Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között"

Átírás

1 1 Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között Egyetemi doktori értekezés: - Cesare Pavese. Szeged, o. Kanditátusi disszertáció: - A lélek és a nyelv. A felvilágosodás nyelvfilozófiai hagyatékának értelmezéséhez. Budapest, o. Akadémiai doktori disszertáció: - A népszellem és a nyelv géniusza. Közösség, nyelv, történelem összefüggése a német klasszikus filozófiában. Budapest, o. Könyvek: - Mi a strukturalizmus? Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - A nyelvfilozófia kérdései Descartes-tól Rousseau-ig. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - A tudat és a megismerés. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - Benedetto Croce. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - George Edward Moore. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - A nemes hölgy és a szolgálólány. Tanulmányok. Budapest: Gondolat Kiadó, o. - Nyelv és történetiség a német klasszikus filozófiában. Budapest: Akadémiai Kiadó, o. - Profili ungheresi e altri saggi. Soveria Manelli - Messina: Rubbettino, pp Idealismo e storicismo nell'opera di Benedetto Croce. Soveria Mannelli - Messina: Rubbettino, pp Olasz hermeneutika Crocétól Ecóig. Budapest: Kávé Kiadó, pp A Szentlélek poétája. Budapest: Kávé Kiadó, Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest: Atlantisz, pp A nyelvfilozófia rövid története Platontól Humboldtig. Budapest: Áron Kiadó, pp (Farkas Katalin Kelemen János) Nyelvfilozófia. Budapest: Áron Kiadó, pp A filozófus Dante. Művészet- és nyelvelméleti expedíciók. Budapest: Atlantisz, pp Nyelvfilozófiai tanulmányok. Budapest: Áron Kiadó, pp Dante Petrarca Vico. Fejezetek az olasz irodalom és filozófia történetéből. Budapest: Áron Kiadó Brozsek Kiadó pp Eco visszhang. Budapest: Világosság Könyvek pp 216 Kötetek, tematikus folyóiratszámok szerkesztése és gondozása

2 2 - (Szerk. Hársing László - Kelemen János), Az élő Marx. Kossuth Könyvkiadó, Bp pp Jeff Bernard, Janos Kelemen (Hg.), Zeichen, Denken, Praxis. Österreichisch-Ungarische Dokumente zur Semiotik und Philosophie, Wien: Institut für Sozio-Semiotische Studien, pp (a cura di), Croce 40 anni dopo. Atti del congresso internazionale "Benedetto Croce ( )", Annuario dell'accademia d'ungheria in Roma, n. 1, pp Jeff Bernard, Massimo A. Bonfantini, Janos Kelemen, Augusto Ponzio (a cura di), Reading su Ferruccio Rossi-Landi. (Testi presentati al convegno internazionale su Rossi- Landi, organizzato da Janos Kelemen con la partecipazione dell'associazione Austriaca di Semiotica e svoltosi a Roma, nell'accademia Ungherese, dal 21 al 22 febbraio 1992.) Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, pp (a cura di János Kelemen e József Pál), Vico e Gentile. Soveria Mannelli - Messina: Rubbettino, pp (Szerk.), Nyelv, megértés, interpretáció. A Világosság tematikus duplaszáma, 2001/2-3. sz. pp (Szerk), Dante a XX. században. A Helikon tematikus dupla száma, 2001/2-3. pp (Szerk.), Dante, az örökhagyó. A Világosság tematikus száma, 2001./10. pp (Szerk. Zvolenszky Zsófiával), Nyelv, érvelés, meggyőzés. A Világosság tematikus száma, 2003/1. pp Krisztina Fontanini, János Kelemen, József Takács (a cura di), Benedetto Croce 50 anni dopo Benedetto Croce 50 év után, Aquincum, Budapest pp (Szerk. Tőzsér Jánossal és Zvolenszky Zsófiával), Tanulmányok Kantról, kanti témákról. A Világosság tematikus triplaszáma, 2004/ pp (Szerk. Nagy Józseffel), Vico körei. A Helikon Vico-száma /4. - (Szerk. Kelemen János Tőzsér János ), Analitikus filozófia Magyarországon. In: Kellék, sz (Szerk. Bárány Fábri Kelemen Tőzsér), Metafóra, trópusok, jelentés. A Világosság tematikus triplaszáma, 2006/ pp (Szerk. János Kelemen Jean Ferrari Gregory Harmati), «Le même et l autre. Identité et différence» (Actes du XXXème Congrès International de l Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française). Budapest Paris: Eötvös University Press, Librairie Philosophique J. Vrin, pp 137. Tanulmányok, cikkek, könyvismertetések: "Németh István: Hűtlen este". Tiszatáj, 1965/6. - "Fejlődésrajz és esztétikai tanulmányok" (Kassák Lajos "Egy lélek keresi önmagát" c. könyvéről). Tiszatáj, 1965/ "Ágh István: Szabad-e énekelni?" Tiszatáj, 1965/ "Ladányi Mihály". Tiszatáj, 1966/ Gyurkovics Tibor: Emberfia. Tiszatáj, 1966/ "Mezei András: Legendák születőben". Tiszatáj, 1966/ "Galambos Lajos: Fekete kötés". Tiszatáj, 1967/1.

3 3 - "Szeberényi Lehel: Jeromos, a kőfejű". Tiszatáj, 1967/2. - Simon István: Szőlő és gesztenye". Tiszatáj, 1967/4. - "Fenákel Judit: Akvárium". Napjaink, ápr "Hernádi Gyula: Folyosók". Tiszatáj, 1967/7. - "Karinthy Ferenc: Víz fölött, víz alatt". Tiszatáj, 1967/9. - "Az új szovjet irodalom". Tiszatáj, 1967/11. - Az ember filozófiai problémái az 1945 utáni olasz regényben. Acta Universitatis de Attila József nominate. Sectio Philosophica, VIII. Szeged, "Etika és esztétika fókuszában" (Almási Miklós "Ellipszis" c. könyvéről.) Tiszatáj, 1968/ "Weöres Sándor: Merülő Saturnus". Tiszatáj, 1968/8. - "Antropológiai megjegyzések Juhász Ferenc néhány verséhez". Tiszatáj, 1968/11. - "Nyelv és gondolkodás". Magyar Filozófiai Szemle, 1968/ o Olasz szociológia. Szegedi Egyetem, okt Egy marxista nyelvfilozófia körvonalai (E. Albrecht: Sprache und Erkenntnis c. könyvéről). Magyar Filozófiai Szemle, 1969/ o. - A személyiségformálás pszichológiai megalapozása (Bernát Istvánnal közösen H. Hiebsch: Sozialpsychologische Grundlagen... c. könyvéről). MM Tájékoztató, 1969/ o. - Strukturalizmus kontra antropológia. Magyar Filozófiai Szemle, 1969/ o. - Szabolcsi Miklós: A verselemzés kérdéseihez. Tiszatáj, 1969/ Marxizmus és strukturalizmus (L. Althusser: Marx - az elmélet forradalma c. könyvéről). Magyar Filozófiai Szemle, 1969/ o. - Tolnai Gábor: Federigo Garcia Lorca. Tiszatáj, 1969/5. - Mi a strukturalizmus? (részlet a hasonló c. könyvből). Tiszatáj, 1969/7. - A sturkturalista irodalomszociológia néhány problémája. Valóság, 1969/ R. Barthes irodalomszemlélete. Valóság, 1970/ H. Marcuse a felszabadulásról. Valóság, 1970/ o. - Filozófiai reflexiók Lukács György és Heller Ágnes könyveiről. Tiszatáj, 1970/ o. - A felszabadulás dialektikája. Valóság, 1970/ o. - Lucien Goldmann a felvilágosodásról. Valóság, 1970/ o. - A strukturalizmus és az "irodalmi termelés elmélete". Kritika, 1970/ Merleau-Ponty előadásai a College de France-ban. Valóság, 1970/ o. - Olasz monográfia az orosz formalizmusról. Valóság, 1970/ Marx és Engels külön úton járnak? Tiszatáj, 1970/ A "hiányzó struktúra" és a szemiológiai kutatás (U. Eco: La struttura assente c. könyvéről). Magyar Filozófiai Szemle, 1970/ Egy olaszországi tanulmányút és egy kongresszus tanulságai. MM Tájékoztató, 1970/ C. Segre: A jelek és a kritika. ITK, 1971/ o.

4 4 - Michel Foucault: A tudás archeológiája. Valóság, 1971/1. - Ifjúság és ifjúságszociológia. Tiszatáj, 1971/ Gianni Sofri: Az ázsiai termelési mód. Valóság, 1971/ o. - Lévi-Strauss és a totemizmus. Világosság, 1971/ Francia marxisták vitája a társadalmi lét dialektikájának kérdéseiről. Társadalmi Szemle, 1971/ Kérdőjelek két szociológiai tanulmány margójára. Valóság, 1971/ Almási Miklós és Hermann István monográfiái. Kortárs, 1971/10. - Mi a jeltudomány? Valóság, 1971/ Nyelvelméleti kérdések. Nyelvtudományi Közlemények, 1971/ o. - A marxista filozófusok Olaszországban. Magyar Filozófiai Szemle, 1971/ A kommunikatív viselkedés patternjei. Általános nyelvészeti Tanulmányok. VIII Prózai alkotások kommunikációelméleti és szemiotikai elemzése. In: Hankiss Elemér (Szerk.), A novellaelemzés módszerei. Budapest: Akadémiai Kiadó, Strutturalismo, marxismo e sociologia dell,arte. Revue Internationale de Sociologie, Roma, 1971/2. Série II. Vol. VII Strukturalizmus. Valóság, 1972/ A pszichoanalizis és modern irányzatai. Valóság, 1972/5. - Filozófia és nyelvészet. Valóság, 1972/ o. - Jacques Derrida a grammatológiáról. Valóság, 1972/ Sade, Loyola, Fourier. Világosság, 1972/7. - Strukturalizmus és felvilágosodás. Világosság, 1972/4. - Az FKP Elméleti Központjának Lenin Kollokviuma. Társadalmi Szemle, 1972/5. - Lucien Goldmann öröksége. Világosság, 1972/10. - Közérthetőség és szemiotika. In: Művészet és közérthetőség. Budapest: Akadémiai Kiadó, "Hétköznapi" lírikusok. Kortárs, 1972/2. - Címszavak az Esztétikai Kislexikonban: Eco. FenomenoLógia. Goldmann. Lévi-Strauss. New Criticism. Struktúra. Strukturalizmus. Szemiotika Mi a strukturalizmus. Kritika, 1972/2. - A mítosz-képzés mechanizmusai a mindennapi életben. Világosság, 1973/4. - Köpeczi Béla: Eszme, történelem, irodalom. Kortárs, 1973/6. - A lélek és a nyelv - Descartes: a nyelv-probléma helye a racionalizmus metafizikájában. Világosság, 1973/ o. - Az ideák jelei: Locke nyelvelmélete. Világosság, 1973/ o. - Az Aufsatze über Logik c. kötetről. Nouvelles Etudes Hongroises o. - Művészet - kommunikáció - nyelv. Szépe Györggyel közösen. Minerva Nagy Képes Enciklopédia 2. A művészetek o Az Althausser-eset. Világosság, 1974/ o. - Mitől nem látnak a filozófusok? Berkeley Locke-kritikája és nyelv-koncepciója. Világosság, 1974/ o. - A befogadói magatartás mint tevékenység-típus. Kultúra és közösség. 1974/ o. - Gramsci: Levelek a börtönből. Társadalmi Szemle, 1974/10.

5 5 - The Semiotic Conception of VS. Semiotics 11:1. The Hague-Paris, o Condillac elmélete a nyelvről mint a gondolkodás analíziséről. Magyar Filozófiai Szemle, 1975/ o. - Utószó Roland Barthes "Válogatott írások" c. kötetéhez. Budapest: Európa Könyvkiadó - Modern Könyvtár, o. - A marxi esztétika rekonstrukciója (M. Lifsic: Válogatott Esztétikai Írásairól). Világosság, 1975/ o. - Lukács és a nyelv-probléma. Valóság, 1975/ o. - Hozzászólás Kiefer Ferenc: "Irányzatok és problémák a mai jelentés-tudományban" c. előadásához. Nyelvtudományi Közlemények, 77. köt., 1975/ o Ágh Attila: A marxi történelemfilozófia kialakulása. MTA Közlemények, Szöveg és jelentés. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, IX o. - Társadalom és nyelv. Valóság, 1976/ o. - Munka és termelés. Világosság, 1976/ o. - Sul caso Althusser. Annales, Sectio Philosophica et Sociologica, ELTE BTK tom. pp A tudat társadalmi lényege. Világosság, 1976/ o. - Locke's Theory of Language and Semiotics. Language Sciences. Indiana University. No. 40. April pp Rousseau a nyelv eredetéről I. Az "együttérzés" és a nyelv természeti eredete (Rousseau sull'origine della lingua I. La "pitié" e l'origine naturale della lingua). Világosság, 1976/ o. - Rousseau a nyelv eredetéről II. A rousseau-i circulus vitiosus: Észak és Dél, Ész és Szenvedély (Rousseau sull'origine della lingua II. Il circolo vizioso di Rousseau: Nord e Sud, Ragione e Passione). Világosság, 1976/ o. - Umberto Eco: Trattato di semiotica generale. Valóság, 1976/ o. - A Kelet a marxizmus fényében. Népszabadság, jul o. - "Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről. Világosság, 1976/7-8. o. - A filozófia és a szemiotika lehetséges hozzájárulása anyanyelvi oktatásunk korszerűsítéséhez. In: Az anyanyalvi oktatás korszerűsítéséhez. Budapest: Tankönyvkiadó, o. - Van-e a "jó"-nak jelentése? Magyar Filozófiai Szemle, 1976/4. - Utószó Umberto Eco "A nyitott mű" c. kötetéhez. Budapest: Gondolat, o Az igazság problémája. Világosság, 1977/ o. - Visszavezethetők-e a nyelvészet kategóriái gazdasági kategóriákra? Magyar Filozófiai Szemle, 1977/5. pp A nemes hölgy és a szolgálólány - avagy Dante és a filozófia. Világosság, 1977/ o. - A népszellem és a nyelv géniusza. Herder korai nyelvfilozófiája. Világosság, 1977/12. Melléklet o. - Linguistic Form and Meaning. Semiotics, The Hague-Paris, /2. pp

6 A strukturalizmus és a tudomány - avagy van-e strukturalista tudományfilozófia? Magyar Tudomány, 1978/ o. - A történelem eszméje. Kant és Herder történelemfilozófiai vitája I. Világosság, 1978/ o. II. Világosság, 1979/ Gondolkodástörténet. Hernádi Miklós interjúja Kelemen Jánossal. Élet és irodalom. 1978/38. szeptember o A nyelv transzcendentálfilozófiai fogalma. Magyar Filozófiai Szemle, 1979/ o. - Lukács e Croce. Atti del IV. Convegno interuniversitario dei docenti di lingua e letteratura in Italia, Universitá degli Studi di Torino, pp Kultúra és szemiotika a nyelvfilozófiai analízis tükrében. In: Gráfik László (szerk.): Kultúra és szemiotika. Budapest: Akadémiai Kiadó o. - Universal Grammar and the Concept of Linguistic Form. A conference at the Carleton University, Ottawa, 16 January, Sémiotique et philosophie. Előadás a Kanadai Szemiotikai Társaságban. University of Ottawa, jan Józsa Péter: Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika. (Dayka Balázzsal közösen). Magyar Filozófiai Szemle, 1981/5. - Metakritika és nyelvfilozófia. Világosság, Melléklet az júliusi számhoz, o. - Foucault. Világosság, Melléklet az júliusi számhoz o. - Language, Action and Society. Előadás az International Associaton for Metaphysics konferenciáján. Bonn, aug Nyelv és cselekvés, társadalom. Világosság. 1982/ o. - Lingua e societá. I1 significato di Croce. I1 problema della lingua in Lukács. Tre conferenze all'universitá degli Studi di Trieste, 6-8 aprilis Amerikai filozófia avagy a filozófia Amerikában. Világosság, 1982/ o. - Historicism and Rationalism - a historicist defence of rationalism, a rationalist defence of historicism. Előadás az International Associaton for Metaphysics konferenciáján. Budapest, szept A modern nyelvészeti irányzatok néhány filozófiai aspektusa. In: Nyelvpedagógiai írások. Budapest: MKKE Nyelvi Intézet, o. - Természettudományos probléma-e a megismerés? Magyar Filozófiai Szemle, 1982/4. - Újabb nyelvfilozófiai kalandozások (Kenesei istvánnal közösen). Magyar Filozófiai Szemle, 1982/ o. - Lukács's Ideas on Language. In: F. Kiefer (Ed.): Hungarian General Linguistics. Amsterdam-Philadelphia: J. Benjamins, pp Nyelvtudományi problémák a marxizmusban. In: Hársing-Kelemen (Szerk.): Az élő Marx. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - Nyelv, cselekvés, társadalom. Világosság. 1982/ o.

7 7 - Lingua e societá. Il significato di Croce. Il problema della lingua in Lukács. Tre conferenze all'universitá degli Studi di Trieste, 6-8 aprile Amerikai filozófia avagy a filozófia Amerikában. Világosság, 1982/ o. - A modern nyelvészeti irányzatok néhány filozófiai aspektusa. In: Nyelvpedagógiai írások. Budapest: MKKE Nyelvi Intézet, o. - Természettudományos probléma-e a megismerés? Magyar Filozófiai Szemle, 1982/ Nyelvtudományi problémák a marxizmusban. In: Hársing-Kelemen (Szerk): Az élő Marx. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - A történelmi magyarázat problémája Marxnál. Világosság, 1983/ o. - Mi a filozófia? Világosság, 1983/ o. - A cédulázó forradalmár (Dayka Balázzsal közösen). Mozgó világ, 1983.szept. - Culture and the Social Nature of the Language. In: J. Lukács - F. Tőkei (Eds): Philosophy and Culture. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp A nyelv a szellem létezése - Hegel nyelvfilozófiája. Világosság, 1983/12. Melléklet, pp Linguistics. In: T. Bottomore (Ed): A Dictionary os Marxist Thought, Oxford: Blackwell, pp A tudományfejlődés kérdőjelei (Fehér Márta könyvéről). Magyar Filozófiai Szemle, 1984/ o. - Nyelv és megismerés. In: Kenesei István (Szerk.): A nyelv és a nyelvek. Budapest: Gondolat Kiadó, o. - Történelemfilozófia: kérdések és perspektívák (Erdélyi Ágnessel közösen). Filozófiai Figyelő, 1984/ o. - Megjegyzések Collingwood "A történelem eszméje" c. művéhez. Filozófiai Figyelő, 1984/ o Ész és természet. Az újkor ismeretelméleti forradalma. Világosság, 1985/ o. - Ész és történelem. Világosság, 1985/ o. - A Nagy Elmélet és a marxizmus. Világosság, 1985/ o. - Wielka Teoria a marksism. Prezentacje, 9/348/1985. pp A racionalizmus védelmében. Társadalmi Szemle, 1985/ o. - Tudományelmélet és tudománykritika a "Történelem és Osztálytudat"-ban. Filozófiai Figyelő, 1985/ o Lukács et le probleme du langage. Revue de l'enseignement de Philosophie. Août - Septembre pp Nyelv, tudat, intencionalitás. Filozófiai Figyelő, 1986/ o. - "Az ész trónfosztása" védelmében. Világosság, 1986/ o. - A megismerés "elméleti szitje" és a racionalitás-probléma. Világosság, 1986/ o. - Hegel és a történeti metodológia I. Hegel a történetírás fajairól. Világosság, 1986/ o.

8 8 - Hegel és a történeti metodológia II. A történelem a priori és empirikus elemei. Világosság, 1986/ o Hegel és a történeti metodológia III. Hegel a történetírói formalizmus ellen. Világosság, 1987/ o. - Hegel és a történeti metodológia IV: "Az ész a történelemben". Világosság, 1987/ o. - Hegel és a történeti metodológia V. Történeti okság és haladás. Világosság, 1987/ o. - "A tiszta ész kritikája" és a felvilágosodás. Világosság, 1987/ o. - Válság és kiútkeresés a szemiotikában. Valóság, 1987/ o. - Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez. Valóság, 1987/ o. - Tézisek a történeti megítélésről. Valóság, 1987/ o. - Európa szélén. Nyíri Kristóf kötetének margójára. Magyar Nemzet, febr o. - Mit mond ma "A tiszta ész kritikája"? Magyar Nemzet, máj o. - Igen és nem. Jegyzetsorok Sziklai László könyvéhez. Magyar Nemzet, márc Las ideas de Lukács sobre el lenguage. In: La Obra de Lukács Hoy. Madrid: Fondacion Investigacines Marxistes, pp The Problem of Science in Lukács' Aesthetics. In: Ernest Joós (Ed): George Lukács and His World. New York: Peter Lang, pp Economia e linguaggio nel pensiero di Ferruccio Rossi-Landi. In: Susan Petrilli (a cura di), Per Ferruccio Rossi-Landi, Il Protagora, anno XXVII., gennaio-dicembre 1987, pp Collingwood historizmusa (Előszó Collingwood "A történelem eszméje" c. könyvéhez). R. Y. Collingwood, A történelem eszméje. Budapest: Gondolat Kiadó, o. - The Concept of Language in Transcendental Philosophy. Doxa, 13/1987., Semiotische Berichte, 3-4/1987. pp Hinni és tudni. Világosság, 1987/ o Historicism and Rationalism. In: Hronszky-Fehér-Dayka (Eds): Scientific Knowledge Socialized. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp Können die linguistischen Kategorien auf ökonomische reduziert werden? In: Benedikt- Burger (herusgegeben von): Bewusstsein, Sprache und die Kunst. Wien: Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, pp The Dynamics of Personality. An East Europena View. Acta Neurochirurgica, Supp. 44. Springer Verla, pp Mindnyájan keressük az igazságot. Kelemen János a filozófia lehetőségeiről. Magyar Nemzet, jan o. - Morzsák egy nagy pesszimista asztaláról. 200 éve született Arthur Schopenhauer. Népszabadság, febr o. - The "thing in itselt" and the "Encompassing". World Congress of Philosophy, Brighton, August Language and Transcendental Philosophy. S. European Journal for Semiotic Studies. Vol., pp

9 9 - Popper antihistorizmusa. Előszó Popper A historicizmus nyomorúsága c. könyvéhez. K. R. Popper, A historicizmus nyomorúsága. Budapest: Akadémiai Kiadó, o. - "A rózsa neve" és Eco szemiotikája. Világosság, 1989/4. pp (Ld. még: Voigt Vilmos, Balázs Géza (Szerk.), A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest ) - Philosophy of Science and Its Critique in Georg Lukács s History and Class Consciousness. In: Judith Marcus & Zoltán Tarr (eds), Georg Lukács. Theory, Culture, and Politics. Transaction Publishers, New Brunswick (U. S. A.) and Oxford (U. K.) pp "Belief, faith and knowledge". In: Jeff Bernard, János Kelemen (Hg.): Zeichen, Denken, Praxis. Österreichisch-Ungarische Dokumente zur Semiotik und Philosophie. Wien: ÖGS/ISSS, pp "A visszamenőleges igazságszolgáltatás problémájához". Magyar Tudomány, 1990/5. sz. pp "Átfogó kritikai racionalizmus". Magyar Tudomány, 1990/6. sz "Miről szól a cselekvéselmélet" (Orthmayr Imrével közösen). DOXA/18. sz pp Marx e il problema dell'interpretazione storica. In: Giuseppe Nikolacci (a cura di), Segno ed evento nel pensiero contemporaneo, Edizioni Universitarie Jaca, Palermo, 1990, pp Kant szemiotikája. In: Világosság, XXXII. 1991/6, június, pp Kant's Semiotics: On his 200-Year-Old Critique of Judgment, in: Thomas A. Sebeok (edited by), Recent Developments in Theory and History - The Semiotic Web, Mouton - de Gruyter, Berlin - New York, 1991, pp La comunicazione estetica nella Critica del Giudizio. Appunti per la ricostruzione della semiotica di Kant. Il Cannocchiale, n. 3 - settembre-dicembre 1991, pp Un dibattito sulla democrazia (Bibó e Lukács). Una relazione presentata al convegno "Ungheria - isola o ponte?", "Accademia d'ungheria in Roma, 16 ottobre In: Il fuoco, n. 2, anno XXXIX, 1991, pp The right to be oneself. In: M. J. Fresco, P. J. M. van Tongeren (Eds), Perspectives on Minorities. Tilburg University Press, pp Die Krise der Semiotik und ein möglicher Ausweg. In: Jeff Bernard, Werner Enninger, Achim Eschbach, Gloria Withalm (Hg.), Theoretische und praktische Relevanz der Semiotik. OGS/ISSS pp Jeff Bernard, Janos Kelemen, Gloria Withalm: Anstelle eines Vorworts: Ferruccio Rossi- Landi und die "vierte Strömung" der Semiotik. In: "S". European Journal for Semiotic Studies. Vol. 3 (1-2) pp Probleme der Sprachwissenschaft im Marxismus. Marx und Engels uber die Sprache. In: "S". European Journal for Semiotic Studies. Vol. 3 (1-2) pp Lukacs' Gedanken über die Sprache. In: "S". European Journal for Semiotik Studies. Vol. 3 (1-2) pp

10 10 -Libertá, uguaglianza, nazionalitá (Note su Eötvüs, un pensatore liberale dell'ungheria dell'ottocento). Una relazione presentata al convegno italo-ungherese dell'universitá di Messina, Facoltá di Lettere e Filosofia, 22 gennaio Due secoli di riflessione filosofico-politica in Ungheria. In: Atti del Congresso Internazionale "L'Identitá culturale dei Paesi della Esagonale e dei Paesi limitrofi". Bulzoni Editore, Roma Volume Primo, pp 'Il nome della rosa' e la semiotica di Eco. In: Il Cannocchiale, n. 2 - maggio-agosto 1992, pp Il testo e il segno: J. S. Petőfi, Ferruccio Rossi-Landi. In: Rinascita della scuola, Anno XVI - N. 5, settembre-ottobre, 1992, pp L'integrazione culturale nella nuova realtá europea e l'illuminismo. Una relazione presentata al congresso internazonale "L'integrazione culturale nella nuova realtá europea", Trieste, settembre Guerra, pacifismo, ragione: Svevo, Babits, Croce. Una relazione presentata al terzo convegno "Ungheria - isola oponte?", Trieste, 6 novembre "Háború, pacifizmus és ész". Európai utas, 4. évfolyam, sz., o. - L'integrazione culturale nella nuova realtá europea e l'illuminismo. Una relazione presentata al congresso internazonale "L'integrazione culturale nella nuova realtá europea", Trieste, settembre Letterature di Frontiera, Anno III, n. 1 gennaio-giugno 1993, pp Il significato europeo della drammaturgia di Imre Madách. In: Federico Doglio (a cura di), Il significato europeo della drammaturgia di Imre Madách, ETI, Documenti di Teatro 16., Roma, pp (Apparso precedentemente in: Rivista di Studi Ungheresi pp Una veritá paradossale. Sulla tesi crociana della contemporaneitá della storia. Una relazione presentata al congresso internazionale "Benedetto Croce ( )", Accademia d'ungheria in Roma, novembre In: János Kelemen (a cura di), Croce 40 anni dopo. Atti del congresso internazionale "Benedetto Croce ( )", Annuario dell'accademia d'ungheria in Roma, n. 1, 1993, pp Presentazione del testo di Lajos Fülöp "La memoria nella creazione artistica". In: János Kelemen (a cura di), Croce 40 anni dopo. Atti del congresso internazionale "Benedetto Croce ( )", Annuario dell'accademia d'ungheria in Roma, n. 1, 1993, pp Guerra, pacifismo e ragione: Svevo, Babits, Croce. "Tempo presente". N luglioagosto pp Due critici ungheresi di Croce: Fülöp e Lukács. Il Veltro. Rivista della civiltá italiana. 1-2, Anno XXXVII. Gennaio - Aprile Vol. 2. pp Lajos Fülep. Il Cannocchiale. Rivista di studi filosofici. N. 3 - settembre-dicembre pp The "Thing-in-itself" and the "Encompassin". In: Richard Wisser and Leonard H. Ehrlich (EDS), Karl Jaspers - Philosopher among Philosopher, Wurzburg: Konigshausen and Neumann, pp In apararea iluminismului. "Lettre Internationale. Editia romana." Iarna 1993/1994. pp

11 11 - Der Name der Rose und die Semiotik von Eco. In Jeff Bernard, Katalin Neumer (Hg), Zeichen, Sprache, Bewusstsein. Osterreichisch-Ungarische Dokumente zur Semiotik und Philosophie 2., Wien: Institut für Sozio-Semiotische Studien, pp Il diritto ad essere se stessi: i diritti delle minoranze visti come diritti dell'uomo (Relazione presentata alla conferenza "Il ruolo culturale delle minoranze nella nuova realtá europea", Trieste, settembre, 1994) - L'analisi logico-linguistica e quella ermeneutica. In: Gianfranco Marrone (a cura di), Il testo filosofico. Analisi semiotica e ricognizione storiografica, Palermo: L'epos, pp Per la presentazione di "Miseria dei piccoli stati del I'Europa orientale" di István Bibó, a cura di Federigo Argentieri, Il Mulino, Bologna, (23 novembre, 1994; Accademia d'ungheria di Roma) - Cultura e ideologia negli anni Trenta: Italia e Ungheria. Tempo presente. N. 165 Settembre pp (Ld. még: Gli anni Trenta: strutture ideologiche in Italia e Ungheria, 1998.) Kant, Babits és az örök béke. Holmi. VII. évfolyam 1. szám, január. pp "La filosofia e il totalitarismo". Előadás a "Giornate di studio sulla filosofia italiana" c. konferencián. Római Magyar Akadémia, Róma, máj Il nichilismo di Nietzsche e Lukács. Relazione presentata al convegno internazionale "Nietzsche e il nichlismo", organizzato dall'universitá Tor Vergata e dall'accademia d'ungheria in Roma marzo, 1995, Roma - Note sulle condizioni di possobilitá del giudizio storico. Előadás a "Luigi Scaravelli e il giudizio storico" c. konferencián. Római Magyar Akadémia, Róma, dec Gentile és a fasizmus. Világosság, 1995/12. pp Un grande pacifita ungherese e Kant. Studi kantiani. VIII.(1995) Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa - Roma. pp Presentazione. pp In: János Kelemen, József Pál (a cura di), Vico e Gentile. Soveria Manelli - Messina: Rubbettino, pp La filosofia e il totalitarismo. Gentile e il fascismo. In: Vico e Gentile (a cura di János Kelemen e József Pál). Soveria Mannelli - Messina: Rubbettino, Emberi jogok-e a kisebbségi jogok? Világosság, 1996/3. pp Herder historicista nemzetfogalma. Magyar Tudomány, 1996/4. pp Csató Éva (Szerk.), Mi a nemzet? Magyar Tudomány Füzetek 1. Akadémiai Kiadó, Bp A filozófiai szöveg megközelítésének két módja. A nyelvészeti-logikai és a hermeneutikai elemzés Világosság, 1996/5. pp A "rózsakeresztes" Dante. BUKSZ Nyár. 8. évf. 2. sz. pp Hatalom és szexualitás (Foucault: A szexualitás története). Népszabadság, júl. 17. p Nietzsche nihilizmusa és Lukács. Világosság, 1996/11. pp "Korlátozni" és "merni" a tudást (Kant: A tiszta ész kritikája). BUKSZ, Tél. 8. évf. 4. sz. pp Il diritto ad essere se stessi. Il Cannocchiale. Rivista di studi filosofici. 3/1996. pp

12 12 - A "történelemszemlélet különböző fajai": Hegel és Nietzsche. Világosság, 1997/4. pp Fülep Croce-kritikája. PRO PHIL OSOPHIA FÜZETEK. 1997/I-II. pp Az idegen szavak és a filozófiai nyelv. Magyar Tudomány, 1997/7. pp Interpretazione: limiti o vincoli? Előadás a Római Magyar Akadémia "Szondi Péter" konferenciáján máj. - Eco és Dante nyelvelmélete. Világosság, 1997/11. pp Il nichilismo di Nietzsche e Lukács. Il Cannocchiale, 1997/ Note sulle condizioni di possibilità del giudizio storico. Mario Corsi (a cura di), Il pensiero di Luigi Scaravelli. La storia come problema e come metodo. Rubbettino, Soveria Mannelli I tipi della considerazione storica : Hegel e Nietzsche. In: Franco Fanizza e Mario Signore (a cura di), Filosofia in dialogo. Scritti in onore di Antimo Negri. Antonio Pellicani Editore, Roma A hermeneutikai filozófia és az olasz neoidealizmus. Világosság, 1998/ Információs társadalom és hermeneutika. Világosság, 1998/ Gli anni Trenta: strutture ideologiche in Italia e Ungheria. In: Péter Sárközy (a cura di), Italia ed Ungheria dagli anni Trenta agli anni Ottanta. Editore Universitas, Budapest MCMXCVIII Interpretazione: limiti o vincoli? Attualità del programma ermeneutico di Péter Szondi. Il cannocchiale. Rivista di studi filosofici. 3/ (Megjelent még: Nuova Corvina. Rivista di italianistica.. N ) A Szentlélek poétikája (a Szentlélek helye és szerepe az Isteni színjátékban). Vigília, 1999/ Pensa, Lettor (Dante olvasója). Vigília, 1999/ A költő figurája az Isteni színjátékban. In: Kovács András, Radnóti Sándor, Vajda Mihály (Szerk.), Diotima. Heller Ágnes hetvenedik születésnapjára. Osiris-Gond, Bp Nullius autoritate fulcimur (Dante nyelvfilozófiájának rekonstruálásához) Magyar Filozófiai Szemle / Per la ricostruzione della filosofia del linguaggio di Dante Előadás a Ricerche su Dante c. nemzetközi konferencián. Ricerche su Dante. Convegno Internazionale presso l Universitá Cattolica Péter Pázmány, Piliscsaba, aprile Konvergencia, realizmus, antirealizmus. Világosság. 2000/ Ld még in: Nyíri Kristóf (Szerk.), Filozófia az ezredfordulón. Áron Kiadó, Budapest A szavak és a szavak (Michel Foucault: Elmebetegség és pszichológia A klinikai orvoslás születése. Michel Foucault: A szavak és a dolgok). BUKSZ Tavasz. 13. évf. 1. sz. pp Nyelvfilozófia, szemiotika, hermeneutika. A nyelvfilozófia három értelme. In: Kelemen János - (Szerk.), Nyelv, megértés, interpretáció. Világosság, 2001/2-3. sz. pp (Ld.

13 13 még: Voigt Vilmos, Balázs Géza (Szerk.), A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest ) - Per la ricostruzione della filosofia del linguaggio di Dante. Verbum, 2001/ La figura del lettore. In: Mária Farkas Andrea Kollár (a cura di), Scritti in onore di Nándor Benedek. JATEPress, Szeged Az Isteni Színjátékról műfajelméleti szempontból. In: Bárdos Judit (Szerk.), Dombormű. Esszék, tanulmányok Poszler György 70. Születésnapjára. Liget Könyvek, Bp Dante a XX. században. In: János Kelemen (Szerk), Dante a XX. században. A Helikon tematikus dupla száma, 2001/ Ruedi Imbach: Dante, la philosophie et les laics (recenzió). In: János Kelemen (Szerk), Dante a XX. században. A Helikon tematikus dupla száma, 2001/ Ruedi Imbach (Szerk.): Dante Alighieri: Philosophische Werke (recenzió). In: János Kelemen (Szerk), Dante a XX. században. A Helikon tematikus dupla száma, 2001/ Ermeneutica, filosofia analitica: filosofie della modernità? In: Eszter Rónaky, Beáta Tombi (a cura di), Come interpretare il Novecento? Imago Mundi, Pécs Dante, az örökhagyó. In: Kelemen János, Dante, az örökhagyó. A Világosság tematikus száma / La figura del poeta. In: Giampaolo Salvi e József Takács (a cura di), A piè del vero. Studi in onore di Géza Sallay. Íbisz Könyvkiadó, Bp Quelques remarques sur L avenir de la profession. In: Neohelikon, XXVIII/2 (2001), Umberto Eco: Kant és a kacsacsőrű emlős. In: BUKSz, Tél, Ágoston mint Wittgenstein előfurára. In: Világosság, 2002/ Az analitikus filozófiáról: ami változó és ami maradandó. In: Magyar Tudomány, 2002./ ??? Lukács. Il Cannocchiale, 1997/ Jel, esemény, történeti jel (Bevezető megjegyzések a Jel, esemény, történeti jel c. konferenciához). In: Világosság, 2002./ Il problema dell,estetizzazione della linguistica in Croce. (Előadás a római La Sapienza Egyetem. Cent anni dall Estetica di Benedetto Croce: Filosofia, Estetica e - Linguistica c. konferenciáján, nov. 13.) - "La divisione del lavoro linguistico: Putnam e Rossi-Landi. (Előadás az Università degli Studi di Bari The Relevance of Rossi-Landi s Semiotics Today c. nemzetközi konferenciáján, 2002 november ) - Croce e il problema dell interpretazione. (Előadás az Universitá degli Studi di Napoli Federico II. és az Universitá degli Studi di Messina "Croce filosofo c. nemzetközi konferenciáján, Nápoly, 2002 november ) - Hermeneutika és nyelvfilozófia Crocenál (Előadás a Benedetto Croce 50 év után c. konferencia budapesti ülésszakán, melyet az ELTE Bölcsészettudományi Kara és az ELTE Olasz Nyelv és Irodalom Tanszéke az Olasz Köztársaság Nagykövetségével, az Olasz Kultúrintézettel, a Nápolyi Filozófiai Intézettel és a Római Magyar Akadémiával együttműködésben szervezett. Budapest, 2002 december 5-6.) - Croce e Gentile su Dante (Előadás a Benedetto Croce 50 anni dopo c. konferencia római ülésszakán, melyet az ELTE Bölcsészettudományi Kara és az ELTE Olasz Nyelv és Irodalom Tanszéke az Olasz Köztársaság Nagykövetségével, az Olasz Kultúrintézettel, a

14 14 nápolyi Istituto per gli Studi Filosofici-val és a Római Magyar Akadémiával együttműködésben szervezett. Róma, 2002 december ) - A paradoxical truth. Creoce s Thesis of Contemporary History. In: Rivista di Studi Italiani. Torino, dicembre Sprachphilosophische, semiotische und hermeneutische Annäherung an das Sprachproblem. In: István M. Fehér (Herausgeber), Kunst, Hermeneutik, Philosophie. Das Denken Hans-Georg Gadamers im Zusammenhang des 20. Jahrhunderts, Universitätsverlag, Heidelberg Linguistic division of labour: Putnam and Rossi-Landi (Előadás a Putnam filozófiája c. konferencián. Pécs, máj. 5-6.) - Ahol erény van, ott van csak nemesség (Előadás a Lábjegyzetek Platónhoz: az erény c. konferencián. Szeged, máj. 15.) - Wittgensteint azért mindíg tanítottunk. Kelemen Jánossal Fábri György beszélget. Világosság, 2003/ Dante az erkölcsfilozófiáról mint prima philosophiáról. Világosság, 2003/ Dante és az írásbeliség kultúrája. In: Neumer Katalin (Szerk.), Kép, beszéd, írás. Gondolat Kiadói Kör, Bp Power and Language in Dante s Philosophy of Language. Előadás a Signs of Power Power of Signs c. konferencián, Bécs, szept Erény és nemesség. In: Dékány András, Laczkó Sánod (Szerk.), Az erény, Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alalpítvány, Librarius, pp (Zvolenszky Zsófiával) Előszó a Világosság Nyelv, érvelés, meggyőzés c. tematikus számához. 2003/ "A rózsa neve" és Eco szemiotikája. (Eredetileg: Világosság, 1989/4. pp ) In: Voigt Vilmos, Balázs Géza (Szerk.), A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest Nyelvfilozófia, szemiotika, hermeneutika. A nyelvfilozófia három értelme. (Eredetileg: Kelemen János /Szerk./, Nyelv, megértés, interpretáció. Világosság, 2001/ Voigt Vilmos, Balázs Géza (Szerk.), A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, Il problema dell interpretazione nel pensiero di Croce. In: Giuseppe Cacciatore, Girolamo Cotroneo, Renata Viti Cavaliere (a cura di), Croce filosofo I.-II. Rubbettino, Soveria Mannelli II Dante a szabadság értelméről és az értelem szabadságáról. In: Dénes Iván Zoltán (szerk.) A szabadság értelme az értelem szabadsága. Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok: Ludassy Máriának, Budapest: Argumentum Kiadó, pp Hatalom és nyelv Dante nyelvfilozófiájában. Világosság, 2004/ Baudolino. In: Jelenkor, február, La divisione del lavoro linguistico: Putnam e Rossi-Landi. In: Susan Petrilli (a cura di), Lavoro immateriale. Meltemi Editore, Roma ATHANOR: (anno XIV, nuova serie, 7) - A nyelv: eszköz vagy maga az elme? In: Pléh Csaba, Kampis György, Csányi Vilmos, Az észleléstől a nyelvig. Gondolat, Budapest

15 15 - Nyelv és megismerés. In: Kenesei István (Szerk.), A nyelv és a nyelvek. Ötödik, javított, bővített kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest (Első kiadás: Budapest: Gondolat Kiadó, ) - Petrarca filozófiai modernsége. In: Szörényi László (Szerk.), Petrarca hermeneutika és írói személyiség. A Helikon Petrarca-száma, 2004/ Dante és az európai hagyomány. Magyar Tudomány, 2004/ Hatalom és nyelv Dante nyelvfilozófiájában. Világosság, 2004/ A skolasztika summái és Dante szintézise. Vigilia, 2004/ Petrarca modernitása és az emberismereti érv. Világosság, 2004/ Power and Language in Dante s Philosophy of Language. In: Withalm, Gloria / Wallmannsberger, Josef (Hg./eds) Macht der Zeichen Zeichen der Macht, Wien: INST, pp Vico nyelvfilozófiája. In: Neumer Katalin (Szerk.), Minden filozófia nyelvkritika. Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaardig. Gondolat Kiadó, Budapest, Rousseau nyelvelméletéről. In: Neumer Katalin (Szerk.), Minden filozófia nyelvkritika. Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaardig. Gondolat Kiadó, Budapest, Tre letture di Dante: Croce, Vossler, Gentile. In: Krisztina Fontanini, János Kelemen, József Takács (a cura di), Benedetto Croce 50 anni dopo Benedetto Croce 50 év után, Aquincum, Budapest Dante e la tradizione europea. In: QUARANT EUROPA (Roma lunedì 6 Dicembre 2004) 7. - Tiltás, határok, kirekesztés az Isteni színjátékban. In: Dékány András, Laczkó Sándor (Szerk.), A bűn. Pro Philosophia Szegediensi, Szeged A kopernikuszi fordulat és a humanista Kant. In: Kelemen János, Tőzsér János, Zvolenszky Zsófia, Tanulmányok Kantról, kanti témákról. Világosság, 2004/ A kopernikuszi fordulat és Kant platonizmusa. In: Kellék. 2004/ Az ész trónfosztása védelmében. In: Boros János (Szerk.), Ész, trónfosztás, demokrácia. Brambauer, Pécs (Kiefer Ferenccel közösen) Vendler Zéno, a nyelvész és a filozófus. Magyar Tudomány, 2005/ Egy dantei metaforáról. In: Jankovics József, Szabó G. Zoltán (Szerk.), Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX születésnapjára. MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest (CD) - Lukács minden korszaka és műve tartogat valamit. Kelemen János Lukács-recepciója (Interjú). In: Sarnyai Tibor, Valódi műhely. Áron Kiadó, Budapest A Purgatórium XII. éneke. In: Bárdos Judit (Szerk.), Parlando. Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest Il pensiero dell ultimo Lukács. Előadás a "Croce, Lukács e la cultura ungherese" c. konferencián, Maggio 2005, Universitá di Messina. - Mandelstam Dantéja. In: Kabdebó Lóránt, Ruttkai Helga, Szabóné Huszárik Mária (Szerk), Szabad ötletek. Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól. Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskola, Vico körei. In: Helikon / Nyelv és történelem: Dante, Vico, Hegel. Akadémiai székfoglaló előadás, máj. 19.

16 16 - Il problema dell interpretazione nel pensiero di Croce. In: Rassegna di studi crociani (dell Istituto nazionale di studi crociani, Pescara-Sulmona), N dicembre pp XXIV-XXVIII.) Másodközlés. - Vázlat az analitikus történetfilozófia történetéről. In: Kellék, sz Purgatórium, XII. ének. Dante füzetek / Vico-tanulmányok (Szerk. Kelemen János, Nagy József), Világosság, 2006/ A nyelv fogalma Saussure előtt és után. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Saussure emlékülésén, máj A nyelv fogalma Saussure előtt és után. Magyar Nyelv, CII. évf. 2006/ «Le même et l autre. Megnyitó előadás az Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.) «Le même et l autre. Identité et différence» c. XXXI. Kongresszusán, Budapest, aug. 29. In: Szerk. János Kelemen Jean Ferrari Gregory Harmati, «Le même et l autre. Identité et différence» Budapest Paris: Eötvös University Press, Librairie Philosophique J. Vrin, Mêmeté et ipséité dans La divine comédie. Előadás az Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.) «Le même et l autre. Identité et différence» c. XXXI. Kongresszusán. Budapest, szept. 1. In: In: Szerk. János Kelemen Jean Ferrari Gregory Harmati, «Le même et l autre. Identité et différence» Budapest Paris: Eötvös University Press, Librairie Philosophique J. Vrin, Bevezető előadás a «Metafora, tropusok, jelentés» c. konferenciához szept Az irodalmi és a filozófiai szöveg. Előadás a JAK Irodalom és filozófia c. konferenciáján, Petőfi Irodalmi Múzeum, okt Cibo e la metafora del cibo in Dante. Előadás az Olasz Kulturális Intézet nemzetközi konferenciáján, Budapest, okt Cibo e metafore del cibo in Dante. In: Dante Arnaldo Marianacci, Antonio Sciacovelli (a cura di), Il cibo e le feste nella letteratura italiana. Ed. IICB, Budapest Dante in Ungheria. Előadás a Rubbettino Kiadó nemzetközi konferenciáján, Cosenza, okt Ugyanazok és mások (interjú tévesen Kelemen László néven). Élet és Irodalom, szept Bence György ( ). Élet és Irodalom, nov Bevezető előadás a Metafóra, trópusok, jelentés c. konferenciához. In: (Szerk. Bárány Fábri Kelemen Tőzsér), Metafóra, trópusok, jelentés. A Világosság tematikus triplaszáma, 2006/ pp «Le même et l autre. Megnyitó előadás. Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.) «Le même et l autre. Identité et différence» c. XXXI. Kongresszusa, Budapest, aug Mêmeté et ipséité dans La divine comédie. Előadás az Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.) «Le même et l autre. Identité et différence» c. XXXI. Kongresszusán. Budapest, szept Umberto Eco a titokprofesszor. Hamu és gyémánt, tavasz, EX LIBRIS (Umberto Eco Hat séta a fikció erdejében, Öt írás az erkölcsről, Művészet és szépség a középkori esztétikában, A szépség története c. könyveiről). Élet és Irodalom, ápr

17 17 - Élmény, tapasztalat, kifejezés (Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés). Élet és Irodalom, aug Irodalmi adalékok a személyes azonosság problémájához. A Világosság Irodalom és filozófia c. tematikus száma (Szerk. Bárány Tibor, Rónai András), 2007/ Dante in Ungheria (una conferenza presentata alla Scuola Estiva Internazionale in Studi Danteschi, Ravenna, 29 agosto). - EX LIBRIS (Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi, Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan, Jean-Jacques Rousseau: Esszé a nyelvek eredetéről, Paul Ricœur: Az élő metafora ), Élet és Irodalom, okt La metafora della nave in Dante (Una relazione presentata al Convegno Ulisse, l'avventura e il mare in Dante e nella poesia italiana nel Novecento, 18, ottobre 2007), Istituto Italiano di Cultura di Budapest). - Dante a harmadik évezred elején filológia, költéssszet, filozófia. In: A modern filológiai Társaság Értesítője, XXIV. Évfolyam, 1. sz. 2007/március, Mêmeté et ipséité dans La divine comédie. In: (Szerk. János Kelemen Jean Ferrari Gregory Harmati), «Le même et l autre. Identité et différence» (Actes du XXXème Congrès International de l Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française). Budapest Paris: Eötvös University Press, Librairie Philosophique J. Vrin, «Le même et l autre (Allocution du Président du Congrès. In: János Kelemen Jean Ferrari Gregory Harmati, «Le même et l autre. Identité et différence» (Actes du XXXème Congrès International de l Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française). Budapest Paris: Eötvös University Press, Librairie Philosophique J. Vrin, Storia e lingua. Vico nella storia del pensiero linguistico. In: A. Battistini, P. Guaragnella (a cura di), Giambattista Vico e l'enciclopedia dei saperi. Pensa Multimedia, Lecce [ld. még: In: Antonio Sciacovelli (Szerk.), Con dottrina e con volere insieme. (Saggi, studi e scritti vari dedicati a Béla Hoffmann. Esszék, tanulmányok és egyéb írások Hoffmann Béla tiszteletére). Savaria University Press, Szombathely La metafora della nave in Dante. In: Dante Arnaldo Marianacci (a cura di), L avventura e il mare in Dante e nella poesia italiana del novecento. Italian Cultural Institue, Budapest Az ismeretlen Pasolini. Élet és Irodalom, jan (Az ÉS könyve januárban) - Hogyan köti össze (Kállay Géza: Személyes jelentés c. könyvének bemutatása). Liget, 2008/ Történelem történetek narratívák. Liget, 2008/ Szinte újra felfedezte a világot (Saul Kripke, Megnevezés és szükségszerűség). Élet és Irodalom, febr EX LIBRIS (Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája, Joachim Ritter: Szubjektivitás, Alfred North Whitehead: A természet fogalma, Umberto Eco: A rútság története ), Élet és Irodalom, febr Eyes Down. Allen Mandelbaum, Anthony Oldcorn, Charles Ross (Eds), Purgatorio. A Canto-by-Canto Commentary. In: University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London Eco, a középkorász. Élet és Irodalom, márc Szőke György. Beszélő, március

18 18 - In Defence of The Destruction of Reason. In: Logos. A journal of modern society & culture. Winter Volume seven issue one. - Bevezetés A szellem fenomenológiájáról rendezett konferenciához, Világosság 2008/ Tisztátalan szerelmek. Pier Paolo Paolini: Amado mio. Élet és Irodalom, júl A kétszáz éves Faust. Élet és Irodalom, szept Egy dantei metaforáról. In: Jankovics József (Szerk.), Nem süllyed az emberiség. Album amicorum Szörényi László LX. Születésnapjára Interjú: k=view&id=104&itemid=0 - La modernità di Petrarca. In: Gian Mario Anselmi, Luigi Tassoni, Beáta Tombi, Petrarca europeo. Gedit, Bologna EX LIBRIS (Jacques Le Goff: Európa születése a középkorban, Ernst Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe, Rüdiger Safranski: Friedrich Schiller, Jan Assmann: Uralom és üdvösség ), Élet és Irodalom, okt A művészet problémája az Isteni Színjátékban. In: Nuzzo Armando, W. Somogyi Judit (Szerk.), In memoriam Hajnóczi Gábor. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba A füvező próféta. Barbara Reynolds: Dante. A költő, a politikai gondolkodó, az ember. Élet és irodalom, febr Utószó. In:John R Searle Beszédaktusok: Nyelvfilozófiai tanulmány. Budapest: Gondolat Kiadó, pp EX LIBRIS: Ambrus Gergely - Demeter Tamás - Forrai Gábor - Tőzsér János (szerk): Elmefilozófia; Ambrus Gergely: A tudat metafizikája? Demeter Tamás: Mentális fikcionalizmus; Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban. ÉLET ÉS IRODALOM LIII:(37) 25- p. (2009)

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK I. Irodalomtörténet Máté Ágnes, A királynék bűnbak -szerepe, avagy Griselda története

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Armando Nuzzo megjelent publikációi és műfordításai

Armando Nuzzo megjelent publikációi és műfordításai Armando Nuzzo megjelent publikációi és műfordításai Szerkeztett könyv 1. 2004. Petrarca in Europa 1-4. köt./ a cura di Armando Nuzzo e Gianni Scalia, collaborazione di Paolo Budini, realizzazione di Massimo

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Egyéni

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Egyéni Kutató neve (fokozat, beosztás): Fábián Zsuzsanna egyetemi tanár Kutatási téma/témák címe: Frazeológiai kutatások (1. Egyes frazémák eredetének kutatása, magyarázása 2. A frazémák rendszerszintű vizsgálata

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Dr. Kormos József Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Szakképzettség: Villamos üzemmérnök, műszaki tanár Filozófia

Részletesebben

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk)

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk) QUALCHE MIO PREMIO LETTERARIO E DI ALTRE ARTI DA PIÙ DI 30 (Critica letteraria, saggistica, poesia, prosa, giornalismo ed altre arti: foto, illustrazioni) NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI

Részletesebben

I Convegno MTA BTK FI e CISUECO. All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura

I Convegno MTA BTK FI e CISUECO. All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura I Convegno MTA BTK FI e CISUECO All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura (Budapest, 11-12 giugno 2015) Organizzato dall Istituto di Filosofia del Centro

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A történelemtudomány előretörése. Az európai gondolkodás központja áttevődik Franciaországból Németföldre. 1. A kulturológia a

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informazioni personali Nome / Cognome Telefono +36/30/543-91-62 E-mail pete.laszlo@arts.unideb.hu Esperienza professionale 1998 alla data attuale Dipartimento di Italianistica

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám :

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : Bevezetés a filozófiába helyi tanterve 1 12. évfolyam Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : 32 óra fél óra Célok és feladatok: A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Klasszikus

Részletesebben

- 45 - A hungarológiai oktatás és kutatás Olaszországban

- 45 - A hungarológiai oktatás és kutatás Olaszországban - 45 - S á r k ö z y Péter A hungarológiai oktatás és kutatás Olaszországban 1. Az olaszországi hungarológia rövid története Olaszországban 1927-ben, a Római Tudományegyetemen létesült az első magyar nyelv

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

Szabó Tibor. Teljes publikációs jegyzék

Szabó Tibor. Teljes publikációs jegyzék Szabó Tibor Teljes publikációs jegyzék Önálló könyvek, monográfiák 1. Itáliai anzix. Erkölcsfilozófiai és eszmetörténeti tanulmányok. Debrecen, 2009. Kossuth Egyetemi Kiadó, 236 2. Dante életbölcselete,

Részletesebben

i-1 Politikai tudáselméletek

i-1 Politikai tudáselméletek i-1 Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Politológus és jogász hallgatók részére ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet politológus és jogász

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar M!vészettörténeti és M!vel"déstudományi Doktori Iskola (vezet": Dr. Kelényi György DSc) M!vészettörténet Program (vezet": Dr. Kelényi György DSc) SZÉKELY

Részletesebben

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Rendelkezésre álló órakeret: heti 1 óra = 32 óra Célok és feladatok A bölcsesség

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo Quasimodo Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo XXII. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőverseny Balatonfüred, 2014. szeptember 6 7. Fővédnökök: Őexc. Maria Assunta

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK)

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) felvételi elbeszélgetés Motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről: motiváció, szakmai tájékozottságés ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A nyelv racionalista felfogásának Vico-féle kritikája

A nyelv racionalista felfogásának Vico-féle kritikája Kelemen János A nyelv racionalista felfogásának Vico-féle kritikája Az ész és a kritika kifejezések hallatán, együtt vagy külön, szinte automatikusan Kantra gondolunk. Kétségtelen, hogy Kantot megelőzően

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink:

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink: Az ELTE BTK Doktoranduszai bemutatják: Kurzusaink: Pesti Bölcsész Akadémia Kultúrára akadva Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig Labancz Linda Perge Gabriella

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei Ljudmilla Ulickaja művei a Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtáraiban Daniel Stein, tolmács Központi Olvasóterem Elsők és utolsók : elbeszélések Petőfi Emlékkönyvtár Kukockij esetei Benedek Elek Könyvtár

Részletesebben

IDŐTERV. OLKO11 Alkalmazott nyelvészet 2./ Linguistica applicata 2.

IDŐTERV. OLKO11 Alkalmazott nyelvészet 2./ Linguistica applicata 2. IDŐTERV OLAKINO1101 - Osztatlan olasz nyelv és kultúra tanára 11 félév Ösvények: Osztatlan olasz nyelv és kultúra tanára 11 félév MK-1 Osztatlan olasz nyelv és kultúra tanára 11 félév 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus Szabó Márton: Politikai tudáselméletek A Politikai tudáselméletek propedeutikai jellegű, bemutatja azokat a tudományos tradíciókat,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

IDŐTERV. OLKO11 Alkalmazott nyelvészet 2./ Linguistica applicata 2.

IDŐTERV. OLKO11 Alkalmazott nyelvészet 2./ Linguistica applicata 2. IDŐTERV OLAKINO1201 - Osztatlan olasz nyelv és kultúra tanára 12 félév Ösvények: Olasz nyelv és kultúra tanára 12 félév MK-1 Olasz nyelv és kultúra tanára 12 félév 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - A mérföldkőben

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Quasimodo Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. XIX. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Költőverseny Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Fővédnökök: Őexc. Giovan Battista Campagnola az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (A MAB-NAK A

A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (A MAB-NAK A PROF. HÉVIZI OTTÓ PUBLIKÁCIÓS LISTA A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (A MAB-NAK A TÖRZSTAGSÁGRA VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZERE ALAPJÁN, LÁSD A FÜGGELÉKET) I. Szakkönyv, monográfia 3. Külföldön

Részletesebben

KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék. Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970

KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék. Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970 KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970 Németh Lajos: Minerva baglya Magvetõ kiadó. Budapest, 1973 Németh Lajos: Törvény és kétely A mővészettörténet-tudomány

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens Dr. Síklaki István egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 ELTE BTK, klinikai pszichológus

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred szeptember 1 3. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred szeptember 1 3. Quasimodo Quasimodo Balatonfüred 2016. szeptember 1 3. Quasimodo XXIV. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőverseny Balatonfüred, 2016. szeptember 1 3. Fővédnök: Őexc. Maria Assunta Accili

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK francia alapszakos bölcsész, olasz alapszakos

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre A program munkájában közremőködnek a) témavezetık Név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail Prof. Dr.

Részletesebben

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Célok és feladatok A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok tanításainak ismerete, hanem a bölcsesség életirányító

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

I. 2005-ben elvégzett szakmai munka (A) és elért eredmények ismertetése (B) II. Teljes publikációs jegyzék

I. 2005-ben elvégzett szakmai munka (A) és elért eredmények ismertetése (B) II. Teljes publikációs jegyzék 1 2 0 05. É V I S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Nyilvántartási szám: OTKA TS 44650 Témavezető: Weiss János A téma címe: Német idealizmus és romantika A kutatás időtartama: 2003-2005 I. 2005-ben elvégzett

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP intézetvezetői, tanszékvezetői, tanszékcsoport-vezetői tisztség betöltésére

PÁLYÁZATI ADATLAP intézetvezetői, tanszékvezetői, tanszékcsoport-vezetői tisztség betöltésére PÁLYÁZATI ADATLAP intézetvezetői, tanszékvezetői, tanszékcsoport-vezetői tisztség betöltésére Mely Kar, mely Intézet / Tanszék / Tanszékcsoport vezetői tisztségét pályázza meg? N é v: ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011.

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. A zuglói nyilasok pere (1966 1967). Értelmezési lehetőségek.

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

Az Olasz Tanszéken található folyóiratok jegyzéke

Az Olasz Tanszéken található folyóiratok jegyzéke Az Olasz Tanszéken található folyóiratok jegyzéke ACTA ROMANICA Acta Universitatis József Attila JATEPRESS, Szeged (1995) XV AEVUM Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche Università Cattolica

Részletesebben