2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésû rendezvénysorozat részeként április 5-én, csütörtökön, településünkön tartandó ünnepségre. Program: 9.30 Katonai hagyományõrzõ felvonulás (a lovas huszárok a Községháza elõtt várnak) Koszorúzás a Kossuth-emlékmûnél, a Tûzoltó utca végén Ünnepi megemlékezés a Községháza elõtt. Vendégünk Katona Tamás történész. Koszorúzás Battha Sámuel szobránál. Fodor Zoltán polgármester Tisztelt Lakosság! Tájékoztatni szeretném a település lakóit, hogy Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete március 1-jén megtartott ülésén elfogadta a település költségvetését, amelyet költségvetési rendeletben rögzített. A kiadási-bevételi fõösszeg Ft. Nem voltunk könnyû helyzetben hasonlóan a környékbeli településekhez a 2007-es költségvetés elkészítésével kapcsolatban. Sajnos nálunk is több tízmillió, pontosan 29 millió forint volt a hiány az elsõ tervezet elkészítésekor. A költségvetés tárgyalása során több lépcsõben, illetve fordulóban egyeztetve a bizottságokkal és intézményvezetõkkel, végül sikerült nullszaldós költségvetést produkálni. Persze mindennek meg van az ára. Szorosabbra kellett húzni azt a bizonyos nadrágszíjat. Az eredeti elképzeléstõl eltérõen, szinte mindenhonnan elvonásra került bizonyos összeg, ami természetesen érdekeket sért. Hiszen melyik intézmény vezetõje, dolgozója örül annak, hogy kevesebb pénzbõl kell gazdálkodnia. Józan ésszel be kellett látni mindenkinek, hogy nincs más lehetõségünk. Csak így lehetett megoldani az intézmények zavartalan mûködését, s egyben biztosítani a település fejlõdését, fejlesztését. (Folytatás a következõ oldalon!) Húsvéti fény Múlik a tél, tavaszt várunk, árnyékból napfényre állunk, úgy vágyunk a napsütésre, mint beteg az épülésre. Jézus, Te vagy lelkünk fénye. Te hoztál fényt, a bûn-éjre! Bûnünk árnya, ha eltakar, fényed elûzi azt hamar. Te magad vagy fény és élet. E fény nélkül nincsen élet! Bûn-éjszakának vége lett, Te hoztál fényt és életet! Valóra vált hit és remény, ragyog már a húsvéti fény! S e fény betölt minden helyet: Jézus úr sír, halál felett! Pecznyik Pál

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az elõzõ lapszámunk szerkesztése óta az alábbi jeles eseményeken vehettem részt: Február 17-én került megrendezésre az Arany János Általános Iskolában a Szülõk bálja. A finom és bõséges vacsorát követõen a L Amour együttes biztosította a talpalávalót a szórakozni vágyóknak. Március 10-én, szombaton délelõtt ünnepélyes keretek között átadták a nagykátai városi könyvtár új épületét, mely rendezvényen Kissné Pásztor Éva könyvtár- és teleház-vezetõvel képviselhettük településünket. A felújított színvonalas létesítmény nemcsak Nagykáta város, hanem az egész térség mûvelõdését is szolgálja. Szintén március 10-én az esti órákban tartotta a Maka Jani bácsi vezette nyugdíjasklub a már hagyománnyá váló névnapi vacsoráját. A nagyon ízletes, saját készítésû étkek mellett a jó és bensõséges hangulatot tovább fokozta az élõzenés táncmulatság. Március 15-én az Arany János Általános Iskola tanulói készítették az ünnepi mûsort. Dicséret illeti a színvonalas mûsor elkészítésében közremûködõ Szántai Ildikó, Nyúl Róbertné, Fütyû Péter tanárokat és a lelkiismeretesen, szorgalmasan felkészülõ diákokat. Továbbá, itt szeretném megragadni az alkalmat, és köszönetet mondani a helyi szeszfõzde részérõl Molnár Lászlónak, mivel a vállalkozás a fenti ünnepet követõ állófogadáson kívül támogatja településünk rendezvényeit rövidital felajánlásával. Megérkezett az a honvédségi konténer, amit térítésmentesen adott át a Honvédelmi Minisztérium. A konténer a szeméttelepen került elhelyezésre ez volt igénylésünk oka is, hogy a telepet felügyelõ õrök megfelelõ elhelyezését biztosítsa. Köszönöm a HM részérõl a bonyolítást végzõ Bánsági László ezredes úr közremûködését, illetve a szentmártonkátai székhelyû Brizolex Kft. részérõl Lukácsi Zoltán önzetlen segítségét, amit a több mint hattonnás berendezés hulladéklerakó telepen történõ elhelyezésénél nyújtott. Sajnálatos esemény történt február 24-én, szombaton a reggeli órákban. A Tölgyes utcában kigyulladt és leégett egy családi ház. Az épület lakhatatlanná vált, így a rendkívüli helyzetre tekintettel a családot egy önkormányzati szolgálati lakásban helyeztük el. Megvizsgálunk minden lehetõséget, amivel segíthetünk, illetve segítségére lenne a családnak, hogy a saját otthonát újra birtokba vegye. A tûzeset során sok használati tárgy, ruha stb. elégett, ezért kérek mindenkit, aki bármiben segíteni tud, keresse meg a családsegítõ szolgálatot informálódás céljából, hogy mire volna még szüksége a családnak. Tovább folytatjuk a helyi autóbusz-közlekedés fenntartásával kapcsolatos tárgyalásokat. Legutóbb a Budapesti Közlekedésszervezõ Kht. szakmai tanácsadójával, Garádi Istvánnal egyeztettünk a kérdésben. Ígéretet kaptunk, hogy minden tõle telhetõt megtesz a helyi közlekedés megmentéséért, azonban mindannyian tisztában vagyunk vele sajnos, hogy a Volánbusz Zrt. megváltozott üzletpolitikájának köszönhetõen miszerint igyekszik megszüntetni az üzemeltetés szempontjából veszteségesnek minõsülõ helyi járatokat nehéz kompromisszumos megoldást találni. Elképzelhetõ, hogy emiatt a közeljövõben vállalkozót kell megbíznunk a helyi járat mûködtetésével kapcsolatban. Beköszöntött a jó idõ, megkezdõdhetnek a tavaszi kerti munkálatok. Ennek kapcsán felhívom minden helyi lakos figyelmét, hogy az ingatlanuk elõtt lévõ területet, árkot, átereszt tisztítsák meg, tartsák rendben, hogy településünk tükrözze mind az átutazók, mind pedig a helyi lakosok számára az itt élõk igényességét. A következõ ünnepünkig már nem jelenik meg lapszámunk, ezért a település minden kedves lakójának ezúton kívánok kellemes húsvéti ünnepeket. Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a képviselõ-testület február 8-án tartott ülésérõl Az ülésen megjelent képviselõk: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, dr. Hashim Mohammed Sayed, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert. Napirendi pontok: 1.) A polgármesteri hivatal munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 2.) Az önkormányzat és intézményei évi költségvetése I. fordulójának tárgyalása A képviselõk elfogadták a polgármesteri hivatal munkájáról a beszámolót, amelyet a jegyzõnõ kérésére teljes egészében közlünk. Tisztelt Lakosság! A polgármesteri hivatal évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket. A népesség-nyilvántartás adatai alapján a december 31-i állapot szerint a község állandóra bejelentett lakossága 5032 fõ. Házasságot kötött 24 pár, haláleset anyakönyvezésére 32 fõ esetében került sor. A hivatal köztisztviselõi munkájuk során sokrétû feladatokat látnak el: egyrészt ellátják az önkormányzati testületi szervekhez (a képviselõ-testülethez és bizottságokhoz) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, másrészt az államigazgatási ügyeket elõkészítik döntésre, és gondoskodnak a döntések végrehajtásának megszervezésérõl. Fõ funkciók szerint a polgármesteri hivatal munkája önkormányzati (közszolgáltatási és önkormányzati hatósági) és államigazgatási (hatósági) feladatokra tagolható. Az önkormányzati ügyekben a képviselõ-testület jogosult dönteni. A képviselõ-testület hatósági jogkörét a bizottságra vagy a polgármesterre ruházhatja át. A képviselõ-testület döntése ellen jogszabálysértés okán a bírósághoz lehet keresetet benyújtani. Amennyiben a bizottság vagy a 2

3 2007. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK polgármester jogosult elsõfokon döntést hozni, döntése ellen másodfokon a képviselõ-testület jár el. Az államigazgatási hatósági ügyekben fõszabályként elsõfokon a jegyzõ jár el. Általában az elsõfokú döntés ellen a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz (2007. január 1-jétõl az elnevezése: Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal) lehet fellebbezéssel élni. A képviselõ-testület szeptember 30-ig 7 rendes, 5 rendkívüli ülést, az újonnan megválasztott képviselõ-testület december 31-ig 4 ülést, 1 közmeghallgatást tartott. A képviselõ-testület szeptember 30-ig 141 határozatot és 15 rendeletet hozott. Az újonnan megválasztott képviselõ-testület december 31-ig 57 határozatot, 10 rendeletet alkotott. A újonnan megválasztott képviselõ-testület 5 bizottságot hozott létre. A bizottságok a szociális és egészségügyi bizottság kivételével javaslattevõ, véleményezõ, ellenõrzõ feladatkört látnak el. Az októberi választásokon a lakosság nem választott kisebbségi önkormányzatot. A köztisztviselõk feladata a képviselõ-testület és bizottságai döntéseinek elõkészítése, az elõterjesztések elkészítése, az általuk hozott döntések végrehajtása, a döntésekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. A köztisztviselõk gondoskodnak a képviselõ-testületi, bizottsági jegyzõkönyvek elkészítésérõl, azok felterjesztésérõl a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal részére. A jegyzõ látja el a döntések (határozatok, rendeletek) nyilvántartását, rendeletek kihirdetését, egységes szerkezetbe foglalását. A hivatal ügyiratkezelése során, a évben fõszámon 2783 db ügyiratot iktatott. Pénzügyi feladatok: A pénzügyön dolgozó köztisztviselõk fontos feladata a község és intézményei költségvetésének tervezése, a költségvetés összeállítása, költségvetési beszámolók elkészítése. Az elfogadott költségvetés alapján feladatuk az önkormányzat és intézményeinek folyamatos és biztonságos mûködéséhez a pénzellátás biztosítása. Ellátják a fõkönyvi könyveléseket, utalásokat, havi támogatások visszaigénylését, nyilvántartását stb. Az önkormányzat által benyújtott pályázatokkal (felszíni vízelvezetés, Rudnay Gy., Arany J., József A. köz aszfaltozása) kapcsolatos feladatokat is a hivatali apparátus végzi, pl.: szerzõdések megkötése, pénzügyi elszámolások elvégzése stb. Az intézményeink nem önállóan gazdálkodóak, így pénzügyi feladataikat a hivatal köztisztviselõi látják el. A segélyek, támogatások, intézményi stb. kifizetések a pénztár feladatát képezik. Adóhatósági feladatok ellátása: Településünkön az adóhatósági, adóigazgatási tevékenység egyrészt a törvényi rendelkezéseken, másrészt pedig a helyi adókról szóló, évi C törvény alapján a képviselõ-testület által megalkotott, helyi rendeleteken alapulnak. Az adóhatósági feladatok körébe tartozik: I. Helyi adózással kapcsolatos feladatok: 1. Magánszemélyek kommunális adója 2. Iparûzési adó 3. Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó II. Gépjármûadózással kapcsolatos feladatok III. Adójellegû tartozásokkal kapcsolatos feladatok IV. Szemétszállítási díj nyilvántartásával kapcsolatos feladatok V. Egyéb feladatok I. Helyi adózással kapcsolatos feladatok: 1. Magánszemélyek kommunális adója: A magánszemélyek kommunális adója megállapításának szabályait a 17/2004. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. Adófizetésre kötelezett minden tulajdonos, valamint az a bérlõ, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó alanya az, akinek a tulajdonában január 1-jén az ingatlan szerepel. Mentes az adó alól a lakás vagy üdülés célját szolgáló épülethez tartozó garázs, a kiegészítõ helyiségként szolgáló építmény, valamint a tárgyévben 70. életévét betöltött és idõsebb magánszemély. A megállapított adó 50%-át kell megfizetni, ha a kommunális adó tárgyát képezõ külterületi ingatlan a közterületrõl sem elektromos árammal, sem vezetékes vízzel nem látható el. Az adó mértéke ingatlanonként a évben 4000 Ft-ban került megállapításra. A december 31-i állapot szerint az adófizetésre kötelezettek száma: 1563 fõ. Az összes ingatlan száma: A évi költségvetési elõirányzat Ft december 31-ig befolyt bevétel Ft. Jelentõs bevételcsökkenést okozott a 70. éven felüli ingatlantulajdonosok adófizetési kötelezettség alóli mentesítése, ami 294 ingatlant érint. A nyilvántartásban szereplõ adatok aktualizálását folyamatosan végezzük (adásvétel, elhalálozás, öröklés stb.). A hátralékok behajtása érdekében a év végén munkahelyi adatokat kértünk le az OEP-tõl, a tartozás munkabérbõl való letiltásához. 2. Iparûzési adó: A helyi iparûzési adót az önkormányzat a 24/2002. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletével vezette be, február 1-jei hatállyal. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adóalap 1%-a (a törvényi rendelkezés szerint maximum 2% lehet), ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén, a Htv. 37. (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenységvégzés után naptári naponként 1000 Ft, a 37. (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenységvégzés után naptári naponként 5000 Ft. A községben az adózók száma: 235 fõ. A évi költségvetési elõirányzat Ft. A december 31-ig befolyt bevétel Ft. A évben inkasszó kibocsátásával nem éltünk, azonban végrehajtási eljárás megindításáról szóló értesítésünk eredményeként közel 1 MFt tartozás folyt be, illetve kértek részletfizetést. Sajnos, az adóbevallások igen késve, többszöri felszólításra érkeznek meg. A bevallások ellenõrzése az APEH-tól lekért adatok alapján történik. 3. Termõföld bérbeadásából származó jövedelem: Ezt az adónemet az SZJA-ról szóló, valamint az adózás rendjérõl szóló törvény alapján írtuk elõ mint forrásadót, ami a bérleti díj 25%-a. Az SZJA-törvény módosítása során megváltozott az önkormányzati adóhatóság általi adóztatás rendszere. Az adókötelezettség vonatkozásában a módosítás következtében új mentességi szabály került beiktatásra, melynek értelmében a legalább 5 éves idõtartamra haszonbérbe adott termõföld bérleti díja január 1-jétõl adómentes bevételnek minõsül. Abban az esetben, ha a mentesség alapjául szolgáló haszonbérleti szerzõdés a feltételeként szabott 5 év elteltét (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK megelõzõen megszûnik kivéve a feleken kívül álló okot, vagy a szerzõdés azonnali hatályú felmondását, az adózó köteles a korábban meg nem fizetett adót, késedelmi pótlékkal növelt összegben megfizetni. A községben az adózók száma: 5 fõ. A évi költségvetési elõirányzat Ft. A december 31-ig befolyt bevétel Ft. II. Gépjármûadózással kapcsolatos feladatok: A gépjármûadóról szóló, évi LXXXII. törvényt az Országgyûlés több alkalommal módosította január 1-jétõl alapvetõ változások következtek be a gépjármûvek utáni adózásban. A községben az adótárgyak száma 1684 db. A évi költségvetési elõirányzat Ft. A december 31-ig befolyt bevétel Ft. Késedelmi pótlékból Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A gépjármûadó vonatkozásában is elmondható, hogy a nyilvántartás rendezése folyamatban van, amit megnehezít az adózók hozzáállása. Sajnos, sokan nem reagálnak az idézésünkre, mondván: õ már azt rendezte. Amíg nem hozzák be az adásvételi szerzõdést, vagy ennek hiányában nem nyilatkoznak büntetõjogi felelõsségük tudatában, hogy a gépjármû nincs a tulajdonukban több mint 5 éve került eladásra, nem tudjuk törölni az elõírást. A évben 63 db gépjármû forgalomból történõ kivonatását kezdeményeztük az okmányirodánál, ennek eredményeként 1,5 MFt hátralék folyt be, és 42 db gépjármû került forgalomból kivonásra. A végrehajtási eljárás megindításáról szóló értesítésünknek köszönhetõen Ft tartozás folyt be. III. Adójellegû tartozással kapcsolatos feladatok: Más adóhatóságoktól, szervektõl átjelentett tartozások (pl.: gyermektartásdíj, más önkormányzatnál fennálló adóhátralékok) behajtása adók módjára. Rendõrségtõl átjelentett, be nem fizetett helyszíni bírság, szabálysértés behajtása is a hivatal, ezen belül az adóügyes köztisztviselõk feladata. Ilyen ügyekben 181 esetben kellett eljárnunk. A fenti tartozásokból december 31-ig Ft került behajtásra. IV. Szemétszállítási díj nyilvántartásával kapcsolatos feladatok: A évre a lakosság által fizetendõ szemétszállítási díj: 1500 Ft/fõ/év, ha a közös háztartásban élõ személyek száma öt fõ és felette van, 7500 Ft/év került megállapításra. A kiskereskedelmi egységek, vendéglátó egységek, gyógyszertár szemétszállítási díja, ha az elszállítandó szemét mennyisége éves szinten nem haladja meg az 5 m 3 -t, 9000 Ft/év, amennyiben éves szinten az elszállítandó szemét mennyisége 5 9 m 3 között van, Ft/év, 10 m 3 felett Ft/év, kivéve azok a szolgáltató és termelõ egységek, akiknek a telephelye és lakhelye egybeesik, és bejelentett alkalmazottal nem rendelkeznek. A szemétszállítási díjat Pesti György vállalkozó szedte be. A évi költségvetési elõirányzat Ft. A december 31-ig befolyt bevétel Ft. A felszólítások eredményeként Ft hátralék került befizetésre január 1-jétõl a szemétszállítási díjat az önkormányzat szedi be. V. Egyéb feladatok: Vagyoni helyzetrõl igazolások kiadása (APEH, rendõrség, bíróság felé), adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiállítása (hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz). Fentiekbõl december 31-ig 224 db került kiállításra. Szabálysértések: A évben 39 szabálysértési feljelentés ügyében jártunk el. A legtöbb esetben tulajdon elleni szabálysértés (lopás) elkövetése miatt kellett eljárni. A szabálysértési hatóság, megkeresésre fegyverviselési engedélyek kiadásához ad ki igazolást, hogy az érintettel szemben 2 éven belül folyt-e szabálysértési eljárás. Birtokvédelmi eljárásban 3 esetben hozott döntést a hivatal. Építéshatósági feladatok: A kiemelt I. fokú építéshatósági feladatokat Tóalmás községgel hatósági igazgatási társulás keretében látjuk el. Az építésügyi és építés felügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló, 343/2006. (XII. 23.) kormányrendelet alapján július 1-jétõl az elsõfokú építéshatósági feladatok átkerülnek a nagykátai polgármesteri hivatalhoz. A évben kiadott építési engedély száma: 46 db. Kiadott használatbavételi engedélyek száma: 29 db. Bontási engedélyek száma: 4 db. Telekalakítási engedély száma: 13 db. Szabálytalan építkezés miatt kettõ esetben került sor bírság kiszabására. Az engedélyek kiadása elõtt minden esetben helyszíni szemlét, ellenõrzést végeznek a köztisztviselõk. A kiadott engedélyekkel szemben egy esetben nyújtottak be fellebbezést a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz, a szerv II. fokú döntést még nem hozott. A szomszédok közötti viták, panaszbejelentések kivizsgálása 19 esetben került sor. Az önkormányzat mezõgazdasági feladatai közé tartozik a fakivágás iránti kérelmek elbírálása, erre 1 esetben került sor. Gyommentesítésre 17 ingatlantulajdonost szólítottunk fel. Állat-egészségügyi feladatok során a hivatal feladata az eboltás, nyilvántartás vezetése, méhek tartása, fertõzõ állatbetegségekkel kapcsolatosan helyi zárlat elrendelése stb. Mûködési engedélyek, telepengedélyek: A hivatal adja ki az üzletek mûködési engedélyét, módosítja, szünteti meg, illetve tartja nyilván. A tavalyi évben a községben 7 db új mûködési engedély kiadására került sor, 2 db került megszüntetésre. Az önkormányzat által végzett hatósági ellenõrzést 6 üzletben végeztük el. A 80/1999. sz. (VI. 11.) kormányrendelet alapján valamennyi telepengedély hatálya alá tartozó vállalkozónak telepengedéllyel kell rendelkeznie. Új kérelemként a községben 3 vállalkozó részére lett kiadva telepengedély. A hivatalban kerül kifüggesztésre a külterületi tanya, termõföld eladása, bérlete esetén a vételi, bérleti ajánlat, a évben 83 kérelem került kifüggesztésre. Egyéb hirdetmények (pl. ingatlanárverési) 19 db került kifüggesztésre. A kifüggesztett hirdetményeket kifüggesztési záradékkal kell ellátni. Az önkormányzat ez évben is csatlakozott a Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíj pályázathoz. A továbbtanuló fiatalok közül 10 fõ nyújtott be pályázatot. Valamennyi pályázó támogatásban részesült, éves szinten összesen Ft összegben. Gyermekvédelmi, gyámügyi feladatok: A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított, évi XXXI. törvény, ennek végrehajtására kiadott kormányrendeletek, illetve a gyermekek védelmének helyi rendszerérõl szóló önkormányzati rendelet szabályozza a gyámügyi feladatokat, a kiskorúak védelmét, támogatását. Megkülönböztetünk szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokat és természetbeni ellátásokat, illetve eseti támogatásokat. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás december 31-vel megszûnt, ennek helyébe lépett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben azon családok gyermekei részesülnek, ahol a családban az 1 fõre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 120%-át nem haladja meg, egyedülálló vagy tartósan beteg gyermekek esetében a 130%-ot. 4

5 2007. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény amennyiben a család anyagi körülményeiben változás nem történik egy évig érvényes, és újból igényelhetõ. Fenti kedvezményben részesülõ gyermekek jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra, óvodás gyermekek és I IV. osztályos iskolai tanulók esetében 100%-os étkezési térítésidíj-kedvezményre, valamint az V VIII. osztályos iskolai tanulók esetében 50%-os térítésidíj-kedvezményre jogosultak. Községünkben jelenleg 155 család részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, és ez 372 fõ kiskorút érint. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a évben 110 fõ kiskorú részesült ban a szociális és egészségügyi bizottság a helyi oktatási intézményekbe járó valamennyi óvodás- és iskoláskorú részére biztosított kirándulásra pénzösszeget. Az elmúlt évben a helyi oktatási intézményben tanuló minden gyermek részesült tankönyvtámogatásban. Azoknak a gyermekeknek, akik nem ingyenesen kaptak tankönyvet, az önkormányzat saját költségvetésébõl biztosított támogatást. Az I. osztályosok ingyen kapták a tankönyvet, a II VIII. osztályba járók meghatározott összeget kaptak, mely öszszeg a tankönyv árából automatikusan levonásra került. A jegyzõi gyámügyi feladatok során a községben élõ gyermekek közül védelembe lett véve 6 fõ, 1 fõt fogadtak családba, családi jogállás apai elismerõ nyilatkozattal 11 esetben lett rendezve. Más szervek megkeresésére (pl. bíróság) 19 esetben került sor környezettanulmány elkészítésére. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásában 177 fõ részesült. A támogatás 100%-át az állami költségvetés fedezi. Szociálpolitikai feladatok: A polgármesteri hivatal szociális igazgatási tevékenységét az évi III. törvény határozza meg, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról rendelkezik. E törvény alapján került megalkotásra a 10/2004. (IX. 16.) sz. önkormányzati rendelet, mely a törvényben a helyi önkormányzat hatáskörébe utalt szabályozási lehetõségeket tartalmazza. Szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások: Idõskorúak járadéka: Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ idõskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat idõskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek: havi jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított 1 fõre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át. A községben 4 fõ részesül idõskorúak járadékában. A járadékot a képviselõ-testület állapította meg január 1-jétõl jegyzõi hatáskörbe került az idõskorúak járadékának megállapítása. Rendszeres szociális segély: Az önkormányzat polgármestere rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki 18. életévét betöltötte és aktívkorú, továbbá munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában részesül, illetõleg fogyatékossági támogatásban részesül aktívkorú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított. Az aktívkorú nem foglalkoztatott rendszeres segélyének kiszámítása és folyósítása július 1-jétõl megváltozott. A segély összege családi jövedelemszámítási alapon kerül megállapításra. A törvényben meghatározott családi jövedelemhatár kiszámítása után a család összes jövedelme egészíthetõ ki a családi jövedelemhatár összegére. A fentiek miatt az összes segélyen lévõ személynek felül kellett vizsgálni a folyósítási feltételeit december 31-én 35 fõ részesült segélyben. Egészségkárosodottként (67%-os rokkant, de nem jogosult rokkantsági nyugdíjra) rendszeres szociális segélyben részesül 3 fõ. A rendszeres szociális segély megállapítása polgármesteri hatáskörbe tartozott december 31-ig, január 1-jétõl átkerült jegyzõi hatáskörbe. Lakásfenntartási támogatás: Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthat annak a családnak vagy személynek, aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minõséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik, és lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkezik. Az önkormányzat helyi rendelete alapján a méltányossági lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatásként is nyújtható (pl. tûzifa formájában). Méltányossági támogatásban 17 fõ részesült, összesen Ft összegben. Természetbeni támogatásban 38 fõ részesült, összesen Ft összegben. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Ez évben átlagban 138 fõ részesült támogatásban, átlagosan 6700 Ft/fõ összegben. A támogatást a szociális és egészségügyi bizottság állapítja meg. Ápolási díj: Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó (Ptk b) pont), ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott feltételek esetén ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi szeptember 1-jétõl a szociális törvény a fokozott ápolást igénylõ, súlyos fogyatékosok ápolása után magasabb összegû ápolási díj megállapítását biztosította. A Pest Megyei Módszertani Központ szakhatósági véleménye beszerzése után kerülhetett sor 9 fõ részére az emelt összegû ápolási díj megállapítására. Ez havonta Ft/fõ ellátást jelent, 1 fõ esetében kiegészítõ támogatásként került megállapításra, 9287 Ft összegben. Súlyos fogyatékos ápolása után 9 fõ részesül ápolási díjban, Ft/fõ nettó összegben. Tartósan beteg ápolása után a helyi rendeletnek megfelelõen 15 fõ részesül Ft/fõ összegben. Az ápolási díj megállapítása december 31-ig a szociális és egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozott január 1-jétõl a súlyosan fogyatékosok, valamint a tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása után az ápolási díjat a jegyzõ állapítja meg. A 18 év feletti tartósan beteg ápolása utáni ápolási díj a helyi rendelet alapján a szociális és egészségügyi bizottság hatáskörében maradt. Átmeneti segély: Átmeneti segély megállapítható a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére. Elsõsorban gyógyszertámogatásként, alkalmanként jelentkezõ többletkiadások, betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulóknak. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minõsülõ, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Átmeneti segélyben a szociális és egészségügyi bizottságtól 144 fõ részesült támogatásban, átlagosan 4600 Ft összegben. (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Temetési segély: Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A évben 37 fõ részesült temetési segélyben, Ft/fõ összegben. Három fõ esetében magasabb összegû temetési segély került megállapításra, a kérelmezõk nehéz szociális körülményei miatt. A temetési segély polgármesteri hatáskörben állapítható meg. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés: A haláleset helye szerinti önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történõ eltemettetésérõl, ha nincs, nem lelhetõ fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrõl nem gondoskodik. Képviselõ-testületi hatáskörbe tartozik a köztemetés elrendelése. A évben 2 köztemetés volt. A kifizetett összeg Ft. Közgyógyellátás: Közgyógyellátási igazolvány a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megõrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére állapítható meg. Az igazolvány alanyi, normatív és méltányossági jogcímen állítható ki. Az alanyi jogcím a TB- és nyugdíjellátásokkal összefüggõ ellátási formához kapcsolódik. A normatív jogcímen a szociális törvényben meghatározott módon, a jegyzõ jogkörében történik. Méltányosságból a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott kereteken belül állítható ki július 1-jétõl megváltozott a közgyógyellátási igazolványok kiadása és hosszabbítási rendje. A gyógyszerköltséget nem a gyógyszertár állapítja meg, hanem szakhatósági véleményt kell kérni a Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól, és ezt követõen megállapítani a jogosultságot, és visszaküldeni igazolvány kiállítására. Az új igazolvány bankkártya alapú, melyen a szakhatósági véleményben szereplõ gyógyszerköltségre maximum havi Ft összeget helyez el a TB. A gyógyászati segédeszközökre jelenleg nincs öszszegkorlát megszabva. A gyógyszerkeretek megállapítása, valamint az igazolványok kiadása folyamatosan felülvizsgálatra kerül. Sajnos az elõírások miatt hosszabb várakozási idõt vesz igénybe a szakhatósági vélemények megérkezése a hivatalunkhoz, mely sok esetben a 3 hónapot is meghaladja. Alanyi jogcímen 61 fõ, normatív jogcímen 52 fõ, méltányosságból 105 fõ részére van folyamatban az új típusú közgyógyellátási igazolvány kiadása. A méltányos közgyógyellátási igazolványok térítési díjánál is változás történt, mert nem egységesen kell fizetni, hanem a gyógyszerköltség A évi költségvetés I. fordulóján a képviselõk javasolták, hogy a polgármester készítse el a Szabó-féle telkek árkalkulációját. Ezután intézményenként döntöttek a személyi és a dologi kiadásokról. Az Arany János Általános Iskolánál Fodor Zoltán polgármester arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy független közoktatási szakértõ véleményét fogja kérni a tantárgyfelosztással kapcsolatban. Kissné Pásztor Éva javasolta, hogy ameddig a bizottságok ezt nem tárgyalták, ne foglalkozzanak az iskola személyi részével. Baloghné Kovács Magdolna pedig a fejlesztési kiadások tárgyalásának elhalasztását kérte, mert az adatok még nagyon képlékenyek. A harmadik napirendi pontot elhalasztotta a testület. Engedélyezték a Sportkör fakivágását úgy, hogy a kivágott fa helyére újat kell ültetni, ezt majd a településfejlesztési és függvényében. Így átlagban számolva kb. egy igazolvány után Ft-ot kell utalnia az önkormányzatnak egy évre, az eddigi Ft helyett. Szociális otthoni elhelyezés: Ez évben 11 fõ kérte idõskorúak szociális otthonába történõ beutalását. Az elõzõ években beutaltak közül 11 fõ van várakozó listán. Rehabilitációs ügyek: A rehabilitációs bizottság elnöke dr. Hashim Mohammed Sayed. A bizottság állít ki igazolást azok számára, akik munkaképességcsökkenése 50%-os. Az igazolás kiállítása után igényelhetik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól a rendszeres szociális járadékot, melynek összege Ft. A járadékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. A évben 13 fõ részére lett igazolás kiállítva. Gázártámogatás: augusztus 1-jétõl lehetett igényelni a gázártámogatást, melyet három és több gyermeket nevelõ nagycsaládoknak, a fogyatékossági támogatásban részesülõknek, valamint beteg gyermek után emelt összegû családi pótlékban részesülõknek lehetett megállapítani. A községben összesen: 81 fõ nyújtott be kérelmet. 8 fõnek a kérelmét az egy fõre jutó magasabb jövedelem miatt el kellett utasítani. Az év végén, december hónapban a 65 éven felüliek részére megállapított étkezési utalványok kerültek kiküldésre, összesen 684 fõ részére. A évben kiemelt feladatot jelentett az országgyûlési és önkormányzati választások lebonyolítása. A polgármesteri hivatal dísztermében ebéddel vendégeltük meg az önkormányzat és intézményei nyugdíjasait. Az iskola tornatermében az idõsek világnapja alkalmából mûsorral vártuk a vendégeket, sokan megtisztelték a rendezvényt. A hivatal köztisztviselõi a mindennapi munkavégzés mellett ellátják az ún. egyéb rendkívüli feladatokat is, pl. eboltás, tüdõszûrés megszervezése, községi ünnepek, programok lebonyolítása. A hivatalban jelenleg tíz fõállású, egy fõ rész munkaidõs és a jegyzõ köztisztviselõ dolgozik. A két fõ karbantartó és takarítónõ munkajogviszonyban állnak. Októberben 40 éves, közigazgatásban eltöltött munkaviszony után nyugdíjba ment Békési Mihályné, Ilonka. Az Õ munkakörét Kakuk Katalin látja el. Kakuk Katalin munkakörét január 1-jétõl Bárczi Evelin végzi február 1-jétõl a képviselõ-testület pályázatírói feladatok ellátására (a késõbbiekben kapcsolt feladatként az önkormányzat és intézményei gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátására, összehangolására) köztisztviselõi álláshelyet biztosított. A munkakört Szabó Krisztián fogja ellátni. Szentmártonkáta, január 31. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ környezetvédelmi bizottság határozza meg. Az Egyebek -nél megtárgyalták a Márton utcai lakosok gázbekötés támogatása iránti kérelmét. Az önkormányzat a Fõvárosi Gázmûvektõl új árajánlatot kér. Tóth Ferenc, a Tápiómenti2hetes újság szerkesztõje anyagi támogatást kért az önkormányzattól, ezt a képviselõk többsége nem támogatta. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõnõ az eboltás idõpontjáról adott tájékoztatást, majd a Hordó csárdával kapcsolatos ellenõrzéseket ismertette. Több képviselõ kérte, hogy a jegyzõ készítsen rendelettervezetet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozására, és azt a márciusi ülésen terjessze elõ. Végül Fodor Zoltán polgármester felolvasta azt a levelet, amelyet a Székely József Református Általános Iskola igazgatója küldött a katolikus hittan ügyében. 6

7 2007. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a képviselõ-testület február 22-én tartott ülésérõl Az ülésen minden képviselõ megjelent: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, dr. Hashim Mohammed Sayed, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István, Skoda Ferenc, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert. Napirendi pontok: 1.) Az Arany János Általános Iskola tetõ kijavítására beadott árajánlatokról döntés 2.) Az önkormányzat és intézményei papír-, irodaszer-, nyomtatvány-, tisztítószer-ellátmány beszerzésére a beadott árajánlatokról döntés 3.) A Gondozási Központ intézményvezetõi állására pályázat kiírása 4.) Egyebek Az iskolatetõ szerkezetén bekövetkezett viharkárok kijavításával Fejér Gábor ácsot bízta meg a testület. Az irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer beszerzésére 3 árajánlat érkezett, melybõl a legkedvezõbbet, a Best Office Logistics Team által adottat választották a évre. A harmadik napirendi pontnál, az intézményvezetõi állás kiírását elhalasztották a március végi ülésre. Az Egyebek -nél hozzájárultak ahhoz, hogy Matzner Gábor tánctanár továbbra is a korábban megállapított havi összegért vehesse igénybe az iskolai tornatermet. Végül Fodor Zoltán polgármester javasolta, hogy a költségvetést március 1-jén tárgyalja és fogadja el a testület. Tájékoztató a képviselõ-testület március 1-jén tartott ülésérõl Az ülésen minden képviselõ jelen volt: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, dr. Hashim Mohammed Sayed, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István, Skoda Ferenc, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert. Napirendi pontok: 1.) Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás 2.) Az Arany János Általános Iskola igazgatójának kérelme tanítási idõkeret csökkentésének engedélyezésére 3.) Kele Gábor elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelme 4.) A Szentmártonkáta, helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában elõvásárlási jog gyakorlásáról döntés 5.) Egyebek Az elsõ napirend keretében Baloghné Kovács Magdolna és Skoda Ferenc bizottsági elnökök elõterjesztették módosító javaslataikat a telekeladással, illetve a telekkialakítással kapcsolatban. Határozat született arról, hogy a polgármester az ingatlanok tulajdonosaival kösse meg a szerzõdéseket. Az Arany János Általános Iskola személyi kiadásainál négy üres álláshelybõl három üres (betöltetlen) álláshely került elvonásra. Az ifjúságvédelmi és a szabadidõ-szervezõ 8 órás álláshelyét 4 órásra csökkentette a testület. A Sportkör részére heti 16 órában három nap közhasznú munkavégzést biztosítottak a képviselõk. A dologi kiadásoknál dolgozónként 10 ezer forintot javasoltak egyéni védõfelszerelésre. A fejlesztéseknél 350 ezer forintot terveztek fûkasza traktor vásárlására. A vasútsori telkek kialakítására 1 millió forintot különítettek el. A Homokerdõ nagyút kõvel való terítésére forintot javasoltak. A évi fejlesztésekre összesen forintot terveztek. A képviselõi tiszteletdíjakat 0,7-es szorzószámmal fogadták el. (A maximum 1,8-as szorzó.) A képviselõk a fenti módosításokkal, 14 egyhangú szavazattal elfogadták a évi költségvetést, mely szerint a évi költségvetés kiadási fõösszege: Ft bevételi fõösszege: Ft A második napirendi pont tárgyalását május 31-re halasztották. Törölték Kele Gábor ingatlanáról az elidegenítési és terhelési tilalmat. A testület nem élt az helyrajzi számú ingatlan elõvásárlási jogával. Az Egyebek -nél többekközött a polgármester tájékoztatást adott a hétvégi tûzesetrõl. (Tóth Sándor Tölgyes u. 7. szám alatti háza égett le.) Határozat született arról, hogy Lászlóné Dósa Nikoletta tanyája, az önkormányzati földút patkáját használva csatlakozhasson az önkormányzat vízhálózatához. Végül Fodor Zoltán polgármester meghívta a jelenlévõket a március 15-i ünnepségre. A jegyzõkönyv alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva A jegyzõkönyvek megtekinthetõk a nyitvatartási idõben a Könyvtár és Teleházban. Nyitvatartási idõ: Hétfõn Kedden Csütörtökön Pénteken Szombaton

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március KÖZÉLETI HÍREK Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete, Nagykátai Ügyfélszolgálati Iroda Cím: 2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. Levelezési cím: 2760 Nagykáta, Pf. 67 : (29) ; Fax: (29) Beutalásról, vizitdíjról történõ tájékoztatás Hova mehetünk orvosi beutaló nélkül? Mikor nem kell vizitdíjat fizetni? Az erre vonatkozó rendelkezések alapján több mint 50 szakrendelés igénybevételéhez szükséges beutaló január 1-jétõl a sürgõsségi ellátást nem igénylõ esetekben orvosi beutaló nélkül is igénybe lehet venni a szakorvosi rendelõintézetekben a bõrgyógyászati, nõgyógyászati, urológiai, pszichiátriai és szenvedélybeteg-, fül-orr-gégészeti, szemészeti, általános sebészeti és baleseti sebészeti, valamint az onkológiai szakellátást. Az elsõ alkalommal beutalás alapján igénybe vett bõr- és nemibeteg-gondozó, tüdõgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerû ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére sem kell már a következõ megjelenésekhez beutaló. A különbözõ szakellátásokra a biztosított személyt a háziorvos, házi gyermekorvos, szakkonzílium céljából a fogorvos, egyéb szakellátó orvos, vagy a fekvõbeteg-gyógyintézetek orvosa utalhatja be. A sürgõsségi ellátásra nem vonatkozik a beutalási elõírás. Ha például valaki súlyos balesetet, háztartási balesetet szenved, azonnal jár a sürgõsségi ellátás. Ugyanez vonatkozik az életveszélyes állapotokra (pl.: infarktus, agyvérzés) vagy nagy fájdalommal járó, heves görcsökre is (pl. vese, epe). Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése mellett vehetõk igénybe: háziorvosi, fogászati ellátás, járóbeteg-szakellátás, orvosi rehabilitációs ellátás. Emelt összegû, 600 forintos vizitdíjat kell alkalmanként fizetni: Amennyiben a csak beutalóval igénybe vehetõ szakellátást a biztosított saját kezdeményezésére, a háziorvos kikerülésével, beutaló nélkül veszi igénybe. Saját kezdeményezésre nem annál a háziorvosnál veszi igénybe, aki területi ellátásra kötelezett, illetve akihez bejelentkezett. Nem annál a járóbeteg-szakellátónál veszi igénybe, mint ahová a beutalója szól. Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz igénybe, és azt nem indokolja sürgõs szükség, a vizitdíj összege 1000 forint alkalmanként. A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele elõtt kell befizetni. A vizitdíjat minden alkalommal be kell fizetni. Amennyiben a biztosított külön a háziorvosi alapellátásért (beleértve a fogászati alapellátást) 20 alapellátási (nem emelt összegû) vizitdíjat és a szakorvosi ellátásért 20 (nem emelt összegû) szakellátási vizitdíjat fizetett, a 21., illetve az összes további vizitdíjat visszaigényelheti az illetékes jegyzõtõl. Vizitdíj, illetve napidíj megfizetése nélkül igénybe vehetõ ellátások: Alanyi jogon mentesülnek a 18 év alattiak. Nem kell vizitdíjat fizetni tartós orvosi kezelés (rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedõ betegek oki és tüneti kezelése, vesebetegek dialíziskezelése és az azzal összefüggõ vizsgálatok, a véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben szenvedõk ellátása, véralvadással összefüggõ vizsgálatok, cukorbetegség kezelése, szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szerv- és szövetátültetésen átesettek gondozása, HIV-fertõzés és AIDS-betegség kezelése, skizofrénia, súlyos depresszió stb.) miatt. Ugyancsak nem kell vizitdíjat vagy kórházi napidíjat fizetni: kötelezõ járványügyi intézkedés, katasztrófa-egészségügyi ellátás, népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálat, terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás és gyermekágyas anya gondozása, sürgõsségi vagy kötelezõ gyógykezelés. Ha ugyanazon szolgáltatónál egy napon több járóbetegszakellátást vesz igénybe valaki, a vizitdíjat csak egyszer kell megfizetni. Nem számít külön alkalomnak, ezért nem kezelésenként kell fizetni injekciós, infúziós kúráért, kötözésért, gyógytorna-kezelésért, fizikotherápiás kezelésért, amennyiben azt nem az orvos végzi. Az egészségügyi szolgáltató saját szabályzatában határozza meg a vizitdíj befizetésének módját, amely történhet: készpénz, vizitbérlet, automatán keresztüli befizetés, egészségpénztári kártyával, készpénz-helyettesítõ eszközzel (bankkártya). A vizitdíjról, a kórházi napidíjról kiállított nyugtának, illetve számlának tartalmaznia kell legalább: annak megjelölését, hogy az adott bizonylat nyugtának vagy számlának minõsül, az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevõ nevét és TAJszámát, a megfizetett összeget, a befizetés alábbi jogcímének megjelölését: háziorvosi vizitdíj (ideértve a fogorvosi alapellátásért fizetett vizitdíjat), vagy szakorvosi vizitdíj, vagy kórházi napidíj, a fizetés módját, a teljesítés idõpontját, a számla, illetve nyugta sorszámát. Üdvözlettel Dr. Vass Csaba kistérségi tisztifõorvos 8

9 2007. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK KÉKHÍREK Halálos kimenetelû közlekedési baleset történt február 9-én a hajnali órákban Szentmártonkáta belterületén, ahol egy személyautó elõzés közben ütközött a szemben lévõ sávban közlekedõ kisteherautóval. A gépkocsi vezetõje a helyszínen meghalt, utasát könynyebb sérülésekkel a mentõk a ceglédi kórházba szállították. Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az újtelepi óvoda dolgozóinak, az Arany János Általános Iskola pedagógusainak, a benzinkút kezelõjének, Benedek Lászlónak és Szabó Lajosnak, valamint Végh Zoltánéknak, hogy a tûzeset után segítséget nyújtottak a családomnak. Kriskó Erika Vitaminok (folytatás) D-vitamin egyes élelmiszerekkel kerül a szervezetünkbe, de már régen ismeretes az a tény, hogy napsugár hatására egy, a bõrben levõ vegyi anyag D-vitamint termel. Ezt a folyamatot századunk elsõ felében Angliában figyelték meg, ahol az állandó ködös idõjárás, napfényhiány miatt észleltek ún. D-vitamin hiányos tüneteket (innen az angolkór elnevezés). Az egyoldalú étkezés is ilyen tüneteket idézhet elõ! D-vitamint tartalmaz: a tej, vaj, tojás, a halzsír (csukamájolaj). A D-vitamin szabályozza a szervezet foszfor- és mészforgalmát. Felnõtteknél a hiánya: csontlágyulást okoz, ami keresztcsontfájással jár (a legterheltebb része ebben a korban az emberi szervezetnek!), gyermekeknél az ún. rachitis-es tünetek lépnek fel: izzadság, ingerlékenység, álmatlanság, étvágytalanság (csecsemõknél) és csontlágyulások, a megfelelõ helyeken. Túladagolása e vitaminnak fogyást étvágytalanságot vált ki. E-vitamint a gabonacsíra, a zöldségek, a növényi olajok, a tej, a vaj és a sertészsír tartalmaznak. A gyermeki szervezet növekedésében van fontos szerepe. Az E-vitamint egyes bõrbetegségek kezelésében és a magzat megtartására, gyógyszerkészítményekben alkalmazzák. A H1-vitamin: májban, vesében, tejben, élesztõben és a hüvelyesekben fordul elõ. Hiányának tünetei nem eléggé ismertek, hiánya a korai õszülést is elõidézheti. H-vitamint tartalmaz a kamilla (orvosi székfû) virága. A bõrre hat, ennek mûködését szabályozza. Hiánya gyermekeknél az arcon és a fejen zsírcsomókat idézhet elõ. K-vitamint a paradicsom és a paraj tartalmaz, ezt a vitamint az ártalmatlan bélbaktériumok is termelik az ember szervezetében, ezért hiányát gyakrabban májbetegségekkor észleljük. Ennek a vitaminnak vérzésgátló hatását ismerjük. PP-vitamint (nikotinsavamidot) a búzakorpa, a rizs, saláta, paradicsom, alma, burgonya, narancs és növényi olajok tartalmaznak. Elõfordul a májban, tüdõben, velõben és az izmokban. Hiányakor a bõr gyulladását észleljük, ki is sebezhet, idegrendszeri, emésztési zavarok lépnek fel, görcsök és tudatzavar is (Pellagra-betegség), ez ma már ritka tünetcsoport! Régebben a kukoricaliszt egyoldalú és minden téren való hosszú fogyasztása ilyen tüneteket idézett elõ! Megszívlelendõ a fent említettek alapján, hogy a helyes, változatos étrend mennyire fontos az ember élete folyamán, és mindemellett a természet a környezeti tényezõk figyelembevétele, azok alkalmankénti kihasználása a szervezet által, és a talaj, a levegõ, a vízforrások tisztaságának megõrzése, melyek, mind-mind életünk, egészséges életmódunk meghatározói, vitaminforrásaink. Éljünk okosan ezekkel, az életünket meghatározó tényezõkkel, és hogy eredményeket is felmutassunk, a számos káros szenvedélyt nélkülözzük! Dr. Fikker Ede KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Ünnepi események községünkben április 5-én, csütörtök délelõtt 9.30-tól emlékezünk meg az 1849-es TAVASZI HADJÁRAT -ról. Április 16-án, hétfõn 17 órakor három festõmûvész kiállításának megnyitója lesz a Könyvtár és Teleházban. Vendégeink: Hajdrik-Pató József költõ és festõmûvész, Hajdrik-Pató Selam költõ és festõmûvész, Hangodi Lajos János grafikus- és festõmûvész, Kanizsa József író. Április 20-án, pénteken 15 órakor kezdõdik a könyvtár épülete elõtt a Rákóczi-emlékünnepség. Kissné Pásztor Éva 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A Székely József Református Általános Iskola hírei SZÉP MAGYAR BESZÉD -verseny Tápiószecsõn A Kazinczy-verseny területi fordulóját február 7-én rendezték meg a tápiószecsõi Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskolában. A környékbeli iskolák 20 legszebben beszélõ tanulója mérettette meg magát két kategóriában: 5 6. osztály és 7 8. osztály. A Székely József Református Általános Iskolát két 8. osztályos tanuló: Józsa-Teleki Blanka és Csapó Krisztina képviselte a nagyok között. A hagyományokhoz híven minden versenyzõ két prózai szöveget olvasott fel. Az egyik egy általa vagy a felkészítõ tanár által választott mû részlete, a másik pedig egy számára még ismeretlen szöveg volt, amelyet pár perces tanulmányozás után kellett hangsúlyozva felolvasni a tanulóknak, hibamentesen. A következõ eredmények születtek: I. Csapó Krisztina Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta II. Utasi Vivien Arany János Általános Iskola, Szentmártonkáta III. Horváth Balázs Váci Mihály Általános Iskola, Nagykáta Minden résztvevõnek ezúton is gratulálok! Tokajiné Dancsó Szilvia magyartanár Felvételi eredmények a református iskolában Január végén megtartották a középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgákat. Ahogyan az elõzõ tanévekben, úgy most is magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból kellett vizsgát tenni a tanulóknak. Iskolánk 8. osztályos diákjai szorgalmasan készültek erre a megmérettetésre. Ebben a tanévben is, akárcsak a megelõzõ években rendszeresen tanultak, folyamatosan bõvítették tudásukat és ismételték a korábban tanultakat. Szeptembertõl felvételi felkészítõt tartottunk magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. A szorgalmas, kitartó munka meghozta a várt eredményt. Különösen örültünk, két tanulónk elérte a 40 pontos határt mindkét tantárgyból (max. 50 pont). Csapó Krisztina magyar: 42 pont, matematika: 42 pont, összesen: 84 pont Józsa-Teleki Gabriella Blanka magyar: 40 pont, matematika: 40 pont, összesen: 80 pont Gratulálunk az eredményhez! Sikeres felvételit kívánok minden 8. osztályos tanulónak! Eredményes felvételi vizsgát tettek: Vámos Dóra 4. osztályos tanulónk, aki a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium 8 osztályos gimnáziumi osztályában, Füzi Imre és Varga Gábor 6. osztályos tanulóink, akik a budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium 6 osztályos gimnáziumi osztályában folytathatják tanulmányaikat. Gratulálunk! Szvitek Jánosné igazgató Köszönjük! Örömmel értesítjük a község lakosságát, hogy óvodánk udvara új játékokkal bõvült. Az óvodabálból befolyt összegbõl mászókát, csúszdát és játékos billegõket vásároltunk. Az Iskola utcai óvodában nagy segítséget jelentett számunkra, hogy egyik apukánk, Baranyi Imre, elvállalta a szállítás lebonyolítását, aminek a költségét is õ rendezte. Köszönjük! Szeretnénk továbbá megköszönni azoknak a szülõknek a munkáját, akik a játékok felállításában segítettek, név szerint: Balázs Attila, Farkas István, Horváth József, Karai Károly, Korponai Péter, Dobi József, Pesti József. Az Úttörõk útjai óvodások is köszönetet mondanak Hajnal Lászlónak, aki Pilisvörösvárról szállította haza a játékokat. A mászóka felállításához szükségünk volt cementre, amit Pesti Györgyék ajánlottak fel, akik egyébként évek óta biztosítják a homokozóinkba a friss homokot, amit szintén térítés nélkül kapunk meg tõlük. Itt szeretnénk megköszönni minden kedves szülõnek, hogy ruhaadományával segítette a szerencsétlenül járt Tóth család további életét. Köszönjük. Az óvoda dolgozói 10

11 2007. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Felekezeti vallásoktatás Az újság elõzõ számában, a református iskola igazgatónõjének tollából származó írást, a benne lévõ valós vagy vélt állításokat nem kívánom sem cáfolni, sem megerõsíteni. Tény, hogy nincs a református iskolában katolikus hitoktatás. A megállapodással ellentétesen a katolikus tanulókat is református hittanra kötelezik így szerepel az órarendjükben is: hittan. A felmérés, vagyis hogy ki akarja a gyermekét vallásoktatásban részesíteni, nem az egyház, hanem az iskola kötelezettsége. Tudják ezt az állami iskolákban is: a szentmártonkátai, illetve nagykátai általános iskolák évrõl évre átadják a jelentkezõk névsorát. Iskolai hitoktatás vonatkozásában igen kevés az, aki közvetlenül az egyházánál jelzi a hitoktatási igényét. Álljon itt két iskola mûködési szabályzatából az idevonatkozó rész: Az iskolai munkaterv tartalmazza a választható nem tanórai foglalkozások listáját, ezek idõpontját, valamint a jelentkezési határidõket. Az iskola a szülõket, ill. a tanulókat írásban tájékoztatja a választható nem tanórai foglalkozásokról, és az igények, valamint az iskolai lehetõségek alapján szervezi meg azokat. Tanórán kívüli foglalkozások 37. (1) Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklõdése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülõi szervezetek, valamint a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az intézmény vezetõjénél. (2) A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény hirdeti meg, és a tanulók érdeklõdésüknek megfelelõen választhatnak. A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni, a tájékoztató füzetben, a szülõk aláírásával. A határidõket az éves Munkaterv rögzíti. (3) A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelezõ. Hiányzás esetén a tanóráról való hiányzás szabályait kell alkalmazni. (4) A tanórán kívüli foglalkozások helyét és idõtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt. (Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola, Tatabánya) A vallási, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje Az iskolába a római katolikus vallású jelentkezõkön kívül amennyiben betöltetlen hely van felvehetõek más vallású tanulók is. A más vallású tanulók részére is kötelezõ a felekezetének megfelelõ hitoktatáson való részvétel. A hitoktatás tartalmi és személyi kérdéseiben a hitoktatást végzõ felekezet az illetékes. A tanuló joga, hogy nemzetiségi, etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. (Érdi Mariánum R. K. Általános Iskola) Számtalan szabályzatot lehetne felsorakoztatni, döntsön a kedves olvasó. Tóth András kerületi esperes plébános A Római Katolikus Egyházközség vezetõségének FELHÍVÁSA A Római Katolikus Temetõben, az december 31. elõtt megváltott sírhelyek bérleti ideje december 31-én lejárt. (Több mint 100 sírhely!) A temetõszabályzat értelmében december 31-ig türelmi idõt kell biztosítani. A türelmi idõ lejárta után a meg nem váltott sírhelyek és síremlékek a temetõ fenntartójának tulajdonába mennek át, és újra értékesíti! A sírhelyek újraválthatók Molnár Istvánné, Erzsi néni lakásán (Temetõ u. 11. sz.). 11

12 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március HIRDETÉSEK ÁLLÁSHIRDETÉS! A HM ARMCOM Zrt. változó munkahelyre, bruttó 600 Ft órabérrel felvesz szerkezeti lakatosokat, hegesztõket. Munkábajárás térítésmentesen, az Zrt. gépjármûvével. Telefon: (30) Intézze kényelmesen, gyorsan, megbízhatóan! Rendeljen bevásárlást, házhozszállítással! Rendeléseit leadhatja: Tel.: (29) (üzenetrögzítõ) vagy (70) ÉRDEMES SZÁMOLNI A BUDAPESTI EGYESÍTETT BÉRLETTEL! UTAZZON KEVESEBBÉRT! NAPONTA PESTRE UTAZIK SZENTMÁRTONKÁTÁRÓL? Vegyen Budapesti Egyesített Bérletet (BEB) az egyik MÁV-jegypénztárban (pl. a Keleti pu.-on). Ezzel a BKV, valamint a MÁV és a Volánbusz elõvárosi jármûveit használhatja Budapest területén belül. Vásároljon hozzá ugyanott kiegészítõ vasúti havijegyet a Szentmártonkáta és Rákoskert közötti szakaszra. (Tovább már a BEB-bel utazhat.) Ezzel akár havi 3650 Ft-ot* is megtakaríthat! Ha csak esetenként utazik, a BEB birtokában már havonta négy menettérti út esetén bejön a BEB többletdíja, hiszen csak kiegészítõ vasúti menetjegyet kell váltania. Miért fizet ki 3650 Ft-ot fölöslegesen minden hónapban? * a munkáltató által nem támogatott dolgozói havijegy esetében, februári árakkal számolva BKSZ KÖZLEKEDJEN OKOSAN! További információk az (1) as és (1) es telefonszámokon, vagy a honlapon KOZMETIKA SZERETNE RÖVID IDÕ ALATT HOSSZAN TARTÓ BARNASÁGOT? AKKOR PRÓBÁLJA KI MOST A SZOLÁRIUMOT Szentmártonkátán, A DÓZSA GYÖRGY ÚT 29. SZÁM ALATT! BEJELENTKEZNI LEHET TELEFONON: (30) SZERETETTEL VÁROM RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEIMET! Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 650 példányban, 100 Ft-os áron Készült az OFFSET Nyomdaipari Kft. nyomdájában.

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben