetLife megvédi Önt a megtorlástól. Minden bejelentés a helyzettől függően kerül kivizsgálásra és kezelésre. Azonnal jelentenie kell, ha Ön úgy véli, hogy megtorlást tapasztalt. Fontos tudnivaló, hogy számos joghatóság területén törvénytelennek számít megtorlást intézni olyan személy ellen, aki valamilyen vétség vélhető elkövetéséről ad hiteles információt egy bűnüldözéssel foglalkozó munkatársnak. 14

16 Miként reagál a MetLife a helytelen magatartásra Mindannyian kötelesek vagyunk együttműködni annak biztosítása érdekében, hogy a Kódex bármely megszegését megfelelően kezeljék. Vezérelvünk szerint a törvény által lehetővé tett maximális mértékben és a helyzettől függően megvédjük a lehetséges helytelen magatartásról jelentést tevők személyes adatait. A Kódexet megszegők a hatályos jog szerint megfelelő fegyelmi eljárásra számíthatnak. A felettesek ugyancsak fegyelmi eljárásra számíthatnak, ha elmulasztják megfelelően felügyelni vagy bejelenteni egy munkatárs helytelen magatartását. Társaságunk reagálása a Kódex megszegésére több tényező függvénye, beleértve azt is, hogy a helytelen magatartás illegálisnak minősül-e. Az ügy és minden arra vonatkozó információ őszinte feltárása vagy ellenkező esetben feltárásának hiánya mindig mérlegesére kerül a helytelen magatartás megítélésénél. A Kódex bizonyos megszegései a törvény megszegéseit is jelenthetik, vagyis egyéni büntetőjogi eljárást, illetve a bűnösség megállapítása esetén bírságot, továbbá börtönbüntetést vonhat maga után. Meghatározott büntetőjogi ítéletek Bizonyos büntetőjogi ítéletek és szabályszegések esetén a törvény megtilthatja az adott személy MetLife általi foglalkoztatását. Mivel cégünk tevékenysége nagymértékben a bizalmon alapul, így a meghatározott bűncselekmények miatt elítélt személyek kizárhatók a MetLife általi foglalkoztatásból. Idetartoznak a teljesség igénye nélkül azok, akiket tisztességtelen eljárás, bizalommal való visszaélés vagy pénzmosás miatt ítéltek el, vagy akiket kitiltottak, felfüggesztettek vagy kizártak az értékpapírokkal való kereskedésből. Bővebb felvilágosításért forduljon a Vállalat etikai és megfelelőségi osztályához vagy a helyi HR képviselőjéhez, illetve az USA-ban hívja a Munkavállalói kapcsolatok konzultációs szolgálatának forródrótját. 15

17 Az összeférhetetlenség elkerülése Összeférhetetlenség általában akkor történik, amikor az Ön személyes érdekei valamilyen módon összeütközésbe kerülnek a MetLife érdekeivel. Akkor keletkezik összeférhetetlenség, amikor egy ésszerűen gondolkodó személy úgy véli, hogy Ön a személyes vagy valamelyik családtagja érdekei miatt nem tudja objektív és hatékony módon ellátni a MetLife részére végzett munkáját. Így például Ön soha nem versenyezhet a MetLife-fal, illetve nem használhatja a cégtulajdont vagy céginformációkat, illetve a saját pozícióját személyes lehetőségek vagy nyereség elérésére. Akkor is összeférhetetlenség áll fenn, amikor Ön vagy egy családtagja nem helyénvaló személyes juttatásokat kap az Ön által a MetLife cégnél betöltött pozíciónak köszönhetően. Az ügyfelek, partnerek és a többi munkatárs bizalmának megtartása érdekében ügyelnünk kell az összeférhetetlenségek elkerülésére, beleértve azoknak még a látszatát is. Az alábbiakban szerepel néhány olyan helyzet, amelyek a leggyakrabban előidéznek összeférhetetlenséget. Fontos tudnivaló, hogy a jelen dokumentumot illetően családtag bárki lehet, aki az Ön háztartásában él, illetve aki pénzügyileg Öntől függ, beleértve az Ön házastársát, élettársát, gyermekét, mostohagyermekét, unokáját, szüleit, mostohaszüleit, nagyszüleit, testvéreit és házasság útján szerzett rokonait. Önnek jelentenie kell minden lehetséges vagy tényleges összeférhetetlenséget, valamint bármely olyan lényeges ügyletet vagy kapcsolatot, amelynek nyomán indokoltan lehet számítani összeférhetetlenségre vagy annak látszatára. Ha a Kódex áttanulmányozása után Önnek kételye támad, hogy összeférhetetlenség áll-e vagy állhat-e fenn, akkor segítségért forduljon feletteséhez vagy a Vállalat etikai és megfelelőségi osztályához. Ajándékok és megvendégelés A szerény ajándékok alkalmankénti cseréje és a megvendégelés segíthet az ügyfelekkel és üzleti partnerekkel történő kapcsolatépítésben. Az ajándékok és megvendégelés elfogadása vagy felkínálása azonban még a látszat szintjén sem befolyásolhatja az Ön döntését. Az összeférhetetlenség látszata és az ajándék vagy megvendégelés költsége jelenti a legfőbb szempontot annak eldöntésénél, hogy egy ajándék vagy megvendégelés helyénvaló-e. Mivel ennek eldöntése meglehetősen szubjektív dolog, ezért minden helyzetben ügyelni kell az ésszerű üzleti megítélésre. Ha Ön bizonytalan egy adott 16

18 helyzetet illetően, akkor tanulmányozza át az adott munkahelyre vonatkozó konkrét iránymutatásokat, szükség esetén pedig forduljon feletteséhez vagy a Vállalat Etikai és megfelelőségi osztályához. Az alábbi elvek általános iránymutatásként szolgálhatnak: Gondoljon arra, hogy az Ön tevékenységéről mi lenne egy kívülálló személy objektív véleménye. Soha ne kínáljon fel vagy fogadjon el túlzónak, nem helyénvalónak vagy potenciálisan sértőnek tűnő ajándékokat vagy megvendégelést. Soha ne kínáljon vagy fogadjon el ajándékokat vagy megvendégelést egy ügylet lezárásának ösztönzésére vagy egy döntés befolyásolására. Soha, semmilyen körülmények között ne kérjen ajándékot vagy megvendégelést. Minden ajándéknak vagy megvendégelésnek egy üzleti célhoz vagy előnyhöz kell kapcsolódnia. Soha ne ajánljon fel vagy fogadjon el készpénzt, illetve azzal egyenértékű ajándékot, pl. ajándék bankkártyát (azaz bank által kibocsátott vagy olyan American Express kártyát, mely készpénzként használható). Bizonyos esetekben a helyi kultúra miatt ezen elv módosítására kerülhet sor. Bővebb felvilágosításért nézze meg az irodája helyszíne szerinti konkrét iránymutatásokat. Egy esemény tisztes piaci értékének meghatározásakor: Minden kapcsolódó költséget, így az utazás, szállás, étkezés és a családtagok költségét is figyelembe kell venni. Ügyeljen arra, hogy egy sport- vagy egyéb eseményre szóló jegy tisztes piaci értéke meghaladhatja a jegy névértékét. További iránymutatás található az Ön helyszínére érvényes Ajándékozási és megvendégelési iránymutatások című anyagban és esettől függően a Kódex Köztisztviselők megvendégelése és megajándékozása című részében. Kérdés: Egy speciális projekt kapcsán Selena több beszállítótól is ajánlatot kért. Az egyik potenciális beszállító hálából egy sporteseményre szóló jegyeket küldött Selenának. Megtarthatja Selena a jegyeket? Válasz: Nem. Soha nem szabad ajándékot elfogadni az ajánlattétel vagy a szerződéses tárgyalások során, hiszen ez befolyásolhatja vagy úgy tűnhet, hogy befolyásolja az üzleti döntést. Selenának vissza kell küldenie a jegyeket a beszállító részére azzal a megjegyzéssel, hogy az ajánlattétel során a MetLife nem engedi az ajándékok elfogadását. 17

19 Külső munkavállalás A MetLife munkatárasaként Önnek elsődlegesen a Társaság felé kell hűséget tanúsítania. Mivel a MetLife-on kívüli munkavállalás összeütközésbe kerület az Ön által a MetLife-nál végzett feladatok ellátásával, illetve egyéb módon is káros lehet a Társaságra nézve, így ezt a helyzetet a felettesével vagy a Vállalati Etikai és megfelelőségi osztállyal kell megbeszélnie. Ne feledje azt sem, hogy a MetLife erőforrásait (idő, technológia, vagyontárgyak vagy információk) Ön nem használhatja a MetLife tevékenységén kívüli célokra. Egy másik vállalkozás tisztségviselője vagy igazgatója Az alábbiakban foglaltakat kivéve Ön a MetLife elnök-vezérigazgatójának vagy megbízottjának előzetes jóváhagyása nélkül nem dolgozhat egy másik szervezet igazgatójaként, tisztségviselőjeként, vagyonkezelőjeként, partnereként vagy más vezetőjeként. Megfelelő bejelentést és jóváhagyást feltételezve Ön általában vállalhat munkát valamilyen nonprofit szervezet, illetve kereskedelmi vagy szakmai szövetség igazgatótanácsában vagy egyéb vezető pozíciójában, feltéve ha ez még a látszat szintjén sem jelent összeférhetetlenséget. Mindenesetre ügyeljen arra, hogy ezek a külső tevékenységek ne gyakoroljanak kedvezőtlen hatást az Ön napi MetLife munkaköri feladataira. Minden jóváhagyási kérelmet a Vállalat Etikai és megfelelőségi osztályához kell intézni. 18

20 Eladók, beszállítók és tanácsadók Ahhoz, hogy tisztességes, etikus és törvényes módon ápoljuk üzleti kapcsolatainkat, az eladókkal, beszállítókkal és tanácsadókkal kötött minden egyezséget a Társaság irányelveivel és eljárásaival összhangban kell jóváhagyni. A más vállalatokkal fenntartott minden üzleti kapcsolatot azok szolgáltatással, feddhetetlenséggel, minőséggel, költségekkel és teljesítéssel kapcsolatos hírnevére, valamint azon képességére kell alapozni, hogy mennyire versenyképesek Társaságunk üzleti igényeinek a kielégítésében. Az Ön felelőssége az, hogy betartsa a munkakörére vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, Társasági iránymutatásokat és ágazati normákat. Egyes esetekben Önnek személyes kapcsolata lehet valamelyik Társasági eladóval, beszállítóval vagy tanácsadóval. Az ilyen kapcsolatok potenciálisan összeférhetetlenséget eredményezhetnek. Például az Ön egyik családtagja valamelyik beszállítónknál dolgozhat, vagy az Ön előző munkáltatója egyike lehet a MetLife tanácsadói pozíciójára jelölt vállalatoknak. Ebben a helyzetben Ön semmilyen szerepet nem tölthet be a MetLife és a másik vállalat üzleti kapcsolatának jóváhagyásában vagy kezelésében. Önnek azonnal jelentenie kell minden ilyen személyes kapcsolatot, hogy a nem helyénvaló magatartásnak még a látszatát is elkerülje. Kérdés: Jose feladata egy tanácsadó megbízása, amire saját unokatestvérét akarja felkérni. Széles körű tapasztalatai és a MetLife tevékenységére vonatkozó ismeretei miatt az unokatestvér kiválóan megfelel a feladatra. Problémát jelentene ez? Válasz: Igen, ez a helyzet összeférhetetlenséget eredményezhet. A MetLife eladókkal, beszállítókkal és tanácsadókkal fenntartott üzleti kapcsolatokat arra a képességre kell alapozni, hogy ezek mennyire versenyképesek Társaságunk üzleti igényeinek a kielégítésében. Ebben a helyzetben még ha Jose unokatestvére a legalkalmasabb személy is úgy tűnhet, hogy csak a családi kötődés miatt kapta meg a megbízást. Jose kötelessége ezt a kapcsolatot jelenteni és elkülönülni a kiválasztási folyamattól. Minden előírt jóváhagyásnak meg kell lennie, mielőtt Jose unokatestvére megkapná a tanácsadói megbízást. 19

21 Társaságunk eszközeinek védelme A bizalmas információk megfelelő kezelése Önnek mindig ügyelnie kell arra, hogy védje, valamint hogy megfelelően és a helyi törvények szerint használja a Társaság eszközeit attól függetlenül, hogy ezen eszközök papíralapú nyilvántartások, elektronikus adatok, számítógépes erőforrások, védjegyek vagy fizikai vagyontárgyak formájában léteznek. Sok országnak vannak konkrét törvényi előírásai a munkavállalók adatainak felhasználását illetően. Ha Ön nem ismeri pontosan ezen előírásokat, forduljon a feletteséhez vagy a Vállalat Etikai és megfelelőségi osztályához. A személyes és a bizalmas üzleti információk megfelelő kezelése Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink és munkatársaink bizalmának megőrzése, valamint a Társaság üzleti eszközeinek megvédése iránt. Önnek gondosan kell eljárnia annak érdekében, hogy minden bizalmas információ legyen az ügyfélinformáció, munkavállalói vagy egyéb személyes információ, illetve bizalmas üzleti információ kezelése megfelelően és a hatályos törvények, jogszabályok és Társasági irányelvek szerint történjen. A Társaságnál szigorú követelmények vonatkoznak az ilyen információk kezelésére, beleértve az olyan személyazonosításra alkalmas részleteket is, mint a nevek, az államilag kiadott azonosítószámok, a jogosítványszámok, az egészségügyi információk, a telefonszámok vagy az címek. Kérdés: Keiko kulcsszerepet játszott egy innovatív új évjáradéki termék kialakításában, ami néhány hét múlva kerül majd piacra. Az egyik közeli barátja aki történetesen a MetLife egyik versenytársánál dolgozik a MetLife új évjáradéki termékével kapcsolatos részletek felől érdeklődött. Keiko büszke az általa végzett munkára. Beszélhet a barátjának az új termék jellemzőiről? Válasz: Nem. A kényes információkat legyenek azok az üzlettel, az ügyfelekkel vagy a munkavállalókkal kapcsolatosak biztonságos módon kell kezelni. Keiko csak olyan személyeknek adhatja ki ezeket az információkat, akiknek indokolt az ezekhez valóhozzáférés. Az új termék részleteinek a piaci megjelenés előtti kiadása sértené a MetLife irányelvét és Keiko azon kötelezettségét, miszerint az ilyen saját információkat szigorúan bizalmasan kell kezelnie. 20

22 Előfordulhat, hogy Ön nem kap hozzáférést az olyan MetLife információkhoz, amelyekbe Ön üzleti vagy törvényi okok miatt nem tekinthet be. Emellett Ön csak olyan személyeknek adhatja ki az Ön által elérhető MetLife információkat, akikről biztosan tudja, hogy üzleti vagy törvényi okok miatt jogosultak hozzáférni az ilyen információkhoz. Amikor Ön MetLife információkat szolgáltat ki, akkor ezt a kiszolgáltatást köteles az adott üzleti vagy törvényi cél teljesítéséhez szükséges mértékre korlátoznia. Különleges óvintézkedésekre van szükség az információk , fax vagy más elektronikus hordozók útján történő továbbítása során. Különleges gondosságra van szükség továbbá: A bizalmas információkat tartalmazó (akár papíralapú, akár elektronikus formátumú) dokumentumok kiszolgáltatásakor. Az ilyen dokumentumok átadását a hatályos törvények és a MetLife nyilvántartás-megőrzési iránymutatásai szerint kell végezni. A bizalmas információk nemzetközi határokon keresztül történő továbbításakor. A vállalati értekezletek bizalmas jellegűek. Hacsak nem szolgál konkrét üzleti célokat, Ön nem rögzítheti az értekezleten elhangzottakat hang- vagy képfelvevő, illetve egyéb elektronikus berendezéssel. Ilyen esetben Önnek osztálya egyik vezető tisztségviselőjétől kell előzetes jóváhagyást kapnia. A Vállalat megalkotta a Globális IT biztonsági irányelveket és normákat, hogy olyan irányelvek készletét biztosítsa az Ön részére, amelyek a MetLife IT biztonsági programjának alapját képezik. Az Ön felelőssége, hogy megismerje és betartsa az IT biztonsági irányelveket és normákat. Az USA-ban további útmutatásért lásd a MetLife adatvédelmi alapelvei és az Információbiztonsági program című dokumentumokat. Kérdés: A MetLife alkalmazásában álló Tori egyik barátjának vállalkozása van, és szeretne helyi magánszemélyek számára értékesíteni. Mivel Tori hozzáféréssel rendelkezik egy Társasági ügyfél adatbázishoz, így könnyen tudna barátjának információkkal segíteni. Átadhatja barátjának a mi ügyfél adatbázisunkból generált listát? 21 Válasz: Nem. Mindannyiunk kötelessége az üzleti tevékenységek során összegyűjtött, illetve a számunkra hozzáférhető bizalmas és saját információk védelme.

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Üzenet a vezérigazgatótól A Belden munkatársai részére: Igazán büszke vagyok arra, hogy megismertethetem Önökkel a Belden Üzleti Viselkedési és Etikai Szabályzatát.

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes! ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási

Részletesebben

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI NORMÁK 2010 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. Olyan innovatív gyógyszerek

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Kedves Kolléga! Döntéseinkkel és tetteinkkel mindennap vállalatunk hírnevét és jövőbeli sikerét formáljuk. Az AbbVie összes alkalmazottja együtt alkotja meg a vállalat etikai tartását,

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Richard Reese, CEO, üzenete Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk Értékeink megélése Viselkedési kódexünk A GSK ígérete Értékeink minden döntésünk alapját képezik Együtt olyan tudományos alapokon működő globális egészségügyi céget működtetünk, mely missziónkra összpontosít,

Részletesebben

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience Üzletviteli és Etikai Kódex The ManpowerGroup Experience ÜZLETVITELI ÉS ETIKAI KÓDEX Üzenet a vezérigazgatótól... 3-4 Történelmünk, külső és belső értékeink, Amiért kiállunk, Ami ellen harcolunk... 5-9

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK 2007 TARTALOM A L ORÉAL SZELLEMISÉGE ELŐSZÓ írta Sir Lindsay Owen-Jones és Jean-Paul Agon ELŐSZÓ a L Oréal igazgatóságától ÚTMUTATÓ A KÓDEX HASZNÁLATÁHOZ AZ EGYÉNEK IRÁNTI TISZTELET,

Részletesebben

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje Mindig rendíthetetlen feddhetetlenséggel General Electric Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje TARTALOM FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 1 ELKÖTELEZETTSÉGÜNK SZELLEME

Részletesebben

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex Becsületesen cselekedni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azt tenni, ami helyes minden nap. Mike McNamarara Tartalom i. Levél a Flextronics igazgatótanácsának

Részletesebben

AZ ÜZLETI ETIKAI KÓDEXÜNK

AZ ÜZLETI ETIKAI KÓDEXÜNK AZ ÜZLETI ETIAI ÓDEXÜN Ez a ódex a legfontosabb szabályzatainkat foglalja össze és az a célja, hogy útmutatóként szolgáljon a működésünk során. 2 3 DAE LEWIS, A TESCO CSOPORT EZÉRIGAZGATÓJÁNA ÜZENETE 5

Részletesebben

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14.

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14. Magatartási Kódex enntartható Megbízható Becsületesség Integritás izalom Tisztelet tartalomjegyzék Bevezető Alison Cooper üzenete 1. fejezet tisztesség 2. fejezet Felelős kereskedelmi gyakorlat 3 fejezet

Részletesebben

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Jövőképünk Vásárlóinkat partnerként segítjük a világ legjobb járműveinek megépítésében. Autóiparban szerzett tudásunkat olyan alkatrészek,

Részletesebben