Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat"

Átírás

1

2 Adószám: Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Pendola-Szentes Ingatlanberuházó és Szállodaüzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1085 Budapest, Baross utca 42. Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: december 31. Budapest, május 07. A gazdálkodó képviselıje P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

3 Oldal: 1 Adószám: Cégjegyzék szám: Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: december HUF Elızı év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök ( sorok) I. Készletek II. Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tıke ( sorok) I. Jegyzett tıke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) III.Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

4 Adószám: Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Pendola-Szentes Ingatlanberuházó és Szállodaüzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1085 Budapest, Baross utca 42. Egyszerősített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idıszak: január december 31. Budapest, május 07. A gazdálkodó képviselıje P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

5 Oldal: 1 Adószám: Cégjegyzék szám: Egyszerősített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idıszak: január december HUF Elızı év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek 0 0 IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások 0 0 VI. Értékcsökkenési leírás 0 29 VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III- IV-V-VI-VII. sor) VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) 0 0 E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) XII. Adófizetési kötelezettség 0 1 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

6 Fõkönyvi kivonat Költséghely: Összes Vállakozás neve: Lapszám: 1/2 Idõszak : Nyomtatás dátuma: :24 Számla- Tartozik Követel Tartozik Követel Megnevezés szám forgalom forgalom egyenleg egyenleg 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÆRMÜVEK ÜZEMI GÉPEK BERENDEZÉSEK Fúrókalapács 2 db Vésõkalapács IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN, FELSZERELÉSE Számítógép Kisértékû eszközök EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÜZEMI GÉPEK BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉS Fúrókalapács 2 db értékcsökkenése Vésõkalapács értékcsökkenése IRODAI SZOLG,BER. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE Számítógép értékcsökkenése Kisértékû eszközök értékcsökkenése BERUHÆZÆSOK, FELUJITÆSOK Befejezetlen beruházások Beruházások(tervezési költségek) KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB KÖVETELÉSEK ÆRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL VEVÕK Belföldi követelések (forintban) EGYÉB KÖVETELÉSEK Avente Kft-nek adott kölcsön PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Elszámolási betétszámla Pénztár és betétszámla köz. átvez AKTIV IDBELI ELHATÆROLÆSOK Bevételek aktív idöbeli elhat FORRÆSOK SAJÁT TÖKE Jegyzett töke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÉGEK Tagi kölcsön Pendola Kft Tagi kölcsön Szentes Város Önkormányzata Kapott kölcsön Pendola Ház Kft Kapott kölcsön Pendola Vagyonvédelmi Kft Egyéb rövid lejáratú kötelezettség SZÁLLÍTÓK Szentes-Víz Kft EDF Démász ZRt Pendola Ingatlanberuházó és Szolg. Kft Select Építõipari és Környezetvédelmi Kft Gastroplan Konyha- és Száll.Tech. Tervezõ Kft Tervezõ Építõ Renováló Kft Avente Kft Dr. Stern Sándor EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTS.-K Társasági adó elszámolása ÉVES ÁFA EGYENLEG ELÕZETES-LEVONHAÓ ÁFA Elözetesen felszámított ÆFA Fõkönyv 2006 Készítette: Várdai Béla

7 Fõkönyvi kivonat Költséghely: Összes Vállakozás neve: Lapszám: 2/2 Idõszak : Nyomtatás dátuma: :24 Számla- Tartozik Követel Tartozik Követel Megnevezés szám forgalom forgalom egyenleg egyenleg Æltalános forgalmi adó elsz.számla EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÉGE ARCADOM Zrt.-nek megítélt kártérítési köt ÉVI MÉRLEGSZÆMLÆK Nyitómérleg számla ÖSSZESEN ÖSSZES KÖLTSÉG KÖLTSÉGNEMEK IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI Ügyvédi-, közjegyzõi díj EGYÉB SZOLGÆLTATÆSOK KÖLTSÉGEI Hatósági igazg., szolg.díjak, ill Pénzügyi, befektetési szolg. díjak ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÆS Terv szerint értékcsökkenési leírás RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB RÆFORDITÆSOK ARCADOM Zrt.-nek megítélt kártérítés Téves bevétel PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÆFORDITÆSAI Fizetendö kamatok és kamatjell.ráf Tagi kölcsön kamata ÉRTÉKESITÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev Eredmény: Fõkönyv 2006 Készítette: Várdai Béla

8 Adószám: Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Pendola-Szentes Ingatlanberuházó és Szállodaüzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1085 Budapest, Baross utca Fordulónap: december 31. Beszámolási idıszak: január december 31. Budapest, május 07. P.h. A gazdálkodó képviselıje A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

9 Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása 1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 1.3. A beszámoló közremőködıi 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. Beszámoló választott formája és típusa 2.2. Üzleti jelentés 2.3. Jelentıs összegő hibák értelmezése 2.4. Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 2.5. Leltározási szabályok 2.6. Pénzkezelési szabályok 2.7. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 3.2. Mérlegtételek megoszlása 3.3. Vagyoni helyzet 3.4. Likviditás és fizetıképesség 3.5. Jövedelmezıség 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Elızı évek módosítása 4.2. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok 4.3. A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben Tételek továbbtagolása a mérlegben 4.4. Mérlegen kívüli tételek Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 4.5. Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása Halmozott értékcsökkenés alakulása Terv szerinti értékcsökkenés alakulása Terven felüli értékcsökkenés Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke 4.6. Saját tıke Saját tıke változása Jegyzett tıke alakulása Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tıke Jegyzett, de be nem fizetett tıke Visszavásárolt saját üzletrészek Lekötött tartalék jogcímei 4.7. Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre -1-

10 Biztosított kötelezettségek Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendı kötelezettségek 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Elızı évek módosítása 5.2. Össze nem hasonlítható adatok 5.3. Az eredménykimutatás tagolása Új tételek az eredménykimutatásban Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 5.4. Bevételek Bevételek alakulása Árbevétel tevékenységenként Rendkívüli bevételek 5.5. Ráfordítások Ráfordítások alakulása Költségek költségnemenként Rendkívüli ráfordítások 5.6. Adófizetési kötelezettség Társasági adó megállapítása Adóalap módosító tételek Rendkívüli tételek hatása az adóalapra 5.7. Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról Az adózott eredmény felhasználása 6. Tájékoztató adatok 6.1. Vezetı tisztségviselık, kiemelt juttatások Könyvvizsgáló által felszámított díjak 6.2. Bér- és létszámadatok Létszámadatok Béradatok Személyi jellegő egyéb kifizetések 6.3. Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok Környezetvédelmi költségek Környezetvédelmi céltartalékok Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek -2-

11 -3-1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása A a beszámolási idıszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek fıbb adatai és jellemzıi az alábbiak: 6600 Szentes, Petıfi u Az üzleti évi gazdálkodás körülményei Jelen beszámoló a január december 31. idıszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja december A beszámoló közremőködıi A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelıi képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végzı szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelıs személy neve, címe, regisztrálási száma: Várdainé Antal Erika 6600 Szentes, Bercsényi u A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi elıírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. Beszámoló választott formája és típusa A a tárgyidıszakra az elızı üzleti évhez hasonlóan egyszerősített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az elızı üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. A az elızı üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze Üzleti jelentés A üzleti jelentés készítésére nem kötelezett Jelentıs összegő hibák értelmezése Jelentıs összegőnek minısül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tıke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfıösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelı devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, elızı évek módosításaként kerül bemutatásra Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

12 -4- Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a fıkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejőleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelıen történik, a leltározás szabályai az elızı üzleti évhez képest nem változtak Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban elıírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az elızı üzleti évhez képest nem változtak Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 1000HUF Elızı idıszak Tárgyidıszak Abszolút változás 01. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tıke I. Jegyzett tıke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) III.Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

13 HUF Elızı idıszak Tárgyidıszak Abszolút változás 24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN HUF Elızı idıszak Tárgyidıszak Változás %-ban I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Mérlegtételek megoszlása Eszköz Elızı idıszak (%) Tárgyidıszak (%) Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések

14 -6- Eszköz Elızı idıszak (%) Tárgyidıszak (%) Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Vagyoni helyzet A saját tıke az elızı évhez képest 77,075 EFt értékkel, 1,093.6 %-kal csökkent. A saját tıkén belül a jegyzett tıke az elızı évhez képest nem változott. A kötelezettségei az elızı évhez képest 62,115 EFt értékkel, 12.9 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott Likviditás és fizetıképesség A pénzeszközök állománya 2 EFt értékkel, %-kal csökkent. A rövid távú likviditást jellemzı likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az elızı évben 0.02, a tárgyévben 0.01 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelıen biztosított. A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az elızı évben 2.5 %, a tárgyévben 1.6 % volt. A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az elızı évben 0.02, a tárgyévben 0.01 volt. A hosszú távú likviditás gyengült. A kinnlevıség realizálásával a kötelezettségek 1.4 %-a teljesíthetı. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 1.4 %-ban fedezték a kötelezettségeket Jövedelmezıség A mőködés egy naptári napjára jutó árbevétel az elızı évben 0 EFt, a tárgyévben 1 EFt volt. A mérleg szerinti eredmény az elızı évben -217 EFt, a tárgyévben -77,075 EFt volt. Az elızı évhez képest a mérleg szerinti eredmény 76,858 EFt értékkel csökkent. 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Elızı évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenırzés, önellenırzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi idıszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adatával A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben A tárgyévi beszámolóban az elıírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

15 -7- Tételek továbbtagolása a mérlegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetıségével a a tárgyidıszakban nem élt Mérlegen kívüli tételek Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek A pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy elınyt jelentı - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplı további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: Bruttó érték alakulása Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból átsorolás Záró Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak összesen ebbıl: közvetlenül környezetvédelmi célú Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök összesen ebbıl: közvetlenül környezetvédelmi célú Halmozott értékcsökkenés alakulása Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: Halmozott értékcsökkenés alakulása

16 -8- Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból átsorolás Záró Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen ebbıl: közvetlenül környezetvédelmi célú Ingatlanok és jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen ebbıl: közvetlenül környezetvédelmi célú Terv szerinti értékcsökkenés alakulása A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés összevontan Mérlegtétel (1000HUF) Lineáris Degresszív Telj.arány Egyéb Összesen Immateriális javak ebbıl: közvetlenül környezetvédelmi célú Tárgyi eszközök ebbıl közvetlenül környezetvédelmi célú Terven felüli értékcsökkenés A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került sor. Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása A terv szerint elszámolásra kerülı értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidıszakban nem került sor. Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke A a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett Saját tıke Saját tıke változása A saját tıke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

17 -9- Saját tıke alakulása Tıkeelem 1000HUF Elızı idıszak Tárgyidıszak Változás Jegyzett tıke Jegyzett, de be nem fizetett tıke 0 0 Tıketartalék 0 0 Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tıke összesen Jegyzett tıke alakulása A jegyzett tıke a tárgyidıszakban nem változott. Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tıke A jegyzett tıke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz. Jegyzett, de be nem fizetett tıke A beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tıke nem szerepel. Visszavásárolt saját üzletrészek A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el. Lekötött tartalék jogcímei A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévı futamideje több mint öt év. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képezı eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra. Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendı kötelezettségek A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendı összeg nagyobb a kapott összegnél.

18 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Elızı évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenırzés, önellenırzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi idıszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz Össze nem hasonlítható adatok A eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adatával Az eredménykimutatás tagolása Új tételek az eredménykimutatásban A tárgyévi beszámolóban az elıírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetıségével a a tárgyidıszakban nem élt Bevételek Bevételek alakulása A bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Bevételek alakulása és megoszlása Bevétel-kategória Elızı év Tárgyév 1000HUF % 1000HUF % Árbevétel Aktivált saját teljesítményérték Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek Bevételek összesen Árbevétel tevékenységenként A a beszámolási idıszakban árbevételt nem realizált. Rendkívüli bevételek A beszámolási idıszakban rendkívüli bevétel elszámolására nem került sor Ráfordítások Ráfordítások alakulása A ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Ráfordítások alakulása és megoszlása

19 -11- Ráfordítás-kategória Elızı év Tárgyév 1000HUF % 1000HUF % Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Ráfordítások összesen Költségek költségnemenként A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása Költségnem Elızı év Tárgyév 1000HUF % 1000HUF % Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Költségnemek összesen Rendkívüli ráfordítások A beszámolási idıszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor Adófizetési kötelezettség Társasági adó megállapítása A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelıen, az általános szabályok szerint került sor. Adóalap módosító tételek A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be az alábbi adatok: Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek Módosító tétel (1000HUF) Összeg Tao. tv. szerinti tárgyévi értékcsökkenés 29 Adózás elıtti eredményt növelı tételek Módosító tétel (1000HUF) Összeg Szvt. szerint elszámolt tárgyévi értékcsökkenés 29 Rendkívüli tételek hatása az adóalapra A tárgyévben rendkívüli bevétel és rendkívüli ráfordítás nem került elszámolásra, így a társasági adó alapja ilyen címen nem tartalmaz módosító tételt.

20 5.7. Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról -12- A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal. Az adózott eredmény felhasználása Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredménybıl osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. 6. Tájékoztató adatok 6.1. Vezetı tisztségviselık, kiemelt juttatások Könyvvizsgáló által felszámított díjak A könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem elıírás Bér- és létszámadatok Létszámadatok A a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott. Béradatok A tárgyévben bérköltség nem került elszámolásra. Személyi jellegő egyéb kifizetések A tárgyévben munkavállalóknak egyéb személyi jellegő kifizetés nem történt Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok A tevékenység jellegébıl adódóan a nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkezı, környezetre káros anyagok elenyészık. Környezetvédelmi költségek Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra. Környezetvédelmi céltartalékok A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövıbeni költségek fedezetére sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

21

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6.

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2012. év "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 1 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

A Bookline.hu Nyrt. 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója

A Bookline.hu Nyrt. 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója A 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a 2011. április 19-i éves közgyűlése Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

.",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826

.,-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 .",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 V~ aras TTel1 ~ 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. r:--ij E-mail:info@nyiregyhazitv.hu --1" 1~_o_n~_of~it_K~ft_. A_ ~ do_ ám_ sz_ :l_ B7_ 96_ 64_7-_2.1_

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben