world peace summit 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "world peace summit 2009"

Átírás

1 S Swm Mv Wl P Cl wl mmt 2009 I P t Aw t Wl Cflt g Otb 2-4. Ag Mûvlôé é Stáz Szmbtl

2 W l wl l mmt 2009 g S Swm Mv Wl P Cl T S Swm Mv Wl P Cl (SMWPC) w f b H Hl Vwg Mmlw Pm Swm Mwj wt tgt tt: Ut vt v. W ll t f t mg fm t. M t gmt t m t tt xt t b f Stlt, Jt, P, Tl, Lv, Utg Fgv t glb. T Cl w m mmmt f blv Mt, H Dm Smt Pm Swm Mvj b tbl -gvmt, mt t tt t bttmt f mt wlf. T Cl tmt t mt t bg t lt t mg f Mtm Gj B t Cg Y Wt t S S Swm Mvj O All All O t v t. It m gl t tw: 1. Ftg f wl, lg btw lg tlt, t t lt lftl. 2. Ftg f tl mg lg, lt t, m ml gt, ml t tt 3. Ftg t l, mtl, l tl wll-bg f t vl t gl mmt tg t, t tg f t tm Yg Dl Lf. S Swm Mv Wl P Cl t t lt f t Ut Nt Mllm Dvlmt Gl t UN Mllm Dlt fmtl l t t jt, tbl fl glbl t. I J 2009, t SMWPC l f t lttv tt wt t Em Sl Cl (ECOSOC) t t Ut Nt wt t tt t tk m tvl t t bfl wk f t Ut Nt O f Wl P Cl tl m t t ttl fm f lg btw vl, t, lt lg t t f, t, tlt, t, t vmtl tblt t ft vt t Wl P Smmt. T Smmt l vt t glbl w tl, l ltl lv t wl t mtt tl, t tg b kwlgg t vt. S Swm Mv Wl P Cl tvl gg tvt l b t Ittl S D Mv Am Fllw & Yg I Dl Lf t wlw w tvl tg mb f mt ttv wt tl f wt l t. (m fmt : S Swm Mv Vlágbék Tá A S Swm Mv Vlágbék Tát (SMWPC) Ôztég Vwg Mmlw Pm Swm Mwj líttt kövtkzô záék jgéb: Egég kfélégb z tökvéük. Ek títák mgvt kívájk t lv ázól áz. Szték, mgkból tbél f ô, ágt, tltát, z gzágágt, békét, zttt, mgétét é mgbátát ktjzté z géz vlág fölé. A Tá, ml Swmj zttt mtééôl, H Dm Smt Pm Swm Mvjól kt vét, ft tálm zvzt, ml z mbég jbblétéét tvékkk. Ezköz z, g Mtm Gj üztét Lég mg váltzá, mt lát kz é S Mvj títáát Eg mb, m z Egb mél több mgvlóíták z gég é bék mgtmtéék ékéb. A zvzt lgfôbb élktûzé: 1. A vlágbék üg, klltál zmék, vllák é mztk között ábzé, z köl vlé é z gézég 2. A tl, mgété é gmá tztlt külöbözô vllák, ék é kltúák között, z mb é állt jgk vlmt z álltvlág é tmézt vélm. 3. Az gé fzk, mtál, tálm é tál jóléték lôgíté, Jóg m éltb z títáávl. A S Swm Mv Vlágbék Tá tlkzk z ENSZ Mllm Fjlzté Célktûzéz vlmt z ENSZ Mllm Nltkztáz é támgtj zk álvt, mvl zk lvtô é zükég léék z gzág, béké, ézû ftttó éltközöégk klkítááz Fölö júáb Tá klváíttt kézégét, g kzlttív tátb tlkzzék z ENSZ Gzág é Szál Tááz (ECOSOC), íg ktívbb jálj zzá vlágzvzt jó záékú kzmézék mgvlólááz. A S Swm Mv Vlágbék Tá lvtô élj g fómkt tmt gék, mztk, kltúák é vllák zámá, g ábzét fltk békéôl, tkáól, tltáól, z gézégéôl, z fjúágól é ftttó fjlôéôl. Ezk áb kmlkô jltôégûk z évt mgztt Vlágbék Cútlálkzók, mlk vtttk, g fkzzák vlágmétû ttágt, é flívják fglmt, g llk, tálm é ltk öték zükégk ttó vlágbék léééz. Ak bmttáá vállkzk, g kölöö tztlt é mgété jgéb, z gég külöbözôégb lfgáák ljá, mgvlólt gümölözô güttmûköé. A S Swm Mv Vlágbék Tá ézt vz Nmztköz S D Mv Am Fllw é Jóg m éltb zvztk tvékégb, mlk vlágzt támgtk mtá jtkt, lltv 2 ktív ézt B vzk t g zk tvékégéb, wt t fôkét Mtm vízllátá G é gmkk klázttá tülté. (Tvább fmáó:

3 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l Mtm Gj é üzt Mtm Gj H Mg It w tt t Ctl f I w wv G w. Ev t, G t mbl f -vl tt, g mt w t fllw m. H tml mg t fgt jt lt b m f lv tt. T t mg, w b t t t f lvg t l, ltl lgl blm. O, G w vt b wm wt k t Mtm t tll t l t t tg m wt t w t g f m. G lt t t wm k t m bk tw wk. At vt tw wk lt, G gt w tl t l tt t m wt w mfl f m. T wm w tf t t m tm. S k G w l t tll m t m tw wk bf. T Mtm tl tt t tt tm w t t t t b mlf b tg lt f wt. T t w w G lv mg B t g wt t. It t t G t mt, b v tgt wt t t mlf. T t vl ll vg t f tt, w mt b bl t lv v t mt mbl t t m w lv lv. A tt, w tv f t gl, t vt t t w fm bl f lf. Tf t vt t Tt bgt m t lt; I wt ll t mt tt t w tt lg t v tg t wt lt, t kw wt lg. (M. K. G, M Atbg T St f M Exmt wt Tt) If mt t g, G bl. H lv, tg t, b t v f mt vlvg tw wl f m. W m g G t w k. (Mt Lt Kg J.) Azt mták kkb, I fôvá tt v, l G ttózkk. Mtm G jkb z ôzkmtég é gzág zmbólm. Sk álják é kövtk ôt. Öökévéû títá z, g z gzágtlág é kgtlég ll ztt é gzág fgvévl kll l. Ez títá m tálm, ltk é öklóg gk mglááb lklmztó. A Mtmát gz flkt g z kfávl. A két, mj mg gkk, g g éégt, mvl át k. G fglm llgttt, mj zt mt, jöjjk l két ét múlv mét. Az z m éttt g, két ét múlv új lzt kfát. G kk tljíttt kééét, fglmzttt gmkt, g túlztt éégfgztá át z gézégék. Az z légtt, még álkzv kézt mg, mét m tt zt Mtm két éttl kább mgt. G zt válzlt, zét mt két éttl kább még ô mg túl k éégt vtt. Mt k tötét mttj, G élt títáát: Lég t mg váltzá, mt lát ztél. A Mtm ôztég é zéég bb z ó zób mgmttkzk. S m títtt lmt, mt ô mg m gklt. Hg mglák z gtmt é z gzág mt áttó zllmét, kék kll lük úg ztük lgmltbb tmtmét, mt ömgkt. Ak g élj lééé tökzk, m gt mg mgák, g z élt káml z ltét kkz látóköébôl. Az gzágk vló lkötlzttégm vzttt ltkáz, é ltô lgláztbb kjlttm, g kk zt vllák mm köz ltkáz, m tják m vllá (M. K. G, Éltm, vg z gzággl vló kíéltzém tötét.) Amb z mbég fjlô zt, G mgkülttl. Úg élt, glktt é lktt, g bék é mó ááb ttó mbég ké lbgtt zm lôtt. Ng kkáztt válllk, Gt m vzük zámítáb. (Mt Lt Kg J.) H Hl Pm S Swm Mvj H Mg Pl gt l, tkg tt tl l mtt t m. I lt, tl m mtt b t t, wt w t bl t t v v. It l t f b l l t mtl tg, m. I t wl, w mtm ftt t v mg, w v xt tl tgt bl t wl mt ll lvg bg. H Hl H Dmmt Pm S Swm Mv Pj, f t Stl Lg f S Alkj, S Dvj S Mbj f t tl l f tm, w. H tt t bl tt f G-Rlzt tg vt v t ll t t m f Mt. T tl Mt lg f Hl Gj, vt t m, tt wt t lg mt f t Hml, M S Yg S Alk Pj, f t gt Mtm t g f St Lk. H w Pmgw S Dvj, mbmt f L Sv. H Sk Dtt, Rjt. H Am Kl Rjt t m m t l Mt Kl t Hml, w v t Ab f L Sv. S Dvj t Mt f S D N Mbj, v t f lv, m wm, w lv fm 1828 t 1963 Rjt t wt I. Lv v lvg bg t lt m lf, mb t f Gl Tg f t wl f mk. Hl Gj, vt t t Almgt lv f ll bg t m j tg I t t f t wl. I t bl mk fllw t S Mbj tg, tbl m m I. T t l tl t vt b tl k fm ll v t wl. Kl b t g t v m f Mt, H Hl l l tm m w. H wk tvl f t wll-bg f t t wl f l, t, tl t vl, gt g. H g w: T lf f m wtt tlt mlt. H Hl Swm Mvj w t 11t Stmb 1923 tt Mm 31t Otb S t f tg fm t l l, f m t t v mg f t k f wl, vmtl tt, t ml t, t wll-bg f ll t, t v tt t lgt f G H Hl t : O All All O. Wl P Smmt v b l ll fft t. B ttg xml tg lf f vt t G v t ll lvg bg, H Hl Pm Swm Mvj b wll m t t ll k f t Tt. Ôztég Pm S Swm Mvj zmél é títá Tévé zt gl, g llkég tmá kvébé ft, mt m tmézttmá. Vlójáb llkég kkl ftbb, mvl z blô látákt tj mg, é llákt, mvl mglltjk z t gt. A tltá ttt-llkt gógít, é kölöö mgétéz, móáz é békéz vzt. Ngtká z z é bükt föl létük á, g kvétl zmélégkkl tlálkztk, kkk tál gáj flml z géz mbégt, z élôvlág gézét. Ôztég Dmmt Pm S Swm Mv Pj, kk gk kmlkô tál vztôj, l zmél vlt. Mt S Mbj tál tój, tzt á é mt véb végztt, m lé ktjô ó zlgált évé, lét z ömgvlóítá áltt álltát. Hl Gj, g ív zólíttták, tál mtlá Hmláj lgá mté, St Lk ôbölé, M S Yg Alkj vzttô vz, kk tó z Ú Sv mgttülé, Pmgw S Dvj. S Dvj jt Kl ámb élt. Az ám Hmláj zt Kl géôl, z Ú Sv lkóléôl kt vét. S Dvj S D N Mbj, mt vlt. Mbj 1828 é 1963 között élt Rjtb, Ézkgt Iáb. Ôt ztt, kööült é bölég káójkét ttják zám. Az géz mbégz zóló títáák özfgllá z A títák, ml géz éltmûvék özfgllá. Ek fô glt: Sz m élôlét lglább, mt ömgt. Ôztég Mvj több lklmml bját Iát, é ljttt vlág má éz. Müvé It é m élôlé át zttét vtt mgávl. Alklm vlt állmféfkkl, mg gú állm tztvlôkkl, zál é mtá mkákkl tlálkz. S Mbj títáák tvábbá ékéb ámkt létíttt Iáb. Ezk zt lk, llk fjlôét lôgítô köztk m vlág m ézéôl llk kôk z látgtk l vlág m ézéôl. Mt t kglm é álá fltá S Mvj k mbk gíttt, kfél mó, é kk llkét ltt mg. Éltét z géz vlág jóléték ztlt, é zám tült fjttt k ktív tvékégt, zál zféáb éúg, mt z kttáb, é gll mkáb. Azt vlltt, g llkég élkül z mb élt m tlj. Ôztég Mvj 1923, ztmb 11-é zülttt é 2003, któb 31-é létt mzmáb. A gázzttá z ô gmák zt flt, ívk z gûltk öz, g lóják kgltükt zttt mtük lôtt. Azót, g fzk íkól ltávztt, títáák flttáké, közt é bék vélm éljából, mgû köl vlé ékéb, zk mg évt Vlágbék Cútlálkzókt, m lé jvá Fölö, z ô títáák zllméb: Eg mb, m z Egb. M lé It féék zój Pm Swm Mvj It át tzt á, öztl zlgált áó fá vlt é m z gzág kô zámá. 4 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 5

4 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l M. B K-m Ut Nt, St Gl B K-m Fôttká, Egült Nmztk Szvzt O T Ittl D f P, I Hv Sml Mg f All: W Mt Dm! W Mt Hv P. Az ENSZ fôttkáák üzt z Nmztköz Bék lklmából: Eg gzû üztm v mkk: L kll zlük fgvkt! Béké v zükégük. Mg f t Ittl D f P, 21 Stmb VIENNA, 21 Stmb (UN Ifmt Sv) T Ittl D f P glbl ll f f -vl. It tm t flt t t f w, t t lv t fll. Mt f t vtm f flt wl. It vl. Ft, mt, l. Wtt t v lttl f mvg t lv. Lttl f g vt. Oft, t w wk blf f t wl l tgt. Jlt, ml fl, mt wk, Ut Nt tff k v ll f tmlv ttk. Cmbtt, wl, m l t t t l l t f lf. O t Ittl D f P, I m ll f tm tt t t w. A btt w. T t f. W l b g tt w btw t g l ft. Dlm gtt bmg m fqt. A v w Stt t b tl tf, t w tt vl f t fft wll. T m xml w t vt f v fll b t v f t. I l w fm t w ggmt f t ttl mmt t f l mmt. Tt w I v l t WMD-WMtDm! Cmg. A lg w xt, - f. O t Ittl D f P, I v ml mg f ll: W Mt Dm! W mt v. I l t l tgt t wl t j t fft. St t Ut Nt, t f B K-m Bé, ztmb 21. (ENSZ Ifmáó I) A Nmztköz Bék mztköz flívá fgvzüt é z ôzkmtég. Ak z j, g ltögjük, ml ttt á é ml zöû kövtkzmékkl zjlk ábúk, tvábbá z kötlégükö, g éztltéékt ltôlg béké zzük. A kflktk lgtöbb álzt vétl. Ôk áttl vlk: ák, ák, gmkk. Bék élkül zt méük, g jbbá tgék éltükt. A, g kküljk zgéégbôl. Gk zk éltkká válk, kk é m vétl mbk ékéb tvékkk. Újágíók, gézégüg lgzók, mtá lgzók, z ENSZ mktá é békfttók m-m kétlk vltk zmbéz l támákkl. A k, k, zállítók é támgtók tvább kgtlül mmb vzk z mb élt étékét. A Bék vlágjá mlékzttk mkt, g v g mák, g jbb út : bék útj. Bátít mkt z té, g g tkábbk ék között ábúk, flk g gkbb válztják lmá é táglák útját. É é még kk látzk, mk mztköz zkítj zét z állmkt, g mgv kllô kt bék gôzlmkt,. Szám él mttj, g bék kévlô má többzö kl lgôzték gûlölt gjt. A mztköz közöégk z tmfgvk lfgvzéék ügéb vló métlt bklóáából mét mítk. Ezét ítttm útjá WMD L kll zlük fgvkt! kmát. Egéz g, míg ká k gtl l fgv létzk, k m lt bztágb. A Bék vlágjá g gzû üztm v mk zámá: L kll zlük fgvkt! Béké v zükégük. A kém z mbkt z géz vlág, g tlkzzk z z ôfzítéz. Támgák z Egült Nmztkt é vgék k ézükt bék mgtmtéébôl! B K-m 6 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 7

5 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l H Hl Vwg Mmlw Pm Swm Mw T Itt f t Wl P Smmt Ôztég Vwg Mmlw Pm Swm Mw A Vlágbék Cútlálkzó kzmézôj Vwg Mmlw Pm S Swm Mwj, kw Swmj, t l f Pm S Swm Mvj f t S Pt Pm. H Sg f t m wl w t g g t lf t t v f mk. H t t f t wlw w tm Yg Dl Lf. A Amb f P Avt f Wl P tl f f t t tl tg f V lt St Dm, f t lt f b tvllg t wl mtg lt w f lvg, t tt f vmt, t fl xt f ll lg t, lt l tm tg tl, t tg. H tt m mt jt tt l Rwt Hvtg, Rftt, t tblmt f Hlt Et Pgm. I P Lv T Aw t Wl Cflt Ev vl At Yt l j. S t t f t v vl l b tvllg. Bt w? Ev g t, bt w gg? Ak lf t qt: W m I? W I m fm? W m I gg? W m I? W wll I g? Utl w v tl l t w t t qt fm t t f w mtt x, w wll t t. Kw t Slf t lt t ll blm t w t ll qt. T m l x m g, b tl ffg. D,, g g ttl l fm g t fl tt. W t t lv t k f g, wt g, t lt tg fm t. A lt m t bl t lv tgt t l. T t t g tl mgt lg, lttl t mgt lt b f lv btw t. It g tm t mtt lv t fllw m, t ll f mk, t f tm. W l w lv k v f t bl lt. Gt t w ql mt m f ll. I t wl tt w l l f t w vlv w. Mtm G, W t t t, w t t t. O l b f t wl wl f ll t w lv t lt. W k G t l lt t. Hw w t v ltg wl tbl vlmt wtt ft tg t tt f t m m? T ft t tt w mt tk t bg Lv Rt t t l t w tt v xt f lg tm. P t b bgt t mkt; t l b vl wt. A Yg wl, lmt. R g, g, lt w-tkg. O t t gv tg t t flg, t lf tt gt tm t gt. Gv tm fgv. D t vlt ll, mtll mtll. Nv b t f t t, ll t t mbmt f G H t Ft f All. All m fm Hm, H t ltmt. G, wll ll. W gv Hm fft m mg - w ll Hm Ft, All, Iw, Dv Wll, Lv, t gt Slf, Tt. T m mg f G t l t f f t t. A m Gmt Bgw S D N Mbj, Lv v lvg bg f t m t lt m lv lf. Pm Swm Mw Vwg Mmlw Pm S Swm Mwj, kt Swmj év m vlág, Pm S Swm Mvj títvá, S Pt Pm mtláák flttój. Ô m vlág böl, k k fjúágától kzv z géz mbég zlgálták ztlt éltét. A Mt vlágzt lmt Jóg M Éltb zék mglktój, Bék Ngkövt Vlágbék Vélmzôj vék klt é zát m ltlmzój é tój. Ebbél môégéb több, mt ég évtz fáttll jáj vlágt, g z gézég éltmót, köztvélmt, vllák é mztk béké gmá mlltt éléét é kölöö tztltét gít lô títáávl, mlb mk g gúl k tl é mgété. Swmj zám mtá é köztvéô gmt kzméztt, l élál z ôvízgûjté é z ôk újtlíté, vlmt zám gézégvlé é kttá tézmét líttt. Blô bék é ztt Válz vlág kflkt M gé At Yt végtl tzá éz. E vlágmég tmté ót gé llkük tzk. D vá? Mk vg m, vá gkzl? Kéz mg mgtól zkt kéékt: K vgk é? H jövök? Hv mgk? Mét vgk tt? Hvá fgk kül? Mg, míg gzá fl m mtük válzt zk kéék ját mtáók tztlt mélégbôl, tvább k. Im mg ömg z mglá m blémák, é z válz m kééük. Az mb lélk k jót, zt é lmtl zvét élt át. A vág, büzkég, z g é kzág álló kélltt bükt bb, g léjük végô élkt. Tvább élük ttlág ötétégéb, l g, gûlölt é kttôég válzt l bükt gmától. Ek kövtkzmékét z mbk kétlk úg gütt él, g kll. M légég tl vllák között, kél kltúák tztlt gmá át, é tlj ázk mztk gmá át ztt. Lgfôbb j k, g kmtk zttükt mbták, z géz mbég át, é mákzzk étük. Szttükt é jóágkt kll mttk kk, vé zt kötlék. Ng lélk z, kb glô mát é kööült lkk m át. A vlág m lztéb zkét mákzk kll, kk ábúzk. Mtm G mt: Nm zmélt gûlöljük, m lktt. Imák z géz vlágét zóljk, é mzkét, kk z blgó élk. Kéjük, llg mg mákt z It! Hg mélték ttó vlágbék é ftttó fjlôé lééét, m jvítjk k lôzö z mb lm álltát? Az lô léé, mt tük kll, z, g Szttt é Tztltt ébzük ttkb, g mggógítk égót mglévô bkt. A békét é blgágt m lt bzz; k kfjlzt lt, blül. Eg jóg zt má, g klátz gét. Mj l kzágól, gól, kttôégôl é zûklátóköûégôl. N k zív, é ét mg mák mb ézét, éltlztét é mg zámá jgt. Aj k blgágt é mgbátát. N tég ôzkt kvl m fzklg, m llklg, m ézlmlg. S lég má kök z kzój, mvl m tmtmé It mgttülé, é ô Mk Atj. M ôtôl jö, ô végô. It g, é mb tt lkk. Külöbözô vkkl é kémákkl ázzk fl vzzük Aták, Allk, Ivák, It Aktk, Szttk é lgflôbb Övlók, Igzágk é íg tvább. Itk mg kémá létzk, á mb él föl zíé. Ag gmtm Bgw S D N Mbj mtt: Sz m élôlét, m jbb, lglább, m ját mgt. Pm Swm Mw 8 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 9

6 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l Mg Dv C Mg Dv C AO üök lök T H Hl Vwg Mmlw Pm Swm Mw Wl P Cl f Swm Mv JMÉ Közt, B Bt, Hg, D Swmj, Gtg blg fm m f St Atl. Y wk f wl gt wk! Vl b. Pvt g m vl fml lv wtt. Y m t wl m. Fm tm t f t wl l t m f, bl t mt tlk wt gvmt l w g f t. I m w f vl t f ll t mk f m t l. I tt t tk mg t t. T Wl P Smmt 2009 l Bt t lvl t f Hg v mtt tbt t t lg f t lt t t f m l. T tm f 2009 Wl P Smmt I P T w t t Wl Cflt xtml mtt tm. S m f t wl flt t t f g, t b f w, m, lg tl. Dmt v t vl bm mj w t b t t. T m l wl ll t vtbl l tt g bl tt lv g tm. Y g f! Y mb wt, vl t w f lv bm. Y mg f I P l t w t flfllmt w g l lv t lv tbt t wl mmt t w wt wl flt. A t Wl P Smmt 2009 w w m l m tgt t lt t t t t t tk t mg f I P t l t t w lv bt t t wl. I t w w j v m fll lg t lv t fl flt tt m mg t wl. Tk, Swmj. It gt t kw, t b f t t l m. Y l, Ôztég Vwg Mmlw Pm Swm Mw ézé Swm Mv Vlágbék Tá Kv Swmj, Kélk, fg él-ztál bát üvözltét é áláát. A vlágbékéét fltttt mká ügtô flt. Ol k z ôzk vlágb. A zgéég övkzk, gtg métlégb élô gé é lá. A t külté zt külté. A vlág gk g bült vztô géég vg, bék külött, mt l, ltôég ílk zám, g zágk vztôvl tlálkzz. Bz, g zv z ôzkmtégôl é m tmtmé tztltéôl mél tát gkl ájk. Imákzm zét, g mgzívlljék títát. A Mgzág zé fôvááb, Bt ttó Vlágbék Cútlálkzó g ft zzájálá blgó góglááz, zükégt zvôk támgtááz. A mt Vlágbék Cútlálkzó közt témáj: Blô békévl vlágb zjló kflktk mglááét t ft glt. A vlág kflkt közül á é á kzág, tlmml vló vzélé, fjgûlölt é vllá tülmtlég tmék! A mák fltt tlmzzé, z ôzk lávt é mbl. Sj, túlág k ttják zt lkülttlk, m bízk bb, g váltzá ltég é gôzt ztt é jóág. T mé íök vg. Szmélb ttít mg mzt, mvé bék é ôzkmtég vált, mt ztt j lét. Títá llk békéôl ktljé ígét. Ltôégt újt k jó mbk z, g mgáb mgtmt, éltévl zzájálj vlágközöég kflktktól mt, gt éltéz. Ez mt Vlágbék Cútlálkzó ltôégt újt kkk, g tlálkzzk gmál, mgllgk tég, mj llk békéôl zóló títát évéíték ját éltükb é ljtták mákz zt vlág. Ekkét z gkél zbb tlkzk zzá, g gítük mgl fájlm lltétkt, mlk l k kát kzk mütt. Ng közöjük, Swmj! Ng mgtztltté zámk, g mtük tég, g közl bát ltük, é g támgttk zt é mgzt kültéb. Szívél üvözlttl Mg Dv C üök lök Mg Dv C AO V Gl 10 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 11

7 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l Rv. Rlw Wm.lw T Hg Pt, S Sb Rm Tml Rlw, Ktg S Lk. M. Róbt Dt Cf Rbb, Dt f t Bt Rbbt, Hg Gll I v q f tkg t t Wl P Smmt. Ufttl I l t tk t t g t tm lll t t Jw Atm Ft, xtl t tm, 2 Otb t bgg f t Skkt t Ft f Bt. Uf l kkt lmk S kk f v. Wt t tgt I k G blg f ll t tt f t Wl P Smmt. I w fl wk ftm. Atl f 8t Wl P Smmt, t b l 2-4t Otb Wl v bm v w f t t t fft tg t 21t Ct Mllm Gl t b Ut Nt. W ll tgglg f ttg t gl. Bt w t bl? W ll wt,, fl -xt wt t. Bt w t l ffg t wl t t fw blm. I, t l b tt t w m blm gt t v bf. T w tt t lt t blm t t f t wl t l kwlg tl f t xtl wl. T qlt f lf t xtl mtl g. F xml, t t m Bt wll t ft blv lv vl t, bt t w bl t f ltg b tg t w lg tgt. Gtm B w tt lgtmt gv m t t fllw t t 5 (fv) t t fllw gt fl w f lf w l t tt Nv b vt f g km t lf ft lf. If w tgt B tg l lf, w wll b bl t lv ll blm tt tl fl m. Wtt, t mbl. If w ft tbl wt m b tg tl t, t wll m tll, bt f w t wl l wll v b v- mtt w l mg f t. W ll w f wl bt wll v b v l w ft tbl wt m l t t vl qlt. W ll kg f t f flt bt t b m fm t wt ttv m mmt. Ol b tg wt w m lg t t m w t v t wl. I k blg f L B Tl Zm t w t lmt vl tt ll m bg m lv m wt glbl m. I m ft tt t 8t Wl P Smmt wll mk mlt f mtg t tbl wl. Lt m xt m bt w f t g f t f. M ll bg b. Rv. Rlw Wm.lw T Hg Pt S Sb Rm Tml Rlw, Ktg Slk. Közöttl vttm mgkéükt Vlágbék Cútlálkzó vló ézvétlt lltô. Sjált mó zb ézt v z m tk, mt z ôt gbk z ôz zó ükkl, t któb 2-á t kzôk Szkkjz, Sát Ü. Ufjz lé zkáz öljmó é tjz k fölék béké átát! A Vlágbék Cútlálkzó öz éztvvôjé z glttl kém I-t áláát. Tvább k mkát kívák Öökk. Zá Tb ázt, Nmztköz Mzó Gülkzt M. Tb Zá Pt, Ittl M Cggt, Hg Rt Ogz, Tk f k ttt vtt tt I m gg t flfll. I t mg wt t: Pl 4:6-7 B fflt f tg; bt vtg b lt wt tkgvg lt qt b m kw t G. A t f G, w t ll tg, ll k t m tg Ct J. M G bl wk. Tztlt Szvzôk! Közööm mgtztlô fglmükt é mgívákt, mlk lgt kívák t. Tztlttl Üzm: Fl. 4:6-7 Smmét ggójtk, m máágb é köögéb mk álál tájátk fl kéétkt It lôtt; é It békég, ml m étlmt mgl, mg fgj ôz zívtkt é glttkt Kzt Jézb. It álj mg zttb mkájkt! 12 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 13

8 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l M. Ktl Klm Rbb, Sm Slm Pgv Jw Cmmt M. Rm Dm Ut Nt Stff Rt Cl, Pt T ft gv mmt f Jw ft t Hlt tk t m fm f t lt Jw Sm Slm... Gv, k blg... T Hbw w lm m t w lm m mlt. Bt v t m g. T mmb f m mmt v bg fllwg w w t t f t l t mlt. T Jw mmt lt t t fm O ll, ll. Tw, w t t mm fm t T: S má Jzl, Ááj Elé, Ááj á T m Lt Il, T Etl G, t Etl O. H t m t mlt, t tt l ll tg. T tt t ll f S má, t Hg lg l, Táb Bél, xl t lt btw t O t M fllw: T l mg f lg t ll t ft m t t ft. Bt ft m mg m tt: l ttm. T t ft m; t l ft m. T ttmt t f t m xtg t w; ft l fg tt l wt t. T M, t mlt mg, t f t ft m wt ll t g tt. S l f m/lf t M. S l m/lf, vt / lf t t, l / xt wt t xt f t, tk lt t mlt f t M. T lf tk l t l wt m lf, t l bv m/, bt / l bm ml wt t M. Hwv l f l xt wt t M. H mk t t bt f / lf t t m tm, lt m/lf b t bt f t lf. B g bt, bm : f t l t t, w v t t, t f t tl tv lg. [Táb Bél: A zóág két útj (T tw t f Jw), 61. ll Pt Szl Kövkó, 1939, 1990] M bm t f t tl tv lg tg lzt f t tt v t t bt b bg fm t mg f G. I t Jw tt, t m f t; t TIKUN OLÁM: t lf tt fllw fm t l f g t wl. T TIKUN OLÁM b mtt t Rbbl tgt f l 2,000 ; w t Et Ct t b f t m vt. At t m tm t Cf f Wl P bg, Skkt, t wl-w Jw vt ftvl. T l mtl t: w ltll ttg v tt tt ttll t b lttl tbl w tkg bt wt tt wt gg fgl w wl. W wt w t l t. T mt vl ftvl f Jw m b t mg f kkt lm : t m tm w t 70 (mg ll) t ll t tt tgt, wl bv tm t Etl fl t lt f. I w t tt f t mtg tt t x f kkt lm, tt t tm t xt t wll f t Tt f P t ft wk. L lm Rbb Klm Ktl Sm Slm gv Jw Cmmt T Ut Nt Stff Rt Cl gtfl f t vtt t tt t 2009 Wl P Smmt. It tm, I P---t Aw t t Wl Cflt tll lvt t t wk f Cl w k, tg vl lb t, t llw Ut Nt tff mmb tt t vl tt f l qlbm tqllt w wll t tm t lf m t ft t f wt, mg btw l. Ut Nt tff, t f St-Gl B K-m, vl f tlt kll, x t. O Stff Rt Cl k t gv tt tlt kll f w, wl wvgl fl, l t w lv t f t ftt t t mlmt. Wt tg t g t, t mvmt f gfl, t f mtl t, t t f wk f t, t f ml t, Ut Nt tff v f t bl f t lv t wk. A Swm Mwj, w mt t l t t t, w mt wlm t. Tt mt f bl, bt v, qlt t tt tv, lv tt t t f w, wl t lm, gt t m. A tt l t m f t tvt tt Ut Nt tff mmb w, t, t wk. T Ut Nt Stff Rt Cl t t, b, b tm gl f t tt t t wlm t t Ut Nt mb wm, m gzt f tt lk Swmj mlf w gl t w wm, blt bg. Rm Dm Rm Dm z ENSZ Fgllkzttttk Rkáó Táák lök Az ENSZ Fgllkzttttk Rkáó Tá álá közöttl fgj mgívát Vlágbék Cútlálkzó vló ézvétl. A útlálkzó témáj: Llk békévl vlágb zjló kflktk mglááét zámk külöö ft. A m tézméük zzl fgllkzk, g klbk é gültk bváávl káó ltôégkt bztítk z ENSZ fgllkzttttk zámá, g mgtmték kgúlzttágt é glmt, m fltétlül zükég vták gklááz: bék ügék lômzítááz zágk blül, é ék é mztk között. Az ENSZ mktá, B K-m fôttká ú zvvl, g ttéggl mgáltt, kéztt, tztlt é lkötlztt zmélk. Ttültük tökzk, g ttég é kézttég btkáb kfjttt lktl zkm tvékégük mlltt, mkták zmél élt gzgjék zbô tvékégk áltl, ôt zké, kkkl mgzttják élmékt. Mgkük kválzttj k lgmgfllôbb zbô lfglltágt, lg z ká lmélültégt kíváó jóg, k mzgát fjlztô tá, g tágt gélô mûvézt, mûvéz lktá mlkttég, vg z mz, m gít gúlt tmt éltükb é mkájkb. Mt Swm Mwj mt: m k mgétük é tztlük kll gmát öülük kll gmák. A m lmélülé zív môégévl kgézült ktvtá vázlt békégt zül llkük mélé, z glm é bztágézt g gákt zbít fl. Pt z k ktvták z lôfltétl, mt z ENSZ mktá túítk mkájkb é éltük má tült. Az ENSZ Fgllkzttttk Rkáó Táák g öömé zlgál, g zt lôgítt é mg éült áltl, g z ENSZ tmb külöttégkt fg, kváló féfkt é ôkt, mt Swmj mg, kk gllkû mgztják vlük bölégükt, é tákkl é géz léükkl mk jvát zlgálják. Rm Dm 14 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 15

9 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l H. E. M. Stj M Pt f t Rbl f Ct ˆ D tt, m f, It gv m gt l t wlm Y Hl Pf Mmlw Pm Swm Mw, t tm gt tt f t Cf. A f wk f H Hl v b t bjt f m tt f lg tm, t m t t, ll t tl, ll jt fft g w f t g g, t, t, vmt tt tbl vlmt gg tmltg lg btw vl, t, mmt lt. S f, t glbl m, w fg t, bgt m llg flt. Sml l-t lt f tt f t t xt. Tt l l t lf gl. Wt t t btt m bl ft lm l m mb f lbt t. T, tt l, bl fg m lltv blt tg tg v fl t. A t f t glbl tt, Rbl f Ct l fft b t vt. A ttm vl I t tt vg bl tm f llg ll mtt. Ht t bt w, bt l bt t tmt t t mt tt b m qlt b ll f. Tkg v g lf, M Al, t gt l f t Rm Em St l : B w tgt ql[ t t tk t m tt t b t w f m; bt f tg wt t w f v f m, blv tt t wt t w m. Ev m t f t wl wt w; wv, t tl m tl tlf m vlv v tm tmltg tv g. I w Y m Y bl fft t v fg t tw t wl. Ôxlláj Stj M A Hvát Köztáág Elök Kv éztvvôk, kv bátm! ˆ Ng g öömt zz zámm, g üvözöltm Ôztég Mmlw Pm Swm Mw Pfzt, é Kf gbült végt é éztvvôt. Mvl békkfákt é Ôztég mkáját égót éklôél fglm, mgtztltté zámm, g támgttk, külöö z lklmból, ttág mléé kfjttt m gíttt ôfzítét z l jkb gúl tültk, mt bék, tk, kttá, köztvélm é ftttó fjlôé, z gék, mztk, közöégk é kltúák között ábzé bátítá é kté. Mzág vlágmétô gzág válág, mlll zmbézük, zám kívát é lltétt ztt. Egzû é gétlmû mglák l áú ézégk m létzk.. Ez áltláb gz z éltük. A jbb jövô mglzááz llk glm é tztág, é zám ltökélt lkt v zükég. M z állmfôk, közzlôk é mé közö fllôégt vlk bb, g m támgtják bék-mgmzlákt. A glbál közöég ézkét Hvát Köztáág éttt zkb z mékb. Állmfôkét é gékét látm, g válág é kívák jé blô bék é gúl mgzzé m ktk ft. A tötélm mgtít bükt, g létzk flmlké é tlá,, g tázttk é kttók lgük mk közö mb létékk vélméb. M Al, óm blm g lkój é ztk flzóf, átglv éltét é lkáát, zt mt: H t ô m lég flt, gl, g z mglj z mb kéégt; vlm blül v z mb kéégk tá, kk ggj bb, g t ké vg á. M flmlkét é tlát mgélô mb éz g gézk, zb ktk tömg küzöbztj ôvl övkt ztív váltzákt lôézv. Sk kt kívák m ôfzítéükb, mlll álk m mbt, g tlálj mg blô békéjét vlágbék léééz vztô léékét. 16 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 17

10 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l H.E. D. Dl Tük Pt f t Rbl f Slv ^ H.E. M. Zljk Km Cm f t P f B Hzgv ^ 18 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 19

11 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l H.E. M. Rjt R Amb f I t Hg T H. M. Mk R Pm f St Atl I xt m wmt bt w t v tkg t t 2009 Wl P Smmt Bt. I l ff m gtlt f gg fft t t mt tg m t glb, w bt t vmtl lt f lt. T vt wll g flt t blf mg f Mtm G Swm Mv, m f tl w v gt mt t. It wll l b ff wt t l, l t f S Swm Mw, wm I v kw f mb f. I v t m tm wt t Swmj, bt St Atl vg vt m Rjt, I v lw t w l tl tt t vmt vmtl t. I v bf Swmj t g w mkg St Atl t f w, l gtml g w t t l t t f tbl. I Stt wtt -ltt, I wt St Atl t v 33 t f t ltt gt fm wbl b Swmj l b v tv f gm t lt mll f t t mv b-bbg t v q ll bvt. I t 2009 Wl P Smmt v wg tl vt f v vlv, I w ll t v bt f t ft. Mk R Pm f St Atl Mk R Dél-Aztál mztlök I ô vlzáóják lglt: Ekm t, v b vt: Az gzág g bölk külöfélké bzélk ól. Ez öök évéû títá. Gkkl t jlükb új mg kll zláítk tl, vllák, mztk é kltúák át tztlt, kölöö mgété étékt. A kll tökük, g móát tmtük g é llk-zllm zükégltk között; vlmt mb é mb, z mbég é tmézt vzáb. Rjévló, g Vlágbék Cútlálkzó któb máká kzôk, Mtm G zülté já, mlt z Egült Nmztköz Nmztk Szvzt z Eôzkmtég Nmztköz Nják lváíttt. Gj lôtt úg ótjk l méltóké tztltükt, m éltükt z ô ktítá tj át: gzág é ôzkmtég. Elmémt fjzm k S Mv Vlágbék Ták Vlágbék Cútlálkzó bt üléék mgzvzééét, é lgtljbb kt kívám tlálkzó ézvvôk tökvék mgvlóítááz. Rjt R z I Köztáág mgzág gkövt A lgmlgbb üvözlöm bt Vlágbék Cútlálkzót, é jókíváágmt külöm m éztvvôk. Gtlálk m ôfzítéz, mlll mgétét é móát kíváják mgtmt é támgt vlágmétkb, é flív fglmt blgók közt gézégék ftágá. Az tlálkzó mgt k mgmlékzk Mtm Gól é Swm Mvjól, bék é tl kévlôôl, kkt vlág ál é g tztltb tt. Az mé újft z Ô títák jgéb zjlk, é z át v átttv S Swm Mwj mgû zllmégévl, z Ô lkézlévl. Ôztég Swmjt jóéá év v zém m. Egütt lttm vl Dél Aztáláb é llátgttm ázztá ámjáb. Mg g bültm böl mglátát é gklt tvékégét közt mgóváávl é közttt vlél kltb. Tájékztttm Swmjt ól, l tt mt Dél Aztál zél- é gtmk g flzálááb. Ozágkt, g g, tvább ftttó gzált útjá kívájk vzt. Tvk zt vízg ááb Dél Aztál gflzáláák 33%- mgújló ôfákból zámzk mj. Kml támgtá vlt Swmj ézéôl, g k mlló fát ültttt l álk, m ökkt lvgô zéx tléét, lôgít z tt közt átl bvztáák mgóváát. Rmélm, mt Vlágbék Cútlálkzó mé lz, é zé tál élmé m éttt zámá. Kém, fgják lgjbb kíváágmt flttáz. 20 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 21

12 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l T H. S Ak j Glt Cf Mt f Rjt I m gl t kw tt t 8t Wl P Smmt bg gz b S Swm Mv Wl P Cl t wt t Hg U f Yg Dl Lf t Bt 2-4t Otb T bjt f t mmt I P t Aw t Wl Cflt xtml lvt t Stf-t flt tkwl f t. W t jt, t flt. T m ft xltt, vt, t t, t mzg blf tt l t flt t t ll ttl lvl. Smll, t gtt llg bg f b t mk t f t wl fm t tt f vl t. T tt t tt t tl t. I l b lg lgt f, -vl lf-tt. O V g t t tm Mtm G t m tm wk t tbl fl -vlt wl. T V -mt ttf tt -vl fmtl t I w f lf. Mtm G -vl w f t tg. I t mt vlbl tg tt w ltvt. If w b gtv ttv tgt, wll lw m f. T b t t wl wtt vg t. H, t wl flt b lv l tg. I v m bt w f t f t Smmt t v t b bgt t t wll vb t t -vl l lf. Ng öülök k, g S Swm Mv Vlágbék Tá Mg Jógzövtéggl é Jóg m éltb z zvztvl güttmûköéb mgz 8. Vlágbék Cútlálkzót Bt któb mák é gk között. A útlálkzó témáj Llk békévl vlág kflktk mglááét kívül ft m küzlmkkl é kflktkkl t vlágáb. Al gzágtlág v, tt kflktk vk. Szám tézô, kzákmálá, zgéég, kó, fáá, mbtl mggôzôék vztk özákz l é mztköz zt gát. Ezét lgfôbb flt m z mbég zámá, g mgzbít vlágt z ôzk é tzm vzélétôl. Ez vzél m k gtl zágt fgt, é több k lt. Az flzóf mg fáklfé vlt bék, z ôzkmtég é ömééklt útjá. Az vék k ô böl éúg, mt kkb Mtm G t ôfzítékt tttk béké, ôzkmt vlágét. A vék békmták ék bzítják, g bék é z ôzkmtég mg lvtô étékk vltk z k zmléltéb. Mtm G zt tttt, g z ôzkmtég z ôk fgv. A blô bék kfjlzté lggbb k, mt k btkltk. Ngtív é tktív gltkt ôzgtv llk bék m étô l. A külvlágb m lt bék é glm, llkükb békég. Kövtkzéké, vlág kflkt m ltók mg máké, mt békéggl. Sk kt kívák, é lgjbb kíváágmt külöm Cútlálkzó mgzééz! Rmélm, g tlálkzóól kézült kvá mk zámá öztözô ô lz z, g békét é ôzkmtégt vg m éltéb. Ak Glt Rjt mztlök M. A Gj B 1934 Db St Af t m f lt lf I wkg jlt mtg l m g f t t l. Alg wt wf S bt 123 b l fm t tt l tm lvg m t wl. T l bg Ct f Sl Cg w tfm t lv f mll vllg t wt tt f Mt. I 1987 S A m t t US 1991 tt t M. K. G Ittt f Nvl t t Ct Bt Uvt Mm T. I 2007 t Ittt w mv t t Uvt f Rt, Nw Yk, 2008 A g fm t Ittt t tt t G Wlw Et Ittt wt t m t bl b t l f t v l f t wl. T ft l wll m tl vllg wt I. S: www. gfl.g T G tk t mg f vl t f t f g l Uvt t t US m f t Wt Wl. Pblt: T Lg f Lv; T Fgtt Wm t Lf f Kt, wf f G, vl t. G Ct f P B A G, g f Mtm G (F/Pt: G Wlw Et Ittt, USA) Lvg wt m gft, t mt M K. G, ml m t t Swgm Am Ctl I 1946, I l lt bt l wlvw tg ml, tbl t l. Pt f m l t w wt m w w wl t t v tt ml g wl tt v. I w 12 l w t t f Em Ak, t t I mk, w t l. Tt ft I k gft wt w t f w t b tt. I wll tll t t f t I Kg w, lk t, bm v bt t mg f. T Kg l lg vt kgm t m tg f. T w t m lgt bt tl l m wt t tt wl tf t kg. A fw lt, gft, wll-kw tlltl fm t tw m t t t Kg k m: D kw t mg f? T vt : N, bt I kw m w. H ggt tt t Kg vt l g w lv jt t t Kgm: H t l t m wll v t vt m, t vt xl. T xt t Kg vt t g k m t vxg qt. T g qtl wt t t t mt lt wt g f wt l t t ttt lm f t Kg : H w. T Kg w zzl. Wt l g f wt v t wt? Hwv, t w t w g t Kg lft wt t g f wt tll lt ft. At t l t Kg t f lttl gl bx, fll l t g f wt t bx lk t f. Ev mg t Kg t bx t f t w w, f, f. Svl lt t vt t t Kg gl k m t xl t m. T g gv m t g f wt I t kw wt wt t wt, t Kg. T tlll l: T w ml. If lv t g t gl bx t wll vtll t tt wll b t f t t. Hwv, f t g lt t l llw t tt wt ll t lmt t wll t gw wl v wl fl f wt. T l t mg f, t tlltl. If f f mlf lf g t jll t tt wll wt t vl. Bt, f w f lt t tt wt ll t lmt, lk t f wt, t wll t gw t wll b ll v, gft xl. I m m f t t b t tm f t f bt fg t fltt wl. Wl I g tt t mtt f vl t k I blv t qll mtt f ll f t t t tt f ll lvg tg, ft, wt ll f t. Rtl, I f mlf btg t v t wt f w t 50 tll t t wt w t b tt. I w g m gft gmt tt t f mt b mlt wt t wk f m t. O l wl lftm g f wt gl-m vt glt t fml mmt ltgt. T t t w v fg tt t j t lfl. M gft lg w tt t mt b tt l tg t lfl v f t mv t. I tg t t, gft, t m mtt t mmb. Ft, tt w t t, lf-t vl tt w l t b tt t l w lv t bt t. Tt w ll t-t t-lt t-t. N t, vl, xt t lv wl gg t vlt tml tt m t wl. S, tt t m t b f w vl. P m tg wl mmt tt t lv, t, tg, m t, w w lv t t lv fl t. T t lt btw vl btw t wll b blt mtl t g. 22 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 23

13 W l wl l mmt 2009 g wl l mmt 2009 g W l M. S Km B Dt, B Ifmt Tlg T l f t f t m fflt tg t v t g. O wl t t gg tg v g tfmt t f ltl lgmt, l tm, ltl lg tl. I m m f t w f Swm Vvk, Amlt t Dtt, Hm P t Dt l b t b f gwt f v lg, w mt mlt t t f t t t v t vlt. Wt w t lt f tgt t f t. I m t blv t t t jt t gm. A I l blv tt vl t tw t t t wl t lg. I m b t tz f tl t bt I fl tt I m glbl tz; t w mtl lk v t w t fm t f gt lt, b t tl t ltl. Swmj w fll-bl ml lt fgt t t f bg. H w qtl w f Skt gv tl ttt t t Vt f t lft f tm. Stgt, tgt wt t U tt w fqt f. H l t gtt t t-blg. I g f t fl t t lgtt jt t tt gt m. H w gt, f, mlx. A Yg f t gt tl lvl t mm wt t tt w f t tm bg t wl lf t t ml tl lft f t f mt, tt w I wl b m t w Sb B b tl g Swm Vvk. Aft Vvk m 1902, lg-ll mvmt t tg t lt f Ab G, w, wv, t k lf fm lt, b 1908 bm f t fmt ltl l f I. I m, tlt w w t lt, ltg t fm lt 1909, tlt lt t t b t tgt tg t lf f Lkm Bl Gg Tlk, Mtm G Ntj Sb C B. Mtm G m v lv fft g bt mg f Am wll b tg t gt. W gll t ttg wt lv f l w t t fllw ftt. T t wll b t bt t wll b. T H. M. Al Gj kvá Plmt f t Cz Rbl, T St, 1t V-Pt D F, I ll t vtt t t Wl P Smmt 2009 l Bt. I m ll tt t tm I t t vtt. I t tm f t Smmt I wll tt t ffl j t Sv l lg bf. Aw I wl lk kw lt f t mmt f xml wtt fm. I w t v tgglg f t wl! Y l ^ Al Gj kvá Plmt f t Cz Rbl, T St, V-Pt ^ A blô bék lég zív é z lm tztág, mt kkb é étközjkb gát éz mgvlóít. Vlágk ltk zövtégk, tálm zkák é vllá tl tültk mgké kívül z váltzákt él mg. Swm Vkk zv jtk zmb: M vllá fjlôéék z lj mák zllmégét bfgó, gkk g játágát mgôzô Bfgá é m Rmblá; Hmó é Bék, m g Vélmé Külöbég kll, g lg. Am mág zükég v, z glt tztág é tttk mögött lévô záék ôztég. Mgm ézéôl, kkl kább vgk gklt ôzt ív, mtm z ömgkb álló lméltké vg gmáké. Abb zk, g m mbk kötlzttég vk zág é áltláb vlág ááb. Ltk g kkét zág lk, gkk zt ézm, g vlág lgá vgk é z z lzt, mk zzák ló lókk, ká ltk, ká tál élt gjk tttbôl kll áót mítük. Swmj éltô, féf zmélég vlt, gb ízg-vég. Ebbôl kövtkzô Skt tztlôj, k Vt-t ftá flmlé ékéb, gklt lvé fíttt. Eô, ô z, mt z Uk títk vlt gk flkáltá. A lggbb gúlt jllm fjlôéé fíttt. Óák át ttó tögé áá m vgk ké fgát tlál z g mb. Ol g vlt, l mél é l özttt. A lgmgbb tál ztkt lét, z gzággl közvtl kltb lévô Jóg vlt, k géz átlévô éltét mzt, vlmt z mbég köl é tál flmléék ztlt. Íg tám ôt lgkább lí. - Sb B ké fglmztt Stál Mtéôl, Swm Vvkól. Vvk távzá tá Ab G évé flttótt vllá-flzóf mzglm, k m tttt mgát távl ltkától, íg I lgkmlkôbb ltk vzélkjk gkévé vált. Szméléb tltá é ltk jgb játk, é bá 1909-b vzvlt ltk élttôl, tltá é ltk táítá z ô öökégkét mt f Lkm Bl Gg Tlk, Mtm G é Ntj Sb C B éltéb. Mtm G má kb élt g, Amól zóló üztét zb z g gáók tvább ják. H mgóbáljk létt kövt, fkzt ltk lô z ömgkb é köztükb tmttt bék ááb. Mg z út éz lz, vég zb blg. Al Gj kvá C Köztáág Plmtj, Szát, lô llök Pág, ztmb 15. Kv Bátm! Ng étéklm bt Vlágbék Cútlálkzó zóló mgívákt. Sjáltm mt m tm lfg mgívákt. A Cútlálkzó ôzkáb g jóvl zlôtt lkötött tzát tzk Skáváb. Mmlltt zték tmát zz Cútlálkzó mééôl, báml ítt fmáb. Sk kt kívák vlágbékéét fltttt ôfzítéüköz! Tztlttl: ^ Al Gj kvá C Köztáág Plmtj, Szát, lô llök ^ 24 B t g wt t Mtm G O ll ll H.H. S Swm Mv 25

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül. XLVIII. évf. 2. zám www.crkz.hu/mc zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr.

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr. Hgy v h d k ó v f o l y. 65. Cüöök, ázo. 922. júu * LAPOK K O M A R O M M E G Y E P j zl fcf c L-«T7.íov^J kov : >J ybss vdk po zkuldl: 90 K. fl 0 K, ^c 20 k. Egy z á á 80 fll. A k b b g k lz ozák kk özbdg,

Részletesebben

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére Pápai Zoltán A G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l 2é0 v e é s a m i u tá n a jö n 2010. október 19. A p i a c i v e r s e n y rée s a s z

Részletesebben

XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István

XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István 2012. júniu 1. IV. évflym 5. zám www.zdikkep.hu Viztekint Múltunkt, gyökeeinket nemck imeni édeme, hnem emlékeznünk i á. Ennek gndltnk jegyében indítjuk útjá Viztekintő vtunkt, melyben Ózd töténetéhez,

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) 2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár közgyűlésére/küldöttközgyűlésére. 2012. november 19.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár közgyűlésére/küldöttközgyűlésére. 2012. november 19. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár közgyűlésére/küldöttközgyűlésére 2012. nvember 19. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! Tisztelt Magánnyugdíjpénztári Tag! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám

I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám nt. Koo Uj B I9lt>. jnu 27. I Koo, 96 febu 3 XVI. évfoly 5. z K o o v e g y e é v o é d e k ű t d l, k ö z g z d g h e t l p A Koo VöÖ X?ezt Egylet é K o o v e g y t Tüzoltózövetégének hvtlo lpj. Kőf hulldék

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betővel) A nemzeti kiegészítı szabályozás szövege (Times

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A-10-27617-4/2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4

TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4 TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4. Bvtő rdrkről é jlkről...7.. Bvtő rdrkről...7.. Bvtő jlkről...5.. Vérlé, bályoá.... Jlk rdrlmélti mgkölítéb...5.. A jlk modllji...6.. A jlk otályoá...8.. Alpművltk jlkkl...5.4.

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 )

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) A 2454/93/EGK Bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás szövege

Részletesebben

KÉTSZÁZ HOLD SZAMÁRTÖVIS

KÉTSZÁZ HOLD SZAMÁRTÖVIS Hthmd é fo ym 50 áx Szombt 942 decembe 2 Pot, tádm é özgzdág, p _ A Vámegye Tűzotózöetég, Vámegye Doeüet " \ \ é Égé e pegő, féée pftf egyedée 5$ pego pédá} S2S pego Vptot éh FeeS zeezt SmeztH DHL "mutá

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

4/2012 www.soselectronic.hu

4/2012 www.soselectronic.hu 4/2012 wwwl 1 NYÁK-, bzb gy DIN zlő l 4 60 W lyy K, l z űyg z Szl, ő z ű Uzl b: 85-264 VAC, 47-440 Hz Kő zgl Egzgügy bzg ől lző z UL508 UL60950-1 z ő Röz úll l EMC (lg bl) zból gfll l, ló öyzb öő flzl

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

1, 1\ l{ r A L o l\ l

1, 1\ l{ r A L o l\ l P O l. l T l K A l. K O Z

Részletesebben

2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint

2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint 2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint 10639205403011313 Statisztikai számjel 13-09-064364 Cégjegyzék száma Az üzleti év fordulónapja: 2012.12.31 Budaörsi Településgazdálkoási Kft. MÉRLEG eszközök

Részletesebben

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben