BIZTONSÁGI TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ FONTOSABB ADR VÁLTOZÁSOK 2011-BEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ FONTOSABB ADR VÁLTOZÁSOK 2011-BEN"

Átírás

1 BIZTONSÁGI TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ FONTOSABB ADR VÁLTOZÁSOK 2011-BEN Az ADR 2011-es változásai (14. módosítás) ismét az ADR egészét érintik. A mintegy 100 oldalnyi szövegmódosítás, mind a kilenc részben több-kevesebb lényegi és apróbb változást eredményez. Vannak teljesen új előírások, melyekkel eddig nem találkozhattunk és vannak olyan változások is, melyek az eddigi előírásokat tovább szigorítják vagy pontosítják, esetlegesen valamilyen korábbi hibát kiküszöbölnek. Sajnos egyre többször fogalmazódik meg a gyakorló szakemberek részéről az, hogy a kétévenkénti módosítások túl gyakoriak az új előírások alapos kimunkálásához és annak gyakorlatba történő átültetéshez. A nem kellően átgondolt illetve kimunkált módosításokra sajnos több példa is van. Az új ADR től hatályos, de ig lehetőség van a régi előírások alkalmazására is. Az EU 2010/61/EU diretívája től teszi kötelezővé a tagállamok számára az új előírások bevezetését. A 40. mellékletben csatolt (Tárgyjegyzék) összegzés útmutatóul szolgál a jogszabályban fellelhető legfontosabb fogalmak, kifejezések ill. előírások hatékony és gyors keresésében, segítséget nyújtva ezzel is az érintett szakembereknek. A változások miatt az eddigi tevékenységet, eljárásokat mindenhol felül kell vizsgálni és a szükséges lépéseket időben meg kell tenni. Ebben a részben az ADR szerkezeti felépítését követve, részben a változás fontosságát figyelembe véve kerülnek ismertetésre a fontosabb módosítások. 1. Mentességek /ADR szakasz a. Szigorodik a szállítás jellegéből adódó általános mentességi előírások közül a kárelhárító szolgálatok által vagy felügyeletük mellett végzett szállítás. b. Bővül a gázok szállítására vonatkozó mentességek köre. Az izzólámpában lévő gáz, amennyiben az úgy van csomagolva, hogy a lámpa esetleges törése következtében fellépő kilövellési hatás (gázkiszabadulásból származó rakétaeffektus elkerülése) a küldeménydarabon belül marad, mentesül az ADR előírásai alól! c. Mentesül a sportlabdában lévő gáz is. Az aeroszolok kivételével mentesül az ADR alól az élelmiszerekben lévő gáz is (pl.: szénsavas italok).

2 2. Fogalmak /ADR 1.2. fejezet 2.1 A Berakó fogalma az alábbiak szerint változik: az a vállalkozás, amely: a csomagolt veszélyes árut, kiskonténert a közúti járműbe vagy nagykonténerbe berakja; vagy a nagykonténert, ömlesztettáru-konténert a közúti járműre rakja; Ezzel együtt az új ADR definiálja a kirakó fogalmát is. 2.2 A Kirakó : az a vállalkozás, amely a konténert, ömlesztettáru-konténert a járműről lerakja; a csomagolt veszélyes árut, kiskonténert a járműből vagy konténerből kirakja; a veszélyes árut ömlesztett szállítás esetén a járműből, nagykonténerből, ill. vagy kiskonténerből vagy ömlesztettáru-konténerből kirakja; A kirakó nemcsak új fogalom, de ilyen formában új szereplő is, melyhez az ADR feladatokat rendel illetve részletes kötelezettségeket ír elő. Ez természetesen érinti a címzetti felelősséget is. Ez az új fogalom nagy jelentőséggel bír, mert a veszélyes áruk szállításában közreműködők eddigi feladatmegosztását és felelősségét is alaposan megváltoztatja. További részletek: lásd. IV. Felelősségek Az egyéb csomagolásoknál már alkalmazott átalakítás vagy ismételt felhasználhatóság lehetősége, most a nagycsomagolásoknál (LP) is lehetővé válik. Új fogalomként jelenik meg a nyitott mélyhűtő tartály meghatározása. 3. Oktatás, képzés /ADR 1.3. fejezet ADR 1.3 Képzés: Módosításra kerül a szállításban résztvevő személyek képzésére vonatkozó szabályozás az ADR 1.3 fejezetében. Az új előírások értelmében, ha egy adott munkakörben dolgozó megfelelő képzése még valamilyen oknál fogva nem történt meg, a jövőben, csak szakképzett személy közvetlen felügyelete mellett végezhet munkát. A képzésre vonatkozó iratok megőrzésének időtartamát, pedig a jövőben nem a munkáltató, hanem az arra illetékes hatóság határozza meg. A közbiztonsági képzés hasonlóan változik!

3 3.1. Gépjárművezetők képzése: Változnak a gépjárművezetők ADR képzésére vonatkozó követelmények is. Egyrészt az új ADR lehetőséget teremt: - korlátozott alaptanfolyami illetve - tartányos szakosító képzésre. Ez azt jelenti, hogy akár egy-egy speciális anyagra, anyagcsoportra illetve osztályra is történhet a gépjárművezető képzése. Így például lehetőség lesz pl., a teljes 3-as osztály helyett az UN 1202, UN 1203, UN 1223, 1268, 1863, 3475 számú anyagokra ADR oktatási bizonyítványt szerezni az üzemanyagszektorban dolgozó gépjárművezetőknek. Ez a lehetőség, a gépkocsivezetők munkából való kivételének idejét és az oktatás költségét is befolyásolhatja, és természetesen az oktatás racionalizálása is szempont, mert nem kell olyan ismeretekkel terhelni a gépjárművezetőket, amelyek a munkájukhoz közvetlenül nem tartoznak. Részleteiben bővül az oktatandó tananyag és az előírt tematika. Az alagutakban való közlekedés és magatartás vonatkozásában több ismeretet kell kapnia a gépjárművezetőknek a balesetek megelőzése és a biztonság területén. A közbiztonsági tudatosságra vonatkozó ismeretekkel szintén bővül a tematika. Ezzel együtt a képzés hatékonyságát is növelni kell, mert különösen ismeretfelújító képzésnél csökken a kötelezően előírt minimális képzési idő. Összevont ismeretfelújító képzés legalább 2 napos, míg a nem összevont ismeretfelújító képzés akár 1,5 napos is lehet. Új fényképes műanyag ADR oktatási bizonyítvány jelenik meg. A régi típusú ADR bizonyítványokat ig lehet majd kiállítani. A bizonyítvány öt éves érvényességét is figyelembe véve 2017-ig találkozhatunk majd régi és új formájú bizonyítványokkal egyaránt. Az új ADR bizonyítvány ISO 7810:2003 ID-1 előírások szerint műanyagból készül, fényképes és fehér színű fekete betűkkel lesz írva és biztonsági elemeket is tartalmaz (hologram, UV festékes nyomat, stb.).

4 Az új ADR oktatási bizonyítvány mintája 4. Felelősségek /ADR 1.4. fejezet 4.1 Szállító felelőssége: A szállító (fuvarozó) felelőssége a veszélyes áruk átvételével kapcsolatban tovább nő. Most már nemcsak az okmányok meglétéről kell meggyőződnie, hanem arról is, hogy a feladó a szállítás előtt a szállítandó veszélyes árura vonatkozóan az ADR - ben előírt minden információt átadott-e! 4.2 Kirakó felelőssége: A kirakó fogalmával módosul a címzett feladatköre viszont a kirakó kötelezettségei az alábbi részletességgel kerülnek meghatározásra: Gondoskodnia kell arról, hogy a megfelelő áru kerüljön kirakásra, összehasonlítva a fuvarokmányban levő információt a küldeménydarabon, konténeren, tartányon, vagy járművön levővel; Kirakás előtt és alatt ellenőriznie kell, hogy a csomagolóeszközök, a tartány, a jármű vagy konténer nem sérült-e olyan mértékben, ami akadályozná a kirakási műveletet. Ilyen esetben gondoskodni kell arról, hogy csak a megfelelő intézkedések végrehajtása után rakodjanak ki; Be kell tartania a kirakásra vonatkozó minden előírást; Tartány, jármű vagy konténer kirakása után azonnal el kell távolítania az esetleges veszélyes maradékot, ami a kirakási (lefejtési) művelet során a tartány, jármű vagy konténer külsejére tapadt Gondoskodnia kell a szelepek és búvó nyílások fedelének zárásáról; Biztosítania kell, hogy a járművek vagy konténerek előírt tisztítása és fertőtlenítése megtörténjen; Gondoskodnia kell arról, hogy miután a konténert teljes mértékben kirakták, kitisztították és fertőtlenítették, ne legyenek rajta többé láthatóak az 5.3 fejezet szerinti veszélyességi jelölések Természetesen több szerepkör feladatai egy vállalkozásra is hárulhatnak. Ugyanakkor valamely résztvevő tevékenysége és ebből eredő biztonsági kötelezettsége több vállalkozás között is megosztódhat.

5 5. Osztályozás /ADR 2. rész 1.1 Vízi környezetre veszélyes anyagok osztályozása: Ismét módosításra került a vízi környezetre veszélyes anyagok osztályozása. A vízi környezetre veszélyes anyagokat meg kell jelölni, néhány kivételtől eltekintve már től! 5.2 Bővül az UN számok köre: A vízi környezetre veszélyes anyagok jelölése 15 új UN tétel jelenik meg, az utolsó UN szám a Néhány példa: UN 3483 kopogás gátló keverék tüzelőanyagokhoz, gyúlékony UN 3485 száraz kálcium - hipoklorit, maró (keverék is) >39% szabad klórtartalommal UN 3486 száraz kálcium - hipoklorit, maró (keverék is) >10, de =<39% UN 3494 magas kéntartalmú nyersolaj, gyúlékony, mérgező (igazából a hidrogén-szulfidot tartalmazó nyersolajról van szó) UN 3495 jód Több anyagot átsoroltak: így nemcsak az osztály, hanem adott esetben a csomagolási csoport (szállítási kategória + alagútkód + tartánykód) is megváltozhat: az UN 1510 alá tartozó tetranitrometán az 5.1 osztályból, a 6.1 osztályba került. Az UN 1810 alá tartozó foszfor-oxiklorid a 8 osztály PG II ről a 6.1 osztály PG I be került.

6 Módosulások vannak az áruosztályoknál is, pl: 1 osztály: precízebb flegmatizált fogalom-meghatározás, a villanó elegy - hez tartozó vizsgálatra utalás pontosítása, új füstnélküli lőpor az UN 0509 az 1.4C osztályozási kód alatt jelenik meg. 2 osztály: Módosul a gyújtóhatású gázok meghatározása: oxidáló képesség >23,5 % ISO10156:1996 vagy ISO :2005 szabvány szerinti módszerrel meghatározva. 4.2 osztály: Önmelegedési folyamat pontosított fogalom meghatározással. 4.3 osztály: Külön UN szám alá kerül a gyúlékony és nem gyúlékony alkáli fémek, földfémek diszperziója. Az UN 1391 alkáli fémek, földfémek diszperziója (lobbanáspont megjegyzés megszűnik) UN 3482 alkáli fémek, földfémek gyúlékony diszperziója. 5.2 osztály: Módosítások a táblázatban az UN 3103 /UN 3105 generikus tételeknél. 6.1 osztály: új osztályozási kód: TFW mérgező, gyúlékony vízzel reaktív anyagok, melyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek. Új UN számok (UN 3488,UN 3489,UN 3490, UN 3491, UN 3492,UN 3493) 7 osztály: Több kisebb módosítás (Hasadóanyag, hasadónuklidok,stb.) 8 osztály: Módosulnak a bőrre gyakorolt maró hatás meghatározásának vizsgálatai. Az OECD 404 Útmutatón kívül (akut bőrirritáció/maró hatás ) figyelembe kell venni a OECD 435 in vitro membrán gát eljárást, a bőrre maró hatás vizsgálatot, az OECD 430 in vitro bőr korrózió transzkután elektromos ellenállás vizsgálatot, az OECD 431 útmutatók in vitro bőr maró hatás humán bőr modell vizsgálatot. 9 osztály: Vizi környezet veszélyeztetése jelentős szövegmódosítása a GHS 3. revideált változata szerint. Az ADR 2009 szerinti besorolási kritériumok ig használhatók tovább, szükség esetén. Változik a jelenlegi és korábbi kémiai biztonsági szabályozás szerinti hozzárendelés lehetősége is (1272/2008/EK CLP illetve a korábbi 67/548/EGK és 1999/45/EK szerint). Újraszerkesztve és korszerűsítve lettek a lobbanáspont meghatározására vonatkozó előírások Új vizsgálatként került be az ADR be a forráskezdet meghatározása. 2. Különleges előírások: Sok UN számnál törlésre kerül a 274-es különleges előírás, mely a veszélyes áruk megnevezéseinek helyes megadását és fuvarokmányon történő feltüntetését is érinti.

7 3. Korlátozott mennyiségek (LQ) /ADR 3.4. fejezet 3.1 Korlátozott mennyiségek LQ kódjai: Az LQ kódok megszüntetésre kerültek, és helyette az UN Ajánlások belső csomagolásonkénti illetve tárgyankénti legnagyobb mennyiségét adják meg. Bizonyos esetekben egy adott veszélyes árunak megváltozhat a belső csomagolásonként megadott korlátozott mennyisége is. Ez lehet több és kevesebb, de olyan is lehet, amikor egy eddig korlátozott mennyiségben szállítható veszélyes árunak ez a mentessége megszűnik. Arra is lehet példa, hogy ami eddig tiltva volt, az most szállíthatóvá válik korlátozott mennyiségként ig van lehetőség az átállásra, de ez nem vonatkozik azokra az anyagokra melyeknél a korlátozott mennyiségben csomagolt szállítását az új ADR már tiltja. 3.2 Változik a küldeménydarabok jelölése: Olyan jelöléseket kell alkalmazni, mely a globalizáció követelményeinek megfelelően más kontinenseken ( USA is) és más fuvarozási ágazatokban is egységesen elfogadott. Az új jelöléseken már az UN számokat nem kell feltüntetni. Így a korlátozott mennyiségekben csomagolt áruk szállításánál az UN számok szerinti azonosítás kötelezettsége a jelöléseken megszűnik. Korlátozott mennyiségként csomagolt küldeménydarabok új jelölése (közúti-légi)

8 3.3 Gépjárművek jelölése: A 12 tonna legnagyobb össztömeget meghaladó szállítóegységeket, amelyeken korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabok vannak, elől és hátul ugyanilyen jelöléssel kell ellátni. Ez a jelölés már től alkalmazható függetlenül attól, hogy maga az áru vagy a konténer a régi vagy új korlátozott mennyiségekre vonatkozó jelzéssel van ellátva. A jelzés mérete ilyenkor legalább 250 x 250 mm. A jelölések elhagyhatók abban az esetben, ha a korlátozott mennyiségű veszélyes áru küldeménydarabok összegzett bruttó tömege nem haladja meg szállítóegységenként vagy nagykonténerenként a 8 tonnát. Ezeket a jelöléseket azonban nem kell pl. használni, ha a korlátozott mennyiség mellett más veszélyes árut is szállítanak, és az áru kockázata az bekezdés szerinti értéket (1000 pont) meghaladja. Ilyenkor veszélyt jelző sárga táblával kell jelölni a szállító eszközt!!! 4. Okmányok /ADR 5.4. fejezet 8.1 Elektronikus adatfeldolgozás: Az okmányok illetve azok adataival kapcsolatban az EDP (elektronikus adatfeldolgozási) illetve EDI (elektronikus adatátviteli) alkalmazás egyértelmű lehetősége fogalmazódik meg az írásos dokumentációk helyett. Új feladói követelmény jelenik meg, mely szerint: - Ha a veszélyes áru szállítási információ átadása a szállítónak EDP vagy EDI technikával történik, a feladónak képesnek kell lennie az információ írásban történő átadására is, ahol az információt az ADR ben meghatározott sorrendben kell feltüntetni.

9 Ha a fuvarozónak a veszélyes árura vonatkozó okmányokat EDP vagy EDI technikák használatával adják át és az árut azután olyan fuvarozó fogja megkapni, akinek az okmányokra írásban van szüksége, a fuvarozónak kell gondoskodnia arról, hogy az okmányokon feltüntetésre kerüljön az eredetileg elektronikusan érkezett / Original received electronically felirat és az aláíró neve nagybetűkkel írva. 8.2 A fuvarozási információk megőrzésével kapcsolatban: A feladónak és a szállítónak a fuvarokmányt, a kiegészítő információkat és dokumentumokat legalább 3 hónapig meg kell őriznie. Ha a dokumentumokat számítógépen elektronikusan vagy EDV - rendszerben tárolják, a feladónak és a szállítónak azokat ki kell tudnia nyomtatni. 8.3 Vízi környezetre veszélyes anyagok bejegyzései: A besorolás részeként a fuvarokmányon fel kell tüntetni a Környezetre veszélyes kifejezést. Kivétel az UN 3077 és UN 3082! Például: UN 1017 KLÓR 2.3 (5.1,8) (C/D) Környezetre veszélyes Tengeri szállítást is magába foglaló szállítás esetén, az IMDG Code szerinti: Tengervíz szennyező / Marine Pollutant kifejezés is használható. E kifejezés a MARPOL 73/78 Egyezménnyel összhangban szintén elfogadott az ADR szerint. Ilyenkor azonban a fuvarokmányban az alábbi bejegyzés szükséges: Az pont szerinti szállítás. 8.4 Veszélyes hulladék, üres, tisztítatlan csomagolások, tartányok bejegyzései: Változik a hulladékok fuvarokmányban történő bejegyzés sorrendje. Az új előírások szerint az UN számmal kell kezdődnie a besorolásnak, pl.: UN 1230 HULLADÉK METANOL, 3 (6.1), II, (D/E) Változik az üres tisztítatlan tartányoknál is a beírási sorrend. Az üres tisztítatlan vagy utolsó rakomány maradéka kifejezések valamelyikét a teljes besorolás elé vagy mögé kell írni. Utolsó rakomány maradéka UN 1230 METANOL, 3 (6.1), II, (D/E) UN 1230 METANOL, 3 (6.1), II, (D/E), üres tisztítatlan

10 8.5 A tűzijáték testek előírásai: Az UN 0333, UN 0334, UN 0335, UN 0336, UN 0337 szállításnál már nem kell a besorolás jóváhagyási dokumentumát a küldeményhez mellékelni, de a fuvarokmányba a besorolást jóváhagyó hatósági dokumentum azonosítóját be kell jegyezni. 8.6 Gázosítószerek használata esetén: A gázosítószer hatása alatt álló áruszállító egységeknél az alábbi fuvarokmány bejegyzés alkalmazható: UN 3359 Gázosítószer hatása alatt álló egység, 9, vagy UN 3359 Gázosítószer hatása alatt álló egység, 9 osztály A 9-es mindkét esetben az osztályra utal! 8.7 Írásbeli utasítás változásai: A dokumentum címe ADR SZERINTI ÍRÁSBELI UTASÍTÁS -ra módosul. A cím változtatására azért volt szükség, mert 2011 től a RID ben is hasonló tartalmú és formájú írásbeli utasítást vezetnek be. A dokumentum második és harmadik oldalán több szövegváltoztatás is megjelenik, illetve a korábbihoz képest bizonyos utasításokat töröltek. Például: Meg kell akadályozni, hogy a szivárgó anyag a felszíni vizekbe, a talajba vagy a csatorna-hálózatba jusson! A negyedik oldalon további két új jelzés és útmutatás jelenik meg: - a környezetre veszélyes anyagok, - a magas hőmérsékleten szállított anyagok, 9. Jelölések A felszerelések listája is kissé módosul: - a műanyag gyűjtőedény helyett a gyűjtőedény kifejezés - lapát, csatorna fedésére szolgáló eszköz és gyűjtőedény veszélyes tárgyak szállításához már nincs előírva. 9.1 Újabb kivétel van a kezelési bárcák alkalmazásánál: amennyiben egy kombinált csomagolás egyenként legfeljebb 500ml - es, légmentesen zárt csomagolásokat tartalmaz, az álló helyzetet jelző nyilakat nem szükséges használni! 9.2 Új Veszélyszámmal bővül a szabályzat: X668 nagyon mérgező, maró anyag, amely vízzel veszélyesen reagál

11 9.3 Változik a korlátozott mennyiségként csomagolt veszélyes árukat tartalmazó küldemény-darabok, konténerek és járművek jelölése. 9.4 A vízi környezetre veszélyes anyagok jelölése: Grafikai kivitelezése kismértékben módosul és megegyezik a többi fuvarozási ág jelzéseivel. 9.5 Engedményes mennyiség: Négyzet alakú minta kerül be küldemény-darabok megjelölésére a korábbi téglalap alakú jelkép helyett. 9.6 Gázosítószer hatása alatt álló áruszállító egység (UN3359): Az áruszállító egységet nem kell 9 számú nagybárcával megjelölni, kivéve, ha az 9 számú veszélyességi bárcával megjelölt küldeménydarabokkal is meg van rakva. Az áruszállító egységeket különleges figyelmeztető jelöléssel kell megjelölni. A gázosítószeres fertőtlenítésre figyelmeztető jelölésnek - téglalap alakúnak kell lennie és szélessége 300 mm-nél, magassága 250 mm-nél nem lehet kisebb. - a jelölést fehér háttérre feketével kell felvinni, a betűk magassága nem lehet 25 mm-nél kisebb. 10. Csomagolási előírások Szigorítják a csomagolások közvetlenül veszélyes áruval érintkező részeivel szemben támasztott követelményeket. A permeáció jelensége közismert, különösen műanyag csomagolóeszközök vonatkozásában, és számtalan problémát okozott már a gyakorlatban. A csomagolóeszközök (IBC - k, LP - k) veszélyes áruval közvetlenül érintkező részei nem engedhetik meg a veszélyes áru áthatolását. A csomagolóeszközök gyártásával szemben támasztott általános követelményekben is megfogalmazódik az, hogy a csomagolásban levő anyag semmilyen áthatolása sem okozhat veszélyt normális körülmények között, azaz amikor a csomagolás ép és sértetlen. A től gyártott összetett IBC belső tartályán fel kell tüntetni a műanyag belső tartályra vonatkozóan a(z): - IBC típusát - Csomagolási csoport betűjelét - Gyártási időpontot: Állam jelét - Gyártó nevét

12 11. Egyéb változások Az ADR lehetőséget ad arra, hogy az egyes országokban az illetékes hatóság korlátozza a veszélyes áruk szállítását az 1.9 fejezettel összhangban. Az ilyen korlátozásokat be kell jelenteni az illetékes nemzetközi szervezetnek, de a jövőben már a veszélyes áruk közúti szállításában rejlő kockázatok elemzéséhez készített általános útmutatóval összhangban kockázatértékelési módszer alkalmazásával kell igazolni a korlátozás indokoltságát. Ez érintheti az útvonalakat, balesetveszélyes gócokat, kiemelt objektumok környékét, hidakat, alagutakat stb. Az alagutak ADR szempontból történő értékelése sajnos még nem teljes körű Európában. Ahol nincs jelzés, függetlenül a biztonsági szinttől, azt A kategóriás alagútnak kell tekinteni. Az ADR 7. részében pontosításra kerül azoknak az összetett IBC nek a köre, melyeknek a nyitott járművekkel történő szállítását az ADR megtiltja. A 9. részben változik néhány fontos, veszélyes árut szállító járművek szerkezetével kapcsolatos előírás. A változások a blokkolásgátló rendszereket (ABS) és a visszatartó fékeket, pontosabban azok alkalmazását érintik. Változik a gépjármű és pótkocsi közötti villamos csatlakozónak (15 pólusú csatlakozó és kábel) a szabványra való hivatkozása és az új ADR szerint már meg kell felelnie az ISO 12098:2004 illetve az ISO 7638:2003 szabványnak a korábbi 1997-es szabványkövetelmények helyett.

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK és VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ADR Profess Tel.: +36 (20) 9830-388

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

ADR/RID előírások évi változásai. BTE november Csuhay Marianna

ADR/RID előírások évi változásai. BTE november Csuhay Marianna ADR/RID előírások 2011. évi változásai BTE 2010. november Csuhay Marianna UN ECOSOC Committee of Experts on the TDG and on the GHS Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (TDG) Sub-Committee

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő VESZÉLYES ÁRUK Vasúton-Közúton -Vízen SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Budapest, 2010.05.06. 1 Tartalom Nemzetközi szabályozás-eu szabályozás változása GHS /CLP-ADR-RID

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST 2013. Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó

Részletesebben

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ADR 2017 Veszélyes Áruk Nemzetközi

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó aláírása:

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24.

Részletesebben

TISZTÁN ÉS ENERGIA- HATÉKONYAN A KÖRNYEZETÉRT Uhlik Krisztián tanulmánya

TISZTÁN ÉS ENERGIA- HATÉKONYAN A KÖRNYEZETÉRT Uhlik Krisztián tanulmánya 64 KTI Tudomány a gyakorlatban TISZTÁN ÉS ENERGIA- HATÉKONYAN A KÖRNYEZETÉRT Uhlik Krisztián tanulmánya Az energiafogyasztás, valamint a szén-dioxid és más levegőszennyező anyagok kibocsátása a gépjárművek

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához Munkautasítás Veszélyes anyagok közúti Dátum: 2016.07.01 Érvényes: visszavonásig 1/9 oldal T a r t a l o m j e g y z é k 1. Munkautasítás célja... 3 2. Területi érvényesség... 3 3. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÉPZÉS cseppfolyósított NITROGÉN szállítását végzı munkatársak részére az ADR 1.3 fejezete szerint Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

ADR 2013

ADR 2013 A veszélyes áru szállítás aktuális ADR szabályozási 2013 kérdései aktuális szabályozási feladataink: törvényi kihirdetés (2013-ban 3 törvény) belföldi forgalom 2008/68/EK jogharmonizáció egyéb szabályozás,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról A 2011.01.01. óta hatályos

Részletesebben

Veszélyes áruk szállítása a XXI. század második évtizedének elején - ADR 2011

Veszélyes áruk szállítása a XXI. század második évtizedének elején - ADR 2011 Veszélyes áruk szállítása a XXI. század második évtizedének elején - ADR 2011 A XXI. században máraz ADR hatodik módosítása az ADR 2011.01.01-től életbe lépő változata, ami egyben az újraszerkesztett ADR

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 35310/322-3/2015. ált. Tárgy: Biola Biokozmetikai Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Biola Biokozmetikai Kft.

Részletesebben

Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai. Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22.

Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai. Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22. Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai 2013 Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22. cél: veszélyes áruk szállításának biztonsága nemzetközi szabályrendszer kétévente korszerűsödő multimodális

Részletesebben

Nagy Zsolt a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete elnöke

Nagy Zsolt a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete elnöke NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JOGI FŐOSZTÁLY E/2013/0712 dr. Kis Norbert Főosztályvezető úr címére dr Koncz Pál helyettes államtitkár úr részére Tárgy: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT.

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alapképzés ADR 2015 Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 16. módosítás Szállításáról szóló Európai Megállapodás

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 2 3 Módszertani Útmutató Veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 4 Készült az A BTE szakértőinek bevonásával 5 ELŐSZÓ

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013.

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. 2 Veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez Készült a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG és a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz háromszázezer forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz háromszázezer forint Ügyiratszám: 35840/64-9/2015.ált Tárgy:Haemmerling Group Logistic Kft. (9092 Tarjánpuszta, Baross Gábor Tér 8. 068/7 hrsz.) terhére bírság kiszabása a veszélyes árú közúti szállítására vonatkozó szabályok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Az EU már 1992-ben a 92/58 EGK irányelvben szabályozta a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó követelményeket,

Részletesebben

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról Lechs Tamás tő. zls. Katasztrófavédelmi ırsparancsnok Gara, 2015.

Részletesebben

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b)

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b) A Tanács 96/35/EK irányelve (1996. június 3.) a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása Nádasi Iván 2040 Budaörs, Kassai u. 25. Az utóbbi időben a veszélyes áruk közúti szállítása terén egyre

Részletesebben

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19.

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. 1 Új UN tételek 2 osztály 9 adszorbeált gázok (m.n.n., egyedi tételek) UN 3510 3518 adszorbeált gáz, m.n.n UN 3512 adszorbeált

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

Veszélyes áru csomagolási előírások

Veszélyes áru csomagolási előírások Veszélyes áru csomagolási előírások ADR 6. RÉSZ 1 Csomagoló eszközök gyártása, vizsgálata /6. rész Csomagolás 2.oszt. 6.2.oszt. 7.oszt. 2 Minősített csomagoló eszközök 6.1 6.5 6.6 HAGYOMÁNYOS CSOMAGOLÁSOK

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a közúti jármővel végzett

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 164-2/2014/HAT. Tárgy: Ügyintéző: Telefon: A Palotási Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt

Részletesebben

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása.

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Az ENSZ vegyszerekre vonatkozó Globálisan Harmonizált Rendszerének (UN-GHS) európai bevezetése. A REACH

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29.

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. június 26.) a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK

Részletesebben

1995. 10. 17 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 249. szám

1995. 10. 17 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 249. szám A TANÁCS 1995. október 6-i 95/50/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA, tekintettel az Európai

Részletesebben

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 27 31967L0548 1967.8.16. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 196/1 A TANÁCS IRÁNYELVE (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

ADR tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai

ADR tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai ADR 2015- tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének Konferenciája 2015. Varsó- 2015.10.19-22. WP15 Közúti Közlekedési

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék 10. pont

Ellenőrzési jegyzék 10. pont Ellenőrzési jegyzék 10. pont 10. A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen: A veszélyes árunkénti összes mennyiség (azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez, és ha van csomagolási csoporthoz:

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A KÖZÚTI ÉS VASÚTI KÖZLEKEDÉSBEN, A SZABÁLYOZÁSOK 2017-ES KAPCSOLÓDÓ VÁLTOZÁSAI. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KŐMŰVES A NDRÁS, SZOMBATI MÁRIA KTE FUVAROZTATÓK ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÓK TAGOZAT, TRANSZ-KULTUR

Részletesebben

Gépjárművek üzeme II.

Gépjárművek üzeme II. Gépjárművek üzeme II. Veszélyes áru közúti szállítása tantárgy ismeretanyaga Az ADR alapokmánya 1957.szeptember 30-án született, de csak 1968 januárjában lépett hatályba. Magyarország 1979. július 19-én

Részletesebben

ADR 2015 módosítások Fontosabb változások ADR Foglalkozásvezetők továbbképzése

ADR 2015 módosítások Fontosabb változások ADR Foglalkozásvezetők továbbképzése ADR 2015 módosítások Fontosabb változások ADR Foglalkozásvezetők továbbképzése Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA 2015.10.08. www.hvesz.hu 1 Mai lecke 2015.10.08.

Részletesebben

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Megjelent a 70/ 2005. (IV. 21.) Kormány rendelet, valamint a többször módosított és kiegészített 20/ 1979. (IX. 18.) KPM rendelet alapján. Összeállították: Nagy Zsolt Nádasi

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2005.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/41 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. március 4.) a tagállamok számára a veszélyes áruk vasúti fuvarozásával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 96/49/EK

Részletesebben

Magyar Vegyipari Szövetség ADR-SEVESO munkaértekezlet ADR MODUL. fejlesztési igazgató Nagy Imre értékesítési tanácsadó Megatrend Zrt

Magyar Vegyipari Szövetség ADR-SEVESO munkaértekezlet ADR MODUL. fejlesztési igazgató Nagy Imre értékesítési tanácsadó Megatrend Zrt Magyar Vegyipari Szövetség ADR-SEVESO munkaértekezlet 2009.03.05 Veres József Radakovics János Szűcs János rendszerszervező rendszerszervező fejlesztési igazgató Nagy Imre értékesítési tanácsadó Megatrend

Részletesebben

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex.

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex. Egy üzletfelének kérésére röviden adjon felvilágosítást arról, hogy mi tekinthető veszélyes árunak! A veszélyes áruk milyen tipikus tulajdonságokkal rendelkezhetnek? Milyen nemzetközi előírások szabályozzák

Részletesebben

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100. 1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát m e g v á l t o z t a t o m akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.000,-Ft-ra, azaz egyszázezer forintra módosítom. Az ellen rzés megállapította,

Részletesebben

Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT

Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT A MOBILSPED Szállitási, Szállitmányozó és Jármüjavitó Korlátolt Felelősségü

Részletesebben

CLP és az ADR kapcsolata

CLP és az ADR kapcsolata CLP és az ADR kapcsolata Botos Ágnes (GHS-expert Kft. ) REACH, CLP, ADR, KEM tanácsadó Környezetvédelmi jogi szakokleveles vegyészmérnök 2010.november Tel: +36-20-2205737 E-mail: agnes.botos@ghsexpert.com

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT.

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alapképzés ADR 2013 Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 15.változás Szállításáról szóló Európai Megállapodás

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMI TISZTEK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA DEBRECEN - 2014.05.28 Nagy Zsolt BTE Elnök LÉGI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS

Részletesebben

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A fordítás csupán tájékoztató jellegű jogi értelemben kizárólag az angol és a francia nyelvű verziók kötelező érvényűek Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A jelen Szabályzat

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról

Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról Összeállította: Toldi Gergely veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Szám:477-5/2014/IB. Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Az Animal Hygiene Kft. (székhely: 2370

Részletesebben

(7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT

(7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT Ügyiratszám: 594-6/2014/H Tárgy: Palotabozsoki Mezőgazdasági Zrt. (7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Ügyiratszám: 35840/311-11/2015.ált Tárgy: Bohemia Cargo s.r.o. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt Ü. i.: - Tel.: - E-Mail: - H A T Á R O

Részletesebben

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Bevezetés Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról,

Részletesebben

H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu

H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu Szám: /2014/BAJAHAT

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

A malonitril ügy Esettanulmány a malonitril 2009 decemberi kiszállítása kapcsán felmerült problémákról

A malonitril ügy Esettanulmány a malonitril 2009 decemberi kiszállítása kapcsán felmerült problémákról A malonitril ügy Esettanulmány a malonitril 2009 decemberi kiszállítása kapcsán felmerült problémákról Összeállította: Toldi Gergely veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó Előzmények 2009.10.12.-én

Részletesebben

HATÁROZAT. 100.000 forint, azaz egyszázezer forint összegű. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. 100.000 forint, azaz egyszázezer forint összegű. bírságot szabok ki. Ügyiratszám: 371-7/2014/H Tárgy: A Prímagáz Hungária Zrt. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) terhére bírság kiszabása, a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT A Prímagáz

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

Szám: 20-8/2013/ADR-RID Tárgy: Az Agrolabor Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt.

Szám: 20-8/2013/ADR-RID Tárgy: Az Agrolabor Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. Szám: 20-8/2013/ADR-RID Tárgy: Az Agrolabor Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT Az Agrolabor Kft. (5000 Szolnok, Tölgy u. 16553/3

Részletesebben

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény Hudák Árpádné Szabályozási szakértő Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó A veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak, amelyek veszélyes

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/3 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: Fit Test C&B bázis Anyag/készítmény használata Fogászati mintázó anyag

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 41 Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 18. Az áru szállítása engedélyezett megvizsgálva szabálytalan tárgytalan Az ADR 2.2.X.2 bekezdéseiben felsorolt veszélyes áruk közúton nem szállíthatók. Az X helyére a

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

Kiállítás dátuma: 09/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

Kiállítás dátuma: 09/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18. BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Adhesor, Adhesor Fine 1.2 Termék alkalmazhatósága Adhesor: A gyártó adatai: Alábélelő

Részletesebben

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról József KvVM Környezetgazdasági F osztály Alkalmazandó jogszabályok 1013/2006/EK Új Bizottsági rendelet a 801/2007/EK, legújabb változat.

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK KÖZÚTI ÉS MEZŐ- GAZDASÁGI SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK KÖZÚTI ÉS MEZŐ- GAZDASÁGI SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK KÖZÚTI ÉS MEZŐ- GAZDASÁGI SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA Készítette:... Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó Bizonyítvány száma: 1221 Tevékenységi jegyzék

Részletesebben

2015. 06. 15. www.hvesz.hu 1

2015. 06. 15. www.hvesz.hu 1 áruk száll llítása Dr SÁROSI GYÖRGY áru szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA. 06. 15. www.hvesz.hu 1 Tartalom. 06. 15. www.hvesz.hu 2 Áru Szabályoz lyozás s bevezetése - HIVATALOS ÉRTESÍTÖ: : 2014.évi

Részletesebben

Veszélyes áru-2016 ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform A mai lecke két téma mke_konferencia_2016

Veszélyes áru-2016 ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform A mai lecke két téma mke_konferencia_2016 Veszélyes áru-2016 Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA 1 A mai lecke két téma ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform 2 Sárosi György prezentációja_2016.06.01.

Részletesebben

2.1 fejezet Általános előírások

2.1 fejezet Általános előírások 2.1 fejezet Általános előírások 2.1.1 Bevezetés 2.1.1.1 A RID szerint a veszélyes áruk osztályai a következők: 1 osztály Robbanóanyagok és -tárgyak 2 osztály Gázok 3 osztály Gyúlékony folyékony anyagok

Részletesebben

Gefahrgutfahrer-Handbuch. Ungarn. Land 107/ /112. Polizei Feuerwehr Rettung. Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h

Gefahrgutfahrer-Handbuch. Ungarn. Land 107/ /112. Polizei Feuerwehr Rettung. Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h Gefahrgutfahrer-Handbuch H Ungarn Land Polizei Feuerwehr Rettung 107/112 112 104/112 Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h 50 70 80 ADR ÍRÁSBELI UTASÍTÁS Teendõk baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A

Részletesebben

Visegrád 2014. november 6-7. 6

Visegrád 2014. november 6-7. 6 Veszélyes anyagok azonosításával kapcsolatos jogszabályi módosításoksok Visegrád 2014. november 6-7. 6 Bali Péter P tű. t őrnagy Seveso II módosításának okai A hatály hozzáigazítása a CLP Rendelethez,

Részletesebben