REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN. Gyógyítás a csakrák harmonizálásával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN. Gyógyítás a csakrák harmonizálásával"

Átírás

1 REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN Gyógyítás a csakrák harmonizálásával SHALILA SHARAMON BODOJ, BAGINSKI Bevezető Minden ember életében volt már olyan pillanat, amikor feltette magának ezeket a kérdéseket: Ki vagyok én?". Milyen erők működnek bennem?", Milyen képességek rejlenek még bennem?", Hogyan tudnám az összes képességemet a boldogság és az alkotás szolgálatába állítani?" Egyik tudományág sem képes ezeket a kérdéseket olyan összefoglalóan megválaszolni, mint a csakratan, vagyis az emberben rejlő energiaközpontokkal foglalkozó tudomány. Ha megértjük a csakrák feladatát és működését, olyan kép rajzolódik ki előttünk az emberről, hogy ámulva állunk a teremtés ezen csodája előtt. Hogyan lehet az emberben rejlő lehetőségeket felismerni és feltárni; ehhez ad segítséget ez a könyv. Ahhoz, hogy a csakrákkal hatékonyan dolgozzunk, nem kell hogy tisztán lássunk és érezzünk. Rájövünk, hogy érzékenységünk csodálatraméltóan megnyílik a lét fizikai síkja előtt. A különböző nézetek egységbe olvadnak, a tudás és a tapasztalat törmelékei egésszé válnak. A csakrák aktivizálása és Összhangba hozása valójában nagyon egyszerű feladat, a múltban ezt a tudást csak azért misztifikálták, hogy az emberek nehogy alábecsüljék e belső értéket, és hogy a beavatottak generációról generációra tudják továbbadni. Talán a fejlődés eredménye az, hogy napjainkban ez a tudás-kincs sokak számára érthetővé és elérhetővé vált. Ebben a könyvben bemutatásra kerül a csakrák hatásmechanizmusa és működése s ezenkívül még számos könnyen elsajátítható gyakorlatot is találunk arra, hogyan lehet a csakrákat harmóniába hozni, E gyakorlatok segítségével a csakrákban létre jött zárlatok feloldhatók. Teljesen mindegy, melyik gyakorlatot vagy módszert választjuk ki magunknak, a lényeg az, hogy elkezdjük, hiszen itt és most ebben az életben, a kiteljesedésünkről van szó. A könyv elolvasása és a terápiák alkalmazása után az élet törvényszerűségeinek felismerése szeretetet és csodálatot vált majd ki az Olvasóban. Shalila és Bodo J. Az ember energiarendszere és finomfizikai' testei A legtöbb ember az anyagi világot és ezzel együtt a testet, mint fizikumot, tartja az egyetlen, racionális gondolkodással felfogható valóságnak. Ha jól megvizsgáljuk az embert, a szemmel látható világ mellett azonban energiarendszerek, energetikai mozgások, forrnák és színek egy másik világa is létezik, amely magában az anyagi testben és körülötte érezhető. Ha az Olvasó azok közé az emberek közé tartozik, akik csak az anyagi testet fogadják el, mint egyetlen valóságot, gondoljon csak arra, hogy vajon mi történik a fizikai testben lévő energiával, éltető erővel, amely a test számára érzékeket és kifejezőkészséget kölcsönöz, ha ez a test meghal. A fizika egyik törvénye kimondja: az univerzumban az energia soha nem vész el, csak átalakul. Az erő, amely a test anyagi megjelenési formája mögött létezik, a maga működésével és képességével, egy összetett energiarendszerből áll, amely nélkül a fizikai test nem létezhet. Ez az energiarendszer 3 alapvető összetevőből áll:

2 1) finomfizikai testek", avagy energiatestek 2) a csakrák, avagy energiaközpontok 3) a nadík, avagy energiacsatornák. Ebben a rendszerben a nadík egyfajta finom artériákat képeznek. A nadí" szó szanszkrit eredetű és olyasmit jelent, mint ér, cső, csatorna, folyam. Feladata abból áll, hogy a pránát, avagy az életenergiát az energiarendszerben vezesse, A prána" szanszkrit szó, fordítása abszolút energia". A kínai vagy japán világban ezt az univerzális életerőt chi"-nek vagy ki-nek hívják. Minden energia ősforrása, a létezés különböző területén, különböző frekvenciában jelenik meg. Az egyik megjelenési formája a lélegzés: amely által többek között a pránát vehetjük magunkhoz. Az élet megnyilvánulásáriak tudati síkja a magunkhoz vett és elraktározott prána frekvenciáitól függ. Ezért van az, hogy az állatoknál alacsonyabbak a frekvenciák, mint az embernél, és egy szellemileg már fejlett embernek magasabbak a frekvenciaszintjei, mint a

3 szellemi fejlődés elején álló társának. Az energiatest nádijai a csakrákon keresztül kapcsolódnák a szomszéd energiatest nádijaihoz. Néhány ősi indiai és tibeti szöveg nadít említ, más történelmi iratok pedig nádiról szólnak. A legfontosabb energiacsatornák a szushumná, ida és pingala, ezekről még részletesen írunk majd. A kínaiak és a japánok ismernek egy hasonló energiacsatornákból álló rendszert, amit meridiánnak neveznek. (A meridián ismeretéből fejlődött ki az akupunktúra.) A csakrák az ember energiarendszerében mint a pránafrekvenciák felfogó állomásai, transzformátorai, elosztói működnek. Közvetlen módon vagy a nádikon keresztül életenergiákat vesznek fel az ember energiatesteiböl, a környezetéből, a kozmoszból, a különböző forrásokból, amelyek az élet bármely eseményének alapját képezik, majd frekvenciákká alakítják át azokat, amelyek a fizikai vagy az energiatestek különböző részeinek működéséhez, fenntartásához rendkívül fontosak, ezután pedig az energiacsatornákon át továbbítják őket. Ezért van az, hogy az energiák a külvilág felé is kisugározódnak. Ezen az energiarendszeren keresztül az ember kapcsolatba lép azokkal az erőkkel amelyek környezetünkben, a világegyetemben különböző életsíkokon hatnak. A csakrák szoros kapcsolatban állnak az energia-testekkel, ezért a következőkben szeretnénk ezeknek a testeknek és feladataiknak a bemutatásával is foglalkozni. A csakrák általános leírása a következő fejezetben található majd. Feladataiknak részletes bemutatására hét különálló fejezetet szentelünk. Általában négy energiatestet különböztethetünk meg; 1) Az étertest 2) Az érzelmi vagy asztráltest 3) A mentáitest 4) A spirituális vagy kauzáltest E négy test mindegyike saját rezgéstartománnyal rendelkezik. Az étertest áll legközelebb a fizikai testhez, ennek van a legalacsonyabb rezgéstartománya. Az érzelmi test (asztráltest) és a mentáitest már ma gasabb rezgéstartománnyal rendelkezik, a legmaga sabbat pedig a spirituális test (vagy kauzáltest) tartalmazza. E testek mindegyike saját rezgéstartományán belül kiegyenlíti az energiákat, és az emberi fejlődés során a rezgéstartományok egyre magasabbak lesznek. Az energiatestek egyes rezgési síkokon tu-dathordozók, ha rezgésszámuk nő, specifikus feladatkörükön belül magasabb életenergiákat, érzékenységet és ismereteket adnak át az embernek. A különböző energiatestek nincsenek elválasztva egymástól. Miközben saját rezgéstartományukon belül mozognak, átcsaphatnak egymásba, és csak egy látó" tud különbséget tenni köztük, de képességét a megfelelő szférára kell ráhangolnia ahhoz, hogy az érzelmi testet láthassa. Ha a mentáitestet akarja megvizsgálni, a mentális szférára kell alaposan koncentrálnia. Az étertest Az étertest körülbelül ugyanolyan kiterjedésű és formájú, mint a fizikai test. Éteri hasonmásnak" vagy belső pszichés testnek" is szokták nevezni. A fizikai test számára a formáló erő, az alkotó életerő és a fizikai érzékelések hordozója. Az étertest az ember minden egyes újjászületése alkalmával újraalakul, és a fizikai halál után 3-5 nap elteltével felbomlik. (Az érzelmi, a mentális és a spirituális test a halál után is tovább él és minden egyes reinkarnáció után az újonnan kialakult fizikai testtel összefonódik.) Az étertest a solar plexuson (napfonat) át a napból, a gyökér-csakrán (alap-csakra) át a földből kapja életenergiáit. Elraktározza ezeket az energiákat és a csakrákon valamint a nádikon át egyenletes élethullámokban juttatja el a fizikai testhez. Mindkét energiaforma élő egyensúlyt ad a test sejtjeinek. Amikor a szervezet energiaéhsége" csillapult, az étertest felesleges energiái a csakrákon és a pólusokon át a külvilágba is kisugározódnak. Ezek az

4 energiák egészen 5 cm távolságba sugároznak ki a pólusokból, és az úgynevezett éteri aurát alkotják, amelyet a látók" a teljes aura első tartományaként érzékelnek. Ezek a sugarak köntösként védik a fizikai testet. Felfogják a betegségokozókat és a káros anyagokat, ugyanakkor környezetük felé folyamatosan életenergiát sugároznak. Ez a természetes védelem azt jelenti, hogy az ember a kívülről jövő kórokozóktól nem betegedhet meg. A betegség okait mindig belül, magunkban kell keresnünk. A negatív gondolatok és érzések, vagy az olyan életforma, amely a test természetes igényeivel nem áll összhangban (túlterhelés, egészségtelen táplálkozás, alkohol-, nikotin-, kábítószerfogyasztás), mind felemészthetik az éteri életerőt, s ezáltal az energia veszíthet erejéből és hatásfokából. Ennek következtében az aurában meggyengült pontok keletkeznek. Az említett energiahullámok megtörnek vagy rendszertelen formákban kereszteződnek. A látók" felismerik az aura lyukait", vagy repedéseit", amelyeken keresztül a betegséget okozó baktériumok bejuthatnak a testbe. Ezeken a sérült pontokon keresztül az életenergia átjuthat a szellemi területre" is. A fizikai test állapota és az étertest kisugárzása közötti szoros összefüggést gyakran hívják egészség-aurának. A betegségek először az éteri aurában jelennek meg, mielőtt a fizikai testet megtámadnák. Ha idejében felismerik őket, már ezen az első síkon is kezelhetők. Az úgynevezett Kirlian-fényképezés ezt a minden élőlényre jellemző sugárzást egyedülálló módon láthatóvá tudja tenni. Ennek segítségével biztos diagnózis állítható fel és a betegséget már lappangási időszakában fel lehet ismerni. Az étertest és vele együtt a fizikai test különösen erősen reagál a mentális testből érkező gondolati hatásokra. Ez magyarázza a pozitív gondolkodásmód jótékony hatását az egészségre. Pozitív kisugárzással testünk egészségét erősíthetjük. Az étertest másik fontos tulajdonsága, hogy közvetít a magasabb energiatestek és a fizikai test között. Fizikai testünk által felfogott információkat ad át az érzelmi és mentáitestnek, ugyanakkor a magasabb testektől energiát és információt szállít a fizikai testünk felé. Ha az étertest legyengül, az információ- és energiaáramlás legátlódik, s az ember érzelmileg és mentálisan lebénul". Az étertest harmóniájának megteremtésére és feltöltésére különböző terápiák léteznek, melyekről könyvünkben még szólni fogunk. Ebben az összefüggésben még érdemes megemlíteni, hogy a növények, főleg a virágok és a fák - amelyek szintén rendelkeznek energiakisugárzással -éteri aurája nagyon hasonló az emberéhez. Ezt a kisugárzást felhasználhatjuk arra, hogy a saját auránkat új energiával töltsük fel. Energia van az éteri olajakban is, amelyek használatáról a megfelelő fejezetben szólunk majd, A növényekből közvetlen módon is nyerhetünk energiát. Például támasszuk a hátunk egy fához, öleljük át vagy egész testünkkel dőljünk rá. Engedjük, hogy a fa harmóniát, energiát sugárzó ereje átáramoljon a testünkbe. Vagy feküdjünk egy illatozó virágmező közepébe, és engedjük, hogy a kis virágok rezgése átjárja testünket. Még a vágott és cserepes virágok is, ha közel vagyunk hozzájuk, szívesen adnak át éltető energiájukból. A növények még erősebb sugárzással reagálnak ha érzik, szeretjük őket és hálásak vagyunk nekik, mivel az ő feladatuk az, hogy az embereket ilyen módon segítsék. Az érzelmi test Az érzelmi test. amit gyakran asztráltestnek is neveznek, érzéseink, érzelmeink, jellegzetes tulajdonságaink hordozója. Közel ugyanazt a területet foglalja el, mint a fizikai test. Egy érzelmileg kevésbé fejlett ember esetében az érzelmi test kontúrjai alig láthatóak. Felhőhöz hasonló képződményként jelenik meg, rendezetlenül kaotikusan mozog minden irányban. Minél magasabb szinten tudja az ember érzéseit, ellenérzéseit és jellegzetes tulajdonságait kifejezésre juttatni, annál világosabban és tisztábban jelenik meg érzelmi teste. A

5 parafenoménok vagy látók" egy világosan kivehető körvonalat fedezhetnek fel, amely tökéletesen megfelel a fizikai test formájának. Az érzelmi test aurája ovális alakú és több méterre is kiterjedhet az ember körül. Minden hangulatváltozás az érzelmi testen keresztül hat a külvilágra. Ez főként a csákrákon, de néha a pórusokon keresztül is történik. Az érzelmi aura folytonos mozgásban van. Az alapvető és viszonylag állandó tulajdonságok mellett, amelyek az aura konstans alapszíneit meghatározzák, minden egyes pillanatnyi érzés, legapróbb érzelmi rezdülés is visszatükröződik rajta. Az állandóan változó, apró árnyalatokban megjelenő színek megfogalmazhatatlan játékáról van szó. Olyan érzelmek, mint például a félelem, düh, szorongás, idegesség, sötét felhőket képeznek az aurában. Minél inkább megnyílik az ember a szeretet, az odaadás és az öröm felé, annál világosabban és átlát-szóbban ragyognak érzelmi aurájának színei. Az érzelmi test az. ami az átlagos embernél legjobban kifejezi a valóságról és a világról alkotott képét. Itt van ugyanis elraktározva az összes felgyülemlett érzelmünk, tudatos és tudat alatti félelmünk, agresszivitásunk, magányosságunk, zárkózottságunk, önsajnálatunk stb. Az érzelmi aurán át ezek az érzelmek rezgéseket bocsátanak ki magukból, tudat alatti üzeneteket küldenek, amelyeket mi a külvilág felé továbbítunk. Itt kell beszélnünk a kölcsönös vonzás elvéről. Azok a rezgések, melyeket kibocsátunk magunkból, a környezet hasonló rezgéseire reagálnak és egyesülnek velük. Ez azt jelenti, hogy gyakran olyan emberekkel, helyzetekkel találjuk magunkat szemben, akik vagy amelyek pontosan azt tükrözik vissza, amitől menekülünk, szabadulni akarunk, vagy félünk. Igy a külvilág azokat az érzéseinket tükrözi, amelyeket mi a tudatos életünkből a tudatalatti szintjére csúsztattunk át. A fel nem oldott érzések az érzelmi testben halmozódnak fel azért, hogy életben maradhassanak és növekedjenek. Ezért olyan helyzetekbe sodornak minket, amelyekben az eredeti érzelmi hullámok megismétlődnek, s ezáltal táplálják, éltetik őket. Az emberben rejlő félelem hullámai az embert olyan helyzetekbe irányítják, amelyekben a félelem megalapozottnak tűnik. Ha agresszivitás van bennünk, biztos, hogy olyan emberekkel találkozunk, akik a düh és az agresszivitás hullámait sugározzák magukból. Például, ha elhatározzuk, hogy egy adott helyzetben csak azért sem fogunk káromkodni anélkül, hogy az agresszivitásunkat feloldottuk volna, előfordulhat, hogy környezetünkben valaki váratlanul szitkozódni kezd. A mentáitest tudatos gondolkodása és célkitűzései csak kevés hatással vannak az érzelmi testre, amelynek megvannak a saját törvényei. A mentáitest irányithatja a külső viselkedésünket, de nem oldhatja fel az érzelmeinket. Igy például előfordulhat, hogy tudatosan törekszünk a szerelemre és a sikerekre, de ugyanakkor tudat alatt a féltékenységet és a kishitüséget sugározzuk magunkból, ami éppen hogy gátolni fog minket célunk elérésében. Az érzelmek addig léteznek, míg fel nem oldjuk őket, sőt a különböző reinkarnációk alkalmával tovább öröklődnek, mivel a fizikai halál után az érzelmi test az új fizikai testhez kapcsolódik. A fel nem oldott, az érzelmi testben elraktározott tapasztalatok az új élet körülményeit is meghatározhatják. Ha egyszer végre megértettük ezt az összefüggést, akkor szükségszerűen végleg fel kell hagynunk azzal, hogy magunkat áldozatnak" higgyük, hogy gyengeségünkért és nyomorunkért másokat, vagy éppen a körülményeket okoljuk, Nagy megkönnyebbülést jelent, ha végre megértjük, hogy sorsunk alakulása a saját kezünkben van. s életünket végre magunk alakithatjuk, ha saját magunk is átalakulunk. Az érzelmi csomók" nagy többsége az érzelmi testben, a napfonat környékén található. Ez közvetíti a legközvetlenebbül az érzelmi struktúráinkat. Ha ezeket tudatosan fel akarjuk fogni és megismerni, akkor a mentáitest legmagasabb megnyilvánulásával, az intuitív látással amelyhez a homlok-csakrán" keresztül jutunk - kell a napfonat tartalmát átvilágítanunk. De

6 ez még nem jelent igazi megkönnyebbülést. Az érzelmi struktúrák feloldása csak a spirituális test által történhet meg, amely a magasabb énünk bölcsességét, szeretetét, boldogságát fejezi ki, és ugyanakkor ebből az univerzális látásmódból megvilágítja számunkra a belső összefüggéseket. Ezt a kapcsolatot a szív-csakrán és a korona-csakrán keresztül hozhatjuk létre. A magasabb énünk nem mond ítéletet, nem minősíti tapasztalatainkat jónak vagy rossznak. Megmutatja nekünk azt, hogy egyes tapasztalatokat csak azért élünk át, hogy felfedezzük azokat az érzéseket, amelyek az isteni forrástól elszakítanak bennünket, és ezáltal fájdalmat okoznak nekünk, és hogy megértsük a természetes egyensúly kozmikus törvényeit. Abban az élethelyzetben, amelyben ma áldozatnak" érezzük magunkat, az előző reinkarnációinkban gyakran tettesek" voltunk. A csakra-terápiában is van egy olyan testtartás, amelyben az érzelmi test tapasztalatait és tartalmát elfogadjuk és spontán fellépő képeket és érzelmeket varázsolunk magunk elé anélkül, hogy visszautasítanánk vagy értékelnénk ezeket. Döntő jelentőséget tulajdoníthatunk mindennek, mivel így a magasabb énünk átveszi a vezető szerepet és a magasabb rendű energiatestünk spirituális erői egész lényünkben szerteáramlanak. Ha spirituális testünk rezgései az érzelmi testünkkel összeköttetésbe lépnek, akkor érzelmi testünk gyorsabban kezd rezegni és az elraktározott, negatív tapasztalatokat elhárítja magától. Ezáltal elveszítjük az érzelmi jellegű emlékeinket és újból önmagunk lehetünk, A legátolt emóciók feloldásával az érzelmi test a mély szeretetet és a feltétel nélküli örömöt sugározza magából. Az érzelmi aura a legtisztább, legintenzívebb és ugyanakkor a legáttetszőbb színekben világít, és a külvilág számára a boldogság és a szeretet üzenetét adja át, E csodálatos tulajdonság természetesen fakad a tökélete sen egységbe rendezett érzelmi testből, amely a számára legtökéletesebb tartományban mozog. A mentáltest Gondolatainkat, racionális és intuitív ismereteinket a mentáitest hordozza. Rezgései magasabbak, mint az éteri és az érzelmi testé, szerkezete kevésbé sűrű. Egyetlen alakzatból áll, és az értelmileg magasan fejlett emberek esetében akkora kiterjedésű lehet, mint az érzelmi test és az érzelmi aura együttvéve. A mentáitest aurájának sugárzása métereket is elérhet. A szellemileg kevésbé fejlett embereknél a mentáltest tejfehér anyagra emlékeztet. Matt, tompa fényű és a szerkezete viszonylag áthatolhatatlan. Minél élénkebbek az ember gondolatai, minél szélesebbek és alaposabbak ismeretei, annál erősebben, tisztábban csillognak szellemi szállítóeszközének" színei. A mentáitest. akárcsak az érzelmi test, egy magasabb és egy alacsonyabb oktávval rendelkezik. Alacsonyabb rezgései a racionális megértés lineáris gondolkodásában jutnak kifejeződésre, amellyel a legtöbb ember az igazsághoz vezető utat keresi. A megértési folyamat ilyen formája a fizikai színt felfogására irányul. Az információkat a fizikai test érzékszervei veszik fel, majd az étertesten át továbbadják az érzelmi testnek, ahol az információk érzésekké alakulnak át s ezután továbbítják a mentáitestnek, amely gondolatok képzésével reagál mindenre. Az érzelmi test fel nem oldott érzelmi struktúrái sokszor befolyást gyakorolnak az információkra, s ezzel a gondolatokat is megváltoztatják. Vannak állandóan visszatérő gondolati sémák, amelyek alapján a világ jelenségeiről ítéletet mondunk. Ez azt jelenti, hogy a racionális megértés soha nem lehet igazán pártatlan és objektív, jóllehet ez az igény fennáll, A mentáitestben ily módon létrejött gondolatok általában személyes jó közérzetünk és a földi élet történései körül forognak. A mentáitest a problémákat racionálisan oldja meg - ez a

7 legfőbb szerepe. Ez az eredeti tulajdonságának eltorzított változatát, képességeinek korlátozását jelenti. A mentáitest valóságos funkciója az, hogy a spirituális testből hozzá érkező egyetemes igazságokat felfogja és racionálisan megértse, tudatossá tegye, majd konkrét helyzetek, problémák megoldására az egyetemes törvényekkel összhangban alkalmazza. Az ember aurái belülről kifelé: 1, az éteri aura, 2, az érzelmi aura. 3, a mentális aura, 4, a spirituális aura A lényünk spirituális síkjáról ily módon hozzánk érkező ismeretek, intuíciók, hirtelen jött ötletek gyakran képek vagy hangok formájában jelennek meg, amelyek később gondolatokká alakulnak át. Rálátást adnak a dolgok igazi természetére. A lineáris gondolkodással ellentétben szerkezetük holográf jellegű. A mentál test magasabb oktávjához vezető utat a homlok-csakra és a korona-csakra találkozásában találjuk. Ha a mentáitest tökéletesen fejlett, akkor a spirituális test tükrévé válhat és az ember képes lesz a magasabb szintű létre, meg tudja valósítani egyetemes érvényű ismereteit és tudását. A spirituális test A spirituális test, amit gyakran kauzáltestnek is hívnak, az összes energiatest közül a legmagasabb rezgéstartománnyal rendelkezik. Azoknál az embereknél, akiknek a spirituális síkja még kezdetleges, a spirituális test aurájával együtt kb, egyméternyi távolságban van a fizikai test körül. Egy tökéletesen kiteljesedett ember spirituális teste és aurája az eredeti ovális formából szabályos körökön át több kilométer távolságba is kisugározhat.

8 Akinek egyszer már volt alkalma egy nagytudású mester" közelében tartózkodni, talán észrevette, hogy a levegő hirtelen megváltozott, amikor több kilométer távolságba került tőle. A fény, a teljesség, a szeretet érzése, amellyel egy igazi mester" közelében feltöltődhetünk, veszít intenzitásából, ahogy aurájából kikerülünk. A spirituális test és aurája a legfinomabb színekben tündökölnek, de ugyanakkor leírhatatlanul mély világítóerővel is rendelkeznek. Lényünk spirituális részéböl folyamatosan áramlik a legerősebb és legfényesebb energia a spirituális testünk felé. Eközben ez az energia fokozatosan kisebb frekvenciákra tér át, ahogy eléri a mentális, az érzelmi és az éteri testet. Ez utóbbi testek rezgéseit erősíti és így mindegyik a lehető legerősebben képes működni. A csakrák fejlettségétől függ, hogy milyen mértékben tudjuk ezt az energiát felismerni, befogadni és felhasználni. A spirituális test segítségével ismerhetjük meg az élet belső egységét. A tiszta, isteni léttel köt össze minket, a mindenütt jelen lévő ősforrással, amelyből a teremtés összes megnyilvánulása ered. Ezen a síkon át juthatunk el mindahhoz, ami a teremtésben létezik. A spirituális test az isteni részünk, amely halhatatlan és az evolúció során is megmarad, míg a többi test egymás után feloldódik. Egyedül csak a spirituális test segítségével ismerhetjük meg létünk célját és forrását, érthetjük meg életünk értelmét. Ha megnyílunk rezgéstartományának, életünk teljesen új minőséget kap. Magasabb énünk irányítja majd minden cselekedetünket, életünk tudást, erőt, tökéletességet és mindent átölelő szeretetet sugároz, amelyek létünk legmagasabb aspektusának természetes jellemzői. A csakrák feladata és működése Ebben a fejezetben a leglényegesebb és legalapvetőbb információkat szeretnénk átadni a csakrák működéséről. A csakrák közötti összefüggések elvi megértése az alapját képezi az egyes csakrákról szóló praktikus ismereteknek, amelyekről a későbbiekben könyvünkben szó lesz. A hagyományos irások csakráról számolnak be. Ez azt jelenti, hogy az emberi testen szinte nincs is olyan pont, amely ne lenne érzékeny és ne fogadná be, illetve ne szállítaná tovább az energiákat. A csakrák nagy része azonban csak csekély szerepet játszik az energiarendszer egészében. Körülbelül negyven mellékcsakra létezik, amelyeknek nagyobb jelentőséget tulajdoníthatunk. A legfontosabbak közülük a lép, a nyak, a tenyér és a talp területén vannak. A hét fő-csakra, amelyek a testközéptől előre, függőleges tengelyen helyezkednek el, s az ember szellemi, lelki és testi működésére döntő hatással vannak; ezért minden egyes főcsakra számára egy-egy fejezetet szentelünk, Ezekből a fejezetekből az Olvasó megtudhatja, hogy egyes lelki-szellemí tulajdonságok milyen csak-rákkal állnak kapcsolatban, hogy a test mely részei vannak ezekhez a csakrákhoz hozzárendelve, miként hatnak az egyes csákrákban fellépő járatok stb. Most csak néhány, mind a hét főcsakrára jellemző tulajdonságot szeretnénk megemlíteni. Ezek a csakrák az ember étertestében helyezkednek el, tölcsér alakú virágkehelyhez hasonlítanak, különböző számú virágszirmokkal. Keleti országokban gyakran lótuszvirágként ábrázolják őket. A virágszirmokra való szétválás, a nádiknak vagy az energiacsatornák szerteágazásának felelnek meg, amelyeken keresztül az energia a csakrákba áramlik, majd tovább a különböző testekbe. A gyökér-csakrában négy ilyen csatornát számlálhatunk meg, míg körülbelül ezer energiacsatorna található a korona-csakrában. Minden egyes virágkehely mélyéből egy újabb csatorna indul ki és egyenesen a gerincoszlopba torkollik. A csakrákat a szasumná nevű, legfontosabb energiacsatorna köti össze, amely a gerincoszlop belsejében, a fej irányában felfelé halad, és a fejtetőn végződik.

9 A csakrák állandó, körkörös mozgásban vannak. Ennek a tulajdonságnak köszönhetik a csakra nevet, ugyanis szanszkritul a csakra' kereket jelent. A kerék forgó mozgása segíti elő, hogy az energia a csakrák belsejébe kerüljön. Ha a forgási irány megváltozik és kifelé irányul, az energia a csakrákból kiáramlik. A csakrák hol jobb, hol bal irányba forognak. A férfiak és a nők esetében alapvető különbség, hogy ugyanazok a csakrák, amelyek a férfiaknál jobbra (az óramutató irányával azonosan) forognak, a nőknél balra - és fordítva. A jobbra forgás a főként férfias tulajdonságok megtestesítője, amit a kínai Jangtan is hangsúlyoz, vagyis az akaratot, az aktivitást és ezek negatív formáit, az agresszivitást és az eröszakot jelenti. A balra forgás a befogadást, és az odaadást fejezi ki, negatív formában pedig a gyengeséget. A csakrák forgási iránya a nők esetében A felfelé tekeredő folyamatos vonat a pingalát, a naperőt szimbolizálja, A lefelé tekeredő szaggatott vonal, az idát, a holderőt szimbolizálja

10 A csakrák forgási iránya férfiak esetében A felfelé tekeredő folyamatos vonal a pingalát, a szaggatott vonal pedig az idát szimbolizálja A forgási irány csakrák szerint változik. A férfiak gyökér-csakrája" jobbra forog, s ezen központ tulajdonságait fejezi ki - mind anyagi, mind szexuális értelemben a birtoklás, a hódítás és siker vágyát. A nők első csakrája. ezzel szemben balra forog. Ezáltal a nők érzékenyebbé válnak a föld nemzőereje iránt. A második csakra esetében megváltozik az előjel, a nőknél a jobbra forgás az érzelmek kifejeződésében aktívabb, nagyobb erőt jelent, a férfiaknál pedig a balra forgás inkább befogadóvá teszi őket és gyakran passzív viselkedést kölcsönöz nekik. S ez így folytatódik tovább: jobbra és balra forgás váltogatja egymást, és különböző módon alakítják a férfiak és a nők tulajdonságait, ami aztán az élet minden területén energiaváltozásokhoz vezet. A csakrák forgásirányának ismerete fontos szerepet játszhat a különböző terápiamódszereknél. Például az aromaterápia esetében, az illóanyag erősítheti a körkörös mozgás irányát, míg a drágakövek az energiaközpontok forgásirányát befolyásolhatják.

11 Az emberek többségénél a csakrák körülbelül 10 cm kiterjedésüek. Minden egyes csakrában színváltozások történnek, de mindegyik csakrának van egy meghatározó fő színe. A2 érzelmileg és szellemileg fejlett emberek esetében a csakrák kiterjedtebbek és rezgési frekvenciáik is magasabbak. Színeik is tisztábbá, fényesebbé váltak. A csakrák nagysága és rezgésszáma határozza meg a különböző forrásokból felvett energiák minőségét és mennyiségét. Ezek az energiák származhatnak a kozmoszból, a csillagokból, a természetből, a körülöttünk lévő tárgyak, élőlények és emberek kisugárzásából, a különböző finomfizikai testeinkből, s a lét meg nem nyilvánuló ősforrásaiból. Részben a nádikon keresztül, részben közvetlenül jutnak el a csakrákhoz. A két legfontosabb és legalapvetőbb energia a gyökér-csakrán" és a korona-csakrán" keresztül érkezik el hozzánk. E két csakra között fut a szusumná, amely az egyes csakrákat a csakrákhoz csatlakozó virágkocsányokon" keresztül életerővel tölti fel. Ez az a csatorna, amelyen az úgynevezett Kundalini-erő felfelé halad. az az erő, amely kígyóként összetekeredve a gerincoszlop alsó végén helyezkedik el, s amelynek a bejárata" a gyökércsakra. A Kundaliní-erő a kozmikus teremtő-energiának felel meg, ami az indiai tanok szerint a Shakti vagy az istenség női megjelenése. Az isteni lét ezen formája a teremtés összes megnyilvánulását kifejezi. Ellenpólusa pedig nem más, mint a tiszta, formát nem öltött, magában megpihenő isteni lét, amelyről később szólunk még. A legtöbb ember esetében a Kundalini-erő csak nagyon csekély mértékben folyik át a szusumnán. Minél fejlettebb önismeretünk, annál nagyobb erővel tör át a Kundalini-erő a csatornán a gerincoszlop felé és aktivizálja az egyes csatornákat. Ez az aktivitás az erőközpontok kiterjedését és a frekvenciák felgyorsulását idézi elő. A Kundalini-erő a csakrákat energiával látja el. amely az embereket képessé teszi arra, hogy evolúciós fejlődésük során minden olyan erővel és képességgel rendelkezzenek, amelyek a teremtés különböző energetikai és materiális síkjára kihatnak, és hogy ezeket az erőket képesek legyenek belevonni életükbe. A Kundalini növekvő energiája minden egyes csak-rában más-más rezgésre alakul át, amely az adott csakra feladatkörének felel meg. Ez a rezgés a gyö-kér-csakrában a legalacsonyabb és a korona-központban a legmagasabb. Az átalakított rezgések továbbkerülnek a különböző energiatestekbe vagy a fizikai testbe és mint érzések, gondolatok és fizikai érzetek raktározódnak el. Hogy mennyire képes az ember a Kundalini-erő hatását befolyásolni, ez függ attól is, hogy a csakrák által képviselt különböző életterületeken mennyire fejlett az illető önismerete, és hogy a csakrákban a stressz és a fel nem dolgozott élmények milyen mértékben okoztak akadályokat. Minél fejlettebb az ember önismerete, annál nyitottabbak és aktívabbak a csakrái, s így a Kundalini-erő teljesebben áramlik beléjük. Minél erősebben áramlik az erő, annál aktívabbakká válnak a csakrák, s ezáltal az önismeret egyre magasabb szintet ér el Ily módon attól kezdve, hogy sikerült gátjainkat feloldani és megtalálni az utat az önismeret felé, egy állandó, ellentétes hatásokon alapuló keringés jön létre. A Kundalini-energia mellett van egy másik erő is, amely a szusumná-csatornán át, a gerincoszlopban az egyes csakrákhoz árad. Ez az isteni lét tiszta energiája, az istenség formát nem öltő megnyilvánulása. A korona-csakrán át jut el hozzánk és segíti, hogy az ember az élete minden területén az istenség formát nem öltő jelenlétét, mint állandó, min-dent átható ősalapot ismerje fel. Ez az energia megfelelő mennyiségben arra szolgál, hogy a zárlatokat a csakrákban feloldja. Az indiai tanokban ezt az erőt Sivának hívják - az istenség, aki a tudatlanság legnagyobb megszüntetője, s akinek a puszta jelenléte az Isten felé vezető utat mutatja meg. Igy dolgozik Siva és Sakti kéz a kézben az ember egységének kifejlesztésén, melynek során az isteni síkot ugyanúgy beépítjük az életünkbe, mint a relatív lét többi síkjait.

12 Ez a Nepálból származó csakra-ábrázolás több mint 350 éves. A lótuszvirág formában a hét föcsakra jól felismerhető. Minden egyes csakra-vírág a tudat alulról felfelé növekvő, egyre nagyobb síkját ábrázolja. A legfontosabb energia-csatornák, a szusunma. és az idá is jól láthatók A szusumná mellett létezik még két másik energiacsatorna, amelyek az energiarendszerben különösen fontos szerepet játszanak, s amelyeket a szanszkrit nyelvben idának és pingalának

13 neveznek. A píngala a napenergia hordozója, s a napenergia a tűz és a hajtóerő. Ez a csatorna a gyökér-csakra jobb olda lából indul ki és a jobb orrlyuk felső részében vég ződik. Az ida a hűvös és nyugtató hold-energia hordozója. Ez a csatorna a gyökér-csakra bal oldalából indul ki és a bal orrlyukban végződik. A gyökér-csakráből az orrig vezető útján mindkét csatorna körbefonja a szusumnát. Mind az ida, mind a pingala rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy közvetlen módon a belégzés során a levegőből pránát vegyen fel, és kilégzéskor mérgező anyagokat bocsásson ki magából. A szusumná-val együtt a három fő csatorna képezi az energiarendszert. Ezen keresztül nagyszámú nadí-energia jut el a mellékcsakrákból és a testekből a csakrákhoz, és tovább a szomszédos energiatestekhez. A csakrák azonban közvetlenül a külvilágból is fel tudnak venni rezgéseket, amelyek megfelelnek a saját adott rezgéstartományaiknak. Igy kötnek össze minket különböző funkcióikkal, a külvilág eseményeivel, a természettel, a világegyetemmel, hiszen antennaként fogják fel az energiarezgéseket. A csakrákat, mint érzékszerveket is felfoghatjuk. Fizikai testünk érzékeivel együtt bolygónk élettörvényeinek megfelelő szállítóeszközök, amelyek segítségével megtaláljuk helyünket a külvilágban, ugyanakkor a földről alkotott belső értékeinket és ismereteinket ki tudjuk fejezni. A csakrák a fizikai világból érkező energiahullámok és információk felfogói. Olyan kapuk, amelyeken keresztül a távoli energiák határtalan világával kapcsolatba léphetünk. De a csakrák a külvilág felé is sugároznak energiákat és ezáltal megváltoztatják környezetünk légterét. A csakrákon keresztül gyógyító erőket, valamint tudatos vagy tudat alatti üzeneteket sugározhatunk, embereket, élethelyzeteket, sőt anyagokat pozitív, illetve negatív irányba befolyásolhatunk. Ahhoz, hogy a belső egységet és az ezzel együttjá-ró erőt, kreativitást, szeretetet és tudást birtokolhassuk, a csakráknak ki kell nyílniuk és harmonikusan együtt kell működniük. Ez azonban csak nagyon kevés embernek sikerül. Általában az egyes csakrák különböző módon aktívak, főként a két alsó csakra. Azoknál az embereknél, akik rendkívül társasági lények, vagy valamilyen módon hatással vannak környezetükre, gyakran a solar-plexus a többihez képest aktívabb. A nyitott, a legátolt vagy egyoldalúan kifejlesztett csakrák egész sorának kombinációját is ismerjük. Mindebből következik, hogy a csakrák ismerete felmérhetetlen segítséget nyújt önmagunk megismerésében, utat nyit képességeink feltárásához, s életünket örömmel és gazdagsággal tölti el. Az emberi fejlődés ciklusai a csakratan fényében A világegyetemben minden különleges ritmusoknak és ciklusoknak van alárendelve. Ez az atomok szintjén indul el és a teremtés összes megjelenési formáit érinti. Szívverésünkben, lélegzésünkben, a nappal és az éjszaka ritmikus váltakozásában egészen a csillagok előre kiszámítható mozgásáig felismerhetők a pontosan leírható, ritmikusan változó törvényszerűségek. Az élőlények fejlődésében is felismerhetünk visszatérő ciklusokat. Például egy növény esetében a magból először hajtás lesz, majd jönnek a levelek, a rügyek, a virágok és később a termés. A fejlődési fokok állandó váltakozásának rendje nem bontható meg tetszés szerint. Ebből logikusan következik, hogy az ember, mint egy anyagi testet Öltött lelki lény, meghatározott periodikus törvények szerint fejlődik. Nemcsak öregebb lesz mindennap, miközben újabb képességekre és tapasztalatokra tesz szert, hanem fejlődése kihat a szellemi és lelki ciklusaira is. Nem minden életkorban fontos egy adott téma. s ha jobban átgondoljuk ezt a tényt, rájövünk arra, hogy az anyai természet" meghatározott időszakokra meghatározott feladatokkal látott el minket, amelyek megoldásra várnak. Még akkor is, ha ezek a feladatok általában más-más köntösben" jelennek meg, a különböző fejlődési

14 szakaszok csak meghatározott életkorban tudnak optimálisan érvényre jutni. Például nagyon nehéz 25 évesen egy olyan fejlődési szakaszt megélni, amit 5 vagy 12 évesen kellett volna. Ez az oka annak, hogy egyes emberek életszerkezete" életük végéig rozoga alapokon áll, mert ifjúkorukban nem szerezték meg a megfelelő tapasztalatokat vagy nem tudták megfelelően kifejleszteni és kifejezni képességeiket. Az életciklusok ismerete nem újkeletü dolog - jóllehet hamis alapokon nyugszik. Különböző oktatási rendszerek ezt az ismeretet még ma is az ember összfejlődésével kapcsolják össze. Antropozofikus körökben, s ezen belül főként a Waldorf pedagógiában meglehetősen sokat tudnak ezekről az összefüggésekről, és a gyerekek természetes fejlődési ciklusainak megfelelően dolgozzák ki a tananyagot. Az antropozofikus gondolkodás atyja", Rudolf Steiner egy meglehetősen átfogó anyagot hagyott maga után e témával kapcsolatban, (Erről a Vom Lebenslauf des Menschen" -..Az ember életpályájáról" című könyvben olvashatunk). Az antropozófia szerint az emberi életpálya ritmikusan ismétlődő, hétéves időszakokra oszlik. Nyilvánvaló, hogy különböző időszakok más-más tulajdonságokat rejtenek magukban, s az ember életének különböző időszakaiban, különbözőképpen nyitott a külső hatásokra, befolyásokra, s igy az adott fejlődési szakasz követelményeinek megfelelően válik éretté. Érdekes, hogy ez a felismerés egységesen illeszkedik a csakrarendszer feladatairól és funkcióiról szóló tanba. Igy hét év alatt minden évben keresztülmegyünk egy csakran, amely a gyökér-csakrából indul ki, s életünk meghatározó feladatává lesz. Ugyanakkor ez a periódus hét kiegészítő feladatra is oszlik - ezek egy évig tartanak, s szintén a gyökér-csak-rából erednek majd évről-évre tovább megy a többi hét csakrán. Ezután újra indul egy újabb, hét évig tartó ciklus, de ez alkalommal a második csakra alapvető feladataival, így évről évre a fejlődés egy-egy magasabb lépcsőfokára érkezünk, amely egy 7 évig tartó meghatározó feladatból és hét egy évig tartó kiegészítő feladatból áll. 5 7 év után elérkezünk életünk közepéhez. 7 7 év után pedig befejezzük a 49 évig tartó általános ciklust. 50 éves korban egy tökéletesen új fejezet kezdődik: abban a szerencsében lehet részünk, hogy újra elölről kezdhetünk mindent, de ekkor már a fejlődés magasabb síkján. Az 50. életév után ismét egy teljesen speciális tanulóidőszak elején állunk, olyan feladatok előtt, amelyeket teljesítenünk kell. Néhány ember 98 éves korában ér el az emberi fejlődés második nagy fázisának végére. Évről-évre egy-egy új feladat vár ránk, s minden hetedik évben pedig egy új meghatározó feladat, de ezek kiegészítik egymást. A csakrák jelentőségének és feladatának ismerete megmutathatja számunkra az utat ahhoz, hogy a különböző éveket miként tudjuk fejlődésünk érdekében a legjobban kihasználni. Ebből kiindulva lehetőségünk nyílik arra is, hogy gyermekeink fejlődését mélyebben megértsük és számukra azt a támogatást és ösztönzést adjuk, amely az adott időszaknak a legjobban megfelel. De életünk anyagi síkján is felismerhetjük ezt a hétévenkénti szakaszos változást. Talán az Olvasó hallott már arról a biológiai tényről, hogy testünk hétévente teljesen megújul. Hétévente cserélődnek ki sejtjeink, és fizikai szempontból teljesen új emberré válunk. Ha a pszichikai síkot nézzük, előfor dulhat, hogy hét év alatt nem sokat változunk. Ennek az a magyarázata, hogy az érzelmi testünk hasonló modelleket tartalmaz, mint a hétéves periódus elején. De az is előfordulhat, hogy például hosszú évek után ismét találkozunk valakivel, akit régóta nem láttunk és csodálkozva fedezzük fel, hogy az illető mekkora változáson ment át. Alapvető változás a hét év alatt teljes mértékben előfordulhat. A most következő néhány oldalon egy táblázat segítségével szeretnénk átfogó képet adni arról, hogy az ember a különböző életkorokban nagyjából milyen tapasztalatokra tehet szert, s milyen külső be folyásokra érzékeny. Az ezt követő fejezetben pedig néhány erre vonatkozó példát mutatunk majd be. Az ókorban a 7-es szám gyakran a beteljesedés, a spirituális tökéletesség szimbóluma volt. Több kultúrában, mint szent szám szerepel, s napjainkban is gyakran találkozunk a 7-es

15 számmal a különböző vallásos iratokban, mítoszokban, mesékben. A hónap hetei is a hetes ritmust követik. Ez életünk legkisebb és állandóan visszatérő alapritmusa, Mao-ce-tung megpróbálta a kultúrforradalom alatt bevezetni a 10 napos hetet. Rövid idő elteltével egyre többen jelentettek súlyos betegséget a dolgozók közül, úgyhogy Kína visszatért a 7 napos hétre. Sokak számára bizonyára érdekes az a tény, hogy már megszületésünk előtt különböző csakra-stádiu-mokon megyünk át. Ez a fejlődés pontosan ellentétes irányban zajlik. A korona-csakrával kezdődik, amelyen át energetikai fényárnyalatok jutnak el az embrióhoz. Miután kialakult a homok-, nyak-, szívcsakra solar-plexus és a szakrális-csakra, a terhesség vége felé fejlődik ki a gyökér-csakra, amelyen keresztül az új élet kapcsolatot teremt a földi világgal és amelynek kialakulása után lesz csak képes belépni a mi atmoszféránkba. E törvényszerűségeket elfogadhatjuk vagy sem. döntésünk nincs semmiféle befolyással rájuk. Elhatározásainkban szabadok vagyunk, de életünk meghatározott törvények szerint folyik, nekünk kell eldöntenünk, hogy ezekkel az ismeretekkel mit is kezdjünk. Figyelem: Az emberi fejlődés ciklusainak táblázatát olvasva, figyeljünk arra, hogy mindig azt az évet kell nézni, amit be fogunk tölteni. (Pl. aki a 24. életévét töltötte be, arra a 25, év vonatkozik.) Az emberi fejlődés ciklusai a csakratan fényében életév A megadott életév feladata 1.csakra 2. csakra 3, csakra 4. csakra 5. csakra Ősi életenergia, ősi bizalom. a földhöz és a materiális világhoz való kapcsolat, stabilitás, erő a tervek véghezviteléhez Ősi érzelmek, folyni az élettel, érzékiség, erotika, kreativitás, rácsodálkozás, lelkesedés A személyiség kibon takozása, az élmények és az érzelmek feldolgozása, a lény kialakulása, befolyás és hatalom, erő, ész, amely a tapasztalatból ered A szív tulajdonságainak kibontakozása, szeretet, együttérzés, Jószívűség, önzetlenség, odaadás, gyógyítás Kommunikáció, kreati önkifejezés, nyitottság, messzeség, függetlenség inspiráció, a lét finomabb síkjai felé vezető út 1. csakra: 1-7. év: ősi élet1. életév forma, ösi bizalom a földhöz és az anyagi világgal való kapcsolat, stabilitás, erő a tervek véghezviteléhez 2, életév 3. életév 4. életév 5. életév 2. csakra: év: ősi érzelmek, folyni az élettel, érzékiség, erotika, kreativitás, rácsodálkozás, lelkesedés 9. életév 10. életév 11. életév 12. életév > A hétévente előforduló meghatározó feladat 8. életév

16

17 17 Az emberi fejlődés ciklusai a csakra tan fényében Magasabb sík" életév A megadott életév feladata 1. csakra 2. csakra 3. csakra 4. csakra Ösi érzelmek, folyni az élettel, érzékiség, erotika, kreativitás rácsodál-kozás, lelkesedés A személyiség kibontakozása, az élmények és az érzelmek feldolgozása, a lény kialakulása, befolyás és hatalom, erő, ész, amely a tapasztalatból ered A szív tulajdonságainak kibon takozása, szeretet, együttérzés, jószívűség, önzetlenség, odaadás, gyógyítás Kommunikáció, krea önkifejezés nyitottságmesszeség függetlensé Inspiráció, finomabb síkjai felé vezető út 1. csakra; év: ősi 50 életév életforma, ősi bizalom a földhöz és az anyagi világgal való kapcsolat, stabilitás, erő a tervek véghezviteléhez 51. életév 52. életév 53. életév 54. életév 2. csakra: év: ősi érzelmek, folyni az élettel, érzékiség, erotika, kreativitás, rácsodálkozás, lelkesedés 57, életév 58. életév 59. életév 60. életév 61. életév 3. csakra; év: a személyiség kibontako- zása, az élmények és az érzések feldolgozása, a lény kialakulása, befolyás és hatalom, erő, ész, amely a tapasztalatból ered 4. csakra: év: a szív tulajdonságainak kibontakozása, szeretet, együttérzés, jószívűség önzetlenség, odaadás, gyógyítás 64. életév 66. életév 67. életév 68. életév A hétévente előforduló meghatározó feladat Ősi életenergia, ősi bizalom, a földhöz és a materiális világhoz való kapcsolat, stabilitás, erő a tervek véghezviteléhez 5. csakra 65. életév 71. életév 72. életév 73, életév 74. életév 75 életév 5. csakra: év: kom78. életév munikáció, kreativitás, önkifejezés, nyitottság, inspiráció, a lét finomabb sikjai felé vezető út. 79. életév 80. életév 81. életév 82. életév

18 6. csakra: év; felismerő 85. életév funkciók, intuíció, a belső értékek kifejlődése, szellemi erő, akarati tervek, megnyilatkozások 86. életév 87. életév 88. életév 89. életév 7. csakra: év: a belső látás segítségéve! a legmagasabb ismeretek megszerzése, egyesülés az örökléttel, egyetemes tudatosság 93. életév 94. életév 95. életév 96. életév 92. életév

19 A zárlatok létrejötte a csakrákban Természetünknél fogva vagyunk egyek azzal az erővel, amely a teremtés végtelen rezgéseiben, törvényszerűségeiben, színeiben, formáiban, illataiban, hangjaiban jelenik meg. Semmitől sem szakadtunk el. Lényünk legbelső magja elválasztatlan egységben él az abszolút, örök és mindenütt jelenlévő léttel, amelyet Istennek nevezünk és aki a viszonylagos lét minden területét megalkotta és áthatja. Ennek a tiszta, határtalan létnek az alaptermészete a boldogság. Amikor az isteni lét csendesen nyugvó óceánja az öröm hullámaiban kitör, megkezdődik a teremtés tánca", amelynek egyik megnyilvánulási formája az ember, aki minden szinten részt vesz benne energia-testeivel és fizikai létével. Az egység tudata akkor vész el számunkra véglegesen, amikor elkezdünk magányosan, érzékszerveinktől vezérelve a racionális gondolkodásunk által megszerzett információkra támaszkodni, elfeledkezve ősi állapotunkról és isteni eredetünkről. Egy látszólagos törés következik be bennünk, amely a félelem érzetét váltja ki belőlünk, Elveszítjük a belső teljesség és védettség érzését s a külvilágban próbálunk kapaszkodókat keresni. Ám ez a teljesség utáni vágy újra csalódásokat hoz magával. A rossz tapasztalatok pedig ismét csalódásoktól való félelmet váltanak ki bennünk. Arról is megfeledkezünk, hogy soha nem szűnünk meg létezni, s hogy a halál csak külső formánk átalakulását jelenti, A félelemtől összehúzódunk, ami következésképpen görcsöket és zárlatokat okoz bennünk, amelyeket az elszakítottság érzése csak újra és újra megerősít, és a félelem így egyre erősebb lesz. Hogyan lehet ebből az ördögi körből kitörni és az elveszett-nek hitt egységet visszaszerezni? Szinte mindegyik keleti és nyugati spirituális gondolkodás ennek a kérdésnek a megválaszolását tűzi ki célul. A csakrák azok a homályos helyek az ember energiarendszerében, amelyekben a félelem okozta zárlatok elsődlegesen gyökeret vernek. De zárlatokat találhatunk még a nadík mentén is. Ezeknek az állandósult összehúzódásoknak a hatására az élet-energiák nem áramolhatnak szabadon a testünkben, s nem tudják a különböző energia-testeinket mindazzal ellátni, amire azoknak szükségük lenne ahhoz, hogy az egység tudatát visszatükrözhessék és fenntarthassák. Amikor az elszakítottság érzése arra ösztönöz bennünket, hogy a külvilágban keressük mindazt, amit létünk legbelső magjában találhatnánk meg, akkor más emberek szeretetétől, elismerésétől, érzéki élvezetektől, sikertől és anyagi javaktól tesszük magunkat függővé. Ahelyett, hogy életünket gazdagítanánk, ezzel a dolgok túl nagy jelentőséget kapnak, velük próbáljuk meg az ürességet betölteni. Ha elveszítjük őket s hirtelen a semmi szélén találjuk magunkat, újra elönt minket a félelem érzése, amely szinte minden embert kísér, S természetesen ott vannak a többiek, akik elveszik tőlünk mindazt amire mindenképpen szükségünk van ahhoz, hogy elégedettséget és belső teljességet érezzünk. Elfelejtjük, hogy az isteni létben közös az eredetünk, és hogy ezen a síkon egymáshoz vagyunk kapcsolva. Ahelyett, hogy szeretnénk embertársainkat, elkezdjük ellenfélnek, vetélytársnak, sőt ellenségnek tekinteni őket. Végül pedig azt hisszük, védelmeznünk kell magunkat attól, hogy egyes emberek, helyzetek vagy információk ránk települjenek, vagy túl közel kerüljenek hozzánk. Vevőantennáinkat jól behúzzuk, nehogy kihívásokkal kelljen szembekerülnünk. Ezáltal újabb és újabb összehúzódások és zárlatok jönnek létre a csakrákban. Oly erős bennünk az a vágy, hogy embertársainknak, vagy annak a közösségnek, amelyhez úgy érezzük hozzátartozunk, megfeleljünk, hogy készek vagyunk életünk más területén is alávetni magunkat ezeknek a tőlünk végül is távol álló embereknek, vagy társadalmi szabályoknak, és spontán érzéseinket visszatartani, hátha nem felelnek meg a társadalmi hagyományoknak és elvárásoknak. Ilyenkor a csakrák annyira összehúzódnak, hogy semmiféle ellenőrizetlen érzést nem engednek át a szűrőn. Az illetékes" csakrában ilyenkor

20 egy úgynevezett..energiadugó" jön létre. Mivel az energiák nem tudnak eredeti formájukban kisugározni, összezavarodnak, átszakítják korlátaikat, és erős, gyakran negatív érzelmekben, vagy túlzott aktivitásban törnek ki. Ez azonos a Tang által hangsúlyozott zárlatokra való reakcióval. Ha az energia elhagyja szervezetünket, újabb energiák léphetnek helyükbe, de ezek is újra és újra ugyanabban a torz formában törnek ki. Ezzel szemben egy régebbi jin-tan megfogalmazása szerint a csakrák zárlata az energiák szinte teljes visszafogásában fejeződik ki. Az energiaáramlás elakad, így nincs több hely a feltörő energiáknak, így ezek inkább elalszanak". A következmény pedig az, hogy a szóban forgó csakra legyengül, mert nem kap elegendő életerőt. Az egyes csakrák csökkent működéséről, illetve túlterheltségéről a csakrákról szóló fejezetekben olvashatunk részletesebben, Néhány ponton a reakcióink természetesen eltérhetnek az általános irányvonaltól, mivel ezek végül is a zárlatok okozta határoktól függenek, amelyek főképpen az érzelmi testben és kismértékben a mentális testben raktározódtak el. Ezektől a betokosodott élményektől a fizikai halálunk után sem tudunk megszabadulni. A reinkarnáció során magunkkal visszük őket következő életünkbe, egészen addig, amíg nem sikerül feldolgoznunk őket. Nagymértékben befolyásolják majd azokat a körülményeket, amelyekbe beleszületünk és azokat az élményeket, amelyeket az új életünkben az érzelmi testünk kisugározásával akaratlanul is magunkhoz vonzunk. De szerencsére valamennyi életünkben megvan az a lehetőség, hogy érzelmi struktúráinkat már gyermekkorunkban gyorsan feloldjuk. Egy csecsemőnél az energiarendszer még tökéletesen nyitott és áteresztő. Ez azt jelenti, hogy elvileg minden újszülöttnek megvan az esélye arra, hogy egy teljes élet várjon rá. De ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy az újszülött könnyen alakítható, minden rezgésre és élményre érzékenyen reagál. Még nem képes életét tudatosan formálni, és élményeit értékelni. A felnőttek jóindulatára és gondoskodására van utalva. Ezért a szülők kezében van a lehetőség, hogy gyermeküket jó úton vezessék. Ez ugyanakkor a kötelességük is, A következő néhány oldalon szeretnénk részletezni azokat a hatásokat, amelyekre egy gyermeknek élete első éveiben szüksége van ahhoz, hogy lénye a lehető legteljesebben bontakozzék ki, hogy elkerülje és feloldja a régi érzelmi csomókat és az újabb zárlatokat. Korunkban sok magasan fejlett lélek vár arra, hogy megtalálja a megfelelő szülőket, akikhez megszülethet anélkül, hogy felesleges zárlatok alakulnának ki nála, vagy hogy gátolná őket a földi feladata teljesítésében. Más lelkek pedig inkább újból ugyanoda szeretnének születni, még akkor is, ha ebben a változásokkal teli világunkban nem lesz lehetőségük újat tanulni. Nem árt, ha a szülők megjegyzik a következőket, ami biztos, hogy csak a segítségükre lehet abban, hogy annak a léleknek, aki gyermekként hozzájuk akar jönni, a legkedvezőbb indulási lehetőséget adják meg az élethez. Ezenkívül saját érzelmi gátjaikat is jobban megérthetik és feldolgozhatják. Már az anyaméhben is keletkezhetnek zárlatok a magzat energiarendszerében, ha ezt a fejlődő életet elutasítják, vagy ha az anya állandó stresszhelyzetnek van kitéve, ugyanis a magzat nagymértékben az anyán keresztül érzékeli a világot. Ha a kis élőlény már az anyaméhben sok szeretetet kap, energiarendszere is olyan rezgésekkel töltődik fel, amelyektől a csecsemő jól érzi magát. Ha az anya a terhesség hónapjait boldog és kiegyensúlyozott időszakként éli meg, gyermeke számára a legtökéletesebb feltételeket biztosítja ahhoz, hogy az életben boldog legyen és kifejezhesse kreativitását. A születés pillanata minden ember életében mérföldkövet jelent. A megszületés élménye minden körülmények között életünk végéig elkísér minket, s meghatározó lehet abban, hogy a világot barátságos és kellemes, vagy hűvös, szeretet nélküli és kegyetlen helyként fogjuk fel. Megszületéskor,a gyermek elveszíti azt a tökéletes fizikai biztonságot, amely megadatott neki a lét első kilenc hónapja alatt, amikor is az időtlenség és a súlytalanság, a védelem és a

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Harmónia és egészségmegőrzés

Harmónia és egészségmegőrzés Harmónia és egészségmegőrzés a szervezet saját jelével, a null-ponti energia, a mágneses hatás, a kristályrezgések, az EM-kerámiapor, a skalárfizika erejével, a legmodernebb technológiákkal egyszerűen,

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag Azonosító szám: PA-980308a Téma: Kommunikációs partner neve: A reticuli faj biológiája Kommunikációs partner Ghopal faji besorolása: Ganümeda expler EBS-A2a Kísérlet dátuma: 1998. márc. 08. Közvetítő alany:

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

2. Az emberi hallásról

2. Az emberi hallásról 2. Az emberi hallásról Élettani folyamat. Valamilyen vivőközegben terjedő hanghullámok hatására, az élőlényben szubjektív hangérzet jön létre. A hangérzékelés részben fizikai, részben fiziológiai folyamat.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes A biorezonancia új aspektusa Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes Sufi sohdar, professzor Angha tanítása Szerencsétlenség, hogy a klasszikus tudomány csak az emberi lét legfelső

Részletesebben

VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA

VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA A thrákiai Sztageiroszból származó görög filozófus Platón tanítványa volt. Platónnal ellentétben azt tanította, hogy

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Tantrikus csók Hvari tábor Összeállította: Sz. Mikus Edit szexológus

Tantrikus csók Hvari tábor Összeállította: Sz. Mikus Edit szexológus Tantrikus csók Hvari tábor 2014. Összeállította: Sz. Mikus Edit szexológus Először a kezek ismerkednek A kézfej finom símogatása Mondj el minden kézzel! Símogassátok egymás arcát finoman a kezetekkel!

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

A földrajztanítási- tanulási folyamat

A földrajztanítási- tanulási folyamat A földrajztanítási- tanulási folyamat Írta: dr. Makádi Mariann A földrajzi- környezeti ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának határozott rendje van. A tantervek követelményrendszeréből adódó

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

A csakrák és az aura

A csakrák és az aura A csakrák és az aura Az aura egy energiaburok, mely minden létezõt körülvesz egyénenként és kollektív szinten egyaránt. (Ahogy az emberi test tartalmaz önálló létezõket (pl. sejteket), úgy az ember is

Részletesebben

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.)

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Margaréta fogpanaszaira sejtemlékezet tisztító energiákat kértem. (A jobb felső 7-es gyökeréből sugárzik a fájdalom a fülébe,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben

J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben 1 / 7 Az ember és a környezet egyensúlyának megteremtésére törekszik a Feng

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

Egyensúly holisztikus nézőpontból

Egyensúly holisztikus nézőpontból Egyensúly holisztikus nézőpontból Bokorünnep 2017. február 25. Összeállította: Faragóné Bircsák Márta Bevezető kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=jsdgaqo4ssk&feature=youtu.be Témák 1. Az egyensúly

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

www.primigi.com export@primigi.com IMAC S.p.A. - ITALY

www.primigi.com export@primigi.com IMAC S.p.A. - ITALY I.P. gyermek lábát mérje meg a Primigi, egy különleges kaland lépésről lépésre egy különleges kaland lépésről lépésre www.primigi.com export@primigi.com IMAC S.p.A. - ITALY A PRIMIGI Passo dopo passo (Lépésről

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2.

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE 13 KARÁCSONYI TANFOLYAM ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. A körvonalazottan elképzelt emberkép illúziója. A fizikailag körvonalazott ember. A folyadékember, amelybe

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered Tartalomjegyzék Bevezető 11 Birtokolni vagy létezni? 11 Válj eggyé az elképzeléseiddel! 11 A gyakorlat mindent megmagyaráz 12 Gyakorlat: A párhuzamos éned 16 A tapasztalat fontosabb, mint az elméleti tudás

Részletesebben

A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE)

A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE) 1. oldal A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE) A születési dátumok számtábláiban legalább 7, legfeljebb 15 szám található. A számtábla azonban nem kőbe vésett, a benne

Részletesebben

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban PM-0439-1304-BS Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS Intézmény, időpont: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető oktató neve: Kovácsné Patyik Gabriella Korcsoport/ osztály: felnőtt képzés

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól.

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A JÁTÉK CÉLJA A játékosok megpróbálnak minél gyorsabban megszabadulni a kártyáiktól. A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A totemet a kör közepére

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

I IV.Fázis Képanyag áttekintés

I IV.Fázis Képanyag áttekintés A SZABADSÁG KULCSA, HOGY TELJESEN LÉGY JELEN A TESTEDBEN Form #INT32 1/6 May 2005 Universal Calibration Lattice (UCL) (Univerzális Kalibrációs Háló) Universal Calibration Lattice (UCL) az emberi energiaanatómián

Részletesebben

A hétvégi vihar ismertetése

A hétvégi vihar ismertetése A hétvégi vihar ismertetése Zivatarlánc Szupercella Dió nagyságú jég Tuba Tornádó Jégeső Villámok Tatabánya Pécs felett Pécs felett Csontváry u. szombat 20:10 Köszönöm a kitartó figyelmet! ;) Készítette:

Részletesebben

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés Írta: Kertz Gergely Tibeti jóga (Csögyal Namkhai Norbu - Az a termzetes fény gyakorlata) *Az alábbiakban a tibeti jógáról olvashattok, megpróbáltam kiragadni a könyv lényegét a fontosabb dolgokat kiírni

Részletesebben

Satsang. 1. Az egyik, hogy tisztában legyünk utunkkal és célunkkal 2. A bizalom.

Satsang. 1. Az egyik, hogy tisztában legyünk utunkkal és célunkkal 2. A bizalom. Satsang Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, Az Életenergia gyakorlásával kétféle célt érhetünk el. Az egyik csakis a test számára előnyös, egészség, ellazulás stb.. A másik cél spirituális

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I.

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Oszlár Kálmán András Jóga az ágyban Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Mottó A tantra nem egy technika, hanem egy létforma, egy filozófia, ami szerint boldogan tudnak élni az emberek, és

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Gebhardt Nóra. 12 hét. Mindent az abortuszról (azt is, amit az orvosok nem közölnek)

Gebhardt Nóra. 12 hét. Mindent az abortuszról (azt is, amit az orvosok nem közölnek) Gebhardt Nóra 12 hét Mindent az abortuszról (azt is, amit az orvosok nem közölnek) Csak erős idegzetűeknek ajánlott! A könyv a nyugalom megzavarására alkalmas elemeket, felkavaró képeket tartalmaz. Előszó

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szamápatti Atma Center, 2010. 01.08. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítam asztu

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

Nostradamus! Most én mondom

Nostradamus! Most én mondom Nostradamus! Most én mondom Girardi Kft. 2000 Budapest ISBN 963 00 3792 0 Kiadja a Girardi Kft. 1136 Budapest, Szent István körút 26. Második kiadás: 2006 Harsányi László, 2000, 2006 Minden jog fenntartva.

Részletesebben