Derecske Létavértes Kistérség 2007/1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Derecske Létavértes Kistérség 2007/1."

Átírás

1 Derecske Létavértes Kistérség 2007/1. TARTALOM: Tájékoztató az iskolaérettségi vizsgálatokról A gyógytestnevelés igénybevételének feltételei A tanév I. félévének statisztikai mutatói Naptár: a II. félév rendezvényei, határidők A Kistérség hírei Pályázat Kiadja: Derecske Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Pedagógiai Szakszolgálat Létavértes

2

3 Kedves Kollégák! A rajzot Z. Andrea 6 éves kislány készítette a következő utasításra: - Rajzolj egy embert! A választás jól tükrözi a nagycsoportos óvodásokat foglalkoztató nagy eseményt: jövőre iskolás leszek. Az iskolába készülődés, a várakozás része annak az életkori jellemzőnek, amit iskolaérettségnek nevezünk. A Hírlevél 2. száma a félév egyik fő feladatának megfelelően ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. A másik szakmai témakör a gyógytestnevelés. Tavasszal lesz aktuális a gyermekek szűrése, a gyógytestnevelésre javasolt tanulók kiválasztása. Ez a munka jó együttműködést kíván a testnevelő tanárok, orvosok, védőnők és a szakszolgálat munkatársai között. Az egységes szemlélet kialakításhoz kívánunk írásunkkal segítséget nyújtani. A tavasz kezdete az adóbevallások időszaka. Az adója 1 %-áról mindenki szabadon dönthet. Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassák a Kistérség szakmai munkáját, a rendezvények, továbbképzések, versenyek szervezését azzal is, hogy adójuk 1 %-át az Iskolaszövetség javára ajánlják fel. Várjuk javaslataikat, információikat, írásaikat, hogy a Hírlevél minél gazdagabb tartalommal jelenjék meg. Munkájukhoz sok sikert kívánunk! Bartháné Dr. Kmetty Éva igazgató

4 A Pedagógiai Szakszolgálat tájékoztatója az iskolai életmódra való alkalmassági vizsgálatokról (iskolaérettségi vizsgálatok) A Derecske Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Pedagógiai Szakszolgálata a 2006/2007. tanévben is biztosítja az iskolaérettségi vizsgálatokat a közoktatási törvény 34. (3) bekezdése, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 22. értelmében. A Szakszolgálat a vizsgálatokat a szülő kérelmére, vagy a szülő egyetértő hozzájárulásával óvodai javaslat alapján végzi el. Az óvodapedagógusok által kezdeményezett vizsgálatok elvégzésének feltétele a szülő írásbeli hozzájárulása. A vizsgálatot a Szakszolgálat vizsgálatkérő lapjával, beküldésével lehet igényelni. A beküldési határidő: február 15. Az iskolaérettségi vizsgálatok időpontját az óvodával való egyeztetés alapján határozzuk meg (várhatóan március között). A vizsgálati eredményről készített szakvéleményt április 15-ig küldjük meg az illetékeseknek. Az iskolaérettség Az évi LXXIX. törvény kimondja, hogy a tankötelezettséghez az életkori szempont mellett (május 31-ig betöltött 6. életév) döntő az iskolába lépéshez szükséges biológiai, testi, pszichikai fejlettség elérése. Ezáltal lehetőség van a rugalmas beiskolázásra, ami azt jelenti, hogy iskolába valóban iskolaérett gyermekek kerülhetnek. Az óvoda felelős munkatársai folyamatos megfigyeléseik alapján, az óvoda orvosával egyeztetve alakítják ki véleményüket. Ha ez egyértelmű, és egyezik a szülőével, saját hatáskörükben alakítják ki szakvéleményüket a gyermek tankötelessé válásáról. Javasolhatják a gyermek óvodában maradását vagy az iskolába lépést. Ha vitás vagy speciális esetről van szó, akkor iskolaérettségi vizsgálatot kell végezni a nevelési tanácsadóban. Például: - ha az óvoda bizonytalan, nem tud egyértelműen állást foglalni (a gyerek sokat hiányzott, rövid ideje jár óvodába stb.), - ha az óvoda éretlenséget állapít meg, de ezzel a szülő nem ért egyet, - ha az óvoda beiskolázást javasol, és a szülő ezzel nem ért egyet (óvodában akarja tartani gyermekét), - nem tanköteles korú gyermekeknél (akik június 1. és szeptember 30. között születtek, és beiskolázásukat a szülő kéri), - ha az óvoda a szülő kérelmével nem ért egyet, mert a gyermeket éretlennek találja, - tankötelessé válhat kivételesen indokolt esetben csoportba tartozó gyermekeknél (október 1. és december 31. között született gyerekek), akiknek beiskolázását a szülő írásban kéri (minden esetben), - óvodai nevelésben nem részesült, és / vagy iskola előkészítőbe járt gyermekeknél korra való tekintet nélkül (minden esetben).

5 Iskolaérettség komplex viszonyfogalom. Tartalmazza a 6 év körüli gyermek természetes fejlődésével együtt járó, ugrásszerű változó állapotokat testi és pszichés funkciók terén, iskolai életre alkalmassá válást, a mindenkori iskolarendszer sajátosságait. Az iskolaérettség fogalomkörében a testi és a pszichikus funkciók vizsgálata, fejlettsége kerül előtérbe. Ezeket fejlődés lélektani szempontból vesszük figyelembe. Az iskolai élethez való alkalmazkodás pedagógiai szempontból nagyon fontos. Általános tapasztalat, hogy iskolaéretlen magatartással beiskolázott gyermekeknél ez a magatartásmód rögzül, s rendszerint végigkíséri őket iskolai pályafutásukon. Többnyire nem múlik el akkor sem, amikor az iskolaérett magatartás egyébként kialakulna! Az iskolaérettség nem azonos a gyermek intellektuális fejlettségével. Vagyis gyenge értelmi fejlettségű gyermek is lehet iskolaérett. Az IQ támpont az intellektuális képességek színvonalának megállapításához, de nem célravezető, ha a gyermek még egy évig óvodában marad, ha gyenge képességei miatt vannak nehézségei. Kiemelkedő intellektusú gyerek is lehet iskolaéretlen, az ő számára viszont fontos lehet a további óvodai nevelés. Vigyázni kell arra, hogy a beilleszkedési, alkalmazkodási problémákat (neurózis, nevelési probléma) ne keverjük össze az éretlenség fogalmával. Az iskolaérettség kritériumai Fizikai alkalmasság a gyermek már elért bizonyos testi fejlettséget (kb. 110 cm-es testmagasság, 18 kg-os testsúly), túl van az első ún. alakváltozáson (eltűnt a kisgyermekekre jellemző pocak, a teste megnyúlt, karcsúbb lett), megkezdődött a fogváltás, az első tejfogak kihullanak, s megjelennek a maradandó fogak, általános jó erőnlét, ami a manapság meglehetősen nehéz iskolatáskák cipeléséhez és a huzamosabb egy helyben ülés miatt fontos, egyértelműen felismerhető a gyermek jobb-, illetve balkezessége. Pszichés alkalmasság a gyermek már várja az iskolát, ami bizonyos fokig a játékaiban is megjelenik, a rábízott feladatokat elvégezi, tevékenységeit nem hagyja félbe, képes kapcsolatot teremteni és fenntartani a kortársaival, nehézségek nélkül tud a csoportjába beilleszkedni, képes felnőttekkel való kapcsolat kialakítására, fenntartására.

6 Szükséges képességek képes tartósan (10 15 percig) lekötni magát rajzolással, színezéssel, feladatlap kitöltésével, könnyedén megtanul rövidebb versikéket, mondókákat, képes magát egyszerűbb összetett mondatokban kifejezni, nincs beszédhibája, némi gyakorlatot szerzett már finom motorikus mozgásokban, rajzol, színez, fest, gyurmázik (természetesen nem művészi szintű alkotások létrehozása cél, hanem a viszonylagos jártasság), legyen bizonyos szintű mennyiségfogalma (jól használja a kisebb nagyobb több kevesebb fogalmát, igazodjon el az 1 10-ig terjedő számok között. A vizsgálat menete 1. A Pedagógiai Szakszolgálat a beérkezett vizsgálat kérések alapján értesíti az óvoda vizsgálat időpontjáról. 2. A vizsgálat napján: - Csoportos vizsgálat (kb. 30 perc) - Szünet - Egyéni vizsgálat (gyermekenként kb. 30 perc) 3. A szülők és pedagógusok tájékoztatása. 4. A szakvélemények megküldése április 15-ig. A vizsgálat során a következő szempontokat vesszük figyelembe: - könnyen kontaktust teremt a vizsgálóval, figyelmesen várja a feladatot, - önállóan elkezdi a feladatot, ismertetés után azonnal nekikezd vagy csak hosszas biztatás után, - tárgyilagos kérdéseket tesz föl, - munkatempója gyors, egyenletes, önálló, - figyelme tartós, - igyekszik elvégezni a kapott feladatot, - gyorsan átáll egyik feladatról a másikra, - nem mutatkozik fáradékonyság, - ellenőrzi a munkáját, elfogadja a kritikát, - nehezen teremt kontaktust, többször kell szólni, hogy figyeljen, - nem várja meg a feladat ismertetését, - gyakran, fölöslegesen kérdezősködik, - önállótlan, sok segítséget igényel, tempója lassú, mással foglalkozik, - figyelme könnyen terelődik, - biztatás ellenére sem fejezi be a feladatot, - nehezen áll át új feladatra, - fáradékony, - nincs önkritikája.

7 VIZSGÁLATKÉRÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓBA A vizsgálatot kérő intézmény neve, címe:. A szülővel történt megbeszélésünk alapján kérjük:..nevű, /szül. hely, idő:. gyermek logopédiai, pszichológiai, pedagógiai, iskolaérettségi vizsgálatát, gondozásba vételét. *** A gyermek jelenleg az óvoda, iskola osztályos tanulója. Anyja neve:.. A szülő, gondviselő neve: Lakcíme:... A vizsgálat indoka /részletes pedagógiai jellemzés/:... Milyen célból kérik a szakvéleményt:. Korábban jártak-e pszichológusnál, ideg ill. pszichiáter szakorvosnál, v. gyógyped. Szakértői bizottságnál? Igen Nem *** (Ha igen kérjük ennek eredményéről a szakvéleményeket.) Kelt:..,..év...hó..nap pedagógus intézményvezető A szülő elvárása:.. *** Megfelelő aláhúzandó szülő aláírása

8 Az oktatási nevelési intézmények, az iskolaorvosok és a pedagógiai szakszolgálat feladatai a gyógytestnevelésre jogosultak felmérésében, a foglalkozások megszervezésében Az elmúlt évek szűrővizsgálati tapasztalatai valamint a szakirodalomban megjelent adatok /gyermek-egészségügyi szűrő program-sorozat, Kimutatott diszfunkciók, Prevenció vagy korrekció? /alapján megállapítható, hogy a gyermekek kb. 70 %-ánál tapasztalható valamilyen szintű elváltozás. Az országos egészségügyi statisztikai adatok szerint, a tanulók 4,45%-a kerül gyógytestnevelés kategóriába sorolásra. (Forrás: Összefoglaló jelentés a 2004/2005 tanévben végzett iskola-egészségügyi munkájáról, 10.o.- a gyermekekről, vagyis az óvodás korúaknál nincs adat.).az oktatásügyi statisztikai adatok szerint a tanulók 3,6%-a részesül gyóygtestnevelés kategórián belüli ellátásban. A jelzett tények és az elmúlt év tapasztalatai felhívták a figyelmünket a gyermekek, tanulók testnevelés kategóriába sorolási rendszerének hiányosságaira. Leggyakoribb hiány az, hogy a szűrést végző orvosok nem adják meg pontosan javaslatukban sem a gyógytestnevelésre utalás okát, sem a besorolási kategóriát. Így történhetett meg, hogy egy-egy településen szinte minden gyermeket gyógytestnevelésre javasoltak, pedig többségüknek könnyített testnevelésen kellett csak részt venniük, ill. a csoportba soroláshoz további szűrésre volt szükség. A helyzet jobbítása érdekében: 1. Kérjük az iskolaorvosokat és védőnőket, hogy minden nevelési évben, tanévben történjék meg minden egyes gyermeknek a megfelelő testnevelés kategóriába sorolása függetlenül attól, hogy milyen mérvű az ellátás kapacitása ennek a rendeletek szerint május 31-ig kell megtörténnie. 2. Felhívjuk a gyógytestnevelők figyelmét, hogy a kötelező tanítási óraszámok keretében végezhető el a gyermekek felmérése. Ehhez javasoljuk használni az Andrássy Tamás, Ramocsa Gábor és más gyógytestnevelők által összeállított tesztet. Ez a teszt segít a saját munkák tervezésében és ellenőrzésében /a tesztet mellékeljük/. 3. Javasoljuk, hogy a testnevelés kategóriába soroláskor az orvos vegye figyelembe a testnevelő tanár javaslatát, aki a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos tapasztalata alapján, megfelelő jelzéssel tud élni. Vonatkozó jogszabályok: 1. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A tanuló, ha egészségi állapota miatt a testnevelési órák gyakorlatait csak részben vagy egyáltalán nem tudja elvégezni- az orvosi szakvéleményben foglaltak szerint- a kötelező testnevelési óra keretében vagy helyette könnyített testnevelésre (a továbbiakban I. kategória) vagy a kötelező testnevelési óra helyett gyógytestnevelére (a továbbiakban: II. kategória) kell beosztani, illetve fel kell menteni (a továbbiakban: III. kategória) minden testnevelési órán való részvétel alól.

9 2. Könnyített testnevelési órán (I. kategória) vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelési órák keretében vagy azok helyett is megszervezhető. 3. Gyógytestnevelési órán (II. kategória) vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembe vevő foglalkozásokat kell részére szervezni. A tanuló orvosi javaslat alapján testnevelési órán is részt vehet. 4. Fel kell menteni a tanulót a testnevelési órán való részvétel alól (III. kategória), ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyóygtestnevelési órán való részvételét sem. Javasolt szempontok a testnevelés kategóriába soroláshoz: N kategória normál testnevelés órán terhelhető Azt javasoljuk ide besorolni, akinek a terhelhetőségére vonatkozó ellenjavallat nincs. I-es kategória könnyített testnevelés Akinél a normál terhelhetőség akadályának megszűnése kb. három hónapon belül várható. II/A alkategória gyógytestnevelés, normál testnevelésen részt vehet Akinél a terhelhetőség akadályának megszűnése kb. három hónapon túl várható, az ellenjavallott mozgások kihagyásával, normál testnevelés órán részt vehet. II/B alkategória csak gyógytestnevelésben részesülhet Akinél a terhelhetőség akadályának megszűnése legalább három hónapon túl várható, valamint fokozott gondosság szükséges, hogy milyen terhelésben részesülhet. II/C alkategória egyéni gyógytestnevelés Speciális gondozást kívánó esetekben. III-as kategória az iskolai testnevelés alól felmentve Amennyiben valaki ebbe a kategóriába kerül besorolásra, akkor egyidejűleg az egészségügy által biztosított gyógytornára javasolt irányítani. Javasolt a pontos megfogalmazásra: N vagy I-es; II/A; II/B; II/C; III-as testnevelési kategóriába sorolom A besoroláshoz szükséges információként kérjük megadni, a - diagnózist - amennyiben fontos, akkor a kategóriába soroltság időtartamát A Pedagógiai Szakszolgálat a beérkezett javaslatok alapján a II. kategóriába tartozó tanulók részére biztosítja a foglalkozásokat. A jelentkezést követően az órákon való részvétel kötelező, a tanuló teljesítményét a gyógytestnevelő értékeli.

10 Teszt a diszfunkciók kimutatására 1. Karemeléses teszt A teszt leírása: A teszt során a gyermek természetes tartásban áll. Karjait váltva, alaphelyzetből mellső középtartáson keresztül magastartásba emeli. A teszt értékelése: Ha a karokat a tartás megváltozása nélkül függőlegesig, a fül síkjáig vagy a mögé emeli: jó az izom funkció. Amennyiben a karok a fül síkja előtt megállnak, s a gyermek csak a tartás megváltoztatásával képes a függőlegesig emelni (a törzs hátradöntésével vagy a medence előretolásával), akkor kötött hát jelenség áll fent. Ez azt jelenti, hogy merevvé válik a felső háti szakasz, az ott kiváltható mozgások beszűkülnek, ezzel egyidejűleg a mellkasi izmok rövidülnek. 2. A Matthias-teszt A teszt leírása: Természetes állásból mindkét karját mellső középtartásba emeli a gyermek, s ott kb. 30 másodpercig megtartja. A teszt értékelése: Ha a teszt alatt a tartásban nem következik be változás, akkor a törzs izomzata jól funkcionál. Ha a teszt alatt a gyermek nem tudja ellentartani a kéz súlyát, akkor az alábbi tartási rendellenességeket tapasztalhatjuk: - Ha a mellkas behúzódik, a háti szakasz domborulata fokozódik, akkor a felső testfél diszfunkciója áll fenn, kifotikussá válik a tartás (a mellkasi izomok rövidülnek, a háti izmok megnyúlnak). - Ha a próba alatt a has előrebillen, s ezzel egyidejűleg a derék (ágyéki szakasz) behúzódik, akkor a törzs alsó felének diszfunkciója áll fenn, lordotikussá válik a tartás. - A két diszfunkció együttes észlelésekor kifolordotikus a tartás. - Ha a gerincoszlop fiziológiás görbületei elsimulnak, akkor a lapos hát elváltozás áll fenn. Ebben az esetben a gerinc feszítőizomzata megnyúlik, s korlátozottá válik a gerincoszlop mozgása (katonás, feszes tartás jellemzi a gyermeket). 3. Hát- és gerincizmok tesztelése a.) Megtekintés: Álló helyzetben hátulról figyeljük a vállak helyzetét, a törzs-kar háromszög eltérését, a gerinc oldalirányú elhajlását, a csípőlapátok vízszintességét. - A vállak aszimmetrikus helyzete, a törzs-kar háromszög eltérései, a gerinc oldalirányú elhajlása esetén, scoliosis gyanúja áll fenn. (Megjegyzés: a csípőlapátok vízszintestől való eltérése esetén, a végtag hossz mérése szükséges!) b.) Az oldalsó törzsizmok funkciójának ellenőrzése A teszt leírása: K.h.: hátsó zártállás a bordásfalnál, kar mélytartásban, kéz a combon. Az egyik kéz lefelé csúsztatásával törzshajlítás oldalra. Mindkét oldalra végezzük el a tesztet. (Megjegyzés: A tesztet falnál vagy bordásfalnál érdemes elvégezni az esetleges rotáció vagy előrehajlás kiküszöbölésére.)

11 Teszt értékelése: Jó az oldalsó törzsizmok funkciója, ha mindkét kéz eléri a térdhajlatot. Az oldalsó törzsizmok kontraktúráit jelzi, ha az egyik, vagy egyik kéz sem éri el a térdhajlatot. c.) Ha zárt állásban, előre hajlításra eltűnik az aszimmetrikus tartás, akkor funkcionális scoliosis vélelmezhető. d.) Előrehajlás közben, strukturális scoliosisra utaló jelek: háti szakaszon a bordapúp, ágyéki szakaszon az izompúp megjelenése, a gerincoszlop oldalirányú eltérése. e.) ischiocruralis izmok funkciójának ellenőrzése előrehajlás alapállásból zárt lábakkal, kéz-talajtávolság mérése (cm). Értékelés: a távolság növekedése az ischiocruralis izmok rövidülését jelzi (M. Scheuermannra utaló jel!) Teszt értékelése: Pozitív, ha a kéz-talajtávolság több mint 10 cm. (Megjegyzés: a korrekt diagnózis felállításához szükséges a szakorvos általi vizsgálat, aki több összefüggés alapján diagnosztizálja a M. Scheuermann-t.). 4. Az alsó testfél statikus izomzati funkciójának tesztje A teszt leírása: A gyermek természetes tartásban áll. Alacsony életkorban kezével támaszkodhat. Az egyik lábát elemeli a talajról térdben hajlítva úgy, hogy a combja párhuzamos legyen a talajjal. Ezt a helyzetet 15 másodpercig kell megtartani. Mindkét oldalra elvégzendő. A teszt értékelése: Ha a teszt alatt a láb tartásában nem következik be változás, akkor jó a lábizomzat statikus funkciója. Amennyiben a térd, comb, boka befelé dől, a lábszár izomzati funkciója elégtelen a testsúly megtartásához. Bokasüllyedés megtekintése: Kis terpeszállásban (lábfejek között kb. tenyérnyi távolság) vizsgáljuk a láb helyzetét. Ha belső boka befelé (középvonal felé), a sarok csont kifelé dől, a láb boltozata lelapult, a lábfej szétterült, I.-II. ujjköz széles, két bokája van a személynek, akkor bokasüllyedés gyanúja áll fenn. 5. Hajlékonysági teszt a.) Az ágyéki gerinc előrehajlításának tesztje A teszt leírása: Kiinduló helyzet: Nyújtott ülés, a medencét labdával rögzítve falhoz, vagy tornapadhoz, a lábak lábfejnyire terpesztettek, kezek a combokon. Kilégzés közben törzshajlítás előre úgy, hogy az egész gerinc részt vesz a hajlításban a medence fixált helyzetű. A hajlítás véghelyzetében a kéz középső ujjaival el kell érni a visszafeszített láb ujjait. A teszt időtartama 6mp.

12 Elemzés: A teszt a gerincoszlop mellett elhelyezkedő hosszú gerincfeszítők nyújthatóságát vizsgálja a háti és ágyéki szakaszon. A teszttel a combhajlítók nyújthatóságát is ellenőrizhetjük. Pozitív a teszt, ha nem éri el a lábujjait. Megjegyzés: A medence megtartásában az egyenes hasizom is aktívan részt vesz akkor, ha aktiváljuk a kilégzéssel. A combhajlítók rövidülésére utal, ha a próba közben behajlik a térdízület. b.) Az ágyéki gerinc hátrahajlításának tesztje A teszt leírása: Kiinduló Helyzet: hason fekvés, homloktámasz a talajon, kezek vállak alatt az alkar a talajon. Karnyújtás közben belégzés és törzsemelés úgy, hogy a medence a szeméremcsontig emelkedjen el, a fej maradjon középállásban. A teszt időtartama 6 mp. Elemzés: A teszt a hasizmok, és csípőhajlítók nyújthatóságát vizsgálja. Ha a teszt nem sikeres, akkor ez a csípőhajlítók rövidülésére utal. c.) Az alsó háti és ágyéki gerinc rotációjának tesztje A teszt leírása: Kiinduló helyzet: hanyattfekvés, lábak talptámaszban (térdek ban hajlítottak) karok oldalsó középtartásban. Kilégzés közben, csípő-fordítással lábleengedés oldalra, ezzel egyidejűleg fejfordítás ellenkező irányba addig, amíg fül nem éri el a talajt. A tesztet mindkét irányba el kell végezni. A teszt időtartama 12 mp. Elemzés: A teszttel a gerincoszlop kisízületeiben kiváltható rotációs mozgásokat és a gerinc rotációs mobilitását vizsgálhatjuk. Megjegyzés: A tesztet ajánlott légzésadaptációval végrehajtani. A rotációs mozgáshoz kilégzést, majd a kiinduló helyzet felvételéhez belégzést kapcsolni. A teszt mindkét oldali végrehajtása tájékoztatást ad a szimmetrikusan együttműködő izmok állapotáról és az esetleges aszimmetrikus diszfunkcióról. A teszt végrehajtása során a talp nem emelkedhet el a talajról, nem csúszhat el semmilyen irányba sem. (Ha a talp a fordítással ellenkező irányba elcsúszik, akkor könnyítetté válik a feladat végrehajtása.) A feladat végrehajtása során mindkét vállnak a talajon kell maradnia. A csípőfordítás végpozíciójában a comb külső felszínének érintkeznie kell a talajjal. Ha a combok nem érintik a talajt, akkor alsó háti ágyéki kötöttség, ha a váll nem érinti a talajt felső háti kötöttség áll fent. Természetesen együttes megjelenési forma is lehetséges, ez a gerincoszlop totális rotációs kontraktúráját jelenti.

13 d.) A comb és a lábszár hátulsó izmainak nyújthatóságának tesztje A teszt leírása: Hanyatt fekvés, kezek a csípőlapáton. Visszafeszített lábfejjel az egyik lábat emeljük függőleges helyzetig 2x. Végezzük el a tesztet a másik lábbal is, 2x. A teszt időtartama 12 mp. Elemzés: A teszttel az emelt láb csípőhajlítóinak és combfeszítőinek erejét a far és combhajlítóinak nyújthatóságát illetve esetleges rövidülését ellenőrizhetjük. A talajon hagyott láb esetében a csípőhajlítók rövidülésére lehet rámutatni. Megjegyzés: A teszt során ügyelni kell arra, hogy az emelt láb lábfeje maximálisan vissza legyen feszítve. A talajon lévő láb sarkával ne támasszon, ne tartson ellen a próbát végrehajtó, mert ez esetben a csípő a medence az emelés irányába billen, és nagymértékben könnyíti a feladat végrehajtását. A lábemeléshez kapcsolt kilégzés segít a medence talajra szorításában. Ha az emelt lábat nem képes függőlegesig emelni, és / vagy a térd behajlik akkor vagy a csípőhajlítók, és combfeszítők bizonyulnak gyengének, vagy a csípőfeszítők rövidültek. Ha a talajon lévő láb combja és csípője szöget zárt be (nem egymás meghosszabbításában helyezkednek el) akkor a csípőhajlítók rövidültek. Ugyancsak rövidülésre utalhat a térd valamilyen fokú hajlítása. A teszttel a csípőízület mobilitását az azt mozgató izmok állapotát ellenőrizhetjük. Érdemes elemző módon összehasonlítani a két láb izomzati és ízületi változásait a próba alatt (szimmetria, vagy aszimmetria vizsgálata).

14 A 2006 / évi tanév I. félévének statisztikai mutatói Település Szűrések, vizsgálatok Nevelési Tanácsadás Logopédia Gyógytestnevelés Fejlesztő pedagógus Pályaválasztási Tanácsadás Létavértes Álmosd Kokad Bagamér Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Derecske Konyár Sáránd Mikepércs Aktuális határidők 2006 / II. félévében február 15.: Az iskolaérettségi vizsgálatok igénylésének beérkezése március 30.: Az iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolítása április 15.: Az iskolaérettségi vizsgálatok szakvéleményeinek kiküldése május 1.: A tanévben esedékes kontrollvizsgálatok igénylésének beérkezése május 31.: A gyógytestnevelésre javasoltak orvosi szűrése június 15.: A gyógytestnevelésre javasolt tanulók névsorának beküldése a Pedagógiai Szakszolgálathoz.

15 MEGHÍVÓ A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai tanácskozást szervez a Kistérség oktatási nevelési intézményeiben dolgozó pedagógusok részére. A tanácskozás témája Az együttműködés lehetőségei, kompetenciák az óvoda, iskola és a pedagógiai szakszolgálat között. A tanácskozást a három mikrotérségi központban szervezzük meg, külön időpontban az óvodák és iskolák részére. Az iskolákból elsősorban a tanítókra és az osztályfőnökökre számítunk. Program A Pedagógiai Szakszolgálat bemutatása, az első két év tapasztalatai Bartháné Dr. Kmetty Éva A Nevelési Tanácsadó és az oktatási nevelési intézmények együttműködésének lehetőségei Pszichológus: Dr. Pető Csilla Létavértes Kun Hajnalka Hosszúpályi Horváthné Ladányi Kornélia Derecske Fejlesztő pedagógus: Varga Gáborné Létavértes Zákány Réka Derecske, Hosszúpályi A Logopédiai Szakszolgálat munkájának eddigi tapasztalatai Máténé Laczkó Lilla Létavértes Veresné Maár Mariann Hosszúpályi Nagy Jánosné Derecske Hozzászólások, konzultáció A tanácskozások helyszínei, időpontjai Létavértes mikrotérség Óvodák: február Helyszín: Városi Könyvtár és Művelődési Ház 4281 Létavértes, Nagyváradi u. 2. Iskolák: február Helyszín: Városi Könyvtár és Művelődési Ház 4281 Létavértes, Nagyváradi u. 2. Hosszúpályi mikrotérség Óvodák: február Helyszín: Napköziotthonos Óvoda 4274 Hosszúpályi, Kossuth u Iskolák: március Helyszín: Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. Derecske mikrotérség Óvodák: február Helyszín: Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Iskolák: február Helyszín: I. Rákóczi Gy. Gimn. Szakk.és Ált. Isk Derecske, Lengyel u Kérjük, hogy részvételi szándékukat szíveskedjenek az /52/ számú telefonon jelezni.

16 MEGHÍVÓ Az APÁCZAI KIADÓ, az ÉRMELLÉKI ISKOLASZÖVETSÉG, az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA szeretettel meghívja Önt a január 25-én 9 órától tartandó KISTÉRSÉGI SZAKMAI NAPRA. Plenáris ülés helyszíne: Szekcióülések helyszíne: Városi Művelődési Ház és Könyvtár Létavértes, Árpád tér 8. Arany János Általános Iskola Létavértes, Árpád tér 10. PROGRAMOK PLENÁRIS ÜLÉS Gyülekező, regisztráció, tankönyvek megtekintése Köszöntők Menyhárt Károly polgármester Zsírosné Pongor Magdolna elnök Egy pedagógusbarát kiadó Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató, Apáczai Kiadó Adjunk egy esélyt! Az integrált nevelés kihívásai Girasek János főiskolai docens, KFRTKF Szünet, tankönyvek megtekintése SZEKCIÓÜLÉSEK 1. Igazgatói szekció 2. Matematika szekció (1-8. évfolyam) 3. Magyaros szekció (1-8. évfolyam) 4. Angolos szekció 5. Természetismeret szekció (5-8. évfolyam) 6. Kémia szekció 7. Testnevelés szekció Jelentkezés levélben, az 52 / telefonon és az címen lehet.

17 Pályázati felhívás Az Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratóriuma pályázatot hirdet Kistérségi és kistérségek közötti szakmai együttműködés támogatása közoka-v. pályázat címmel A pályázat célja: A kistérségek bázisiskoláinak szakmai erősítése, a kistérségek közötti együttműködés, szakmai tapasztalatcsere támogatása. Pályázók köre: A pályázatban részt vehet mindazon térségi és kistérségi közoktatási együttműködés vagy iskolaszövetség (egyesület), amely rendelkezik alapító okirattal, alapszabállyal és cégbírósági bejegyzéssel. Pályázni lehet az alábbiakban felsorolt témakörökben: - A kistérségi bázisiskolák szakmai szolgáltató tevékenységének támogatása. - Kistérségek közötti hálózati együttműködés fejlesztése. - Kistérségek közötti szakmai együttműködés támogatása, fejlesztése. rendezvények, tanulmányutak, közvetlen tapasztalatcsere - Közös szakmai műhelyek támogatása. - Kistérségi és kistérségek közötti gyermek programok támogatása. hátránykompenzáció tehetséggondozás Beadási határidő: február 12. Kedves Kolléga! Kérjük, adója 1 %-ával támogassa az Érmelléki Iskolaszövetség munkáját! Adószám: Cím: Érmelléki Iskolaszövetség 4281 Létavértes, Árpád tér 10.

18 Derecske Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Pedagógiai Szakszolgálata 4281 Létavértes, Nagyváradi u. 2. sz. Tel.: /52/ Fax: /52/ Nyitva tartás: Hétfő Csütörtök: Péntek: Igazgató: Bartháné Dr. Kmetty Éva Szolgáltatásaink: Nevelési tanácsadás Logopédia Pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés

Derecske Létavértes Kistérség 2006/1.

Derecske Létavértes Kistérség 2006/1. Derecske Létavértes Kistérség 2006/1. TARTALOM: Bevezető Bemutatkozik a Derecske Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Pedagógiai Szakszolgálata Nevelési Tanácsadó Pályaválasztási és Továbbtanulási

Részletesebben

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa A TESTNEVELÉSI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTJAI- SZAKMAI IRÁNYELV Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa Budapest 2007 Az útmutató kidolgozása

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok A gyakorlatokat a talajon egy tornamatracon végezzük! 1. Medence mobilizálás Kiinduló helyzet: Hanyatt fekvés, térdhajlítás, terpesz talptámasz. Tarkóra tartás.

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az ellátott feladatokhoz kapcsolódó mutatók

Az ellátott feladatokhoz kapcsolódó mutatók BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, NEVELÉSI TANÁCSADÓJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Tel.:72 481 217 (iskola), 72 483 245 (kollégium), Fax: 72 481 277

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU A DIAGNOSZTIKA SZERVEZÉSE A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU 1 JOGSZABÁLYOK Szűrés Vizsgálat jogszabályi kötelezettség g jogszabályi kötelezettség További

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE

1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE ENERGIA MEDICINA GIMNASZTIKAI GYAKORLATOK Dr. Lángfy György www.medandlife.hu info@viofor.hu 1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE KETYEGŐ ÓRA cél: - csípőízület ki- és be-forgatásának megőrzése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT)

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) ELŐZMÉNYEK A Nemzeti Együttműködés Programja szerint: felfutó rendszerben a közoktatásban be kell vezetni a mindennapos testnevelést és az évenkénti egységes

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

48. Wéber Erika: O-láb, X-láb, Kardvádli

48. Wéber Erika: O-láb, X-láb, Kardvádli 48. Wéber Erika: O-láb, X-láb, Kardvádli Gyermekeknél már az óvodában, majd az iskola alsóbb évfolyamaiban meg kell kezdeni a láb elváltozásainak megelőzését. Ekkor zajlik le ugyanis a második alakváltozás

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya OM azonosító: 200199 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon/fax

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév

Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév A népjóléti miniszter 26/1997. Iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendelete, a 11/1999. EüM rendelet, 51/1997. NM rendelet, az

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2014/2015 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1.

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Tassy Ildikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Diagnosztika

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Kezdetek Törvényi mérföldkövek 1969. Főv. VB. utasítása minden kerületre kiterjedő log. ellátás megszervezése 1972. Miniszteri rendelet szakmai irányelvek a log. csoportok

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

FIZIKAI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM, AZ ÉLVONALBELI TELJESÍTMÉNYHEZ

FIZIKAI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM, AZ ÉLVONALBELI TELJESÍTMÉNYHEZ FIZIKAI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM, AZ ÉLVONALBELI TELJESÍTMÉNYHEZ Időszak: 1. és 2. felkészülési fázis Ízületi mozgékonyság Lazaság - Erő-Állóképesség FIGYELEM Erőfejlesztés, kondicionálás gumiszalag segítségével.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

TARTÁSKORREKCIÓ. (testnevelési tanórákra bontott táblázatos formában)

TARTÁSKORREKCIÓ. (testnevelési tanórákra bontott táblázatos formában) A BIOMECHANIKAILAG HELYES TESTTARTÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IZOMERŐ ÉS IZOMNYÚJTHATÓSÁG ELLENŐRZÉSÉT ÉS FEJLESZTÉSÉT ELŐSEGÍTŐ GYAKORLATOK TARTÁSKORREKCIÓ (testnevelési tanórákra bontott táblázatos formában)

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Egyéni fejlesztési lehetőségek az együttnevelésben Habilitációs-rehabilitációs ellátás formái Jó gyakorlatok Termékek Szakmai

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Testedzési program: 1.-6. hét

Testedzési program: 1.-6. hét Testedzési program: 1.-6. hét Az alábbiakban közreadunk egy teljes test megmozgatására alkalmas, kezdőnek szóló edzéstervet. A napi életritmusba rugalmasan beilleszthető, és emellett lehetőséget nyújt

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN

EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN Gerinctorna - Tartásjavító gyakorlatok A gerincoszlopon öt szakaszt különböztetünk meg. A nyaki gerincszakaszt hét nyakcsigolya, a háti gerincszakaszt tizenkét hátcsigolya, az ágyéki

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban, megállás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 936/2009. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai

Részletesebben