Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye: Címe: A vállalkozás internetes honlapja: A vállalkozás könyvviteli szoftvere: zártkörűen működő részvénytársaság július 31. EXTERNET Kft Szolnok, Szapáry út 18. Iroda 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3. Pénzszám EXTERNET Zrt. Kiegészítő melléklet Távközlés Szoftver-kiadás, Adatfeldolgozás, Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Vállalkozás tulajdonosi szerkezete: Tulajdonos megnevezése Székhely, lakcím Tulajdoni Szavazati Egyéb hányad % arány % ráhatás (76%- ) Kapcsolt econet Invest Vagyonkezelő Kft Budapest, Hauszmann Alajos u ,00% 100,00% Összesen: 100,00% 100,00% Vállalkozás tulajdoni részesedései (befektetései) és kiemelt adatai: Befektetés megnevezése: Székhely Adatszolgáltatás Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb Adatok E Ft-ban éve hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás (76%- )- minősített többséget bizt.bef. leányvállalat Ultraweb Kft 1117 Budapest, Hauszmann Alajos 2007 u.3 100% 100% Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások: nem kiemelt. Cégjellemzők Beszámoló aláírására jogosult neve: Igazgatóság: Felügyelő Bizottság: Pórffy András Címe: 2030 Érd, Napszámos u. 40. Pórffy András, Sebők István, Kun István, Balázs András A társaságnál felügyelő bizottság nem működik Könyvvizsgáló: Magyar Szakértői Holding Kft. Dr. Matukovics Gábor Jogi képviselet: Könyvvitelért felelős személy: - neve - lakcíme Kovács Gergely 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3. Számlavezető bankok: - Ft: Cib Bank Zrt. - PSZÁF speciális engedéllyel: nem rendelkezik - Szakmai kamara engedélyével: nem rendelkezik - Tevékenységspecifikus képesítéssel: nem rendelkezik - Közhasznú minősítéssel: nem rendelkezik - Tevékenységfüggő cégbírósági bejegyzéssel: nem rendelkezik - A társaság közérdeklődésnek kitett: nem Sajátos tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt információk köre: nem rendelkezik Működési rendszer Dr. Rosner Gábor A tulajdoni viszonyokat társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat / és szindikátusi megállapodás tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik. A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (... program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A számviteli rendszer: Könyvvezetés pénzneme: Könyvelési rend: Üzleti év fordulónapja: Eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás változata: Mérleg változata: Mérlegkészítés cégi időpontja általában: Könyvvizsgálati zárás időpontja: A hitelesítés tartalmi alapja: A kötelező beszámolás formája: forint (HUF) kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards) december 31. összköltség eljárás "A" "A" január január 18. éves beszámoló éves beszámoló A számviteli alapelveket jellemző előírások: = Számviteli alapelvektől való eltérés: = A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés: = Alkalmazott értékelési elvek változása: = Megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek: = Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a, ami E Ft, vagy 500 millió Ft.. = Lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20 %-a: E Ft 1 / 22

15 = Egyedi helyett csoportos értékelés mértéke adósonként együttesen kis összeg miatt: E Ft = Fajlagosan kis értékű értékvesztés százalékos mértéke a készleteknél: 5,00%, a tárgyévben: E Ft = Egyedi értékelés választása az alkalmazott módszere a befektetések, értékpapírok értékvesztésének elszámolásánál. = Valós értéken történő értékelés alkalmazva / nem alkalmazva. = Tartósság: az állományba vétel időpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkező, állandó, folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia. = A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: választott hitelintézet eladási és vételi árfolyamának átlaga, a választott hitelintézet: MNB közép árfolyam. Az árfolyamkülönbözeteket a vállalkozás akkor számolja el, ha hatása az eszközcsoportra, forráscsoportra jelentős: - Módosító hatása: a követelés eszközcsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: a kötelezettség forráscsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: az értékpapír eszközcsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: a pénzeszközök eszközcsoportra > 5%. - És: minden esetben jelentős a hatás, ha az átértékelések eredményre gyakorolt összesített hatása meghaladja a tárgyévi eredmény 2%-át. - És: nem jelentős a hatás, ha eredményre gyakorolt hatása kisebb 500 E Ft-nál. = A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor. = Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes, = Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A feldolgozás teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító olyan lényegi információk, melyeket a társaságot konszolidációba bevont econet.hu Nyrt a vonatkozó szabályok szerint ezen időszak alatt nem tett közzé, nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek. Jelentősebb évi események Az Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Zrt én kezdte meg a tevékenysgét átalakulással létrejövő gazdasági társaságként, mint az Externet Informatikai Szolgáltató KFt jogutódja. Az immateriális javak bemutatása Tartalma: Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték, az apport érték, a sajátos bekerülési érték, piaci ár illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: egyedi. - Maradványérték meghatározása: = Nem jelentős a maradványérték: értéke kisebb az eredeti bekerülési érték 20%-nál, és 500 E Ft-nál. - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. - Elszámolásának gyakorisága: éves/negyedéves/havi. - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: = Jelentős összegű a terven felüli értékcsökkenés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett. Alkalmazott leírási kulcsok Átlag (%) 100 E Ft alatti vagyoni jogok, szellemi termék 100,0 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 10,0 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 15,0 Vagyoni értékű jogok 20,0 Szellemi termékek 25,0 Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) 30, Ellenőrzés Változás Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok ,71% - egyéb vagyoni értékű jog ,71% Szellemi termékek ,17% - egyéb szellemi termék ,17% Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) ,12% Összesen: ,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Vagyoni értékű jogok egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek egyéb szellemi termék Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) ÉRTÉKCSÖKKENÉS Vagyoni értékű jogok / 22

16 - egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek egyéb szellemi termék NETTÓ ÉRTÉK Vagyoni értékű jogok egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek egyéb szellemi termék Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) Immateriális javak - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Immateriális javak NÖVEKEDÉS egyéb CSÖKKENÉS értékcsökkenés Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA TERV SZERINTI lineáris TERVEN FELÜLI Immateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása adó törvény adó törvény E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen: Mutatók Változás % Immateriális javak részaránya: 48,78% Immateriális javak aránya: 21,57% Elhasználódás foka: 94,52% A piaci értékelés elve, módszere: Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: Üzleti könyveken kívüli állomány: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: A tárgyi eszközök bemutatása Tartalma: - épület, - gép, - berendezés, - számítástechnika, - jármű, Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja a beszerzési érték, az apport érték, sajátos bekerülési értékek, a piaci ár illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: egyedi. - Maradványérték meghatározása: = Nem jelentős a maradványérték: értéke kisebb az eredeti bekerülési érték 20%-nál, és 500 E Ft-nál. = Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz: ingatlanok, műszaki gép, berendezés, jármű, amely értéke a mérlegtétel 20%-át képezi és meghaladja az 500 E Ft-ot - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. - Elszámolásának gyakorisága: éves/negyedéves/havi. - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: = Jelentős összegű a terven felüli értékcsökkenés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett. Alkalmazott leírási kulcsok Átlag (%) 100 E Ft alatt 100, E Ft között 50,00 Éves kulcsok szerint 3 / 22

17 - épület 2,00 - gép 14,50 - berendezés 14,50 - számítástechnika 33,00 - jármű 20,00 Többletköltség az előző évhez képes: - amortizációs kulcsváltozás miatt E Ft Ellenőrzés Változás Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok ,73% - egyéb ,73% Műszaki gép, berendezés, jármű ,96% - gép, berendezés ,96% Egyéb berendezés, jármű ,54% - gép, berendezés ,67% - jármű ,65% - jóléti berendezések, járművek ,23% Beruházásra adott előleg ,76% Összesen: ,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Beruházásra adott előleg ÉRTÉKCSÖKKENÉS Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű NETTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Beruházásra adott előleg Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA TERV SZERINTI lineáris egyösszegű TERVEN FELÜLI selejtezés Tárgyi eszközök - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása adó törvény adó törvény E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Összesen: Tárgyi eszközök - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Tárgyi eszközök NÖVEKEDÉS beruházási előleg állomány változás (+) CSÖKKENÉS Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 39,56% Eszközök aránya: 17,49% Elhasználódás foka: 95,93% Tárgyi eszköz fedezettség: 274,07% Tárgyi eszköz hatékonyság: 518,96% Műszaki gépek aránya: 45,96% Műszaki berendezések elhasználtsági foka: 95,34% Befejezetlen állomány tartalma: 4 / 22

18 A piaci értékelés elve, módszere: Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: Üzleti könyveken kívüli állomány: Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása Tartalma: - üzletrészek, Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a beszerzési, sajátos-, a folyósításkori érték illetve a piaci ár. - Az értékelés módja: = egyedi / csoportos, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított, = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a piaci értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 10%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya egyeztetéssel igazolt Ellenőrzés Változás Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban ,03% - (76%- )- minősített többségi bef. leány ,03% T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban ,97% Összesen: ,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban NETTÓ ÉRTÉK Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban Befektetett pénzügyi eszközök - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Befektetett pénzügyi eszközök NÖVEKEDÉS egyéb CSÖKKENÉS A valós értékelés elve, módszere: Vételi- és névérték eltérései Beszerzési Beszerzési Piaci értékelés alapja E Ft vételi érték névérték Piaci ár %-a ST/JT Piaci érték Auditált érték (76%- )- minősített többséget bizt.bef. Ultraweb Kft % 939% Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 11,66% Eszközök aránya: 5,16% Üzleti könyveken kívüli állomány: Átsorolások egyéb követelésekbe: Amennyiben a befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a valós értéket: A készletek bemutatása 5 / 22

19 Tartalma: - áru, Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a beszerzési, sajátos érték, illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos fajlagosan kisértékűeknél, = utókalkulációs. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 10%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a piaci értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 5%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Fajlagosan kisértékű készletek: a készletfajta összértéke kisebb Ft-nál. egyedileg fajlagosan kisértékűnek minősített. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett Ellenőrzés Változás Áruk ,00% - kereskedelmi áruk ,00% Összesen: ,00% Készletek - állománymozgása mozgásnemenként Készletek NÖVEKEDÉS vétel CSÖKKENÉS Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 0,47% Eszközök aránya: 0,23% Készletek szállítói aránya: 1,16% Készletek fordulatszáma: 394,65 Készlet/költség arány: 12,75% Veszélyes hulladékok állományának alakulása: Üzleti könyveken kívüli állomány: A követelések bemutatása Tartalma: - vevő, - ki nem emelt. Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos adósonként kisösszegűeknél, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 5%-kal módosítja és meghaladja az 100 E Ft-ot. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt. Alkalmazott értékvesztési kulcsok Számviteli % Felszámolás alatt 90,0 Végrehajtás alatt 30,0 Egyezség alatt egyedi Éven túli 20, Ellenőrzés Változás Vevők ,28% - belföldi vevők ,32% 6 / 22

20 - vevő értékvesztés ,03% Egyéb követelések ,72% Kölcsön adott pénzeszközök,nem kapcsolt ,71% Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt ,24% Dolgozói követelés ,27% Egyéb követelés ,50% Összesen: ,00% Követelések - állományigazolások / E Ft Vevők jelentésig kiegyenlített ki nem egyenlítettből = visszaigazolt = nem kifogásolt ki nem egyenlítettből = csőd-felszámolás alatt = 0-3 havi = 3-6 havi = 6-12 havi = éven túli Különféle egyéb követelések jelentésig kiegyenlített - ki nem egyenlítettből = ebből értékvesztés alap Követelések - számviteli törvény szerinti értékvesztése E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Vevők Összesen: Elszámolt éves veszteség jellegű tételek: évközi év végi összesen E Ft elszámolás átértékelés Behajthatatlanság miatt Összesen: Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 79,94% Eszközök aránya: 38,80% Vevők szállítói aránya: 55,17% Vevők átfutási ideje (nap): 22,06 Hitelfedezettségi mutató: 150,43% Átsorolások: Üzleti könyveken kívüli állomány: A pénzeszközök bemutatása Tartalma: Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Elszámolt értékvesztés: Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt Ellenőrzés Változás Pénztárak ,06% Bankbetétek ,94% Összesen: ,00% Mutatók 7 / 22

21 Változás % Eszközök részaránya: 19,59% Eszközök aránya: 9,51% Gyorsráta mutató: 36,86% Az állományból idegen pénz: Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása Tartalma: - bevételek miatt, - költségek miatt, Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a számított érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,02% - árbevétel elhatárolás ,24% - kamat elhatárolás ,77% Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatár ,99% Összesen: ,00% Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 15,75% Eszközök aránya: 7,25% A kötelezettségek bemutatása Hosszú lejáratú kötelezettségek Tartalma: - hitelek, - kölcsön, - egyéb kötelezettségek. Érékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi = devizakötelezettség halasztott árfolyamveszteség elszámolással érvényesített = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya egyeztetéssel igazolt. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek kamat % Ellenőrzés Változás Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,49% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség ,51% Összesen: ,00% Hosszú lejáratú kötelezettségek - állományigazolások / E Ft Hosszú lejáratú kötelezettség - jelentésig rendezett - jelentésig nyitott = rendezetlen Összesen: / 22

22 Hosszú lejáratú kötelezettségek - törlesztés szerkezete Törlesztési terv (E Ft) Törlesztés Köt.állomány Fizetendő kamat / év év végén / év éven túl Hosszú lejáratú kötelezettségek - garancia / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia CIB Hitel Lizingkötelezettségek Összesen: Mutatók Változás % Kötelezettségek részaránya: 10,22% Kötelezettségek aránya: 2,94% Likviditási mutató: 168,95% Hosszú távú likviditási mutató: 48,92% Eladósodottság mértéke: 59,93% Nettó eladósodottság: -21,01% Árbevételre vetített eladósodottság: -11,09% Kötelezettség/saját forrás aránya: -6,52% Kölcsön fedezeti arány: 28,62% Átsorolások rövid lejáratú kötelezettségekbe: Üzleti könyveken kívüli állomány: Rövid lejáratú kötelezettségek Tartalma: - szállító, - hitelek, - egyéb kötelezettségek. Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos tartozásonként kis összegűeknél, = devizakötelezettség halasztott árfolyamveszteség elszámolással érvényesített, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya egyeztetéssel igazolt. Rövid lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek kamat % Ellenőrzés Változás Rövid lejáratú kölcsönök ,27% - rövid lejáratú kölcsönök ,27% Rövid jejáratú hitelek ,45% Vevőktől kapott előlegek Szállítók ,12% - belföldi ,12% Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,16% - adó/tb/vám kötelezettség ,85% - lízingelszámolás éven belüli részlete ,61% Összesen: ,00% Rövid lejáratú kötelezettségek - állománymozgása E Ft Rövid lejáratú kölcsönök jelentésig rendezett - jelentésig nyitott 629 Rövid jejáratú hitelek jelentésig rendezett - jelentésig nyitott Szállítók jelentésig kiegyenlített / 22

23 - ki nem egyenlítettből = tőketartozás Egyéb rövid lejáratú kötelezettség jelentésig rendezett - jelentésig nyitott Rövid lejáratú kötelezettségek - értékelése / E Ft átért.előtt évvégi átért. átért.után Rövid lejáratú kölcsönök Rövid jejáratú hitelek Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek - garancia / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia Lizingkötelezettségek lizing Összesen: Mutatók Változás % Kötelezettségek részaránya: 25,79% Rövid távú likviditás I.: 188,18% Rövid távú likviditás II.: 37,75% Lekötöttségi mutató: 150,43% Szállítók átfutási ideje (nap): 105,19 Dinamikus likviditás: 54,48% Kamatfedezettségi mutató: 9141,97% Átsorolások egyéb követelésekbe: - tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt: E Ft. Üzleti könyveken kívüli állomány: A passzív időbeli elhatárolások bemutatása Tartalma: - bevételek miatt, - költségek miatt, Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a számított érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,15% - árbevétel elhatárolás ,15% Költségek ráfordítások passzív időbeli elh ,35% - költség elhatárolás ,35% Halasztott bevételek ,50% - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,15% - egyéb halasztott bevételek ,35% Összesen: ,00% Mutatók Változás % Elhatárolások részaránya: 44,82% Elhatárolások aránya: 23,34% Az év rendkívüli eseményei: - A saját tőke bemutatása Tartalma: - jegyzett tőke, - tartalékok, 10 / 22

24 - lekötött tartalék, - tárgyévi eredmény. Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya egyeztetéssel igazolt Ellenőrzés Változás Jegyzett tőke ,95% - ebből visszavásárolt tőke névértéken Jegyzett, be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék ,73% Lekötött tartalék ,57% Értékelési tartalék - értékhelyesbítés értékelési tartaléka - valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény ,21% Összesen: ,00% Jegyzett tőke - kapcsolt vállalkozások által jegyzett tételek Ellenőrzés Változás Anyavállalat által jegyzett ,95% Összesen: ,95% Saját tőke - lekötött tartalék számítása Jogcímek n/a n/a n/a n/a n/a Tőketartalékból lekötött tárgyév: Lekötött tartalék ZÁRÓ Állomány mozgása Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Értékhelyesbí-tés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény Nyitó érték Növekedések tőkeemelés bejegyzéskor pótbefizetés lekötött tartalék visszavezetett összege Csökkenések Záró érték Mutatók Változás % Tőke aránya: 47,94% Tőke részaránya: 92,07% Befektetett eszközök fedezettsége: 108,42% Saját tőke növekedési mutató: 156,37% Saját tőke fordulat száma: 189,35% Tőke hatékonysága: 26,21% Kiemelt üzletrészek, részvények: Üzleti könyveken kívüli állomány: Osztalék kifizetés: Az év rendkívüli eseményei: nem kiemelt. Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt. Évet követő változások: nem kiemelt. Az üzemi bevételek bemutatása Tartalma: - belföldi, - egyéb bevétel. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. 11 / 22

25 Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Belföldi árbevétel ,44% - egyéb árbevétel ,44% Export árbevétel Egyéb bevétel ,56% - egyéb ,56% Összesen: ,00% Ellenőrzés Változás Egyéb bevétel - visszaírt értékvesztés - követelésre ,78% - károk rendezései 9 9 0,20% - egyéb ki nem emelt ,03% Összesen: ,00% Támogatások elszámolása / jogcím Kapott összeg Felhasznált összeg Rendelkezésre álló összeg E Ft összeg év összeg év összeg év Véglegesen kapott támogatások: Visszatérítendő (kötelez.ként elsz.) támogatások Összesen: Bevételek, Export bevételek - szerkezete Tevékenységek Tevékenységek Piacok Devizák szerint (belföld + export) szerint szerint szerint Értéke E Ft-ban Deviza értéke Deviza neme Deviza értéke E Ft-ban devizában Alaptevékenységek Belföld pl.: EUR Összesen: Összesen: Mutatók Változás % Bevételek részaránya: 98,98% Bruttó termelési érték (E Ft): Árbevétel arányos eredmény: 15,48% Tőkearányos eredmény: 29,31% Eszközhatékonyság: 14,05% Állami támogatások elszámolása: Exporttámogatáshoz kapcsolódó közvetlen önköltség, ELÁBÉ: E Ft. Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása Tartalma: - költségnemi költségek, - költséghelyi költségek, - egyéb ráfordítások. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti. - Típusa összköltségi, bontásában a közvetlen és az általános költségek elkülönülnek. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Költségnemi költségek - anyag jellegű ,37% - személyi jellegű ,45% - értékcsökkenés ,60% Egyéb ráfordítások ,58% Összesen: ,00% 12 / 22

26 Ellenőrzés Változás Igénybe vett szolgáltatások - szállítás-rakodás, raktározás, csomagol ,46% - kölcsönzési-, bérleti díjak ,30% - karbantartási költségek ,62% - posta-, távközlési szolgáltatások ,29% - oktatás és továbbképzés ,05% - hírdetés, reklám, propaganda szolgált ,37% - üzleti utak, kiküldetési költségek ,12% - egyéb szakértői szolgáltatások ,17% - cégtevékenység sajátosságai szolgáltatása ,96% - egyéb ,68% Összesen: ,00% Ellenőrzés Változás Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak ,45% - bankköltségek ,20% - hatósági díjak ,35% Összesen: ,00% Importbeszerzések szerkezete Tevékenységek Tevékenységek Piacok Devizák szerint (termék + szolg.) szerint szerint szerint Értéke E Ft-ban Deviza értéke Deviza neme Deviza értéke E Ft-ban devizában Összesen: Összesen: Egyéb ráfordítások - szerkezete Ellenőrzés változás Egyéb ráfordítások: - behajthatatlan követelés ,01% - terven felüli értékcsökkenés ,96% - helyi iparűzési adó ,97% - egyéb: ,06% Összesen ,00% Mutatók Változás % Költségek aránya: 87,28% Üzemi eredményszint: 118,20% Termelési költségszint: 82,89% Anyaghányad: 76,04% Bérhányad: 4,64% Értékcsökkenési hányad: 2,21% Kiemelt állományváltozások: Pénzügyi eredmények bemutatása Tartalma: Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés változás Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev ,94% - anyavállalat és kapcsoltjaitól sz. kamat ,51% - egyéb vállalkozástól származó kamat ,43% = egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség ,43% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 5 5 0,06% - devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége 5 5 0,06% Összesen: ,00% 13 / 22

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

SIDINFO NONPROFIT KFT. 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Címzett: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

SIDINFO NONPROFIT KFT. 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Címzett: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. SIDINFO NONPROFIT KFT. 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Címzett: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tárgy: Kísérő levél a Sidinfo Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójához

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2008 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 2009. FEBRUÁR 28. I./ Általános rész I/1. Bevezető Dorog Város Képviselő-testülete a 239/2000.

Részletesebben

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve:

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve: 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: A vállalkozás rövidített neve: A vállalkozás alakulásának kelte: HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. HUMET Nyrt. 1996. április 30. A cégbejegyzés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA 2013

SZÁMVITELI POLITIKA 2013 SZÁMVITELI POLITIKA 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez Adószám: 14281598-2-05 Cégbíróság: BAZ Megyei Bíróság Cégjegyzék száma: 05 09 015502 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez Fordulónap:

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben