Derecske Létavértes Kistérség 2007/1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Derecske Létavértes Kistérség 2007/1."

Átírás

1 Derecske Létavértes Kistérség 2007/1. TARTALOM: Tájékoztató az iskolaérettségi vizsgálatokról A gyógytestnevelés igénybevételének feltételei A tanév I. félévének statisztikai mutatói Naptár: a II. félév rendezvényei, határidők A Kistérség hírei Pályázat Kiadja: Derecske Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Pedagógiai Szakszolgálat Létavértes

2

3 Kedves Kollégák! A rajzot Z. Andrea 6 éves kislány készítette a következő utasításra: - Rajzolj egy embert! A választás jól tükrözi a nagycsoportos óvodásokat foglalkoztató nagy eseményt: jövőre iskolás leszek. Az iskolába készülődés, a várakozás része annak az életkori jellemzőnek, amit iskolaérettségnek nevezünk. A Hírlevél 2. száma a félév egyik fő feladatának megfelelően ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. A másik szakmai témakör a gyógytestnevelés. Tavasszal lesz aktuális a gyermekek szűrése, a gyógytestnevelésre javasolt tanulók kiválasztása. Ez a munka jó együttműködést kíván a testnevelő tanárok, orvosok, védőnők és a szakszolgálat munkatársai között. Az egységes szemlélet kialakításhoz kívánunk írásunkkal segítséget nyújtani. A tavasz kezdete az adóbevallások időszaka. Az adója 1 %-áról mindenki szabadon dönthet. Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassák a Kistérség szakmai munkáját, a rendezvények, továbbképzések, versenyek szervezését azzal is, hogy adójuk 1 %-át az Iskolaszövetség javára ajánlják fel. Várjuk javaslataikat, információikat, írásaikat, hogy a Hírlevél minél gazdagabb tartalommal jelenjék meg. Munkájukhoz sok sikert kívánunk! Bartháné Dr. Kmetty Éva igazgató

4 A Pedagógiai Szakszolgálat tájékoztatója az iskolai életmódra való alkalmassági vizsgálatokról (iskolaérettségi vizsgálatok) A Derecske Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Pedagógiai Szakszolgálata a 2006/2007. tanévben is biztosítja az iskolaérettségi vizsgálatokat a közoktatási törvény 34. (3) bekezdése, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 22. értelmében. A Szakszolgálat a vizsgálatokat a szülő kérelmére, vagy a szülő egyetértő hozzájárulásával óvodai javaslat alapján végzi el. Az óvodapedagógusok által kezdeményezett vizsgálatok elvégzésének feltétele a szülő írásbeli hozzájárulása. A vizsgálatot a Szakszolgálat vizsgálatkérő lapjával, beküldésével lehet igényelni. A beküldési határidő: február 15. Az iskolaérettségi vizsgálatok időpontját az óvodával való egyeztetés alapján határozzuk meg (várhatóan március között). A vizsgálati eredményről készített szakvéleményt április 15-ig küldjük meg az illetékeseknek. Az iskolaérettség Az évi LXXIX. törvény kimondja, hogy a tankötelezettséghez az életkori szempont mellett (május 31-ig betöltött 6. életév) döntő az iskolába lépéshez szükséges biológiai, testi, pszichikai fejlettség elérése. Ezáltal lehetőség van a rugalmas beiskolázásra, ami azt jelenti, hogy iskolába valóban iskolaérett gyermekek kerülhetnek. Az óvoda felelős munkatársai folyamatos megfigyeléseik alapján, az óvoda orvosával egyeztetve alakítják ki véleményüket. Ha ez egyértelmű, és egyezik a szülőével, saját hatáskörükben alakítják ki szakvéleményüket a gyermek tankötelessé válásáról. Javasolhatják a gyermek óvodában maradását vagy az iskolába lépést. Ha vitás vagy speciális esetről van szó, akkor iskolaérettségi vizsgálatot kell végezni a nevelési tanácsadóban. Például: - ha az óvoda bizonytalan, nem tud egyértelműen állást foglalni (a gyerek sokat hiányzott, rövid ideje jár óvodába stb.), - ha az óvoda éretlenséget állapít meg, de ezzel a szülő nem ért egyet, - ha az óvoda beiskolázást javasol, és a szülő ezzel nem ért egyet (óvodában akarja tartani gyermekét), - nem tanköteles korú gyermekeknél (akik június 1. és szeptember 30. között születtek, és beiskolázásukat a szülő kéri), - ha az óvoda a szülő kérelmével nem ért egyet, mert a gyermeket éretlennek találja, - tankötelessé válhat kivételesen indokolt esetben csoportba tartozó gyermekeknél (október 1. és december 31. között született gyerekek), akiknek beiskolázását a szülő írásban kéri (minden esetben), - óvodai nevelésben nem részesült, és / vagy iskola előkészítőbe járt gyermekeknél korra való tekintet nélkül (minden esetben).

5 Iskolaérettség komplex viszonyfogalom. Tartalmazza a 6 év körüli gyermek természetes fejlődésével együtt járó, ugrásszerű változó állapotokat testi és pszichés funkciók terén, iskolai életre alkalmassá válást, a mindenkori iskolarendszer sajátosságait. Az iskolaérettség fogalomkörében a testi és a pszichikus funkciók vizsgálata, fejlettsége kerül előtérbe. Ezeket fejlődés lélektani szempontból vesszük figyelembe. Az iskolai élethez való alkalmazkodás pedagógiai szempontból nagyon fontos. Általános tapasztalat, hogy iskolaéretlen magatartással beiskolázott gyermekeknél ez a magatartásmód rögzül, s rendszerint végigkíséri őket iskolai pályafutásukon. Többnyire nem múlik el akkor sem, amikor az iskolaérett magatartás egyébként kialakulna! Az iskolaérettség nem azonos a gyermek intellektuális fejlettségével. Vagyis gyenge értelmi fejlettségű gyermek is lehet iskolaérett. Az IQ támpont az intellektuális képességek színvonalának megállapításához, de nem célravezető, ha a gyermek még egy évig óvodában marad, ha gyenge képességei miatt vannak nehézségei. Kiemelkedő intellektusú gyerek is lehet iskolaéretlen, az ő számára viszont fontos lehet a további óvodai nevelés. Vigyázni kell arra, hogy a beilleszkedési, alkalmazkodási problémákat (neurózis, nevelési probléma) ne keverjük össze az éretlenség fogalmával. Az iskolaérettség kritériumai Fizikai alkalmasság a gyermek már elért bizonyos testi fejlettséget (kb. 110 cm-es testmagasság, 18 kg-os testsúly), túl van az első ún. alakváltozáson (eltűnt a kisgyermekekre jellemző pocak, a teste megnyúlt, karcsúbb lett), megkezdődött a fogváltás, az első tejfogak kihullanak, s megjelennek a maradandó fogak, általános jó erőnlét, ami a manapság meglehetősen nehéz iskolatáskák cipeléséhez és a huzamosabb egy helyben ülés miatt fontos, egyértelműen felismerhető a gyermek jobb-, illetve balkezessége. Pszichés alkalmasság a gyermek már várja az iskolát, ami bizonyos fokig a játékaiban is megjelenik, a rábízott feladatokat elvégezi, tevékenységeit nem hagyja félbe, képes kapcsolatot teremteni és fenntartani a kortársaival, nehézségek nélkül tud a csoportjába beilleszkedni, képes felnőttekkel való kapcsolat kialakítására, fenntartására.

6 Szükséges képességek képes tartósan (10 15 percig) lekötni magát rajzolással, színezéssel, feladatlap kitöltésével, könnyedén megtanul rövidebb versikéket, mondókákat, képes magát egyszerűbb összetett mondatokban kifejezni, nincs beszédhibája, némi gyakorlatot szerzett már finom motorikus mozgásokban, rajzol, színez, fest, gyurmázik (természetesen nem művészi szintű alkotások létrehozása cél, hanem a viszonylagos jártasság), legyen bizonyos szintű mennyiségfogalma (jól használja a kisebb nagyobb több kevesebb fogalmát, igazodjon el az 1 10-ig terjedő számok között. A vizsgálat menete 1. A Pedagógiai Szakszolgálat a beérkezett vizsgálat kérések alapján értesíti az óvoda vizsgálat időpontjáról. 2. A vizsgálat napján: - Csoportos vizsgálat (kb. 30 perc) - Szünet - Egyéni vizsgálat (gyermekenként kb. 30 perc) 3. A szülők és pedagógusok tájékoztatása. 4. A szakvélemények megküldése április 15-ig. A vizsgálat során a következő szempontokat vesszük figyelembe: - könnyen kontaktust teremt a vizsgálóval, figyelmesen várja a feladatot, - önállóan elkezdi a feladatot, ismertetés után azonnal nekikezd vagy csak hosszas biztatás után, - tárgyilagos kérdéseket tesz föl, - munkatempója gyors, egyenletes, önálló, - figyelme tartós, - igyekszik elvégezni a kapott feladatot, - gyorsan átáll egyik feladatról a másikra, - nem mutatkozik fáradékonyság, - ellenőrzi a munkáját, elfogadja a kritikát, - nehezen teremt kontaktust, többször kell szólni, hogy figyeljen, - nem várja meg a feladat ismertetését, - gyakran, fölöslegesen kérdezősködik, - önállótlan, sok segítséget igényel, tempója lassú, mással foglalkozik, - figyelme könnyen terelődik, - biztatás ellenére sem fejezi be a feladatot, - nehezen áll át új feladatra, - fáradékony, - nincs önkritikája.

7 VIZSGÁLATKÉRÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓBA A vizsgálatot kérő intézmény neve, címe:. A szülővel történt megbeszélésünk alapján kérjük:..nevű, /szül. hely, idő:. gyermek logopédiai, pszichológiai, pedagógiai, iskolaérettségi vizsgálatát, gondozásba vételét. *** A gyermek jelenleg az óvoda, iskola osztályos tanulója. Anyja neve:.. A szülő, gondviselő neve: Lakcíme:... A vizsgálat indoka /részletes pedagógiai jellemzés/:... Milyen célból kérik a szakvéleményt:. Korábban jártak-e pszichológusnál, ideg ill. pszichiáter szakorvosnál, v. gyógyped. Szakértői bizottságnál? Igen Nem *** (Ha igen kérjük ennek eredményéről a szakvéleményeket.) Kelt:..,..év...hó..nap pedagógus intézményvezető A szülő elvárása:.. *** Megfelelő aláhúzandó szülő aláírása

8 Az oktatási nevelési intézmények, az iskolaorvosok és a pedagógiai szakszolgálat feladatai a gyógytestnevelésre jogosultak felmérésében, a foglalkozások megszervezésében Az elmúlt évek szűrővizsgálati tapasztalatai valamint a szakirodalomban megjelent adatok /gyermek-egészségügyi szűrő program-sorozat, Kimutatott diszfunkciók, Prevenció vagy korrekció? /alapján megállapítható, hogy a gyermekek kb. 70 %-ánál tapasztalható valamilyen szintű elváltozás. Az országos egészségügyi statisztikai adatok szerint, a tanulók 4,45%-a kerül gyógytestnevelés kategóriába sorolásra. (Forrás: Összefoglaló jelentés a 2004/2005 tanévben végzett iskola-egészségügyi munkájáról, 10.o.- a gyermekekről, vagyis az óvodás korúaknál nincs adat.).az oktatásügyi statisztikai adatok szerint a tanulók 3,6%-a részesül gyóygtestnevelés kategórián belüli ellátásban. A jelzett tények és az elmúlt év tapasztalatai felhívták a figyelmünket a gyermekek, tanulók testnevelés kategóriába sorolási rendszerének hiányosságaira. Leggyakoribb hiány az, hogy a szűrést végző orvosok nem adják meg pontosan javaslatukban sem a gyógytestnevelésre utalás okát, sem a besorolási kategóriát. Így történhetett meg, hogy egy-egy településen szinte minden gyermeket gyógytestnevelésre javasoltak, pedig többségüknek könnyített testnevelésen kellett csak részt venniük, ill. a csoportba soroláshoz további szűrésre volt szükség. A helyzet jobbítása érdekében: 1. Kérjük az iskolaorvosokat és védőnőket, hogy minden nevelési évben, tanévben történjék meg minden egyes gyermeknek a megfelelő testnevelés kategóriába sorolása függetlenül attól, hogy milyen mérvű az ellátás kapacitása ennek a rendeletek szerint május 31-ig kell megtörténnie. 2. Felhívjuk a gyógytestnevelők figyelmét, hogy a kötelező tanítási óraszámok keretében végezhető el a gyermekek felmérése. Ehhez javasoljuk használni az Andrássy Tamás, Ramocsa Gábor és más gyógytestnevelők által összeállított tesztet. Ez a teszt segít a saját munkák tervezésében és ellenőrzésében /a tesztet mellékeljük/. 3. Javasoljuk, hogy a testnevelés kategóriába soroláskor az orvos vegye figyelembe a testnevelő tanár javaslatát, aki a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos tapasztalata alapján, megfelelő jelzéssel tud élni. Vonatkozó jogszabályok: 1. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A tanuló, ha egészségi állapota miatt a testnevelési órák gyakorlatait csak részben vagy egyáltalán nem tudja elvégezni- az orvosi szakvéleményben foglaltak szerint- a kötelező testnevelési óra keretében vagy helyette könnyített testnevelésre (a továbbiakban I. kategória) vagy a kötelező testnevelési óra helyett gyógytestnevelére (a továbbiakban: II. kategória) kell beosztani, illetve fel kell menteni (a továbbiakban: III. kategória) minden testnevelési órán való részvétel alól.

9 2. Könnyített testnevelési órán (I. kategória) vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelési órák keretében vagy azok helyett is megszervezhető. 3. Gyógytestnevelési órán (II. kategória) vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembe vevő foglalkozásokat kell részére szervezni. A tanuló orvosi javaslat alapján testnevelési órán is részt vehet. 4. Fel kell menteni a tanulót a testnevelési órán való részvétel alól (III. kategória), ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyóygtestnevelési órán való részvételét sem. Javasolt szempontok a testnevelés kategóriába soroláshoz: N kategória normál testnevelés órán terhelhető Azt javasoljuk ide besorolni, akinek a terhelhetőségére vonatkozó ellenjavallat nincs. I-es kategória könnyített testnevelés Akinél a normál terhelhetőség akadályának megszűnése kb. három hónapon belül várható. II/A alkategória gyógytestnevelés, normál testnevelésen részt vehet Akinél a terhelhetőség akadályának megszűnése kb. három hónapon túl várható, az ellenjavallott mozgások kihagyásával, normál testnevelés órán részt vehet. II/B alkategória csak gyógytestnevelésben részesülhet Akinél a terhelhetőség akadályának megszűnése legalább három hónapon túl várható, valamint fokozott gondosság szükséges, hogy milyen terhelésben részesülhet. II/C alkategória egyéni gyógytestnevelés Speciális gondozást kívánó esetekben. III-as kategória az iskolai testnevelés alól felmentve Amennyiben valaki ebbe a kategóriába kerül besorolásra, akkor egyidejűleg az egészségügy által biztosított gyógytornára javasolt irányítani. Javasolt a pontos megfogalmazásra: N vagy I-es; II/A; II/B; II/C; III-as testnevelési kategóriába sorolom A besoroláshoz szükséges információként kérjük megadni, a - diagnózist - amennyiben fontos, akkor a kategóriába soroltság időtartamát A Pedagógiai Szakszolgálat a beérkezett javaslatok alapján a II. kategóriába tartozó tanulók részére biztosítja a foglalkozásokat. A jelentkezést követően az órákon való részvétel kötelező, a tanuló teljesítményét a gyógytestnevelő értékeli.

10 Teszt a diszfunkciók kimutatására 1. Karemeléses teszt A teszt leírása: A teszt során a gyermek természetes tartásban áll. Karjait váltva, alaphelyzetből mellső középtartáson keresztül magastartásba emeli. A teszt értékelése: Ha a karokat a tartás megváltozása nélkül függőlegesig, a fül síkjáig vagy a mögé emeli: jó az izom funkció. Amennyiben a karok a fül síkja előtt megállnak, s a gyermek csak a tartás megváltoztatásával képes a függőlegesig emelni (a törzs hátradöntésével vagy a medence előretolásával), akkor kötött hát jelenség áll fent. Ez azt jelenti, hogy merevvé válik a felső háti szakasz, az ott kiváltható mozgások beszűkülnek, ezzel egyidejűleg a mellkasi izmok rövidülnek. 2. A Matthias-teszt A teszt leírása: Természetes állásból mindkét karját mellső középtartásba emeli a gyermek, s ott kb. 30 másodpercig megtartja. A teszt értékelése: Ha a teszt alatt a tartásban nem következik be változás, akkor a törzs izomzata jól funkcionál. Ha a teszt alatt a gyermek nem tudja ellentartani a kéz súlyát, akkor az alábbi tartási rendellenességeket tapasztalhatjuk: - Ha a mellkas behúzódik, a háti szakasz domborulata fokozódik, akkor a felső testfél diszfunkciója áll fenn, kifotikussá válik a tartás (a mellkasi izomok rövidülnek, a háti izmok megnyúlnak). - Ha a próba alatt a has előrebillen, s ezzel egyidejűleg a derék (ágyéki szakasz) behúzódik, akkor a törzs alsó felének diszfunkciója áll fenn, lordotikussá válik a tartás. - A két diszfunkció együttes észlelésekor kifolordotikus a tartás. - Ha a gerincoszlop fiziológiás görbületei elsimulnak, akkor a lapos hát elváltozás áll fenn. Ebben az esetben a gerinc feszítőizomzata megnyúlik, s korlátozottá válik a gerincoszlop mozgása (katonás, feszes tartás jellemzi a gyermeket). 3. Hát- és gerincizmok tesztelése a.) Megtekintés: Álló helyzetben hátulról figyeljük a vállak helyzetét, a törzs-kar háromszög eltérését, a gerinc oldalirányú elhajlását, a csípőlapátok vízszintességét. - A vállak aszimmetrikus helyzete, a törzs-kar háromszög eltérései, a gerinc oldalirányú elhajlása esetén, scoliosis gyanúja áll fenn. (Megjegyzés: a csípőlapátok vízszintestől való eltérése esetén, a végtag hossz mérése szükséges!) b.) Az oldalsó törzsizmok funkciójának ellenőrzése A teszt leírása: K.h.: hátsó zártállás a bordásfalnál, kar mélytartásban, kéz a combon. Az egyik kéz lefelé csúsztatásával törzshajlítás oldalra. Mindkét oldalra végezzük el a tesztet. (Megjegyzés: A tesztet falnál vagy bordásfalnál érdemes elvégezni az esetleges rotáció vagy előrehajlás kiküszöbölésére.)

11 Teszt értékelése: Jó az oldalsó törzsizmok funkciója, ha mindkét kéz eléri a térdhajlatot. Az oldalsó törzsizmok kontraktúráit jelzi, ha az egyik, vagy egyik kéz sem éri el a térdhajlatot. c.) Ha zárt állásban, előre hajlításra eltűnik az aszimmetrikus tartás, akkor funkcionális scoliosis vélelmezhető. d.) Előrehajlás közben, strukturális scoliosisra utaló jelek: háti szakaszon a bordapúp, ágyéki szakaszon az izompúp megjelenése, a gerincoszlop oldalirányú eltérése. e.) ischiocruralis izmok funkciójának ellenőrzése előrehajlás alapállásból zárt lábakkal, kéz-talajtávolság mérése (cm). Értékelés: a távolság növekedése az ischiocruralis izmok rövidülését jelzi (M. Scheuermannra utaló jel!) Teszt értékelése: Pozitív, ha a kéz-talajtávolság több mint 10 cm. (Megjegyzés: a korrekt diagnózis felállításához szükséges a szakorvos általi vizsgálat, aki több összefüggés alapján diagnosztizálja a M. Scheuermann-t.). 4. Az alsó testfél statikus izomzati funkciójának tesztje A teszt leírása: A gyermek természetes tartásban áll. Alacsony életkorban kezével támaszkodhat. Az egyik lábát elemeli a talajról térdben hajlítva úgy, hogy a combja párhuzamos legyen a talajjal. Ezt a helyzetet 15 másodpercig kell megtartani. Mindkét oldalra elvégzendő. A teszt értékelése: Ha a teszt alatt a láb tartásában nem következik be változás, akkor jó a lábizomzat statikus funkciója. Amennyiben a térd, comb, boka befelé dől, a lábszár izomzati funkciója elégtelen a testsúly megtartásához. Bokasüllyedés megtekintése: Kis terpeszállásban (lábfejek között kb. tenyérnyi távolság) vizsgáljuk a láb helyzetét. Ha belső boka befelé (középvonal felé), a sarok csont kifelé dől, a láb boltozata lelapult, a lábfej szétterült, I.-II. ujjköz széles, két bokája van a személynek, akkor bokasüllyedés gyanúja áll fenn. 5. Hajlékonysági teszt a.) Az ágyéki gerinc előrehajlításának tesztje A teszt leírása: Kiinduló helyzet: Nyújtott ülés, a medencét labdával rögzítve falhoz, vagy tornapadhoz, a lábak lábfejnyire terpesztettek, kezek a combokon. Kilégzés közben törzshajlítás előre úgy, hogy az egész gerinc részt vesz a hajlításban a medence fixált helyzetű. A hajlítás véghelyzetében a kéz középső ujjaival el kell érni a visszafeszített láb ujjait. A teszt időtartama 6mp.

12 Elemzés: A teszt a gerincoszlop mellett elhelyezkedő hosszú gerincfeszítők nyújthatóságát vizsgálja a háti és ágyéki szakaszon. A teszttel a combhajlítók nyújthatóságát is ellenőrizhetjük. Pozitív a teszt, ha nem éri el a lábujjait. Megjegyzés: A medence megtartásában az egyenes hasizom is aktívan részt vesz akkor, ha aktiváljuk a kilégzéssel. A combhajlítók rövidülésére utal, ha a próba közben behajlik a térdízület. b.) Az ágyéki gerinc hátrahajlításának tesztje A teszt leírása: Kiinduló Helyzet: hason fekvés, homloktámasz a talajon, kezek vállak alatt az alkar a talajon. Karnyújtás közben belégzés és törzsemelés úgy, hogy a medence a szeméremcsontig emelkedjen el, a fej maradjon középállásban. A teszt időtartama 6 mp. Elemzés: A teszt a hasizmok, és csípőhajlítók nyújthatóságát vizsgálja. Ha a teszt nem sikeres, akkor ez a csípőhajlítók rövidülésére utal. c.) Az alsó háti és ágyéki gerinc rotációjának tesztje A teszt leírása: Kiinduló helyzet: hanyattfekvés, lábak talptámaszban (térdek ban hajlítottak) karok oldalsó középtartásban. Kilégzés közben, csípő-fordítással lábleengedés oldalra, ezzel egyidejűleg fejfordítás ellenkező irányba addig, amíg fül nem éri el a talajt. A tesztet mindkét irányba el kell végezni. A teszt időtartama 12 mp. Elemzés: A teszttel a gerincoszlop kisízületeiben kiváltható rotációs mozgásokat és a gerinc rotációs mobilitását vizsgálhatjuk. Megjegyzés: A tesztet ajánlott légzésadaptációval végrehajtani. A rotációs mozgáshoz kilégzést, majd a kiinduló helyzet felvételéhez belégzést kapcsolni. A teszt mindkét oldali végrehajtása tájékoztatást ad a szimmetrikusan együttműködő izmok állapotáról és az esetleges aszimmetrikus diszfunkcióról. A teszt végrehajtása során a talp nem emelkedhet el a talajról, nem csúszhat el semmilyen irányba sem. (Ha a talp a fordítással ellenkező irányba elcsúszik, akkor könnyítetté válik a feladat végrehajtása.) A feladat végrehajtása során mindkét vállnak a talajon kell maradnia. A csípőfordítás végpozíciójában a comb külső felszínének érintkeznie kell a talajjal. Ha a combok nem érintik a talajt, akkor alsó háti ágyéki kötöttség, ha a váll nem érinti a talajt felső háti kötöttség áll fent. Természetesen együttes megjelenési forma is lehetséges, ez a gerincoszlop totális rotációs kontraktúráját jelenti.

13 d.) A comb és a lábszár hátulsó izmainak nyújthatóságának tesztje A teszt leírása: Hanyatt fekvés, kezek a csípőlapáton. Visszafeszített lábfejjel az egyik lábat emeljük függőleges helyzetig 2x. Végezzük el a tesztet a másik lábbal is, 2x. A teszt időtartama 12 mp. Elemzés: A teszttel az emelt láb csípőhajlítóinak és combfeszítőinek erejét a far és combhajlítóinak nyújthatóságát illetve esetleges rövidülését ellenőrizhetjük. A talajon hagyott láb esetében a csípőhajlítók rövidülésére lehet rámutatni. Megjegyzés: A teszt során ügyelni kell arra, hogy az emelt láb lábfeje maximálisan vissza legyen feszítve. A talajon lévő láb sarkával ne támasszon, ne tartson ellen a próbát végrehajtó, mert ez esetben a csípő a medence az emelés irányába billen, és nagymértékben könnyíti a feladat végrehajtását. A lábemeléshez kapcsolt kilégzés segít a medence talajra szorításában. Ha az emelt lábat nem képes függőlegesig emelni, és / vagy a térd behajlik akkor vagy a csípőhajlítók, és combfeszítők bizonyulnak gyengének, vagy a csípőfeszítők rövidültek. Ha a talajon lévő láb combja és csípője szöget zárt be (nem egymás meghosszabbításában helyezkednek el) akkor a csípőhajlítók rövidültek. Ugyancsak rövidülésre utalhat a térd valamilyen fokú hajlítása. A teszttel a csípőízület mobilitását az azt mozgató izmok állapotát ellenőrizhetjük. Érdemes elemző módon összehasonlítani a két láb izomzati és ízületi változásait a próba alatt (szimmetria, vagy aszimmetria vizsgálata).

14 A 2006 / évi tanév I. félévének statisztikai mutatói Település Szűrések, vizsgálatok Nevelési Tanácsadás Logopédia Gyógytestnevelés Fejlesztő pedagógus Pályaválasztási Tanácsadás Létavértes Álmosd Kokad Bagamér Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Derecske Konyár Sáránd Mikepércs Aktuális határidők 2006 / II. félévében február 15.: Az iskolaérettségi vizsgálatok igénylésének beérkezése március 30.: Az iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolítása április 15.: Az iskolaérettségi vizsgálatok szakvéleményeinek kiküldése május 1.: A tanévben esedékes kontrollvizsgálatok igénylésének beérkezése május 31.: A gyógytestnevelésre javasoltak orvosi szűrése június 15.: A gyógytestnevelésre javasolt tanulók névsorának beküldése a Pedagógiai Szakszolgálathoz.

15 MEGHÍVÓ A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai tanácskozást szervez a Kistérség oktatási nevelési intézményeiben dolgozó pedagógusok részére. A tanácskozás témája Az együttműködés lehetőségei, kompetenciák az óvoda, iskola és a pedagógiai szakszolgálat között. A tanácskozást a három mikrotérségi központban szervezzük meg, külön időpontban az óvodák és iskolák részére. Az iskolákból elsősorban a tanítókra és az osztályfőnökökre számítunk. Program A Pedagógiai Szakszolgálat bemutatása, az első két év tapasztalatai Bartháné Dr. Kmetty Éva A Nevelési Tanácsadó és az oktatási nevelési intézmények együttműködésének lehetőségei Pszichológus: Dr. Pető Csilla Létavértes Kun Hajnalka Hosszúpályi Horváthné Ladányi Kornélia Derecske Fejlesztő pedagógus: Varga Gáborné Létavértes Zákány Réka Derecske, Hosszúpályi A Logopédiai Szakszolgálat munkájának eddigi tapasztalatai Máténé Laczkó Lilla Létavértes Veresné Maár Mariann Hosszúpályi Nagy Jánosné Derecske Hozzászólások, konzultáció A tanácskozások helyszínei, időpontjai Létavértes mikrotérség Óvodák: február Helyszín: Városi Könyvtár és Művelődési Ház 4281 Létavértes, Nagyváradi u. 2. Iskolák: február Helyszín: Városi Könyvtár és Művelődési Ház 4281 Létavértes, Nagyváradi u. 2. Hosszúpályi mikrotérség Óvodák: február Helyszín: Napköziotthonos Óvoda 4274 Hosszúpályi, Kossuth u Iskolák: március Helyszín: Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. Derecske mikrotérség Óvodák: február Helyszín: Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Iskolák: február Helyszín: I. Rákóczi Gy. Gimn. Szakk.és Ált. Isk Derecske, Lengyel u Kérjük, hogy részvételi szándékukat szíveskedjenek az /52/ számú telefonon jelezni.

16 MEGHÍVÓ Az APÁCZAI KIADÓ, az ÉRMELLÉKI ISKOLASZÖVETSÉG, az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA szeretettel meghívja Önt a január 25-én 9 órától tartandó KISTÉRSÉGI SZAKMAI NAPRA. Plenáris ülés helyszíne: Szekcióülések helyszíne: Városi Művelődési Ház és Könyvtár Létavértes, Árpád tér 8. Arany János Általános Iskola Létavértes, Árpád tér 10. PROGRAMOK PLENÁRIS ÜLÉS Gyülekező, regisztráció, tankönyvek megtekintése Köszöntők Menyhárt Károly polgármester Zsírosné Pongor Magdolna elnök Egy pedagógusbarát kiadó Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató, Apáczai Kiadó Adjunk egy esélyt! Az integrált nevelés kihívásai Girasek János főiskolai docens, KFRTKF Szünet, tankönyvek megtekintése SZEKCIÓÜLÉSEK 1. Igazgatói szekció 2. Matematika szekció (1-8. évfolyam) 3. Magyaros szekció (1-8. évfolyam) 4. Angolos szekció 5. Természetismeret szekció (5-8. évfolyam) 6. Kémia szekció 7. Testnevelés szekció Jelentkezés levélben, az 52 / telefonon és az címen lehet.

17 Pályázati felhívás Az Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratóriuma pályázatot hirdet Kistérségi és kistérségek közötti szakmai együttműködés támogatása közoka-v. pályázat címmel A pályázat célja: A kistérségek bázisiskoláinak szakmai erősítése, a kistérségek közötti együttműködés, szakmai tapasztalatcsere támogatása. Pályázók köre: A pályázatban részt vehet mindazon térségi és kistérségi közoktatási együttműködés vagy iskolaszövetség (egyesület), amely rendelkezik alapító okirattal, alapszabállyal és cégbírósági bejegyzéssel. Pályázni lehet az alábbiakban felsorolt témakörökben: - A kistérségi bázisiskolák szakmai szolgáltató tevékenységének támogatása. - Kistérségek közötti hálózati együttműködés fejlesztése. - Kistérségek közötti szakmai együttműködés támogatása, fejlesztése. rendezvények, tanulmányutak, közvetlen tapasztalatcsere - Közös szakmai műhelyek támogatása. - Kistérségi és kistérségek közötti gyermek programok támogatása. hátránykompenzáció tehetséggondozás Beadási határidő: február 12. Kedves Kolléga! Kérjük, adója 1 %-ával támogassa az Érmelléki Iskolaszövetség munkáját! Adószám: Cím: Érmelléki Iskolaszövetség 4281 Létavértes, Árpád tér 10.

18 Derecske Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Pedagógiai Szakszolgálata 4281 Létavértes, Nagyváradi u. 2. sz. Tel.: /52/ Fax: /52/ Nyitva tartás: Hétfő Csütörtök: Péntek: Igazgató: Bartháné Dr. Kmetty Éva Szolgáltatásaink: Nevelési tanácsadás Logopédia Pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

Munkaterv 2011/2012. Készítette: Baloghné Piros Zsuzsanna. Mátészalka, 2011. szeptember 30. Igazgató

Munkaterv 2011/2012. Készítette: Baloghné Piros Zsuzsanna. Mátészalka, 2011. szeptember 30. Igazgató Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu Munkaterv 2011/2012

Részletesebben

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény II. HELYI TANTERV 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012.

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012. A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE 2012. június BEVEZETŐ Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: Név: Székesiné Huszka Katalin Születési hely: Kistelek Születési dátum: 1961. 01. 09. Lakcím: 6760, Kistelek, József Attila u. 25. Telefonszám: 06-70-6196701 E-mail

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bencze Sándorné

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bencze Sándorné DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bencze Sándorné Veszprém 2009 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Korszerűsítési törekvések a pedagógiai gyakorlatban megoldható prevenciós, korrekciós

Részletesebben

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa A TESTNEVELÉSI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTJAI- SZAKMAI IRÁNYELV Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa Budapest 2007 Az útmutató kidolgozása

Részletesebben

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online.

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014. Készítette: Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető 1 2013. Napirendi pontok 1. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 2. A 2013 2014 - es nevelési év működési rendje 3. A

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Aki nem tart lépést szakmája

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ

SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ Budapest, 2009. - 1 - BEVEZETŐ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 16. b)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről... 2 Belső Ellenőrzés 2009. évi munkatervének

Részletesebben

Kérdések, felvetések tartalomjegyzéke

Kérdések, felvetések tartalomjegyzéke ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A sajátos nevelési igényről

A sajátos nevelési igényről A sajátos nevelési igényről Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Készítette: Iván

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A BUDAPEST XIV. KERÜLETI ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Általános szabályok I. rész Bevezető A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Báthori Adél Lőrinczné Kovács Terézia Somorjai Ágnes Székelyné Kárpáti Ildikó sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Gosztonyi Nóra Őszi Tamásné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben