Mazsolázó Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mazsolázó... 4. Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5"

Átírás

1 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó... 4 Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5 Hírek, események... 8 Lélegzetvétel csatlakozás elôtt... 8 Erdélyi kitûntetett... 8 Részesedjen az Európai Unió is a tej világpiacából!... 9 Az EU baromfiágazata 2001-ben A sikeres pályázatok érdekében Szarvasgomba: törvény kell Egymilliárdot hoz a vadászati szezon Kevés tej fogy Magyarországon EU Agrárium és Piacszabályozás Tollcsipkedés az EU Bizottság által támogatott viselkedéskutatás baromfiaknál Vidékfejlesztés a bôvített Európában A térségek vidékfejlesztése Közös Agrár- és Vidékfejlesztési Politika Felkészülésünk Megnyílnak a SAPARD pénzek! Ökogazdálkodás évi támogatása Élelmiszerbiztonság mindenkinek! EFLA kongresszus Budapesten Új Magyar-EU agrárkereskedelmi megállapodások története és jelene Harc a szalmonella ellen A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Programról Keleti Bôvítés A lengyel nem SAPARD pénzek az árvízkárosultaknak Cseh termelôk ellenzik az EU csomagot Honlapböngészô Internetfigyelô Kitekintés A cselekvésé a jövô Nemzetközi együttmûködés Dörömbölnek a kapun Fórum Életminôség túl a tányér peremén Közlöny évfolyam 10. szám 1

2 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 2 CONTENTS Browser... 4 Report... 5 Better to be inside than outside... 5 News, events... 8 Breath before accession... 8 A honoured man from Transsylvania... 8 Bigger share for the European Union from the world market of milk... 9 The EU s Poultry sector in For successful applications Trouffle: an act is needed Hunting season brings 1 billion Low consumption of milk in Hungary EU Agriculture and Marketing Regulation Feather picking behaviour research on poultry, supported by the Commission of the EU Rural development in the enlarged Europe Rural development of the regions Common Agricultural and Rural Development Policy Our preparation SAPARD-money is available! Ecological production supports for Food safety for everyone! EFLA Congress in Budapest History and present situation of Hungarian EU agricultural agreements 21 Fighting against Salmonella About the National Agri-environmental Program Eastern enlargement Polish no SAPARD money may be used to help flood victims Czech farmers warn against EU package Homepage-browser Internet observer Outlook Action is the future International co-operation Banging on the door Forum Life quality beyond the edge of the plate Bulletin AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

3 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 3 Az Európai Unió Agrárgazdasága évfolyam 10. szám A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával havonta megjelenô kiadvány Kiadja az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Felelôs kiadó: Gulácsiné Pápay Erika Szerkesztôség címe: 1012 Budapest, Attila út 93. Postacím: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Fôszerkesztô: Tamás Enikô Fôszerkesztô helyettes: dr. Székely Sándor Szerkesztôségi titkár: Pálfi Adrienn Szerkesztôbizottság: dr. Vajda László, Jazigián Dikránné Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Készült: AGROINFORM Kiadóház 1096 Budapest, Sobieski János u. 17. HU-ISSN Economy of the European Union Volume 2002/7., Issue 10. Monthly publication, coming out with the assistance and support of the Ministry of Agriculture and Regional Development Published by the National Agricultural Library and Documentation Centre Responsible Publisher: Gulácsiné Pápay Erika Address of the Editorial Office: 1012 Budapest, Attila út 93. Postal address: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Editor-in-chief: Tamás Enikô Deputy Editor-in-chief: dr. Székely Sándor Secretary of the editorial office: Pálfi Adrienn Editorial board: dr. Vajda László, Jazigián Dikránné, Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Printed in: AGROINFORM House 1096 Budapest, Sobieski János u. 17. HU-ISSN évfolyam 10. szám 3

4 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 4 MAZSOLÁZÓ Dr. Szanyi Tibor politikai államtitkárral készült interjúval kezdôdik a folyóirat tizedik száma. A csatlakozásunk elôtti rendkívül izgalmas idôszakról, a teendôkrôl szól az interjú. Igazi nemzeti összekapaszkodásra van szükség, hogy röpke hónap alatt felálljon, tökéletesedjen az intézményrendszer, és megnyugtató legyen a gazdák fölkészülése. (Részletek a 3. oldalon.) Mi volt az üzenete a Johannesburgi Konferenciának? Az EU, mint a harmadik világ fô támogatója szándéka szerint 2006-ig, mintegy 22 milliárd euróval támogatja a rászoruló országokat. Tény, hogy a globalizáció csak bizonyos országoknak hoz fejlôdést. Most már csupán az Amerikai Egyesült Államok aláírása hiányzik a Kiotói Jegyzôkönyvrôl, miután felismerve a globális fölmelegedés veszélyeit, Kanada és Oroszország is aláírta az egyezményt. A 2003-as tavaszi európai tanácskozás fô témája a fenntartható fejlôdés uniós stratégiája lesz. (Bôvebben A cselekvésé a jövô címû cikkben a 28. oldalon.) Az Európai Unió is részt kér a tej világpiacából! Meg kell valósítani a Berlinben elhatározott reformokat, annak érdekében, hogy az Európai Unió és részesedjen a világpiac kínálta lehetôségekbôl. A párizsi tejkonferencián a résztvevôk 1000 francia sajtból csemegézhettek. (Bôvebben a 9. oldalon) A hazai ellenôrzött ökoterület nagysága idén eléri a hektárt. Az ökogazdálkodás támogatása jó irányt vett. Idén már 451 sikeres pályázatot fogadott el az agrártárca. Az ökotermesztés Ausztria mezôgazdaságának is óriási lendületet adott. Az Európai Unió közös agrárpolitikájában a fenntartható fejlôdés egyre fontosabb, és ezzel párhuzamosan kap zöld utat, sôt támogatást a vegyszerek nélküli gazdálkodás is. (Részletek a 16. oldalon.) Dr. Sebôk M. Péter kapta meg az idén a Sárközy Péter emlékérmet. A kolozsvári professzornak elévülhetetlen érdemei vannak az erdélyi és partiumi ökogazdálkodás elterjesztésében, szakmai megalapozásában. (Bôvebben a 8. oldalon.) Európa sokszínû, és e sokszínûségnek minden arca külön odafigyelést, gondoskodást és helyzetkezelést igényel. A helyi vezetésnek fel kell ismernie, hogy a helyi identitás-vállalás az a hatékony erô, ami egy globalizált világgazdaságban az adott hely fejlôdését a legjobban mozdítja elô. (Bôvebben a térségek vidékfejlesztése címû cikkben a 12. oldalon.) A tollcsipkedés komoly károkat okozhat a baromfiállományban. Azok a csirkék, tyúkok viselkednek deviánsan társaikkal szemben, amelyek nem érzik jól magukat, zsúfoltan, ingerszegény környezetben élnek. (Részletek a 12. oldalon.) EU-s jogszabályokról, piaci információkról és még számos érdekességrôl is olvashatnak a folyóirat októberi számában. 4 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

5 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 5 INTERJÚ Jobb bekerülni, mint kívül rekedni J ózan számítások, remények és várakozások mellett, félelmek és szorongások is kísérik európai integrációnkat. A csatlakozás elônyeit inkább a jól tájékozott, jól értesült szellemi elit látja be Magyarországon. Túl sok illúziót senki nem táplál uniós tagságunkkal kapcsolatban január 30-a óta, annak ellenére, hogy folyamatosan és minden bizonnyal eredményesen dolgozunk a 25%-os közvetlen kifizetések, valamint a kvóták emelésén. A csatlakozás esetleges negatív hatásáról igazán átfogó, minden részletekre kiterjedô a kistermelôket, az 1 2 hektáron gazdálkodókat is érintô tanulmány mindmáig nem készült. Jobb bekerülni, mint kívül rekedni, így lehetne jellemezni megcsappant várakozásunkat. Amikor Dr. Szanyi Tibort, az FVM politikai államtitkárát (képünkön) felkerestem, arra voltam kíváncsi, hogyan látja ô felkészültségünket a tagságra, és tekintetve a szûkre szabott idôt, a tervezett január 1-jei csatlakozásukhoz ôszerinte melyek a legfontosabb teendôink. Államtitkár Úr, Magyarország tervezett uniós csatlakozásáig alig több, mint egy esztendô van hátra. Ezt az idôt Ön szerint hogyan tudjuk felhasználni a legeredményesebben? Mit tart a legfontosabbnak a felkészülésünkben? Úgy ítélem meg, hogy uniós csatlakozásunk körül túl sok a misztikum. Egy példával élve: tudjuk azt, hogyan néz ki egy full extrás Mercedes, de mi egy fél millió forintos Trabantban gondolkodunk. Ennek is van négy kereke, és ha van benne üzemagyag, oda visz, ahova vezetjük. A közös joganyag átvételével igen jól állunk, ez sziszifuszi munka volt, de túl vagyunk rajta. Fel kell állítani bizonyos alapintézményeket. Ezeket az intézményeket munkanevén Agrárszabályozási Hivatalnak hívjuk, ebbe sûrítjük bele mindazon intézkedéseket, amelyeket az egységes belsô piac logikája alapján nekünk föl kell állítani. Ezek között szerepel a 25 termékbizottság is. Ezzel szoros összefüggésben terveink között szerepel az Agrárintervenciós Központ és a Sapard Hivatal összevonása. A két hivatalból így egy hivatal lesz, amelyet munkanevén most Agrárszabályozási Hivatalnak hívunk. Az Élelmiszerbiztonsági Hivatalt reményeim szerint még az idén fölállítjuk. Gyakorlatilag ez egy 25 fôs intézmény lesz, amely az európai uniós élelmiszerszabályokat kezeli. Ez mint koordinatív intézmény szerepel, majd összefésüli az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos jogszabályokat, és intézkedéseket. Az intézmények átalakítására és az Élelmiszerbiztonsági Hivatal fölállítására beterveztünk 8 milliárd forintot. Ez év december 12-ig meg kell állapodnunk az Unióval gyakorlatilag mindenben, kvótákban, közvetlen támogatásokban. Gyakorlatilag le kell tudni zárni a csatlakozási tárgyalásokat. Meggyôzôdésem, hogy a kvótákról viszonylag egyszerûen meg fogunk állapodni. A mi kvótáink olyan alacsonyak az Unió méreteihez, termeléséhez képest, hogy azt fogjuk javasolni, fogadják el tokkal vonóval együtt. Van is erre hajlandóság az Unió részérôl. A közvetlen támogatások kérdésében is körvonalazódik a megoldás. Amennyiben kevesebbet akarnak adni, akkor nemes egyszerûséggel azt levonjuk az Unió közös kasszájába történô befizetéseinkbôl. Gondolja Államtitkár Úr, hogy ezt megtehetjük? Errôl az a vicc jut eszembe, hogy nem az Unió akar Magyarországhoz csatlakozni, hanem fordítva Az úgynevezett angol klauzula nem ismeretlen az Európai Unióban. Az Egyesült Királyság vaslady-je, Margaret Thatcher annak idején az elhíresült kijelentést tette: évfolyam 10. szám 5

6 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 6 INTERJÚ I want my money back, vagyis visszakövetelem a pénzemet. Ennek analógiájára ezt mi is megtehetjük. A helyzet a következô, ha az Európai Unió azt mondja: ennyi lenne a 100% a közvetlen kifizetésre, de ilyen és ilyen indoklással csak a negyedét adjuk a csatlakozás elsô évében. Erre a magyar fél azt mondja: rendben van, ennyi lenne a befizetés, nevezzük leegyszerûsítve uniós tagdíjnak. Mi pedig ilyen és ilyen indoklással csak ennyit fizetünk be. Az angolok is kapnak tagdíj visszatérítést. Magyarországnak az Unióba való belépése után a pénzügyi mérlege semmivel sem lehet rosszabb, mint volt a belépés elôtt. Mi több, azt is a tárgyalóasztalra tettük, hogy létezik nálunk az agrárgazdaság fejlesztésérôl szóló törvény, amely elôírja az agrártámogatások évi kötelezô növelését. Mi ezt a törvényt megtartjuk. Amennyiben az Európai Unió nem emeli a támogatásainkat, mi azt hazai forrásból ki fogjuk pótolni. A várakozáshoz képest az osztrákok a csatlakozásukat követô évben, sôt még utána is csalódottak voltak, sôt prüszköltek az Unió ellen és az osztrák választások után az Unió ellenük. Ôk a nyugati világhoz tartoztak, mégis voltak nehézségeik a csatlakozás kapcsán, annak ellenére, hogy hihetetlenül jól megszervezték a lakosság és különösen a gazdák felkészítését. Náluk sajnos vannak fehér foltok bôven a jól informáltság tekintetében. Ön hogyan oldaná a csatlakozás kapcsán felmerült félelmeket, különösen vidéken? Én egy nagy nemzeti összekapaszkodást hirdetek, ahogy a kormányban tesszük. Minden egyes lépésünket egyeztetjük. Egy asztalhoz ül a kormányfô, a pénzügyminiszter, az agrártárca vezetôje, a külügyminiszter. Minden fontos kérdést alaposan átbeszélünk és egyeztetünk. Ezt tudom tanácsolni a gazdáknak is, fogjanak össze. A mezôgazdaságnak ki kell másznia a támogatási zónából és a versenyzónába kell lépnie akár csatlakozunk 1 év múlva az Európai Unióhoz, akár késôbb. Nem kell megmûvelni minden földet, hiszen az élelmiszerek megtermeléséhez, a technológiák, módszerek tökéletesedésével kevesebb föld is elegendô. Ezzel kihúzzuk a támogatási filozófia alól az alapot és az agrárium a versenyzónába kerül, valamint a fenntartható mezôgazdaságba. Társadalmilag hasznos és elismert szolgáltatásokat kell megvalósítani az agráriumban: kaszáljuk az árokpartot, letárcsázzuk a parlagfüvet, s ezért egy bizonyos összeget kap a vidék karbantartója. Egy globalizálódó versenyhelyzetben kell helyt állni. Magyarországon minden mezôgazdasági ágazatban elég lenne egyetlen cég. Dániában összesen két szövetkezet tartja kézben a sertéságazatot. Ki akadályozza meg azt, hogy a hazai termelôk különbözô szövetségekbe, TÉSZ-ekbe tömörüljenek? Fogjanak össze a szôlôtermelôk is, és akkor el tudják érni, hogy nem kell a szôlôt áron alul eladni, és sorolhatnám tovább. Júliusban még több millió hektoliter borkészletekrôl beszéltek, október elején már csak 1,5 2 millió hektóliterrôl. Ugyanakkor kapom a jelentéseket a vámhatóságtól, hogy vagonszámra szállítják a bort Bulgáriába, majd ugyanaz bolgár borként megy az orosz piacra Adtunk a borágazatnak a 3 milliárd forintot, marketingre. Erre adunk, de támogatásokra nem. A jövôben léalmát sem támogatunk. Végül is, ha, lesznek, kik lesznek az igazi vesztesei a csatlakozásnak, Ön szerint? Olyan értelemben nem lesznek vesztesek, hogy senki sem írhatja az Európai Unió számlájára a saját ügyetlenségét. Amikor ott állunk a fizetô kassza elôtt, de nem lépünk oda az ablakhoz, eljön az a pillanat amikor bezárják a kasszát. Akkor viszont nem a pénztár a hibás Meg kell érteni az idôk szavát! Aki komolyan veszi önmagát, a tevékenységét, az lép idôben ben megítélésem szerint másfélszer annyi pénz fog az agrárium rendelkezésére állni, mint az idén. Szerkezetileg fog átalakulni a támogatások rendszere, fôleg a vidékfejlesztés tekintetében, hiszen pályázni kell és önrész is szükséges a pénz elnyeréséhez. A versenyszférába került mezôgazdaság óhatatlanul ki fogja termelni a veszteseket, de hangsúlyozom, hogy ez nem az Európai Unió miatt következik be. 6 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

7 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 7 INTERJÚ Nyilván, ahogy a szükség életre hívta a könyvelôi, adótanácsadói cégeket, hasonlóképpen az igény életre hívhatja a pályázatkészítô cégeket. Már most is föllelhetôk ezek. Így van. Visszatérve a támogatásra. Nem a közvetlen kifizetések a legfontosabbak, Magyarország számára a megfelelô kvóták adják a kitörési pontokat. Az átmeneti idôszakot 3 évre szeretnénk levinni. Ahogy az Európai Unió nem lát után úgy gondoljuk, legyen számunkra is határkô Tartson az eddig javasolt 7 10 év helyett 3 évig az átmeneti idôszak. Egészen biztos vagyok abban, hogy az évtized végére Magyarország ismét a világ élvonalába kerül mezôgazdaság tekintetében, mint ahogy volt a 80-as évek elején. Ôszinte beszéd, tiszta hang szükséges. Nem szabad illúziókba, különbözô zavaros álmokba ringatni a termelôket, akiket tekintsünk felnôtt embereknek. Nagyon vontatottan halad a TÉSZ-ek megalakulása, pedig ezek nélkül a termelôi szervezôdések nélkül a gyümölcs- és zöldségkertészek aligha juthatnak uniós támogatásokhoz. Sajnos a magyar termelôk történelmi tudatában az erôszakolt kollektivizálás miatt zsigerileg alakult ki az ösztönös idegenkedés a TÉSZ-ektôl. Vidéken az emberek a megélhetésért sokkal többet dolgoznak. Kevesebb a munkahely, nagyobb a munkanélküliség. Átlagkeresetük 30%- kal kevesebb, mint a nem mezôgazdaságban dolgozóké és átlagéletkoruk is alacsonyabb a városokban élôkénél. Én egyenrangúan szeretném kezelni a falusi és a városi lakosságot. Mindenkinek csak azt tudom üzenni, tessék hatékonyabban dolgozni, tessék jobban odafigyelni. A termelô, aki hagyja túlérni a gabonáját, ne akarjon támogatásokhoz jutni. Az Európai Unió bôvítése az Unió részérôl politikai döntés elsôsorban és csak másod, meg harmadsorban gazdasági. A közösség érdekei hosszú távon is a bôvítés irányába hatnak. Ön szerint részünkrôl mi a helyes, követendô politika és tárgyalási stílus: a, alázatos bekéredzkedô b, tudatában lévén híd szerepünknek a nagy orosz piac felé, öntudatos, egyenes derekú magatartás? Három jelzôvel tudnám érzékeltetni a szerintem helyes megközelítést: egyenrangú, korrekt, szívós. Egyenrangú, mert nekünk is ugyanolyan jogunk van az európai egységhez, mint bárki másnak. Ez nem 15 ország privilégiuma. Korrekt: ne hazudozzunk egymásnak! Egyidôben mindenféle kozmetikázott adatokkal próbálkoztunk, mint ahogy az Unió idônként a vakvilágba tett javaslatot. A hamis dolgokat le kell söpörni az asztalról. A szívós azt jelenti, hogy egészen addig nem állok fel a tárgyalóasztaltól, amíg valami ésszerû kompromisszumot el nem értem. Olyan kompromisszumot, amitôl egyik félnek sem lesz rossz szájíze. Államtitkár úr! Köszönöm a beszélgetést. Tamás Enikô Summary Besides realistic caculations, hopes and expectations fears and distresses are also accompanied to our European integration. In an interview Dr Tibor Szanyi, parlamentary under-secretary, expressed that he is devoted to the correct and persistent negotiating style, on equal terms, with the European Union. In his message he asked the producers and the countryside to take themselves seriously, they have to notice that the in the field of Hungarian agriculture stepping into the competitve sector only quality production may be supported. Considering the future, the under-secretary is optimistic, since according to his words Hungary can not get into worse position than the present one, the situation can only be better after the accession évfolyam 10. szám 7

8 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 8 HÍREK, ESEMÉNYEK Lélegzetvétel csatlakozás elôtt 150 ezer mezôgazdaságból élô termelôt és annak családját érinti az adósságrendezési program, amelyet nemrégiben hozott nyilvánosságra az agrártárca vezetôje, dr. Németh Imre. A rövidlejáratú termelôi hitelek kiváltásával, valamint a dunai árvíz és az aszálykárok enyhítésével a csatlakozás elôtt lélegzetvételhez akarja juttatni az agrártárca a termelôket. Adósságrendezésre 45 milliárd forintot, az árvíz és aszálykárok enyhítésére 15 milliárd forintot szánnak. Valamennyi regisztrált termelô, akinek nincs lejárt határidejû köztartozása és nincs csôdeljárás alatt részt vehet az adósságrendezésben. Közraktári hitelek kivételével valamennyi és év során fennálló hitel rendezésre kerülhet. Ennek mértéke az adósságállomány 40%-a. Feltétel, hogy a hitelrendezést követôen 3 évig még mezôgazdaságból éljen a termelô, és legalább egy éve folytasson mezôgazdasági tevékenységet. Az aszály, valamint a dunai árvíz okozta károk enyhítése, amely a hozamkiesés 20%-a függetlenül attól megvalósul, hogy van-e vagy nincs adóssága a károsultnak. A dunai árvíz okozta igazolt károk 32%-át megtérítik. Azonban az igazolt kár a 300 millió forintot nem haladhatja meg. Az így kapott pénzt hiteltörlesztésre kell fordítaniuk a termelôknek. A határidôk viszonylag szûkre szabottak. A termelôk a megyei földmûvelésügyi hivataloknál jelentkezzenek. November 29-ig kell az igényeket bejelenteni. Az FVM-ben december 5-ig döntenek a támogatások mértékérôl. Ha a kár megállapításával tévedtek a termelôk, december 13-ig még korrigálhatják a tévedést. A támogatást igénybe vehetik integrátorként bejegyzett szervezetek is, amennyiben mezôgazdasági termelôk saját jogon és az integrált termelôk nevében is. Sor kerül majd a gyümölcs- és szôlôtermelôk fagykárainak enyhítésére is külön alapból. Aszályok estében kárenyhítésért azok folyamodhatnak, akik 25%-nál nagyobb termeléskiesést tudnak igazolni. Az adósságrendezés, érinti valamennyi, éven belüli lejáratú termelôi hitelt, tagi kölcsönt, integrátori szerveztek által banki hitelbôl és saját forrásból nyújtott éven belüli hiteleket. A közigazgatási államtitkár, dr. Mészáros Gyula ezek összegét mintegy 120 milliárd forintra becsülte. A támogatás mértéke körülbelül a nettó adósságállomány 40%-a az elôzetes becslések szerint. A termelôknek járó összeget az integrátorok december 31-ig adják a termelôknek. T. E. ERDÉLYI kitûntetett Dr. Sárközy Péter professzornak, a neves ökológusnak, a Biokultúra Egyesület örökös tiszteletbeli elnökének emlékére alapított Sárközy Péter Emlékérmet második alkalommal adták át nemrégiben a Szent István Egyetem Budai Területi Tanszék Elnöki Tanácstermében szeptember 4-én, dr. Sárközy Péter elhunytának második évfordulóján. Az emlékéremre jelölés feltétele volt: Dr. Sárközy Péter szellemiségéhez méltó erkölcsi magatartás, feddhetetlen jellem A Biokultúra Egyesületért végzett kimagasló tevékenység Az oktatás-kutatás, nevelés területén elért elismert eredmény. 8 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

9 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 9 HÍREK, ESEMÉNYEK A Biokultúra Egyesület tagjaiból és a Sárközy Péter Alapítvány valamint a Biokultúráért Alapítvány kurátoraiból és a korábbi emlékérem kitüntetettjébôl álló bizottság a beérkezett javaslatok alapján Dr. Sebôk M. Péter professzornak, a mezôgazdasági tudományok doktorának, a kolozsvári egyetem egykori tanárának ítélte a Czindner Antal Munkácsy-díjas szobrászmûvész által készített bronz emlékérmet. Az emlékérmet és az oklevelet, valamint a díjhoz járó Ft pénzjutalmat a Sárközy Péter Alapítvány biztosította. A bizottság méltányolva Dr. Sebôk M. Péter professzornak, az erdélyi magyar biokultúra, a mezôgazdaság fenntartása, fejlesztése érdekében kifejtett, dr. Sárközy Péter szellemiségéhez méltó erkölcsi magatartással, magyarságtudattal, szakmai felkészültséggel végzett termelôi, oktatói, kutatói munkásságát, az erdélyi, partiumi ökogazdálkodás elterjesztésében, szakmai megalapozásában végzett kimagasló tevékenységét, áldozatos, példamutató magatartását. Mindezekért neki adományozták a Sárközy Péter Emlékérmet. Az emlékérmet évente egy személynek ítéli oda a bizottság azok közül, akik a fenti feltételeknek megfelelnek. Solti Gábor a Sárközy Péter Alapítvány elnöke Részesedjen az Európai Unió is a tej világpiacából! Congrilait 2002 Párizsban került megrendezésre a Nemzetközi Tej Föderáció (International Dairy Federation IDF) Kongresszusa szeptember 24. és 27-e között. Magyarország az alapító tagok közé tartozik. A Kongresszus méreteit az alábbi számokon keresztül lehet érzékeltetni: hét konferencia, hat szimpózium, 258 elôadó, több mint 2500 részvevô a világ minden tájáról. 10 technikai kirándulás közül választhattak az érdeklôdôk. Ezeken a tanulmányi kirándulásokon a szervezôk lehetôséget adtak a külföldi látogatók számára, hogy a francia tejágazat mindennapjaiba betekinthessenek. A nyitó ülésen Franciaország miniszterelnöke, Jean-Pierre Raffarin köszöntötte a részvevôket. Franz Fischler, az Európai Unió Mezôgazdasági fôbiztosa elôadást tartott a Tejipari vállalatok internacionalizmusa témájú szimpóziumon. A Biztos kiemelte a Közös Agrárpolitika reformjának szükségességét. Véleménye szerint az Európai Unió aktív szerepet fog játszani a WTO Doha-i tárgyalásain. Novemberben, a WTO mezôgazdasági bizottsága elnökének javaslatot kell tennie 2004-re vonatkozóan. A tejszektorral kapcsolatban az volt a véleménye, hogy meg kell valósítani a Berlinben elhatározott reformot, annak érdekében, hogy a világpiac kínálta lehetôségekbôl az EU is részesedjen. A tejkvótákkal kapcsolatban elmondta, hogy az európai mezôgazdasági miniszterek októberi ülésén közös nevezôre kell jutni ebben a kérdésben. A Kongresszus ideje alatt rendezték meg a Tuilériák kertjében felállított sátorban a Franciaország, az 1000 sajt földje elnevezésû kiállítást. A m 2 területen a látogatók nem csak megszemlélhették, de meg is kóstolhatták a francia régiók különbözô sajtjait. Szegedyné Fricz Ágnes FVM Élelmiszeripari Fôosztály évfolyam 10. szám 9

10 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 10 HÍREK, ESEMÉNYEK Az EU baromfiágazata 2001-ben A 2000-ben történt átmeneti visszaesés után egy lassú, de folyamatos növekedés állt be a év folyamán az EU baromfihús termelésében. A növekedés folytatódhat és még meredekebbé is válhat, ha a BSE krízis a továbbiakban is negatívan befolyásolja a marhahús-fogyasztást. Az egyedüli veszély a magasan tartott baromfihúsárak az európai piacokon, ami kockáztatja a baromfi versenyképességét a sertéshússal szemben. Az EU-nak az exportpiacon, noha már az elôzô évben sem volt itt túl versenyképes, ben egyre növekvô nehézségekkel kellett megküzdenie. Méghozzá olyan körülmények között, amikor az import erôteljesen ívelt felfelé, a hagyományos exportôrök alacsony árainak és a kedvezô vámmegállapodásoknak köszönhetôen (dupla-nullás egyezmények, és a termékek átminôsítésével megoldható kvóták fölötti behozatal, alacsony importvámok mellett). A tojástermelés némileg növekedett 2001-ben, miután néhány tagállamban viszszanyerte elôzô pozícióit. Valószínû azonban, hogy az EU-nak a higiénia és az állatok jóléte érdekében hozott szabályozásai a termelés csökkenése irányába hatnak. Sz.S. (Forrás: FAS Attache Report E21017 és E22012, febr.) A sikeres pályázatok érdekében Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz címmel kézikönyvet szerkesztett a Budapest Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem EU- Munkacsoportja. A neves tanárokból és jeles diákokból szervezôdött csapat olyan kiadványt alkotott, amely Magyarországon elsôként mutatja be a kizárólag az európai uniós pályázatok megírására vonatkozó szakmai ismereteket svéd, finn és ír sikeres projektek nyomán. Nem ismerteti az EU-ra vonatkozó egyéb általános tudnivalókat, nagyon gyakorlatiasan csak a mindennapi pályázati technikákat közli a három EU-tagállam példái nyomán, valamint áttekintést nyújt az uniós támogatásokkal kapcsolatos legfontosabb fogalmakról. A könyv közérthetô stílusban, praktikus információkkal segíti a hazai fejlesztési tanácsokat, az önkormányzatokat, kistérségi társulásokat, a kis és közepes vállalkozásokat az EU támogatások felhasználásának lehetôségeirôl. Mindezen tudnivalókat a dr. Szanyi Tibor, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára mondta el a hazai média képviselôinek a szeptember végén tartott könyvbemutatón. Az államtitkár bevezetôjében hangsúlyozta, hogy alig több mint egy év van az Európai Unióhoz történô csatlakozásig, ezért minden szervezetnek, intézménynek, vállalkozásnak elengedhetetlen az uniós ismeretek mellett azon technikák elsajátítása, amelyekkel pénzhez lehet jutni, és ezzel együtt gyarapítani az országot. Elmondotta továbbá, hogy az európai egység nem 15 ország privilégiuma, joga van minden országnak részesévé válni. Ugyanakkor eljött a differenciálás ideje. A magyar kormány minden igyekezetével tudatosítja, hogy a csatlakozás során a magyar vidék fejlesztése kiemelkedôen fontos. Ez év december 12-ig lezárulnak a legfontosabb egyeztetések, jövôre csak néhány konkrétumban kell dönteni. Azt kell megértenie és elfogadnia mindenkinek, hogy össze kell fogni az egy-egy témában, projektben érdekelteknek, nincs különutasság, határozott magyar érdekek szerint kell cselekedni. Ebben a folyamatban mindenki a kormány partnere, aki akarja az európai csatlakozást. Szanyi Tibor köszönetet mondott és személyes ajánlást adott a kiadvány megjelentetéséért az alkotóknak, Flamm Benedek László szerkesztônek, valamint a kiadónak, a Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft-nek, ahol többek között beszerezhetô a könyv. A könyvbemutatót követôen az FVM politikai államtitkára összefoglalta a SAPARD Központi Hivatalának és hét regionális irodájának mûködésérôl szóló tudnivalókat. Ismertette, hogy szeptember 26-tól indultak a pályázati projektek. Hosszú ideje húzódik a pályázati ügy. A pályázati rendszerek igen széles társadalmi rétegeknek szólnak a következô témákban: mezôgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása, november 15-i beadási határidôvel, mezôgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése dec. 1-ei, és a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása dec.1-ei beadással. A pályázati ûrlapokat a SAPARD Központi Hivataltól, vagy a hét regionális irodától lehet beszerezni, vagy le lehet tölteni a honlapról. Ezekhez a konkrét, évi millióval támogatott pályázatokhoz is igen jól hasznosítható a Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz" címû könyv. Varga Istvánné OMgK 10 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

11 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 11 HÍREK, ESEMÉNYEK Szarvasgomba: törvény kell Franciaország támogatja Magyarország alapító tagságát a létrehozandó európai szarvasgombász szövetségben. Egyebek mellett errôl esett szó a nemrégiben, Egerben megrendezett kárpát-medencei szarvasgomba-konferencián. A programon Jean-Claude Pargnie, a nancy-i egyetem tanára, a francia szarvasgombász-szövetség elnökségi tagja hosszú távú együttmûködést ajánlott a Kelet-Magyarországi Szarvasgombavadász Egylet számára. A kutyás szarvasgomba-vadászattal és szakácsképzéssel, valamint vacsoraesttel is színesített esemény kapcsán Korózs Lajos országgyûlési képviselô, az említett egylet elnöke elmondta: dolgoznak a szarvasgombára vonatkozó törvényi szabályozás elôkészítésén. Szeretnék, ha a jövô év elejére jogszabály rendezné, miként lehet szedni a ritka csemegét, amelynek egyszerûbb változatai is kilónként 30 ezer forintba kerülnek. Egerben egyébként a Egymilliárdot hoz a vadászati szezon Pápán és a zalai Sohollári-völgyben ünnepelték nemrégiben a vadászati szezon kezdetét. Az évszázados sport mára jó üzletté vált, kormányzati számítások szerint évi egymilliárd forint bevételt hoz az országnak a vadászturizmus. Csak Zalában évente több száz millió forintos bevételt hoz a vadásztatás. A zalai vadállomány különösen a kapitális trófeákat ígérô szarvasok évrôl évre több vadászt vonzanak a megyébe, akik egy-egy éremesélyes bikáért akár másfélmillió forintot is hajlandóak kifizetni. A 39 bejegyezett zalai vadásztársaság 2001-ben több mint kétezer külföldi vendéget fogadott. Szakemberek szerint a magyarországi lehetôségeket még nem merítették ki a vadászturizmus terén. A szomszédos országokban és az Európai Unióban több mint hatmillióan vadásznak. Közülük sokan külföldre is utaznak egy-egy trófeáért, csak népszerûsíteni kellene elôttük a magyarországi erdôket vélik. Magyar Hírlap (2002. szept. 2.) szakácsok képzése is folytatódik: az egylet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolával közösen indított kurzust a városi és a környékbeli vendéglátóhelyek szakácsai számára, akiket egy éven keresztül az évtizedek óta szarvasgombával foglalkozó német, francia és magyar mesterszakácsok képeznek majd. A szintén jelenlévô dr. Szanyi Tibor, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára lapunk érdeklôdésére hangsúlyozta: a hungaricumokat gondozni szükséges. A szarvasgomba kulturális értelemben Magyarországról ered, innen terjedt el fogyasztása a kontinens más részein is. A tárca is támogatja azt, hogy sürgôsen megfelelô jogi szabályozás teremtôdjék a különleges fûszergomba megóvására, szaporítására. Heves Megyei Hírlap (2002. szept. 24.) Kevés tej fogy Magyarországon Tejet, sajtot csontritkulás ellen Évente legalább 3 5 százalékkal lehetne növelni a következô években a magyarországi tejfogyasztást, hogy az elérje a legalább 160 literes fejenkénti éves szintet, ami lehetôvé tenné a gyakorta keletkezô termékfelesleg felszámolását. Magyarországon egy ember átlagosan évente mintegy 120 liter tejet fogyaszt. A Tej Terméktanácsnál viszont ezt a mennyiséget mintegy literrel többre becsülik. Ez a mennyiség meg sem közelíti a nyugat európai országokét amely évente liter/fô, de elmarad még a nyolcvanas évek közepének hazai mennyiségétôl is, amikor Magyarországon évente 200 liter volt a jellemzô éves átlagos fogyasztás. A tejfogyasztást úgynevezett folyótej egyenértékben számoljuk. Ebben a sajt, a túró és az egyéb tejtermék is benne van. A tej és tejtermékek fogyasztását a csontritkulás hazai terjedése miatt is célszerû szorgalmazni: sok tej és tejtermék, és rendszeres mozgás valamint a fekete kávé mellôzése így szól a leegyszerûsített recept csontritkulás ellen. t évfolyam 10. szám 11

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját...

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját... TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Szavaztunk a csatlakozásról............................................. 5 Mezõgazdasági összeírás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó............................................................ 4 A mezôgazdasági csatlakozási tárgyalások állása............................. 5 Hírek, események......................................................

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ..................................................................... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések.......................................... 5 HÍREK,

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ....................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK................................................ 5 Új közigazgatási államtitkár........................................

Részletesebben

Tartalom. MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről

Tartalom. MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről Tartalom MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről HÍREK, ESEMÉNYEK 20 millió liter tej intervencióra Határtalan befektetések 150 éves a kertészeti felsőoktatás Készül a gabonaimport korlátozás

Részletesebben

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Új televíziós sorozat.................................................... 5 Mezõgazdaságunk jövõje

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas?

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas? Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elengedhetetlen a nemzeti agrárstratégia kialakítása Agrár-együttműködés Bajorországgal Kinek veszélyes a magyar hús? Csökkentett aszálykárítérítés, bezáró vágóhidak

Részletesebben

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó................................................... 4 Hírek, események............................................. 5 Nincs további hitel az olasz olajbogyó-termelôknek..................

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4. RIPORT... 19 Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19

MAZSOLÁZÓ... 4. RIPORT... 19 Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ................................................. 4 HÍREK, ESEMÉNYEK........................................... 5 Korproblémák Európa mezôgazdaságában.........................

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26 Tartalom MAZSOLÁZÓ.............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK További megfontolásra...... 4 Közös kongresszus Budapesten 4 A belvízkárokról............ 4 Zöldségrazzia országszerte... 5 Egy figyelemre méltó mozgalom..............

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Vidékfejlesztés és elõcsatlakozási felkészülés Magyarországon

Vidékfejlesztés és elõcsatlakozási felkészülés Magyarországon EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. január (56 75. o.) NEMES GUSZTÁV Vidékfejlesztés és elõcsatlakozási felkészülés Magyarországon A SAPARD-program hatásai és mellékhatásai Hosszú vajúdás

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézet Gyöngyös A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK?

A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK? a www.euoldal.hu elektronikus hírlevele II. évfolyam II. szám 2004. február-március A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK? Magyarország európai uniós csatlakozásának közeledtével

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

tartalom 1 Csatlakozás napja - Brüsszel A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam elsô szám Beköszöntô helyett

tartalom 1 Csatlakozás napja - Brüsszel A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam elsô szám Beköszöntô helyett FiatalGazda_2004_1.qxd 9/27/04 2:54 PM Page 1 A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja Beköszöntô helyett Egy megújuló szervezet megújult belsô lapját tartja a kezében a kedves olvasó. Beköszöntô

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2012 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben