Üzleti etika Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti etika Magyarországon"

Átírás

1 Üzleti etika Magyarországon Üzleti Etikus Cégek Fóruma Budapest, június 4. Demcsák Mária az Üzleti Etikai Díj alapítója

2 Mi a különbség a fogalmak között: CSR-társadalmi felelősségvállalás Környezettudatosság, zöldgazdaság Fenntartható fejlődés Adományozás Transzparencia Üzleti tisztesség Korrupciómentesség Üzleti etika Etikus jelenlét, viselkedés, gondolkodásmód, magatartásmód: Etikus cég

3 Mára a két fogalom összeért A fenntartható fejlődés fogalma: A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedék esélyeit arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. Go Harlem Brundtland Etikus gazdasági tevékenység meghatározása: Etikus az a gazdasági tevékenység, amely nem káros az egyénre, a társadalomra és a természeti környezetre. Tehát mindhárom területen a jól-lét növekedéséhez járul hozzá. Szoros összefüggésben a két fogalom

4 A fenntartható fejlődés a következő problémapontokat tartalmazza: Klímaváltozás Környezetszennyezés Fosszilis kontra alternatív, megújuló energia Az egyes egyén felelőssége Az üzleti szektor felelőssége, a felelős profit A társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek növekedése A gazdaság profitnövelő, növekedésorientált szemlélete A paradigmaváltás szükségessége a gondolkodásmód- és értékrendváltásban. Az egészségügy, oktatás szemléletváltása

5 Az etikus cég jelzőjével illethető gazdasági egységre jellemző: a fenntartható fejlődésért érzett felelősség megléte, s annak a mindennapi cselekvésében megmutatkozása.

6 Üzleti Etikai Díj Etikus vállalatnak nevezhető (2000-ben megfogalmazott): 1. A vállalat felelős gondolkodásmódról tesz cselekedetein keresztül tanúbizonyságot. Tehát felelősséget vállal a munkatársaiért, a szűkebb és tágabb környezetének jólétéért, a társadalom fejlődéséért, a klímaváltozás negatív folyamatainak visszafordításáért, az esélyegyenlőség javulásáért. 2. Ha tetteit nem elsősorban a mindenáron haszonszerzés irányítja, hanem a másokról gondoskodás, a más érdekeinek, jól-létének figyelembe vétele is. 3. Ha a környezet (szűkebb tágabb, emberi, természeti, üzleti) érdekei miatt képes átértékelni a várható üzleti hasznát, illetve át tudja változtatni cselekedetinek célrendszerét magasabb rendű célok érdekében.

7 Számonkérhetőség 2000, 2001 Az összes érintett (alkalmazott, tulajdonos, üzleti partnerek, környezet, társadalom) jólétét szem előtt tartó, a gazdasági szabályokat betartó gazdálkodás. Kevesen vállalták fel az etikus jelző viselését ben nyertesek: Ericsson Magyarország Kft., Tiszai Vegyi Kombinát Rt., Compaq Computer Magyarország Kft ben nyertesek: Westel Mobil Távközlési Rt., Alcoa-Köfém Kft., Styl Ruhagyár Rt.

8 Számonkérhetőség 2002 Tetten érhető lett a tudatosodás, az etikus jelző felvállalása és az igény a tisztességes üzleti magatartás elterjedésére. Szigorúbb lehetett a zsűri: Esélyesek azok a cégek voltak, amelyek üzleti filozófiáját a minden áron való piaci versenyelőny megszerzése helyett már az optimális haszonra törekvés is jellemzett. Környezetvédelmi elvárásoknak megfelelésen a súly. A pályázatot beadók között megjelentek a kisvállalatok! Jellemző: kevés pályázat, félelem a nyilvánosságtól, a meghurcolástól ben nyertesek: Kürt Computer Rt., Pannonplast Rt., Siemens Rt.

9 2003, 2004 Ugrásszerű fejlődés következett be! Az a jó üzlet hosszú távon, amelyben a másik fél is jól jár. Figyelem a Földön egyre romló életesélyekre, a természet és az emberek életfeltételeinek kilátástalanságára. Az alapítók és a zsűri már számon kérte: A cég döntéseiben tudatosították-e, hogy minden tettük, cselekedetük hatással van a földgolyó állapotára, környezetünk, életünk jövőjére (klímaváltozás, katasztrófák). Presztízzsé vált a nagyvállalatok körében a díjat megkapni ban nyertesek: Richter Gedeon Rt., Telvill Kft., Flextronics International Ltd ben nyertesek: Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő Mérnöki Rt., MOL Rt., NI Hungary Kft.

10 2005, 2006 A klímaváltozás ijesztő ténye tudatosult. Robbant a felismerés itthon is. Számon kértük a pályázatokban: az etikus vállalat tudja, hogy felelős magatartásán, tudatos teremtésén is múlik holnapunk, élhető életünk feltételeinek megmaradása kis közösségeinkben és a Földön. Elterjedt és divatossá vált a CSR. Megjelent a fenntartható fejlődés fogalma. A felelősségvállalás kiterjesztődött, globálissá vált. Kimondtuk: a gazdasági döntéshozóknak kiemelten nagy a felelőssége a klímaváltozás folyamatainak visszafordításában, megállításában. Díjazásban változások: Elválasztottuk a kis- és közepes méretű vállalatokat. Megjelentek, mégpedig nagy számban a kisvállalatok. Hirtelen hatalmas mértékben megnőtt a pályázók létszáma ben nyertesek: Debreceni Vízmű Rt., MAM Hungaria Kft., OKI Systems (Magyarország) Kft ban nyertesek: Béres Gyógyszergyár Zrt., Pannon GSM Távközlési Zrt., Gravoform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Biopetrol Környezettechnikai Kft.

11 2007 Változások: A budapesti gálahelyszín vállalása, az eddigieknél erősebb publicitás. A díjtámogatók erősebb elköteleződésének megjelenése. A szempontrendszer hangsúlyosan kibővült a klímaváltozásokért tettek számonkérésével. Észrevehetővé vált a kis- és nagyvállalatok etikája közötti különbség! 2007-ben nyertesek : Magyar Telekom Nyrt., Vill-Kor Hungária Kft., Hajtás Pajtás Futárszolgálat, Számalk Zrt.

12 2008, 2009 Hangsúlyváltozások: - Beérett az üzleti szereplők körében a felelős gondolkodásmód. - A díjátadó gálát rangos üzleti szereplők tisztelik meg. - Büszkén vállalható elismeréssé vált a díj. A zsűri számon kérhette: Csak azt a vállalatot illeti meg az üzleti etikai jelző viselése, amelyik szervezetét, munkatársait, vezetői gondolkodását mélyen, igazán áthatja a tudatosság és a felelősség. - Tisztában van azzal, mi múlik rajta. - Elkötelezett a fenntartható világ megvalósulásában ban nyertesek: Alföldi Nyomda Zrt., Sándor Vendéglő, Nav N Go Kft., Electrolux Lehel Kft., Philips Magyarország Kft ben nyertesek: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Gödöllő Coop Zrt., Virusbuster Kft., TEVA Gyógyszergyár Zrt.

13 2010, 2011, Rengeteg pályázó - A középvállalatok erős mezőnye - A kisvállalatok ösztönös felelősségre ébredése - Részvételi igény a többi gazdasági szereplő tudatosodásának erősítésében. -Multinacionálisok gyenge mezőnye (optikailag gyengültek a közepes és kisvállalatokhoz képest) 2010-ben: Dreher Sörgyárak Zrt., Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt., Ronix Szervező és Szolgáltató Kft., Zalavíz Zrt., Debreceni Hőszolgáltató Zrt ben: Bakosfa Kft., SZ+C Stúdió Kft., Nyírségvíz Zrt., Tisza Volán Zrt., E.ON Hungária Zrt ben: Borsod Volán Zrt., Csomiép Kft., Hatos és Társa Nyelviskola, Hódagro Zrt., 77 Elektronika Műszeripari Kft.

14 jellemzői: - Több mint pályázat évente, 8 díjazott - A közép- és nagyvállalatok körében növekedett a elsőgenerációs hazai családi vállalkozások pályázatainak száma és minősége. - Kisvállalati pályázók (főként családi vállalkozások) nagy száma, etikus termékek, szolgáltatások túlsúlya 2013-ban nyertes cégek: Suzuki Zrt., Kulcssoft Kft., Alphasonic Kft., Alcufer Zrt., BI-KA Logisztika ben: Unilever Magyarország Kft., Rondo Kft., Elgoscar-2000 Kft.,Tutti Kft., Regio Kft., idata Kft., Terc Kft., Wagner Solar Hungária Kft.

15 A Jagall & Partners és az InnovaLab Institute közös kutatásának megállapításai 130 magyar vállalatnál vezető Felülreprezentált a nagyvállalat Téma: szervezeten belül észlelhető etika és lelkiismeret mértéke és minősége Döntő többség gondolja úgy: - a mai magyar üzleti környezetben egy teljesen etikus cég is lehet nyereséges, -az eredményes cégek vezetőinek olyan döntéseket is meg kell hozniuk, melyek kárt okozhatnak másoknak.

16 Ellentmondások: - A felső vezetők többsége vallja cégéről és magáról, hogy etikus, munkavállalóival méltósággal és tisztelettel bánik. - A beosztotti vezetők már kevésbé állítják ugyanezt ugyanarról a cégről és vezetőről. - A tulajdonosi körtől jövő üzleti nyomás kritikusan érinti a vezetői döntéshozatal minőségét. A személyes értékrend konfliktusba kerül a vállalat érdekeivel. - A lelkiismereti konfliktus oka: kénytelenek gyakran olyan döntéseket hozni, ami a munkavállalókat és a partnereket indokolatlanul hátrányosan érinti.

17 Multinacionális vállalatok Kérdések, vitatémák 1. Tökéletesebben kidolgozott etikai, fenntarthatósági hitvallásai, több pénz a CSR-re, a társadalmi szerepvállalásra 2. Az emberi értékrendek, az együttérzés, a tisztességes, becsületes beleérző magatartás nehezebben érvényesíthető a profitérdekekkel ütközve 3. A nagyságrendből adódóan a vezető etikája, hitvallása kevésbé válik példaértékűvé, motivációs erővé. Formálissá, nem szívből jövővé válik az etika. 4. Gyorsabban cserélnek munkatársat, embert, üzleti partnert, ha anyagi érdekeik úgy kívánják. 5. Jelentős mecenatúrát, támogatást nyújtanak szűkebb tágabb környezetüknek, azok jólétének érdekében.

18 Kis- és középvállalatok: Kérdések, vitatémák 1. A tradicionális családi vállalkozások, illetve egy kisebb közösségben jelentős szerepet vállaló cégek nagyságrendje. 2. Vagyont építenek, munkahelyeket teremtenek, lokálpatrióták, hosszú távra gondolnak. 3. Több generáció megélhetésére rendezkednek be és nem a gyors növekedésre, profitszerzésre, pénzügyi előnyökre. 4. Szűkebb környezetük megbecsülését sokra tartják, mélyen beépülnek a helyi közösségbe. 5. Munkavállalóikat családtagként kezelik, ragaszkodnak hozzájuk, akár a profitérdekeiken túl.

Vállalati méret és felelősség. Fenntarthatósági Füzetek 7.

Vállalati méret és felelősség. Fenntarthatósági Füzetek 7. Vállalati méret és felelősség Fenntarthatósági Füzetek 7. Az adatgyűjtésben és feldolgozásban közreműködött: Dömötör Edina. Szerkesztette: Dr. Szigeti Cecília www.cgpartners.hu ISSN 2061-6007 A kiadványt

Részletesebben

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság

Részletesebben

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Külkereskedelmi Főiskolai Kar A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva Konzulens: Dr. Kisváradi György Docens Név: Kiss Anita

Részletesebben

Tartalom. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás

Tartalom. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás Corporate Social Responsibility (CSR) Vállalatok társadalmi felelősségvállalása Dr. Csáfor Hajnalka tszv. főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Regionális és Környezet-gazdaságtan Tanszék hcsafor@ektf.hu

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. Ökológiailag-orientált vállalkozások Magyarországon 1. Műhelytanulmány

Győri Zsuzsanna. Ökológiailag-orientált vállalkozások Magyarországon 1. Műhelytanulmány Győri Zsuzsanna Ökológiailag-orientált vállalkozások Magyarországon 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje Fenntratható fejlődés Élhető régió Élhető

Részletesebben

h/aamű/aameload/uzlatgk/gat/inftend/kihivasok*.ppt 1

h/aamű/aameload/uzlatgk/gat/inftend/kihivasok*.ppt 1 Corporate Social Responsibility Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék hcsafor@ektf.hu 2010. november 27. Tartalom A CSR fogalma és értelmezése

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEREPE A KÖRNYEZETTUDATOS MARKETINGBEN ÉS A VÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEREPE A KÖRNYEZETTUDATOS MARKETINGBEN ÉS A VÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGÉBEN AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEREPE A KÖRNYEZETTUDATOS MARKETINGBEN ÉS A VÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGÉBEN Dr. Nagy Szabolcs intézeti tanszékvezető, egyetemi docens A KÖRNYEZETTUDATOS MARKETING A környezettudatos marketing

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

A GSZT CSR-munkacsoport 2010. első féléves szektoráttekintő

A GSZT CSR-munkacsoport 2010. első féléves szektoráttekintő A GSZT CSR-munkacsoport 2010. első féléves szektoráttekintő anyaga a gazdasági, a civil és az állami szféra tevékenységéről a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának előmozdítása szempontjából - munkaanyag-

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A MAGYARORSZÁGI CSR VÁLLALATI GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Budapest, 2011 Tóth Szabolcs 2 Előszó... 6 1. Fejezet...7

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u.

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. Szerkesztették Cím: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép Magyarországon 2004 Kiadta: LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. 29 Kapcsolattartó: Kenyeres Annamária e-mail:

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Tudatos társadalmi felelő sségvállalás a forprofit és a nonprofit szférában

Tudatos társadalmi felelő sségvállalás a forprofit és a nonprofit szférában FARKAS FERENCNÉ GÖRÖG GEORGINA Tudatos társadalmi felelő sségvállalás a forprofit és a nonprofit szférában Egy vállalat ne csak a profitmaximalizálására törekedjen ez már közhelynek is tekinthető. A profitorientált

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Dr. Szabó Attila 1, Dr. Szabó Imre 2, Faur Krisztina Beáta 3 1 okl. környezetmérnök, okl. közgazdász, 2 okl. geológusmérnök, egyetemi tanár, 3 okl.

Részletesebben

Szegedi Krisztina. A magyar nagyvállalatok etikai intézményei Kvalitatív kutatás 1. Műhelytanulmány

Szegedi Krisztina. A magyar nagyvállalatok etikai intézményei Kvalitatív kutatás 1. Műhelytanulmány Szegedi Krisztina A magyar nagyvállalatok etikai intézményei Kvalitatív kutatás 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje Fenntartható fejlődés élhető

Részletesebben

átláthatósága Magyarországon Tanulmány 50 magyarországi nagyvállalat jelentéstételének átláthatóságáról

átláthatósága Magyarországon Tanulmány 50 magyarországi nagyvállalat jelentéstételének átláthatóságáról A vállalati jelentéstétel átláthatósága Magyarországon Tanulmány 50 magyarországi nagyvállalat jelentéstételének átláthatóságáról Transparency International Magyarország Alapítvány 2013 A Transparency

Részletesebben

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a Fenntartható Fejlődés

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a Fenntartható Fejlődés A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a Fenntartható Fejlődés Németh Patrícia Budapesti Gazdasági Főiskola nemeth.patricia@kvifk.bgf.hu A környezet védelme, a természet károsításának, rombolásának

Részletesebben

Társadalmi Felelősségvállalási Kódex

Társadalmi Felelősségvállalási Kódex Társadalmi Felelősségvállalási Kódex Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 069 Cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg.08-10-001532

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség. A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai

Versenyképesség és egészségnyereség. A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai Garaj Erika Versenyképesség és egészségnyereség. A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai Bár számos nemzetközi kutatás kimutatta, hogy a munkavállalók jó egészségi állapota egyértelműen

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Környezeti Fenntarthatósági Útmutató

Környezeti Fenntarthatósági Útmutató Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók számára a humán fejlesztés típusú pályázatokra vonatkozóan Munkaanyag 2004. január 30. BEVEZETŐ Miért szükséges már a pályázat készítése során

Részletesebben

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Kutatási jelentés 2012. március 12. Oktatáskutató

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági információk

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági információk Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági információk ÖSSZEFOGLALÓ Esélyegyenlőség 1) Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek alapvető megközelítési szempontjai az Európai Közösség alapító

Részletesebben