Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam es tanév 2. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam es tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrárés Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2013/2014-es tanév 2. félévének programterve Tanévnyitó értekezlet Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Levelező tagozaton konzultáció és szakmai Konzultáció Szakmai gyakorlat gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény II. évfolyam Egyéni időpontokban

3 Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Szakdolgozat védése Záróvizsga írásbeli Záróvizsga gyakorlat Záróvizsga szóbeli Diplomaátadó ünnepség G y u l a, január 17. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 3

4 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány, levelező tagozat kredit alapú mintatanterve 2. szemeszter Tantárgyak Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi Értékód ea. gy. kr. ea. gy. kr. kód kelés Tantárgyfelelős/oktató Elsősegélynyújtás II Gyj Dr. Szólics Alex/ EAPBES262EN EAPBES262EL Kárász László Szociológia és szociálpolitikai K Dr. Velkey Gábor/ EAPBSO212EN EAPBSO212EL alapok II. Homoki Andrea Orvosi latin II. EAPBLA222EN EAPBLA222EL Gyj Dr. Beke Szilvia Informatika II Gyj Dr. Szalay Zsigmond Gábor/ EAPBIF222EN EAPBIF222EL Borbola Gábor Élettan- kórélettan II. EAPBEL244EN EAPBEL244EL Sz Dr. Csomós Péter Anatómia II. EAPBAN243EN EAPBAN243EL K Dr. Szólics Alex Pszichológia II Gyj Dr. Rozsnyai Katalin EAPBPS212EN EAPBPS212EL (Fejlődéspszichológia) Ápolástan alapjai II K Raskovicsné dr. Csernus EAPBAJ243EN EAPBAJ243EL Mariann/ Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Alapozó klinikai gyakorlat II Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea EAPBAP232EN EAPBAP232EL 6 fő szakoktató X 30 óra 6 csop. X 30 óra gyakorlat Ápolásetika EAPBÁE242EN EAPBÁE242EL Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Népegészségtan EAPBNS212EN EAPBNS212EL Gyj Dr. Beke Szilvia Mikrobiológia- közegészségtan- EAPBMJ243EN EAPBMJ243EL K Dr. Csomós Péter járványtan I. Filozófia-etika II. (Filozófia) EAPCET221EN EAPCET221EL Gyj Dr. Farkas Attila/ Dr. Velkey Gábor Idegen nyelv II. EAPBID220EN Gyj Dr. Kiss Csilla/ Pappné Princzinger Valéria (német) Csefkó Monika (angol) Priskin Gyula (angol) Boros Árpád (angol) Dr. Máthé Ilona (angol) 4

5 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Elsősegélynyújtás II. Dr. Szólics Alex Kárász László Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBES262EN levelező tagozat: EAPBES262EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd Összes óraszám Számonkérés módja mentőtiszt Kreditpont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Elsősegélynyújtás I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, gyakorlati szituációk megoldása, legalább elégséges szintű teszt megírása 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: a hallgató sajátítsa el a korszerű elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati elemeit, mellyel képessé válik arra, hogy a sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot észlelése esetén hatékony segítséget tudjon nyújtani. A tantárgy rövid tartalma, elméleti órák : N: 1-5 óra L: 1-3 óra: ABCDE megközelítés Heveny rosszullétek, légzési rendellenességek, fulladás, epiglottitis, légúti idegentest Eszméletlenség Collapsus Görcsrohammal járó kórfolyamatok Akut koronária szindróma Stroke N: 6-10 óra L: 4-5 óra Sérülések, sebzések, termikus traumák Testtájékok sérülései Belgyógyászati balesetek Mérgezések Tömeges balesetek A tantárgy rövid tartalma, gyakorlati órák : N : 1-3 óra L : 1-3 óra Eszméletlen beteg ellátása, légútbiztosítások Légzési elégtelen beteg ellátása vérzés csillapítás, kötözések 5

6 N : 4-5 óra L : 4-5 óra Súlyos sérült vizsgálata, kimentés, bukósisak levétele, törések rögzítése A teszt megírására az utolsó elméleti órán, a gyakorlati szituáció megoldására az utolsó gyakorlati órán kerül sor. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Hornyák István : Elsősegélynyújtás az egészségügyben tanulók számára. Képzőművészeti Kiadó, Hornyák István : Elsősegélynyújtás mindenkinek Pápai Tibor : Elsősegélynyújtás Műszaki Könyvkiadó

7 Tantárgy neve: Szociológia és szociálpolitikai alapok II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Velkey Gábor Oktató neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBSO212EN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBSO212EL Számonkérés módja adjunktus adjunktus Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Középiskolában szerzett társadalomismereti, történelmi, egészségnevelési ismeretek rendszere, illetve a média különböző csatornáiból szerzett naprakész ismeretek köre. A szociológiai és szociálpolitikai alapok I. tantárgy keretében megszerzett ismeretek köre. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: zárthelyi dolgozat, elégséges kollokviumi jegy megszerzése. Levelező tagozaton: elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 3.A tantárgy rövid tartalma nappalin: - A szociálpolitika meghatározási kísérletei óra - A szociálpolitika alapelvei óra - A jóléti pluralizmus. A szociálpolitika színterei, szintjei. 5. óra - Kultúra, értékek és normák, szocializáció, reszocializáció, deviancia óra - Oktatás, iskolai végzettség és műveltség. Vallás óra - A család fogalma és funkciói óra - Életmód, életstílus, ízlés, habitus óra - Családi élet, gyermekkor, nevelési stílusok óra 3.1. A tantárgy rövid tartalma levelezőn: - A szociálpolitika meghatározási kísérletei. A szociálpolitika alapelvei. A jóléti pluralizmus. A szociálpolitika színterei, szintjei. 1-5.óra - Kultúra, vallás, értékek és normák, családi szocializáció, deviancia. - Oktatás, iskolai végzettség és műveltség. Vallás óra 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 7

8 6. Kötelező irodalom: - Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom (A Szociális Szakképzés Könyvtára, Bp ) - Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai (Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság- Századvég Kiadó, Bp ) - Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai (A Szociális Szakképzés Könyvtára, Bp ) Ajánlott irodalom: Andorka- Hradil- Peschar: Társadalmi rétegződés - Babusik Ferenc- Dr. Papp Géza: A cigányság egészségi állapota. Szociális, gazdasági és egészségügyi helyzet Borsod- Abaúj- Zemplén megyében in.: Esély 2002/6. - Dögei Ilona- Ferge Zsuzsa: A szubjektív szegénység és néhány társadalmi érték megítélése- az állam szerepe in.: Esély 2002/4. - Durst Judit: Innen az ember jobb, hogyha meg is szabadul in.: Esély 2002/4. - Koncz Katalin: A társadalmi kirekesztettség és a szegénységkockázat nemek szerinti különbségei in.: Esély 2002/1. - Neményi Mária: Család és családpolitika in.: Szociológiai Szemle 2003/1. 8

9 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Orvosi latin II. Dr. Beke Szilvia Dr. Beke Szilvia Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: levelező tagozat: Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Orvosi latin I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. Egy zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: A latin nyelvi alapismeretek elsajátítása, az érdeklődés felkeltése a latin nyelv szépsége és értéke iránt. Felkészítés az anatómia, élettan, tantárgyak könnyebb "befogadására." A tantárgy rövid tartalma: N: 1-2 L: 1 Az előző félév nyelvtani ismereteinek átismétlése, nyelvtani összefoglalás. N: 3-4 L: 2 Szóanyag: az emésztőrendszer latin kifejezései Nyelvtan: melléknevek alakjainak ismétlése, nem rendhagyó melléknevek fokozása N: 5-7 L: 3-4 Szóanyag: kiválasztó és nemi szervek latin kifejezései Nyelvtan: rendhagyó melléknevek fokozása, fokozott melléknevekkel képzett minőségjelzős szerkezetek. N:8-9 L:5 Szóanyag ismétlése tanult nyelvtani szerkezetekkel. 9

10 N:10-12 L:6-7 Félév első zárthelyi dolgozata Szóanyag: belső elválasztású mirigyek latin kifejezései Nyelvtan: prefixumok és suffixumok a latin nyelvben. N: L:8 Megtanult nyelvtani részek ismétlése, gyakorlása, mindennapokban használt latin rövidítések megtanulása, leletek közös értelmezése. N: L: 9 Szóanyag: Központi és perifériás idegrendszer latin kifejezései Nyelvtan: tőszámnevek a latinban N: L: 10 Szóanyag: érzékszervek latin kifejezései Nyelvtan: eddigiek gyakorlása, lelet önálló értelmezése N: 20 L: külön alkalommal Második zárthelyi dolgozat megírása. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Brencsán Orvosi Szótár szerk. Benjámin Katalin - Nagy J.: Orvosi latin nyelvi ismeretek. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin szógyűjtemény. Medicina Könyvkiadó, Budapest,

11 Tantárgy neve: Informatika II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Szalai Zsigmond Gábor Oktató neve: Borbola Gábor Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBIN222EN levelező tagozat: EAPBIN222EL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens Oktató beosztása: informatika tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Informatika I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Zárthelyi (elmélet+gyakorlat) dolgozat legalább 50 %-os szintű megírása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Szövegszerkesztés A szövegszerkesztő használata. Alapvető műveletek. Formázás. Objektumok. Táblázatok. Képek, képfájlok és grafikonok. Körlevél. A dokumentum véglegesítése. Előkészítés. Nyomtatás. Táblázatkezelés Az alkalmazás használata. A táblázatkezelés első lépései. Adatok szerkesztése. Munkafüzetek. Képletek és függvények. Formázás. Diagramok és grafikonok. A munkalap oldalbeállításai. Nyomtatás előkészítése. 11

12 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Kovács T.-Kovácsné Cohner J.: Mit kell tudni? A PC-rõl (jav. kiad.) ComputerBooks, Budapest, Ajánlott: Prokob P.-Szögi A.: Informatikai írástudás 3. modul. Szövegszerkesztés. Krea Kft., Budapest, Szögi A.: Informatikai írástudás 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft., Budapest,

13 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Élettan-kórélettan II. Dr. Csomós Péter Dr. Csomós Péter Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBEL244EN levelező tagozat: EAPBEL244EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Sz 4 Levelező B Sz 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Élettan-kórélettan I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Három, értékelhető eredménnyel megírt évközi zárthelyi dolgozat. Az órákon való aktív részvétel. Levelező tagozaton: Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése szóbeli vizsga keretében. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium célja az embert és környezetét érő hatásokra adott fiziológiás és kóros válaszreakciók élettani alapjainak, a fiziológiás és kóros működés sajátosságainak megismerése. N: 1-17 óra (L: 1-7 óra): Az egyes szervrendszerek felépítése, működése és szabályozása, kórtana: - homeosztázis, a vér, 6 óra (L: 2 óra) - a szív-és érrendszer, 5 óra (L: 3 óra) - a légzőszerv, 3 óra (L:1 óra) - a vizeletet kiválasztó szervrendszer, 2 óra (L:1 óra) Első zárthelyi dolgozat! 1 óra N: óra (L: 8-14 óra): Az egyes szervrendszerek felépítése, működése és szabályozása, kórtana: - az emésztő szervrendszer, 2 óra (2 óra) - az anyag- és energiaforgalom, a hőszabályozás 3 óra (2 óra) - a reproduktív szervek működése, 4 óra (1 óra) - a központi idegrendszer, 3 óra (2 óra) Második zárthelyi dolgozat! 1óra 13

14 N: óra (L: óra): Az egyes szervrendszerek felépítése, működése és szabályozása, kórtana: - a vegetatív idegrendszer, 4 óra (2 óra) - valamint az endokrin szabályozás szerepe a szervezet homeosztázisának fenntartásában. 4 óra (2 óra) - az érzékszerveink működése. 6 óra (2 óra) Harmadik zárthelyi dolgozat! 1 óra 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A második szemeszterben megismerésre került tananyag. 6. Irodalom: - Brencsán Orvosi Szótár (szerk. Benjámin Katalin), Medicina Könyvkiadó, Budapest, Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Ormai Sándor: Élettan-kórélettan, Főiskolai tankönyv, Semmelweis Kiadó, Budapest, Az előadások ábraanyaga. 14

15 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Anatómia II. Dr. Szólics Alex Dr. Szólics Alex Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBAN243EN Tantárgyfelelős beosztása: Beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBAN243EL Számonkérés módja tanársegéd tanársegéd Kreditpont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Anatómia I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-5 L:1-2 Légzőrendszer. - Orr, az orr melléküregei - Gége - Légcső - Tüdő N:6-12 L:3-4 Emésztőrendszer. - Az emésztőrendszer fejlődése - Az emésztőcsatorna felső szakasza - Az emésztőcsatorna középső szakasza (gyomor, vékonybél) - Az emésztőcsatorna alsó szakasza - Máj - Hasnyálmirigy N: L:5-6 Vizeleti rendszer. - Vese - Húgyvezeték - Húgyhólyag - Húgycső 15

16 N: L:7 Nemi szervek. - Férfi nemi szervek - Női nemi szervek - Menstruációs ciklus N:21-27 L:8-9 Belső elválasztású mirigyek. - Hormonális szabályozás elvei - Pajzsmirigy - Mellékvese - Hypophysis - Langerhans szigetek N: L:10-13 Idegrendszer. - Az idegrendszer fejlődése - Az idegrendszer felosztása - Gerincvelő - Agytörzs - Kisagy - Köztiagy - Nagyagy - Agykamrák - A központi idegrendszer pályarendszerei - Agyidegek - Gerincvelő idegek - Vegetatív idegrendszer N: L:14-15 Érzékszervek. - Látószerv - Halló- és egyensúlyozószerv - Szaglószerv - Ízlelőszerv - Bőr 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök a tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2 kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Tarsoly E.: Funkcionális anatómia. Medicina Könyvkiadó, Budapest,

17 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Pszichológia II. (Fejlődéspszichológia) EAPBPS212EN EAPBPS212EL Tantárgyfelelős neve: Dr. Rozsnyai Katalin Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató neve: Dr. Rozsnyai Katalin Oktató beosztása: főiskolai docens Tantárgy Szak (szakirány) Számonjellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat kérés szakonként óraszáma óraszám pont megnevezése módja tagozatonként szakirány Nappali B Gyj 2 szakirány Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia I. tantárgyi követelmények teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges gyakorlati jegy megszerzése, amelyhez a zárthelyi dolgozatban legalább 60%- os eredmény szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A személyiségfejlődés alapjai A fejlődés meghatározó tényezői. N: 1. óra; L: 1. óra. Személyiségfejlődésre vonatkozó elméletek (Freud és Erikson elméletének összevetése). N: 2 4. óra; L: 2. óra. - Az iskoláskor előtti időszak A gyermekvárástól a születésig tartó időszak, az anya-gyermek kapcsolat jellemző szakaszai. Az újszülött, a csecsemőkor és a kisgyermekkor pszichés jellemzői. N: 5 7. óra; L: DVD és szakirodalom alapján. Az óvodáskor pszichés sajátosságai. A játék és a mese szerepe a gyermek fejlődésében. N: óra; L: 3 4. óra. - A kisiskoláskor Az óvodából az iskolába való átmenet problémái. Iskolakészültség, fejlettség szerinti beiskolázás. A kisiskoláskor pszichés változásai. N: óra; L: 5 6. óra. - A felnőtté válás folyamata Prepubertás- és serdülőkori jellemzők. 17

18 N: óra. Az ifjúkor és a felnőtté alakulás folyamata. A felnőttkor szakaszolása és legfontosabb fejlődés-lélektani feladatai. N: óra; Időskori változások és pszichés jellemzők. N: óra; L: 7 9. óra. - Zárthelyi dolgozat N: 20. óra; L: 10. óra. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező irodalom: - Atkinson R.C. Hilgard, E. - Smith E.E. Nolen, H.S. (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. - Cole, M. Cole, S.R. (2006): Fejlődéspszichológia: Osiris Kiadó, Budapest. Ajánlott irodalom: - Csíkszentmihályi M. Larson, R. (2012): Kamasznak lenni. Libri Könyvkiadó, Budapest. - Popper P. (2011): Felnőttnek lenni. Saxum Kiadó, Budapest. - Ranschburg J. (2012): Óvodások. Saxum Kiadó, Budapest. - Ranschburg J. (2014): Szeretet, erkölcs, autonómia. Saxum Kiadó, Budapest. 18

19 Tantárgy neve: Ápolástan alapjai II. nappali tagozat: EAPBAP243EN levelező tagozat: EAPBAP243EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Raskovicsné dr. Csernus Mariann adjunktus Oktató neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus Tantárgy Számon- Összes Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. kérés Kreditóraszám tagozat szakonként óraszáma módja pont megnevezése tagozatonként Ápolás és betegellátás szak B K 3 Nappali Ápolás és betegellátás szak Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Ápolástan alapjai I. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Év közben két zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítmény elérése. A demonstrációs gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Levelező tagozaton: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-2 óra L: 1. óra: - A táplálkozás szükséglete és kielégítése; N: 3-5 óra L: 2. óra: - Decubitus - A biztonság szükséglete és kielégítése; N: 6-10 óra L: 3-4 óra: - Az eszméletlen beteg ápolása; - Az oxigén és inhalációs terápia; N: óra L: 5-6 óra: - A haldokló beteg ápolása; - Hospice N: óra L: 7-8 óra: - A gyógyszerelés; - Injekciózás, vérvétel; 19

20 N: óra L: 9-10 óra: - A folyadék- és elektrolit háztartás zavarai; - Az infúziós terápia; N: óra L: óra: - A transzfúziós terápia; N: óra L: óra: - Katéterezés, beöntés; - Gyomormosás N: óra L:15. óra: - A fertőtlenítés és sterilezés; - Nosocomialis fertőzések. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi tételsor: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: - Bokor N. (szerk.): Általános ápolástan és gondozástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Nosza M. (szerk.): Ápolástani alapismeretek. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Budapest, Potter, P. A. Perry, A. G.: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Ajánlott: - Pearson A.,Vaughan B.: Az ápolási gyakorlat modelljei. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Walsh M.: Modellek a klinikai betegápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Linda J. C.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Buda J.: A betegápolás története. POTE, Pécs, Szakmai folyóiratok: Ápolásügy. Nővér. 20

21 Tantárgy neve: Alapozó klinikai gyakorlat II. nappali tagozat: EAPBAP232EN levelező tagozat: EAPBAP232EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus Szak (szakirány) tagozat megnevezése Ápolás és betegellátás szak Nappali Ápolás és betegellátás szak Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Alapozó klinikai gyakorlat I. Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont B Gyj 2 B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése a gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Leadási határidő: május 16. Levelező tagozaton: Egy ápolási anamnézis és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Leadási határidő: május A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A hallgató fel tudja ismerni az ápoló felelősségét az alapvető egészségügyi ellátáson belül. Képes felismerni és értelmezni a páciens számára szükséges igényt, és önállóan, együttműködve reagálni, cselekedni. Képes az elméleti ismeretek gyakorlattá való átalakítására. Tegye alkalmassá a hallgatókat az ápolási- gondozási tevékenység pontos, szakszerű dokumentálására, az ápolási folyamatnak megfelelően. A gyakorlatok témakörei: - Az ápolási folyamat, mint munkamódszer: fázisai, alkalmazásának előnyei. - Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése. - Az alapvető emberi szükségletek felmérése. - Szubjektív, objektív tünetek. - A beteg megfigyelése. 21

22 - Ápolási probléma meghatározása. - Pihenés és mozgás szükséglete, kielégítése. - Táplálkozás, folyadék elektrolit egyensúly szükségletének kielégítése. - Higiénés szükségletek és kielégítésük. - Decubitus. - Az ápolási dokumentáció. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik az Ápolástan alapjai II. tantárgynál felsorolt kötelező ill. ajánlott irodalommal. 22

23 Tantárgy neve: Etika (Ápolásetika) nappali tagozat: EAPBEA242EN levelező tagozat: EAPBEA242EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus Tantárgy Számon- Összes Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. kérés Kreditóraszám tagozat szakonként óraszáma módja pont megnevezése tagozatonként Ápolás és betegellátás szak B Gyj 2 Nappali Ápolás és betegellátás szak Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Ápolástan alapjai I. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Egy referátum elkészítése a tananyaggal kapcsolatosan, megadott szempontok alapján. Egy zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. Levelező tagozaton: Egy referátum elkészítése a tananyaggal kapcsolatosan, megadott szempontok alapján. Leadási határidő: május A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célkitűzése: A hallgató ismerje meg az ápolói munka erkölcsi jelenségeinek, dilemmáinak elemzését, értékelését. Az egészségügyi etika alapelveinek ismeretében tudatosabban szolgálja az egyént, családot, az ápolói szakmát. Ismerje meg az ápolói etikettet, hogy ezáltal a társadalmi elvárásoknak megfelelő szolgáltatást nyújthasson munkája során. N: 1-2 óra L: 1. óra: - A bioetika kialakulása. Az ápolásetika. - Az ápolók nemzetközi kódexe. - Etikai bizottságok. N: 3-4 óra L: 2. óra: - Munkakapcsolatok etikája. N: 5-6 óra L: 3-4 óra: - Az abortusz és a mesterséges megtermékenyítés etikai vonatkozásai. N: 7-8 óra L: 5 óra: - A tudományos kutatás etikája. 23

24 N: 9-10 óra L: 6-7 óra: - Korlátozott források elosztása. - A szervátültetés etikai problémái. N: óra L: 8. óra: - Eutanázia. N: óra L: 9. óra: - A beteg hálája. Paraszolvencia. N: 15 óra L: 10 óra: - A műhiba (orvosi, ápolói). 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Blasszauer B.: Orvosi egészségügyi etika Medicina Könyvkiadó, Budapest, Rozsos E.: Ápolásetikai ismeretek Medicina Könyvkiadó, Budapest, Ajánlott: - Rozsos E.: Egészségügyi etika példatár HIETE Budapest, Szakmai folyóiratok: - Ápolásügy - Nővér 24

25 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Népegészségtan Dr. Beke Szilvia Dr. Beke Szilvia Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBNS212EN levelező tagozat: EAPBNS222EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: A tananyaggal kapcsolatos szabadon választott: elsősorban a lakóhelyi környezettel, Nemzeti Népegészségügyi Programmal vagy a területileg illetékes nemzeti kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének tevékenységével összefüggő, aktuális témából dolgozat készítése. Egy zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-2 L: 1-2 A népegészségtan történelmi előzményei, jelenlegi népegészségügyi rendszer felépítése. N: 3-4 L: 3 A népegészségügyi rendszer szereplőinek feladata, szakmai kompetenciái. Nemzeti Népegészségügyi programok és az elmúlt időszakban bevezetet népegészségügyi rendelkezések (dohányzás, chips-adó, stb.) N: 5-7 L:4-5 Közegészségügy feladatai, környezetünk részei ezek szerepe a mindennapokban (víz-, levegő-, talajhigiéné, hulladékkezelés, veszélyes hulladékok) N:8-10 L: 5-7 Élelmiszer fogalma, közétkeztetéshez kapcsolódó népegészségügyi elképzelések, rendelet. N:11-12 L: 8 Élelmiszerbiztonság, élelmiszerek útján terjedő megbetegedések (ételfertőzések, ételmérgezések). N: L: 9 Járványok megelőzése, mint népegészségügyi feladat, védőoltások fogalma, típusai, jelenleg érvényben levő oltási naptár. N: 15 L:10 Zárthelyi dolgozat megírása. 25

26 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Balázs P.: Népegészségtan. Főiskolai tankönyv. Semmelweis Kiadó, Budapest, Kertai P.: Megelőző orvostan. Medicina Kiadó, Budapest, Rodler I.: Élelmezéshigiéné. Medicina Kiadó, Budapest, évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról és kapcsolódó honlapjai. közétkeztéssel kapcsolatos anyagai: Az országos tisztifőorvos ajánlása A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára https://www.antsz.hu/data/cms26880/szervezett_elelmezesi_ellatasra_vonatkozo_tapla lkozas_egeszsegugyi_ajanlas_kozetkeztetoknek_ pdf?query=t%c3%a1pl% C3%A1lkoz%C3%A1s 26

27 Tantárgy neve: Mikrobiológia-közegészségtan-járványtan I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Csomós Péter Oktató neve: Dr. Csomós Péter Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBMJ243EN levelező tagozat: EAPBMJ243EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Biokémia tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Kettő, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-12 óra L: 1-10 óra: Baktériumok általános tulajdonságai. 1 óra, (L: 1 óra) Sterilizálás és dezinficiálás. 1 óra, (L: 1 óra) Antibiotikumok. 1 óra, (L: 1 óra) A fertőzés fogalma, formái és terjedési módjai. 1 óra, (L: 1 óra) A kórokozóképesség tényezői. 1 óra, (L: 1 óra) A fertőzés elleni immunitás formái; védőoltások. 1 óra, (L: 1 óra) Gram pozotov és negatív coccusok. 2 óra, (L: 2 óra) Enterobaktériumok. 2 óra, (L: 1 óra) Clostridiumok, Tbc.baktériumok. 1 óra, (L: 1 óra) Első zárthelyi dolgozat! 1óra N: óra L: óra: Vírusok általános tulajdonságai. 1 óra, (L: 1 óra) DNS vírusok. 1 óra, (L: 1 óra) RNS vírusok. 1 óra, (L: 1 óra) Protozoonok. 2 óra, (L: 1 óra) Bélférgek. 2 óra, (L: 1 óra) Második zárthelyi dolgozat! 1óra 27

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-es tanév 1. félévének

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez

Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-11/2011/EAHUF RADIOGRÁFUS szakképesítés

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. Ne Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-8/2011/EAHUF MŰTŐTECHNIKUS

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez elvárosi I. István Középiskola ugát Pál Tagintézménye OM 030 211 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00332-2011 Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez 2011. 1. Általános

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben