Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye: Címe: A vállalkozás internetes honlapja: A vállalkozás könyvviteli szoftvere: zártkörűen működő részvénytársaság július 31. EXTERNET Kft Szolnok, Szapáry út 18. Iroda 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3. Pénzszám EXTERNET Zrt. Kiegészítő melléklet Távközlés Szoftver-kiadás, Adatfeldolgozás, Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Vállalkozás tulajdonosi szerkezete: Tulajdonos megnevezése Székhely, lakcím Tulajdoni Szavazati Egyéb hányad % arány % ráhatás (76%- ) Kapcsolt econet Invest Vagyonkezelő Kft Budapest, Hauszmann Alajos u ,00% 100,00% Összesen: 100,00% 100,00% Vállalkozás tulajdoni részesedései (befektetései) és kiemelt adatai: Befektetés megnevezése: Székhely Adatszolgáltatás Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb Adatok E Ft-ban éve hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás (76%- )- minősített többséget bizt.bef. leányvállalat Ultraweb Kft 1117 Budapest, Hauszmann Alajos 2007 u.3 100% 100% Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások: nem kiemelt. Cégjellemzők Beszámoló aláírására jogosult neve: Igazgatóság: Felügyelő Bizottság: Pórffy András Címe: 2030 Érd, Napszámos u. 40. Pórffy András, Sebők István, Kun István, Balázs András A társaságnál felügyelő bizottság nem működik Könyvvizsgáló: Magyar Szakértői Holding Kft. Dr. Matukovics Gábor Jogi képviselet: Könyvvitelért felelős személy: - neve - lakcíme Kovács Gergely 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3. Számlavezető bankok: - Ft: Cib Bank Zrt. - PSZÁF speciális engedéllyel: nem rendelkezik - Szakmai kamara engedélyével: nem rendelkezik - Tevékenységspecifikus képesítéssel: nem rendelkezik - Közhasznú minősítéssel: nem rendelkezik - Tevékenységfüggő cégbírósági bejegyzéssel: nem rendelkezik - A társaság közérdeklődésnek kitett: nem Sajátos tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt információk köre: nem rendelkezik Működési rendszer Dr. Rosner Gábor A tulajdoni viszonyokat társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat / és szindikátusi megállapodás tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik. A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (... program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A számviteli rendszer: Könyvvezetés pénzneme: Könyvelési rend: Üzleti év fordulónapja: Eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás változata: Mérleg változata: Mérlegkészítés cégi időpontja általában: Könyvvizsgálati zárás időpontja: A hitelesítés tartalmi alapja: A kötelező beszámolás formája: forint (HUF) kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards) december 31. összköltség eljárás "A" "A" január január 18. éves beszámoló éves beszámoló A számviteli alapelveket jellemző előírások: = Számviteli alapelvektől való eltérés: = A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés: = Alkalmazott értékelési elvek változása: = Megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek: = Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a, ami E Ft, vagy 500 millió Ft.. = Lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20 %-a: E Ft 1 / 22

15 = Egyedi helyett csoportos értékelés mértéke adósonként együttesen kis összeg miatt: E Ft = Fajlagosan kis értékű értékvesztés százalékos mértéke a készleteknél: 5,00%, a tárgyévben: E Ft = Egyedi értékelés választása az alkalmazott módszere a befektetések, értékpapírok értékvesztésének elszámolásánál. = Valós értéken történő értékelés alkalmazva / nem alkalmazva. = Tartósság: az állományba vétel időpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkező, állandó, folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia. = A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: választott hitelintézet eladási és vételi árfolyamának átlaga, a választott hitelintézet: MNB közép árfolyam. Az árfolyamkülönbözeteket a vállalkozás akkor számolja el, ha hatása az eszközcsoportra, forráscsoportra jelentős: - Módosító hatása: a követelés eszközcsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: a kötelezettség forráscsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: az értékpapír eszközcsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: a pénzeszközök eszközcsoportra > 5%. - És: minden esetben jelentős a hatás, ha az átértékelések eredményre gyakorolt összesített hatása meghaladja a tárgyévi eredmény 2%-át. - És: nem jelentős a hatás, ha eredményre gyakorolt hatása kisebb 500 E Ft-nál. = A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor. = Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes, = Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A feldolgozás teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító olyan lényegi információk, melyeket a társaságot konszolidációba bevont econet.hu Nyrt a vonatkozó szabályok szerint ezen időszak alatt nem tett közzé, nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek. Jelentősebb évi események Az Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Zrt én kezdte meg a tevékenysgét átalakulással létrejövő gazdasági társaságként, mint az Externet Informatikai Szolgáltató KFt jogutódja. Az immateriális javak bemutatása Tartalma: Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték, az apport érték, a sajátos bekerülési érték, piaci ár illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: egyedi. - Maradványérték meghatározása: = Nem jelentős a maradványérték: értéke kisebb az eredeti bekerülési érték 20%-nál, és 500 E Ft-nál. - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. - Elszámolásának gyakorisága: éves/negyedéves/havi. - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: = Jelentős összegű a terven felüli értékcsökkenés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett. Alkalmazott leírási kulcsok Átlag (%) 100 E Ft alatti vagyoni jogok, szellemi termék 100,0 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 10,0 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 15,0 Vagyoni értékű jogok 20,0 Szellemi termékek 25,0 Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) 30, Ellenőrzés Változás Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok ,71% - egyéb vagyoni értékű jog ,71% Szellemi termékek ,17% - egyéb szellemi termék ,17% Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) ,12% Összesen: ,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Vagyoni értékű jogok egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek egyéb szellemi termék Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) ÉRTÉKCSÖKKENÉS Vagyoni értékű jogok / 22

16 - egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek egyéb szellemi termék NETTÓ ÉRTÉK Vagyoni értékű jogok egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek egyéb szellemi termék Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) Immateriális javak - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Immateriális javak NÖVEKEDÉS egyéb CSÖKKENÉS értékcsökkenés Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA TERV SZERINTI lineáris TERVEN FELÜLI Immateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása adó törvény adó törvény E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen: Mutatók Változás % Immateriális javak részaránya: 48,78% Immateriális javak aránya: 21,57% Elhasználódás foka: 94,52% A piaci értékelés elve, módszere: Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: Üzleti könyveken kívüli állomány: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: A tárgyi eszközök bemutatása Tartalma: - épület, - gép, - berendezés, - számítástechnika, - jármű, Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja a beszerzési érték, az apport érték, sajátos bekerülési értékek, a piaci ár illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: egyedi. - Maradványérték meghatározása: = Nem jelentős a maradványérték: értéke kisebb az eredeti bekerülési érték 20%-nál, és 500 E Ft-nál. = Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz: ingatlanok, műszaki gép, berendezés, jármű, amely értéke a mérlegtétel 20%-át képezi és meghaladja az 500 E Ft-ot - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. - Elszámolásának gyakorisága: éves/negyedéves/havi. - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: = Jelentős összegű a terven felüli értékcsökkenés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett. Alkalmazott leírási kulcsok Átlag (%) 100 E Ft alatt 100, E Ft között 50,00 Éves kulcsok szerint 3 / 22

17 - épület 2,00 - gép 14,50 - berendezés 14,50 - számítástechnika 33,00 - jármű 20,00 Többletköltség az előző évhez képes: - amortizációs kulcsváltozás miatt E Ft Ellenőrzés Változás Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok ,73% - egyéb ,73% Műszaki gép, berendezés, jármű ,96% - gép, berendezés ,96% Egyéb berendezés, jármű ,54% - gép, berendezés ,67% - jármű ,65% - jóléti berendezések, járművek ,23% Beruházásra adott előleg ,76% Összesen: ,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Beruházásra adott előleg ÉRTÉKCSÖKKENÉS Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű NETTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Beruházásra adott előleg Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA TERV SZERINTI lineáris egyösszegű TERVEN FELÜLI selejtezés Tárgyi eszközök - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása adó törvény adó törvény E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Összesen: Tárgyi eszközök - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Tárgyi eszközök NÖVEKEDÉS beruházási előleg állomány változás (+) CSÖKKENÉS Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 39,56% Eszközök aránya: 17,49% Elhasználódás foka: 95,93% Tárgyi eszköz fedezettség: 274,07% Tárgyi eszköz hatékonyság: 518,96% Műszaki gépek aránya: 45,96% Műszaki berendezések elhasználtsági foka: 95,34% Befejezetlen állomány tartalma: 4 / 22

18 A piaci értékelés elve, módszere: Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: Üzleti könyveken kívüli állomány: Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása Tartalma: - üzletrészek, Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a beszerzési, sajátos-, a folyósításkori érték illetve a piaci ár. - Az értékelés módja: = egyedi / csoportos, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított, = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a piaci értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 10%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya egyeztetéssel igazolt Ellenőrzés Változás Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban ,03% - (76%- )- minősített többségi bef. leány ,03% T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban ,97% Összesen: ,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban NETTÓ ÉRTÉK Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban Befektetett pénzügyi eszközök - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Befektetett pénzügyi eszközök NÖVEKEDÉS egyéb CSÖKKENÉS A valós értékelés elve, módszere: Vételi- és névérték eltérései Beszerzési Beszerzési Piaci értékelés alapja E Ft vételi érték névérték Piaci ár %-a ST/JT Piaci érték Auditált érték (76%- )- minősített többséget bizt.bef. Ultraweb Kft % 939% Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 11,66% Eszközök aránya: 5,16% Üzleti könyveken kívüli állomány: Átsorolások egyéb követelésekbe: Amennyiben a befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a valós értéket: A készletek bemutatása 5 / 22

19 Tartalma: - áru, Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a beszerzési, sajátos érték, illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos fajlagosan kisértékűeknél, = utókalkulációs. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 10%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a piaci értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 5%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Fajlagosan kisértékű készletek: a készletfajta összértéke kisebb Ft-nál. egyedileg fajlagosan kisértékűnek minősített. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett Ellenőrzés Változás Áruk ,00% - kereskedelmi áruk ,00% Összesen: ,00% Készletek - állománymozgása mozgásnemenként Készletek NÖVEKEDÉS vétel CSÖKKENÉS Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 0,47% Eszközök aránya: 0,23% Készletek szállítói aránya: 1,16% Készletek fordulatszáma: 394,65 Készlet/költség arány: 12,75% Veszélyes hulladékok állományának alakulása: Üzleti könyveken kívüli állomány: A követelések bemutatása Tartalma: - vevő, - ki nem emelt. Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos adósonként kisösszegűeknél, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 5%-kal módosítja és meghaladja az 100 E Ft-ot. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt. Alkalmazott értékvesztési kulcsok Számviteli % Felszámolás alatt 90,0 Végrehajtás alatt 30,0 Egyezség alatt egyedi Éven túli 20, Ellenőrzés Változás Vevők ,28% - belföldi vevők ,32% 6 / 22

20 - vevő értékvesztés ,03% Egyéb követelések ,72% Kölcsön adott pénzeszközök,nem kapcsolt ,71% Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt ,24% Dolgozói követelés ,27% Egyéb követelés ,50% Összesen: ,00% Követelések - állományigazolások / E Ft Vevők jelentésig kiegyenlített ki nem egyenlítettből = visszaigazolt = nem kifogásolt ki nem egyenlítettből = csőd-felszámolás alatt = 0-3 havi = 3-6 havi = 6-12 havi = éven túli Különféle egyéb követelések jelentésig kiegyenlített - ki nem egyenlítettből = ebből értékvesztés alap Követelések - számviteli törvény szerinti értékvesztése E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Vevők Összesen: Elszámolt éves veszteség jellegű tételek: évközi év végi összesen E Ft elszámolás átértékelés Behajthatatlanság miatt Összesen: Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 79,94% Eszközök aránya: 38,80% Vevők szállítói aránya: 55,17% Vevők átfutási ideje (nap): 22,06 Hitelfedezettségi mutató: 150,43% Átsorolások: Üzleti könyveken kívüli állomány: A pénzeszközök bemutatása Tartalma: Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Elszámolt értékvesztés: Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt Ellenőrzés Változás Pénztárak ,06% Bankbetétek ,94% Összesen: ,00% Mutatók 7 / 22

21 Változás % Eszközök részaránya: 19,59% Eszközök aránya: 9,51% Gyorsráta mutató: 36,86% Az állományból idegen pénz: Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása Tartalma: - bevételek miatt, - költségek miatt, Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január A nyilvántartás alapja: a számított érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,02% - árbevétel elhatárolás ,24% - kamat elhatárolás ,77% Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatár ,99% Összesen: ,00% Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 15,75% Eszközök aránya: 7,25% A kötelezettségek bemutatása Hosszú lejáratú kötelezettségek Tartalma: - hitelek, - kölcsön, - egyéb kötelezettségek. Érékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi = devizakötelezettség halasztott árfolyamveszteség elszámolással érvényesített = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya egyeztetéssel igazolt. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek kamat % Ellenőrzés Változás Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,49% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség ,51% Összesen: ,00% Hosszú lejáratú kötelezettségek - állományigazolások / E Ft Hosszú lejáratú kötelezettség - jelentésig rendezett - jelentésig nyitott = rendezetlen Összesen: / 22

22 Hosszú lejáratú kötelezettségek - törlesztés szerkezete Törlesztési terv (E Ft) Törlesztés Köt.állomány Fizetendő kamat / év év végén / év éven túl Hosszú lejáratú kötelezettségek - garancia / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia CIB Hitel Lizingkötelezettségek Összesen: Mutatók Változás % Kötelezettségek részaránya: 10,22% Kötelezettségek aránya: 2,94% Likviditási mutató: 168,95% Hosszú távú likviditási mutató: 48,92% Eladósodottság mértéke: 59,93% Nettó eladósodottság: -21,01% Árbevételre vetített eladósodottság: -11,09% Kötelezettség/saját forrás aránya: -6,52% Kölcsön fedezeti arány: 28,62% Átsorolások rövid lejáratú kötelezettségekbe: Üzleti könyveken kívüli állomány: Rövid lejáratú kötelezettségek Tartalma: - szállító, - hitelek, - egyéb kötelezettségek. Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos tartozásonként kis összegűeknél, = devizakötelezettség halasztott árfolyamveszteség elszámolással érvényesített, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya egyeztetéssel igazolt. Rövid lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek kamat % Ellenőrzés Változás Rövid lejáratú kölcsönök ,27% - rövid lejáratú kölcsönök ,27% Rövid jejáratú hitelek ,45% Vevőktől kapott előlegek Szállítók ,12% - belföldi ,12% Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,16% - adó/tb/vám kötelezettség ,85% - lízingelszámolás éven belüli részlete ,61% Összesen: ,00% Rövid lejáratú kötelezettségek - állománymozgása E Ft Rövid lejáratú kölcsönök jelentésig rendezett - jelentésig nyitott 629 Rövid jejáratú hitelek jelentésig rendezett - jelentésig nyitott Szállítók jelentésig kiegyenlített / 22

23 - ki nem egyenlítettből = tőketartozás Egyéb rövid lejáratú kötelezettség jelentésig rendezett - jelentésig nyitott Rövid lejáratú kötelezettségek - értékelése / E Ft átért.előtt évvégi átért. átért.után Rövid lejáratú kölcsönök Rövid jejáratú hitelek Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek - garancia / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia Lizingkötelezettségek lizing Összesen: Mutatók Változás % Kötelezettségek részaránya: 25,79% Rövid távú likviditás I.: 188,18% Rövid távú likviditás II.: 37,75% Lekötöttségi mutató: 150,43% Szállítók átfutási ideje (nap): 105,19 Dinamikus likviditás: 54,48% Kamatfedezettségi mutató: 9141,97% Átsorolások egyéb követelésekbe: - tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt: E Ft. Üzleti könyveken kívüli állomány: A passzív időbeli elhatárolások bemutatása Tartalma: - bevételek miatt, - költségek miatt, Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a számított érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,15% - árbevétel elhatárolás ,15% Költségek ráfordítások passzív időbeli elh ,35% - költség elhatárolás ,35% Halasztott bevételek ,50% - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,15% - egyéb halasztott bevételek ,35% Összesen: ,00% Mutatók Változás % Elhatárolások részaránya: 44,82% Elhatárolások aránya: 23,34% Az év rendkívüli eseményei: - A saját tőke bemutatása Tartalma: - jegyzett tőke, - tartalékok, 10 / 22

24 - lekötött tartalék, - tárgyévi eredmény. Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya egyeztetéssel igazolt Ellenőrzés Változás Jegyzett tőke ,95% - ebből visszavásárolt tőke névértéken Jegyzett, be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék ,73% Lekötött tartalék ,57% Értékelési tartalék - értékhelyesbítés értékelési tartaléka - valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény ,21% Összesen: ,00% Jegyzett tőke - kapcsolt vállalkozások által jegyzett tételek Ellenőrzés Változás Anyavállalat által jegyzett ,95% Összesen: ,95% Saját tőke - lekötött tartalék számítása Jogcímek n/a n/a n/a n/a n/a Tőketartalékból lekötött tárgyév: Lekötött tartalék ZÁRÓ Állomány mozgása Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Értékhelyesbí-tés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény Nyitó érték Növekedések tőkeemelés bejegyzéskor pótbefizetés lekötött tartalék visszavezetett összege Csökkenések Záró érték Mutatók Változás % Tőke aránya: 47,94% Tőke részaránya: 92,07% Befektetett eszközök fedezettsége: 108,42% Saját tőke növekedési mutató: 156,37% Saját tőke fordulat száma: 189,35% Tőke hatékonysága: 26,21% Kiemelt üzletrészek, részvények: Üzleti könyveken kívüli állomány: Osztalék kifizetés: Az év rendkívüli eseményei: nem kiemelt. Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt. Évet követő változások: nem kiemelt. Az üzemi bevételek bemutatása Tartalma: - belföldi, - egyéb bevétel. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. 11 / 22

25 Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Belföldi árbevétel ,44% - egyéb árbevétel ,44% Export árbevétel Egyéb bevétel ,56% - egyéb ,56% Összesen: ,00% Ellenőrzés Változás Egyéb bevétel - visszaírt értékvesztés - követelésre ,78% - károk rendezései 9 9 0,20% - egyéb ki nem emelt ,03% Összesen: ,00% Támogatások elszámolása / jogcím Kapott összeg Felhasznált összeg Rendelkezésre álló összeg E Ft összeg év összeg év összeg év Véglegesen kapott támogatások: Visszatérítendő (kötelez.ként elsz.) támogatások Összesen: Bevételek, Export bevételek - szerkezete Tevékenységek Tevékenységek Piacok Devizák szerint (belföld + export) szerint szerint szerint Értéke E Ft-ban Deviza értéke Deviza neme Deviza értéke E Ft-ban devizában Alaptevékenységek Belföld pl.: EUR Összesen: Összesen: Mutatók Változás % Bevételek részaránya: 98,98% Bruttó termelési érték (E Ft): Árbevétel arányos eredmény: 15,48% Tőkearányos eredmény: 29,31% Eszközhatékonyság: 14,05% Állami támogatások elszámolása: Exporttámogatáshoz kapcsolódó közvetlen önköltség, ELÁBÉ: E Ft. Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása Tartalma: - költségnemi költségek, - költséghelyi költségek, - egyéb ráfordítások. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti. - Típusa összköltségi, bontásában a közvetlen és az általános költségek elkülönülnek. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés Változás Költségnemi költségek - anyag jellegű ,37% - személyi jellegű ,45% - értékcsökkenés ,60% Egyéb ráfordítások ,58% Összesen: ,00% 12 / 22

26 Ellenőrzés Változás Igénybe vett szolgáltatások - szállítás-rakodás, raktározás, csomagol ,46% - kölcsönzési-, bérleti díjak ,30% - karbantartási költségek ,62% - posta-, távközlési szolgáltatások ,29% - oktatás és továbbképzés ,05% - hírdetés, reklám, propaganda szolgált ,37% - üzleti utak, kiküldetési költségek ,12% - egyéb szakértői szolgáltatások ,17% - cégtevékenység sajátosságai szolgáltatása ,96% - egyéb ,68% Összesen: ,00% Ellenőrzés Változás Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak ,45% - bankköltségek ,20% - hatósági díjak ,35% Összesen: ,00% Importbeszerzések szerkezete Tevékenységek Tevékenységek Piacok Devizák szerint (termék + szolg.) szerint szerint szerint Értéke E Ft-ban Deviza értéke Deviza neme Deviza értéke E Ft-ban devizában Összesen: Összesen: Egyéb ráfordítások - szerkezete Ellenőrzés változás Egyéb ráfordítások: - behajthatatlan követelés ,01% - terven felüli értékcsökkenés ,96% - helyi iparűzési adó ,97% - egyéb: ,06% Összesen ,00% Mutatók Változás % Költségek aránya: 87,28% Üzemi eredményszint: 118,20% Termelési költségszint: 82,89% Anyaghányad: 76,04% Bérhányad: 4,64% Értékcsökkenési hányad: 2,21% Kiemelt állományváltozások: Pénzügyi eredmények bemutatása Tartalma: Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés változás Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev ,94% - anyavállalat és kapcsoltjaitól sz. kamat ,51% - egyéb vállalkozástól származó kamat ,43% = egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség ,43% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 5 5 0,06% - devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége 5 5 0,06% Összesen: ,00% 13 / 22

Kórháztechnikai Zrt Statisztikai számjel 10224980 3250 114 04. "A" MÉRLEG Eszközök (aktivák)

Kórháztechnikai Zrt Statisztikai számjel 10224980 3250 114 04. A MÉRLEG Eszközök (aktivák) Kórháztechnikai Zrt Statisztikai számjel 10224980 3250 114 04 Cégjegyzék száma Cg. 0410000623 "A" MÉRLEG Eszközök (aktivák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosít

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása Szervezeti forma: nonprofit korlátolt felelősségű társaság A Szervezet adószáma:

Részletesebben

Konszolidációs kötelezettség fennáll.

Konszolidációs kötelezettség fennáll. A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: A vállalkozás

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

14003790-6190-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-001759 Cégjegyzék szám. EXTERNET Nyrt. 5000 Szolnok, Szapáry út 18. 2014.12.31.

14003790-6190-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-001759 Cégjegyzék szám. EXTERNET Nyrt. 5000 Szolnok, Szapáry út 18. 2014.12.31. 14003790-6190-114-16 Statisztikai számjel 16-10-001759 Cégjegyzék szám EXTERNET Nyrt. 5000 Szolnok, Szapáry út 18. 2014.12.31 Éves beszámoló Budapest, 2015. április 16. Lévay Örs 1/1 Az EXTERNET Nyrt.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 21814097-8621-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójához Budapest, 2015. április 22. P.H. Molnárné

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 191 Budapest, Üllői út 155. 215.12.31. Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: )

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: ) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. év Kft neve: CAR HUNGÁRIA Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kft székhelye: 1046 Budapest, Bőröndös u. 26. 7/38. Kft telephelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 140. Kft adószáma:

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben