Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam es tanév 2. félév programjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam es tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrárés Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2013/2014-es tanév 2. félévének programterve Tanévnyitó értekezlet Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Levelező tagozaton konzultáció és szakmai Konzultáció Szakmai gyakorlat gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény II. évfolyam Egyéni időpontokban

3 Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Szakdolgozat védése Záróvizsga írásbeli Záróvizsga gyakorlat Záróvizsga szóbeli Diplomaátadó ünnepség G y u l a, január 17. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 3

4 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány, levelező tagozat kredit alapú mintatanterve 2. szemeszter Tantárgyak Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi Értékód ea. gy. kr. ea. gy. kr. kód kelés Tantárgyfelelős/oktató Elsősegélynyújtás II Gyj Dr. Szólics Alex/ EAPBES262EN EAPBES262EL Kárász László Szociológia és szociálpolitikai K Dr. Velkey Gábor/ EAPBSO212EN EAPBSO212EL alapok II. Homoki Andrea Orvosi latin II. EAPBLA222EN EAPBLA222EL Gyj Dr. Beke Szilvia Informatika II Gyj Dr. Szalay Zsigmond Gábor/ EAPBIF222EN EAPBIF222EL Borbola Gábor Élettan- kórélettan II. EAPBEL244EN EAPBEL244EL Sz Dr. Csomós Péter Anatómia II. EAPBAN243EN EAPBAN243EL K Dr. Szólics Alex Pszichológia II Gyj Dr. Rozsnyai Katalin EAPBPS212EN EAPBPS212EL (Fejlődéspszichológia) Ápolástan alapjai II K Raskovicsné dr. Csernus EAPBAJ243EN EAPBAJ243EL Mariann/ Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Alapozó klinikai gyakorlat II Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea EAPBAP232EN EAPBAP232EL 6 fő szakoktató X 30 óra 6 csop. X 30 óra gyakorlat Ápolásetika EAPBÁE242EN EAPBÁE242EL Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Népegészségtan EAPBNS212EN EAPBNS212EL Gyj Dr. Beke Szilvia Mikrobiológia- közegészségtan- EAPBMJ243EN EAPBMJ243EL K Dr. Csomós Péter járványtan I. Filozófia-etika II. (Filozófia) EAPCET221EN EAPCET221EL Gyj Dr. Farkas Attila/ Dr. Velkey Gábor Idegen nyelv II. EAPBID220EN Gyj Dr. Kiss Csilla/ Pappné Princzinger Valéria (német) Csefkó Monika (angol) Priskin Gyula (angol) Boros Árpád (angol) Dr. Máthé Ilona (angol) 4

5 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Elsősegélynyújtás II. Dr. Szólics Alex Kárász László Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBES262EN levelező tagozat: EAPBES262EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd Összes óraszám Számonkérés módja mentőtiszt Kreditpont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Elsősegélynyújtás I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, gyakorlati szituációk megoldása, legalább elégséges szintű teszt megírása 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: a hallgató sajátítsa el a korszerű elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati elemeit, mellyel képessé válik arra, hogy a sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot észlelése esetén hatékony segítséget tudjon nyújtani. A tantárgy rövid tartalma, elméleti órák : N: 1-5 óra L: 1-3 óra: ABCDE megközelítés Heveny rosszullétek, légzési rendellenességek, fulladás, epiglottitis, légúti idegentest Eszméletlenség Collapsus Görcsrohammal járó kórfolyamatok Akut koronária szindróma Stroke N: 6-10 óra L: 4-5 óra Sérülések, sebzések, termikus traumák Testtájékok sérülései Belgyógyászati balesetek Mérgezések Tömeges balesetek A tantárgy rövid tartalma, gyakorlati órák : N : 1-3 óra L : 1-3 óra Eszméletlen beteg ellátása, légútbiztosítások Légzési elégtelen beteg ellátása vérzés csillapítás, kötözések 5

6 N : 4-5 óra L : 4-5 óra Súlyos sérült vizsgálata, kimentés, bukósisak levétele, törések rögzítése A teszt megírására az utolsó elméleti órán, a gyakorlati szituáció megoldására az utolsó gyakorlati órán kerül sor. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Hornyák István : Elsősegélynyújtás az egészségügyben tanulók számára. Képzőművészeti Kiadó, Hornyák István : Elsősegélynyújtás mindenkinek Pápai Tibor : Elsősegélynyújtás Műszaki Könyvkiadó

7 Tantárgy neve: Szociológia és szociálpolitikai alapok II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Velkey Gábor Oktató neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBSO212EN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBSO212EL Számonkérés módja adjunktus adjunktus Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Középiskolában szerzett társadalomismereti, történelmi, egészségnevelési ismeretek rendszere, illetve a média különböző csatornáiból szerzett naprakész ismeretek köre. A szociológiai és szociálpolitikai alapok I. tantárgy keretében megszerzett ismeretek köre. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: zárthelyi dolgozat, elégséges kollokviumi jegy megszerzése. Levelező tagozaton: elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 3.A tantárgy rövid tartalma nappalin: - A szociálpolitika meghatározási kísérletei óra - A szociálpolitika alapelvei óra - A jóléti pluralizmus. A szociálpolitika színterei, szintjei. 5. óra - Kultúra, értékek és normák, szocializáció, reszocializáció, deviancia óra - Oktatás, iskolai végzettség és műveltség. Vallás óra - A család fogalma és funkciói óra - Életmód, életstílus, ízlés, habitus óra - Családi élet, gyermekkor, nevelési stílusok óra 3.1. A tantárgy rövid tartalma levelezőn: - A szociálpolitika meghatározási kísérletei. A szociálpolitika alapelvei. A jóléti pluralizmus. A szociálpolitika színterei, szintjei. 1-5.óra - Kultúra, vallás, értékek és normák, családi szocializáció, deviancia. - Oktatás, iskolai végzettség és műveltség. Vallás óra 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 7

8 6. Kötelező irodalom: - Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom (A Szociális Szakképzés Könyvtára, Bp ) - Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai (Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság- Századvég Kiadó, Bp ) - Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai (A Szociális Szakképzés Könyvtára, Bp ) Ajánlott irodalom: Andorka- Hradil- Peschar: Társadalmi rétegződés - Babusik Ferenc- Dr. Papp Géza: A cigányság egészségi állapota. Szociális, gazdasági és egészségügyi helyzet Borsod- Abaúj- Zemplén megyében in.: Esély 2002/6. - Dögei Ilona- Ferge Zsuzsa: A szubjektív szegénység és néhány társadalmi érték megítélése- az állam szerepe in.: Esély 2002/4. - Durst Judit: Innen az ember jobb, hogyha meg is szabadul in.: Esély 2002/4. - Koncz Katalin: A társadalmi kirekesztettség és a szegénységkockázat nemek szerinti különbségei in.: Esély 2002/1. - Neményi Mária: Család és családpolitika in.: Szociológiai Szemle 2003/1. 8

9 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Orvosi latin II. Dr. Beke Szilvia Dr. Beke Szilvia Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: levelező tagozat: Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Orvosi latin I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. Egy zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: A latin nyelvi alapismeretek elsajátítása, az érdeklődés felkeltése a latin nyelv szépsége és értéke iránt. Felkészítés az anatómia, élettan, tantárgyak könnyebb "befogadására." A tantárgy rövid tartalma: N: 1-2 L: 1 Az előző félév nyelvtani ismereteinek átismétlése, nyelvtani összefoglalás. N: 3-4 L: 2 Szóanyag: az emésztőrendszer latin kifejezései Nyelvtan: melléknevek alakjainak ismétlése, nem rendhagyó melléknevek fokozása N: 5-7 L: 3-4 Szóanyag: kiválasztó és nemi szervek latin kifejezései Nyelvtan: rendhagyó melléknevek fokozása, fokozott melléknevekkel képzett minőségjelzős szerkezetek. N:8-9 L:5 Szóanyag ismétlése tanult nyelvtani szerkezetekkel. 9

10 N:10-12 L:6-7 Félév első zárthelyi dolgozata Szóanyag: belső elválasztású mirigyek latin kifejezései Nyelvtan: prefixumok és suffixumok a latin nyelvben. N: L:8 Megtanult nyelvtani részek ismétlése, gyakorlása, mindennapokban használt latin rövidítések megtanulása, leletek közös értelmezése. N: L: 9 Szóanyag: Központi és perifériás idegrendszer latin kifejezései Nyelvtan: tőszámnevek a latinban N: L: 10 Szóanyag: érzékszervek latin kifejezései Nyelvtan: eddigiek gyakorlása, lelet önálló értelmezése N: 20 L: külön alkalommal Második zárthelyi dolgozat megírása. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Brencsán Orvosi Szótár szerk. Benjámin Katalin - Nagy J.: Orvosi latin nyelvi ismeretek. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin szógyűjtemény. Medicina Könyvkiadó, Budapest,

11 Tantárgy neve: Informatika II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Szalai Zsigmond Gábor Oktató neve: Borbola Gábor Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBIN222EN levelező tagozat: EAPBIN222EL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens Oktató beosztása: informatika tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Informatika I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Zárthelyi (elmélet+gyakorlat) dolgozat legalább 50 %-os szintű megírása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Szövegszerkesztés A szövegszerkesztő használata. Alapvető műveletek. Formázás. Objektumok. Táblázatok. Képek, képfájlok és grafikonok. Körlevél. A dokumentum véglegesítése. Előkészítés. Nyomtatás. Táblázatkezelés Az alkalmazás használata. A táblázatkezelés első lépései. Adatok szerkesztése. Munkafüzetek. Képletek és függvények. Formázás. Diagramok és grafikonok. A munkalap oldalbeállításai. Nyomtatás előkészítése. 11

12 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Kovács T.-Kovácsné Cohner J.: Mit kell tudni? A PC-rõl (jav. kiad.) ComputerBooks, Budapest, Ajánlott: Prokob P.-Szögi A.: Informatikai írástudás 3. modul. Szövegszerkesztés. Krea Kft., Budapest, Szögi A.: Informatikai írástudás 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft., Budapest,

13 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Élettan-kórélettan II. Dr. Csomós Péter Dr. Csomós Péter Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBEL244EN levelező tagozat: EAPBEL244EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Sz 4 Levelező B Sz 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Élettan-kórélettan I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Három, értékelhető eredménnyel megírt évközi zárthelyi dolgozat. Az órákon való aktív részvétel. Levelező tagozaton: Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése szóbeli vizsga keretében. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium célja az embert és környezetét érő hatásokra adott fiziológiás és kóros válaszreakciók élettani alapjainak, a fiziológiás és kóros működés sajátosságainak megismerése. N: 1-17 óra (L: 1-7 óra): Az egyes szervrendszerek felépítése, működése és szabályozása, kórtana: - homeosztázis, a vér, 6 óra (L: 2 óra) - a szív-és érrendszer, 5 óra (L: 3 óra) - a légzőszerv, 3 óra (L:1 óra) - a vizeletet kiválasztó szervrendszer, 2 óra (L:1 óra) Első zárthelyi dolgozat! 1 óra N: óra (L: 8-14 óra): Az egyes szervrendszerek felépítése, működése és szabályozása, kórtana: - az emésztő szervrendszer, 2 óra (2 óra) - az anyag- és energiaforgalom, a hőszabályozás 3 óra (2 óra) - a reproduktív szervek működése, 4 óra (1 óra) - a központi idegrendszer, 3 óra (2 óra) Második zárthelyi dolgozat! 1óra 13

14 N: óra (L: óra): Az egyes szervrendszerek felépítése, működése és szabályozása, kórtana: - a vegetatív idegrendszer, 4 óra (2 óra) - valamint az endokrin szabályozás szerepe a szervezet homeosztázisának fenntartásában. 4 óra (2 óra) - az érzékszerveink működése. 6 óra (2 óra) Harmadik zárthelyi dolgozat! 1 óra 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A második szemeszterben megismerésre került tananyag. 6. Irodalom: - Brencsán Orvosi Szótár (szerk. Benjámin Katalin), Medicina Könyvkiadó, Budapest, Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Ormai Sándor: Élettan-kórélettan, Főiskolai tankönyv, Semmelweis Kiadó, Budapest, Az előadások ábraanyaga. 14

15 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Anatómia II. Dr. Szólics Alex Dr. Szólics Alex Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBAN243EN Tantárgyfelelős beosztása: Beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBAN243EL Számonkérés módja tanársegéd tanársegéd Kreditpont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Anatómia I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-5 L:1-2 Légzőrendszer. - Orr, az orr melléküregei - Gége - Légcső - Tüdő N:6-12 L:3-4 Emésztőrendszer. - Az emésztőrendszer fejlődése - Az emésztőcsatorna felső szakasza - Az emésztőcsatorna középső szakasza (gyomor, vékonybél) - Az emésztőcsatorna alsó szakasza - Máj - Hasnyálmirigy N: L:5-6 Vizeleti rendszer. - Vese - Húgyvezeték - Húgyhólyag - Húgycső 15

16 N: L:7 Nemi szervek. - Férfi nemi szervek - Női nemi szervek - Menstruációs ciklus N:21-27 L:8-9 Belső elválasztású mirigyek. - Hormonális szabályozás elvei - Pajzsmirigy - Mellékvese - Hypophysis - Langerhans szigetek N: L:10-13 Idegrendszer. - Az idegrendszer fejlődése - Az idegrendszer felosztása - Gerincvelő - Agytörzs - Kisagy - Köztiagy - Nagyagy - Agykamrák - A központi idegrendszer pályarendszerei - Agyidegek - Gerincvelő idegek - Vegetatív idegrendszer N: L:14-15 Érzékszervek. - Látószerv - Halló- és egyensúlyozószerv - Szaglószerv - Ízlelőszerv - Bőr 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök a tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2 kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Tarsoly E.: Funkcionális anatómia. Medicina Könyvkiadó, Budapest,

17 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Pszichológia II. (Fejlődéspszichológia) EAPBPS212EN EAPBPS212EL Tantárgyfelelős neve: Dr. Rozsnyai Katalin Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató neve: Dr. Rozsnyai Katalin Oktató beosztása: főiskolai docens Tantárgy Szak (szakirány) Számonjellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat kérés szakonként óraszáma óraszám pont megnevezése módja tagozatonként szakirány Nappali B Gyj 2 szakirány Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia I. tantárgyi követelmények teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges gyakorlati jegy megszerzése, amelyhez a zárthelyi dolgozatban legalább 60%- os eredmény szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A személyiségfejlődés alapjai A fejlődés meghatározó tényezői. N: 1. óra; L: 1. óra. Személyiségfejlődésre vonatkozó elméletek (Freud és Erikson elméletének összevetése). N: 2 4. óra; L: 2. óra. - Az iskoláskor előtti időszak A gyermekvárástól a születésig tartó időszak, az anya-gyermek kapcsolat jellemző szakaszai. Az újszülött, a csecsemőkor és a kisgyermekkor pszichés jellemzői. N: 5 7. óra; L: DVD és szakirodalom alapján. Az óvodáskor pszichés sajátosságai. A játék és a mese szerepe a gyermek fejlődésében. N: óra; L: 3 4. óra. - A kisiskoláskor Az óvodából az iskolába való átmenet problémái. Iskolakészültség, fejlettség szerinti beiskolázás. A kisiskoláskor pszichés változásai. N: óra; L: 5 6. óra. - A felnőtté válás folyamata Prepubertás- és serdülőkori jellemzők. 17

18 N: óra. Az ifjúkor és a felnőtté alakulás folyamata. A felnőttkor szakaszolása és legfontosabb fejlődés-lélektani feladatai. N: óra; Időskori változások és pszichés jellemzők. N: óra; L: 7 9. óra. - Zárthelyi dolgozat N: 20. óra; L: 10. óra. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező irodalom: - Atkinson R.C. Hilgard, E. - Smith E.E. Nolen, H.S. (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. - Cole, M. Cole, S.R. (2006): Fejlődéspszichológia: Osiris Kiadó, Budapest. Ajánlott irodalom: - Csíkszentmihályi M. Larson, R. (2012): Kamasznak lenni. Libri Könyvkiadó, Budapest. - Popper P. (2011): Felnőttnek lenni. Saxum Kiadó, Budapest. - Ranschburg J. (2012): Óvodások. Saxum Kiadó, Budapest. - Ranschburg J. (2014): Szeretet, erkölcs, autonómia. Saxum Kiadó, Budapest. 18

19 Tantárgy neve: Ápolástan alapjai II. nappali tagozat: EAPBAP243EN levelező tagozat: EAPBAP243EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Raskovicsné dr. Csernus Mariann adjunktus Oktató neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus Tantárgy Számon- Összes Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. kérés Kreditóraszám tagozat szakonként óraszáma módja pont megnevezése tagozatonként Ápolás és betegellátás szak B K 3 Nappali Ápolás és betegellátás szak Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Ápolástan alapjai I. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Év közben két zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítmény elérése. A demonstrációs gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Levelező tagozaton: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-2 óra L: 1. óra: - A táplálkozás szükséglete és kielégítése; N: 3-5 óra L: 2. óra: - Decubitus - A biztonság szükséglete és kielégítése; N: 6-10 óra L: 3-4 óra: - Az eszméletlen beteg ápolása; - Az oxigén és inhalációs terápia; N: óra L: 5-6 óra: - A haldokló beteg ápolása; - Hospice N: óra L: 7-8 óra: - A gyógyszerelés; - Injekciózás, vérvétel; 19

20 N: óra L: 9-10 óra: - A folyadék- és elektrolit háztartás zavarai; - Az infúziós terápia; N: óra L: óra: - A transzfúziós terápia; N: óra L: óra: - Katéterezés, beöntés; - Gyomormosás N: óra L:15. óra: - A fertőtlenítés és sterilezés; - Nosocomialis fertőzések. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi tételsor: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: - Bokor N. (szerk.): Általános ápolástan és gondozástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Nosza M. (szerk.): Ápolástani alapismeretek. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Budapest, Potter, P. A. Perry, A. G.: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Ajánlott: - Pearson A.,Vaughan B.: Az ápolási gyakorlat modelljei. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Walsh M.: Modellek a klinikai betegápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Linda J. C.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Buda J.: A betegápolás története. POTE, Pécs, Szakmai folyóiratok: Ápolásügy. Nővér. 20

21 Tantárgy neve: Alapozó klinikai gyakorlat II. nappali tagozat: EAPBAP232EN levelező tagozat: EAPBAP232EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus Szak (szakirány) tagozat megnevezése Ápolás és betegellátás szak Nappali Ápolás és betegellátás szak Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Alapozó klinikai gyakorlat I. Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont B Gyj 2 B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése a gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Leadási határidő: május 16. Levelező tagozaton: Egy ápolási anamnézis és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Leadási határidő: május A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A hallgató fel tudja ismerni az ápoló felelősségét az alapvető egészségügyi ellátáson belül. Képes felismerni és értelmezni a páciens számára szükséges igényt, és önállóan, együttműködve reagálni, cselekedni. Képes az elméleti ismeretek gyakorlattá való átalakítására. Tegye alkalmassá a hallgatókat az ápolási- gondozási tevékenység pontos, szakszerű dokumentálására, az ápolási folyamatnak megfelelően. A gyakorlatok témakörei: - Az ápolási folyamat, mint munkamódszer: fázisai, alkalmazásának előnyei. - Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése. - Az alapvető emberi szükségletek felmérése. - Szubjektív, objektív tünetek. - A beteg megfigyelése. 21

22 - Ápolási probléma meghatározása. - Pihenés és mozgás szükséglete, kielégítése. - Táplálkozás, folyadék elektrolit egyensúly szükségletének kielégítése. - Higiénés szükségletek és kielégítésük. - Decubitus. - Az ápolási dokumentáció. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik az Ápolástan alapjai II. tantárgynál felsorolt kötelező ill. ajánlott irodalommal. 22

23 Tantárgy neve: Etika (Ápolásetika) nappali tagozat: EAPBEA242EN levelező tagozat: EAPBEA242EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus Tantárgy Számon- Összes Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. kérés Kreditóraszám tagozat szakonként óraszáma módja pont megnevezése tagozatonként Ápolás és betegellátás szak B Gyj 2 Nappali Ápolás és betegellátás szak Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Ápolástan alapjai I. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Egy referátum elkészítése a tananyaggal kapcsolatosan, megadott szempontok alapján. Egy zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. Levelező tagozaton: Egy referátum elkészítése a tananyaggal kapcsolatosan, megadott szempontok alapján. Leadási határidő: május A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célkitűzése: A hallgató ismerje meg az ápolói munka erkölcsi jelenségeinek, dilemmáinak elemzését, értékelését. Az egészségügyi etika alapelveinek ismeretében tudatosabban szolgálja az egyént, családot, az ápolói szakmát. Ismerje meg az ápolói etikettet, hogy ezáltal a társadalmi elvárásoknak megfelelő szolgáltatást nyújthasson munkája során. N: 1-2 óra L: 1. óra: - A bioetika kialakulása. Az ápolásetika. - Az ápolók nemzetközi kódexe. - Etikai bizottságok. N: 3-4 óra L: 2. óra: - Munkakapcsolatok etikája. N: 5-6 óra L: 3-4 óra: - Az abortusz és a mesterséges megtermékenyítés etikai vonatkozásai. N: 7-8 óra L: 5 óra: - A tudományos kutatás etikája. 23

24 N: 9-10 óra L: 6-7 óra: - Korlátozott források elosztása. - A szervátültetés etikai problémái. N: óra L: 8. óra: - Eutanázia. N: óra L: 9. óra: - A beteg hálája. Paraszolvencia. N: 15 óra L: 10 óra: - A műhiba (orvosi, ápolói). 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Blasszauer B.: Orvosi egészségügyi etika Medicina Könyvkiadó, Budapest, Rozsos E.: Ápolásetikai ismeretek Medicina Könyvkiadó, Budapest, Ajánlott: - Rozsos E.: Egészségügyi etika példatár HIETE Budapest, Szakmai folyóiratok: - Ápolásügy - Nővér 24

25 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Népegészségtan Dr. Beke Szilvia Dr. Beke Szilvia Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBNS212EN levelező tagozat: EAPBNS222EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: A tananyaggal kapcsolatos szabadon választott: elsősorban a lakóhelyi környezettel, Nemzeti Népegészségügyi Programmal vagy a területileg illetékes nemzeti kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének tevékenységével összefüggő, aktuális témából dolgozat készítése. Egy zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-2 L: 1-2 A népegészségtan történelmi előzményei, jelenlegi népegészségügyi rendszer felépítése. N: 3-4 L: 3 A népegészségügyi rendszer szereplőinek feladata, szakmai kompetenciái. Nemzeti Népegészségügyi programok és az elmúlt időszakban bevezetet népegészségügyi rendelkezések (dohányzás, chips-adó, stb.) N: 5-7 L:4-5 Közegészségügy feladatai, környezetünk részei ezek szerepe a mindennapokban (víz-, levegő-, talajhigiéné, hulladékkezelés, veszélyes hulladékok) N:8-10 L: 5-7 Élelmiszer fogalma, közétkeztetéshez kapcsolódó népegészségügyi elképzelések, rendelet. N:11-12 L: 8 Élelmiszerbiztonság, élelmiszerek útján terjedő megbetegedések (ételfertőzések, ételmérgezések). N: L: 9 Járványok megelőzése, mint népegészségügyi feladat, védőoltások fogalma, típusai, jelenleg érvényben levő oltási naptár. N: 15 L:10 Zárthelyi dolgozat megírása. 25

26 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Balázs P.: Népegészségtan. Főiskolai tankönyv. Semmelweis Kiadó, Budapest, Kertai P.: Megelőző orvostan. Medicina Kiadó, Budapest, Rodler I.: Élelmezéshigiéné. Medicina Kiadó, Budapest, évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról és kapcsolódó honlapjai. közétkeztéssel kapcsolatos anyagai: Az országos tisztifőorvos ajánlása A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára https://www.antsz.hu/data/cms26880/szervezett_elelmezesi_ellatasra_vonatkozo_tapla lkozas_egeszsegugyi_ajanlas_kozetkeztetoknek_ pdf?query=t%c3%a1pl% C3%A1lkoz%C3%A1s 26

27 Tantárgy neve: Mikrobiológia-közegészségtan-járványtan I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Csomós Péter Oktató neve: Dr. Csomós Péter Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBMJ243EN levelező tagozat: EAPBMJ243EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Biokémia tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Kettő, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-12 óra L: 1-10 óra: Baktériumok általános tulajdonságai. 1 óra, (L: 1 óra) Sterilizálás és dezinficiálás. 1 óra, (L: 1 óra) Antibiotikumok. 1 óra, (L: 1 óra) A fertőzés fogalma, formái és terjedési módjai. 1 óra, (L: 1 óra) A kórokozóképesség tényezői. 1 óra, (L: 1 óra) A fertőzés elleni immunitás formái; védőoltások. 1 óra, (L: 1 óra) Gram pozotov és negatív coccusok. 2 óra, (L: 2 óra) Enterobaktériumok. 2 óra, (L: 1 óra) Clostridiumok, Tbc.baktériumok. 1 óra, (L: 1 óra) Első zárthelyi dolgozat! 1óra N: óra L: óra: Vírusok általános tulajdonságai. 1 óra, (L: 1 óra) DNS vírusok. 1 óra, (L: 1 óra) RNS vírusok. 1 óra, (L: 1 óra) Protozoonok. 2 óra, (L: 1 óra) Bélférgek. 2 óra, (L: 1 óra) Második zárthelyi dolgozat! 1óra 27

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév 1.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező I. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2012-2013-as tanév 1. félév

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160 Az Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány nappali képzés automatikusan felmentést kap az OKJ-s ápoló 54 723 01 10000000 végzettséggel rendelkező hallgató Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

ORVOSI ETIKA AOK-KU180 ÁOK III. évfolyam 2015/2016. tanév tavaszi szemeszter

ORVOSI ETIKA AOK-KU180 ÁOK III. évfolyam 2015/2016. tanév tavaszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES ORVOSI ETIKA AOK-KU180 TANTÁRGY TEMATIKA Tantárgy típusa kötelező Kreditértéke 3 Előfeltétel

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Ápolás és betegellátás szak

Ápolás és betegellátás szak 2016-ban induló csoport 2016/17/1 1 félév LGB_EG039_1 Anatómia I. 12 4 Kőrösiné Szigethy Zsuzsanna dr. Tarsoly E Funkcionális anatómia Medicina 1997 eg0401 LGB_EG041_1 Biokémia Sipák Zoltán LGB_EG068_1

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2012-2013-as tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév Pszichológia I.(történet) Pszichológia I. (személyiséglélektan) Biológia-sejtbiológia Életkorok humánbiológiája Filozófia

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben