Nem lehet, hogy a YOGA valójában szekta?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem lehet, hogy a YOGA valójában szekta?"

Átírás

1 Gregorian Bivolaru leleplezı beszéde sokakat felbıszített (2004. február) Az alábbiakban bemutatásra kerülı leleplezı állításokat Gregorian Bivolaru februárjában tette meg egy nyilvános elıadás keretében, Párizsban. Ezek a kijelentések jelentették "azt az utolsó cseppet a pohárban", melyek következtében a szabadkımővesek - eszeveszett dühükben - megkezdték hadjáratukat a MISA, a romániai jógások és Gregorian Bivolaru ellen. "A nyugati emberek félnek a spiritualitástól, de nem tudják, hogy valójában egy olyan szektának vannak kiszolgáltatva, mely hatalmasabb és ırültebb minden szektánál, ami a Földön valaha létezett." - Gregorian Bivolaru Gregorian Bivolaru úrnak, februárjában, Párizsban tartott, rendkívüli jelentıségő elıadása során, többek között azt a kérdést is feltették, hogy egy szellemi iskola vajon ugyanazt jelenti-e, mint a szekta. Válaszában, Gegorian Bivolaru nyilvánvalóvá tette, hogy a YOGA egyáltalán nem fér össze a szekták lényegével, valamint megragadta az alkalmat, hogy figyelmeztessen arra a SÁTÁNI SZEKTÁRA, mely nem más, mint a SZABADKİMŐVESSÉG. Gregorian Bivolaru március végén adott, személyes interjújában kiemelte azt a tényt, hogy a március 18-án kezdedét vett - a MISA, valamint Gregorian Bivolaru személye ellen folytatott mega-hadjárat - jórészt a párizsi elıadásán tett eme kijelentéseinek köszönhetı. Nyugaton, a szabadkımővességnek mindezidáig meglehetısen jól sikerült elrejtenie nyomorult terveit, és éppen ezért, ezek a leleplezı állítások annyira zavarták ıket, hogy utasították Adrian Nastase-t, lépjen közbe az ügyben. Lássuk csak, mi zavarhatta ennyire ıket? Az alábbiakban elolvashatják Gregorian Bivolaru válaszait és érveit. Az egyes részek címei tılünk származnak, ezeken túlmenıen azonban megıriztük a direkt kérdésfeltevést és szembesítést, mely lehetıvé teszi, hogy szinte a szívünkkel olvashassuk világos és természetes érvelését. Nem lehet, hogy a YOGA valójában szekta? Gregorian Bivolaru: Mi Romániában, a jógatanfolyam elsı évének nyitóelıadásán, minden évben, részletes elemzésben mutatjuk be, miért nem lehet, hogy a YOGA szekta. Ez az anyag 30 érvet sorol fel, mely képes tisztázni, hogy mindaz, ami ennek a YOGA iskolának a keretei közt zajlik, miért nem tekinthetı semmi esetre sem szektának. (ez az anyag a oldalon is olvasható) Mi több, a szektákat én magam is ellenzem. Egy szektában alapvetı jellegzetesség, hogy az embernek nem teszik lehetıvé, hogy a szellemi fejlıdését elısegítı módszereket használjon, hanem elrejtik elıle ezeket a módszereket, és helyette olyan gondolatokkal hatják át, amelynek semmi közük az emberi létezés valódi tapasztalatához, majd ezeket a gondolatokat terjesztik, és a szekta dogmáiként beépítik az emberek tudatába. Megcsontosodott dogmák ezek. Ha viccelıdni akarnánk, felidézhetnénk, hogy egy igen mély gondolkodó egyszer azt mondta, maga a keresztény vallás sem más, mint egy szekta, amely sikerrel járt. Ezen érdemes elgondolkozni! A szabadkımővesség egy SZEKTA, melynek célja, hogy uralkodjon a bolygón. Európa: a globalizáció melegágya. Nyugaton egyre nagyobb méreteket ölt a szektáktól való félelem, amely egyre jobban megfertızi az embereket, és ez annál is inkább visszás helyzet, mivel létezik egy világmérető szervezet, mely világuralomra tör, és amely valójában nem más, mint szekta. Egy olyan szektáról van szó, amelyet senki nem mer ezzel a névvel illetni, és amely sokkal veszélyesebb a Földön létezı minden más szektánál - ez a Szabadkımővesség. Ez a szekta irányítja az összes kommunikációs csatornát, és

2 ezért a tömegkommunikációs eszközök sosem mondhatják ki azt, amit tudnak, mivel az ıket irányító személyek szintén szabadkımővesek. Ennek a rendkívül veszélyes szektának az a célja, hogy az egész bolygót uralma alá vonja. Létezik egy fontos tényezı, amely valósággal sokkoló lehet az Önök számára - fıleg, ha nem rendelkeznek bizonyos ezoterikus ismeretekkel - ez pedig a globalizáció. Mindaz, amit Önök az úgynevezett Európai Únióban megélnek, nem más mint ennek a csoportosulásnak (: vagyis a szabadkımővességnek - a szerk.) az egyik nagy álma, melyet már a XIX. században megterveztek. Mindazok a dolgok, amiket Európában, ennek a globalizációs programnak a melegágyában, ma gyakorlatba ültetnek, a "Szabadkımőves mesterek protokollja" címő szövegben vannak írásba foglalva. Ebben a szövegben pontosan meg vannak határozva mindazok a fázisok, melyeken végig kell menni ahhoz, hogy elérjenek a határok eltörléséhez, a nemzeti jellegek megszőnéséhez, az összes vallás megszüntetéséhez és egyetlen vallás és egyetlen planetáris állam létrehozásához, melynek egyetlen vezetıje van. A szabadkımőves mesterek protokollja valóság: egy helytálló érv Ezt a szöveget néha a "szabadkımőves bölcsek protokollja"-ként emlegetik. Nem állíthatom, hogy ezek egy bölcs protokolljai lennének. Bár néha ezzel a névvel utalnak rájuk, egy bölcs nem lenne képes ilyen szerencsétlenséget tervezni a bolygó számára. Ez a szöveg természetesen mindig is nagyon vitatott volt, és máig is az. Én pusztán egyetlen dologra hívom fel az Önök figyelmét, amelyet nagyon komolyan át kellene gondolniuk Önöknek is: tételezzük fel, hogy a szöveg hamis. Hogy az egész csak fantazmagória. Ami azonban elképesztı, szörnyő egybeesés, hogy mindaz, amit ott le van írva, valóra válik. Fıleg ma, már mindezeket a direktívákat ma alkalmazzák is, és ezen nagyon el kellene gondolkozniuk Önöknek is. Vajon miért történik mindez így? Amennyiben a szöveg hamis, hogyan lehetséges, hogy egy hamisítvány ennyire megfeleljen a létezı valóságnak, hiszen még a leghíresebb próféták sem képesek ilyen pontosságú elırelátásra? Amikor 1990 után létrehoztam ezt a jógaiskolát Romániában, én személyesen ítéltem meg úgy, hogy figyelmeztetnem kell a román népet ezekre a dolgokra. És bár a szabadkımővességnek semmi köze a yoga-hoz, írtam egy könyvet ez ellen a csoportosulás ellen, és benne leírtam a szabadkımőves mesterek titkos protokolljait. A megfelelı pillanatban a könyv meg is jelent, ám azok, akik akkor olvasták, azt mondták: "ez lehetetlen, amit itt mondanak, az sohasem fog

3 bekövetkezni a világon. Ez csak fantazmagória!" Késıbb aztán, amikor megvalósult a kísérlet, amelyet Európai Uniónak neveznek, és amelynek létrejöttében most Önök is részt vesznek, ugyanazoknak az embereknek eszükbe jutott a szöveg, és azt mondták: "jaj, tényleg, igaza volt!" És ha kíváncsiak ennek a bolygónak a jövıjére, meg fogják látni, hogy mindaz, ami ezekben a protokollokban le van írva, valóra fog válni. Ha az emberek nem lesznek tudatosak, akkor további manipulációnak lesznek kitéve, szörnyebbeknek minden lehetséges létezı manipulációnál. Látják, nagyon furcsa dolog ez. Önök közül sokan félnek a manipulációtól, a szektáktól, de valójában Önöket is manipulálják, a legszörnyebb szekta irányítása alatt vannak, mely szekta, a színfalak mögül, az egész bolygó szintjén tevékenykedik. A szabadkımővesség bőnös terve: a Föld népességét 1 milliárdra csökkenteni. Az AIDS és a SARS szándékosan kifejlesztett betegségek, melyeknek célja, hogy minél több embert megöljenek velük Önök közül kevesen tudják, hogy ez a világmérető csoport azt a célt tőzte ki maga elé, hogy a Föld népességét több millliárdnyival csökkentse. İk azt szeretnék, hogy a Földön csak egymilliárd ember éljen. Ennek érdekében a szabadkımővesség birtokában lévı pénzalapokat használták fel, és az Egyesült Államokban, laboratóriumokban létrehozták a HIV vírust, az AIDS betegség okozóját, majd elkezdték használni. Azonban azt kellett megállapítaniuk, hogy ez túlságosan lassan tizedeli a népességet. Ekkor bevetették a híres SARS vírust, amely sokkal hatékonyabb és gyorsabb. Amennyiben ezek az állítások az Önök számára túlságosan merésznek tőnnek, elmondom, hogy nagyon pontos dokumentáción alapulnak, mely dokumentációt nagyon figyelmesen tanulmányoztam. A jelenleg a hatalmat a kezükben tartó emberek közül sokan nagyon jól ismerik mindezeket a tényeket. Önök tudtak ezekrıl? Ezek a legszörnyebb dolgok ezzel a veszélyes szektával kapcsolatban. A homoszexualitás "divatja" tetszik a szabadkımőveseknek Ugyanez a szabadkımővesség akarja általánossá tenni a Földön a homoszexualitás divatját, melyet szintén világmérető szinten akar elterjeszteni. Tudják miért? Mert az emberek így nem szaporodnak, ugyanakkor perverzek lesznek. És egy perverz ember nem tud egységben élni Istennel. Az olyan ember viszont, akinek hiteles szellemi irányultsága van Isten felé, már nem manipulálható. Mert az ilyen ember képes felfogni az igazságot bármilyen helyzetben, és képes a látszaton és átverésen túl látni a valóságot. Mindaz, amiket most elmondtam, kiterjedt bibliográfián alapul, amely nekünk Romániában a birtokunkban is van. Egyes publikációk még nincsenek "elrendezve", azaz a szabadkımővesek - minden erıfeszítésük ellenére - még nem tartják ellenırzésük alatt, amelyeknek azonban kerülik a terjesztését. Az ember így az egész bolygón egy óriási manipuláció részese. Amennyiben valaki mégis megtud ezekrıl a dolgokról valamit, felteszi magában a kérdést: ha ennyire pontosan lehet tudni ezeket a dolgokat, hogyan lehetséges, hogy a sajtó, a rádió és a tévé semmit sem mondanak? A válasz egyszerő: mert mindezeket a kommunikációs eszközöket a színfalak mögül irányítják. Vannak tehát bizonyos tabu témák a sajtóban és a tévében, pontosan úgy, ahogy a kommunizmus idején is tilos volt bizonyos témákról sugározni a rádióban, a tévében vagy hírt adni az újságokban. Ha azonban akkor az csak a kommunista országokra volt érvényes, ez most az egész Földre vonatkozóan fennáll.

4 Új Világrend. Mővek, melyek leleplezik a szabadkımővességet Kevesen tudják Önök közül, hogy az amerikai dolláron rajta van egy híres szabadkımőves szimbólum. "Novus ordo seclorum" az új világrend, amelyet a szabadkımővesek meg akarnak valósítani a Földön. Ez az Új Világrend is pontosan le van írva a szabadkımővesek protokolljaiban. Ez a szimbólum nem véletlen van ott. Az összes amerikai elnök szabadkımőves volt, az egyetlen Kennedy kivételével, akirıl Önök is tudják, hogyan végezte (meggyilkolták - a szerk.) Van néhány kiadvány, melyek fölött a szabadkımővesek nem tudnak hatalmat gyakorolni, és amelyet Önöknek is ajánlok, ha meg akarják tudni a szépítetlen és cenzúrázatlan igazságot: az egyik David Summers "Explorer" címő kiadványa mely Ausztráliában jelenik meg, egy másik pedig a "Nexus" c. kiadvány, amely már több idegen nyelven is megjelenik. Van azonban egy még kevésbé ismert tény, mégpedig az, hogy a világmérető szabadkımővesség mögött néhány gonosz, ırült hatalomvágytól hajtott személy áll, aki érzése, hogy képes véghezvinni ezt a szörnyő tervet. Ezeknek a klikkeknek az élén a Rockefeller család áll, amely a Föld leggazdagabb családja. Egy merész ember Németországban volt olyan bátor, hogy nyilvánosságra hozza mindezeket a titkokat. Ez a német személy a Jan Van Helsing álnevet használta. Három mővet írt, amelyek annyira zavarták a szabadkımővességet, annak is a magas fokozatot betöltı tagjait, hogy a XX. Század kellıs közepén képesek voltak betiltani Jan Van Helsing könyveit. Lehet, hogy ez hihetetlennek tőnik, de egyes országokban be vannak tiltva a könyvei! Franciaországban egy ügyes megoldással sikerült kiadni a munkáit, név nélkül, úgynevezett "Sárga Könyv" címen. Az Egyesült Államokban a "Szabadkımőves mesterek protokolljai" nem található meg könyvtárakban, még a leghíresebb amerikai könyvtárakban sem. Ez furcsának tőnik, de egyáltalán nem az. Microchip-ek beültetése emberekbe. A "vas jele" az Apokalipszisból E tettek mögött (microchip-ek beültetése emberekbe - a szerzı megjegyzése) szintén a szabadkımővesek állnak, és természetesen ezzel az a céljuk, hogy elektronikus eszközökkel a Földön minden ember fölött abszolút kontrollt szerezzenek. Ezt a tényt szintén leírja az Apokalipszis, mint az egyik legszörnyőbb idıszakot ennek a bolygónak a létezése során. Léteznek tehát ezerszer súlyosabb tettek, mint amit szegény nyugati emberek el tudnának képzelni! İk a spiritualitástól félnek, de nem tudják, hogy valójában manipulálva vannak, és hogy valójában egy olyan szektának vannak kiszolgáltatva, mely hatalmasabb és ırültebb minden szektánál, ami a Földön valaha létezett. Még a maffia is édes kis óvoda a Szabadkımővesség mellett! A chip, melyet kötelezıen be kell majd ültetni, úgyanúgy, ahogyan a bármely fogyasztási cikken lévı vonalkód is, a híres 666 számjegy védnöksége alatt áll, amelyrıl a Biblia is ír, és amely íme, mindenütt jelen van. Sıt, mi több, tudomásom szerint, Belgiumban készenlétben áll egy gigantikus mérető számítógép, melynek neve "Vas", amelyet arra fognak használni, hogy ezzel tartsák ellenırzésük alatt mindazokat, akikbe a chip be van ültetve, az egész bolygón. Ennek a neve "Vas, illetve Vadállat, Bestia", nem véletlenül. Sıt, mi több, ezt a chip-et fordítva is lehet majd használni, lehet vele indukálni olyan frekvenciájú rezgéseket, amellyel távolról akár meg is lehet ölni az illetıt, anélkül, hogy erre az illetı rájönne. Bizonyos energiákat lehet módosítani, és a meghatározott frekvencia akár megállíthatja a szívet - és az egész jelenség késıbb természetes folyamatnak fog tőnni. Nem készültem arra, hogy ezekrıl fogok itt beszélni, de a YOGA iskolánk dokumentációjában vannak ennél még sokkal szörnyebb információk is.

5 A globalizáció befejezése, melyet év végére terveztek, nem sikerült A francia forradalmat a szabadkımővesek szervezték. Ez volt az elsı kísérletük a Földön. Az elsı kísérlet itt történt Franciaországban, a második Oroszországban. A kommunizmus szintén az ı találmányuk. Azt is tudniuk kell- és mindezt azért mondom, hogy reményt adjak - a szabadkımővesek azt tervezték, hogy a globalizáció és a határok eltörlése a évig befejezıdik. Mindent, ami a protokollokban áll, már teljesen be kellett volna fejezniük. Valaki azonban, aki magasan a gonoszságuk felett áll - azaz Isten - akivel kapcsolatosan ık azt szeretnék elérni, hogy Róla beszélni és Vele kapcsolatosan bármit tenni az Önök számára szégyellnivalónak számítson - úgy intézte, hogy ezek a tervek füstbe menjenek. Elképedten tapasztaltam, hogy egyes országokban Istenrıl beszélni vagy Isten után vágyódni, kezd kétes értékővé és szekta-gyanússá válni. Azt ellenben teljesen normálisnak tartják, ha valaki homoszexuális, vagy tagja a szabadkımővességnek, és 33-as fokozata van. Mindezeken túl, számomra, aki egy olyan országból jöttem, ahol hosszú ideig vad kommunista elnyomás volt, meglepı az a tény, hogy itt Nyugaton mennyire jól sikerült a szabadkımőveseknek elaltatni az emberek tudatát. Gyakorta volt alkalmam olyan nyugati emberekkel beszélgetni, akik nem tudtak azokról a dolgokról, amelyeket én alapvetınek tartok a világ szabadkımővességét illetıen. De volt alkalmam olyan nyugati emberekkel is beszélni, akik egész egyszerően rettegtek attól, hogy bármit is beszéljenek a szabadkımővesek ellen, mondván, hogy "én ebbe nem avatkozom bele, mert utána ezek engem kicsinálnak". Számomra tehát nagyon visszás ez a helyzet. Egyes emberek félnek a szektáktól, azt azonban nem veszik észre, hogy valójában ık már nagyon régóta egy szörnyő szekta manipulációja alatt állnak. Ezért azt ajánlom, hogy igyekezzenek figyelmesen elolvasni olyan munkákat, amelyeknek volt bátorságuk beszélni ennek a bolygónak a tragikus helyzetérıl. Fıleg, hogy az új fázisnak ig kell befejezıdnie. Jobban mondva, a szabadkımővesek rájöttek, hogy terveiket nem sikerült 2000-ig megvalósítani, ezért az újabb határidıt 2050-re tették. És természetesen számukra ez nagy pofont jelentett, hogy nem sikerült idıben megvalósítani, amit célul tőztek ki. A MISA ellen folytatott hadjárat. A romániai helyzet Állíthatom, hogy a helyzet Romániában is ugyanez. A különbség mindössze csak annyi, hogy az ottani YOGA iskolában lévı ember tudja az igazságot. Éppen ezért a romániai szabadkımővesség szörnyő hadjáratot indított a YOGA iskola ellen, és én nagyon jól ismerem ezt a hadjáratot, mivel mindig ott vagyok a helyszínen. Mi azonban harcolunk ellenük. A rendelkezésünkre álló törvényes eszközökkel. És éppen azért nem kedvelnek bennünket, mert kimondtuk a román embereknek azt, amit a szabadkımővesek nem akartak, hogy kimondjunk. Itt megállapítom, hogy nem nagyon vannak olyan emberek, akik kimondják az igazságot azoknak a népeknek, akik ebben a tragikus, manipulált állapotban vannak. Néhány elszigetelt eset kivételével, mint amilyen Jan Van Helsing esete, amit már említettem. Sıt, kíváncsi voltam, mit próbáltak csinálni Jan Van Helsing-gel. Birtokunkban van egy kazetta, amelyen Jan Van Helsing személyesen mondja el az összes üldöztetést, fenyegetést és terrort, amelynek a szabadkımővesek kitették ıt, miután megírta a könyvét. Többek között megfenyegették, hogy megölik, illetve szörnyő peres eljárást folytattak ellene, amelynek során csak egy tévedés - mely valójában Isten közbenjárása volt "mentette meg ıt a börtöntıl. Sıt, azt is elmondhatom, hogy a terrorizálásukkal végül sikerült megfélemlíteniük ıt. Ezért van most csendben.

6 Nálunk Romániában is vannak vezetık, akik szabadkımővesek, és egyesek olyan helyzetben vannak, hogy felhívhatják az illetékes szerveket és utasíthatják ıket, hogy intézkedjenek ez ellen a YOGA iskola ellen. Sıt, a romániai jógaiskolában, a beavatottak ismerik a módját, hogyan lépjenek kapcsolatba, lépjenek rezonanciába, és hogyan váljanak eggyé szörnyőséges jótékony erıkkel. Ennek ismeretében, tudatában annak, hogy Romániában nagyon sokan ismerik ezt a titkot, állíthatom, hogy a világ szabadkımővességének még sok dolga lesz velünk! Mert Jan Van Helsing, amikor megírta a könyvét, nem volt birtokában ezeknek az ismereteknek. Mindezzel együtt nem akarom, hogy az legyen a benyomásuk, hogy a román népnek nincsenek meg a maga begyöpösödött nézetei és hiányosságai, és nem akarom, hogy azt higgyék, nálunk Romániában minden csodálatos és angyali. Sıt, sajnálatos, hogy mindazt a kivételes intelligenciát, amely megadatott ennek a népnek, sokszor helytelen irányban használják. A szabadkımővesek tudják, mit csinálnak? A szabadkımővesek kontrollja a Vatikán felett A magasabb szinteken, a legfelsıbb fokozatokon, nagyon jól tudják, mit tesznek. Tudatában vannak a legszörnyőbb dolgoknak, amelyeket ennek a bolygónak készítettek. A 33-as fokozatig mindezeket nem ismerik. A 33-as fokozat felett ismerik meg ıket. Egyébként, Franciaország történelmében is volt olyan idıszak, amikor a szabadkımővesség nagy nyomásnak volt kitéve, mert megtudták róla az igazságot. Az 1940-es évben számtalanszor kiszivárogtak a szabadkımővesség valódi céljai, és akkor be is tiltották a szabadkımővességet. És Európa sok más országában is így történt, nem véltetlenül. Azután, ahogy a szabadkımővesek ismét visszaszerezték a hatalmat, elkezdtek változtatni a helyzeten. Ejutottak addig a visszás helyzetig, hogy a szabadkımővesség behatolt a Vatikánba is, miután jóval ezelıtt egy bizonyos pápa komolyan felhívta az emberek figyelmét a szabadkımővesek ellen, mely figyelmeztetés tele van emberi jóérzéssel, sıt bölcsességgel, és amelyet valószínőleg az Önök többsége nem olvasott (ez XIII. Leó "Humanum Genus" címő pápai enciklikája, melyet elolvashatnak a yogaesoteric internetes oldalán is - a szerk.) Én ezt a levelet a románok számára közzé tettem abban a könyvemben, amelyet a szabadkımővesek ellen írtam. Sıt, elmondhatom, hogy mielıtt ezt a munkámat kiadtam, igen erıs nyomást gyakoroltak rám, hogy ne merészeljem kiadni, majd miután kiadtam, fel is gyújtották a házamat. (itt az 1995-ös robbantásról van szó, melyrıl szintén olvashatnak a yogaesoteric oldalon - a szerk.) Így 7000 kötetnyi könyv égett el, valamint kéziratok és számos jegyzetem. Mindez azonban nem állított meg, és soha nem is fog megállítani. Itt még hozzáfőzném, hogy voltak estek, amikor egyes szabadkımőveseknek sikerült túllépniük a Manipura chakra szintjén. És ekkor felismerték a valóságot ezzel a sátáni csoporttal kapcsolatban, és ekkor rengeteg megrázó titkot szivárogtattak ki arra vonatkozóan, ahogyan a szabadkımővesek manipulálják a népeket, sıt az egész bolygót. Természetesen, amennyiben kíváncsiak, elolvashatják Arbicelli vallomásait, aki egy francia ember, valamint Jean Marques-Riviere könyvét, melynek címe "A szabadkımővesség spirituális árulása". Régi mővek ezek, 1929-ben jelentek meg, de máig is megırizték megrázó aktualitásukat. AIDS-vírussal való szándékos fertızés A legiszonyatosabb tény, amit a Nyugatnak meg kell ismernie és figyelembe kell vennie az, hogy a szabadkımővesek laboratóriumokban állították elı az AIDS-vírust, és hogy egy bolygómérető népirtás felelısei. Dr Horrowitz könyvében, melynek címe "AIDS és ebola, az új vírusok", és amely szintén fekete listán van, feltárja ezeket a szörnyőségeket. Az AIDS-et valójában olyan úgy mond "oltások" során terjesztették el, amelyet homoszexuálisok körében végeztek. Tehát éppen fordítva, mint ahogy a propaganda média állítja, miszerint a homoszexuálisok terjesztik az AIDS-et.

7 Ezeket a szörnyő dolgokat a szabadkımővesek tették. Például injekcióstőket megfertıztek az AIDSvírussal, majd a tőket ingyen adományozták bizonyos népeknek, többek között románoknak is. Így, amikor ezeket a tőket használták, a használók úgy tudták, hogy steril tőt használnak, valójában azonban ekkor, a tudtuk nélkül, AIDS-vírussal fertıztek meg embereket. Ezt törrtént például Afrikában, ahol jelenleg óriási az AIDS-fertızöttek aránya. Mivel az egyik faj, amelyet a szabadkımővesek győlölnek, a feketék. A szabadkımővesek hatalma a tömegkommunikációs eszközök feletti kontrollnak köszönhetı Az Egyesült Államokban, a szabadkımővesek arra használták fel a szeptember 11-i merényletet, hogy új törvényeket és stratégiákat iktassanak be, úgymond a terrorizmus ellen. Ez egy olyan módszer, mellyel az Egyesült Államokban fellépett helyzetet arra használták, hogy abszolút kontrollt gyakorolhassanak minden nemzet felett, az egész Földön. A szabadkımővesek minden helyzetet gonoszul kiforgatnak, hogy azután a saját javukra használhassák ıket. Gyakorta robbantottak ki háborút, és támogatták mindkét tábort, hogy azután az egész helyzetbıl anyagilag ık húzzanak hasznot. A szabadkımővesek hatalma elsısorban a tömegkommunikációs csatornák feletti kontrollnak köszönhetı. Ha ez a kontroll akár egyetlen napra kicsúszna a kezükbıl, az ı hatalmuk az egész bolygón súlyosan veszélybe kerülne. És sok igazság, amelyekrıl ık nem akarják, hogy az emberek tömegesen megtudják, ily módon a tömegek tudomására jutna, és sokakat megrázna. Ugyanez a helyzet a nyugati médiában is. Természetesen, léteznek olyan site-ok, amelyeken ezek a zavaró igazságok le vannak írva, és megtalálhatók. Véleményem szerint, sokat segítene Önöknek, ha megnéznék a BBC-nek azt az objektív szemlélető filmjét, melynek címe "Inside The Brotherhood" ("A testvériség kötelékében; 6 részes). Megrázó élmény megnézni, elıre szólok, ugyanakkor nagyon érdekfeszítı. Inkább olyan horrorfilmet nézzenek, ami valós, mint olyat, ami fikció. Egy másik film David Summers "Az ötödik elem" címő filmja, amely szintén nagyon izgalmas, és megmutatja a Guiana Jones-beli úgynevezett öngyilkos szekta mögött rejlı titkokat, ahol 1000 ember halt meg, akiket valójában megmérgeztek, mivel a helyzet hátterében a CIA egy kísérlete rejlik. Ceausescu szabadkımőves volt! Az a szabadkımőves páholy, melynek maga Ceausescu is tagja volt a híres olasz páholy, melynek neve "Propaganda Due". Ceausescu-t mindaddig támogatták, amíg Romániában a szabadkımővesek játékait játszotta ban Ceausescu-nak az lett az érzése, hogy már elég erıs, és képes szembeszállni a szabadkımőves páhollyal, amelyiknek a tagja volt. Ekkor egy meglehetısen kemény pert indított a román nép érdekében, és megpróbálta visszaszerezni azokat az adósságokat, amelyekkel a világ szabadkımőveseinek kezében lévı bankok a román népnek tartoztak. Ilyen bank például a Nemzetközi Valutaalap. És sikerült is neki visszaszerezni ezeket a pénzeket, ez azonban nagyon zavarta a világ szabadkımőveseit. Mivel ezzel olyan példát állított, amelyet a szabadkımővesek rossznak ítéltek. Ennek példáján más népek is függetlenekké válhattak volna, és nem függtek volna a Nemzetközi Valutaalaptól. És ekkor halálra ítélték, a gyilkosság végrehajtói között pedig több szabadkımőves is volt. Egyébként, az esküben, amelyet a szabadkımővesek letesznek, amikor a Szabadkımővesség soraiba lépnek, van egy kitétel, mely szerint, amikor valaki áruló lesz, akkor kitépik a nyelvét és kiszedik a szemét - ez benne foglaltatik minden szabadkımőves esküben, a Föld bármely országában mondják is ki. Örvendek, hogy feltették nekem ezeket a kérdéseket, mert ily módon figyelmeztetni tudtam Önöket szabadkımővesség felháborító tetteire.

Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom

Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom A szerz megjegyzése Az ember legnagyobb tévedése - az 1. lecke a világról A civilizáció születése - a 2. lecke a világról A hatalom lényege - a 3. lecke

Részletesebben

Mi húzódik meg az utóbbi évek pápaellenessége mögött?

Mi húzódik meg az utóbbi évek pápaellenessége mögött? Stuttgarti Katolikusok Szentatyánk döntése kapcsán, mely szerint lemond péteri szolgálatáról és ezen túl az imával akarja szolgálni Egyházát, hadd hozzam egyik elıadásom szövegét, amelyet az ERASMUS-KÖR

Részletesebben

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Részlet a Jeruzsálem Bibliaiskola II. 3 éves (1996-1999.) tananyagából Szerkesztette: Bartók Béla és Budai Zsolt Az okkultizmus térhódítása, a spiritiszta

Részletesebben

MÍRON VAN FAGEN AZ ILLUMINÁTUSOK

MÍRON VAN FAGEN AZ ILLUMINÁTUSOK MÍRON VAN FAGEN AZ ILLUMINÁTUSOK BEVEZETİ Az alábbi mővet a Christian Defense League (Keresztény Védekezési Liga) adta ki. Címük: P. O. Box 449 Arabi LA 70032 USA. A kötet szerzıjérıl az alábbiakat írják:

Részletesebben

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel -

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel - ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA - John Maisel - ELİSZÓ Ezt az elıadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára

Részletesebben

Függıség: társ, alkohol, szerek A budapesti underground kultúra Kultiplex

Függıség: társ, alkohol, szerek A budapesti underground kultúra Kultiplex Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar Mezei Brigitta Ifjúságsegítı szak, nappali tagozat Függıség: társ, alkohol, szerek A budapesti underground kultúra Kultiplex Heves Andrea

Részletesebben

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

A pénzügyi biztonság hírlevele

A pénzügyi biztonság hírlevele A pénzügyi biztonság hírlevele III. évfolyam December Hírek, elemzések Az év embere: Ferenc pápa A kapitalizmus gyökerét üssétek a fejszével! transform.hu, 2013. december 29. Írta: Kuno Füssel és Michael

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba 1 Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi

Részletesebben

HAJNALHOZÓK A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI

HAJNALHOZÓK A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI HAJNALHOZÓK A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI BARBARA MARCINIAK A Fény Családjának 1992 2002 2006 www.feny-angyalai.hu www.angels-heaven.org BARBARA MARCINIAK Hajnalhozók A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI A fordítás az alábbi kiadás

Részletesebben

Tudatosan belevágtam az önfelfedezés hihetetlen utazásába 1990-ben. Fogalmam sem

Tudatosan belevágtam az önfelfedezés hihetetlen utazásába 1990-ben. Fogalmam sem Első fejezet Soha egyetlen hópehely sem érezte magát felelősnek egy lavinában A legtöbb ember egy másik ember. Gondolataik valaki más véleménye, életük utánzat, szenvedélyük idézet. Oscar Wilde Tudatosan

Részletesebben

Utolsó frissítés ideje: 2012.12.18. Tartalomjegyzék

Utolsó frissítés ideje: 2012.12.18. Tartalomjegyzék Utolsó frissítés ideje: 2012.12.18. Tartalomjegyzék Bevezető...2 Első beszélgetés...4 Második beszélgetés...12 Harmadik rész...22 Negyedik rész...29 Harmadik beszélgetés...36 Ötödik rész...36 Hatodik rész...44

Részletesebben

Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008. Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3

Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008. Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3 Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3 1 A zenében képzett emberek gyakorta megragadnak a zene matériájában. Figyelmüket lekötik a zene törvényei,

Részletesebben

Az Institute for Historical Review kiadásának magyar nyelvû változata az IHR engedélyével. (www.ihr.org)

Az Institute for Historical Review kiadásának magyar nyelvû változata az IHR engedélyével. (www.ihr.org) A TARTALOMBÓL: 66 kérdés és válasz a kamukauszttal.... 2 kapcsolatban Amit a mobil lehallgatásról tudni lehet.. 5 Cion Bölcsei....................... 8 Elgondolkodtató tudnivalók......... 12 két zsidó

Részletesebben

FÉNYKOR - FÉNYKÖR HÍRLEVÉL

FÉNYKOR - FÉNYKÖR HÍRLEVÉL FÉNYKOR - FÉNYKÖR HÍRLEVÉL /3 2003.03.19. Fénykor-Info/Madár István Istvan.madar@bps.hu A hírlevél tartalmát bárki lemásolhatja és/vagy továbbküldheti jogi korlátozás nélkül. Ha valaki le szeretne kerülni

Részletesebben

Susan George Lugánói tanulmány

Susan George Lugánói tanulmány Susan George Lugánói tanulmány Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan George: The Lugano Report PLUTO Press, 2003 Susan George Hungarian Translation Békefi József

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OKTATÁSA ITT ÉS MOST

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OKTATÁSA ITT ÉS MOST DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY Vol. 1. No. 4 (Winter 2010/4 tél) NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OKTATÁSA ITT ÉS MOST BÍRÓ GÁSPÁR* A legnagyobb veszély, ami témánkat fenyegeti

Részletesebben

Az iszlám. Önképző tanfolyam

Az iszlám. Önképző tanfolyam Az iszlám Önképző tanfolyam Bill Warner: Tizenhárom előadás a politikai iszlámról www.politicalislam.com/blog/category/thirteen-talks-on-political-islam/ Tartalom Bevezető...1 Mohamed...8 Az alapok...15

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt?

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt? Dr. Berán Ferenc, újlaki plébános és teológia tanár Bodor Virág - Én úgy érzem, és ezzel nem mondok rendkívüli dolgot, hogy az európai identitáshoz nagyon szorosan hozzá kötıdik a keresztény kultúra. A

Részletesebben

családot? HELIKON KIADÓ

családot? HELIKON KIADÓ ROBIN SKYNNER I JOHNCLEESE Hogyan éljük túl a családot? HELIKON KIADÓ 5 FORDÍTOTIA. RAKOVSZKY ZSUZSA ILWSZTRÁLTA. BUD HANDELSMAN A mő erdeti címe: Families and how to survive them A fordítás a Methuen

Részletesebben

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Nagy Balázs 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezetés... 3 1 Az információtól a tudásig a hatékony információkeresés

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet

PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben