Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye: Címe: A vállalkozás internetes honlapja: A vállalkozás könyvviteli szoftvere: zártkörűen működő részvénytársaság július 31. EXTERNET Kft Szolnok, Szapáry út 18. Iroda 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3. Pénzszám EXTERNET Zrt. Kiegészítő melléklet Távközlés Szoftver-kiadás, Adatfeldolgozás, Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Vállalkozás tulajdonosi szerkezete: Tulajdonos megnevezése Székhely, lakcím Tulajdoni Szavazati Egyéb hányad % arány % ráhatás (76%- ) Kapcsolt econet Invest Vagyonkezelő Kft Budapest, Hauszmann Alajos u ,00% 100,00% Összesen: 100,00% 100,00% Vállalkozás tulajdoni részesedései (befektetései) és kiemelt adatai: Befektetés megnevezése: Székhely Adatszolgáltatás Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb Adatok E Ft-ban éve hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás (76%- )- minősített többséget bizt.bef. leányvállalat Ultraweb Kft 1117 Budapest, Hauszmann Alajos 2007 u.3 100% 100% Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások: nem kiemelt. Cégjellemzők Beszámoló aláírására jogosult neve: Igazgatóság: Felügyelő Bizottság: Pórffy András Címe: 2030 Érd, Napszámos u. 40. Pórffy András, Sebők István, Kun István, Balázs András A társaságnál felügyelő bizottság nem működik Könyvvizsgáló: Magyar Szakértői Holding Kft. Dr. Matukovics Gábor Jogi képviselet: Könyvvitelért felelős személy: - neve - lakcíme Kovács Gergely 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3. Számlavezető bankok: - Ft: Cib Bank Zrt. - PSZÁF speciális engedéllyel: nem rendelkezik - Szakmai kamara engedélyével: nem rendelkezik - Tevékenységspecifikus képesítéssel: nem rendelkezik - Közhasznú minősítéssel: nem rendelkezik - Tevékenységfüggő cégbírósági bejegyzéssel: nem rendelkezik - A társaság közérdeklődésnek kitett: nem Sajátos tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt információk köre: nem rendelkezik Működési rendszer Dr. Rosner Gábor A tulajdoni viszonyokat társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat / és szindikátusi megállapodás tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik. A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (... program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A számviteli rendszer: Könyvvezetés pénzneme: Könyvelési rend: Üzleti év fordulónapja: Eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás változata: Mérleg változata: Mérlegkészítés cégi időpontja általában: Könyvvizsgálati zárás időpontja: A hitelesítés tartalmi alapja: A kötelező beszámolás formája: forint (HUF) kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards) december 31. összköltség eljárás "A" "A" január január 18. éves beszámoló éves beszámoló A számviteli alapelveket jellemző előírások: = Számviteli alapelvektől való eltérés: = A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés: = Alkalmazott értékelési elvek változása: = Megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek: = Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a, ami E Ft, vagy 500 millió Ft.. = Lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20 %-a: E Ft 1 / 22

15 = Egyedi helyett csoportos értékelés mértéke adósonként együttesen kis összeg miatt: E Ft = Fajlagosan kis értékű értékvesztés százalékos mértéke a készleteknél: 5,00%, a tárgyévben: E Ft = Egyedi értékelés választása az alkalmazott módszere a befektetések, értékpapírok értékvesztésének elszámolásánál. = Valós értéken történő értékelés alkalmazva / nem alkalmazva. = Tartósság: az állományba vétel időpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkező, állandó, folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia. = A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: választott hitelintézet eladási és vételi árfolyamának átlaga, a választott hitelintézet: MNB közép árfolyam. Az árfolyamkülönbözeteket a vállalkozás akkor számolja el, ha hatása az eszközcsoportra, forráscsoportra jelentős: - Módosító hatása: a követelés eszközcsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: a kötelezettség forráscsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: az értékpapír eszközcsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: a pénzeszközök eszközcsoportra > 5%. - És: minden esetben jelentős a hatás, ha az átértékelések eredményre gyakorolt összesített hatása meghaladja a tárgyévi eredmény 2%-át. - És: nem jelentős a hatás, ha eredményre gyakorolt hatása kisebb 500 E Ft-nál. = A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor. = Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes, = Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A feldolgozás teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító olyan lényegi információk, melyeket a társaságot konszolidációba bevont econet.hu Nyrt a vonatkozó szabályok szerint ezen időszak alatt nem tett közzé, nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek. Jelentősebb évi események Az Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Zrt én kezdte meg a tevékenysgét átalakulással létrejövő gazdasági társaságként, mint az Externet Informatikai Szolgáltató KFt jogutódja. Az immateriális javak bemutatása Tartalma: Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték, az apport érték, a sajátos bekerülési érték, piaci ár illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: egyedi. - Maradványérték meghatározása: = Nem jelentős a maradványérték: értéke kisebb az eredeti bekerülési érték 20%-nál, és 500 E Ft-nál. - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. - Elszámolásának gyakorisága: éves/negyedéves/havi. - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: = Jelentős összegű a terven felüli értékcsökkenés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett. Alkalmazott leírási kulcsok Átlag (%) 100 E Ft alatti vagyoni jogok, szellemi termék 100,0 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 10,0 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 15,0 Vagyoni értékű jogok 20,0 Szellemi termékek 25,0 Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) 30, Ellenőrzés Változás Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok ,71% - egyéb vagyoni értékű jog ,71% Szellemi termékek ,17% - egyéb szellemi termék ,17% Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) ,12% Összesen: ,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Vagyoni értékű jogok egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek egyéb szellemi termék Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) ÉRTÉKCSÖKKENÉS Vagyoni értékű jogok / 22

16 - egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek egyéb szellemi termék NETTÓ ÉRTÉK Vagyoni értékű jogok egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek egyéb szellemi termék Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) Immateriális javak - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Immateriális javak NÖVEKEDÉS egyéb CSÖKKENÉS értékcsökkenés Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA TERV SZERINTI lineáris TERVEN FELÜLI Immateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása adó törvény adó törvény E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen: Mutatók Változás % Immateriális javak részaránya: 48,78% Immateriális javak aránya: 21,57% Elhasználódás foka: 94,52% A piaci értékelés elve, módszere: Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: Üzleti könyveken kívüli állomány: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: A tárgyi eszközök bemutatása Tartalma: - épület, - gép, - berendezés, - számítástechnika, - jármű, Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja a beszerzési érték, az apport érték, sajátos bekerülési értékek, a piaci ár illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: egyedi. - Maradványérték meghatározása: = Nem jelentős a maradványérték: értéke kisebb az eredeti bekerülési érték 20%-nál, és 500 E Ft-nál. = Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz: ingatlanok, műszaki gép, berendezés, jármű, amely értéke a mérlegtétel 20%-át képezi és meghaladja az 500 E Ft-ot - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. - Elszámolásának gyakorisága: éves/negyedéves/havi. - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: = Jelentős összegű a terven felüli értékcsökkenés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett. Alkalmazott leírási kulcsok Átlag (%) 100 E Ft alatt 100, E Ft között 50,00 Éves kulcsok szerint 3 / 22

17 - épület 2,00 - gép 14,50 - berendezés 14,50 - számítástechnika 33,00 - jármű 20,00 Többletköltség az előző évhez képes: - amortizációs kulcsváltozás miatt E Ft Ellenőrzés Változás Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok ,73% - egyéb ,73% Műszaki gép, berendezés, jármű ,96% - gép, berendezés ,96% Egyéb berendezés, jármű ,54% - gép, berendezés ,67% - jármű ,65% - jóléti berendezések, járművek ,23% Beruházásra adott előleg ,76% Összesen: ,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Beruházásra adott előleg ÉRTÉKCSÖKKENÉS Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű NETTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Beruházásra adott előleg Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA TERV SZERINTI lineáris egyösszegű TERVEN FELÜLI selejtezés Tárgyi eszközök - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása adó törvény adó törvény E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Összesen: Tárgyi eszközök - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Tárgyi eszközök NÖVEKEDÉS beruházási előleg állomány változás (+) CSÖKKENÉS Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 39,56% Eszközök aránya: 17,49% Elhasználódás foka: 95,93% Tárgyi eszköz fedezettség: 274,07% Tárgyi eszköz hatékonyság: 518,96% Műszaki gépek aránya: 45,96% Műszaki berendezések elhasználtsági foka: 95,34% Befejezetlen állomány tartalma: 4 / 22

18 A piaci értékelés elve, módszere: Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: Üzleti könyveken kívüli állomány: Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása Tartalma: - üzletrészek, Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a beszerzési, sajátos-, a folyósításkori érték illetve a piaci ár. - Az értékelés módja: = egyedi / csoportos, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított, = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a piaci értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 10%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya egyeztetéssel igazolt Ellenőrzés Változás Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban ,03% - (76%- )- minősített többségi bef. leány ,03% T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban ,97% Összesen: ,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban NETTÓ ÉRTÉK Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban Befektetett pénzügyi eszközök - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Befektetett pénzügyi eszközök NÖVEKEDÉS egyéb CSÖKKENÉS A valós értékelés elve, módszere: Vételi- és névérték eltérései Beszerzési Beszerzési Piaci értékelés alapja E Ft vételi érték névérték Piaci ár %-a ST/JT Piaci érték Auditált érték (76%- )- minősített többséget bizt.bef. Ultraweb Kft % 939% Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 11,66% Eszközök aránya: 5,16% Üzleti könyveken kívüli állomány: Átsorolások egyéb követelésekbe: Amennyiben a befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a valós értéket: A készletek bemutatása 5 / 22

19 Tartalma: - áru, Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a beszerzési, sajátos érték, illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos fajlagosan kisértékűeknél, = utókalkulációs. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 10%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a piaci értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 5%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Fajlagosan kisértékű készletek: a készletfajta összértéke kisebb Ft-nál. egyedileg fajlagosan kisértékűnek minősített. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett Ellenőrzés Változás Áruk ,00% - kereskedelmi áruk ,00% Összesen: ,00% Készletek - állománymozgása mozgásnemenként Készletek NÖVEKEDÉS vétel CSÖKKENÉS Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 0,47% Eszközök aránya: 0,23% Készletek szállítói aránya: 1,16% Készletek fordulatszáma: 394,65 Készlet/költség arány: 12,75% Veszélyes hulladékok állományának alakulása: Üzleti könyveken kívüli állomány: A követelések bemutatása Tartalma: - vevő, - ki nem emelt. Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos adósonként kisösszegűeknél, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 5%-kal módosítja és meghaladja az 100 E Ft-ot. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt. Alkalmazott értékvesztési kulcsok Számviteli % Felszámolás alatt 90,0 Végrehajtás alatt 30,0 Egyezség alatt egyedi Éven túli 20, Ellenőrzés Változás Vevők ,28% - belföldi vevők ,32% 6 / 22

20 - vevő értékvesztés ,03% Egyéb követelések ,72% Kölcsön adott pénzeszközök,nem kapcsolt ,71% Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt ,24% Dolgozói követelés ,27% Egyéb követelés ,50% Összesen: ,00% Követelések - állományigazolások / E Ft Vevők jelentésig kiegyenlített ki nem egyenlítettből = visszaigazolt = nem kifogásolt ki nem egyenlítettből = csőd-felszámolás alatt = 0-3 havi = 3-6 havi = 6-12 havi = éven túli Különféle egyéb követelések jelentésig kiegyenlített - ki nem egyenlítettből = ebből értékvesztés alap Követelések - számviteli törvény szerinti értékvesztése E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Vevők Összesen: Elszámolt éves veszteség jellegű tételek: évközi év végi összesen E Ft elszámolás átértékelés Behajthatatlanság miatt Összesen: Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 79,94% Eszközök aránya: 38,80% Vevők szállítói aránya: 55,17% Vevők átfutási ideje (nap): 22,06 Hitelfedezettségi mutató: 150,43% Átsorolások: Üzleti könyveken kívüli állomány: A pénzeszközök bemutatása Tartalma: Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Elszámolt értékvesztés: Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt Ellenőrzés Változás Pénztárak ,06% Bankbetétek ,94% Összesen: ,00% Mutatók 7 / 22

21 Változás % Eszközök részaránya: 19,59% Eszközök aránya: 9,51% Gyorsráta mutató: 36,86% Az állományból idegen pénz: Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása Tartalma: - bevételek miatt, - költségek miatt, Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a számított érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,02% - árbevétel elhatárolás ,24% - kamat elhatárolás ,77% Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatár ,99% Összesen: ,00% Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 15,75% Eszközök aránya: 7,25% A kötelezettségek bemutatása Hosszú lejáratú kötelezettségek Tartalma: - hitelek, - kölcsön, - egyéb kötelezettségek. Érékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi = devizakötelezettség halasztott árfolyamveszteség elszámolással érvényesített = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya egyeztetéssel igazolt. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek kamat % Ellenőrzés Változás Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,49% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség ,51% Összesen: ,00% Hosszú lejáratú kötelezettségek - állományigazolások / E Ft Hosszú lejáratú kötelezettség - jelentésig rendezett - jelentésig nyitott = rendezetlen Összesen: / 22

22 Hosszú lejáratú kötelezettségek - törlesztés szerkezete Törlesztési terv (E Ft) Törlesztés Köt.állomány Fizetendő kamat / év év végén / év éven túl Hosszú lejáratú kötelezettségek - garancia / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia CIB Hitel Lizingkötelezettségek Összesen: Mutatók Változás % Kötelezettségek részaránya: 10,22% Kötelezettségek aránya: 2,94% Likviditási mutató: 168,95% Hosszú távú likviditási mutató: 48,92% Eladósodottság mértéke: 59,93% Nettó eladósodottság: -21,01% Árbevételre vetített eladósodottság: -11,09% Kötelezettség/saját forrás aránya: -6,52% Kölcsön fedezeti arány: 28,62% Átsorolások rövid lejáratú kötelezettségekbe: Üzleti könyveken kívüli állomány: Rövid lejáratú kötelezettségek Tartalma: - szállító, - hitelek, - egyéb kötelezettségek. Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos tartozásonként kis összegűeknél, = devizakötelezettség halasztott árfolyamveszteség elszámolással érvényesített, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya egyeztetéssel igazolt. Rövid lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek kamat % Ellenőrzés Változás Rövid lejáratú kölcsönök ,27% - rövid lejáratú kölcsönök ,27% Rövid jejáratú hitelek ,45% Vevőktől kapott előlegek Szállítók ,12% - belföldi ,12% Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,16% - adó/tb/vám kötelezettség ,85% - lízingelszámolás éven belüli részlete ,61% Összesen: ,00% Rövid lejáratú kötelezettségek - állománymozgása E Ft Rövid lejáratú kölcsönök jelentésig rendezett - jelentésig nyitott 629 Rövid jejáratú hitelek jelentésig rendezett - jelentésig nyitott Szállítók jelentésig kiegyenlített / 22

23 - ki nem egyenlítettből = tőketartozás Egyéb rövid lejáratú kötelezettség jelentésig rendezett - jelentésig nyitott Rövid lejáratú kötelezettségek - értékelése / E Ft átért.előtt évvégi átért. átért.után Rövid lejáratú kölcsönök Rövid jejáratú hitelek Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek - garancia / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia Lizingkötelezettségek lizing Összesen: Mutatók Változás % Kötelezettségek részaránya: 25,79% Rövid távú likviditás I.: 188,18% Rövid távú likviditás II.: 37,75% Lekötöttségi mutató: 150,43% Szállítók átfutási ideje (nap): 105,19 Dinamikus likviditás: 54,48% Kamatfedezettségi mutató: 9141,97% Átsorolások egyéb követelésekbe: - tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt: E Ft. Üzleti könyveken kívüli állomány: A passzív időbeli elhatárolások bemutatása Tartalma: - bevételek miatt, - költségek miatt, Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a számított érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,15% - árbevétel elhatárolás ,15% Költségek ráfordítások passzív időbeli elh ,35% - költség elhatárolás ,35% Halasztott bevételek ,50% - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,15% - egyéb halasztott bevételek ,35% Összesen: ,00% Mutatók Változás % Elhatárolások részaránya: 44,82% Elhatárolások aránya: 23,34% Az év rendkívüli eseményei: - A saját tőke bemutatása Tartalma: - jegyzett tőke, - tartalékok, 10 / 22

24 - lekötött tartalék, - tárgyévi eredmény. Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya egyeztetéssel igazolt Ellenőrzés Változás Jegyzett tőke ,95% - ebből visszavásárolt tőke névértéken Jegyzett, be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék ,73% Lekötött tartalék ,57% Értékelési tartalék - értékhelyesbítés értékelési tartaléka - valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény ,21% Összesen: ,00% Jegyzett tőke - kapcsolt vállalkozások által jegyzett tételek Ellenőrzés Változás Anyavállalat által jegyzett ,95% Összesen: ,95% Saját tőke - lekötött tartalék számítása Jogcímek n/a n/a n/a n/a n/a Tőketartalékból lekötött tárgyév: Lekötött tartalék ZÁRÓ Állomány mozgása Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Értékhelyesbí-tés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény Nyitó érték Növekedések tőkeemelés bejegyzéskor pótbefizetés lekötött tartalék visszavezetett összege Csökkenések Záró érték Mutatók Változás % Tőke aránya: 47,94% Tőke részaránya: 92,07% Befektetett eszközök fedezettsége: 108,42% Saját tőke növekedési mutató: 156,37% Saját tőke fordulat száma: 189,35% Tőke hatékonysága: 26,21% Kiemelt üzletrészek, részvények: Üzleti könyveken kívüli állomány: Osztalék kifizetés: Az év rendkívüli eseményei: nem kiemelt. Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt. Évet követő változások: nem kiemelt. Az üzemi bevételek bemutatása Tartalma: - belföldi, - egyéb bevétel. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. 11 / 22

25 Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Belföldi árbevétel ,44% - egyéb árbevétel ,44% Export árbevétel Egyéb bevétel ,56% - egyéb ,56% Összesen: ,00% Ellenőrzés Változás Egyéb bevétel - visszaírt értékvesztés - követelésre ,78% - károk rendezései 9 9 0,20% - egyéb ki nem emelt ,03% Összesen: ,00% Támogatások elszámolása / jogcím Kapott összeg Felhasznált összeg Rendelkezésre álló összeg E Ft összeg év összeg év összeg év Véglegesen kapott támogatások: Visszatérítendő (kötelez.ként elsz.) támogatások Összesen: Bevételek, Export bevételek - szerkezete Tevékenységek Tevékenységek Piacok Devizák szerint (belföld + export) szerint szerint szerint Értéke E Ft-ban Deviza értéke Deviza neme Deviza értéke E Ft-ban devizában Alaptevékenységek Belföld pl.: EUR Összesen: Összesen: Mutatók Változás % Bevételek részaránya: 98,98% Bruttó termelési érték (E Ft): Árbevétel arányos eredmény: 15,48% Tőkearányos eredmény: 29,31% Eszközhatékonyság: 14,05% Állami támogatások elszámolása: Exporttámogatáshoz kapcsolódó közvetlen önköltség, ELÁBÉ: E Ft. Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása Tartalma: - költségnemi költségek, - költséghelyi költségek, - egyéb ráfordítások. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti. - Típusa összköltségi, bontásában a közvetlen és az általános költségek elkülönülnek. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Költségnemi költségek - anyag jellegű ,37% - személyi jellegű ,45% - értékcsökkenés ,60% Egyéb ráfordítások ,58% Összesen: ,00% 12 / 22

26 Ellenőrzés Változás Igénybe vett szolgáltatások - szállítás-rakodás, raktározás, csomagol ,46% - kölcsönzési-, bérleti díjak ,30% - karbantartási költségek ,62% - posta-, távközlési szolgáltatások ,29% - oktatás és továbbképzés ,05% - hírdetés, reklám, propaganda szolgált ,37% - üzleti utak, kiküldetési költségek ,12% - egyéb szakértői szolgáltatások ,17% - cégtevékenység sajátosságai szolgáltatása ,96% - egyéb ,68% Összesen: ,00% Ellenőrzés Változás Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak ,45% - bankköltségek ,20% - hatósági díjak ,35% Összesen: ,00% Importbeszerzések szerkezete Tevékenységek Tevékenységek Piacok Devizák szerint (termék + szolg.) szerint szerint szerint Értéke E Ft-ban Deviza értéke Deviza neme Deviza értéke E Ft-ban devizában Összesen: Összesen: Egyéb ráfordítások - szerkezete Ellenőrzés változás Egyéb ráfordítások: - behajthatatlan követelés ,01% - terven felüli értékcsökkenés ,96% - helyi iparűzési adó ,97% - egyéb: ,06% Összesen ,00% Mutatók Változás % Költségek aránya: 87,28% Üzemi eredményszint: 118,20% Termelési költségszint: 82,89% Anyaghányad: 76,04% Bérhányad: 4,64% Értékcsökkenési hányad: 2,21% Kiemelt állományváltozások: Pénzügyi eredmények bemutatása Tartalma: Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés változás Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev ,94% - anyavállalat és kapcsoltjaitól sz. kamat ,51% - egyéb vállalkozástól származó kamat ,43% = egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség ,43% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 5 5 0,06% - devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége 5 5 0,06% Összesen: ,00% 13 / 22

Kórháztechnikai Zrt Statisztikai számjel 10224980 3250 114 04. "A" MÉRLEG Eszközök (aktivák)

Kórháztechnikai Zrt Statisztikai számjel 10224980 3250 114 04. A MÉRLEG Eszközök (aktivák) Kórháztechnikai Zrt Statisztikai számjel 10224980 3250 114 04 Cégjegyzék száma Cg. 0410000623 "A" MÉRLEG Eszközök (aktivák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosít

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása Szervezeti forma: nonprofit korlátolt felelősségű társaság A Szervezet adószáma:

Részletesebben

Konszolidációs kötelezettség fennáll.

Konszolidációs kötelezettség fennáll. A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: A vállalkozás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

14003790-6190-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-001759 Cégjegyzék szám. EXTERNET Nyrt. 5000 Szolnok, Szapáry út 18. 2014.12.31.

14003790-6190-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-001759 Cégjegyzék szám. EXTERNET Nyrt. 5000 Szolnok, Szapáry út 18. 2014.12.31. 14003790-6190-114-16 Statisztikai számjel 16-10-001759 Cégjegyzék szám EXTERNET Nyrt. 5000 Szolnok, Szapáry út 18. 2014.12.31 Éves beszámoló Budapest, 2015. április 16. Lévay Örs 1/1 Az EXTERNET Nyrt.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben