2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésû rendezvénysorozat részeként április 5-én, csütörtökön, településünkön tartandó ünnepségre. Program: 9.30 Katonai hagyományõrzõ felvonulás (a lovas huszárok a Községháza elõtt várnak) Koszorúzás a Kossuth-emlékmûnél, a Tûzoltó utca végén Ünnepi megemlékezés a Községháza elõtt. Vendégünk Katona Tamás történész. Koszorúzás Battha Sámuel szobránál. Fodor Zoltán polgármester Tisztelt Lakosság! Tájékoztatni szeretném a település lakóit, hogy Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete március 1-jén megtartott ülésén elfogadta a település költségvetését, amelyet költségvetési rendeletben rögzített. A kiadási-bevételi fõösszeg Ft. Nem voltunk könnyû helyzetben hasonlóan a környékbeli településekhez a 2007-es költségvetés elkészítésével kapcsolatban. Sajnos nálunk is több tízmillió, pontosan 29 millió forint volt a hiány az elsõ tervezet elkészítésekor. A költségvetés tárgyalása során több lépcsõben, illetve fordulóban egyeztetve a bizottságokkal és intézményvezetõkkel, végül sikerült nullszaldós költségvetést produkálni. Persze mindennek meg van az ára. Szorosabbra kellett húzni azt a bizonyos nadrágszíjat. Az eredeti elképzeléstõl eltérõen, szinte mindenhonnan elvonásra került bizonyos összeg, ami természetesen érdekeket sért. Hiszen melyik intézmény vezetõje, dolgozója örül annak, hogy kevesebb pénzbõl kell gazdálkodnia. Józan ésszel be kellett látni mindenkinek, hogy nincs más lehetõségünk. Csak így lehetett megoldani az intézmények zavartalan mûködését, s egyben biztosítani a település fejlõdését, fejlesztését. (Folytatás a következõ oldalon!) Húsvéti fény Múlik a tél, tavaszt várunk, árnyékból napfényre állunk, úgy vágyunk a napsütésre, mint beteg az épülésre. Jézus, Te vagy lelkünk fénye. Te hoztál fényt, a bûn-éjre! Bûnünk árnya, ha eltakar, fényed elûzi azt hamar. Te magad vagy fény és élet. E fény nélkül nincsen élet! Bûn-éjszakának vége lett, Te hoztál fényt és életet! Valóra vált hit és remény, ragyog már a húsvéti fény! S e fény betölt minden helyet: Jézus úr sír, halál felett! Pecznyik Pál

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az elõzõ lapszámunk szerkesztése óta az alábbi jeles eseményeken vehettem részt: Február 17-én került megrendezésre az Arany János Általános Iskolában a Szülõk bálja. A finom és bõséges vacsorát követõen a L Amour együttes biztosította a talpalávalót a szórakozni vágyóknak. Március 10-én, szombaton délelõtt ünnepélyes keretek között átadták a nagykátai városi könyvtár új épületét, mely rendezvényen Kissné Pásztor Éva könyvtár- és teleház-vezetõvel képviselhettük településünket. A felújított színvonalas létesítmény nemcsak Nagykáta város, hanem az egész térség mûvelõdését is szolgálja. Szintén március 10-én az esti órákban tartotta a Maka Jani bácsi vezette nyugdíjasklub a már hagyománnyá váló névnapi vacsoráját. A nagyon ízletes, saját készítésû étkek mellett a jó és bensõséges hangulatot tovább fokozta az élõzenés táncmulatság. Március 15-én az Arany János Általános Iskola tanulói készítették az ünnepi mûsort. Dicséret illeti a színvonalas mûsor elkészítésében közremûködõ Szántai Ildikó, Nyúl Róbertné, Fütyû Péter tanárokat és a lelkiismeretesen, szorgalmasan felkészülõ diákokat. Továbbá, itt szeretném megragadni az alkalmat, és köszönetet mondani a helyi szeszfõzde részérõl Molnár Lászlónak, mivel a vállalkozás a fenti ünnepet követõ állófogadáson kívül támogatja településünk rendezvényeit rövidital felajánlásával. Megérkezett az a honvédségi konténer, amit térítésmentesen adott át a Honvédelmi Minisztérium. A konténer a szeméttelepen került elhelyezésre ez volt igénylésünk oka is, hogy a telepet felügyelõ õrök megfelelõ elhelyezését biztosítsa. Köszönöm a HM részérõl a bonyolítást végzõ Bánsági László ezredes úr közremûködését, illetve a szentmártonkátai székhelyû Brizolex Kft. részérõl Lukácsi Zoltán önzetlen segítségét, amit a több mint hattonnás berendezés hulladéklerakó telepen történõ elhelyezésénél nyújtott. Sajnálatos esemény történt február 24-én, szombaton a reggeli órákban. A Tölgyes utcában kigyulladt és leégett egy családi ház. Az épület lakhatatlanná vált, így a rendkívüli helyzetre tekintettel a családot egy önkormányzati szolgálati lakásban helyeztük el. Megvizsgálunk minden lehetõséget, amivel segíthetünk, illetve segítségére lenne a családnak, hogy a saját otthonát újra birtokba vegye. A tûzeset során sok használati tárgy, ruha stb. elégett, ezért kérek mindenkit, aki bármiben segíteni tud, keresse meg a családsegítõ szolgálatot informálódás céljából, hogy mire volna még szüksége a családnak. Tovább folytatjuk a helyi autóbusz-közlekedés fenntartásával kapcsolatos tárgyalásokat. Legutóbb a Budapesti Közlekedésszervezõ Kht. szakmai tanácsadójával, Garádi Istvánnal egyeztettünk a kérdésben. Ígéretet kaptunk, hogy minden tõle telhetõt megtesz a helyi közlekedés megmentéséért, azonban mindannyian tisztában vagyunk vele sajnos, hogy a Volánbusz Zrt. megváltozott üzletpolitikájának köszönhetõen miszerint igyekszik megszüntetni az üzemeltetés szempontjából veszteségesnek minõsülõ helyi járatokat nehéz kompromisszumos megoldást találni. Elképzelhetõ, hogy emiatt a közeljövõben vállalkozót kell megbíznunk a helyi járat mûködtetésével kapcsolatban. Beköszöntött a jó idõ, megkezdõdhetnek a tavaszi kerti munkálatok. Ennek kapcsán felhívom minden helyi lakos figyelmét, hogy az ingatlanuk elõtt lévõ területet, árkot, átereszt tisztítsák meg, tartsák rendben, hogy településünk tükrözze mind az átutazók, mind pedig a helyi lakosok számára az itt élõk igényességét. A következõ ünnepünkig már nem jelenik meg lapszámunk, ezért a település minden kedves lakójának ezúton kívánok kellemes húsvéti ünnepeket. Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a képviselõ-testület február 8-án tartott ülésérõl Az ülésen megjelent képviselõk: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, dr. Hashim Mohammed Sayed, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert. Napirendi pontok: 1.) A polgármesteri hivatal munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 2.) Az önkormányzat és intézményei évi költségvetése I. fordulójának tárgyalása A képviselõk elfogadták a polgármesteri hivatal munkájáról a beszámolót, amelyet a jegyzõnõ kérésére teljes egészében közlünk. Tisztelt Lakosság! A polgármesteri hivatal évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket. A népesség-nyilvántartás adatai alapján a december 31-i állapot szerint a község állandóra bejelentett lakossága 5032 fõ. Házasságot kötött 24 pár, haláleset anyakönyvezésére 32 fõ esetében került sor. A hivatal köztisztviselõi munkájuk során sokrétû feladatokat látnak el: egyrészt ellátják az önkormányzati testületi szervekhez (a képviselõ-testülethez és bizottságokhoz) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, másrészt az államigazgatási ügyeket elõkészítik döntésre, és gondoskodnak a döntések végrehajtásának megszervezésérõl. Fõ funkciók szerint a polgármesteri hivatal munkája önkormányzati (közszolgáltatási és önkormányzati hatósági) és államigazgatási (hatósági) feladatokra tagolható. Az önkormányzati ügyekben a képviselõ-testület jogosult dönteni. A képviselõ-testület hatósági jogkörét a bizottságra vagy a polgármesterre ruházhatja át. A képviselõ-testület döntése ellen jogszabálysértés okán a bírósághoz lehet keresetet benyújtani. Amennyiben a bizottság vagy a 2

3 2007. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK polgármester jogosult elsõfokon döntést hozni, döntése ellen másodfokon a képviselõ-testület jár el. Az államigazgatási hatósági ügyekben fõszabályként elsõfokon a jegyzõ jár el. Általában az elsõfokú döntés ellen a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz (2007. január 1-jétõl az elnevezése: Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal) lehet fellebbezéssel élni. A képviselõ-testület szeptember 30-ig 7 rendes, 5 rendkívüli ülést, az újonnan megválasztott képviselõ-testület december 31-ig 4 ülést, 1 közmeghallgatást tartott. A képviselõ-testület szeptember 30-ig 141 határozatot és 15 rendeletet hozott. Az újonnan megválasztott képviselõ-testület december 31-ig 57 határozatot, 10 rendeletet alkotott. A újonnan megválasztott képviselõ-testület 5 bizottságot hozott létre. A bizottságok a szociális és egészségügyi bizottság kivételével javaslattevõ, véleményezõ, ellenõrzõ feladatkört látnak el. Az októberi választásokon a lakosság nem választott kisebbségi önkormányzatot. A köztisztviselõk feladata a képviselõ-testület és bizottságai döntéseinek elõkészítése, az elõterjesztések elkészítése, az általuk hozott döntések végrehajtása, a döntésekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. A köztisztviselõk gondoskodnak a képviselõ-testületi, bizottsági jegyzõkönyvek elkészítésérõl, azok felterjesztésérõl a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal részére. A jegyzõ látja el a döntések (határozatok, rendeletek) nyilvántartását, rendeletek kihirdetését, egységes szerkezetbe foglalását. A hivatal ügyiratkezelése során, a évben fõszámon 2783 db ügyiratot iktatott. Pénzügyi feladatok: A pénzügyön dolgozó köztisztviselõk fontos feladata a község és intézményei költségvetésének tervezése, a költségvetés összeállítása, költségvetési beszámolók elkészítése. Az elfogadott költségvetés alapján feladatuk az önkormányzat és intézményeinek folyamatos és biztonságos mûködéséhez a pénzellátás biztosítása. Ellátják a fõkönyvi könyveléseket, utalásokat, havi támogatások visszaigénylését, nyilvántartását stb. Az önkormányzat által benyújtott pályázatokkal (felszíni vízelvezetés, Rudnay Gy., Arany J., József A. köz aszfaltozása) kapcsolatos feladatokat is a hivatali apparátus végzi, pl.: szerzõdések megkötése, pénzügyi elszámolások elvégzése stb. Az intézményeink nem önállóan gazdálkodóak, így pénzügyi feladataikat a hivatal köztisztviselõi látják el. A segélyek, támogatások, intézményi stb. kifizetések a pénztár feladatát képezik. Adóhatósági feladatok ellátása: Településünkön az adóhatósági, adóigazgatási tevékenység egyrészt a törvényi rendelkezéseken, másrészt pedig a helyi adókról szóló, évi C törvény alapján a képviselõ-testület által megalkotott, helyi rendeleteken alapulnak. Az adóhatósági feladatok körébe tartozik: I. Helyi adózással kapcsolatos feladatok: 1. Magánszemélyek kommunális adója 2. Iparûzési adó 3. Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó II. Gépjármûadózással kapcsolatos feladatok III. Adójellegû tartozásokkal kapcsolatos feladatok IV. Szemétszállítási díj nyilvántartásával kapcsolatos feladatok V. Egyéb feladatok I. Helyi adózással kapcsolatos feladatok: 1. Magánszemélyek kommunális adója: A magánszemélyek kommunális adója megállapításának szabályait a 17/2004. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. Adófizetésre kötelezett minden tulajdonos, valamint az a bérlõ, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó alanya az, akinek a tulajdonában január 1-jén az ingatlan szerepel. Mentes az adó alól a lakás vagy üdülés célját szolgáló épülethez tartozó garázs, a kiegészítõ helyiségként szolgáló építmény, valamint a tárgyévben 70. életévét betöltött és idõsebb magánszemély. A megállapított adó 50%-át kell megfizetni, ha a kommunális adó tárgyát képezõ külterületi ingatlan a közterületrõl sem elektromos árammal, sem vezetékes vízzel nem látható el. Az adó mértéke ingatlanonként a évben 4000 Ft-ban került megállapításra. A december 31-i állapot szerint az adófizetésre kötelezettek száma: 1563 fõ. Az összes ingatlan száma: A évi költségvetési elõirányzat Ft december 31-ig befolyt bevétel Ft. Jelentõs bevételcsökkenést okozott a 70. éven felüli ingatlantulajdonosok adófizetési kötelezettség alóli mentesítése, ami 294 ingatlant érint. A nyilvántartásban szereplõ adatok aktualizálását folyamatosan végezzük (adásvétel, elhalálozás, öröklés stb.). A hátralékok behajtása érdekében a év végén munkahelyi adatokat kértünk le az OEP-tõl, a tartozás munkabérbõl való letiltásához. 2. Iparûzési adó: A helyi iparûzési adót az önkormányzat a 24/2002. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletével vezette be, február 1-jei hatállyal. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adóalap 1%-a (a törvényi rendelkezés szerint maximum 2% lehet), ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén, a Htv. 37. (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenységvégzés után naptári naponként 1000 Ft, a 37. (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenységvégzés után naptári naponként 5000 Ft. A községben az adózók száma: 235 fõ. A évi költségvetési elõirányzat Ft. A december 31-ig befolyt bevétel Ft. A évben inkasszó kibocsátásával nem éltünk, azonban végrehajtási eljárás megindításáról szóló értesítésünk eredményeként közel 1 MFt tartozás folyt be, illetve kértek részletfizetést. Sajnos, az adóbevallások igen késve, többszöri felszólításra érkeznek meg. A bevallások ellenõrzése az APEH-tól lekért adatok alapján történik. 3. Termõföld bérbeadásából származó jövedelem: Ezt az adónemet az SZJA-ról szóló, valamint az adózás rendjérõl szóló törvény alapján írtuk elõ mint forrásadót, ami a bérleti díj 25%-a. Az SZJA-törvény módosítása során megváltozott az önkormányzati adóhatóság általi adóztatás rendszere. Az adókötelezettség vonatkozásában a módosítás következtében új mentességi szabály került beiktatásra, melynek értelmében a legalább 5 éves idõtartamra haszonbérbe adott termõföld bérleti díja január 1-jétõl adómentes bevételnek minõsül. Abban az esetben, ha a mentesség alapjául szolgáló haszonbérleti szerzõdés a feltételeként szabott 5 év elteltét (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK megelõzõen megszûnik kivéve a feleken kívül álló okot, vagy a szerzõdés azonnali hatályú felmondását, az adózó köteles a korábban meg nem fizetett adót, késedelmi pótlékkal növelt összegben megfizetni. A községben az adózók száma: 5 fõ. A évi költségvetési elõirányzat Ft. A december 31-ig befolyt bevétel Ft. II. Gépjármûadózással kapcsolatos feladatok: A gépjármûadóról szóló, évi LXXXII. törvényt az Országgyûlés több alkalommal módosította január 1-jétõl alapvetõ változások következtek be a gépjármûvek utáni adózásban. A községben az adótárgyak száma 1684 db. A évi költségvetési elõirányzat Ft. A december 31-ig befolyt bevétel Ft. Késedelmi pótlékból Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A gépjármûadó vonatkozásában is elmondható, hogy a nyilvántartás rendezése folyamatban van, amit megnehezít az adózók hozzáállása. Sajnos, sokan nem reagálnak az idézésünkre, mondván: õ már azt rendezte. Amíg nem hozzák be az adásvételi szerzõdést, vagy ennek hiányában nem nyilatkoznak büntetõjogi felelõsségük tudatában, hogy a gépjármû nincs a tulajdonukban több mint 5 éve került eladásra, nem tudjuk törölni az elõírást. A évben 63 db gépjármû forgalomból történõ kivonatását kezdeményeztük az okmányirodánál, ennek eredményeként 1,5 MFt hátralék folyt be, és 42 db gépjármû került forgalomból kivonásra. A végrehajtási eljárás megindításáról szóló értesítésünknek köszönhetõen Ft tartozás folyt be. III. Adójellegû tartozással kapcsolatos feladatok: Más adóhatóságoktól, szervektõl átjelentett tartozások (pl.: gyermektartásdíj, más önkormányzatnál fennálló adóhátralékok) behajtása adók módjára. Rendõrségtõl átjelentett, be nem fizetett helyszíni bírság, szabálysértés behajtása is a hivatal, ezen belül az adóügyes köztisztviselõk feladata. Ilyen ügyekben 181 esetben kellett eljárnunk. A fenti tartozásokból december 31-ig Ft került behajtásra. IV. Szemétszállítási díj nyilvántartásával kapcsolatos feladatok: A évre a lakosság által fizetendõ szemétszállítási díj: 1500 Ft/fõ/év, ha a közös háztartásban élõ személyek száma öt fõ és felette van, 7500 Ft/év került megállapításra. A kiskereskedelmi egységek, vendéglátó egységek, gyógyszertár szemétszállítási díja, ha az elszállítandó szemét mennyisége éves szinten nem haladja meg az 5 m 3 -t, 9000 Ft/év, amennyiben éves szinten az elszállítandó szemét mennyisége 5 9 m 3 között van, Ft/év, 10 m 3 felett Ft/év, kivéve azok a szolgáltató és termelõ egységek, akiknek a telephelye és lakhelye egybeesik, és bejelentett alkalmazottal nem rendelkeznek. A szemétszállítási díjat Pesti György vállalkozó szedte be. A évi költségvetési elõirányzat Ft. A december 31-ig befolyt bevétel Ft. A felszólítások eredményeként Ft hátralék került befizetésre január 1-jétõl a szemétszállítási díjat az önkormányzat szedi be. V. Egyéb feladatok: Vagyoni helyzetrõl igazolások kiadása (APEH, rendõrség, bíróság felé), adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiállítása (hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz). Fentiekbõl december 31-ig 224 db került kiállításra. Szabálysértések: A évben 39 szabálysértési feljelentés ügyében jártunk el. A legtöbb esetben tulajdon elleni szabálysértés (lopás) elkövetése miatt kellett eljárni. A szabálysértési hatóság, megkeresésre fegyverviselési engedélyek kiadásához ad ki igazolást, hogy az érintettel szemben 2 éven belül folyt-e szabálysértési eljárás. Birtokvédelmi eljárásban 3 esetben hozott döntést a hivatal. Építéshatósági feladatok: A kiemelt I. fokú építéshatósági feladatokat Tóalmás községgel hatósági igazgatási társulás keretében látjuk el. Az építésügyi és építés felügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló, 343/2006. (XII. 23.) kormányrendelet alapján július 1-jétõl az elsõfokú építéshatósági feladatok átkerülnek a nagykátai polgármesteri hivatalhoz. A évben kiadott építési engedély száma: 46 db. Kiadott használatbavételi engedélyek száma: 29 db. Bontási engedélyek száma: 4 db. Telekalakítási engedély száma: 13 db. Szabálytalan építkezés miatt kettõ esetben került sor bírság kiszabására. Az engedélyek kiadása elõtt minden esetben helyszíni szemlét, ellenõrzést végeznek a köztisztviselõk. A kiadott engedélyekkel szemben egy esetben nyújtottak be fellebbezést a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz, a szerv II. fokú döntést még nem hozott. A szomszédok közötti viták, panaszbejelentések kivizsgálása 19 esetben került sor. Az önkormányzat mezõgazdasági feladatai közé tartozik a fakivágás iránti kérelmek elbírálása, erre 1 esetben került sor. Gyommentesítésre 17 ingatlantulajdonost szólítottunk fel. Állat-egészségügyi feladatok során a hivatal feladata az eboltás, nyilvántartás vezetése, méhek tartása, fertõzõ állatbetegségekkel kapcsolatosan helyi zárlat elrendelése stb. Mûködési engedélyek, telepengedélyek: A hivatal adja ki az üzletek mûködési engedélyét, módosítja, szünteti meg, illetve tartja nyilván. A tavalyi évben a községben 7 db új mûködési engedély kiadására került sor, 2 db került megszüntetésre. Az önkormányzat által végzett hatósági ellenõrzést 6 üzletben végeztük el. A 80/1999. sz. (VI. 11.) kormányrendelet alapján valamennyi telepengedély hatálya alá tartozó vállalkozónak telepengedéllyel kell rendelkeznie. Új kérelemként a községben 3 vállalkozó részére lett kiadva telepengedély. A hivatalban kerül kifüggesztésre a külterületi tanya, termõföld eladása, bérlete esetén a vételi, bérleti ajánlat, a évben 83 kérelem került kifüggesztésre. Egyéb hirdetmények (pl. ingatlanárverési) 19 db került kifüggesztésre. A kifüggesztett hirdetményeket kifüggesztési záradékkal kell ellátni. Az önkormányzat ez évben is csatlakozott a Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíj pályázathoz. A továbbtanuló fiatalok közül 10 fõ nyújtott be pályázatot. Valamennyi pályázó támogatásban részesült, éves szinten összesen Ft összegben. Gyermekvédelmi, gyámügyi feladatok: A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított, évi XXXI. törvény, ennek végrehajtására kiadott kormányrendeletek, illetve a gyermekek védelmének helyi rendszerérõl szóló önkormányzati rendelet szabályozza a gyámügyi feladatokat, a kiskorúak védelmét, támogatását. Megkülönböztetünk szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokat és természetbeni ellátásokat, illetve eseti támogatásokat. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás december 31-vel megszûnt, ennek helyébe lépett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben azon családok gyermekei részesülnek, ahol a családban az 1 fõre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 120%-át nem haladja meg, egyedülálló vagy tartósan beteg gyermekek esetében a 130%-ot. 4

5 2007. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény amennyiben a család anyagi körülményeiben változás nem történik egy évig érvényes, és újból igényelhetõ. Fenti kedvezményben részesülõ gyermekek jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra, óvodás gyermekek és I IV. osztályos iskolai tanulók esetében 100%-os étkezési térítésidíj-kedvezményre, valamint az V VIII. osztályos iskolai tanulók esetében 50%-os térítésidíj-kedvezményre jogosultak. Községünkben jelenleg 155 család részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, és ez 372 fõ kiskorút érint. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a évben 110 fõ kiskorú részesült ban a szociális és egészségügyi bizottság a helyi oktatási intézményekbe járó valamennyi óvodás- és iskoláskorú részére biztosított kirándulásra pénzösszeget. Az elmúlt évben a helyi oktatási intézményben tanuló minden gyermek részesült tankönyvtámogatásban. Azoknak a gyermekeknek, akik nem ingyenesen kaptak tankönyvet, az önkormányzat saját költségvetésébõl biztosított támogatást. Az I. osztályosok ingyen kapták a tankönyvet, a II VIII. osztályba járók meghatározott összeget kaptak, mely öszszeg a tankönyv árából automatikusan levonásra került. A jegyzõi gyámügyi feladatok során a községben élõ gyermekek közül védelembe lett véve 6 fõ, 1 fõt fogadtak családba, családi jogállás apai elismerõ nyilatkozattal 11 esetben lett rendezve. Más szervek megkeresésére (pl. bíróság) 19 esetben került sor környezettanulmány elkészítésére. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásában 177 fõ részesült. A támogatás 100%-át az állami költségvetés fedezi. Szociálpolitikai feladatok: A polgármesteri hivatal szociális igazgatási tevékenységét az évi III. törvény határozza meg, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról rendelkezik. E törvény alapján került megalkotásra a 10/2004. (IX. 16.) sz. önkormányzati rendelet, mely a törvényben a helyi önkormányzat hatáskörébe utalt szabályozási lehetõségeket tartalmazza. Szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások: Idõskorúak járadéka: Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ idõskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat idõskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek: havi jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított 1 fõre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át. A községben 4 fõ részesül idõskorúak járadékában. A járadékot a képviselõ-testület állapította meg január 1-jétõl jegyzõi hatáskörbe került az idõskorúak járadékának megállapítása. Rendszeres szociális segély: Az önkormányzat polgármestere rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki 18. életévét betöltötte és aktívkorú, továbbá munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában részesül, illetõleg fogyatékossági támogatásban részesül aktívkorú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított. Az aktívkorú nem foglalkoztatott rendszeres segélyének kiszámítása és folyósítása július 1-jétõl megváltozott. A segély összege családi jövedelemszámítási alapon kerül megállapításra. A törvényben meghatározott családi jövedelemhatár kiszámítása után a család összes jövedelme egészíthetõ ki a családi jövedelemhatár összegére. A fentiek miatt az összes segélyen lévõ személynek felül kellett vizsgálni a folyósítási feltételeit december 31-én 35 fõ részesült segélyben. Egészségkárosodottként (67%-os rokkant, de nem jogosult rokkantsági nyugdíjra) rendszeres szociális segélyben részesül 3 fõ. A rendszeres szociális segély megállapítása polgármesteri hatáskörbe tartozott december 31-ig, január 1-jétõl átkerült jegyzõi hatáskörbe. Lakásfenntartási támogatás: Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthat annak a családnak vagy személynek, aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minõséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik, és lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkezik. Az önkormányzat helyi rendelete alapján a méltányossági lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatásként is nyújtható (pl. tûzifa formájában). Méltányossági támogatásban 17 fõ részesült, összesen Ft összegben. Természetbeni támogatásban 38 fõ részesült, összesen Ft összegben. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Ez évben átlagban 138 fõ részesült támogatásban, átlagosan 6700 Ft/fõ összegben. A támogatást a szociális és egészségügyi bizottság állapítja meg. Ápolási díj: Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó (Ptk b) pont), ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott feltételek esetén ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi szeptember 1-jétõl a szociális törvény a fokozott ápolást igénylõ, súlyos fogyatékosok ápolása után magasabb összegû ápolási díj megállapítását biztosította. A Pest Megyei Módszertani Központ szakhatósági véleménye beszerzése után kerülhetett sor 9 fõ részére az emelt összegû ápolási díj megállapítására. Ez havonta Ft/fõ ellátást jelent, 1 fõ esetében kiegészítõ támogatásként került megállapításra, 9287 Ft összegben. Súlyos fogyatékos ápolása után 9 fõ részesül ápolási díjban, Ft/fõ nettó összegben. Tartósan beteg ápolása után a helyi rendeletnek megfelelõen 15 fõ részesül Ft/fõ összegben. Az ápolási díj megállapítása december 31-ig a szociális és egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozott január 1-jétõl a súlyosan fogyatékosok, valamint a tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása után az ápolási díjat a jegyzõ állapítja meg. A 18 év feletti tartósan beteg ápolása utáni ápolási díj a helyi rendelet alapján a szociális és egészségügyi bizottság hatáskörében maradt. Átmeneti segély: Átmeneti segély megállapítható a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére. Elsõsorban gyógyszertámogatásként, alkalmanként jelentkezõ többletkiadások, betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulóknak. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minõsülõ, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Átmeneti segélyben a szociális és egészségügyi bizottságtól 144 fõ részesült támogatásban, átlagosan 4600 Ft összegben. (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Temetési segély: Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A évben 37 fõ részesült temetési segélyben, Ft/fõ összegben. Három fõ esetében magasabb összegû temetési segély került megállapításra, a kérelmezõk nehéz szociális körülményei miatt. A temetési segély polgármesteri hatáskörben állapítható meg. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés: A haláleset helye szerinti önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történõ eltemettetésérõl, ha nincs, nem lelhetõ fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrõl nem gondoskodik. Képviselõ-testületi hatáskörbe tartozik a köztemetés elrendelése. A évben 2 köztemetés volt. A kifizetett összeg Ft. Közgyógyellátás: Közgyógyellátási igazolvány a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megõrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére állapítható meg. Az igazolvány alanyi, normatív és méltányossági jogcímen állítható ki. Az alanyi jogcím a TB- és nyugdíjellátásokkal összefüggõ ellátási formához kapcsolódik. A normatív jogcímen a szociális törvényben meghatározott módon, a jegyzõ jogkörében történik. Méltányosságból a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott kereteken belül állítható ki július 1-jétõl megváltozott a közgyógyellátási igazolványok kiadása és hosszabbítási rendje. A gyógyszerköltséget nem a gyógyszertár állapítja meg, hanem szakhatósági véleményt kell kérni a Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól, és ezt követõen megállapítani a jogosultságot, és visszaküldeni igazolvány kiállítására. Az új igazolvány bankkártya alapú, melyen a szakhatósági véleményben szereplõ gyógyszerköltségre maximum havi Ft összeget helyez el a TB. A gyógyászati segédeszközökre jelenleg nincs öszszegkorlát megszabva. A gyógyszerkeretek megállapítása, valamint az igazolványok kiadása folyamatosan felülvizsgálatra kerül. Sajnos az elõírások miatt hosszabb várakozási idõt vesz igénybe a szakhatósági vélemények megérkezése a hivatalunkhoz, mely sok esetben a 3 hónapot is meghaladja. Alanyi jogcímen 61 fõ, normatív jogcímen 52 fõ, méltányosságból 105 fõ részére van folyamatban az új típusú közgyógyellátási igazolvány kiadása. A méltányos közgyógyellátási igazolványok térítési díjánál is változás történt, mert nem egységesen kell fizetni, hanem a gyógyszerköltség A évi költségvetés I. fordulóján a képviselõk javasolták, hogy a polgármester készítse el a Szabó-féle telkek árkalkulációját. Ezután intézményenként döntöttek a személyi és a dologi kiadásokról. Az Arany János Általános Iskolánál Fodor Zoltán polgármester arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy független közoktatási szakértõ véleményét fogja kérni a tantárgyfelosztással kapcsolatban. Kissné Pásztor Éva javasolta, hogy ameddig a bizottságok ezt nem tárgyalták, ne foglalkozzanak az iskola személyi részével. Baloghné Kovács Magdolna pedig a fejlesztési kiadások tárgyalásának elhalasztását kérte, mert az adatok még nagyon képlékenyek. A harmadik napirendi pontot elhalasztotta a testület. Engedélyezték a Sportkör fakivágását úgy, hogy a kivágott fa helyére újat kell ültetni, ezt majd a településfejlesztési és függvényében. Így átlagban számolva kb. egy igazolvány után Ft-ot kell utalnia az önkormányzatnak egy évre, az eddigi Ft helyett. Szociális otthoni elhelyezés: Ez évben 11 fõ kérte idõskorúak szociális otthonába történõ beutalását. Az elõzõ években beutaltak közül 11 fõ van várakozó listán. Rehabilitációs ügyek: A rehabilitációs bizottság elnöke dr. Hashim Mohammed Sayed. A bizottság állít ki igazolást azok számára, akik munkaképességcsökkenése 50%-os. Az igazolás kiállítása után igényelhetik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól a rendszeres szociális járadékot, melynek összege Ft. A járadékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. A évben 13 fõ részére lett igazolás kiállítva. Gázártámogatás: augusztus 1-jétõl lehetett igényelni a gázártámogatást, melyet három és több gyermeket nevelõ nagycsaládoknak, a fogyatékossági támogatásban részesülõknek, valamint beteg gyermek után emelt összegû családi pótlékban részesülõknek lehetett megállapítani. A községben összesen: 81 fõ nyújtott be kérelmet. 8 fõnek a kérelmét az egy fõre jutó magasabb jövedelem miatt el kellett utasítani. Az év végén, december hónapban a 65 éven felüliek részére megállapított étkezési utalványok kerültek kiküldésre, összesen 684 fõ részére. A évben kiemelt feladatot jelentett az országgyûlési és önkormányzati választások lebonyolítása. A polgármesteri hivatal dísztermében ebéddel vendégeltük meg az önkormányzat és intézményei nyugdíjasait. Az iskola tornatermében az idõsek világnapja alkalmából mûsorral vártuk a vendégeket, sokan megtisztelték a rendezvényt. A hivatal köztisztviselõi a mindennapi munkavégzés mellett ellátják az ún. egyéb rendkívüli feladatokat is, pl. eboltás, tüdõszûrés megszervezése, községi ünnepek, programok lebonyolítása. A hivatalban jelenleg tíz fõállású, egy fõ rész munkaidõs és a jegyzõ köztisztviselõ dolgozik. A két fõ karbantartó és takarítónõ munkajogviszonyban állnak. Októberben 40 éves, közigazgatásban eltöltött munkaviszony után nyugdíjba ment Békési Mihályné, Ilonka. Az Õ munkakörét Kakuk Katalin látja el. Kakuk Katalin munkakörét január 1-jétõl Bárczi Evelin végzi február 1-jétõl a képviselõ-testület pályázatírói feladatok ellátására (a késõbbiekben kapcsolt feladatként az önkormányzat és intézményei gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátására, összehangolására) köztisztviselõi álláshelyet biztosított. A munkakört Szabó Krisztián fogja ellátni. Szentmártonkáta, január 31. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ környezetvédelmi bizottság határozza meg. Az Egyebek -nél megtárgyalták a Márton utcai lakosok gázbekötés támogatása iránti kérelmét. Az önkormányzat a Fõvárosi Gázmûvektõl új árajánlatot kér. Tóth Ferenc, a Tápiómenti2hetes újság szerkesztõje anyagi támogatást kért az önkormányzattól, ezt a képviselõk többsége nem támogatta. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõnõ az eboltás idõpontjáról adott tájékoztatást, majd a Hordó csárdával kapcsolatos ellenõrzéseket ismertette. Több képviselõ kérte, hogy a jegyzõ készítsen rendelettervezetet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozására, és azt a márciusi ülésen terjessze elõ. Végül Fodor Zoltán polgármester felolvasta azt a levelet, amelyet a Székely József Református Általános Iskola igazgatója küldött a katolikus hittan ügyében. 6

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról T Á J É K O Z T A T Ó a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai szerteágazóak és összetettek. Ezért

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésének 4. számú Beszámoló a Hatósági Iroda 2006-2007. évi tevékenységéről tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Biharkeresztes

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész

NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész 1 NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Nyíribrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben