IV. Interdiszciplináris Humorkonferencia Program és absztraktok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. Interdiszciplináris Humorkonferencia Program és absztraktok"

Átírás

1 Selye János Egyetem Tanárképző Kar Komárno, Bratislavská cesta november

2 IV. Interdiszciplináris Humorkonferencia A konferencia időpontja: november A konferencia helyszíne: Selye János Egyetem, Konferenciaközpont Komárno, Hradná 2 [GPS: 47 45'16.1"N 18 08'00.0"E] Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Modern Filológiai Tanszék Társszervezők: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport Testnevelési Egyetem Tinta Könyvkiadó Védnök: Erdélyi Margit, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja Szervezőbizottság: Elnök: Társelnök: Titkár: Honlapfelelős: Programbizottság: Elnök: Társelnök: Titkár: Puskás Andrea T. Litovkina Anna Bartal Mária Zolczer Péter T. Litovkina Anna Barta Péter Boda-Ujlaky Judit További információ: Honlap: 2

3 A konferenciaprogram áttekintése november 13., csütörtök 09:00 09:45 Regisztráció 09:45 10:15 A konferencia megnyitása 10:15 11:15 Plenáris előadások 11:15 11:45 Kávészünet 11:45 13:15 Szekcióülések 13:15 14:30 Ebédszünet 14:30 16:00 Szekcióülések 16:00 16:30 Kávészünet 16:30 18:30 Kerekasztal-beszélgetés 19:00 20:00 Humorest 20:00 22:00 Fogadás november 14., péntek 08:00 08:30 Hahota-jóga 08:30 10:00 Szekcióülések 10:00 10:30 Kávészünet 11:45 13:00 Ebédszünet 16:30 16:45 A konferencia és szimpózium zárása 16:45 17:15 Búcsúpohár 3

4 Részletes program november 13., csütörtök 09:00 09:45 Regisztráció (földszint) 09:45 10:15 A konferencia megnyitása (K103) 10:15 11:15 Plenáris előadások Elnök: T. Litovkina Anna (K103) 10:15 10:45 Drahota-Szabó Erzsébet: A verbális humor fordíthatósága és fordíthatatlansága 10:45 11:15 Boda-Ujlaky Judit Séra László: A gelotofóbia és az intenzív, társas szégyen, a megaláztatás kapcsolata 11:15 11:45 Kávészünet 11:45 13:15 Szekcióülések 1. szekció: Nyelvészet. Elnök: Hidasi Judit (K007) 11:45 12:15 Schirm Anita: Az alakzatok, mint a nyelvi humor eszközei a stand up comedyben 12:15 12:45 Nemesi Attila László: Melyik klasszikus pragmatikaelmélet alkalmasabb a nyelvi humorjelenségek magyarázatára? 12:45 13:15 T. Litovkina Anna Barta Péter: Tom Swifty -k az angolban a XXI. század elején 2. szekció: Filozófia. Elnök: Riszovannij Mihály (K009) 11:45 12:15 Boda Mihály: A humor etikájának lehetősége 12:15 12:45 Pál Katalin: Komikus maszkok Platón és Arisztophanész írásaiban 12:45 13:15 Tánczos Péter: A legnagyobb valódi értelemben vett humorista Hamann hatása Kierkegaard humorfelfogására 13:15 14:30 Ebédszünet 4

5 14:30 16:00 Szekcióülések 3. szekció: Nyelv, kultúra és folklór. Elnök: Drahota-Szabó Erzsébet (K007) 14:30 15:00 Hidasi Judit: Japán egypercesek 15:00 15:30 Tamás Ildikó: Az apacukabeli Kamanduk. A halandzsa természetéről 15:30 16:00 Vargha Katalin: Tréfás kérdés, formulavicc, rejtvényvicc? Műfaji és terminológiai kérdések 4. szekció: Irodalom és kultúra. Elnök: Barta Péter (K009) 14:30 15:00 Vajda Károly: Komoly komolytalanság vagy komolytalan komolyság? A romantika humora E. T. A. Hoffmann Arany virágcserepében 15:00 15:30 Riszovannij Mihály: Alakváltozatok és társadalomkritika Ralf König bibliai képregény-trilógiájában 15:30 16:00 Némethné Varga Andrea: Játék és varázslat a versekben gyerekversek humora 16:00 16:30 Kávészünet 16:30 18:30 Kerekasztal (K103) Résztvevők: Hidasi Judit, Kótai Mihály, Kövesdi Miklós, Riszovannij Mihály Vezeti: Ujlaky István 19:00 20:00 Humorest (K103) Fellépő: Kövesdi Miklós stand-up humorista 20:00 22:00 Fogadás 5

6 2014. november 14., péntek 08:00 08:30 Nevetésjóga (vezeti: Boda-Ujlaky Judit) (K007) 08:30 10:00 Szekcióülések 5. szekció: Média. Elnök: Vargha Katalin (K103) 08:30 09:00 Tamás Ágnes: A Párizs környéki békék élclapokbeli kritikája ( ) 09:00 09:30 Buglya Zsófia: Példázat a három papagájról, avagy a Jutalomutazás szubverzív komikuma 09:30 10:00 Tóth Loretta: Humor vagy arculatsértés? Kreatív nyelvi udvariatlanság a televíziós vetélkedők kontextusában 6. szekció: Pszichológia és művészet. Elnök: Nemesi Attila László (K007) 08:30 09:00 Ďurka Róbert: A humorstílusok és a D-típusú személyiség kapcsolata az egyetemi hallgatóknál 09:00 09:30 Séra László Boda-Ujlaky Judit: Van-e határ? Humor, politikai tiltakozás, etika 09:30 10:00 Papp Richárd: Móricka nem akar Amerikába menni. Kulturális identitás és emlékezet egy budapesti zsidó közösség humorában 10:00 10:30 Kávészünet 11:45 13:00 Ebédszünet 16:30 16:45 A konferencia és szimpózium zárása 16:45 17:15 Búcsúpohár 6

7 A plenáris előadások absztraktjai Drahota-Szabó Erzsébet: A verbális humor fordíthatósága és fordíthatatlansága PhD, habil., egyetemi docens, Selye János Egyetem, Modern Filológia Tanszéke A verbális humor fordíthatóságának két fő akadálya lehet: a nyelv(ek), illetve a kultúraspecifikusság. Azt, hogy a nyelv mennyiben lehet fordítási akadály, a nyelvi játék milyensége szabja meg: másként lehet például fordítani, átültetni és újrakölteni a lexikális ambiguitásra épülő nyelvi játékokat, mint a referenciális vagy a kommunikatívpragmatikai ambiguitáson alapulókat, ill. azokat, amelyek interferenciális elemekként is működnek. Emellett vannak a humornak olyan megnyilvánulásai is, amelyek nyelvileg fordíthatók ugyan, a recepciós veszteségek mégis jelentősek, a humor kulturális kötöttsége miatt. A kérdés az, hogy mit tesz ilyenkor a fordító, milyen stratégiák és fordítói műveletek állnak a rendelkezésére. Az előadás tehát a verbális humor nyelvi és kulturális akadályait taglalja, s (elsősorban) szépirodalmi szövegpéldák segítségével járja körül a fordíthatóság és a fordíthatatlanság (valós vagy látszólagos?) dichotómiáját. Boda-Ujlaky Judit(1) Séra László(2): A gelotofóbia és az intenzív, társas szégyen, a megaláztatás kapcsolata (1) PhD, egyetemi tanársegéd, Testnevelési Egyetem, Pszichológia Tanszék; (2) PhD, Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Doktori Iskola Leeming és Boyle (2004) felhívják rá a figyelmet, hogy a szégyen meghatározott táras kontextusokban jelentkezik, vagyis bizonyos társas helyzetekben száliens a stigmatiázó diskurzus. Ilyen speciális kontextus a kinevetés. A legtöbbünk nem szereti, ha kinevetik, ám bizonyos emberek a nevetségessé válásukra, kinevettetésükre extrém mértékben reagálnak, ezeket tekintjük gelotofóbiásnak. A szégyen azonban ritkán jelenik meg tiszta érzelemként és sok esetben nehezen is elkülöníthető más érzelmektől, vagy legalábbis nehezen meghatározható, hogy az adott intenzitás szégyent jelent-e az egyén számára vagy valamilyen más érzelmet. Scheff (2003) szerint szégyen-spektrumról beszélhetünk, melynek egyik végén a zavar gyenge és múlékony érzése, míg a másik végén a megaláztatás hosszan tartó és erős érzelme található. Vizsgálatunkban 48 fő (14 férfi, 34 nő, átlag életkor 20,92 év) segítségével elemeztük a gelotofóbia, a szégyen és a megaláztatás kapcsolatát. A mért skálák Cronbach-alfa értéke mind 0,7 fölött volt. A gelotofóbia a szégyennel inkább mutatott együttjárást (r=0,57, p=0,000), a megaláztatással szintén, de gyengébb mértékben (r=0,349, p=0,019), a megaláztatástól való félelemmel nem találtunk kapcsolatot. Ám ha a kinevetésre vonatkozó tételeket kiparciáltuk, nem mutatkozott összefüggés sem a szégyennel, sem a megaláztatással. Összességében vizsgálatunk alátámasztotta a gelotofóbia személyiségjellemző voltát, ami az aktuális társas szituációtól függetlenül jelenik meg. Ugyanakkor a kis minta elemszám nem tette lehetővé a gelotofóbiások külön vizsgálatát, így elképzelhető, hogy az ő esetükben más mintázatot kapnánk. 7

8 A szekcióelőadások absztraktjai Boda Mihály: A humor etikájának lehetősége PhD, egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem A humor etikájának lehetősége azon a speciális viszonyon alapszik, amit John Lippit után komikus távolság -nak (comic distance) nevezhetünk, és amelyben a humort észlelő személy a humor tárgyával áll. Mivel azonban a komikus távolság kifejezés csak metaforikusan írja le a humort észlelő személy és a humor tárgya közötti viszonyt, ezért érdemes a kérdéses viszonyt máshonnan is megközelíteni. Előadásomban olyan kritériumokat veszek szemügyre, amelyek a kérdéses viszonyt érthetőbbé teszik, mint a távolság metaforája. A humor észlelésére jellemző viszony vizsgálata során, a kontraszt végett, kitérek a morális távolság jelenségére is, ami a komikus távolsággal rokon viszony. Buglya Zsófia: Példázat a három papagájról, avagy a "Jutalomutazás" szubverzív komikuma PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete, Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program 1948 után az államosított magyar filmgyártásra a valóságtükröztetés nemes feladata hárul. A pártállami diktatúra elvárja művészeitől a dialektikusan változó társadalmi valóság 'helyes' értelmezését és tudatformálásra alkalmas reprezentációját. Ebben az alkotómunkában fontos szerep jut a humornak, amely különösen a könnyű műfaj keretei, konvenciói közé szorítva bátran polemizál a jelenről, kockázatmentesen szolgálja a hivatalos ideológiát. Arra, hogy a szocialista társadalom valóságai egyszer a maguk heterogenitásában is megjelennek majd a mozivásznon, sokáig nem lehet számítani. A változást a hatvanas évek végének szociológiai fordulata hozza meg: a hétköznapok drámaiatlan, rendezetlen valóságával a komikum új minőségei is megjelennek mind a dokumentumfilmben, mind a játékfilmben. Előadásomban Dárday István 1974-es, Jutalomutazás című dokumentum-játékfilmjéből kiindulva szemléltetem a komikum felforgató, a szocialista érdekviszonyokat leleplező minőségének működését. Ďurka Róbert: A humorstílusok és a D-típusú személyiség kapcsolata egyetemi hallgatóknál PhD, egyetemi adjunktus, Katolikus Egyetem Ružomberok (Szlovákia), Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Tanszék A jelen vizsgálat célja kideríteni, hogy milyen összefüggések vannak a humor stílusok és a D-típusú személyiség (magas negatív érzelmek és magas szociális gátoltság) között az egyetemi hallgatók körében. Összesen 225 egyetemi hallgató töltötte ki a Humor Stílus 8

9 Kérdőívet (HSQ) és a DS14 skálát. Szignifikáns negatív összefüggést fedeztünk fel a pozitív humor stílusok és a DS14 alskálái között (kapcsolati humor: r = -.151* (NE) és r = -.227*** (SG); énvédő-énfelértékelő humor: r = -.272*** (NE) és r = -.236*** (SG)). Az eredmények nem mutattak ki szignifikáns kapcsolatot a negatív humor stílusok és a D- típusú személyiség ismérvei között. A pozitív humor stílusok tanulása/elsajátítása hasznosnak bizonyulhat a D-típusú személyiségek terápiájában. Ez a tézis további vizsgálatokra vár. Hidasi Judit: Japán egypercesek PhD habil., egyetemi tanár, Budapesti Gazdasági Főiskola A groteszk, mint kisepikai műfaj az, amely a leginkább képes visszaadni azokat az érzéseket és hangulatokat, amiket a tapasztalatlan vagy gyanútlan idegen megél Japánban. A nemes és fennkölt elemek bizarr módon ötvöződnek a mulatságos, nevetséges, vagy akár váratlan fordulatokkal és így hatásuk egyszerre komikus és megütközést kiváltó. A mentális képzavar, a kommunikációs zavar nemegyszer feloldatlan marad, s olykor világszemléleti jelentéssel is bírhat. Az előadás egy rövid válogatást ad azokból a majdan egy önálló kötetbe szánt egypercesek -ből, amelyeken keresztül a groteszkben megnyilvánuló humor révén próbáljuk közelebb hozni a japán mindennapok, a japán életforma, a japán gondolkodás, a japán kommunikáció és a japán emberi kapcsolatok értelmezését és végső soron megértését. Az interkulturalitás megtapasztalásának rövid narratívái ezek az esetleírások, amelyek azonban nem minden esetben kínálnak egyértelmű megoldást és feloldást, hanem nemegyszer a humor erejénél fogva késztetik továbbgondolásra a befogadót. T. Litovkina Anna(1) Barta Péter(2): Tom Swifty -k az angolban a XXI. század elején (1) PhD, habil., egyetemi docens, Selye János Egyetem, Modern Filológia Tanszéke (2) PhD, kandidátus, egyetemi docens, ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszék A wellerizmus rendszerint három részből áll: az első egy közlést tartalmaz (néha közmondás, szólás, közhely alakjában), a második megnevezi a beszélőt, a harmadik pedig a helyzetet jelzi, amelyben az idézett közlés elhangzott. A közlés és a helyzet általában nem illik össze, sőt ellentmond egymásnak. A wellerizmus gyakori az angolban. XX. századi folytatásaként fogható fel a szintén az angol nyelvterületen népszerű Tom Swifty. Ez utóbbiban a szójáték alapja az a határozószó, amely egyszerre jellemzi a beszélőt és utal a beszélő közlésére; a közlés és a határozószó között általában szemantikai és hangalaki kapcsolat áll fenn. Előadásunkban meghatározzuk a Tom Swifty -t mint műfajt, vázoljuk a történelmi hátterét, majd megvizsgáljuk a benne megjelenő témákat, az idézett közlések közül pedig a közmondásokat, szólásokat, idiómákat és aforizmákat. A továbbiakban részletesen elemezzük a Tom Swifty -kben használatos szójátékok fajtáit, különösen a paronimákat, homonimákat és homofónokat, valamint a személynevekkel kapcsolatos szójátékokat, a szóhatár-eltolódáson alapuló alakokat, a kétnyelvű és a kettős/hármas szójátékokat. 9

10 Nemesi Attila László: Melyik klasszikus pragmatikaelmélet alkalmasabb a nyelvi humorjelenségek magyarázatára? PhD, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Magyar Nyelvészeti Tanszék Az eddigi humorkonferenciákon, a Hungarian Humour c. kötetben és két megjelenés előtt álló angol nyelvű folyóiratcikkemben a nyelvi humorjelenségeket (Kabos Gyula, Kosztolányi Dezső és Hofi Géza nyelvi humorát) grice-i keretben értelmeztem, rámutatva Grice eredeti modelljének hiányosságaira és ellentmondásaira. Ebben az előadásban a másik klasszikus pragmatikaelmélet, az austini és searle-i beszédaktuselmélet magyarázóerejét vizsgálom meg és vetem össze a grice-i elmélet magyarázóerejével. Kitérek Andrew Goatly (Meaning and humour, Cambridge University Press, 2012) friss szempontjaira is, aki külön fejezetet szentel könyvében a két elméletnek (sőt egy továbbit a poszt-grice-i relevanciaelméletnek). A szerencsefeltételek (vagy sikerességi feltételek) nem teljesüléseinek eseteit vizsgálva bemutatom, hogy - bár Austin példái szinte mind humorosak - nem minden esetben eredményez humoros hatást, ha egyik vagy másik szerencsefeltétel sérül, illetőleg a nyelvi humornak nem minden esete jár együtt valamely szerencsefeltétel sérülésével. Összességében a "személyközi retorikával" (Leech 1983) kibővített grice-i modell mellett érvelek, példáimat pedig ezúttal még szélesebb műfaji körből merítem (pl. konferanszokból, reklámszövegekből is). Némethné Varga Andrea: Játék és varázslat a versekben gyerekversek humora PhD, egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Vitéz János Tanárképző Központ, Óvó- és Tanítóképző Tanszék Az óvodai és az iskolai irodalmi-anyanyelvi nevelésben, irodalmi élményszerzésben kitüntetett szerepet kapnak a versek a bennük rejlő személyiségformáló lehetőségről egyetlen korosztály esetében sem mondhatunk le. Érzelemgazdagító, képzeletformáló, ismereteket bővítő hatásuk felbecsülhetetlen. Előadásomban azt vizsgálom, hogy e sokrétű fejlesztő hatáshoz miként járul hozzá a gyermekversekben olykor lappangó, olykor tetten érhető humor; miként fonódik össze a képzelet szabadsága, a (nyelvi) kreativitás szabadsága, a humoros látásmód a szokatlan képi-fogalmi társításokban, nyelvi megoldásokban, játékos szóképzésekben, humoros hatású rímjátékokban. Pál Katalin: Komikus maszkok Platón és Arisztophanész írásaiban PhD hallgató, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Platón szókratikus dialógusai és Arisztophanész komédiái sok esetben hasonlóan állítják az olvasó elé a költő, a filozófus, a szofista és a rétor alakjait. Ezek az alakok, akik bizonyos szempontból a szavakkal való meggyőzés, nevelés és tanítás vagy éppen szórakoztatás mestereinek tekinthetők, megjelenésükben, viselkedésükben gyakorta 10

11 komikusak, beszédeik, beszélgetéseik pedig nem mellőzik a komikus hatást keltő tréfát, a szórakoztató, szellemes és humoros mesét, a gúnyolódást. Platón Szókratésze a szilénekhez, Arisztophanész Szókratésze csakúgy, mint Euripidész koldushoz hasonlatos. Platón Szókratésze bögölyként csipkedi, kínozza az athéniakat, Arisztophanésznél a költő az, aki azért teszi csúffá közönségét, hogy megtanítsa felismerni a rajta élősködni vágyó, hazug hadvezéreket. Előadásomban a költő, a filozófus, a szofista és rétor komikus vonásait vizsgálom Platón dialógusaiban és Arisztophanész komédiáiban. Papp Richárd: Móricka nem akar Amerikába menni. Kulturális identitás és emlékezet egy budapesti zsidó közösség humorában PhD habil., egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kulturális Antropológia Tanszék Előadásom több éves etnográfiai-kulturális antropológiai kutatásra épül óta veszek részt a Bethlen téri zsinagóga életében. Kutattam a zsidó térhasználat és időfelfogás jelentéseit, a magyarországi zsidó revival-jelenségek közösségi olvasatait, valamint életút-interjúkat készítettem és elemeztem óta az élő, szituatív zsidó humorra fókuszálnak kutatásaim, azaz feljegyzem, hogy mikor, hogyan és miért nevetnek, tréfálkoznak a közösség tagjai, majd elemzem ezeknek a szituációknak, az elhangzott vicceknek és humoros történeteknek, szállóigéknek kulturális jelenéstartalmait. Az előadás a Bethlen téri közösség humorának tükrében elemzi a magyarországi zsidóság kulturális-társadalmi adaptációinak folyamatait, hetero- és autosztereotípiáit, a közösségben magyar zsidónak nevezett identitás és kultúra történeti és jelenlegi jelentéseit, a történelmi változások, tragédiák, traumák, konfliktusok, asszimilációs nyomások és stratégiák változásait, illetve ezek egyszerre, egy időben megjelenő komplexitását valamint értékelését a kulturális emlékezetben. Az előadás számos, a közösségben gyűjtött vicc és humoros szituáció elemzésének tükrében próbál bepillantást nyújtani a kérdéskör komplex világába. Riszovannij Mihály: Alakváltozatok és társadalomkritika Ralf König bibliai képregénytrilógiájában PhD, egyetemi adjunktus, Selye János Egyetem, Modern Filológia Tanszéke A németországi karikaturisták között előkelő helyet foglal el Ralf König, aki harminc éves munkássága során a meleg szubkultúra krónikásából nemzetközileg ismert több mint 30 kötet, számos megfilmesítés és elismert tucatnyi díj mellett Max und Moritzéletműdíjas szerzővé vált. Világnézetét és témaválasztását mindig is erős társadalomkritikai- emberi jogi irányultság jellemezte. Az új évezredben meggyőződéses ateistaként és a Giordano Bruno Alapítvány elnökségi tagjaként érdeklődése a vallás(kritika), ezen belül is a Biblia történetei felé fordult. E tárgyban született Trilógiájában (Prototyp, 2007, Archetyp, 2009 és Antityp, 2010) a Biblia három 11

12 központi alakjának történetét írja újra (Ádám, Noé, Pál apostol), melynek során napjaink társadalmi trendjeire (nemi szerepek, vallási fundamentalizmus) is reagál. Az előadás betekintést nyújt a sajátos rajztechnikával és humorstratégiával készült átdolgozásokba, különös tekintettel a metamorfózisok mögött megbúvó kritikai mozzanatokra Schirm Anita: Az alakzatok, mint a nyelvi humor eszközei a stand up comedyben PhD, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék Előadásomban magyar nyelvű stand up comedy szövegeket elemezve azt mutatom be, hogy az alakzatok hogyan járulnak hozzá a humor létrehozásához. A Dumaszínház szövegeit vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a humor legfőbb kiváltó okain, azaz a témán, a gesztusokon, az intonáción és a diskurzusjelölőkön kívül a komikusok tudatosan alkalmazzák az alakzatokat a közönség megnevettetése érdekében. Legtöbbet a metaforát, a túlzást és az iróniát használják, de a hang- és szóalakzatok is megjelennek a szövegekben. Előadásomban a korpuszból származó példák segítségével a leggyakoribb alakzatok pragmatikai működését ismertetem, kitérve a hétköznapi párbeszédek és a stand up comedy áldialógusai közti különbségekre is. Séra László (1) Boda-Ujlaky Judit (2): Van-e határ? Humor, politikai tiltakozás, etika (1) PhD, Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Doktori Iskola; (2) PhD, egyetemi tanársegéd, Testnevelési Egyetem, Pszichológia Tanszék Jóllehet napjaink pozitív pszichológiája előtérbe állította a humor jótékony társas és pszichés funkcióit, a humorkutatók nem feledkeznek meg a humor sötét oldaláról, az ellenségességgel, a fölény, a megvetés kifejezésével a gyengébbekkel szemben, a társas/társadalmi határok megszegésével, mulatságot keltő vagy sértő vétkességével való kapcsolatáról sem. A humor kapcsolata a fölénnyel és tabukkal, s az a tény, hogy a humor lehet nyomasztó és offenzív, a hatalom támasza és a gyengék fegyvere egyformán, bonyolult etikai kérdéseket vet fel. Érdemes a humor pozitív, a humorérzéket az erényekhez kapcsoló, s negatív etikájáról beszélni (Morreall, 2010; Beermann és Ruch, 2009); lehet a mai fölényelméletek (Billig, 2005) alapján a humor társadalomkritikáját elemezni, empirikus bizonyítékokat keresni bizonyos humorformák (etnikai, szexista stb.) ellenségességet, a sztereotípiát, előítéletet megerősítő hatásáról (Ford és Ferguson, 2004), s lehet különböző filozófiai értékszempontokat felvetni (Carroll, 2014; Gaut, 1998; Smuts, 2010). Az előadás a társadalmi tiltakozás és a humor kapcsolatával, a politikai karnevalizálódás, a protestival, a konfliktus humor, a gerilla taktika vagy a stratégiai humor kérdéseivel (Benatar, 2014; Hart, 2007; Lockyer és Pickering, 2005; Romanos, 2012; St. John, 2008) foglalkozik. Ismerteti a humor fegyverével élő társadalmi megmozdulások megítélésével és a rájuk vonatkozó morális attitűdök mérésével kapcsolatos próbálkozásuk előzetes eredményeit. 12

13 Tamás Ágnes: A Párizs környéki békék élclapokbeli kritikája ( ) PhD, tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Újés Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Az elkövetkezendő években nemcsak az első világháború centenáriuma fogja foglalkoztatni a kutatókat, hanem a háborút követő békék újraértékelése, s új megvilágításba helyezésükre is bizonyosan olvashatunk majd kísérleteket. Előadásomban a Párizs környéki békék megjelenítését kívánom vizsgálni egy a korszakban népszerű műfaj, magyar és ausztriai élclapok (Magyar Herkó Páter, Borsszem Jankó, Mátyás Diák, Figaro) karikatúrái alapján. Arra keresem a választ, hogy e tematika milyen módon, milyen szimbólumokon keresztül kerülhetett be ezen sajtóorgánumokba. Milyen módon szolgálta a propaganda az államérdekeket? Hogyan reagáltak e lapok a területveszteségekre? A béketárgyalások ábrázolásmódja azért is érdekes, mert a városi olvasóközönség széles rétegeinek véleményét alakíthatták az élclapok képei, befolyásolhatták, alátámaszthatták gondolkodásmódjukat a témáról a két világháború közötti Magyarországon. Továbbá elemezhetők az új szomszédos országokról való vélekedések, sztereotípiák is. Tamás Ildikó: "Az apacukabeli Kamanduk." A halandzsa természetéről PhD, tudományos munkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet A hétköznapi beszédben, a folklórban és az irodalomban egyaránt előfordulnak olyan szavak és szövegek, amelyek a tartalmi és formai normákkal szembehelyezkedve szerveződnek. Halandzsát tartalmazó alkotások vagy teljes terjedelmükben nonszensz szövegek a folklór számos műfajában (pl. mondóka, ráolvasás, hazugságmese, népdal, találós, vicc, travesztia stb.) megjelennek. A halandzsaszerű, parodikus és groteszk folklóralkotások sok szállal kapcsolódnak a közköltészethez és az irodalomhoz is, térbeli és időbeli elterjedésük figyelemreméltó. A népköltészeti halandzsában (akárcsak az irodalomban) az abszurditást, a paródiát vagy egyszerűen a nyelvi játékot megjelenítő szövegek változatos eszköztárával találkozhatunk: a hétköznapitól eltérő szóhasználattól a tartalmi inkoherencián át a szürreális képekig. Két fontos csoport azonban kirajzolódik: egyrészt az értelmes szavakból építkező, de morfológiai, frazeológiai vagy szemantikai megoldásaiban a konvenciókat felrúgó halandzsaszövegek csoportja, másrészt pedig olyan halandzsaszavaké, mint az apa cuka vagy szörcsömbörcsöm. Az előbbi csoportban a tartalmi kohézió helyett a formai/stilisztikai jegyek kapcsolják egybe a látszólag véletlenül egymás mellé sodródott szavakat, pl. Mátyás király dobbintóra. / Dobd meg jobban, féloldalra!. Előadásomban a halandzsa lehetéses funkcióit is vizsgálat tárgyává teszem. 13

14 Tánczos Péter: A legnagyobb valódi értelemben vett humorista Hamann hatása Kierkegaard humor-felfogására PhD hallgató, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet Kierkegaard Az irónia fogalmáról című doktori disszertációjának sokszor idézett záró passzusában röviden elemzi a humor jelenségét, elhatárolva azt az értekezés tárgyát adó iróniától. A humor fogalmát a szkepszishez, a bűnösséghez, az istenemberi jelleghez egyáltalában a vallási jelenségéhez köti. Kierkegaard ekkor már évek óta foglalkozik a humor kérdésével, naplóbejegyzéseiben rendre visszatérnek a humor, az irónia és a paródia osztályozási problémái. A humor paradigmatikus alakja számára Johann Georg Hamann, akinek számos megállapítását gondolja tovább, és jó néhány szóképét egyszerűen át is emeli. Előadásomban azt szeretném bemutatni, hogy mennyiben volt példaértékű Kierkegaard számára Hamann humorban gazdag gondolkodás- és írásmódja, illetve milyen mértékben hatott a német bölcselő Kierkegaard sajátosan elhatárolt humor-koncepciójára. Arra keresném a választ, hogy milyen módon támaszkodott a filozófuselőd gondolataira, trópusaira a koraromantika irónia- és viccfelfogásának bírálatakor, illetve milyen történeti és vallási érvényességet tulajdonított a humor jelenségének. Tóth Loretta: Humor vagy arculatsértés? Kreatív nyelvi udvariatlanság a televíziós vetélkedők kontextusában MA hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kommunikáció és médiatudomány Annak ellenére, hogy az udvariatlanságot a közvélekedés általában elutasítja, számos ma népszerű televíziós vetélkedő (és más showműsorok) sikere részben abban rejlik, hogy a közönség örömét leli a műsor szereplőinek arculatát és szociális jogait szimbolikusan sértő viselkedés megfigyelésében, amely főként a műsorvezető által kreatívan megfogalmazott humoros megnyilatkozásokban érhető tetten. Az előadás célja, hogy a verbális és a nem verbális (szupraszegmentális) eszközöket egyaránt figyelembe véve kísérletet tegyen a Magyar Televízió *Maradj Talpon!* című vetélkedőjének társalgási interakcióiban megjelenő udvariatlan (szarkasztikus és ironikus) megnyilvánulások és a nyelvi humor közötti kapcsolat szociopragmatikai keretben történő feltárására. Az előadás kitér továbbá arra, hogy a főként impliciten megfogalmazott vagy humoros köntösbe bújtatott sértések valóban udvariatlanságként értelmezhetők-e, vagy a játék kontextusa, illetőleg a humoros megfogalmazás képes szankcionálni és/vagy semlegesíteni a viccelődésként, ugratásként is interpretálható offenzív viselkedést. 14

15 Vajda Károly: Komoly komolytalanság vagy komolytalan komolyság? A romantika humora E. T. A. Hoffmann Arany virágcserepében PhD habil, egyetemi tanár, Selye János Egyetem, Modern Filológia Tanszék Az előadás humornak a romantikus irodalomban megnyilvánuló azon szerepét vizsgálja, mely az irodalmi fikcionalitásnak és az irodalmon túli realitásnak az irodalmi elbeszélés narratív fonalaival történő összekötése során a két szféra, tehát a valóságosnak értett realitás és a fiktívnek, költöttnek gondolt irodalom közti diszkrepanciát hivatott föloldani, vagy legalábbis oldani, enyhíteni. Ennek során különös hangsúlyt fektetünk a humor és a kanti értelemben vett kritikai gondolkodás, illetve a humor és hagyomány viszonyára. Ennek során kitérünk az arisztotelészi és a romantikus poetológia közötti feszült viszony humoros mozzanataira, valamint ezen mozzanatoknak a hoffmanni elbeszélésben való tetten érhetőségére, sőt a humor intertextualitására, valamint atextualitására is. Vargha Katalin: Tréfás kérdés, formulavicc, rejtvényvicc? Műfaji és terminológiai kérdések PhD, tudományos munkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet Az előadás azzal az átmeneti szövegcsoporttal foglalkozik, amelyeket a magyar folklorisztikai kutatás hol a találósok műfajához, közelebbről a tréfás kérdésekhez sorol, hol a viccek, ezen belül elsősorban a formulaviccek között tárgyal. A találósokon belül amiatt különülnek el, hogy a használat során egy előadótól, nem pedig párbeszédes formában hangoznak el, a vicceken belül pedig a találósszerű formuláris felépítés határozza meg őket. Gyűjtési szituációban, a kontextus és a beszédaktus pontos ismeretében ugyan elvileg elkülöníthető a két csoport, azonban a szövegbázis jelentős része közös, és az alkalmazott formai és nyelvi megoldások is jelentős mértékben megegyeznek. Ez indokolhatja a nemzetközi kutatásban általánosan használt átmeneti kategória, a rejtvényvicc (vö. Rätselwitz, riddle joke) kanonizálását az ilyen kisepikai szövegek vizsgálata során. 15

16 A résztvevők címei: Barta Péter Boda Mihály Boda-Ujlaky Judit Buglya Zsófia Drahota-Szabó Erzsébet Durka Róbert Hidasi Judit Kövesdi Miklós T. Litovkina Anna Nemesi Attila László Némethné Varga Andrea Pál Katalin Papp Richárd Riszovannij Mihály Schirm Anita Tamás Ágnes Tamás Ildikó Tánczos Péter Tóth Loretta Ujlaky István Vajda Károly Vargha Katalin

17 Interdiszciplináris Humorkonferencia: I. Interdiszciplináris Humorkonferencia A humor társadalomtudományi megközelítésének lehetőségei PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd, szeptember II. Interdiszciplináris Humorkonferencia A humor dimenziói Kodolányi János Főiskola, Siófok, szeptember 3 5. III. Interdiszciplináris Humorkonferencia A humor nyelvészeti megközelítésének lehetőségei ELTE BTK, Budapest, szeptember 6 7. IV. Interdiszciplináris Humorkonferencia Selye János Egyetem (Univerzita J. Selyeho), Komárno, Szlovákia, november A humorkonferenciák kötetei: Daczi Margit T. Litovkina Anna Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79.). Tinta Könyvkiadó, Budapest, T. Litovkina Anna Barta Péter Hidasi Judit (szerk.): A humor dimenziói. A II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 108.). BGF Külkereskedelemi Kar, Tinta Könyvkiadó, Budapest, Vargha Katalin T. Litovkina Anna Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 151.). Tinta Könyvkiadó, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Együttműködő partnereink és támogatók: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport Tinta Könyvkiadó Testnevelési Egyetem Az absztraktkötetet szerkesztette: Boda-Ujlaky Judit A borítón látható karikatúra Halász Géza munkája. 17

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner Szakmai önéletrajz Név Tancz Tünde Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus tanczt@igyfk.pte.hu Végzettségek 2001- PhD - hallgató PTE Pszichológiai Doktori Iskola, Szociálpszichológiai gram (doktorandusz

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A hallgatói konferencia programfüzete

A hallgatói konferencia programfüzete ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKEK 4. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 2013. október 28 29. A hallgatói konferencia programfüzete Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos konferenciára

Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos konferenciára A Magyar Sporttudományi Társaság SportInnovációs Szakbizottsága, és a Sakk és Sakkelméleti Szakbizottsága tisztelettel meghívja a Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos

Részletesebben

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező:

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező: A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) minden évben megrendezi Szlovákia-szerte a Tudomány Hetének rendezvényeit. A hagyományosan minden évben megrendezett

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

III. interdiszciplináris humorkonferencia

III. interdiszciplináris humorkonferencia III. interdiszciplináris humorkonferencia Program és absztraktok ELTE BTK Budapest, Múzeum körút 4/A 2012. szeptember 6 7. Program és absztraktok [III. INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIA] III. INTERDISZCIPLINÁRIS

Részletesebben

III. interdiszciplináris humorkonferencia

III. interdiszciplináris humorkonferencia [ III. interdiszciplináris humorkonferencia Program és absztraktok ELTE BTK Budapest, Múzeum körút 4/A 2012. szeptember 6 7. Program és absztraktok [III. INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIA] A KONFERENCIAPROGRAM

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Tanulmányom a pedagógusdinasztiák vizsgálatára koncentrál. 1 A tanulmányom elején olyan kérdésekre keresem a választ,

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen MEGHÍVÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek

Részletesebben

1. téma Egy kortárs regény nyelvi rétegeinek bemutatása: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz

1. téma Egy kortárs regény nyelvi rétegeinek bemutatása: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz Kedves Versenyzők! Felhívjuk a figyelmet mindegyik témával kapcsolatban a következőkre: - Az ajánlások valóban ajánlások, azaz segítséget igyekszünk adni a választásban és tájékozódásban, de ez nem jelenti

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret

Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének konferenciája a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 jelű, Jól-lét az információs társadalomban

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN)

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) VIKOTE előadás, 2015. június 6 Pléh Csaba Középeurópai Egyetem Kognitív tudományi Tanszéke vispleh@ceu.edu Áttekintés Klasszikus kognitív

Részletesebben

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999 Önéletrajz Név: Dr. Kolosai Nedda Születési hely: Budapest Születési idő: 1970. június 15. Tanulmányok: 2008-2012. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi kutatások oktatási program,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1902-06 jelnyelvi tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevők elvárásai

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános adatok A Magyar Szemiotikai Társaság (továbbiakban Társaság) a F6városi Bíróság 9. Pk. 65-345/1991/19. számú

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója PROGRAM

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója PROGRAM Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Magyar Tudomány Ünnepe 2014 A foglalkoztatáspolitika jelene és jövője az EU-ban és Magyarországon tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2014. november 6. A konferencia védnöke: Vastagh

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára)

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Gabnai Katalin: DRÁMAJÁTÉKOK Bevezetés a drámapedagógiába (334 oldal) Ötödik, bővített kiadás, Koncz Zsuzsa fotóival. Helikon Kiadó, 2001.

Részletesebben

Projektek jegyzéke a 2010-es évben

Projektek jegyzéke a 2010-es évben Projektek jegyzéke a 2010-es évben TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA VEGA 1/0057/10: Humor az iróniában, irónia a humorban Kutatásvezető: Žilka Tibor Időtartam: 2010/1 2011/12 A projekt célja a humor

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben