A távhő, mint környezetbarát energiaellátási mód megítélése a főiskolások, és egyetemisták körében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A távhő, mint környezetbarát energiaellátási mód megítélése a főiskolások, és egyetemisták körében"

Átírás

1 A távhő, mint környezetbarát energiaellátási mód megítélése a főiskolások, és egyetemisták 2005

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Környezeti tudatosság A távhőszolgáltatás ismerete Felhasználók Szabályozhatóság Mérhetőség Alapdíj A távhőszolgáltatás híre Fenntartató fejlődés Javaslataim Az alapdíj kérdés Felvilágosítás Számlával küldött ismertető program Kiemelt problémák megoldása Állami szerepvállalás új marketing program Környezeti felelősségviselés problémája Hulladékégetéssel nyert hő Alternatív energiaforrások hasznosításának kutatása Összefoglalás

3 1 Bevezetés Munkám során a pályázat kiírásának megfelelően az volt a célom, hogy a mélyinterjúk során felmérjem, hogy általában milyen a vizsgált célcsoport hozzáállása a környezet védelméhez, mennyire erős a környezettudatosságuk, milyen ismeretekkel és attitűdökkel rendelkeznek a távhőszolgáltatással kapcsolatban, hogy mit jelent számukra fenntartható fejlődés fogalma és hogy mennyire vannak tisztában a fent felsorolt fogalmak, jelenségek összefüggéseivel. Az 50 egyetemista illetve főiskolás, akikkel az interjúkat készítettem, több különböző felsőoktatási intézményben, különböző szakokon tanulnak, többségükben a fővárosban, illetve Szegeden. Életkor szempontjából egységes volt a csoport, a téma szempontjából nem jelentősek olyan megkülönböztetések, mint például a nem. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb különbséget az képezte, hogy valaki felhasználó-e, vagy nem, illetve különbségek mutatkoznak a tanult szakok szerint is. Általában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) műszaki menedzser szakos hallgatói voltak a legjobban informáltak, köszönhetően annak, hogy a képzésükben szerepelnek alapvető energetikai ismeretek, melyek között esik szó a távhőszolgáltatás alapjairól is. Megemlítendő, hogy a témával teljesen irreleváns szakot hallgató, de távhőszolgáltatást használó interjúalanyok sokkal tájékozottabbak voltak a műszaki menedzsereknél. A megkérdezettek között vegyesen vannak olyanok, akik felhasználóként saját tapasztalatokkal rendelkeznek a távhőszolgáltatásról, olyanok, akik csak hírből ismerik azt és olyanok is, akik soha nem hallottak róla. A következőkben bemutatom, hogy milyen kép él interjúim alanyaiban a távhőről tapasztalataik, vagy a (tév)hitek nyomán megvizsgálom, hogy mi ennek az oka, végül javaslatokat teszek a kialakult helyzet javítására. Az interjúk feldolgozása során igyekeztem a lehető legobjektívebben az adott válaszok alapján következtetéseket levonni, saját, szubjektív véleményemet pedig, mint egy 51. interjúként a Javaslataim című fejezetben fogalmaztam meg

4 2 Környezeti tudatosság A beszélgetéseket, mintegy bemelegítő kérdésként a környezetvédelem fontosságára vonatkozó kérdésekkel kezdtem. Így könnyebben ráhangolódhatott az interjú alanya a témára, és mire a lényegi kérdésekhez értünk feloldódott, és könnyebben válaszolt a kérdésekre. Általános tapasztalatom volt, hogy a környezetvédelem szóról szinte kivétel nélkül mindenkinek, szaktól, illetve fűtési módtól függetlenül a nem szemetelés volt az első dolog, ami eszébe jutott. Többen említették a veszélyes háztartási hulladékok, mint például elemek, és akkumulátorok megfelelő összegyűjtését, és megfelelő kiépítettség esetén a szelektív hulladékgyűjtést, a visszaváltható PET palackok előnyben részesítését, a tömegközlekedési eszközök használatát, illetve az állatok védelmét, de senki nem gondolt a távhőszolgáltatásra, mint környezetbarát fűtési módra. A megkérdezettek válaszai nyomán azt a következtetést vontam le, hogy a legjelentősebb érzékelt fejlődés a fűtési rendszerek történetében az volt, hogy nem kell többé fát hasogatni, hogy legyen mivel fűteni, és vizet melegíteni, ennél sokkal kevésbe jelentős, hogy egyéni tüzelésű, központi fűtés, vagy netán távhőellátás váltotta fel azt. Szinte általános volt azonban az is, hogy ha több nyilvánosságot kapnának a környezetvédelmi programok, események, akkor a válaszadók és szerintem az általuk reprezentált célcsoport legtöbb tagja is megismerkedne a környezetvédelem kérdéseivel, problémáival, ezen belül pedig a távhőszolgáltatás környezeti előnyeivel is. 3 A távhőszolgáltatás ismerete Mint azt már említettem, igen vegyes ismeretekkel rendelkeztek a megkérdezettek a távhővel kapcsolatban, így a válaszadókat szükségesnek láttam az értékelés szempontjából két csoportra bontani: a felhasználókra, és azokra, akik csak hírből ismerik a távhőszolgáltatást. 3.1 Felhasználók Elmondható, hogy mindenki, aki felhasználója a távhőszolgáltatásnak ismeri annak lényegét, működését és annak - az egyén számára nyújtott - előnyeit illetve hátrányait. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem találtam olyan alanyt, aki saját, önálló döntéséből lett a helyi távhőszolgáltató előfizetője. Mindenki a lakásuk, vagy az albérleti lakás elhelyezkedése miatt kényszerült erre. Ezt azért tartom fontosnak, mert így, mivel nem rendelkeztek választási lehetőséggel, nem voltak rákényszerítve, hogy a távhő előállítás körülményeit, annak környezetre gyakorolt hatását, és a közösség számára nyújtott előnyöket és hátrányokat megismerjék. Erre a kérdésre is kitérek majd a javaslataim között. A válaszadókról megállapítható, hogy saját egyéni jólétük maximalizálása a legfontosabb számukra, így, mivel a megfelelő környezetközpontú szemlélet nem alakult még ki, nem a környezetvédelmi, sokkal inkább a gazdasági, és a minőségi szempontok voltak előtérben, legalábbis a beszélgetés első szakaszaiban. Később volt, aki említett környezetvédelmi szempontokat, mint például a szennyezőanyag- kibocsátás és a koncentráció csökkentése, de ezek a válaszadók is úgy gondolták, hogy ezek nem jelentősek, addig, amíg a szolgáltatás gyenge minőségű és drága. A környezeti szempontok csak egy pontosan mért és jól szabályozható távhőszolgáltatás esetén kerülnek előtérbe az egyén preferenciái között. Mivel a lakótelepi környezetben nincs más megoldás a fűtésre, így sokan attól félnek, hogy komoly versenytárs hiányában a szolgáltatójuk nincs igazán rákényszerítve a fennálló problémák megoldására. Szinte kivétel nélkül mindenki drágának gondolta a távhőt, bosszús volt a rosszul meghatározott fűtési időszak miatt, értetlenül állt a nyári alapdíjfizetéssel szemben, és - 4 -

5 túlságosan magasnak gondolta a szállítás során bekövetkező veszteséget is. A szállítással kapcsolatban felmerült az is, hogy nem szép látvány a felszín felett futó távhővezeték vonal. Miután a válaszadóknak elmondtam, hogy újabban a felszín alatt futó távhővezetékek milyen felépítésűek, a szállítással kapcsolatos problémák feloldódtak. (Ez egy jó példa arra, hogy megfelelő kommunikációval, informálással a legtöbb félreértés gyorsan megmagyarázható.) Ketten hivatkoztak a bécsi távhőszolgáltatás jó működésére, mint követendő példára, ahol olcsó és jó minőségű szolgáltatást nyújtanak az előfizetőknek. A legfontosabb, leggyakrabban említett fenntartások a távhővel kapcsolatban a következők: Szabályozhatóság Egyértelműen a legtöbbet említett gond. Ez az a kérdés, amellyel még azok is foglalkoznak, akik más módon fűtenek 1. A nem megfelelő szabályozhatóság vonatkozik, mind a fűtési időszakra, mind pedig annak intenzitására. A fűtési időszakkal kapcsolatos kellemetlen élmények még frissek voltak a megkérdezett felhasználókban, köztük általános volt, hogy nap közben pulóverben jártak, két takaróval aludtak stb. A legtöbben rugalmasabb fűtési szezont javasoltak, azt szeretnék, ha minden évben az aktuális időjárásnak megfelelően kapcsolnák be, illetve ki a távhőszolgáltatást. A rossz szabályozhatóság kapcsán a legtöbben megemlítették, hogy más esetekben pedig a meleg volt elviselhetetlen. Ennek korábban az egyetlen megoldása az ablakok kinyitása volt, amelyben az igazán kellemetlen az volt, hogy a kiengedett hőt is ki kellett fizetni Többen említették, hogy a közelmúltban felszerelésre került szabályozókészülékek valamelyest segítettek, de tökéletes megoldást nem jelentettek. Olyan megoldásra van szükség, amely valóban lehetővé teszi, hogy a felhasználó mindenkor a saját igényeinek megfelelő meleget állíthasson elő a lakásában Mérhetőség Ehhez a problémához kapcsolódik a második legtöbbet említett probléma, az, hogy nem pontosan mért, és visszakeresett az a hőteljesítmény, amely után fizetni kell. Ugyanakkor a legtöbben tisztában vannak azzal, hogy sokkal magasabb minőségűvé válna a szolgáltatás, ha új, modernebb fűtőberendezés és megfelelő szigetelés lenne a lakásban. Ezt nagy összegű beruházással lehetne elérni, amely magában hordozza annak kockázatát, hogy nem éri el a kívánt hatást, így a fogyasztók nem tesznek semmit. Bár voltak elképzeléseik, az általam megkérdezettek egyike sem volt teljesen tisztába azzal, hogy mi alapján is számolják ki neki, hogy mennyit kell fizetnie. Ugyanakkor a magas díj miatt, előítéletektől vezetve mindenki biztos volt benne, hogy a módszer hibás. A jelenleg működő százalékos rendszerű számlázás magyarázat nélkül érthetetlen azoknak a számlafizetőknek, akik esetleg nem rendelkeznek a százalékszámítás matematikai ismeretével, csupán azt látják, hogy egy újabb hatalmas összegről érkezett számla. Ebben az esetben tehát ismét a felhasználók nem megfelelő informáltsága jelenti a legnagyobb problémát Alapdíj Azt, hogy mennyire nincsenek tisztában a valós helyzettel, jól mutatja, hogy többen felháborodással említették az alapdíj fizetését. Többen (köztük közgazdász szakos hallgatók és műszaki menedzserek is) értetlenül álltak az alapdíj (rendelkezésre állási díj) fizetése előtt, főleg így, hogy a hosszú hideg időjárás miatt a rendelkezésre állási díj fizetése ellenére nem állt rendelkezésre a megfelelő fűtési hőmennyiség. (Ezt a Szegeden lakó interjúalanyok 1 Ebben nagy szerepe van annak, hogy az interjúk készítésének idején több média is beszámolt róla, hogy a fűtési szezon lejárta után bekövetkező hideg milyen kellemetlenségeket okozott

6 között szinte általános vélemény volt, akik 3300 Ft alapdíjat fizetnek havonta.) Egyik interjúalanyom, aki Kispesten felhasználója a távhőszolgáltatásnak ben írt nekem, hogy miért kell neki 5500 Ft-t rendelkezésre állási díjat fizetni, miért nem tudják ezt inkább a fogyasztási árba beépíteni. Elmondása szerint járt a Főtáv Rt. egyik irodájában, ahol nem tudtak neki megfelelő magyarázatot adni, válaszként annyit mondtak, hogy cserébe meghibásodás esetén egy órán belül kiérkezik egy szakember hozzá. Ezt a példát azért tartottam fontosnak, mert ebből két nagyon fontos tanulságot lehet levonni: 1. Az előfizetők nincsenek megfelelően tájékoztatva az igénybevett szolgáltatásról. 2. Ha van valaki, akihez bizalommal fordulhatnak a kérdésükkel, akkor megteszik. (Annak ellenére, hogy tudta, hogy én csak egy pályázati munkához készítem az interjúkat, úgy érezte ez megfelelő út lehet a panaszainak megemlítésére, ellentétben az ügyfélkapcsolatos hölggyel, aki nem tudott neki megnyugtató választ adni) 3.2 A távhőszolgáltatás híre Azok, akik közvetlen tapasztalatokkal nem rendelkeznek, viszont rokonoktól, ismerősöktől, vagy a médiából ismernek történeteket a távhőszolgáltatásról, általában nincsenek jó véleménnyel róla. Ez annak tudható be, hogy főleg a médiára jellemző ez csak a rossz hír, a hír vagyis, amikor minden rendben van, akkor senkinek nem jut eszébe elmesélni a rokonoknak, barátoknak, hogy nem fázott otthon a télen, és a híradóban sem lehet azt bemondani, hogy mindenki a fogyasztásának megfelelő összeget fizette ki. Egy interjúban a távhő ismeretére vonatkozó kérdésre a válasz a következő volt: Nem tudom, nem vagyok pesti. Egy másik, talán kicsit szélsőséges példa, amikor egyik válaszadóm, hasonló kérdésre a következő választ adta: Az, amikor egy távoli központban állítják elő a meleget, a panelokban meg panaszkodnak, hogy hideg van. Ezekből a példákból jól látszik, hogy a távhőszolgáltatás megismertetése, és népszerűsítése komoly kihívás előtt áll. Volt egy kiemelkedő megfigyelésem az interjúk során, nevezetes, hogy azok, akik nem közvetlen felhasználói, csak hallomásból ismerői a szolgáltatásnak sokkal inkább említettek olyan tévhiteket, mint hogy ez a fűtési módszer csak a szocializmus rossz maradéka, azt, hogy korszerűtlen, öreg és ezért drága. Meglepve, szinte hitetlenkedve fogadták, hogy az a megoldás, ami a hírekben mindig az öreg, lakótelepi panelekkel egy történetben szerepel, az megfelelő kiépítettségben és felhasználással a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően a jövő fűtési megoldása lehet. (Arról szóló tapasztalataimat, hogy miért is jelent ez olyan keveset a válaszadóknak, a következő fejezetben írok). Mivel ez az alcsoport mentes személyes előítéletektől, voltak olyan önálló gondolataik is, amelyet a logika, a józanész szült. Pozitívumként általában azt gondolták, hogy a méretgazdaságosság elve miatt költséghatékonyabb ez a tüzelési mód, viszont a távvezetékek vesztesége, illetve a szolgáltató magas haszonkulcsa miatt ez az előny nem érvényesül a fizetett díjban. Mivel ez a csoport az, amelyből kikerül(het)nek a jövő előfizetői, az ő felvilágosításuk is nagyon fontos. Addig, amíg a nem-felhasználók között a tévhitek, és a média negatív befolyása rossz képet fest a távhőszolgáltatásról, nem lehetnek eredményesek a polgári felhasználókkal való hálózatbővítési törekvések. 4 Fenntartató fejlődés Fenntartható azt a társadalom, amely képes nemzedékeken át fennmaradni, amely elég előrelátó, elég rugalmas és elég bölcs ahhoz, hogy ne ássa alá saját fizikai vagy társadalmi éltető rendszerét. 2 2 Donella és Denis Meadows [2000] - 6 -

7 Azt, hogy erről a fogalomról, alapelveiről, és az ezek mögött meghúzódó okokról mennyit tud egy egyetemista, illetve főiskolás (legalábbis az általam megkérdezettek) döntően a hallgatott szak határozza meg. Az ismeretek forrása szinte kizárólag a kötelező egyetemi oktatásból származnak, így a környezetmérnök és a műszaki menedzser hallgatók, akik tantervben foglalva, valamilyen előadáson tanultak a fenntartható fejlődés fogalmáról nagyjából egybehangzóan a következő definíciót adták: A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely biztosítani tudja a jelen szükségleteinek kielégítését, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére. A legtöbb válaszadó az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és a Föld erőforrásaival való takarékos gazdálkodást említette fő célként, illetve hangsúlyozta, hogy a megvalósításhoz elengedhetetlen a globális összefogás. Általánosságban megállapítható, hogy valamilyen formában szinte mindenki hallott a fogalomról, de elég felületes ismeretekről van szó, amelyek nem elegendőek ahhoz, hogy megérthető legyen, melyek is az emberiség előtt álló feladatok, és hogy hol is van a helye ezen feladatok között a távhőszolgáltatásnak. Egy városon kívüli fűtőmű, ezáltal a város levegőszennyezőanyag-koncentrációjának csökkentés, illetve a kevesebb tüzelőanyag felhasználás önmagában még nem jelenti a fenntarthatóságot, olyan jövőképek pedig, mint egy hulladéksemlegesítővel egybekapcsolt fűtőmű, vagy a napenergia felhasználása nem fogalmazódtak meg egyetlen válaszadóban sem. 5 Javaslataim Szerettem volna az elhangzottakat egy SWOT analízisben kiértékelni, de a mélyinterjúk során olyan ellentmondásos válaszokat kaptam néhány kérdésben, amelyek ezt a vizsgálati módszert sajnos kizárták. Voltak olyan kérdések, amelyekre teljesen eltérő válaszokat kaptam, azokat viszont egyszerre az előnyök, és a hátrányok között említve az összeállítás értelmetlenné vált volna. Egy példát azonban szeretnék kiemelni, mert ezen keresztül tökéletesen szemléltethető, hogy mit tartok az interjúk elkészítése után a távhőszolgáltatók által követendő útnak: El kell oszlatni azt a tévhitet, hogy a távhőszolgáltatás egy, a szocializmusból megmaradt korszerűtlen megoldás, és széles körben ismertté kell tenni a valós előnyeit, a fenntartható fejlődés szellemében. Javaslataim során képzettségemnek megfelelően nem a technológiai kérdésekkel szeretnék foglalkozni, hanem a megfelelő marketing és kommunikációs lehetőségekkel, nem konkrét fejlesztési ötleteket fogalmazok meg, hanem azt az utat, ami véleményem szerint a kialakult helyzet kezelése, előremozdítása felé vezet. 5.1 Az alapdíj kérdés Az interjúk feldolgozásakor kiemelt szerepet kapott ez a kérdés, a bemutatott példa azt hiszem, jól reprezentálja a fogyasztók többségének hozzáállását a rendelkezésre állási díjhoz. Azt nem tartom jó megoldásnak, hogy az alapdíjat beépítsék a hőmennyiség egységárába, hiszen egyrészt a rendszer kiépítése, üzemeltetése és karbantartása a fogyasztás mértékétől függetlenül közel ugyanakkora terhet ró minden egyes fogyasztóra, másrészt pedig, ha a nyári alapdíjat is a téli hónapokban kéne megfizetni, az nagyon nagy terhet jelentene a kevésbé tehetős háztartásoknak. Megoldásként én valamilyen, a mobiltelefon-szolgáltatóknál használt, és bevált módszerre gondoltam. A távközlési vállalatok által nyújtott szolgáltatás ebből a szempontból nagyon hasonló a távhőszolgáltatáshoz, hiszen amellett, hogy a fizetendő összeget a fogyasztás (telefonálás) alapján számolják, az előfizetőik számlájába beépítenek egy előfizetési díj - at, ez az előfizetési díj azonban valamilyen százalékban (esetleg teljesen) lebeszélhető. A - 7 -

8 távhő szolgáltatás esetében ezt úgy képzelem el, hogy függetlenül attól, hogy fűtési időszak van-e, vagy nem, minden előfizető havidíjat fizet, amely a téli hónapokban lefűthető lenne. Ily módon, a nyáron továbbra is fizetni kellene az előfizetési díjat, ahogyan eddig is, télen viszont az alapdíj összegét levonnák a fogyasztásból. Megfelelő közgazdasági vizsgálatok után kiszámolható lenne egy olyan egységár, amellyel ez a megoldás nem jelentene bevételkiesést a szolgáltatónak (ahogyan a telefontársaságoknál sem jelent), megfelelő reklámkampánnyal, és a számlán való feltüntetéssel azonban a fogyasztók elégedettségét lehetne növelni. A helyzet annyiból más, hogy a telefontársaságok a teljes ország területén kiépítették a hálózatot, amely gyakorlatilag korlátlan előfizetővel képes megbirkózni, sőt ennek a hálózatnak a kiépítési költségei lassan meg is térültek. 5.2 Felvilágosítás Szükségesnek tartom, hogy minden felhasználó, pontosan tisztában legyen azzal, hogy mi is az a szolgáltatás, amelyet igénybe vesz. Ez elengedhetetlen, hiszen, ha azok sincsenek tisztában ezzel, akik használják, akkor nem várható ez el másoktól sem. Ha pedig nem ismerik részleteiben a távhőszolgáltatást, akkor nem is fogják igényelni annak kiépítését. A felhasználók, és a közvélemény informálásával csökkenthető lenne az elkeseredésből adódó panaszkodás, és a médiákban szereplő negatív hírek száma is. Jó példa a már említett bécsi távhőszolgáltatás, amelynek jó híre két válaszadómhoz is eljutott. Kiemelkedőnek tartom az információnyújtás szempontjából a Főtáv Rt. honlapját, amely valóban minden igényt kielégít, minden információ megtalálható rajta, így aki meglátogatja, biztosan választ találhat minden kérdésére. A továbbiakban, pontokba szedve ismertetem néhány ötletemet, amelyekkel kezelni lehetne a távhőszolgáltatás jelenlegi problémáit, illetve néhány, a jövőbe mutató elgondolásomat ismertetem Számlával küldött ismertető program Kezdetben elképzelhetőnek, és eredményesnek gondolnék egy ismeretterjesztő akciót, amelyet a számlákkal együtt postázott, néhány mondatos információt nyújtana felhasználóknak. A terjedelmében rövid, ugyanakkor fontos, és nagyon aktuális információk (főleg a program elején) a gazdasági oldalról kell, hogy megközelítse a fogyasztót, mert ez a legfontosabb szempont a számára. Később kell ismertetni a közösségi, környezeti előnyöket, amikor már a program elkötelezett híve az egyén. Ez egy hosszú folyamat, amelynek eredményesség közvetlenül nehezen mérhető, hiszen a fogyasztás mértéke nem ösztönözhető reklámokkal, új előfizetők becsatlakoztatására pedig csak a híreken keresztül van hatással. Ugyanakkor azt gondolom, hogy minden szolgáltatónak előnyére válik, ha felhasználói elégedettek, hiszen ez a pozitív szájreklám alapja Kiemelt problémák megoldása Szükséges a két legfontosabb probléma, a szabályozhatóság, és a mérhetőség megnyugtató megoldása. Ezt elképzelhetőnek tartom például egy fűtőberendezéseket és egy szigetelőanyagokat gyártó céggel közös lakás-felújítási akcióval, illetve egy új, egyéni, elektronikus hőteljesítmény-mérő készülék felszerelésével (hasonló készülék felszereléséről tettek említést Szegeden illetve Kecskeméten lakó fogyasztók, de tapasztalatokkal még nem rendelkeztek az új készülékről.) Fontos, hogy minden olyan akció, amely a szolgáltatás minőségi javulásához járul hozzá, nagy nyilvánosságot kapjon, mert csak így lehet eloszlatni a tévhiteket! A reklámozás nagy költségeket emésztene fel, és a szolgáltatás idény-jellegéből adódóan csak elnyújtva, hosszú idő után érvényesülne

9 5.2.3 Állami szerepvállalás új marketing program Az állam szerepének fontosságát a már többször említett bécsi példa mutatja. Ott hazánkkal ellentétben nem a földgáz ára van mesterségesen alacsonyabban tartva, hanem a távhőszolgáltatás élvez támogatottságok. Az Európai Unióhoz való csatlakozással, és a Kyotoi Szerződés ratifikálásával a CO 2 kibocsátás korlátozásához alkalmas eszköz lesz a távhő népszerűsítése, így hamarosan a magyar államvezetés is változtatásra fog kényszerülni. Ennek érdekében jónak tartanám az összes elérhető helyen lévő állami épület távhőrendszerbe való becsatlakoztatását, ezzel is demonstrálva, hogy nem egy korszerűtlen rendszerről van szó. Ez vonatkozik az egyetemek, főiskolák épületeire is. A BME Informatikai épülete méltó referenciaként szerepelnek a Főtáv Rt. honlapján, és hiszem, hogy ennek széles körben ismerté válása sok jövőbeli felhasználót eredményezne, hiszen a nemrég épült épület már közel sem hasonlít egy régi, szocialista paneltoronyhoz. Szerintem egy jó reklámkampánnyal elérhető lenne, hogy a lakótelepek betontömbjei helyett az embereknek a távhőszolgáltatásról sokkal mutatósabb épületek, és ezzel minőségi szolgáltatás jusson az eszükbe. (A Teve utcai Rendőrpalota, a Budai Vár, vagy a már említett egyetemi épültetek, több mint megfelelő referenciák lennének ehhez!) Környezeti felelősségviselés problémája Sajnos, amint az a felmérésemből kiderült, a megkérdezettekben és ebből a szempontból sajnos azt hiszem, ők jól reprezentálják a vizsgálni kívánt célcsoportot nincs meg a megfelelő környezettudatosság, és elkötelezettség. Hiányzik belőlük az elkötelezettség a Föld hosszú távon való megóvására, és addig, amíg a fenntartható fejlődés csupán egy az egyetemen oktatott tucatnyi definíció és homályos elmélet közül, addig ezt nem is fog jelentősen megváltozni. Ahogy azt néhány interjúalanyom a fenntartható fejlődésről elmondta, az emberiség egy kisebb hányada hiába tesz bármit, ha a nagy többség tovább szennyezi környezetét az eredményekhez globális összefogás kell! A megoldás nem egyszerű, de azért nem reménytelen. Egyik interjúmat egy közlekedési mérnök szakos hallgatóval készítettem, aki bár az egyetemen nem tanult a beszélgetésünk során elhangzott egyetlen témáról vagy fogalomról sem, de részt vett a Fenntartható Jövő Programsorozat nyitókonferenciáján, ott volt a Főtáv Rt.-s előadáson, és az ott, kb. 20 perc alatt hallottakra visszaemlékezve az egyik legjobb beszélgetőpartnerem volt. A Bécsben működő rendszer példájára hivatkozva kiváló meglátásai voltak a távhőszolgáltatást illetően. A környezet védelmének fontosságát hangsúlyozó program megtervezése, kivitelezése és finanszírozása egyaránt nem tartozik egy távhőt szolgáltató vállalat hatáskörébe, ugyanakkor részben korábbi, kutatásaim tapasztalataira támaszkodva 3 azt gondolom, hogy közös programot indítva kormányzati szervekkel és felsőoktatási intézményekkel hosszú távon sikeres programokat lehetne indítani. A vállalkozások, egyetemek és a kormányzat együttműködésén alapuló projektek 4 megoldást jelenthetnek a fent említett problémákra Nyilvánvaló, hogy környezeti neveléssel az Oktatási Minisztériumnak kell(ene) foglalkoznia, az ő feladatuk a felnövekvő generáció szokásainak kialakítása, és a társadalom informálása. Egy ilyen PPP (Public Private Partnership) program kiválóan alkalmas lenne a távhő hosszú távú előnyeinek ismertetésére, a közösségi előnyök hangsúlyozására. 3 Országos Tudományos Diákkori Konferencia Tudatosság, Bizalom, Minőség, az egyetem-ipar kapcsolat három alappillére a Tudás Európájában című dolgozatomban 4 Henry Etzkowitz: Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industry-government relations, Studies of science, SAGE Publications,

10 5.2.5 Hulladékégetéssel nyert hő Igazi Két legyet egy csapásra megoldás lehetne a jövőben, ha a hulladékégetési technológiák továbbfejlesztésével a hulladékégetési folyamat során nyerhető hőt nagyobb hatásfokkal lehetne a távhőrendszerben hasznosítani. Ez nem csak a nagyvárosoknak egyre komolyabb problémát okozó hulladéksemlegesítésre jelentene megoldást, de olcsó hőhöz jutatná a távhőrendszer előfizetőit. Az interjúk során az is kiderült, hogy a válaszadók - és ebben az esetben is feltételezhetően az általuk reprezentált korosztály - megfelelő kiépítettség és tájékoztatás esetén nyitott lenne szelektív hulladékgyűjtésre, amely az első lépés lenne egy ilyen hulladékégetéssel összekapcsolt távhőrendszer kiépítése felé. Mivel az égetés során a káros szennyezőanyag, és pernye keletkezésére is figyelni kell, egy ilyen rendszer nagyon összetett, és nehezen kivitelezhető. Jelenleg a szennyező anyagok, és a kellemetlen szagok miatt a hulladékégetőket olyan messze kell telepíteni a városoktól, hogy az kívül esik a távhőszolgáltatásban még gazdaságos, kb. 50 km-es, távolságon Alternatív energiaforrások hasznosításának kutatása A távolabbi igényekre gondolva hosszú távon eredményesnek tartanék egy egyetemekkel közös kutatási programot az alternatív energiaforrások felhasználásával kapcsolatban. A távhőszolgáltatás nagy előnye, hogy sokkal egyszerűbb a tüzelőanyag-típusváltás bármely más rendszerrel szemben. Egy, a kőolaj felhasználás utáni korszakra való felkészülés szükségessége nem lehet kérdéses, így nagy előnybe kerül majd az, akinek megfelelő megoldás lesz a kezében a szénhidrogének helyettesítésére. Ez Magyarországon, mint primer energiahordozókban szegény országban nagyon fontos szemponttá fog válni a közeljövőben. 6 Összefoglalás Összefoglalva azt gondolom, hogy két fontos lépéssel kellene indulni a távhőszolgáltatásnak az előtte álló hosszú úton: 1. az előfizetők egyéni igények minél tökéletesebb kielégítésével, 2. a távhő minél szélesebb körben való ismertté tételével. Dolgozatom megírása során végtelen gazdasági erőforrásokat feltételezve a felmerülő problémák minél teljesebb megoldását jelentő ötleteimet fogalmaztam meg. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a valóságban ez közel sincs így és az anyagi erőforrások szűkösek, de úgy éreztem, hogy egy ilyen dolgozatnak sokkal inkább kell szólnia az ötletekről, mint azok megvalósíthatóságának közgazdasági korlátairól. Az 50 interjúalany azt hiszem kellően reprezentálta a korosztályom ismereteit, attitűdjeit a távhőszolgáltatással kapcsolatban, remélem, hogy ennek a pályázatnak a kihívása nem csak nekem jelentett izgalmas, és helyenként nehéz feladatot, de a most elolvasott dolgozatom végeredményes hasznos információkat tartalmaz, és ezzel elérte a célját!

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken 2005. december 2006. január TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 1. RÉSZ

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A MAGYARORSZÁGI CSR VÁLLALATI GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Budapest, 2011 Tóth Szabolcs 2 Előszó... 6 1. Fejezet...7

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy jelen Segédlet a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft. által benyújtott pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányának vonatkozó és kiemelten fontos részleteit tartalmazza.

Részletesebben

MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A

MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS? TRENDEK ÉS LEHETŐSÉGEK MAGYARORSZÁGON.. MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS KAPCSOLATA

Részletesebben

A közösségi internet-hozzáférés lehetőségei kistelepüléseken

A közösségi internet-hozzáférés lehetőségei kistelepüléseken Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet A közösségi internet-hozzáférés lehetőségei kistelepüléseken Készítette: Miskolczi Erna Társadalmi tanulmányok

Részletesebben

A ZÖLDÜLŐ BELSŐ PIAC AZ EMAS-RENDSZER PÉLDÁJÁN

A ZÖLDÜLŐ BELSŐ PIAC AZ EMAS-RENDSZER PÉLDÁJÁN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány A ZÖLDÜLŐ BELSŐ PIAC AZ EMAS-RENDSZER PÉLDÁJÁN Készítette: Rásky

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ Journal of Central European Green Innovation 2 (1) pp. 13-42 (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ KVALITATÍV ÉS

Részletesebben

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október CSR, a magyar beteg Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október Európának olyan közhangulatra van szüksége, amelyben a vállalkozókat nem csak az elért nagy nyereség

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖSSÉGI PROGRAMJAINAK ÉS A PÁLYÁZÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány EGY FEJLŐDŐ KISVÁLLALAT, A NÁDLAND KFT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga)

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga) XIX. ÉVFOLYAM 7 5. SZÁM 2007. július AUGUSZTUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége

Részletesebben

MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA KFT. MARKETINSTRATÉGIÁJÁN KERESZTÜL

MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA KFT. MARKETINSTRATÉGIÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA

Részletesebben

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei A Zalaszentgrót kistérségben élő inaktív vagy munkanélküli nők munkaerőpiaci igényeinek és lehetőségeinek vizsgálata, a Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum Kutatási összefoglaló lehetőségei vezetői összefoglaló

Részletesebben

Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása

Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása Egy olyan program részesének lenni, ami a szegény társadalmi rétegek felzárkóztatásán dolgozik,és társadalomformáló hatása

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA E-kereskedelem, a Vatera.hu példáján (Egy sikeres online aukciós oldal bemutatása) Dr. Géró Imre PhD Főiskolai tanár Vad Viktória Nappali tagozat Kereskedelem és marketing

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

2015. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Pannon Egyetem. Konferencia kötet. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém

2015. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Pannon Egyetem. Konferencia kötet. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém 2015. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia Konferencia kötet Gazdaságtudományi Kar 2015 A 2015. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia, Keszthely Konferencia kötet A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Kutatás a szemléletformálást leginkább elősegítő módszertani

Részletesebben

Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu

Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu TÁMOP-5.5.4.A-09/1 Befogadó média-képzési program romák és mozgássérültek munkaerő-piaci

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben