KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról című kérdőívhez (Nyilvántartási szám: 1002/09)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról című kérdőívhez (Nyilvántartási szám: 1002/09)"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról című kérdőívhez (Nyilvántartási szám: 1002/09) Az adatszolgáltatást a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján a 76/2004. (VIII.19.) ESzCsM rendelet írja elő. A kérdőív adatszolgáltatói az iskola-egészségügyi feladatot ellátó orvosok és védőnők. Az iskolaorvosok és a védőnők értelemszerűen a saját tevékenységükre vonatkozó adatokat közlik az adatlap kitöltésekor. Az óvodáskorúak védőnői szűrővizsgálatainak eredményeit a területi védőnői jelentés tartalmazza. A jelentést feladatellátási helyenként kell elkészíteni, kivéve az 1. számú táblázatot (Az iskola-egészségügyi ellátás személyi-tárgyi feltételei), amelyet az orvos és a védőnő arra az intézményre vonatkozóan tölt ki, amelyben a feladatot ellátja. Ugyancsak az adott intézményre vonatkozóan kell értelmezni a gyógytestnevelés igénybevételére vonatkozó kérdést is. Feladatellátási helynek nevezzük az intézmény szervezetén belül a székhelyen, illetve a különböző telephelyeken lévő intézményegységeket, valamint a székhelyen, illetve az azonos telephelyen lévő, de eltérő közoktatási feladatot ellátó intézményegységet. Amennyiben az orvos vagy védőnő több típusú feladatellátási helyen is lát el tanulókat, úgy minden feladatellátási helyről külön-külön szolgáltat adatokat. (pl. általános iskola és csak sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató, speciális szakiskola). Az intézményről az adatok összesítését a program állítja elő elektronikus formában. Azonosító adatok A k é r dőív előlapjának kitöltése Az adatbevitel megkezdésekor a program által felkínált címállományból kell kikeresni az adott oktatási-nevelési intézményt az OM azonosító, vagy a címadatok alapján, illetve a hozzátartozó feladatellátási hely(ek)et. A nevelési-oktatási intézmény adatait OM azonosító, székhely, feladatellátási hely címadatai, feladatellátási hely típusa, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, oktatásának szervezése tehát nem kell rögzíteni. Feladatellátási hely típusa: az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó jelentésen az általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, gimnázium, szakközépiskola feladatellátási hely típusokról kell az adatszolgáltatást teljesíteni. A feladatellátási hely kiválasztásánál ez az ismérv automatikusan megjelenik. A feladatellátási helyeket megkülönböztetjük a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása szempontjából is, melyet a program a kiválasztott feladatellátási helyre szintén megjelenít: nem folyik sajátos nevelési igényű tanulók oktatása (0), csak sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő, oktató feladatellátási hely (1), 1

2 a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai tanterv szerint, külön iskolai nevelését és oktatását végző iskolai tagozattal, osztállyal rendelkező feladatellátási hely (2), integráltan nevel, oktat sajátos nevelési igényű tanulót a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban (3), ugyanazon feladatellátási helyen lehet önálló osztályban és integrált oktatás keretében oktatott sajátos nevelési igényű tanuló (4) is. Az adatok helyes értékelése, elemzése szempontjából szükséges a sajátos nevelési igényű tanulók szűrési, megbetegedési adatainak külön kezelése, összesítése, mivel esetükben bizonyos megbetegedések előfordulási gyakorisága az átlagtól eltérően alakul. A sajátos nevelési igényű tanulókról, amennyiben önálló osztályban oktatják őket, a következő táblákat külön is ki kell tölteni: 4. sz. táblát (A tanulók növekedése és tápláltsági állapota a védőnői vizsgálatok és értékelés alapján), az 5. sz. táblát (A nevelési-oktatási intézményt ellátó orvos(ok) által megvizsgált tanulóknál észlelt betegségek, elváltozások a megfigyelt évfolyamokon és 16 éves* korban, esetek), és a 6. sz. táblát (Testnevelési csoportbeosztás az iskolai évfolyamokon). Abban az esetben, amikor a feladatellátási hely egészében ilyen igényű gyermekek oktatása folyik, az adatbeviteli program a fedlapon a megfelelő kód beírásával elvégzi az adatok külön kezelését. Adatszolgáltatók adatai: Az adatot szolgáltató orvos azonosítása: az orvosi pecséten lévő azonosító számmal történik. Az adatot szolgáltató védőnő azonosítása: a védőnő saját, az egészségügyi szakdolgozók alapnyilvántartásában szereplő azonosító számával történik. Kikereshető: (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal) honlapján, az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek keresése menüpont alatt, a név és a szakirány beírásával. Az iskolát ellátó orvos és védőnő azt a postai/elektronikus címet és telefonszámot adja meg, ahol legkönnyebben elérhető. A kérdőív kitöltésére fordított idő: Kérjük, adja meg, hogy a kérdőív kitöltése mennyi időt vett igénybe! (A kitöltési időbe tartozik a kérdőív és a kitöltési útmutató megismerése, a kért adatok összegyűjtése, a kérdőív elektronikus kitöltése, több kitöltő esetén a koordinatív tevékenység ideje, a kitöltött kérdőív ellenőrzése, valamint az esetleges segítségkérés, konzultáció az OSZMK munkatársával.) Megjegyzés: Kérjük, hogy a kérdőívvel, illetve annak kitöltésével kapcsolatos megjegyzéseiket, észrevételeiket, javaslataikat ebben a rovatban tüntessék fel. 2

3 RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1. Iskola-egészségügyi ellátás személyi, tárgyi feltételei: amennyiben az adott intézményben az adatszolgáltató orvos/védőnő több típusú feladatellátási helyről is szolgáltat adatokat, ezt a táblát csak az adott intézményre vonatkozóan kell kitölteni (pl. a heti munkaidőt, rendelési időt nem kell feladat ellátási helyre megbontani) A nevelési-oktatási intézményt ellátó orvos adatai 1. Szakképesítése: értelemszerűen, több szakképesítés is megjelölhető 2. Státusza: (1) Teljes munkaidős: iskola-egészségügyi tevékenységét főfoglalkozásban ellátó orvos. A főfoglalkozású iskola, ifjúsági orvos akkor is a teljes munkaidőt jelölje meg, ha ezen a munkaidőn belül több intézményt is ellát, és az adatszolgáltatásban szereplő intézményben nem jelenik meg minden nap. (2) Részmunkaidős: akkor jelölje be ezt a választ, ha az iskolaorvosi tevékenységet részmunkaidőben, főfoglalkozása mellett (pl. háziorvosi/ házi gyermekorvosi praxis, vagy egyéb főfoglalkozás) látja el. 3. Tartós helyettesítéssel ellátott nevelési oktatási intézmény: akkor jelölje be ezt a választ, ha az adott iskolaévben több mint 3 hónapig helyettesítőként látta el az adott intézményben az iskolaorvosi teendőket. 4. Az adatszolgáltatásban szereplő nevelési-oktatási intézményben az orvos által ellátott tanulók száma: azoknak a tanulóknak a számát adja meg, akiket az adott intézményben ellát. 5. Alkalmazás: értelemszerűen (közalkalmazott, alkalmazott, vállalkozó) 6. Heti munkaidő hossza (a szolgáltatási szerződés szerint): a szolgáltatási szerződésben foglalt, az adott nevelési-oktatási intézmény iskolaorvosi tevékenységére kötelezően fordítandó heti munkaidőt jelenti. 7. Ebből a heti rendelési idő hossza: a szolgáltatási szerződésben foglalt heti rendelési idő, amelyet az adatszolgáltatásban szereplő intézmény tanulóinak ellátására fordít A nevelési-oktatási intézményt ellátó védőnő adatai 1. Egyéb diplomája, szakosítója: értelemszerűen több is megjelölhető. 2. Státusza: (1) iskolavédőnő: csak iskolát ellátó védőnő (2) védőnői körzetet és iskolát egyaránt ellátó védőnő (3) egyéb: azok a védőnők tartoznak ide, akik részmunkaidőben pl. nyugdíj mellett, vagy félállásban, vagy csak néhány órában látják el az iskola-egészségügyi feladatokat 3

4 3. Tartós helyettesítéssel ellátott nevelési oktatási intézmény: akkor jelölje be ezt a választ, ha az adott iskolaévben, az adatszolgáltatásban szereplő intézményben több mint 3 hónapig helyettesítőként látta el az iskolavédőnői teendőket. 4. Az adatszolgáltatásban szereplő nevelési-oktatási intézményben a védőnő által ellátandó tanulók száma: azoknak a tanulóknak a számát adja meg, akiket az adott intézményben ellát. 5. Alkalmazás: értelemszerűen (közalkalmazott, alkalmazott, vállalkozó) 6. Heti munkaidő hossza: a szolgáltatási szerződés szerint az adott nevelésioktatási intézményben az iskolavédőnői tevékenységre fordítandó heti munkaidő. Példa: - Amennyiben főállású iskolavédőnőről van szó és csak egy nevelési-oktatási intézményt lát el, akkor 40 óra. - Amennyiben főállású iskolavédőnőről van szó és két vagy több oktatási intézményt lát el, akkor az adott nevelési-oktatási intézményben eltöltött időt kell figyelembe venni. Például hétfőn és csütörtökön van a Kodály általános iskolában akkor a Kodály általános iskola jelentésén 16 órát kell megadni. Például kedden, szerdán és pénteken a Bercsényi Gimnáziumot és Szakközépiskolát látja el akkor 24 órát kell megadni. - Amennyiben védőnői körzetet és iskolát is ellátó védőnőről van szó, akkor ha a szolgáltatási szerződésben az áll, hogy egy napot, például a keddi napot az adott iskolában kell töltenie, akkor 8 órát kell megadni. - Amennyiben részmunkaidőben látja el az iskolát a védőnő, és a szolgáltatási szerződésben rögzítve van, hogy az például keddi napon 8-12 óra között történik, akkor 4 órát kell megadni. 7. Ebből az adott nevelési-oktatási intézményben töltött idő hossza: amelyet a szolgáltatási szerződés szerint az adatszolgáltatásban szereplő nevelésioktatási intézmény tanulóinak ellátására fordít. Példa: Ebben az esetben a ténylegesen az iskolában töltött időt kell megadni, amikor a védőnő az adott nevelési-oktatási intézményben elérhető a tanulók, a szülők és a pedagógusok számára (kontakt óra). Itt a más helyen, intézményben például egészségnevelés órára való felkészülés miatt könyvtárban eltöltött időt nem kell figyelembe venni. A 6.pontban megadott időt kell alapul venni és abból kell levonni azt az időt, amit nem az adott nevelési-oktatási intézményben, helyileg tölt a védőnő. Például az előző példákat továbbgondolva, a Kodály általános iskolában valójában csak hétfőn 8-13 között és csütörtökön 9-14 óra között található meg a védőnő, mert hétfő délután a városi könyvtárban gyűjt anyagokat a következő hét egészségnevelési óráihoz. Csütörtök reggel és délután pedig szervezési, egyéb feladatainak megvalósítását végzi, jelentések leadása, munkaértekezlet, kapcsolatfenntartás: gyermekjólét, ÁNTSZ stb. Ebben az esetben akkor 5+5=10 órát kell megadni. Amennyiben a Bercsényi Miklós Gimnázium és Szakközépiskolában a főállású iskolavédőnő a fent leírtak miatt a következő tényleges időt tölti: kedden 8-14 óra, szerdán 9-16 óra, pénteken 8-14 óra, akkor a 6+7+6=20 órát kell megadni. Figyelem: a Bercsényi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola egy telephelyen van, egy orvosi, védőnői szobával, ezért a gimnázium és szakközépiskola jelentéseit igaz, hogy külön kell elkészíteni, de mindegyiken 20, 20 órát kell megadni. Értelemszerűen a 7.pontban megadott óraszám nem lehet nagyobb a 6.pontban megadott óraszámnál. 4

5 1.3 Az iskola-egészségügyi ellátás helye 1. Orvosi rendelő/orvosi szoba az intézményen belül Van: amennyiben az adott intézményben (feladatellátási helyen) van a jelentésben szereplő tanulók szűrővizsgálatára igénybe vehető rendelő/orvosi szoba. Nincs: amennyiben az adott intézményben (feladatellátási helyen) nincs igénybe vehető rendelő/orvosi szoba. 2. Az iskolaorvos tevékenysége a tanév folyamán 2.1. Az iskolaorvos által végzett vizsgálatok, beutalások, prevenciós tevékenység 1. Az iskolaorvos által végzett vizsgálatok és ellátások eset száma az összes évfolyamon, beleértve a 16 éves életkorú tanulók külön történő vizsgálatát is (védőoltások előtti vizsgálatok, szűrővizsgálatok, alkalmassági vizsgálatok, betegellátás, tanácsadás, krónikus beteg gondozás, elsősegély nyújtás összesített eset számait kell ide sorolni. Lényegében forgalmi jelentés, amely az orvos által végzett munkát összesíti. Egy megjelenés egy esetnek számít (pl. ha a szűrés egyben alkalmassági vizsgálat is). 2. Nem kötelező szűrővizsgálatokon részt vett tanulók száma az összes évfolyamon (Azoknak a tanulóknak a száma, akik a jogszabályban felsorolt szűrővizsgálatokra kötelezett évfolyamokon kívüli évfolyamokra járnak és szűrővizsgálaton vettek részt, illetve azoknak a tanulóknak a száma, akik olyan típusú szűrővizsgálaton vettek részt, amely nem tartozik a jogszabály szerinti kötelező vizsgálatok körébe (Pl. vérszegénység, vércukor, Se koleszterin szűrés stb.). 3. Szakrendelésre (beleértve röntgen, labor) irányítások, beutalások eset száma az összes évfolyamról (akár beutalóval, akár anélkül vehető igénybe az ellátás), a beutalások okának részletezése nélkül: ide sorolandók mindazok az esetek, amikor akár a szűrővizsgálatok, akár betegellátás során beutalóval látták el a gyermeket. Ha egy gyermek több beutalót is kapott, az több esetnek minősül. 4. A szakorvosi/röntgen/labor vizsgálat eredményéről nincs visszajelzés, esetszám: amennyiben egy gyermek több beutalót kapott és azokról nincs visszajelzés, az több esetnek számít. 5. Az iskolaorvos által a tanulók részére tartott egészségnevelési előadások száma, alkalom: ide sorolandók az egész évfolyamoknak tartott előadások (tanóra keretében és azon kívül is) mellett a kisebb csoportoknak tartott csoportos egészségnevelések is. Ide sorolandók a tanfolyam, szakkör (elsősegélynyújtás, ápolás) keretében nyújtott egészségtartalmú ismeret átadás. 6. Az iskolaorvos által a szülőknek és pedagógusoknak tartott előadások, tájékoztatók száma, alkalom: az intézmény tanulóinak egészségi állapotáról, az 5

6 iskola-egészségügyi szolgálat tevékenységéről tartott tájékoztatók, valamint a pedagógusok, osztályfőnökök felkészítése egészségnevelési témában. 7. Az iskolaorvos által végzett környezetegészségügyi vizsgálatok száma, alkalom (élelmezés, étkeztetés vizsgálata, balesetvédelmi szemlén részvétel stb.) Az iskolaorvos által végzett szakmai és diáksport alkalmassági vizsgálatokon résztvevő tanulók száma 1. Szakmai alkalmassági vizsgálatokon részt vett tanulók száma, fő (1= ) Szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat. Ebből: 2. pályaválasztási (tanácsadási/beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálaton részt vett tanulók száma, fő: a szakképző intézménybe jelentkező tanulónál a beiskolázáskor - a pedagógus, a szülő, illetve a tanuló kérésére - pályaválasztási tanácsadás céljából végzett iskolaorvosi vizsgálat, melyet a fogadó intézmény iskolaorvosa végez. 3. előzetes szakmai alkalmassági vizsgálaton részt vett tanulók száma, fő: OKJ szerinti szakmai alkalmassági vizsgálat szakképzési évfolyamra való felvétel, átvétel, továbbhaladás előtt (10. évfolyam + újak, és más intézményből a évfolyamra átvett tanulók). Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni a szakképzési évfolyamra történő felvétel, átvétel, illetve továbbhaladás előtt minden olyan esetben, amikor az Országos Képzési Jegyzék szerint a szakképesítés megszerzése szakmai alkalmassági követelményekhez kötött. 4. időszakos, a szakképző évfolyamokra járó (11.,12.,13.,14.,15. évfolyamos) tanulók alkalmassági vizsgálatán részt vett tanulók száma, fő: OKJ szerinti szakmai alkalmassági vizsgálatok. A tanulói jogviszony fennállása alatt időszakos alkalmassági vizsgálatot kell végezni a szakmai alkalmasság újbóli véleményezése céljából a. a szakképzési évfolyamra járó valamennyi tanulónál, amennyiben az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megszerzése alkalmassági követelményekhez kötött; b. a tanulóknál, azokban a munkakörökben, amelyekben a munkavállalót egy évnél gyakrabban kell időszakos alkalmassági vizsgálatban részesíteni, az adott munkakörre előírt gyakorisággal. 5. soron kívüli alkalmassági vizsgálatokon részt vett tanulók száma, fő: Soron kívüli szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni: a. ha a tanuló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására; 6

7 b. ha az Egészségügyi Nyilatkozat -on nyilatkozat tételére kötelezett a tanuló az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön; c. heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően; d. a c) pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a tanuló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza. 6. Pályaválasztás módosítására javasolt tanulók száma, fő: azoknak a tanulóknak a száma, akik a szakmai alkalmassági vizsgálat eredménye szerint a választott szakmára első fokon nem alkalmasak. 7. Másodfokú szakmai alkalmassági vizsgálatra utalt tanulók száma, fő: Amennyiben a tanuló vagy a szakképző intézmény a szakmai alkalmasság első fokú véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a munkaköri, illetve szakmai alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását az első fokon eljáró szervnél. A szakmai alkalmasság másodfokú véleményezését, tanulók esetében országosan az OMFI Ifjúsági Szakmai Alkalmasságot Vizsgáló Osztálya 1 végzi. 8. Diáksport alkalmassági vizsgálatokon részt vett tanulók száma, fő. Egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz kötött diáksport versenyek előtt végzett alkalmassági vizsgálatokon megvizsgáltak száma. 1 Országos Munkaalkalmassági és Foglalkozás Egészségügyi Intézet. 7

8 3. A szűrővizsgálatokon résztvettek száma a megfigyelt évfolyamokon és 16 éves korban 1. Iskolaorvos által kitöltendő: 1., 2. sor Beiratottak száma a megfigyelt évfolyamokon (adott tanév október 1-én), és a 16 évesek száma a vizsgálat időpontjában, fő. Az egyes megfigyelt évfolyamok adataiban benne vannak a 16 évesek is, akiket azonban külön is kell szerepeltetni. A 16 évesek számában benne vannak a nem páros évfolyamokon tanuló 16 évesek is! Kitöltés: értelemszerűen 2. Orvosi vizsgálatokon (kötelező orvosi szűrővizsgálatokon) résztvettek száma a megfigyelt évfolyamokon és 16 éves életkorban, fő Kitöltés: értelemszerűen Iskolavédőnő által kitöltendő: 3., 4., 5. sor 3. Védőnői szűrővizsgálatra kötelezettek száma a megfigyelt évfolyamokon és a 16 éves életkorúak száma a vizsgálat időpontjában, fő A hatályos rendelet alapján kell figyelembe venni a védőnői szűrésre kötelezetteket az adott nevelési-oktatási intézmény, adott feladatellátási helyén. Egy tanulót csak egyszer kell megadni. 4. Ebből (3. sorból) a minden előírt védőnői szűrővizsgálaton résztvettek száma, fő Azokat a tanulókat kell itt jelenteni, akik az adott évfolyamon előírt minden típusú szűrővizsgálatban teljes körűen részesültek (testsúly, testmagasság, visus, színlátás, hallásvizsgálat, RR mérés, golyvaszűrés, személyi higiéné, mozgásszervek szűrése). Ha a védőnő például a hallásvizsgálatot nem tudta elvégezni az adott évfolyamon, vagy akár csak 10 gyereknél, de az összes többi vizsgálatot igen, akkor sem vehető figyelembe az adott évfolyam tanuló létszáma, illetve a 10 gyermek, azaz csak a teljes körű szűrésben részesültek adatait lehet itt jelenteni. 5. A szűrővizsgálaton résztvettekből (3. sorból) a kiszűrtek száma: Itt azon tanulókat adjuk meg, akik valamilyen okból kiszűrésre kerültek. Egy tanulót több vizsgálat kapcsán is kiszűrhetünk de csak egyszer kell kiszűrtnek tekinteni. 8

9 4. A tanulók növekedése és tápláltsági állapota a védőnői vizsgálatok és értékelés alapján A táblázatot az iskolavédőnő tölti ki. A növekedés és a tápláltsági állapot minősítése a magyar gyermekek növekedési referencia értékei alapján történik. A tápláltsági állapot minősítése a BMI (Body Mass Index) alapján történik. A kategóriába soroláshoz szükséges segédprogram megtalálható / letölthető a következő honlapokon/ honlapokról: Amennyiben nem tudja a segédprogramot használni, úgy számolja ki a BMI-t kalkulátorral, és a kapott értéknek megfelelően sorolja be a tanulót a táblázat megfelelő kategóriájába. 9

10 5. A nevelési-oktatási intézményt ellátó orvos(ok) által megvizsgált tanulóknál észlelt betegségek, elváltozások a megfigyelt évfolyamokon és 16 éves korban, esetek A táblázatot az iskolaorvos tölti ki a saját szűrővizsgálatainak eredményei és a szakrendelések által megállapított diagnózisok alapján Szakgondozó fogalma: az adott betegség jellegének megfelelő osztály, szakrendelés, gondozó, szakambulancia. A definíciók figyelembevétele az adott kórképek egységes értelmezését, az adatszolgáltatás megbízhatóságát szolgálja. Néhány diagnózis esetében az iskolaorvos felkészültségére és gyakorlatára van bízva, hogy saját, vagy további szakorvos véleménye alapján jelenti az adott kórkép előfordulását. 1. Anorexia nervosa Bulimia nervosa F50.0 F50.2 Önindukálta fogyással, az evéssel szembeni súlyos averzióval, testképzavarral, gyakran primer vagy szekunder amenorrheával jellemezhető betegség. A testsúly kontrollálásával való szüntelen foglalkozás jellemző sémát alakít ki, falási rohamok és ezt követő hánytatás és hashajtózás. Pszichiáter szakorvos által igazolt diagnózisok, amelyeket abban az esetben kell jelenteni, ha abban az iskolaévben is kezelést igényeltek, amelyről a jelentés szól. 2. Magasvérnyomás I.10; I.15 A testtömegre és testmagasságra vonatkoztatott 90 pc-t. meghaladó diasztolés és / vagy szisztolés értékek, függetlenül az eredettől (primer/szekunder), amelyek gyógyszeres antihipertenzív kezelést igényelnek. 3. Emelkedett vérnyomásérték magasvérnyomás diagnózis nélkül Szakgondozó által igazolt diagnózis R percenként, szabályosan, három alkalommal mérve, a két utolsó mérés átlaga meghaladja a testmagasságra és testtömegre vonatkoztatott 90 pc értéket, akár szisztolés, akár diasztolés vonatkozásban.gyógyszeres antihipertenzív kezelést nem igényelnek. Iskolaorvos által megállapított diagnózis 10

11 4. Insulin dependens cukorbetegség E10 Inzulin függő cukorbetegség, amely miatt a tanuló gondozás alatt áll. (I. típusú) Szakgondozói diagnózis 5. Abnormis glükóz tolerancia teszt R73.0 A 12 órás éhezést követő vércukor érték >7 mmol/l és az orális glucose terhelési teszt 2 órás értéke 7,8-11 mmol/l 6. Jódhiánnyal összefüggő pajzsmirigy rendellenességek és rokon állapotok E01 Iskolaorvosi diagnózis, laboratóriumi vizsgálat alapján A jelentésben való szerepeltetését indokolja, hogy különösen az elhízott gyermekek körében, és pozitív családi anamnézis mellett-egyre gyakoribb. Gyógyszeres jód és /vagy pajzsmirigyhormon szubsztitúciót igénylő jódhiányos golyva, amely abban a tanévben is fennáll, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik 7. Rendellenes testtartás Szakgondozói diagnózis R29.3 Fejletlen törzs és hátizomzatú gyermek jellegzetes tartási rendellenességei: lapos, kypholordotikus, nyerges és domború hát. Nem jár rögzült deformitással, a fokozott görbület korrigálható. 8. Scoliosis M41 Iskolaorvosi diagnózis Iskolaorvos/ orthopéd és/ vagy rheumatológus szakorvos által igazolt diagnózis (funkcionális és strukturális) 9. A gerinc juvenilis osteochondrosisa M 42.0 A gerinc juvenilis osteochondrosisa (M. Scheuermann), amely abban az évben is igényelt, vagy igényelt volna kezelést, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik. A csigolyatestek zárólemezének csontosodási zavara jellemzi, amely Rtg. vizsgálattal mutatható ki. Orthopéd és/ vagy rheumatológus szakorvos által igazolt diagnózis 11

12 10. Szerzett/Veleszületett lúdtalp M21.4; Q66.5 A sarok valgus állása és a lábboltozat süllyedése. Iskolaorvos által megállapított diagnózis 11. Myopia H52.1 Mindkét szem rövidlátása, mely abban az iskolaévben is fennállt, melyre az adatszolgáltatás vonatkozik, beleértve a szemüveggel, kontaktlencsével korrigált eseteket is. Szemész szakorvos által igazolt diagnózis. 12. Nem meghatározott látásvesztés 13. Látáshiány okozta tompalátás 14. (Bénulásos/ Egyéb kancsalság) H54.7 Vak (vízus=0), alig (fényérzéstől-0,1 vizus) és gyengénlátó (vízus 0,1-0,3) gyermek és tanuló. A látásvesztést, mivel sajátos nevelési igénye van, az adott oktatási intézményben is regisztrálják. Szemész szakorvos által igazolt diagnózis H53.0 Gyengénlátás sajátos esete, amikor a vízus korrekció ellenére sem éri el az 1.0- t, vagy az egyik szemen 0,5 H49-H50 Szemész szakorvos által igazolt diagnózis. Kétszemes együttlátás hiánya. A két szem nézővonala nem találkozik a fixált pontban, illetve távolba nézéskor a szem nézővonalai nem párhuzamosak. Szemész szakorvos által igazolt diagnózis. 15. A színlátás zavarai H53.5 A színek megkülönböztetésének és felismerésének zavara Szemész szakorvos által igazolt diagnózis. 16. Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztés H90; Enyhe fokban hallássérült, nagyothalló (beszédtartományban mért hallásszintek= 35-45dB), középsúlyos(45-65db) és súlyos (súlyos= 65-90dB hallásveszteség) A hallásvesztést az oktatási intézményben is regisztrálják. H83.3 Zaj okozta hallásvesztés Fül-orr gége szakorvos által igazolt diagnózisok 12

13 17. Asztma J45 Szakgondozó által nyilvántartott és gondozott, az oktatási intézményben különös figyelmet és életvezetést igénylő gyermek, tanuló (testnevelési csoportbeosztás, szabadidő). Szakgondozói diagnózis 18. Vasomotor és allergiás rhinitis J30 Szakgondozó által nyilvántartott és gondozott, az oktatási intézményben különös figyelmet és életvezetést igénylő gyermek, tanuló (testnevelési csoportbeosztás, szabadidő) 19. Vashiányos anaemia D50.9 Szakgondozói diagnózis Iskolaorvosi diagnózis, laboratóriumi leletek alapján. 20. Pánikzavar F41.0 Súlyos szorongással járó rohamok, melyek nem szűkíthetők le egy meghatározott helyzetre, vagy körülményre. A többi szorongásos zavarral megegyezően a meghatározó tünetek a palpitáció, mellkasi fájdalom, fulladás érzés, szédülés, a valóság elvesztésének az érzése. Depresszióval társult esetben nem jelölhető fő diagnózisként. Pszichiáter szakorvos által igazolt diagnózis. Abban az esetben jelölhető, ha a tanuló az adott iskolaévben kezelés alatt állt. 21. Szomatoform rendellenességek 22. Hiperkinetikus zavar magatartászavarral F45 F90.1 Legjellemzőbb tulajdonsága az ismételt testi panaszok, melyekkel orvoshoz fordulnak, annak ellenére, hogy a vizsgálatok és az orvos is megerősíti, hogy a panaszok hátterében nem áll szervi megbetegedés. A páciens olyan tüneteket mutat, amelyek döntően vagy teljesen a vegetatív idegrendszer befolyása alatt álló szerv vagy szervrendszer megbetegedésére utalnak. Iskolaorvos és /vagy pszichiáter szakorvos által igazolt diagnózis. Figyelem deficit hiperaktivítással és magatartászavarral Pszichiáter szakorvos által igazolt diagnózis 13

14 23. Agyi bénulás és egyéb bénulásos szindrómák G80-G83 Ide tartoznak: Csecsemőkori agyi bénulás (beleértve Little kór); Hemi. para és tetraplégiák; Neurológus szakorvos által megállapított diagnózis 6. Testnevelési csoportbeosztás az iskolai évfolyamokon A 6.1. és a 6.2. táblázat kitöltése a kategóriába sorolást végző orvos feladata! sorok Az I.-III. kategóriákba sorolt tanulók adatait minden évfolyamra vonatkozóan meg kell adni. 5. Ebből gyógytornán vett részt: a gyógytornán való részvétel általában átmeneti ideig (betanítás) tart, mégis fontos, a gyógytorna szolgáltatás kapacitásra és a hozzáférhetőségre utaló adat. 6. Gyógyúszásra jár: a gyógyúszás kapacitásra és hozzáférhetőségre utaló hasznos adat Gyógytestnevelés szervezése az adott oktatási intézményben Az adott nevelési-oktatási intézmény tanulói számára szervezett gyógytestnevelés: 1. Szervezetten teljes körűen rendelkezésre áll: akkor jelölendő, ha magában az oktatási intézményben, annak bármely telephelyén, vagy az adott településen (város, főváros kerület) központilag szervezetten, illetve a közeli településen, de a tanulók számára hozzáférhetően, könnyen elérhetően rendelkezésre áll. 2. Az igényeket részben kielégítően áll rendelkezésre. 3. Nem áll rendelkezésre: akkor jelölendő, ha a fenti felsorolt feltételek nem adottak. 14

15 7. A nevelési-oktatási intézményt ellátó védőnő tevékenysége a tanév folyamán 1. Védőnő által végzett alapszűrések száma az összes évfolyamon, eset: mindazokat a szűrővizsgálatokat ide kell sorolni, amelyeket a védőnő végzett, függetlenül attól, hogy ezek a megfigyelt évfolyamokon történtek-e, vagy más évfolyamokon. Egy gyermeknél végzett több vizsgálat több esetnek számít, mégha ugyanazon vizsgálat-típusból történt is. (pl. a 3 ízben végzett vérnyomás, vagy vízus vizsgálat három-három vizsgálatnak számít). Orvosi vizsgálatok a védőnő részvételével: 2. Osztályok száma,db 3. Az orvosi vizsgálatokon részt vett tanulók száma, fő 4. Tanulók számára nyújtott egyéni védőnői tanácsadás, alkalmak: a tanulók számára nyújtott bármilyen (életmód, életvezetés, krízis pl.) egyéni tanácsadás előre meghirdetett formában. 5. Tanulók számára nyújtott egyéni védőnői tanácsadás, résztvevők, fő: az ezeken részt vett összes tanulók száma (egy tanuló többször is jöhetett tanácsadásra) Egészségügyi ellenőrzések száma 6. Helyiségek, környezetegészségügyi ellenőrzések száma, db értelemszerűen 7. Étkeztetés hygiéne céljából végzett ellenőrzések száma, db értelemszerűen 8. Ellenőrzések alkalmával kezdeményezett intézkedések száma: a feltárt és írásban jelzett problémákat tekinthetjük intézkedéseknek. Egy ellenőrzés során több probléma is feltárható és azokat külön kell megadni. 9. Ebből eredményesen megoldódott kezdeményezések száma, db : értelemszerűen Gyermekvédelmi tevékenység 10. Írásbeli jelzést igényelt gyermekek száma, fő: az írásban történt jelzések sorolandók ide, a jelzést igényelt gyermekszám szerint 11. Jelzésekkel kapcsolatban írásban kezdeményezett védőnői intézkedések száma, eset: amennyiben egy gyermekkel kapcsolatban több intézkedést is kezdeményeztek írásban, az több esetnek számít. 15

16 12. Ebből eredményesen megoldódott kezdeményezések száma, esetszám 13. Tantestületi értekezleteken való védőnői részvétel, alkalmak száma: ide sorolandók például a tantestület számára nyújtott tájékoztatás a tanulók egészségi állapotáról, életmódjáról; tájékoztatás a környezet egészségügyi, étkeztetést érintő ellenőrzések eredményéről. Kapcsolattartás a szülőkkel 14. Védőnői fogadóórák, alkalmak száma: A védőnői fogadóóra: a szülők számára fenntartott idő, amikor egyéni megbeszélés lehetőségét biztosítja a védőnő a szülő számára. 15. Védőnői fogadóórán megjelent szülők száma, fő 16. Szülői értekezleten való részvétel, alkalmak száma: a szülők tájékoztatása például a tanulók egészségi állapotáról, életmódjáról, szűrővizsgálatok, védőoltások jelentőségéről. Csoportos egészségnevelés 17. Foglalkozás tanítási időben: tanóra keretében végzett csoportos egészségnevelés, alkalmak száma 18. Résztvett gyermekek száma, fő: a megtartott csoportos egészségnevelési alkalmakon résztvett tanulók száma 19. Foglalkozás tanítási időn kívül, alkalmak száma: nem tanóra keretében végzett egészségnevelés (pl. szakköri formában, elsősegélynyújtásra való felkészítés, önismereti tréning, személyiségfejlesztés, szerepjátékok, egészségnevelési napok szervezése és részvétel, stb.) 20. Foglalkozás tanítási időn kívül, résztvett tanulók száma, fő Alkalmak száma témakörök szerint Egészségnevelési alkalmak száma témakörök szerint: értelemszerűen Egyéb alatt jelölendő be az olyan téma, amelyet a felsorolás nem tartalmaz és/vagy a komplex, több témát felölelő csoportos egészségnevelés. A foglalkozások száma tanítási időben, valamint a foglalkozások száma tanítási időn kívül összege, egyenlő témakörök szerint megadott alkalmak számával. A jelenlegi sorszámmal: 16+18=

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYET ÉRINTŐ INDIKÁTOROK AZ ÚJ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYRŐL SZÓLÓ JELENTÉS TÜKRÉBEN

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYET ÉRINTŐ INDIKÁTOROK AZ ÚJ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYRŐL SZÓLÓ JELENTÉS TÜKRÉBEN ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYET ÉRINTŐ INDIKÁTOROK AZ ÚJ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYRŐL SZÓLÓ JELENTÉS TÜKRÉBEN Dr.Aszmann Anna Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév

Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév A népjóléti miniszter 26/1997. Iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendelete, a 11/1999. EüM rendelet, 51/1997. NM rendelet, az

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2013/2014. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2013/2014. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a 13/1 tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a 13/1 tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 27-i ülésére

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2015. március 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2015. március 24-i ülésére Tárgy: Védőnők beszámolója az általános iskolai tanulók egészségügyi állapotáról Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna Igazgató főorvos Nagy Krisztina Vezető védőnő Véleményező Bizottság: Ügyrendi, lakásügyi,

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2006/2007. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2006/2007. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a 6/7. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a 6/7. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 6/7. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a 6/7. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2010/2011. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2010/2011. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról A 88/9.

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2011/2012. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2011/2012. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról A 76/

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására Melléklet a 31/2015. (II. 27.) határozathoz Megbízó megnevezése és címe: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2009/2010. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2009/2010. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról A /9.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A védőnői

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa A TESTNEVELÉSI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTJAI- SZAKMAI IRÁNYELV Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa Budapest 2007 Az útmutató kidolgozása

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK Miről lesz szó? 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás Védőnői gondozás A területi védőnő feladatai: nővédelem/családtervezés, anyaságra való felkészülés, lakossági szűrővizsgálatok/ várandós anyák gondozása gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Védőnői szolgálat munkaköre megüresedésének, illetve fizetés nélküli szabadsággal 1 hónapot meghaladó távollétének bejelentése Szolgáltató OEP : VII/A/1. számú függelék

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

ORVOSI VÉLEMÉNY Lőfegyverek megszerzésére vagy tartására irányuló hatósági engedély kiadásához szükséges egészségi alkalmasságról

ORVOSI VÉLEMÉNY Lőfegyverek megszerzésére vagy tartására irányuló hatósági engedély kiadásához szükséges egészségi alkalmasságról 4. melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez ORVOSI VÉLEMÉNY Lőfegyverek megszerzésére vagy tartására irányuló hatósági engedély kiadásához szükséges egészségi alkalmasságról 1. Név:... 2. Születési

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2012/2013. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2012/2013. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról A 76/

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben