A Tradíció ösvényei. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tradíció ösvényei. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán"

Átírás

1

2

3 A Tradíció ösvényei Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán 1.

4 A Tradíció ösvényei Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán 1. Az azonos című előadássorozat kísérőkiadványa Horváth Róbert, Németh Norbert, Szmorad Csaba ISSN Szerkesztés & tördelés: Last Exit Grafikai tervezés: Fluidworkshop Nyomta és kötötte: mondat Kft. Ügyvezető igazgató: Nagy László Persica Kiadó, Budapest

5 Tartalom Beköszöntő 5 Németh Norbert Állandóság illúziója állandótlanság valósága Tanulmány a Brahmá-istenség hívogató üdvözlete című szútra alapján 7 Horváth Róbert Tantrikus ideák: Mester és tanítvány (előadás) 19 Szmorad Csaba Megjegyzések a Tradicionális Asztrológiáról (előadás) 38 Horváth Róbert Egy tantra bemutatása és helye a hindú tantrikus hagyomány egészében 55 Németh Norbert A valóság abszolút tapasztalata: Mahámudrá tanítások (előadás) 105 A Tradíció ösvényei sorozat előadásai: I. félév 116

6

7 Beköszöntő A Tradíció ösvényei előadássorozat a 2007-es esztendő végén indult útjára. A szellemi hagyományok témája köré szerettünk volna programokat felépíteni, hiszen annak ellenére, hogy képzett és hozzáértő szerzőkből nem volt hiány, előadások formájában szinte csak László Andás tartotta a kapcsolatot a szellemi út iránt érdeklődőkkel. Az ő felmérhetetlen jelentőségű munkája által inspirálva határoztuk el, hogy létrehozunk egy másik fórumot, mely hasonlóképpen a személyes összeköttetésre biztosít lehetőséget. A kezdeti időkben egy-egy különálló előadásra került sor, és hamar kiderült, hogy érdemes rendszeres alkalmakban gondolkozni. A 2008-as év januárjától Horváth Róbert, Németh Norbert, Szmorad Csaba és Virág László tart előadásokat péntekenként, metafizikai témakörökben, nem csekély segítséget nyújtva ezzel a szellemi megvalósításra törekvőknek. A sorozat több költözést is megért, bízunk benne, hogy a jelenlegi helyszín végleges. A kötet végén megtalálható az eddigi előadások listája, ezért arra külön nem térnénk ki, hogy mennyire sokszínű, szerteágazó, mégis azonos centrum köré épülő tematikát ismertetnek előadóink. Az előadássorozat kísérőkiadványaként jelenik most meg ez a kis kötet, mely három lejegyzett előadást tartalmaz és két szövegelemzést. Az idegen nyelvű kifejezések átírását nem egységesítettük, azok a szerzők saját gyakorlatát követik. Szeretnénk a kiadvánnyal köszönetet mondani előadóink fáradhatatlan munkájáért aminek színvonala mindig megidézi a Tradíció valódi, tiszta szellemiségét és mindazoknak az érdeklődőknek, akik részvételükkel lehetővé teszik, hogy hétről hétre működjön a rendezvény. Terveink szerint a kötetnek lesz folytatása, és reméljük, hogy időről-időre sikerül majd örömet szerezni vele, támpontokat adni a keresőknek. Sütő Gábor & Sütő Judit 5

8 Buddha-Dharmakája. Adzsantá, 5. század

9 Németh Norbert Állandóság illúziója állandótlanság valósága Tanulmány a Brahmá-istenség hívogató üdvözlete című szútra alapján Aki születésekor a nyugati világban öltött testet és mégis mély indíttatást érez a távol-keleti bölcsesség megismerésére, az óhatatlanul szembesül a jelenkori mentalitás és az archaikus Kelet spiritualitása között húzódó szakadékkal. Legyen szó akár hinduizmusról vagy buddhizmusról, sok esetben még a helyes szóhasználat megválasztása is nehéz feladat. A nyugati filozófiában való jártasság, de még a keresztény teológia ismerete sem elégséges; ha valaki e körben már otthonosan mozog, a buddhizmus alapvető kérdésfelvetéseit és az arra adott válaszokat szinte újra kell tanulnia. E helyzet önmagában véve egyáltalán nem meglepő, hiszen minden tudományág, bölcseleti irány rendelkezik önálló terminológiával, még az egyes szakmák is kiépítették a saját nyelvüket. A buddhizmus szerteágazó tanrendszerével maga is a legkülönfélébb szakkifejezéseket alkalmazza, sőt nem egyszer az alapkifejezések irányzatonként más és más tartalmat vesznek fel, eltérő hangsúlyokat kapnak. A buddhista bölcselet mindamellett gondosan megőrizte azokat a szövegeket, amelyek segítségével e szavak a bölcselet átvételére törekvők újabb generációinak megelevenedni képesek. Jelen tanulmány a buddhizmus théraváda (theravāda) hagyománya által megőrzött Brahmá-istenség hívogató üdvözlete című szútrája bemutatásával kíván néhány támpontot adni a buddhista terminusok mélyebb megértéséhez. A Maddzsima-nikája (Majjima-nikāya) gyűjteményben található szútra 1 alaptémája létezésünk egyik meghatározó jellemzőjét járja körül: az állandótlanságot és ennek kapcsán az állandóság illúzióját. Hűen a felébredés buddhista eszméjéhez, a szútrában a Buddha visszautasítja az állandóság minden részleges elgondolását, minden olyan illuzórikus tapasztalatot, amely valamely partikuláris létállapothoz végső rendíthetetlenséget kívánna társítani. A lét illúziójából történő felébredés radikalitása tükröződik vissza abban, hogy a Buddha még az isteni létbirodalmak állandótlanságára is rámutat. 1 Sorszáma: 49. 7

10 A szöveg elején a Buddha a szerzetesek körében visszaemlékezik arra, amikor Bakában, a Brahmá-istenségben (Brahmā) egy ártalmas gondolat bukkant fel, miszerint a saját, létörvényhez tartozó birodalmát állandónak, öröknek, teljesnek és múlandóság felett állónak hitte. A Buddha ekkor megjelent előtte, és rávilágított tudatlanságára, hogy valójában az állandótlant tekinti állandónak. Erre az istenség környezetének egyik tagja emelkedett szólásra, aki nem más volt, mint maga Mára (Māra), a Kísértő, a Gonosz megtestesítője a buddhizmusban. Az istenség világának állandóságát kezdte bizonygatni, és a Buddhát arról próbálta meggyőzni, hogy az istenség világát nem lehet túllépni, hiszen az olyan lenne, mintha valaki alól kicsúszna a talaj és mély szakadékba zuhanna. A Buddha természetesen felismeri és leleplezi a Kísértőt, győzködését visszautasítja. Az istenséget pedig azzal szembesíti, hogy nem ismeri a felette álló, még egyetemesebb létállapotokat, amelyek egyébként a tudat magasabb dhjána (dhyāna) szintjeinek felelnek meg. A Buddha a benne rejlő felsőbb, és a szútra értelmében állandóbb minőséget azzal is kifejezésre juttatja, hogy az istenség és környezete számára hirtelen eltűnik, csak a hangja marad hallható. Erre az istenség képtelen, a Buddha ezzel demonstrálja, hogy a létezést transzformáló erő birtokában képes az istenség birodalma fölé emelkedni. A Kísértőnek már csak egy lehetősége marad: kéri a Buddhát, hogy tanítását tartsa titokban, ámde a Buddha ezt is visszautasítja. Brahmá Mára Létezés A buddhizmus théraváda irányzata kiemelkedő abban, hogy amikor a szellemi út végcélját megfogalmazza, akár még a mai mentalitás számára is világos kifejezéseket használ. Jóllehet a különféle szellemi hagyományok mindenütt célokat jelölnek ki, s e célokat rendszerint hierarchikus rendben mutatják be, az összes cél végső forrása a megvalósítás és a megvalósíthatóság szempontjából gyakorta nem kap tagolt kifejtést. E körülmény fakadhat abból, hogy a végső cél mibenlétét tudatosan vagy kevésbé tudatosan nem kívánták racionális és logikai úton kifejteni, de akár abból is, hogy e cél az adott vallás legrangosabb követői számára homályban maradt. Nos, a théraváda hagyomány a fokozatosan kibontakozó skolasztikus gondolkozásmódnak köszönhetően mindvégig törekedett világos és következetes leírását adni a szellemi útnak, amelyet bejárva a szellemi célok megvalósíthatóak. E célokat pontos egymás alá-, fölérendeltségben helyezte el, a szellemi kibontakozás mellé párhuzamosan lét- és tudatsíkokat rendelt, és szinte térképet adott követői kezébe, melynek segítségével a kiinduló állapotokból egészen a végső célig lehet eljutni. 8

11 A buddhizmus annyiban is különleges, hogy a végső cél megfogalmazásakor a legmagasabb valóságot mutatja meg mint minden szellemi ösvény betetőzését. E valóság abszolút, mivel túlemelkedik mindazon, ami feltételektől függő és relatív jelleget hordoz, ami idő és térbeli kondícióknak alávetett vagy szubsztancialitással kapcsolatba hozható. A buddhista létleírás szerint e cél a világ, a létörvény felett áll, vagyis meghaladja mindazt, amit a nyugati filozófia létezésnek tekint. A buddhista gyakorló kilép a megsokasodott létezők, a dualitások világából, és teológiai szempontból Isten és teremtmény kettősségét is felszámolja. Bár a théraváda irányzat nem ilyen kifejezéseket alkalmaz, de joggal beszélhetünk egyfajta apoteózisról, megistenülésről, amely végső beteljesedettségében nemcsak a legmagasabb létállapotokat öleli fel a léten túliságban, hanem magát Istent is magába olvasztja. E perspektíva birtokában nem szokatlan, hogy a végső célt megvalósító történelmi Buddha a létezés világához kötött istenségek számára nyújt tanítást, illetve világhoz kötött nézeteiket teszi kritika tárgyává. A Brahmá-istenség hívogató üdvözlete című szútrában is a Buddha egy világi istenség számára ad tanítást, mégpedig arról, hogy az általa birtokolt létszint nem a végső állapot. A szútrában az istenség neve Baka, a Brahmá, akit a létezés megszemélyesítőjének, a létezés létezésen inneni tetőpontjának tekinthetünk. 2 Amikor a világi istenség birodalmában a Buddha megjelenik, az istenség a saját létezésére utalva így köszönti a Buddhát: [ ] ez állandó, véget nem érő, örökkévaló, nincs alávetve az elmúlásnak; nem született, nem öregszik, nem pusztul el, nem semmisül meg, és nem bukkan fel újra, és e fölött nincs megszabadulás. 3 A théraváda kommentárirodalomban gyakorta felbukkan az imént említett világi istenség kifejezés. A kereszténységből kiemelhető vallási párhuzamok körében nehéz lenne megfelelést találni a világi és világfeletti istenség eszméire. E megkülönböztetés koncepcióját a nyugati teológia és filozófia szempontjából úgy lehetne röviden összegezni, mint amelyek a szellemi megvalósítás ösvényén a magasabbrendű létbirodalmak közül az immanens és transzcendens lehetőségekre vonatkoznak. Noha a megvalósítás oldaláról minden magasabb állapot transzcendens, ámde a világi istenségek a létezés felöli immanens állapotokra utalnak, 2 Az istenséget ugyanakkor csak szimbolikusan tekinthetjük tetőpontnak, ugyanis a szövegből kiderül, hogy az isteni világok körében a Brahmá-istenségnél léteznek egyetemesebb létezők is. 3 Brahmá-istenség hívogató üzenete 3. versszak. 9

12 vagyis amelyek végső soron a létörvény világában maradnak. A világfeletti istenség és istenségek eszméje képviseli a voltaképpeni transzcendenciát, amely minden létörvény-természetű, tehát világi állapotot transzcendál, vagyis felülmúl, és végső soron nem más, mint maga a nirvána. E létezés feletti rangot a théraváda hagyományban lényegében csak a történelmi Buddhával, illetve a felébredettséget a Buddha nyomán elért arhatokkal hozták összefüggésbe. 4 Baka, a Brahmá tehát az emberinél magasabb létállapot birtokosa, azonban a világhoz és a létörvényhez való kötöttségét, világi istenség karakterét egész alakja érzékletesen bemutatja. Ő az, akiben a magasabb és transzcendensebb állapotok elérése érdekében nem ébred fel törekvés, megelégszik az immanens, veleszületett létállapottal, amely az adott létbirodalomban való testetöltésével számára puszta adottság. A létbirodalom kapcsán érdemes utalni arra, hogy a buddhizmusban minden létállapot egyúttal tudatállapot is: Baka, a Brahmá ezért az önmagába záródott és önmaga feltételein túlemelkedni nem kívánó tudat szimbóluma. A korlátok közé zárt individuális létezést képviseli, s beállítottsága azt a léttendenciát erősíti meg, ami az egyéni létezést kiépíti, mindamellett le is zárja, és számára a teljesség és véglegesség illúzióját nyújtja. Az individuum léthelyzete, hogy az abszolútum ideáját a relativitások világában tükrözze vissza; míg az individuum lehetősége, hogy a tökéletesség e visszfényét felismerje és egyéni korlátait felszámolva az eredeti abszolút állapotához visszaemelkedjen. A Buddha természetesen felismeri a világi istenség korlátozott szempontját, és visszautasítja, hogy az állandótlan lét- és tudatállapotokat öröknek tekintse. Miután a Buddha megismerte a kozmosz teljességét, világfeletti helyzetéből adódóan pontosan látja a világi istenség lezáródott szemléletét. A Buddha a kozmosz eredetét éppúgy ismeri, 5 mint annak felépítését; szintjeit a szellemi megvalósítás folyamata során maga is bejárta, éppen ezért teheti, hogy az egyes létbirodalmakat uraló világi istenségeknek tanítást adjon. Egyik beszédében például Szakkának (Sakka), a harminchárom istenség urának a megszabaduláshoz vezető útról ad magyarázatot, aki azonban ügyes-bajos dolgai miatt még a tiszteletreméltó Mahá Moggalána (Mahā Moggalāna) közbenjárására sem képes a létörvény fölé vivő úton előre lépni, jóllehet a tanításokat elméletben ismeri. Elfoglaltságainak sorolásával szinte korunk emberét, annak halaszthatatlan teendőit idézi: 4 A világfeletti (páli, lokuttara) ösvény a théraváda hagyományban is megjelenik, és fokozatai a felébredés útjára lépett szerzetesek szellemi megvalósítási szintjeivel kapcsolatosak. A világfelettiség a buddhizmus időben későbbinek tekintett kibontakozásában, a mahájána buddhizmusban a bódhiszattva ideál újraértelmezésével fog még jelentősebb szerepet kapni. 5 Lásd ezzel kapcsolatban MN [Majjhima-nikāya] XXVII. amely a kozmikus rend kezdeteiről szól. 10

13 Jó uram, Mogallána, tennivalónknak se szeri, se száma, folyton sürögnünk, forognunk kell, nemcsak saját ügyeink, hanem a Harminchármak isteneinek ügyei miatt is. Ugyanakkor, hiába is figyelünk jól, véssük emlékezetünkbe, [253] vizsgáljuk meg gondosan, tartjuk eszünkben a hallottakat, hipp-hopp elszáll, elrepül [ ]. Történt egyszer, hogy háború tört ki az istenek és a titánok között, és abban a háborúban az istenek győztek, a titánok pedig vereséget szenvedtek. Miután győzelmet arattam a titánok felett, mint győztes visszatértem és megépítettem a Védzsajanta Palotát. Jó uram, Moggallána, annak a Védzsajanta Palotának száz tornya van, minden egyes tornyában hétszáz felső szobácska. Mindenegyes felső szobácskában hét nimfa van és minden egyes nimfának hét szolgálólánya. 6 Szövegünkben a Buddha tehát joggal taníthatja Bakát, a Brahmát, és utasíthatja vissza véleményét, miközben rávilágít a világi istenség létezésének illuzórikus állandóságára és korlátjára. Ám ekkor az istenséget körülvevő gyülekezetből Baka, a Brahmá segítségére siet Mára, a buddhista hagyományban Kísértőnek hívott Gonosz, és szólásra emelkedik: Legyél biztos uram, tégy, ahogy Brahmá mondja; Brahmá világát sohasem lépheted túl. Ha mégis túlléped, szerzetes, úgy jársz [ ] mint aki a földön minden kapaszkodóját elveszítve mély szakadékba zuhan. 7 A Buddhát azonban nem félemlíti meg a Kísértő, hiszen jól ismeri alakját: Ismerlek Kísértő. Ne gondold:»ő nem ismer engem«. Mára vagy, a Kísértő, és Brahmá és a gyülekezet tagjai kezedben vannak [ ] azonban én nem vagyok a kezedben, Kísértő, rajtam nincs hatalmad. 8 A keresztény kultúrkörben talán szokatlan, hogy a Gonosz vagy a Sátán princípiumát megtestesítő személyt egy istenség gyülekezetében találjuk, és a teisztikus hagyományok számára mindez akár blaszfémia is lehet. Mivel azonban ehelyütt a világi istenség maga is a létezés körében megtartó késztetéseket képviseli, éppen ezért a Kísértő jól megfér az istenség gyülekezetében. Rejtett szövetségüket kiemeli az a körülmény, hogy az igazi ellentét a szútrában nem kettejük, hanem a világfelettiséget képviselő Felébredett és a világhoz kötött létezők között húzódik. 6 In MN XXXVII versszak 8 6. versszak 11

14 Ami Márát, a Kísértőt illeti, a buddhizmusban rendszerint nem a morális értelemben vett Gonosz, sokkal inkább minden olyan hatalom megszemélyesítője, amely a kozmikus struktúrákból való kilépés ellenében működik. Mára lényegében az evilág ura, amely folytonos keletkezésével és hanyatlásával egyúttal a halál birodalma is, a nyomorúság és gyötrelem világa. 9 E világ szenvedésteljessége sok esetben csak a felébredés relációjában tárul fel, hiszen nemcsak az emberi és ember alatti létállapotok szenvedése tartozik ide, hanem az isteni világok mennyei állapotainak hanyatlása is. Mint az elnevezése is mutatja, Kísértő nevét onnan kapta, hogy legfőbb működése a csábítás, az élvezetek okozta vágykeltés, ami a lényeket a létezés különféle szintjeihez láncolja. Ahogy a Buddha egyik beszéde fogalmaz: Az érzéki élvezetek itt és most, s a majdan feltámadó érzéki élvezetek, [262] az érzéki érzetek itt és most, s a majdan feltámadó érzéki érzetek, mindkettő ugyanúgy Mára birodalma, Mára birtoka, Mára csalétke, Mára vadászmezeje. 10 A Buddha gyakran egész parabolákba foglalja, hogy Mára miként kívánja a lényeket elveszejteni, amit érzékletesen mutat be a szarvascsorda elé tett csali hasonlata: A»nagy, mély mocsár«az érzéki élvezeteket (kāma) jelenti. A»nagyobbfajta szarvascsorda«a létezőket/lényeket (p. satta) jelenti. Az»ember, akinek minden vágya, hogy őket elpusztítsa, legyilkolja, életüket kioltsa«márát jelenti, a Gonoszt [ ]. A»csalétek«a gyönyört (nandi) és a szenvedélyt (rāga) jelenti. A»fából készült csaliszarvas«a vakságot (p. avijja) jelenti. 11 Nem véletlen azonban, hogy a Buddhát a szútrák jó orvoshoz hasonlítják, aki gyógyírt ad a betegségekre. Valójában az élvezetek, a tapasztalhatóságok felé fordult mentalitást, a létezésre hagyatkozást nevezik betegségnek, amelyből a felébredés tana ad gyógyulást. A Buddha számos esetben eleven metaforákkal adja meg, milyen a létezésre támaszkodó, a létező dolgok felé élvezettel forduló mentalitás, és ez hogyan alakítható át. Érzékletesen írja le, Mára miként talál fogást azon az emberen, aki az érzékletei, a testi működései felett nem gyakorol tudatos figyelmet: 9 Mára birodalma a szútrákban mindig a létezéshez kötött világ, ő ilyen értelemben a halál, a szenvedés, a nyomorúság birodalmának az ura, lásd például MN XXXIV MN CVI MN XIX

15 Bhikkhuk, ha valaki nem műveli a test tudatosítását, s abban nem jutott előbbre, akkor Mára fogást talál rajta, benne támaszra lel. Tegyük fel, hogy van egy ember, aki egy súlyos kőgolyóbist hajít egy nedves, puha agyaghalomba. Mit gondoltok, bhikkhuk? Vajon, az a súlyos kőgolyóbis behatol-e, belesüllyed-e abba a nedves, puha agyaghalomba?»minden bizonnyal, tiszteletreméltó urunk.«[95] S ugyanígy, bhikkhuk, ha valaki nem műveli a test tudatosítását, s abban nem jutott előbbre, akkor Mára fogást talál rajta, benne támaszra lel. 12 Ámde, ha valaki képes a testtudatosításában előre jutni, abban Mára nem lel támaszra: Bhikkhuk, ám ha valaki műveli a test tudatosítását, s abban már előbbre jutott, akkor Mára nem talál fogást rajta, benne támaszra nem lel. Tegyük fel, hogy van egy ember, aki egy pihekönnyű fonálgombolyagot hajít egy keményfából készített tömör ajtótáblára. Mit gondoltok, bhikkhuk? Vajon, az a pihekönnyű fonálgombolyag behatol-e, belesüllyed-e abba a keményfából készített tömör ajtótáblába?»semmiképpen sem, tiszteletreméltó urunk.«s ugyanígy, bhikkhuk, ha valaki műveli a test tudatosítását, s abban már előbbre jutott, akkor Mára nem talál fogást rajta, benne támaszra nem lel. 13 Ehhez hasonlóan, a helyesen kivitelezett meditáció megadja a lehetőséget, hogy Mára számára a törekvő láthatatlanná legyen. Jellegzetes példája ennek, amikor a szerzetes elhagyja a vágyak világát (kāma-dhātu) és a tiszta formák birodalmába, vagyis a dhjána szintekre lép, ahol a Kísértő vele szemben tehetetlenné válik: Tegyük fel, hogy egy erdei szarvas távol a vad sűrűben kóborol: félelem nélkül jár, félelem nélkül áll, félelem nélkül ül, félelem nélkül fekszik. Miért van ez? Azért mert az erdei szarvas nem ott jár, ahol a vadász cserkészik. S ugyanígy, az érzéki élvezetektől teljesen eloldódva, a káros, üdvöt nem hozó állapotoktól teljesen eloldódva a bhikkhu belép a tudat kezdeti bevetése és fenntartott alkalmazása kísérte első dhjánába, amely telve van az eloldottság szülte elragadtatással és örömmel, és ott időzik. Erről a bhikkhuról mondják, hogy Mára szemét bekötötte, hogy Mára szeme elől eltűnve, Mára számára láthatatlanná vált MN CXIX MN CXIX MN XXVI

16 A létezést generáló s a létezés körében megtartó erők és indíttatások ekkor elerőtlenednek, lényegében a létezés felszámolása veszi kezdetét. Azé a létezésé, amely Mára, a Kísértő műveként csábító tárgyai révén fogva tartja a lényeket. A fenti példázatok is érzékeltetik, hogy a lények minduntalan csapdába kerülnek, mivel a transzcendens, világfeletti minőségeket összetévesztik azok immanens és korlátozó feltételek közti megnyilatkozásaival. E visszfényszerű jelenségek valóban börtönként tartják fogva a lényeket, hiszen kihuny bennük a törekvés, hogy e látszatokból azok eredeti forrása felé forduljanak. Többről van szó ugyanakkor, mint egyszerű csapdáról, hiszen mindez paródia is, amikor a világi létállapotok felöltik magukra a világfelettiség jellemzőit. Boldogság helyett élvezeteket nyújtanak, végső béke helyett tünékeny nyugalmat, igazi állandóság helyett elillanó múlandóságot. A továbbiakban ez utóbbit, az állandóság illuzórikus megélését, magát a múlandóságot vesszük szemügyre. Szembesülni az állandótlansággal elérkezni a nirvánába Az állandótlansággal történő szembesülés lényegében az egész buddhista tanítást és gyakorlatot áthatja. A Brahmá-istenség és a társául szegődött Kísértő hiába bizonygatja a Buddhának, hogy az istenség birodalma a végső állandóságot képviseli, a Buddha pontosan ismeri a létezés állandótlan jellegét. Beszédeiben a létezés teljességét alkotó lételemekről, dhammákról állítja, hogy minden állandóságot nélkülöznek: [ ] Amikor a bhikkhu meghallotta, hogy a ragaszkodás hiábavalóság, akkor közvetlenül, saját maga minden dhammát felismer; amikor közvetlenül, saját maga minden dhammát felismert, akkor minden dhammát tökéletesen megért; amikor minden dhammát tökéletesen megértett, bármit is érezzen, akár örömtelit, akár fájdalmast, akár sem-nem-örömtelit-sem-nem-fájdalmast, ama érzésekben (vedanā) az állandótlanságot látva, az állandótlanságot szemlélve időzik, látván és szemlélvén azok elenyészését, látván és szemlélvén azok eltűntét, látván és szemlélvén azok távoztát [ ] 15 Az állandótlanság érzete nemcsak a szokványos létezés része, hanem még a szellemi gyakorlást is átitatja:»az állandótlanságot látva/kontemplálva lélegzem be«így gyakorol;»az állandótlanságot látva lélegzem ki«így gyakorol.»az elenyészést látva/kontemplál- 15 MN XXXVII

17 va lélegzem be«így gyakorol;»az elenyészést látva lélegzem ki«így gyakorol.»a megszűnést látva/kontemplálva lélegzem be«így gyakorol;»a megszűnést látva lélegzem ki«így gyakorol.»az eloldódást látva/kontemplálva lélegzem be«így gyakorol;»az eloldódást látva lélegzem ki«így gyakorol. 16 A gyakorlással elért eredményeket és létállapotokat is vizsgálat tárgyává kell tenni, hiszen az állandótlanság még a vágyak világát meghaladó tiszta formák birodalmát is jellemzi. Ide szokványos jócselekedetek révén már nem lehet eljutni, hanem mindez a szellemi gyakorlás következménye. Amikor a Buddha Ráhulát (Rāhula) tanítja, éppen az egyik legfontosabb műveletként a magas meditációs tapasztalatok állandótlanságának belátására buzdítja. E beállítódással a théraváda buddhizmus döntő jelentőségű eredményéhez, az énképzet kioltásához lehet eljutni: Ráhula, elmélyedésedet hassa át az állandótlanság érzete (aniccasañña, p.), [425] mert ha az elmélyedésedet az állandótlanság érzete áthatotta, az»én vagyok«rögeszméje (asmimāno, p.) elhagy, elkerül. 17 A Buddha tanításának tengelyében létezésünk állandótlanságának felismerése áll. A szútrák a tanítványokat minduntalan szembesítik a létezés változásával, annak múlandó természetével. E felismerés nemcsak katalizátora a szellemi erőfeszítéseknek, hanem azok üzemanyaga is, a mulandóság tapasztalata szinte hajtja a tanítványokat, hogy mindentől elforduljanak, és a létezés világa fölé emelkedjenek. Létezésünk valamennyi mozzanata és állapota korábbi feltételek együttes hatásából származik, hogy aztán mint állapot megszűnjön tovább létezni, és most már mint feltétel újabb állapotoknak szolgáljon alapként. Logikai érvelés szempontjából ugyanakkor egyértelmű, hogy ami állandótlan és összetett, az maga is csak állandótlan és összetett állapotokat képes létre hozni: Nővéreim, tegyük fel, hogy van egy olajmécses. Ezt az olajmécsest meggyújtották. Olaja állandótlan és változásnak alávetett, kanóca állandótlan és változásnak alávetett, lángja állandótlan és változásnak alávetett, fénye állandótlan és változásnak alávetett. Nos, helyénvalóan szólna-e az, aki így beszélne:»míg ez az olajmécses ég, olaja, kanóca és lángja állandótlan és változásnak alávetett, ám fénye állandó, örökkévaló, szűnni nem akaró, s a változásnak nem alávetett«? 16 MN LXII MN LXII

18 »Semmiképpen sem, tiszteletreméltó urunk. S hogy miért is van ez így? Azért, tiszteletreméltó urunk, mert mialatt az az olajmécses ég, annak olaja, kanóca és lángja is állandótlan és változásnak alávetett, így fénye sem lehet más, csak állandótlan és változásnak alávetett.«18 Aki a Tathágaták (Tathāgata), a Beérkezettek ösvényét követi, az állandótlan világot, és az ehhez való ragaszkodást elemzi, ahogy a létezés megújul [ ] a következő születéshez, öregedéshez és halálhoz vezet. 19 Lényegében ez az a radikális és mindenre kiterjedő elemzés, ami végső soron az állandótlanság világából kivezet. A létezésben tapasztalható szenvedés forrása, hogy e múlandó világ irányába helytelen viszonyulásokat építünk ki, és a folyton alakuló és elenyésző tárgyakhoz ragaszkodások kapcsolódnak. A feladat felismerni, hogy hiábavaló folytonosan ragaszkodásokat táplálni, a mulandóságra kell ráébredni, és amikor mindez megtörténik, az a megszabaduláshoz vezet, ahogy a már említett szútrában a Buddha tanítja az isteni világok egyik urát, Szakkát: Így látván és szemlélvén azokat [ti. a dhammákat], többé már nem csügg semmin ezen a világon. Amikor már többé nem csügg semmin ezen a világon, zaklatottsága megszűnik, feloldódik. Amikor zaklatottsága megszűnt, feloldódott, eléri a Nirvánát, [252] s felismeri:»a születés elpusztíttatott, az üdvös élet beteljesíttetett, amit meg kellett tenni az meg lett téve, nincs többé visszatérés a lét forgatagába.«20 A múlandó halmazatok irányába kiépült ragaszkodás az, ami a létezés és a folytonos újrakeletkezés világát mozgásban tartja. A Brahmá-istenség hívogató üdvözlete című szútrában ezt egy hatalmas pálmafa gyökeréhez hasonlítja a Buddha, 21 amelyet a Tathágaták azonban kivágtak, így többé már nem képes újabb létezést generálni. E művelet a feltétlenhez, a nirvánához vezet, minden negatív gyökérkésztetés kioltódásához. Mindez egyúttal megérkezés is, ahová a vágy elpusztítása, a gyűlölet elpusztítása, a tudatlanság elpusztítása vezet el. 22 A világban ideértve a legmagasabb isteni létbirodalmakat is működő állandótlanság, keletkezés és elmúlás ugyanakkor az, ami a théraváda ösvényen a minden keletkezéstől és hanyatlástól mentes valóságra a Buddhát rádöbbenti: 18 MN CXLVI versszak. 20 MN XXXVII Uo. 22 SN [Sa yutta-nikāya] XLIII

19 Majd, bhikkhuk, még alávetve a születésnek, s felismervén a veszélyt a születésnek alávetett dolgokban, s keresvén a születés nem érintette, kötelékektől szabad, tökéletesen teljes biztonságot, a Nirvánát, elértem a születés nem érintette, kötelékektől szabad, tökéletesen teljes biztonságot, a Nirvánát; még alávetve a hanyatlásnak, s felismervén a veszélyt a hanyatlásnak alávetett dolgokban, s keresvén a hanyatlás nem érintette, kötelékektől szabad, tökéletesen teljes biztonságot, a Nirvánát, elértem a hanyatlás nem érintette, kötelékektől szabad, tökéletesen teljes biztonságot, a Nirvánát [ ]. 23 A hagyományos kozmológiáknak megfelelően a buddhista világleírás egymás alá-fölérendeltséget tanít, ahol a magasabbrendűséghez mindig a nagyobb állandóságot, az időben való szélesebb kiterjesztettséget társítják. A közgondolkozásban ugyanakkor az állandóságban szilárdságot, akár durva anyagiságot látnak, míg valaminek a szubtilisebb, illékonyabb természetére állandótlanként tekintenek. A fizikális, ásványi világ ezért a közvélekedés számára mindig tartósabbnak tűnik, mint az emberi gondolatok vagy érzések, vagy például az álomhoz hasonló jelenségek. A tapasztalat és tapasztalhatóság szempontjából azonban éppen a külső világ bomlik le elsőre olyan tudatállapot-változásokkor, mint amilyen a meditáció, az álom vagy a halál, és a benső világ az, ami ekkor még képes megőrződni, valamiféle nagyobb állandóságot képviselni. Ebben az értelemben Baka, a Brahmá isteni világa a vágyak világához tartozó emberi világnál nagyobb állandósággal rendelkezik, olyan létbirodalom ura, amelyet lényegében a fizikális és durva univerzumot hátrahagyó tudat képes csak elérni. A buddhista kozmológia és szellemi út szempontjából az istenség ugyanakkor saját léthelyzetébe záródott, hiszen képtelen arra, hogy az övénél magasabb és állandóbb világokat megragadjon. A Buddha neki is az állandótlanság tanítását adja, hogy ezzel mozdítsa ki az illuzórikus állandóság, a voltaképpeni állandóság képzetéből. Nem véletlen, hogy a Kísértő, aki a szútrákban mindig a szellemi törekvéseket akadályozó léttendencia megszemélyesítője, az istenséget megerősíteni akarja az állandóság tévképzetében. Szinte elaltatja őt, hogy létezésére mint minden állandóság betetőződésére tekintsen, és higgye azt, hogy felette lévő létbirodalom már nem létezhet. Láthattuk, a théraváda buddhizmus állandótlanság kifejezése a köznapi szóhasználathoz képest jóval gazdagabb jelentésárnyalatokkal rendelkezik. A mú- 23 MN XXVI

20 landóság elemzése és annak megtapasztalása a szellemi megvalósítás alapművelete, hiszen a törekvőt közvetett módon minden keletkezés és változás forrása felé irányítja. Világunk, ideértve a legszélesebb értelemben felfogott kozmoszt, annak legmagasabb létállapotaival, állandótlan és pillanatról-pillanatra elenyészik. Ámde ahogy a nyelvi logika is az állandótlanság kapcsán az állandót mint minőséget látja el fosztóképzővel, az állandóság hiányának intenzív tapasztalata éppen ily módon képes a törekvőt az állandóság, az öröklét keresése irányába ösztönözni. Oda, ahová az alapszavak legkifinomultabb elemzése sem képes már behatolni, amelynek a kapujában a Kísértő minden csábítása elerőtlenedik ami minden immanencia forrása, kötelékektől szabad, tökéletesen teljes biztonság, a nirvána. Amitajusz-Buddha. Tibet, bizonytalan korszak

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 18. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az értelem és elemei: a tudás, az intelligencia és a beleérző képesség. Mennyire járnak ezek együtt, és milyen kombinációkban fordulnak elő az emberekben? Mi jellemzi a zsenit, tehetséget és a

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

. UTÓSZÓ ZEN-BUDDHIZMUS ÉS PSZICHOANALÍZIS

. UTÓSZÓ ZEN-BUDDHIZMUS ÉS PSZICHOANALÍZIS . UTÓSZÓ Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of ZEN-BUDDHIZMUS ÉS PSZICHOANALÍZIS,.. Az 1957-ben Mexikóban, a Nemzeti Egytemen (Autonomous National

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szenvedés forrásai Atma Center, 2010. 02. 12. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

BUDDHA, DHARMA, SZANGHA

BUDDHA, DHARMA, SZANGHA BUDDHA, DHARMA, SZANGHA Buddha = törekvés a megvilágosodásra Dharma = Buddha tana Szangha = Közösség BUDDHA Az emberi élet célja nem más, mint a megvilágosodásra való törekvés. Hogy ez a törekvés az emberi

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Út a szubjektum felé. Zsidai Ágnes. Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl. Hans Kelsen jogfilozófiája II.

Út a szubjektum felé. Zsidai Ágnes. Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl. Hans Kelsen jogfilozófiája II. Világosság 2005/11. Hans Kelsen jogfilozófiája II. Zsidai Ágnes Út a szubjektum felé Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl Hans Kelsen, az osztrák jogfilozófus nemcsak

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére FÉNYGYÓGYSZER Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében 2011. március 16. Az új-zélandi és az azt követő

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre 1 P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN Papp Z. Attila Csata Zsombor Külhoni magyar doktoranduszok: nemzetközi kontextusok és Kárpát-medencei jellegzetességek 1 1. Bevezető Talán nem szükséges bizonyítani,

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Typotex Kiadó. Bevezetés

Typotex Kiadó. Bevezetés Járunk, és már a pusztán fiziológiai járásunkon keresztül is kimondjuk, hogy nincs itt maradandó helyünk, hogy úton vagyunk, hogy még valójában csak meg kell majd érkeznünk, még csak keressük a célt, és

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HELYI PÉNZ SZEREPE A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KOCKÁZATKEZELÉSÉBEN

Szent István Egyetem. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HELYI PÉNZ SZEREPE A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KOCKÁZATKEZELÉSÉBEN Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HELYI PÉNZ SZEREPE A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KOCKÁZATKEZELÉSÉBEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Horváthné Bácsi Judit Gödöllő

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered Tartalomjegyzék Bevezető 11 Birtokolni vagy létezni? 11 Válj eggyé az elképzeléseiddel! 11 A gyakorlat mindent megmagyaráz 12 Gyakorlat: A párhuzamos éned 16 A tapasztalat fontosabb, mint az elméleti tudás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Figyelő Kiss Zsuzsanna Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest, Osiris, 2003. 641 o. Nehéz a Bevezetés a társadalomtörténetbe

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

[45] MITSUGO. Titkos tanítás

[45] MITSUGO. Titkos tanítás 1 [45] MITSUGO Titkos tanítás Az összes Buddha által őrzött és fenntartott Nagy Utat a következő koan fejezi ki: Te olyan vagy, én olyan vagyok és mindketten óvjuk elődeink erényeit és osztozunk megvilágosodásukban.

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei 314 kutatás közben tanulmányi eredményességgel. A munka világában tapasztalt sikerességre a demográfiai háttér nem volt erőteljes hatással, a tanulmányokat illetően pedig várakozásunkhoz képest eltérő

Részletesebben

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője.

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. És ahogy őket 365 napon keresztül erősíteni tudod Hogy érzed most magad az aktuális életkerekedet látva? Örülsz, vagy néhány dolog elgondolkodtat? Esetleg egyik-másik

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére

A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére 12 A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére [Lannert Judit] Az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal több olyan javaslatot is megfogalmazott, amelynek finanszírozásához forrásokra van

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szamápatti Atma Center, 2010. 01.08. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítam asztu

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Az előttünk fekvő disszertáció szerzője korábbi munkáival már egyértelműen bizonyította kiemelkedő kvalitásait,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

A megerősödött lélek. Sant Rajinder Singh

A megerősödött lélek. Sant Rajinder Singh Sant Rajinder Singh A megerősödött lélek Részlet a Lelkünk megerősítése meditációval című könyvből A bensőnkben található gazdagság nagyobb, mint amekkorát valaha is felhalmozhatnánk a földi életünkben.

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Pillanatfelvétel a vajdasági magyar doktoranduszokról az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat tükrében

Pillanatfelvétel a vajdasági magyar doktoranduszokról az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat tükrében 1 Ágyas Réka Novák Anikó Rózsa Rita Pillanatfelvétel a vajdasági magyar doktoranduszokról az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat tükrében Bevezető Az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Bevezető előadás Atma Center, 2009. 07. 17. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

A történelem mögöttes tartományai akkor és most? BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM

A történelem mögöttes tartományai akkor és most? BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM KÁNTÁS BALÁZS A történelem mögöttes tartományai akkor és most? Értelmező bekezdések Bíró József PAX VOBIS PAX VOBISCUM című verséhez BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM - az 1956os forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG NEMZETKÖZI SZABÁLYZAT

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG NEMZETKÖZI SZABÁLYZAT NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT BEVEZETŐ A NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES PROGRAM ÉS A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA ÉS FELÉPÍTÉSE A Nemzetközi doppingellenes program és

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A szamádhi és az Ísvara Atma Center, 2009. 11. 13. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra HarihÓm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A feladat Mutassa be a társadalmi mobilitást és annak hatását a társadalom jellegére és működésére! Információtartalom

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben