KAMARÁS István: Emberségünk ezer emberkép tükrében. =Vigilia, sz p.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAMARÁS István: Emberségünk ezer emberkép tükrében. =Vigilia, 1986. 10. sz. 739-744.p."

Átírás

1 Kamarás István: Embertan és emberkép iskoláinkban (Az ezredvégi ember. Bp Friedrich Ebert Alapítvány ) 1) Notórius hiányzó: az ember Másfél évtizeddel ezelőtti emberkép-kutatásom 1 eredményeit ma így összegezném: 1) az összegyűjtött emberképek négyötöde egydimenziós, leggyakrabban szociologizáló redukció, 2) az ember-definíciókban jóval gyakoribb az önmagát megsemmisítő lény, mint az önismerettel rendelkező és az öntudatos lény 3) az emberképtár tárlóinak felirata infantilizmus, triumfalizmus, egoizmus, pesszimizmus, idealizmus, nyersmaterializmus, szociologizmus, biologizmus, pszichologizmus és moralizmus lehetne, 4) az embermeghatározások nagy többsége "az embere nem egyéb, mint -típusú, amelyet az esetek többségében hiányos vagy leegyszerűsített meghatározás követ, és nagyon ritka az ember titok- voltára utaló "az ember egyéb, mint -típusú meghatározás. Több jel mutat arra, hogy a helyzet mára egyáltalán nem javult, sőt talán még romlott is. Horváth H. Attila és Szekszárdi Júlia kutatása szerint a hetedikesek 47, a tizedik évfolyamon tanulók 56 százaléka gondolkodás nélkül kihasználja az olyan alkalmat, mely számukra előnyt jelent, százalékuk pedig megengedhetőnek tart minden eszközt akarat érvényesítéséhez. Ugyanakkor a hetedikeseknek 44, a tizedikeseknek 32 százaléka egyáltalán nem tartja rossznak, ha valaki mindig igyekszik a tanárok kedvében járni, és ami még meghökkentőbb, 71 és 56 százalékuk azt sem tartja egyáltalán rossznak, ha mindig engedelmeskednek a felnőtteknek. A 3000 fős reprezentatív mintát alkalmazó kutatás adatai szerint a mai 13 és 16 éveseket az erőteljes önérdek érvényesítés, a betyárbecsület morálja jellemzi, ugyanakkor a erőteljes konformitás, függőség és szabadságuk feladása. Az kutatás nyers adatait a kutatók kérésére interpretáló szakértők úgy látják, hogy az életkor növekedésével az erkölcsi értékek vállalása jelentős mértékben gyengül. Tegyünk ezek mellé egy másik, egyenesen megdöbbentő adatot: Gábor Kálmán kutatása szerint adatai szerint az első éves közgazdászok és jogászok a jövendő gazdasági-politikai elitje 31 százaléka nem szívesen lakik egy országban cigányokkal. Az "oknyomok" természetesen az iskolához is vezetnek. Márpedig a mai évesek nagyságrenddel többet tudnak Dél-Amerika ásványkincseiről mint az érzésekről és érzelmekről, sokkal többet a vegyértékekről, mint az értékekről és az értékrendről, a génekről, mint a vágyakról, többet a szabad vegyértékről, mint az ember meghatározottságáról és szabadságáról. Elég jól tudnak egyenletet rendezni, de keveset arról, hogy mikor van rendben az ember. Tudnak valamit az egészségről, de alig valamit az ember egész-ségéről, eléggé sokat a jólétről, jóval kevesebbet a jól-létről. Egy éves diák fel tudja írni esetleg még az etil-metil-keton szerkezeti képletét is, ám a személyiség szerkezetéről alig tud valamit. Annak ellenére, hogy akadnak itt-ott bátor és ígéretes kezdeményezések az ember-hiány pótlására, a legtöbb iskolában az ember ma még notórius hiányzónak számít. A minap mintha egyenesen az éterből pottyant volna a megoldás. Egy nepáli jó szerencsét tanra totem szövegszerkesztő-jelekből összeálló rajzolatával kezdődött az 1 KAMARÁS István: Emberképtár. = Forrás sz p. KAMARÁS István: Emberségünk ezer emberkép tükrében. =Vigilia, sz p.

2 üzenet. Először azt hittem a krisnások kutatójának szól az , ám kiderült, hogy ez nem más, mint a hajdani Szent Antal lánc elektronikus változata. 96 órán belül kellett volna tovább küldenem azoknak, akiknek úgy gondolom, szükségük van szerencsére, s ha ezt megteszem négy napon belül szerencsém lesz, még akkor is, ha nem vagyok babonás. Ha 1-4 főnek küldöm tovább, létem kissé javul, ha 5-9 főnek, létem, úgy javul, ahogyan szeretném, ha 9-14 főnek legalább öt meglepetésben lesz részem a következő három héten, és ha 14 vagy még több főnek, akkor létem drasztikusan javul, s minden álmom valóra válik. Idáig minden a régi, ám a szöveg egyenesen megoldást kínált az értékekkel való kapcsolatunk terén mutatkozó válságos helyzetre A hatvan soros szöveg címe: Instrukciók az élethez: A 45 instrukció ezzel kezdődött, hogy Adj az elvártnál többet, s tedd ezt jó kedvvel!, és ezzel végződött: Emlékezz arra, hogy a jellemed a sorsod. Köztük pedig ilyenek mint Ne hidd el, mindazt, amit hallasz, Soha ne nevess ki senkit az imáiért, Nézeteltéréskor harcolj korrektül, Hívd fel édesanyádat, Fogadd tárt karokkal a változást, de ne engedj értékeidből, Olvass több könyvet, s nézz kevesebb tévét, Bánj nemesen a Földdel, ne bízzál abban a férfiban/nőben, aki nem csukja be a szemét csókolózás közben, Tanuld meg a szabályokat, aztán szegj meg néhányat. Azért időztem el ennél az egyszerű és nagyszerű elképzelésnél, mert manapság gyakorta hallani pedagógiai berkekben is hasonló javaslatokat az iskolai ember-deficit pótlására. Nem hinném, hogy megoldás lenne rákapcsolani a Sulinetre ezt a tantrát és mantrát. Hosszú távon több hozadékot ígér tovább vándorolni a világkép és énkép iskolai alakításának jóval rögösebb útján, amelyen egy évtizede indultunk el néhányan azok közül, akik úgy érezték, hogy nincsen jelen érdemben az ember az iskolában. 2) Az embertantól az emberismeretig 1988-tól kezdve kezdtem el tanítani az általam kitalált embertan tárgyat a Zsolnai József vezette pedagógusképzési kísérlet keretében a jászberényi és sárospataki, majd a következő években más főiskolákon is, végül a pécsi egyetemen. Embertanom nem saját eredeti tanom, vagyis nem saját elméletem. Praktikus célú találmányomat a kényszerszülte. Mivel a rendszerváltás után úgy láttunk, kevés esélye van annak, hogy a tanító- és tanárképző főiskolákon a meglévő olyan-amilyen színvonalú fejlődéslélektanon kívül rövid időn belül jó minőségű személyiséglélektant, szociálpszichológiát, szociológiát, etikát, filozófiai antropológiát, vallástant, valamint némi kultúrantropológiát, ökológiát és politológiát lehessen tanulni, ezért kínomban kitaláltam egy embertan nevű szintézistárgyat. Ennek őse az először falusi szakmunkástanulóknak, majd pedig pedagógusok és más kultúraközvetítők számára rendezett olvasótáborainkban folyó kiscsoportos beszélgetések voltak, amelyek a beszélgetésben részvevők önértelmezéséhez adtak segítséget oly módon, hogy a résztvevő kérdéseiből és élményeiből kiindulna az emberről szóltak, nevezetesen az embernek önmagához, társaihoz, a társadalomhoz, a természethez, az ember műveihez és a transzcendenshez való viszonyáról. Mindez többféle embertudomány (a biológiától a filozófiai antropológiáig) eredményeit felhasználva történt, az embertudományok táborainkban megjelenő élő képviselőinek többek között Balogh Zoltán, Bojtár Endre, Csákó Mihály, Koch Sándor, Kontra György, Kósa László, Nyíri Tamás, Szegedy-Maszák Mihály, Szabolcsi Miklós, Szilágyi Ákos, Szörényi László, Táncos Gábor, Tóth Géza, Veres András és Zsolnai József segítségével. Ezeket az olvasótábori beszélgetéseket felidézve írtam meg Íme, az ember!, az alaposan átdolgozott harmadik kiadásában már Bevezetés az embertanba című

3 rendhagyó műfajú főiskolai-egyetemi tankönyvemet 2, amelyben a biológus, a pszichológus, a szociológus, a filozófus, a teológus, a költő, egy 10 éves kisfiú, egy 18 éves lány, egy seregélyesi öregasszony, egy józsefvárosi munkanélküli betanított munkás, egy ausztráliai őslakos és egy titokzatos öregember beszélget arról, hogy mi az ember. Még a rendszerváltás előtt egy évvel részt vettem a Nemzeti Alaptanterv (továbbiakban NAT) akkor már harmadik változatának kidolgozásában mint a ember- és társadalomtudományokért felelős munkacsoport egyik tagja. Akkor még a történelem mellett a gazdaság- és háztartástan, önismeret (pszichológia), társadalomismeret erkölcsismeret és vallásismeret képviselték az új tárgyakat. A különböző embertudományok szempontjait és eredményeit ötvöző-összegező emberismeret nevű tárgyra tett javaslatot mint rokonszenves utópiát kis többséggel ugyan, de elvetették. Volt ennek a munkának volt egy hallatlanul izgalmas mozzanata. Akkor úgy véltük, hogy igenis meg kell jelölnünk olyan konszenzust képező alapértékeket, amelyekre ezek a tárgyak ráépülhetnek. Egyszerre tartom kisebb fajta csodának és mai is megvalósítható lehetőségnek, ami akkor történet, hogy a nyolc fős, nagyon különböző sorsú, világnézetű, ízlésű, és pártállású szakemberekből álló csapat meg tudott egyezni olyan alapértékekben mint a szabadság, a tudás, az erkölcs, az élet a munkálkodásalkotás, a szépség és az egyszerre kozmikus és szeretetelvű egység. Nem sokon múlott, hogy erre az érték-együttesre épüljön az ember és társadalom tantárgyblokk, de a hirtelen-váratlan szabadság ózondús levegőjétől és pluralizmus igézetétől megrészegedett szakmai irányításunk megijedt így mondták a tanárokat és diákokat világnézeti szabadságukban korlátozó alapértékektől, és a konszenzus-értékekre alapozást levette a napirendről. A következő években egyhelyben toporgott a NAT, Baranyi Károly regnálásának idején a szép jó igaz szellemében fogalmozódó pedagógiai hősköltemény műfajában megfogalmazódó NAT-ból kikerült az önismeret, az erkölcsismeret és vallásismeret, csupán az erkölcsi nevelésről papoltak benne. Mindeközben az Országos Közoktatási Intézetben működő, az erkölcstan és emberismeret tanításába önként vagy parancsra belevágó pedagógusokból álló, önképzésre is vállalkozó Embertan műhelyben gyakorló pedagógusokkal és az embertudományok képviselőivel kitaláltuk az önismeretet, a társadalomismeretet, az erkölcstant és filozófiai antropológiát, valamint kisebb súllyal egyéb embertudományokat is magába foglaló emberismeret tantárgyat és programot, s belekezdtünk a tárgy tanításhoz szükséges oktatási segédletek (tantervek, módszertani útmutatók, tankönyvek, tanári segédkönyvek) 3 elkésztésébe. Ezzel a műhellyel kooperált Zsolnai József 2 KAMARÁS István: Bevezetés az embertanba. Bp. Pedagógus Szakma megújítása Projekt Programiroda, p. 3 BOHÁR András: Antropológiai és etikai vázlatok. Bp. Keraban K., p. Embertan óravázlatok. Miskolc, Borsod - Abaúj Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet, p. KAMARÁS István - SÁRKÁNY Klára: Embertan középhaladóknak. Bp. Keraban. K p. KAMARÁS István - MAKK Katalin - VARGA Csaba: Kagylózene (beszélgetések az emberről). Bp Szent Gellért Kiadó 357 p. KUSLITS Katalin: Tanítható-e az ember? /Tanári segédkönyv/. Bp.. Dinasztia Kiadó, 1993 Emberismeret 4 5. osztály. Tanterv és módszertani útmutató. (Készítették a kisújszállási Kossuth Lajos Ált. Isk. tanárai) Szolnok., p.

4 értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai programja (ÉKP), s így születtek meg e program megrendelésére az embertan kerettantervek, tantárgyi útmutatók és tankönyvek. 4 Az ÉKP számomra nagyon közel álló ethosza által is ihletve a Az ÉKP számára kidolgozott embertan nevű tárgy elsősorban azokra a konszenzus- értékekre épült, amelyek 1989-ben rövid időre felbukkantak a NAT-ban. Ezt a különböző embertudományokból összeötvözött embertant tartotta alkalmasnak el mindenfajta iskola számára az előző oktatási kormányzat, és ennek egyx rövidített változata került bele a NAT-ba. 5 A NAT-ban megjelenő emberismeretben szintézisbe kerül mindaz, ami az emberben együtt van, amit az egyes embertudományok mert ez a dolguk saját szempontjaik szerint vizsgálnak, ennek összes előnyével és hátrányával együtt. A mi embertanunkban a különböző embertudományok mellett mint velük egyenrangú megközelítés szerepel a művészet, hiszen olyan kérdések esetében, mint például a szerelem, a szabadság, a remény, a rend, a végesség, jól érezhetők az embertudományok korlátjai, és amikor ezekről a támájkról a tudomány már csak "dadogni" tud, a művészet még "folyékonyan beszél". A NAT-ba bekerült emberismeretet a dokumentumot véleményező pedagógustársadalom döntő többsége elfogadta. Nagy kár, hogy a NAT-ról (vagyis a NAT-ba bekerült műveltséganyagról, értékekről és követelményekről) szóló vita helyett a NAT ürügyén kirobbant oktatáspolitikai, politikai és ideológiai vitára került sor, így aztán viszonylag kevés érdemi kritikával találkozhattak. a NAT készítői, köztük jómagam is, pedig nagyon számítottunk a minket korrekcióra késztető szakvéleményekre. Az embertanban és az emberismeretben szereplő biológia, pszichológiai, szociológiai stb. nézőpontok elvben egyenrangúak, az egyes témákban és altémákban azonban értelemszerűen egyik vagy másik dominál. Természetesen úgy képzeltük el, hogy a helyi tantervekben létrejöhetnek sajátos irányultságok és hangsúlyok, akár a tárgyat tanító tanár egyéni hangsúlyai, akár a diákok igényei szerint. Lehetnek az egyenlők között elsők a metaszintet képviselő embertudományok (a filozófiai antropológia és az etika), de kiemelt hangsúlyt kaphat az önismeret, a kapcsolatkultúra, a társadalom- és a vallásismeret, az ökológiai szempont, valamint az otthonalakításra és a családalapításra való felkészülés is. 3) Melyik embertant? KÉRI Katalin - AMBRUS Attila József: A sokoldalú ember. Szöveggyűjtemény Bp. Calibra, p. 4 KAMARÁS István: Embertan Tanterv.. Bp.. ÉKP Központ, KAMARÁS István - VÖRÖS Klára: Embertan I éveseknek. Bp., ÉKP Központ K., p. KAMARÁS István - VÖRÖS Klára: Embertan II éveseknek. Bp. ÉKP Központ, p. KAMARÁS István: Emberismeret, erkölcsismeret, vallásismeret. Tantárgyi útmutató 4-6. évfolyam. Bp. ÉKP Központ Tárogató K, p. KAMARÁS István: Emberismeret, erkölcsismeret, vallásismeret. Tantárgyi útmutató 7-8. évfolyam. Bp. ÉKP Központ Tárogató K., p. 5 Nemzeti alaptanterv. Bp. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, l.

5 Feltehető a kérdés, hogy világnézeti szempontból mennyire kényes az emberismeret, másképpen: melyik emberkép alapján műveljük az embertant. Az embertan nem annyira emberkép- és világkép-, nem annyira egyéni világnézet-függő, mint az erkölcstan, és nem sokkal kevésbé az, mint az irodalom vagy a történelem. Minél magasabb évjáratoknak tanítjuk az embertant, annál inkább lehet jelezni a különböző és választható felfogásokat olyan kérdésekben, mint a test és lélek kapcsolata, mint a szabadság vagy a végesség. Mivel az ember értékelő és értelmező lény, semmiféle emberi tevékenység, így az embertan tanítása sem lehet "értéksemleges", sőt az embertan kitüntetetten olyan műveltségi terület, ahol a semlegesség szinte lehetetlen, de értelmetlen is. Ez persze nem jelentheti azt, hogy az emberismeret tanítása közben előnyben lehetne részesíteni valamelyik nézet- és eszmerendszert, világnézetet, ideológiát. a többiek rovására. Ugyanakkor lehetőség nyílik az emberrel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és párbeszédére. Ennek a "konszenzus-embertannak" az emberképe a biologikum, pszichologikum, szociologikum és a szellem dimenzióiból összeálló és szerves egységet alkotó, több dimenziós ember. Ez a többszólamú emberkép elsősorban lehetőség arra, hogy ki-ki saját világnézete szerint válassza ki és rangsorolja a különböző dimenziókat. 4) Miről is szól az embertan? Az ÉKP-iskolák évfolyamai számára kialakított embertan első évfolyamban a tanulók számára elsősorban élményeik, s csak másodsorban ismereteik alapján vázolódik föl az ember mint a törzs- és egyedfejlődés "eredménye", mint több dimenziós lény, részletesebben - de nem teoretikus, hanem inkább és pragmatikus megközelítéssel - megismerkednek a test és a pszichikum alapfunkcióival: ahogyan érzékelünk, érzünkértékelünk, gondolkodunk és megsejtünk valamit. A következő évfolyamban a szóma--psziché kapcsolat után a psziché--pneuma kapcsolat kerül előtérbe: továbbra is az élmények, a megtapasztalás szintjén, erőteljesebb hangsúllyal belép az etikai nézőpont is. Az ember és önmaga kör a bennünk megszólaló belső hanggal zárul. A hatodik és hetedik évfolyamban bővül a kör: belépnek a társak. A társas kapcsolatban működése közben ismerhetik meg a még csak inkább érzékletesen megjelenített, mint a tudomány segítségével megértett test-lélek-szellem embert, illetve a személyiséget. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve a nagyobb valószínűséggel már megélt kapcsolatok kerülnek előbbre. A hatodik és hetedik évfolyamban a másik ember képviseli a társadalmat, a nyolcadikban már csoportok, társadalmi alrendszerek, társadalmak és az egész emberi társadalom. A következő két (kilencedik és tizedik) évfolyamban ismét tágul a kör, méghozzá fokozatosan tágul, hiszen a bioszférától a nooszféráig, a természettől a kozmoszig, a legtágasabb immanenciától a transzcendenciáig. Az eddig szempontok az előzőekben még csak fel-felbukkanó filozófiai nézőponttal bővülnek. Ismét előtérbe kerül a személy, de már társas és társadalmi viszonyaival együtt. Állandóan jelen van az erkölcsi és természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelő filozófiai reflexió. Elkészült a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyam programja is: az eddigiek áttekintése következik. Egyfelől az eddig csak érzékletesen megjelenített tudományos reflexiót kap, másrészt minden eddiginél erőteljesebben megjelenik az embertudományok a filozófiai antropológia. Nem az eddigiek leltározása

6 és nem ismétlése kerül sorra ebben a két évben, hanem új problémák felvetése, amennyire lehetséges, továbbra is a gyakorlat felől. Az embertan jó esetben egyszerre lehet az általános műveltség, valamint és a világnézeti, erkölcsi, önismereti nevelés, valamint a kapcsolatkultúrára és közéleti szerepre nevelés fontos építőeleme. Segítséget adhat a tanulók magasabb rendű szükségleteinek kialakulásához, tehetségük felismeréséhez, az értékek iránti pozitív viszonyuláshoz, a reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa-kép és világkép kialakításához, a kommunikáció, az alkotás, a vállalkozás, a tolerancia, az empátia és a humánus életvezetés képességének erősítéséhez. 5) Hol tart ma az embertan? Az elmúlt öt évben különböző előadásokon, továbbképzéseken és tanfolyamokon rögtönzött közvélemény kutatásokat tartva mintegy 2000 pedagógus véleményét ismerhettem az emberismeret tanításával kapcsolatban. Döntő többségük (95-98 %-uk) egyetértett azzal, hogy az emberrel kapcsolatos tudást tekintve az iskolai deficit igen jelentős, hogy az egyéb a jelenlegi tantárgyakkal képviselt tudásterületekhez képest az emberre vonatkozó tudás jócskán elmarad. Egyetértettek azzal is, hogy ez ügyben sürgősen tenni kellene valamit, valamint azzal is, hogy erre jó megoldásnak kínálkozik a NAT-ban szereplő emberismeret helyi körülményekhez igazított változata. Amikor azonban a gyakorlati kivitelezésre került volna sor, részben makacs ellenállást, részben tehetetlenséget tapasztaltam: ki tanítsa, honnan és kitől vegyenek el órát, kérdezték, elsősorban az igazgatók. Sajátosan kettős (skizoid) elvben igen, gyakorlatban nem magtartás alakult ki, és a mérleg nyelve a esetek jelentős részében a nem felé billent. A végső fő érv az alibi-keresés logikája szerint az lett, hogy az új kormányzat majd úgyis eltörli az előző kormányzat NAT-ját, az emberismerettel együtt. Hiába toborzódott a megyei pedagógiai intézetek, helyi önkormányzatok, pedagógiai programok órás embertan kurzusian résztvevő mintegy 700 pedagógusból és a Janus Pannonius Tudományegyetem pedagógiai szakán 12 órányi antropológiát hallgató 300 tanítványomból mintegy 1000 lelkes (és bizonyos kompetenciával is rendelkező híve) az emberismeretnek és az etikának, többségük képtelen volt sikeresen alkudozni kollégáival és/vagy igazgatójával. Ha igaz is lenne az, hogy az iskolák többségében nem vezették be a NAT-ban szereplő emberismeretet, ez korántsem jelenti azt, hogy az emberismerettel (a benne foglalt etikával) szemben országosan elutasító attitűd alakult volna ki. Ezt egyebek mellett az ilyen az iskolákban tartott hagyományos osztályfőnöki órák tematikája is bizonyítja, amelyekben jó arányban kimutatható az emberismeret hatása. Az összkép kétségkívül értelmezhető úgy is, hogy az iskolák többségének nem igen kell az embertan, vagy azért, mert eleve elzárkóznak az új elől, vagy azért, mert nehéz feladatnak tartják, vagy azért, mert nem akarják felborítani az órarendet, vagy azért mert ideológiai alapon nem azonosulnak az előző kormányzat NAT-jával, vagy azért mert pragmatista és utilitarista értékrendjükbe nem illik bele sem az ember sem az erkölcs. Ez azonban csak része, és talán kisebbik része az igazságnak. Tény, hogy van már legalább 500, de talán 1500 olyan iskola, ahol komolyan (vagy valamelyest komolyan) belevágtak az emberismeret művelésébe. Az egészében véve eléggé gyarló, de előzményeihez képest mégis csak jelentős továbblépést ígérő NAT máig érvényben van, de az oktatásügy új vezetőitől azonban eleinte nem sok jót lehetett hallani róla. A vele kapcsolatban elterjedt rémhíreket sem

7 igen cáfolták a minisztériumi illetékesek. Az egyik rémhír szerint az emberismeret helyett etikát kellene tanítani. A miniszter által felkért etika-oktatási szakbizottság melyben maga is részt veszek, mint egy kisebbségi álláspont, az embertudományokra épített, emberismeretbe ágyazott etika képviselője azt az álláspontot képviseli, hogy az általános és középiskolában oktatott etika az emberrel és viszonylataival (önmagához, társaihoz, a társadalom csoportjaihoz és egészéhez, az emberiséghez, a természettel és a transzcendenssel) foglalkozzék. Megismertet az emberi viselkedés, kiváltképpen a személyes döntés biológiai, lélektani, szociológiai, politológiai, kulturológia alapjaival, valamint filozófiai és teológiai értelmezésével. Nem vált világossá még a bevezetendő etika és az egy éve elvileg minden iskolába bevezetett emberismeret viszonya. Ez a fajta etika szerencsére eléggé emlékeztet a NAT-ban szereplő emberismeretre. Három féle jó megoldást tudok elképzelni: 1) az önálló etika tárgyat kiegészítő emberismeret, 2) az önálló etika mellett különböző embertudományok (lélektan, szociológia, filozófia stb.) 3) az emberismeretbe beépített etikát. Mindháromra van esély, de az embertan erőteljes háttérbe szorítása, elsorvasztása vagy eltörlése is bekövetkezhet. Mindeközben a Veszprémi Egyetem ember- és erkölcstan szakot szeretnénk indítani, alapképzés és szakirányú továbbképzés formájában. Örkény István Magyar Pantheon című novellájában az éppen zárva tartó múzeum portása - eleget téve a pestre kiránduló vidéki gimnazisták óhajának - az éppen üresen kongó csarnokban megrendezi a Hubauer Sándor Emlékkiállítást: a tárlókba saját dolgait téve bemutat egy magyar átlagembert, a maga átlagos és rendkívüli rekvizitumaival és vágyaival. Hazatérve a lányok dolgozatot írnak "Mit láttam a budapesti tanulmányi kiránduláson?" címmel. Örkény így fejezi be a novellát. "Az ifjúságot csak látványos dolgok lelkesítik: oldalakat írnak a Mátyás-templomról, egy önkiszolgáló büféről, az Országzászlóról... A Hubauer Sándor Emlékkiállításról alig valamit. Ilyenek ezek a mai fiatalok." Bízva az embertan fokozatos meghonosodásában abban reménykedem, hogy akár már a közeljövőben sokaknak jelent majd igazi szenzációt egy ilyen kiállítás, vagyis hát maga az ember, aki olyan, mint minden ember, olyan mint sokan mások, és olyan, aki senki máshoz sem hasonlít, mert egyedi, mert titok, s ha nem is fejthető meg, de legalább megsejthető, és Karinthyval szólva - "mert nem mondható el senkinek, elmondható mindenkinek", diákoknak is, kezdőknek és haladóknak egyaránt K. Kamarás István: Emberismeret, embertan, emberkép Kamarás István: Emberismeret, embertan, emberkép (in: Vigilia, sz p.) Notórius hiányzó: az ember Éppen tíz évvel ezelőtt jelent,meg a Vigiliában Emberségünk ezer emberkép tükrében című írásom. Szociológiai vizsgálódásom eredményeit ma így összegezném: 1) az összegyűjtött emberképek négyötöde vagy egydimenziós vagy a szociologizáló redukció, 2) az emberdefiníciókban az kétszerte nagyobb arányban szerepel az önmagát megsemmisítő, mint az öntudatos, ötszörte nagyobb arányban, mik az önismerettel rendelkező lény 3) az emberképtár tárlóinak felirata infantilizmus, triumfalizmus, egoizmus, pesszimizmus, idealizmus, nyersmaterializmus, szociologizmus, biologizmus, pszichologizmus és moralizmus lehetne, 4) a meghatározások nagy többsége "az embere nem egyéb. mint..."-

8 típusú (amelyet természetesen az esetek többségében hiányos vagy leegyszerűsített meghatározás követ), s nagyon ritka az ember titok- vagy istenképmás voltára utaló "az ember egyéb, mint... -típusú meghatározás. semmi okom sincs azt hinni, hogy a helyzet mára kedvezőbbé vált, bizonyos jelek éppen arra mutatna, hogy örülnünk kell, ha nem romlott. Az "oknyomok" természetesen az iskolába is vezetnek. Aligha vitatható, hogy a évesek nagyságrenddel többet tudnak, Dél-Amerika ásványkincseiről mint az érzésekről, sokkal többet a vegyértékekről, mint az értékrendről, a génekről, mint az érzelmekről és a vágyakról, többet a szabad vegyértékről, mint az ember meghatározottságáról és szabadságáról, tudnak egyenletet rendezni, de szinte semmit sem arról, hogy mikor van rendben az ember, tudnak valamit az egészségrôl, de alig valamit az ember egész--égéről, eléggé sokat a jólétről, jóval kevesebbet a jól-létről. Egy éves diák fel tudja írni esetleg még az etil-metil-keton szerkezeti képletét is, ám a személyiség szerkezetérôl alig tud valamit. Annak ellenére, hogy akadnak itt-ott bátor és ígéretes kezdeményezések az ember-hiány pótlására, a legtöbb iskolában az ember ma még notórius hiányzónak számít. Emberismeret a Nemzeti Alaptantervben A Nemzeti Alaptantervben (a továbbiakban NAT) az Ember és társadalom műveltségi területen belül a évfolyamokban a történelem, valamint a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek mellett megjelenik az emberismeret. Hogy honnan? Felülről és alulról egyszerre! ben a NAT harmadik változatának kidolgozásakor mind független szakértő tagja voltam ember- és társadalomtudományokért felelős munkacsoportnak. Akkor még a történelem mellett a gazdaság- és háztartástan, önismeret (pszichológia), társadalomismeret és vallásismeret képviselték az "újoncokat". Amennyiben megfelelő terjedelemben meg is jelenne az új tantárgyak keretében a pszichológia, a szociológia, az etika, a vallástudomány, a filozófiai antropológia, az ökológia, a politológia tudásanyaga, hogyan lenne lehetséges a részekre bontott ember egységben láttatása, kérdeztem kollégáimat, s egy szintetikus, a különböző embertudományok nézőpontjait és eredményeit ötvöző-összegező emberismeretre tettem javaslatot. Mint rokonszenves utópiát kis többséggel elvetették tól kezdve kezdtem el tanítani az általam kitalált embertan tárgyat a Zsolnai József vezette pedagógusképzési kísérlet keretében a jászberényi és sárospataki, majd a következő években a bajai és nagykőrösi főiskolán és a pécsi egyetemen. Megírtam Íme, az ember! című, rendhagyó műfajú könyvemet 6 amelyet osztályfőnökök és az embertant tanítását elkezdők tanári segédkönyvként, főiskolai és egyetemi hallgatók tankönyvként használták, de a hitoktatók és más kultúraközvetítők körében is ismert lett. Nem csak felső, hanem - az akkor még iskolaigazgató Baranyi Károly kezdeményezésére - egy tizenkét osztályos katolikus iskola 8. és 9. osztályában is kipróbáltam e tárgy tanítását től az Országos Közoktatási Intézetben az emberismeret, erkölcsismeret és vallásismeret "referense" lettem, s hamarosan megalakult az OKI Embertan műhelye, az emberismeret-szerű tárgyak oktatására vállalkozó pedagógusok szakmai fóruma (továbbképzési és tapasztalatcsere lehetősége) lett től kezdve kapcsolódtam be az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program (a továbbiakban ÉKP), vagyis a Zsolnai József nevéhez fűződő pedagógiai rendszer ember-, erkölcs- és vallásismeret programjainak kidolgozásába elején még az etika szerepelt a NAT- 6 Bp Edukáció, és Bp.Országos Közoktatási Intézet, Azóta elkészültek a részletes tantervek, tantárgyi útmutatók és a tankönyvek. Ezek közül a megjelentek. KAMARÁS István: Emberismeret, erkölcsismeret, vallásismeret. Tantárgyi útmutató 4-6. évfolyam. ÉKP Központ - Tároigató K., Bp.

9 ban, de e műveltségi terület felelőse, Honffy Pál, aki jól ismerte az embertannal kapcsolatos fejleményeket, az embertan irányába próbálta kitágítani ezt a tárgyat, így, amikor engem kértek fel munkája folytatására, már az emberismeret kimunkálása lett a feladatom. A NAT-ban megjelenő emberismeret egy szintetikus embertan, amelynek alapja az ÉKP évfolyamai számára készült tananyag. Ebben az elképzelésben szintézisbe kerül mindaz, ami az emberben együtt van, amit az egyes embertudományok - mert ez a dolguk - saját szempontjaik szerint vizsgálnak, ennek összes előnyével és hátrányával. Ebben a változatban a biológiai, lélektani, szociológiai, etikai, kultúrantropológiai, filozófiai, vallástani, teológiai, ökológiai, politológiai és egyéb nézőpontok mellett egyenrangú megközelítésként szerepel a művészet is, hiszen olyan kérdések esetében, mint a szerelem, a szabadság, a remény, a rend, a végesség, jól érezhetők az embertudományok korlátai, s amikor ezekről a tudomány már csak "dadogni" tud, a művészet még "folyékonyan beszél". A NAT-ba bekerült emberismeretet, a dokumentumot véleményező pedagógus társadalom döntő többsége elfogadta. Nagy kár, hogy a NAT-ról (vagyis a NAT-ba bekerült műveltséganyagról, értékekről és követelményekről) szóló vita helyett a NAT ürügyén kirobbant oktatáspolitikai, politikai és ideológiai vitára került sor, így aztán viszonylag kevés érdemi kritikával találtakozhattak. a NAT készítői, köztük jómagam is, pedig nagyon számítottunk a korrekcióra késztető szakvéleményekre. Számomra különösen fájdalmas volt, hogy az egyházi iskoláktól alig-alig érkezett reflexió. Ehhez képest meglepő magabiztossággal (és minimális tájékozottsággal) bírálták a NAT-ot, a NAT értékekkel szembeni közömbösségét. 8 Ami az Ember és társadalom műveltségi területet illeti, ezt nem érzem jogosnak, hiszen az általános fejlesztési követelmények között ilyenek szerepelnek: "Legyen képes az embert mint összetett - biológiai, szellemi, társadalmi és erkölcsi - lényt szemlélni", "Lássa árnyaltan az embereket, tudja megkülönböztetni a bűnt a bűnöstől, elemezze mások és önmaga hibás és jó döntéseit.", "Ismerje fel, hogy ő és mások kiért, miért, miben és mennyiben felelősek", "Ismerje fel, mit tehet a közjó és az emberi jogok érdekében", "Értse a rend és a szabadság összefüggését. Legyen képes bemutatni néhány erkölcsi felfogást, valamint érvelni ellenük vagy mellettük.", "Tudjon érvelni az élet kereteinek értelmes kitöltése, a hosszabb távú célok kitűzése és az akarat edzését szolgáló, rövid távú célok megvalósítása mellett". A NAT-ba is bekerült ÉKP embertan tematikában szereplő - biológia, pszichológiai, szociológiai stb. - nézőpontok egyenrangúak, az egyes témákban és altémákban azonban értelemszerűen egyik vagy másik dominálhat. Természetesen a helyi tantervekben létrejöhetnek másfajta irányultságok és hangsúlyok. A tárgyat tanító tanár egyéni hangsúlyai is jogosak, miként a diákok igényei is sajátos hangsúlyokat hozhatnak be. Az egyenlők között elsők lehetnek a metaszintet képviselő embertudományok. Ilyennek elsősorban a filozófiai antropológia és az etika tekinthető. (A biológiai, pszichológiai és szociológiai megközelítéshez képest természetesen metaszint az etikai is.) Hangsúlyt kaphat az ön-, a kapcsolat- és a társadalom- és a vallásismeret, valamint az otthonalakításra és a családalapításra való felkészülés is. Miért nem erkölcstant? KAMARÁS István: Emberismeret, erkölcsismeret, vallásismeret. Tantárgyi útmutató 7-8. évfolyam. ÉKP Központ - Tároigató K., Bp. KAMARÁS István - Vörös Klára: Embertan I. Munkáltató tankönyv éveseknek. ÉKP Központ, Bp. KAMARÁS István - Vörös Klára: Embertan II. Munkáltató tankönyv éveseknek. ÉKP Központ, Bp. 8 A NAT-tal szemben sokféle kifogást jogosultnak érzek, de sem a NAT v édelmét, sem a NAT bírálatát nem tartom ezen írás feladatának.

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ Tartalom BEVEZETŐ....4 AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA TANÍTÁSÁNAK FŐBB TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÖSSZETEVŐI...5 I. Az

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

Keresztény közéleti-kulturális folyóirat

Keresztény közéleti-kulturális folyóirat Keresztény közéleti-kulturális folyóirat XXVIII. (III. új) évfolyam 2013/3 Iskola a határon Erkölcstan vagy hittan? A nemkeresztény vallások és Európa Hogyan számoljunk el 115 millió forint közpénzt? Zarándoklás

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIA keresztény szemmel

PEDAGÓGIA keresztény szemmel PEDAGÓGIA keresztény szemmel Írta: Dr. Rédly Elemér Lektorálta: Bindes Ferenc Gaál Mária és Siklósi Éva Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek A teológiai főiskolák, hittanár és hitoktatóképzők és az

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Fejlesztés, innováció 117 Gönczöl Enikő Jakab György Dr. Cser Erika Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Az itt következő összeállításban a TÁMOP 3.1.1 6.4.2 elemi projekt kutatásaiból és

Részletesebben

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013.

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013. KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozva: 2013. 1. BEVEZETŐ: 1.1. Rövid áttekintés intézményünkről: Vésztőn 1681-től az államosításig működött református elemi iskola. A mintegy

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

CIVIL TÖRTÉNELEM. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László

CIVIL TÖRTÉNELEM. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László CIVIL TÖRTÉNELEM A Történelemtanárok Egyletének 15 éve Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László Budapest, 2005 Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita Miklósi László A kötetben szereplő interjúkat

Részletesebben

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10.

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10. 2013 Új Pedagógiai Szemle az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata Szakmai közreműködő: Magyar Pedagógiai Társaság Főszerkesztő Takács Géza Munkatársak Bozsik Viola szerkesztő

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM A nevelőtestület elfogadta: 2004. 05. 28. A fenntartó jóváhagyta: 2004. 06. 15. Módosítva: 2007. 11. 16. Szakértői

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai program 2014 1 Tartalomjegyzék Bevezető az iskola bemutatása I. Az iskola nevelési programja I.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Kedves Olvasó! Nevelés. Plakátmelléklet. Tartalom

Kedves Olvasó! Nevelés. Plakátmelléklet. Tartalom ÚJ KATEDRA Plakátmelléklet A Commitment Zrt. az egyik alapítója a Minden Gyermek Lakjon Jól! Alapítványnak, mely a leghátrányosabb helyzetű gyerekek egészséges táplálkozását segíti. Szeretnénk, ha a kezdeményezést

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 7., 9. ÉVFOLYAM

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 7., 9. ÉVFOLYAM A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 7., 9. ÉVFOLYAM Bevezetés... 3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bevezetés... 4 1... AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 6 1.1 Az iskola arculata... 6 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata... 8 1.3 Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dél-Balatoni Idegenforgalmi és Közgazdasági Szakközépiskola módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Faragóné Hajdok Ilona közoktatási szakértő Tartalom I. Bevezető rész 1. Az iskola bemutatása 1.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam osztályfőnöki 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5 évi 18,5

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Batthyány Lajos Gimnázium intézményvezetői munkakörére

PÁLYÁZAT. a Batthyány Lajos Gimnázium intézményvezetői munkakörére PÁLYÁZAT a Batthyány Lajos Gimnázium intézményvezetői munkakörére Készítette: Balogh László intézményvezető Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. +36302040865, blglaci@chello.hu Kapja:

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium óraterve... 4 Az oktatásban használatos

Részletesebben