A távhő, mint környezetbarát energiaellátási mód megítélése a főiskolások, és egyetemisták körében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A távhő, mint környezetbarát energiaellátási mód megítélése a főiskolások, és egyetemisták körében"

Átírás

1 A távhő, mint környezetbarát energiaellátási mód megítélése a főiskolások, és egyetemisták 2005

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Környezeti tudatosság A távhőszolgáltatás ismerete Felhasználók Szabályozhatóság Mérhetőség Alapdíj A távhőszolgáltatás híre Fenntartató fejlődés Javaslataim Az alapdíj kérdés Felvilágosítás Számlával küldött ismertető program Kiemelt problémák megoldása Állami szerepvállalás új marketing program Környezeti felelősségviselés problémája Hulladékégetéssel nyert hő Alternatív energiaforrások hasznosításának kutatása Összefoglalás

3 1 Bevezetés Munkám során a pályázat kiírásának megfelelően az volt a célom, hogy a mélyinterjúk során felmérjem, hogy általában milyen a vizsgált célcsoport hozzáállása a környezet védelméhez, mennyire erős a környezettudatosságuk, milyen ismeretekkel és attitűdökkel rendelkeznek a távhőszolgáltatással kapcsolatban, hogy mit jelent számukra fenntartható fejlődés fogalma és hogy mennyire vannak tisztában a fent felsorolt fogalmak, jelenségek összefüggéseivel. Az 50 egyetemista illetve főiskolás, akikkel az interjúkat készítettem, több különböző felsőoktatási intézményben, különböző szakokon tanulnak, többségükben a fővárosban, illetve Szegeden. Életkor szempontjából egységes volt a csoport, a téma szempontjából nem jelentősek olyan megkülönböztetések, mint például a nem. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb különbséget az képezte, hogy valaki felhasználó-e, vagy nem, illetve különbségek mutatkoznak a tanult szakok szerint is. Általában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) műszaki menedzser szakos hallgatói voltak a legjobban informáltak, köszönhetően annak, hogy a képzésükben szerepelnek alapvető energetikai ismeretek, melyek között esik szó a távhőszolgáltatás alapjairól is. Megemlítendő, hogy a témával teljesen irreleváns szakot hallgató, de távhőszolgáltatást használó interjúalanyok sokkal tájékozottabbak voltak a műszaki menedzsereknél. A megkérdezettek között vegyesen vannak olyanok, akik felhasználóként saját tapasztalatokkal rendelkeznek a távhőszolgáltatásról, olyanok, akik csak hírből ismerik azt és olyanok is, akik soha nem hallottak róla. A következőkben bemutatom, hogy milyen kép él interjúim alanyaiban a távhőről tapasztalataik, vagy a (tév)hitek nyomán megvizsgálom, hogy mi ennek az oka, végül javaslatokat teszek a kialakult helyzet javítására. Az interjúk feldolgozása során igyekeztem a lehető legobjektívebben az adott válaszok alapján következtetéseket levonni, saját, szubjektív véleményemet pedig, mint egy 51. interjúként a Javaslataim című fejezetben fogalmaztam meg

4 2 Környezeti tudatosság A beszélgetéseket, mintegy bemelegítő kérdésként a környezetvédelem fontosságára vonatkozó kérdésekkel kezdtem. Így könnyebben ráhangolódhatott az interjú alanya a témára, és mire a lényegi kérdésekhez értünk feloldódott, és könnyebben válaszolt a kérdésekre. Általános tapasztalatom volt, hogy a környezetvédelem szóról szinte kivétel nélkül mindenkinek, szaktól, illetve fűtési módtól függetlenül a nem szemetelés volt az első dolog, ami eszébe jutott. Többen említették a veszélyes háztartási hulladékok, mint például elemek, és akkumulátorok megfelelő összegyűjtését, és megfelelő kiépítettség esetén a szelektív hulladékgyűjtést, a visszaváltható PET palackok előnyben részesítését, a tömegközlekedési eszközök használatát, illetve az állatok védelmét, de senki nem gondolt a távhőszolgáltatásra, mint környezetbarát fűtési módra. A megkérdezettek válaszai nyomán azt a következtetést vontam le, hogy a legjelentősebb érzékelt fejlődés a fűtési rendszerek történetében az volt, hogy nem kell többé fát hasogatni, hogy legyen mivel fűteni, és vizet melegíteni, ennél sokkal kevésbe jelentős, hogy egyéni tüzelésű, központi fűtés, vagy netán távhőellátás váltotta fel azt. Szinte általános volt azonban az is, hogy ha több nyilvánosságot kapnának a környezetvédelmi programok, események, akkor a válaszadók és szerintem az általuk reprezentált célcsoport legtöbb tagja is megismerkedne a környezetvédelem kérdéseivel, problémáival, ezen belül pedig a távhőszolgáltatás környezeti előnyeivel is. 3 A távhőszolgáltatás ismerete Mint azt már említettem, igen vegyes ismeretekkel rendelkeztek a megkérdezettek a távhővel kapcsolatban, így a válaszadókat szükségesnek láttam az értékelés szempontjából két csoportra bontani: a felhasználókra, és azokra, akik csak hírből ismerik a távhőszolgáltatást. 3.1 Felhasználók Elmondható, hogy mindenki, aki felhasználója a távhőszolgáltatásnak ismeri annak lényegét, működését és annak - az egyén számára nyújtott - előnyeit illetve hátrányait. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem találtam olyan alanyt, aki saját, önálló döntéséből lett a helyi távhőszolgáltató előfizetője. Mindenki a lakásuk, vagy az albérleti lakás elhelyezkedése miatt kényszerült erre. Ezt azért tartom fontosnak, mert így, mivel nem rendelkeztek választási lehetőséggel, nem voltak rákényszerítve, hogy a távhő előállítás körülményeit, annak környezetre gyakorolt hatását, és a közösség számára nyújtott előnyöket és hátrányokat megismerjék. Erre a kérdésre is kitérek majd a javaslataim között. A válaszadókról megállapítható, hogy saját egyéni jólétük maximalizálása a legfontosabb számukra, így, mivel a megfelelő környezetközpontú szemlélet nem alakult még ki, nem a környezetvédelmi, sokkal inkább a gazdasági, és a minőségi szempontok voltak előtérben, legalábbis a beszélgetés első szakaszaiban. Később volt, aki említett környezetvédelmi szempontokat, mint például a szennyezőanyag- kibocsátás és a koncentráció csökkentése, de ezek a válaszadók is úgy gondolták, hogy ezek nem jelentősek, addig, amíg a szolgáltatás gyenge minőségű és drága. A környezeti szempontok csak egy pontosan mért és jól szabályozható távhőszolgáltatás esetén kerülnek előtérbe az egyén preferenciái között. Mivel a lakótelepi környezetben nincs más megoldás a fűtésre, így sokan attól félnek, hogy komoly versenytárs hiányában a szolgáltatójuk nincs igazán rákényszerítve a fennálló problémák megoldására. Szinte kivétel nélkül mindenki drágának gondolta a távhőt, bosszús volt a rosszul meghatározott fűtési időszak miatt, értetlenül állt a nyári alapdíjfizetéssel szemben, és - 4 -

5 túlságosan magasnak gondolta a szállítás során bekövetkező veszteséget is. A szállítással kapcsolatban felmerült az is, hogy nem szép látvány a felszín felett futó távhővezeték vonal. Miután a válaszadóknak elmondtam, hogy újabban a felszín alatt futó távhővezetékek milyen felépítésűek, a szállítással kapcsolatos problémák feloldódtak. (Ez egy jó példa arra, hogy megfelelő kommunikációval, informálással a legtöbb félreértés gyorsan megmagyarázható.) Ketten hivatkoztak a bécsi távhőszolgáltatás jó működésére, mint követendő példára, ahol olcsó és jó minőségű szolgáltatást nyújtanak az előfizetőknek. A legfontosabb, leggyakrabban említett fenntartások a távhővel kapcsolatban a következők: Szabályozhatóság Egyértelműen a legtöbbet említett gond. Ez az a kérdés, amellyel még azok is foglalkoznak, akik más módon fűtenek 1. A nem megfelelő szabályozhatóság vonatkozik, mind a fűtési időszakra, mind pedig annak intenzitására. A fűtési időszakkal kapcsolatos kellemetlen élmények még frissek voltak a megkérdezett felhasználókban, köztük általános volt, hogy nap közben pulóverben jártak, két takaróval aludtak stb. A legtöbben rugalmasabb fűtési szezont javasoltak, azt szeretnék, ha minden évben az aktuális időjárásnak megfelelően kapcsolnák be, illetve ki a távhőszolgáltatást. A rossz szabályozhatóság kapcsán a legtöbben megemlítették, hogy más esetekben pedig a meleg volt elviselhetetlen. Ennek korábban az egyetlen megoldása az ablakok kinyitása volt, amelyben az igazán kellemetlen az volt, hogy a kiengedett hőt is ki kellett fizetni Többen említették, hogy a közelmúltban felszerelésre került szabályozókészülékek valamelyest segítettek, de tökéletes megoldást nem jelentettek. Olyan megoldásra van szükség, amely valóban lehetővé teszi, hogy a felhasználó mindenkor a saját igényeinek megfelelő meleget állíthasson elő a lakásában Mérhetőség Ehhez a problémához kapcsolódik a második legtöbbet említett probléma, az, hogy nem pontosan mért, és visszakeresett az a hőteljesítmény, amely után fizetni kell. Ugyanakkor a legtöbben tisztában vannak azzal, hogy sokkal magasabb minőségűvé válna a szolgáltatás, ha új, modernebb fűtőberendezés és megfelelő szigetelés lenne a lakásban. Ezt nagy összegű beruházással lehetne elérni, amely magában hordozza annak kockázatát, hogy nem éri el a kívánt hatást, így a fogyasztók nem tesznek semmit. Bár voltak elképzeléseik, az általam megkérdezettek egyike sem volt teljesen tisztába azzal, hogy mi alapján is számolják ki neki, hogy mennyit kell fizetnie. Ugyanakkor a magas díj miatt, előítéletektől vezetve mindenki biztos volt benne, hogy a módszer hibás. A jelenleg működő százalékos rendszerű számlázás magyarázat nélkül érthetetlen azoknak a számlafizetőknek, akik esetleg nem rendelkeznek a százalékszámítás matematikai ismeretével, csupán azt látják, hogy egy újabb hatalmas összegről érkezett számla. Ebben az esetben tehát ismét a felhasználók nem megfelelő informáltsága jelenti a legnagyobb problémát Alapdíj Azt, hogy mennyire nincsenek tisztában a valós helyzettel, jól mutatja, hogy többen felháborodással említették az alapdíj fizetését. Többen (köztük közgazdász szakos hallgatók és műszaki menedzserek is) értetlenül álltak az alapdíj (rendelkezésre állási díj) fizetése előtt, főleg így, hogy a hosszú hideg időjárás miatt a rendelkezésre állási díj fizetése ellenére nem állt rendelkezésre a megfelelő fűtési hőmennyiség. (Ezt a Szegeden lakó interjúalanyok 1 Ebben nagy szerepe van annak, hogy az interjúk készítésének idején több média is beszámolt róla, hogy a fűtési szezon lejárta után bekövetkező hideg milyen kellemetlenségeket okozott

6 között szinte általános vélemény volt, akik 3300 Ft alapdíjat fizetnek havonta.) Egyik interjúalanyom, aki Kispesten felhasználója a távhőszolgáltatásnak ben írt nekem, hogy miért kell neki 5500 Ft-t rendelkezésre állási díjat fizetni, miért nem tudják ezt inkább a fogyasztási árba beépíteni. Elmondása szerint járt a Főtáv Rt. egyik irodájában, ahol nem tudtak neki megfelelő magyarázatot adni, válaszként annyit mondtak, hogy cserébe meghibásodás esetén egy órán belül kiérkezik egy szakember hozzá. Ezt a példát azért tartottam fontosnak, mert ebből két nagyon fontos tanulságot lehet levonni: 1. Az előfizetők nincsenek megfelelően tájékoztatva az igénybevett szolgáltatásról. 2. Ha van valaki, akihez bizalommal fordulhatnak a kérdésükkel, akkor megteszik. (Annak ellenére, hogy tudta, hogy én csak egy pályázati munkához készítem az interjúkat, úgy érezte ez megfelelő út lehet a panaszainak megemlítésére, ellentétben az ügyfélkapcsolatos hölggyel, aki nem tudott neki megnyugtató választ adni) 3.2 A távhőszolgáltatás híre Azok, akik közvetlen tapasztalatokkal nem rendelkeznek, viszont rokonoktól, ismerősöktől, vagy a médiából ismernek történeteket a távhőszolgáltatásról, általában nincsenek jó véleménnyel róla. Ez annak tudható be, hogy főleg a médiára jellemző ez csak a rossz hír, a hír vagyis, amikor minden rendben van, akkor senkinek nem jut eszébe elmesélni a rokonoknak, barátoknak, hogy nem fázott otthon a télen, és a híradóban sem lehet azt bemondani, hogy mindenki a fogyasztásának megfelelő összeget fizette ki. Egy interjúban a távhő ismeretére vonatkozó kérdésre a válasz a következő volt: Nem tudom, nem vagyok pesti. Egy másik, talán kicsit szélsőséges példa, amikor egyik válaszadóm, hasonló kérdésre a következő választ adta: Az, amikor egy távoli központban állítják elő a meleget, a panelokban meg panaszkodnak, hogy hideg van. Ezekből a példákból jól látszik, hogy a távhőszolgáltatás megismertetése, és népszerűsítése komoly kihívás előtt áll. Volt egy kiemelkedő megfigyelésem az interjúk során, nevezetes, hogy azok, akik nem közvetlen felhasználói, csak hallomásból ismerői a szolgáltatásnak sokkal inkább említettek olyan tévhiteket, mint hogy ez a fűtési módszer csak a szocializmus rossz maradéka, azt, hogy korszerűtlen, öreg és ezért drága. Meglepve, szinte hitetlenkedve fogadták, hogy az a megoldás, ami a hírekben mindig az öreg, lakótelepi panelekkel egy történetben szerepel, az megfelelő kiépítettségben és felhasználással a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően a jövő fűtési megoldása lehet. (Arról szóló tapasztalataimat, hogy miért is jelent ez olyan keveset a válaszadóknak, a következő fejezetben írok). Mivel ez az alcsoport mentes személyes előítéletektől, voltak olyan önálló gondolataik is, amelyet a logika, a józanész szült. Pozitívumként általában azt gondolták, hogy a méretgazdaságosság elve miatt költséghatékonyabb ez a tüzelési mód, viszont a távvezetékek vesztesége, illetve a szolgáltató magas haszonkulcsa miatt ez az előny nem érvényesül a fizetett díjban. Mivel ez a csoport az, amelyből kikerül(het)nek a jövő előfizetői, az ő felvilágosításuk is nagyon fontos. Addig, amíg a nem-felhasználók között a tévhitek, és a média negatív befolyása rossz képet fest a távhőszolgáltatásról, nem lehetnek eredményesek a polgári felhasználókkal való hálózatbővítési törekvések. 4 Fenntartató fejlődés Fenntartható azt a társadalom, amely képes nemzedékeken át fennmaradni, amely elég előrelátó, elég rugalmas és elég bölcs ahhoz, hogy ne ássa alá saját fizikai vagy társadalmi éltető rendszerét. 2 2 Donella és Denis Meadows [2000] - 6 -

7 Azt, hogy erről a fogalomról, alapelveiről, és az ezek mögött meghúzódó okokról mennyit tud egy egyetemista, illetve főiskolás (legalábbis az általam megkérdezettek) döntően a hallgatott szak határozza meg. Az ismeretek forrása szinte kizárólag a kötelező egyetemi oktatásból származnak, így a környezetmérnök és a műszaki menedzser hallgatók, akik tantervben foglalva, valamilyen előadáson tanultak a fenntartható fejlődés fogalmáról nagyjából egybehangzóan a következő definíciót adták: A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely biztosítani tudja a jelen szükségleteinek kielégítését, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére. A legtöbb válaszadó az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és a Föld erőforrásaival való takarékos gazdálkodást említette fő célként, illetve hangsúlyozta, hogy a megvalósításhoz elengedhetetlen a globális összefogás. Általánosságban megállapítható, hogy valamilyen formában szinte mindenki hallott a fogalomról, de elég felületes ismeretekről van szó, amelyek nem elegendőek ahhoz, hogy megérthető legyen, melyek is az emberiség előtt álló feladatok, és hogy hol is van a helye ezen feladatok között a távhőszolgáltatásnak. Egy városon kívüli fűtőmű, ezáltal a város levegőszennyezőanyag-koncentrációjának csökkentés, illetve a kevesebb tüzelőanyag felhasználás önmagában még nem jelenti a fenntarthatóságot, olyan jövőképek pedig, mint egy hulladéksemlegesítővel egybekapcsolt fűtőmű, vagy a napenergia felhasználása nem fogalmazódtak meg egyetlen válaszadóban sem. 5 Javaslataim Szerettem volna az elhangzottakat egy SWOT analízisben kiértékelni, de a mélyinterjúk során olyan ellentmondásos válaszokat kaptam néhány kérdésben, amelyek ezt a vizsgálati módszert sajnos kizárták. Voltak olyan kérdések, amelyekre teljesen eltérő válaszokat kaptam, azokat viszont egyszerre az előnyök, és a hátrányok között említve az összeállítás értelmetlenné vált volna. Egy példát azonban szeretnék kiemelni, mert ezen keresztül tökéletesen szemléltethető, hogy mit tartok az interjúk elkészítése után a távhőszolgáltatók által követendő útnak: El kell oszlatni azt a tévhitet, hogy a távhőszolgáltatás egy, a szocializmusból megmaradt korszerűtlen megoldás, és széles körben ismertté kell tenni a valós előnyeit, a fenntartható fejlődés szellemében. Javaslataim során képzettségemnek megfelelően nem a technológiai kérdésekkel szeretnék foglalkozni, hanem a megfelelő marketing és kommunikációs lehetőségekkel, nem konkrét fejlesztési ötleteket fogalmazok meg, hanem azt az utat, ami véleményem szerint a kialakult helyzet kezelése, előremozdítása felé vezet. 5.1 Az alapdíj kérdés Az interjúk feldolgozásakor kiemelt szerepet kapott ez a kérdés, a bemutatott példa azt hiszem, jól reprezentálja a fogyasztók többségének hozzáállását a rendelkezésre állási díjhoz. Azt nem tartom jó megoldásnak, hogy az alapdíjat beépítsék a hőmennyiség egységárába, hiszen egyrészt a rendszer kiépítése, üzemeltetése és karbantartása a fogyasztás mértékétől függetlenül közel ugyanakkora terhet ró minden egyes fogyasztóra, másrészt pedig, ha a nyári alapdíjat is a téli hónapokban kéne megfizetni, az nagyon nagy terhet jelentene a kevésbé tehetős háztartásoknak. Megoldásként én valamilyen, a mobiltelefon-szolgáltatóknál használt, és bevált módszerre gondoltam. A távközlési vállalatok által nyújtott szolgáltatás ebből a szempontból nagyon hasonló a távhőszolgáltatáshoz, hiszen amellett, hogy a fizetendő összeget a fogyasztás (telefonálás) alapján számolják, az előfizetőik számlájába beépítenek egy előfizetési díj - at, ez az előfizetési díj azonban valamilyen százalékban (esetleg teljesen) lebeszélhető. A - 7 -

8 távhő szolgáltatás esetében ezt úgy képzelem el, hogy függetlenül attól, hogy fűtési időszak van-e, vagy nem, minden előfizető havidíjat fizet, amely a téli hónapokban lefűthető lenne. Ily módon, a nyáron továbbra is fizetni kellene az előfizetési díjat, ahogyan eddig is, télen viszont az alapdíj összegét levonnák a fogyasztásból. Megfelelő közgazdasági vizsgálatok után kiszámolható lenne egy olyan egységár, amellyel ez a megoldás nem jelentene bevételkiesést a szolgáltatónak (ahogyan a telefontársaságoknál sem jelent), megfelelő reklámkampánnyal, és a számlán való feltüntetéssel azonban a fogyasztók elégedettségét lehetne növelni. A helyzet annyiból más, hogy a telefontársaságok a teljes ország területén kiépítették a hálózatot, amely gyakorlatilag korlátlan előfizetővel képes megbirkózni, sőt ennek a hálózatnak a kiépítési költségei lassan meg is térültek. 5.2 Felvilágosítás Szükségesnek tartom, hogy minden felhasználó, pontosan tisztában legyen azzal, hogy mi is az a szolgáltatás, amelyet igénybe vesz. Ez elengedhetetlen, hiszen, ha azok sincsenek tisztában ezzel, akik használják, akkor nem várható ez el másoktól sem. Ha pedig nem ismerik részleteiben a távhőszolgáltatást, akkor nem is fogják igényelni annak kiépítését. A felhasználók, és a közvélemény informálásával csökkenthető lenne az elkeseredésből adódó panaszkodás, és a médiákban szereplő negatív hírek száma is. Jó példa a már említett bécsi távhőszolgáltatás, amelynek jó híre két válaszadómhoz is eljutott. Kiemelkedőnek tartom az információnyújtás szempontjából a Főtáv Rt. honlapját, amely valóban minden igényt kielégít, minden információ megtalálható rajta, így aki meglátogatja, biztosan választ találhat minden kérdésére. A továbbiakban, pontokba szedve ismertetem néhány ötletemet, amelyekkel kezelni lehetne a távhőszolgáltatás jelenlegi problémáit, illetve néhány, a jövőbe mutató elgondolásomat ismertetem Számlával küldött ismertető program Kezdetben elképzelhetőnek, és eredményesnek gondolnék egy ismeretterjesztő akciót, amelyet a számlákkal együtt postázott, néhány mondatos információt nyújtana felhasználóknak. A terjedelmében rövid, ugyanakkor fontos, és nagyon aktuális információk (főleg a program elején) a gazdasági oldalról kell, hogy megközelítse a fogyasztót, mert ez a legfontosabb szempont a számára. Később kell ismertetni a közösségi, környezeti előnyöket, amikor már a program elkötelezett híve az egyén. Ez egy hosszú folyamat, amelynek eredményesség közvetlenül nehezen mérhető, hiszen a fogyasztás mértéke nem ösztönözhető reklámokkal, új előfizetők becsatlakoztatására pedig csak a híreken keresztül van hatással. Ugyanakkor azt gondolom, hogy minden szolgáltatónak előnyére válik, ha felhasználói elégedettek, hiszen ez a pozitív szájreklám alapja Kiemelt problémák megoldása Szükséges a két legfontosabb probléma, a szabályozhatóság, és a mérhetőség megnyugtató megoldása. Ezt elképzelhetőnek tartom például egy fűtőberendezéseket és egy szigetelőanyagokat gyártó céggel közös lakás-felújítási akcióval, illetve egy új, egyéni, elektronikus hőteljesítmény-mérő készülék felszerelésével (hasonló készülék felszereléséről tettek említést Szegeden illetve Kecskeméten lakó fogyasztók, de tapasztalatokkal még nem rendelkeztek az új készülékről.) Fontos, hogy minden olyan akció, amely a szolgáltatás minőségi javulásához járul hozzá, nagy nyilvánosságot kapjon, mert csak így lehet eloszlatni a tévhiteket! A reklámozás nagy költségeket emésztene fel, és a szolgáltatás idény-jellegéből adódóan csak elnyújtva, hosszú idő után érvényesülne

9 5.2.3 Állami szerepvállalás új marketing program Az állam szerepének fontosságát a már többször említett bécsi példa mutatja. Ott hazánkkal ellentétben nem a földgáz ára van mesterségesen alacsonyabban tartva, hanem a távhőszolgáltatás élvez támogatottságok. Az Európai Unióhoz való csatlakozással, és a Kyotoi Szerződés ratifikálásával a CO 2 kibocsátás korlátozásához alkalmas eszköz lesz a távhő népszerűsítése, így hamarosan a magyar államvezetés is változtatásra fog kényszerülni. Ennek érdekében jónak tartanám az összes elérhető helyen lévő állami épület távhőrendszerbe való becsatlakoztatását, ezzel is demonstrálva, hogy nem egy korszerűtlen rendszerről van szó. Ez vonatkozik az egyetemek, főiskolák épületeire is. A BME Informatikai épülete méltó referenciaként szerepelnek a Főtáv Rt. honlapján, és hiszem, hogy ennek széles körben ismerté válása sok jövőbeli felhasználót eredményezne, hiszen a nemrég épült épület már közel sem hasonlít egy régi, szocialista paneltoronyhoz. Szerintem egy jó reklámkampánnyal elérhető lenne, hogy a lakótelepek betontömbjei helyett az embereknek a távhőszolgáltatásról sokkal mutatósabb épületek, és ezzel minőségi szolgáltatás jusson az eszükbe. (A Teve utcai Rendőrpalota, a Budai Vár, vagy a már említett egyetemi épültetek, több mint megfelelő referenciák lennének ehhez!) Környezeti felelősségviselés problémája Sajnos, amint az a felmérésemből kiderült, a megkérdezettekben és ebből a szempontból sajnos azt hiszem, ők jól reprezentálják a vizsgálni kívánt célcsoportot nincs meg a megfelelő környezettudatosság, és elkötelezettség. Hiányzik belőlük az elkötelezettség a Föld hosszú távon való megóvására, és addig, amíg a fenntartható fejlődés csupán egy az egyetemen oktatott tucatnyi definíció és homályos elmélet közül, addig ezt nem is fog jelentősen megváltozni. Ahogy azt néhány interjúalanyom a fenntartható fejlődésről elmondta, az emberiség egy kisebb hányada hiába tesz bármit, ha a nagy többség tovább szennyezi környezetét az eredményekhez globális összefogás kell! A megoldás nem egyszerű, de azért nem reménytelen. Egyik interjúmat egy közlekedési mérnök szakos hallgatóval készítettem, aki bár az egyetemen nem tanult a beszélgetésünk során elhangzott egyetlen témáról vagy fogalomról sem, de részt vett a Fenntartható Jövő Programsorozat nyitókonferenciáján, ott volt a Főtáv Rt.-s előadáson, és az ott, kb. 20 perc alatt hallottakra visszaemlékezve az egyik legjobb beszélgetőpartnerem volt. A Bécsben működő rendszer példájára hivatkozva kiváló meglátásai voltak a távhőszolgáltatást illetően. A környezet védelmének fontosságát hangsúlyozó program megtervezése, kivitelezése és finanszírozása egyaránt nem tartozik egy távhőt szolgáltató vállalat hatáskörébe, ugyanakkor részben korábbi, kutatásaim tapasztalataira támaszkodva 3 azt gondolom, hogy közös programot indítva kormányzati szervekkel és felsőoktatási intézményekkel hosszú távon sikeres programokat lehetne indítani. A vállalkozások, egyetemek és a kormányzat együttműködésén alapuló projektek 4 megoldást jelenthetnek a fent említett problémákra Nyilvánvaló, hogy környezeti neveléssel az Oktatási Minisztériumnak kell(ene) foglalkoznia, az ő feladatuk a felnövekvő generáció szokásainak kialakítása, és a társadalom informálása. Egy ilyen PPP (Public Private Partnership) program kiválóan alkalmas lenne a távhő hosszú távú előnyeinek ismertetésére, a közösségi előnyök hangsúlyozására. 3 Országos Tudományos Diákkori Konferencia Tudatosság, Bizalom, Minőség, az egyetem-ipar kapcsolat három alappillére a Tudás Európájában című dolgozatomban 4 Henry Etzkowitz: Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industry-government relations, Studies of science, SAGE Publications,

10 5.2.5 Hulladékégetéssel nyert hő Igazi Két legyet egy csapásra megoldás lehetne a jövőben, ha a hulladékégetési technológiák továbbfejlesztésével a hulladékégetési folyamat során nyerhető hőt nagyobb hatásfokkal lehetne a távhőrendszerben hasznosítani. Ez nem csak a nagyvárosoknak egyre komolyabb problémát okozó hulladéksemlegesítésre jelentene megoldást, de olcsó hőhöz jutatná a távhőrendszer előfizetőit. Az interjúk során az is kiderült, hogy a válaszadók - és ebben az esetben is feltételezhetően az általuk reprezentált korosztály - megfelelő kiépítettség és tájékoztatás esetén nyitott lenne szelektív hulladékgyűjtésre, amely az első lépés lenne egy ilyen hulladékégetéssel összekapcsolt távhőrendszer kiépítése felé. Mivel az égetés során a káros szennyezőanyag, és pernye keletkezésére is figyelni kell, egy ilyen rendszer nagyon összetett, és nehezen kivitelezhető. Jelenleg a szennyező anyagok, és a kellemetlen szagok miatt a hulladékégetőket olyan messze kell telepíteni a városoktól, hogy az kívül esik a távhőszolgáltatásban még gazdaságos, kb. 50 km-es, távolságon Alternatív energiaforrások hasznosításának kutatása A távolabbi igényekre gondolva hosszú távon eredményesnek tartanék egy egyetemekkel közös kutatási programot az alternatív energiaforrások felhasználásával kapcsolatban. A távhőszolgáltatás nagy előnye, hogy sokkal egyszerűbb a tüzelőanyag-típusváltás bármely más rendszerrel szemben. Egy, a kőolaj felhasználás utáni korszakra való felkészülés szükségessége nem lehet kérdéses, így nagy előnybe kerül majd az, akinek megfelelő megoldás lesz a kezében a szénhidrogének helyettesítésére. Ez Magyarországon, mint primer energiahordozókban szegény országban nagyon fontos szemponttá fog válni a közeljövőben. 6 Összefoglalás Összefoglalva azt gondolom, hogy két fontos lépéssel kellene indulni a távhőszolgáltatásnak az előtte álló hosszú úton: 1. az előfizetők egyéni igények minél tökéletesebb kielégítésével, 2. a távhő minél szélesebb körben való ismertté tételével. Dolgozatom megírása során végtelen gazdasági erőforrásokat feltételezve a felmerülő problémák minél teljesebb megoldását jelentő ötleteimet fogalmaztam meg. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a valóságban ez közel sincs így és az anyagi erőforrások szűkösek, de úgy éreztem, hogy egy ilyen dolgozatnak sokkal inkább kell szólnia az ötletekről, mint azok megvalósíthatóságának közgazdasági korlátairól. Az 50 interjúalany azt hiszem kellően reprezentálta a korosztályom ismereteit, attitűdjeit a távhőszolgáltatással kapcsolatban, remélem, hogy ennek a pályázatnak a kihívása nem csak nekem jelentett izgalmas, és helyenként nehéz feladatot, de a most elolvasott dolgozatom végeredményes hasznos információkat tartalmaz, és ezzel elérte a célját!

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em

BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em Dr. Szlávik János Környezetgazdaságtan BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em. www.kornygazd.bme.hu 2008. Ember alkotta tõke A tõke típusai Humántõke (emberi tudás, tapasztalat) Társadalmi, szervezeti

Részletesebben

A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült: augusztus

A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült: augusztus A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült:. augusztus A kutatás körülményei A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából. augusztusában

Részletesebben

Közvélemény-kutatás kiértékelése

Közvélemény-kutatás kiértékelése Közvélemény-kutatás kiértékelése Bóly Borjád Monyoród Nagybudmér Pócsa térségi ivóvízminőség-javító projekt Azonosító szám: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0004 Készítette: Sághy-Sat Kft. 2012. október Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE dr. Orbán Péter projektvezető Röviden a MaTáSzSz-ról A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 1993- ban alakult. A hazai távhőszektor

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai

A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai 2013. június 4. Fekete Csaba FŐTÁV Zrt. vezérigazgató Magyarország Nemzeti Energiastratégia 2030 Távhőfejlesztési Cselekvési Terv Nemzeti Energiastratégia 2030 A távhőrendszerek

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! 24. Távhő Vándorgyűlés Épület-felújítások üzemviteli tapasztalatai dr. Zsebik Albin zsebik@energia.bme.hu BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

Lakossági Földgázhasználati Felmérés

Lakossági Földgázhasználati Felmérés Lakossági Földgázhasználati Felmérés 41. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás - 2009. október 28. A kutatás módszertana 2 Elemszám: Minta jellege: Kvótázási szempontok: Az adatok reprezentativitása:

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok Előzmények Fogyasztói elvárások a környezetbarát üzletvitel tekintetében A

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Szociális lakásügynökségek bevezetése Magyarországon. A szombathelyi önkormányzati modell

Szociális lakásügynökségek bevezetése Magyarországon. A szombathelyi önkormányzati modell Szociális lakásügynökségek bevezetése Magyarországon A szombathelyi önkormányzati modell Előzmények Az önkormányzati bérlakások privatizációját követően jelentősen csökkent a bérlakás állomány Folyamatosan

Részletesebben

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Stengl Kereskedelmi és Székhely: 7632 Pécs, Júlia u. 13. IV. em. 13. Tel: 06 30 758 75 16 Fax: 06 72 520 263 Tisztelt leendő Partnerünk! Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. A Stengl Kereskedelmi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft.

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Küldetés Víziónk Elkötelezettek vagyunk egy olyan jövő iránt, melyben az emberiség és a környezet érdekei hosszú távon is egyaránt érvényesülnek.

Részletesebben

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Kaposvári Vagyonkezelő Zrt Távfűtési Üzem Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök Nyíregyháza, 2011. szeptember

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása.

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása. ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása. Esetünkben megvan a tettes is. Az energiaipar! Mert, mit is csinál az energiaipar?

Részletesebben

Helyettesítő termékek a tej esetében

Helyettesítő termékek a tej esetében Helyettesítő termékek a tej esetében Pavelka Vivien III. évfolyam, Pénzügy számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Konzulens: Dr. Borbély Csaba egyetemi docens Böröndi-Fülöp Nikoletta egyetemi

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE E G Y E T E M I K A R O K H A L L G A T Ó I É R T É K E L É S E AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A korábbi fejezetekben témakörönként elemeztük a hallgatók elégedettségét egyetemük

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. október 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. október 22-i ülésére Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. október 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás hődíjának változtatására Előterjesztő: Tóth István ügyvezető - 2 - Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2005. december 15-i ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

FŐTÁV-KOMFORT Kft. A FŐTÁV-KOMFORT által kínált fűtéskorszerűsítési lehetőségek. Közmű Akadémia Budapest, 2014.06.17.

FŐTÁV-KOMFORT Kft. A FŐTÁV-KOMFORT által kínált fűtéskorszerűsítési lehetőségek. Közmű Akadémia Budapest, 2014.06.17. FŐTÁV-KOMFORT Kft. A FŐTÁV-KOMFORT által kínált fűtéskorszerűsítési lehetőségek Közmű Akadémia Budapest,. A felújított fűtési rendszer az épület jelentős értéknövelő tényezője OTP Ingatlanpont, 2014.01.17:

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Hogyan válasszunk rendszergazdát?

Hogyan válasszunk rendszergazdát? Hogyan válasszunk rendszergazdát? Milyen szempontok alapján hozzunk döntést, ha el akarjuk kerülni az esetleges buktatókat? Kiadás: 2012/02 Készítette: Tamás Bence, itvezeto.hu Copyright 2012 Tamás Bence

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

KORRUPCIÓS HÁLÓZATOK MAGYARORSZÁGON KÜLÖNÖSKÉPPEN AZ ÉPÍTŐIPARRA

KORRUPCIÓS HÁLÓZATOK MAGYARORSZÁGON KÜLÖNÖSKÉPPEN AZ ÉPÍTŐIPARRA KORRUPCIÓS HÁLÓZATOK MAGYARORSZÁGON KÜLÖNÖSKÉPPEN AZ ÉPÍTŐIPARRA KÉSZÍTETTE: KELEMEN-HÉNYEL NIKOLETTA PÁLYÁZATOT KIÍRTA: GEOPOLITIKAI TANÁCS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŰKÜDÉSI ALAP

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Építési anyagok és technológiák kiválasztása az ingatlanfejlesztés céljainak függvényében

Építési anyagok és technológiák kiválasztása az ingatlanfejlesztés céljainak függvényében Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Menedzsment tagozat 2013. április 25. Építési anyagok és technológiák kiválasztása az ingatlanfejlesztés céljainak függvényében Készítette: Konzulensek:

Részletesebben

lyázatok lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Budapest, 2009. május m

lyázatok lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Budapest, 2009. május m Energetikai témájút KEOP-pály lyázatok Az önellátó energiagazdálkod lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Budapest, 2009. május m 25. 1 Pályázni válság idején? Milyen kiutat

Részletesebben

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Küszöbön a felújítás! Cothec Kft. Az ESCO-ról általában ESCO 1: Energy Service Company ESCO 2: Energy Saving Company Az 1900-as évek elejétől létező

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klímaügyi-, és Energiapolitikai Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Az előadás vázlata 1. A METÁR bevezetésének előzményei 2. A METÁR főbb elemei 3. Kérdések

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

28. Távhõ Vándorgyûlés

28. Távhõ Vándorgyûlés Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében 28. Távhõ Vándorgyûlés Tudásmenedzsment és a távhőrendszerek fejlesztése A szakmai ismeretek hatékony alkalmazása BALATONALMÁDI

Részletesebben

Távhőszolgáltatási tevékenység. Árképzési Szabályzat

Távhőszolgáltatási tevékenység. Árképzési Szabályzat ALFA-NOVA Kft. Távhőszolgáltatási tevékenység Árképzési Szabályzat 2016. január 01-től Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén A szabályzatban foglaltak alkalmazását 2016. január 01-től elrendelem.

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák KOVÁCS Katalin Energiahatékony épületek és városrészek kialakítási módszerei és technológiái konferencia 2011. febr. 22. Áttekintés A Living Labek jellemzői

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Fogyasztásváltozás-vizsgálat tapasztalatai a hazai okosmérés mintaprojekt alapján. 2015. szeptember

Fogyasztásváltozás-vizsgálat tapasztalatai a hazai okosmérés mintaprojekt alapján. 2015. szeptember Fogyasztásváltozás-vizsgálat tapasztalatai a hazai okosmérés mintaprojekt alapján 2015. szeptember Az attitűdváltozás vizsgálat főbb kérdései Az fogyasztói attitűdök változásai A szolgáltatók kommunikációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben