H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben. Fordították:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben. Fordították:"

Átírás

1 H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben Fordították: Kakódy Mária, Vadnay Emmy, Hary Györgyné, 1962 Szabari János, 2008 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1

2 ELŐSZÓ A következő I. II. és III. Tanulmányt H.P. Blavatsky írta, és kézről-kézre adták élete során, de azzal az elképzeléssel írta le, hogy majd egy idő múltán könyv formájában is megjelentetik. Ezek olyan tanulmányok, amelyek inkább a tanulóknak szólnak, mint átlag olvasóknak, feldolgozásukhoz elmélyült tanulmányozásra és gondolkodásra van szükség. A Jegyzetek néhány szóbeli tanításról részt néhány tanulója írta le, és részben H.P.B. javította azokat, de nem próbálták meg töredékes jellegét egységesíteni. Eredetileg az első háromhoz hasonló leírt tanulmányok alapjának szánta ezeket a jegyzeteket, de romló egészségi állapota ezt lehetetlenné tette, ezért hozzájárulásával így kerültek kiadásra, miután a korlátozott közzététel időszaka eltelt. ANNIE BESANT I. TANULMÁNY Figyelmeztetés Van egy különös törvény az okkultizmusban, amelyet évezredes tapasztalat bizonyít és igazol, és meg is nyilvánult késedelem nélkül a Teozófiai Társulat 15 éves léte alatt. Amint valaki leteszi a fogadalmat, bizonyos okkult következmények állnak be. Elsőként az ember természetében rejlő minden szunnyadó a felszínre kerül: hibái, szokásai, kvalitásai vagy elfojtott vágyai, jók, rosszak vagy közömbösek. Ha például hiú vagy érzéki valaki, vagy dicsvágyó, akár atavizmus vagy karmikus öröklés folytán, mindezek a hibák biztosan előtörnek, még ha eddig eredményesen elrejtette vagy elnyomta is azokat. Feltartóztathatatlanul fel fognak törni, és százszor olyan keményen kell majd küzdenie, mint azelőtt, amíg kiirtja ezeket a hajlamokat magából. Másrészt ha jó, nagylelkű, tiszta és mérsékelt, vagy bármely eddig rejtett vagy elleplezett erénye volt, ellenállhatatlanul a felszínre fognak törni, mint a többi. Így egy civilizált ember, nem bírva, ha szentnek tekintik, és álarcot tesz fel, nem fogja tudni elrejteni igazi természetét, akár az alacsonyrendűt, akár a nemeset. EZ EGY MEGVÁLTOZTATHATATLAN TÖRVÉNY AZ OKKULTIZMUSBAN. Tevékenysége annál szembeötlőbb, minél komolyabb és őszintébb a jelölt vágya, és minél mélyebben érezte át fogadalma valóságát és fontosságát. **************************** Az ősi okkult igazságnak: Ismerd meg magadat, ismerősnek kell lennie mindenki előtt, aki a rejtett tudást keresi, de kevesen ha egyáltalán valaki fogják fel teljesen ennek a delphoi jóslatnak az igazi értelmét. Ti mindnyájan ismeritek földi leszármazásotokat, de közületek ki nyomozta le valaha is asztrális, pszichikus és spirituális örökségét, amely azzá tesz titeket, amik vagytok? Sokan írták le és fejezték ki óhajukat, hogy egyesüljenek magasabb Énükkel, de úgy látszik, egyik sem ismeri az elszakíthatatlan köteléket, amely magasabb Énjét az Egyetemes Énnel összeköti. 2

3 Ez a tudás feltétlenül szükséges az okkultizmus minden céljára, legyen az gyakorlati, vagy pusztán metafizikai. Ezért ajánljuk, hogy ezeket a tanulmányokat ennek az összefüggésnek a megmutatásával kezdjük el minden irányban a világokkal: az abszolúttal, az őstípusival, a spirituálissal, a manaszival, a pszichikussal, az asztrálissal és elementálissal. Mielőtt azonban érinthetnénk a magasabb világokat az őstípusit, a spirituálist és manaszit, meg kell tanulnunk a hetedik, a földi világ, az alsóbb prakriti vagy malkuth mint ahogyan a kabbala mondja kapcsolatait azokkal a világokkal vagy síkokkal, amelyek közvetlenül követik. Nyilvánvaló, hogy ha egyszer elfogadtuk azt, hogy az emberi testnek közvetlen kapcsolatai vannak az ilyen más világokkal, a test szerveinek és részeinek a specializálódása szükségessé fogja tenni az emberi szervezet minden részének a megemlítését, kivétel nélkül. Az igazság és természet szemében egyetlen szerv sem nemesebb vagy hitványabb a másiknál. A régiek épp azokat a szerveket tekintették a legszentebbeknek, amelyeket mi a szégyen és titkolózás érzéseivel kötünk össze, mert ezek azok a teremtő központok, amelyek a világegyetem teremtő erőinek felelnek meg. Ezért intik az ezoterikusokat, hogy hacsak nem készek mindent az igazság és természet szellemében tekinteni, és elfelejteni a hamis illendőség kódexét, amelyet az álszenteskedés és az elsődleges funkciókkal való szégyenletes visszaélés termelt ki, amelyeket valaha isteninek tekintettek, jobban tennék, ha nem tanulmányoznák az ezotériát. ******************************* OM OM mondja az árja adeptus, az ötödik faj fia, aki ezzel a szótaggal kezdi és végzi köszönését emberi lényként, ha nem emberi JELENLÉTEKET idéz fel, vagy azokhoz folyamodik. OM MANI mormolja a turáni adeptus, a negyedik főfaj leszármazottja, és kis szünet után hozzáteszi: PADME HUM. Ezt a híres invokációt egész tévesen fordítják a keletkutatók, mintha azt jelentené: Óh, az ékszer a lótuszban. Mert bár szó szerint az OM az istenségnek szentelt szótag, PADME azt jelenti: a lótuszban, és MANI valamilyen ékkövet jelent, sem magukat a szavakat, sem jelképes értelmüket nem adják igazán helyesen vissza. Ebben a minden keleti formulák legszentebbjében nemcsak minden szótagnak megvan a maga titkos ereje, amely meghatározott hatást hoz létre, de az egész invokációnak 7 különböző értelme van, és hét különböző eredményt tud létrehozni, amelyek mindegyike különbözhet a többitől. A 7 jelentés és a hét eredmény az egész formulának és minden egyes szótagjának adott intonáción múlik, sőt még a betűk számértéke is nő vagy csökken az ilyen vagy olyan ritmus használatának megfelelően. Ne feledje el a tanuló, hogy számra épül a forma, és szám vezeti a hangot. Számban gyökerezik a megnyilvánult világegyetem: számok és harmonikus arányok vezérlik a homogén szubsztancia első megkülönböződéseit a heterogén elemekbe, és szám és számok szabnak határt a természet formáló kezének. 3

4 Ismerd meg a minden elem és al-elem alapvető princípiumának megfelelő számot, tanuld meg a kölcsönhatásukat és viselkedésüket a megnyilvánuló természet okkult oldalán, és a megfelelőségek törvénye elvezet a makrokozmikus élet legnagyobb misztériumainak a felfedezéséhez. De hogy elérjünk a makrokozmikushoz, a mikrokozmikusnál kell kezdenünk, azaz tanulmányoznunk kell az EMBERT, a mikrokozmoszt ebben az esetben, ahogyan azt a fizikai tudomány teszi induktívan, a speciálistól az egyetemes felé haladva. Ugyanakkor azonban, minthogy egy kulcs-hangra van szükségünk, hogy megértsük a hang bármely megkülönböződésének a kombinációját, sosem szabad szem elől tévesztenünk a platóni módszert, amely mindennek egy átfogó látásából indul ki, és az egyetemesből az egyénibe megy le. Ezt a módszert követik a matematikában, napjaink egyetlen egzakt tudományában. Tanulmányozzuk hát az embert, de ha egy pillanatra elkülönítjük az Egyetemes Egésztől, vagy elszigetelten szemléljük, egyetlen szempontból, függetlenül a Mennyei Embertől az Adam Kadmon által jelképezett világegyetemtől vagy annak egyenértékeitől minden bölcseletben vagy a fekete mágiánál kötünk ki, vagy igen dicstelen kudarcba fullad kísérletünk. A misztikus mondat tehát, az Om Mani Padme Hum, ha helyesen megértjük, nem áll majd értelmetlen szavakból, Óh, az ékkő a lótuszban, hanem utal erre a megbonthatatlan egységre az ember és a világegyetem között, hét különböző módon visszaadva, hét különböző alkalmazási lehetőségénél fogva a gondolat és cselekvés ugyanannyi világában. Bármely oldalról vizsgáljuk is, jelentése: Az vagyok, aki vagyok, Én benned vagyok, és te bennem vagy. Ebben a kapcsolatban és szoros egységben a jó és tiszta ember istenné válik. Akár tudatosan vagy öntudatlanul, kikerülhetetlen következményeket hoz létre vagy idéz elő. Az első esetben, ha az illető egy beavatott (természetesen a jobboldali ösvényét értjük kizárólagosan), egy jótékony vagy védő áramot vezethet, és így áldást és védelmet nyújthat egyéneknek, sőt egész nemzeteknek. A második esetben, habár egészen öntudatlanul, a jó ember mindenkinek a pajzsává válik, akivel van. Ez a tény, de hogyanját és mikéntjét meg kell magyarázni, és ezt csupán akkor lehet megtenni, ha a számok és hangok tényleges jelentése és ereje, és ezért jelenlétük a szavakban és betűkben világossá vált. Az Om Mani Padme Hum formulát illusztrációként választottuk annál a majdnem végtelen potenciájánál fogva az Adeptus szájában, és potencialitásánál fogva bármely ember által kiejtve. Legyetek gondosak mind, akik ezt olvassátok: ne használjátok ezeket a szavakat hiába, vagy ha haragosak vagytok, különben ti lesztek az első áldozatok, vagy ami még rosszabb, veszélyeztethetitek azokat, akiket szerettek. A profán orientalista, aki egész életében a puszta külsőségeket érinti csak, könnyedén mondja el nektek nevetve azon a babonán, hogy Tibetben ez a mondat a leghatalmasabb 6 szótagú inkantáció, amelyről azt mondják, hogy Közép-Ázsia népeinek Padmapâni, a tibeti Chenresi adta. 1 De ki Padmapâni igazán? Mindegyikünk önmagát ismeri fel benne, bármikor, amikor kész. Mindegyikünkben benne van az Ékkő a Lótuszban, nevezd Padmapâninak, Krishnának, Buddhának, Krisztusnak, vagy bármilyen néven, amelyet az Isteni Énnek adnak. Az exoterikus történet így szól: 1 Lásd: Secret Doctrine, II. kötet, 178 és 179. oldalak. 4

5 A legmagasabb Buddha, vagy Amitâbha mondják az ember teremtésének órájában egy rózsaszín fénysugarat bocsátott ki jobb szeméből. A sugár hangot hallatott, és Padmapâni Bodhiszattva lett. Azután az Istenség bal szeméből egy kék sugarat bocsátott ki, amely a két szűzben, Domában öltött testet, akik megszerezték az erőt az élőlények elméinek megvilágítására. Amitâbha ezután a kombinációt, amely ezentúl az emberben ütötte fel tanyáját, Om Mani Padme Hum, Én vagyok az ékszer a Lótuszban, és abban fogok maradni, nevezte el. Ezután Padmapâni, az Egy a Lótuszban, megfogadta, hogy nem szűnik meg munkálkodni, amíg az emberiség nem érzi jelenlétét magában, és amíg így meg nem mentette az újraszületés nyomorúságától. Ő megfogadta, hogy a Kalpa vége előtt viszi ezt véghez, hozzátéve, hogy kudarc esetén azt kívánja, hogy fejét számtalan darabkára hasogassák. A Kalpa bezárult, de az emberiség nem érezte hideg, rossz szívében. Akkor Padmapâni feje széthasadt, és ezer darabkára esett szét. Együttérzésből indítva, az Istenség újraformálta a darabokat tíz fejjé, 3 fehér és 7 különböző színűre. És attól a naptól az ember egy tökéletes szám lett, vagyis TÍZ. Ebbe az allegóriába a HANG, SZÍN és SZÁM ereje olyan ügyesen van beleszőve, hogy elleplezi az igazi ezoterikus értelmet. Az idegennek ez úgy hangzik, mint a sok érthetetlen teremtési tündérmesék egyike, bár át van itatva spirituális és isteni, fizikai és mágikus értelemmel. Az Amitâbha-ból a színtelenből, vagy fehér dicsőségből szüleik a prizma hét megkülönböződött színe. Ezek mindegyike egy megfelelő hangot hallat, a zenei skála hét hangját alkotva. Mint ahogy a matematikai tudományok közül a geometria van különösen kapcsolatban az építészettel, úgyszintén (az egyetemességek felé haladva) a kozmogóniával, úgy a pythagorasi tetrád, vagy tetraktisz a tíz Jod-ja, amely a makrokozmoszt hivatott jelképezni, képét, a mikrokozmoszt vagy embert szintén tíz pontra kellett osztani. Erről maga a természet gondoskodott, amint ahogyan látni fogjuk. Mielőtt azonban bebizonyítható ez az állítás, és a makrokozmosz és a mikrokozmosz közötti tökéletes párhuzam bemutatható, szükség van néhány szóra vagy magyarázatra. A tanulónak, aki az ezoterikus tudományokat kettős céljukkal akarja tanulmányozni, (a) bebizonyítva, hogy az ember spirituális és fizikai lényegében azonos mind az abszolút princípiummal, mind az Istennel a természetben, és (b) kimutatva benne ugyanazokat a potenciális erőket, amelyek a természet teremtő erőiben rejlenek, az ilyen számára a SZÍNEK, HANGOK és SZÁMOK közötti párhuzamok tökéletes tudása az első követelmény. Mint ahogy már mondtuk, a Távol-Kelet szent formulája, az Om Mani Padme Hum, a legmegfelelőbb arra, hogy ezeket a párhuzamos tulajdonságokat és funkciókat megvilágítsa a tanuló előtt. Újra figyelmeztetem azokat, akik túlságosan korunk gyermekének érzik magukat, hogy azt a sok misztériumot, amit le kell majd leplezni, igazi tiszteletteljes szellemben közelítsék meg, még ha utalások is történnek olyan dolgokra, amelyeket tisztátalanoknak tekintenek, és hogy a helyes kifejezést használjuk, incidensek a mi modern időnkben, az ilyenek hagyják abba azonnal a tanulmányozást. Mert különben eleinte olyan kifejezéseket kell használnom, és utalnom az emberi test legtitkosabb szerveire és funkcióira, amelyek puszta említése biztosan vagy az undort és a szégyenérzetet kelti fel, vagy tiszteletlen nevetést vált ki. 5

6 Az ilyen érzések vezették változatlanul a szimbológiával és vallásokkal foglalkozó írók generációit Kircher óta, hogy tisztátlan elméjükben minden természetes jelképet és ideográfot materializáljanak, és hogy végül minden vallást beleértve a kereszténységet is fallikus imádatként tekintsenek. Való igaz, hogy Pythagoras és Platón idejétől kezdve az exoterikus kultuszok elkezdtek tévelyegni, amíg a szimbolizmust a szexuális imádat legszégyenteljesebb praktikájává alacsonyították le. Innen a borzalom és megvetés, amellyel minden igaz okkultista tekint az úgynevezett személyes Istenre, és az egyházak exoterikus rituális imádatára, legyen az pogány vagy keresztény. De még Platón idejében sem volt ez így. Az igazi hierophantok üldözése, az emberi gondolatot kizárólag megtisztító misztériumok végső elnyomása vezetett a tantrikus szexuális imádathoz és az isteni igazság elfedésével a FEKETE MÁGIÁHOZ, akár tudatosan, akár nem. Számos mű íródott e tárgyról, különösen századunk utolsó részében. Minden tanulmányozó elolvashatja az olyan műveket, mint Payne Knight, Higgine, Inman, Furlong és végül Allen Hargreave Jennings: A fallikus imádat. Mindegyik igazságon alapul, ami a tényeket illeti, mindegyik téves és igazságtalan végső következtetéseiben. Fenti szavak a tanulmányozókhoz szólnak (ismerve az egyes okkultisták keserű gondolatait az egyházak anyagiasítását és a materialista gondolkodókat illetően, akik fallicizmust látnak minden jelképben), nehogy mindjárt az elején arra a konklúzióra jussanak, hogy végül is az okkult tudományok is csak szexuális alapokon nyugszanak, és semmi máson. A férfiak és a nők fizikai aspektusukban és testi burkaikban csupán magasabb állatok, és ha egyáltalán utalunk testeik különböző részeire, a tanulmányozók előtt érthető kifejezéseket kell használni. De a tisztátalan aktusok gondolata, amelyekkel e szervek némelyike össze van kötve, az emberiség jelen koncepciójában, még nem dönti meg azt a tényt, hogy minden egyes ilyen szerv azért fejlődött ki, hogy a legalacsonyabb és pusztán fizikai világbeli funkcióján kívül hat feladatot lásson el a cselekvés hat különböző világában. Ez elég lesz bevezetésnek ahhoz, ami következik. A Padmapâni allegóriájában a drágakő (vagy szellemi Egó) a Lótuszban, vagy a kétnemű ember jelképében a 3, 4, 7 és 10 számok válnak ki, amelyek mint ahogy már mondtam az egyet, az embert szintetizálják. E számok teljes ismerete és jelentésüknek és erejüknek teljes megértése, különféle és sokfajta kombinációikban és a hangokkal (vagy szavakkal) és színekkel vagy a mozgás mértékeivel (amelyeket a fizikai tudományban a rezgések képviselnek) való különböző és különféle párhuzamukban, az, amitől a tanulmányozó haladása függ az okkultizmusban. Ezért az első, kezdőszóval, az OM-mal vagy AUM-mal kell kezdeni. Az OM egy maszk. Az Om Mani Padme Hum mondat nem 6, hanem 7 szótagú mondat, minthogy az első szótag kettős helyes kiejtésben, és hármas lényegében: A-UM. Képviseli az örökké elrejtett elsődleges megkülönböződést, nem az EGY Abszolútból, de Benne és ezért a metafizikai világban a 4 jelképezi, vagy a tetraktisz. Ez az Egység-sugár, vagy Âtmâ. Az Âtmâ az, a legmagasabb szellem az emberben, amelyet Buddhival és Manasszal együtt a felső hármasságnak vagy háromságnak neveznek. Ez a hármasság 4 alacsonyabb emberi princípiumával, még egy aurikus légkörrel van körülvéve, mint a tojés sárgája (a leendő embrió) a fehérjével és a héjjal. Ez más világok magasabb lényei számára minden egyéniséget egy többé-kevésbe ragyogó gömbnek tüntet fel. 6

7 Hogy megmutassuk a tanulónak a tökéletes párhuzamot egy világegyetem, egy világ, egy planetáris lény, vagy a bűn és föld egy gyermeke között, egy határozottabb és világos leírást kell adnunk. A fiziológiában jártasak jobban meg fogják ezt érteni, mint mások. Akik olvasták mondjuk a Vishnu vagy más Purânákat, jól ismerik Brahma (maszkulin feminin) születésének allegóriáját a Világtojásban, Hiranyagarbhában, hét síkkal körülvéve, vagy inkább mezővel, amelyek a forma és anyag világában 7 és 14 lokává válnak. A hetes és tizennégyes szám alkalmanként merülnek fel. Anélkül, hogy a titkos analízist kiadták volna, a hinduk beláthatatlan idők óta hasonlították össze a világegyetem mátrixát és a szoláris mátrixot is (anyaméhet) a női uterusszal (anyaméhhel). Az előbbiről a következőt írták: Méhe oly mérhetetlen, mint a Meru, és a jövő hatalmas óceánjai szunnyadnak az üregeit betöltő vizekben, a kontinensek, tengerek és hegyek, a csillagok, bolygók, az istenek, démonok és az emberiség. Az egész külső és belső burkaival a kókuszdióhoz hasonlított, amely belül gyümölcshússal van tele, külsőleg pedig héjjal és tokkal. Mérhetetlen volt, mint a Meru, mondják a szövegek. Meru volt Amnionja, és a többi hegy volt Chorionja, teszi hozzá egy vers a Vishnu Purânában. 2 Ugyanígy születik meg az ember anyja méhében. Mint ahogy Brahmát veszi körül - az exoterikus hagyományban hét réteg kívül és hét belül a Mundán Tojásban, ugyanúgy az embrió a hét réteg közül az első, annak a végnek megfelelően, ahonnan a számolást elkezdtük. Mint ahogy az ezotéria hét belső és hét külső réteget sorol fel kozmológiájában, ugyanúgy a fiziológia is hétnek jelöli meg az uterusz tartalmát, bár tökéletesen tudatlan abban a tekintetben, hogy ez a hasonmása annak, ami az egyetemes mátrixban lezajlik. Ezek a tartalmak a következők: 1. Embrió. 2. Amniotikus folyadék, amely közvetlenül körülveszi az embriót. 3. Amnion, egy a főtuszból (magzatból) származó membrán, amely a folyadékot tartalmazza. 4. Köldökzsinór, amely azt a célt szolgálja, hogy táplálékot juttasson eredetileg az embriónak, és táplálja azt. 5. Allantois, az embrió egy kitüremlése, egy zárt zsák formájában, amely a 3 és a 7 között terjed szét, a 6 közepén, és amely miután placentává specializálódott táplálékot juttat az embriónak. 6. A 3 és 7 közti terület (az amnion és chorion), meg van töltve a fehérjés folyadékkal. 7. Chorion, vagy külső réteg. No már most, e hét tartalom mindegyike megfelel és a lét hét világának mindegyikében már meglévő típus után formálódik, amelyeknek megint a maguk részéről megfelel az anyag hét állapota, és minden más erő a természetben, akár érzékelési, akár funkcionális. 1. Embrió. 2. Amniotikus folyadék (Liquor Amnii), amelyben az embrió úszik. 3. Amnion, egy főtuszos membrán, amely körülveszi az embriót, és tartalmazza az amniotikus folyadékot. 4. Köldökzsinór vagy Sárgája zsák, amely tartalmazza a sárgáját, a korai embrió táplálékát. 2 I. 2. I. kötet, 40. oldal, Wilson fordítása, Fitzedward Hall kiadása. 7

8 5. Allantois, egy kis hólyag, amely az embrió végéből ered, elterülve az Ovum belsejében. 6. Az ovum külső rétege és az Amnion közti terület, amely tartalmazza a köldökzsinórt és az allantoiszt. 7. Chorion, vagy ál-amniion, amely az ovum külső rétegéből alakul ki. Az 1. ábra az ovumot mutatja, mielőtt az amnion és chorion teljesen megkülönböztethetők, az allantoisz (5) szintén fejlődése első szakaszában van. A 2. ábra az allantoiszt mutatja, amint a térközben szétterjed (6), itt meglehetősen összezsugorodott a sárgája-zsák. A 3. ábra mutatja a sárgája-zsákot még jobban összezsugorodva, az allantoisz teljesen szétterjedt az amnion ls chorion (ál-amnion) közötti térben, az utóbbi két fala között, amely szétágazó gyökérszerűségekkel belenőtt az uterusz nyálkahártyájába. A későbbi szakaszaiban az utóbbi alkotja a placentát. A következő egy kis madártávlat a természet és a nő méhének 7 megfelelő tartalmának párhuzamáról. 8

9 KOZMIKUS FOLYAMAT EMBERI FOLYAMAT (FELSŐ PÓLUS) (ALSÓ PÓLUS) (1) A Kozmikus csírának nevezett (1) A földi embrió, amely magába foglalja a matematikai pont, Leibnitz Monádja, amely leendő embert minden potenciáljával együtt. az egész világegyetemet tartalmazza, mint a Az emberi rendszer princípiumainak a makk a tölgyet. Ez az első buborék a sorozatában ez az Âtmâ, vagy szuperspirituális princípium, éppúgy, mint a fizikai határtalan homogén szubsztancia vagy tér felületén, a differenciálódás buboréka naprendszerben a Nap. kezdetleges állapotában. Ez az Orfikus vagy Bráhma Tojásának a kezdete. Az asztrológiában és az asztronómiában a Napnak felel meg. (2) Naprendszerünk életereje a Napból árad. Az amniotikus folyadék az embrióból szivárog. (a) A magasabb világokban Âkâshának (a) Az anyag világában pránának 3 nevezzük. nevezzük. (b) A Nap tíz istenségből, a tíz számtól (b) Az egyetemes Egy Életből, vagy származik, amely önmaga a Tökéletes Jîvâtmâból ered, az ember szívéből, és Szám. Ezeket a Dis-nek nevezik, a Buddhiból, amelyek fölött a Hét Szoláris Sugár valóságban Tér, a Térben szétterjedt erők, (Istenek) őrködnek. amelyek közül hármat a Nap Âtmâja, vagy hetedik princípiuma tartalmaz, és hét a Nap által kilövellt sugár. (3) A tér étere, amely külső aspektusában az a plasztikus kéreg, amely feltehetően beburkolja a Napot. A magasabb világban ez az egész világegyetem, mint a fejlődő szubsztancia harmadik megkülönböződése, Mûlaprakriti, amely Prakritivé válik. (a) Misztikusan megnyilvánult Mahatnak, vagy a világ intellektusának vagy lelkének felel meg. (4) Az elemi esszencia, annak szubsztanciális részei, amelyek a modern tudomány előtt ismeretlenek. (a) Az okkult és kabbalisztikus misztériumokban az elementálok képviselik (az elemi esszenciát). (b) A fizikai asztronómiában, meteorok, üstökösök és mindenfajta alkalmi tüneményes kozmikus testek. (5) Életáramok az éterben, amelyek a Napból erednek, a csatornák, amelyeken át ennek az éternek a vitális princípiuma (a kozmikus test vére) árad, hogy mindent tápláljon a Földön és más bolygókon, az ásványoktól, amelyeket 3 A prána valójában az egyetemes életprincípium. (3) Az amnion, az amniotikus folyadékot tartalmazó és az embriót beburkoló membrán. Az ember megszületése után úgyszólván mágneses vitális aurájának harmadik rétegévé válik. (a) Manasz, a harmadik princípium (fentről számítva) vagy az emberi lélek az emberben. A köldökzsinór, amelynek eredeti rendeltetése ahogy a tudomány tanítja az embrió táplálása, de az okkult tudomány állítása szerint ozmózis útján viszi a magzathoz az anyán kívüli kozmikus befolyásokat. (a) A felnőtt embernél ezek lesznek a kâma táplálói, amelyek fölötte őrködnek (uralkodnak). (b) A fizikai emberben szenvedélyei és emóciói, az emberi természet morális meteorjai és üstökösei. (5) Az allantois a magzat egy kidudorodása, amely az amnion és chorion (az embrió külső burka) között terül el. Feltételezik, hogy ez vezeti a táplálékot az anyától az embrióhoz. Megfelel az életprincípiumnak, pránának vagy 9

10 ez növeszt és specializál, a növényektől, amelyeket így táplál, az állatig és emberig, amelyek így kapják az életet. (6) A kettős sugárzás, pszichikus és fizikai, amely a kozmikus csírából sugárzik, és szétárad az egész kozmoszban, valamint a naprendszer és minden bolygó körül. Az okkultizmusban a felső isteni és az alsó anyagi asztrális fénynek nevezik. (7) Minden csillagtest külső kérge, a mundán tojás burka, vagy naprendszerünk kerülete, földünké és minden emberé és állaté. A csillagtérben a tulajdonképpeni éter, a földi síkon levegő, amely megint hét rétegben van felépítve. (a) Az elsődleges potenciális világanyag (a manvantara időszakában) a permanens glóbusszá vagy glóbuszokká válik. jîva-nak. (6) Az allantois két rétegre oszlik. Az amnion és a chorion közti tér tartalmazza az allantoiszt, úgyszintén egy fehérje tartalmú folyadékot. 4 (7) A Chorion, vagy a Zona Pellucida, a blasztodermikus hólyagocskának nevezett gömbölyű dolog, amelynek membránja külső és belső rétegeiből alakul ki a fizikai ember. A külső, vagy ektoderm alkotja az epidermiszt, a belső vagy endoterm izmait, csontjait, stb. Az ember bőre ugyancsak hét rétegből áll. (a) A primitív a permanens chorionná válik. Még a fajok fejlődésében is ugyanazt a rendet látjuk, mint a természetben és az embernél. 5 A placentális állat-ember csak a harmadik főfajban történt nemek szétválasztása után lett azzá, ami. A fiziológiai fejlődésben a placenta csupán a harmadik hónap után alakul ki teljesen. ************************** Tegyünk félre minden olyan emberi fogalmat, mint a személyes istent, és tartsuk magunkat a tisztán istenihez, ami mindennek alapja a végtelen természetben. Ezr a szanszkrit ezoterikus néven a Védákban TAT-nak (vagy THAT AZ) neveznek, a megismerhetetlen Gyökértelen Gyökér elnevezése. Az ezoterikus katekizmus hét kérdésére a következőképpen válaszolhatunk: (1) K. Mi az Örök Abszolút? V. AZ. (2) K. Hogyan jött létre a kozmosz? V. AZ által. (3) K. Hogyan vagy miben lesz, ha visszaesik a pralayába? V. ABBAN. (4) K. Honnan a minden élő és a minden állítólagosan élettelen? V. ABBÓL. (5) K. Mi a szubsztancia és lényeg, amiből a világegyetem áll? V. AZ. (6) K. Mi az, amiben újra és újra feloldódik és feloldódott? V. ABBA. (7) K. Az AZ tehát a világegyetem mind tevőleges, mind anyagi oka? 4 Mindaz, ami a méhben van, közvetlen szellemi kapcsolatban lévén kozmikus ősképével, a fizikai világban a fekete mágia hatalmas eszköze, ezért tisztátalannak tekintik. 5 Lásd: Titkos Tanítás, I. kötet, 1. rész. 1

11 V. Mi egyéb volna, vagy lehetne ANNÁL? Minthogy a világegyetem, a makrokozmosz és mikrokozmosz 6 tíz, miért osztjuk az embert hét princípiumra? Ezért osztják fel a tökéletes számot, a tízet kettőre, ez egy olyan ok, amit nem lehet nyilvánosságra hozni. Teljességükben, azaz szuper spirituálisan és fizikailag, tíz erő van, tudniillik három a szubjektív vagy megfoghatatlan, és hét az objektív világban. Tartsuk szem előtt, hogy most a két ellenpólus leírását adom meg. (a) Az elsődleges háromszöget (a Monádot), amely mihelyt visszatükröződött a Mennyei Emberben, az alsó hét legmagasabbjában, eltűnik, visszatérve a Csendbe és Sötétségbe, és (b) az asztrális paradigmatikus ember, akinek a Monádját (Âtmâ) szintén a háromszög képviseli, minthogy hármassággá kell válnia a tudatos devacháni időközökben. A pusztán földi ember tükröződve az anyag univerzumában, úgyszólván fejjel lefelé, a felső háromszög, ahol a teremtő eszmésítő és a formáló képesség szubjektív ereje rejlik, a fizikai emberben a hét alá kerül. Így a tízből három amely az őstípusi világban csupán eszmésítő és paradigmatikus potencialitást tartalmaz, azaz lehetőségként létezve, nem tevékenységben ténylegesen egyek. A formáló teremtés ereje a Logoszban rejlik, a Hét Erő vagy Sugár szintézisében, amely azonnal a Négy, a szent Tetraktisz lesz. Ez a folyamat az emberben ismétlődik, akiben az alsó fizikai Háromszög a nőnemű Eggyel összekötve, a maszkulin-feminin teremtővé vagy nemzővé válik. Ugyanez még lejjebb az állatvilágban is megvan. Egy rejtély fönt, egy rejtély alant, valóban. Így van az, hogy a felső és legmagasabb, és az alsó és legállatibb, kölcsönös kapcsolatban állnak. 6 A Naprendszer vagy a Föld esetenként. 1

12 I. DIAGRAM 1. A Makrokozmosz és 3, 7 vagy 10 teremtő központja A. Nem nélküli, Megnyilvánulatlan Logosz B. Potenciális Bölcsesség A, B, C. A Megismerhetetlen C. Egyetemes Ideáció a. Teremtő Logosz b. Örök szubsztancia c. Szellem D. Az Anyagban működő Szellemi Erők a, b, c. Ez Pradhâna, a Sânkhya filozófia homogén anyaga, vagy Jó, Rossz és Zűrzavaros Sötétség (Sattva, Rajas és Tamas) egymást közömbösítve. Ha differenciálódnak, a Hét Teremtő Potenciává válnak: Szellem, Szubsztancia és Tűz, az Anyagot formálódásra ösztönözve. 2. Mikrokozmosz (a belső ember) és 3, 7 vagy 10 Potenciális Erőinek központjai 1

13 (ÂTMAN, amely bár exoterikusan a 7. princípiumnak számít, egyáltalán nem egyéni princípium, és az Egyetemes Lélekhez tartozik. 7 az Aurikus Tojás, a minden embert és állatot körülvevő magnetikus kör.) 1. BUDDHI, az ÂTMÂ eszköze 2. MANASZ, a BUDDHI eszköze 3. ALSÓ MANASZ (a felső és alsó MANASZ egy és ugyanazon princípium két aspektusa), és 4. KÂMA RÛPA (asztrális test), az eszköze 5. PRÂNA, Élet, és 6. LINGA SHARÎRA (éterikus testmás), az eszköze. I. II. III. az ÂTMAN három támpontja, mivel a kapcsolata a természettel és az emberrel a negyedik, Négyességgé téve ezt, vagy Tetraktisszá, a Magasabb Énné Ez a hat princípium, amely 4 különböző világban működik, AURIKUS BURKUK a hetediken van (lásd lejjebb), ezek azok, amelyeket a Kobb Kéz Adeptusai, vagy Fehér Mágusok használnak. * A fizikai test nem princípium, teljesen figyelmen kívül hagyják, és csupán a fekete mágiában használják. 3. Mikrokozmosz (a fizikai ember) és 10 nyílása, vagy a cselekvés központjai 1. (BUDDHI) Jobb szem 3. (Alsó MANASZ) Jobb fül 5. (Élet princípium) Jobb orrlyuk 7. A TEREMTŐ LOGOGSZ szerve, a száj. 8, 9, 10. Minthogy ennek az alsó Hármasságnak közvetlen kapcsolata van a Magasabb Atmikus Hármassággal és aspektusával (teremtő, fenntartó és pusztító vagy inkább regeneráló), a megfelelő funkciókkal való visszaélés a legborzasztóbb karmikus bűn a Szentlélek elleni bűn a keresztényeknél. 2. (MANASZ) Bal szem 4. (KÂMA RÛPA) Bal fül 6. (Élet hordozója) Bal orrlyuk 7. A 10. (teremtő) nyílás paradigmája az Alsó Hármasságban. Ezeket a fizikai szerveket csupán a Dugpák használják a fekete mágiában. AZ I. DIAGRAM Ebben a diagramban látjuk, hogy a fizikai ember (vagy teste) nem részesül az Egy a Háromban folyó isteni lényeg közvetlen, tiszta hullámában, a Megnyilvánulatlanban, a Megnyilvánult Logoszon keresztül (a diagramban a felső arc), Purusha, az elsődleges Szellem, érinti az emberi fejet, és megáll itt. De a spirituális ember (a hét princípium szintézise) közvetlen kapcsolatban van vele. És itt néhány szót kell mondani a princípiumok szokásos exoterikus számozásáról. Minthogy azokra, akik nem tették le a fogadalmat, aligha lehet rábízni az egész igazságot, csupán egy megközelítő felosztást tettek és adtak közzé. Az Ezoterikus Buddhizmus az Âtmâval kezdi, a hetedikkel, és a fizikai testtel fejezi be, 1

14 az elsővel. Nos, sem az Âtmâ, amely nem egyéni princípium, hanem a Megnyilvánulatlan Logosz sugárzása és egy Vele, sem a test, amely a szellemi ember anyagi kérge vagy burka, nem lehet szigorúan véve princípium. Továbbá minden fő princípiuma, amelyről még említés sem esett, a Ragyogó Tojás (Hiranyagarbha), vagy a láthatatlan magnetikus gömb, amelybe minden ember bele van burkolva. 7 Az a közvetlen kisugárzás (a) az âtmikus sugárból ered, hármas aspektusából, a teremtőből, a megtartóból és a pusztítóból (regenerálóból) ered, és (b) a Buddhi- Manaszból. Ennek az egyéni aurának hetedik aspektusa az a képesség, hogy felveszi testének alakját, és a ragyogó, a Fényes Augoeidessé válik. Ez az, szigorúan véve, amely időnként a Mâyâvi Rûpának nevezett formává válik. Ezért, mint ahogy a diagram második arcában van megmagyarázva (az asztrális ember), a spirituális ember csupán öt princípiumból áll, mint ahogy a vedântisták tanítják 8, akik hallgatólagosan a fizikait, ezzel a hatodikkal, vagy Aurikus Testtel helyettesítik, és a kettős Manaszt (a kettős elmét vagy tudatot) egybeolvasztják. Így beszélnek ők az öt Kosháról (burokról vagy princípiumról), és az Âtmát, a hatodikat nem nevezik princípiumnak. Ez Subba Row Ezoterikus Buddhikus felosztása kritikájának a titka. De tudja meg a tanuló most az igazi ezoterikus felsorolást. Az ok, amiért nem szabad az Aurikus Testet nyilvánosan említeni, nagy szentségében rejlik. Ez a test az, amely a halál idején asszimilálja a Buddhi és Manasz lényegét, és e szellemi princípiumok hordozójává válik, amelyek nem objektívek, és azután az Âtmâ teljes kisugárzásával, mint Mânasa-Taijasi emelkedik fel a devachâni állapotba. Ezért sok néven nevezik. Ez a Sûtrâtman, az ezüst fonál, amely inkarnálódik a Manvantara elejétől a végéig, felfűzve magára az emberi életek gyöngyszemeit, más szóval, minden személyiség spirituális aromáját, amelyet élete zarándokútján keresztül követ. 9 Ez úgyszintén anyag, amiből az Adeptus asztrális testét formálja, az Augoeidestől és a Mâyâvi Rûpától lefelé. Az ember halála után, amikor legéterikusabb részecskéi magukba vonták a Buddhi és Felső Manasz szellemi princípiumait, és megvilágítja őket az Âtmâ sugárzása, az Aurikus Test vagy a devachani tudatállapotban marad, vagy egy teljes Adeptus esetében előnyben részesíti a Nirmânakâya állapotát, vagyis azét, aki úgy megtisztította egész rendszerét, hogy még egy Devachani isteni illúziója felett is áll. Az ilyen Adeptus az asztrális (láthatatlan) világban marad, földünkkel kapcsolatban, és ezentúl minden princípiuma kivéve a Kâma Rûpát és a Linga Sharîrát (éterikus testmás) teljes birtokában mozog és él. A Devachani esetében a Linga Sharîra, a test alteregója, amely az életben a fizikai burkon belül van, míg a ragyogó aura kívül van, anyagi részecskékkel megerősítve, amelyet ez az aura maga mögött hagy, közel marad a halott testhez és azon kívül, és rövidesen szétoszlik. A teljes Adeptus esetében csupán a test van szétoszlásnak alávetve, míg annak az erőnek a központja, amely a vágyak és szenvedélyek székhelye volt, eltűnik okával, az állati testtel. De az utóbbinak élete folyamán mindezek a központok többé-kevésbé aktívak, és állandó kölcsönhatásban vannak prototípusaikkal, a kozmikus központokkal, és mikrokozmoszukkal, a princípiumokkal. Csupán a kozmikus és spirituális központok általtudnak a fizikai központok (a felső hét nyílás és az alsó hármasság) hasznot húzni azok okkult kölcsönhatása révén, mert ezek az orificiumok, vagy nyílások, csatornák, amelyek a testbe vezetik azokat a befolyásokat, amelyeket az ember akarata vonz és használ, mármint a kozmikus erőket. Ennek az akaratnak természetesen elsődlegesen a szellemi princípiumokon át kell cselekednie. Hogy ezt megvilágítsuk, vegyünk egy példát. Hogy megszüntessük a fájdalmat, tegyük fel, a jobb szemben, hozzá kell vonzanunk ezt a hatalmas magnetizmust abból a kozmikus 7 Ugyanígy az állatok, a növények, sőt még az ásványok is. Reichenbach sosem értette meg, amit szenzitívjei és tisztánlátói révén tanult. Ez az odikus, vagy inkább aurikus vagy magnetikus fluidum, amely az emberből kisugárzik, de még annál is több. 8 Lásd: Titkos Tanítás, I. kötet, a vedântista exoterikus számozásról. 9 Lásd: Lucifer, január, Beszélgetés az élet utáni misztériumokról. 1

15 princípiumból, amely ennek a szemnek és a Buddhinak is megfelel. Teremtsünk egy erőteljes akarat-megfeszítéssel egy képzeletbeli összekötő vonalat a jobb szem és a Buddhi között, az utóbbit mint központot, a fej ugyanazon részébe helyezve. Ez a vonal még ha képzeletbelinek is nevezik ha egyszer sikerül azt mentális szemünkkel, és formát és színt adni neki valóban olyan jó, mint a valódi. Egy álomban látott kötél nincs, és mégis van. Továbbá a prizmatikus színnek megfelelően, amelyet a vonalunknak adunk, fog a befolyás hatni. Nos, a Buddhi és a Merkúr megfelelnek egymásnak, és mindkettő sárga, vagy ragyogó aranyszínű. Az emberi rendszerben a jobb szem felel meg a Buddhinak és a Merkúrnak, a bal pedig a Manasznak és a Vénusznak vagy Lucifernek. Ha tehát vonalunk arany vagy ezüstös, meg fogja állítani a fájdalmat, ha vörös, fokozni fogja azt, mert a vörös a Kâma színe, és a Marsnak felel meg. A mentális vagy keresztény tudósok belebotlottak a hatásokba anélkül, hogy az okokat megértették volna. Véletlenül rábukkanva az ilyen eredmények létrehozásának a titkára mentális absztrakció következtében, ezeket Istennel (személyessel vagy személytelennel-e, azt ők tudják a legjobban) való egyesülésüknek tulajdonítják, holott azok csupán egyik vagy másik princípium hatásai. Bárhogy is legyen, a felfedezéshez vezető úton vannak, habár hosszú időt kell még vándorlással eltölteniük. Ne essen a rejtett tudás tanulója ugyanebbe a hibába. Gyakran magyarázták meg, hogy sem a szubsztancia kozmikus síkjai, de még az emberi princípiumok sem a legalsóbb anyagi világ és fizikai test kivételével, amelyek (mint ahogy mondták) nem princípiumok köthetők helyhez vagy képzelhetők el térben és időben. Mint ahogy az előbbiek hetek az Egyben, úgy vagyunk mi is hetek az Egyben, ugyanabban az Abszolút Világlélekben, amely mind anyag, mind nem-anyag, szellem és nem-szellem, létezés és nem-létezés. Véssük be jól magunkba ezt az eszmét, mindannyian közülünk, akik tanulmányozni szeretnénk az ÉN rejtélyeit. Emlékezzünk, hogy puszta fizikai érzékeinkkel egyikünk sem remélheti, hogy túl jut a durva anyagon. Mi ezt csupán hét szellemi érzékünk egyikével vagy másikával tehetjük meg, vagy kiképzés útján, vagy ha valaki született látnok. De még egy ilyen képességű tisztánlátó is, ha nem Adeptus, bármennyire becsületes és őszinte legyen is, az okkult tudomány igazságainak az ismerete hiányában, csupán az asztrális fényben istennek és angyaloknak fogja nézni azon világok lakóit, amelyekbe időnként bepillanthat, mint Swedenborg és mások. Ez a mi hét érzékünk megfelel minden más hetességnek a természetben és önmagunkban. Fizikailag, bár láthatatlanul, az emberi aurikus buroknak (a fizikai ember amnionja élete minden korszakában) hét rétege van, éppúgy, mint a kozmikus térnek, és a mi fizikai epidermiszünknek. Ez az aura az, amely tiszta vagy tisztátalan, mentális és fizikai állapotunknak megfelelően, vagy más világokban nyit számunkra távlatokat, vagy teljesen elzár minket mindentől, kivéve ezt a háromdimenziós anyagi világunkat. Mind a hét fizikai érzékünk (amelyek közül kettő még ismeretlen a profán tudomány előtt), úgyszintén tudatunk hét állapota vagyis (1) éber, (2) éber-alvó, (3) természetesen alvó, (4) előidézett vagy transz álom, (5) pszichikus, (6) szuper-pszichikus és (7) tisztán spirituális megfelel a 7 kozmikus sík egyikének, kifejleszti és használja a 7 szuperérzék egyikét, és közvetlen kapcsolatban van a földi-spirituális világban való használatában azzal a kozmikus és isteni erőközponttal, amely létrehozta, és amely közvetlen teremtője. Mindegyikük kapcsolatban van még a hét szent bolygóval, 10 és azok közvetlen befolyása alatt áll. Ezek a Kisebb Misztériumokhoz tartoznak, amelyek közvetítőit Misztai névvel illették (az elfátyolozottak), látva, hogy a dolgokat csupán egy ködön át volt szabad nézniük, úgyszólván csukott szemmel, míg a Nagyobb 10 Lásd: Titkos Tanítás, I. kötet. 1

16 Misztériumok Beavatottjait és a Látnokait Epoptai néven nevezték (azok, akik fátyol nélkül látják a dolgokat). Csupán az utóbbiaknak tanították a zodiákus igaz misztériumait, és 12 jele (kettő titkos) és a 10 emberi orificium közötti kapcsolatokat és megfeleléseket. Az utóbbiakból természetesen 10 található a nőkben, és csupán 9 a férfiakban, ez azonban csupán külső különbség. A Titkos Tanítás második kötetében az áll, hogy a harmadik főfaj végéig (amikor a kétnemű ember férfivé és nővé vált szét) a 10 orificium megvolt a hermafroditában, először potenciálisan, azután funkcionálisan. Az emberi embrió fejlődése mutatja ezt. Például, az első kialakuló nyílás a szájüreg, egy kloáka, amely összeköttetésben áll az emésztőcsatorna első végével. Ez lesz később a száj és a hátsó nyílás. A Logosz differenciálva és kiárasztva a durva anyagot az alsóbb világban, okkult kifejezési módon. A nehézségek, amelyeket némely tanuló tapasztalni fog, amikor összeegyezteti a megegyezéseket a zodiákus és az orificiumok között, könnyen megmagyarázhatók. A mágia egyidős a harmadik fajjal, amely a Kriyâshaktival való teremtéssel kezdődött, és fajainak létrehozása a jelenlegi módon fejeződött be. 11 Miután a nő a teljes vagy tökéletes kozmikus tízes számmal lett felruházva (Jehova isteni száma), magasabbra becsülték és spirituálisabbnak tartották a férfinál. Egyiptomban, a régi időkben az esküvői szertartás egy kitételt tartalmazott, hogy a nőnek az Úr hölgyének kell lennie, az igazi urának pedig, a férjnek fogadalmat kellett tennie, hogy engedelmes lesz feleségének az alkímiai eredmények létrehozásáért, amilyen az életelixír és a filozófusok köve, mert a nő szellemi segítségére szüksége volt a férfi alkimistának. De jaj az alkimistának, aki ezt holt betűként a fizikai egyesülésnek tekintette! Az ilyen szentségtörés fekete mágiává válna, és biztos kudarc követné. A régi igazi alkimista koros nők segítségét vette igénybe, óvatosan elkerülve a fiatalokat, és ha valamelyikük netalán nős volt, feleségét hónapokon át műveletei előtt és alatt nővéreként kezelte. Az a tévedés, amely szerint a régiek csupán 10 zodiákus jelt ismertek, meg van magyarázva az Isis Unveiledben (II. kötet). A régiek 12-t ismertek, de másként tekintették ezeket a jeleket, mint mi. Sem a Szüzet, sem a Skorpiót nem vették külön figyelembe, hanem úgy tekintették, mint kettőt az egyben, minthogy közvetlenül és jelképesen az elsődleges duális ember és nemekre való szétválására utalót. A zodiákus megreformálása során a Mérleget adták hozzá 12. jelként, holott az csupán egy egyensúlyozó jel, a fordulópontnál, a különvált ember misztériuma. Tanulja ezt jól meg a tanuló. Közben össze kell foglalnunk az elmondottakat. (1) Minden ember Istenének (monádjának) az inkarnációja, más szavakkal Egy Atyjával a mennyekben, éppen úgy, ahogy Jézus, egy beavatott mondja. Ahány ember a Földön, annyi Isten az Egekben, és mégis, ezek az Istenek a valóságban EGYek, mert minden aktív korszak után visszavonatnak, mint a lenyugvó nap sugarai, a szülő csillagzatba, a Megnyilvánulatlan Logoszba, amely a maga részéről az Egy Abszolútumba merül. Vajon ezeket a mi Atyáinkat, akár egyénileg, vagy kollektíven és bármely körülmények között, a mi személyes Istenünknek fogjuk-e nevezni? Az okkultizmus válasza: Soha. Mindez, amit egy átlagember Atyjáról tudhat, az, amit önmagáról tud önmagán keresztül és önmagában. Mennyei Atyjának lelke (tükröződése) ölt benne testet. Ez a lélek ő maga, ha sikerül neki asszimilálni az isteni egyéniséget, amíg fizikai állati burkában van. És ami ennek szellemét illeti, ugyanúgy várhatjuk, hogy az Abszolútum meghallgasson. A mi imáink és könyörgéseink hiábavalók, hacsak a potenciális szavakhoz nem adunk hatásos tetteket, és nem tesszük a mindegyikünket körülvevő aurát olyan tisztává és istenivé, hogy a bennünk levő Isten külsőleg cselekedhessen, vagy más szavakkal úgyszólván külső potenciává váljon. 11 Lásd: Titkos Tanítás, I. kötet. 1

17 Így tudtak a beavatottak, szentek és nagyon szent és tiszta emberek segíteni másokat, valamint önmagukat a szükség órájában, és a balgán csodáknak nevezett dolgokat művelni, mindegyik a benne levő Isten segítségével, Akit ő maga tett képessé arra, hogy a külvilágban hasson. (2) Az AUM vagy OM szó, amely a felső háromszögnek felel meg, ha nagyon szent és tiszta ember ejti ki, felszínre hozza és felkelti nemcsak a kevésbé magasztos potenciákat, amelyek a planetáris térben vagy elemekben lakoznak, hanem még magasabb Énjét (Âtmâ) is, vagy az önmagában lévő Atyját. Ha egy átlagosan jó ember ejti ki helyes módon, segíteni fogja őt morálisan, különösen, ha két AUM között szándékosan az önmagában lévő AUM-ra meditál, minden figyelmét a felfoghatatlan dicsőségre összpontosítva. De jaj annak az embernek, aki valamely messze ható bűn elkövetése után mondja ki, ezáltal csupán saját tisztátalan fotoszférájába vonz olyan láthatatlan jelenléteket és erőket, amelyek egyébként nem törhetnének át az isteni burkon. Az AUM az Ámen eredetije. Nos, az Ámen nem héber szó, hanem mint a Halleluja szót, a káldeaiaktól vették kölcsön a zsidók és görögök. Az utóbbi szót gyakran találják ismétlődni bizonyos mágikus feliratokban, serlegeken és urnákon a babiloni és ninivei ereklyék között. Az Ámen nem azt jelenti, hogy úgy legyen, vagy valóban, hanem az ősi időkben majdnem ugyanazt jelentette, mint az AUM. A zsidó Tanaim-ok (beavatottak) ugyanolyan okból használták, mint az árja adeptusok az AUM-ot, és hasonló eredménnyel, lévén az AMeN numerikus értéke héber betűkkel 91, ugyanaz, mint az YHVH 12 26, és AdoNaY 65, összesen 91. Mindkét szó a lét vagy egzisztencia igenlését jelenti, a bennünk levő nem nélküli Urat. (3) Az ezoterikus tudomány azt tanítja, hogy minden hang a látható világban a neki megfelelő hangot ébreszti a láthatatlan világokban, és cselekvésre indít ilyen vagy olyan erőt a természet okkult oldalán. Továbbá minden hang megfelel egy színnek és egy számnak (egy spirituális, pszichikus vagy fizikai potenciának), és egy érzékelésnek valamely világban. Mindezek visszhangra találnak mindegyik valamennyire fejlett elemben, és még a földi síkon is az életekben, amelyek a földi légkörben nyüzsögnek, így készteti őket cselekvésre. Így egy imádság, hacsak nem gondolatban ejtjük ki, és nem kamránk csendjében és magányában intézzük Atyánkhoz, gyakrabban kell, hogy szerencsétlen következményekkel járjon, mint jókkal, látva, hogy a tömegeknek fogalmuk sincs, micsoda hatalmas hatásokat hoznak így létre. Jó hatások elérésére az imádságot olyannak kell kiejteni, aki tudja, hogyan hallassa szavát csendben, amikor az nem imádság többé, hanem paranccsá válik. Miért tiltotta meg Jézus hallgatóinak, hogy a nyilvános zsinagógákba menjenek? Bizonyos, hogy nem minden imádkozó ember volt hipokrita vagy hazug, sem pedig farizeus, aki szereti, ha látja őt imádkozni a nép! Fel kell tennünk, hogy volt valami indítéka: ugyanaz az indítéka, amely a tapasztalt okkultistát arra készteti, hogy távol tartsa tanítványait időnként a zsúfolt helyek látogatásától, hogy templomokba, szeánsz szobákba, stb. lépjenek, hacsak nincsenek a tömeggel szimpátiában. Van egy jó tanács kezdőknek, akik nem kerülhetik el a tömegeket, amely babonának látszhat, de amely okkult tudás híján eredményes lesz. Mint ahogy a jó asztrológusok jól tudják, hogy a hét napjai nem azoknak a bolygóknak a sorrendjében következnek, amelyek nevét viselik. A tény az, hogy az ősi indusok és egyiptomiak négy részre osztották a napot, minden nap (mint ahogy azt a gyakorlati mágia bebizonyította) egy 12 Jod-Hevah, vagy hím-nő a fizikai világban, mint ahogy a zsidók kitalálták, és ma Jehovát jelenti számukra, amely azonban a valóságban és szó szerint létet adót és életet elfogadót jelent. 1

18 bolygó védelme alatt áll, és minden nap mint ahogy azt Dion Cassius helyesen állította megkapta annak a bolygónak a nevét, amely uralta és védte első részét. Védje magát a tanuló a levegő erőitől (elementáloktól), amelyek a nyilvános helyeken nyüzsögnek, vagy azzal, hogy egy gyűrűt visel, amelyben az uralkodó bolygó színét viselő ékkő van, vagy az annak szentelt fémből készült. A legjobb védelem azonban a jó lelkiismeret és szilárd, az emberiség javára irányuló vágy. 1

19 Ezek a párhuzamok az objektív, földi világból valók ÂTMA nem szám, és semmiféle látható bolygónak nem felel meg, mert a Szellemi Naptól származik, SZÁMOK FÉMEK BOLYGÓK AZ EMBERI PRINCÍPIUMOK 1 és 10 A fizikai ember alaphangja 2 Spirituális élet és fizikai élet 3 Minthogy a BUDDHI (úgyszólván) ÂTMA és MANASZ között van, és a hetedikkel, az Aurikus Burokkal a Devachani Háromságot alkotja 4 A középső princípium, a tisztán anyagi és tisztán szellemi hármasságok között. Az állati ember tudatos része. VAS ARANY HIGANY Kénnel keveredik, ahogyan a BUDDHI keveredik a Szellem Tüzével. (Lásd: Alkímiai definíciók.) MARS A nemzés bolygója NAP Fizikailag az életadó, spirituálisan és ezoterikusan a Merkúron belüli bolygó helyettesítője, a régiek szent és titkos bolygója MERKÚR Az Istenek küldötte és hírhozója. I. DIAGRAM KÂMA RÛPA Az állati ösztönök és szenvedélyek eszköze és székhelye PRÂNA vagy JÎVA Az élet. BUDDHI Szellemi lélek, vagy Âtmikus sugár, az Âtmâ eszköze ÓLOM SZATURNISZ KÂMA MANASZ Az alsó elme vagy állati lélek. 5 ÓN JUPITER AURIKUS BUROK 6 RÉZ Ötvözve bronzzá válik (a duális princípium) EZÜST 7 Tartalmazza a hetes ember tükröződését VÉNUSZ Az Esthajnal csillag HOLD A Föld szülője MANASZ A magasabb elme, vagy emberi lélek. LINGA SHARÎRA Az ember asztrális mása, a fizikai ember szülője. 1 És kapcsolatban sincs semmilyen hanggal, színnel vagy egyébbel, mert valamennyit magába foglalja. Mivel az emberi princípiumoknak nincs önmagukban számuk, csupán megfelelnek számoknak, hangoknak, színeknek, stb., itt nincsenek megszámozva az ezoterikus célokra használt sorrendben. A HÉT NAPJAI SZÍNEK HANG ZENEI SKÁLA Szanszkrit Olasz hangsor hangsor 1. VÖRÖS SA DÓ KEDD Dies Marti a Mars napja, vagy Tiw VASÁRNAP Dies Solis a Nap napja, vagy a Nap SZERDA Dies Mercurii a Merkúr napja, vagy Woden. Buddha napja, és Wodené északon. A Bölcsesség Istenei. SZOMBAT Dies Saturni a Szaturnusz napja, vagy Szaturnusz. CSÜTÖRTÖK Dies Jovis a Jupiter napja vagy Thor PÉNTEK Dies Veneris a Vénusz napja, vagy Frige. HÉTFŐ Dies Lunae a Hold napja 2. NARANCS RI RÉ 3. SÁRGA GA MI 4. ZÖLD MA FÁ 5. KÉK PA SZÓ 6. INDIGÓ vagy SÖTÉTKÉK DHA LÁ 7. LILA NI TI

20 A BOLYGÓK, A HÉT NAPJAI ÉS AZ EZEKNEK MEGFELELŐ SZÍNEK ÉS FÉMEK A II. diagramban a hét napjai nem megszokott sorrendjükben állnak, bár helyes egymásutániságban vannak a szoláris spektrum színei szerint és az uralkodó bolygójuk színe szerint. A zűrzavar oka a napok sorrendjében, amelyet ez az összehasonlítás felfed, a korai keresztényeknél keresendő. Átvéve a zsidóktól azok holdhónapjait, megpróbálták összehangolni őket a szoláris bolygókkal, és így hozták létre a zűrzavart, mert a hét napjainak mostani sorrendje nem követi a bolygók sorrendjét. Az ősiek a következő sorrendben rendezték el a bolygókat: Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz, a Napot bolygónak számítva exoterikus célokra. Az egyiptomiak és az indiaiak pedig a két legrégibb nemzet a napot négy részre osztották, amelyek mindegyike egy bolygó védelme és uralma alatt állt. Az idő folyamán mindegyik napot a reggeli részén uralkodó bolygó után nevezték el. Amikor a keresztények elrendezték hetüket, a következőt művelték: A Nap napját, vagy vasárnapot a hetediknek akarták megtenni, így hát a hét napjait úgy nevezték el, hogy minden negyedik bolygót vették sorjában, például elkezdve a Holddal (hétfő) így számoltak: Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, így a kedd, amelynek első negyedét a Mars uralta, a hét második napjává tették, és így tovább. Ne feledjük, hogy a Hold és a Nap egy titkos bolygó helyettese. A napév jelen felosztása néhány évszázaddal később történt időszámításunk kezdete után, és a mi hetünk nem a régiek és okkultisták hete. A holdfázisok 4 részének hetes felosztása olyan régi, mint a világ, és a néptől származik, amely az időt holdhónapok szerint számította. A héberek sosem használták, mert csupán a hetedik napot, a Sabbathot számolták, bár a Genezis második fejezete úgy tűnik, beszél erről. Caesar idejéig a hindut kivéve, egyetlen nemzetnél sincs nyoma a hét napos hétnek. Indiából az arabokhoz jutott, és a kereszténységgel elérte Európát. A római hét 8 napból áll, az athéni pedig 10-ből. 13 Így a kereszténység számtalan ellentmondásának és tévedésének egyike az indiai hold számítású hetes hét és ugyanakkor a bolygók mitológiai neveinek a megtartása. A modern asztrológusok sem adják meg a napok, a bolygók és színeik párhuzamát helyesen, az okkultisták viszont jól meg tudják indokolni színtábláik minden részletét. Kétséges, vajon az asztrológusok is meg tudják-e tenni ugyanezt. **************************** Befejezve az 1. tanulmányt, hadd mondjam el, hogy azokat, akik megtiszteltek bizalmukkal úgy, hogy letették a fogadalmat, szükségképpen két nagy osztályra osztjuk. Azokra, akik nem szabadultak meg teljesen a szokásos szkeptikus kétségeiktől, akik azonban vágynak megbizonyosodni afelől, mennyi igazság lehet az okkultisták állításaiban. Másrészt azokra, akik megszabadulva a materializmus és relativitás koloncaitól, érzik, hogy az igaz és valódi üdvösséget csupán annak ismeretében és személyes megtapasztalásában kell keresni, amit a hindu bölcselő Brahmavidyânak nevez, a buddhista arhat pedig az Âdibuddhának, az elsődleges bölcsesség megvalósításának. Az előbbiek szedjék ki és tanulmányozzák a tanulmányoknak csak az életjelenségekkel foglalkozó azon magyarázatait, amelyeket a profán tudomány meg nem adhat nekik. Még az ilyen korlátozással is meglátják 1-2 év múlva, hogy többet tanultak, mint amennyire valamennyi egyetemük és főiskolájuk 13 Lásd: J. H. Ragon: Notice sur le Calendrier. 2

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása. Robert A. Powell

A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása. Robert A. Powell A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása Robert A. Powell Regulus Art 2013 A mű eredeti címe: The Most Holy Trinosophia and the New Revelation of the Divine Feminine Az eredeti

Részletesebben

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag Azonosító szám: PA-980308a Téma: Kommunikációs partner neve: A reticuli faj biológiája Kommunikációs partner Ghopal faji besorolása: Ganümeda expler EBS-A2a Kísérlet dátuma: 1998. márc. 08. Közvetítő alany:

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Igazlelkű férjnek és apának lenni

Igazlelkű férjnek és apának lenni Igazlelkű férjnek és apának lenni Kedves papságviselő testvéreim, hat évvel ezelőtt ugyanitt álltam előttetek és beszéltem arról, hogyan tudjuk támogatni családunkat, mint papságviselők. A Cövek Elnökség

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban.

A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban. A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban. írta: Nubemhet 2014. 1 Mind jól tudjuk, hogy általánosságban véve a Sátánizmus egy nagy halmaz, amely többféle irányzattal rendelkezik. Joggal adódik

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Valentin Tomberg AZ ALAPKŐ-MEDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYOK

Valentin Tomberg AZ ALAPKŐ-MEDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYOK Valentin Tomberg AZ ALAPKŐ-MEDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYOK VALENTIN TOMBERG AZ ALAPKŐ-MEDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYOK Robert Powell és George Adams bevezetőjével Regulus Art 2015 Német nyelvű

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

REINKARNÁCIÓ AZ ÚJRASZÜLETÉS TÖRVÉNYE

REINKARNÁCIÓ AZ ÚJRASZÜLETÉS TÖRVÉNYE ANNIE BESANT: REINKARNÁCIÓ AZ ÚJRASZÜLETÉS TÖRVÉNYE Fordította: Korábbi fordítások felhasználásával: Szabari János 2002 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1 BEVEZETÉS Bármily nehéz egy új igazságnak érvényesülni

Részletesebben

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye 6) AZ ISMÉTLÕDÉS, A RITMUS ÉS A CIKLUS, VALAMINT A SORRENDISÉG EGYETEMES (HIERARCHIA) TÖRVÉNYE. teremtési és megváltási folyamatok rendjének,

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Mûvészeti nevelés a Waldorf-iskolában 7-14 éves korig

Mûvészeti nevelés a Waldorf-iskolában 7-14 éves korig Mûvészeti nevelés a Waldorf-iskolában 7-14 éves korig Waldorf-pedagógián alapuló művészeti és sportfoglalkozások TÁMOP - 3.2.11/10/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai. Bolond

Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai. Bolond Szepes Mária Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai - Nagy Arkanum - Bolond Mentálisan a legmagasabb, fizikailag a legalacsonyabb rendő kártya. Mint zéró: a meg nem nyilatkozott istenség, a Tao,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

kvízió Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat.

kvízió Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat. Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat. Az emberről Szellemi kalandtúra kvízió Álmodni jó Miénk itt a tér... fotó: Oravecz

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész.

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Az előző részben a tudat elméletét arra a felismerésre építettük, hogy az öntudat kulcseleme a döntéshozatal. Kimutattuk, hogy a sejtek az egysejtűek, a

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye Hatodik törvény A ritmus és a ciklus törvénye A teremtési folyamatok törvénye. A megnyilvánulási formák törvénye, vagyis az Idõ és a Tér Törvénye. A jelenvalóságnak, illetve a Teljes Jelenlét-tudatnak

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ERKÖLCSÖSSÉG MINTHA egy sötét viharfelhő tornyosulna az emberiség felett. A légkör fülledt. Nehézkesen, szorongató

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY KÉMIA-FIZIKA 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY KÉMIA-FIZIKA 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 13 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-9-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 1. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY KÉMIA-FIZIKA

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

A kábulattól való megszabadulás szüksége

A kábulattól való megszabadulás szüksége A kábulattól való megszabadulás szüksége Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd karma-asztrológus: A MÁSODIK, AVAGY AZ IGAZI (tényleges)

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben