User'sManual code for PSFW :29 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "User'sManual code for PSFW-250 7.11.2008 8:29 Page 1"

Átírás

1 User'sManual code for PSFW :29 Page

2 User'sManual code for PSFW :29 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A No part of the content (logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a third party for such purposes, without the written permission of The dyras. Kezelési útmutató a dyras PSFW-250 típusú testvíz- és testzsírmérleghez = reg. = TM reg. of TM The of dyras Multi wwe.factory Media dyras LLC U.S.A.

3 User'sManual code for PSFW :29 Page 4 Kezelési útmutató a dyras PSFW 250 típusú testvíz- és testzsírmérleghez Megjegyzés Kérjük, használatba vétel elôtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Fontos, hogy ôrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy idônként vagy bármely kételye esetén újra elôvehesse és feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet lelhet benne. Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt elôírások be nem tartása miatt következik be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebbôl fakadó károkra a garanciális / szavatossági feltételrendszerben foglaltak nem terjednek ki. Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerû használat során, úgy kérjük, csak autorizált szakszervizzel javíttassa! Fontos biztonsági tudnivalók A készülék használata során az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedéseket feltétlenül be kell tartani! Minden itt leírt utasítást gondosan olvasson el! Természetesen nem lehet minden adódó élethelyzetre biztonsági rendszabályt alkotni. Kérjük Önt, hogy maximális körültekintés mellett az alább nem említett esetekben tegyen meg minden, az adott helyzetben ésszerûen elvárható óvintézkedést azért, hogy a készülék biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak legyenek. Figyelem! A mérleget nem használhatják várandós kismamák és olyan emberek, akiknek a szervezetébe valamilyen elektromos eszköz (például pacemaker) van beültetve! 4 A készüléket csak a kezelési útmutatóban leírt célra használja. Ez a testvíz- és testzsírmérleg háztartási célra készült. Ipari, üzemi illetve orvosi rendelôben történô felhasználása nem megengedett. Hiteles mérésre nem használható. Kereskedelmi mérlegelésre nem alkalmas. A termék kimondottan beltéri használatra készült, ezért kérjük, soha ne használja a készüléket a szabadban! Ne merítse soha vízbe, sem más folyadékba a testvíz- és testzsírmérleg házát! Ha a készülék belsejébe nedvesség kerül, az meghibásodást okozhat az ilyen behatásokra különösen érzékeny elektronikában, ezért ne használja fürdôszobában vagy olyan helyen, ahol a levegô páratartalma magas. Figyelem! Tilos a mérlegre nedves lábbal ráállni, vagy úgy, hogy a készülék üveg felülete nedves lett, ez esetben elcsúszhat rajta és baleset érheti. Figyelem! Amennyiben a készülék a használat során az elôvigyázatossága ellenére vízbe esett, vagy más módon nedvesség érte, vigye autorizált szakszervizbe és ellenôriztesse szakemberrel, mielôtt ismét megpróbálná használni! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a termék az ilyen jellegû környezeti behatás miatt hibásodik meg, úgy az szakszerûtlen kezelésnek minôsül, melyre a szavatossági feltételrendszerben vállaltak nem vonatkoznak. A testvíz- és testzsírmérleget gyermekek, ápolásra szoruló emberek illetve mozgásukban korlátozottak csak felügyelet mellett tudják használni. Ilyen emberek közelében csak akkor használja a mérleget, ha biztosítani tudja a felügyeletet is. Óvja a mérleget a hôhatástól! Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek. Ne tegye hôfejlesztô berendezések, például fûtôtest, hôsugárzó, sütô közelébe. Ha ezt nem tartja be, akkor a készülék a készülék burkolati elemei deformálódhatnak, megsérülhetnek, üveg 5

4 User'sManual code for PSFW :29 Page 6 mérôfelülete megrepedhet, és emiatt a készülék használata balesetveszélyessé válhat. A PSFW 250 testvíz- és testzsírmérleg +5 C és +40 C közötti hômérsékleten használható és tárolható. Amikor a mérleget használatba veszi, a kicsomagolás után ellenôrizze az épségét, sérülésmentességét. Csak teljesen ép készüléket szabad használatba venni. Sérült burkolattal soha ne üzemeltesse a készüléket! Ne használja a mérleget akkor sem, ha rendellenesen mûködik vagy más módon sérült. Ilyenkor el kell vinni a mérleget szakszervizbe javításra, ellenôrzésre. A készüléken nem szabad semmilyen átalakítást, módosítást végezni. A mérleget sima, vízszintes, kemény burkolatú felületre tegye! Az egyenetlen, puha, nem vízszintes felszín pontatlanságot okozhat a mérési folyamatban. Soha ne terhelje túl a mérleget! A készülék 150 kg-ig (330 lb) tud mérni. Ennél nagyobb súly a mérleget károsítja, azt nem képes megmérni. A készülék túlterhelésébôl eredô károsodásokra a szavatossági feltételrendszerben vállaltak nem terjednek ki! Robbanékony vagy gyúlékony gázok, gôzök, folyadékok jelenlétében a készüléket nem szabad bekapcsolni! Ha a mérleget hosszabb ideig (1 hónapnál több ideig) nem használja, akkor kérjük, vegye ki az elemtartóból az elemeket. Ha ezt nem teszi meg, akkor elôfordulhat, hogy az elemekbôl rendkívül korrozív vegyszerek folynak ki, ezek a mérleget károsíthatják. Amennyiben bekapcsolás után semmi sem jelenik meg a testvíz- és testzsírmérleg kijelzôjén, ellenôrizze, hogy az elemek nem merültek-e ki, megfelelôen vannak-e betéve, illetve megfelelôen érintkeznek-e az elemtartó érintkezôihez. Óvni kell a mérleget rezgéstôl, ütôdéstôl, leeséstôl. Nem szabad ugrálni rajta, vagy azt rázogatni. A testvíz- és testzsírmérleg kijelzôje nem teherviselô alkatrész, sohase álljon rá a kijelzôre! A mérleg gombjait mindig gyengéden, a kezével nyomja meg! Lábbal ne nyomja a gombokat, mert azok nem bírják el egy ember súlyának a csekély részét sem! A termékszavatosság nem vonatkozik a készülék alkatrészeinek törésére, illetve olyan károsodásra, amely átalakítás, szakszerûtlen kezelés, hozzá nem értô tisztítás, az elembôl kifolyt vegyszer, helytelenül végzett elemcsere, vagy a kezelési útmutatóban szereplô egyéb elôírások figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett. Vigyázva álljon rá a mérlegre! Ne álljon a szélére, mert könnyen lecsúszhat róla. Vigyázzon, hogy a mérlegre semmi se eshessen rá! Ne kerülhessen a burkolat nyílásaiba semmiféle idegen tárgy! A mérleget mindig úgy helyezze el, hogy ne legyen útban a körültekintô elhelyezéssel és a méréshez szükséges megfelelô hely biztosításával elkerülheti a termékben való véletlen elbotlást. Ha végzett a használattal, mindig tegye el a biztonság érdekében tárolóhelyére. A tisztítás megkezdése elôtt mindig kapcsolja ki a mérleget! A mérleg burkolatát soha ne bontsa meg! A mérleg csak akkor tudja a test zsírtartalmát és nedvességtartalmát analizálni, ha mezítláb lép rá! Zokniban, cipôben a mérlegre állva csak a testsúly mérésére alkalmas. Figyelem! A testvíz és testzsírmérleget nem szabad házilag szétszerelni, burkolatát megbontani, javítását megkísérelni. Nincs a készülék belsejében házilag javítható vagy más célra felhasználható alkatrész. Ha a készülék bármilyen okból meghibásodik, akkor kizárólag autorizált szakszervizzel javíttassa. Szakszerûtlen javítási kísérlet, vagy nem felhatalmazott személy által végzett bármilyen beavatkozás a szavatossági feltételrendszerben vállaltak megvonását eredményezi. 6 7

5 User'sManual code for PSFW :29 Page 8 Tisztelt Vásárló! Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék élettartamára, használhatóságára az alábbi üzemeltetési, illetve tárolási, környezeti behatások, körülmények kihathatnak és károsan befolyásolhatják, lerövidíthetik azt, amennyiben tartósan fennállnak és nem csak átmeneti jellegûek. Mindig óvja meg a készüléket a felsoroltaktól: A nedves, párás, dohos környezetben való használat vagy tárolás okozhatja: a készülék burkolatának, elektromos szigetelésének meggyengülését, idô elôtti öregedését, mûanyag és gumi szerkezeti komponenseinek idô elôtti elhasználódását, elöregedését, illetve elôsegítheti, felgyorsíthatja elektromos egységeinek, vezetékeinek oxidációját. A poros légterû, vagy konyhában történô használat (ahol a légtérben pl. étolaj vagy fôzôzsír párája terjeng) okozhatja: zsíros porbevonat leülepedését a készülék szerkezeti mechanikus és elektromos egységein valamint burkolatán, mely elektromos érintkezési hibát, akár teljes mûködésképtelenséget is okozhat, illetve a plasztik és gumi alkatrészeket károsíthatja. Készüléket érô közvetlen napfény okozhatja: a készülék burkolatának, illetve plasztik és gumi alkatrészek idô elôtti elöregedését, szilárdságának és egyéb szerkezeti jellemzôinek károsodását, felületük porózussá, törékennyé válását, mely a rendeltetésszerû, biztonságos használatot veszélyeztetheti. Folyamatos, üzletszerû használat okozhatja: a készülék forszírozott üzemeltetésbôl eredô, idô elôtti szerkezeti kopásait, a motor károsodását, idô elôtti elhasználódá- sát a folyamatos üzemeltetésbôl eredô túlhevülés és kopások miatt, a vezérlôegység kezelôgombjainak elkopását, elhasználódását. Fagyos, hideg környezetben való készüléktárolás okozhatja: plasztik és gumi alkatrészek szerkezeti károsodását, törékenynyé válását, mely a rendeltetésszerû biztonságos használatot veszélyeztetheti, páralecsapódásból eredô oxidációt. Sugárzó vagy közvetlen hôhatás okozhatja (mint például nem megfelelô távolság biztosítása tûzhelytôl, fûtôtesttôl): plasztik és gumi alkatrészek szerkezeti károsodását, alakváltozását, deformációját, kilágyulását, megolvadását, elektromos szigetelések meggyengülését. A készülék élettartamának megnövelése és a szakszerûtlen készülékhasználat elhárítása érdekében kerülje el, illetve akadályozza meg a fenti körülmények kialakulását, és tartsa be minden esetben a termékre vonatkozó üzemeltetési elôírásokat, mivel ellenkezô esetben szakszerûtlen üzemeltetést valósít meg, melyre a termék jótállása nem vonatkozik. Javasoljuk, hogy idôszakonként vizsgáltassa felül egy meghatalmazott szakszervizben készülékét még akkor is, ha egyébként hibajelenséget nem tapasztal ezzel idejekorán elháríthat egy kezdeti stádiumban lévô hibát, s így a terméke élettartamát növelheti. 8 9 Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem helyezhetô el, mivel így az élôvilágot, emberi egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket élettartama végén adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek begyûjtésére szakosodott újrahasznosító, vagy azok környezetbarát megsemmisítését végzô hulladékgyûjtô udvarokban. Kérjük továbbá, hogy a telepcsere során eltávolított, lemerült lithium gombelemet se helyezze soha a háztartási hulladék közé, hanem

6 User'sManual code for PSFW :30 Page 10 adja le egy e célra kijelölt visszagyûjtô helyen, mivel a lemerült gombelem veszélyes hulladék, mely a környezetet szennyezi, ha nem kerül környezetbarát módon visszagyûjtésre, megsemmisítésre. Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedôt a 264/2004. (IX:23.) Korm. Rendelet szerint térítésmentes áruvisszavételi kötelezettség terheli. Kérjük, ôrizze meg ezt a kezelési útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadná valakinek, úgy feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is! 1. Ki/bekapcsoló nyomógomb 2. Adatokat (pl életkor, magasság) felfelé módosító nyomógomb (+) 3. Adatokat (pl életkor, magasság) lefelé módosító nyomógomb ( ) 4. Adat eltárolás/továbblépés gomb 5. LCD-kijelzô 6. Mérôfelület 7. Testzsír/testvíz mérô elektródák 8. Elemtartó fészek 9. Mértékrendszer váltó kapcsoló (kg/lb) Kezelôszervek Általános tudnivalók Miért jó tudni, hogy a test hány százaléka áll zsírszövetbôl? Az elhízás (amikor a testszöveteknek több a zsírtartalma a normálisnál) közismert egészségi kockázat. Közvetlenül összefüggésbe hozható néhány betegség kialakulásával, például a magas vérnyomással, szívpanaszokkal, cukorbetegséggel, csont- és ízületi fájdalmakkal és a rákos megbetegedések néhány formájával is. Vannak más, kevésbé köztudott tünetek is, mint például az alvás közbeni légzés-elégtelenség vagy a napközbeni álmosság, amelyeket szintén okozhat az elhízás. A test zsír- tartalmának, vagy a test összetételének mérése hatékony eszköz arra, hogy az egészségét ellenôrizhesse. A test víztartalma szintén az egészségtôl függ. Ha a testsúly változatlan marad, akkor a víztartalom növekedése az izmok mennyiségének a növekedését jelzi, ez pedig az egészség szempontjából jó. Ha a test víztartalma csökken, az azt jelenti, hogy csökken az izmok menynyisége, nô a test zsírtartalma vagy felborult a test vízháztartása. A víztartalom csökkenése jelezheti valamely betegség kialakulását is. A testvíz- és testzsírmérleg mûködése A testvíz- és testzsírmérleg az egyik legmegbízhatóbb módszert használja a test összetételének meghatározására, a BIA módszert, vagyis bioelektronikus impedancia analízist. A BIA módszer egy csekély erôsségû, veszélytelen elektromos áramot bocsát át az emberi testen, ennek segítségével ellenállást mér, amely pedig a test zsírtartalmával arányos. A méréshez szükséges két elektróda a mérleg felületén kétoldalt látható két fényes fémlap. A mérésbôl származó adatok testsúly és elektromos ellenállás valamint az elôre beállított adatok segítségével a testvíz- és testzsírmérleg programja kiszámolja és ki is jelzi a test zsírtartalmát és víztartalmát % -ban. A mérleg pontosságát néhány, a felhasználótól függô paraméter határozza meg. Javasoljuk, hogy a méréseket rendszeresen végezze el, lehetôleg a nap ugyanazon órájában, ugyanolyan feltételek mellett. 1. Amennyiben a mérleget testvíz-, testzsírtartalmának mérésére kívánja használni, mérlegre mezítláb kell ráállni, mivel a mérleg csak így tudja megmérni ezeket az adatokat. Megjegyzés: Ahhoz, testsúlyméréskor a valódihoz leginkább közelítô adatot mérje, elengedhetetlen, hogy a mérés során legfeljebb fehérnemût viseljen csak. 2. Ne használja a mérleget egyenetlen vagy szônyeggel borított felületen. A helyes mûködéshez a mérleg mind a négy lába szilárd, sík, vízszintes felületre kell, hogy felfeküdjön

7 User'sManual code for PSFW :30 Page Ne vegye igénybe a testvíz- és testzsírmérô funkciót akkor, ha szívritmus-szabályozó (pacemaker), vagy más elektronikus eszköz van beültetve a szervezetébe, vagy EEG, EKG készüléket használ, illetve várandós állapotban. 4. A mérési eredményt befolyásolják a következô körülmények: A szokásosnál bôségesebb evés, ivás intenzív fizikai erôkifejtés egészségi állapot változása gyógyszeres kezelés hölgyek esetében a havi ciklus Táblázatok a mérési eredmények értékeléséhez A) A test zsírtartalma Hölgyek Férfiak Életkor Sovány Egészséges Túlsúlyos Elhízott Sovány Egészséges Túlsúlyos Elhízott < 18% 18 28% 29-35% > 35% < 10% 10 18% 19 23% > 23% < 20% 20 32% 33-38% > 38% < 12% 12 20% 21 25% > 25% < 23% 23 35% 36-41% > 41% < 13% 13 21% 22 26% > 26% < 24% 24 36% 37-42% > 42% < 14% 14 22% 23 27% > 27% B ) A test víztartalma Hölgyek Férfiak Életkor Alacsony Egészséges Magas Alacsony Egészséges Magas < 57% 57 67% > 67% < 58% 58 72% > 72% < 47% 47 57% > 57% < 53% 53 67% > 67% < 42% 42 52% > 52% < 47% 47 61% > 61% < 37% 37 47% > 47% < 42% 42 56% > 56% Figyelem! A fentebb felsorolt adatok embereken végzett mérések alapján alakultak ki. A táblázatokban szereplô értékek csak viszonyítási alapul szolgálnak. Ha bármilyen kérdése, vagy panasza van az egészségével kapcsolatban, forduljon orvoshoz. Az elemtartó rekesz a mérleg alján található. A készülék tápellátásáról 2 db DC 3 V os lithium CR2032 formátumú gombelem gondoskodik, amely tekintettel a szakaszos használatra, az automatikus kikapcsolásra és az alacsony fogyasztásra, huzamos idôn keresztül nem szorul cserére. Megvásárlásakor a termék tartalmazza a gombelemet. Megjegyzések: Az elektronikus testvíz- és testzsírmérleg kizárólag elemrôl táplálható; sem hálózati csatlakozásra, sem tápadapter használatára nincs lehetôség. Kizárólag olyan típusú, speciális lithium elemeket használjon, amit a kezelési útmutató elôír ettôl eltérô (más méretû és alakú) elem behelyezésére nincs mód, illetôleg eltérô egyenfeszültséget szolgáltató elemmel a készülék mûködésképtelenné válik, esetleg véglegesen károsodik. Elemcsere A készülék tápellátása Az elemek cseréjére akkor van szükség, ha a készüléket nem tudja már bekapcsolni, illetve LCD-kijelzôjén Lo felirat jelenik meg. 1. Kapcsolja ki a mérleget, amennyiben az elemcsere elôtt használatban lett volna. 2. Az elemtartó fedelét, melyet a készülék alsó felén talál (3-as részegység), puszta kézzel is le lehet venni. Ehhez a fedélen lévô mélyedésnél a fedelet ujjával finoman tolja el lefelé, majd távolítsa el

8 User'sManual code for PSFW :30 Page Cserélje ki az elemeket. Az elhasznált elemeket egy kisméretû csavarhúzóval a balra lent található résen keresztül alányúlva óvatosan pattintsa ki fészkükbôl, és friss elemeket tegyen a mérlegbe. Az elemek az elemtartó fedélen feltüntetett polaritással kerüljenek a helyükre úgy, hogy sima, feliratozott részükkel nézzenek kifelé, (tehát leemelve a fedelet, ez az oldaluk legyen látható). 4. Tolja vissza az elemtartó fedelét. Az elemcsere elvégzése után a mérleg használatra kész. Kérjük, az elemcserét körültekintôen végezze, mivel a helytelenül végzett elemcserébôl bekövetkezô meghibásodásra a készülékre vállalt szavatosság nem terjed ki. Fontos tudnivalók Ne használjon a készülékben egyidejûleg használt és új elemet. A gombelemet soha ne dobja tûzbe, mert felrobbanhat. Mind az új, mind a használt gombelemet úgy tárolja otthonában, hogy ahhoz ne férhessen hozzá gyermek még véletlenül sem. A gombelem mérgezô kémiai anyagokat tartalmaz, így a gombelem lenyelése életveszélyes mérgezést okozhat ha ilyen baleset bekövetkezik, vagy fennáll a lenyelés gyanúja, forduljon haladéktalanul orvoshoz! A mérlegbôl kiszerelt elemet semmiképpen ne dobja a szemétbe, mert ezzel a környezetet veszélyezteti! Keressen erre a célra kihelyezett szelektív hulladékgyûjtô konténert, vagy gyûjtôállomást és a használt elemet oda dobja be, illetve ott adja le! A testvíz- és testzsírmérleg használata A mérés megkezdése elôtt a mérlegen állítsa be a kívánt mértékrendszert. A mérleg 2-féle mértékrendszerben tudja a mért testsúlyt megjeleníteni: kg-ban illetve lb-ban. (Utóbbi a libra, angolszász súlymérték rövidítése.) A mértékrendszer váltó kapcsolót a készülék alján találhatja meg (9-es kezelôszerv). A mértékrendszer átállítását csak a mérleg kikapcsolt állapotában szabad elvégezni (bekapcsolt állapotban történt átváltás esetén a mérleg hibás értéket fog mérni). A mérés alatt ügyeljen rá, hogy kezével vagy bármely testrészével ne érintsen, és ne fogjon meg környezetében semmit. A testvíz- és testzsírmérleget háromféle módon lehet használni: A) Csak testsúly mérésére. B) Személyes adatok beállítására. C) Testsúly, zsírtartalom és víztartalom mérésére. (Csak akkor, ha a személyes adatok be vannak állítva). A) Csak testsúly mérése: 1. Helyezze a mérleget sima, kemény nem csúszós vízszintes felületû talajra, majd egyik lábával finoman lépjen rá. Ennek hatására egy halk sípszó elhangzásával a készülék bekapcsol, a kijelzôjén rövid idôre az alábbi ábra szerinti kiírás látható. Ekkor vegye le a lábát a mérlegrôl Amikor a kijelzô 0 értéket ír ki, a készülék készen áll a mérésre kg

9 User'sManual code for PSFW :30 Page Most óvatosan lépjen rá a mérlegre, két lábbal, egyenletesen elosztva a súlyt a két talpán. Lehetôleg ne mozogjon. A mérés 3-4 másodpercig tart. Eközben a kijelzôn mutatott érték folyamatosan változik, végül a stabil testsúly érték még néhányszor villog. Amikor a mérés elkészült, a készülék sípol. Ekkor leléphet a mérlegrôl, a kijelzôn a testsúly továbbra is látható marad, kb 5 másodpercig, már nem villogva. kg 58.4 Miközben a személyes adatokat beállítja, a mérleget bármikor kikapcsolhatja az ON/OFF gomb segítségével. A mérleg magától is kikapcsol, ha kb 20 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem. A beállítás menete a következô: 1. Kapcsolja be a mérleget a gombbal (2-es kezelôszerv). Ekkor a kijelzôn a 01 felirat fog villogni. 01 Megjegyzés: Túlterhelés esetén a mérleg kijelzôjén az O Ld felirat jelenik meg, ekkor lépjen le a mérlegrôl, mert a túlterhelés esetleg a mérleg károsodását okozhatja. 4. A mérleg 5 másodperc múlva egy sípszó elhangzását követôen automatikusan kikapcsol. Az így megmért értékeket a mérleg nem tárolja el. Az érvényes testsúly csak a kijelzôrôl olvasható le. Külsô tárolóeszköz (például memóriakártya vagy számítógép) csatlakoztatása nem lehetséges. B) Személyes adatok beállítása Ahhoz, hogy a mérleg a mért adatokból ki tudja számolni az illetô testének víz- illetve zsírtartalmát, a mérés elôtt be kell állítani a mérendô személyre vonatkozó néhány adatot a mérlegen. Legfeljebb 12 személy adatait tudja a mérleg megjegyezni. Ha egyszer beírta az adatokat, akkor a mérleg kikapcsolás és elemcsere után is megôrzi azokat. Szükség esetén a beírt adatok késôbb módosíthatóak úgy, hogy az adott számú helyre egy másik személy adatait írja be. Nullázásra, törlésre nincs szükség. 2. Ezt követôen a + és gombokkal (3 as és 4-es kezelôszervek) válassza ki azt a tárolórekeszt, amelyikbe be szeretné írni az adatokat. 3. Nyomja meg a gombot, ezzel kiválasztotta azt a tárolórekeszt, amelyiknek a száma a kijezôn villogott. 4. A tárolórekesz beállítása után válassza ki, hogy férfi vagy nô az illetô, akinek az adatait beírja. A kijelzô bal szélén villog egy kis szimbólum, amely vagy férfit, vagy nôt ábrázol. A + és gombokkal választhatja ki a megfelelôt. Ha kiválasztotta, ismét nyomja meg a gombot. y j g g CM AGE 16 17

10 User'sManual code for PSFW :30 Page Most a testmagasságot tudja beállítani. A kijelzôn villogó számot a + gombbal növelni, a gombbal csökkenteni lehet. Ha a kijelzôn a megfelelô testmagasság látszik, akkor a gombbal tárolja el. Amennyiben a mérleg alsó részén található mértékrendszer átváltó gombbal korábban a kg beállítást választotta, akkor a magasságot cm-ben adhatja meg, a CM felirat villog a beállítandó magasság értéke alatt. Azonban ha az lb angolszász mértékrendszert választja, akkor a magasságot inch-ben adhatja meg, a kijelzô szám alatt az INCH felirat villog Az utolsó lépés a mérendô személy életkorának beállítása. A kijelzô jobb oldalán az AGE felirat látható. A kijelzôn villogó számot a + és gombokkal tudja beállítani úgy, hogy a készülék megfelelô CM életkort mutassa. Ha ezzel is végzett, akkor ismét a kell érvényesíteni. AGE gombbal Amikor a fent felsorolt beállításokat elvégezte, akkor a személyes adatok még 5 másodpercen keresztül láthatóak maradnak a kijelzôn, majd ezt követôen a készülék sípszó elhangzásával együtt kikapcsol. A mérlegben 12 személy adatait lehet így eltárolni. A többi 11 tárolóhelyet az 1-6 lépések elismétlésével tudja feltölteni. Ha beállítás közben kb 20 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a mérleg automatikusan kikapcsol. C) Testsúly, zsír- és víztartalom mérése Ha már beállította a személyes adatait, akkor a mérleggel a következôképpen tudja megmérni a testsúlyát, zsír- és víztartalmát: 1. A mérés megkezdése elôtt vegye le cipôjét és zokniját, mivel a testzsír és testvíz arányát csak mezítlábasan tudja a készülék megmérni. 2. Tegye rá egyik lábát a készülék üvegfelületének a közepére, és tartsa ott. Ekkor a készüléken a jobb felsô sarokban néhány másodpercre a 8888 felirat jelenik meg, majd a programhelyeket mutató sorszám a bal felsô sarokban lassan felfelé lépked 01 és 12 között, ezt követôen pedig a folyamat 01 -tôl újra kezdôdik. A programhelyet, amelyben az Ön személyes adatai vannak, úgy választhatja ki, hogy amikor a számlálás elér a megfelelô helyre, leveszi a lábát a mérlegrôl

11 User'sManual code for PSFW :30 Page Miután leveszi a lábát a mérlegrôl megjelennek az adott helyen a korábbi mérések testzsír és testvíz arány adatai néhány másodpercre. TBF 28.3% kg egység). Álljon nyugodtan, míg a mérés tart. Ha a 0.0 kg kijelzése után kb 10 másodpercig nem lép rá a mérlegre, akkor az automatikusan kikapcsol. 6. Kb 5 másodpercig tart az elsô mérés, utána a kijelzôn olvasható a testsúly. o kg 50.1 Slim Normal Over a little Over Weight Elsô használatkor, ha az adott tárolóhelyen még nem volt korábbi mérési adat, az alábbi feliratok láthatók: 4. Majd a kijelzô visszatér 0.0 értékre, és megkezdôdhet a mérés. o Most lépjen rá a mérlegre mezítláb úgy, hogy teljes talppal letakarja a mérleg két oldalán található fém elektróda sávokat (7-es rész- kg 0.0 Megjegyzés: Túlterhelés esetén a mérleg kijelzôjén az O Ld felirat jelenik meg, ekkor lépjen le a mérlegrôl, mert a túlterhelés esetleg a mérleg károsodását okozhatja. 7. A testsúlyt 2-3 másodpercig jelzi ki a mérleg, utána kezdôdik a második mérés. A folyamatot a kijelzôn eddig álló kör körkörös mozgással jelzi. 8. Amikor a zsír- és víztartalom mérése is kész, akkor a kijelzôn felváltva látható a két érték. Az TBF felirat (body fat) a zsírtartalmat, a TBW felirat (body water) a víztartalmat jelenti. Mind a kettôt % -ban mutatja a mérleg. Továbbá a testzsír értékének kijelzése közben alatta látható egy sáv, amely megmutatja, hogy az adott érték hogyan viszonyul az egészséges értékhez képest: a sáv tartományaiban olvasható feliratok balról jobbra haladva rendre az alábbiakat jelentik: Slim: Vékony Normal: Egészséges Over a little: Túlsúlyos Overweight: Elhízott 20 21

12 User'sManual code for PSFW :30 Page 22 a) Testzsír érték kijelzése Slim b) Testvíz érték kijelzése mn TBF 28.3% TBW Normal 55.1% Over a little Over Weight Ha most lelép a mérlegrôl, a kijelzôn még kb. 10 másodpercig villog a zsír- illetve víztartalom, utána a mérleg automatikusan kikapcsol. kg 165 CM kg 30 AGE CM 50.1 AGE a magasság cm mértékegységben lesz megjelenítve. Ha az lb mértékrendszert választotta, akkor a testsúly lb, a magasság pedig inch mértékegységben lesz megjelenítve. Figyelem! Tisztításkor a testvíz- és testzsírmérleget soha ne merítse vízbe és ne tartsa vízsugár alá! A mérleg külsô mûanyag burkolati elemeit és üveg mérôfelületét puha, épphogy nedves, nem szálasodó textíliával (ne legyen szintetikus anyagból) lehet megtörölni. Tisztítás után törölje át a burkolatot egy száraz textíliával is. Nagyon vigyázzon, hogy tisztításkor se nedvesség, sem pedig valamilyen szilárd részecske ne juthasson a készülék belsejébe. Ne használjon semmilyen oldószert, például alkoholt, benzint, acetont vagy más hasonló aromás oldószert, sem pedig súrolóvagy csiszolószereket. Ezek a szerek károsítják a készülék burkolatát. A készülék tárolása A készülék karbantartása, tisztítása Kapcsolja ki a készüléket, majd hosszabb tárolás esetén vegye ki az elemet az elemtartóból. Ha a készüléket tartósan nem használja, akkor tegye nylonzacskóba, majd száraz, por- és fagymentes helyen tárolja. Megjegyzések: Ha a kijelzôn az Err felirat van, az azt jelenti, hogy mérés közben hiba történt. Ilyenkor kapcsolja ki a mérleget a (2-es kezelôszerv), és kezdje elölrôl a mérést. gombbal A súly és magasság értékek kijelzése aszerint történik, hogy milyen mértékrendszert választott: amennyiben a készülék hátoldalán a kg/lb mértékrendszer átváltó kapcsolót kg állásba váltotta, a súly kg, 22 23

13 User'sManual code for PSFW :30 Page 24 Minôségtanúsítás Copyright Tanúsítjuk, hogy a dyras PSFW-250 típusú testvíz- és testzsírmérleg az alább ismertetett mûszaki jellemzôknek megfelel: A készülék adatai: Típus: PSFW-250 Megnevezés: Testvíz- és testzsírmérleg Névleges mûködtetô feszültség: DC 6 V; 2 db CR-2032 telepformátumú lithium gombelem Üzemi hômérséklettartomány: +5 C +40 C Tárolási hômérséklettartomány: +5 C +40 C Mértékrendszer: kg, lb Méréshatár: 150kg (330 lbs) Minimális mérhetô súly: 2 kg (4,4 lbs) Testvíz és testzsír arány meghatározás: BIA módszer (%) Mérési felbontás: 0,1 kg (0,2 lb) Mérés pontossága: <50 kg: +/-0,3 kg (0,7 lb) >50 kg: +/-0,5 kg (1 lb) Kijelzô: 45 mm magas LCD Gyártó: The dyras wwe.factory, Inc. U.S.A. Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. Minden jog beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképészeti vagy hangtechnikai másolást, kivonatos utánnyomást és egyéb sokszorosítást kifejezetten fenntartva. Ennek megsértése büntetôjogi következményeket vonhat maga után. A CE-szimbólum A biztonság és az elektromágneses összeférhetôség (EMC) szempontjából a készülék megfelel az elôírásoknak. Az erre utaló jelölés a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési útmutatóban található. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerûbbek legyenek, ezért a készülékek mûszaki adatai elôzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva

14 User'sManual code for PSFW :30 Page 26 Tisztelt Vásárló! Feljegyzések Kérjük, hogy idôrôl-idôre látogasson el a dyras internetes honlapjára, ahol informálódhat a termékével kapcsolatos aktuális hírekrôl, illetôleg új készülékeinkrôl, akcióinkról tudomást szerezhet. Javasoljuk, hogy keresse fel honlapunk Terméktámogatás menüjét, ahonnan tájékozódhat a készülékével kapcsolatos esetleges aktuális információkról; ha internet hozzáféréssel nem rendelkezik, úgy a termékével kapcsolatos esetleges aktualitásokról feltett kérdéseirôl levélben is szívesen nyújtunk felvilágosítást, amennyiben megkeresését elküldi a dyras wwe.trading Kft Budapest, Gyömrôi út 140. címre; kérjük, ilyen esetben tüntesse fel a borítékon a Terméktámogatás kulcsszót is. Szeretnénk megkérni, hogy segítse munkánkat! Ennek érdekében kérjük, töltse ki a vásárolt termék mellett található regisztrációs kártyát, és küldje vissza azt postai úton részünkre. Regisztrációját honlapunkon is megteheti a Termékregisztráció menüpont alatt elérhetô ûrlap kitöltésével. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció céljából megadott személyes adatait harmadik fél részére nem szolgáltatjuk ki, azok kizárólag saját nyilvántartásunkban jelennek meg, termékeinkkel kapcsolatos marketing és információs célokat szolgálnak. Amennyiben késôbbiek folyamán nyilvántartásunkban tárolt adatait töröltetni kívánja, úgy erre irányuló kérését írásban tegye meg fenti címünkre eljuttatott levél formájában

15 User'sManual code for PSFW :30 Page 28 Feljegyzések Feljegyzések 28 29

User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 1

User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 1 User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 1 3 1 18 9 10 13 2 8 4 12 11 19 5 17 14 16 6 7 15 14 3 User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC

Részletesebben

User'sManual code for PSFW-252 6.8.2008 7:05 Page 1

User'sManual code for PSFW-252 6.8.2008 7:05 Page 1 User'sManual code for PSFW-252 6.8.2008 7:05 Page 1 17 18 19 20 12 11 14 15 15 13 16 21 22 23 24 25 26 6 1 2 4 3 5 7 8 9 10 3 User'sManual code for PSFW-252 6.8.2008 7:05 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory

Részletesebben

User smanual code PSFW-220:User smanual for PSFW-220 2009.12.01. 11:48 Page 1

User smanual code PSFW-220:User smanual for PSFW-220 2009.12.01. 11:48 Page 1 User smanual code PSFW-220:User smanual for PSFW-220 2009.12.01. 11:48 Page 1 4 2 1 3 5 6 7 3 User smanual code PSFW-220:User smanual for PSFW-220 2009.12.01. 11:48 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

SHM-290. Kezelési útmutató

SHM-290. Kezelési útmutató 2 1 3 4 9 10 7 8 6 5 3 www.dyras.com Copyright 2016 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced,

Részletesebben

RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 1

RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 1 RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 1 4 1 5 8 10 2 7 6 3 9 3 RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 2 Copyright The dyras wwe.f@ctory LLC, 2007 No part of the content (logos, design, photos,

Részletesebben

16a 15. 16b. 16c 16. 16d. 18a. 18b. 18c

16a 15. 16b. 16c 16. 16d. 18a. 18b. 18c 2 1 3 13 22 10 6 11 4 7 17 14 12 5 8 16a 15 16b 16c 16 16d 9 20 19 21 18b 18a 18c 18 3 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 2016 No part of the content (logos, design, photos, text, colour scheme,

Részletesebben

User'sManual for HSTR-025:User's Manual for HSTR-025 2010.07.07. 16:53 Page 1

User'sManual for HSTR-025:User's Manual for HSTR-025 2010.07.07. 16:53 Page 1 User'sManual for :User's Manual for 2010.07.07. 16:53 Page 1 1 4 5 2 3 3 User'sManual for :User's Manual for 2010.07.07. 16:53 Page 2 www.dyras.com Copyright 2009 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 2 1 3 4 5 9 6 8 7 3 User's Manual for VLO-9016.indd 1 2015.04.15. 10:48:46 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.)

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com a b c i d f e g h 3 User's Manual for Mc-1187.indd 1 2015.03.09. 14:14:50 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.)

Részletesebben

User'sManual code for ASCR-100 3.7.2008 8:47 Page 1

User'sManual code for ASCR-100 3.7.2008 8:47 Page 1 User'sManual code for ASCR-100 3.7.2008 8:47 Page 1 9 5 7 8 6 4 3 2 3 1 3 User'sManual code for ASCR-100 3.7.2008 8:47 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 2007 No part of the content (logos,

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 1 6 2 5 4 3 3 User's Manual for MF-3822.indd 1 2014.11.14. 17:55:50 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be

Részletesebben

User smanual code EKN-95:User smanual for EKN-95 2009.11.03. 10:42 Page 1

User smanual code EKN-95:User smanual for EKN-95 2009.11.03. 10:42 Page 1 User smanual code EKN-95:User smanual for EKN-95 2009.11.03. 10:42 Page 1 4 2 1 3 3 User smanual code EKN-95:User smanual for EKN-95 2009.11.03. 10:42 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 5 4 1 2 3 A B 3 User's Manual for To-5000.indd 1 2015.03.16. 10:04:13 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may

Részletesebben

= reg. TM of The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

= reg. TM of The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 3 2 1 5 4 6 3 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 2016 No part of the content (logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed for any

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

IEX-420 Users Manual 9/14/05 6:52 AM Page 1

IEX-420 Users Manual 9/14/05 6:52 AM Page 1 IEX-420 Users Manual 9/14/05 6:52 AM Page 1 7 8 5 9 2 1 6 3 4 3 IEX-420 Users Manual 9/14/05 6:52 AM Page 2 = reg. TM of Multi Media dyras LLC Kezelési útmutató a dyras IEX-420 típusú elektronikus fülhômérôhöz

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 2 8 3 7 1 6 5 4 3 User's Manual for TKG-NT-1000-ID.indd 1 2015.04.16. 12:57:42 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.)

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 3 4 5 2 1 6 3 7 8 3 User's Manual for SC-KA-1000-AZ.indd 1 2015.04.15. 11:08:40 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Használati útmutató AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kétcsatornás hőmérsékletet mérő készüléket. Szánjon rá néhány percet, hogy elolvassa a használati

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK SZEMÉLYI FITNESS MÉRLEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ hu Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

User smanual SD-1350:User smanual SD-1350 2009.10.09. 12:52 Page 1

User smanual SD-1350:User smanual SD-1350 2009.10.09. 12:52 Page 1 User smanual SD-1350:User smanual SD-1350 2009.10.09. 12:52 Page 1 7 5 1 3 2 4 6 8 9 3 User smanual SD-1350:User smanual SD-1350 2009.10.09. 12:52 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 2009

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8 TELECOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7 1. Normál mérés 7 2. Mérés tárával 7 3. Instabil tömeg mérése 8 Automatikus kikapcsolás 8 MELLÉKELET 9 Az elem 9 Hibaüzenetek 9

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató

Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató HU A termék használatba vétele előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS SZEMÉLYMÉRLEG DPS-200

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS SZEMÉLYMÉRLEG DPS-200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS SZEMÉLYMÉRLEG DPS-200 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Digitális személyi mérleg Használati útmutató

Digitális személyi mérleg Használati útmutató Digitális személyi mérleg Használati útmutató HU SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH A termék használatba vétele előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri

Részletesebben

AX-PH02. 1. Az eszköz részei

AX-PH02. 1. Az eszköz részei AX-PH02 1. Az eszköz részei A. PH/TEMP kapcsoló: üzemmód kapcsoló: állítsa a kapcsolót PH érték, hőmérséklet vagy nedvességtartalom állásba. B. ON gomb: a bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. C. ÉRZÉKELŐ

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

A KVDST410 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója

A KVDST410 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója A KVDST410 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója Műszaki adatok Mérési tartomány: (-33...+500) C Pontosság: max. a mért érték ±2 %-a, ill. ±2 C (amelyik nagyobb) Felbontás: 0,1 C (200 C felett 1

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c 5 2 6 4a 4b 4c 3 8a 8b 8c 11 9a 9b 9d 9e 9c 1 10 12 5 5 6 3 = reg. TM of Multi Media dyras LLC Kezelési útmutató a dyras ALDS-430 5.1-es házimozi hangszórórendszerhez Kezelési útmutató a dyras ALDS-430

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az R/C SMD csipesz lehetővé teszi az apró alkatrészek gyors és precíz méréseit a különféle rendszerekben. Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználja

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató Ultrahangos távolságmérő Modell: JT-811 Használati útmutató I. Funkciók 1) A mérés angolszász/metrikus mértékegységekben 2) Lehetőség van a kezdeti mérési pont kiválasztására 3) Adatrögzítés/adatok előhívása

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5100A Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Alap műveletek... 3 6.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

850 konyhai mérleg. Használati útmutató

850 konyhai mérleg. Használati útmutató 850 konyhai mérleg Használati útmutató 2 kijelző kiválasztó gombok műanyag ház beosztásos mérőedény edény rögzítő retesz edény betét edény rögzítő / kioldó gomb A készülék a 2004/108/EC direktívának megfelelően

Részletesebben

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató FCE 79 H H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

Fontos tudnivaló. A készülék ismertetése. A készülék tulajdonságai. Használat előtti fontos tudnivalók

Fontos tudnivaló. A készülék ismertetése. A készülék tulajdonságai. Használat előtti fontos tudnivalók Fontos tudnivaló Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. A biztonsági és kezelési előírások be nem tartása miatt bekövetkező termékmeghibásodásra

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Tömegmértékegység (kg) Űrmértékegység (ml) Űrmértékegység (fl oz) Tömegmértékegység (lb:oz) Tömeg mérése Tejmennyiség mérése Vízmennyiség mérése

Tömegmértékegység (kg) Űrmértékegység (ml) Űrmértékegység (fl oz) Tömegmértékegység (lb:oz) Tömeg mérése Tejmennyiség mérése Vízmennyiség mérése BAMBOO HU A TERMÉKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ÉS ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Lamart márkájú terméket, amely Pierre Lamart nevét viseli TULAJDONSÁGOK 1. Víz és tej mennyiségének kijelzése 2.

Részletesebben

ASC. Kezelési útmutató. 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2

ASC. Kezelési útmutató. 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2 ASC Kezelési útmutató 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2 W e b : w w w. i p a r i m e r l e g e k. h u E - m a i l : i p a r i m e r l e g e

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 1 2 3 3 User's Manual for SC-IR-801.indd 1 2015.04.15. 20:37:34 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced,

Részletesebben

User'sManual code for EKN-95 5/29/06 6:30 AM Page 1

User'sManual code for EKN-95 5/29/06 6:30 AM Page 1 User'sManual code for EKN-95 5/29/06 6:30 AM Page 1 4 2 1 3 3 User'sManual code for EKN-95 5/29/06 6:30 AM Page 2 Kezelési útmutató az EKN-95 típusú elektromos késhez = reg. TM of Multi Media dyras LLC

Részletesebben

User'sManual code for SPDT-42R :30 Page 1

User'sManual code for SPDT-42R :30 Page 1 User'sManual code for SPDT-42R 4.9.2008 8:30 Page 1 5 6 7 2 1 9 4 8 3 3 User'sManual code for SPDT-42R 4.9.2008 8:30 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 2008 No part of the content (logos,

Részletesebben

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz Kvalifik Kft. Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. oldal, összesen: 5 Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. Technikai adatok: Numerikus kijelző: 4 számjegyű folyadékkristályos

Részletesebben

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató AC feszültség detektor / Zseblámpa Model AX-T01 Használati útmutató Mielőtt használni kezdené a készüléket, vagy javítaná a készüléket, kérjük olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen vegye

Részletesebben

ALKOHOLSZONDA. Az alkoholszonda a kilélegzett levegő vér-alkohol koncentrációjának mérésére szolgál. Az alkoholszonda által

ALKOHOLSZONDA. Az alkoholszonda a kilélegzett levegő vér-alkohol koncentrációjának mérésére szolgál. Az alkoholszonda által ALKOHOLSZONDA Használati útmutató Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. AZ ALKOHOLSZONDA A VÉRBEN LÉVŐ ALKOHOLSZINT TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ MÉRÉSÉRE SZOLGÁL! A

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5060B Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Alap műveletek... 3 6.

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

KVDP470 hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérő. Kezelési útmutató

KVDP470 hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérő. Kezelési útmutató KVDP470 hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérő Kezelési útmutató Tartalom 1. Kezelés 1.1. Általános tanácsok 1.2. Kezelés 1.3. Be/ki kapcsolás 1.4. Funkciók 1.4.1. C/ F mértékegység váltás 1.4.2. %rh/td

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

PREXISO LASER DISTANCE METER. Használati utasítás

PREXISO LASER DISTANCE METER. Használati utasítás PREXISO LASER DISTANCE METER Használati utasítás 1 2 3 7 6 4 5 Használati utasítás magyar A biztonsági előírások a mellékelt kiadványban találhatók. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 836A Szélerősségmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Használat előtti megjegyzések... 3 3. Kezelőszervek... 3 4. LCD kijelző... 4 5. Műszaki jellemzők... 5 6. Mérések... 5 7.

Részletesebben

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁRSZORZÓ MÉRLEG ER Kereskedelmi mérleg HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK....................................... 3 KIJELZÔ................................................ 4 A kijelzô..............................................

Részletesebben

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató MG 16 H H Masszírozó-készülék Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR 1. Rendeltetésszerű

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

Használati útmutató. A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott WDP típusú digitális mérleghez.

Használati útmutató. A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott WDP típusú digitális mérleghez. Használati útmutató A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott WDP típusú digitális mérleghez. Használati útmutató A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott WDP típusú digitális mérleghez. Kérjük, a mérleg

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 6 7 8 5 2 3 1 4 3 User's Manual for TKG-VT-1009.indd 1 2015.04.09. 13:19:39 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.)

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

Kedves Vevő! Köszönjük, hogy választása a Severin Hair Care termékcsaládnak erre a tagjára esett. Gratulálunk döntéséhez.

Kedves Vevő! Köszönjük, hogy választása a Severin Hair Care termékcsaládnak erre a tagjára esett. Gratulálunk döntéséhez. Kedves Vevő! Köszönjük, hogy választása a Severin Hair Care termékcsaládnak erre a tagjára esett. Gratulálunk döntéséhez. A Severin márka több mint 115 éve a tartósság, a minőség és a német fejlesztési

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató Hőelem kalibrátor Model AX-C830 Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Ahhoz, hogy elkerülje az áramütést vagy a személyi sérülést: - Soha ne kapcsoljon 30V-nál nagyobb feszültséget

Részletesebben

Összecsukható mini trambulin

Összecsukható mini trambulin CIKK SZÁM: 1254 Összecsukható mini trambulin JYFM38"-DIA96CM JYFM40"-DIA101.6CM JYFM48"-dia121.92CM JYFM48"-DIA121.92CM Kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást, mert ez elengedhetetlen részét

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat 1 A MÉRLEG LEÍRÁSA tálca Ki/Be gomb nulla kijelző tára kijelző NET stabil súly kijelző LCD vízszintjelző direkt memória billentyűk numerikus billentyűzet beállító gomb és kommunikációs csatlakozó TELECOM

Részletesebben

Használati útmutató IN 902 COMPUTER CY-20W

Használati útmutató IN 902 COMPUTER CY-20W Használati útmutató IN 902 COMPUTER CY-20W 1 Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. 2 Használat: A) átlagsebesség szimbóluma akár magasabb vagy alacsonyabb, mint az átlag B) aktuális sebesség

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. 1034 Budapest, III.ker. Dévai Bíró Mátyás tér 25. T: 06-1/367-6892, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

testiny.hu DA-7100 Digitális alkoholszonda Használati Útmutató Üzemanyagcellás érzékelő Személyes és professzionális használatra

testiny.hu DA-7100 Digitális alkoholszonda Használati Útmutató Üzemanyagcellás érzékelő Személyes és professzionális használatra Digitális alkoholszonda Üzemanyagcellás érzékelő Személyes és professzionális használatra DA-7100 Használati Útmutató Üzemanyagcellás érzékelő 4 számjegyű kijelző háttérvilgítással Automatikus kikapcsolás

Részletesebben

Használati útmutató. A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez.

Használati útmutató. A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez. Használati útmutató A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez. Használati útmutató A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott ASC típusú digitális mérleghez. Kérjük, a mérleg

Részletesebben

FOEN ### TITAN. Hajszárító. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

FOEN ### TITAN. Hajszárító. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ FOEN ### TITAN Hajszárító Használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt a Használati útmutatót. A Használati útmutatót gondosan őrizze meg

Részletesebben

UV lámpa 589 V 585 / U VU UV 589 UV 585

UV lámpa 589 V 585 / U VU UV 589 UV 585 @@@) UV lámpa / 1 2 4 5 6 MAGYAR Használati útmutató Olvassa el és vegye figyelembe a következő információkat és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbiekre. Biztonsági előírások Figyelem!! A kis

Részletesebben

DIGITÁLIS ALKOHOLSZONDA

DIGITÁLIS ALKOHOLSZONDA DIGITÁLIS ALKOHOLSZONDA (1) LCD kijelző (2) Bekapcsoló gomb (3) Leheletérzékelő szonda (4) Elemtartó Tulajdonságok 1. Digitális alkohol teszt hangjelzéssel 2. Tartomány: 0.00-0.19% BAC & 0.0-1.9g/l (or

Részletesebben

Q80 ventilátor használati útmutató

Q80 ventilátor használati útmutató Q80 ventilátor használati útmutató Olvassuk el és őrizzük meg a használati útmutatót. Fontos biztonsági tudnivalók Elektromos készülék használata esetén az alábbi biztonsági utasításokat szigorúan tartsuk

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 98210 Elektromos mérleg

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 98210 Elektromos mérleg HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben