Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES február

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 2. szám INGYENES február Itt a farsang A tartalomból: Testületi ülés Nehéz helyzetben az önkormányzat 2. oldal Önkormányzati hírek Vallás skót, brazil, német, török, egyiptomi, holland, görög, indiai, spanyol, japán A nyolcadik osztály Világbéke jelmeze Dobai N., Molnár E., Tóth D., Bráz R., Hajnes D., Máté F., Berenkei P., Kovács N., Szőcs E., Orsós B. Bemutató tanítás Ökumenikus imahét Sok érdekes és értékes prédikáció 3. oldal Iskolai események Farsang, elsısök beíratása oldal Ítélet a lopások ügyében Gerjeniek az elkövetık 5. oldal Fájdalom oldal Oktatás İrjárat Egészségünkért és csillapítása Környezetünk Atomerımő hírei Kitisztították a 2-es blokkot 9. oldal Sport Faddi terembajnokság Továbbra is középmezınyben 10. oldal Az ötödik osztályosok jól szerepeltek az órán. Cikk a 5. oldalon A következı szám megjelenik: március 10-én Lapzárta: február 28.

2 Önkormányzati hírek Nehéz év elé néz a település erjen Község Önkormányzata január 29-én G tartotta idei elsı ülését. Elsıként a képviselık megbeszélték a 2007-es év költségvetésének elkészítéséhez szükséges feladatokat. Ez azért fontos, mert az oktatásban sajnos olyan törvényi elıírások vannak, melyeket iskolánk nehezen tud teljesíteni, és így nem kaphat megfelelı normatív állami támogatást, valamint a település nem adhatja be az ÖHNIKIs pályázatot, mely nagyban segítené a költségvetési egyensúly megteremtését. A 2007-es év hiánya kb. 50 millió forint lehet. A képviselık arról határoztak, hogy adja be az önkormányzat az ÖNHIKIs pályázatot, és igyekszik megteremteni annak feltételét, hogy az iskola megfeleljen az elıírásoknak. (Az oktatásban kialakult helyzetrıl késıbb részteles tájékoztatást adunk itt az újság hasábjain.) Ezt követte a polgármester szokásos, a két ülés közötti eseményekrıl való beszámolója, melybıl kiderült, hogy fennáll az atomerımő két blokkal való bıvítésének lehetısége. A beszámolóban elhangzott, hogy a sportklub anyagi támogatását a JAKO Kft is segíti a jövıben. A képviselık tájékoztatást kaptak a Tolna várossal folyó vízügyi perekrıl, melyekben a bíróság Gerjennek adott igazat. A következıkben pedig visszatértek a képviselık a víz-, és szennyvízdíjak megállapítására. (részletek a következı cikkben.) A negyedik napirendben a konyhai térítési díjakat állapították meg a képviselık. Az elıterjesztésbıl kiderült, hogy egyre gazdaságosabb a konyha tevékenysége az utóbbi idıkben végrehajtott változtatásoknak és modernizálásoknak köszönhetıen. Végül meghatározták az étkezési térítési díjakat: - óvodás és iskolás korú gyermekek: 324 Ft - 50%-os étkezık: 162 Ft - felnıtt étkezı: 498 Ft - szociális étkezı: 402 Ft A térítési díjak 6-8 %-kal emelkedtek a 2006-os évhez képest. A házi segítségnyújtásról esett szó a következı pontban, melyet nagyon sok gerjeni idıs ember vesz igénybe. Eddig az önkormányzat ingyen nyújtotta ezt a szociális ellátást. Idén ezt már nem tudja biztosítani, így 500 Ft/hó térítési díjat állapított meg erre a szolgáltatásra. Az év elsı ülésének témája a komp üzemeltetése. A képviselık arról döntöttek, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan lehet csak mőködtetni a kompot, azaz, ha pályázati pénzt tud az önkormányzat szerezni az üzemeltetésre. Ezzel az eddigi bérlı is egyetért, bár szerzıdése már lejárt. Ezt követıen a testület elfogadta a 2007-es év önkormányzati munkatervét. A testület a következıkben megtárgyalta és elfogadta a köztisztviselık egyéni munkateljesítményének értékelési rendszerét. A kilencedik napirendben a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját hallgatták meg a képviselık a 2006-os év tevékenységeirıl. A következı napirendben a testület tudomásul vette a dögkút megszüntetésérıl adott tájékoztatót. (Elızı számunkban részletesen írtunk róla.) A képviselık elfogadták a Segítı kezek a segélyek helyett címő programot, mely a Szekszárd-Tolna és a Paksi kistérség közös programtervezete a munkanélküliség viszszaszorítására és a szociális X. évfolyam 2. szám február juttatások mérséklése érdekében. Majd a testület tudomásul vette, hogy a Megyei Önkormányzat összevonta a Gyönki Módszertani Otthont és az Értényi Idısek Otthonát. Tisztavizet a pohárba júliusától a településünkön új üzemeltetı 2 végzi a vízszolgáltatást. Az új üzemeltetı a Dunaág Kft, amelyet Gerjen, Dunaszentgyörgy és a Pécsi Vízmő Zrt szakmai befektetı cége, az AQUAINVEST Kft hozott létre. A célunk az volt, hogy hosszú távra kiszámítható üzemeltetést és árakat, valamint felújításokat és beruházásokat végezzünk el a pécsi cég szakmai segítségével, irányításával. Késıbb csatlakozott a Dunaághoz tulajdonosként Tengelic és Pusztahencse. A Dunaág Kft idén január elejétıl Gerjen mellett a másik három tulajdonos településen, Dunaszentgyörgyön, Tengelicen és Pusztahencsén kezdte el a víz- és szennyvízhálózatok üzemeltetését. Nagydorogon szintén a Dunaág Kft szolgáltatja az ivóvizet. Gerjen estében volt egy speciális probléma, amely megnehezítette a leválásunkat a Tolnai Vízmőtıl. A gerjeni szennyvizet a tolnai szennyvíztelepen tisztítják és kezelik. Így megállapodásra kellett jutni a befogadott szennyvíz tisztítási, kezelési díjának az árában. A gerjeniek által fizetendı szennyvízköltség két részbıl tevıdik össze. Az egyik eleme a szennyvíz öszszegyőjtése, valamint elszállítása Tolnára, a másik eleme pedig az ottani tisztítási költség. A Tolna Vízmő vezetése 2006-ban olyan magas tisztítási-kezelési díjat kívánt megállapítani, amelyet nem lehetett elfogadni. Többek közt ezért is késve kapta mindenki a Dunaág Kft-tıl az elsı Végül - bár a testületi ülésen nem tudott részt venni - a képviselı-testület tudomásul vette és elfogadta dr. Kuti István rendır alezredesnek Paks városi rendırkapitánnyá való kinevezését. - máté - számlákat. Ezeken a számlákon a szennyvíz áránál pedig csak szennyvízelvezetési díj került kiszámlázásra, illetve egy kalkulált befogadási díj, amit elfogadhatónak tartottunk. Erre azért került sor, hogy addig is lehessen számlázni, amíg nincs megállapodás a szennyvíz tisztítása kérdésében. Ha megszületik a megállapodás, akkor pedig lehet a korábban kiszámlázott ár és a tényleges ár közti különbség alapján korrigálni a díjat decemberében a Tolnai Vízmő igazgatónıje közös megállapodás alapján távozott a cég élérıl. Ezt követıen az elsı taggyőlésen rögtön sikerült megállapodni a dunaszentgyörgyi illetve gerjeni szennyvíz tisztítási és kezelési díjában. Sikerült abban is megállapodni, hogy a jövıben ez a tisztítási és kezelési díj csupán annyival emelkedhet, mint amekkora mértékben emelkedik a szennyvízdíj Gerjenben. A Dunaág Kft a megállapodás megszületését követıen az árak ismeretében január közepén úgy döntött, hogy a 2006 évre vonatkozó díjak tekintetében az árkülönbözetet magára vállalja, de a évi árakba beépítésre kell, hogy kerüljön a megállapított díj. Így a decemberben javasolt és a gerjeni képviselı testület által 2007-re megállapított díjak esetében (akkor még nem volt meg a megállapodás) a szennyvízdíjakat 17.- Ft/m3 összeggel meg kell emelni. Így a szennyvíz esetében a számlán nem csupán a szennyvíz elvezetési, hanem a Folytatás a következı oldalon

3 Vízdíjak 2007-ben Lakossági vízdíj: Lakossági szennyvízdíj: Közületi vízdíj: Közületi szennyvízdíj: Fogyasztói alapdíj: Ökomenikus imahét 2007 int évenként lenni M szokott, idén is összejövetel volt különbözı felekezető testvéreink számára a gerjeni református imateremben. Minden alkalommal a szervezı bizottság más-más keresztyén csoportot kér fel az itt sorra kerülı elmélkedések témáira. Ezúttal a Dél-Afrikai köztársaság Umlazi nevő területe került sorra. Azért teszek róluk említést, mert még Önkormányzati hírek Folytatás az elızı oldalról tisztítási és kezelési díjakat is megfizetjük, és a késıbbiekben ez a kérdés már nem merül fel többet. Így kijelenthetjük, hogy a 2006-ban történt leválás utolsó vitás kérdése is rendezıdött. Nézzük, hogy a díjak összehasonlításában hogyan állunk a korábbi szolgáltató áraival szemben! A Tolnai Vízmő januárban kénytelen volt a díjait 20 %-kal megemelni, így minden tekintetben magasabb árakon szolgáltat, mint a Dunaág Kft. Ez a különbség éves szinten egy havi 5 m 3 - vizet fogyasztó és a szennyvízhálózatra rákötött háztartás esetében Ft megtakarítást jelent. Az alacsonyabb díjakon túl a szolgáltató váltásával Önkormányzatunk 6 millió Ft szabad felhasználású pénzkerethez jutott, amely összeget a fejlesztéseihez felhasználhatott 2005 illetve 2006-os években. Az elmúlt évben a helyi vízmő telephelyén több mint egymillió forint értékben került sor rekonstrukcióra, másfélmillió forint értékben új gépek, szerszámok és eszközök kerültek a helyi telepre, valamint egy Renault Kangoo gépjármő, amelyek nagyban segítik Baross Károly munkáját. Reményeink szerint a közeljövıben ismét rekonstrukciókról és fejlesztésekrıl, tervekrıl tudunk majd beszámolni, amelyek mind-mind alátámasztják azon döntésünket, hogy a korábbi szolgáltatótól elváltunk. Molnár József polgármester Tolnai Vízmő Dunaág Kft Különbség évi díjai 2007 évi díjai Ft+Áfa/m 3 Ft+Áfa/m 3 Ft/m Ft+Áfa/m 3 Ft+Áfa/m 3 Ft/m Ft+Áfa/m 3 Ft+Áfa/m 3 Ft/m Ft+Áfa/m 3 Ft+Áfa/m 3 Ft/m Ft+Áfa/hó 228 Ft+Áfa/hó 22 Ft/m 3 Vallás X. évfolyam 2. szám február az elızı dél-afrikai kormány fajüldözı irányítása miatt ide számőzték a szegény, többnyire fekete lakosság egy részét, akik minden szociális nélkülözésük mellett még 50 %-ban a HIV/AIDS betegség hordozói. Az itteni keresztyének tudták, hogy a fizikai problémák mellett a más területi népek velük szembeni elutasító, megbélyegzı magatartása miatt magukba zárkózó, elnémuló emberekké váltak Umlazi lakosai. Ezért a fı gondolata az imahétnek: A beszélı Isten s a keresztyének Jézus Krisztus szeretetének a hatására mások és önmaguk felé való felszabadult örvendezı élete. Hétfın Deme Bertalan - a gyülekezet számára ismerıs - esperes kezdte a szolgálatot. A Márk ev.7:31-37szakaszról beszélt, mikor Jézus egy süketnémát gyógyított meg-a bezárkózottságból Ö meg tud szabadítani. Kedden Hatvani István helyi lelkész szólt a János ev.15:26-27 alapján, amelyik a Szentlélek jelenlegi munkájáról is beszélt. Több hittanos gyermek is eljött. A lelkész indíttatást érzett arra prédikációja végén, hogy megkérdezze:van-e valaki, aki Jézus Krisztust a szívébe akarja fogadni? 4 hittanos jelentkezett. İk elıre jöttek s a lelkésszel együtt hangosan kérték bőneik bocsánatát s behívták Urukat a szívükbe, amit - mivel a Bibliában megígért, meg is tett. Megható élmény volt. Szerdán Frei Antal tolnai lelkész szolgált, Péter I. levele 5:6-11-et magyarázta. Ebben a jelenlegi idık felhalmozódó gondjairól volt szó. Urunk, aki tud bajainkról, s nem kicsinyli le azokat, biztat, hogy ezeket mind mondjuk el, bízzuk İ reá, mert İt érdekli és segít - nem akarja, hogy azok által állandóan megterhelten éljünk. Csütörtökön a Tolna-Mözsi róm. kat. plébános, Keresztes Andor szólt az I. Korintusi levél 12: ról. A fı gondolata ez volt: Mi, keresztyének felekezetre való tekintet nélkül egy test tagjai vagyunk, amelynek a feje Jézus Krisztus, s így ha a test a k á r m e 1 y i k t a g j á t / bármelyikünket/ bánat ér, együtt kell vele szomorkodni, illetve öröm esetén együtt örvendezhetünk. Pénteken, mint már évek óta szokás, a paksi pünkösdi testvérek jöttek el több autóval. Weller István szimpatikus fiatal prédikátor a Római levél 8:15.-rıl beszélt: Isten nem szolgai lelkületre hívott el bennünket, melynek következménye az állandó félelemmagától Urunktól is, hanem İ Isten családjához tartozóként akarja, szeretné és elvárja, hogy mint az İ fiai bátran, szabadon élhessünk. Ezután néhány gitárral kísért éneket hallgathattunk, s egy személyes bizonyságtételt. Idén nagyobb létszámmal vettek részt a falu érdeklıdı keresztyénei ezeken az alkalmakon. Míg hétfın 44, pénteken már 60 feletti volt a számuk. Új énekeket is tanultunk, melyeket örömmel és felszabadultan énekeltek az összejött hívek. A gyülekezet asszonyai most is kitettek magukért, finom süteményeket és teát szolgálhattak fel szeretetvendégségként a szolgálatok után. Hatvani István Az imaterem minden nap megtelt az érdeklıdı hívıkkel

4 Farsangoltak az iskolások A Oktatás hagyományoktól eltérıen idén már január közepén megrendezte az iskola diákönkormányzata a farsangi bált. Most is, mint az elızı években, egy napon került megrendezésre a sportcsarnokban az alsós és a felsıs jelmezbál. Fenyvesné Szabó Krisztina diákönkormányzat-vezetı köszöntıje után az alsósok vonultak be a szépszámú közönség, szülık, nagyszülık és a zsőri - Réger Ferencné, Lacza Lászlóné, Gyenisné Tüdı Tünde - elé. A több mint 30 jelmezes nehéz döntés elé állította a zsőrit. A színes, ötletes kavalkádból végül a zsőri a következı jelmezeseket díjazta egy-egy tortával: X. évfolyam 2. szám február Egy kis tánc után kezdıdött a felsısök jelmezes felvonulása, bemutatója, egy-egy kis jelenetet is láthattunk. Megérkeztek a föld országainak lakói, egy éhezı beduin, aki strucc tojást szeretett volna csenni, a rockerek is megjelentek, és egy ısember is eljött a történelembıl. A felsısök értékelésére felkért zsőri - Genye Gáborné, Nyúl Anna és Romhányi Károly - a következı jelmezeket tartotta érdemesnek a díjazásra: 1. helyezettek: föld lakói - 8. osztály ısember - Verıczei Dávid 2. helyezettek: beduin a struccokkal - Fehérvári Endre, Posztobányi Anett, Fehérvári Anna rockerek - Sólya Karolina, Papp Bettina Orsós Bettina 3. helyezettek: takarítónı - Drobni Máté álomszuszék - Molnár Ádám hajléktalan - Hajnes Dávid tv+távirányító - Soós Gábor, Újhelyi Dávid 1. helyezettek: kínai lány - Soós Judit madárijesztı - Fehérvári Mátyás Frédi és Béni - Verıczei Máté - Szendi Zoltán 2. helyezettek : focisták - 2. osztályosok bővös kocka - Wágner Máté papagáj - Vajda Anett 3. helyezettek: állatrendır - Vajda Zsófia a sivatag királya - Haz Bence hastáncosnı - Csennoporov Ferenc elefánt - Fekete Dóra A felsısök is megválasztották a farsang hercegét és hercegnıjét. Idén e címet Bráz Regina (8. o.) és Dobai Nándor (8. o.) tanulók érdemelték ki. A szokásoknak megfelelıen a diákok szavazatai alapján megválasztották a bál hercegét és hercegnıjét. A kitüntetı címet idén az alsósoknál Wágner Máté (4. o.) és Finszter Bernadett (4. o.) kapta, a díjakat a tavalyi gyıztesek adták át. A farsangi bálok fontos eseménye a tombolasorsolás, mely most sem maradt el. Sok értékes nyeremény talált gazdára, a fınyeremény egy discman volt. A tombola után pedig kezdıdhetett a disco, melyen Asztalos Gábor dj. szolgáltatta a zenét. - máté -

5 Bemutató tanítás T örténelemórával egybekötött tankönyvbemutatót szervezett az Apáczai Kiadó tankönyvreferense, Kurdi Anikó január 15-én az iskolában. Az ötödik osztályos tankönyv szerzıje dr. Bánhegyi Ferenc tartott egy rendhagyó, játékos történelem órát a gerjeni ötödikeseknek. ADÓ 1 %-a z Iskoláért alapítvány A kéri mindazokat, akik segíteni szeretnék az alapítvány munkáját, hogy adományaikkal támogassák azt. Az adó 1 %-át is át lehet utalni az alapítvány bankszámlájára. Az alapítvány neve és adószáma: Oktatás A gyerekek lelkesen kapcsolódtak be a munkába, majd az óra végén a tankönyvkiadó apró ajándékaival távoztak. A jelen lévı helybéli és vidéki pedagógusok még egy jó órát beszélgettek a tankönyvszerzıvel az új tankönyvekrıl, az új módszerek buktatóiról, a történelemtanárok felelısségérıl. - mtk - Diákok és tanárok a bemutató órán Illés Család Gerjen Községért Alapítvány Az alapítvány rendszeresen tájékoztatni fogja a tisztelt adományozókat a pénzeszközök felhasználásáról. Köszönettel: Bánné Tóth Erika X. évfolyam 2. szám február Elsısök beíratása Nyugdíjasok rovata A Nyugdíjas Érdekszövetség hírei anuár 12-én került megrendezésre a jó hangulatú J pótszilveszteri estünk. Kedves klubtagjaink sok finom szendvicset és süteményt készítettek az eseményre, így a jó zene melletti tánchoz volt elég energia. Fiatal vendégeink is reméljük jól érezték magukat. Várjuk a következı alkalmat, ahol ismét együtt lehetünk velük, bármilyen általuk kezdeményezet összejövetelen. Következı győlésünkre február 15-én csütörtökön kerül sor, 18 órai kezdettel. Mindenkit várunk, mivel ekkor szeretnénk megtervezni a 2007-es év programjait. Győléseinket május végéig csütörtökönként tartjuk, hogy minél többen elmehessenek a pénteki tornára, melyen nagyon kellemesen érezhetjük magunkat. Kedves nyugdíjasok, és nem nyugdíjasok, otthon lévık, használjuk ki ezt a kedvezı lehetıséget, hogy szakképzett gyógytornászok segítségével mozgathatjuk meg magunkat. Kellemesen hat az izomzatunkra, vérkeringésünkre, mivel nem olyan mint a kapálás, az sajnos egy fárasztó görnyedés a kapanyélen. Nem kell szégyellni magunkat, mivel a gyakorlatok pontos elvégzéséhez mindenkinek figyelni kell, nincs ideje a többieket nézni. Az anyagiakat sem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen egy ilyen óra Ft-ba kerül, nekünk pedig ez most ingyenes. Aki teheti, jöjjön el péntekenként 17 órára a sportcsarnokba egy tornaszınyeggel vagy pléddel. Mindenkinek jól fog esni. Részvételünkkel tudjuk ezt a kedves gesztust meghálálni. Mindenkinek jó egészséget kívánok a vezetıség nevében! Molnár Gyuláné A 2007/2008-as tanév elsı osztályosai beíratásának idıpontja: március óráig. Helye az általános iskola gazdasági irodája. Március 21-én délután 16 óráig lesz lehetıség a beíratásra. - iskolaigazgató Köszönet T öbb gerjeni kisnyugdíjas köszönetét fejezi ki Percsi Sebestyénnek és családjának azért a megértésért, hogy - a családot ért anyagi kár ellenére -, a téli tüzelı árát részletekben is fizethetik. Ezzel Percsiék szó szerint és képletesen is hozzájárulnak otthonaik melegéhez! İrjárat Elítélték az üdülık fosztogatókat int arról már korábban M hírt adtunk, a faluban és az üdülı telepen végrehajtott lopások ügyében elkezdıdött az eljárás. Januárban a bíróság ítéleteket is hozott az ügyben. Az elkövetık, sajnos gerjeni illetıségő személyek, többségükben fiatalok, egy fı jogilag is fiatalkorú. Az ítélet a bőnesetekben való részvételt és az életkort figyelembe véve 1-6 évig terjedı, felfüggesztett börtönbüntetés.

6 A fájdalom M inden fájdalom-ha nem is mulasztható el teljesen, de csillapítható, és minden betegnek joga van a fájdalomcsillapításhoz. Téves az a hiedelem, hogy bizonyos betegség csak akkor betegség ha egyidejőleg a fájdalom is jelen van. Sok esetben a megbetegedés elsı jele a fájdalom. A fájdalom csillapítás alapelve, hogy elsısorban a kiváltó ok megszüntetésére kell törekedni. A fájdalom alapjában véve a perifériás idegekben, gerincvelıben, és az agyban bekövetkezı változások sorozata. A fájdalom szubjektív tünet, ezért minden esetben egyénre szabottan kell kezelni. Ugyanaz a fájdalom egyik embernek nem okoz különö- Egészségünkért A fájdalom a lélek szenvedése - mondta Arisztotelész sebb életminıség-romlást, míg a másik embernél a hétköznapi életvitelt szinte lelhetetlenné teszi. Leggyakoribb fájdalmak a fejfájás, az ízületi és csontfájdalmak, a menstruációs fájdalmak, a fogfájás, a különbözı gyulladás illetve fertızés okozta fájdalmak, a mőtéti sebfájdalmak, valamint a daganatos betegségekkel öszszefüggı fájdalmak. Megkülönböztetünk akut és krónikus fájdalmat. Az akut fájdalmat szövetsérülés váltja ki. Az ilyen típusú fájdalom rendszerint betegségekhez, sérülésekhez vagy mőtétekhez kapcsolódik. Az akut fájdalomnál pontosan tudjuk, hogy hol van a sérülés. Rendszerint egy elıre elég jól megmondható idıszak elteltével, és a kiváltó ok megszüntetése pl. lyukas fog ellátása, tömés, húzás után az akut fájdalom megszőnik, elmúlik. Krónikus fájdalomról akkor beszélünk, ha a fájdalom a gyógyulást követıen is fennmarad. Ilyen fájdalmak pl.: az ízületi kopásból, gyulladásból visszamaradó fájdalom. A fájdalomcsillapításra különbözı szerek és módszerek használhatók: - a jól ismert házi patikaszerek, jegelés, végtagfelpolcolás, fáslizás, - recept nélkül kapható gyógyszerektıl kezdve az erıs fájdalomcsillapítókon keresztül a kábító hatású szerekig. - bırön át ható anyagokat tartalmazó kenıcsök, krémek, tapaszok, - különbözı sebészeti úton beültetett gyógyszeradagoló mőszerek, és sebészeti eljárások. A leginkább ismert gyógyszerek az úgynevezett nem szteroid gyulladáscsökkentık, ezek több csoportja használatos nap mint nap. Ezekbıl a készítményekbıl igazán nagy a választék. Jó azonban tudni a leggyakoribb mellékhatásukat: ezek a szerek károsíthatják a gyomornyálkahártyát és fekély kialakulásához vezethetnek, melybıl súlyos, akár életveszélyes gyomorvérzés is kialakulhat. Bizonyos fájdalomcsillapítóknál vigyázni kell a hozzászokással. A fájdalmak kezeléséhez minden esetben kérjük ki az orvos tanácsát, ne szedjünk mindenféle fájdalomcsillapítót más állandóan szedett gyógyszerekkel együtt, mert megváltoztatják egymás hatását. A gyógyítás során a betegnek együttmőködı félnek kell lennie: ha fájdalmai vannak, azt kérdés nélkül is közölni kell az orvossal, és ebben az estben elvárhatja, hogy csillapítsák azt. A fájdalom csillapításához és a szenvedésnek csökkentéséhez joga van minden állampolgárnak X. évfolyam 2. szám február A vizitdíjról Szerkesztıi üzenet Gerjeni Kisokos A Tüdıszőrés T A Gerjeni Hírek szerkesztısége idén is ki szeretné adni a Gerjeni Kisokost. Ezért a szerkesztıség kéri, hogy a telefonszámban, lakcímben vagy más adatban történt változásokat, illetve elıforduló hibákat jelentsék a szerkesztıségnek, február 28-ig. Vállalkozóknak, szolgáltatásoknak reklámfelületet biztosítunk a kiadványban. - szerkesztı - kormány bevétel növelı intézkedéseinek egyik bevezetésre váró eleme a vizitdíj. A vizitdíj fizetésérıl kérdeztem dr. Kis Miki András háziorvost. - Sajnos még semmi konkrét dolgot nem tudok mondani a vizitdíjjal kapcsolatban. Nekünk orvosoknak is, jelen pillanatban, csak annyi információnk van, amit a sajtóból tudunk. Eddig még az orvosi közlönyben, mely a törvényesség eleme, még semmi hivatalos nem jelent meg. Arról sem tudok nyilatkozni, hogy én miként fogom kérni a díjat, hogyan kell majd fizetni. Reméljük, mihamarabb megkapjuk a szükséges információkat, és akkor értesítjük a betegeinket. A következı Gerjeni Hírekben helyet biztosítunk a vizitdíj fizetésérıl szóló részletes tájékoztatásra. - Máté Dénes - elepülésünkön a következı idıpontokban lesz szőrıvizsgálat: február 7-én (szerda) ig február 8-án (csütörtök) ig ig február 12-én (hétfı) ig ig február 13-án (kedd) ig ig február 8-án (szerda) ig A szőrés helye: Községi kultúrház kistanácskozó terme A szőrıvizsgálat minden 30 év feletti polgárnak kötelezı! Betöltött 13. életévtıl a 30 év alattiaknak is ajánlott Letenyei Róbert jegyzı Gerjeni kisokos fontos információk telefon-elıfizetık jegyzéke 75 / 337 -??? A szerkesztıség telefonszáma:

7 Közhasznú információk A Zafír Alapítványról Önkormányzatunk együttmőködési elképzelései a Zafír Alapítvánnyal A 2002-es évben megalakult Zafír Alapítvány azon cél érdekében jött létre, hogy a hátrányos helyzető társadalmi csoportokat segítse, képzésekbe illessze, illetve a foglalkoztatásba történı reintegrációját elımozdítsa. Az Alapítvány vezetıségének elgondolásai alapján, az okiratban megfogalmazott célok, programok sikeres megvalósítása egyre bıvülı társadalmi elismerést vált ki. Számos sikeres projektet tudhatnak már maguk mögött, melyek közül az egyik leghangsúlyosabb a - HEFOP Hátrányos helyzető emberek alternatív munkaerıpiaci képzése és foglalkoztatása prioritású : Zafír Fejlesztı Mőhely - Tolna címmel benyújtott projekt. Itt kell megemlítenünk még a Pályázat Elıkészítı Alap Miniszterelnöki Hivatalához Munkanélküliek és hátrányos helyzetőek képzését támogató, munkában való elhelyezkedésének megkönynyítésére irányuló pályázatot, mely szintén sikeres volt. Az Alapítvány célkitőzései Gerjen Község Önkormányzatának célkitőzéseivel összhangban vannak, s a foglalkoztatás emelését messzemenıkig támogatják. elırehaladás az esélyegyenlıség felé, illetve komplex szolgáltató és tanácsadórendszer kidolgozása és megvalósítása. Ezen kívül olyan megfelelı kommunikációs csatornát szeretnénk kiépíteni és mőködtetni, melyek valamennyi foglalkoztatásban érdekelt civil szereplıt, szociális szervet és igazgatási intézményt magukba foglalnak, nem csak megyei, hanem regionális szinten is, s biztosítják a köztük lévı átjárhatóságot. Mindemellett egymáshoz szakmailag kapcsolódó programtervezetek kidolgozását vállaljuk, kistérségi és megyei szinten, melyek szintén a társadalmi befogadásra irányulnak Ezekhez az elképzelésekhez, s a foglakoztatás emeléséhez szükséges partneri kapcsolatok kialakításához szeretnénk, ha az Alapítvány partnerünk lenne. A jövıben szeretnénk a Zafír Alapítvánnyal közös projekteket megvalósítani, s egy olyan partnerségi kapcsolatot kialakítani, mely szakmailag is képes helytállni a munkanélküliség csökkentése érdekében. A már megvalósított programok mutatói jelzik, hogy a Zafír Alapítvány már számos, hátrányos helyzetőek társadalmi beilleszkedését szorgalmazó sikeres projektet megvalósított. Mivel nálunk, Gerjenben is fontos kérdés a Önkormányzatunk hosszú távú elképzelései között szerepel a hátrányos helyzetőek munkanélküliségnek, életminıségének javítása, alternatív képzések biztosítása kapcsolódva a regionális foglalkoztatási igényekhez, képzéseken keresztül egyéni mint társadalmi problémának megoldása, ezért a jövıben hoszszú távú együttmőködést tervezünk az Alapítvánnyal, kistérségi összefogás keretében, mert az életminıség X. évfolyam 2. szám február emelése csakis összefogással, kistérségi szervezıdéssel valósulhat meg. A Zafír Alapítvány és Gerjen Község Önkormányzatának munkatársai a tevékenységüket igyekeznek professzionális módon szervezni, és a programokat hatékonyan mőködtetni, ezért már az idei évben elképzeléseink között szerepel jó néhány egyedi minta projekt, melyek megvalósításában az Alapítvány közremőködésére számítunk. Gerjen Község Önkormányzatának kapcsolódási pontjai a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktumhoz A Regionális Fejlesztési Operatív Program Helyi kezdeményezések támogatása címmel a Tolna Megyei Önkormányzat a 3K Alapítványnyal pályázatot nyújtott be, s a Megyei Foglalkoztatási Partnerség ( Paktum ) elkészítésére anyagi forrást nyertek. A Foglalkoztatási Paktum átfogó célját képezi a foglalkoztatási színvonal emelése, a foglakoztatás bıvítése, valamint az is, hogy a foglakoztatás lehetıségeit feltérképezzük a megye, s annak öt kistérsége esetében. Ezek érdekében munkaerı-piaci helyzetelemzéssel alátámasztott akciótervet készít a Foglalkoztatási Paktum, s szorgalmazza a sokoldalú partnerségi együttmőködés feltételeinek megteremtését. Gerjen Község Önkormányzata is csatlakozott a Tolna Megyei Foglakoztatási Paktumhoz, mivel a célkitőzésekkel egyetért, s hosszú távon aktív közremőködését biztosítja azok megvalósításában. Legfontosabb célunk, mely alapján kapcsolódunk ezen Paktumhoz, hogy valamennyi egyedi és egyéb projektünkben elért eredményeket hoszszú távon fenntartsunk, s a kistérségek gazdasági és közszereplıi között partnerségre épülı megyei-kistérségi foglakoztatási stratégiát, s az erre épülı akciótervet megvalósítsuk. A Paktum nagyon széles körő komplex feltáró és kutatómunkára épül, melyben mi, mint Gerjen Község Önkormányzata is munkát és szerepet vállalunk. Mi, mint Gerjenben élık, sokkal inkább belelátunk a foglalkoztatás problémáiba, az emberek szociális és társadalmi helyzetébe, ezért olyan munkaerı-piaci koncepciót dolgozunk ki, mely valós szükségleteken alapszik. A munkanélküliség és a társadalmi kirekesztettség területén jelentkezı problémák érdekében komplex, egyénre szóló gazdaságfejlesztési rendszerhez kívánunk kapcsolódni, mely hatékony mőködési és kommunikációs mechanizmusai révén képes a helyi gazdasági és közszereplık összefogására. Ez azért szükséges, mert saját egyéni elképzeléseinket és ötleteinket projektté kívánjuk formálni, s ehhez partnerségre van szükség. Fontos, hogy Gerjen mellett több más település is fenntartható módon biztosítsa az aktuális és helyi fejlesztési elképzeléseket, egyedi ötleteket tárjon fel, s azokat egy rendszerbe integrálja. Ehhez szükséges a folyamatos információ és adatgyőjtés, a helyi szereplık igényeinek, kezdeményezéseinek megismerése. céljából. Zafír Alapítvány cím: 7130 Tolna Bercsényi u. 31. telefon-fax: 74/

8 - 8 - X. évfolyam 2. szám február Közhasznú információk Bemutatkozunk... TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány évi mőködésérıl z év tavaszán kezdte E meg mőködését a Duna- Mecsek Területfejlesztési Alapítvány, amelynek létrehozója a Paksi Atomerımő Zrt. Az alapítvány célja a település-, a térség- és a gazdaságfejlesztés segítsége ban prioritást élvezett a munkahelyteremtés, a települések együttmőködése és a turizmusfejlesztés. Az alapító Paksi Atomerımő Zrt. évente 500 millió forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére, ezt a támogatást öt évre garantálta. Az alapítvány a hazai nukleáris létesítmények környezetében, továbbá a hulladéktároló-helyek kutatásában érintett településkörben mőködik, nevezeten Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy körzetében. A felsorolt térségekben hatvan település található, melyek összlélekszáma 136 ezer fı. Az érintett önkormányzatok, azok társulásai, továbbá a közigazgatási területükön mőködı intézmények, közhasznú szervezetek, civil szervezetek, egyesületek és gazdálkodó szervezetek kaphatnak pályázati úton segítséget mindazon tevékenységükhöz, amelyek az Alapítvány céljaival egyértelmően összhangban állnak. Ebben az évben az alapítványhoz 174 pályázat érkezett, amelybıl 95 nyert. A kuratórium 435 millió forint támogatás odaítélésérıl döntött, amely a térségekben mintegy 1,7 milliárd forint fejlesztést generált. A települések összefogását valósítják meg például azok a pályázatok, amelyek a csapadékvíz elvezetés problémáját Duna - Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 7030 Paks, Dózsa Gy u. 95. mikrotérségi ügyként kezelik. Sikeres volt a térségeken áthúzódó kerékpárutak létesítése, továbbá a közterületek kaszálását megoldó gépsor, amelyet több település közösen vásárolt meg. Turisztikai szálláshelyek, kiállítások, vendéglátóegységek jöttek létre. Az alapítvány segítségével 6 új vállalkozás kezdte meg mőködését és 87 új munkahely létesült. A Paksi Atomerımő Zrt. által létrehozott Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 2007-ben is lendületesen folytatja tevékenységét, amely jó mintává válhat Magyarországon. Már maga az alapítvány is pályázik EU támogatásokra, hogy ezeket jól meghatározott célok érdekében továbbítsa a településekhez, a civilszervezetekhez és a vállalkozásokhoz. A paksi recept kipróbált, hatékony, hiszen minden támogatásra fordított 1 forint további 3-4 forint fejlesztési pénzt hoz a régióba. A példa követhetı bárhol az országban, a hangsúly elsısorban nem a támogatás nagyságrendjén van, hanem a segítı tenni akaráson az életminıség feltételeinek megteremtése, illetve javítása érdekében. Dr. Kocsis István Kuratórium elnöke z Állj Talpra program A június 8-tól mőködik Szekszárdon, a Mentálhigiénés Mőhely és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület közremőködésével, valamint a Tolna Megyei Munkaügyi Központ támogatásával. Elıfutáraként hat éven át az Újra Dolgozom Program mőködött, amely hatékony segítséget nyújtott a munkáltatók és a munkavállalók egymásra találásában. A programban való részvétel ÖNKÉNTES és INGYENES, azonban aki igénybe veszi szolgáltatásunkat, annak aktívan együtt kell mőködnie velünk az elhelyezkedése érdekében. Nem szeretnénk csodatevı szerepben feltüntetni magunkat -hiszen munkahelyeket mi sem tudunk varázsolni-, de aki valóban dolgozni kíván, sokkal nagyobb esélye van arra, hogy közösen találjuk meg azt a munkát, ami a képességeknek, elképzeléseknek leginkább megfelel, az elérhetı lehetıségeken belül. Munkatársunk négyszemközti személyes beszélgetések keretében foglalkozik az ügyfelekkel. Erre van szükség, mert minden emberi élet egy egyedi problémamegoldást kíván, és erre az ilyenfajta intim jelleg a legcélravezetıbb. Mód van arra, hogy megismerje a segítı az ügyfél élethelyzetét, emberi erıforrásait, és együtt térképezzék fel a lehetıségeket, és alakítsanak ki egy munkavállalási jövıképet. Természetesen ehhez egyszeri találkozás nem elegendı. A fentiekkel párhuzamosan a munkáltatói kapcsolatokért felelıs munkatársunk járja a környéket, és személyes megkeresés során feltérképezi a munkáltatói igényeket, elvárásokat. -Mivel tudjuk, hogy manapság a munkáltatónak sem könnyő, ezért munkatársunk értı figyelemmel tájékozódik egy-egy munkahely leépítési gondjairól vagy az esetleges fejlesztési nehézségeirıl. Igyekezete szerint naprakész információval rendelkezik mindazokról a pályázati és egyéb támogatási lehetıségekrıl, amelyek a munkáltatót segíthetik.- Ez a fajta informatív segítség a munkáltatók részére nem önzetlen, hiszen azt várjuk, hogy amennyiben létszámüresedés, illetve létszámbıvítést terveznek, elsıként jelezzék felénk. A munkáltató érdekeit, elvárásait (nem, életkor, végzettség, személyiségbeli jellemzık) messzemenıen igyekszünk figyelembe venni, hogy megtaláljuk a megfelelı embert a megfelelı helyre. Ez a munkáltatóknak elıny, ugyanis jelentıs idıráfordítással és költségekkel járhat egy-egy állás betöltésére történı kiválasztás. Arról nem is beszélve, hogy komoly anyagi és erkölcsi veszteségeket okozhat, úgy a munkavállaló, mint munkáltató részére egyegy helytelen, esetleg elhamarkodott döntés. Vidéki bázishelyeink a következık: Bátaszék, Tolna, Bonyhád, Dunaföldvár, Paks, Nagydorog. Dr. Hangayné Paksi Éva programvezetı

9 Környezetünk A 2-es blokk rehabilitációja december január Szünet A kettes blokk helyreállítási munkálatai december 20-tól január 15-ig szüneteltek január Befejezı munkák a blokkban Elkezdıdnek a Paksi Atomerımőben a sérült főtıelemek eltávolításának befejezı munkálatai. Mint arról hírt adtunk elızı számunkban, az év végéig a kettes blokk melletti tisztító tartályból a szétroncsolódott főtıelemek 97 %-át sikerült eltávolítania a szakembereknek, így már csak 3 %-nyi törmeléket kell kiemelni. Ezt követıen kezdıdhetnek meg a tisztítótartály eltávolítási munkálatai január Befejezıdtek a közös munkák A paksi atomerımő kettes blokkjának egyes aknájánál az orosz és magyar szakemberek befejezték a közös munkát, már nincs üzemanyag a tisztítótartályban - közölte Mittler István kommunikációs vezetı január Nemzetközi sajtótájékoztató A paksi atomerımő kettes blokkjának egyes aknájánál történt üzemzavar elhárításának befejezésérıl tartottak nemzetközi sajtótájékoztatót az atomerımőben. A sajtótájékoztatón elhangzott: A kiszedett és tokokba zárt üzemanyag-pasztillákat jelenleg pihentetı-medencében tárolják, majd Pakson, a kiégett kazetták tárolójában. A 2. blokk ismételt visszaindítására december 27-én került sor január 1. óta a blokk teljes terheléssel vesz részt a villamosenergia-termelésben. Elınevelt csirke, kacsa íratható április és május hónapokra. Érdeklıdni lehet: Percsi Sebestyénné Alkotmány u. 12. tel.: Foto: Paks-Press Adok - Veszek Eladó a Karikás-kertben 120 négyszögöl kordonos szılı, (9 sor) 3 gyümölcsfával. Érdeklıdni lehet Lampert Jánosnál a húsboltban. Eladó a Kossuth L. u. 45. szám alatti tetıteres lakóház. 170 m 2 lakótér, összkomfortos. Ár megegyezés szerint. Érdeklıdni lehet Szalai József telefon 06/ X. évfolyam 2. szám február GAZDA-MlX VEGYESBOLT GALAGOL ÜZLETHÁZ Rákóczi F. u. 34. Hamarosan itt a tavasz! Készüljön a kerti munkákra Nyitva tartás: Vetımagok, Talajfertıtlenítık Kerti szerszámok márciustól októberig: hétfı-péntek: 7-11 és óráig szombaton: 7-11 óráig novembertıl februárig hétfı-péntek: 7-11 és óráig szombaton: 7-11 óráig Hajdú & Kiss élelmiszer bolt ajánlata Termékválaszték bıvítése a CBA-ban Friss gyümölcsök széles választékban CBA termékek akciós áron kaphatók Február hónaptól torta és sütemény rendelhetı hétvégére és családi ünnepekre, bármely napra! A ruházati és bútorbolt ajánlata: használt bútorok kedvezı áron méteráru és függöny kínálat Új kínálatunk: Horgászcikkek teljes választékával várjuk a vízpartok vadászait! horgászbotok, damil, horog, csalik, etetık

10 Faddi terembajnokság A Sport Gerjeni Fiatalok Egyesületének csapata tovább folytatta küzdelmeit a faddi terembajnokságban. A csapat továbbra is tartja helyezését a középmezınyben. A második félidei henger GEFE Izé 9-2 (2-1) Gól: Lacza 4, Bán, 3, Balogh T. Vajda A. Az eddigi legjobb játékkal, egy jó faddi csapat ellen simán nyert a gerjeni csapat, és ezzel tökéletes eredménnyel kezdte az évet. A bajnok jobb volt Zárd a Lábad - GEFE 4-1 (2-0) Gól: Lacza A címvédı és jobban játszó csapat vitte el a három pontot. Sípszóig kell figyelni GEFE - Csöcsösök 4-5 (3-2) Gól: Lacza 2, Vajda A. Bán A szerencsével hadilábon álló gerjeniek az utolsó pillanatban elvesztették a mérkızést. Az elsı félidıben eldılt Inteam GEFE 2-6 (0-5) Gól: Lacza Zs. 4, Balogh T. 2 A tartalékosan felálló GEFE szép játékkal vitte el három pontot. Egy fordított... GEFE - Fadd 97 2:8 (0:4) Gól: Lacza Zs., Vajda A A rutin, csakúgy mint az elsı meccsen, ismét legyızte a fiatalos lendületet....egy sima GEFE - Black Dragon 7:3 (4:0) Gól: Lacza 4, Genye G.2, Balogh T. Könnyed játékkal, akár még több góllal is nyerhettek volna a gerjeni srácok. Bajnokság állása 1. Zárd a lábad : Fadd : Izé : Csöcsösök : Naft FC : GEFE : ÖFC : Black Dragon : InTeam : Fortuna Sörözı : Mofı Bt : Be kı rúgni : A góllövı lista élmezınye: 1. Szedlák László (Fadd 97) 32 góllal 2. Orsós Márton (Naft) 28 góllal 3. Klein Péter (Csöcsösök) 25 góllal X. évfolyam 2. szám február Kiadja: Gerjen község Önkormányzata, Felelıs kiadó: Molnár József polgármester, Szerkesztı: Máté Dénes tanár, Szerkesztıség címe: Gerjen Rákóczi F. u. 25/b, Gerjeni honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. április 27- én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı Recsk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétıl 3245 Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax.: 36/478-022 E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu 166-2/2010. Recsk Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról (t e r v e z e t ) Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.)

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2000. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 fı igen, 1 fı tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozati javaslatot

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 15. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

Megújul a jegyzılakás

Megújul a jegyzılakás Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 2. szám INGYENES 2011. február Megújul a jegyzılakás z új tulajdonosok a helyi védelem alatt álló házat régi szépségében szeretnék helyreállítani Tél Gerjenben tartalomból:

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Bevezetés Egyesület megalakulása: 2006.február 22. Alapító tagok száma: 37 Jelenlegi tagok száma: 91 Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a kompetens

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbi írásos anyagban szeretném Önöket tájékoztatni a Bátaszéki Közös Víz és Csatornamő

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Tárgy: A Pálmások Szövetsége és a CSMKIK Kistérségi Elnöksége véleménye a 2013. november 22-i képviselı-testületi ülés napirendi elıterjesztéseihez

Tárgy: A Pálmások Szövetsége és a CSMKIK Kistérségi Elnöksége véleménye a 2013. november 22-i képviselı-testületi ülés napirendi elıterjesztéseihez - 1 Pálmások Szövetsége és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Kistérségi Elnöksége Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szirbik Imre Úr polgármester

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI PROGRAMJAIRÓL A már második alkalommal szervezi meg a Mi a pálya? elnevezéső, regionális szintő pályaválasztási rendezvénysorozatát. Az

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben