újság VII. évfolyam, 6. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "újság VII. évfolyam, 6. szám"

Átírás

1 újság VII. évfolyam, 6. szám

2 hírek, felhívások Július 7. Guru Púrnima Budapest, Szép utca, Az ünnepségen, amelyet a júliusi telihold (a legalkalmasabb idõszak a növekedésre) idején tartanak; a gurukat, a szellemi vezetõket ünneplik. A Guru legfõbb ismertetõjele, hogy nem a fejünkben, hanem a szívünkben és midenhol máshol lakik, és mindegy, ha a Föld másik oldalán is él, a vele való kapcsolat nem írható le a materializmus és a tudomány szavaival. Ezen a napon minden cselekedetünket a Guruknak ajánljuk fel, egész nap tudatában vagyunk jelenlétüknek az életünkben. Ez az élet és a felébredt lelkek ünnepe, csak a nyitott szívedet kell magaddal hoznod. Ezen a napon emlékeztetjük magunkat spirituális céljainkra és megerõsítjük elkötele zõdésünket, belsõ kapcsolatunkat a Guru felé. Program: Kirtan, jantrakészítés Filmvetítés: Szvámi Szatjánanda: Karma szannjászin, a spirituális név, a guru fontossága (magyar fordítással) Beszélgetés, kirtan Gyógyító mantra recitálása Július 18., és Augusztus 8., Szólád Karma jóga nap A Karma Jóga olyan rendszer, amely fejleszti az ellenálló képességet cselekedeteink önmagunkra visszaható és negatív összetevõi ellen. A cselekedeteinkben való tudatosság elvezet bennünket ahhoz a képességhez, hogy irányítsuk a vágyak, ambíciók, egó és más személyiségi komplexumok formájában megjelenõ mentális gondolattársítást. A Karma Jóga nem pusztán gyakorlat, hanem szádhana, vagyis spirituális, szellemi gyakorlat. A Karma Jóga állapota, a széva, a cselekedeteinkben való önzetlen hozzáállás gyakorlásával érhetõ el, ami hozzáértõ szellemi tanító vezetésével lehetséges. További információk: tel: Július 29 augusztus 2. Nyári elvonulás Szvámi Muktidharma (Új-Zéland) vezetésével Téma: Bhakti Jóga és Csakra Shuddhi A jelentkezési helyek beteltek! Kérjük megértésedet! Jógaórák Július 16-tól szeptember 1-ig minden csütörtökön, között lesz jógafoglalkozás, a budapesti szép utcai központban, amely nyitott minden érdeklõdõ számára. Tartalom Hírek, felhívások 2 Az alantas szenvedélyek legyõzése 3 Szvámi Sivánanda Szaraszvatí Az önmegvalósítás 5 Az guru-tanítvány rendszer nyugaton 6 Dharmanidhi Mese: A királylány és a takács 11 Kirtan, receptek 14 CD és könyvajánló 15 Blogajánló 16 2

3 Az alantas szenvedélyek legyõzése Szvámi Sivánanda Szaraszvatí tanításaiból Söpörd ki elméd terét, Készíts helyet, hova a Szeretet leülhet. Töröld ki minden evilági gondolatod, Hogy az Õ trónját elõkészítsd. Vágyak milliói árasztanak el, Ambíciók és célok milliói. Hogyan is tudnál teret engedni Az Õ jelenlétének Anélkül, hogy kiürítenéd az Õ birtokát? A pozitív tulajdonságok fejlesztése automatikusan megszabadít a negatív tulajdonságoktól. Mindazonáltal még jobb, ha tudatosan összpontosítva szintén megpróbáljuk eltûntetni a negatív tulajdonságokat. Ez kettõs támadást jelent az ellenségre, és így a folyamat gyorsabb. A siker könnyû és biztos lesz. Semmi nem mérhetõ össze a purusarthával (saját erõ helyes kifejtése, egyéni erõfeszítés). A purusartha megváltoztatta Markandéja sorsát, és ezáltal csi ran dzsivivé (hal hatatlanná) vált. Éppen ezért komoly erõfeszítéseket kell ten nünk az alantas szenvedélyek, mint pl. a vágy, a düh, a félelem, a büszkeség, a kapzsiság, Szvámi Sivánanda Szaraszvatí stb. gyökeres kiirtására. Szép lassan le kell õket gyõzni, hogy a törekvõ kész legyen az isteni fény fogadására. Vágy A vágy és a testi vágy az érzelmi elme lét alakjai. Képesek az elmét kifelé fordítani. A vágy az üzem anyag; a gondolat a tûz. A gondolattüzet a vágy-üzemanyag tartja fenn. Ha megvonjuk az üzemanyag ellátást, a tûz visszahúzódik a méhébe. Ha a vágyak elvágásával megszûntetjük a gondol ko dást, az elme visszahúzódik Brahmanba. Az elme csak akkor válik közömbössé a gyönyörök és szenvedések iránt, akkor nem vonzódik semmilyen dologhoz, ha megfosztottuk minden vágytól. Ezáltal megtisztul, megszabadul a nagy káprázat karmai közül, ahogy a madár is, kiszabadulva a kalitkájából, szabadon röpköd ide-oda az égen. Az elme nagy pusztítást visz végbe a vágyakkal. Mihelyst egy vágy felmerül, azt gondolod, hogy boldogságot nyersz a kielégítésével. Aztán erõlködsz, hogy elérd a vágyott dolgot. Amikor megvan, egy kis kielégülést (hamis tustit, félrevezetõ kis boldogságérzést) tapasz talsz egy rövid ideig. Aztán az elme ismét nyugtalanná válik. Újabb érzé seket, benyomásokat akar. Undor és kielé gü let lenség lép fel. Az elme újból valami új dolgot akar saját gyönyö rûségére. Ez az oka annak, hogy a Védantinok ezt a világot tisztán kalpanának (képzeltnek) tekintik. Miután lemondtál minden vágyról, még azután is maradhat az elmében néhány finom, rejtett vágy (szuksma, anirbuddha), melyeket nem is fogunk fel. Ezek nagyon veszélyesek. Ezért nagyonnagyon elõvigyázatosnak kell lennünk. A vágyak rejtett, felszín alatti áramlatai bármely pillanatban lecsap hatnak rád, ha nem vagy nagyon éber és körültekintõ; szétrombolják a vairágjádat (szenv te lenség, kötetlenség a belsõ érzelmeket illetõen), és végül bukásodat okozzák. Ne engedj a vágyaknak. Ne légy elkeseredett megpróbáltatásaid köze pette. Szerezd meg a tiszta, szattvikus elme barátságát, és pusztítsd el a szennyezett elmét a tiszta elme segít ségével. Mikor egy vágy merül fel az elmében, mindig tárgyalj a vivékáddal (a helyes megértés képessége). Ha teljesen tisztában vagy az emberi szenvedés nagyságával ezen a nyomorúságos, viszonylagos világon, természetszerûleg elkezdesz különbséget tenni valóságos és nem valóságos között. A vivé ka azonnal megmondja neked, hogy a vágy velejárója a fájdalom, hogy a vágy csupán hiábavaló kísértés, melyet az elme hozott létre, és, hogy csak a vairág ja (szenvtelenség) és tjaga tudja megadni az elme kielégülését és békéjét. A viveka azt tanácsolja, hogy rögtön mondj le a vágyról, és állj neki a szent íratok tanulmá nyozásának, az Om recitálásának, stb. Gondold végig újból és újból, vajon az új vágy nagyobb boldogságot vagy több spirituális elõnyt nyújt-e majd? A vivéka rávezet arra, hogy elfogadd az akarat segítségét, és kiûzi a vágyat azonnal. A vivé ka és az akarat a törekvõ két hatékony fegyvere a gjána jóga útján, hogy elpusztítsa a gonosz márát (kísértést), és eltávolítson minden kis és nagy akadályt. 3

4 Düh A dühöt a vágy szükségszerû vele já rójának vagy párjának tekintik, minthogy rendszerint megjelenik, mikor a vágy meg hiúsul. Pszichológiailag a kettõ kölcsönös kapcsolatban van egymással. Mé gis, a spirituális szádhaka szem pontjából, akinek fõ feladata az elme megtisztítása, a düh nagyobb ellenség, mint a vágy. Érdemes elemezni az okát, ha egy szádhaka túl gyakran szenved vereséget, mikor a düh ellen vív harcot. A düh, a lázhoz hasonló tünet, mely azt mutatja, hogy valami elromlott a belsõ mechanizmusban. A mentális gépezet túlforrósodik az idõszerû kenés hiá nyában. Az összes kenés legha té konyabbika az önelemzés vagy elmélkedés. Még a legdühösebb ember is rádöbben ostobaságára, mihelyt kiadta haragját. Csak ekkor kezd el azon gondolkodni, hogy mit tett. Ha ez a gondolat még az elõtt megjelent volna, mielõtt dühös lett, nem lett volna dühös egyáltalán. De ez csak akkor lenne lehetséges, ha el gondolkodott vagy önvizsgálatot folytatott volna a szokását illetõen. A düh mindenkit szolgájává és áldo zatává tesz. Még a legbizalmasabb ba rátok között is megszakítja a barát ságot. Mindenkit felkorbácsol. Többé-kevésbé az egész világot uralma alatt tartja. A düh romba dönti a józan észt, és olyan dolgokra veszi rá az embert, amirõl nem is álmodott. A düh hatása alatt az ember erõszakot, sértéseket, sõt még gyilkos ságokat is elkövet. Ha alaposan meg vizs gálod a düh fogyatékosságait és a türelem elõnyeit, soha nem leszel dühös. Ha küzdesz, és komoly erõfeszítéseket teszel a düh megfékezésére, a gyûlölet alábbhagy. De még ekkor is, jóllehet a dühös érzés már elmúlt, a türelmetlenség egy enyhe impulzusa még hosszasan ott idõzik. Még ezt az enyhe izgatottságot is el kell kerülnöd. Az isteni életet élõ embernek ez nagyon komoly hátrány. Az ingerlékenység az elme erõtlensége. Ha könnyen felidegesíthetõ vagy, akkor valószínû, hogy igazságtalan leszel sokakhoz. Szüntesd ezt meg a türelem, a tolerancia, a karuna (könyörületesség) és a szeretet gyakorlásával. Tarts maunát (csend) minden nap két órán át. Alkalmanként egy egész napig tarts maunát. Ez féken tartja a beszédre való késztetést. Mikor egy ember izgatottá válik, összevissza beszél mindenfélét. Nem ura a beszéd szer vé nek. Ha nehéznek találod, hogy uralkodjál dühö dön, azonnal távozz. Tégy hosszú sétát. Igyál hideg vizet. Mondd el tízszer az Om Sánti -t. Ismételgesd ísta mantrádat vagy számolj el harmincig. A düh alább fog hagyni. Félelem A félelem az emberiség nagy átka. Negatív gondolat. Ez a legrosszabb ellenséged. Sokféle formát ölt, mégpedig félelem a haláltól, félelem a betegségtõl, félelem a nyilvános kritikától, a vagyo nod vagy pénzed elvesztésétõl való félelem, stb. A félelem sok életet meg ront, boldogtalanná és sikertelenné teszi az embereket. Sok ember bátran szembenéz a grá nátokkal és golyókkal a csatamezõn, de félnek a nyilvános kritikától, a tömegek véleményétõl. Néhányan féle lem nélkül néznek szembe a tigrissel az erdõben, de félnek a sebész késétõl. Meg kellene szabadulnod mindenféle félelemtõl. Az elme képzelõereje felerõsíti a félelmet. A félelem az érzéki csalódás, a káprázat (moha), vagyis az avidya (tudatlanság) folytán a durva, fizikai testhez való ragaszkodás következménye. A testhez való ragaszkodás minden félelem oka. Aki meg tud szabadulni a fizikai buroktól (annamaja kosa) jóga vagy gjána által, mentes lesz a félelemtõl. Aki legyõzte a félelmet, legyõzött mindent. Felül kerekedett az elmén. A nyugodt elme bátorságot jelent. Bátran szembe nézhetsz a szellemi út meg próbáltatásaival és nehézségeivel. A nyugodt elme az Önvalóval, átmannal való egység felismerésén alapul. A félelemnélküliség daivi sampat (isteni tulajdonság). Folyton gondolj arra, hogy te vagy az átman. Így lassacskán hatalmas bátorságot fejlesztesz ki magadban. Az az egyetlen gondolat, hogy te magad vagy a halhatatlan önvaló, hatékonyan elpusztíthat minden fajta félelmet. Ez az egyetlen hatásos erõsítõszer, az egyetlen biztos csodaszer a félelem iszonyú betegségére. Ha nem vagy képes legyõzni félelmedet, tagadd mentálisan, hogy félsz, és koncentrálj az ezzel ellentétes tulaj don ság ra: a bátorság eszményére. Mikor a bá torság teljesen kialakult, a félelem magától eltûnik. A pozitív attitûd mindig legyõzi a negatívat. Ez a természet téved hetetlen törvénye. Visszataszító feladatokat és kötelességeket is meg sze ret hetsz, ha gyakorlod az irántuk való vá gyat, hajlamot. Új szokásokat, gondo lato kat, eszményeket és hajlamokat tudsz meghonosítani a tudatalatti elmében a régiek megváltoz ta tásával. Ez erõfeszítést és kitartást követel. A szellemi törekvõ bátran szembe tud nézni azzal, ha rossz színben tüntetik fel, hamis váddal illetik vagy félreértik. Mindig ez jutott osztályrészül azoknak, akik megpróbáltak felülemelkedni társa i kon. Morális erõ és bátorság szük ségeltetik, hogy szembe tudjunk nézni ezekkel, és hogy képesek legyünk megõ rizni hely zetünket vagy amit helyesnek gondolunk, függetlenül attól, hogy mások mit gondolnak, mondanak vagy tesznek. Az em berek megvethetnek, gyötörhetnek téged. Szilárdan kell állnod erkölcsi alapjaidon, hogy meggyõzõdésed szerint tudj élni. Egy törekvõ, aki túlnõtt a társadalom szabályain, saját tiszta tudatossága és tiszta értelme által megszabottan kell, hogy cselekedjék. Csak így tudja gyarapítani szellemiségét. Forrás: Yoga magazin, február 4

5 Az önmegvalósítás Az önmegvalósítás nem valaminek a véghezvitele vagy megszerzése. A Lélek felfedezése az, amely szívünkben lakik. A hullámok taraján Nem a vagyon vagy a hatalom, és nem is a puszta intelligencia irányítják a világot. Sokkal inkább az erkölcsös jellem az, amely az erkölcsi kiválósággal párosulva szabályoz za a világ e gyetem egészét. Jellem nélkül sem mi sem ér semmit sem va gyon, sem név, sem gyõzelem. Min dennek hátterében a jellemnek kell állnia, támogatólag. A jellemnek, amelyet gondolataid határoznak meg. Köszöntsön rád minden nap új lehe tõségként és alkalomként, és nyissa meg elõtted az utat a legnagyobb cél, az önmegvalósítás elõtt. Az élet olyan, akár egy utazás: a gyû löletbõl a kozmikus szeretetbe, a halálból a halhatatlanságba, a tökéletlenségbõl a tökéletességbe, a rabszolgaságból a szabadságba, a sokféleségbõl az egységbe, a tu datlanságból az örök bölcsességbe, a fáj dalomból az örök kegyelembe, a gyengeségbõl a végtelen erõbe. Vigyen minden másodperc közelebb Istenhez. Elõször csak egy bepillantást kapsz majd, amelynek hatása eltart egy darabig. Aztán fokozatosan megszilárdulhat ez az állapot, és esetleg természetes állapottá válik. Isten csak a szívedet akarja. Add neki teljes egészében. Élvezni fogod a világi jólétet, és elérheted egyszer majd a mokshát (megváltást) is. A boldogság forrása benned van. Saját Önvalódban vagy Atmanodban. Az okozza kisebbségi érzésed, elégedetlenséged és boldogtalanságod, hogy nincs tudomásod errõl a forrásról. A természet egyik legnagyobb törvénye szerint ahogy gondolkozol, olyanná válsz. Gondold azt, hogy tiszta vagy, tiszta leszel. Gondold, hogy ember vagy, ember maradsz. Gondold, hogy Brahman vagy, és Brahmanná válsz majd. Nagyobb dolgokra teremtettél. Fényes és tündöklõ jövõ vár rád. Ne gondolj a múltra. Tisztulj meg. Koncentrálj. Mélyülj el. Meditálj. Haladj elõre. Pihenj meg a Legfelsõbb Lélekben. Szvámi Szatjánanda Szaraszvati Törekedj. Törekedj megvalósítani az istenit. Ez az ember születésének célja. Szüntelenül törekedj megvalósítására. Mindenkor tápláld törekvésed lángját. Sadhanád (spirituális gyakorlatod) legyen mindig rendszeres, folyamatos, töretlen és komoly. Életed úgy átalakul majd át a rendületlen és szigorú fegyelemtõl és meditációtól, hogy a ragaszkodás, félelem, harag örömmé, áldássá, békévé és szeretetté változik. A bölcsesség végsõ célja a szabadság. A kultúra végcélja a tökéletesség. Az oktatás célja a jellem. A tudás célja a szeretet. Egyedül az a szem az igazi, amely Istent látja mindenben. Istent szeretettel, és csakis azzal lehet megvalósítani Isten iránti szeretettel, Isten gyermekei iránti szeretettel. Amikor csordultig van a szív, A nyelv néma. Amikor az elme csendes, Az intuíció mûködik. Amikor elcsitulnak a szenvedélyek, Beköszönt az odaadás. Amikor hallgat az intellektus, A Lélek beszél. Amikor meghal az Én, Õ ragyog fel. Szvámi Szatjánanda Szaraszvati Szankalpa (pozitív elhatározás): Önmegvalósítás Nem létezik olyan, hogy idegen, az egész világon. Mindenki Isten gyermeke. Ugyanaz az isteni fény ragyog mindenkiben. Szeretned kell mindenkit; mert Önnön lé nyed van mindenkiben. Mostanra az em berek elvesztették ezt a nagyszerû tulajdonságot. Még barátaidat sem vagy képes szeretni. Csak azért szereted néhány barátod, mert hasznosak számodra. Szereteted így önzésen alapul. Ez azonban egyáltalán nem szeretet. Mindenkit szeretned kell nem csupán néhány barátod, hanem az egész emberiséget hiszen Isten lakozik mindenkiben. Csak ekkor fog szíved kitárulni, hogy megvalósítsd a Halhatatlan Lelket. Szvámi Sivánanda Szaraszvati 5

6 A Guru-tanítvány rendszer nyugaton Dharmanidhi (USA) A guru szó azt jelenti a sötétség eloszlatója. A sötétség ebben az esetben tudatlanságunkra utal, arra, hogy nem tudjuk érzékelni saját igaz természetünk fényét, amely a jógában belsõ guruként ismert. Ezért a külsõ guru feladata az, hogy segítsen nekünk felébreszteni saját belsõ gurunkat és nem az, hogy saját isteni természetünket kicseréljük az övére, ahogyan azt általánosan félreértik. Sajnálatos módon szélhámos guruk fenn tudják tartani magukat az által, hogy tanulóik körében táplálnak egyfajta függõséget, hirdetve saját isteni természetüket. Rendszerint azzal áltatják tanulóikat, hogy fejlesszék ki saját belsõ gurujukat, míg valójában több tõlük való függõséget hoznak létre az isteni természet kedvéért vagy a titkos tanításokért. Ez a függõség nagyon egészségtelen. Paramahamsza Szatjánanda úgy nevezi ezt, mint tapadósság. Azt mondja: Mi ez a ragadósság? A tanítvány hozzátapad a guruhoz, a guru a tanítványhoz. Olyan ez, mint egy szuper-ragasztó. Mi történik akkor, ha két darab fát összeragasztasz, és aztán megpróbálod szétszedni õket? Mindkét fát eltöröd. Ez a tanítvány hozzáragad a guruhoz és a guru a tanítványhoz ügy nem jó. A Nyugat hibás elképzelése a gurukról A guru-tanítvány viszony rendszerének a gyökere a guru önzetlen szolgálata annak érdekében, hogy felébressze a tanítvány saját belsõ guruját. A legtöbb guru, aki Nyugatra jött tanítani a keleti szerzetesi hagyományokból érkezett. Míg a keleti emberek megszokták a buddhista és yoga tradíciók szerzeteseivel és szerzetesnõivel való kapcsolattartást és tudták a protokollt, és a megfelelõ kapcsolódás dinamikáját, amely lehetõvé teszi egy segítõ környezet kialakítását a harmonikus tanár-tanuló viszonyhoz, addig nekünk Nyugaton nincs gyakorlatunk a gurukkal való kapcsolatban, amibõl meríteni tudnánk. A Nyugatiak éretlenek voltak, és alapjában még mindig azok, amikor arról van szó, hogy hogyan kapcsolódjanak más kultúra és tradíció tanítóihoz, amely annyira idegen a sajátjuktól. Ez nem arról szól, hogy birkáknak kell lennünk és gondolkodás nélkül követni az idõsebb tanulók példáját. Egy szabályozott környezetet tudatosan hoznak létre azért, hogy a tanító legmagasabb funkciója, hogy a tanításokat átadja, koncentrált lehessen indokolatlan zavar nélkül, anélkül, hogy a szunnyadó, lehetséges, nyers karmákat stimulálja, amelyek szintén akadályozhatják a tanítások átadását. A jóga és a buddhizmus sok guruja, akik nagyon hatékony tanítók voltak saját hazájukban egy nagy sokkot éltek át, miután megérkeztek Nyugatra, hogy tanítsanak. A lappangó vágyak, örökös tudatos elnyomás állapotában tartva egy asram vagy kolostor szabályozott környezetében élve, gyakran hatalmas erõvel és kellemetlen következményekkel kerülnek felszínre. Néhányan megadták magukat ezeknek a vágyaknak a tanítás és tanítványaik rovására is. Néhány guru számára a nyers karma magja a pénz és kapzsiság volt, amely bukásukhoz vezetett, mások számára szexuális szenvedély, és mások pedig megtalálták rejtett árnyékukat a hatalom és hírnév vágyában. A félreértés egy másik területe az Indiáról való éretlen nézetünk volt, a hely, ahol tökéletesített szenteket lehet találni minden utcasarkon. Egyáltalán nem ez a helyzet, mivel maguk az indiaiak mondják legelsõként, hogy az elmúlt kétszáz évben a magas tudású mesterek száma egyenletesen csökken. A legtöbb nyugati, kétségbeesve keresve egy megvilágosodott támasztékot, az Indiából érkezõ tanítókra függeszti a szemét egy rózsaszín szemüvegen keresztül nézve a tökéletesített embert. A szent tökéletesség ezen elgondolása mítosz és félreértés is egyben. Azonban talán a legfontosabb közrejátszó faktor a mostani guru idõszakban az az átlag tanítvány érzelmi és mentális érettségének a hiánya. Úgy néz ki, hogy a tanulók nagyon nagy része, aki gurut keres nem éppen alkalmas erre, és nem igazán érti, hogyan használja fel a legjobban a gurut a saját növekedése érdekében. Sok tanuló mindenféle dolgot vetít ki a tanítójára, ezzel saját fejlõdését állítja meg. Nem tudatosak abban, hogy csak saját dolgaikat vetítik ki, saját szükségleteiket, félelmeiket, biztonság hiányukat, dühüket, elhagyatottságukat és így tovább. Ha a gurujuk nem úgy reagál a szükségleteikre, ahogyan elvárják, a tanulók úgy reagálnak, mint a gyerekek, dühösek lesznek, duzzognak vagy visszavonják szeretetüket és odaadásukat a gurutól. Egy szilárd érzelmi és mentális érettség megalapozása nélkül minden fejlõdést, 6

7 amit spirituálisan egy guru vezetése mellett valaki elér, el lehet veszíteni egy pillanat alatt, amikor a tanító nem felel meg a tökéletes ideáljainknak, más szavakkal, elsõ alkalommal, amikor ráébredünk, hogy emberi lény. Azonban, ha tudjuk, hogy a guruk emberek és hibákat fognak elkövetni idõrõl idõre, ha mentálisan és érzelmileg érettek vagyunk odabent, és ha megértjük, hogy a gurunak lehetséges, hogy nehéz alkalmazkodni egy kultúrához, amelynek kevés vagy semmi tapasztalata nincs a guru-tanítvány viszonyban, akkor látjuk a helyzetet a megfelelõ helyrõl, és csak akkor nyerhetünk a guruval való kapcsolatunkból. A guru szükségessége A nehézségek ellenére, amit most átélünk, a guru-tanítvány rendszer meg lesz mindaddig, amíg spirituális keresõk léteznek. Nem hiszem, hogy az emberek nagy többsége valaha is képes lesz közvetlenül felfogni saját isteni természetét, ezáltal eljutva a teljes önfelismeréshez a guru segítsége nélkül. Az az elképzelés, hogy nincs szükségünk tanítóra vagy gurura egyaránt helyes és helytelen. Egy részrõl van egy olyan érzésünk, hogy isteni természetünk van és csak idõ kérdése, hogy felfedezzük ezt magunk számára. Az abszolút valóságban ez igaz, mindannyian az Istenitudatosság részei vagyunk. Azonban a mindennapi valóságban ez egy kicsit olyan, mint amikor elveszted a kocsid kulcsait a saját otthonodban. Tudod, hogy a házban van, de szeretnéd, ha lenne valaki, aki segítene megtalálni, hogy mehess a dolgodra. Ez az, amiért a gurura szükség van. Isteni természetünk intellektuális tudása nem elégséges. Sohasem fogja megadni az isten-tudatosság belsõ élményét, amelyre mindannyian vágyunk. A guru épp a létezésével ad inspirációt. Pszichológiailag nagyon erõteljes élmény látni a másik emberi lény életét, aki abban a teljességben él, amire mi is vágyunk. Gyakran van szükségünk arra, hogy újra megerõsítsük, hogy ez a fajta életmód lehetséges, újra és újra a guruval való rendszeres kapcsolaton keresztül. A pszichénkben ez a kinyílás elég hoszszú idõre leállítja a belsõ kétséget vagy zavart ahhoz, hogy lehetõvé tegye szellemünk számára, hogy kibontakozzon vagy megjelenjen. Az energiát, amit a guru sugároz az a tanítvány észleli, akinek belsõ rendszere elõ van készítve a fogadásra és lehetséges, hogy ez a legfontosabb oka annak, hogy a guru-tanítvány viszony sohasem fog eltûnni. Szükségünk van arra, hogy érezzük, hogy megtapasztaljuk a megvilágosodott teret, amelyet a gurunk birtokol, és így mi is sokkal könnyebben megtaláljuk azt magunkban. Néhány nagyszerû tanító elérte az önrealizációt mindenféle külsõ kézzelfogható segítség nélkül. Az olyan emberek, mint Ramana Maharshi és Nitjananda Baba például semmi kétség, hogy elõzõ inkarnációik spirituális gyakorlásának köszönhetõen emelkedtek fel és gyak- Szvámi Szatjánanda Szaraszvatí és Szvámi Nirandzsanánanda Szaraszvatí 7

8 ran saját magukat inspirálták, vagy néhány pillanatig mások inspirálták õket és ez gyorsította fel isteni természetük teljes kivirágzását. Az isteni természet közvetlen megtapasztalása egy nagyszerû idea, el lehet érni az emberiség aranykorszakaiban, de ez inkább idõ elõtti a mi korunkban, a Kali jugában vagy sötét korszakban. Az a véleményem, ahogyan sok tanítónak és tanulónak is, akiknek feltettem ezt a kérdést, hogy a tanító ellenesség betegség e trendjének Nyugaton az egyik fõ szimptómája az, amit úgy hívnak, hogy New Age. A New-Age egy nagyon egó-centrikus és gyerekes mozgalom, amelyben az intellektuális megértés a megvilágosodott és misztikus szerepét játssza, és amelyben a gyerekkori szükségletek kielégítése, a szükséglet és az egó játszma gyerekkori viselkedésmintáinak kiélése másokra való tekintet nélkül az életerõ egészséges jelének érzendõ-tekintendõ. Vegyük annak a tanítványnak az esetét, aki eljön a tanítóhoz, hogy egy gurutanítvány kapcsolatot alapozzon meg azért, hogy elmélyítse tudatosságát a visszatükrözõdés folyamatán keresztül. A kapcsolat kezdetén a tanítvány boldog, mert megmutatják neki a helyeket, ahol az egó fogságban tartja õt. De a kelleténél gyakrabban, ahogyan a tanuló mélyebbre jut és elkezd foglalkozni a szexualitás, büszkeség, függés, szükségletek, stb. központi kérdéseivel az, amit lát a tükörben a guruja tükrözõdéseként vagy túl rémisztõ ahhoz, hogy szembenézzen vele, vagy túl kedves ahhoz, hogy elengedje. Ez az, ahol sok tanítvány kimarad a programból, amely nem szerencsés, mert pontosan ez az a pont, ahol a valódi munka kezdõdik! Átvitel A guru-tanítvány rendszer ma is épp olyan szükséges, mint a múltban volt, ha nem jobban. Manipulálhatjuk, meghamisíthatjuk, megcsonkíthatjuk, eltorzíthatjuk, de egy nagyon jó indok miatt soha nem fogjuk megszüntetni. A gurutanítvány kapcsolat a világegyetemünk minden rétegében, láthatóban és láthatatlanban egyaránt történõ energia kölcsönhatás egy mikro-kozmikus modellje. Energia átvitel a legfinomabb formájában. Az átvitelen keresztül minden tudatosság folyamatosan fejlõdik, vagy kibontakozik. Az élet egésze energia átvitel egy forrástól egy fogadóig. Legyen az akár a fizikai testünk táplálása étel fogyasztásával, vagy az érzelmi, pszichikus energiáink táplálása szexuális intimitással vagy gyengédséggel, vagy a spirituális energia rendszerünk táplálása a tanítónktól való közvetlen átvitellel, ez mind ugyanaz az energiaáramlás, ami a világegyetem különbözõ szintjein zajlik le. Ez lényegében egy mechanikai folyamat, és egyszerûen így történik. Dönthetünk úgy, hogy nem veszünk részt benne tudatosan, de nem tudjuk megszüntetni. Ezért a guru-tanítvány rendszer fennmarad. Nem számít, hogy bhakti jógát, gjána jógát, tantrikus jógát vagy bármilyen más jógát gyakorolsz, az energia vagy shakti átvitele megtörténik minden tanító-tanítvány kapcsolatban. Az már más téma, hogy a tanítvány vagy a tanár tudatában van-e az átvitel mechanizmusának. A shakti a tudatosság energiája, amely a világegyetemünk anyaga. A shakti-t a guru látása, beszéde vagy érintése közvetíti, és a tanítvány fogadja be, ez a shakti felelõs a mélyebb kibontakozásunk felgyorsításáért. Ennek az energiának a fogadásához csak mély, õszinte vágyra van szükség a megnyílásra és növekedésre. A shaktipat átvitel fenyegetés azon spirituális aspiránsok számára, akik azonosultak intellektusukkal, mivel ez az energia ismeretlen az elme számára. Átadni magunkat ennek az energiának és hagyni, hogy nagyon mély szinten hasson bennünk nagy fenyegetést jelent az egónk (és az intellektusunkba vetett hitünk) számára, és belépést az ürességbe, amely minden létezés alapja. Mivel a shakti megsemmisíthetetlen, a shakti át vitelének elsõdleges módja, a guru-tanítvány rendszer sincs a kihalás veszélyében. A shakti átvitel egy nagyon mély kapcsolatot teremt a guru és a tanítvány között. Ez gyakran nagy félelem és bizonytalanság forrása lehet a tanítvány partnere számára, aki érzékelheti, hogy a guru és a tanítvány között áramló energia nagyon mély és erõs, és fenyegetve érzi magát ettõl a kapcsolattól. A félelem a shakti-tól és az egó feladása, ami szükséges ahhoz, hogy megtapasztaljuk a shakti-t, az oka annak, hogy sok new age jógi visszahúzódik a egó-önmaga biztonságába, eltávolodva a gurutól. A guru-tanítvány rendszer vallása Minden modern jóginak a guru-tanítvány rendszer lényegét kellene keresnie, a guruval fennálló kapcsolatukban a shakti átvitel folyamatát. Meg kell szabadulnunk minden vallásos fogalomtól, amelyet kapcsolatba hozunk ezzel a 8

9 tiszta energia folyamattal. A patriarchizmus, a dogma és az irányítás túlzásba vitt terhétõl is meg kell szabadulni, amely a guru-tanítvány rendszer körül felépült. Sok, egykor erõteljes shakti átvitel ma már megromlott és élettelen, mivel a guru utódját rabul ejtette a guru pozíció hatalma. Ez a hatalom romlásának szokásos története. A shakti nõi energiájára való összpontosítás és az istennõ, mint Anyánk távolítja el a vallásos patriarchizmust és irányítást, ami sok jóga szervezetben létrejött. A tantra a szent nõiességnek van elkötelezve. A tantrában a legmagasabb szintû beavatást, amit valaki kaphat, még mindig egy tantrikus nõi jógitól ( jógini ) jön. Egy inkább tantrikus magatartás alkalmazása segíteni fog a jóga nagy részébe beépült ridegség oldásában, lehetõvé téve a shakti sokkal szabadabb áramlását, amint a patriarchizmus és irányítás okozta feszültség oldódik. A több shakti pontosan az, amire ma szükség van, mivel ez a sötétség eloszlatója, ami a gurutól a tanítvány felé áramlik. Sok szép példa van ma a shakti-központú gurukra, akik Észak-Amerikában és Európában tanítanak, mint például Paramahamsa Nirandzsanánanda, Lar Short, Szvámi Chetanananda, Ammachi, Meera Anya és sok tibeti mester. A ma virágzó guru-tanítvány családfák gyarapodása azon alapul, hogy a guru önzetlenül ad a tanítvány számára. Az átvitel elve igazából nem mûködhet, míg valaki mélyen az egóban/személyiségben gyökerezik. A valódi guru és tanítvány meztelenül áll az Isteni Anya elõtt és mindketten tudják ezt. Ez az egyik biztonsági mechanizmus a valódi guru-tanítvány rendszerben, és ezért hoz létre ez a rendszer folyamatosan nagyon fejlett emberi lényeket. Minden guru tudja, hogy a tudatosság egy nagyobb folyójában úszik, amely az idõk kezdetéig nyúlik vissza, és örökké hálás a saját gurujának a hála és szeretet olyan mélységével, amelyet szavakkal nem lehet leírni. A valódi gurut soha nem csábítja, amit Chogyam Trungpa isteni egoizmusnak nevezett, mivel mindig kapcsolatban van a gurujával, legyen az akár élõ, akár már elhagyta a testét. A családfánkat megilletõ ezen tisztelet nélkül úgy fogjuk végezni, mint egy felhígított, önzõ, new age jógát gyakorló, az én, én, én mantrát kántálva. Sokan azon tanítók közül, akik ma arcul csapják a guru-tanítvány rendszert, valójában hosszú idõt töltöttek egy guru tanítását és az átvitelét fogadva. Alapvetõen hazug és képmutató ezen tanítók részérõl ez a pálfordulás, és azt tanítani a tanítványaiknak, hogy nincs szükségük gurura és erre az átvitelre, különösen akkor, ha megérted azt a természetes törvényt, amelyen keresztül a shakti átvitel mûködik. Ezen tanítókat egy guru ösztönözte és a shakti mély növekedést segített elõ bennük. Most, amikor tanfolyamokon, elõ adá sokon, vagy négyszemközt tanítanak, nincs jelen egy bizonyos szintû shakti átvitel? A szatguru jelenség Mindegyikõnknek lehet egy nagyon különleges tanítója ebben az életben, aki egy energiakapuként fog mûködni, amelyen keresztül tudunk utazni, hogy visszaszerezzük szellemi természetünket. A szanszkrit kifejezés erre a személyre a szatguru, a szat és a guru szavakból, a szat jelentése: igazság, vagy igaz, a guru jelentése: a sötétség eloszlatója. Tanulhatunk más tanítók gyakorlati módszereibõl vagy tanításaiból, de a szatguru a mi erõ fe szí téseinkkel együtt alkotja megszabadulásunk központi kulcsát. Egy energiajelenségrõl beszélünk. Né hány tanítvány még csak nem is kedveli a tanítóját, vagy azt, ahogyan az él, azt azonban nem tudják tagadni, hogy az a lény az õ szatgurujuk, és rengeteg elõnyük van minden percbõl, amit vele töltenek. Kellemes, legalábbis a lelkünknek, ha igazából szeretjük és csodáljuk a szatgurunkat, de ez egyáltalán nem egy lényeges feltétel ahhoz, hogy a kapcsolat hatásos legyen. A rejtélyes utak, módok, ahogy sok tanítvány eljut a gurujához, egy már korábban létrehozott kapcsolatra utal kettejük között, amelyet nem a tudatos teremtés vagy létezés birodalmában hoztak létre. Tudok egy mai nagy tanítóról, aki álmában találkozott a tanítójával és kapott tõle képzést még sokkal azelõtt, mielõtt egyáltalán fizikai szinten találkoztak volna, vagy tudta volna, hogy ez a tanító valójában egy létezõ hús-vér ember. Amikor elõször találkozott a tanítóval szemtõl szembe egy spirituális összejövetelen, a döbbenet hatására majdnem elájult. Azoknak, akiknek vannak hasonló tapasztalatai, pontosan tudják, mire gondolok. Nincs kétség az elmétekben, hogy létezik egy erõteljes, együtt érzõ és mélyen spirituális kapcsolat közted és a gurud között, ami meghaladja az idõ és tér korlátait, és ugyanez a kapcsolat mûködhetett életeken keresztül, korokon keresztül. Ugyanakkor a szatguruval való találkozásnak nem kell feltétlenül ilyen drámainak vagy szelleminek lennie ahhoz, hogy hiteles legyen. Egy helyi jógatanító házában tanultam jógát egy héten néhányszor, egy kicsit több mint egy éven kersztül. Amint beléptem a házba minden alkalommal a guruját ábrázoló nagy rajzzal találtam szembe magam. Amikor elõször láttam ezt a rajzot, akkor és ott eldöntöttem, hogy õ nem lehet az én gurum. Nem tudom miért, de mély ellenérzésem volt. Visszatekintve, nem illett abba a képbe, amit az egóm alkotott a gururól. Egy napon aztán, több mint egy év múltán, amikor beléptem a gyakorló terem ajtaján az óra kezdéshez, rápillantottam a rajzra a gururól, és egy olyan furcsa érzés ragadott magával, amit soha korábban nem ismertem. Soha nem éreztem a 9

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben