world peace summit 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "world peace summit 2009"

Átírás

1 S Swm Mv Wl P Cl wl mmt 2009 I P t Aw t Wl Cflt g Otb 2-4. Ag Mûvlôé é Stáz Szmbtl

2 W l wl l mmt 2009 g S Swm Mv Wl P Cl T S Swm Mv Wl P Cl (SMWPC) w f b H Hl Vwg Mmlw Pm Swm Mwj wt tgt tt: Ut vt v. W ll t f t mg fm t. M t gmt t m t tt xt t b f Stlt, Jt, P, Tl, Lv, Utg Fgv t glb. T Cl w m mmmt f blv Mt, H Dm Smt Pm Swm Mvj b tbl -gvmt, mt t tt t bttmt f mt wlf. T Cl tmt t mt t bg t lt t mg f Mtm Gj B t Cg Y Wt t S S Swm Mvj O All All O t v t. It m gl t tw: 1. Ftg f wl, lg btw lg tlt, t t lt lftl. 2. Ftg f tl mg lg, lt t, m ml gt, ml t tt 3. Ftg t l, mtl, l tl wll-bg f t vl t gl mmt tg t, t tg f t tm Yg Dl Lf. S Swm Mv Wl P Cl t t lt f t Ut Nt Mllm Dvlmt Gl t UN Mllm Dlt fmtl l t t jt, tbl fl glbl t. I J 2009, t SMWPC l f t lttv tt wt t Em Sl Cl (ECOSOC) t t Ut Nt wt t tt t tk m tvl t t bfl wk f t Ut Nt O f Wl P Cl tl m t t ttl fm f lg btw vl, t, lt lg t t f, t, tlt, t, t vmtl tblt t ft vt t Wl P Smmt. T Smmt l vt t glbl w tl, l ltl lv t wl t mtt tl, t tg b kwlgg t vt. S Swm Mv Wl P Cl tvl gg tvt l b t Ittl S D Mv Am Fllw & Yg I Dl Lf t wlw w tvl tg mb f mt ttv wt tl f wt l t. (m fmt : S Swm Mv Vlágbék Tá A S Swm Mv Vlágbék Tát (SMWPC) Ôztég Vwg Mmlw Pm Swm Mwj líttt kövtkzô záék jgéb: Egég kfélégb z tökvéük. Ek títák mgvt kívájk t lv ázól áz. Szték, mgkból tbél f ô, ágt, tltát, z gzágágt, békét, zttt, mgétét é mgbátát ktjzté z géz vlág fölé. A Tá, ml Swmj zttt mtééôl, H Dm Smt Pm Swm Mvjól kt vét, ft tálm zvzt, ml z mbég jbblétéét tvékkk. Ezköz z, g Mtm Gj üztét Lég mg váltzá, mt lát kz é S Mvj títáát Eg mb, m z Egb mél több mgvlóíták z gég é bék mgtmtéék ékéb. A zvzt lgfôbb élktûzé: 1. A vlágbék üg, klltál zmék, vllák é mztk között ábzé, z köl vlé é z gézég 2. A tl, mgété é gmá tztlt külöbözô vllák, ék é kltúák között, z mb é állt jgk vlmt z álltvlág é tmézt vélm. 3. Az gé fzk, mtál, tálm é tál jóléték lôgíté, Jóg m éltb z títáávl. A S Swm Mv Vlágbék Tá tlkzk z ENSZ Mllm Fjlzté Célktûzéz vlmt z ENSZ Mllm Nltkztáz é támgtj zk álvt, mvl zk lvtô é zükég léék z gzág, béké, ézû ftttó éltközöégk klkítááz Fölö júáb Tá klváíttt kézégét, g kzlttív tátb tlkzzék z ENSZ Gzág é Szál Tááz (ECOSOC), íg ktívbb jálj zzá vlágzvzt jó záékú kzmézék mgvlólááz. A S Swm Mv Vlágbék Tá lvtô élj g fómkt tmt gék, mztk, kltúák é vllák zámá, g ábzét fltk békéôl, tkáól, tltáól, z gézégéôl, z fjúágól é ftttó fjlôéôl. Ezk áb kmlkô jltôégûk z évt mgztt Vlágbék Cútlálkzók, mlk vtttk, g fkzzák vlágmétû ttágt, é flívják fglmt, g llk, tálm é ltk öték zükégk ttó vlágbék léééz. Ak bmttáá vállkzk, g kölöö tztlt é mgété jgéb, z gég külöbözôégb lfgáák ljá, mgvlólt gümölözô güttmûköé. A S Swm Mv Vlágbék Tá ézt vz Nmztköz S D Mv Am Fllw é Jóg m éltb zvztk tvékégb, mlk vlágzt támgtk mtá jtkt, lltv 2 ktív ézt B vzk t g zk tvékégéb, wt t fôkét Mtm vízllátá G é gmkk klázttá tülté. (Tvább fmáó:

3 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l Mtm Gj é üzt Mtm Gj H Mg It w tt t Ctl f I w wv G w. Ev t, G t mbl f -vl tt, g mt w t fllw m. H tml mg t fgt jt lt b m f lv tt. T t mg, w b t t t f lvg t l, ltl lgl blm. O, G w vt b wm wt k t Mtm t tll t l t t tg m wt t w t g f m. G lt t t wm k t m bk tw wk. At vt tw wk lt, G gt w tl t l tt t m wt w mfl f m. T wm w tf t t m tm. S k G w l t tll m t m tw wk bf. T Mtm tl tt t tt tm w t t t t b mlf b tg lt f wt. T t w w G lv mg B t g wt t. It t t G t mt, b v tgt wt t t mlf. T t vl ll vg t f tt, w mt b bl t lv v t mt mbl t t m w lv lv. A tt, w tv f t gl, t vt t t w fm bl f lf. Tf t vt t Tt bgt m t lt; I wt ll t mt tt t w tt lg t v tg t wt lt, t kw wt lg. (M. K. G, M Atbg T St f M Exmt wt Tt) If mt t g, G bl. H lv, tg t, b t v f mt vlvg tw wl f m. W m g G t w k. (Mt Lt Kg J.) Azt mták kkb, I fôvá tt v, l G ttózkk. Mtm G jkb z ôzkmtég é gzág zmbólm. Sk álják é kövtk ôt. Öökévéû títá z, g z gzágtlág é kgtlég ll ztt é gzág fgvévl kll l. Ez títá m tálm, ltk é öklóg gk mglááb lklmztó. A Mtmát gz flkt g z kfávl. A két, mj mg gkk, g g éégt, mvl át k. G fglm llgttt, mj zt mt, jöjjk l két ét múlv mét. Az z m éttt g, két ét múlv új lzt kfát. G kk tljíttt kééét, fglmzttt gmkt, g túlztt éégfgztá át z gézégék. Az z légtt, még álkzv kézt mg, mét m tt zt Mtm két éttl kább mgt. G zt válzlt, zét mt két éttl kább még ô mg túl k éégt vtt. Mt k tötét mttj, G élt títáát: Lég t mg váltzá, mt lát ztél. A Mtm ôztég é zéég bb z ó zób mgmttkzk. S m títtt lmt, mt ô mg m gklt. Hg mglák z gtmt é z gzág mt áttó zllmét, kék kll lük úg ztük lgmltbb tmtmét, mt ömgkt. Ak g élj lééé tökzk, m gt mg mgák, g z élt káml z ltét kkz látóköébôl. Az gzágk vló lkötlzttégm vzttt ltkáz, é ltô lgláztbb kjlttm, g kk zt vllák mm köz ltkáz, m tják m vllá (M. K. G, Éltm, vg z gzággl vló kíéltzém tötét.) Amb z mbég fjlô zt, G mgkülttl. Úg élt, glktt é lktt, g bék é mó ááb ttó mbég ké lbgtt zm lôtt. Ng kkáztt válllk, Gt m vzük zámítáb. (Mt Lt Kg J.) H Hl Pm S Swm Mvj H Mg Pl gt l, tkg tt tl l mtt t m. I lt, tl m mtt b t t, wt w t bl t t v v. It l t f b l l t mtl tg, m. I t wl, w mtm ftt t v mg, w v xt tl tgt bl t wl mt ll lvg bg. H Hl H Dmmt Pm S Swm Mv Pj, f t Stl Lg f S Alkj, S Dvj S Mbj f t tl l f tm, w. H tt t bl tt f G-Rlzt tg vt v t ll t t m f Mt. T tl Mt lg f Hl Gj, vt t m, tt wt t lg mt f t Hml, M S Yg S Alk Pj, f t gt Mtm t g f St Lk. H w Pmgw S Dvj, mbmt f L Sv. H Sk Dtt, Rjt. H Am Kl Rjt t m m t l Mt Kl t Hml, w v t Ab f L Sv. S Dvj t Mt f S D N Mbj, v t f lv, m wm, w lv fm 1828 t 1963 Rjt t wt I. Lv v lvg bg t lt m lf, mb t f Gl Tg f t wl f mk. Hl Gj, vt t t Almgt lv f ll bg t m j tg I t t f t wl. I t bl mk fllw t S Mbj tg, tbl m m I. T t l tl t vt b tl k fm ll v t wl. Kl b t g t v m f Mt, H Hl l l tm m w. H wk tvl f t wll-bg f t t wl f l, t, tl t vl, gt g. H g w: T lf f m wtt tlt mlt. H Hl Swm Mvj w t 11t Stmb 1923 tt Mm 31t Otb S t f tg fm t l l, f m t t v mg f t k f wl, vmtl tt, t ml t, t wll-bg f ll t, t v tt t lgt f G H Hl t : O All All O. Wl P Smmt v b l ll fft t. B ttg xml tg lf f vt t G v t ll lvg bg, H Hl Pm Swm Mvj b wll m t t ll k f t Tt. Ôztég Pm S Swm Mvj zmél é títá Tévé zt gl, g llkég tmá kvébé ft, mt m tmézttmá. Vlójáb llkég kkl ftbb, mvl z blô látákt tj mg, é llákt, mvl mglltjk z t gt. A tltá ttt-llkt gógít, é kölöö mgétéz, móáz é békéz vzt. Ngtká z z é bükt föl létük á, g kvétl zmélégkkl tlálkztk, kkk tál gáj flml z géz mbégt, z élôvlág gézét. Ôztég Dmmt Pm S Swm Mv Pj, kk gk kmlkô tál vztôj, l zmél vlt. Mt S Mbj tál tój, tzt á é mt véb végztt, m lé ktjô ó zlgált évé, lét z ömgvlóítá áltt álltát. Hl Gj, g ív zólíttták, tál mtlá Hmláj lgá mté, St Lk ôbölé, M S Yg Alkj vzttô vz, kk tó z Ú Sv mgttülé, Pmgw S Dvj. S Dvj jt Kl ámb élt. Az ám Hmláj zt Kl géôl, z Ú Sv lkóléôl kt vét. S Dvj S D N Mbj, mt vlt. Mbj 1828 é 1963 között élt Rjtb, Ézkgt Iáb. Ôt ztt, kööült é bölég káójkét ttják zám. Az géz mbégz zóló títáák özfgllá z A títák, ml géz éltmûvék özfgllá. Ek fô glt: Sz m élôlét lglább, mt ömgt. Ôztég Mvj több lklmml bját Iát, é ljttt vlág má éz. Müvé It é m élôlé át zttét vtt mgávl. Alklm vlt állmféfkkl, mg gú állm tztvlôkkl, zál é mtá mkákkl tlálkz. S Mbj títáák tvábbá ékéb ámkt létíttt Iáb. Ezk zt lk, llk fjlôét lôgítô köztk m vlág m ézéôl llk kôk z látgtk l vlág m ézéôl. Mt t kglm é álá fltá S Mvj k mbk gíttt, kfél mó, é kk llkét ltt mg. Éltét z géz vlág jóléték ztlt, é zám tült fjttt k ktív tvékégt, zál zféáb éúg, mt z kttáb, é gll mkáb. Azt vlltt, g llkég élkül z mb élt m tlj. Ôztég Mvj 1923, ztmb 11-é zülttt é 2003, któb 31-é létt mzmáb. A gázzttá z ô gmák zt flt, ívk z gûltk öz, g lóják kgltükt zttt mtük lôtt. Azót, g fzk íkól ltávztt, títáák flttáké, közt é bék vélm éljából, mgû köl vlé ékéb, zk mg évt Vlágbék Cútlálkzókt, m lé jvá Fölö, z ô títáák zllméb: Eg mb, m z Egb. M lé It féék zój Pm Swm Mvj It át tzt á, öztl zlgált áó fá vlt é m z gzág kô zámá. 4 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 5

4 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l M. B K-m Ut Nt, St Gl B K-m Fôttká, Egült Nmztk Szvzt O T Ittl D f P, I Hv Sml Mg f All: W Mt Dm! W Mt Hv P. Az ENSZ fôttkáák üzt z Nmztköz Bék lklmából: Eg gzû üztm v mkk: L kll zlük fgvkt! Béké v zükégük. Mg f t Ittl D f P, 21 Stmb VIENNA, 21 Stmb (UN Ifmt Sv) T Ittl D f P glbl ll f f -vl. It tm t flt t t f w, t t lv t fll. Mt f t vtm f flt wl. It vl. Ft, mt, l. Wtt t v lttl f mvg t lv. Lttl f g vt. Oft, t w wk blf f t wl l tgt. Jlt, ml fl, mt wk, Ut Nt tff k v ll f tmlv ttk. Cmbtt, wl, m l t t t l l t f lf. O t Ittl D f P, I m ll f tm tt t t w. A btt w. T t f. W l b g tt w btw t g l ft. Dlm gtt bmg m fqt. A v w Stt t b tl tf, t w tt vl f t fft wll. T m xml w t vt f v fll b t v f t. I l w fm t w ggmt f t ttl mmt t f l mmt. Tt w I v l t WMD-WMtDm! Cmg. A lg w xt, - f. O t Ittl D f P, I v ml mg f ll: W Mt Dm! W mt v. I l t l tgt t wl t j t fft. St t Ut Nt, t f B K-m Bé, ztmb 21. (ENSZ Ifmáó I) A Nmztköz Bék mztköz flívá fgvzüt é z ôzkmtég. Ak z j, g ltögjük, ml ttt á é ml zöû kövtkzmékkl zjlk ábúk, tvábbá z kötlégükö, g éztltéékt ltôlg béké zzük. A kflktk lgtöbb álzt vétl. Ôk áttl vlk: ák, ák, gmkk. Bék élkül zt méük, g jbbá tgék éltükt. A, g kküljk zgéégbôl. Gk zk éltkká válk, kk é m vétl mbk ékéb tvékkk. Újágíók, gézégüg lgzók, mtá lgzók, z ENSZ mktá é békfttók m-m kétlk vltk zmbéz l támákkl. A k, k, zállítók é támgtók tvább kgtlül mmb vzk z mb élt étékét. A Bék vlágjá mlékzttk mkt, g v g mák, g jbb út : bék útj. Bátít mkt z té, g g tkábbk ék között ábúk, flk g gkbb válztják lmá é táglák útját. É é még kk látzk, mk mztköz zkítj zét z állmkt, g mgv kllô kt bék gôzlmkt,. Szám él mttj, g bék kévlô má többzö kl lgôzték gûlölt gjt. A mztköz közöégk z tmfgvk lfgvzéék ügéb vló métlt bklóáából mét mítk. Ezét ítttm útjá WMD L kll zlük fgvkt! kmát. Egéz g, míg ká k gtl l fgv létzk, k m lt bztágb. A Bék vlágjá g gzû üztm v mk zámá: L kll zlük fgvkt! Béké v zükégük. A kém z mbkt z géz vlág, g tlkzzk z z ôfzítéz. Támgák z Egült Nmztkt é vgék k ézükt bék mgtmtéébôl! B K-m 6 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 7

5 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l H Hl Vwg Mmlw Pm Swm Mw T Itt f t Wl P Smmt Ôztég Vwg Mmlw Pm Swm Mw A Vlágbék Cútlálkzó kzmézôj Vwg Mmlw Pm S Swm Mwj, kw Swmj, t l f Pm S Swm Mvj f t S Pt Pm. H Sg f t m wl w t g g t lf t t v f mk. H t t f t wlw w tm Yg Dl Lf. A Amb f P Avt f Wl P tl f f t t tl tg f V lt St Dm, f t lt f b tvllg t wl mtg lt w f lvg, t tt f vmt, t fl xt f ll lg t, lt l tm tg tl, t tg. H tt m mt jt tt l Rwt Hvtg, Rftt, t tblmt f Hlt Et Pgm. I P Lv T Aw t Wl Cflt Ev vl At Yt l j. S t t f t v vl l b tvllg. Bt w? Ev g t, bt w gg? Ak lf t qt: W m I? W I m fm? W m I gg? W m I? W wll I g? Utl w v tl l t w t t qt fm t t f w mtt x, w wll t t. Kw t Slf t lt t ll blm t w t ll qt. T m l x m g, b tl ffg. D,, g g ttl l fm g t fl tt. W t t lv t k f g, wt g, t lt tg fm t. A lt m t bl t lv tgt t l. T t t g tl mgt lg, lttl t mgt lt b f lv btw t. It g tm t mtt lv t fllw m, t ll f mk, t f tm. W l w lv k v f t bl lt. Gt t w ql mt m f ll. I t wl tt w l l f t w vlv w. Mtm G, W t t t, w t t t. O l b f t wl wl f ll t w lv t lt. W k G t l lt t. Hw w t v ltg wl tbl vlmt wtt ft tg t tt f t m m? T ft t tt w mt tk t bg Lv Rt t t l t w tt v xt f lg tm. P t b bgt t mkt; t l b vl wt. A Yg wl, lmt. R g, g, lt w-tkg. O t t gv tg t t flg, t lf tt gt tm t gt. Gv tm fgv. D t vlt ll, mtll mtll. Nv b t f t t, ll t t mbmt f G H t Ft f All. All m fm Hm, H t ltmt. G, wll ll. W gv Hm fft m mg - w ll Hm Ft, All, Iw, Dv Wll, Lv, t gt Slf, Tt. T m mg f G t l t f f t t. A m Gmt Bgw S D N Mbj, Lv v lvg bg f t m t lt m lv lf. Pm Swm Mw Vwg Mmlw Pm S Swm Mwj, kt Swmj év m vlág, Pm S Swm Mvj títvá, S Pt Pm mtláák flttój. Ô m vlág böl, k k fjúágától kzv z géz mbég zlgálták ztlt éltét. A Mt vlágzt lmt Jóg M Éltb zék mglktój, Bék Ngkövt Vlágbék Vélmzôj vék klt é zát m ltlmzój é tój. Ebbél môégéb több, mt ég évtz fáttll jáj vlágt, g z gézég éltmót, köztvélmt, vllák é mztk béké gmá mlltt éléét é kölöö tztltét gít lô títáávl, mlb mk g gúl k tl é mgété. Swmj zám mtá é köztvéô gmt kzméztt, l élál z ôvízgûjté é z ôk újtlíté, vlmt zám gézégvlé é kttá tézmét líttt. Blô bék é ztt Válz vlág kflkt M gé At Yt végtl tzá éz. E vlágmég tmté ót gé llkük tzk. D vá? Mk vg m, vá gkzl? Kéz mg mgtól zkt kéékt: K vgk é? H jövök? Hv mgk? Mét vgk tt? Hvá fgk kül? Mg, míg gzá fl m mtük válzt zk kéék ját mtáók tztlt mélégbôl, tvább k. Im mg ömg z mglá m blémák, é z válz m kééük. Az mb lélk k jót, zt é lmtl zvét élt át. A vág, büzkég, z g é kzág álló kélltt bükt bb, g léjük végô élkt. Tvább élük ttlág ötétégéb, l g, gûlölt é kttôég válzt l bükt gmától. Ek kövtkzmékét z mbk kétlk úg gütt él, g kll. M légég tl vllák között, kél kltúák tztlt gmá át, é tlj ázk mztk gmá át ztt. Lgfôbb j k, g kmtk zttükt mbták, z géz mbég át, é mákzzk étük. Szttükt é jóágkt kll mttk kk, vé zt kötlék. Ng lélk z, kb glô mát é kööült lkk m át. A vlág m lztéb zkét mákzk kll, kk ábúzk. Mtm G mt: Nm zmélt gûlöljük, m lktt. Imák z géz vlágét zóljk, é mzkét, kk z blgó élk. Kéjük, llg mg mákt z It! Hg mélték ttó vlágbék é ftttó fjlôé lééét, m jvítjk k lôzö z mb lm álltát? Az lô léé, mt tük kll, z, g Szttt é Tztltt ébzük ttkb, g mggógítk égót mglévô bkt. A békét é blgágt m lt bzz; k kfjlzt lt, blül. Eg jóg zt má, g klátz gét. Mj l kzágól, gól, kttôégôl é zûklátóköûégôl. N k zív, é ét mg mák mb ézét, éltlztét é mg zámá jgt. Aj k blgágt é mgbátát. N tég ôzkt kvl m fzklg, m llklg, m ézlmlg. S lég má kök z kzój, mvl m tmtmé It mgttülé, é ô Mk Atj. M ôtôl jö, ô végô. It g, é mb tt lkk. Külöbözô vkkl é kémákkl ázzk fl vzzük Aták, Allk, Ivák, It Aktk, Szttk é lgflôbb Övlók, Igzágk é íg tvább. Itk mg kémá létzk, á mb él föl zíé. Ag gmtm Bgw S D N Mbj mtt: Sz m élôlét, m jbb, lglább, m ját mgt. Pm Swm Mw 8 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 9

6 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l Mg Dv C Mg Dv C AO üök lök T H Hl Vwg Mmlw Pm Swm Mw Wl P Cl f Swm Mv JMÉ Közt, B Bt, Hg, D Swmj, Gtg blg fm m f St Atl. Y wk f wl gt wk! Vl b. Pvt g m vl fml lv wtt. Y m t wl m. Fm tm t f t wl l t m f, bl t mt tlk wt gvmt l w g f t. I m w f vl t f ll t mk f m t l. I tt t tk mg t t. T Wl P Smmt 2009 l Bt t lvl t f Hg v mtt tbt t t lg f t lt t t f m l. T tm f 2009 Wl P Smmt I P T w t t Wl Cflt xtml mtt tm. S m f t wl flt t t f g, t b f w, m, lg tl. Dmt v t vl bm mj w t b t t. T m l wl ll t vtbl l tt g bl tt lv g tm. Y g f! Y mb wt, vl t w f lv bm. Y mg f I P l t w t flfllmt w g l lv t lv tbt t wl mmt t w wt wl flt. A t Wl P Smmt 2009 w w m l m tgt t lt t t t t t tk t mg f I P t l t t w lv bt t t wl. I t w w j v m fll lg t lv t fl flt tt m mg t wl. Tk, Swmj. It gt t kw, t b f t t l m. Y l, Ôztég Vwg Mmlw Pm Swm Mw ézé Swm Mv Vlágbék Tá Kv Swmj, Kélk, fg él-ztál bát üvözltét é áláát. A vlágbékéét fltttt mká ügtô flt. Ol k z ôzk vlágb. A zgéég övkzk, gtg métlégb élô gé é lá. A t külté zt külté. A vlág gk g bült vztô géég vg, bék külött, mt l, ltôég ílk zám, g zágk vztôvl tlálkzz. Bz, g zv z ôzkmtégôl é m tmtmé tztltéôl mél tát gkl ájk. Imákzm zét, g mgzívlljék títát. A Mgzág zé fôvááb, Bt ttó Vlágbék Cútlálkzó g ft zzájálá blgó góglááz, zükégt zvôk támgtááz. A mt Vlágbék Cútlálkzó közt témáj: Blô békévl vlágb zjló kflktk mglááét t ft glt. A vlág kflkt közül á é á kzág, tlmml vló vzélé, fjgûlölt é vllá tülmtlég tmék! A mák fltt tlmzzé, z ôzk lávt é mbl. Sj, túlág k ttják zt lkülttlk, m bízk bb, g váltzá ltég é gôzt ztt é jóág. T mé íök vg. Szmélb ttít mg mzt, mvé bék é ôzkmtég vált, mt ztt j lét. Títá llk békéôl ktljé ígét. Ltôégt újt k jó mbk z, g mgáb mgtmt, éltévl zzájálj vlágközöég kflktktól mt, gt éltéz. Ez mt Vlágbék Cútlálkzó ltôégt újt kkk, g tlálkzzk gmál, mgllgk tég, mj llk békéôl zóló títát évéíték ját éltükb é ljtták mákz zt vlág. Ekkét z gkél zbb tlkzk zzá, g gítük mgl fájlm lltétkt, mlk l k kát kzk mütt. Ng közöjük, Swmj! Ng mgtztltté zámk, g mtük tég, g közl bát ltük, é g támgttk zt é mgzt kültéb. Szívél üvözlttl Mg Dv C üök lök Mg Dv C AO V Gl 10 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 11

7 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l Rv. Rlw Wm.lw T Hg Pt, S Sb Rm Tml Rlw, Ktg S Lk. M. Róbt Dt Cf Rbb, Dt f t Bt Rbbt, Hg Gll I v q f tkg t t Wl P Smmt. Ufttl I l t tk t t g t tm lll t t Jw Atm Ft, xtl t tm, 2 Otb t bgg f t Skkt t Ft f Bt. Uf l kkt lmk S kk f v. Wt t tgt I k G blg f ll t tt f t Wl P Smmt. I w fl wk ftm. Atl f 8t Wl P Smmt, t b l 2-4t Otb Wl v bm v w f t t t fft tg t 21t Ct Mllm Gl t b Ut Nt. W ll tgglg f ttg t gl. Bt w t bl? W ll wt,, fl -xt wt t. Bt w t l ffg t wl t t fw blm. I, t l b tt t w m blm gt t v bf. T w tt t lt t blm t t f t wl t l kwlg tl f t xtl wl. T qlt f lf t xtl mtl g. F xml, t t m Bt wll t ft blv lv vl t, bt t w bl t f ltg b tg t w lg tgt. Gtm B w tt lgtmt gv m t t fllw t t 5 (fv) t t fllw gt fl w f lf w l t tt Nv b vt f g km t lf ft lf. If w tgt B tg l lf, w wll b bl t lv ll blm tt tl fl m. Wtt, t mbl. If w ft tbl wt m b tg tl t, t wll m tll, bt f w t wl l wll v b v- mtt w l mg f t. W ll w f wl bt wll v b v l w ft tbl wt m l t t vl qlt. W ll kg f t f flt bt t b m fm t wt ttv m mmt. Ol b tg wt w m lg t t m w t v t wl. I k blg f L B Tl Zm t w t lmt vl tt ll m bg m lv m wt glbl m. I m ft tt t 8t Wl P Smmt wll mk mlt f mtg t tbl wl. Lt m xt m bt w f t g f t f. M ll bg b. Rv. Rlw Wm.lw T Hg Pt S Sb Rm Tml Rlw, Ktg Slk. Közöttl vttm mgkéükt Vlágbék Cútlálkzó vló ézvétlt lltô. Sjált mó zb ézt v z m tk, mt z ôt gbk z ôz zó ükkl, t któb 2-á t kzôk Szkkjz, Sát Ü. Ufjz lé zkáz öljmó é tjz k fölék béké átát! A Vlágbék Cútlálkzó öz éztvvôjé z glttl kém I-t áláát. Tvább k mkát kívák Öökk. Zá Tb ázt, Nmztköz Mzó Gülkzt M. Tb Zá Pt, Ittl M Cggt, Hg Rt Ogz, Tk f k ttt vtt tt I m gg t flfll. I t mg wt t: Pl 4:6-7 B fflt f tg; bt vtg b lt wt tkgvg lt qt b m kw t G. A t f G, w t ll tg, ll k t m tg Ct J. M G bl wk. Tztlt Szvzôk! Közööm mgtztlô fglmükt é mgívákt, mlk lgt kívák t. Tztlttl Üzm: Fl. 4:6-7 Smmét ggójtk, m máágb é köögéb mk álál tájátk fl kéétkt It lôtt; é It békég, ml m étlmt mgl, mg fgj ôz zívtkt é glttkt Kzt Jézb. It álj mg zttb mkájkt! 12 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 13

8 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l M. Ktl Klm Rbb, Sm Slm Pgv Jw Cmmt M. Rm Dm Ut Nt Stff Rt Cl, Pt T ft gv mmt f Jw ft t Hlt tk t m fm f t lt Jw Sm Slm... Gv, k blg... T Hbw w lm m t w lm m mlt. Bt v t m g. T mmb f m mmt v bg fllwg w w t t f t l t mlt. T Jw mmt lt t t fm O ll, ll. Tw, w t t mm fm t T: S má Jzl, Ááj Elé, Ááj á T m Lt Il, T Etl G, t Etl O. H t m t mlt, t tt l ll tg. T tt t ll f S má, t Hg lg l, Táb Bél, xl t lt btw t O t M fllw: T l mg f lg t ll t ft m t t ft. Bt ft m mg m tt: l ttm. T t ft m; t l ft m. T ttmt t f t m xtg t w; ft l fg tt l wt t. T M, t mlt mg, t f t ft m wt ll t g tt. S l f m/lf t M. S l m/lf, vt / lf t t, l / xt wt t xt f t, tk lt t mlt f t M. T lf tk l t l wt m lf, t l bv m/, bt / l bm ml wt t M. Hwv l f l xt wt t M. H mk t t bt f / lf t t m tm, lt m/lf b t bt f t lf. B g bt, bm : f t l t t, w v t t, t f t tl tv lg. [Táb Bél: A zóág két útj (T tw t f Jw), 61. ll Pt Szl Kövkó, 1939, 1990] M bm t f t tl tv lg tg lzt f t tt v t t bt b bg fm t mg f G. I t Jw tt, t m f t; t TIKUN OLÁM: t lf tt fllw fm t l f g t wl. T TIKUN OLÁM b mtt t Rbbl tgt f l 2,000 ; w t Et Ct t b f t m vt. At t m tm t Cf f Wl P bg, Skkt, t wl-w Jw vt ftvl. T l mtl t: w ltll ttg v tt tt ttll t b lttl tbl w tkg bt wt tt wt gg fgl w wl. W wt w t l t. T mt vl ftvl f Jw m b t mg f kkt lm : t m tm w t 70 (mg ll) t ll t tt tgt, wl bv tm t Etl fl t lt f. I w t tt f t mtg tt t x f kkt lm, tt t tm t xt t wll f t Tt f P t ft wk. L lm Rbb Klm Ktl Sm Slm gv Jw Cmmt T Ut Nt Stff Rt Cl gtfl f t vtt t tt t 2009 Wl P Smmt. It tm, I P---t Aw t t Wl Cflt tll lvt t t wk f Cl w k, tg vl lb t, t llw Ut Nt tff mmb tt t vl tt f l qlbm tqllt w wll t tm t lf m t ft t f wt, mg btw l. Ut Nt tff, t f St-Gl B K-m, vl f tlt kll, x t. O Stff Rt Cl k t gv tt tlt kll f w, wl wvgl fl, l t w lv t f t ftt t t mlmt. Wt tg t g t, t mvmt f gfl, t f mtl t, t t f wk f t, t f ml t, Ut Nt tff v f t bl f t lv t wk. A Swm Mwj, w mt t l t t t, w mt wlm t. Tt mt f bl, bt v, qlt t tt tv, lv tt t t f w, wl t lm, gt t m. A tt l t m f t tvt tt Ut Nt tff mmb w, t, t wk. T Ut Nt Stff Rt Cl t t, b, b tm gl f t tt t t wlm t t Ut Nt mb wm, m gzt f tt lk Swmj mlf w gl t w wm, blt bg. Rm Dm Rm Dm z ENSZ Fgllkzttttk Rkáó Táák lök Az ENSZ Fgllkzttttk Rkáó Tá álá közöttl fgj mgívát Vlágbék Cútlálkzó vló ézvétl. A útlálkzó témáj: Llk békévl vlágb zjló kflktk mglááét zámk külöö ft. A m tézméük zzl fgllkzk, g klbk é gültk bváávl káó ltôégkt bztítk z ENSZ fgllkzttttk zámá, g mgtmték kgúlzttágt é glmt, m fltétlül zükég vták gklááz: bék ügék lômzítááz zágk blül, é ék é mztk között. Az ENSZ mktá, B K-m fôttká ú zvvl, g ttéggl mgáltt, kéztt, tztlt é lkötlztt zmélk. Ttültük tökzk, g ttég é kézttég btkáb kfjttt lktl zkm tvékégük mlltt, mkták zmél élt gzgjék zbô tvékégk áltl, ôt zké, kkkl mgzttják élmékt. Mgkük kválzttj k lgmgfllôbb zbô lfglltágt, lg z ká lmélültégt kíváó jóg, k mzgát fjlztô tá, g tágt gélô mûvézt, mûvéz lktá mlkttég, vg z mz, m gít gúlt tmt éltükb é mkájkb. Mt Swm Mwj mt: m k mgétük é tztlük kll gmát öülük kll gmák. A m lmélülé zív môégévl kgézült ktvtá vázlt békégt zül llkük mélé, z glm é bztágézt g gákt zbít fl. Pt z k ktvták z lôfltétl, mt z ENSZ mktá túítk mkájkb é éltük má tült. Az ENSZ Fgllkzttttk Rkáó Táák g öömé zlgál, g zt lôgítt é mg éült áltl, g z ENSZ tmb külöttégkt fg, kváló féfkt é ôkt, mt Swmj mg, kk gllkû mgztják vlük bölégükt, é tákkl é géz léükkl mk jvát zlgálják. Rm Dm 14 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 15

9 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l H. E. M. Stj M Pt f t Rbl f Ct ˆ D tt, m f, It gv m gt l t wlm Y Hl Pf Mmlw Pm Swm Mw, t tm gt tt f t Cf. A f wk f H Hl v b t bjt f m tt f lg tm, t m t t, ll t tl, ll jt fft g w f t g g, t, t, vmt tt tbl vlmt gg tmltg lg btw vl, t, mmt lt. S f, t glbl m, w fg t, bgt m llg flt. Sml l-t lt f tt f t t xt. Tt l l t lf gl. Wt t t btt m bl ft lm l m mb f lbt t. T, tt l, bl fg m lltv blt tg tg v fl t. A t f t glbl tt, Rbl f Ct l fft b t vt. A ttm vl I t tt vg bl tm f llg ll mtt. Ht t bt w, bt l bt t tmt t t mt tt b m qlt b ll f. Tkg v g lf, M Al, t gt l f t Rm Em St l : B w tgt ql[ t t tk t m tt t b t w f m; bt f tg wt t w f v f m, blv tt t wt t w m. Ev m t f t wl wt w; wv, t tl m tl tlf m vlv v tm tmltg tv g. I w Y m Y bl fft t v fg t tw t wl. Ôxlláj Stj M A Hvát Köztáág Elök Kv éztvvôk, kv bátm! ˆ Ng g öömt zz zámm, g üvözöltm Ôztég Mmlw Pm Swm Mw Pfzt, é Kf gbült végt é éztvvôt. Mvl békkfákt é Ôztég mkáját égót éklôél fglm, mgtztltté zámm, g támgttk, külöö z lklmból, ttág mléé kfjttt m gíttt ôfzítét z l jkb gúl tültk, mt bék, tk, kttá, köztvélm é ftttó fjlôé, z gék, mztk, közöégk é kltúák között ábzé bátítá é kté. Mzág vlágmétô gzág válág, mlll zmbézük, zám kívát é lltétt ztt. Egzû é gétlmû mglák l áú ézégk m létzk.. Ez áltláb gz z éltük. A jbb jövô mglzááz llk glm é tztág, é zám ltökélt lkt v zükég. M z állmfôk, közzlôk é mé közö fllôégt vlk bb, g m támgtják bék-mgmzlákt. A glbál közöég ézkét Hvát Köztáág éttt zkb z mékb. Állmfôkét é gékét látm, g válág é kívák jé blô bék é gúl mgzzé m ktk ft. A tötélm mgtít bükt, g létzk flmlké é tlá,, g tázttk é kttók lgük mk közö mb létékk vélméb. M Al, óm blm g lkój é ztk flzóf, átglv éltét é lkáát, zt mt: H t ô m lég flt, gl, g z mglj z mb kéégt; vlm blül v z mb kéégk tá, kk ggj bb, g t ké vg á. M flmlkét é tlát mgélô mb éz g gézk, zb ktk tömg küzöbztj ôvl övkt ztív váltzákt lôézv. Sk kt kívák m ôfzítéükb, mlll álk m mbt, g tlálj mg blô békéjét vlágbék léééz vztô léékét. 16 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 17

10 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l H.E. D. Dl Tük Pt f t Rbl f Slv ^ H.E. M. Zljk Km Cm f t P f B Hzgv ^ 18 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 19

11 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l H.E. M. Rjt R Amb f I t Hg T H. M. Mk R Pm f St Atl I xt m wmt bt w t v tkg t t 2009 Wl P Smmt Bt. I l ff m gtlt f gg fft t t mt tg m t glb, w bt t vmtl lt f lt. T vt wll g flt t blf mg f Mtm G Swm Mv, m f tl w v gt mt t. It wll l b ff wt t l, l t f S Swm Mw, wm I v kw f mb f. I v t m tm wt t Swmj, bt St Atl vg vt m Rjt, I v lw t w l tl tt t vmt vmtl t. I v bf Swmj t g w mkg St Atl t f w, l gtml g w t t l t t f tbl. I Stt wtt -ltt, I wt St Atl t v 33 t f t ltt gt fm wbl b Swmj l b v tv f gm t lt mll f t t mv b-bbg t v q ll bvt. I t 2009 Wl P Smmt v wg tl vt f v vlv, I w ll t v bt f t ft. Mk R Pm f St Atl Mk R Dél-Aztál mztlök I ô vlzáóják lglt: Ekm t, v b vt: Az gzág g bölk külöfélké bzélk ól. Ez öök évéû títá. Gkkl t jlükb új mg kll zláítk tl, vllák, mztk é kltúák át tztlt, kölöö mgété étékt. A kll tökük, g móát tmtük g é llk-zllm zükégltk között; vlmt mb é mb, z mbég é tmézt vzáb. Rjévló, g Vlágbék Cútlálkzó któb máká kzôk, Mtm G zülté já, mlt z Egült Nmztköz Nmztk Szvzt z Eôzkmtég Nmztköz Nják lváíttt. Gj lôtt úg ótjk l méltóké tztltükt, m éltükt z ô ktítá tj át: gzág é ôzkmtég. Elmémt fjzm k S Mv Vlágbék Ták Vlágbék Cútlálkzó bt üléék mgzvzééét, é lgtljbb kt kívám tlálkzó ézvvôk tökvék mgvlóítááz. Rjt R z I Köztáág mgzág gkövt A lgmlgbb üvözlöm bt Vlágbék Cútlálkzót, é jókíváágmt külöm m éztvvôk. Gtlálk m ôfzítéz, mlll mgétét é móát kíváják mgtmt é támgt vlágmétkb, é flív fglmt blgók közt gézégék ftágá. Az tlálkzó mgt k mgmlékzk Mtm Gól é Swm Mvjól, bék é tl kévlôôl, kkt vlág ál é g tztltb tt. Az mé újft z Ô títák jgéb zjlk, é z át v átttv S Swm Mwj mgû zllmégévl, z Ô lkézlévl. Ôztég Swmjt jóéá év v zém m. Egütt lttm vl Dél Aztáláb é llátgttm ázztá ámjáb. Mg g bültm böl mglátát é gklt tvékégét közt mgóváávl é közttt vlél kltb. Tájékztttm Swmjt ól, l tt mt Dél Aztál zél- é gtmk g flzálááb. Ozágkt, g g, tvább ftttó gzált útjá kívájk vzt. Tvk zt vízg ááb Dél Aztál gflzáláák 33%- mgújló ôfákból zámzk mj. Kml támgtá vlt Swmj ézéôl, g k mlló fát ültttt l álk, m ökkt lvgô zéx tléét, lôgít z tt közt átl bvztáák mgóváát. Rmélm, mt Vlágbék Cútlálkzó mé lz, é zé tál élmé m éttt zámá. Kém, fgják lgjbb kíváágmt flttáz. 20 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 21

12 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l T H. S Ak j Glt Cf Mt f Rjt I m gl t kw tt t 8t Wl P Smmt bg gz b S Swm Mv Wl P Cl t wt t Hg U f Yg Dl Lf t Bt 2-4t Otb T bjt f t mmt I P t Aw t Wl Cflt xtml lvt t Stf-t flt tkwl f t. W t jt, t flt. T m ft xltt, vt, t t, t mzg blf tt l t flt t t ll ttl lvl. Smll, t gtt llg bg f b t mk t f t wl fm t tt f vl t. T tt t tt t tl t. I l b lg lgt f, -vl lf-tt. O V g t t tm Mtm G t m tm wk t tbl fl -vlt wl. T V -mt ttf tt -vl fmtl t I w f lf. Mtm G -vl w f t tg. I t mt vlbl tg tt w ltvt. If w b gtv ttv tgt, wll lw m f. T b t t wl wtt vg t. H, t wl flt b lv l tg. I v m bt w f t f t Smmt t v t b bgt t t wll vb t t -vl l lf. Ng öülök k, g S Swm Mv Vlágbék Tá Mg Jógzövtéggl é Jóg m éltb z zvztvl güttmûköéb mgz 8. Vlágbék Cútlálkzót Bt któb mák é gk között. A útlálkzó témáj Llk békévl vlág kflktk mglááét kívül ft m küzlmkkl é kflktkkl t vlágáb. Al gzágtlág v, tt kflktk vk. Szám tézô, kzákmálá, zgéég, kó, fáá, mbtl mggôzôék vztk özákz l é mztköz zt gát. Ezét lgfôbb flt m z mbég zámá, g mgzbít vlágt z ôzk é tzm vzélétôl. Ez vzél m k gtl zágt fgt, é több k lt. Az flzóf mg fáklfé vlt bék, z ôzkmtég é ömééklt útjá. Az vék k ô böl éúg, mt kkb Mtm G t ôfzítékt tttk béké, ôzkmt vlágét. A vék békmták ék bzítják, g bék é z ôzkmtég mg lvtô étékk vltk z k zmléltéb. Mtm G zt tttt, g z ôzkmtég z ôk fgv. A blô bék kfjlzté lggbb k, mt k btkltk. Ngtív é tktív gltkt ôzgtv llk bék m étô l. A külvlágb m lt bék é glm, llkükb békég. Kövtkzéké, vlág kflkt m ltók mg máké, mt békéggl. Sk kt kívák, é lgjbb kíváágmt külöm Cútlálkzó mgzééz! Rmélm, g tlálkzóól kézült kvá mk zámá öztözô ô lz z, g békét é ôzkmtégt vg m éltéb. Ak Glt Rjt mztlök M. A Gj B 1934 Db St Af t m f lt lf I wkg jlt mtg l m g f t t l. Alg wt wf S bt 123 b l fm t tt l tm lvg m t wl. T l bg Ct f Sl Cg w tfm t lv f mll vllg t wt tt f Mt. I 1987 S A m t t US 1991 tt t M. K. G Ittt f Nvl t t Ct Bt Uvt Mm T. I 2007 t Ittt w mv t t Uvt f Rt, Nw Yk, 2008 A g fm t Ittt t tt t G Wlw Et Ittt wt t m t bl b t l f t v l f t wl. T ft l wll m tl vllg wt I. S: www. gfl.g T G tk t mg f vl t f t f g l Uvt t t US m f t Wt Wl. Pblt: T Lg f Lv; T Fgtt Wm t Lf f Kt, wf f G, vl t. G Ct f P B A G, g f Mtm G (F/Pt: G Wlw Et Ittt, USA) Lvg wt m gft, t mt M K. G, ml m t t Swgm Am Ctl I 1946, I l lt bt l wlvw tg ml, tbl t l. Pt f m l t w wt m w w wl t t v tt ml g wl tt v. I w 12 l w t t f Em Ak, t t I mk, w t l. Tt ft I k gft wt w t f w t b tt. I wll tll t t f t I Kg w, lk t, bm v bt t mg f. T Kg l lg vt kgm t m tg f. T w t m lgt bt tl l m wt t tt wl tf t kg. A fw lt, gft, wll-kw tlltl fm t tw m t t t Kg k m: D kw t mg f? T vt : N, bt I kw m w. H ggt tt t Kg vt l g w lv jt t t Kgm: H t l t m wll v t vt m, t vt xl. T xt t Kg vt t g k m t vxg qt. T g qtl wt t t t mt lt wt g f wt l t t ttt lm f t Kg : H w. T Kg w zzl. Wt l g f wt v t wt? Hwv, t w t w g t Kg lft wt t g f wt tll lt ft. At t l t Kg t f lttl gl bx, fll l t g f wt t bx lk t f. Ev mg t Kg t bx t f t w w, f, f. Svl lt t vt t t Kg gl k m t xl t m. T g gv m t g f wt I t kw wt wt t wt, t Kg. T tlll l: T w ml. If lv t g t gl bx t wll vtll t tt wll b t f t t. Hwv, f t g lt t l llw t tt wt ll t lmt t wll t gw wl v wl fl f wt. T l t mg f, t tlltl. If f f mlf lf g t jll t tt wll wt t vl. Bt, f w f lt t tt wt ll t lmt, lk t f wt, t wll t gw t wll b ll v, gft xl. I m m f t t b t tm f t f bt fg t fltt wl. Wl I g tt t mtt f vl t k I blv t qll mtt f ll f t t t tt f ll lvg tg, ft, wt ll f t. Rtl, I f mlf btg t v t wt f w t 50 tll t t wt w t b tt. I w g m gft gmt tt t f mt b mlt wt t wk f m t. O l wl lftm g f wt gl-m vt glt t fml mmt ltgt. T t t w v fg tt t j t lfl. M gft lg w tt t mt b tt l tg t lfl v f t mv t. I tg t t, gft, t m mtt t mmb. Ft, tt w t t, lf-t vl tt w l t b tt t l w lv t bt t. Tt w ll t-t t-lt t-t. N t, vl, xt t lv wl gg t vlt tml tt m t wl. S, tt t m t b f w vl. P m tg wl mmt tt t lv, t, tg, m t, w w lv t t lv fl t. T t lt btw vl btw t wll b blt mtl t g. 22 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 23

13 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l M. S Km B Dt, B Ifmt Tlg T l f t f t m fflt tg t v t g. O wl t t gg tg v g tfmt t f ltl lgmt, l tm, ltl lg tl. I m m f t w f Swm Vvk, Amlt t Dtt, Hm P t Dt l b t b f gwt f v lg, w mt mlt t t f t t t v t vlt. Wt w t lt f tgt t f t. I m t blv t t t jt t gm. A I l blv tt vl t tw t t t wl t lg. I m b t tz f tl t bt I fl tt I m glbl tz; t w mtl lk v t w t fm t f gt lt, b t tl t ltl. Swmj w fll-bl ml lt fgt t t f bg. H w qtl w f Skt gv tl ttt t t Vt f t lft f tm. Stgt, tgt wt t U tt w fqt f. H l t gtt t t-blg. I g f t fl t t lgtt jt t tt gt m. H w gt, f, mlx. A Yg f t gt tl lvl t mm wt t tt w f t tm bg t wl lf t t ml tl lft f t f mt, tt w I wl b m t w Sb B b tl g Swm Vvk. Aft Vvk m 1902, lg-ll mvmt t tg t lt f Ab G, w, wv, t k lf fm lt, b 1908 bm f t fmt ltl l f I. I m, tlt w w t lt, ltg t fm lt 1909, tlt lt t t b t tgt tg t lf f Lkm Bl Gg Tlk, Mtm G Ntj Sb C B. Mtm G m v lv fft g bt mg f Am wll b tg t gt. W gll t ttg wt lv f l w t t fllw ftt. T t wll b t bt t wll b. T H. M. Al Gj kvá Plmt f t Cz Rbl, T St, 1t V-Pt D F, I ll t vtt t t Wl P Smmt 2009 l Bt. I m ll tt t tm I t t vtt. I t tm f t Smmt I wll tt t ffl j t Sv l lg bf. Aw I wl lk kw lt f t mmt f xml wtt fm. I w t v tgglg f t wl! Y l ^ Al Gj kvá Plmt f t Cz Rbl, T St, V-Pt ^ A blô bék lég zív é z lm tztág, mt kkb é étközjkb gát éz mgvlóít. Vlágk ltk zövtégk, tálm zkák é vllá tl tültk mgké kívül z váltzákt él mg. Swm Vkk zv jtk zmb: M vllá fjlôéék z lj mák zllmégét bfgó, gkk g játágát mgôzô Bfgá é m Rmblá; Hmó é Bék, m g Vélmé Külöbég kll, g lg. Am mág zükég v, z glt tztág é tttk mögött lévô záék ôztég. Mgm ézéôl, kkl kább vgk gklt ôzt ív, mtm z ömgkb álló lméltké vg gmáké. Abb zk, g m mbk kötlzttég vk zág é áltláb vlág ááb. Ltk g kkét zág lk, gkk zt ézm, g vlág lgá vgk é z z lzt, mk zzák ló lókk, ká ltk, ká tál élt gjk tttbôl kll áót mítük. Swmj éltô, féf zmélég vlt, gb ízg-vég. Ebbôl kövtkzô Skt tztlôj, k Vt-t ftá flmlé ékéb, gklt lvé fíttt. Eô, ô z, mt z Uk títk vlt gk flkáltá. A lggbb gúlt jllm fjlôéé fíttt. Óák át ttó tögé áá m vgk ké fgát tlál z g mb. Ol g vlt, l mél é l özttt. A lgmgbb tál ztkt lét, z gzággl közvtl kltb lévô Jóg vlt, k géz átlévô éltét mzt, vlmt z mbég köl é tál flmléék ztlt. Íg tám ôt lgkább lí. - Sb B ké fglmztt Stál Mtéôl, Swm Vvkól. Vvk távzá tá Ab G évé flttótt vllá-flzóf mzglm, k m tttt mgát távl ltkától, íg I lgkmlkôbb ltk vzélkjk gkévé vált. Szméléb tltá é ltk jgb játk, é bá 1909-b vzvlt ltk élttôl, tltá é ltk táítá z ô öökégkét mt f Lkm Bl Gg Tlk, Mtm G é Ntj Sb C B éltéb. Mtm G má kb élt g, Amól zóló üztét zb z g gáók tvább ják. H mgóbáljk létt kövt, fkzt ltk lô z ömgkb é köztükb tmttt bék ááb. Mg z út éz lz, vég zb blg. Al Gj kvá C Köztáág Plmtj, Szát, lô llök Pág, ztmb 15. Kv Bátm! Ng étéklm bt Vlágbék Cútlálkzó zóló mgívákt. Sjáltm mt m tm lfg mgívákt. A Cútlálkzó ôzkáb g jóvl zlôtt lkötött tzát tzk Skáváb. Mmlltt zték tmát zz Cútlálkzó mééôl, báml ítt fmáb. Sk kt kívák vlágbékéét fltttt ôfzítéüköz! Tztlttl: ^ Al Gj kvá C Köztáág Plmtj, Szát, lô llök ^ 24 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 25

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban Apé xgzácó ügőég légúbzíáb D. Eő Al Mgy Légő Npf Kf. Sz I Egy Okókóház AITO XIII. MSTOKE Kgz, Szg 2014. vb 8. 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 H l vl ég pá ápc... D. Eő - Apé xgzácó 3.5 évylégőrsi (fllgzág:

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Általában a pálinkáról...

Általában a pálinkáról... A z E e k á l h á z e v é e k é s c u l á k á e v e z é s e 1. Álláb álkáól... A álkfôzés öéee Az égee szesz, öbbek közö álk ásdlmuk egk legôsbb l, m vlág mde ájá fgszk. Eze lk összeevô ájké, szágké ge

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A~ oldatok összetétele

A~ oldatok összetétele A ldtk összetétele Az ldtk összetételét (töméységét) többféleképpe fejezhetjük k ) Tömegrzázlék (jej tömeg (,) Azt fejez k, hgy 1 g ldtb háy gldtt )'g v PL: 2 g Cl + g víz 1 g ldt, z ldt 1 gjáb 2 g ldtt

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

B e s z é l g e t é s R e j t e t t K é z z e l A z e r e d e t i a n y a g o t s z e r k e s zwtees t tpe e: n r e E r e d e t i l e g e mg j e l e n t I : l l u m i n a t i N e w2 s 0 0( 8. d e c e m

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerzdésbiztosítéki jogunkban

A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerzdésbiztosítéki jogunkban 1 Bónis Péter A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerzdésbiztosítéki jogunkban Témavezet: Prof. Dr. Harmathy Attila, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599 L RE 598/5 IITEL K I R I B GÖ n.hu v l n.hu v l EL RI KIIT I B GÖ EIFIKÁIÓK: Tlj fut. típu. Δp mx.: b HZNÁLT: Koóív köh indn köön foldk tbn. x. Hőmklt Átl: 0. x. Nomá Átl: 1 b DN-i 10 b fltt ÁLZTÉK: Rthtó

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l ᔗ卧 ), 2012 A f él om s k s és ol g om g po os s l ok l pj lé ho o ᔗ卧fo m m gs k s ésé j l ví s s, f lül é ) o. K ul ké ᔗ卧 s vo l sm jük, m s fo m c cs s ükség. hh cs k k ll l, hog ᔗ卧 f lül é m l ᔗ卧h jl

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 1100 L LP GÓSZ N L L I P W t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: nok: DN 5-től 200 mm-i Kimák PN10 0 C 0 C 10 b DN 125-i 7 álláú ki k Wf típu Io 5211 hjtómű illtőpm há n.hu v l. n.hu v l.

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

Kapd fel a csomagod, üdvözöld a kalauzt és szállj fel!

Kapd fel a csomagod, üdvözöld a kalauzt és szállj fel! E K Pm B m T R E E V S? M m? V m m m? I E m! K m! E 2 4 0S V ( 4 5m K P Z S F m x m 15 S Vm (3m m V ) 158 K 110V 12m 14 M 46M K 6 1Ö K 40 1E ExB m 5 F P ( 1m 5 ) 1 S 1 D W O m ( ) F m A T R Km A Vm A J

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

ü ü ü ú í ü ĺ ü ĺĺ đ ź ö ö ö ę í ö đ ü Í Ü ĺĺ ű ĺ Ü ĺ ö ü ź Ü Ü í í Ü ń í ź ü ĺ ĺ ö ü í Á ö Ĺ ü ü źĺ ü ö ö ź ĺ ĺ í Ü ö ú ĺ ö ü í ĺ ü í ź ĺ ł ĺ Ĺ í í í ö ü í í ĺ í ĺ ü ü í Ĺ ń ĺ ť ú ü í ĺ É Í É í íĺ í í

Részletesebben

ä ú á á á á á ú á á á ĺ ę ą ą ú á á á á ĺ á ĺ ĺ á á á ö í ů á á á í ł ü ü á á ĺź ĺ á á ó Źá ó á ű ö á á ó í á á ó á ä ü ú á á á á á ü ĺí ü ö áĺ ü á í á ó á ö á á á ó ü á ö á ĺ Ż Ż á í ö Á ź í á á á á ö

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

2...Dpitő ipar 3. IIoző és or doga SCI * 15o 4 Szállitás hi ri özlé G bero eke dől orj 4o0

2...Dpitő ipar 3. IIoző és or doga SCI * 15o 4 Szállitás hi ri özlé G bero eke dől orj 4o0 IíCVOZS V T '.j,?...d I. II SCI * 4 S G. b j 4. V. *..: * 4,. 44 *O«,G G4,O # T, U,,» 44» 4, b, >< C^» Lj ^ ^. >.. V > ^ O G G ^ X * _> L j * # b. O H * : ^ j. V..* 4 V. f j, b í D Ií 4 Ű 4 4 4 4 4 44

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli)

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli) Magyarázat o Első karakter, képzési forma o Második karakter, a képzés helyét jelöli o Harmadik negyedik karakter szak megnevezése o Ötödik hatodik karakter szakirány, specializáció, modul megnevezése

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 6 M 15 6 z nnlk n 115 1 nl ll nznnn zn nnn űkő zkkz l ll kznl nznk nnll züő nzkkől n z ln 15 kk kzn z lk kn, z ln 15 kk 1 kzn z lkn l kkzők nl l 1 1 ll nznnn zn nnn lő kznl nznk kzül z 1 llkl zn kznl nznk

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

C O L I N C. T I P P I N G

C O L I N C. T I P P I N G C O L I N C. T I P P I N G S O R S F O R D Í T Ó M E G B O C S Á T Á S A j á n l o m e z t a k ö n y v e t D i a n a w a l e s i h e r c e eg mn l é k é n e k, a k i s z e r e t e t e á t f o r m á l ó

Részletesebben

Ĺ ĺ Ü Ĺ í í Á í í ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺí Ĺ ő ľü ő ü ľ ĺí ľ ĺ ĺ ü ü ľő ő ľ í ő ĺĺľ ľĺ ľ ő ü ĺ ź ö ö ľü ü ő ö ö ę ő ĺ ü ü ő ö ę Ä Á ą Ä ą ĺ ąá Áľ ő ľ ľ ę ę ö ľ í ę ľ ö ő ő ľ ĺ ź í ő ú ú ľ ö ĺ í ö ő ö ü Í ő

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Különbözõ csõtípusok névleges méretei, külsõ átmérõk és csõtömegek. Acél csö vek (forrcsövek) DIN 2448 szerint DN Méret Csõ kül sõ- Csõtömeg üresen Csõtömeg

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

ó á Ö ľ á é ő á á ĺ ĺ ő ľ ő á é á á é ö é é ő ő ő ö ľ á ľ đ ó í á áľ é é ł é é éľ ő é á í á ü é á á á é á á á ĺ Í Ĺ é Ĺ é É Í É É Ü Ü ľá ł ĺĺ É Í ľ Ü ĺľé ĺ ľá É É Á É É Ü É É Á Ĺ ŕ Ę É É ľ ĺ ł ľĺ áľ á

Részletesebben

ľ ź í ĺ ö Ĺ ú ľ ľĺ í ťĺ í í í ĺ ź ľ Ĺĺ Ó Í É Íľ É ľ Á Ü ľ Ü É Íľ ľ Á ą ł ĺ É Ü É ńł ĺ É ĺ ĺ Á ĺ ľ ľ ľé ĺ Áľ ľ ä Ę ź ź ď ĺ ú ĺ ĺ í ľ ĺ Á ź ź ö ö í ö í ĺ ľ ö ĺ í ť í ĺ ö ý ö ö ĺ ĺ ĺĺ ĺĺ Ä ľ ť í ö ńĺ í ú

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

ą Ą ó ľ ő ü ő ő ő ü ő ú ü ľ ľ ü ĺ í ł ü É Í É ľ ľ É Á ľ ľ É ł É Íľ Á É Íľ Á ł É Ü ľľ ľ É ľ ľ É ĺ ľ ĺ ľé ľ ĺ ľ ł ĺ ĺ ł ľ ľő ľ ý ő ő ĺ ő ő ĺ ó ľ ľ ĺ đ ĺ ü ű ľ ó Ĺ ü ő ľ ľ ö ű ü ő í ő ü ü ü í Ĺ ő ý ľ ź ľ

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ł Á É ľ Á ľ ľ ľ É ő ó ł Á ľľ ľ ő ľ ö ó Á ľ É ű ő Ż ü ő ő ő ľő ľő ő ő ó ó ő ó ü ö ü ö ü ö ĺ í ÍÍ ź ľ ö í ő ú í ź ú ľ ź í ú ú ľ í ľ ö ö ó ó í ľ Á Ż Ż í ó ú ľ ó ó ú í ĺź ö ö ö ü ľ ő Ż ő ö ö ő ĺíĺó ő ĺ ü ö

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ľ ľ ü Ü Ü ĺ ü ő É ü ľ ĺ ľ ł ľĺ ľ íľ í ő ő ü ź ő í ľ í ü ľ ö Í ü ü ó đ ő öĺ ľĺ ó ő ő ő ľ ľü ź źąź í ö ľ ó ľ ö ő ĺ ö ů ů Í ő äí ľ ľ ó ó ó ĺ ü ą ľ ó ó ó ą ő ö ý í ĺź í ö ü ľó í ł ó í ü ĺź í ő ő

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

ő ĺ ő ő ő ő ő ő ĺ ü üö đ í ĺí ü źúź í ź ö ť í Ĺ É ĺ ĺ ĺ É Á ĺ Ö Ü ĺ É Í Ü É É Ü É É Á ĺ ĺ ů ĺ Ú ź ď ĺ ą ő ĺ ő ő ź ú ö ö ĺ ĺ Ĺ ű ö ĺĺ đ ź ĺĺ ĺ Ĺ ú ü źů í í ö đ í ĺ ü ĺ ö ü í ź ź ĺĺ í ęťĺ ő Ĺ ĺ ĺĺ ö ö ő

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály 014. november 7. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA Anyanyelvi lektor: ASZÓDINÉ KOVÁCS MÁRIA www.kockakobak.hu A válaszlapról

Részletesebben

ä ü ę ü ó ł ö í ü źů ű É Í É É É É ł É Í ł ó ł Á É ĺá É Ü É É É Á Í ü ĺ Í ź ý ü ö ö ö í ź ź ö ö Ĺ ĺ ü ĺ ź ó ü ĺ í ĺ źą ń ĺ ó ę ö ö ź ó ó ó ĺ ü ĺ ö ĺ ü ĺĺ ü ü ó ó ó ĺ ö ź ĺ ĺ ó ó ü ü ö ĺ ü ĺ ü ź ö ö ó ź

Részletesebben

ł ĺ ť Ę ą ů ú Ö ü ú ü ĺ ó ó Í ö ĺ ó í ó ü ł ĺ íí ĺ ú Á ú Ö ó ü ö í ó ó ó ú ö ź ö ö ó ä ö ó ó ó ö ö ö ö ú í ó ú ó ü ó ó ö Ö ű ö ł ó ó ü ö ĺ í Ö ű ö ö ó Í ĺ ú ú í ö ú ü ú ĺ ó ú ö ö ú ó ű ű ó í ú ń í ú ű

Részletesebben

1~lol) \,0 Iév. A számviteli törvény egyszerűsített éves beszámolója. ~L30 G t(oj-1r~ \~!t\2jlvl Vl\tJy la_.2~!rt I.,. :.,- _. _. - -..'.

1~lol) \,0 Iév. A számviteli törvény egyszerűsített éves beszámolója. ~L30 G t(oj-1r~ \~!t\2jlvl Vl\tJy la_.2~!rt I.,. :.,- _. _. - -..'. A számvtel törvény közhasznú szernt egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója ;. lol) \,0 év L30 G t(ojr \!t\2jlvl Vl\tJy la_.2!rt.,. :., _. _...'. c:me'. az. gyb jer"'le '/eleröle KUTYÁK A RAK

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü źĺ ü ą Ł É ź ü ľ ĺ ľ ő ü í ľľ ę ľ ęĺ ő ě ĺ í ó ű ľ ýú í óť ľ ő ľ ő í ľ ď ä ö ü ř ó ő ĺ í í ó í í ó í ő ľ ő ő Ü ö ú ó í í í ÍÍ ö ó ő ü ĺ ź ź ö ó Ü ö í Ŕ ł ł ĺ ľó ő ú í łłł ü ľ ó ä ď Ě ő ö ł

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzés! Rendszer Számla- és blzonylatösszesftő B betétlap Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzés! Rendszer Számla- és blzonylatösszesftő B betétlap Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! 7- Integrált Igazgatá é llenőrzé! Rendzer Számla- é blzonylatözeftő B betétlap Benyújtandó a ktölté útmutató zernt!, Azonoítá nformácó Ügyfél-regztrácó zám; Támogatá határozat ratazonoaltója: átum ó aláírá

Részletesebben

Az aradi vértanúkra emlékeztünk meg rádiós műsor keretében, melyet a 7.a osztály tanulói adtak elő, Király Laci bácsi irányításával.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk meg rádiós műsor keretében, melyet a 7.a osztály tanulói adtak elő, Király Laci bácsi irányításával. 2 0 1 5. ó b S ul - H Á v á ó l v j R V ívá l j Él á l ó ó l b B l í ő A uá l á A l p í v á L b l I ül lpívá vc, l v ülő vá l póu. Sólj há ül, bul jó,,, áclj! A blpő á: 3500 F / fő A bjövő ö lá, bő p v,

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

ď ł ł ĺ ł ő ľ ű ö ő Á ľĺ ľá É ľ ľĺá ÁľÁ Á ł ő ľ ü ó ľ ĺ ő ź ľ ĺ í ő ő ó ľ ö ľ Í őő źĺ ľ ü ő ö ő ő ő ľ ľ ö ź ĺ ľ ĺĺ ó ó ó ö ľó ó ó ö ö ő ó ó ľ ź ĺ ľ ó ĺĺľ ő ľ ö ö ő ö í ő ü í ő ö ú ö ö ó ľ ľ Üđ ľ ű ő ó

Részletesebben

ő ő ř íź í łä ä ľť í ü ő ü ő ó ö ó ü ú í ó ó ó ĺ ő ő ő ĺ ó ő ő ő ö ö Í ő ö ő ő ó ő ü ĺ ő ő ó ĺ ö Ĺ ö ö ű ĺ í ö í ő ő ő ó ĺ í í Ę ĺ ó ö ű ĺ í ĺ ő ú ö ű ó í Ęö ő ű ÍÍ í ű ő ó ő ó í ő ő ő ĺ ő í ő ó ü ö ö

Részletesebben

ü ľ ľ ü ľ ú ľ ľ ú ľ Ż Í Ó ú ľ Ö ő ü ú ű ĺ ö ő ó óľ í ü ľ í ő ó ú ź ő ő ľ í ü ü ó Ż ő ľ ú í ő ó ó ő ő ő ő ő ü ó ő ö ú ĺ ó ó í ľ ź ő ĺ ü ó ľ ľ ü ľ ő í ó ľ ĺ ő ó ő ő ő í ü ü ó Ż ő ú ľ ź ľ ú í ľ ź ő ľ ľ í

Részletesebben

é ü ó é ő ü é ó ó ę ľ ĺ ő é ľ ľ é é ő É Ű ó Ö É Ü É é ő ü ú ö Ĺ ľ ő é é ü ő é í é ő é é ľ é ľ ó í é ő ľ ő é é ľ ó ó é é í ő é óľ É Í É ő ő é é é ő é ő ć ő é é ľó é é ű ó í ő é Í ľ ő ő ľ ó é ő É ĺ Ú ó É

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 11. 16-12. 20. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 pv@m.hu Kpvá, Gub S. u. 51/. T.: 30/478-6954 p@m.hu Pc, Lgzzgyá u. 19. T.: 30/216-0723

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L E 15 PN1 PEN K É F S KAI IS 9001 : 08 PED 97/2/CE t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: DN 25-től 250-i PN 1 Kimák - C 00 C 1 B nliánú moá odmnt blő cővl odmnt cl hullám tt Acl kimák

Részletesebben