BOD PÉTER KÖNYVTÁR Folyóirat megrendelőjegyzéke a 2012-es évre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOD PÉTER KÖNYVTÁR Folyóirat megrendelőjegyzéke a 2012-es évre"

Átírás

1 Folyóirat címe Példányszám Megjelenés gyakorisága Lelőhely Témakör ISSN Közreadó Nyelv Credo: evangélikus folyóirat 1 negyedévente Könyvtár vallás, teológia Magyarországi Evangélikus Egyház, Élet és irodalom: irodalmi és politikai hetilap 1 hetenként Könyvtár irodalom, politika, közélet Irodalom Kft, A falu: vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata 1 negyedévente Könyvtár gazdaság Agroinform, , HVG: gazdasági, politikai hírmagazin 1 hetenként Könyvtár gazdaság Magyar Kereskedelmi Kamara, Magyar közgazdaságtudomány, Gazdasági Kamara, közélet, külpolitika, HVG Különszám 1 változó Könyvtár gazdaság Heti válasz : közélet, kultúta, környezet 1 hetenként Könyvtár belpolitika, közélet Heti Válasz Lap- és Kvk. Szolgáltató Kft. Jel-kép : komminukáció, közvélemény, média 1 negyedévente Könyvtár kommunikáció, média X Kapu : a ság lapja 1 havonként Könyvtár Társadalomtudomány, X közélet, kultúra Magyar a Magyarért Alapítvány, Kommunikáció, média, gazdaság : A Budapesti Kommunikációs És Üzleti Főiskola folyóirata 1 negyedévente Könyvtár kommunikáció, média Századvég Politikai Iskola Alapítvány Korall : társadalomtörténeti folyóirat 1 negyedévente Könyvtár társadalomtörténet, szociológia, gazdaságtörténet KORALL Társadalomtörténeti Egyesület Kritika : társadalomtörténeti és kulturális lap 1 havonként Könyvtár társadalomtörténet Népszabadság Részvénytársaság, Polgári Szemle : gazdasági és társadalmi folyóirat 1 kéthavonként Könyvtár gazdaság, politika Polgári Magyarországért Alapítvány, Pályázatfigyelő : településeknek, intézményeknek 1 havonként Könyvtár pályázat Kulturális Informatikai és Innovációs Kft. Vigilia 1 havonként Könyvtár Buksz: budapesti könyvszemle 1 negyedévente Könyvtár teológia, kereszténység, irodalom kritika, irodalom, könyvkiadás VIGILIA Szerkesztőség és Kiadóhivatal Budapesti Könyvszemle Alapítvány, Fons : forráskutatás és történeti segédtudományok 1 negyedévente Könyvtár történelem ELTE BTK Segédtud. Tanszék, Levéltáros Hallgatók Egyesülete, Szentpétery Imre Tudományos Diákkör,1994- Irodalomtörténeti közlemények (I.T.K): a Magyar Tudományos Akadémia Irodalmi Intézetének folyóirata irodalom, kritika, irodalomtörténet 1 kéthavonként Könyvtár Irodalomtudományi Intézet, Kommentár : kulturális közéleti folyóirat 1 kéthavonként Könyvtár közélet Kommentár Alapítvány Könyvhét : könyves havilap 1 havonként Könyvtár könyvkereskedlem, irodalomtudomány Litaratura : a Irodalmi Intézetének folyóirata 1 negyedévente Könyvtár irodalom, művészettörténet, kultúra A Irodalomtudományi Intézete,1974-

2 Új forrás : irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat 1 évente tízszer Könyvtár Új könyvpiac : könyvvilág, könyvkultúra, könyvkritika 1 havonként Könyvtár Klió : történelmtudományi szemléző folyóirat 1 évente háromszor Könyvtár Természet világa : természettudományi közlöny 1 havonként Könyvtár irodalom, művészet, kritika, határon túli irodalom könyvkereskedelem, kritika, kultúra történelem, történelemtanítás természettudomány, biológia, fizika, kémia Komárom-Eszetergom Megyei Önkormányzat; József Attila Megyei Könyvtár, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Klió Alapítvány, Aetas : történettudományi folyóirat 1 negyedévente Könyvtár történelem AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület, Filológiai közlöny: a Irodalomtudományi Bizottságának folyóirata Hadtörténelmi közlemények : a Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata 1 negyedévente Könyvtár irodalom negyedévente Könyvtár történelem A Irodalomtudományi Bizottsága, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Kisebbségkutatás : szemle a hazai és külföldi irodalomból 1 negyedévente Könyvtár irodalom Lucidus Kiadó, 1991/92- Magyar filozófiai szemle : a. Filozófiai 1 negyedévente Könyvtár filozófia Filozófiai Bizottságának folyóirata Bizottság,1957- Médiakutató : médiaelméleti folyóirat 1 negyedévente Könyvtár média Médiakutató alapítvány,2000- Ókor : folyóirat az antik kultúrákról 1 évente háromszor Könyvtár történelem Új Mandátum Lap- és Könyvkiadó,2002- Vallástudományi szemle 1 negyedévente Könyvtár vallás Zsigmond Király Főiskola, Modern nyelvoktatás : a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és AngolTanszék 2 negyedévente nyelvtudomány, nyelvészet X Corvina K. Kft.,1995- Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata HollandTanszék Történelmi szemle : a 1 félévente Könyvtár történelem Történettudományi Intézetének értesítője Történettudományi Intézete, Irodalmi jelen: próza, vers, kritika (határon túli lapok) 1 havonként Könyvtár irodalom Occident Media Kft., Arad, Korunk : bölcseleti folyóirat (határon túli lapok) 1 havonként Könyvtár filozófia Korunk Baráti Társaság, Moldvai ság: és román nyelven megjelenő 1 negyedévente Könyvtár irodalom, közélet közéleti-kulturális folyóirat (határon túli lapok) Székelyföld Alapítvány,Csíkszereda, román Székelyföld : kulturális folyóirat (határon túli lapok) 1 havonként Könyvtár kultúra, irodalom Hargita Kiadó, Magyar Pszichológia Szemle : a Magyar Pszichológiai 1 évente négyszer pszichológia Társaság folyóirata Magyar Pszichológiai Társaság, Mentálhigiéne és pszichoszomatika : a folyóirat egészséglélektani hangsúlyú, interdiszciplináris szaklap, amely az orvostudomány, a pszichológia, a szociológia, a 1 évente négyszer mentálhigiéné Akadémiai Kiadó, kommunikáció, az antropológia és az etika határterületi kérdéseivel foglalkozik. Pszichológia : a Pszichológiai 1 negyedévente pszichológia Kutatóintézetének folyóirata Pszichológiai Kutatóintézet,1981-

3 2000 : irodalmi és társadalmi havilap 1 havonként Könyvtár irodalom X Mentor Irodalmi Alapítvány, Alföld : irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 1 havonként Könyvtár irodalom, kritika Debrecen : Alföld Alapítvány megbízásából : Alföld Szerkesztősége, Édes anyanyelvünk :az Anyanyelvápolók Szövetségének folyóirata Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek :Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa Filmvilág : filmművészeti folyóirat, filmkritkák, esszék, tanulmányok 1 évente ötször Könyvtár nyelvészet havonként Könyvtár társadalomtudomány nincs 1 havonként Könyvtár művészet, film Anyanyelvápolók Szövetsége Fővárosi Örmény Klub, Filmvilág Alapítvány, Helikon : irodalmi folyóirat 1 negyedévente Könyvtár irodalom X MTA Irodalomtudományi Intézete,1955- História : történelmi folyóirat 1 havonként Könyvtár történelem História Alapítvány, Hitel : irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat 1 havonként Könyvtár irodalom, művészet, társadalom Hitel Alapítvány, Holmi : irodalmi, kulturális és kritikai folyóirat 1 havonként Könyvtár irodalom, kultúra, kritika Vörösmarty Társaság, Irodalomtörténet : A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE BTK Irodalom és Kultúratudományi Intézetének 1 évente négyszer Könyvtár irodalom folyóirata Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Jelenkor : irodalmi és művészeti folyóirat 1 havonként Könyvtár irodalom, művészet Jelenkor Alapítvány, Kortárs : irodalmi és kritikai folyóirat; 1 havonként Könyvtár irodalom, kritika Magyar Írószövetség; Kortárs Folyóiratkiadói Kft., 1957 Levéltári Szemle : A Levéltári Szemle a Magyar Levéltárosok Egyesülete, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa és a Levéltárak Országos Központja, Magyar 1 negyedévente Könyvtár Magyar Országos Levéltár közös gondozásában megjelenő Levéltárosok Egyesülete, Magyar Országos szakfolyóirat Levéltár, Liget : irodalmi és ökológiai folyóirat 1 havonként Könyvtár irodalom, ökológia Liget Műhely Alapítvány, Lyukasóra : irodalmi folíóirat,átlagosan a terjedelem egyharmadában verseket, kétharmadában prózai műveket 1 negyedévente Könyvtár irodalom közöl Magyar Írók Egyesülete, Magyar Könyvszemle : sajtótörténeti folyóirat 1 negyedévente Könyvtár sajtótörténet Irodalomtudományi Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Napló : a Magyar Írószövetség lapja, irodalmi folyóirat 1 havonként Könyvtár irodalom Magyar Írószövetség, 1989-; Magyar Napló K. Kft. (2001-) Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata 1 negyedévente Könyvtár nyelvészet Magyar Nyelvtudományi Társaság, Magyar Nyelvőr : az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága által. Anyanyelvi 1 negyedévente Könyvtár nyelvészet gondozott folyóirat Bizottság, Magyar Szemle : kulturális, világnézeti és politikai folyóirat 1 kéthavonként Könyvtár kultúra, politika Magyar Szemle Alapítvány, 1992-

4 Magyar Terminológia : A Nyugat-országi Egyetem Terminológiai Innovációs Központjának nemzetközi, lektorált, tudományos folyóirata. Célja elsősorban a terminológia és határterületei kutatás-fejlesztési eredményeinek, valamint esetenként jelentős külföldi eredményeknek a nyelvű közlése. 1 évente kétszer Könyvtár terminológia, nyelvészet Akadémiai Kiadó, Magyar Tudomány : A lapja, önálló tanulmányokat, illetve tematikus cikkgyűjteményeket közöl, amelyekben a téma legkiválóbb hazai szakértői ismertetik tudományterületük helyzetét, eredményeit, aktuális problémáit. 1 havonként Könyvtár tudomány , Mozgó Világ : kulturális közéleti havilap, tanulmány, esszé, dokumentum, szociográfia, riport, kerekasztal-beszélgetés, képzőművészet, vers, próza, ifjú és befutott szerzőktől. 1 havonként Könyvtár közélet, kultúra Mozgó Világ Alapítvány, Múltunk : politikatörténeti folyóirat, a modern kor, a negyedévente Könyvtár politikatörténet X század politikatörténetét bemutató negyedévi folyóirat. Politikatörténeti Intézet, Nagyvilág : világirodalmi folyóirat 1 havonként Könyvtár irodalom Nagyvilág Alapítvány, Eötvös Loránd Tudományegyetem. Fordítástudomány : tudományos folyóirat, amelyet az ELTE 1 évente kétszer Könyvtár. Fordító- és BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke indított Nyelvtudomány Tolmácsképző Csoport, Mester és Tanítvány : negyedéves tematikus értékőrző pedagógiai folyóirat Oktatási közlöny : az Oktatási Minisztérium hivatalos lapja Orpheus Noster: A Károli Gáspár Református Egyetem történeti és filológiai folyóirata 1 negyedévente Könyvtár pedagógia 1 havonta háromszor Dékányhelyettesi Hivatal Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Kar oktatás M. Hivatalos Közlönyk. 1 évente kétszer Könyvtár történelem, filológia X KRE BTK Történeti Intézet Pannonhalmi szemle : a Pannonhalmi Bencés Főapátság folyóirata, és külföldi szerzők teológiai, filozófiai és 1 negyedévente Könyvtár vallás, teológia Pannonhalmi Főapátság, történeti tanulmányai jelennek meg Rubicon : történelmi ismeretterjesztő lap 1 havonta Könyvtár történelem Rubicon-Ház Bt., Színház : színházi folyóirat 1 havonta Könyvtár színház, művészet Magyar Színházi Társaság, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet,1968- Tiszatáj : irodalmi folyóirat 1 havonta Könyvtár irodalom Tiszatáj Alapítvány Kuratóriuma, Trianoni Szemle : a Trianon Kutatóintézet negyedéves udományos 1folyóirata negyedévente Könyvtár történelem Trianon Kutatóintézet Világtörténet : történelmi folyóirat 1 évente kétszer Könyvtár történelem Kutatásszervezési Intézet, Pszichoterápia : tudományos szakfolyóirat 1 kéthavonként pszichiátria, klinikum Mentalport/Pszichoterápia Századok : a Magyar Történelmi Társulat periodikája 1 évente ötször Könyvtár történelem Magyar Történelmi Társulat, 1867-

5 KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK: Modern English Teacher : the magazine for English language teachers and language professionals worldwide 1 évente négyszer Angol Tanszék nyelvészet Anglia, Basingstoke National Geographic : a National Geographic Society hivatalos kiadványa, tudományos, kulturális témájú havilap 1 havonként Angol Tanszék tudomány, kultúra USA, Washington New York Review : Amerikában kéthetente megjelenő 1 két hetenként Angol Tanszék társadalomelmélet kritikai folyóirat USA, New York Newsweek : népszerű amerikai heti hírmagazin 1 hetenként Angol Tanszék közélet Times Literary Supplement : általános kritikai, kulturális folyóirat 1 hetenként Angol Tanszék könyvek ismeretése X Nihongo Gaku : japán nyelvészeti szakfolyóirat 1? Japán Tanszék japán nyelvészet japán NRC Handelsblad : holland hírújság 1 hetenként Holland Tanszék közélet holland Akzente : Zeitschrift für Literatur 1 kéthavonként Német Tanszék irodalomtudomány O Németország, München német Deutsche Vierteljahrscrift für Literaturwissenschaft und 1 negyedévente Geistesgeschichte Német Tanszék irodalomtudomány német Spiegel : német hetilap, Európa legnagyobb hírújságainak gazdaság, politika, üzleti egyike, Németország legbefolyásosabb és legolvasottabb 1 hetenként Német Tanszék élet lapja. német European Journal of Mental Health : nemzetközi mentálhigiénés szakfolyóirat ig--- évente kétszer Familiendynamik 1 évente négyszer magatartástudomány Family Process 1 évente négyszer The guardian weekly 1 gazdaság, politika, üzleti hetenként Angol élet Language and literature : Angol nyelvészet, irodalom The English Historical Rewiew 1 kéthavonként Angol történelem Histrorische Anthropologie 1 Angol antropológia Germanistik 1 Német Tanszék német Vigiliae Christiane : A Review of Early Christian Life and 1 Language Könyvtár ELT Journal : Terminology

A könyvtár kurrens folyóiratai

A könyvtár kurrens folyóiratai A könyvtár kurrens folyóiratai 168 Óra Közéleti hetilap. 2000 Adó Irodalmi és társadalmi havi lap. Társadalombiztosítási kalauz. (Megjelenik: Adókódex Pénzügyi és adóirányítási szaklap. Agroinform Vidékfejlesztés,

Részletesebben

FOLYÓIRAT MEGRENDELŐJEGYZÉK a 2013. ÉVRE

FOLYÓIRAT MEGRENDELŐJEGYZÉK a 2013. ÉVRE Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Folyóirat Expedíció 1391 Budapest, Postafiók 204. Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 www.kello.hu Magyar Államkincstár Telefon: (1)-237-6950, Fax: (1)-330-0072 10032000-00286057-00000017

Részletesebben

FOLYÓIRAT MEGRENDELŐLAP a 2015. ÉVRE

FOLYÓIRAT MEGRENDELŐLAP a 2015. ÉVRE Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Folyóirat Expedíció 1391 Budapest, Postafiók 204. Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 www.kello.hu Magyar Államkincstár Telefon: (06-1)- 237-6978 10032000-00286057-00000017

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267

Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267 266 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267 Az NKA Bizottságának 2/2003. (III. 17.) számú határozata 268 Az NKA

Részletesebben

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít.

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. életrajzok 1. Ács Erzsébet (Karcag, 1946.) Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. 2. Adamik Tamás (Kecskemét,

Részletesebben

Magyar Tudomány 2014 : 175. évfolyam 1-12. szám : bekötött folyóirat (dobozolt) / főszerk. Csányi Vilmos. 2014 001 M 14 Fo

Magyar Tudomány 2014 : 175. évfolyam 1-12. szám : bekötött folyóirat (dobozolt) / főszerk. Csányi Vilmos. 2014 001 M 14 Fo FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek Könyv, könyvtár, könyvtáros 2014 : 23. évfolyam, 1-12. szám : bekötött folyóirat (dobozolt) / felelős kiadó Bánkeszi Lajosné. Budapest : Könyvtári Intézet, 2014 020

Részletesebben

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázatának elbírálásáról 215 Tájékoztató

Részletesebben

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK 2012 A Magyar Tudomány 2012. novemberi számának melléklete 1 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 173. évfolyam 2012/11. szám, melléklet A jelöltek névsora

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

Orszmggyűló9 Hivatala

Orszmggyűló9 Hivatala Orszmggyűló9 Hivatala Irományszám : g 14 6 85'4, A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE Érkezett : 2005 J u N 2 3. Az Országgyűlés /2005. ( ) OGY határozata (javaslat) a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó

Részletesebben

Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz

Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz Iskolai végzettsége Janus Pannonius Tudományegyetem, Tanárképző Kar, magyar-művészettudomány szakos középiskolai tanár, 1989. Tudományos minősítés 1989: Pro Scientia

Részletesebben

A Medgyaszay István címû mû megjelentetésére Az építészet mesterei. A Honismereti kiskönyvtársorozat újabb kiskönyvének magyar nyelven

A Medgyaszay István címû mû megjelentetésére Az építészet mesterei. A Honismereti kiskönyvtársorozat újabb kiskönyvének magyar nyelven 226 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 227 Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázatának

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

AKVARISZTIKA ÉS MÁS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HOBBIK LAPJA 1216-2205 i GALAPAGOS AKVÁRIUM MAGAZIN GALAPAGOS AKVÁRIUM MAGAZIN 1218-0475 i

AKVARISZTIKA ÉS MÁS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HOBBIK LAPJA 1216-2205 i GALAPAGOS AKVÁRIUM MAGAZIN GALAPAGOS AKVÁRIUM MAGAZIN 1218-0475 i Rövidített név Hosszú név ISSN eissn Ism/Köz 3. ÉVEZRED 3. ÉVEZRED 1785-5683 i A FÖLDGÖMB A FÖLDGÖMB 1215-8690 i A KUTYA A KUTYA 0133-1787 i AERO MAGAZIN AERO MAGAZIN 1419-4074 i AKVÁRIUM ÉS TERRÁRIUM

Részletesebben

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013)

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) 1. Bakonyi István Három évtizeden keresztül oktattam az orosz nyelvet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a jelenleg Budapesti Corvinus Egyetemen.

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiája

A Károli Gáspár Református Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiája A Károli Gáspár Református Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiája Bevezető A 2005. évi CXXXIX. törvény 5 (3) szerint a felsőoktatási intézmények kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégiáját

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar

ELTE Bölcsészettudományi Kar ELTE BTK 2014 FACULTAS PHILOSOPHIAE A.D. MDCXXXV www.btk.elte.hu 8 8 1 Mária Terézia magyar királynő, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, Egyetemünk újraalapítója ELTE BTK ELTE BTK Tartalom

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MŰHELYEK A SZÉKELYFÖLDÖN

TUDOMÁNYOS MŰHELYEK A SZÉKELYFÖLDÖN TUDOMÁNYOS MŰHELYEK A SZÉKELYFÖLDÖN A következő áttekintés arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan alakul a XXI. század elején a székelyföldi régió tudományos élete. ELŐZMÉNYEK Székelyföldről évszázadokon

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Alapító okiratok A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

SZERZŐINKRŐL 212 SZERZŐINKRŐL

SZERZŐINKRŐL 212 SZERZŐINKRŐL 212 SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Barát Erzsébet a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének docense. 2000 óta a Közép-európai Egyetem Társadalmi Nemek Tudománya Tanszékén vendégoktató. PhD-jét a

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old.

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old. 184 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Amerikai Magyar Kulturális Alapítvány

TÁRGYMUTATÓ. Amerikai Magyar Kulturális Alapítvány TÁRGYMUTATÓ Aargaui Magyar Egyesület 108 A Céh 367 ACT Magyar Szövetség 227 Actio Transylvanica 224 Adelaidei Magyar Értesítő 226 Adventista Egyház 139 AFL-CIO 177 A Hét Tükre 235 A Holló 188 A Hónap 235

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben