MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II."

Átírás

1 MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II. Szakkönyvek, szakirodalom február

2 TARTALOMJEGYZÉK kézikönyvek 1. Akadémiai helyesírási szótár 2. Akadémiai magyar szinonimaszótár 3. Keresztyén bibliai lexikon 4. Magyar értelmező kéziszótár 5. Magyar művelődéstörténeti lexikon XI. 6. Magyar művelődéstörténeti lexikon XII. 7. A magyar nyelv nagyszótára 8. Magyarországi politikai pártok lexikona 9. Nyelvművelő kéziszótár 10. A szimbólumok üzenete 11. A tudományok nagykönyve 12. Világörökségek enciklopédiája 13. Bódi Zoltán: Infoszótár 14. Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája 15. Halász Előd: Akadémiai magyar - német kéziszótár 16. Halász Előd: Akadémiai német - magyar kéziszótár 17. Magay Tamás: Angol - magyar kéziszótár 18. Magay Tamás: Magyar - angol kéziszótár 19. Nagy Gábor, O.: Magyar szólások és közmondások 20. Rózsaligeti László: Magyar olimpiai lexikon Tótfalusi István: Magyarító szótár orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek 1. Az ember anatómiájának atlasza 2. Felnőttoktatás a cukorbetegségről 3. Banai Valéria: Gyógynövény - és drogismeret 4. Feldmár András: Szabadíts meg a gonosztól! 5. Fromm, Erich: Utak egy egészséges társadalom felé

3 6. Hensel, Wolfgang: Melyik ez a gyógynövény? 7. Jókai Mária: Népi gyógymódok és tisztálkodási szokások 8. Lajos Péter: Dadogásról - mindenkinek 9. Mérei Ferenc: Gyermeklélektan 10. Mérei Ferenc: A Rorschach-próba 11. Punset, Eduardo: A lélek az agyban van 12. Schuster, Martin: Hogyan győzzük le kreatívan félénkségünket? 13. Szatmáry Zoltán: Csernobil természet- és társadalomtudományi szakkönyvek 1. Magyar művelődéstörténet 2. Magyar világ, tudós világ 3. Szóbeli befolyásolás 4. Világföldrajz 5. Világtörténet 6. Aronson, Elliot: Columbine után 7. Berne, Eric: Emberi játszmák 8. Bolberitz Pál: Hit és tudomány 9. Bowker, John: A világ vallásai 10. Böjte Csaba: Iránytű a végtelenhez 11. Böszörményi Géza: Recsk, Buda Béla: Az elme gyógyítása 13. Csányi Vilmos: Fékevesztett evolúció 14. Csépe Valéria: Az olvasó agy 15. Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek 16. Fromm, Erich: A szeretet művészete 17. Habermas, Jürgen: A kommunikatív cselekvés elmélete 18. Hawking, Stephen W.: A mindenség elmélete 19. Hawking, Stephen W.: A nagy terv 20. Heinrich, Dieter: Föld : természetföldrajz 21. Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról

4 22. Kósa László: Művelődés, egyház, társadalom 23. Lányi András: Az ember fáj a földnek 24. Luhmann, Niklas: Ökológiai kommunikáció 25. Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége 26. Mezősi Gábor: Magyarország természetföldrajza 27. Pulay Gyula: Tekintély és szabadság a nevelésben és a vezetésben 28. Rainer M. János: Bevezetés a kádárizmusba 29. Ratzinger, Joseph Benedek (pápa), XVI.: Örömötök szolgái 30. Ratzsch, Del: Miből lesz a tudomány? 31. Reiman István: Matematika 32. Romsics Ignác: A 20. század rövid története 33. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig 34. Tomka Miklós: Egyház a társadalomban 35. Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába 36. Voigt Vilmos: A vallás megnyilvánulásai 37. Wilson, Timothy D: Ismeretlen önmagunk

5 kézikönyvek 5 kézikönyvek 1. Akadémiai helyesírási szótár Akadémiai helyesírási szótár / [szerk. Bárány Margit]. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. ; 21 cm ISBN kötött : 7860,- Ft nyelvészeti szótár Mt.: Bárány Margit (szerkesztő) T31403 Raktári jelzet: K 25.1 O34647 Raktári jelzet: P 21 Gyorsan változó világunkban anyanyelvünk is részese a folyamatoknak, maga is változik, fejlődik, új kifejezésekkel gazdagodik, ezért fontosnak tartjuk, hogy friss, a korábbiaknál jóval bővebb szóállománnyal rendelkező kiadvánnyal segítsük a helyes írásmód használatát. A szójegyzék A magyar helyesírás szabályai című mű szabályain alapul, de a legfőbb szempont a minél nagyobb szóanyag bemutatása volt. Arra törekedtünk, hogy aki kézbe veszi a kötetet, minél több szó helyes írásmódját találja meg. A Magyar helyesírási szótár című alapművet jelen kiadványunk nem váltja ki, nem is ez volt a szándékunk: egy viszonylag nagy szólistával, a szavakhoz kapcsolt információk (elválasztás, kivételek) nélkül kívánunk gyors és használható segítséget nyújtani a magyar szavak helyesírásához.(libri.hu) 2. Akadémiai magyar szinonimaszótár Akadémiai magyar szinonimaszótár = Dictionary of Hungarian synonyms / [főszerk. O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva]. 2. átd. kiad. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. ; 21 cm ISBN kötött : 4686,- Ft nyelvészeti szótár Mt.: Nagy Gábor, O. (főszerkesztő). Ruzsiczky Éva (főszerkesztő) T31336 Raktári jelzet: K 25.1 O34631 Raktári jelzet: P Keresztyén bibliai lexikon Keresztyén bibliai lexikon / szerk. Bartha Tibor. 2. kiad. Budapest : Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója. 2 db ; 25 cm ISBN kötött vallás, lexikon Mt.: Bartha Tibor (szerkesztő) 1. [köt.], A - J p. ISBN : 2176,- Ft 2. [köt.], K - Zs p. ISBN : 2925,- Ft T Raktári jelzet: K 20 A Bartha Tibor által szerkesztett, két kötetes, a református egyház gondozásában megjelent Keresztyén bibliai lexikon összesen mintegy kétezer-ötszáz-háromezer szócikket tartalmaz. Szerzőgárdája református szellemben dogozta fel a bibliatudomány különböző területeinek legfrissebb eredményeit, ügyelve a bibliai szöveg eredeti-történeti jelentésére éppúgy, mint lelki-prófétikus dimenzióira is. Szerkezetét, a szócikkek felépítését tekintve alapvetően nem tér el sem a hasonló célú művektől, sem az előzménynek tekintett, 1931-ben Budapesten megjelent Bibliai lexikontól. Betűrendben találhatók meg a Biblia szövegében szereplő személy- és földrajzi nevek, tárgyi és elvont fogalmak, továbbá a Bibliával kapcsolatos egyéb kifejezések, mint például Ásatások, Formatörténet stb.

6 kézikönyvek 6 4. Magyar értelmező kéziszótár Magyar értelmező kéziszótár / főszerk. Pusztai Ferenc. 2. átdolg. kiad. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. ; 28 cm ISBN kötött : 7049,- Ft szótár Mt.: Pusztai Ferenc (főszerkesztő) T31382 Raktári jelzet: K 25.1 O34633 Raktári jelzet: P 21 A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete és az Akadémiai Kiadó közösen készítette el a Magyar értelmező kéziszótár új kiadását, mely az évtizedekig sikeres első kiadáson alapszik, azonban ennek címszóanyagát és szójelentéseit teljesen átdolgozták, bővítették és modernizálták a szerkesztők. A szókészlet tartalmazza a határon túli magyarság által használt szavakat is, területi megjelöléssel ellátva. A Magyar értelmező kéziszótár az első olyan szótár Magyarországon, amely a Magyar Nemzeti Szövegtár adatai alapján eligazítást ad az olvasónak, hogy címszavai milyen gyakran fordulnak elő a magyar nyelvben. A szótári szavak helyesírása megfelel a magyar helyesírási szabályoknak. 5. Magyar művelődéstörténeti lexikon XI. Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest : Balassi Kiadó. 12 db ; 25 cm ISBN X kötött művelődés, történelem, lexikon Mt.: Kőszeghy Péter (főszerkesztő) 11. [köt.], Széchényi - teuton lovagrend p. : ill. Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest : Balassi Kiadó. 12 db ; 25 cm ISBN X kötött művelődés, történelem, lexikon Mt.: Kőszeghy Péter (főszerkesztő) ISBN kötött : 3735,- Ft T31365 Raktári jelzet: K 20 A Magyar művelődéstörténeti lexikon a középkor és a kora újkor századainak művelődéstörténeti vonatkozásait tárja elénk a honfoglalástól a 18. századig a művészetek, valamint az irodalom-, zene-, a filozófia-, a nyelv-, az orvostudomány-, az egyház-, a technika- és a gazdaságtörténet területeit érintve, a szócikkek alfabetikus sorrendjében. 6. Magyar művelődéstörténeti lexikon XII. Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest : Balassi Kiadó. 12 db ; 25 cm ISBN X kötött művelődés, történelem, lexikon Mt.: Kőszeghy Péter (főszerkesztő) 12.[köt.], Teutsch - vízjel p. : ill. ISBN kötött : 5174,- Ft T31366 Raktári jelzet: K 20 A Magyar művelődéstörténeti lexikon a középkor és a kora újkor századainak művelődéstörténeti vonatkozásait tárja elénk a honfoglalástól a 18. századig a művészetek, valamint az irodalom-, zene-, a filozófia-, a nyelv-, az orvostudomány-, az egyház-, a technika- és a gazdaságtörténet területeit érintve, a szócikkek alfabetikus sorrendjében.

7 kézikönyvek 7 7. A magyar nyelv nagyszótára A magyar nyelv nagyszótára / [főszerk. Ittzés Nóra] ; [közread.a] Magyar Tudományos Akadémia. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet. 4 db ; 25 cm ISBN kötött nyelvművelés, szótár Mt.: Ittzés Nóra (főszerkesztő). Magyar Tudományos Akadémia (közreadta) 1. [köt.], Segédletek p. ISBN : 7476,- Ft 2. [köt.], A - azsúroz p. ISBN : 8978,- Ft 3. [köt.], B - bes p. ISBN : 5607,- Ft 4. [köt.], Besz - by p. ISBN : 5607,- Ft T Raktári jelzet: K éve döntött a Magyar Tudós Társaság a Nagy magyar szókönyv elkészítéséről, azonban több kezdeményezés után 1985-ben indult meg a most megjelenő modern nagyszótár adatgyűjtése, mégpedig adatbázisként használható, elektronikusan rögzített szövegtest összeállításával. A 18 kötetesre tervezett, 110 ezer címszót tartalmazó monumentális vállalkozás történeti jellegű értelmező szótár, nem csupán a mai nyelv szókészletét dolgozza fel, hanem az elmúlt kb. 230 év szókincséből merít. Az irodalmi és köznyelv mellett az archaikussá vált szavak, a csoport- és rétegnyelvek, a szleng, a nyelvjárások, de a szaknyelvek köréből is merít, s egyik különlegessége, hogy e szaknyelvi szavak jelentésrétegeinek elemzését a szakterület kiváló képviselői lektorálták. 8. Magyarországi politikai pártok lexikona Magyarországi politikai pártok lexikona : ( ) / főszerk. Vida István. Budapest : Gondolat Kiadó. 3 db ; 24 cm kötött szaklexikon, politika Mt.: Vida István (főszerkesztő) 1. köt., Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok / szerk. Izsák Lajos [et al.] p. ; 24 cm ISBN : 3885,- Ft Mt.: Izsák Lajos (szerkesztő). Jónás Károly (szerkesztő). Kovács Tamás (szerkesztő). Réfi Attila (szerkesztő). Sziklai István (szerkesztő) T31371 Raktári jelzet: K 20 A magyarországi politikai pártok történetét feldolgozó lexikon első kötete több mint háromszázötven, 1846 és 2010 között létrehozott politikai formációval ismertet meg. A parlamenti párt fogalmát tágan értelmező kiadványba mindazon szervezetek bekerültek, amelyek az országgyűlési választásokon legalább egy jelöltet állítottak, amelyeket parlamenti képviselők hoztak létre vagy parlamentbe bejutott pártokkal kötöttek szövetséget.

8 kézikönyvek 8 9. Nyelvművelő kéziszótár Nyelvművelő kéziszótár / szerk. Grétsy László, Kemény Gábor. Budapest : Tinta Könyvkiadó, p. ; 26 cm. (A magyar nyelv kézikönyvei ; 9.) Bibliogr.: p ISBN kötött : 3742,- Ft nyelvészeti szótár Mt.: Grétsy László (szerkesztő). Kemény Gábor (szerkesztő) T31375 Raktári jelzet: K 25.1 O34637 Raktári jelzet: P 21 Több mint másfél évtizede, 1996 áprilisában jelent meg első ízben a Nyelvművelő kéziszótár. A kétkötetes Nyelvművelő kézikönyv (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980, 1985) nagyközönség számára készült szótári változataként összeállított mű célja szerint rövid, tömör, de árnyalt szócikkekben kívánta eligazítani a nagyközönséget a magyar nyelv használatának legfontosabb kérdéseiben, eloszlatva a nyelvi babonákat. A nagy szakmai sikert aratott első kiadás most felújított, átdolgozott változatban, de ugyanolyan szakmai minőséggel kerül az olvasók kezébe. 10. A szimbólumok üzenete A szimbólumok üzenete : a jogi kultúra jelképei : eljárások, szokások, formák és tárgyak / szerk. Mezey Barna. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, p. ; 25 cm. (ELTE Jogi Kari tudomány ; 14.) Bibl.: p ISBN kötött : 4350,- Ft jog, jogelmélet Mt.: Mezey Barna (1953-) (szerkesztő) T31388 Raktári jelzet: Z 347 A magyar jogtörténet harmincnyolc jeles képviselője által írott, Mezey Barna által szerkesztett kötet - az ELTE Államés Jogtudományi Karának koordinálásával - egy egészen speciális szakterület, a jogi és hatalmi szimbolika legújabb eredményeit foglalja össze. A tanulmányok azokról a szimbólumokról, rituálékról és ceremoniális szokásokról szólnak, a hűbéri uralmak korától napjainkig, amelyek át- és átszövik a történelmet és a ma hétköznapjait egyaránt. 11. A tudományok nagykönyve A tudományok nagykönyve : a természettudományok titokzatos világa : matematika, fizika, csillagászat, biológia, kémia, geológia, orvostudomány / főszerk. Allan R. Glanville. Budapest : Kossuth Kiadó, p. : ill. ; 33 cm ISBN kötött : 9675,- Ft természettudomány Mt.: Glanville, Allan R. (szerkesztő) T31344 Raktári jelzet: K 18 Amint a kisgyerekek mindenre nyitott, befogadó kíváncsiságát, rácsodálkozásuk örömét porral lepik be az iskolai reál tantárgyak, úgy tűnik el belőlünk (kevés kivétellel) a természettudományok iránti érdeklődés és nyitottság. Ezt az óriási veszteségét igyekszik helyrehozni, pótolni, érdeklődésünket újra felkelteni ez a csodaszép album, a tudományosismeretterjesztő műfaj kiválósága, amelynek szerzőgárdája egyrészt azt a célt tűzte ki, hogy visszahódítsa az olvasókat a tudományok tiszteletéhez, szeretetéhez, másrészt, hogy rávilágítson arra, hogy elmélet és gyakorlat, száraz diszciplína és a mindennapi élet - egy.

9 kézikönyvek Világörökségek enciklopédiája Világörökségek enciklopédiája : 911 kulturális és természeti világörökségi helyszín az UNESCO listájáról. Budapest : Kossuth Kiadó, XVI, 528 p. : ill. ; 30 cm kötött : 8992,- Ft enciklopédia T31343 Raktári jelzet: K 18 Az UNESCO 1978 óta védi a világ legfontosabb természeti és épített örökségeit. Jelen gazdagon illusztrált enciklopédia összesen kilencszáztizenegy védettség alatt álló értéket mutat be a világ minden tájáról. 13. Infoszótár Bódi Zoltán Infoszótár : informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata / Bódi Zoltán. Budapest : Tinta Könyvkiadó, p. : ill. ; 21 cm. (Az ékesszólás kiskönyvtára ; 13.) ISBN fűzött : 1117,- Ft informatika T Raktári jelzet: P O Raktári jelzet: P 81 Mostanra a számítástechnikai eszközök, az informatika teljesen átitatta mindennapjainkat, használatuk gyakorlatilag kikerülhetetlen. Ennek okán nemcsak ajánlatos, de egyenesen szükséges tisztában lenni a területhez tartozó szakkifejezésekkel. Ehhez nyújt praktikus segítséget ez a speciális szótár, amely a napjainkban gyakran, széles körben előforduló informatikai fogalmakat magyarázza 14. Családnevek enciklopédiája Hajdú Mihály Családnevek enciklopédiája : leggyakoribb mai családneveink / Hajdú Mihály. Budapest : Tinta Könyvkiadó, p. ; 24 cm. (A magyar nyelv kézikönyvei ; 17.) Bibliogr.: p. [517]-523. ISBN kötött : 3742,- Ft magyar nyelv, enciklopédia T31327 Raktári jelzet: K 18 Családneveink, melyek Európában egyedülállóan vezetéknévként használatosak, több évszázadra visszanyúló kialakulását tárja föl a vaskos enciklopédia nyelvész szerzője. Hajdú Mihály, az ELTE BTK emeritus professzora, több mint ötven éves névtudományi, névtörténeti kutatómunkáját számos könyv és monográfia jelzi. Jelen műve - szerves egységet alkotva a sorozat legutóbbi kötetével - mintegy összefoglalása a családneveinkkel kapcsolatos ismereteknek.

10 kézikönyvek Akadémiai magyar - német kéziszótár Halász Előd Akadémiai magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. Budapest : Akadémiai Kiadó, XLIV, 819, XVI p. ; 25 cm ISBN kötött : 5710,- Ft szótár Mt.: Földes Csaba (társszerző). Uzonyi Pál (társszerző) T31331 Raktári jelzet: K 25.3 A neves szótáríró-trió által közreadott magyar-német kéziszótár hasznos segítség lehet minden nyelvtanulónak, legyen akár kezdő, akár haladó szinten. Az elsősorban a mindennapok általános szókincsére (valamint félszáz tudományág közismertebb kifejezéseire) épülő kiadvány ötvenegyezer címszót tartalmaz, amelyet száznegyvenkilencezer ekvivalens és közel negyvenezer példamondat gazdagít. A keresőtáblával és elektronikus szótárverzióval kísért szótárban olyan extrákat is megtalálhatunk, mint a nyelvtanulást könnyíteni hivatott kommunikációs segédlet, továbbá a hivatalos- és magánlevél vázlatok, és sms példák, életrajzi, pályázati és apróhirdetési minták, kiegészítve a legújabb helyesírási szabályokkal. 16. Akadémiai német - magyar kéziszótár Halász Előd Akadémiai német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. Budapest : Akadémiai Kiadó, LII, 967, XVI p. ; 25 cm ISBN kötött : 5710,- Ft szótár Mt.: Földes Csaba (társszerző). Uzonyi Pál (társszerző) T31332 Raktári jelzet: K 25.3 Minden németül tanulónak ajánlható az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő német-magyar kéziszótár, amely a hétköznapokban használatos szavak, kifejezések mellett ötven tudományág legfontosabb terminusait is tartalmazza - összesen hatvanháromezer címszót, kiegészítve negyvenezer példamondattal, több mint száznyolcvanezer jelentésváltozattal. A szótár hatékonyabb használatát speciális keresőtábla, felhasználóbarát szerkezet és internetes szótárhasználati hozzáférés segíti. Újdonság a mellékelt kommunikációs segédlet, hivatalos- és magánlevélminták, életrajz- és pályázati minták, apróhirdetés-sablonok, valamint az új helyesírási szabályok összefoglalása. 17. Angol - magyar kéziszótár Magay Tamás Angol - magyar kéziszótár = English - hungarian dictionary / Magay Tamás, Országh László. Budapest : Akadémiai Kiadó, [18], 1336 p. ; 25 cm ISBN kötött : 5899,- Ft szótár Mt.: Országh László (társszerző) T31333 Raktári jelzet: K 25.3 A mű a Klasszikus Nagyszótárak sorozatban megjelent Angol-magyar nagyszótár anyagára épül csökkentett címszóanyaggal, de még így is több mint hatvanezer címszó és negyvenezer idiomikus szókapcsolat leírását tartalmazza, emellett vonzatos kifejezéseket, szófordulatokat, példamondatokat, angol nyelvterületen használatos szólásokat, közmondásokat. Országh László klasszikus kéziszótárának új kiadása kapcsán nemcsak a szóanyagot frissítették fel, hanem szerkezeti újításokat is bevezettek: nagy számban kerültek külön címszóként felvételre az összetételek, valamint külön szócikket alkotnak az egyes szavak eltérő szófajú jelentései

11 kézikönyvek Magyar - angol kéziszótár Magay Tamás Magyar - angol kéziszótár = Hungarian - english dictionary / Magay Tamás, Országh László. 4. átd. kiad.. Budapest : Akadémiai Kiadó, [20], 1268, [40] p. ; 25 cm ISBN kötött : 5899,- Ft szótár Mt.: Országh László (társszerző) T31334 Raktári jelzet: K 25.3 Átdolgozott változatban vehetik kézbe az olvasók a szótár-műfajban immár klasszikusnak számító Magay-Országh-féle kéziszótár új, negyedik kiadását. A hétköznapokban beszélt nyelv szókincse alapján összeállított, hatvanezer címszót, kilencvenezer szótári adatot, számos nyelvtani információt tartalmazó kiadvány használatát megkönnyítendő, a kifejezések, példamondatok és a jelentésváltozatok számai pirossal lettek kiemelve. Egyes szócikkeket pedig, szintén piros hátterű szövegdobozokban elhelyezett különféle nyelvi (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, kiejtési) tanácsok követnek. 19. Magyar szólások és közmondások Nagy Gábor, O. Magyar szólások és közmondások / O. Nagy Gábor. 11. kiad. [Budapest] : Akkord Kiadó, , [3] p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN kötött : 3143,- Ft nyelvművelés, szólás, közmondás T31328 Raktári jelzet: K 25.1 A magyar irodalomban gazdag hagyománya van a közmondások gyűjtésének, egyebek között Baróti Szabó Dávid, Dugonics András, Ballagi Mór, Erdélyi János és Margalits Ede adtak közre kisebb-nagyobb közmondásgyűjteményeket. Ez a kötet azonban mindegyiknél gazdagabb: mintegy húszezer szólást és közmondást ölel fel. Nem lép fel a teljességre törekvés amúgy is lehetetlen igényével: erősen megrostálja mindenekelőtt a durva, obszcén vagy argotikus kifejezéseket tartalmazókat, azután a tulajdonnevet tartalmazó, eredetileg helyi adomával kapcsolatosakat. 20. Magyar olimpiai lexikon Rózsaligeti László Magyar olimpiai lexikon : ötkarikás érmeseink / Rózsaligeti László. Budapest : Corvina Kiadó Kft., p. : ill. ; 25 + CD-ROM mell. ISBN kötött : 3728,- Ft szaklexikon, sport T31402 Raktári jelzet: K 20 Rózsaligeti László olimpiai sportlexikonának aktuális kiadása a 2012-es londoni nyári játékokon szerzett tizennyolc éremnek köszönhetően újabb nevekkel gazdagodhatott. Immár közel 700 személy életrajzát, száztizenhat év magyar olimpiai történelmének eredményeit, kiemelkedő személyiségeit találhatjuk meg a szerző átdolgozott és kibővített lexikonában. A alfabetikus sorrendben szereplő fekete-fehér fotókkal illusztrált szócikkekből az olimpiai érmesek születési idejére, családjára, tanulmányaira, sportpályafutására, illetve jelenlegi foglalkozására vonatkozó adatok tudhatók meg. A függelékben a magyar érmesek időrendben, olimpiák és sportágak szerinti csoportosításban közölt listájával, valamint a nyári játékok országok szerint összesített éremtáblázataival egészül ki a kötet, amelyhez ezúttal CD-melléklet is társul, több ezer fényképpel, több száz táblázattal, interaktív térképpel és korabeli sajtószemelvényekkel.

12 kézikönyvek Magyarító szótár Tótfalusi István Magyarító szótár : idegen szavak magyarul / Tótfalusi István. Budapest : Tinta Könyvkiadó, p. ; 25 cm. (A magyar nyelv kézikönyvei ; 20.) Bibliogr.: p ISBN kötött : 2993,- Ft nyelvészeti szótár T31315 Raktári jelzet: K 25.1 O34636 Raktári jelzet: P 21 A kiváló szótárszerző újabb munkája átmenet az idegen szavak szótára és a szinonimaszótár közt. Célja, hogy a magyar nyelvhasználók olyan kézikönyvet kapjanak kézhez, amelyben megtalálják az egyes idegen szavak helyett használható magyar szinonimákat. A szótárnak nem célja az eredeti jelentés megadása, éppen ezért az olyan közkeletű idegen szavak, amelyek jelentése csak összetett fogalmi meghatározással adható vissza (pl. molekula) nem szerepelnek a szótárban.

13 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek 13 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek 1. Az ember anatómiájának atlasza Az ember anatómiájának atlasza / szerk. Kiss Ferenc, Szentágotai János. 85. átdolg. kiad. Budapest : Medicina Könyvkiadó Zrt., db ; 30 cm ISBN kötött : 42000,- Ft anatómia Mt.: Kiss (szerkesztő). Szentágotai János (szerkesztő) 1. köt., Csontvázrendszer, izületrendszer, izomrendszer, keringési rendszer, perifériás idegrendszer, szív. 414 p. : ill. ISBN köt., Zsigertan, nyirokrendszer, belső elválasztású mirigyek, idegrendszer, érzékszervek, kültakaró. 425 p. : ill. ISBN T Raktári jelzet: F 3.1 O Raktári jelzet: Fh 2 Közel hatvan évvel ezelőtt látott napvilágot ez a terebélyes, medikusok, gyakorló orvosok, sőt, a téma iránt mélyebben érdeklődő laikusok számára is ajánlható, praktikus jelentősége mellett a maga nemében tudománytörténeti különlegességnek számító anatómiai atlasz, amely a szakterülettel kapcsolatos részletes tudnivalókat tartalmazza elsősorban az igen részletes, fekete-fehér és színes szemléltető ábrák kifejező erejére támaszkodva. A kiadvány logikusan épülő szerkezete nem sokat változott az eredeti változathoz képest, leszámítva, hogy az egykori háromkötetes mű ezúttal két részbe sűrítve látott napvilágot. 2. Felnőttoktatás a cukorbetegségről Felnőttoktatás a cukorbetegségről / szerk. Somogyi Anikó, Rosta Klára. Budapest : Medicina Könyvkiadó Zrt., p. : ill. ; 24 cm Bibliogr. fejezetenként ISBN fűzött : 1875,- Ft diabetes mellitus, betegoktatás Mt.: Somogyi Anikó (szerkesztő). Rosta Klára (szerkesztő) T31314 Raktári jelzet: F 12.7 O34632 Raktári jelzet: Fh 36 A könyv a cukorbetegséggel összefüggő oktatási, ismeretátadási és társadalmi kérdések néhány szempontját mutatja be. Az összeállítás olyan tudományos ülés anyagának feldolgozásával született, amely úttörő feladatot vállalt. Olyan kérdéseket vetett fel és azokra olyan válaszokat adott, amelynek felismerésére, mérlegelésére mindannyian készek kell, hogy legyünk. Meg kell értenünk azokat a különleges szempontokat, amelyek az idült betegségben szenvedőket és a környezetet érintik. (medicina.hu)

14 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek Gyógynövény - és drogismeret Banai Valéria Gyógynövény - és drogismeret / Banai Valéria. 3. kiad. Budapest : Műszaki Kiadó, : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN fűzött : 2962,- Ft gyógynövények O34629 Raktári jelzet: Fh 1 Tankönyv a következő szakképesítések számára: drog- és toxikológiai technikus. (libri.hu) 4. Szabadíts meg a gonosztól! Feldmár András Szabadíts meg a gonosztól! / Feldmár András. Budapest : Jaffa Kiadó, p. ; 21 cm ISBN kötött : 2205,- Ft pszichoterápia, lélektan T31386 Raktári jelzet: F 16.1 Feldmár András külön fogalom a kortárs pszichológia palettáján: pályafutása kezdete óta más utakat jár, ellenezve a hagyományos diagnózis, terápia és gyógyszeres kezelés módszereit. Szakmai hitelét megkérdőjelezhetetlenné teszi, hogy a gyakorlat őt igazolja - pszichotikus betegek számára kidolgozott sajátos gyógymódjával látványos eredményeket ért el. 5. Utak egy egészséges társadalom felé Fromm, Erich Utak egy egészséges társadalom felé : szociálpszichológiai vizsgálódás / Erich Fromm. Budapest : Napvilág Kiadó, p. ; 21 cm. (Társtudomány) Eredeti cím: The sane society. - Bibliogr.: p ISBN fűzött : 2399,- Ft egészségpolitika, egészségi állapotot befolyásoló tényezők, egészségi állapot, társadalmigazdasági tényezők T31330 Raktári jelzet: S 4.2 O34626 Raktári jelzet: P 71 A neofreudizmus vezéralakjának eredetileg halála évében, 1980-ban jelent meg jelen kötete a tizenöt évvel korábban született Menekülés a szabadság elől, valamint Az önmagáért való ember című művei folytatásának is tekinthető. A szerző itt mutatja be átfogóan és rendszerszerűen humanista pszichoanalízisét. Fromm szerint az élet a huszadik századi demokráciában sok szempontból csak egy másfajta menekülés a szabadság elől. Ennek a könyvnek a nagy része ezt az újfajta jelenséget elemzi, melynek középpontjában az elidegenedés fogalma áll.

15 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek Melyik ez a gyógynövény? Hensel, Wolfgang Melyik ez a gyógynövény? / Wolfgang Hensel ; [ford. Imre Ferenc]. Budapest : Mérték Kiadó, p. : ill., színes ; 20 cm ISBN fűzött : 3600,- Ft gyógynövény Mt.: Imre Ferenc (fordította) T31383 Raktári jelzet: Z O34628 Raktári jelzet: Fh 1 A környezetünkben élő növényvilág iránt érdeklődő természetjáróknak és -szeretőknek ajánlható ez a speciális növényhatározó, amely a közép-európai flórából a gyógyhatással bíró fajokat mutatja be. A háromszázötven tömör, lényegre törő ismertetőn belül az adott faj által hozott virágzathoz rendelt színkulcs, valamint piktogramok segítik az eligazodást, tájékozódást, megszabva egyúttal a kötet szerkezetét is: a leírások (amelyek rövid fajjellemzést, felhasználási javaslatokat tartalmaznak) aszerint lettek fejezetekbe rendezve, hogy a gyógynövény piros, fehér, kék, sárga vagy netán zöld virággal rendelkezik-e. 7. Népi gyógymódok és tisztálkodási szokások Jókai Mária Népi gyógymódok és tisztálkodási szokások / Jókai Mária. Budapest : AB-ART Kiadó, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 1364,- Ft természetgyógyászat T31401 Raktári jelzet: F 30 A szerző több évtizedes zoboraljai néprajzi gyűjtéseit adja közre könyvsorozatában, amelynek ötödik, tematikus kötete a népi gyógymódokat és tisztálkodási szokásokat írja le. A karcsú kötet egy fejezetei élén a szerző röviden összefoglalja az adott témával kapcsolatos ismereteket, majd adatközlőinek adja át a szót. A népi gyógyászatról szóló első fejezetben a gyógymódok, receptek leírása mellett szó esik többek között a boszorkányságról, rontásokról, betegségekhez kapcsolódó hiedelmekről és babonákról, az állatok gyógyításáról. A kötet második része külön-külön foglalkozik a test, a ruházat és a ház tisztán tartásához kapcsolódó feladatokkal és szokásokkal. 8. Dadogásról - mindenkinek Lajos Péter Dadogásról - mindenkinek / Lajos Péter. 2. jav. kiad. Budapest : Pont Kiadó, p. ; 20 cm Bibliogr.: p ISBN fűzött : 2400,- Ft gyógypedagógia T31389 Raktári jelzet: F 16.3 Démoszthenész óta foglalkoztatja az emberiséget a dadogás jelensége, pszichológusok és pedagógusok hada dolgozott és dolgozik azon, hogy megfejtse, mi okozza a dadogást. Lajos Péter kis kötetében részben ismerteti a különböző magyarázó elméleteket, részben maga is ad egy lehetséges választ a kérdésre. Mindenekelőtt áttekintést nyújt a jelenség tüneteiről és kialakulásának magyarázatairól, majd a dadogás gyakoriságáról, előfordulásának időpontjairól, életkori és nembeli sajátosságairól olvashatunk.

16 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek Gyermeklélektan Mérei Ferenc Gyermeklélektan / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes. 15. kiad. Budapest : Medicina Könyvkiadó Rt., p., [52] t. : ill., részben színes ; 20 cm Bibliogr.: p ISBN fűzött : 2701,- Ft gyermeklélektan Mt.: Binét Ágnes, V. (szerző) T31323 Raktári jelzet: F 15.6 O34635 Raktári jelzet: Fh 29 Az ember pszichikus fejlődésén belül a leginkább feltárt időszak a gyermekkor. Ennek a kornak mintaszerűen átfogó ismertetését adják a szerzők. Saját kutatómunkájukra, gyakorlati tapasztalatuk mellett a nemzetközi vizsgálatokra és kísérletekre támaszkodnak. A könyv nagy jelentőségű munka, s ez elsősorban abból adódik, hogy a hagyományostól eltérő szerkezeti felépítést és tartalmi megközelítést választottak a szerzők. Nem a gyermekkoron belüli szakaszok pszichikus jelenségeinek leírására vállalkoztak, hanem ezen jelenségek, történések változásainak, fejlődésének nyomon követésére. 10. A Rorschach-próba Mérei Ferenc A Rorschach-próba / [Mérei Ferenc] ; [közrem. Fischer Eszter, Gerő Zsuzsa]. Budapest : Medicina Könyvkiadó Rt., p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN kötött pszichológia Mt.: Fischer Eszter (közreműködő). Gerő Zsuzsa (közreműködő) T31347 Raktári jelzet: Z O31071 Raktári jelzet: Fh ben tette közzé Hermann Rorschach tintafoltokkal végzett kísérlete eredményeit, és azóta a pszichológia és a pszichiátria személyiségvizsgálataiban a legtöbbet használt és a legkomplexebb eljárásként vált ismertté a róla elnevezett Rorschach-teszt. Mérei Ferenc 1937-től kezdve alkalmazta a módszert, és szélesítette értelmezési lehetőségeit között öt kötetben, sokszorosított formában már megjelent a mű, amely most összesített formában, függelékkel kiegészítve lát ismét napvilágot. 11. A lélek az agyban van Punset, Eduardo A lélek az agyban van / Eduardo Punset. Budapest : Európa Könyvkiadó, p. : ill. ; 21 cm. (Európa tudományos diákkönyvtár) Bibl.: p ISBN kötött : 700,- Ft pszichiátria T31322 Raktári jelzet: F 16 Megtévesztő is, meg nem is egyszerre a kötet címe: mivel a "lélek" szó kiemelten szerepel benne, joggal számíthatnánk valamilyen pszichológiai jellegű írásra. A valódi hangsúly azonban ezúttal az eggyel hátrébb szereplő "agy" kifejezésen van - a szerző valójában a neurológia és az azzal szoros összefüggésben álló pszichiátria területét, és vázlatos történetét mutatja be érdeklődő olvasóinak, középiskolás diákoktól felnőttekig.

17 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek Hogyan győzzük le kreatívan félénkségünket? Schuster, Martin Hogyan győzzük le kreatívan félénkségünket? : tanácsadó / Martin Schuster. Budapest : Medicina Könyvkiadó Zrt., p. : ill. ; 21 cm Bibl.: p ISBN fűzött : 1185,- Ft pszichiátria T31313 Raktári jelzet: F 16.1 A félénkség számos élethelyzetben lehet akadálya annak, hogy az effajta gonddal küszködő ember úgy álljon helyt, ahogy társai. E hátrány hatékonyabb leküzdéséhez kíván segítséget nyújtani Martin Schuster, aki kötete első részében a félénkséggel kapcsolatos általános tudnivalókat tekinti át, majd ír arról, hogy miként ismerjük fel félénkségünket és mi módon segítsünk magunkon, melyek a bátorság nyerésének konkrét módjai, és ezeket hogyan alkalmazzuk a különböző társas szituációkban. Az utolsó fejezet témája a félénk gyermek. 13. Csernobil Szatmáry Zoltán Csernobil : tények, okok, hiedelmek / Szatmáry Zoltán, Aszódi Attila. Budapest : Typotex Kiadó, p. : ill. ; 21 cm Bibliogr. fejezetenként ISBN fűzött : 1800,- Ft katasztrófavédelem, vegy- és sugárvédelem Mt.: Aszódi Attila (társszerző) T31387 Raktári jelzet: S Csernobil, az ukrán kisváros közel húsz éve került a köztudatba, mégpedig Pompeihez vagy Hirosimához hasonló tartalommal. A szerzők ezúttal szakemberek, ezért reálisan és szakszerűen ismertetik az atomerőműben április 26-án bekövetkezett robbanások körülményeit.

18 természet- és társadalomtudományi szakkönyvek 18 természet- és társadalomtudományi szakkönyvek 1. Magyar művelődéstörténet Magyar művelődéstörténet / Kósa László. 3. jav. kiad. Budapest : Osiris Kiadó, p. : ill. ; 20 cm. (Osiris tankönyvek) ISBN X kötött : 5174,- Ft művelődéstörténet Mt.: Kósa László (szerkesztő) T31318 Raktári jelzet: Z 008 Magyar művelődéstörténet kizárólag a szűkebb értelemben vett kultúra (tudomány, művészet, vallás stb.) történetére koncentrál. A Kósa László akadémikus szerkesztette, javított kiadásban megjelent összefoglalás lényegesen korszerűbb, hazai vonatkozásban úttörő jellegű művelődéstörténeti szintézis. 2. Magyar világ, tudós világ Vekerdi László Magyar világ, tudós világ : tudománytörténészek és művelődéstörténészek gyűrűjében / Vekerdi László. Budapest : Magyar Tudománytörténeti Intézet, p. ; 24 cm. (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 90.) ISBN fűzött : 3455,- Ft tudománypolitika T31321 Raktári jelzet: Z Vekerdi Lászlónak azokból a magyar vonatkozású tudománytörténeti és művelődéstörténeti írásait olvashatjuk, amelyek nem jelentek meg tanulmányköteteiben a szerző kívánságfa szerint: gyüjtessenek össze kötetekbe szétszórt esszéi, megemlékezései, recenziói, elemző tanulmányai témakörök szerint csoportosításban. (Kaleidoscope) 3. Szóbeli befolyásolás Szóbeli befolyásolás / szerk. Síklaki István. Budapest : Typotex Kiadó, db ; 25 cm. (Társadalmi kommunikáció) kötött : 5848,- Ft nyelvművelés, kommunikáció Mt.: Síklaki István (szerkesztő) 1. [köt.], Nyelv, gondolkodás, kultúra. 346 p. : ill. Bibliogr. fejezetenként ISBN [köt.], Nyelv és szituáció. 322 p. : ill. ISBN T Raktári jelzet: Z 80 A kommunikációelméleti, nyelvészeti, pszichológiai, szociológiai vonatkozású mű az 1990-ben megjelent első kiadás (Síklaky István: A szóbeli befolyásolás alapjai. 1-2.köt. Budapest, Tankönyvkiadó) bővített, átdolgozott változata. A szóbeli befolyásolás, azaz bármely, az interakciós partnerre hatást gyakoroló megnyilatkozás számos szempontból értelmezhető, elemezhető. A kétkötetes válogatás - amelynek szerkesztője két alapvető célt tűzött ki: a kutatás számára lényeges munkák közreadását és a szociálpszichológiai szempontból érdekes alkalmazások bemutatását - neves külföldi szerzők tanulmányait tartalmazza.

19 természet- és társadalomtudományi szakkönyvek Világföldrajz Világföldrajz / főszerk. Tóth József. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. : ill. ; 21 cm. (Akadémiai kézikönyvek) Bibliogr. fejezetenként ISBN kötött : 5355,- Ft földrajz Mt.: Tóth József (szerkesztő) T31335 Raktári jelzet: Z 9 Az Akadémiai Kiadó rendkívül népszerű kézikönyvsorozatának legújabb kötete a hagyományos kézikönyvek mintájára, egységes szerkezetben tárgyalja a világföldrajz rendkívül összetett témakörét. A Tóth József által összeállított kötet egyes fejezeteit mintegy harminc magyar földrajztudós írta, akik valamennyien szakmájuk nemzetközi szinten elismert képviselői. 5. Világtörténet Világtörténet / főszerk. Salamon Konrád. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. : ill. ; 21 cm. (Akadémiai kézikönyvek) Bibliogr.: p ISBN kötött : 5497,- Ft művelődéstörténet, világtörténelem Mt.: Salamon Konrád (szerkesztő) T31316 Raktári jelzet: Z 9 Salamon Konrád az ELTE tanára, számos történelmi témájú kötet és tankönyv szerzője jegyzi szerkesztőként azt a kiadványt, mely - mint az előszóban is olvashatjuk - "a történettudomány jelenlegi eredményeinek alapján egy kötetben foglalja össze az emberiség történetét a kezdetektől a a 20. század végéig". 6. Columbine után Aronson, Elliot Columbine után : az iskolai erőszak szociálpszichológiája / Elliot Aronson. [Budapest] : Ab Ovo Kiadó, p. ; 21 cm Bibl.: p ISBN fűzött : 2137,- Ft pszichológia T31379 Raktári jelzet: Z Tíz évvel ezelőtt Colorado állam Columbine nevű középiskolájában megdöbbentő tragédia történt: az iskola két diákja, Eric Harris, és Dylan Klebold fegyverekkel rontottak az iskola termeibe és tizenkét diákot, valamint egy tanárt lelőttek, majd magukkal is végeztek. A nyomozások során kiderült, hogy a két gyermek már hónapok óta készült az akcióra, amelyet eredetileg sokkal nagyobb szabásúra terveztek, s csupán egy egyszerű elektronikai hiba akadályozta meg az általuk bekészített csőbombák felrobbanását. A világhírű szociálpszichológus 2000-ben megjelent kötete arra próbál választ adni, hogy milyen okok húzódnak meg a coloradói és a hozzá hasonló esetek mögött, és hogyan lehetne megelőzni őket.

20 természet- és társadalomtudományi szakkönyvek Emberi játszmák Berne, Eric Emberi játszmák / Eric Berne. 7. kiad. Budapest : Háttér Kiadó, p. : ill. ; 18 cm. (Lélek kontroll) Eredeti cím: The psychology of human relationships ISBN fűzött : 1822,- Ft pszichológia, pszichiátria O34634 Raktári jelzet: Fh 29 Az amerikai pszichiáter világsikerű könyve sajátos társaslélektani rendszert fejt ki, azon belül is elsősorban az ún. játszmaelmélettel foglalkozik. 8. Hit és tudomány Bolberitz Pál Hit és tudomány : a reménység végtelen útjain / Bolberitz Pál, Freund Tamás. [Budapest] : Éghajlat Könyvkiadó, p. ; 24 cm. (Manréza-füzetek ; 9.) ISBN kötött : 2100,- Ft egyház, vallás Mt.: Freund Tamás (társszerző) T31355 Raktári jelzet: Z 2 A neves katolikus teológus, filozófus, Bolberitz Pál és Freund Tamás nemzetközi hírű agykutató szólalnak meg a kötetben, részint Kovács Lajos Péter kérdéseire válaszolva, részint egymással eszmét, gondolatokat cserélve. Tizenhárom egymáshoz kapcsolódó beszélgetésre tagolt kötetben a tudós-pap és a hívő természettudós olyan mindenkit foglalkoztató témákról cserélnek eszmét, mint az erkölcsi értékek, a kultúra, a közösség és a család szerepe és fontossága az ezredforduló társadalmában. 9. A világ vallásai Bowker, John A világ vallásai : [a nagy hitrendszerek bemutatása] / John Bowker. [Budapest] : Gabo Könyvkiadó, p. : ill. ; 29 cm Bibliogr.: p ISBN kötött : 5505,- Ft vallás T31358 Raktári jelzet: Z 2 Amióta ember az ember, a természetfölötti erőkben való hit, a vallásosság valamennyi nép kultúrájában jelen van valamilyen formában, és nemcsak szubjektív világképünket, hanem egész történelmünket meghatározza. A szerző kötetében a legismertebbeket tekinti át.

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 4. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. október - december

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

AZ OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNYTÓL A IX. KÖNYVHULLÁM AKCIÓ KERETÉBEN NYERT KÖNYVEK

AZ OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNYTÓL A IX. KÖNYVHULLÁM AKCIÓ KERETÉBEN NYERT KÖNYVEK AZ OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNYTÓL A IX. KÖNYVHULLÁM AKCIÓ KERETÉBEN NYERT KÖNYVEK Nicolaas Matsier: 3D a festészetben Kiadó: Typotex Kiadó 9789632795706 Ára: 4200 Ft Egy trompe-l'oeil (ejtsd: [tromplöj],

Részletesebben

Szleng és lexikográfia

Szleng és lexikográfia Szleng és lexikográfia Szlengkutatás 8. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról) 4. A

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia. Lehetőségek és alternatívák

I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia. Lehetőségek és alternatívák I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia Lehetőségek és alternatívák ABSZTRAKTFÜZET KAPOSVÁR 2010 Szerkesztette Bencéné Dr. Fekete Andrea Ph.D. Szakmai lektor Dr. Bertalan Péter habil. Hajdicsné

Részletesebben

KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS 15-18 A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN

KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS 15-18 A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS 15-18 A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN A konferencia alapvető célja lehetőséget teremteni a fizika, matematika és művészet

Részletesebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV.

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Részletesebben

Akereszténység felvétele után hamar elterjedt hazánkban a latin nyelvű írásbeliség.

Akereszténység felvétele után hamar elterjedt hazánkban a latin nyelvű írásbeliség. kritika Két CD-ROM közgyűjteményekről A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében Minden érettségizett ember ismeri első királyunk rendeletét: Minden tíz falu templomot építsen.... A könyvtárosok azonban

Részletesebben

A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak

A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak A tananyag alcíme: A kommunikációelmélet diszciplinarizálódása, a kommunikációtudomány kialakulása Szerző: Béres István - Kárpáti Eszter- Korpics Márta Lektor:Horányi

Részletesebben

Nemzeti környezeti nevelési stratégia alapvetés 2003

Nemzeti környezeti nevelési stratégia alapvetés 2003 Nemzeti környezeti nevelési stratégia alapvetés 2003 Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia alapvetés 2003 Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia alapvetés 2003 Harmadik, átdolgozott kiadás Szerkesztette

Részletesebben

BEVEZETÉS A NEVELÉSSZOCIOLÓGIÁBA. Kozma, Tamás

BEVEZETÉS A NEVELÉSSZOCIOLÓGIÁBA. Kozma, Tamás BEVEZETÉS A NEVELÉSSZOCIOLÓGIÁBA Kozma, Tamás BEVEZETÉS A NEVELÉSSZOCIOLÓGIÁBA Kozma, Tamás Publication date 1991, 2001 Szerzői jog 1991, 2001 Kozma Tamás, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. - Budapest Lektorálta

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd Főszerkesztői bevezető A hazai nyelvészet hagyománya, hogy tudományterületünk neves képviselőinek jubileuma alkalmából tudományos emléküléseket szervezünk a Magyar Tudományos Akadémián. Legutóbb 2012.

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Válogatás a Szolnoki Főiskola Könyvtárának Elektronikus dokumentumaiból 1. évfolyam 1. szám. 2015. 1. sz. Lektorálta és az Előszót írta: Kincses Julianna

Részletesebben

KONYVHET. www.libri.hu. az online könyvbirodalom. Régi írások új olvasóknak Beszélgetés Szakonyi Károllyal

KONYVHET. www.libri.hu. az online könyvbirodalom. Régi írások új olvasóknak Beszélgetés Szakonyi Károllyal KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2003. NOVEMBER 13. www.konyv7.hu 184 FT KULTURÁLIS KÉTHETILAP Felsôoktatási tankönyv- és szakkönyvkiadás Tarján Tamás Megírt élôszó Kertész Ákos Nem adhattam mást, csak

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 12.

Iskolakultúra-könyvek 12. NYELVPEDAGÓGIA Iskolakultúra-könyvek 12. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztők Kárpáti Eszter Szűcs Tibor NYELVPEDAGÓGIA iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2002 ISBN 963 641 875 6 ISSN 1586-202X 2002

Részletesebben

Anyanyelvünk A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk A TARTALOMBÓL: A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 48. MAGYAR NYELV HETE Anyanyelvünk 2014. ÁPRILIS XXXVI. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Emlékezés Hajdú Mihályra Balázs Géza: Körbejárt Föld Kétszáz

Részletesebben

Magyar Tudomány. A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet. A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat?

Magyar Tudomány. A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet. A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat? Magyar Tudomány A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat? 2007 9 1111 Magyar Tudomány 2007/9 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Címnegyed SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 117. HORVÁTH PÉTER IVÁN A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Elmélet és gyakorlat TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2011 SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben