Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között"

Átírás

1 1 Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között Egyetemi doktori értekezés: - Cesare Pavese. Szeged, o. Kanditátusi disszertáció: - A lélek és a nyelv. A felvilágosodás nyelvfilozófiai hagyatékának értelmezéséhez. Budapest, o. Akadémiai doktori disszertáció: - A népszellem és a nyelv géniusza. Közösség, nyelv, történelem összefüggése a német klasszikus filozófiában. Budapest, o. Könyvek: - Mi a strukturalizmus? Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - A nyelvfilozófia kérdései Descartes-tól Rousseau-ig. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - A tudat és a megismerés. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - Benedetto Croce. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - George Edward Moore. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - A nemes hölgy és a szolgálólány. Tanulmányok. Budapest: Gondolat Kiadó, o. - Nyelv és történetiség a német klasszikus filozófiában. Budapest: Akadémiai Kiadó, o. - Profili ungheresi e altri saggi. Soveria Manelli - Messina: Rubbettino, pp Idealismo e storicismo nell'opera di Benedetto Croce. Soveria Mannelli - Messina: Rubbettino, pp Olasz hermeneutika Crocétól Ecóig. Budapest: Kávé Kiadó, pp A Szentlélek poétája. Budapest: Kávé Kiadó, Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest: Atlantisz, pp A nyelvfilozófia rövid története Platontól Humboldtig. Budapest: Áron Kiadó, pp (Farkas Katalin Kelemen János) Nyelvfilozófia. Budapest: Áron Kiadó, pp A filozófus Dante. Művészet- és nyelvelméleti expedíciók. Budapest: Atlantisz, pp Nyelvfilozófiai tanulmányok. Budapest: Áron Kiadó, pp Dante Petrarca Vico. Fejezetek az olasz irodalom és filozófia történetéből. Budapest: Áron Kiadó Brozsek Kiadó pp Eco visszhang. Budapest: Világosság Könyvek pp 216 Kötetek, tematikus folyóiratszámok szerkesztése és gondozása

2 2 - (Szerk. Hársing László - Kelemen János), Az élő Marx. Kossuth Könyvkiadó, Bp pp Jeff Bernard, Janos Kelemen (Hg.), Zeichen, Denken, Praxis. Österreichisch-Ungarische Dokumente zur Semiotik und Philosophie, Wien: Institut für Sozio-Semiotische Studien, pp (a cura di), Croce 40 anni dopo. Atti del congresso internazionale "Benedetto Croce ( )", Annuario dell'accademia d'ungheria in Roma, n. 1, pp Jeff Bernard, Massimo A. Bonfantini, Janos Kelemen, Augusto Ponzio (a cura di), Reading su Ferruccio Rossi-Landi. (Testi presentati al convegno internazionale su Rossi- Landi, organizzato da Janos Kelemen con la partecipazione dell'associazione Austriaca di Semiotica e svoltosi a Roma, nell'accademia Ungherese, dal 21 al 22 febbraio 1992.) Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, pp (a cura di János Kelemen e József Pál), Vico e Gentile. Soveria Mannelli - Messina: Rubbettino, pp (Szerk.), Nyelv, megértés, interpretáció. A Világosság tematikus duplaszáma, 2001/2-3. sz. pp (Szerk), Dante a XX. században. A Helikon tematikus dupla száma, 2001/2-3. pp (Szerk.), Dante, az örökhagyó. A Világosság tematikus száma, 2001./10. pp (Szerk. Zvolenszky Zsófiával), Nyelv, érvelés, meggyőzés. A Világosság tematikus száma, 2003/1. pp Krisztina Fontanini, János Kelemen, József Takács (a cura di), Benedetto Croce 50 anni dopo Benedetto Croce 50 év után, Aquincum, Budapest pp (Szerk. Tőzsér Jánossal és Zvolenszky Zsófiával), Tanulmányok Kantról, kanti témákról. A Világosság tematikus triplaszáma, 2004/ pp (Szerk. Nagy Józseffel), Vico körei. A Helikon Vico-száma /4. - (Szerk. Kelemen János Tőzsér János ), Analitikus filozófia Magyarországon. In: Kellék, sz (Szerk. Bárány Fábri Kelemen Tőzsér), Metafóra, trópusok, jelentés. A Világosság tematikus triplaszáma, 2006/ pp (Szerk. János Kelemen Jean Ferrari Gregory Harmati), «Le même et l autre. Identité et différence» (Actes du XXXème Congrès International de l Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française). Budapest Paris: Eötvös University Press, Librairie Philosophique J. Vrin, pp 137. Tanulmányok, cikkek, könyvismertetések: "Németh István: Hűtlen este". Tiszatáj, 1965/6. - "Fejlődésrajz és esztétikai tanulmányok" (Kassák Lajos "Egy lélek keresi önmagát" c. könyvéről). Tiszatáj, 1965/ "Ágh István: Szabad-e énekelni?" Tiszatáj, 1965/ "Ladányi Mihály". Tiszatáj, 1966/ Gyurkovics Tibor: Emberfia. Tiszatáj, 1966/ "Mezei András: Legendák születőben". Tiszatáj, 1966/ "Galambos Lajos: Fekete kötés". Tiszatáj, 1967/1.

3 3 - "Szeberényi Lehel: Jeromos, a kőfejű". Tiszatáj, 1967/2. - Simon István: Szőlő és gesztenye". Tiszatáj, 1967/4. - "Fenákel Judit: Akvárium". Napjaink, ápr "Hernádi Gyula: Folyosók". Tiszatáj, 1967/7. - "Karinthy Ferenc: Víz fölött, víz alatt". Tiszatáj, 1967/9. - "Az új szovjet irodalom". Tiszatáj, 1967/11. - Az ember filozófiai problémái az 1945 utáni olasz regényben. Acta Universitatis de Attila József nominate. Sectio Philosophica, VIII. Szeged, "Etika és esztétika fókuszában" (Almási Miklós "Ellipszis" c. könyvéről.) Tiszatáj, 1968/ "Weöres Sándor: Merülő Saturnus". Tiszatáj, 1968/8. - "Antropológiai megjegyzések Juhász Ferenc néhány verséhez". Tiszatáj, 1968/11. - "Nyelv és gondolkodás". Magyar Filozófiai Szemle, 1968/ o Olasz szociológia. Szegedi Egyetem, okt Egy marxista nyelvfilozófia körvonalai (E. Albrecht: Sprache und Erkenntnis c. könyvéről). Magyar Filozófiai Szemle, 1969/ o. - A személyiségformálás pszichológiai megalapozása (Bernát Istvánnal közösen H. Hiebsch: Sozialpsychologische Grundlagen... c. könyvéről). MM Tájékoztató, 1969/ o. - Strukturalizmus kontra antropológia. Magyar Filozófiai Szemle, 1969/ o. - Szabolcsi Miklós: A verselemzés kérdéseihez. Tiszatáj, 1969/ Marxizmus és strukturalizmus (L. Althusser: Marx - az elmélet forradalma c. könyvéről). Magyar Filozófiai Szemle, 1969/ o. - Tolnai Gábor: Federigo Garcia Lorca. Tiszatáj, 1969/5. - Mi a strukturalizmus? (részlet a hasonló c. könyvből). Tiszatáj, 1969/7. - A sturkturalista irodalomszociológia néhány problémája. Valóság, 1969/ R. Barthes irodalomszemlélete. Valóság, 1970/ H. Marcuse a felszabadulásról. Valóság, 1970/ o. - Filozófiai reflexiók Lukács György és Heller Ágnes könyveiről. Tiszatáj, 1970/ o. - A felszabadulás dialektikája. Valóság, 1970/ o. - Lucien Goldmann a felvilágosodásról. Valóság, 1970/ o. - A strukturalizmus és az "irodalmi termelés elmélete". Kritika, 1970/ Merleau-Ponty előadásai a College de France-ban. Valóság, 1970/ o. - Olasz monográfia az orosz formalizmusról. Valóság, 1970/ Marx és Engels külön úton járnak? Tiszatáj, 1970/ A "hiányzó struktúra" és a szemiológiai kutatás (U. Eco: La struttura assente c. könyvéről). Magyar Filozófiai Szemle, 1970/ Egy olaszországi tanulmányút és egy kongresszus tanulságai. MM Tájékoztató, 1970/ C. Segre: A jelek és a kritika. ITK, 1971/ o.

4 4 - Michel Foucault: A tudás archeológiája. Valóság, 1971/1. - Ifjúság és ifjúságszociológia. Tiszatáj, 1971/ Gianni Sofri: Az ázsiai termelési mód. Valóság, 1971/ o. - Lévi-Strauss és a totemizmus. Világosság, 1971/ Francia marxisták vitája a társadalmi lét dialektikájának kérdéseiről. Társadalmi Szemle, 1971/ Kérdőjelek két szociológiai tanulmány margójára. Valóság, 1971/ Almási Miklós és Hermann István monográfiái. Kortárs, 1971/10. - Mi a jeltudomány? Valóság, 1971/ Nyelvelméleti kérdések. Nyelvtudományi Közlemények, 1971/ o. - A marxista filozófusok Olaszországban. Magyar Filozófiai Szemle, 1971/ A kommunikatív viselkedés patternjei. Általános nyelvészeti Tanulmányok. VIII Prózai alkotások kommunikációelméleti és szemiotikai elemzése. In: Hankiss Elemér (Szerk.), A novellaelemzés módszerei. Budapest: Akadémiai Kiadó, Strutturalismo, marxismo e sociologia dell,arte. Revue Internationale de Sociologie, Roma, 1971/2. Série II. Vol. VII Strukturalizmus. Valóság, 1972/ A pszichoanalizis és modern irányzatai. Valóság, 1972/5. - Filozófia és nyelvészet. Valóság, 1972/ o. - Jacques Derrida a grammatológiáról. Valóság, 1972/ Sade, Loyola, Fourier. Világosság, 1972/7. - Strukturalizmus és felvilágosodás. Világosság, 1972/4. - Az FKP Elméleti Központjának Lenin Kollokviuma. Társadalmi Szemle, 1972/5. - Lucien Goldmann öröksége. Világosság, 1972/10. - Közérthetőség és szemiotika. In: Művészet és közérthetőség. Budapest: Akadémiai Kiadó, "Hétköznapi" lírikusok. Kortárs, 1972/2. - Címszavak az Esztétikai Kislexikonban: Eco. FenomenoLógia. Goldmann. Lévi-Strauss. New Criticism. Struktúra. Strukturalizmus. Szemiotika Mi a strukturalizmus. Kritika, 1972/2. - A mítosz-képzés mechanizmusai a mindennapi életben. Világosság, 1973/4. - Köpeczi Béla: Eszme, történelem, irodalom. Kortárs, 1973/6. - A lélek és a nyelv - Descartes: a nyelv-probléma helye a racionalizmus metafizikájában. Világosság, 1973/ o. - Az ideák jelei: Locke nyelvelmélete. Világosság, 1973/ o. - Az Aufsatze über Logik c. kötetről. Nouvelles Etudes Hongroises o. - Művészet - kommunikáció - nyelv. Szépe Györggyel közösen. Minerva Nagy Képes Enciklopédia 2. A művészetek o Az Althausser-eset. Világosság, 1974/ o. - Mitől nem látnak a filozófusok? Berkeley Locke-kritikája és nyelv-koncepciója. Világosság, 1974/ o. - A befogadói magatartás mint tevékenység-típus. Kultúra és közösség. 1974/ o. - Gramsci: Levelek a börtönből. Társadalmi Szemle, 1974/10.

5 5 - The Semiotic Conception of VS. Semiotics 11:1. The Hague-Paris, o Condillac elmélete a nyelvről mint a gondolkodás analíziséről. Magyar Filozófiai Szemle, 1975/ o. - Utószó Roland Barthes "Válogatott írások" c. kötetéhez. Budapest: Európa Könyvkiadó - Modern Könyvtár, o. - A marxi esztétika rekonstrukciója (M. Lifsic: Válogatott Esztétikai Írásairól). Világosság, 1975/ o. - Lukács és a nyelv-probléma. Valóság, 1975/ o. - Hozzászólás Kiefer Ferenc: "Irányzatok és problémák a mai jelentés-tudományban" c. előadásához. Nyelvtudományi Közlemények, 77. köt., 1975/ o Ágh Attila: A marxi történelemfilozófia kialakulása. MTA Közlemények, Szöveg és jelentés. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, IX o. - Társadalom és nyelv. Valóság, 1976/ o. - Munka és termelés. Világosság, 1976/ o. - Sul caso Althusser. Annales, Sectio Philosophica et Sociologica, ELTE BTK tom. pp A tudat társadalmi lényege. Világosság, 1976/ o. - Locke's Theory of Language and Semiotics. Language Sciences. Indiana University. No. 40. April pp Rousseau a nyelv eredetéről I. Az "együttérzés" és a nyelv természeti eredete (Rousseau sull'origine della lingua I. La "pitié" e l'origine naturale della lingua). Világosság, 1976/ o. - Rousseau a nyelv eredetéről II. A rousseau-i circulus vitiosus: Észak és Dél, Ész és Szenvedély (Rousseau sull'origine della lingua II. Il circolo vizioso di Rousseau: Nord e Sud, Ragione e Passione). Világosság, 1976/ o. - Umberto Eco: Trattato di semiotica generale. Valóság, 1976/ o. - A Kelet a marxizmus fényében. Népszabadság, jul o. - "Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről. Világosság, 1976/7-8. o. - A filozófia és a szemiotika lehetséges hozzájárulása anyanyelvi oktatásunk korszerűsítéséhez. In: Az anyanyalvi oktatás korszerűsítéséhez. Budapest: Tankönyvkiadó, o. - Van-e a "jó"-nak jelentése? Magyar Filozófiai Szemle, 1976/4. - Utószó Umberto Eco "A nyitott mű" c. kötetéhez. Budapest: Gondolat, o Az igazság problémája. Világosság, 1977/ o. - Visszavezethetők-e a nyelvészet kategóriái gazdasági kategóriákra? Magyar Filozófiai Szemle, 1977/5. pp A nemes hölgy és a szolgálólány - avagy Dante és a filozófia. Világosság, 1977/ o. - A népszellem és a nyelv géniusza. Herder korai nyelvfilozófiája. Világosság, 1977/12. Melléklet o. - Linguistic Form and Meaning. Semiotics, The Hague-Paris, /2. pp

6 A strukturalizmus és a tudomány - avagy van-e strukturalista tudományfilozófia? Magyar Tudomány, 1978/ o. - A történelem eszméje. Kant és Herder történelemfilozófiai vitája I. Világosság, 1978/ o. II. Világosság, 1979/ Gondolkodástörténet. Hernádi Miklós interjúja Kelemen Jánossal. Élet és irodalom. 1978/38. szeptember o A nyelv transzcendentálfilozófiai fogalma. Magyar Filozófiai Szemle, 1979/ o. - Lukács e Croce. Atti del IV. Convegno interuniversitario dei docenti di lingua e letteratura in Italia, Universitá degli Studi di Torino, pp Kultúra és szemiotika a nyelvfilozófiai analízis tükrében. In: Gráfik László (szerk.): Kultúra és szemiotika. Budapest: Akadémiai Kiadó o. - Universal Grammar and the Concept of Linguistic Form. A conference at the Carleton University, Ottawa, 16 January, Sémiotique et philosophie. Előadás a Kanadai Szemiotikai Társaságban. University of Ottawa, jan Józsa Péter: Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika. (Dayka Balázzsal közösen). Magyar Filozófiai Szemle, 1981/5. - Metakritika és nyelvfilozófia. Világosság, Melléklet az júliusi számhoz, o. - Foucault. Világosság, Melléklet az júliusi számhoz o. - Language, Action and Society. Előadás az International Associaton for Metaphysics konferenciáján. Bonn, aug Nyelv és cselekvés, társadalom. Világosság. 1982/ o. - Lingua e societá. I1 significato di Croce. I1 problema della lingua in Lukács. Tre conferenze all'universitá degli Studi di Trieste, 6-8 aprilis Amerikai filozófia avagy a filozófia Amerikában. Világosság, 1982/ o. - Historicism and Rationalism - a historicist defence of rationalism, a rationalist defence of historicism. Előadás az International Associaton for Metaphysics konferenciáján. Budapest, szept A modern nyelvészeti irányzatok néhány filozófiai aspektusa. In: Nyelvpedagógiai írások. Budapest: MKKE Nyelvi Intézet, o. - Természettudományos probléma-e a megismerés? Magyar Filozófiai Szemle, 1982/4. - Újabb nyelvfilozófiai kalandozások (Kenesei istvánnal közösen). Magyar Filozófiai Szemle, 1982/ o. - Lukács's Ideas on Language. In: F. Kiefer (Ed.): Hungarian General Linguistics. Amsterdam-Philadelphia: J. Benjamins, pp Nyelvtudományi problémák a marxizmusban. In: Hársing-Kelemen (Szerk.): Az élő Marx. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - Nyelv, cselekvés, társadalom. Világosság. 1982/ o.

7 7 - Lingua e societá. Il significato di Croce. Il problema della lingua in Lukács. Tre conferenze all'universitá degli Studi di Trieste, 6-8 aprile Amerikai filozófia avagy a filozófia Amerikában. Világosság, 1982/ o. - A modern nyelvészeti irányzatok néhány filozófiai aspektusa. In: Nyelvpedagógiai írások. Budapest: MKKE Nyelvi Intézet, o. - Természettudományos probléma-e a megismerés? Magyar Filozófiai Szemle, 1982/ Nyelvtudományi problémák a marxizmusban. In: Hársing-Kelemen (Szerk): Az élő Marx. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, o. - A történelmi magyarázat problémája Marxnál. Világosság, 1983/ o. - Mi a filozófia? Világosság, 1983/ o. - A cédulázó forradalmár (Dayka Balázzsal közösen). Mozgó világ, 1983.szept. - Culture and the Social Nature of the Language. In: J. Lukács - F. Tőkei (Eds): Philosophy and Culture. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp A nyelv a szellem létezése - Hegel nyelvfilozófiája. Világosság, 1983/12. Melléklet, pp Linguistics. In: T. Bottomore (Ed): A Dictionary os Marxist Thought, Oxford: Blackwell, pp A tudományfejlődés kérdőjelei (Fehér Márta könyvéről). Magyar Filozófiai Szemle, 1984/ o. - Nyelv és megismerés. In: Kenesei István (Szerk.): A nyelv és a nyelvek. Budapest: Gondolat Kiadó, o. - Történelemfilozófia: kérdések és perspektívák (Erdélyi Ágnessel közösen). Filozófiai Figyelő, 1984/ o. - Megjegyzések Collingwood "A történelem eszméje" c. művéhez. Filozófiai Figyelő, 1984/ o Ész és természet. Az újkor ismeretelméleti forradalma. Világosság, 1985/ o. - Ész és történelem. Világosság, 1985/ o. - A Nagy Elmélet és a marxizmus. Világosság, 1985/ o. - Wielka Teoria a marksism. Prezentacje, 9/348/1985. pp A racionalizmus védelmében. Társadalmi Szemle, 1985/ o. - Tudományelmélet és tudománykritika a "Történelem és Osztálytudat"-ban. Filozófiai Figyelő, 1985/ o Lukács et le probleme du langage. Revue de l'enseignement de Philosophie. Août - Septembre pp Nyelv, tudat, intencionalitás. Filozófiai Figyelő, 1986/ o. - "Az ész trónfosztása" védelmében. Világosság, 1986/ o. - A megismerés "elméleti szitje" és a racionalitás-probléma. Világosság, 1986/ o. - Hegel és a történeti metodológia I. Hegel a történetírás fajairól. Világosság, 1986/ o.

8 8 - Hegel és a történeti metodológia II. A történelem a priori és empirikus elemei. Világosság, 1986/ o Hegel és a történeti metodológia III. Hegel a történetírói formalizmus ellen. Világosság, 1987/ o. - Hegel és a történeti metodológia IV: "Az ész a történelemben". Világosság, 1987/ o. - Hegel és a történeti metodológia V. Történeti okság és haladás. Világosság, 1987/ o. - "A tiszta ész kritikája" és a felvilágosodás. Világosság, 1987/ o. - Válság és kiútkeresés a szemiotikában. Valóság, 1987/ o. - Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez. Valóság, 1987/ o. - Tézisek a történeti megítélésről. Valóság, 1987/ o. - Európa szélén. Nyíri Kristóf kötetének margójára. Magyar Nemzet, febr o. - Mit mond ma "A tiszta ész kritikája"? Magyar Nemzet, máj o. - Igen és nem. Jegyzetsorok Sziklai László könyvéhez. Magyar Nemzet, márc Las ideas de Lukács sobre el lenguage. In: La Obra de Lukács Hoy. Madrid: Fondacion Investigacines Marxistes, pp The Problem of Science in Lukács' Aesthetics. In: Ernest Joós (Ed): George Lukács and His World. New York: Peter Lang, pp Economia e linguaggio nel pensiero di Ferruccio Rossi-Landi. In: Susan Petrilli (a cura di), Per Ferruccio Rossi-Landi, Il Protagora, anno XXVII., gennaio-dicembre 1987, pp Collingwood historizmusa (Előszó Collingwood "A történelem eszméje" c. könyvéhez). R. Y. Collingwood, A történelem eszméje. Budapest: Gondolat Kiadó, o. - The Concept of Language in Transcendental Philosophy. Doxa, 13/1987., Semiotische Berichte, 3-4/1987. pp Hinni és tudni. Világosság, 1987/ o Historicism and Rationalism. In: Hronszky-Fehér-Dayka (Eds): Scientific Knowledge Socialized. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp Können die linguistischen Kategorien auf ökonomische reduziert werden? In: Benedikt- Burger (herusgegeben von): Bewusstsein, Sprache und die Kunst. Wien: Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, pp The Dynamics of Personality. An East Europena View. Acta Neurochirurgica, Supp. 44. Springer Verla, pp Mindnyájan keressük az igazságot. Kelemen János a filozófia lehetőségeiről. Magyar Nemzet, jan o. - Morzsák egy nagy pesszimista asztaláról. 200 éve született Arthur Schopenhauer. Népszabadság, febr o. - The "thing in itselt" and the "Encompassing". World Congress of Philosophy, Brighton, August Language and Transcendental Philosophy. S. European Journal for Semiotic Studies. Vol., pp

9 9 - Popper antihistorizmusa. Előszó Popper A historicizmus nyomorúsága c. könyvéhez. K. R. Popper, A historicizmus nyomorúsága. Budapest: Akadémiai Kiadó, o. - "A rózsa neve" és Eco szemiotikája. Világosság, 1989/4. pp (Ld. még: Voigt Vilmos, Balázs Géza (Szerk.), A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest ) - Philosophy of Science and Its Critique in Georg Lukács s History and Class Consciousness. In: Judith Marcus & Zoltán Tarr (eds), Georg Lukács. Theory, Culture, and Politics. Transaction Publishers, New Brunswick (U. S. A.) and Oxford (U. K.) pp "Belief, faith and knowledge". In: Jeff Bernard, János Kelemen (Hg.): Zeichen, Denken, Praxis. Österreichisch-Ungarische Dokumente zur Semiotik und Philosophie. Wien: ÖGS/ISSS, pp "A visszamenőleges igazságszolgáltatás problémájához". Magyar Tudomány, 1990/5. sz. pp "Átfogó kritikai racionalizmus". Magyar Tudomány, 1990/6. sz "Miről szól a cselekvéselmélet" (Orthmayr Imrével közösen). DOXA/18. sz pp Marx e il problema dell'interpretazione storica. In: Giuseppe Nikolacci (a cura di), Segno ed evento nel pensiero contemporaneo, Edizioni Universitarie Jaca, Palermo, 1990, pp Kant szemiotikája. In: Világosság, XXXII. 1991/6, június, pp Kant's Semiotics: On his 200-Year-Old Critique of Judgment, in: Thomas A. Sebeok (edited by), Recent Developments in Theory and History - The Semiotic Web, Mouton - de Gruyter, Berlin - New York, 1991, pp La comunicazione estetica nella Critica del Giudizio. Appunti per la ricostruzione della semiotica di Kant. Il Cannocchiale, n. 3 - settembre-dicembre 1991, pp Un dibattito sulla democrazia (Bibó e Lukács). Una relazione presentata al convegno "Ungheria - isola o ponte?", "Accademia d'ungheria in Roma, 16 ottobre In: Il fuoco, n. 2, anno XXXIX, 1991, pp The right to be oneself. In: M. J. Fresco, P. J. M. van Tongeren (Eds), Perspectives on Minorities. Tilburg University Press, pp Die Krise der Semiotik und ein möglicher Ausweg. In: Jeff Bernard, Werner Enninger, Achim Eschbach, Gloria Withalm (Hg.), Theoretische und praktische Relevanz der Semiotik. OGS/ISSS pp Jeff Bernard, Janos Kelemen, Gloria Withalm: Anstelle eines Vorworts: Ferruccio Rossi- Landi und die "vierte Strömung" der Semiotik. In: "S". European Journal for Semiotic Studies. Vol. 3 (1-2) pp Probleme der Sprachwissenschaft im Marxismus. Marx und Engels uber die Sprache. In: "S". European Journal for Semiotic Studies. Vol. 3 (1-2) pp Lukacs' Gedanken über die Sprache. In: "S". European Journal for Semiotik Studies. Vol. 3 (1-2) pp

10 10 -Libertá, uguaglianza, nazionalitá (Note su Eötvüs, un pensatore liberale dell'ungheria dell'ottocento). Una relazione presentata al convegno italo-ungherese dell'universitá di Messina, Facoltá di Lettere e Filosofia, 22 gennaio Due secoli di riflessione filosofico-politica in Ungheria. In: Atti del Congresso Internazionale "L'Identitá culturale dei Paesi della Esagonale e dei Paesi limitrofi". Bulzoni Editore, Roma Volume Primo, pp 'Il nome della rosa' e la semiotica di Eco. In: Il Cannocchiale, n. 2 - maggio-agosto 1992, pp Il testo e il segno: J. S. Petőfi, Ferruccio Rossi-Landi. In: Rinascita della scuola, Anno XVI - N. 5, settembre-ottobre, 1992, pp L'integrazione culturale nella nuova realtá europea e l'illuminismo. Una relazione presentata al congresso internazonale "L'integrazione culturale nella nuova realtá europea", Trieste, settembre Guerra, pacifismo, ragione: Svevo, Babits, Croce. Una relazione presentata al terzo convegno "Ungheria - isola oponte?", Trieste, 6 novembre "Háború, pacifizmus és ész". Európai utas, 4. évfolyam, sz., o. - L'integrazione culturale nella nuova realtá europea e l'illuminismo. Una relazione presentata al congresso internazonale "L'integrazione culturale nella nuova realtá europea", Trieste, settembre Letterature di Frontiera, Anno III, n. 1 gennaio-giugno 1993, pp Il significato europeo della drammaturgia di Imre Madách. In: Federico Doglio (a cura di), Il significato europeo della drammaturgia di Imre Madách, ETI, Documenti di Teatro 16., Roma, pp (Apparso precedentemente in: Rivista di Studi Ungheresi pp Una veritá paradossale. Sulla tesi crociana della contemporaneitá della storia. Una relazione presentata al congresso internazionale "Benedetto Croce ( )", Accademia d'ungheria in Roma, novembre In: János Kelemen (a cura di), Croce 40 anni dopo. Atti del congresso internazionale "Benedetto Croce ( )", Annuario dell'accademia d'ungheria in Roma, n. 1, 1993, pp Presentazione del testo di Lajos Fülöp "La memoria nella creazione artistica". In: János Kelemen (a cura di), Croce 40 anni dopo. Atti del congresso internazionale "Benedetto Croce ( )", Annuario dell'accademia d'ungheria in Roma, n. 1, 1993, pp Guerra, pacifismo e ragione: Svevo, Babits, Croce. "Tempo presente". N luglioagosto pp Due critici ungheresi di Croce: Fülöp e Lukács. Il Veltro. Rivista della civiltá italiana. 1-2, Anno XXXVII. Gennaio - Aprile Vol. 2. pp Lajos Fülep. Il Cannocchiale. Rivista di studi filosofici. N. 3 - settembre-dicembre pp The "Thing-in-itself" and the "Encompassin". In: Richard Wisser and Leonard H. Ehrlich (EDS), Karl Jaspers - Philosopher among Philosopher, Wurzburg: Konigshausen and Neumann, pp In apararea iluminismului. "Lettre Internationale. Editia romana." Iarna 1993/1994. pp

11 11 - Der Name der Rose und die Semiotik von Eco. In Jeff Bernard, Katalin Neumer (Hg), Zeichen, Sprache, Bewusstsein. Osterreichisch-Ungarische Dokumente zur Semiotik und Philosophie 2., Wien: Institut für Sozio-Semiotische Studien, pp Il diritto ad essere se stessi: i diritti delle minoranze visti come diritti dell'uomo (Relazione presentata alla conferenza "Il ruolo culturale delle minoranze nella nuova realtá europea", Trieste, settembre, 1994) - L'analisi logico-linguistica e quella ermeneutica. In: Gianfranco Marrone (a cura di), Il testo filosofico. Analisi semiotica e ricognizione storiografica, Palermo: L'epos, pp Per la presentazione di "Miseria dei piccoli stati del I'Europa orientale" di István Bibó, a cura di Federigo Argentieri, Il Mulino, Bologna, (23 novembre, 1994; Accademia d'ungheria di Roma) - Cultura e ideologia negli anni Trenta: Italia e Ungheria. Tempo presente. N. 165 Settembre pp (Ld. még: Gli anni Trenta: strutture ideologiche in Italia e Ungheria, 1998.) Kant, Babits és az örök béke. Holmi. VII. évfolyam 1. szám, január. pp "La filosofia e il totalitarismo". Előadás a "Giornate di studio sulla filosofia italiana" c. konferencián. Római Magyar Akadémia, Róma, máj Il nichilismo di Nietzsche e Lukács. Relazione presentata al convegno internazionale "Nietzsche e il nichlismo", organizzato dall'universitá Tor Vergata e dall'accademia d'ungheria in Roma marzo, 1995, Roma - Note sulle condizioni di possobilitá del giudizio storico. Előadás a "Luigi Scaravelli e il giudizio storico" c. konferencián. Római Magyar Akadémia, Róma, dec Gentile és a fasizmus. Világosság, 1995/12. pp Un grande pacifita ungherese e Kant. Studi kantiani. VIII.(1995) Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa - Roma. pp Presentazione. pp In: János Kelemen, József Pál (a cura di), Vico e Gentile. Soveria Manelli - Messina: Rubbettino, pp La filosofia e il totalitarismo. Gentile e il fascismo. In: Vico e Gentile (a cura di János Kelemen e József Pál). Soveria Mannelli - Messina: Rubbettino, Emberi jogok-e a kisebbségi jogok? Világosság, 1996/3. pp Herder historicista nemzetfogalma. Magyar Tudomány, 1996/4. pp Csató Éva (Szerk.), Mi a nemzet? Magyar Tudomány Füzetek 1. Akadémiai Kiadó, Bp A filozófiai szöveg megközelítésének két módja. A nyelvészeti-logikai és a hermeneutikai elemzés Világosság, 1996/5. pp A "rózsakeresztes" Dante. BUKSZ Nyár. 8. évf. 2. sz. pp Hatalom és szexualitás (Foucault: A szexualitás története). Népszabadság, júl. 17. p Nietzsche nihilizmusa és Lukács. Világosság, 1996/11. pp "Korlátozni" és "merni" a tudást (Kant: A tiszta ész kritikája). BUKSZ, Tél. 8. évf. 4. sz. pp Il diritto ad essere se stessi. Il Cannocchiale. Rivista di studi filosofici. 3/1996. pp

12 12 - A "történelemszemlélet különböző fajai": Hegel és Nietzsche. Világosság, 1997/4. pp Fülep Croce-kritikája. PRO PHIL OSOPHIA FÜZETEK. 1997/I-II. pp Az idegen szavak és a filozófiai nyelv. Magyar Tudomány, 1997/7. pp Interpretazione: limiti o vincoli? Előadás a Római Magyar Akadémia "Szondi Péter" konferenciáján máj. - Eco és Dante nyelvelmélete. Világosság, 1997/11. pp Il nichilismo di Nietzsche e Lukács. Il Cannocchiale, 1997/ Note sulle condizioni di possibilità del giudizio storico. Mario Corsi (a cura di), Il pensiero di Luigi Scaravelli. La storia come problema e come metodo. Rubbettino, Soveria Mannelli I tipi della considerazione storica : Hegel e Nietzsche. In: Franco Fanizza e Mario Signore (a cura di), Filosofia in dialogo. Scritti in onore di Antimo Negri. Antonio Pellicani Editore, Roma A hermeneutikai filozófia és az olasz neoidealizmus. Világosság, 1998/ Információs társadalom és hermeneutika. Világosság, 1998/ Gli anni Trenta: strutture ideologiche in Italia e Ungheria. In: Péter Sárközy (a cura di), Italia ed Ungheria dagli anni Trenta agli anni Ottanta. Editore Universitas, Budapest MCMXCVIII Interpretazione: limiti o vincoli? Attualità del programma ermeneutico di Péter Szondi. Il cannocchiale. Rivista di studi filosofici. 3/ (Megjelent még: Nuova Corvina. Rivista di italianistica.. N ) A Szentlélek poétikája (a Szentlélek helye és szerepe az Isteni színjátékban). Vigília, 1999/ Pensa, Lettor (Dante olvasója). Vigília, 1999/ A költő figurája az Isteni színjátékban. In: Kovács András, Radnóti Sándor, Vajda Mihály (Szerk.), Diotima. Heller Ágnes hetvenedik születésnapjára. Osiris-Gond, Bp Nullius autoritate fulcimur (Dante nyelvfilozófiájának rekonstruálásához) Magyar Filozófiai Szemle / Per la ricostruzione della filosofia del linguaggio di Dante Előadás a Ricerche su Dante c. nemzetközi konferencián. Ricerche su Dante. Convegno Internazionale presso l Universitá Cattolica Péter Pázmány, Piliscsaba, aprile Konvergencia, realizmus, antirealizmus. Világosság. 2000/ Ld még in: Nyíri Kristóf (Szerk.), Filozófia az ezredfordulón. Áron Kiadó, Budapest A szavak és a szavak (Michel Foucault: Elmebetegség és pszichológia A klinikai orvoslás születése. Michel Foucault: A szavak és a dolgok). BUKSZ Tavasz. 13. évf. 1. sz. pp Nyelvfilozófia, szemiotika, hermeneutika. A nyelvfilozófia három értelme. In: Kelemen János - (Szerk.), Nyelv, megértés, interpretáció. Világosság, 2001/2-3. sz. pp (Ld.

MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA. Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke

MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA. Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke 9 10 11 KONFERENCIA-ELŐADÁSOK ÉS KÖNYVBEMUTATÓK IDŐPONT, HELYSZÍN 1. 1984. szeptember

Részletesebben

Pál József. Tematikus szakmai életrajz

Pál József. Tematikus szakmai életrajz Pál József Tematikus szakmai életrajz I. Végzettség, munkahelyek, megbízások Gyömrı, 1953. január 18. Nıs: Wenner Éva, gyermekek: Eszter (1979), Judit (1984), József Marcell (2000) Magyar-olasz szakos

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1.

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann A válogatás a könyvkiadók kínálata és az Országos Széchényi Könyvtár online adatbázisa alapján, a teljesség igénye

Részletesebben

Frenyó Zoltán. Bibliográfia, Elıadások

Frenyó Zoltán. Bibliográfia, Elıadások 1 Frenyó Zoltán Bibliográfia, Elıadások I. Bibliográfia (Kötet, tanulmány, cikk) 2009 1. A tulajdonjog kérdése Aquinói Szent Tamás tanításában, avagy a keresztény gazdaságetika érvénye. Cselényi I. Hoppál

Részletesebben

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informazioni personali Nome / Cognome Telefono +36/30/543-91-62 E-mail pete.laszlo@arts.unideb.hu Esperienza professionale 1998 alla data attuale Dipartimento di Italianistica

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

2015. július 25. Szilágyi János György (1918. VII. 16.) ókorkutató, régész

2015. július 25. Szilágyi János György (1918. VII. 16.) ókorkutató, régész 2015. július 25. Szilágyi János György (1918. VII. 16.) ókorkutató, régész Névváltozatai: (Sz. J. Gy.) Szilágyi János György 1942 Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos tanári és bölcsészdoktori

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

! " # $% & # ' ! " ( (

!  # $% & # ' !  ( ( ! " # $% & # '! " ( ( # Ers Ferenc: Checkpoint Sigmund avagy a Freud-szcenáriók Frank J. Sulloway: Freud, a lélek biológusa. Túl a pszichoanalitikus legendán. Bp., 1987.; Jean-Paul Sartre: Freud. Bp.,

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old.

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old. 184 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK 2012 A Magyar Tudomány 2012. novemberi számának melléklete 1 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 173. évfolyam 2012/11. szám, melléklet A jelöltek névsora

Részletesebben

Gáspár Csaba László. Rövid tudományos életrajz

Gáspár Csaba László. Rövid tudományos életrajz Gáspár Csaba László Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: cslgaspar@gmail.com Személyes adatok: Budapesten születtem 1956. május 1.-én Végzettség: 1975 1978 Pénzügyi és Számviteli F ıiskola Szervezési

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Budapest, 1996. május 25.

Budapest, 1996. május 25. Szakmai önéletrajz 1971-ben végeztem az ELTE Bölcsészkar magyar-történelem szakán. Emellett vendéghallgatóként látogattam a filozófia szak óráit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

Istituto Italiano di Cultura di Budapest

Istituto Italiano di Cultura di Budapest s e t t e m b r e / o t t o b r e s z e p t e m b e r / o k t ó b e r S t a g i o n e i t a l i a n a 2 0 1 4 O l a s z É v a d 2 0 1 4 CALENDARIO Settembre/Ottobre 2014 Settembre pagina 2 PORTE APERTE

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Kormos József. Nevelésfilozófia

Kormos József. Nevelésfilozófia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kormos József Nevelésfilozófia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-083-2 Budapest, 2012.

Részletesebben

Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz

Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz Iskolai végzettsége Janus Pannonius Tudományegyetem, Tanárképző Kar, magyar-művészettudomány szakos középiskolai tanár, 1989. Tudományos minősítés 1989: Pro Scientia

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 3. Szerkesztette Bolla Kálmán Bolla Kálmán, szerk. Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 BENCZE LÓRÁNT... 4 FÖLDI ÉVA...37 GULYA JÁNOS...53 HAVAS FERENC...91

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ZVOLENSZKY ZSÓFIA

ÖNÉLETRAJZ ZVOLENSZKY ZSÓFIA ÖNÉLETRAJZ ZVOLENSZKY ZSÓFIA cím: ELTE BTK Filozófia Intézet, Logika Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i. telefon/fax: 1/485 5245, e-mail: zvolenszky@elte.hu, http://phil.elte.hu/zvolenszky MUNKAHELY

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben