Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vég-Várad. Az előadást követő vita."

Átírás

1 Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható a szöveg lejegyzője számára) Végtelen nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a nagyon érdekes előadást, és én is olvasgattam a váradi vártörténeti dolgokat, és érdekel egy bizonyos ellentét merült fel bennem, hogyha itten (nem érthető szövegrész) professzor úr megmagyarázná. Én azt olvastam, hogy Rákóczinak a szerencsétlen lengyelországi hadjárata után hatalmas ellentábora volt itt, Erdélyben. Nagyon sokan nem akarták többé fejedelemnek. Viszont az előadásból az tűnt ki, hogy Erdély nagy része akarta fejedelemnek, csupán a déli részekben voltak Barcsaynak hívei. Nem tudom most már, a valóságban hogy lehetett ez, mert itt az előadásban egész mást hallottunk, mint azelőtt olvastam. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy amikor elvonultak innen a váradi védők... Volt ezelőtt pár évvel a Körösvidéki Múzeumban egy kiállítás. Nézegettem ott az iratokat, a latin iratokat, okmányokat, és ott azt vettem ki, hogy egy része ezeknek a védőknek Debrecenbe ment, nem csupán Dés vidékére. Hát erre vonatkozólag szeretnék választ kapni. Kovács József: Engedjék meg, mert aztán sokan iratkoznak, és elfelejtem. Nos, és már a második előadás után vagyok. Kérem, valóban megoszlik a nézet az első kérdésben. Én azért említettem, hogy egyik dokumentációs bázisom éppen Deák Farkas, aki nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, és rengeteg dokumentumkötetet hozott ki. Szerinte is és Kővári szerint is főleg a déli részek ragaszkodtak Barcsayhoz, és a Csákyak, akiknek Magyarországon is voltak birtokaik, semmiképpen sem tudták megbocsátani Rákóczi őseinek valamilyen földelvevési problémáját. Csáky befolyásos személy volt a nádornál, és befolyásos személy volt a császárnál. És nyilvánvalóan hogy a császárpártiak, lett légyen azok Erdélyből vagy Magyarországról, természetesen hogy nem támogatták Rákóczit. A második kérdés... mi is volt? Nagy Béla: Debrecen felé... Kovács József: Ja igen, úgy van. Kérem szépen, valóban Debrecen felé indulnak el. Szeidi pasa kapja azt a feladatot, hogy négyezer emberrel kísérje a háromszázötven személyt, nehogy a török erők megtámadják, mert a történetírók azt mondják, Ali basában volt annyi becsület, hogy ígéretét egyelőre betartotta. Tényleg Debrecen felé indultak, javítsam ki, amit mondtam. A zöme Szilágysomlyón keresztül Dés vidékére vonult. N. N.: (szintén azonosítatlan) Kérem szépen, az a kérdésem van, milyen kapcsolat állt fenn akkor a Porta között és az erdélyi fejedelemség között, hogy a Portának jogában volt arra, hogy megváltoztassa az erdélyi fejedelem személyét? Kovács József: A Portának nem volt joga megváltoztatni. Erdély csupán tallérokat, aranyat, jobban mondva ezüstöt fizetett a törököknek, és ennek ellenében néminemű függetlenségnek örvendett. Megkapta az országgyűlést, ő választotta meg a fejedelmet. Más beleszólása a törököknek nem volt. A törökök csupán miután Rákóczi az ő engedélyük nélkül külföldi háborút viselt ezt nem engedte meg a török porta. Ő Lengyelországban volt, hát volt benne egy kis nagyzási törekvés is, Lengyelország királya szeretett volna lenni, és ezt

2 nem vette szívesen a török porta. És ezért önhatalmúlag letette, illetve nem fogadta el a további uralkodását Rákóczinak, és megválasztatta Barcsayt. Barcsayt is megválasztották a déli részek, nem nevezték ki, megválasztották. De végső soron arra a konklúzióra is juthatunk, hogy ők kényszerítették. Kényszerítették, ők tették Erdély fejedelmévé. Varga Gábor mérnök: Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy professzor úr elfogadta meghívásunkat, és Váradon, Nagyvárad közönsége előtt ilyen szép, dokumentált előadást tartott a Várad 1660-as ostromáról. Nagy örömömre szolgál, és örömünkre szolgál, azt hiszem, itt a teremben ülő ember nevében mondom, mert egy eléggé élő lokálpatrióta sérelmünkön orvosol egy keveset. Lokálpatrióta sérelmünk, aminek anyagi materializálódása éppen hátunk mögött található 250 m-re, az a bizonyos váradi vár. Közép-Európa egyik legnagyobb vára, ami enyhén szólva a felelőtlenség netovábbjaként pusztul napról napra, évről évre. Amikor ezelőtt másfél évvel ugyanezen a helyen, ahol a professzor úr áll, a Várad főépítészét 1 megkérdeztük, hogy miért új városközpontot akarnak horribilis összegért építeni, miért nem a várat restaurálják, azt kérdezte tőlünk, hogy mi közünk nekünk ehhez a várhoz? Azt hiszem, hogy sokkal több közünk van, mint ahogy így el lehetne mondani. Másik két materializálódása ennek a sérelmünknek: itt van két könyv. Az egyik megjelent - judeţul Bihor ben. A történelemmel foglalkozó részben megemlíti az 1241-es ostromot, utána pedig gyorsan a XVIII. századról van szó. Semmi többet. A másik: itt van a Judeţul Bihor, megjelent 1979-ben. Ebben a 30 oldalnyi történelmi részen belül másfél oldal foglalkozik Várad összes ostromaival, többek között megemlítve ezt az 1660-as ostromot egy ekkora passzusban. (Mutatja.) Hát már csak ezért is jóleső érzés volt hallani, hogy Kovács József professzor, aki nemcsak a történelemtudományok professzora, hanem nemzetiségi életünk egyik haladó politikusa is, ilyen szépen és ilyen méltányos szavakkal nemcsak hogy ismeri, hanem közvetíti is, kommunikálja is a ma élő nagyváradiaknak ennek az ostromnak a történetét. Volna viszont egy kérdésem, amivel egy kicsit ellent vetnék a professzor úrnak. Amennyiben tudom, Várad városának nem volt a legpozitívabb szerepe ebben az ostromban. Szalárdi legalábbis említi, hogy Nagyvárad városának nem kis mértékben a veszélyt az okozta, hogy a Várad városának lakói bizony jó néhány százalékban, hát nem kell mondjam, hogy döntő többségben elhagyták az ősi várat. Mi erről a professzor úr véleménye? Kovács József: Én nem akartam ünneprontó lenni. (Nevetés) Én nem azt mondom, hogy mindenki elszaladt, de Deák Farkas is hangsúlyozza azt, hogy nagyon sokan. Képzetlen emberek kerültek be a várba, városi polgárok, városi személyek, és hát ők avatatlanul védelmezték a várat. Valószínűleg voltak olyanok is, lehet, hogy a zöm elfutott, meg említettem azt is, hogy egy váradi volt, aki elárulta a helyzetet, de hát ocsú minden búzában van. Ez volt, ugye a kérdés? Na, most a másikra szeretnék valamit még. Az, hogy ezt a két kötetet itt említette. Ne vegyék rossz néven, elvtársak, itt már a történészek... valószínűleg a történészeket megkérték arra, hogy megfelelő módon tárjanak fel mindent, szerepeljen minden. Én magam is részt vettem Kolozs megye történetének megírásában. Hát mi megvitattuk, megbeszéltük, nem nagyzoltunk el semmit. Hát ilyen eseményekről nem szabad megfeledkezni, hisz Erdély 1 Orbán Károlynak hívták Nagyvárad akkori főépítészét. 2 Magyarul: Bihar megye.

3 jelentős tömegei Várad felé tekintettek abban az időben, és valószínűleg engedjék meg, hogy megmondjam nemtudásból származhat az, hogy nem szerepel ez. Tóth Károly Antal tanár: Én a Varga Gábor hozzászólásához kapcsolódnék egyrészt. Másrészt viszont önhöz nem... (nem érthető szövegrész).. mint a Központi Bizottság tagjához... Kovács József: Én mint történész jöttem el elsősorban. Tóth Károly Antal: Én erről a Bihar-könyvről szeretnék először is beszélni. Amikor az ember kezébe veszi a könyvet, nyilván, hogy örömmel üdvözli, és keresi mindazt, ami mindnyájunkra vonatkozik, mindazokra az emberekre, akik itt éltek évszázadokon keresztül együtt, és a mai nap is élnek. Tehát hogy megtaláljuk a románságnak is, a magyarságnak is a múltjára vonatkozó adatokat, nem azért, hogy vetélkedjünk, hanem azért, hogy egyrészt kölcsönösen megismerve egymás útját, ezáltal is közelebb kerülhessünk egymáshoz, másrészt viszont azért, hogy a magunk múltját megismerve a méltóságtudatunkhoz ez is valamit hozzáad. Na, most én elolvasva a történelmi részt, felelősségem tudatában kijelentem: ez nem Bihar megye története, ez a bihari románságnak a története. Alá is támasztom adatokkal. A X. századtól szóló résztől, tehát akkortól, amikor a magyarság ősei megjelentek ezen a területen, 943 sor foglalkozik az eseményekkel napjainkig. Ebből a 943 sorból 114 sorban található olyan adat, ami egyértelműen a magyarságra vonatkoztatható, vagyis vagy konkrétan neveket említ meg, vagy megemlíti, hogy ideérkeztek a magyarok vagy ehhez hasonlókat, vagy pedig például ha a katolikus egyházról beszél, akkor is nyilvánvaló, hogy a magyarságról van szó. A 114 sorból 87 sorban elmarasztalólag foglalkozik a magyarokkal, 52 sorban Horthy idejéről, méltán, 32 sorban mint hódítókról, meg mint kizsákmányolókról. Tehát a 943 sorból csak 30 sor marad, amelyikből az derül ki, hogy egyáltalán itt voltunk, hogy volt valamiféle pozitív hozzájárulásunk is. Azáltal, hogy a könyv megfogalmazásai nem pontosak, valahogy egy kicsit elkenődik az, hogy bizonyos dolgok közösen történtek itt, vagy bizonyos dolgokat esetleg mondjuk a magyarság bizonyos képviselői csináltak. Ez elkenődik, és ennek tulajdonítható például a következő eset. A kézdivásárhelyi múzeum látogatói más vidékekről érkezett látogatói reklamálták, hogy a feliratok csak magyar nyelven vannak. Mert az ő önérzetüket ez a dolog sérti. Aztán kiszállt egy bizottság, és megállapította, hogy a céhzászlókon vannak csak magyar feliratok. Véleményem szerint az ilyen beállítása a dolgoknak az, ami félretájékoztatja a jóhiszemű román olvasót, és nem érti, hogy miért van az, amit mondjuk éppen egy ilyen múzeumban lát. Jártam a nyáron a gyergyószentmiklósi múzeumban. A céhek (néhány szó érthetetlen) mesterségével kapcsolatos rész csodálatos Elnézést kérek, igyekszem minél rövidebben. Kovács József: A vonatom indul... Már ne haragudjon... Tóth Károly Antal: Igen... És amikor viszont a népművészeti részlegre értem, ott egy teljesen tudománytalan zagyvaság fogadott. Milyen értelemben? Ha azt mutatta volna be, hogy hazánk különböző tájain a fafaragás hogy néz ki rendben van. Vagy a népviseletet mutatja be hazánk különböző tájain... De a falvak neve a hely pontos megjelölése nélkül szerepelt, azt sem lehetett tudni, hogy az ország melyik részén vannak. Tehát végeredményben a Gyergyói medence népművészetének egy teljes elkenése az ország más vidékeinek művészetével. Ekkor lementem, és a hölgytől, akitől a jegyet vásároltuk, kértem a vendégkönyvet. Azt mondja, hogy nem adhatja, mert a város vezetői visszavonták a

4 vendégkönyvet, mert a látogatók nem megfelelő dolgokat írtak bele. Én a tudománytalanságot akartam kifogásolni. Ennyit ugye az elkenésről. Most beszéljünk konkrétabban Bihar megye történetéről. Hogyan képzelhető el Bihar megye történetének a megírása például László királynak az említése nélkül, aki az első várat építette Váradon, és a város mintegy az ő sírja körül épült fel. Vagy Zápolya János, Fráter György és a váradi béke említése nélkül. Vagy egyáltalán annak említése nélkül, hogy ezek a vidékek hogyan és miképpen kapcsolódtak a tulajdonképpeni Erdélyhez. Bethlen Gábornak a nevét én nem láttam ebben a könyvben lehet, hogy én vagyok a hibás benne, se Báthory István, se Bocskai István nevét, pedig ezek valamikor a váradi várkapitányok voltak, és úgy kerültek aztán a fejedelmi székbe vagy a lengyel trónra. Vagy mondjuk kisebb személyiség: Szacsvay Imrének a nevét sehol nem találtam, pedig szobra is van Váradon, vagy Rulikowski Kázmérét sem, aki lengyel létére egy idegen nép szabadságáért áldozta az életét. Nem találom a negyvennyolcas forradalomnak a taglalását például. Ugyanis nyilvánvaló, hogy románok is, magyarok is éltek ezen a tájon. Én hiányolom ebből a könyvből, hogy nem mondja ki világosan: sajnos a forradalmi magyarországi kormány a nemzetiségi kérdésben egyáltalán nem volt forradalmi, és ez a más nemzetiségű népeket ellenforradalmi pozícióba kényszerítette. És hogy lényegében volt egy ilyen ellentmondás a népek között, és hogy Várad lényegében nagy szerepet játszott a 48-as szabadságharc és forradalom idején a magyarság számára is, lévén, hogy itt fegyvergyár volt, Kossuth is járt akkor itt. És akkor a következő mondatot olvashatjuk a könyvben: Solidari cu oastea de ţărani a lui Avram Iancu au fost şi locuitorii din Oradea 3. Ez így megfogalmazva hogy mondjam, hát szóval nem igaz. Hogy közöttük voltak ilyenek is és olyanok is, és sajnos megosztottak voltak, az más lapra tartozik. De így ez a mondat nem felel meg a valóságnak. Én jártam fenn a Kálvária-dombon, ahonnan többek között a törökök is lőtték tudtommal a várat. Onnan nagyon szépen látszik az egész vár. Diákokkal voltam, ugyanis tanár vagyok. Megmondom előre, hogy mit akarok ezzel illusztrálni: azt, hogy milyen hangulat alakul ki a helytörténet és általában a történelem vonatkozásában akkor, hogyha a történelmet az említett módon tárgyaljuk. Megkérdeztem a diákjaimat: tudjátok-e, hogy azon a helyen ki épített legelőször várat? Jó, hogy az a srác, aki erre válaszolt, csak úgy kapásból mondott valamit, mert éppen olyan tréfás vagy mit tudom én, milyen hangulatban volt, és mindenre volt valamilyen jó poénja. Amikor megkérdeztem tőle, ki építette legelőször ezt a várat, azt válaszolta, hogy Tudor Vladimirescu. Vajon miért pont ez jut eszébe? Ismerjük a pszichológiai tesztet, amikor valakinek mondanak egy szót, hogy mi jut róla az eszébe, az jellemző valamilyen vonatkozásban. Mit találunk, ha megnézzük, mit mond ez a könyv a kulturális múltunkról? A mi kulturálisművészeti hagyományaink című rész az, amelyik a folklór ismertetését követi; ott 45 román kulturális személyiséget említ meg és 10 magyart. Húsz román nyelvű nyomtatványt és időszakos kiadványt említ de csak két magyart. Az érdekes az, hogy a 1919 előtti időszakból 14 román nyelvűt és egyetlen magyar nyelvűt. Szóval szerintem ez rossz beállítása a dolgoknak. A művelődésről szóló fejezetből hiányzanak olyan nevek, mint például Vitéz János. A nagy humanista híres könyvtára egy félmondatban szerepel, olyan értelemben, hogy az itt élő 3 Magyarul: Avram Iancu parasztseregével Nagyárad lakosai is szolidárisak voltak.

5 népek kizsákmányolásából a katolikus egyház kultúrára is fektetett be. Hiányzik Janus Pannonius neve; a Csokonai Vitéz Mihályé, aki itt szerezte Váradon a halálos megbetegedését, hűlését; Juhász Gyuláról sem esik szó. Bartók Bélának a neve csupán a folklórgyűjtéseknél szerepel, de nem az itt említett részben. Babits Mihály, Dutka Ákos, Halász Emőd vagy Szabó Magda neve nem szerepel sehol az egész könyvben, legalábbis én nem találtam őket. Nem található Rimanóczi Kálmán neve, akinek Várad nagyon sok szép épületét köszönheti. Szigligeti Edének a neve. Ír arról, hogy kik látogatták meg Váradot. Ezek közül hiányzik Petőfi, vagy Jókai Mór neve például. Őszintén szólva nem tudom, hogyan lehet ilyen könyvet írni. Egyébként a történelmi könyvek vonatkozásában az illetékes fórumokon már többször szóba kerültek ehhez hasonló hiányosságok, és tudtommal semmi az égvilágon nem történt. Mindez azért egy olyan városban történik és egy olyan megyében, ahol a lakosságnak a 77- es népszámlálási adatok szerint 31,66 %-a magyar, Nagyváradnak jelen pillanatban 44,2 %-a magyar. Ha most végigmegyünk az időben, 66-ban 51,41 %-a volt magyar, és egy hazai kiadványban azt láttam, hogy 56-ban, ha jól emlékszem rá, 60 % körül volt ez az arány. Mindehhez hozzátenném, hogy a tankönyv, tehát a gimnáziumi tankönyv is leszögezi, hogy a magyarság főleg a városokban élt nagy számban, a románság pedig inkább falvakon. A művelődésnek azok a vonatkozásai, amikről ebben a fejezetben szó van, inkább a városokhoz kapcsolódhat. Azt hiszem, hogy ennek a függvényében is a legteljesebb mértékben furcsa ez az arány, amikor így ismerteti a könyv a kulturális életet. A tankönyvből is szeretnék egy mondatot idézni, amelyik nagyon hasonló ezekhez a vonatkozásokhoz, amelyekről eddig szóltam. A mondat így szól: maghiarii şi secuii integrîndu-se civilizaţiei existente - mármint Erdélyben - vor contribui alături de români la sporirea acestuia. 4 Én ezt az állítást is egyrészt hát nevezzem most csak tudománytalannak, ugyanis még a bolgárok esetében is, akik valóban átvették, asszimilálták a szlávságnak a nyelvét, de mégsem integrálódtak abban az értelemben, ahogy a fogalmat itt használják. Hogy közösen építették ezt a civilizációt, hogy egymásra hatottak az más, de ez a megfogalmazás alapvetően... megmondom őszintén: sért engem ez a megfogalmazás. Na, most az oktatásról szóló... Kovács József: De elvtárs drága, ne haragudjon, én nem azért jöttem ide, kérem szépen, most egy csomó panaszt elmondjanak. Őszintén mondom, nekem holnap reggel Kolozsváron kell legyek, ha törik, ha szakad. Fogja rövidebbre, jó? Tóth Károly Antal: Igyekszem rövidebbre fogni. Az oktatásról szóló fejezetben a következő derül ki: Bihar megye lakosságának 31,66 %-a magyar. Ebből magyar óvodába és napközibe a lakosok 15,91 %-a jár, tehát a fele arány. Gimnáziumba és elemi iskolába 27,6 %-a. Arról nincsenek adatok, hogy a líceumi tanulók összlétszáma mennyi. Egy másik fejezet adatait felhasználva kiszámítottam, hogy legjobb esetben is a tanulók 11,32 %-a jár magyar nyelvű líceumba és szakiskolába. Ehhez hozzá kell tennem azt, hogy a líceumnak az első két osztálya kötelező. Akkor milyen lehet vajon a helyzet anyanyelvi vonatkozásban a líceum utolsó két osztályában? S ehhez még azt is hozzá kell tennem, hogy vannak vegyes osztályok, olyan értelemben, hogy bizonyos tantárgyakat magyarul tanulnak, más tantárgyakat románul. Feltételezem, hogy a magyar nyelvű oktatáshoz ezeket az osztályokat is odaszámították. 4 A magyarok és a székelyek beintegrálódván az ott létező civilizációba, a románok mellett maguk is hozzájárulnak majd ennek gyarapításához.

6 Na, most az, hogy nincsenek egyetemek magyar nyelven, végeredményben én úgy vélem, hogy ez mintegy készteti a szülőket arra, hogy a gyermekeiket román nyelvű iskolába adják, annak ellenére, hogy hogy mondjam ezt senki az égvilágon nem mondja nekik. Sőt. Viszont megmondom őszintén számomra nagyon hasonlít ez ahhoz a szituációhoz, amikor tudjuk valakiről, hogy át kell menjen a túlsó partra, lezárjuk a hidat, és azt mondjuk, hogy nem kötelező átmenni. Most tényleg csak két perc türelmet kérek még Itt van Várad térképe, biztosan ismerjük, nem tudom, hány évvel ezelőtt adták ki. 701 utcanévből 137 román történelmi és kulturális személyiségé nagyon helyes viszont magyar mindössze 16 van. Az összes nevek 19,54%- át román személyiségek neve képezi, a magyaroké viszont csak 2,28%. Viszont francia például 8 van, tehát nyolc darab van, vagyis feleannyi, mint magyar. Hogy Ady Endre út például nincs Nagyváradon, ennél abszurdabb dolgot én nem is tudok elképzelni. Vagy Juhász Gyula vagy Szigligeti Ede vagy Vitéz János vagy Janus Pannonius hogy csak a legnagyobbakat említsem. Szóval ezek a dolgok hogyan magyarázhatók meg? És lényegében hogyan egyeztethetők össze például azzal is, hogy elmegy a diák a váradi állatkertbe és ha nincs képzett kísérője halvány gőze nincs, hogy milyen állatot lát. Ezt figyelve olyan marhaságokat hallottam, hogy a hajam az égnek állt. Ki van téve az állat neve latinul, ott van románul is, de nincsen meg magyarul. Vagy folytathatnánk a műemlékvédelemmel, például a Rhédey-kápolna. Szóval, ez hogy egyeztethető össze azzal, amit ezekről a kérdésekről szokás mondani? Kovács József: Kérem, amikor örömmel vállaltam ezt az előadást, az fogamzott meg bennem, hogy miután egy sereg alapvető történelmi mű, románul, magyarul megjelent, s amelyek megmutatják azokat a törvényszerűségeket, amelyekkel fejlődött hazánk, fontos rátérni a helyi történetírásra. Ezt a tudományos ülésszakon is elmondottam, s úgy éreztem, az emberek helyeselték. Megkérdem az elvtársat, hány cikket jelentetett meg a mesterségéből román és magyar nyelven? Tóth Károly Antal: Hát én nem tudnám összeszámítani, elsősorban magyar nyelven jelentek meg. Kovács József: Hány? Tóth Károly Antal: Nem tudom. Kovács József: Azt tudomásul vette vajon az a kollektíva, amely ezt a könyvet szerkesztette? Ne vegye rossz néven... Tóth Károly Antal: Én nem történész vagyok, elnézést kérek, én biológus vagyok. Tehát az én... Kovács József: Valószínűleg biológiai rész is van ebben. Nem? Ebben a könyven. Ez nem történelmi munka. Mivel járultak hozzá? Elvtársak, ki szeretném hangsúlyozni azt, hogyha mi nem teszünk meg mindent, nem végezzük el a munkánkat nem önre vonatkozik, nehogy félreértsen, tanár elvtárs, nem. De ha mi a magunk helyén nem végezünk el mindent, gondolok a történelmi problémákra például, hogyha mi nem tudatosítjuk azt, kérem szépen, hogy a helyi történetírásban meg a helyi történelemben mi a fontos, mi nem fontos, akkor, mondjuk, az a kollektíva nem ismeri meg. Miért nem hívta önt az a kollektíva nem önt (itt előbb T. K. A. felé fordul, majd általában a többiekhez), önt, történészt, hogy megkérdezze, szerepeljen ön is ennek a kötetnek a megírásában. Miért hívnak meg minket Kolozsvárról? Önöket is meg kell, hogy hívják, de le is kell tegyük a garast. Elvtársak, drága, ne haragudjanak, hogy azt mondom,

7 nem csak sírni kell. Álljuk meg a helyünket, (ismét T. K. A. felé) nem önnek mondom, nehogy félreértsen, sok helyen hall az ember kérem szépen, mit tudom én, a panaszokat, nem erre kell gondolni. Végezzünk el mindent becsületesen, lelkiismeretesen, kérem, írjunk az újságban, írjunk románul, írjunk magyarul, váljék köztudottá, mindenkinek férkőzzék a szívéhez az a cikk, és akkor meg fogják látni az elvtársak, hogy nem lesznek ilyen eget rengető hibák. De vigyázni kell arra is, hogy a történelem tiszteli a statisztikát, tanár kolléga, de nem minden a statisztika. Tehát hogy ennyi személyt szerepeltetek innen, annyi személyt szerepeltetek onnan, annyit szerepeltetek onnan, nem ezt kell mindig alapul venni. Vajon hogyan tárja fel ezt a kérdést, amit fontosnak tartunk ugye, mennyiben követi tényleg az életnek a fejlődését, s akkor valószínűleg, hogy sok mindent ki tudunk küszöbölni. Én ezt tapasztalatból mondom, elvtársak, kötelességemnek tartottam mindig a bukaresti román történészekkel ismertetni minden magyarul megjelenő munkát. Forgassák, üssék fel az Anuarul Institutului de Istoriét 5, mindegyikben van egy recenzióm egy magyar könyvről a román közönségnek, a bukaresti román közönségnek vagy Iaşi-inak, amely nem tud magyarul. Megismerik a kérdést, utána tartalmat kérnek román nyelven, mert érdekli őket a kérdés. Tehát köztudottá kell tenni azt, hogy ez a személyiség ezt és ezt a szerepet játszotta itt, de ezt csak úgy lehet, elvtársak, nem hogy felvetem egy gyűlésen, ezzel nem tudjuk megoldani. Hanem az, kérem szépen, itt van egy újságíró, kérem, az újságíró közölje, közöljék a lapok, de ugyanakkor jelentessük meg románul is, mert van, aki nem tud magyarul, hogy értse meg az, honnan tudja azt, kérem szépen, hogy mondjuk mi a fontos, vagy mi a nem fontos. Tóth Károly Antal: Elnézést, csak annyit... Kovács József: Tessék. Tóth Károly Antal: Milyen jogon ír egy történész történelmi vonatkozású dolgokról, ha nincs tájékozódva bennük? Kovács József: Kérem, a történelem nem hogy furcsa tárgy, a történelemben végtelenül gazdag adathalmaz áll a rendelkezésedre, és feltesszük a kérdést: képes-e az illető történész átfogni az egészet, vagy nem képes átfogni az egészet? S kimarad... Egy hang: Akkor is meg kell írja, ha nem képes. Duma István munkás: Nem akarom... egy pillanat... A tanár elvtárs, úgy gondolom, hogy túl mélyen és túl részletesen akarta kifejezni, ami esetleg sértő a tanár elvtársnak, és talán másoknak is. Az a kétnyelvűség, az a barátság, az az együttdolgozás, szolidaritás, ami a gyárban van, nem szemmel látható, nem tapogatható, nem látszik üzleten, nem látszik sehol. Kívül nem látszik. Belül a gyárban egymást segítjük, román, magyar, férj, feleség, minden. Kívülről nem látszik belőle semmi. Talán ezt akarta elmondani, de nem tudta két szóval. Ez kéne látszódjon, mint ahogy talán a Brassó környékén, Tízfaluban vagy valahol... A kiírások üzleteken, ugye, színházaknál, mindenütt kiírva, hogy tényleg..(itt egy rövid szövegrészlet hiányzik).. élnek azok a magyarok, nem láttam sehol. Ugye hát hogy élnek itt a magyarok? Hát tiszta román minden. Hát látszik valami? Holott a gyárban úgy vagyunk, hogy egymás kenyeréből eszünk, egymás kezét fogjuk, egymást segítjük. Nem látszik. Talán ezt akarta elmondani, de hát nagyon részletesen mondta. Bocsánat, hogy beleszóltam, tényleg egy percre. Kovács József: Ne vegyék rossz néven, ha azt mondom, én egy intézménynek vagyok a helyettes vezetője, a Babeş-Bolyai Egyetemnek. Kérem, én most már nem tudnám végignézni azt, hogy hol van kiírva valami magyarul, vagy románul van kiírva. Ne haragudjék, kérem 5 A Történelmi Intézet Évkönyvét.

8 szépen, mindkét nyelvet használjuk, mi együtt dolgozunk, tehát éppúgy, mint ahogy a Carbochimban együtt dolgoznak az emberek, van magyar színházunk, van magyar operánk, vannak magyar folyóirataink, hát kérem, a magyarországi elvtársak álljanak meg egy újságstandnál. Igaz, azt mondotta az újságíró elvtárs, hogy hát hamar elkelnek a lapok. Hát ne vegyenek meg minden lapot, kapjon más is. (Egyesek nevetnek.) Tehát ne szűkítsük le ezt a kérdést csupán arra, hogy itt nincs kiírva, kérem szépen a pîine melltett, hogy kenyér. Mert azért hogyha szétnézünk, ne haragudjanak, nem egy boltban voltam benn, igazán úgy vettem észre, én mindegy, hogy románul kérdeztem, magyarul kérdeztem Közbeszólás: Akkor se kapott semmit (nevetés) Kovács József: Ne haragudjanak, kérem szépen, láttam valakinek a cégjelzését, tiszta román név, és kérem szépen, nem tudnám megmondani, gyönyörű magyar zene volt benne. És hallgatta valószínűleg. Mi így éretjük ezt, és így szeretnénk. Higgyék el, én nagyon sokat írok az együttműködésről. Mert mi együtt vagyunk. De mindenki mondja a maga nyelvén. Hát persze, igyekszik megértetni magát. De közösen dolgozunk, és valamit tudunk kihozni. Én nem mondom azt, hogy mindent tökéletesnek kell lássunk, és nem mondom azt, hogy bizonyos kérdéseket az illető szerveknél mondjuk, ne vessünk fel. Például felvetette a vár restaurálásának a kérdését. Én nem hiszem, hogy ezt meg fogják szüntetni. Nem tudok beleszólni ebbe a kérdésbe, én azt hiszem, hogy majd amikor lesz erre is pénzünk, azt is rendbe fogják szedni. Meg vagyok győződve arról, hogyha ilyen munkát fogunk folytatni, hogy egymást jobban megismerjük, jobb kötet jelenik meg, mint az. Én sajnos nem láttam. Őszintén megmondom, még a mienket sem láttam, pedig a mienk is megjelent már augusztusban, és én is szerző voltam benne. De remélem, kérem szépen, hogy azokban nincsenek ilyen hibák. Mert hát közelebb ülünk a tűznél vagyunk ugye, a dokumentumoknál vagyunk, és hát igyekszünk ugye mindent megfelelő módon feltárni. De elvtársak, ne haragudjanak, még egyszer mondom, énnekem reggel Kolozsváron kell legyek, ha törik, ha szakad, mert egy bukaresti bizottság van itt, és ezért elnézésüket kérem, és nagyon kérem, egyezzenek bele, hogy fejezzük be, jó? (taps)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral. Az interjút készítette Tóth Károly Antal

Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral. Az interjút készítette Tóth Károly Antal Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral Az interjút készítette Tóth Károly Antal Még otthon - A svéd oktatási rendszert Magyarországon sokan követendő példaképnek tekintik. Mielőtt

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

Görömbei András és Nagy Gáspár Varsóban

Görömbei András és Nagy Gáspár Varsóban Görömbei András és Nagy Gáspár Varsóban 2000. május 16. Varsó, ul. Marszałkowska 80 Az ezredfordulóra a nulladik évre a művészetek mintha elfáradtak volna akarva-akaratlanul elgondolkozik az ember: mit

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel Minden magyarországi nemzetiségnek, népcsoportnak vannak emblematikus személyiségei, megkerülhetetlen szakemberei, a közéletben,

Részletesebben

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens valóság 245 Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens Educatio: Kérlek, mutatkozz be röviden olvasóinknak! LA: Nguyen Luu Lan Anh-nak [kiejtés: nuəŋ liu lʌn ain] hívnak. 16 éves koromban

Részletesebben

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET NYELVÉBEN ÉL A NEMZET Ezt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam, hanem mert az alábbiakban

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése JELIGE: Jó cselekedeteink lámpásként világítsanak a Jézus-várás hosszú adventjében. Így lesznek majd olyan kincseink, amelyek a földi élet elteltével sem veszítik el értéküket. rsemjén Község Önkor- É

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Lehet félni, de nem ez a dolgunk

Lehet félni, de nem ez a dolgunk Lehet félni, de nem ez a dolgunk Crnkovity Gabriellával, Huszta Dániellel és Mészáros Gáborral Berényi Emõke, Bózsó Izabella, Brenner János és Magó Attila beszélget Bózsó Izabella: A következő egy órában

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében.

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében. Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2014/3 szét kell vágnunk Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) a félelemnek

Részletesebben

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 Városunk, Salgótarján TARTALOM KÖSZÖNTŐ 4 MÚLT, JELEN, JÖVŐ KÖZÉLET 5 CSAPATJÁTÉKOS A POLGÁRMESTER VÉLEMÉNY 10 VÁROSFEJLESZTÉS: HOGYAN TOVÁBB? KULTÚRA 12

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

Nekem még nagyon sok dolgom van itthon

Nekem még nagyon sok dolgom van itthon XI X. ÉVF VFOLYA YAM 1. SZÁ ZÁM 20 10. JANUÁR BOL OLDO DOGA SSZONY NY HAVA KI SKUN UNLA LACH CHÁZ A ÖN KORM RMÁN YZ AT ÁNAK KÖZ ÉL ETI, KUL TURÁ RÁLI LIS, HAG AGYO YOMÁ MÁNY ŐR ZŐ ÉS SZÓR ÓRAK AKOZ TA

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben