Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vég-Várad. Az előadást követő vita."

Átírás

1 Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható a szöveg lejegyzője számára) Végtelen nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a nagyon érdekes előadást, és én is olvasgattam a váradi vártörténeti dolgokat, és érdekel egy bizonyos ellentét merült fel bennem, hogyha itten (nem érthető szövegrész) professzor úr megmagyarázná. Én azt olvastam, hogy Rákóczinak a szerencsétlen lengyelországi hadjárata után hatalmas ellentábora volt itt, Erdélyben. Nagyon sokan nem akarták többé fejedelemnek. Viszont az előadásból az tűnt ki, hogy Erdély nagy része akarta fejedelemnek, csupán a déli részekben voltak Barcsaynak hívei. Nem tudom most már, a valóságban hogy lehetett ez, mert itt az előadásban egész mást hallottunk, mint azelőtt olvastam. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy amikor elvonultak innen a váradi védők... Volt ezelőtt pár évvel a Körösvidéki Múzeumban egy kiállítás. Nézegettem ott az iratokat, a latin iratokat, okmányokat, és ott azt vettem ki, hogy egy része ezeknek a védőknek Debrecenbe ment, nem csupán Dés vidékére. Hát erre vonatkozólag szeretnék választ kapni. Kovács József: Engedjék meg, mert aztán sokan iratkoznak, és elfelejtem. Nos, és már a második előadás után vagyok. Kérem, valóban megoszlik a nézet az első kérdésben. Én azért említettem, hogy egyik dokumentációs bázisom éppen Deák Farkas, aki nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, és rengeteg dokumentumkötetet hozott ki. Szerinte is és Kővári szerint is főleg a déli részek ragaszkodtak Barcsayhoz, és a Csákyak, akiknek Magyarországon is voltak birtokaik, semmiképpen sem tudták megbocsátani Rákóczi őseinek valamilyen földelvevési problémáját. Csáky befolyásos személy volt a nádornál, és befolyásos személy volt a császárnál. És nyilvánvalóan hogy a császárpártiak, lett légyen azok Erdélyből vagy Magyarországról, természetesen hogy nem támogatták Rákóczit. A második kérdés... mi is volt? Nagy Béla: Debrecen felé... Kovács József: Ja igen, úgy van. Kérem szépen, valóban Debrecen felé indulnak el. Szeidi pasa kapja azt a feladatot, hogy négyezer emberrel kísérje a háromszázötven személyt, nehogy a török erők megtámadják, mert a történetírók azt mondják, Ali basában volt annyi becsület, hogy ígéretét egyelőre betartotta. Tényleg Debrecen felé indultak, javítsam ki, amit mondtam. A zöme Szilágysomlyón keresztül Dés vidékére vonult. N. N.: (szintén azonosítatlan) Kérem szépen, az a kérdésem van, milyen kapcsolat állt fenn akkor a Porta között és az erdélyi fejedelemség között, hogy a Portának jogában volt arra, hogy megváltoztassa az erdélyi fejedelem személyét? Kovács József: A Portának nem volt joga megváltoztatni. Erdély csupán tallérokat, aranyat, jobban mondva ezüstöt fizetett a törököknek, és ennek ellenében néminemű függetlenségnek örvendett. Megkapta az országgyűlést, ő választotta meg a fejedelmet. Más beleszólása a törököknek nem volt. A törökök csupán miután Rákóczi az ő engedélyük nélkül külföldi háborút viselt ezt nem engedte meg a török porta. Ő Lengyelországban volt, hát volt benne egy kis nagyzási törekvés is, Lengyelország királya szeretett volna lenni, és ezt

2 nem vette szívesen a török porta. És ezért önhatalmúlag letette, illetve nem fogadta el a további uralkodását Rákóczinak, és megválasztatta Barcsayt. Barcsayt is megválasztották a déli részek, nem nevezték ki, megválasztották. De végső soron arra a konklúzióra is juthatunk, hogy ők kényszerítették. Kényszerítették, ők tették Erdély fejedelmévé. Varga Gábor mérnök: Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy professzor úr elfogadta meghívásunkat, és Váradon, Nagyvárad közönsége előtt ilyen szép, dokumentált előadást tartott a Várad 1660-as ostromáról. Nagy örömömre szolgál, és örömünkre szolgál, azt hiszem, itt a teremben ülő ember nevében mondom, mert egy eléggé élő lokálpatrióta sérelmünkön orvosol egy keveset. Lokálpatrióta sérelmünk, aminek anyagi materializálódása éppen hátunk mögött található 250 m-re, az a bizonyos váradi vár. Közép-Európa egyik legnagyobb vára, ami enyhén szólva a felelőtlenség netovábbjaként pusztul napról napra, évről évre. Amikor ezelőtt másfél évvel ugyanezen a helyen, ahol a professzor úr áll, a Várad főépítészét 1 megkérdeztük, hogy miért új városközpontot akarnak horribilis összegért építeni, miért nem a várat restaurálják, azt kérdezte tőlünk, hogy mi közünk nekünk ehhez a várhoz? Azt hiszem, hogy sokkal több közünk van, mint ahogy így el lehetne mondani. Másik két materializálódása ennek a sérelmünknek: itt van két könyv. Az egyik megjelent - judeţul Bihor ben. A történelemmel foglalkozó részben megemlíti az 1241-es ostromot, utána pedig gyorsan a XVIII. századról van szó. Semmi többet. A másik: itt van a Judeţul Bihor, megjelent 1979-ben. Ebben a 30 oldalnyi történelmi részen belül másfél oldal foglalkozik Várad összes ostromaival, többek között megemlítve ezt az 1660-as ostromot egy ekkora passzusban. (Mutatja.) Hát már csak ezért is jóleső érzés volt hallani, hogy Kovács József professzor, aki nemcsak a történelemtudományok professzora, hanem nemzetiségi életünk egyik haladó politikusa is, ilyen szépen és ilyen méltányos szavakkal nemcsak hogy ismeri, hanem közvetíti is, kommunikálja is a ma élő nagyváradiaknak ennek az ostromnak a történetét. Volna viszont egy kérdésem, amivel egy kicsit ellent vetnék a professzor úrnak. Amennyiben tudom, Várad városának nem volt a legpozitívabb szerepe ebben az ostromban. Szalárdi legalábbis említi, hogy Nagyvárad városának nem kis mértékben a veszélyt az okozta, hogy a Várad városának lakói bizony jó néhány százalékban, hát nem kell mondjam, hogy döntő többségben elhagyták az ősi várat. Mi erről a professzor úr véleménye? Kovács József: Én nem akartam ünneprontó lenni. (Nevetés) Én nem azt mondom, hogy mindenki elszaladt, de Deák Farkas is hangsúlyozza azt, hogy nagyon sokan. Képzetlen emberek kerültek be a várba, városi polgárok, városi személyek, és hát ők avatatlanul védelmezték a várat. Valószínűleg voltak olyanok is, lehet, hogy a zöm elfutott, meg említettem azt is, hogy egy váradi volt, aki elárulta a helyzetet, de hát ocsú minden búzában van. Ez volt, ugye a kérdés? Na, most a másikra szeretnék valamit még. Az, hogy ezt a két kötetet itt említette. Ne vegyék rossz néven, elvtársak, itt már a történészek... valószínűleg a történészeket megkérték arra, hogy megfelelő módon tárjanak fel mindent, szerepeljen minden. Én magam is részt vettem Kolozs megye történetének megírásában. Hát mi megvitattuk, megbeszéltük, nem nagyzoltunk el semmit. Hát ilyen eseményekről nem szabad megfeledkezni, hisz Erdély 1 Orbán Károlynak hívták Nagyvárad akkori főépítészét. 2 Magyarul: Bihar megye.

3 jelentős tömegei Várad felé tekintettek abban az időben, és valószínűleg engedjék meg, hogy megmondjam nemtudásból származhat az, hogy nem szerepel ez. Tóth Károly Antal tanár: Én a Varga Gábor hozzászólásához kapcsolódnék egyrészt. Másrészt viszont önhöz nem... (nem érthető szövegrész).. mint a Központi Bizottság tagjához... Kovács József: Én mint történész jöttem el elsősorban. Tóth Károly Antal: Én erről a Bihar-könyvről szeretnék először is beszélni. Amikor az ember kezébe veszi a könyvet, nyilván, hogy örömmel üdvözli, és keresi mindazt, ami mindnyájunkra vonatkozik, mindazokra az emberekre, akik itt éltek évszázadokon keresztül együtt, és a mai nap is élnek. Tehát hogy megtaláljuk a románságnak is, a magyarságnak is a múltjára vonatkozó adatokat, nem azért, hogy vetélkedjünk, hanem azért, hogy egyrészt kölcsönösen megismerve egymás útját, ezáltal is közelebb kerülhessünk egymáshoz, másrészt viszont azért, hogy a magunk múltját megismerve a méltóságtudatunkhoz ez is valamit hozzáad. Na, most én elolvasva a történelmi részt, felelősségem tudatában kijelentem: ez nem Bihar megye története, ez a bihari románságnak a története. Alá is támasztom adatokkal. A X. századtól szóló résztől, tehát akkortól, amikor a magyarság ősei megjelentek ezen a területen, 943 sor foglalkozik az eseményekkel napjainkig. Ebből a 943 sorból 114 sorban található olyan adat, ami egyértelműen a magyarságra vonatkoztatható, vagyis vagy konkrétan neveket említ meg, vagy megemlíti, hogy ideérkeztek a magyarok vagy ehhez hasonlókat, vagy pedig például ha a katolikus egyházról beszél, akkor is nyilvánvaló, hogy a magyarságról van szó. A 114 sorból 87 sorban elmarasztalólag foglalkozik a magyarokkal, 52 sorban Horthy idejéről, méltán, 32 sorban mint hódítókról, meg mint kizsákmányolókról. Tehát a 943 sorból csak 30 sor marad, amelyikből az derül ki, hogy egyáltalán itt voltunk, hogy volt valamiféle pozitív hozzájárulásunk is. Azáltal, hogy a könyv megfogalmazásai nem pontosak, valahogy egy kicsit elkenődik az, hogy bizonyos dolgok közösen történtek itt, vagy bizonyos dolgokat esetleg mondjuk a magyarság bizonyos képviselői csináltak. Ez elkenődik, és ennek tulajdonítható például a következő eset. A kézdivásárhelyi múzeum látogatói más vidékekről érkezett látogatói reklamálták, hogy a feliratok csak magyar nyelven vannak. Mert az ő önérzetüket ez a dolog sérti. Aztán kiszállt egy bizottság, és megállapította, hogy a céhzászlókon vannak csak magyar feliratok. Véleményem szerint az ilyen beállítása a dolgoknak az, ami félretájékoztatja a jóhiszemű román olvasót, és nem érti, hogy miért van az, amit mondjuk éppen egy ilyen múzeumban lát. Jártam a nyáron a gyergyószentmiklósi múzeumban. A céhek (néhány szó érthetetlen) mesterségével kapcsolatos rész csodálatos Elnézést kérek, igyekszem minél rövidebben. Kovács József: A vonatom indul... Már ne haragudjon... Tóth Károly Antal: Igen... És amikor viszont a népművészeti részlegre értem, ott egy teljesen tudománytalan zagyvaság fogadott. Milyen értelemben? Ha azt mutatta volna be, hogy hazánk különböző tájain a fafaragás hogy néz ki rendben van. Vagy a népviseletet mutatja be hazánk különböző tájain... De a falvak neve a hely pontos megjelölése nélkül szerepelt, azt sem lehetett tudni, hogy az ország melyik részén vannak. Tehát végeredményben a Gyergyói medence népművészetének egy teljes elkenése az ország más vidékeinek művészetével. Ekkor lementem, és a hölgytől, akitől a jegyet vásároltuk, kértem a vendégkönyvet. Azt mondja, hogy nem adhatja, mert a város vezetői visszavonták a

4 vendégkönyvet, mert a látogatók nem megfelelő dolgokat írtak bele. Én a tudománytalanságot akartam kifogásolni. Ennyit ugye az elkenésről. Most beszéljünk konkrétabban Bihar megye történetéről. Hogyan képzelhető el Bihar megye történetének a megírása például László királynak az említése nélkül, aki az első várat építette Váradon, és a város mintegy az ő sírja körül épült fel. Vagy Zápolya János, Fráter György és a váradi béke említése nélkül. Vagy egyáltalán annak említése nélkül, hogy ezek a vidékek hogyan és miképpen kapcsolódtak a tulajdonképpeni Erdélyhez. Bethlen Gábornak a nevét én nem láttam ebben a könyvben lehet, hogy én vagyok a hibás benne, se Báthory István, se Bocskai István nevét, pedig ezek valamikor a váradi várkapitányok voltak, és úgy kerültek aztán a fejedelmi székbe vagy a lengyel trónra. Vagy mondjuk kisebb személyiség: Szacsvay Imrének a nevét sehol nem találtam, pedig szobra is van Váradon, vagy Rulikowski Kázmérét sem, aki lengyel létére egy idegen nép szabadságáért áldozta az életét. Nem találom a negyvennyolcas forradalomnak a taglalását például. Ugyanis nyilvánvaló, hogy románok is, magyarok is éltek ezen a tájon. Én hiányolom ebből a könyvből, hogy nem mondja ki világosan: sajnos a forradalmi magyarországi kormány a nemzetiségi kérdésben egyáltalán nem volt forradalmi, és ez a más nemzetiségű népeket ellenforradalmi pozícióba kényszerítette. És hogy lényegében volt egy ilyen ellentmondás a népek között, és hogy Várad lényegében nagy szerepet játszott a 48-as szabadságharc és forradalom idején a magyarság számára is, lévén, hogy itt fegyvergyár volt, Kossuth is járt akkor itt. És akkor a következő mondatot olvashatjuk a könyvben: Solidari cu oastea de ţărani a lui Avram Iancu au fost şi locuitorii din Oradea 3. Ez így megfogalmazva hogy mondjam, hát szóval nem igaz. Hogy közöttük voltak ilyenek is és olyanok is, és sajnos megosztottak voltak, az más lapra tartozik. De így ez a mondat nem felel meg a valóságnak. Én jártam fenn a Kálvária-dombon, ahonnan többek között a törökök is lőtték tudtommal a várat. Onnan nagyon szépen látszik az egész vár. Diákokkal voltam, ugyanis tanár vagyok. Megmondom előre, hogy mit akarok ezzel illusztrálni: azt, hogy milyen hangulat alakul ki a helytörténet és általában a történelem vonatkozásában akkor, hogyha a történelmet az említett módon tárgyaljuk. Megkérdeztem a diákjaimat: tudjátok-e, hogy azon a helyen ki épített legelőször várat? Jó, hogy az a srác, aki erre válaszolt, csak úgy kapásból mondott valamit, mert éppen olyan tréfás vagy mit tudom én, milyen hangulatban volt, és mindenre volt valamilyen jó poénja. Amikor megkérdeztem tőle, ki építette legelőször ezt a várat, azt válaszolta, hogy Tudor Vladimirescu. Vajon miért pont ez jut eszébe? Ismerjük a pszichológiai tesztet, amikor valakinek mondanak egy szót, hogy mi jut róla az eszébe, az jellemző valamilyen vonatkozásban. Mit találunk, ha megnézzük, mit mond ez a könyv a kulturális múltunkról? A mi kulturálisművészeti hagyományaink című rész az, amelyik a folklór ismertetését követi; ott 45 román kulturális személyiséget említ meg és 10 magyart. Húsz román nyelvű nyomtatványt és időszakos kiadványt említ de csak két magyart. Az érdekes az, hogy a 1919 előtti időszakból 14 román nyelvűt és egyetlen magyar nyelvűt. Szóval szerintem ez rossz beállítása a dolgoknak. A művelődésről szóló fejezetből hiányzanak olyan nevek, mint például Vitéz János. A nagy humanista híres könyvtára egy félmondatban szerepel, olyan értelemben, hogy az itt élő 3 Magyarul: Avram Iancu parasztseregével Nagyárad lakosai is szolidárisak voltak.

5 népek kizsákmányolásából a katolikus egyház kultúrára is fektetett be. Hiányzik Janus Pannonius neve; a Csokonai Vitéz Mihályé, aki itt szerezte Váradon a halálos megbetegedését, hűlését; Juhász Gyuláról sem esik szó. Bartók Bélának a neve csupán a folklórgyűjtéseknél szerepel, de nem az itt említett részben. Babits Mihály, Dutka Ákos, Halász Emőd vagy Szabó Magda neve nem szerepel sehol az egész könyvben, legalábbis én nem találtam őket. Nem található Rimanóczi Kálmán neve, akinek Várad nagyon sok szép épületét köszönheti. Szigligeti Edének a neve. Ír arról, hogy kik látogatták meg Váradot. Ezek közül hiányzik Petőfi, vagy Jókai Mór neve például. Őszintén szólva nem tudom, hogyan lehet ilyen könyvet írni. Egyébként a történelmi könyvek vonatkozásában az illetékes fórumokon már többször szóba kerültek ehhez hasonló hiányosságok, és tudtommal semmi az égvilágon nem történt. Mindez azért egy olyan városban történik és egy olyan megyében, ahol a lakosságnak a 77- es népszámlálási adatok szerint 31,66 %-a magyar, Nagyváradnak jelen pillanatban 44,2 %-a magyar. Ha most végigmegyünk az időben, 66-ban 51,41 %-a volt magyar, és egy hazai kiadványban azt láttam, hogy 56-ban, ha jól emlékszem rá, 60 % körül volt ez az arány. Mindehhez hozzátenném, hogy a tankönyv, tehát a gimnáziumi tankönyv is leszögezi, hogy a magyarság főleg a városokban élt nagy számban, a románság pedig inkább falvakon. A művelődésnek azok a vonatkozásai, amikről ebben a fejezetben szó van, inkább a városokhoz kapcsolódhat. Azt hiszem, hogy ennek a függvényében is a legteljesebb mértékben furcsa ez az arány, amikor így ismerteti a könyv a kulturális életet. A tankönyvből is szeretnék egy mondatot idézni, amelyik nagyon hasonló ezekhez a vonatkozásokhoz, amelyekről eddig szóltam. A mondat így szól: maghiarii şi secuii integrîndu-se civilizaţiei existente - mármint Erdélyben - vor contribui alături de români la sporirea acestuia. 4 Én ezt az állítást is egyrészt hát nevezzem most csak tudománytalannak, ugyanis még a bolgárok esetében is, akik valóban átvették, asszimilálták a szlávságnak a nyelvét, de mégsem integrálódtak abban az értelemben, ahogy a fogalmat itt használják. Hogy közösen építették ezt a civilizációt, hogy egymásra hatottak az más, de ez a megfogalmazás alapvetően... megmondom őszintén: sért engem ez a megfogalmazás. Na, most az oktatásról szóló... Kovács József: De elvtárs drága, ne haragudjon, én nem azért jöttem ide, kérem szépen, most egy csomó panaszt elmondjanak. Őszintén mondom, nekem holnap reggel Kolozsváron kell legyek, ha törik, ha szakad. Fogja rövidebbre, jó? Tóth Károly Antal: Igyekszem rövidebbre fogni. Az oktatásról szóló fejezetben a következő derül ki: Bihar megye lakosságának 31,66 %-a magyar. Ebből magyar óvodába és napközibe a lakosok 15,91 %-a jár, tehát a fele arány. Gimnáziumba és elemi iskolába 27,6 %-a. Arról nincsenek adatok, hogy a líceumi tanulók összlétszáma mennyi. Egy másik fejezet adatait felhasználva kiszámítottam, hogy legjobb esetben is a tanulók 11,32 %-a jár magyar nyelvű líceumba és szakiskolába. Ehhez hozzá kell tennem azt, hogy a líceumnak az első két osztálya kötelező. Akkor milyen lehet vajon a helyzet anyanyelvi vonatkozásban a líceum utolsó két osztályában? S ehhez még azt is hozzá kell tennem, hogy vannak vegyes osztályok, olyan értelemben, hogy bizonyos tantárgyakat magyarul tanulnak, más tantárgyakat románul. Feltételezem, hogy a magyar nyelvű oktatáshoz ezeket az osztályokat is odaszámították. 4 A magyarok és a székelyek beintegrálódván az ott létező civilizációba, a románok mellett maguk is hozzájárulnak majd ennek gyarapításához.

6 Na, most az, hogy nincsenek egyetemek magyar nyelven, végeredményben én úgy vélem, hogy ez mintegy készteti a szülőket arra, hogy a gyermekeiket román nyelvű iskolába adják, annak ellenére, hogy hogy mondjam ezt senki az égvilágon nem mondja nekik. Sőt. Viszont megmondom őszintén számomra nagyon hasonlít ez ahhoz a szituációhoz, amikor tudjuk valakiről, hogy át kell menjen a túlsó partra, lezárjuk a hidat, és azt mondjuk, hogy nem kötelező átmenni. Most tényleg csak két perc türelmet kérek még Itt van Várad térképe, biztosan ismerjük, nem tudom, hány évvel ezelőtt adták ki. 701 utcanévből 137 román történelmi és kulturális személyiségé nagyon helyes viszont magyar mindössze 16 van. Az összes nevek 19,54%- át román személyiségek neve képezi, a magyaroké viszont csak 2,28%. Viszont francia például 8 van, tehát nyolc darab van, vagyis feleannyi, mint magyar. Hogy Ady Endre út például nincs Nagyváradon, ennél abszurdabb dolgot én nem is tudok elképzelni. Vagy Juhász Gyula vagy Szigligeti Ede vagy Vitéz János vagy Janus Pannonius hogy csak a legnagyobbakat említsem. Szóval ezek a dolgok hogyan magyarázhatók meg? És lényegében hogyan egyeztethetők össze például azzal is, hogy elmegy a diák a váradi állatkertbe és ha nincs képzett kísérője halvány gőze nincs, hogy milyen állatot lát. Ezt figyelve olyan marhaságokat hallottam, hogy a hajam az égnek állt. Ki van téve az állat neve latinul, ott van románul is, de nincsen meg magyarul. Vagy folytathatnánk a műemlékvédelemmel, például a Rhédey-kápolna. Szóval, ez hogy egyeztethető össze azzal, amit ezekről a kérdésekről szokás mondani? Kovács József: Kérem, amikor örömmel vállaltam ezt az előadást, az fogamzott meg bennem, hogy miután egy sereg alapvető történelmi mű, románul, magyarul megjelent, s amelyek megmutatják azokat a törvényszerűségeket, amelyekkel fejlődött hazánk, fontos rátérni a helyi történetírásra. Ezt a tudományos ülésszakon is elmondottam, s úgy éreztem, az emberek helyeselték. Megkérdem az elvtársat, hány cikket jelentetett meg a mesterségéből román és magyar nyelven? Tóth Károly Antal: Hát én nem tudnám összeszámítani, elsősorban magyar nyelven jelentek meg. Kovács József: Hány? Tóth Károly Antal: Nem tudom. Kovács József: Azt tudomásul vette vajon az a kollektíva, amely ezt a könyvet szerkesztette? Ne vegye rossz néven... Tóth Károly Antal: Én nem történész vagyok, elnézést kérek, én biológus vagyok. Tehát az én... Kovács József: Valószínűleg biológiai rész is van ebben. Nem? Ebben a könyven. Ez nem történelmi munka. Mivel járultak hozzá? Elvtársak, ki szeretném hangsúlyozni azt, hogyha mi nem teszünk meg mindent, nem végezzük el a munkánkat nem önre vonatkozik, nehogy félreértsen, tanár elvtárs, nem. De ha mi a magunk helyén nem végezünk el mindent, gondolok a történelmi problémákra például, hogyha mi nem tudatosítjuk azt, kérem szépen, hogy a helyi történetírásban meg a helyi történelemben mi a fontos, mi nem fontos, akkor, mondjuk, az a kollektíva nem ismeri meg. Miért nem hívta önt az a kollektíva nem önt (itt előbb T. K. A. felé fordul, majd általában a többiekhez), önt, történészt, hogy megkérdezze, szerepeljen ön is ennek a kötetnek a megírásában. Miért hívnak meg minket Kolozsvárról? Önöket is meg kell, hogy hívják, de le is kell tegyük a garast. Elvtársak, drága, ne haragudjanak, hogy azt mondom,

7 nem csak sírni kell. Álljuk meg a helyünket, (ismét T. K. A. felé) nem önnek mondom, nehogy félreértsen, sok helyen hall az ember kérem szépen, mit tudom én, a panaszokat, nem erre kell gondolni. Végezzünk el mindent becsületesen, lelkiismeretesen, kérem, írjunk az újságban, írjunk románul, írjunk magyarul, váljék köztudottá, mindenkinek férkőzzék a szívéhez az a cikk, és akkor meg fogják látni az elvtársak, hogy nem lesznek ilyen eget rengető hibák. De vigyázni kell arra is, hogy a történelem tiszteli a statisztikát, tanár kolléga, de nem minden a statisztika. Tehát hogy ennyi személyt szerepeltetek innen, annyi személyt szerepeltetek onnan, annyit szerepeltetek onnan, nem ezt kell mindig alapul venni. Vajon hogyan tárja fel ezt a kérdést, amit fontosnak tartunk ugye, mennyiben követi tényleg az életnek a fejlődését, s akkor valószínűleg, hogy sok mindent ki tudunk küszöbölni. Én ezt tapasztalatból mondom, elvtársak, kötelességemnek tartottam mindig a bukaresti román történészekkel ismertetni minden magyarul megjelenő munkát. Forgassák, üssék fel az Anuarul Institutului de Istoriét 5, mindegyikben van egy recenzióm egy magyar könyvről a román közönségnek, a bukaresti román közönségnek vagy Iaşi-inak, amely nem tud magyarul. Megismerik a kérdést, utána tartalmat kérnek román nyelven, mert érdekli őket a kérdés. Tehát köztudottá kell tenni azt, hogy ez a személyiség ezt és ezt a szerepet játszotta itt, de ezt csak úgy lehet, elvtársak, nem hogy felvetem egy gyűlésen, ezzel nem tudjuk megoldani. Hanem az, kérem szépen, itt van egy újságíró, kérem, az újságíró közölje, közöljék a lapok, de ugyanakkor jelentessük meg románul is, mert van, aki nem tud magyarul, hogy értse meg az, honnan tudja azt, kérem szépen, hogy mondjuk mi a fontos, vagy mi a nem fontos. Tóth Károly Antal: Elnézést, csak annyit... Kovács József: Tessék. Tóth Károly Antal: Milyen jogon ír egy történész történelmi vonatkozású dolgokról, ha nincs tájékozódva bennük? Kovács József: Kérem, a történelem nem hogy furcsa tárgy, a történelemben végtelenül gazdag adathalmaz áll a rendelkezésedre, és feltesszük a kérdést: képes-e az illető történész átfogni az egészet, vagy nem képes átfogni az egészet? S kimarad... Egy hang: Akkor is meg kell írja, ha nem képes. Duma István munkás: Nem akarom... egy pillanat... A tanár elvtárs, úgy gondolom, hogy túl mélyen és túl részletesen akarta kifejezni, ami esetleg sértő a tanár elvtársnak, és talán másoknak is. Az a kétnyelvűség, az a barátság, az az együttdolgozás, szolidaritás, ami a gyárban van, nem szemmel látható, nem tapogatható, nem látszik üzleten, nem látszik sehol. Kívül nem látszik. Belül a gyárban egymást segítjük, román, magyar, férj, feleség, minden. Kívülről nem látszik belőle semmi. Talán ezt akarta elmondani, de nem tudta két szóval. Ez kéne látszódjon, mint ahogy talán a Brassó környékén, Tízfaluban vagy valahol... A kiírások üzleteken, ugye, színházaknál, mindenütt kiírva, hogy tényleg..(itt egy rövid szövegrészlet hiányzik).. élnek azok a magyarok, nem láttam sehol. Ugye hát hogy élnek itt a magyarok? Hát tiszta román minden. Hát látszik valami? Holott a gyárban úgy vagyunk, hogy egymás kenyeréből eszünk, egymás kezét fogjuk, egymást segítjük. Nem látszik. Talán ezt akarta elmondani, de hát nagyon részletesen mondta. Bocsánat, hogy beleszóltam, tényleg egy percre. Kovács József: Ne vegyék rossz néven, ha azt mondom, én egy intézménynek vagyok a helyettes vezetője, a Babeş-Bolyai Egyetemnek. Kérem, én most már nem tudnám végignézni azt, hogy hol van kiírva valami magyarul, vagy románul van kiírva. Ne haragudjék, kérem 5 A Történelmi Intézet Évkönyvét.

8 szépen, mindkét nyelvet használjuk, mi együtt dolgozunk, tehát éppúgy, mint ahogy a Carbochimban együtt dolgoznak az emberek, van magyar színházunk, van magyar operánk, vannak magyar folyóirataink, hát kérem, a magyarországi elvtársak álljanak meg egy újságstandnál. Igaz, azt mondotta az újságíró elvtárs, hogy hát hamar elkelnek a lapok. Hát ne vegyenek meg minden lapot, kapjon más is. (Egyesek nevetnek.) Tehát ne szűkítsük le ezt a kérdést csupán arra, hogy itt nincs kiírva, kérem szépen a pîine melltett, hogy kenyér. Mert azért hogyha szétnézünk, ne haragudjanak, nem egy boltban voltam benn, igazán úgy vettem észre, én mindegy, hogy románul kérdeztem, magyarul kérdeztem Közbeszólás: Akkor se kapott semmit (nevetés) Kovács József: Ne haragudjanak, kérem szépen, láttam valakinek a cégjelzését, tiszta román név, és kérem szépen, nem tudnám megmondani, gyönyörű magyar zene volt benne. És hallgatta valószínűleg. Mi így éretjük ezt, és így szeretnénk. Higgyék el, én nagyon sokat írok az együttműködésről. Mert mi együtt vagyunk. De mindenki mondja a maga nyelvén. Hát persze, igyekszik megértetni magát. De közösen dolgozunk, és valamit tudunk kihozni. Én nem mondom azt, hogy mindent tökéletesnek kell lássunk, és nem mondom azt, hogy bizonyos kérdéseket az illető szerveknél mondjuk, ne vessünk fel. Például felvetette a vár restaurálásának a kérdését. Én nem hiszem, hogy ezt meg fogják szüntetni. Nem tudok beleszólni ebbe a kérdésbe, én azt hiszem, hogy majd amikor lesz erre is pénzünk, azt is rendbe fogják szedni. Meg vagyok győződve arról, hogyha ilyen munkát fogunk folytatni, hogy egymást jobban megismerjük, jobb kötet jelenik meg, mint az. Én sajnos nem láttam. Őszintén megmondom, még a mienket sem láttam, pedig a mienk is megjelent már augusztusban, és én is szerző voltam benne. De remélem, kérem szépen, hogy azokban nincsenek ilyen hibák. Mert hát közelebb ülünk a tűznél vagyunk ugye, a dokumentumoknál vagyunk, és hát igyekszünk ugye mindent megfelelő módon feltárni. De elvtársak, ne haragudjanak, még egyszer mondom, énnekem reggel Kolozsváron kell legyek, ha törik, ha szakad, mert egy bukaresti bizottság van itt, és ezért elnézésüket kérem, és nagyon kérem, egyezzenek bele, hogy fejezzük be, jó? (taps)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

J e g y zőkönyv A356-5/2010. (A356-5/2010-2014.)

J e g y zőkönyv A356-5/2010. (A356-5/2010-2014.) A356-5/2010. (A356-5/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság7nak A 2002 és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 7/2013.(I.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 7/2013.(I.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 10. napján megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZATOK MUTATÓJA 7/2013.(I.10.) számú határozat

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Mindenki számára világos, hogy új világrend van kialakulóban. Az óra ketyeg, az átállás közeledik attól függetlenül, hogy mennyi skandallumot, komplikációt

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

Közügy és szellemiség. Az előadást követő vita

Közügy és szellemiség. Az előadást követő vita Közügy és szellemiség. Az előadást követő vita Varga Gábor: Megköszönöm Balogh Edgár professzor úrnak ezt a tartalmas előadást, és Ady-köri szokásaink szerint kérnék jelentkezőket a kérdésekre. De nagyon

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

örökbefogadás hülye ötletei 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_33 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Bányai László

örökbefogadás hülye ötletei 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_33 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Bányai László P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n örökbefogadás az apám hülye ötletei Készítette: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_33 tanári örökbefogadás 9. évfolyam

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB/KV-1/2011. STB/KV-2/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB/KV-1/2011. STB/KV-2/2010-2014.) STB/KV-1/2011. STB/KV-2/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottsága Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottságának 2011. június 21-én, kedden 9 órakor

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. szeptember 6-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 9/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA,

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, 2006. február 16. /I. évfolyam /2. szám, http://www.2zsiraf.hu/ Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján

Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján Szervezi a Magyar Pedagógiai Társaság Szókincsháló Szakosztálya (bővebb információ a www.szokincshalo.hu honlapon) Ez a felmérés

Részletesebben

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora Kovács Anita (felvezető női hang): Az Irhás árok Budapest egyik szép kirándulóhelye, de azoknak, akik ott laknak, bizony okoz bizonyos problémákat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: VVB/12-1/2012. VVB-5-2012. sz. ülés (VVB-5-2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: VVB/12-1/2012. VVB-5-2012. sz. ülés (VVB-5-2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: VVB/12-1/2012. VVB-5-2012. sz. ülés (VVB-5-2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv A VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Készült: 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Becsei Andrásné dr. Herczeg József Dr. Mayer András Pintérné

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

2003.05.06. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege:

2003.05.06. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege: . A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Elnök Asszony! Tisztelt Képviselıtársaim! Az életem elmúlt húsz évét valahol ennek a szakmának a gyakorlásával töltöttem

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Bánszky Pál A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Ön nem kecskeméti, mégis nagyon sokat tett az utóbbi évtizedekben Kecskemét város kulturális életéért. Honnan származik, hogyan került

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

I ZELI T O A POLIHISZTOR E LETM UVE B OL Leonardo da Vinci va logatott ı ra sok

I ZELI T O A POLIHISZTOR E LETM UVE B OL Leonardo da Vinci va logatott ı ra sok ÍZELÍTŐ A POLIHISZTOR ÉLETMŰVÉBŐL Leonardo da Vinci válogatott írások ÍZELÍTŐ A POLIHISZTOR ÉLETMŰVÉBŐL Leonardo da Vinci válogatott írások VÁLOGATTA CSORBA F LÁSZLÓ FORDÍTOTTA KRIVÁCSI ANIKÓ Ötödik kiadás

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv Időpont: 2007. március 23. Helyszín: Csokonai Színház, Nagy Színházterem CSÁNYI JÁNOS BESZÉDE Tisztelettel köszöntöm a társulatot rendkívüli társulati ülésünkön. Külön köszöntöm

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Hogyan vegye rá gyermekét a nyári tanulásra, és hogyan teheti élvezhetővé számára?

Hogyan vegye rá gyermekét a nyári tanulásra, és hogyan teheti élvezhetővé számára? 1. oldal Hogyan vegye rá gyermekét a nyári tanulásra, és hogyan teheti élvezhetővé számára? Nagy Erika, 2013 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben