MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II."

Átírás

1 MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II. Szakkönyvek, szakirodalom február

2 TARTALOMJEGYZÉK kézikönyvek 1. Akadémiai helyesírási szótár 2. Akadémiai magyar szinonimaszótár 3. Keresztyén bibliai lexikon 4. Magyar értelmező kéziszótár 5. Magyar művelődéstörténeti lexikon XI. 6. Magyar művelődéstörténeti lexikon XII. 7. A magyar nyelv nagyszótára 8. Magyarországi politikai pártok lexikona 9. Nyelvművelő kéziszótár 10. A szimbólumok üzenete 11. A tudományok nagykönyve 12. Világörökségek enciklopédiája 13. Bódi Zoltán: Infoszótár 14. Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája 15. Halász Előd: Akadémiai magyar - német kéziszótár 16. Halász Előd: Akadémiai német - magyar kéziszótár 17. Magay Tamás: Angol - magyar kéziszótár 18. Magay Tamás: Magyar - angol kéziszótár 19. Nagy Gábor, O.: Magyar szólások és közmondások 20. Rózsaligeti László: Magyar olimpiai lexikon Tótfalusi István: Magyarító szótár orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek 1. Az ember anatómiájának atlasza 2. Felnőttoktatás a cukorbetegségről 3. Banai Valéria: Gyógynövény - és drogismeret 4. Feldmár András: Szabadíts meg a gonosztól! 5. Fromm, Erich: Utak egy egészséges társadalom felé

3 6. Hensel, Wolfgang: Melyik ez a gyógynövény? 7. Jókai Mária: Népi gyógymódok és tisztálkodási szokások 8. Lajos Péter: Dadogásról - mindenkinek 9. Mérei Ferenc: Gyermeklélektan 10. Mérei Ferenc: A Rorschach-próba 11. Punset, Eduardo: A lélek az agyban van 12. Schuster, Martin: Hogyan győzzük le kreatívan félénkségünket? 13. Szatmáry Zoltán: Csernobil természet- és társadalomtudományi szakkönyvek 1. Magyar művelődéstörténet 2. Magyar világ, tudós világ 3. Szóbeli befolyásolás 4. Világföldrajz 5. Világtörténet 6. Aronson, Elliot: Columbine után 7. Berne, Eric: Emberi játszmák 8. Bolberitz Pál: Hit és tudomány 9. Bowker, John: A világ vallásai 10. Böjte Csaba: Iránytű a végtelenhez 11. Böszörményi Géza: Recsk, Buda Béla: Az elme gyógyítása 13. Csányi Vilmos: Fékevesztett evolúció 14. Csépe Valéria: Az olvasó agy 15. Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek 16. Fromm, Erich: A szeretet művészete 17. Habermas, Jürgen: A kommunikatív cselekvés elmélete 18. Hawking, Stephen W.: A mindenség elmélete 19. Hawking, Stephen W.: A nagy terv 20. Heinrich, Dieter: Föld : természetföldrajz 21. Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról

4 22. Kósa László: Művelődés, egyház, társadalom 23. Lányi András: Az ember fáj a földnek 24. Luhmann, Niklas: Ökológiai kommunikáció 25. Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége 26. Mezősi Gábor: Magyarország természetföldrajza 27. Pulay Gyula: Tekintély és szabadság a nevelésben és a vezetésben 28. Rainer M. János: Bevezetés a kádárizmusba 29. Ratzinger, Joseph Benedek (pápa), XVI.: Örömötök szolgái 30. Ratzsch, Del: Miből lesz a tudomány? 31. Reiman István: Matematika 32. Romsics Ignác: A 20. század rövid története 33. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig 34. Tomka Miklós: Egyház a társadalomban 35. Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába 36. Voigt Vilmos: A vallás megnyilvánulásai 37. Wilson, Timothy D: Ismeretlen önmagunk

5 kézikönyvek 5 kézikönyvek 1. Akadémiai helyesírási szótár Akadémiai helyesírási szótár / [szerk. Bárány Margit]. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. ; 21 cm ISBN kötött : 7860,- Ft nyelvészeti szótár Mt.: Bárány Margit (szerkesztő) T31403 Raktári jelzet: K 25.1 O34647 Raktári jelzet: P 21 Gyorsan változó világunkban anyanyelvünk is részese a folyamatoknak, maga is változik, fejlődik, új kifejezésekkel gazdagodik, ezért fontosnak tartjuk, hogy friss, a korábbiaknál jóval bővebb szóállománnyal rendelkező kiadvánnyal segítsük a helyes írásmód használatát. A szójegyzék A magyar helyesírás szabályai című mű szabályain alapul, de a legfőbb szempont a minél nagyobb szóanyag bemutatása volt. Arra törekedtünk, hogy aki kézbe veszi a kötetet, minél több szó helyes írásmódját találja meg. A Magyar helyesírási szótár című alapművet jelen kiadványunk nem váltja ki, nem is ez volt a szándékunk: egy viszonylag nagy szólistával, a szavakhoz kapcsolt információk (elválasztás, kivételek) nélkül kívánunk gyors és használható segítséget nyújtani a magyar szavak helyesírásához.(libri.hu) 2. Akadémiai magyar szinonimaszótár Akadémiai magyar szinonimaszótár = Dictionary of Hungarian synonyms / [főszerk. O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva]. 2. átd. kiad. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. ; 21 cm ISBN kötött : 4686,- Ft nyelvészeti szótár Mt.: Nagy Gábor, O. (főszerkesztő). Ruzsiczky Éva (főszerkesztő) T31336 Raktári jelzet: K 25.1 O34631 Raktári jelzet: P Keresztyén bibliai lexikon Keresztyén bibliai lexikon / szerk. Bartha Tibor. 2. kiad. Budapest : Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója. 2 db ; 25 cm ISBN kötött vallás, lexikon Mt.: Bartha Tibor (szerkesztő) 1. [köt.], A - J p. ISBN : 2176,- Ft 2. [köt.], K - Zs p. ISBN : 2925,- Ft T Raktári jelzet: K 20 A Bartha Tibor által szerkesztett, két kötetes, a református egyház gondozásában megjelent Keresztyén bibliai lexikon összesen mintegy kétezer-ötszáz-háromezer szócikket tartalmaz. Szerzőgárdája református szellemben dogozta fel a bibliatudomány különböző területeinek legfrissebb eredményeit, ügyelve a bibliai szöveg eredeti-történeti jelentésére éppúgy, mint lelki-prófétikus dimenzióira is. Szerkezetét, a szócikkek felépítését tekintve alapvetően nem tér el sem a hasonló célú művektől, sem az előzménynek tekintett, 1931-ben Budapesten megjelent Bibliai lexikontól. Betűrendben találhatók meg a Biblia szövegében szereplő személy- és földrajzi nevek, tárgyi és elvont fogalmak, továbbá a Bibliával kapcsolatos egyéb kifejezések, mint például Ásatások, Formatörténet stb.

6 kézikönyvek 6 4. Magyar értelmező kéziszótár Magyar értelmező kéziszótár / főszerk. Pusztai Ferenc. 2. átdolg. kiad. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. ; 28 cm ISBN kötött : 7049,- Ft szótár Mt.: Pusztai Ferenc (főszerkesztő) T31382 Raktári jelzet: K 25.1 O34633 Raktári jelzet: P 21 A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete és az Akadémiai Kiadó közösen készítette el a Magyar értelmező kéziszótár új kiadását, mely az évtizedekig sikeres első kiadáson alapszik, azonban ennek címszóanyagát és szójelentéseit teljesen átdolgozták, bővítették és modernizálták a szerkesztők. A szókészlet tartalmazza a határon túli magyarság által használt szavakat is, területi megjelöléssel ellátva. A Magyar értelmező kéziszótár az első olyan szótár Magyarországon, amely a Magyar Nemzeti Szövegtár adatai alapján eligazítást ad az olvasónak, hogy címszavai milyen gyakran fordulnak elő a magyar nyelvben. A szótári szavak helyesírása megfelel a magyar helyesírási szabályoknak. 5. Magyar művelődéstörténeti lexikon XI. Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest : Balassi Kiadó. 12 db ; 25 cm ISBN X kötött művelődés, történelem, lexikon Mt.: Kőszeghy Péter (főszerkesztő) 11. [köt.], Széchényi - teuton lovagrend p. : ill. Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest : Balassi Kiadó. 12 db ; 25 cm ISBN X kötött művelődés, történelem, lexikon Mt.: Kőszeghy Péter (főszerkesztő) ISBN kötött : 3735,- Ft T31365 Raktári jelzet: K 20 A Magyar művelődéstörténeti lexikon a középkor és a kora újkor századainak művelődéstörténeti vonatkozásait tárja elénk a honfoglalástól a 18. századig a művészetek, valamint az irodalom-, zene-, a filozófia-, a nyelv-, az orvostudomány-, az egyház-, a technika- és a gazdaságtörténet területeit érintve, a szócikkek alfabetikus sorrendjében. 6. Magyar művelődéstörténeti lexikon XII. Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest : Balassi Kiadó. 12 db ; 25 cm ISBN X kötött művelődés, történelem, lexikon Mt.: Kőszeghy Péter (főszerkesztő) 12.[köt.], Teutsch - vízjel p. : ill. ISBN kötött : 5174,- Ft T31366 Raktári jelzet: K 20 A Magyar művelődéstörténeti lexikon a középkor és a kora újkor századainak művelődéstörténeti vonatkozásait tárja elénk a honfoglalástól a 18. századig a művészetek, valamint az irodalom-, zene-, a filozófia-, a nyelv-, az orvostudomány-, az egyház-, a technika- és a gazdaságtörténet területeit érintve, a szócikkek alfabetikus sorrendjében.

7 kézikönyvek 7 7. A magyar nyelv nagyszótára A magyar nyelv nagyszótára / [főszerk. Ittzés Nóra] ; [közread.a] Magyar Tudományos Akadémia. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet. 4 db ; 25 cm ISBN kötött nyelvművelés, szótár Mt.: Ittzés Nóra (főszerkesztő). Magyar Tudományos Akadémia (közreadta) 1. [köt.], Segédletek p. ISBN : 7476,- Ft 2. [köt.], A - azsúroz p. ISBN : 8978,- Ft 3. [köt.], B - bes p. ISBN : 5607,- Ft 4. [köt.], Besz - by p. ISBN : 5607,- Ft T Raktári jelzet: K éve döntött a Magyar Tudós Társaság a Nagy magyar szókönyv elkészítéséről, azonban több kezdeményezés után 1985-ben indult meg a most megjelenő modern nagyszótár adatgyűjtése, mégpedig adatbázisként használható, elektronikusan rögzített szövegtest összeállításával. A 18 kötetesre tervezett, 110 ezer címszót tartalmazó monumentális vállalkozás történeti jellegű értelmező szótár, nem csupán a mai nyelv szókészletét dolgozza fel, hanem az elmúlt kb. 230 év szókincséből merít. Az irodalmi és köznyelv mellett az archaikussá vált szavak, a csoport- és rétegnyelvek, a szleng, a nyelvjárások, de a szaknyelvek köréből is merít, s egyik különlegessége, hogy e szaknyelvi szavak jelentésrétegeinek elemzését a szakterület kiváló képviselői lektorálták. 8. Magyarországi politikai pártok lexikona Magyarországi politikai pártok lexikona : ( ) / főszerk. Vida István. Budapest : Gondolat Kiadó. 3 db ; 24 cm kötött szaklexikon, politika Mt.: Vida István (főszerkesztő) 1. köt., Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok / szerk. Izsák Lajos [et al.] p. ; 24 cm ISBN : 3885,- Ft Mt.: Izsák Lajos (szerkesztő). Jónás Károly (szerkesztő). Kovács Tamás (szerkesztő). Réfi Attila (szerkesztő). Sziklai István (szerkesztő) T31371 Raktári jelzet: K 20 A magyarországi politikai pártok történetét feldolgozó lexikon első kötete több mint háromszázötven, 1846 és 2010 között létrehozott politikai formációval ismertet meg. A parlamenti párt fogalmát tágan értelmező kiadványba mindazon szervezetek bekerültek, amelyek az országgyűlési választásokon legalább egy jelöltet állítottak, amelyeket parlamenti képviselők hoztak létre vagy parlamentbe bejutott pártokkal kötöttek szövetséget.

8 kézikönyvek 8 9. Nyelvművelő kéziszótár Nyelvművelő kéziszótár / szerk. Grétsy László, Kemény Gábor. Budapest : Tinta Könyvkiadó, p. ; 26 cm. (A magyar nyelv kézikönyvei ; 9.) Bibliogr.: p ISBN kötött : 3742,- Ft nyelvészeti szótár Mt.: Grétsy László (szerkesztő). Kemény Gábor (szerkesztő) T31375 Raktári jelzet: K 25.1 O34637 Raktári jelzet: P 21 Több mint másfél évtizede, 1996 áprilisában jelent meg első ízben a Nyelvművelő kéziszótár. A kétkötetes Nyelvművelő kézikönyv (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980, 1985) nagyközönség számára készült szótári változataként összeállított mű célja szerint rövid, tömör, de árnyalt szócikkekben kívánta eligazítani a nagyközönséget a magyar nyelv használatának legfontosabb kérdéseiben, eloszlatva a nyelvi babonákat. A nagy szakmai sikert aratott első kiadás most felújított, átdolgozott változatban, de ugyanolyan szakmai minőséggel kerül az olvasók kezébe. 10. A szimbólumok üzenete A szimbólumok üzenete : a jogi kultúra jelképei : eljárások, szokások, formák és tárgyak / szerk. Mezey Barna. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, p. ; 25 cm. (ELTE Jogi Kari tudomány ; 14.) Bibl.: p ISBN kötött : 4350,- Ft jog, jogelmélet Mt.: Mezey Barna (1953-) (szerkesztő) T31388 Raktári jelzet: Z 347 A magyar jogtörténet harmincnyolc jeles képviselője által írott, Mezey Barna által szerkesztett kötet - az ELTE Államés Jogtudományi Karának koordinálásával - egy egészen speciális szakterület, a jogi és hatalmi szimbolika legújabb eredményeit foglalja össze. A tanulmányok azokról a szimbólumokról, rituálékról és ceremoniális szokásokról szólnak, a hűbéri uralmak korától napjainkig, amelyek át- és átszövik a történelmet és a ma hétköznapjait egyaránt. 11. A tudományok nagykönyve A tudományok nagykönyve : a természettudományok titokzatos világa : matematika, fizika, csillagászat, biológia, kémia, geológia, orvostudomány / főszerk. Allan R. Glanville. Budapest : Kossuth Kiadó, p. : ill. ; 33 cm ISBN kötött : 9675,- Ft természettudomány Mt.: Glanville, Allan R. (szerkesztő) T31344 Raktári jelzet: K 18 Amint a kisgyerekek mindenre nyitott, befogadó kíváncsiságát, rácsodálkozásuk örömét porral lepik be az iskolai reál tantárgyak, úgy tűnik el belőlünk (kevés kivétellel) a természettudományok iránti érdeklődés és nyitottság. Ezt az óriási veszteségét igyekszik helyrehozni, pótolni, érdeklődésünket újra felkelteni ez a csodaszép album, a tudományosismeretterjesztő műfaj kiválósága, amelynek szerzőgárdája egyrészt azt a célt tűzte ki, hogy visszahódítsa az olvasókat a tudományok tiszteletéhez, szeretetéhez, másrészt, hogy rávilágítson arra, hogy elmélet és gyakorlat, száraz diszciplína és a mindennapi élet - egy.

9 kézikönyvek Világörökségek enciklopédiája Világörökségek enciklopédiája : 911 kulturális és természeti világörökségi helyszín az UNESCO listájáról. Budapest : Kossuth Kiadó, XVI, 528 p. : ill. ; 30 cm kötött : 8992,- Ft enciklopédia T31343 Raktári jelzet: K 18 Az UNESCO 1978 óta védi a világ legfontosabb természeti és épített örökségeit. Jelen gazdagon illusztrált enciklopédia összesen kilencszáztizenegy védettség alatt álló értéket mutat be a világ minden tájáról. 13. Infoszótár Bódi Zoltán Infoszótár : informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata / Bódi Zoltán. Budapest : Tinta Könyvkiadó, p. : ill. ; 21 cm. (Az ékesszólás kiskönyvtára ; 13.) ISBN fűzött : 1117,- Ft informatika T Raktári jelzet: P O Raktári jelzet: P 81 Mostanra a számítástechnikai eszközök, az informatika teljesen átitatta mindennapjainkat, használatuk gyakorlatilag kikerülhetetlen. Ennek okán nemcsak ajánlatos, de egyenesen szükséges tisztában lenni a területhez tartozó szakkifejezésekkel. Ehhez nyújt praktikus segítséget ez a speciális szótár, amely a napjainkban gyakran, széles körben előforduló informatikai fogalmakat magyarázza 14. Családnevek enciklopédiája Hajdú Mihály Családnevek enciklopédiája : leggyakoribb mai családneveink / Hajdú Mihály. Budapest : Tinta Könyvkiadó, p. ; 24 cm. (A magyar nyelv kézikönyvei ; 17.) Bibliogr.: p. [517]-523. ISBN kötött : 3742,- Ft magyar nyelv, enciklopédia T31327 Raktári jelzet: K 18 Családneveink, melyek Európában egyedülállóan vezetéknévként használatosak, több évszázadra visszanyúló kialakulását tárja föl a vaskos enciklopédia nyelvész szerzője. Hajdú Mihály, az ELTE BTK emeritus professzora, több mint ötven éves névtudományi, névtörténeti kutatómunkáját számos könyv és monográfia jelzi. Jelen műve - szerves egységet alkotva a sorozat legutóbbi kötetével - mintegy összefoglalása a családneveinkkel kapcsolatos ismereteknek.

10 kézikönyvek Akadémiai magyar - német kéziszótár Halász Előd Akadémiai magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. Budapest : Akadémiai Kiadó, XLIV, 819, XVI p. ; 25 cm ISBN kötött : 5710,- Ft szótár Mt.: Földes Csaba (társszerző). Uzonyi Pál (társszerző) T31331 Raktári jelzet: K 25.3 A neves szótáríró-trió által közreadott magyar-német kéziszótár hasznos segítség lehet minden nyelvtanulónak, legyen akár kezdő, akár haladó szinten. Az elsősorban a mindennapok általános szókincsére (valamint félszáz tudományág közismertebb kifejezéseire) épülő kiadvány ötvenegyezer címszót tartalmaz, amelyet száznegyvenkilencezer ekvivalens és közel negyvenezer példamondat gazdagít. A keresőtáblával és elektronikus szótárverzióval kísért szótárban olyan extrákat is megtalálhatunk, mint a nyelvtanulást könnyíteni hivatott kommunikációs segédlet, továbbá a hivatalos- és magánlevél vázlatok, és sms példák, életrajzi, pályázati és apróhirdetési minták, kiegészítve a legújabb helyesírási szabályokkal. 16. Akadémiai német - magyar kéziszótár Halász Előd Akadémiai német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. Budapest : Akadémiai Kiadó, LII, 967, XVI p. ; 25 cm ISBN kötött : 5710,- Ft szótár Mt.: Földes Csaba (társszerző). Uzonyi Pál (társszerző) T31332 Raktári jelzet: K 25.3 Minden németül tanulónak ajánlható az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő német-magyar kéziszótár, amely a hétköznapokban használatos szavak, kifejezések mellett ötven tudományág legfontosabb terminusait is tartalmazza - összesen hatvanháromezer címszót, kiegészítve negyvenezer példamondattal, több mint száznyolcvanezer jelentésváltozattal. A szótár hatékonyabb használatát speciális keresőtábla, felhasználóbarát szerkezet és internetes szótárhasználati hozzáférés segíti. Újdonság a mellékelt kommunikációs segédlet, hivatalos- és magánlevélminták, életrajz- és pályázati minták, apróhirdetés-sablonok, valamint az új helyesírási szabályok összefoglalása. 17. Angol - magyar kéziszótár Magay Tamás Angol - magyar kéziszótár = English - hungarian dictionary / Magay Tamás, Országh László. Budapest : Akadémiai Kiadó, [18], 1336 p. ; 25 cm ISBN kötött : 5899,- Ft szótár Mt.: Országh László (társszerző) T31333 Raktári jelzet: K 25.3 A mű a Klasszikus Nagyszótárak sorozatban megjelent Angol-magyar nagyszótár anyagára épül csökkentett címszóanyaggal, de még így is több mint hatvanezer címszó és negyvenezer idiomikus szókapcsolat leírását tartalmazza, emellett vonzatos kifejezéseket, szófordulatokat, példamondatokat, angol nyelvterületen használatos szólásokat, közmondásokat. Országh László klasszikus kéziszótárának új kiadása kapcsán nemcsak a szóanyagot frissítették fel, hanem szerkezeti újításokat is bevezettek: nagy számban kerültek külön címszóként felvételre az összetételek, valamint külön szócikket alkotnak az egyes szavak eltérő szófajú jelentései

11 kézikönyvek Magyar - angol kéziszótár Magay Tamás Magyar - angol kéziszótár = Hungarian - english dictionary / Magay Tamás, Országh László. 4. átd. kiad.. Budapest : Akadémiai Kiadó, [20], 1268, [40] p. ; 25 cm ISBN kötött : 5899,- Ft szótár Mt.: Országh László (társszerző) T31334 Raktári jelzet: K 25.3 Átdolgozott változatban vehetik kézbe az olvasók a szótár-műfajban immár klasszikusnak számító Magay-Országh-féle kéziszótár új, negyedik kiadását. A hétköznapokban beszélt nyelv szókincse alapján összeállított, hatvanezer címszót, kilencvenezer szótári adatot, számos nyelvtani információt tartalmazó kiadvány használatát megkönnyítendő, a kifejezések, példamondatok és a jelentésváltozatok számai pirossal lettek kiemelve. Egyes szócikkeket pedig, szintén piros hátterű szövegdobozokban elhelyezett különféle nyelvi (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, kiejtési) tanácsok követnek. 19. Magyar szólások és közmondások Nagy Gábor, O. Magyar szólások és közmondások / O. Nagy Gábor. 11. kiad. [Budapest] : Akkord Kiadó, , [3] p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN kötött : 3143,- Ft nyelvművelés, szólás, közmondás T31328 Raktári jelzet: K 25.1 A magyar irodalomban gazdag hagyománya van a közmondások gyűjtésének, egyebek között Baróti Szabó Dávid, Dugonics András, Ballagi Mór, Erdélyi János és Margalits Ede adtak közre kisebb-nagyobb közmondásgyűjteményeket. Ez a kötet azonban mindegyiknél gazdagabb: mintegy húszezer szólást és közmondást ölel fel. Nem lép fel a teljességre törekvés amúgy is lehetetlen igényével: erősen megrostálja mindenekelőtt a durva, obszcén vagy argotikus kifejezéseket tartalmazókat, azután a tulajdonnevet tartalmazó, eredetileg helyi adomával kapcsolatosakat. 20. Magyar olimpiai lexikon Rózsaligeti László Magyar olimpiai lexikon : ötkarikás érmeseink / Rózsaligeti László. Budapest : Corvina Kiadó Kft., p. : ill. ; 25 + CD-ROM mell. ISBN kötött : 3728,- Ft szaklexikon, sport T31402 Raktári jelzet: K 20 Rózsaligeti László olimpiai sportlexikonának aktuális kiadása a 2012-es londoni nyári játékokon szerzett tizennyolc éremnek köszönhetően újabb nevekkel gazdagodhatott. Immár közel 700 személy életrajzát, száztizenhat év magyar olimpiai történelmének eredményeit, kiemelkedő személyiségeit találhatjuk meg a szerző átdolgozott és kibővített lexikonában. A alfabetikus sorrendben szereplő fekete-fehér fotókkal illusztrált szócikkekből az olimpiai érmesek születési idejére, családjára, tanulmányaira, sportpályafutására, illetve jelenlegi foglalkozására vonatkozó adatok tudhatók meg. A függelékben a magyar érmesek időrendben, olimpiák és sportágak szerinti csoportosításban közölt listájával, valamint a nyári játékok országok szerint összesített éremtáblázataival egészül ki a kötet, amelyhez ezúttal CD-melléklet is társul, több ezer fényképpel, több száz táblázattal, interaktív térképpel és korabeli sajtószemelvényekkel.

12 kézikönyvek Magyarító szótár Tótfalusi István Magyarító szótár : idegen szavak magyarul / Tótfalusi István. Budapest : Tinta Könyvkiadó, p. ; 25 cm. (A magyar nyelv kézikönyvei ; 20.) Bibliogr.: p ISBN kötött : 2993,- Ft nyelvészeti szótár T31315 Raktári jelzet: K 25.1 O34636 Raktári jelzet: P 21 A kiváló szótárszerző újabb munkája átmenet az idegen szavak szótára és a szinonimaszótár közt. Célja, hogy a magyar nyelvhasználók olyan kézikönyvet kapjanak kézhez, amelyben megtalálják az egyes idegen szavak helyett használható magyar szinonimákat. A szótárnak nem célja az eredeti jelentés megadása, éppen ezért az olyan közkeletű idegen szavak, amelyek jelentése csak összetett fogalmi meghatározással adható vissza (pl. molekula) nem szerepelnek a szótárban.

13 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek 13 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek 1. Az ember anatómiájának atlasza Az ember anatómiájának atlasza / szerk. Kiss Ferenc, Szentágotai János. 85. átdolg. kiad. Budapest : Medicina Könyvkiadó Zrt., db ; 30 cm ISBN kötött : 42000,- Ft anatómia Mt.: Kiss (szerkesztő). Szentágotai János (szerkesztő) 1. köt., Csontvázrendszer, izületrendszer, izomrendszer, keringési rendszer, perifériás idegrendszer, szív. 414 p. : ill. ISBN köt., Zsigertan, nyirokrendszer, belső elválasztású mirigyek, idegrendszer, érzékszervek, kültakaró. 425 p. : ill. ISBN T Raktári jelzet: F 3.1 O Raktári jelzet: Fh 2 Közel hatvan évvel ezelőtt látott napvilágot ez a terebélyes, medikusok, gyakorló orvosok, sőt, a téma iránt mélyebben érdeklődő laikusok számára is ajánlható, praktikus jelentősége mellett a maga nemében tudománytörténeti különlegességnek számító anatómiai atlasz, amely a szakterülettel kapcsolatos részletes tudnivalókat tartalmazza elsősorban az igen részletes, fekete-fehér és színes szemléltető ábrák kifejező erejére támaszkodva. A kiadvány logikusan épülő szerkezete nem sokat változott az eredeti változathoz képest, leszámítva, hogy az egykori háromkötetes mű ezúttal két részbe sűrítve látott napvilágot. 2. Felnőttoktatás a cukorbetegségről Felnőttoktatás a cukorbetegségről / szerk. Somogyi Anikó, Rosta Klára. Budapest : Medicina Könyvkiadó Zrt., p. : ill. ; 24 cm Bibliogr. fejezetenként ISBN fűzött : 1875,- Ft diabetes mellitus, betegoktatás Mt.: Somogyi Anikó (szerkesztő). Rosta Klára (szerkesztő) T31314 Raktári jelzet: F 12.7 O34632 Raktári jelzet: Fh 36 A könyv a cukorbetegséggel összefüggő oktatási, ismeretátadási és társadalmi kérdések néhány szempontját mutatja be. Az összeállítás olyan tudományos ülés anyagának feldolgozásával született, amely úttörő feladatot vállalt. Olyan kérdéseket vetett fel és azokra olyan válaszokat adott, amelynek felismerésére, mérlegelésére mindannyian készek kell, hogy legyünk. Meg kell értenünk azokat a különleges szempontokat, amelyek az idült betegségben szenvedőket és a környezetet érintik. (medicina.hu)

14 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek Gyógynövény - és drogismeret Banai Valéria Gyógynövény - és drogismeret / Banai Valéria. 3. kiad. Budapest : Műszaki Kiadó, : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN fűzött : 2962,- Ft gyógynövények O34629 Raktári jelzet: Fh 1 Tankönyv a következő szakképesítések számára: drog- és toxikológiai technikus. (libri.hu) 4. Szabadíts meg a gonosztól! Feldmár András Szabadíts meg a gonosztól! / Feldmár András. Budapest : Jaffa Kiadó, p. ; 21 cm ISBN kötött : 2205,- Ft pszichoterápia, lélektan T31386 Raktári jelzet: F 16.1 Feldmár András külön fogalom a kortárs pszichológia palettáján: pályafutása kezdete óta más utakat jár, ellenezve a hagyományos diagnózis, terápia és gyógyszeres kezelés módszereit. Szakmai hitelét megkérdőjelezhetetlenné teszi, hogy a gyakorlat őt igazolja - pszichotikus betegek számára kidolgozott sajátos gyógymódjával látványos eredményeket ért el. 5. Utak egy egészséges társadalom felé Fromm, Erich Utak egy egészséges társadalom felé : szociálpszichológiai vizsgálódás / Erich Fromm. Budapest : Napvilág Kiadó, p. ; 21 cm. (Társtudomány) Eredeti cím: The sane society. - Bibliogr.: p ISBN fűzött : 2399,- Ft egészségpolitika, egészségi állapotot befolyásoló tényezők, egészségi állapot, társadalmigazdasági tényezők T31330 Raktári jelzet: S 4.2 O34626 Raktári jelzet: P 71 A neofreudizmus vezéralakjának eredetileg halála évében, 1980-ban jelent meg jelen kötete a tizenöt évvel korábban született Menekülés a szabadság elől, valamint Az önmagáért való ember című művei folytatásának is tekinthető. A szerző itt mutatja be átfogóan és rendszerszerűen humanista pszichoanalízisét. Fromm szerint az élet a huszadik századi demokráciában sok szempontból csak egy másfajta menekülés a szabadság elől. Ennek a könyvnek a nagy része ezt az újfajta jelenséget elemzi, melynek középpontjában az elidegenedés fogalma áll.

15 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek Melyik ez a gyógynövény? Hensel, Wolfgang Melyik ez a gyógynövény? / Wolfgang Hensel ; [ford. Imre Ferenc]. Budapest : Mérték Kiadó, p. : ill., színes ; 20 cm ISBN fűzött : 3600,- Ft gyógynövény Mt.: Imre Ferenc (fordította) T31383 Raktári jelzet: Z O34628 Raktári jelzet: Fh 1 A környezetünkben élő növényvilág iránt érdeklődő természetjáróknak és -szeretőknek ajánlható ez a speciális növényhatározó, amely a közép-európai flórából a gyógyhatással bíró fajokat mutatja be. A háromszázötven tömör, lényegre törő ismertetőn belül az adott faj által hozott virágzathoz rendelt színkulcs, valamint piktogramok segítik az eligazodást, tájékozódást, megszabva egyúttal a kötet szerkezetét is: a leírások (amelyek rövid fajjellemzést, felhasználási javaslatokat tartalmaznak) aszerint lettek fejezetekbe rendezve, hogy a gyógynövény piros, fehér, kék, sárga vagy netán zöld virággal rendelkezik-e. 7. Népi gyógymódok és tisztálkodási szokások Jókai Mária Népi gyógymódok és tisztálkodási szokások / Jókai Mária. Budapest : AB-ART Kiadó, p. ; 21 cm ISBN fűzött : 1364,- Ft természetgyógyászat T31401 Raktári jelzet: F 30 A szerző több évtizedes zoboraljai néprajzi gyűjtéseit adja közre könyvsorozatában, amelynek ötödik, tematikus kötete a népi gyógymódokat és tisztálkodási szokásokat írja le. A karcsú kötet egy fejezetei élén a szerző röviden összefoglalja az adott témával kapcsolatos ismereteket, majd adatközlőinek adja át a szót. A népi gyógyászatról szóló első fejezetben a gyógymódok, receptek leírása mellett szó esik többek között a boszorkányságról, rontásokról, betegségekhez kapcsolódó hiedelmekről és babonákról, az állatok gyógyításáról. A kötet második része külön-külön foglalkozik a test, a ruházat és a ház tisztán tartásához kapcsolódó feladatokkal és szokásokkal. 8. Dadogásról - mindenkinek Lajos Péter Dadogásról - mindenkinek / Lajos Péter. 2. jav. kiad. Budapest : Pont Kiadó, p. ; 20 cm Bibliogr.: p ISBN fűzött : 2400,- Ft gyógypedagógia T31389 Raktári jelzet: F 16.3 Démoszthenész óta foglalkoztatja az emberiséget a dadogás jelensége, pszichológusok és pedagógusok hada dolgozott és dolgozik azon, hogy megfejtse, mi okozza a dadogást. Lajos Péter kis kötetében részben ismerteti a különböző magyarázó elméleteket, részben maga is ad egy lehetséges választ a kérdésre. Mindenekelőtt áttekintést nyújt a jelenség tüneteiről és kialakulásának magyarázatairól, majd a dadogás gyakoriságáról, előfordulásának időpontjairól, életkori és nembeli sajátosságairól olvashatunk.

16 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek Gyermeklélektan Mérei Ferenc Gyermeklélektan / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes. 15. kiad. Budapest : Medicina Könyvkiadó Rt., p., [52] t. : ill., részben színes ; 20 cm Bibliogr.: p ISBN fűzött : 2701,- Ft gyermeklélektan Mt.: Binét Ágnes, V. (szerző) T31323 Raktári jelzet: F 15.6 O34635 Raktári jelzet: Fh 29 Az ember pszichikus fejlődésén belül a leginkább feltárt időszak a gyermekkor. Ennek a kornak mintaszerűen átfogó ismertetését adják a szerzők. Saját kutatómunkájukra, gyakorlati tapasztalatuk mellett a nemzetközi vizsgálatokra és kísérletekre támaszkodnak. A könyv nagy jelentőségű munka, s ez elsősorban abból adódik, hogy a hagyományostól eltérő szerkezeti felépítést és tartalmi megközelítést választottak a szerzők. Nem a gyermekkoron belüli szakaszok pszichikus jelenségeinek leírására vállalkoztak, hanem ezen jelenségek, történések változásainak, fejlődésének nyomon követésére. 10. A Rorschach-próba Mérei Ferenc A Rorschach-próba / [Mérei Ferenc] ; [közrem. Fischer Eszter, Gerő Zsuzsa]. Budapest : Medicina Könyvkiadó Rt., p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN kötött pszichológia Mt.: Fischer Eszter (közreműködő). Gerő Zsuzsa (közreműködő) T31347 Raktári jelzet: Z O31071 Raktári jelzet: Fh ben tette közzé Hermann Rorschach tintafoltokkal végzett kísérlete eredményeit, és azóta a pszichológia és a pszichiátria személyiségvizsgálataiban a legtöbbet használt és a legkomplexebb eljárásként vált ismertté a róla elnevezett Rorschach-teszt. Mérei Ferenc 1937-től kezdve alkalmazta a módszert, és szélesítette értelmezési lehetőségeit között öt kötetben, sokszorosított formában már megjelent a mű, amely most összesített formában, függelékkel kiegészítve lát ismét napvilágot. 11. A lélek az agyban van Punset, Eduardo A lélek az agyban van / Eduardo Punset. Budapest : Európa Könyvkiadó, p. : ill. ; 21 cm. (Európa tudományos diákkönyvtár) Bibl.: p ISBN kötött : 700,- Ft pszichiátria T31322 Raktári jelzet: F 16 Megtévesztő is, meg nem is egyszerre a kötet címe: mivel a "lélek" szó kiemelten szerepel benne, joggal számíthatnánk valamilyen pszichológiai jellegű írásra. A valódi hangsúly azonban ezúttal az eggyel hátrébb szereplő "agy" kifejezésen van - a szerző valójában a neurológia és az azzal szoros összefüggésben álló pszichiátria területét, és vázlatos történetét mutatja be érdeklődő olvasóinak, középiskolás diákoktól felnőttekig.

17 orvostudományi / egészségügyi szakkönyvek Hogyan győzzük le kreatívan félénkségünket? Schuster, Martin Hogyan győzzük le kreatívan félénkségünket? : tanácsadó / Martin Schuster. Budapest : Medicina Könyvkiadó Zrt., p. : ill. ; 21 cm Bibl.: p ISBN fűzött : 1185,- Ft pszichiátria T31313 Raktári jelzet: F 16.1 A félénkség számos élethelyzetben lehet akadálya annak, hogy az effajta gonddal küszködő ember úgy álljon helyt, ahogy társai. E hátrány hatékonyabb leküzdéséhez kíván segítséget nyújtani Martin Schuster, aki kötete első részében a félénkséggel kapcsolatos általános tudnivalókat tekinti át, majd ír arról, hogy miként ismerjük fel félénkségünket és mi módon segítsünk magunkon, melyek a bátorság nyerésének konkrét módjai, és ezeket hogyan alkalmazzuk a különböző társas szituációkban. Az utolsó fejezet témája a félénk gyermek. 13. Csernobil Szatmáry Zoltán Csernobil : tények, okok, hiedelmek / Szatmáry Zoltán, Aszódi Attila. Budapest : Typotex Kiadó, p. : ill. ; 21 cm Bibliogr. fejezetenként ISBN fűzött : 1800,- Ft katasztrófavédelem, vegy- és sugárvédelem Mt.: Aszódi Attila (társszerző) T31387 Raktári jelzet: S Csernobil, az ukrán kisváros közel húsz éve került a köztudatba, mégpedig Pompeihez vagy Hirosimához hasonló tartalommal. A szerzők ezúttal szakemberek, ezért reálisan és szakszerűen ismertetik az atomerőműben április 26-án bekövetkezett robbanások körülményeit.

18 természet- és társadalomtudományi szakkönyvek 18 természet- és társadalomtudományi szakkönyvek 1. Magyar művelődéstörténet Magyar művelődéstörténet / Kósa László. 3. jav. kiad. Budapest : Osiris Kiadó, p. : ill. ; 20 cm. (Osiris tankönyvek) ISBN X kötött : 5174,- Ft művelődéstörténet Mt.: Kósa László (szerkesztő) T31318 Raktári jelzet: Z 008 Magyar művelődéstörténet kizárólag a szűkebb értelemben vett kultúra (tudomány, művészet, vallás stb.) történetére koncentrál. A Kósa László akadémikus szerkesztette, javított kiadásban megjelent összefoglalás lényegesen korszerűbb, hazai vonatkozásban úttörő jellegű művelődéstörténeti szintézis. 2. Magyar világ, tudós világ Vekerdi László Magyar világ, tudós világ : tudománytörténészek és művelődéstörténészek gyűrűjében / Vekerdi László. Budapest : Magyar Tudománytörténeti Intézet, p. ; 24 cm. (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 90.) ISBN fűzött : 3455,- Ft tudománypolitika T31321 Raktári jelzet: Z Vekerdi Lászlónak azokból a magyar vonatkozású tudománytörténeti és művelődéstörténeti írásait olvashatjuk, amelyek nem jelentek meg tanulmányköteteiben a szerző kívánságfa szerint: gyüjtessenek össze kötetekbe szétszórt esszéi, megemlékezései, recenziói, elemző tanulmányai témakörök szerint csoportosításban. (Kaleidoscope) 3. Szóbeli befolyásolás Szóbeli befolyásolás / szerk. Síklaki István. Budapest : Typotex Kiadó, db ; 25 cm. (Társadalmi kommunikáció) kötött : 5848,- Ft nyelvművelés, kommunikáció Mt.: Síklaki István (szerkesztő) 1. [köt.], Nyelv, gondolkodás, kultúra. 346 p. : ill. Bibliogr. fejezetenként ISBN [köt.], Nyelv és szituáció. 322 p. : ill. ISBN T Raktári jelzet: Z 80 A kommunikációelméleti, nyelvészeti, pszichológiai, szociológiai vonatkozású mű az 1990-ben megjelent első kiadás (Síklaky István: A szóbeli befolyásolás alapjai. 1-2.köt. Budapest, Tankönyvkiadó) bővített, átdolgozott változata. A szóbeli befolyásolás, azaz bármely, az interakciós partnerre hatást gyakoroló megnyilatkozás számos szempontból értelmezhető, elemezhető. A kétkötetes válogatás - amelynek szerkesztője két alapvető célt tűzött ki: a kutatás számára lényeges munkák közreadását és a szociálpszichológiai szempontból érdekes alkalmazások bemutatását - neves külföldi szerzők tanulmányait tartalmazza.

19 természet- és társadalomtudományi szakkönyvek Világföldrajz Világföldrajz / főszerk. Tóth József. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. : ill. ; 21 cm. (Akadémiai kézikönyvek) Bibliogr. fejezetenként ISBN kötött : 5355,- Ft földrajz Mt.: Tóth József (szerkesztő) T31335 Raktári jelzet: Z 9 Az Akadémiai Kiadó rendkívül népszerű kézikönyvsorozatának legújabb kötete a hagyományos kézikönyvek mintájára, egységes szerkezetben tárgyalja a világföldrajz rendkívül összetett témakörét. A Tóth József által összeállított kötet egyes fejezeteit mintegy harminc magyar földrajztudós írta, akik valamennyien szakmájuk nemzetközi szinten elismert képviselői. 5. Világtörténet Világtörténet / főszerk. Salamon Konrád. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. : ill. ; 21 cm. (Akadémiai kézikönyvek) Bibliogr.: p ISBN kötött : 5497,- Ft művelődéstörténet, világtörténelem Mt.: Salamon Konrád (szerkesztő) T31316 Raktári jelzet: Z 9 Salamon Konrád az ELTE tanára, számos történelmi témájú kötet és tankönyv szerzője jegyzi szerkesztőként azt a kiadványt, mely - mint az előszóban is olvashatjuk - "a történettudomány jelenlegi eredményeinek alapján egy kötetben foglalja össze az emberiség történetét a kezdetektől a a 20. század végéig". 6. Columbine után Aronson, Elliot Columbine után : az iskolai erőszak szociálpszichológiája / Elliot Aronson. [Budapest] : Ab Ovo Kiadó, p. ; 21 cm Bibl.: p ISBN fűzött : 2137,- Ft pszichológia T31379 Raktári jelzet: Z Tíz évvel ezelőtt Colorado állam Columbine nevű középiskolájában megdöbbentő tragédia történt: az iskola két diákja, Eric Harris, és Dylan Klebold fegyverekkel rontottak az iskola termeibe és tizenkét diákot, valamint egy tanárt lelőttek, majd magukkal is végeztek. A nyomozások során kiderült, hogy a két gyermek már hónapok óta készült az akcióra, amelyet eredetileg sokkal nagyobb szabásúra terveztek, s csupán egy egyszerű elektronikai hiba akadályozta meg az általuk bekészített csőbombák felrobbanását. A világhírű szociálpszichológus 2000-ben megjelent kötete arra próbál választ adni, hogy milyen okok húzódnak meg a coloradói és a hozzá hasonló esetek mögött, és hogyan lehetne megelőzni őket.

20 természet- és társadalomtudományi szakkönyvek Emberi játszmák Berne, Eric Emberi játszmák / Eric Berne. 7. kiad. Budapest : Háttér Kiadó, p. : ill. ; 18 cm. (Lélek kontroll) Eredeti cím: The psychology of human relationships ISBN fűzött : 1822,- Ft pszichológia, pszichiátria O34634 Raktári jelzet: Fh 29 Az amerikai pszichiáter világsikerű könyve sajátos társaslélektani rendszert fejt ki, azon belül is elsősorban az ún. játszmaelmélettel foglalkozik. 8. Hit és tudomány Bolberitz Pál Hit és tudomány : a reménység végtelen útjain / Bolberitz Pál, Freund Tamás. [Budapest] : Éghajlat Könyvkiadó, p. ; 24 cm. (Manréza-füzetek ; 9.) ISBN kötött : 2100,- Ft egyház, vallás Mt.: Freund Tamás (társszerző) T31355 Raktári jelzet: Z 2 A neves katolikus teológus, filozófus, Bolberitz Pál és Freund Tamás nemzetközi hírű agykutató szólalnak meg a kötetben, részint Kovács Lajos Péter kérdéseire válaszolva, részint egymással eszmét, gondolatokat cserélve. Tizenhárom egymáshoz kapcsolódó beszélgetésre tagolt kötetben a tudós-pap és a hívő természettudós olyan mindenkit foglalkoztató témákról cserélnek eszmét, mint az erkölcsi értékek, a kultúra, a közösség és a család szerepe és fontossága az ezredforduló társadalmában. 9. A világ vallásai Bowker, John A világ vallásai : [a nagy hitrendszerek bemutatása] / John Bowker. [Budapest] : Gabo Könyvkiadó, p. : ill. ; 29 cm Bibliogr.: p ISBN kötött : 5505,- Ft vallás T31358 Raktári jelzet: Z 2 Amióta ember az ember, a természetfölötti erőkben való hit, a vallásosság valamennyi nép kultúrájában jelen van valamilyen formában, és nemcsak szubjektív világképünket, hanem egész történelmünket meghatározza. A szerző kötetében a legismertebbeket tekinti át.

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

RETORIKA Gyakorlati útmutató

RETORIKA Gyakorlati útmutató RETORIKA Gyakorlati útmutató A szónokság szabad nép körében támadt, s szabad nép életéhez tartozik. Ének hangja szelidíté meg a vad csoportokat; a mívelt nemzet tömegét szónoklat vezérli, s ennélfogva

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Az általános iskola végére elsajátítandó ismeretek 1. Dokumentumtípusok Könyv Hagyományos (nyomtatott) Időszaki kiadványok Nem hagyományos (nem ny.)

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM . Esszék

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Az esszék írói M. FetHullah Gülen iszlámtudós, kiemelkedő egyéniség a vallásközti párbeszéd és az oktatás fejlesztésének területein. Dr Ibrahim Canan

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós. írásvetítő transzparensek, tanári kézikönyvek, módszertani segédkönyvek,

ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós. írásvetítő transzparensek, tanári kézikönyvek, módszertani segédkönyvek, 2. SZ. MELLÉKLET Tantárgy Magyar nyelv és irodalom ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós Nyomtatott Audiovizuális (demonstrációs, kíséreleti és munkaeszk.) Anyagok Eszközök, CDlejátszó, transzparensek,

Részletesebben

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő 114-06 Szoftverfejlesztés Átfogó szakdolgozat készítése, mely vagy adatmodellezés alapján adatbázis-fejlesztés és tesztelési feladat megvalósítása, vagy egy adaptációs jellegű feladat megoldása specifikációja,

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Nemzeti. Tankönyvkiadó. Részvénytársaság

Nemzeti. Tankönyvkiadó. Részvénytársaság Nemzeti Tankönyvkiadó Részvénytársaság 1 A kiadó állami tulajdonú részvénytársaság, a legnagyobb magyar tankönyvkiadó, évente közel 200 új címet jelentet meg az oktatás minden ága számára, multimédiás

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Illendő dolog az, sőt szükség, hogy az, ki az idegen országokat akarja meglátni, elsőben tudja az maga Hazáját. Bod Péter BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ I. kategória 2006/2007 A versenyző

Részletesebben

Tudományos írásműfajok

Tudományos írásműfajok Tudományos írásműfajok Kutatási terv A téma meghatározása Összegyűjtött szakirodalom Kritikai forráselemzés Releváns szakirodalmak összegzése Hipotézis felállítása Hosszabb és mélyebb tanulmányok megírásához

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek, az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok és végül a Tankönyvcsomagok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és teljesítünk. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben