2007. M Á R C I U S. XV. évfolyam 3. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. M Á R C I U S. XV. évfolyam 3. szám"

Átírás

1 XV. évfolyam 3. szám M Á R C I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 31-én ülésezett. Az ülésen megjelent Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő úr, Mórahalom város polgármestere, aki napirend előtt tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a évi költségvetéshez kapcsolódóan milyen, Ruzsa községet érintő kistérségi döntések születtek. Tájékoztatást adott arról, hogy az oktatás, valamint a szociális ellátások területén, milyen új ellátásokkal fog bővülni a kistérségi szolgáltatások köre. A fejlesztési tervekhez kötődően szólt arról, hogy az európai uniós források kezelése vonatkozásában folyamatos és interaktív kapcsolattartás alakult ki a Polgármesteri Hivatallal, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel, amelynek kapcsán köszönetét fejezte ki minden olyan munkatársnak, akik a különböző pályázati dokumentációk kidolgozását hatékony munkájukkal segítették. A rövid tájékoztató után lehetőség nyílt arra, hogy a testületi ülésen jelen lévő képviselők és intézményvezetők a települést érintő fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságáról kérdezzenek. A konzultációt követően képviselő-testület megkezdte napirendjeinek tárgyalását. Az első fő napirend keretében a Csongrád-megyei Településtisztasági Kft. kereskedelmi-, és marketing igazgatója, adott tájékoztatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről. A képviselők jelezték a szolgáltató felé a hulladékszállítás kapcsán jelentkező gondokat, problémákat, illetve ezek kiküszöbölésével kapcsolatos javaslataikat. Megállapították, hogy a lakosság tájékoztatására nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közeljövőben. A tájékoztatót követően a képviselők megalkották a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet, a díjtételek emelése tekintetében. A szolgáltató 8,1%-os díjemelésre tett javaslatot, melynek értelmében a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalom mentes elhelyezése díjtételei a következők: 80 l-es edényzet 173,- Ft/db/ürítés, l-es edényzet 205,- Ft/db/ürítés, 240 l-es edényzet 248,- Ft/db/ürítés, 1100 l-es edényzet 2.054,- Ft/db/ürítés, zsák 324,- Ft/db, szelektív gyűjtőszigetek 1.297,- Ft/db/ürítés, 4,2m 3 -es konténer 7.020,- Ft/db/ürítés. A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A második napirend keretében a képviselők módosították a szociális ellátásokról szóló rendeletet. A módosítás bevezette az egyszerűsített együttműködés intézményét a rendszeres szociális segély tekintetében, ezért azokban a családokban, ahol a segélyre a házastársak/élettársak mindegyike külön-külön is jogosult lenne, szükséges, hogy a segélyezett mellett a másik potenciális fél is lehetőséget kapjon az együttműködésre. Az egyszerűsített együttműködés a munkaügyi központban történő nyilvántartásba vételre, valamint a felajánlott és megfelelő munkalehetőség elfogadására terjed ki. Módosította a temetési segélyhez kötődően a képviselő-testület a temetési költségek helyben szokásos mértékét, ennek megfelelően a legolcsóbb testtemetés költsége 2007-ben ,- Ft, a hamvasztásos temetés költsége pedig ,- Ft. A temetési segély mértékénél figyelembe vett jövedelemhatárok módosítására is sor került, ennek megfelelően a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségek arányában a segély mértéke a következő: ,- Ft-ig %-ig, ,- Ft-tól ,- Ft-ig 20%, ,- Ft-tól ,- Ft-ig 15%, Ft felett 10%. A következő napirend keretében a képviselő-testület kiválasztotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására a szolgáltatót. A kiírt pályázati felhívásra egyedül a Szegedi Kéményseprőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nyújtott be pályázatot. Mivel pályázata megfelelt a pályázati kiírásnak és a jogszabályi előírásoknak a Kéményseprőipari Kft-t bízta meg a szolgáltatás ellátásával a képviselő-testület. A szolgáltatónak Szegeden kívül, Bordányban és Kisteleken működik ügyfélszolgálati kirendeltsége, amely telefonon is elérhető, és személyesen is felkereshető. A szolgáltató kiválasztását követően a képviselő-testület megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletet. A rendelet értelmében a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő, vagy már használatban lévő tüzelő berendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény ideértve a tartalék kéményt is -, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására. A közszolgáltatást Ruzsa község közigazgatási területén kizárólagos joggal az önkormányzat által nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő, Szegedi Kéményseprőipari Kft. végzi. A szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét, valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni. A szolgáltatónak külön megrendelés nélkül kell elvégeznie a műszaki felülvizsgálat, az ellenőrzés és tisztítás keretében, a külön jogszabályban és annak mellékletében részletezett munkálatokat. A szolgáltató a közszolgáltatás végzésének várható időpontjáról legalább fél évvel, míg a munkavégzés tényleges időpontjáról legalább nyolc nappal megelőzően köteles a tulajdonost írásban értesíteni. Ha a szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során szabálytalanságot észlel, 15 napon belül írásban köteles felhívni a tulajdonos figyelmét, annak megszűntetésére. Közvetlen élet-, vagy tűzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény, illetve a tüzelőberendezés használatának azonnali megszűntetésére a tulajdonost írásban felhívni. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2007 évi díjai ÁFA nélkül: alapdíj családi házra, közületek telephelyeire Ft/év, 450,- Ft/év. Társasház lakásaira 225 Ft/év. Munkadíj: a kéményeken közvetlenül végzett munka díja, ami függ a kémény típusáról és tüzelőanyag fajtájától. 1 Folytatás a következő oldalon.

2 2 A) Külön megrendelés nélkül elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások (kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása). 1. szilárd-, és olajtüzelésű tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer, kéményenként) 405 Ft/alkalom. 2. szilárd-, és olajtüzelő berendezések gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása, évenként kétszer, szintenként 270,- Ft/alkalmon. 3. Szilárd és olajtüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása évente kétszer, méterenként 201,- Ft/alkalom. 4. Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása évente egyszer, kéményenként 608,- Ft/alkalom. 5. Gázüzemű berendezések gyűjtő kéményeinek ellenőrzése szükség szerinti tisztítása évente egyszer) szintenként 405,- Ft/alkalom. 6. Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása évente egyszer méterként 201,- Ft/alkalom. 7. Tartalék kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása típustól függetlenül évente egyszer) kéményenként 207,- Ft. B) Műszaki felülvizsgálat (füst nyomáspróba) négy évente egyszer. Nincs külön ár a kéményseprés díja, magában foglalja ezt a szolgáltatást. C) Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményvizsgálatok, szakvéleményezések. Kiszállási díj esetenként 1.573,- Ft/kémény. 1. Új égéstermék elvezetők, kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése 3.892,- Ft/kémény. 2. Meglévő kémények használatba vételéhez és a rendelet szerint felsorolt egyéb okból szükséges kéményvizsgálatok, szakvélemény készítése 4.488,- Ft. A rendelet teljes szövege megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában és a községi könyvtárban, valamint az önkormányzat honlapján. A következő napirend keretében a képviselők megvitatták a évi belső ellenőrzési jelentést. A képviselők tájékoztatást kaptak arról, hogy év során az önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzések milyen megállapításokat rögzítettek, illetve tájékozódhattak az ellenőrök által tett javaslatok hasznosításáról. Ezt követően a képviselők megalkotta az Önkormányzat évi ellenőrzési tervét. Az ellenőrzési terv alapján a Mórahalmi Kistérségi Társulás ellenőre végzi el a tervezett ellenőrzéseket a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeiben. Az egyéb előterjesztések keretében először a képviselőtestület módosította az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait, valamennyi bérlő vonatkozásában. A bérlőkkel történt előzetes egyeztetés alapján 10%-os mértékű bérleti díj emelésre került sor. A következő előterjesztés keretében a képviselők megvitatták a mezei őrszolgálat működtetésének feltételeiről szóló tájékoztatót. Megállapították, hogy a döntés meghozatalához szükséges a lakosság véleményének megismerése, ezért úgy határoztak, hogy a lakossági vélemények ismeretében a költségvetés megalkotását követően visszatérnek ennek a napirendnek a megtárgyalására. Ezt követően a képviselők módosították az intézmények alapító okiratait, majd megalkották a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár évre vonatkozó továbbképzési tervét. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület megválasztotta a lemondás illetve elhalálozás miatt megüresedett kuratóriumi tisztségekre a Ruzsa Községért Közalapítványban, elnöknek Rutai Kollár Évát, a kuratórium tagjának Jakus Lászlónét és Fodorné Dudás Editet. A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület jóváhagyta a helyi önszerveződő közösségek évi támogatásáról szóló elszámolást, valamint a évi pénzügyi támogatást. A döntés értelmében a következő támogatási összegek illetik meg a civil szervezeteket évben. Községi Sportegyesület működési költségekre ,- Ft, Polgárőr Egyesület ,- Ft, Önkéntes Tűzoltó Egyesület ,- Ft, Egyházközség ,- Ft, Körzeti Szabadidős Sportegyesület - Lövész-klub és Rádiós-klub ,- Ft, Körzeti Szabadidős Sportegyesület - Honvéd Tartalékosok Klubja ,- Ft, Intelligens Faluért Egyesület - Teleház működése ,- Ft, Intelligens Faluért Egyesület - Ruzsai Hírek kiadása ,- Ft, Ruzsai Baráti Kör ,- Ft, Napsugár Horgász Egyesület ,- Ft. Ez összesen ,- Ft. A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület megvitatta Haskó Zsolt, gyógyszerész vételi ajánlatát a Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. szám alatti Gyógyszertár, valamint az ehhez tartozó lakás és garázs tekintetében. A vételár ajánlat Ft-ra vonatkozott, ezzel szemben a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek azt javasolta, hogy nettó ,- Ft-ban állapítsa meg az ingatlan vételárát, mivel a vételár egy részét 20%-os ÁFA terheli. Haskó Zsolt ezt a javaslatot elfogadta. Ennek megfelelően a képviselő-testület egyetértett az ingatlan értékesítésével, majd a vételárat nettó ,- Ft-ban határozta meg, amely ÁFA-val együtt ,- Ft. Az ingatlan értékesítésére a szükséges megosztási vázrajzok elkészítését követően kerül sor. A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Mórahalom Önkormányzata gesztorságával működő jelzőrendszeres házi szociális segítségnyújtás ellátáshoz, ezen kívül az Ásotthalom gesztorságával működő támogató szolgálat és közösségi pszichiátriai ellátás feladatainak társulás keretében történő ellátásához. Az említett új szolgáltatások a szükséges új engedélyek beszerzését követően, várhatóan március 1-től lesznek elérhetők. A nyílt ülés zárásaként a képviselők a később elkészítendő gazdasági programhoz mondták el javaslataikat, illetve számbavételre kerültek a lakossági javaslatok is. A gazdasági program kidolgozására, illetve megalkotására várhatóan a márciusi ülésen kerül sor. Ezt követően a képviselők zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg, majd szociális ügyben megnyújtott fellebbezést bíráltak el. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve - a zárt ülésen készített kivételével - a Polgármesteri Hivatalban és a Községi Könyvtárban megtekinthető. A Képviselő-testület legközelebb március 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácstermében ülésezik perckor. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Sánta Gizella polgármester

3 3 2) Beszámoló a Bölcsőde tevékenységéről Előadó: Bóka Zoltánné intézményvezető 3) A közoktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálata Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) Az önkormányzat gazdasági programjának megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 5) Egyéb előterjesztések A Képviselő-testület ülése nyilvános. Lábecz László jegyző 65 ÉV EGYÜTT! Két fa, együtt, testvéri lombban, Egyek vagyunk sok fájdalomban, Örömökben és kényszerekben, Másképp tán élni is lehetetlen: Magunknak hát már megmaradjunk, Gyökereinktől ne szaladjunk, Tavaszban, őszben gyarapodjunk, Legyünk hívők, bátrak, kitartók: Az örök reményhez hasonlók. Tisztelt Ruzsai Lakosok! /Szabó Lőrinc: Szövetség/ Nagy örömömre szolgál, hogy egy igen ritka, de nagyon szép családi eseményről számolhatok be Önöknek. Sziládi Albert és Sziládi Albertné Diószegi Lídia Terézia Ruzsa, Tanya 261. szám alatti lakosok február 11-én ünnepelték 65 éves házassági évfordulójukat a Polgármesteri Hivatalban február 12-én kötöttek házasságot Hódmezővásárhelyen, a történelem viharainak megpróbáltatásait egymás mellett küzdötték végig. 65 év. Sokan nem is élik meg ezt a kort, az pedig csak nagyon keveseknek adatik meg, hogy ennyi időt töltsenek el házastársukkal szeretetben, békességben. Ez a szép évforduló számunkra is jó alkalmat teremthet arra, hogy rohanó világunkban megálljunk egy pillanatra és elgondolkodjunk azon, mit jelent napjainkban az egymás melletti kitartás, hűség és szeretet. Ezúton is szeretnék magam és Ruzsa Község Polgármesteri Hivatala nevében még egyszer gratulálni Sziládi Albertnek és Sziládi Albertnének 65 éves házassági évfordulója alkalmából, kívánva nekik további jó egészégben, békességben, egyetértésben töltött szép éveket! Budai Anna anyakönyvvezető TÁJÉKOZTATÓ A FEBRUÁR 15-TŐL BEVEZETÉSRE KERÜLT VIZITDÍJJAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvény és a 4/2007.(I.22.) Korm. rendelet alapján a háziorvosi és járóbeteg-szakellátásra vonatkozó vizitdíjakról és megfizetésének módjáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt biztosítottakat: A vizitdíj bevezetéséről rendelkező jogszabály a háziorvosi illetve fogászati ellátás igénybevétele esetén is előírja vizitdíj fizetés kötelezettséget, melynek beszedése a háziorvos illetve fogorvos feladata. Ruzsa Község Önkormányzata járóbeteg-szakellátás keretében biztosított szakorvosi ellátások és az azokra vonatkozó vizitdíjak az alábbiak: Ruzsa, Pipacs tér 1 sz. alatt (Napsugár Otthonban) szemész, fül-orr- gége, bőrgyógyász, pszichiátria, Ruzsa, Felszabadulás u. 2 sz. alatti rendelőben reumatológia, nőgyógyász, Ruzsa, Tömörkény tér 8-9 sz. alatti rendelőben laboratórium. A jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmanként 300,-Ft vizitdíj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: - járóbeteg-szakellátás - járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott orvosi rehabilitációs ellátás Emelt összegű 600,-Ft vizitdíjat kell alkalmanként fizetni: - amennyiben az ellátást a biztosított nem annál a járóbetegszakellátónál veszi igénybe, mint ahová a beutalója szól, - a csak beutalóval igénybe vehető járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe Vizitdíj megfizetése alól mentesül a biztosított, ha az ellátáskor 18. életévét még nem töltötte be. Ha a biztosított ugyanazon szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell megfizetni. (pl. ha egy napon veszi igénybe a reumatológia és a laboratóriumi szakorvosi ellátást) Nem kell vizitdíjat fizetni: - tartós orvosi kezelés (rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő betegek oki és tüneti kezelésére, vesebetegek dialízis kezelése és az azzal összefüggő vizsgálatok, a véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben szenvedők ellátása, véradással összefüggő vizsgálatok, cukorbetegség kezelése, szerv- és szövetátültetésre várók valamint szerv- és szövetátültetésen átesettek gondozása, HIV fertőzés és AIDS betegség kezelése, szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése) - kötelező járványügyi intézkedés, - katasztrófa-egészségügyi ellátás,- népegészségügyi célú célzott szűrővizsgálat, - terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás és gyermekágyas

4 4 anya gondozása,- sürgősségi vagy kötelező gyógykezelés, - ha az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a terhelt elmeállapotának pszichiátriai fekvőbeteg-gyógyintézetben történő megfigyelésére irányuló, bírói döntés miatt szükséges, - az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott, - a hajléktalanok ellátására szerződött háziorvosnál és az általa kiállított beutaló alapján bármely más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe. Amennyiben a kezeléseket nem orvos végzi, úgy az nem számít külön alkalomnak, ezért kezelésenként nem kell fizetni vizitdíjat az alábbi esetekben: injekciós, infúziós kúráért, kötözésért, gyógytorna kezelésért, fizikotherápiás kezelésért. A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt készpénzben kell megfizetni a kezelőorvosnál. A befizetett díjról az orvos számlát állít ki. Amennyiben a biztosított külön a háziorvosi alapellátás (beleértve a fogászati alapellátást) és külön a járóbetegszakellátás (beleértve a fogászati szakellátást) területén alkalommal nem emelt összegű vizitdíjat fizetett a 21. alkalomtól a jogszabályi feltételek szerint igényelheti azt vissza a biztosított lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőtől. A törvényi mentesség ellenére beszedett vizitdíj visszafizetése megfelelő bizonyíték ellenében a Polgármesteri Hivatalban történik. Makra Ágnes Egészségügyi és Családgondozó Központ vezető ÜDÜLÉSI CSEKK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2007 A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány továbbra is fontosnak tartja az alacsony jövedelemmel rendelkező személyek üdülésének, rekreációjának támogatását. Az Alapítvány a évi üdülési támogatás első ütemében 1 milliárd Ft összeggel kívánja támogatni a szociálisan rászorultak pihenését, kikapcsolódását, rekreációját - üdülését. A fenti célok érdekében 2007.február 15-én az alábbi pályázatokat hirdeti meg az alapítvány. Támogatottak Pályázat megnevezése Támogatási keret Nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők EZÜST NYÁR 700 millió Ft Fogyatékossággal élők ESÉLY A PIHENÉSRE 250 millió Ft Szakiskolai tanulók VAKÁCIÓS PROGRAM 50 millió Ft A pályázatok benyújtásának határideje: február április 30. A pályázatok kizárólag az előírt "PÁLYÁZATI ADATLAP 2007" illetve a "VAKÁCIÓS PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP 2007" formanyomtatványon nyújthatóak be. A formanyomtatványok elérhetőek a honlapról a Tourinform irodában minden nap 8 és 18 óra között. A Ruzsai Polgárőr Egyesület Közhasznú Szervezetének tudósítása A magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadója 1%-nak felajánlásáról. A polgárőrség számlájára érkező 1% adó összegének felhasználása a gépkocsi üzemeltetésére lett fordítva. A 2006-os évben kevesebb támogatást kapott egyesületünk. Az egyesület a lakosság érdekében végzi feladatát. Tisztelttel kérjük továbbra is támogatásukat, hogy munkánkat még aktívabban tudjuk végezni a lakosság biztonságának érdekében. Köszönjük, az eddigi felajánlásaikat és tisztelettel várjuk a évi felajánlásokat. Adószámunk: Szél János - Egyesületi elnök KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa község Önkormányzatának férfi dolgozói és a képviselő testület férfi tagjai szeretettel meghívnak minden nőt március 8-an délután fél 5-re a Polgármesteri Hivatal előtti parkba (eső esetén a művelődési házba) Nőnapi köszöntésre! Gárgyán Imre alpolgármester MEGÚJUL A,,RUZSA KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Februártól új kuratóriumi tagokkal működik a közalapítvány, programjuk jelenleg kidolgozás alatt áll, amelyről elkészülése után beszámolnak. Fő feladatuknak tekintik a tehetséges, eredményes gyerekek, felnőttek támogatását, segítését. Rendezvények szervezését, támogatását, ehhez szükséges anyagi fedezet megszerzése támogatóktól, pályázatokból. Ezúton is kérik, hogy minél többen támogassak adójuk 1%-va! A Ruzsa Községért Közalapítvány adószáma: Sánta Gizella - polgármester

5 5 POLGÁRŐR BÁL Ruzsai Polgárőr Közhasznú Egyesület Szervezet megköszöni a lakosságnak a bálon való részvételt és a felajánlott tombolát a megrendezett polgárőr bál alkalmából. Külön köszönettel tartozunk ifj. Tanács Vilmos barátunknak, aki hozzájárult adományával ahhoz, hogy Deák Dezső polgárőrtárs finom pörköltet főzhetett. Megköszönjük a község Napközi Otthonos Óvodájának a segítséget a sültek elkészítésében végzett munkájukért. Köszönet a Molnár Büfé szorgalmas munkatársainak, Iminek és Anikónak a kultúrált kiszolgálást, valamint Vilinek és Beának a jó hangulatról való gondoskodásukat. A finom vacsora elfogyasztása után késő hajnalig táncoltak a jelenlévők a nagyszerű zene ritmusára. A jó hangulatot fokozta a tombolasorsolás, melyet mégegyszer nagyon szépen köszönünk minden felajánlónak. Polgárőrség vezetősége Ábrahám F. István és családja Bodó Ferenc és családja Bózsó Edit és Rudolf Kilches Bózsó Söröző Bózsó Szilveszter és családja Börcsök Tiborné Buzdor László Császár János és családja Daka Imre és családja Deák Dezső polgárőr Dicső György és családja Dr. Szanka János - Képviselőtestület Dudás Anita Ruházati bolt Ruzsa Farkas István és családja Pusztamérges Farkas János és családja Farkas József Pusztamérges Farkas László Pusztamérges Gora József Iparcikk bolt Gyóni Károly Hárs Gyógyszertár Ruzsa Ifj. Süli József Jáger Róbert és családja Kádár N. István Kazi István és családja Kiri Antal Varga Rozália Kispál Péter és családja Kolonics István és családja Kondor Bt. Lasancz István Lasancz Jánosné Lila Diszkont Magyari Béla Szeged Maróti Sándor polgárőr Ruzsa Migh Zoltán és családja Molnár András és családja Molnár Büfé Nagy Béla Santung Bt. Nagy István és családja Nógrádi Zoltán polgármester Mórahalom OTP Zrt. Ruzsa Óvoda Ruzsa Papp Ilona vállalkozó Papp Istvánné Papp János és családja Papp József Partiscum Takarék Szövetkezet Ruzsa Piazza Műszaki ABC Renáta Butik Ruzsa VIDÉKFEJLESZTÉSI INFORMÁCIÓK Ruzsa Község Képviselőtestülete Ruzsa Község Önkormányzata Ruzsa Presszó Sádt Ede Képviselő Sánta Gizella és családja Sarki Presszó Sárközi Ferenc Sárközi Sándor - Üllés Simhercz Zoltán és családja Pusztamérges Sólya Zoltán Szabó Tamás és családja Szalai Jenőné és családja Szegediné Seffer Orsolya Székesi Istvánné Szél János és felesége Ifj. Tanács Vilmos Tari Ferenc Tóth Bernadett Varga Károly és családja Veres Csaba Pusztamérges Visnyei István és családja Vitai Attila és családja Zsolnai Seffer Mónika A as új Európai Uniós költségvetési időszakában hazánk mintegy 5 Mrd euró, azaz körülbelül 1300 Mrd Ft uniós forrást használhat fel, amely teljes egészében az agrárium, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére fordítható. Az összeg hatékony felhasználásával lehetővé válik, hogy a vidéki térségek leszakadása lelassuljon és megkezdődjön ezen területek felzárkózása. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv a közötti időszak legfontosabb agrár-vidékfejlesztési stratégiai irányait foglalja össze, mely irányokat tovább részletezve és intézkedés-szintjen az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tartalmazza. A Program a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) megújított továbbélése. A stratégiában az alábbi 4 fő fejlesztési irány, intézkedés csoport került meghatározásra: - a mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása, - a környezet és vidék fejlesztése, - a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása, - a LEADER program. A felsorolt célok megvalósítását az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban foglalt intézkedések szolgálják, melyek egyúttal a következő 7 évben támogatandó tevékenységek körét is meghatározzák. Az egyes intézkedésekhez támogatási jogcímek tartoznak, amelyek részletesen tartalmazzák a támogatható tevékenységek körét, a jogosultság kritériumait és a támogatás mértékét is. A támogatási jogcímek egyelőre tervezetek, melyek tartalma csakis a véleményezési és brüsszeli elfogadási eljárás lezárása után tekinthető majd véglegesnek. A véglegesítési folyamat egyik részét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett minden megyét érintő tájékoztató-sorozat képezi. Másrészt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program dokumentumait jelenleg az Európai Unio Bizottsága is tárgyalja, a jogcímek csak a két folyamat lezárása után tekinthetők az Unió részéről is véglegesnek. Az elfogadási eljárás azonban hónapokat vesz igénybe. A Minisztérium célja kettős: egyrészt azon dolgozik, hogy a 2007-ben megnyíló, hazai társfinanszírozással

6 6 kiegészített uniós források minél hamarabb lehívhatókká váljanak a magyar gazdálkodók számára. Ennek érdekében arra törekszik, hogy néhány, különösen fontos támogatási jogcím feltételrendszere az EU számára elfogadható legyen, így ezeket még azelőtt meghirdethesse, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program elfogadásra kerül. Emellett fontosnak tartja a támogatási jogcím-tervezetek nyilvánossá tételével biztosítani, hogy a gazdálkodók a véleményezési folyamatba még a véglegesítés előtt bekapcsolódhassanak és az információk birtokában lehetőségük legyen a következő 7 évre előre tervezni és felkészülni. Tervezett támogatási jogcímek:. - Állattartótelepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás - A növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó - Gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás - Fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtandó - A gazdaságátadási - Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó - A mezőgazdasági telepek energia-és vízellátásának fejlesztéséhez nyújtandó - Energiaellátás biomassza felhasználásával történő fejlesztéséhez nyújtandó - Az öntözés üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó - A területi vízgazdálkodás közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó - Mezőgazdasági bekötő-és feltáró utak fejlesztéséhez nyújtandó - A birtokrendezéshez nyújtandó - A termelői csoportok működtetéséhez nyújtandó - Félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakításához nyújtandó - A Natura 2000kifizetéek - Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó - A Natura 2000 erdőterületek utáni kifizetések - Erdő-környezetvédelmi kifizetések - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések - Genetikai erőforrások megőrzése - Állatjóléti kifizetések - Nem termelő beruházások - Fás szárú energiaültetvények telepítésének támogatása - Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken - Nem mezőgazdasági célú területek első erdősítésének támogatása - Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése - Nem termelő beruházások erdőterületeken - Erdőgazdálkodási gépek beszerzéséhez nyújtott - Erdészeti termékek értéknöveléséhez nyújtott - Az erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra javításához és fejlesztéséhez nyújtandó - A vidéki gazdaság diverzifikálására nyújtandó - Mikro-vállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtandó támogatás - A turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe vehető - A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz igénybe vehető - Készségek elsajátítására, ösztönzésére és a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtására igénybe vehető A támogatási jogcím-tervezetek teljes terjedelmükben az alábbi honlapokról tölthetők le: és a A vidékfejlesztési címmel előadásokat tartok az alábbi helyeken és időpontokban, ahol részletesebb tájékoztatást adok a támogatási jogcímtervezetekről és konzultálási lehetőségre is sor kerül: Március óra Ásotthalom, Művelődési Ház Március óra Ruzsa, Művelődési Ház Fackelmann István - NVT tanácsadó EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK Március Március 15-én Nemzetünkért ajánljuk fel a szentmisét. Március 25-én kezdődik a nyári időszámítás. Az esti szentmisék ettől a naptól kezdve Ruzsán 18 órakor, Öttömösön és Pusztamérgesen 17 órakor kezdődnek. Nagyböjti lelkigyakorlat március én (hétfő, kedd, szerda) este 17 órakor kezdődő szentmise keretében a ruzsai katolikus templomban. A lelkigyakorlatot vezeti: Szaplonczai Miklós görög katolikus parókus A lelkigyakorlatos szentmisék előtt lehetőség nyílik a nagyböjti szentgyónás elvégzésére. Április Április első napján Virágvasárnap, amikor barkaszentelés lesz. Szeretettel kérjük, hogy figyeljenek arra, hogy amikor a barka kezd nyílni, vágják le az ágakat és hozzák el a templomba, hogy azokat barkaszenteléskor megszentelhessük. A megszentelt barkát a szentmise végén osztjuk szét. A betegeket áprilisban másodikán, hétfőn áldoztatja meg Plébános Atya. NAGYHETI SZERTARTÁS RENDJE: (április 2. - április 9-ig) Nagyhétfő: II. János Pál pápa halálának évfordulója Nagycsütörtök: szentmise Öttömösön 15 órakor, Ruzsán 18 órakor. Nagypéntek: szertartás Pusztamérgesen 15 órakor, Ruzsán 18 órakor. Nagyszombat: Tűzszentelés, szertartás Öttömösön 17 órakor, Ruzsán 20 órakor. Húsvét napja: a szokott rend szerint. Húsvét másnapja: szentmise Ruzsán 11 órakor. Április 29-én Jó Pásztor vasárnapja, amikor egyházi hivatásokért imádkozunk. Ezen a napon lesz Búzaszentelés. Terveink szerint a három község együtt ünnepelhetné meg ezt a napot a Négyes-határnál. Amennyiben a feltételek adottak lesznek, a szentmise 11 órakor kezdődik. Kuris László

7 7 SZAKORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜNKBEN Szakrendelés megnevezése Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Nőgyógyászat Dr. Jeszenszky Oszkár Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: Hétfő és csütörtök 8-15 óráig Terhes tanácsadás: csütörtök óráig Fül-orr-gégészet Dr. Molnár G. Etelka Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Hétfő 9-10 óráig Rendelési időben: 62/ Reumatológia Dr. Ocskó Marica Felszabadulás u Kedd 8-12 óráig Fizikoterápia: hétfőtől péntekig 8-12 óráig Pszichiátria Dr. Galsi Gabriella Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Kedd óráig Rendelési időben: 62/ Laboratóriumi rendelés Dr. Vincze Mária Tömörkény tér / Kedd, csütörtök, péntek: 8-10-ig vérvétel ig egyéb vizsgálat Szemészet Dr. Krisztián Géza Idősek otthona, Pipacs tér 9. Szerda óráig Rendelési időben: 62/ Bőrgyógyászat Dr. Tóth Kása Izabella Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Csütörtök óráig Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Dr. Hézsai Klára vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Hétfőtől péntekig 8-12 óráig 62/ Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / Hétfőtől péntekig 8-12 óráig Csecsemő tanácsadás: szerda óráig Dr. Gál Klára fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / Hétfő 8-15 óráig Kedd iskolai fogászat; Szerda óráig Péntek ig Dr. Bánfi Tamás Dr. Bánfi György háziorvos RUZSA Központi Ügyelet 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy a az egységes sürgősségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap: 17h-tól másnap reggel 07hig. hétvégén: pénteken 17h-tól hétfő reggel 07h-ig. Fő u / Hétfőtől péntekig ig és óráig KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS március Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Csütörtök Dr Joó András 16. Péntek Dr Hegedűs Zoltán 2. Péntek Dr Hézsai Klára 17. Szombat Dr Bánfi Tamás 3. Szombat Dr Vereczkei Csaba 18. Vasárnap Dr Joó András 4. Vasárnap Dr Csonka Erika 19. Hétfő Dr Csonka Erika 5. Hétfő Dr Bánfi Tamás 20. Kedd Dr Bakos János 6. Kedd Dr Joó András 21 Szerda Dr Hegedűs Zoltán 7. Szerda Dr Hézsai Klára 22. Csütörtök Dr Bánfi Tamás 8. Csütörtök Dr Vereczkei Csaba 23. Péntek Dr Joó András 9. Péntek Dr Csonka Erika 24. Szombat Dr Hézsai Klára 10. Szombat Dr Bakos János 25. Vasárnap Dr Vereczkei Csaba 11. Vasárnap Dr Hegedűs Zoltán 26. Hétfő Dr Hegedűs Zoltán 12. Hétfő Dr Hézsai Klára 27. Kedd Dr Bánfi Tamás 13. Kedd Dr Vereczkei Csaba 28. Szerda Dr Joó András 14. Szerda Dr Csonka Erika 29. Csütörtök Dr Hézsai Klára 15. Csütörtök Dr Bakos János 30. Péntek Dr Vereczkei Csaba 31. Szombat Dr Csonka Erika ORVOSI LEVÉL A Reumás láz az izületek és a szív gyulladása, amelyet általában a torokból kiinduló Streptococcus fertőzés okoz. Leggyakrabban 4 és 18 éves kor között jelentkezik. Habár a betegség streptococcus fertőzés következménye, mégsem fertőzés, inkább a fertőzésre adott gyulladásos reakció, amely a szervezet számos részét érinti. Fő tünete az izületi fájdalom; a láz; a mellkasi fájdalom vagy szívdobogásérzés; görcsös, szabályozatlan mozgások; kiütések és kicsi csomók a bőr alatt. Az izületek lehetnek vörösek, duzzadtak, esetleg folyadékot tartalmaznak. A boka, a térd, a könyök és a csukló gyakrabban érintett. A váll, a csípő és a kéz illetve a láb kisizületei is megbetegedhetnek. A láz az izületi fájdalommal együtt hirtelen kezdődik és ingadozó lehet. Az izületi fájdalom és a láz gyakran két héten belül elmúlnak. A szív gyulladása kapcsán szívelégtelenség léphet fel. Gyermekeknél ennek tünetei különböznek a felnőtteknél tapasztaltaktól: jelentkezhet nehézlégzés, hányinger, hányás, gyomorfájdalom, száraz, szaggató köhögés, enyhe fáradékonyság. A szívgyulladás fokozatosan általában 5 hónapon belül gyógyul. Tartósan károsíthatja azonban a

8 8 szívbillentyűket és reumás szívbetegséget okoz. A későbbi életszakaszokban e betegség szívelégtelenséget, és pitvar fibrillációt vagy egyéb szívritmuszavart okozhat. A villanásszerű, akaratlan mozgások fokozatosan kezdődhetnek. A mozgások a szemizmok kivételével minden izmot érinthetnek. Gyakori a grimaszoló arckifejezés. A chorea fokozatosan, négy hónap után ér véget. Lapos, fájdalmatlan, hullámos szélű kiütések jelenhetnek meg, amikor az egyéb tünetek enyhülnek. Csak rövid ideig látszanak, néha egy napig sem. Kicsi, kemény csomók alakulhatnak ki általában a szívgyulladásban szenvedő gyermek bőre alatt. Ezek fájdalmatlanok, kezelés nélkül eltűnnek. Kezelés: Ha streptococcus fertőzést, például torokgyulladást diagnosztizáltak, tíz napig penicillint adnak. Reumás lázban szenvedő gyermeknek penicillin injekciót adnak a még fennálló fertőzés felszámolására. Nem-szteroid gyulladásgátló gyógyszerek - pl.: astrix - nagy adagban adhatók a gyulladás és a fájdalom csökkentésére. Súlyos szívgyulladás esetén valamely kortikoszteroid, például prednisolon is adható. Fontos az ágynyugalom. A szívbillentyűk károsodásakor a billentyűfertőzés kialakulásának veszélye egész életen át megmarad. A reumás lázon átesett gyermekeknek legalább 18 éves korig penicillint kell rendelni a fertőzés megelőzésére. Akiknek szívkárosodásuk van, még felnőttkorban is antibiotikumot kell kapniuk minden sebészeti és fogászati beavatkozás előtt. Bánfi Tamás - háziorvos TŰZ vagy KATASZTRÓFA Elérhetőségünk: Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105-ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni! Rendőrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán rendőr főtörzsőrmester Telefonszám: órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) ESEMÉNYNAPTÁR Művelődési Ház Tel.: 62/ és 62/ Március 1. kedd bálaruha vásár 8. csütörtök Ruha cipő vásár 12. hétfő Író-olvasó találkozó Koller Zsolt történész 14. szerda Ruha cipő vásár KábelTV díjbeszedés 15. szerda Ünnepi megemlékezés Aktív délután a RIÖK-kel (ping-pong, cso-cso, activity, sakk ) 20. kedd bálaruha vásár 24. szombat Ruzsa Szomszédolni megy Röszkére 28. szerda KábelTV díjbeszedés 30. péntek Bolondos nap party a RIÖK-kel Próbák, tanfolyamok: minden kedden Énekkar minden kedden Néptánccsoport próba minden kedden Citeraegyüttes próba minden szerdán Mazsorett próba minden szerdán Német tanfolyam minden szerdán Felnőtt tánc minden délután Csocsózási lehetőség 2db. Csocsóasztalon Program: Ünnepi megemlékezés Március 15-e alkalmából Himnusz Ünnepi megnyitó zászlóbehozatallal Ünnepi beszédet mond Dr. Bánfi Tamás - képviselő Zenés irodalmi összeállítás Ünnepélyes zászlóátadás Koszorúzás Szózat Mindenkit sok szeretettel vár Ruzsa Község Önkormányzata!

9 9 Születés január hónapban Révész Juditnak és Vass Ervinnek Tímár Tímeának és Szakál Zoltánnak Vencel Diána nevű gyermeke született. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! Híd épült A vásártér könnyebb megközelíthetősége érdekében a Határőr utcáról lakossági felajánlással híd épült a csatornán át. Ezzel szerettünk volna kerékpárosok és gyalogosok számára biztonságosabb közlekedést biztosítani a vásárok alkalmával. Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Akik a szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére évben lakossági lakástakarékpénztári szerződést kötöttek, azoknak az LTP havi törlesztése mellett, 4 éven keresztül évi 3.600,-Ft kezelési és kamat költség térítést is kellett fizetni. A negyedik év évben lejárt (2003, 2004, 2005, 2006.év), ezért évre nem kell tovább fizetni az évi 3.600,-Ft kezelési és kamat költséget. Azonban akiknek hátraléka van, azokat levélben értesítettük és kérjük, hogy hátralékukat mielőbb rendezzék. Továbbá tájékoztatom a lakosságot, aki tévesen fizette be a évre a kezelési és kamat költséget, azoknak az önkormányzat a túlfizetett összeget visszafizeti. Egyeztetés céljából legyenek szívesek befáradni a teleházba Dóczi Tibornéhoz és magukkal hozni a túlfizetésről szóló bizonylatot. A túlfizetések visszatérítése keddi napokon 9 és 13 óra között történik. A 2003., 2004., évi LTP számlakivonatok átvehetőek minden nap 8-16 óra között Teleházban! Dóczi Tiborné TANYASI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS Tanyasi szemétszállítási időpontok: március 2., március 16., március 30. április 13. április 27. (Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) Mezőgazdasági szolgáltatások Tisztelt Adózó! Kérem, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-val támogassák az Intelligens Faluért Egyesületet a következő adószámon: A befolyt támogatási összeg a Teleház működését segíti elő. Felajánlásaikat előre is köszönjük. Bóka Zoltánné egyesületi elnök Vállalunk: - tolólapozást - árokásást - szállítást - szántást Előhantolás váltva forgatós ekével. Előhantolás előnye: a barázdaszelet két részletben fordul át, ezáltal az aláforgatás tökéletesebb. Váltva forgatás előnye: - szántás javítása - egyenletes, osztóbarázdáktól és bakhátaktól mentes felszín kialakítása, kisebb a taposási kár. Nyugdíjasoknak kedvezmény! Tel.:

10 10 Lakossági apróhirdetések Eladó Ruzsán egy 1.680m 2 -es zárt kert a szegedi út mellett. Rendkívül kedvező helyen. Ár: Ft Érdeklődni: Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi kötés-oldás, rontáslevét, fénykép analízis. Működési engedéllyel rendelkezem. Tel.: Irodai címem: Vámos Erika, Szeged Pillich Kálmán u. 24/a Ruzsai építési telek (2500m2, nortonkúttal, csatornával) eladó. Megtekinthető: Ruzsa, Napsugár utca 11. Érdeklődni: 70/ Irányár: Ft Őstermelők és magánszemélyek részére adóbevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné, Ruzsa Öttömösi út 38. Tel.: 62/ Sarok-ülőgarnitúra, két fotellal, ágyazható, ágyneműtartós, használt állapotban eladó. Irányár: ,- Ft Érdeklődni: Börcsök István, Ruzsa Kodály u. 42. Tel.: 30/ Körbálás lucerna, rozs, zab eladó. Tel.: ,5 hektár spárga szedésre kiadó. Tel.: Ruzsai 2 szobás, kertes, gáz központfűtéses, fürdőszobás magánház eladó. Ár: 8,5 millió Ft. Érdeklődni: db elektromos kerékpár eladó. Érdeklődni: Akác tűzifa eladó Ruzsán (ágfa, botfa) 750,- Ft/100 kg. Esetleg szállítás megoldható. Tel: ESZTERGÁLYOS - szivattyútengelyek - bordástengelyek - bordáshüvelyek - ÖNTÖZŐDOBHOZ sorvezető orsók, turbinák, dobtengelyek - különféle gépeknél oválisra kopott furatok helyszíni vonalba fúrása - ZETOR CRISTAL elsőhíd és kengyel vonalba fúrása és perselyezése - T4K és egyéb kistraktorokhoz középcsuklás alkatrészek (darázsderék) - bulgár rotátorhoz féltengely, egyéb alkatrészek és különféle gépalkatrészek gyártása, felújítása rövid határidővel Lajkó Zoltán esztergályos Cím: Üllés, Dózsa Gy. u. 76. Tel.: [30] Televízió javítás helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken. HIBABEJELENTÉS: a PIAZZA Műszaki ABC-ben Tel.: 62/ Használt színes TV-k 1 évgaranciával ELADÓK. Komlós László Tel.: Komlós Zsolt Tel.: Cím: 6412 Balotaszállás, Ady u. 7. Szánj időt magadra! Szeretettel várom vendégeimet a Ruzsa, Felszabadulás utca 8. szám alatti üzletemben az alábbi szolgáltatásokkal: - kozmetika Személyre szabott arckezelések Cellulit kezelések: Testtekercselés, ultrahangos testkezelés, frissítő-, kondícionáló-, és zsírégető testpakolások Gyantázás Báli sminkkészítés - műköröm-építés - manikűr - pedikűr Üzletünkben lehetősége van Szépségkártya váltására, az Ön által meghatározott összegben, mellyel megajándékozhatja szeretteit. Bejelentkezés: Börcsök Hajnalka Te Kom Kom Cím RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Ördög Anikó NYOMDAI MUNKÁLATOK: Juhász Nyomda Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/996 (XII.0.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Iktatószám: 56705/2011. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. január 1.-től

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473. Ügyiratszám: 56705/2011. Tárgy: kiegészítés a cégvezetői előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! A rendelkezésemre álló cégvezetői javaslatok

Részletesebben

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/1999./XII.10./. Ktr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Székkutas Község Képviselőtestülete az egyes helyi

Részletesebben

2007. F E B R U Á R. XV. évfolyam 2. szám

2007. F E B R U Á R. XV. évfolyam 2. szám XV. évfolyam 2. szám 2007. F E B R U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. december 20-án ülésezett és az első napirend keretében megalkotta a Képviselő-testület Szervezeti és Működési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Halmaj község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! XVII.. évfolyam 1. szám 2009. J A N U Á R Adjék Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát, gond ne bántsa a gazdát! Adjék

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Ssz A kémény típusa Lakossági Közületi Lakossági Közületi. 430,- Ft/db/szint

Ssz A kémény típusa Lakossági Közületi Lakossági Közületi. 430,- Ft/db/szint Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 100-2/2010. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tárgy: Kéményseprő-ipari

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2001.(I.9.) számú rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (a módosítással egységes szerkezetben) Dédestapolcsány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 13/2010. (XII.03.) Önkormányzati rendelettel módosított 17/2009. (XII.15) Önkormányzati rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 2015. évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülés állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete, a 8/2013.(III. 29.), a 25/2013.(XI.04.) és a 12/2014.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 61/2000. (11. 25.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 1996. évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (II. 28. ) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 1 Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sárvár város Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 38/1996. (IX. 1.) számú r e n d e l e t e a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás igénybevételéről A Közgyűlés az 1995. évi XLII. törvény 4..(4) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

A./ Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások től ÁFA nélkül és 20% ÁFA-val.

A./ Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások től ÁFA nélkül és 20% ÁFA-val. Sátorhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2008. (XII. 18.) Ör. sz. rendelete a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 3/2007. (II. 15.) Ör. számú rendelet módosításáról

Részletesebben

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉV MUNKATERVE Tartalom: I. U.. Ülésterv Együttes Képviselő-testületi ülések terve Rendezvények, ünnepsége Jóváhagyta Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben