Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vég-Várad. Az előadást követő vita."

Átírás

1 Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható a szöveg lejegyzője számára) Végtelen nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a nagyon érdekes előadást, és én is olvasgattam a váradi vártörténeti dolgokat, és érdekel egy bizonyos ellentét merült fel bennem, hogyha itten (nem érthető szövegrész) professzor úr megmagyarázná. Én azt olvastam, hogy Rákóczinak a szerencsétlen lengyelországi hadjárata után hatalmas ellentábora volt itt, Erdélyben. Nagyon sokan nem akarták többé fejedelemnek. Viszont az előadásból az tűnt ki, hogy Erdély nagy része akarta fejedelemnek, csupán a déli részekben voltak Barcsaynak hívei. Nem tudom most már, a valóságban hogy lehetett ez, mert itt az előadásban egész mást hallottunk, mint azelőtt olvastam. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy amikor elvonultak innen a váradi védők... Volt ezelőtt pár évvel a Körösvidéki Múzeumban egy kiállítás. Nézegettem ott az iratokat, a latin iratokat, okmányokat, és ott azt vettem ki, hogy egy része ezeknek a védőknek Debrecenbe ment, nem csupán Dés vidékére. Hát erre vonatkozólag szeretnék választ kapni. Kovács József: Engedjék meg, mert aztán sokan iratkoznak, és elfelejtem. Nos, és már a második előadás után vagyok. Kérem, valóban megoszlik a nézet az első kérdésben. Én azért említettem, hogy egyik dokumentációs bázisom éppen Deák Farkas, aki nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, és rengeteg dokumentumkötetet hozott ki. Szerinte is és Kővári szerint is főleg a déli részek ragaszkodtak Barcsayhoz, és a Csákyak, akiknek Magyarországon is voltak birtokaik, semmiképpen sem tudták megbocsátani Rákóczi őseinek valamilyen földelvevési problémáját. Csáky befolyásos személy volt a nádornál, és befolyásos személy volt a császárnál. És nyilvánvalóan hogy a császárpártiak, lett légyen azok Erdélyből vagy Magyarországról, természetesen hogy nem támogatták Rákóczit. A második kérdés... mi is volt? Nagy Béla: Debrecen felé... Kovács József: Ja igen, úgy van. Kérem szépen, valóban Debrecen felé indulnak el. Szeidi pasa kapja azt a feladatot, hogy négyezer emberrel kísérje a háromszázötven személyt, nehogy a török erők megtámadják, mert a történetírók azt mondják, Ali basában volt annyi becsület, hogy ígéretét egyelőre betartotta. Tényleg Debrecen felé indultak, javítsam ki, amit mondtam. A zöme Szilágysomlyón keresztül Dés vidékére vonult. N. N.: (szintén azonosítatlan) Kérem szépen, az a kérdésem van, milyen kapcsolat állt fenn akkor a Porta között és az erdélyi fejedelemség között, hogy a Portának jogában volt arra, hogy megváltoztassa az erdélyi fejedelem személyét? Kovács József: A Portának nem volt joga megváltoztatni. Erdély csupán tallérokat, aranyat, jobban mondva ezüstöt fizetett a törököknek, és ennek ellenében néminemű függetlenségnek örvendett. Megkapta az országgyűlést, ő választotta meg a fejedelmet. Más beleszólása a törököknek nem volt. A törökök csupán miután Rákóczi az ő engedélyük nélkül külföldi háborút viselt ezt nem engedte meg a török porta. Ő Lengyelországban volt, hát volt benne egy kis nagyzási törekvés is, Lengyelország királya szeretett volna lenni, és ezt

2 nem vette szívesen a török porta. És ezért önhatalmúlag letette, illetve nem fogadta el a további uralkodását Rákóczinak, és megválasztatta Barcsayt. Barcsayt is megválasztották a déli részek, nem nevezték ki, megválasztották. De végső soron arra a konklúzióra is juthatunk, hogy ők kényszerítették. Kényszerítették, ők tették Erdély fejedelmévé. Varga Gábor mérnök: Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy professzor úr elfogadta meghívásunkat, és Váradon, Nagyvárad közönsége előtt ilyen szép, dokumentált előadást tartott a Várad 1660-as ostromáról. Nagy örömömre szolgál, és örömünkre szolgál, azt hiszem, itt a teremben ülő ember nevében mondom, mert egy eléggé élő lokálpatrióta sérelmünkön orvosol egy keveset. Lokálpatrióta sérelmünk, aminek anyagi materializálódása éppen hátunk mögött található 250 m-re, az a bizonyos váradi vár. Közép-Európa egyik legnagyobb vára, ami enyhén szólva a felelőtlenség netovábbjaként pusztul napról napra, évről évre. Amikor ezelőtt másfél évvel ugyanezen a helyen, ahol a professzor úr áll, a Várad főépítészét 1 megkérdeztük, hogy miért új városközpontot akarnak horribilis összegért építeni, miért nem a várat restaurálják, azt kérdezte tőlünk, hogy mi közünk nekünk ehhez a várhoz? Azt hiszem, hogy sokkal több közünk van, mint ahogy így el lehetne mondani. Másik két materializálódása ennek a sérelmünknek: itt van két könyv. Az egyik megjelent - judeţul Bihor ben. A történelemmel foglalkozó részben megemlíti az 1241-es ostromot, utána pedig gyorsan a XVIII. századról van szó. Semmi többet. A másik: itt van a Judeţul Bihor, megjelent 1979-ben. Ebben a 30 oldalnyi történelmi részen belül másfél oldal foglalkozik Várad összes ostromaival, többek között megemlítve ezt az 1660-as ostromot egy ekkora passzusban. (Mutatja.) Hát már csak ezért is jóleső érzés volt hallani, hogy Kovács József professzor, aki nemcsak a történelemtudományok professzora, hanem nemzetiségi életünk egyik haladó politikusa is, ilyen szépen és ilyen méltányos szavakkal nemcsak hogy ismeri, hanem közvetíti is, kommunikálja is a ma élő nagyváradiaknak ennek az ostromnak a történetét. Volna viszont egy kérdésem, amivel egy kicsit ellent vetnék a professzor úrnak. Amennyiben tudom, Várad városának nem volt a legpozitívabb szerepe ebben az ostromban. Szalárdi legalábbis említi, hogy Nagyvárad városának nem kis mértékben a veszélyt az okozta, hogy a Várad városának lakói bizony jó néhány százalékban, hát nem kell mondjam, hogy döntő többségben elhagyták az ősi várat. Mi erről a professzor úr véleménye? Kovács József: Én nem akartam ünneprontó lenni. (Nevetés) Én nem azt mondom, hogy mindenki elszaladt, de Deák Farkas is hangsúlyozza azt, hogy nagyon sokan. Képzetlen emberek kerültek be a várba, városi polgárok, városi személyek, és hát ők avatatlanul védelmezték a várat. Valószínűleg voltak olyanok is, lehet, hogy a zöm elfutott, meg említettem azt is, hogy egy váradi volt, aki elárulta a helyzetet, de hát ocsú minden búzában van. Ez volt, ugye a kérdés? Na, most a másikra szeretnék valamit még. Az, hogy ezt a két kötetet itt említette. Ne vegyék rossz néven, elvtársak, itt már a történészek... valószínűleg a történészeket megkérték arra, hogy megfelelő módon tárjanak fel mindent, szerepeljen minden. Én magam is részt vettem Kolozs megye történetének megírásában. Hát mi megvitattuk, megbeszéltük, nem nagyzoltunk el semmit. Hát ilyen eseményekről nem szabad megfeledkezni, hisz Erdély 1 Orbán Károlynak hívták Nagyvárad akkori főépítészét. 2 Magyarul: Bihar megye.

3 jelentős tömegei Várad felé tekintettek abban az időben, és valószínűleg engedjék meg, hogy megmondjam nemtudásból származhat az, hogy nem szerepel ez. Tóth Károly Antal tanár: Én a Varga Gábor hozzászólásához kapcsolódnék egyrészt. Másrészt viszont önhöz nem... (nem érthető szövegrész).. mint a Központi Bizottság tagjához... Kovács József: Én mint történész jöttem el elsősorban. Tóth Károly Antal: Én erről a Bihar-könyvről szeretnék először is beszélni. Amikor az ember kezébe veszi a könyvet, nyilván, hogy örömmel üdvözli, és keresi mindazt, ami mindnyájunkra vonatkozik, mindazokra az emberekre, akik itt éltek évszázadokon keresztül együtt, és a mai nap is élnek. Tehát hogy megtaláljuk a románságnak is, a magyarságnak is a múltjára vonatkozó adatokat, nem azért, hogy vetélkedjünk, hanem azért, hogy egyrészt kölcsönösen megismerve egymás útját, ezáltal is közelebb kerülhessünk egymáshoz, másrészt viszont azért, hogy a magunk múltját megismerve a méltóságtudatunkhoz ez is valamit hozzáad. Na, most én elolvasva a történelmi részt, felelősségem tudatában kijelentem: ez nem Bihar megye története, ez a bihari románságnak a története. Alá is támasztom adatokkal. A X. századtól szóló résztől, tehát akkortól, amikor a magyarság ősei megjelentek ezen a területen, 943 sor foglalkozik az eseményekkel napjainkig. Ebből a 943 sorból 114 sorban található olyan adat, ami egyértelműen a magyarságra vonatkoztatható, vagyis vagy konkrétan neveket említ meg, vagy megemlíti, hogy ideérkeztek a magyarok vagy ehhez hasonlókat, vagy pedig például ha a katolikus egyházról beszél, akkor is nyilvánvaló, hogy a magyarságról van szó. A 114 sorból 87 sorban elmarasztalólag foglalkozik a magyarokkal, 52 sorban Horthy idejéről, méltán, 32 sorban mint hódítókról, meg mint kizsákmányolókról. Tehát a 943 sorból csak 30 sor marad, amelyikből az derül ki, hogy egyáltalán itt voltunk, hogy volt valamiféle pozitív hozzájárulásunk is. Azáltal, hogy a könyv megfogalmazásai nem pontosak, valahogy egy kicsit elkenődik az, hogy bizonyos dolgok közösen történtek itt, vagy bizonyos dolgokat esetleg mondjuk a magyarság bizonyos képviselői csináltak. Ez elkenődik, és ennek tulajdonítható például a következő eset. A kézdivásárhelyi múzeum látogatói más vidékekről érkezett látogatói reklamálták, hogy a feliratok csak magyar nyelven vannak. Mert az ő önérzetüket ez a dolog sérti. Aztán kiszállt egy bizottság, és megállapította, hogy a céhzászlókon vannak csak magyar feliratok. Véleményem szerint az ilyen beállítása a dolgoknak az, ami félretájékoztatja a jóhiszemű román olvasót, és nem érti, hogy miért van az, amit mondjuk éppen egy ilyen múzeumban lát. Jártam a nyáron a gyergyószentmiklósi múzeumban. A céhek (néhány szó érthetetlen) mesterségével kapcsolatos rész csodálatos Elnézést kérek, igyekszem minél rövidebben. Kovács József: A vonatom indul... Már ne haragudjon... Tóth Károly Antal: Igen... És amikor viszont a népművészeti részlegre értem, ott egy teljesen tudománytalan zagyvaság fogadott. Milyen értelemben? Ha azt mutatta volna be, hogy hazánk különböző tájain a fafaragás hogy néz ki rendben van. Vagy a népviseletet mutatja be hazánk különböző tájain... De a falvak neve a hely pontos megjelölése nélkül szerepelt, azt sem lehetett tudni, hogy az ország melyik részén vannak. Tehát végeredményben a Gyergyói medence népművészetének egy teljes elkenése az ország más vidékeinek művészetével. Ekkor lementem, és a hölgytől, akitől a jegyet vásároltuk, kértem a vendégkönyvet. Azt mondja, hogy nem adhatja, mert a város vezetői visszavonták a

4 vendégkönyvet, mert a látogatók nem megfelelő dolgokat írtak bele. Én a tudománytalanságot akartam kifogásolni. Ennyit ugye az elkenésről. Most beszéljünk konkrétabban Bihar megye történetéről. Hogyan képzelhető el Bihar megye történetének a megírása például László királynak az említése nélkül, aki az első várat építette Váradon, és a város mintegy az ő sírja körül épült fel. Vagy Zápolya János, Fráter György és a váradi béke említése nélkül. Vagy egyáltalán annak említése nélkül, hogy ezek a vidékek hogyan és miképpen kapcsolódtak a tulajdonképpeni Erdélyhez. Bethlen Gábornak a nevét én nem láttam ebben a könyvben lehet, hogy én vagyok a hibás benne, se Báthory István, se Bocskai István nevét, pedig ezek valamikor a váradi várkapitányok voltak, és úgy kerültek aztán a fejedelmi székbe vagy a lengyel trónra. Vagy mondjuk kisebb személyiség: Szacsvay Imrének a nevét sehol nem találtam, pedig szobra is van Váradon, vagy Rulikowski Kázmérét sem, aki lengyel létére egy idegen nép szabadságáért áldozta az életét. Nem találom a negyvennyolcas forradalomnak a taglalását például. Ugyanis nyilvánvaló, hogy románok is, magyarok is éltek ezen a tájon. Én hiányolom ebből a könyvből, hogy nem mondja ki világosan: sajnos a forradalmi magyarországi kormány a nemzetiségi kérdésben egyáltalán nem volt forradalmi, és ez a más nemzetiségű népeket ellenforradalmi pozícióba kényszerítette. És hogy lényegében volt egy ilyen ellentmondás a népek között, és hogy Várad lényegében nagy szerepet játszott a 48-as szabadságharc és forradalom idején a magyarság számára is, lévén, hogy itt fegyvergyár volt, Kossuth is járt akkor itt. És akkor a következő mondatot olvashatjuk a könyvben: Solidari cu oastea de ţărani a lui Avram Iancu au fost şi locuitorii din Oradea 3. Ez így megfogalmazva hogy mondjam, hát szóval nem igaz. Hogy közöttük voltak ilyenek is és olyanok is, és sajnos megosztottak voltak, az más lapra tartozik. De így ez a mondat nem felel meg a valóságnak. Én jártam fenn a Kálvária-dombon, ahonnan többek között a törökök is lőtték tudtommal a várat. Onnan nagyon szépen látszik az egész vár. Diákokkal voltam, ugyanis tanár vagyok. Megmondom előre, hogy mit akarok ezzel illusztrálni: azt, hogy milyen hangulat alakul ki a helytörténet és általában a történelem vonatkozásában akkor, hogyha a történelmet az említett módon tárgyaljuk. Megkérdeztem a diákjaimat: tudjátok-e, hogy azon a helyen ki épített legelőször várat? Jó, hogy az a srác, aki erre válaszolt, csak úgy kapásból mondott valamit, mert éppen olyan tréfás vagy mit tudom én, milyen hangulatban volt, és mindenre volt valamilyen jó poénja. Amikor megkérdeztem tőle, ki építette legelőször ezt a várat, azt válaszolta, hogy Tudor Vladimirescu. Vajon miért pont ez jut eszébe? Ismerjük a pszichológiai tesztet, amikor valakinek mondanak egy szót, hogy mi jut róla az eszébe, az jellemző valamilyen vonatkozásban. Mit találunk, ha megnézzük, mit mond ez a könyv a kulturális múltunkról? A mi kulturálisművészeti hagyományaink című rész az, amelyik a folklór ismertetését követi; ott 45 román kulturális személyiséget említ meg és 10 magyart. Húsz román nyelvű nyomtatványt és időszakos kiadványt említ de csak két magyart. Az érdekes az, hogy a 1919 előtti időszakból 14 román nyelvűt és egyetlen magyar nyelvűt. Szóval szerintem ez rossz beállítása a dolgoknak. A művelődésről szóló fejezetből hiányzanak olyan nevek, mint például Vitéz János. A nagy humanista híres könyvtára egy félmondatban szerepel, olyan értelemben, hogy az itt élő 3 Magyarul: Avram Iancu parasztseregével Nagyárad lakosai is szolidárisak voltak.

5 népek kizsákmányolásából a katolikus egyház kultúrára is fektetett be. Hiányzik Janus Pannonius neve; a Csokonai Vitéz Mihályé, aki itt szerezte Váradon a halálos megbetegedését, hűlését; Juhász Gyuláról sem esik szó. Bartók Bélának a neve csupán a folklórgyűjtéseknél szerepel, de nem az itt említett részben. Babits Mihály, Dutka Ákos, Halász Emőd vagy Szabó Magda neve nem szerepel sehol az egész könyvben, legalábbis én nem találtam őket. Nem található Rimanóczi Kálmán neve, akinek Várad nagyon sok szép épületét köszönheti. Szigligeti Edének a neve. Ír arról, hogy kik látogatták meg Váradot. Ezek közül hiányzik Petőfi, vagy Jókai Mór neve például. Őszintén szólva nem tudom, hogyan lehet ilyen könyvet írni. Egyébként a történelmi könyvek vonatkozásában az illetékes fórumokon már többször szóba kerültek ehhez hasonló hiányosságok, és tudtommal semmi az égvilágon nem történt. Mindez azért egy olyan városban történik és egy olyan megyében, ahol a lakosságnak a 77- es népszámlálási adatok szerint 31,66 %-a magyar, Nagyváradnak jelen pillanatban 44,2 %-a magyar. Ha most végigmegyünk az időben, 66-ban 51,41 %-a volt magyar, és egy hazai kiadványban azt láttam, hogy 56-ban, ha jól emlékszem rá, 60 % körül volt ez az arány. Mindehhez hozzátenném, hogy a tankönyv, tehát a gimnáziumi tankönyv is leszögezi, hogy a magyarság főleg a városokban élt nagy számban, a románság pedig inkább falvakon. A művelődésnek azok a vonatkozásai, amikről ebben a fejezetben szó van, inkább a városokhoz kapcsolódhat. Azt hiszem, hogy ennek a függvényében is a legteljesebb mértékben furcsa ez az arány, amikor így ismerteti a könyv a kulturális életet. A tankönyvből is szeretnék egy mondatot idézni, amelyik nagyon hasonló ezekhez a vonatkozásokhoz, amelyekről eddig szóltam. A mondat így szól: maghiarii şi secuii integrîndu-se civilizaţiei existente - mármint Erdélyben - vor contribui alături de români la sporirea acestuia. 4 Én ezt az állítást is egyrészt hát nevezzem most csak tudománytalannak, ugyanis még a bolgárok esetében is, akik valóban átvették, asszimilálták a szlávságnak a nyelvét, de mégsem integrálódtak abban az értelemben, ahogy a fogalmat itt használják. Hogy közösen építették ezt a civilizációt, hogy egymásra hatottak az más, de ez a megfogalmazás alapvetően... megmondom őszintén: sért engem ez a megfogalmazás. Na, most az oktatásról szóló... Kovács József: De elvtárs drága, ne haragudjon, én nem azért jöttem ide, kérem szépen, most egy csomó panaszt elmondjanak. Őszintén mondom, nekem holnap reggel Kolozsváron kell legyek, ha törik, ha szakad. Fogja rövidebbre, jó? Tóth Károly Antal: Igyekszem rövidebbre fogni. Az oktatásról szóló fejezetben a következő derül ki: Bihar megye lakosságának 31,66 %-a magyar. Ebből magyar óvodába és napközibe a lakosok 15,91 %-a jár, tehát a fele arány. Gimnáziumba és elemi iskolába 27,6 %-a. Arról nincsenek adatok, hogy a líceumi tanulók összlétszáma mennyi. Egy másik fejezet adatait felhasználva kiszámítottam, hogy legjobb esetben is a tanulók 11,32 %-a jár magyar nyelvű líceumba és szakiskolába. Ehhez hozzá kell tennem azt, hogy a líceumnak az első két osztálya kötelező. Akkor milyen lehet vajon a helyzet anyanyelvi vonatkozásban a líceum utolsó két osztályában? S ehhez még azt is hozzá kell tennem, hogy vannak vegyes osztályok, olyan értelemben, hogy bizonyos tantárgyakat magyarul tanulnak, más tantárgyakat románul. Feltételezem, hogy a magyar nyelvű oktatáshoz ezeket az osztályokat is odaszámították. 4 A magyarok és a székelyek beintegrálódván az ott létező civilizációba, a románok mellett maguk is hozzájárulnak majd ennek gyarapításához.

6 Na, most az, hogy nincsenek egyetemek magyar nyelven, végeredményben én úgy vélem, hogy ez mintegy készteti a szülőket arra, hogy a gyermekeiket román nyelvű iskolába adják, annak ellenére, hogy hogy mondjam ezt senki az égvilágon nem mondja nekik. Sőt. Viszont megmondom őszintén számomra nagyon hasonlít ez ahhoz a szituációhoz, amikor tudjuk valakiről, hogy át kell menjen a túlsó partra, lezárjuk a hidat, és azt mondjuk, hogy nem kötelező átmenni. Most tényleg csak két perc türelmet kérek még Itt van Várad térképe, biztosan ismerjük, nem tudom, hány évvel ezelőtt adták ki. 701 utcanévből 137 román történelmi és kulturális személyiségé nagyon helyes viszont magyar mindössze 16 van. Az összes nevek 19,54%- át román személyiségek neve képezi, a magyaroké viszont csak 2,28%. Viszont francia például 8 van, tehát nyolc darab van, vagyis feleannyi, mint magyar. Hogy Ady Endre út például nincs Nagyváradon, ennél abszurdabb dolgot én nem is tudok elképzelni. Vagy Juhász Gyula vagy Szigligeti Ede vagy Vitéz János vagy Janus Pannonius hogy csak a legnagyobbakat említsem. Szóval ezek a dolgok hogyan magyarázhatók meg? És lényegében hogyan egyeztethetők össze például azzal is, hogy elmegy a diák a váradi állatkertbe és ha nincs képzett kísérője halvány gőze nincs, hogy milyen állatot lát. Ezt figyelve olyan marhaságokat hallottam, hogy a hajam az égnek állt. Ki van téve az állat neve latinul, ott van románul is, de nincsen meg magyarul. Vagy folytathatnánk a műemlékvédelemmel, például a Rhédey-kápolna. Szóval, ez hogy egyeztethető össze azzal, amit ezekről a kérdésekről szokás mondani? Kovács József: Kérem, amikor örömmel vállaltam ezt az előadást, az fogamzott meg bennem, hogy miután egy sereg alapvető történelmi mű, románul, magyarul megjelent, s amelyek megmutatják azokat a törvényszerűségeket, amelyekkel fejlődött hazánk, fontos rátérni a helyi történetírásra. Ezt a tudományos ülésszakon is elmondottam, s úgy éreztem, az emberek helyeselték. Megkérdem az elvtársat, hány cikket jelentetett meg a mesterségéből román és magyar nyelven? Tóth Károly Antal: Hát én nem tudnám összeszámítani, elsősorban magyar nyelven jelentek meg. Kovács József: Hány? Tóth Károly Antal: Nem tudom. Kovács József: Azt tudomásul vette vajon az a kollektíva, amely ezt a könyvet szerkesztette? Ne vegye rossz néven... Tóth Károly Antal: Én nem történész vagyok, elnézést kérek, én biológus vagyok. Tehát az én... Kovács József: Valószínűleg biológiai rész is van ebben. Nem? Ebben a könyven. Ez nem történelmi munka. Mivel járultak hozzá? Elvtársak, ki szeretném hangsúlyozni azt, hogyha mi nem teszünk meg mindent, nem végezzük el a munkánkat nem önre vonatkozik, nehogy félreértsen, tanár elvtárs, nem. De ha mi a magunk helyén nem végezünk el mindent, gondolok a történelmi problémákra például, hogyha mi nem tudatosítjuk azt, kérem szépen, hogy a helyi történetírásban meg a helyi történelemben mi a fontos, mi nem fontos, akkor, mondjuk, az a kollektíva nem ismeri meg. Miért nem hívta önt az a kollektíva nem önt (itt előbb T. K. A. felé fordul, majd általában a többiekhez), önt, történészt, hogy megkérdezze, szerepeljen ön is ennek a kötetnek a megírásában. Miért hívnak meg minket Kolozsvárról? Önöket is meg kell, hogy hívják, de le is kell tegyük a garast. Elvtársak, drága, ne haragudjanak, hogy azt mondom,

7 nem csak sírni kell. Álljuk meg a helyünket, (ismét T. K. A. felé) nem önnek mondom, nehogy félreértsen, sok helyen hall az ember kérem szépen, mit tudom én, a panaszokat, nem erre kell gondolni. Végezzünk el mindent becsületesen, lelkiismeretesen, kérem, írjunk az újságban, írjunk románul, írjunk magyarul, váljék köztudottá, mindenkinek férkőzzék a szívéhez az a cikk, és akkor meg fogják látni az elvtársak, hogy nem lesznek ilyen eget rengető hibák. De vigyázni kell arra is, hogy a történelem tiszteli a statisztikát, tanár kolléga, de nem minden a statisztika. Tehát hogy ennyi személyt szerepeltetek innen, annyi személyt szerepeltetek onnan, annyit szerepeltetek onnan, nem ezt kell mindig alapul venni. Vajon hogyan tárja fel ezt a kérdést, amit fontosnak tartunk ugye, mennyiben követi tényleg az életnek a fejlődését, s akkor valószínűleg, hogy sok mindent ki tudunk küszöbölni. Én ezt tapasztalatból mondom, elvtársak, kötelességemnek tartottam mindig a bukaresti román történészekkel ismertetni minden magyarul megjelenő munkát. Forgassák, üssék fel az Anuarul Institutului de Istoriét 5, mindegyikben van egy recenzióm egy magyar könyvről a román közönségnek, a bukaresti román közönségnek vagy Iaşi-inak, amely nem tud magyarul. Megismerik a kérdést, utána tartalmat kérnek román nyelven, mert érdekli őket a kérdés. Tehát köztudottá kell tenni azt, hogy ez a személyiség ezt és ezt a szerepet játszotta itt, de ezt csak úgy lehet, elvtársak, nem hogy felvetem egy gyűlésen, ezzel nem tudjuk megoldani. Hanem az, kérem szépen, itt van egy újságíró, kérem, az újságíró közölje, közöljék a lapok, de ugyanakkor jelentessük meg románul is, mert van, aki nem tud magyarul, hogy értse meg az, honnan tudja azt, kérem szépen, hogy mondjuk mi a fontos, vagy mi a nem fontos. Tóth Károly Antal: Elnézést, csak annyit... Kovács József: Tessék. Tóth Károly Antal: Milyen jogon ír egy történész történelmi vonatkozású dolgokról, ha nincs tájékozódva bennük? Kovács József: Kérem, a történelem nem hogy furcsa tárgy, a történelemben végtelenül gazdag adathalmaz áll a rendelkezésedre, és feltesszük a kérdést: képes-e az illető történész átfogni az egészet, vagy nem képes átfogni az egészet? S kimarad... Egy hang: Akkor is meg kell írja, ha nem képes. Duma István munkás: Nem akarom... egy pillanat... A tanár elvtárs, úgy gondolom, hogy túl mélyen és túl részletesen akarta kifejezni, ami esetleg sértő a tanár elvtársnak, és talán másoknak is. Az a kétnyelvűség, az a barátság, az az együttdolgozás, szolidaritás, ami a gyárban van, nem szemmel látható, nem tapogatható, nem látszik üzleten, nem látszik sehol. Kívül nem látszik. Belül a gyárban egymást segítjük, román, magyar, férj, feleség, minden. Kívülről nem látszik belőle semmi. Talán ezt akarta elmondani, de nem tudta két szóval. Ez kéne látszódjon, mint ahogy talán a Brassó környékén, Tízfaluban vagy valahol... A kiírások üzleteken, ugye, színházaknál, mindenütt kiírva, hogy tényleg..(itt egy rövid szövegrészlet hiányzik).. élnek azok a magyarok, nem láttam sehol. Ugye hát hogy élnek itt a magyarok? Hát tiszta román minden. Hát látszik valami? Holott a gyárban úgy vagyunk, hogy egymás kenyeréből eszünk, egymás kezét fogjuk, egymást segítjük. Nem látszik. Talán ezt akarta elmondani, de hát nagyon részletesen mondta. Bocsánat, hogy beleszóltam, tényleg egy percre. Kovács József: Ne vegyék rossz néven, ha azt mondom, én egy intézménynek vagyok a helyettes vezetője, a Babeş-Bolyai Egyetemnek. Kérem, én most már nem tudnám végignézni azt, hogy hol van kiírva valami magyarul, vagy románul van kiírva. Ne haragudjék, kérem 5 A Történelmi Intézet Évkönyvét.

8 szépen, mindkét nyelvet használjuk, mi együtt dolgozunk, tehát éppúgy, mint ahogy a Carbochimban együtt dolgoznak az emberek, van magyar színházunk, van magyar operánk, vannak magyar folyóirataink, hát kérem, a magyarországi elvtársak álljanak meg egy újságstandnál. Igaz, azt mondotta az újságíró elvtárs, hogy hát hamar elkelnek a lapok. Hát ne vegyenek meg minden lapot, kapjon más is. (Egyesek nevetnek.) Tehát ne szűkítsük le ezt a kérdést csupán arra, hogy itt nincs kiírva, kérem szépen a pîine melltett, hogy kenyér. Mert azért hogyha szétnézünk, ne haragudjanak, nem egy boltban voltam benn, igazán úgy vettem észre, én mindegy, hogy románul kérdeztem, magyarul kérdeztem Közbeszólás: Akkor se kapott semmit (nevetés) Kovács József: Ne haragudjanak, kérem szépen, láttam valakinek a cégjelzését, tiszta román név, és kérem szépen, nem tudnám megmondani, gyönyörű magyar zene volt benne. És hallgatta valószínűleg. Mi így éretjük ezt, és így szeretnénk. Higgyék el, én nagyon sokat írok az együttműködésről. Mert mi együtt vagyunk. De mindenki mondja a maga nyelvén. Hát persze, igyekszik megértetni magát. De közösen dolgozunk, és valamit tudunk kihozni. Én nem mondom azt, hogy mindent tökéletesnek kell lássunk, és nem mondom azt, hogy bizonyos kérdéseket az illető szerveknél mondjuk, ne vessünk fel. Például felvetette a vár restaurálásának a kérdését. Én nem hiszem, hogy ezt meg fogják szüntetni. Nem tudok beleszólni ebbe a kérdésbe, én azt hiszem, hogy majd amikor lesz erre is pénzünk, azt is rendbe fogják szedni. Meg vagyok győződve arról, hogyha ilyen munkát fogunk folytatni, hogy egymást jobban megismerjük, jobb kötet jelenik meg, mint az. Én sajnos nem láttam. Őszintén megmondom, még a mienket sem láttam, pedig a mienk is megjelent már augusztusban, és én is szerző voltam benne. De remélem, kérem szépen, hogy azokban nincsenek ilyen hibák. Mert hát közelebb ülünk a tűznél vagyunk ugye, a dokumentumoknál vagyunk, és hát igyekszünk ugye mindent megfelelő módon feltárni. De elvtársak, ne haragudjanak, még egyszer mondom, énnekem reggel Kolozsváron kell legyek, ha törik, ha szakad, mert egy bukaresti bizottság van itt, és ezért elnézésüket kérem, és nagyon kérem, egyezzenek bele, hogy fejezzük be, jó? (taps)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN A. Háttérinformáció 1. Neme 2. Kora Nő Férfi 3. Származási helye (országa) 4. Anyanyelve(i) 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján

Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján Szervezi a Magyar Pedagógiai Társaság Szókincsháló Szakosztálya (bővebb információ a www.szokincshalo.hu honlapon) Ez a felmérés

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2014. február 12-én, szerdán, 10 óra 10 perckor

Részletesebben

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: PROJEKTNAPLÓ Együtt egymásért a zene és a tánc világában Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: A testvériskolának választott Premier Művészeti Szakközépiskola

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A hipsterség tízparancsolata

A hipsterség tízparancsolata Agnieszka Barátka, Damian Kaleta PhD hallgatók, Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék A hipsterség tízparancsolata (feladatlap) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (haladó csoport) 45 perc

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel!

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Demény Piroska Szilágyi Mária Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Játékos nyelvi feladatgyűjtemény ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményéből (Erdélyi

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

A zsebrádiótól Turán tételéig

A zsebrádiótól Turán tételéig Jegyzetek egy matekóráról Lejegyezte és kiegészítésekkel ellátta: Meszéna Balázs A katedrán: Pataki János A gráfokat rengeteg életszagú példa megoldásában tudjuk segítségül hívni. Erre nézzünk egy példát:

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944)

Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944) Limes 167 Oktatásügy Sebestyén Kálmán Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944) Az erdélyi magyarságot iskoláiért folytatott küzdelme során gyakran érik román nacionalista oldalról vádaskodások, melyek

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről Jelen voltak: Dimovics Antal elnök Kovács József Kovács Gábor

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Három nemzet élt itt együtt: a székelyek, a szászok, és a románok.

Három nemzet élt itt együtt: a székelyek, a szászok, és a románok. Románia nyugati részén fekvő terület Nyugat felőli fő bejárata a Királyhágó Magyarországhoz tartozott, de önálló fejedelemség volt Jeles napi szokások, nyelvjárások többnyire ma is élnek Ismertebb táji

Részletesebben

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ÉLETÉBEN? A Civilkomp alapítvány felmérésének eredményei A kutatócsapat tagjai: Vasné Dr. Egri Magdolna - Vajda Márta - Danó Györgyi A kutatás

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Orbán Róbert (előadó) Bemeneti mérés - természetismeret

Részletesebben