újság VII. évfolyam, 6. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "újság VII. évfolyam, 6. szám"

Átírás

1 újság VII. évfolyam, 6. szám

2 hírek, felhívások Július 7. Guru Púrnima Budapest, Szép utca, Az ünnepségen, amelyet a júliusi telihold (a legalkalmasabb idõszak a növekedésre) idején tartanak; a gurukat, a szellemi vezetõket ünneplik. A Guru legfõbb ismertetõjele, hogy nem a fejünkben, hanem a szívünkben és midenhol máshol lakik, és mindegy, ha a Föld másik oldalán is él, a vele való kapcsolat nem írható le a materializmus és a tudomány szavaival. Ezen a napon minden cselekedetünket a Guruknak ajánljuk fel, egész nap tudatában vagyunk jelenlétüknek az életünkben. Ez az élet és a felébredt lelkek ünnepe, csak a nyitott szívedet kell magaddal hoznod. Ezen a napon emlékeztetjük magunkat spirituális céljainkra és megerõsítjük elkötele zõdésünket, belsõ kapcsolatunkat a Guru felé. Program: Kirtan, jantrakészítés Filmvetítés: Szvámi Szatjánanda: Karma szannjászin, a spirituális név, a guru fontossága (magyar fordítással) Beszélgetés, kirtan Gyógyító mantra recitálása Július 18., és Augusztus 8., Szólád Karma jóga nap A Karma Jóga olyan rendszer, amely fejleszti az ellenálló képességet cselekedeteink önmagunkra visszaható és negatív összetevõi ellen. A cselekedeteinkben való tudatosság elvezet bennünket ahhoz a képességhez, hogy irányítsuk a vágyak, ambíciók, egó és más személyiségi komplexumok formájában megjelenõ mentális gondolattársítást. A Karma Jóga nem pusztán gyakorlat, hanem szádhana, vagyis spirituális, szellemi gyakorlat. A Karma Jóga állapota, a széva, a cselekedeteinkben való önzetlen hozzáállás gyakorlásával érhetõ el, ami hozzáértõ szellemi tanító vezetésével lehetséges. További információk: tel: Július 29 augusztus 2. Nyári elvonulás Szvámi Muktidharma (Új-Zéland) vezetésével Téma: Bhakti Jóga és Csakra Shuddhi A jelentkezési helyek beteltek! Kérjük megértésedet! Jógaórák Július 16-tól szeptember 1-ig minden csütörtökön, között lesz jógafoglalkozás, a budapesti szép utcai központban, amely nyitott minden érdeklõdõ számára. Tartalom Hírek, felhívások 2 Az alantas szenvedélyek legyõzése 3 Szvámi Sivánanda Szaraszvatí Az önmegvalósítás 5 Az guru-tanítvány rendszer nyugaton 6 Dharmanidhi Mese: A királylány és a takács 11 Kirtan, receptek 14 CD és könyvajánló 15 Blogajánló 16 2

3 Az alantas szenvedélyek legyõzése Szvámi Sivánanda Szaraszvatí tanításaiból Söpörd ki elméd terét, Készíts helyet, hova a Szeretet leülhet. Töröld ki minden evilági gondolatod, Hogy az Õ trónját elõkészítsd. Vágyak milliói árasztanak el, Ambíciók és célok milliói. Hogyan is tudnál teret engedni Az Õ jelenlétének Anélkül, hogy kiürítenéd az Õ birtokát? A pozitív tulajdonságok fejlesztése automatikusan megszabadít a negatív tulajdonságoktól. Mindazonáltal még jobb, ha tudatosan összpontosítva szintén megpróbáljuk eltûntetni a negatív tulajdonságokat. Ez kettõs támadást jelent az ellenségre, és így a folyamat gyorsabb. A siker könnyû és biztos lesz. Semmi nem mérhetõ össze a purusarthával (saját erõ helyes kifejtése, egyéni erõfeszítés). A purusartha megváltoztatta Markandéja sorsát, és ezáltal csi ran dzsivivé (hal hatatlanná) vált. Éppen ezért komoly erõfeszítéseket kell ten nünk az alantas szenvedélyek, mint pl. a vágy, a düh, a félelem, a büszkeség, a kapzsiság, Szvámi Sivánanda Szaraszvatí stb. gyökeres kiirtására. Szép lassan le kell õket gyõzni, hogy a törekvõ kész legyen az isteni fény fogadására. Vágy A vágy és a testi vágy az érzelmi elme lét alakjai. Képesek az elmét kifelé fordítani. A vágy az üzem anyag; a gondolat a tûz. A gondolattüzet a vágy-üzemanyag tartja fenn. Ha megvonjuk az üzemanyag ellátást, a tûz visszahúzódik a méhébe. Ha a vágyak elvágásával megszûntetjük a gondol ko dást, az elme visszahúzódik Brahmanba. Az elme csak akkor válik közömbössé a gyönyörök és szenvedések iránt, akkor nem vonzódik semmilyen dologhoz, ha megfosztottuk minden vágytól. Ezáltal megtisztul, megszabadul a nagy káprázat karmai közül, ahogy a madár is, kiszabadulva a kalitkájából, szabadon röpköd ide-oda az égen. Az elme nagy pusztítást visz végbe a vágyakkal. Mihelyst egy vágy felmerül, azt gondolod, hogy boldogságot nyersz a kielégítésével. Aztán erõlködsz, hogy elérd a vágyott dolgot. Amikor megvan, egy kis kielégülést (hamis tustit, félrevezetõ kis boldogságérzést) tapasz talsz egy rövid ideig. Aztán az elme ismét nyugtalanná válik. Újabb érzé seket, benyomásokat akar. Undor és kielé gü let lenség lép fel. Az elme újból valami új dolgot akar saját gyönyö rûségére. Ez az oka annak, hogy a Védantinok ezt a világot tisztán kalpanának (képzeltnek) tekintik. Miután lemondtál minden vágyról, még azután is maradhat az elmében néhány finom, rejtett vágy (szuksma, anirbuddha), melyeket nem is fogunk fel. Ezek nagyon veszélyesek. Ezért nagyonnagyon elõvigyázatosnak kell lennünk. A vágyak rejtett, felszín alatti áramlatai bármely pillanatban lecsap hatnak rád, ha nem vagy nagyon éber és körültekintõ; szétrombolják a vairágjádat (szenv te lenség, kötetlenség a belsõ érzelmeket illetõen), és végül bukásodat okozzák. Ne engedj a vágyaknak. Ne légy elkeseredett megpróbáltatásaid köze pette. Szerezd meg a tiszta, szattvikus elme barátságát, és pusztítsd el a szennyezett elmét a tiszta elme segít ségével. Mikor egy vágy merül fel az elmében, mindig tárgyalj a vivékáddal (a helyes megértés képessége). Ha teljesen tisztában vagy az emberi szenvedés nagyságával ezen a nyomorúságos, viszonylagos világon, természetszerûleg elkezdesz különbséget tenni valóságos és nem valóságos között. A vivé ka azonnal megmondja neked, hogy a vágy velejárója a fájdalom, hogy a vágy csupán hiábavaló kísértés, melyet az elme hozott létre, és, hogy csak a vairág ja (szenvtelenség) és tjaga tudja megadni az elme kielégülését és békéjét. A viveka azt tanácsolja, hogy rögtön mondj le a vágyról, és állj neki a szent íratok tanulmá nyozásának, az Om recitálásának, stb. Gondold végig újból és újból, vajon az új vágy nagyobb boldogságot vagy több spirituális elõnyt nyújt-e majd? A vivéka rávezet arra, hogy elfogadd az akarat segítségét, és kiûzi a vágyat azonnal. A vivé ka és az akarat a törekvõ két hatékony fegyvere a gjána jóga útján, hogy elpusztítsa a gonosz márát (kísértést), és eltávolítson minden kis és nagy akadályt. 3

4 Düh A dühöt a vágy szükségszerû vele já rójának vagy párjának tekintik, minthogy rendszerint megjelenik, mikor a vágy meg hiúsul. Pszichológiailag a kettõ kölcsönös kapcsolatban van egymással. Mé gis, a spirituális szádhaka szem pontjából, akinek fõ feladata az elme megtisztítása, a düh nagyobb ellenség, mint a vágy. Érdemes elemezni az okát, ha egy szádhaka túl gyakran szenved vereséget, mikor a düh ellen vív harcot. A düh, a lázhoz hasonló tünet, mely azt mutatja, hogy valami elromlott a belsõ mechanizmusban. A mentális gépezet túlforrósodik az idõszerû kenés hiá nyában. Az összes kenés legha té konyabbika az önelemzés vagy elmélkedés. Még a legdühösebb ember is rádöbben ostobaságára, mihelyt kiadta haragját. Csak ekkor kezd el azon gondolkodni, hogy mit tett. Ha ez a gondolat még az elõtt megjelent volna, mielõtt dühös lett, nem lett volna dühös egyáltalán. De ez csak akkor lenne lehetséges, ha el gondolkodott vagy önvizsgálatot folytatott volna a szokását illetõen. A düh mindenkit szolgájává és áldo zatává tesz. Még a legbizalmasabb ba rátok között is megszakítja a barát ságot. Mindenkit felkorbácsol. Többé-kevésbé az egész világot uralma alatt tartja. A düh romba dönti a józan észt, és olyan dolgokra veszi rá az embert, amirõl nem is álmodott. A düh hatása alatt az ember erõszakot, sértéseket, sõt még gyilkos ságokat is elkövet. Ha alaposan meg vizs gálod a düh fogyatékosságait és a türelem elõnyeit, soha nem leszel dühös. Ha küzdesz, és komoly erõfeszítéseket teszel a düh megfékezésére, a gyûlölet alábbhagy. De még ekkor is, jóllehet a dühös érzés már elmúlt, a türelmetlenség egy enyhe impulzusa még hosszasan ott idõzik. Még ezt az enyhe izgatottságot is el kell kerülnöd. Az isteni életet élõ embernek ez nagyon komoly hátrány. Az ingerlékenység az elme erõtlensége. Ha könnyen felidegesíthetõ vagy, akkor valószínû, hogy igazságtalan leszel sokakhoz. Szüntesd ezt meg a türelem, a tolerancia, a karuna (könyörületesség) és a szeretet gyakorlásával. Tarts maunát (csend) minden nap két órán át. Alkalmanként egy egész napig tarts maunát. Ez féken tartja a beszédre való késztetést. Mikor egy ember izgatottá válik, összevissza beszél mindenfélét. Nem ura a beszéd szer vé nek. Ha nehéznek találod, hogy uralkodjál dühö dön, azonnal távozz. Tégy hosszú sétát. Igyál hideg vizet. Mondd el tízszer az Om Sánti -t. Ismételgesd ísta mantrádat vagy számolj el harmincig. A düh alább fog hagyni. Félelem A félelem az emberiség nagy átka. Negatív gondolat. Ez a legrosszabb ellenséged. Sokféle formát ölt, mégpedig félelem a haláltól, félelem a betegségtõl, félelem a nyilvános kritikától, a vagyo nod vagy pénzed elvesztésétõl való félelem, stb. A félelem sok életet meg ront, boldogtalanná és sikertelenné teszi az embereket. Sok ember bátran szembenéz a grá nátokkal és golyókkal a csatamezõn, de félnek a nyilvános kritikától, a tömegek véleményétõl. Néhányan féle lem nélkül néznek szembe a tigrissel az erdõben, de félnek a sebész késétõl. Meg kellene szabadulnod mindenféle félelemtõl. Az elme képzelõereje felerõsíti a félelmet. A félelem az érzéki csalódás, a káprázat (moha), vagyis az avidya (tudatlanság) folytán a durva, fizikai testhez való ragaszkodás következménye. A testhez való ragaszkodás minden félelem oka. Aki meg tud szabadulni a fizikai buroktól (annamaja kosa) jóga vagy gjána által, mentes lesz a félelemtõl. Aki legyõzte a félelmet, legyõzött mindent. Felül kerekedett az elmén. A nyugodt elme bátorságot jelent. Bátran szembe nézhetsz a szellemi út meg próbáltatásaival és nehézségeivel. A nyugodt elme az Önvalóval, átmannal való egység felismerésén alapul. A félelemnélküliség daivi sampat (isteni tulajdonság). Folyton gondolj arra, hogy te vagy az átman. Így lassacskán hatalmas bátorságot fejlesztesz ki magadban. Az az egyetlen gondolat, hogy te magad vagy a halhatatlan önvaló, hatékonyan elpusztíthat minden fajta félelmet. Ez az egyetlen hatásos erõsítõszer, az egyetlen biztos csodaszer a félelem iszonyú betegségére. Ha nem vagy képes legyõzni félelmedet, tagadd mentálisan, hogy félsz, és koncentrálj az ezzel ellentétes tulaj don ság ra: a bátorság eszményére. Mikor a bá torság teljesen kialakult, a félelem magától eltûnik. A pozitív attitûd mindig legyõzi a negatívat. Ez a természet téved hetetlen törvénye. Visszataszító feladatokat és kötelességeket is meg sze ret hetsz, ha gyakorlod az irántuk való vá gyat, hajlamot. Új szokásokat, gondo lato kat, eszményeket és hajlamokat tudsz meghonosítani a tudatalatti elmében a régiek megváltoz ta tásával. Ez erõfeszítést és kitartást követel. A szellemi törekvõ bátran szembe tud nézni azzal, ha rossz színben tüntetik fel, hamis váddal illetik vagy félreértik. Mindig ez jutott osztályrészül azoknak, akik megpróbáltak felülemelkedni társa i kon. Morális erõ és bátorság szük ségeltetik, hogy szembe tudjunk nézni ezekkel, és hogy képesek legyünk megõ rizni hely zetünket vagy amit helyesnek gondolunk, függetlenül attól, hogy mások mit gondolnak, mondanak vagy tesznek. Az em berek megvethetnek, gyötörhetnek téged. Szilárdan kell állnod erkölcsi alapjaidon, hogy meggyõzõdésed szerint tudj élni. Egy törekvõ, aki túlnõtt a társadalom szabályain, saját tiszta tudatossága és tiszta értelme által megszabottan kell, hogy cselekedjék. Csak így tudja gyarapítani szellemiségét. Forrás: Yoga magazin, február 4

5 Az önmegvalósítás Az önmegvalósítás nem valaminek a véghezvitele vagy megszerzése. A Lélek felfedezése az, amely szívünkben lakik. A hullámok taraján Nem a vagyon vagy a hatalom, és nem is a puszta intelligencia irányítják a világot. Sokkal inkább az erkölcsös jellem az, amely az erkölcsi kiválósággal párosulva szabályoz za a világ e gyetem egészét. Jellem nélkül sem mi sem ér semmit sem va gyon, sem név, sem gyõzelem. Min dennek hátterében a jellemnek kell állnia, támogatólag. A jellemnek, amelyet gondolataid határoznak meg. Köszöntsön rád minden nap új lehe tõségként és alkalomként, és nyissa meg elõtted az utat a legnagyobb cél, az önmegvalósítás elõtt. Az élet olyan, akár egy utazás: a gyû löletbõl a kozmikus szeretetbe, a halálból a halhatatlanságba, a tökéletlenségbõl a tökéletességbe, a rabszolgaságból a szabadságba, a sokféleségbõl az egységbe, a tu datlanságból az örök bölcsességbe, a fáj dalomból az örök kegyelembe, a gyengeségbõl a végtelen erõbe. Vigyen minden másodperc közelebb Istenhez. Elõször csak egy bepillantást kapsz majd, amelynek hatása eltart egy darabig. Aztán fokozatosan megszilárdulhat ez az állapot, és esetleg természetes állapottá válik. Isten csak a szívedet akarja. Add neki teljes egészében. Élvezni fogod a világi jólétet, és elérheted egyszer majd a mokshát (megváltást) is. A boldogság forrása benned van. Saját Önvalódban vagy Atmanodban. Az okozza kisebbségi érzésed, elégedetlenséged és boldogtalanságod, hogy nincs tudomásod errõl a forrásról. A természet egyik legnagyobb törvénye szerint ahogy gondolkozol, olyanná válsz. Gondold azt, hogy tiszta vagy, tiszta leszel. Gondold, hogy ember vagy, ember maradsz. Gondold, hogy Brahman vagy, és Brahmanná válsz majd. Nagyobb dolgokra teremtettél. Fényes és tündöklõ jövõ vár rád. Ne gondolj a múltra. Tisztulj meg. Koncentrálj. Mélyülj el. Meditálj. Haladj elõre. Pihenj meg a Legfelsõbb Lélekben. Szvámi Szatjánanda Szaraszvati Törekedj. Törekedj megvalósítani az istenit. Ez az ember születésének célja. Szüntelenül törekedj megvalósítására. Mindenkor tápláld törekvésed lángját. Sadhanád (spirituális gyakorlatod) legyen mindig rendszeres, folyamatos, töretlen és komoly. Életed úgy átalakul majd át a rendületlen és szigorú fegyelemtõl és meditációtól, hogy a ragaszkodás, félelem, harag örömmé, áldássá, békévé és szeretetté változik. A bölcsesség végsõ célja a szabadság. A kultúra végcélja a tökéletesség. Az oktatás célja a jellem. A tudás célja a szeretet. Egyedül az a szem az igazi, amely Istent látja mindenben. Istent szeretettel, és csakis azzal lehet megvalósítani Isten iránti szeretettel, Isten gyermekei iránti szeretettel. Amikor csordultig van a szív, A nyelv néma. Amikor az elme csendes, Az intuíció mûködik. Amikor elcsitulnak a szenvedélyek, Beköszönt az odaadás. Amikor hallgat az intellektus, A Lélek beszél. Amikor meghal az Én, Õ ragyog fel. Szvámi Szatjánanda Szaraszvati Szankalpa (pozitív elhatározás): Önmegvalósítás Nem létezik olyan, hogy idegen, az egész világon. Mindenki Isten gyermeke. Ugyanaz az isteni fény ragyog mindenkiben. Szeretned kell mindenkit; mert Önnön lé nyed van mindenkiben. Mostanra az em berek elvesztették ezt a nagyszerû tulajdonságot. Még barátaidat sem vagy képes szeretni. Csak azért szereted néhány barátod, mert hasznosak számodra. Szereteted így önzésen alapul. Ez azonban egyáltalán nem szeretet. Mindenkit szeretned kell nem csupán néhány barátod, hanem az egész emberiséget hiszen Isten lakozik mindenkiben. Csak ekkor fog szíved kitárulni, hogy megvalósítsd a Halhatatlan Lelket. Szvámi Sivánanda Szaraszvati 5

6 A Guru-tanítvány rendszer nyugaton Dharmanidhi (USA) A guru szó azt jelenti a sötétség eloszlatója. A sötétség ebben az esetben tudatlanságunkra utal, arra, hogy nem tudjuk érzékelni saját igaz természetünk fényét, amely a jógában belsõ guruként ismert. Ezért a külsõ guru feladata az, hogy segítsen nekünk felébreszteni saját belsõ gurunkat és nem az, hogy saját isteni természetünket kicseréljük az övére, ahogyan azt általánosan félreértik. Sajnálatos módon szélhámos guruk fenn tudják tartani magukat az által, hogy tanulóik körében táplálnak egyfajta függõséget, hirdetve saját isteni természetüket. Rendszerint azzal áltatják tanulóikat, hogy fejlesszék ki saját belsõ gurujukat, míg valójában több tõlük való függõséget hoznak létre az isteni természet kedvéért vagy a titkos tanításokért. Ez a függõség nagyon egészségtelen. Paramahamsza Szatjánanda úgy nevezi ezt, mint tapadósság. Azt mondja: Mi ez a ragadósság? A tanítvány hozzátapad a guruhoz, a guru a tanítványhoz. Olyan ez, mint egy szuper-ragasztó. Mi történik akkor, ha két darab fát összeragasztasz, és aztán megpróbálod szétszedni õket? Mindkét fát eltöröd. Ez a tanítvány hozzáragad a guruhoz és a guru a tanítványhoz ügy nem jó. A Nyugat hibás elképzelése a gurukról A guru-tanítvány viszony rendszerének a gyökere a guru önzetlen szolgálata annak érdekében, hogy felébressze a tanítvány saját belsõ guruját. A legtöbb guru, aki Nyugatra jött tanítani a keleti szerzetesi hagyományokból érkezett. Míg a keleti emberek megszokták a buddhista és yoga tradíciók szerzeteseivel és szerzetesnõivel való kapcsolattartást és tudták a protokollt, és a megfelelõ kapcsolódás dinamikáját, amely lehetõvé teszi egy segítõ környezet kialakítását a harmonikus tanár-tanuló viszonyhoz, addig nekünk Nyugaton nincs gyakorlatunk a gurukkal való kapcsolatban, amibõl meríteni tudnánk. A Nyugatiak éretlenek voltak, és alapjában még mindig azok, amikor arról van szó, hogy hogyan kapcsolódjanak más kultúra és tradíció tanítóihoz, amely annyira idegen a sajátjuktól. Ez nem arról szól, hogy birkáknak kell lennünk és gondolkodás nélkül követni az idõsebb tanulók példáját. Egy szabályozott környezetet tudatosan hoznak létre azért, hogy a tanító legmagasabb funkciója, hogy a tanításokat átadja, koncentrált lehessen indokolatlan zavar nélkül, anélkül, hogy a szunnyadó, lehetséges, nyers karmákat stimulálja, amelyek szintén akadályozhatják a tanítások átadását. A jóga és a buddhizmus sok guruja, akik nagyon hatékony tanítók voltak saját hazájukban egy nagy sokkot éltek át, miután megérkeztek Nyugatra, hogy tanítsanak. A lappangó vágyak, örökös tudatos elnyomás állapotában tartva egy asram vagy kolostor szabályozott környezetében élve, gyakran hatalmas erõvel és kellemetlen következményekkel kerülnek felszínre. Néhányan megadták magukat ezeknek a vágyaknak a tanítás és tanítványaik rovására is. Néhány guru számára a nyers karma magja a pénz és kapzsiság volt, amely bukásukhoz vezetett, mások számára szexuális szenvedély, és mások pedig megtalálták rejtett árnyékukat a hatalom és hírnév vágyában. A félreértés egy másik területe az Indiáról való éretlen nézetünk volt, a hely, ahol tökéletesített szenteket lehet találni minden utcasarkon. Egyáltalán nem ez a helyzet, mivel maguk az indiaiak mondják legelsõként, hogy az elmúlt kétszáz évben a magas tudású mesterek száma egyenletesen csökken. A legtöbb nyugati, kétségbeesve keresve egy megvilágosodott támasztékot, az Indiából érkezõ tanítókra függeszti a szemét egy rózsaszín szemüvegen keresztül nézve a tökéletesített embert. A szent tökéletesség ezen elgondolása mítosz és félreértés is egyben. Azonban talán a legfontosabb közrejátszó faktor a mostani guru idõszakban az az átlag tanítvány érzelmi és mentális érettségének a hiánya. Úgy néz ki, hogy a tanulók nagyon nagy része, aki gurut keres nem éppen alkalmas erre, és nem igazán érti, hogyan használja fel a legjobban a gurut a saját növekedése érdekében. Sok tanuló mindenféle dolgot vetít ki a tanítójára, ezzel saját fejlõdését állítja meg. Nem tudatosak abban, hogy csak saját dolgaikat vetítik ki, saját szükségleteiket, félelmeiket, biztonság hiányukat, dühüket, elhagyatottságukat és így tovább. Ha a gurujuk nem úgy reagál a szükségleteikre, ahogyan elvárják, a tanulók úgy reagálnak, mint a gyerekek, dühösek lesznek, duzzognak vagy visszavonják szeretetüket és odaadásukat a gurutól. Egy szilárd érzelmi és mentális érettség megalapozása nélkül minden fejlõdést, 6

7 amit spirituálisan egy guru vezetése mellett valaki elér, el lehet veszíteni egy pillanat alatt, amikor a tanító nem felel meg a tökéletes ideáljainknak, más szavakkal, elsõ alkalommal, amikor ráébredünk, hogy emberi lény. Azonban, ha tudjuk, hogy a guruk emberek és hibákat fognak elkövetni idõrõl idõre, ha mentálisan és érzelmileg érettek vagyunk odabent, és ha megértjük, hogy a gurunak lehetséges, hogy nehéz alkalmazkodni egy kultúrához, amelynek kevés vagy semmi tapasztalata nincs a guru-tanítvány viszonyban, akkor látjuk a helyzetet a megfelelõ helyrõl, és csak akkor nyerhetünk a guruval való kapcsolatunkból. A guru szükségessége A nehézségek ellenére, amit most átélünk, a guru-tanítvány rendszer meg lesz mindaddig, amíg spirituális keresõk léteznek. Nem hiszem, hogy az emberek nagy többsége valaha is képes lesz közvetlenül felfogni saját isteni természetét, ezáltal eljutva a teljes önfelismeréshez a guru segítsége nélkül. Az az elképzelés, hogy nincs szükségünk tanítóra vagy gurura egyaránt helyes és helytelen. Egy részrõl van egy olyan érzésünk, hogy isteni természetünk van és csak idõ kérdése, hogy felfedezzük ezt magunk számára. Az abszolút valóságban ez igaz, mindannyian az Istenitudatosság részei vagyunk. Azonban a mindennapi valóságban ez egy kicsit olyan, mint amikor elveszted a kocsid kulcsait a saját otthonodban. Tudod, hogy a házban van, de szeretnéd, ha lenne valaki, aki segítene megtalálni, hogy mehess a dolgodra. Ez az, amiért a gurura szükség van. Isteni természetünk intellektuális tudása nem elégséges. Sohasem fogja megadni az isten-tudatosság belsõ élményét, amelyre mindannyian vágyunk. A guru épp a létezésével ad inspirációt. Pszichológiailag nagyon erõteljes élmény látni a másik emberi lény életét, aki abban a teljességben él, amire mi is vágyunk. Gyakran van szükségünk arra, hogy újra megerõsítsük, hogy ez a fajta életmód lehetséges, újra és újra a guruval való rendszeres kapcsolaton keresztül. A pszichénkben ez a kinyílás elég hoszszú idõre leállítja a belsõ kétséget vagy zavart ahhoz, hogy lehetõvé tegye szellemünk számára, hogy kibontakozzon vagy megjelenjen. Az energiát, amit a guru sugároz az a tanítvány észleli, akinek belsõ rendszere elõ van készítve a fogadásra és lehetséges, hogy ez a legfontosabb oka annak, hogy a guru-tanítvány viszony sohasem fog eltûnni. Szükségünk van arra, hogy érezzük, hogy megtapasztaljuk a megvilágosodott teret, amelyet a gurunk birtokol, és így mi is sokkal könnyebben megtaláljuk azt magunkban. Néhány nagyszerû tanító elérte az önrealizációt mindenféle külsõ kézzelfogható segítség nélkül. Az olyan emberek, mint Ramana Maharshi és Nitjananda Baba például semmi kétség, hogy elõzõ inkarnációik spirituális gyakorlásának köszönhetõen emelkedtek fel és gyak- Szvámi Szatjánanda Szaraszvatí és Szvámi Nirandzsanánanda Szaraszvatí 7

8 ran saját magukat inspirálták, vagy néhány pillanatig mások inspirálták õket és ez gyorsította fel isteni természetük teljes kivirágzását. Az isteni természet közvetlen megtapasztalása egy nagyszerû idea, el lehet érni az emberiség aranykorszakaiban, de ez inkább idõ elõtti a mi korunkban, a Kali jugában vagy sötét korszakban. Az a véleményem, ahogyan sok tanítónak és tanulónak is, akiknek feltettem ezt a kérdést, hogy a tanító ellenesség betegség e trendjének Nyugaton az egyik fõ szimptómája az, amit úgy hívnak, hogy New Age. A New-Age egy nagyon egó-centrikus és gyerekes mozgalom, amelyben az intellektuális megértés a megvilágosodott és misztikus szerepét játssza, és amelyben a gyerekkori szükségletek kielégítése, a szükséglet és az egó játszma gyerekkori viselkedésmintáinak kiélése másokra való tekintet nélkül az életerõ egészséges jelének érzendõ-tekintendõ. Vegyük annak a tanítványnak az esetét, aki eljön a tanítóhoz, hogy egy gurutanítvány kapcsolatot alapozzon meg azért, hogy elmélyítse tudatosságát a visszatükrözõdés folyamatán keresztül. A kapcsolat kezdetén a tanítvány boldog, mert megmutatják neki a helyeket, ahol az egó fogságban tartja õt. De a kelleténél gyakrabban, ahogyan a tanuló mélyebbre jut és elkezd foglalkozni a szexualitás, büszkeség, függés, szükségletek, stb. központi kérdéseivel az, amit lát a tükörben a guruja tükrözõdéseként vagy túl rémisztõ ahhoz, hogy szembenézzen vele, vagy túl kedves ahhoz, hogy elengedje. Ez az, ahol sok tanítvány kimarad a programból, amely nem szerencsés, mert pontosan ez az a pont, ahol a valódi munka kezdõdik! Átvitel A guru-tanítvány rendszer ma is épp olyan szükséges, mint a múltban volt, ha nem jobban. Manipulálhatjuk, meghamisíthatjuk, megcsonkíthatjuk, eltorzíthatjuk, de egy nagyon jó indok miatt soha nem fogjuk megszüntetni. A gurutanítvány kapcsolat a világegyetemünk minden rétegében, láthatóban és láthatatlanban egyaránt történõ energia kölcsönhatás egy mikro-kozmikus modellje. Energia átvitel a legfinomabb formájában. Az átvitelen keresztül minden tudatosság folyamatosan fejlõdik, vagy kibontakozik. Az élet egésze energia átvitel egy forrástól egy fogadóig. Legyen az akár a fizikai testünk táplálása étel fogyasztásával, vagy az érzelmi, pszichikus energiáink táplálása szexuális intimitással vagy gyengédséggel, vagy a spirituális energia rendszerünk táplálása a tanítónktól való közvetlen átvitellel, ez mind ugyanaz az energiaáramlás, ami a világegyetem különbözõ szintjein zajlik le. Ez lényegében egy mechanikai folyamat, és egyszerûen így történik. Dönthetünk úgy, hogy nem veszünk részt benne tudatosan, de nem tudjuk megszüntetni. Ezért a guru-tanítvány rendszer fennmarad. Nem számít, hogy bhakti jógát, gjána jógát, tantrikus jógát vagy bármilyen más jógát gyakorolsz, az energia vagy shakti átvitele megtörténik minden tanító-tanítvány kapcsolatban. Az már más téma, hogy a tanítvány vagy a tanár tudatában van-e az átvitel mechanizmusának. A shakti a tudatosság energiája, amely a világegyetemünk anyaga. A shakti-t a guru látása, beszéde vagy érintése közvetíti, és a tanítvány fogadja be, ez a shakti felelõs a mélyebb kibontakozásunk felgyorsításáért. Ennek az energiának a fogadásához csak mély, õszinte vágyra van szükség a megnyílásra és növekedésre. A shaktipat átvitel fenyegetés azon spirituális aspiránsok számára, akik azonosultak intellektusukkal, mivel ez az energia ismeretlen az elme számára. Átadni magunkat ennek az energiának és hagyni, hogy nagyon mély szinten hasson bennünk nagy fenyegetést jelent az egónk (és az intellektusunkba vetett hitünk) számára, és belépést az ürességbe, amely minden létezés alapja. Mivel a shakti megsemmisíthetetlen, a shakti át vitelének elsõdleges módja, a guru-tanítvány rendszer sincs a kihalás veszélyében. A shakti átvitel egy nagyon mély kapcsolatot teremt a guru és a tanítvány között. Ez gyakran nagy félelem és bizonytalanság forrása lehet a tanítvány partnere számára, aki érzékelheti, hogy a guru és a tanítvány között áramló energia nagyon mély és erõs, és fenyegetve érzi magát ettõl a kapcsolattól. A félelem a shakti-tól és az egó feladása, ami szükséges ahhoz, hogy megtapasztaljuk a shakti-t, az oka annak, hogy sok new age jógi visszahúzódik a egó-önmaga biztonságába, eltávolodva a gurutól. A guru-tanítvány rendszer vallása Minden modern jóginak a guru-tanítvány rendszer lényegét kellene keresnie, a guruval fennálló kapcsolatukban a shakti átvitel folyamatát. Meg kell szabadulnunk minden vallásos fogalomtól, amelyet kapcsolatba hozunk ezzel a 8

9 tiszta energia folyamattal. A patriarchizmus, a dogma és az irányítás túlzásba vitt terhétõl is meg kell szabadulni, amely a guru-tanítvány rendszer körül felépült. Sok, egykor erõteljes shakti átvitel ma már megromlott és élettelen, mivel a guru utódját rabul ejtette a guru pozíció hatalma. Ez a hatalom romlásának szokásos története. A shakti nõi energiájára való összpontosítás és az istennõ, mint Anyánk távolítja el a vallásos patriarchizmust és irányítást, ami sok jóga szervezetben létrejött. A tantra a szent nõiességnek van elkötelezve. A tantrában a legmagasabb szintû beavatást, amit valaki kaphat, még mindig egy tantrikus nõi jógitól ( jógini ) jön. Egy inkább tantrikus magatartás alkalmazása segíteni fog a jóga nagy részébe beépült ridegség oldásában, lehetõvé téve a shakti sokkal szabadabb áramlását, amint a patriarchizmus és irányítás okozta feszültség oldódik. A több shakti pontosan az, amire ma szükség van, mivel ez a sötétség eloszlatója, ami a gurutól a tanítvány felé áramlik. Sok szép példa van ma a shakti-központú gurukra, akik Észak-Amerikában és Európában tanítanak, mint például Paramahamsa Nirandzsanánanda, Lar Short, Szvámi Chetanananda, Ammachi, Meera Anya és sok tibeti mester. A ma virágzó guru-tanítvány családfák gyarapodása azon alapul, hogy a guru önzetlenül ad a tanítvány számára. Az átvitel elve igazából nem mûködhet, míg valaki mélyen az egóban/személyiségben gyökerezik. A valódi guru és tanítvány meztelenül áll az Isteni Anya elõtt és mindketten tudják ezt. Ez az egyik biztonsági mechanizmus a valódi guru-tanítvány rendszerben, és ezért hoz létre ez a rendszer folyamatosan nagyon fejlett emberi lényeket. Minden guru tudja, hogy a tudatosság egy nagyobb folyójában úszik, amely az idõk kezdetéig nyúlik vissza, és örökké hálás a saját gurujának a hála és szeretet olyan mélységével, amelyet szavakkal nem lehet leírni. A valódi gurut soha nem csábítja, amit Chogyam Trungpa isteni egoizmusnak nevezett, mivel mindig kapcsolatban van a gurujával, legyen az akár élõ, akár már elhagyta a testét. A családfánkat megilletõ ezen tisztelet nélkül úgy fogjuk végezni, mint egy felhígított, önzõ, new age jógát gyakorló, az én, én, én mantrát kántálva. Sokan azon tanítók közül, akik ma arcul csapják a guru-tanítvány rendszert, valójában hosszú idõt töltöttek egy guru tanítását és az átvitelét fogadva. Alapvetõen hazug és képmutató ezen tanítók részérõl ez a pálfordulás, és azt tanítani a tanítványaiknak, hogy nincs szükségük gurura és erre az átvitelre, különösen akkor, ha megérted azt a természetes törvényt, amelyen keresztül a shakti átvitel mûködik. Ezen tanítókat egy guru ösztönözte és a shakti mély növekedést segített elõ bennük. Most, amikor tanfolyamokon, elõ adá sokon, vagy négyszemközt tanítanak, nincs jelen egy bizonyos szintû shakti átvitel? A szatguru jelenség Mindegyikõnknek lehet egy nagyon különleges tanítója ebben az életben, aki egy energiakapuként fog mûködni, amelyen keresztül tudunk utazni, hogy visszaszerezzük szellemi természetünket. A szanszkrit kifejezés erre a személyre a szatguru, a szat és a guru szavakból, a szat jelentése: igazság, vagy igaz, a guru jelentése: a sötétség eloszlatója. Tanulhatunk más tanítók gyakorlati módszereibõl vagy tanításaiból, de a szatguru a mi erõ fe szí téseinkkel együtt alkotja megszabadulásunk központi kulcsát. Egy energiajelenségrõl beszélünk. Né hány tanítvány még csak nem is kedveli a tanítóját, vagy azt, ahogyan az él, azt azonban nem tudják tagadni, hogy az a lény az õ szatgurujuk, és rengeteg elõnyük van minden percbõl, amit vele töltenek. Kellemes, legalábbis a lelkünknek, ha igazából szeretjük és csodáljuk a szatgurunkat, de ez egyáltalán nem egy lényeges feltétel ahhoz, hogy a kapcsolat hatásos legyen. A rejtélyes utak, módok, ahogy sok tanítvány eljut a gurujához, egy már korábban létrehozott kapcsolatra utal kettejük között, amelyet nem a tudatos teremtés vagy létezés birodalmában hoztak létre. Tudok egy mai nagy tanítóról, aki álmában találkozott a tanítójával és kapott tõle képzést még sokkal azelõtt, mielõtt egyáltalán fizikai szinten találkoztak volna, vagy tudta volna, hogy ez a tanító valójában egy létezõ hús-vér ember. Amikor elõször találkozott a tanítóval szemtõl szembe egy spirituális összejövetelen, a döbbenet hatására majdnem elájult. Azoknak, akiknek vannak hasonló tapasztalatai, pontosan tudják, mire gondolok. Nincs kétség az elmétekben, hogy létezik egy erõteljes, együtt érzõ és mélyen spirituális kapcsolat közted és a gurud között, ami meghaladja az idõ és tér korlátait, és ugyanez a kapcsolat mûködhetett életeken keresztül, korokon keresztül. Ugyanakkor a szatguruval való találkozásnak nem kell feltétlenül ilyen drámainak vagy szelleminek lennie ahhoz, hogy hiteles legyen. Egy helyi jógatanító házában tanultam jógát egy héten néhányszor, egy kicsit több mint egy éven kersztül. Amint beléptem a házba minden alkalommal a guruját ábrázoló nagy rajzzal találtam szembe magam. Amikor elõször láttam ezt a rajzot, akkor és ott eldöntöttem, hogy õ nem lehet az én gurum. Nem tudom miért, de mély ellenérzésem volt. Visszatekintve, nem illett abba a képbe, amit az egóm alkotott a gururól. Egy napon aztán, több mint egy év múltán, amikor beléptem a gyakorló terem ajtaján az óra kezdéshez, rápillantottam a rajzra a gururól, és egy olyan furcsa érzés ragadott magával, amit soha korábban nem ismertem. Soha nem éreztem a 9

www.satyananda.hu A Szatjánanda Tradíció spirituális vezetõje Magyarországon PARAMAHAMSZA NIRANDZSANANANDA SZARASZVATÍ korunk egyik legnagyobb guruja

www.satyananda.hu A Szatjánanda Tradíció spirituális vezetõje Magyarországon PARAMAHAMSZA NIRANDZSANANANDA SZARASZVATÍ korunk egyik legnagyobb guruja VI. VI. évfolyam, évfolyam, 2. 3. szám szám 2008. 2008. február április 28. 4. MÁJUSI PROGRAM A Szatjánanda Tradíció spirituális vezetõje Magyarországon PARAMAHAMSZA NIRANDZSANANANDA SZARASZVATÍ korunk

Részletesebben

HÍREK, FELHÍVÁSOK. ÚJ PROGRAM HAVAN áprilistól havonta SZATJÁNANDA JÓGA NYÁRI TÁBOR JÚLIUS 14 17., ÉS GURU PURNIMA JÚLIUS 18.

HÍREK, FELHÍVÁSOK. ÚJ PROGRAM HAVAN áprilistól havonta SZATJÁNANDA JÓGA NYÁRI TÁBOR JÚLIUS 14 17., ÉS GURU PURNIMA JÚLIUS 18. VI. VI. évfolyam, évfolyam, 2. 5. szám szám 2008. 2008. február május 28. 30. ÚJ PROGRAM HAVAN áprilistól havonta A Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány szervezésében új programot kezdünk, amelynek

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 3. szám

újság VII. évfolyam, 3. szám újság VII. évfolyam, 3. szám hírek, felhívások satyananda yoga programok Helyszín: Budapest V. kerület, Szép utca 3. II. emelet. A részvétel ingyenes. A jóga ágai közül legtöbben csak a hatha jógát, a

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 1. szám

újság VIII. évfolyam, 1. szám újság VIII. évfolyam, 1. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 A jóga szádhana 3 szükségessége Swami Satyananda Saraswati A jóga szerepe 4 az életminõség javításában Swami Niranjanananda

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 8. szám

újság VIII. évfolyam, 8. szám újság VIII. évfolyam, 8. szám hírek, felhívások tartalom Hírek, felhívások 2 A tantra (agama) 3 Swami Sivánanda Saraswati Tantra 5 Swami Satyananda Saraswati Bevezetés a Tantra Sasztrába 9 Swami Satyananda

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 10. szám

újság VII. évfolyam, 10. szám újság VII. évfolyam, 10. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 Karma jóga beszámoló 3 Heves Gábor A zene jógája 5 Swami Sivananda Saraswati A könyörületesség 8 Swami Sivananda Saraswati Swami

Részletesebben

V. évfolyam, 10. szám 2007. október 27.

V. évfolyam, 10. szám 2007. október 27. V. évfolyam, 10. szám 2007. október 27. HÍREK, FELHÍVÁSOK SZÓLÁD JÓGAKÖZPONT HÍREK Október elején a szóládi területet hivatalosan belterületbe csatolta a Siófoki Körzeti Földhivatal. A jogerõs határozat

Részletesebben

V. évfolyam, 7. szám 2007. július 20.

V. évfolyam, 7. szám 2007. július 20. V. évfolyam, 7. szám 2007. július 20. Hírek, felhívások BESZÁMOLÓ A 2. SZÓLÁDI KARMA JÓGA HÉTVÉGÉRÕL A munka egyszerû lyukakat fúrunk faoszlopoknak, majd a hálót az oszlopokra erõsítjük mondtuk a Hírlevél

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

Satyananda Yoga Hírlevél

Satyananda Yoga Hírlevél Satyananda Yoga Hírlevél 2006. július 6. IV. évfolyam, 6. szám Hírek, felhívások Tûzszertartás Szóládon Szvámi Nirandzsanananda a SatyanandaYoga/Bihar Yoga rendszer vezetõje 2005-ben engedélyt adott a

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ S Z A K A S Z A I Édesvíz Kiadó Budapest TARTALOM Előszó 7 Prológus 11 Bevezetés 19 1. Mi az elme? 31 2. Az elme kiművelése 41 3. Együttérzés 47 4. Az egykedvűség mint

Részletesebben

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013 Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK (Az egyéni és közösségi megújulás lehetséges formái) Testvérek! Az elmúlt négy-öt évemet spirituális útkeresésként

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat

Evangéliumi folyóirat Evangéliumi folyóirat Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt... (Máté evangéliuma 3,8) 2013/2 51. évfolyam 2. szám A z Úr Jézus fái Ott az őszi napsugárba kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága mind.

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

ANTHONY DE MELLO: ÉBREDJ TUDATÁRA!

ANTHONY DE MELLO: ÉBREDJ TUDATÁRA! ANTHONY DE MELLO: ÉBREDJ TUDATÁRA! BEVEZETŐ RIPORT Bár akkor már több írása is megjelent magyarul, Anthony de Mello nevére és munkáira külföldi barátaim hívták fel a figyelmemet. A könyvet, melynek magyar

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy utamon nem hagysz magamra, nem ölsz meg, mint halálra méltót, de megtapostad ama régi kígyót, mely tönkretette

Részletesebben

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT www.szukitskiado.hu LILIAN VERNER-BONDS A GYÓGYÍTÓ SZÍNEK SZERZŐJE SZÍNGYÓGYÁSZAT SZŰKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: NEW COLOUR

Részletesebben

7. témakör: ISTENMEGKÖZELÍTÉS, IMÁDSÁG, LELKISÉG, LELKI MUNKA

7. témakör: ISTENMEGKÖZELÍTÉS, IMÁDSÁG, LELKISÉG, LELKI MUNKA 7. témakör: ISTENMEGKÖZELÍTÉS, IMÁDSÁG, LELKISÉG, LELKI MUNKA Kőszeginé Rihmer Melinda: Lelki életnek nevezzük értelemszerűen azt, amikor az ember valamilyen formában a lelkével törődik. Minden ember él

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Európai előadókörút Dublin, Írország 1999. június 7. 656. videó szövege (eredetileg angolul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Európai előadókörút Dublin, Írország 1999. június 7. 656. videó szövege (eredetileg angolul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai, Athén, Görögország, 1999. május 20. Közvetlen kapcsolat Istennel a béke elérésének módja 130-131. old. 653. videószalag (eredetileg angolul) Isten ismerete az egyetlen

Részletesebben

m agya r nyomdatermék

m agya r nyomdatermék m agya r nyomdatermék Ha tá rta la n G o n d o l a t o k ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Rhonda Byrne / The Secret Daily Teachings Atria Books, a Division of Simon &

Részletesebben

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. GYÓGYÍTSD TENMAGAD Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. 2 This translation and edition 2013 The Bach Centre First published in Great Britain

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás Dr Doren Virtue Angyalokkal gyógyítás Párbeszéd, gyógyítás és élet az angyalokkal Köszönet nektek, Angyalok, kik a Mennyekben és a Földön szolgáltok, szeretetetekért, odaadásotokért és szolgálataitokért.

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Buddhapada Alapítvány, 2004 Kiadásunk az alábbi két mû fordítása alapján készült: The Four Noble

Részletesebben

SRI CHINMOY: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág Kérdések és válaszok az asztrológiáról, a természetfelettiről és a túlvilágról

SRI CHINMOY: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág Kérdések és válaszok az asztrológiáról, a természetfelettiről és a túlvilágról SRI CHINMOY: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág Kérdések és válaszok az asztrológiáról, a természetfelettiről és a túlvilágról A fordítás alapjául szolgáló mű: Astrology, the Supernatural and the

Részletesebben

http://misszio.lutheran.hu Híd 2011. III. szám evangélikus missziói magazin

http://misszio.lutheran.hu Híd 2011. III. szám evangélikus missziói magazin Híd evangélikus missziói magazin http://misszio.lutheran.hu 2011. III. szám Jézus Krisztus a híd a menny és a föld, az Örökkévaló és az em - ber kö zött! szerkesztõi üzenet: Még egyszer a szabadságról

Részletesebben

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása - kérdések egy zen mesterhez - A fordítás alapjául szolgáló mû: Taisen Deshimaru: Questions to a zen master Elõszó Arkana Published by

Részletesebben

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3 a nyugati buddhizmus lapja dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: Ven. Vadzsramálá: Tanítók és tanítványok a buddhizmusban Dzsamgon Kongtrul Lodro Thaje: A tanító-tanítvány kapcsolatról Alexander

Részletesebben

zsa Lutherrózsa Deus ludens olvasó Testvéreim! nnél a szép mérföldkőnél megállva, mindenek

zsa Lutherrózsa Deus ludens olvasó Testvéreim! nnél a szép mérföldkőnél megállva, mindenek Olvasd, linkeld! Vidd el az otthonmaradtaknak! Színesben megtekintheted: http://tata.lutheran.hu/ujsag_hirlevelek.htm zsa Lutherrózsa A Ta tai Evan gé li kus Egy ház köz ség hír le ve le, amely az in for

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben