AZ ELÉVÜLÉS ÉS AZ ÚJ KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY KELETKEZÉSÉNEK KÉRDÉSE A FELELŐSSÉGI JOGBAN. 1. Problémafelvetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ELÉVÜLÉS ÉS AZ ÚJ KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY KELETKEZÉSÉNEK KÉRDÉSE A FELELŐSSÉGI JOGBAN. 1. Problémafelvetés"

Átírás

1 A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A AZ ELÉVÜLÉS ÉS AZ ÚJ KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY KELETKEZÉSÉNEK KÉRDÉSE A FELELŐSSÉGI JOGBAN 1. Problémafelvetés 1.1. A Pécsi Ítélőtábla Pf.I /2008/4. számú ítéletével elbírált kártérítési/kártalanítási per tényállása szerint a felperes 1988-ban nőgyógyászati műtéte során vértranszfúziót kapott, amelytől Hepatitis C vírussal fertőződött. Fertőzöttségét 2001-ben állapították meg, amely miatt július 9-én a Pesti Központi Kerületi Bíróságon kártérítési pert is indított az alperes ellen, ebben a perben azonban érdemi döntés nem született. A fertőzöttség megállapításától kezdődően a felperest különféle steroidokkal kezelték, amely kezelésnek súlyos mellékhatásai (diabetes mellitus, különféle bőrproblémák) következtek be. A felperes tüneti állapota tavaszáig lényegesen javult, áprilisában történt vizsgálata során azonban laboreredményei fokozott májkárosodást mutattak ki, majd a május 11-én elvégzett vizsgálat a vírusfertőzés okán a májbetegség végstádiumát igazolta. Ekkor tájékoztatták a felperest arról, hogy a túlélésre egyedül a máj transzplantációja ad esélyt. A másodfokú ítélet meghozatalakor a felperes a májtranszplantációs várakozási lista ötödik helyén volt. A felperes kártalanítási igényével szemben az alperes egyebek között elévülésre hivatkozott. Az ítélőtábla az elévülés kérdésével, nyugvásával kapcsolatban kifejtette, hogy bár a felperes május 23-án tudomást szerzett a Hepatitis C vírusfertőzöttségéről, azonban csak májusában jutott hozzá azoknak az információknak a teljes köréhez, amelyekre az igényének érvényesítéséhez szüksége volt. Az elévülés nyugvása tehát ekkor szűnt meg, és ettől az időponttól számítottan a felperes követelését időben érvényesítette. Másodlagosan arra is utalt az ítélőtábla, hogy a felperes követelésének elévülése akkor sem következett volna be, ha az elévülés nyugvásának megszűnését nem a május 11-i orvosi tájékoztatáshoz képest kellene megállapítani. Álláspontja szerint a kárbehatás ideje ugyan a transzfúzió időpontja volt, de mert 2006-ban a felperes állapotrosszabbodása olyan súlyúvá, olyan jelentős mértékűvé vált, hogy az már önálló kártalanítási igényként is megáll, így az az új kártalanítási igényt is megalapozza, amelynek az elévülése csak ekkor kezdődik el Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán a Legfelsőbb Bíróság Pfv.III /2008/4. számú ítéletével a felülvizsgálati eljárásban a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta, megállapítása szerint azonban a jogerős ítélet kiegészítő H-7601 Pécs, Pf.: 61 Tel: Fax:

2 - 2 - indokolása szükségtelen, mert az ítélőtábla helyesen jutott arra a következtetésre, hogy az elévülés nyugvása májusában szűnt meg, hiszen a felperes ekkor jutott annak az információnak a birtokába, amely májbetegségének végstádiumát jelentette A Pécsi Ítélőtábla Pf.I /2008/9. számú hasonló tényállású ügyében a felperes az június 27-én végrehajtott lépeltávolítási műtét során kapott vértranszfúziót, és ugyancsak Hepatitis C vírussal fertőződött. Fertőzöttségét augusztus 4-én, tehát 20 év elteltével mutatta ki egy vérvizsgálat. Mivel a Magyar Állammal szemben keresetét az eredeti beavatkozást végző egészségügyi intézménnyel szembeni perben - csak október 3-án terjesztette elő, az elsőfokú bíróság az alperes elévülési kifogásának helyt adott. Az ítélőtábla közbenső ítéletével a kereset jogalapját alaposnak találta, megállapítva azt, hogy a felperes a perben augusztusában érkezett igazságügyi orvosszakértői véleményből szerzett teljes körű tudomást arról, hogy egészségkárosodásáért a Magyar Állam tartozik kártalanítási kötelezettséggel, mert fertőzöttségét a lépeltávolító műtét során szervezetébe juttatott fertőzött vér okozta. Így követelése nem évült el Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán a Legfelsőbb Bíróság Pfv.III /2008/5. számú közbenső ítéletével a jogerős közbenső ítéletet hatályában fenntartotta, lényegében az abban kifejtett indokokra hivatkozással Az elemzett ügyek újra reflektorfénybe állítják azt, a bírói gyakorlatban egyébként már korábban is felmerült kérdést, hogy azokban a kártérítési perekben, amelyek tényállása szerint a károkozás vagyis a kárbehatás és a kár bekövetkezése, azaz a károk manifesztálódása között hosszabb idő telik el, az elévülés szempontjából melyik időpontot kell figyelembe venni? Ezzel összefüggésben pedig a további kérdés az, hogy ha a károsult állapotrosszabbodása a károsodási folyamaton belül olyan rendkívüli súlyúvá, olyan jelentős mértékűvé fokozódik, hogy az már önálló kártérítési/kártalanítási igényként is megállna, e tekintetben új igény keletkezik-e, amelyet az elévülés szempontjából teljesen önállóan kell elbírálni? 2. Külföldi kitekintés 2.1. Ismereteim szerint a felvetett kérdéskörben Nyugat-Európában az első nagy horderejű kártérítési ügycsoport a Contergan-ügy volt, amellyel kapcsolatban a kártérítési perek két hullámban foglalkoztatták a bíróságokat. A Contergan-Schock, a Schicksalhaftes Paradigma der Embryonalschäden der Contergan-Fall. 1 a múlt század as éveiben indult első ütemében - Németországban (kisebb részben Franciaországban és Svájcban). A Contergan egy német gyógyszergyár által piacra dobott idegnyugtató volt, amelynek alkalmasságát nem próbálták ki a graviditással 1 Vö.: E. v. HIPPEL: Schadenersatzklagen gegen deutsche Produzenten in den Vereinigten Staaten, in: Aussenwirtschaftdinst des BB s. 61. ff., továbbá H.-V.V. HÜLSEN: Ist der von der EG- Kommission vorgeschlagene Form der Strikten Produzentenfahtung eine gute Lösung? RIW s. 376.f.

3 - 3 - összefüggésben, és csak a szülések után derült ki, hogy teratológiai, magzatfejlődési rendellenességet okozott, és a magzatok torz fejlődéséhez vezetett (az egyébként szellemileg semmiben nem károsodott magzatok végtag nélkül, a páros végtagból eggyel, vagy különböző méretűekkel, egy füllel stb. jöttek a világra). Az első perhullám ún. wrongful life keresetek - a magzatok megszületése után zajlott le, míg a második a Contergan-károsultak nagykorúvá válásakor a 70-es évek végén, 80- as évek elején -, amikor az elhelyezkedési akadályok, a keresetképtelenségek és az ezekkel összefüggő mentális problémák miatti Schmerzensgeld képezték a keresetek tárgyát. A bíróságok ez utóbbi követeléseket teljesen önálló igényként kezelték, és ebben a második perhullámban is marasztaló ítéletek születtek Azonos bár kisebb méretű gyógyszerdrámák és azokhoz kapcsolódó megkettőződött perhullámok zajlottak le az Egyesült Királyságban a Thalidomide 2 valamint Japánban a SMON 3 gyógyszerkáraival kapcsolatban, amely gyógyszerek a Contergan-hoz hasonló vegyi összetételű gyógyszerek voltak Amerika katasztrófa-történelmébe is benyomul a 60-as években egy gyógyszerügy, az ún. DES-cases, amely a graviditás ideje alatt DES-sel kezelt több százezer várandós nő leánygyermekei között szedte az áldozatait. 4 A DES (Diethylstilbestrol) egy ösztrogént erősítő preparátum, amely a kezelt anyák leányutódainak adenocarcinomás megbetegedéséhez vezetett. 5 E kártérítési perek tényállása szerint a DES-sel kezelt anyák leánygyermekénél a pubertás korban manifesztálódott rosszindulatú daganatos megbetegedés, amely ügyekben a primer-daganat sokszor teljes kipakkolással járó eltávolítása után évekkel később gyakran újabb perindításokhoz vezetett, amikor a daganat metasztázisa folytán a betegek várható közeli halála vált nyilvánvalóvá A valóban katasztófaméretűvé terebélyesedett azbeszt-kárügy színtere első ütemben ugyancsak Amerika 6 volt, de Európában is óriási kártérítési perek tárgya lett. Az azbeszt, mint fonalas, rostos szilikát tartalmú ásvány, elsősorban hőszigetelő funkciójánál fogva került tömeges felhasználásra. Mintegy 70 %-a azbesztcement (tehát por) formájában volt kibányászható és megmunkálható. A belélegzett azbesztpor a 2 Vö.: G. CORNISH: Personal Injuries: Some Recent Developments in English Law in: VersR Jubiläumsausgabe S. 11.ff. 3 Z. KATAGAWA: The Perspective from Japan. First Word Congress ot Product Liability: London p Vö.: NOTE: Wrongful Birth: Action Involving a Deformed Child, 55 Walsh. L. R s. 669., S. ASTHEIMER: Beweislastregelung in den US-amerikanischen DES-Schadenfällen. PHI s , W. SHEINER: DES and a Proposed Theory of Enterprise Liability, 46 Fordham L. Rev. s ban indult az első, ún. harmadik generációs DES károsult pere New York államban. A pubertás korban petefészekrákban szenvedő felperes nagyanyja a felperes anyjával való graviditása idején szedett DES-hormont. Michigan Állam Egyeteme állatkisérletek alapján 1987-ben hozta nyilvánosságra azt a kutatási eredményt, amely szerint a rák-kockázat még a harmadik generációban is okozhat a leány utódoknál daganatos megbetegedést. Vö.: Product-Haftpflicht-International 6/87 (die Kölnische Rück) S A tengeren túl az ezredfordulóra re nőtt a különböző azbesztártalmakban megbetegedettek, illetőleg meghaltak száma. Vö. prognózisával: L. YOUNG: Asbestos Settlement: Compensation Disputed. Journal of Commerce 25th April p.25.

4 - 4 - tüdőben lerakódva háromféle megbetegedés forrása: úgy mint asbestosis, tüdődaganat és mesothelioma, amelyek közül az utóbbiak az asbestosissal együtt manifesztálódnak. Az asbestosis: porártalom, amelyet az orvostudomány és az üzemegészségügy a múlt század 40-es éveitől kezdve 7 ismert és regisztrált. A pulmonális daganatos megbetegedések, továbbá a mesothelioma a hosszú lappangási időre tekintettel azonban csak a 60-as, 70-es évektől kezdődően voltak az azbeszt-por belégzésére egyértelműen visszavezethetők, amikor elektromikroszkópikus vizsgálattal kétségbevonhatatlanul diagnosztizálták, hogy a daganatos megbetegedést az azbesztpor karcinogén hatása okozta. Amerikában az azbeszt óriási méretű ipari felhasználása a második világháború idején a hadiiparban kezdődött, majd folytatódott a koreai és vietnámi háború alatt, amikor a hadi járműveket (tengeri- légi- szárazföldi hadi eszközöket egyaránt) azbeszttel szigetelték. Az 50-es évektől kezdődően pedig az építőipar lett az azbeszt nagyfelhasználója, itt ugyanis a légkondicionálás miatt az épületeket szigetelték azbeszttel. Az azbeszt, mint tömegkár számos vonatkozásban megváltoztatta a kártérítési és felelősségi jogot. 8 Az első, a szakirodalomban is agyoncitált ügy Mr. CLAUDA J. TOMPLAIT ügye volt 9, aki a 40-es évektől több mint egy évtizeden át egy azbesztszigetelőanyagot gyártó vállalkozásnál dolgozott ben diagnosztizált 40 %-os porártalommal kapcsolatos, továbbá tüdődaganatos megbetegedésével volt munkáltatójával szemben kártérítési igényt érvényesített. Az azbestosis foglalkozási megbetegedése miatt munkáltatója terhére a bíróság a javára kártérítést állapított meg, a tüdődaganattal kapcsolatos kárigényét tekintettel arra, hogy munkaviszonya fennállásakor az azbeszt rákkeltő hatása nem volt ismert azonban elutasította. Ekkor fordult igényével termékfelelősség jogcímén Amerika egyik legnagyobb azbesztgyártó vállalata ellen, és nyert. Ez a próbaper azután per-lavinák forrásává vált. Az előterjesztésben felvetett problematika szempontjából az azbeszt-dráma azért figyelemreméltó, mert ugyanaz a kár-ok ti. az azbesztpor belégzése a különböző megbetegedésekre tekintettel különböző önálló kárigények jogalapját teremtette meg, a kárigények érvényesítése pedig nemcsak a kárbehatás megállapításától, hanem a személyi károk különféle tüneteinek a megjelenésétől kezdődően indult, akár ugyanazon károsultnál több ütemben is (tüdőfibráció asbestozis -, primer daganat, metasztázis, végállapot). 7 Figyelemreméltó, hogy hazánkban a porártalommal kapcsolatos orvosi kutatás viszonylag korán már meglehetősen fejlett volt. NUSSER (LÁBADY) ANTAL aki az édesapám már 1944-ben magántanári habilitációs munkájában kimutatta, hogy a porbelégzés által fellépő tüdőfibrózisoknál a szilikátok is szerepet játszanak, amelynek kórképét szilikatózisnak nevezte. Vö.: NUSSER ANTAL: A szilikózis, Bpest, o. 8 Vö. 5.lj., M. ROSOV: Current Developments in Asbestos Litigation. Argus International (1984) No 42. p , J. FABRE: Suicide et antidotes, Argus Inter. No. 48. p. 261., J. HANSEN: Products Liability Law Growth and Development, AIDA VII. Bpest , R. EPSTEIN: The Legal Dynamics of Mass Tort Litigation, Stanford Univ pp Vö.: Tomplait v. Johns-Manville Products Corp F. 2d 624 (5 th Civ. 1966); l. továbbá P. DALITZ: Das Supersystem (I). Das amerikanische Haftungs und Justizsystem Erfolgsmodell der Anspruchsgesellschaft, VersW o.

5 A katasztrófaméretűnek értékelt kárügyek sorában Amerika kár-történelmében a következő két jelentősebb kárügy a Dalkon Shield, továbbá az Agent Orange kárügyek voltak. Az előbbi egy mechanikus fogamzásgátló Spirale, intrauterine device volt, amelynek gyulladáskeltő hatása miatt több asszony súlyosan károsodott. 10 A károsultak legtöbbjénél az ivarszervek teljes exstirpálására került sor, de gyakran több ütemben. Az egyik petefészek kiirtása miatti lezárt kárügyet követően évek elteltével a másik petefészek és a méh eltávolítása miatt, a teljes meddővé válásra tekintettel újabb kárigények keletkeztek ugyanarra a károkra visszavezetetten. A fogyasztóbarát amerikai bíróságok nem egy esetben ún. tömegkeresetek class action alapján marasztaltak. A vietnámi háborúban alkalmazott dioxan-tartalmú lombtalanítószer, az Agent Orange drámai következményeként az amerikai légierőhöz tartozó és a szert használó katonák gyermekei fejlődési rendellenességgel születtek, amelyre tekintettel a Pentagon kezdeti tagadása ellenére a bíróságok marasztaló ítéleteket hoztak, és itt is több ütemben, a személyi károk különböző tüneteinek a kiütközéséhez, megjelenéséhez igazodóan A problematika körébe eső talán legdrámaibb kárcsoport az AIDS, amelynek pandémiává, világjárvánnyá válása a 80-as évek kezdetén történt. Eredete homályos, legvalószínűbb forrása Közép-Afrika, ahonnan a kutatások szerint feltehetően vendégmunkások vitték Haitin keresztül az Egyesült Államokba, és innen jutott át Európába. Az AIDS szerzett immunelégtelenségi tünetcsoport, eredete a HIVvírusfertőzés, amelynek kétféle támadási módja van: vagy az immunrendszert támadja meg, vagy ritkábban a központi idegrendszert, amelynek során a fertőzés a központi idegrendszer elgyengülésében manifesztálódik. A vírust az Egyesült Államokban derítették ki és kezdetben kizárólag a férfi homoszexuálisok megbetegedéseként regisztrálták. Viszonylag rövid idő után kiderült, hogy a biszexuális férfiak a fertőzést átvitték a női nemre, amely tényt a szakirodalomban többen is a paradicsomi átok bosszújaként aposztrofálnak, ti. Évának az ősbűnre történt csábítását a férfiak ezen az úton adták vissza a női nemre 12. Az AIDS, der böse Dämon kezdetben nem is a vírus biológiai roncsoló hatása következményeként foglalkoztatta a bíróságokat, hanem az első perhullámot a fertőzöttek marginalizálódása, az AIDS stigmatizáló hatása váltotta ki, tehát a 10 Vö.: L. ALLEN: Controlling the growth of punitive damages in product liability cases, Air Law J pp. 567., továbbá Northern Districf of California, DALKON SHIELD IUD Product Liability Litigation, 693. F. 2d Vö.: L. FRUMER: Some thoughts about the Agent Orange settlement PHI 1984.p Vö.: TH. BRANDES: AIDS: Test und Einwilligung VersR S 747., továbbá K. ROBERT: Aids and Insurance USA in: Aids Bulletin No. 1, No.2, G. BARUCH: AIDS in the Courts: Tort Liability for the Sexual Transmission of Acquired Immune Deficiendy Syndrome, Tort & Insurance L.J p H. BRIGHAM: You Never Told Me... You Never Asked: Tort Liability for the Sexual Transmission of Aids, Dickinson L. r p. 529., hazai irodalmunkban pedig roppant korszerűen ZOLTÁN ÖDÖN: Felelősségi kérdések az AIDS-sel kapcsolatban MJ 1987/ o.

6 - 6 - fertőzöttek diszkriminációjuk miatt indítottak kártérítési kereseteket (a szülők kérésére fertőzött tanárt bocsátottak el az iskolából, megfertőzött gyermeknek el kellett hagynia az iskolát, stb.). De perhullámot eredményezett az AIDS-fóbia számos téves teszteredmény miatt is, mert az egészséges embereknek legalább egy fél évig abban a tudatban kellett élniük, hogy fertőzöttek. A kártérítési igények keletkezése és a perismétlés szempontjából a fő probléma, hogy a fertőzöttség megállapítása önmagában kártérítési igényt keletkeztet, azonban a betegség tüneteinek kialakulása, súlyosbodása, a végső, halálközeli stádium kialakulása csak évek, gyakran évtizedek elmúltával következik be (elenyésző százalékban még akkor sem), amely a fertőzöttség megállapításán túlmenően újabb kártérítési igény forrása. Ugyanaz a károsult tehát egyazon károk miatt több alkalommal is érvényesít kártérítési igényt a betegség előrehaladásának, kifejlődésének függvényében. 3. Hazai előzmények 3.1. A HIV-fertőzés, az AIDS-betegség a 90-es évek elején hazai bíróságainkat is nagy számban foglalkoztatta. 13 E perek legtöbbjében bár nem kizárólagosan a károsultak haemophiliás betegek voltak, illetőleg ezek házastársa vagy gyermekei, akik rendszeresen vértranszfuzió útján kaptak vérkészítményt, és a külföldről beszerzett, még nem ellenőrzött vérkészítmények folytán, illetőleg házastársuk által szexuális úton, a gyermekek pedig vertikális úton váltak HIV-pozitív fertőzötté. Figyelemreméltó, hogy a bíróságok egyetlen perben sem kutatták és tették ítéletük tényálláselemévé a fertőzés/fertőzöttség beálltának lehetséges időpontját, az ítéleti tényállások kizárólag arról szólnak, hogy az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet mikor állapította meg a fertőzöttséget. Ehhez képest van olyan tényállású ügy, amelyben a tájékoztatás csak a szülőknek szólt, akik fertőzött gyermeküknek a hírt csak évek eltelte után, rendszerint az első tünetek megjelenésekor adták tovább. Igaz, a Magyar Állam alperes egyetlen perben sem hivatkozott elévülésre, így ezt a kérdést a bíróságok nem is vizsgálták, a kártalanítási igények elbírálása gyakorlatilag csak az összegszerűségre korlátozódott. Tekintettel arra, hogy a hivatalos statisztika szerint hazánkban ha nem is nagy mértékben az AIDS-megbetegedések száma nő, a hazai bírói gyakorlatnak is számolnia kell azokkal a jogalkalmazási problémákkal, amelyekkel a külföldi bíróságok már szembesültek A problémafelvetés szempontjából releváns következő hazai kártérítési ügycsoport a tipikusan a bányászokat érintő szilikózis. A szilikózis: tüdőfibráció, amelynek legfőbb jellegzetessége, hogy a betegséget a szervezetbe/tüdőbe belélegzett és ott lerakódott, onnan kiszabadulni nem tudó pormennyiség önmagában progrediálja, akkor is, ha a beteg porbelégzése nem folytatódik/halmozódik. A porártalom már Pl. Fővárosi Bíróság 1.P /1991.sz., 1.P /1991.sz., 1.P /1991.sz., 1.p /1991.sz., Legfelsőbb Bíróság Pf.I /1992.sz., Pf.I /1992.sz., Pf.I /1992.sz.

7 - 7 - %-os munkaképesség-csökkenéseknél is jelentős légzési nehézségeket okoz, ez az állapot már feltétlenül a beteg napszínre-helyezésével jár, amely keresetveszteséget jelent és már a nem vagyoni kártérítés iránti igényt is megalapozza. Tekintettel a betegség további ártalomnak kitettségtől független fokozódására, rosszabbodására, a betegség néhány év után teljes munkaképtelenséget eredményezhet, nem ritkán pulmonális daganat képződéséhez vezethet. 14 E tényálláskörben a jogalkalmazási probléma nemcsak az, hogy a kárbehatás és a károsító eredmény egymástól időben sokszor hosszú évekre elválik, hanem az is, hogy a károsult jelentős állapotrosszabbodása eredményezhet-e önállóan is kártérítési igényt Hasonló problémaként jelentkezett a hazai judikaturában a radioaktív sugárzás, a radon. A pécsi uránbánya bezárása ellenére a kérdésnek aktualitást adhat nemcsak a hazai működő atomerőmű, de az a tény is, hogy a volt uránbánya területén élő, Pécskörnyéki populációban a daganatos megbetegedések száma az országos átlagnál lényegesen magasabb. A hazai urániumbányászok daganatos megbetegedéseiről, a bekövetkezett morbiditásokról és mortalitásokról 1983-ig adatok egyáltalában nem állnak rendelkezésre, figyelemmel a bánya hadiüzemi titkosságára. A jogalkotás 1983-ban oldotta fel az ionizáló sugárzások foglalkozási megbetegedést eredményező kemény jelzőjét, amely időponttól kezdődően vált csak ismeretessé, hogy az alpha és beta lágy radioaktív sugárártalom nemcsak az állandó földalatti munkát végző bányászok, hanem az időszakonként leszálló műszakiak, bányamentők, stb. között is szedte áldozatait. A radon sugárzással összefüggésben az üzemegészségügyi orvostan kétféle daganattípust regisztrált, úgy mint carcinoma microcellulare amely egyértelműen sugárspecifikus, továbbá a carcinoma planocellulare amely azonban már nem egy-ok-specifikus, de lehet sugáreredetű is. 15 A mikrocelluláris daganatos megbetegedések rapid-lefolyásúak, sok esetben a betegség diagnosztizálása már csak a boncoláskor történik. Az észleléskor a betegek tipikusan már inoperábilisak, kizárólag citosztatikumos vagy telekoballd sugárkezelésnek vethetők alá tipikusan eredménytelenül. A planocelluláris megbetegedéseknél vetődik fel az ismételt kárigény, amikor a betegség diagnosztizálása, esetleg a primér daganat eltávolítása után évekkel később a szervezetben a daganat metasztázisa jelentkezik 16, és ez újabb kárigény forrásává válik. 4. Hosszú farkú felelősség 14 L.: Baranya Megyei Bíróság 1.Mf /1997/3.sz., 1.Mf /1999.sz., 1.Mf /1999.sz., Legfelsőbb Bíróság Mfv.I /1998/2.sz. 15 L.: Pécsi Munkaügyi Bíróság 1.M.206/1983.sz., 1.M.726/1987.sz., 1.M.733/1987.sz., Baranya Megyei Bíróság 1.Mf /1988.sz. 16 Ezekkel a kérdésekkel a radonnal ugyan csak érintőlegesen foglalkozott a Baranya Megyei Bíróság Polgári Kollégiuma a november 17-i ülésén, ahol az elévüléssel és az új igény érvényesítésével kapcsolatban kollégiumi véleményt is elfogadott.

8 Az amerikai szakirodalomban liability of long tail -nek, azaz hosszú farkú felelősségnek nevezett 17, elemzett tényálláskörök közös tényálláseleme, hogy a kárbehatás és a kár-eredmény közé egy hosszabb idő, ún. Latenzperiode ékelődik be. Ugyanakkor az esetek nagy számában a kár-behatás, a fertőzés időpontja, vagy folyamatos negatív hatások esetén a kártérítési igényt már elérő behatásnak az időpontja meg sem állapítható, ezért magának a kártérítési igénynek a keletkezése is vitás. A külföldi bíróságok gyakorlatában és a jogalkalmazási gyakorlatot megtámogató szakirodalomban a kártérítési igény keletkezése szempontjából az ide integrált ügycsoportokban különféle elméletek fogalmazódtak meg: A manifesztációs elmélet, the manifestation theory szerint a kárigény keletkezésének időpontja a betegség kitörése, amely lehet tényleges vagy eventuális tudomásszerzés a fertőzésről, a betegségről, és lehet annak orvosi diagnosztizálása is ( reasonable date of diagnosis ). Az elmélet gyengéje, hogy nem ad adekvát választ azokra az esetkörökre, amikor a fertőzés megállapítását követően a kór a szervezetben elhatalmasodik, és az újabb kártételekben manifesztálódik Az aktuális károsodási elmélet, az actual injury theory szerint, a kártérítési igény akkor keletkezik, amikor a behatás, a fertőzés már olyan intenzívvé vált, hogy az a folyamat visszafordítását, a rosszabbodás megállítását elkerülhetetlenné tette. 19 Ennek az álláspontnak a gyengéje, hogy voltaképpen egyetlen kárigényként a betegség kifejlődését ismeri el, holott az esetek nagy számában Hepatitis C, HIV-fertőzés, sugárártalom stb. a fertőzöttség megállapítása függetlenül a betegség kifejlődésétől a kártérítési igényt már önmagában megalapozza A jogalkalmazási gyakorlatban leggyakrabban felhasznált elmélet az ún. kombinációs elmélet, a folyamatos károsodási continuous injury theory, amely szerint a legelső károsító hatástól a betegség manifesztálódásáig, a fertőzés megállapításától egészen a betegség végkifejletéig terjedő időben bármely stádium önálló kártérítési igényt alapozhat meg, amennyiben a betegség súlyosbodása, rosszabbodása a korábban elbírált kárigénynél nem került/kerülhetett számbavételre A különböző elméletek természetesen az esetek sokszínűségére tekintettel nem adnak kielégítő megoldást ahhoz, hogy a bíróságok következetes koherens elvek szerint alakítsák ki e drámai tényálláskörökben ítélkezési gyakorlatukat. Úgy tűnik, hogy a bíróságok alapvetően az áldozatokra vannak figyelemmel. E körben indokolt kiemelni, hogy az Európai Unió deliktuális felelősségi jogról szóló tervezete, a Study Group on a 17 G. CALABRESI: Common Law for the Age of Statues, p , továbbá EPSTEIN: 8.lj. 18 NOTE a szabályt discovery rule -nak nevezi. Vö.: NOTE: The Fairuess and Constitutionality of Statues of Limitations for Toxic Tort Suits, Harv. L. R p Vö.: M. ROSOV: Current Developments in Asbestos Litigation. Argus International (1984) No o., továbbá: NOTE: 18.lj. és EPSTEIN: 8. lj. 20 A szakirodalomban the keene rule ként megjelenő ezt az elvet a Keene Corpy v. Insurance Co. of N. Am. 667.F. 2d (D.C. Civ ) ügyben mondta ki a bíróság.

9 - 9 - European Delictual Law mintaszabályzata 21 az elévülésről és a kártérítési igény érvényesítésének időtényezőjéről egyáltalában nem rendelkezik, ezt a kérdést alapvetően az anyagi jog szférájából a nemzetállami szabályozások eljárásjogi szférájába helyezi át. 5. Összegezés Az előterjesztésben foglalt problémafelvetés alapján javasolom, hogy a konzultatív tanácskozás foglaljon állást az alábbi kérdésekben: 5.1. Mikori a kártérítési igény esedékessé válásának az időpontja azokban a tényálláskörökben, amelyekben a kárbehatás és annak egyértelmű megállapítása, illetőleg a kárbekövetkezés egymástól időben jelentősen elválik? 5.2. Ezekben az esetekben a kárbehatás megállapítása, orvosi diagnosztizálása a kártérítési igény keletkezését vagy az elévülés nyugvásának megszűnését eredményezi-e? 5.3. Önállósul-e és önálló kárkötelemmé válik-e, ha a károsult állapotrosszabbodása olyan rendkívüli mértékű és súlyú, hogy az már önálló kártérítési igényként is megáll, ha a kárigényét a kárbehatás egyértelmű megállapításától kezdődően az elévülési időn belül nem érvényesítette, azaz az új igényt az elévülés szempontjából önállóan kell-e elbírálni? 5.4. Ha korábbi jogerős ítélet a kárbehatás miatt kártérítést ítélt meg, de a rendkívüli állapotrosszabbodás az ítéletben még nem nyert értékelést, a tényazonosság hiányára alapozva érvényesíthet-e a károsult újabb kártérítési igényt? Pécs, május 28. Dr. Lábady Tamás a kollégium tagja 21 Vö.: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Edited by Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nölke, Munich, 2009.

2/2009 (X. 09.) KOLLÉGIUMI VÉLEMÉNY Az elévülés és a kártérítési igény keletkezésének kérdésérıl a felelısségi jogban

2/2009 (X. 09.) KOLLÉGIUMI VÉLEMÉNY Az elévülés és a kártérítési igény keletkezésének kérdésérıl a felelısségi jogban 2/2009 (X. 09.) KOLLÉGIUMI VÉLEMÉNY Az elévülés és a kártérítési igény keletkezésének kérdésérıl a felelısségi jogban I. Azokban az egészségkárosodást eredményezı tényálláskörökben, amelyekben az egészségkárosult

Részletesebben

XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred

XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred A témaválasztás indokai A feldolgozott esetek statisztikai és tartalmi bemutatása Összegzés,

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A végrehajtó működése körében illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a kártérítési felelősség minden esetben - így akkor is, ha végrehajtói iroda

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

A hepatitis C vírus fertőzések értékelése a szakértői gyakorlatban

A hepatitis C vírus fertőzések értékelése a szakértői gyakorlatban A hepatitis C vírus fertőzések értékelése a szakértői gyakorlatban Dr. Danics Krisztina SE ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet 1 2 I. Tényállás, kórtörténeti összefoglaló 1992. július 01-je

Részletesebben

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy 400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy meghatározott vizsgálat elvégzésének hiányával szakmai szabályt nem sértett. Ha az orvosai a tőlük elvárható legnagyobb

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 28.M.3818/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogsegélyszolgálata (1388 Budapest, Pf. 52., üi.: dr. Tordai Gábor

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT?

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? ILYEN MÉG NEM VOLT! Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? MIE Konferencia, Győr 2016. november 25. dr. Klauber Zsófia Amiről szó lesz EUIPO előtti iparjogvédelmi eljárás

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

Új szilikózis kockázatok. Dr. Kardos Kálmán

Új szilikózis kockázatok. Dr. Kardos Kálmán Új szilikózis kockázatok Dr. Kardos Kálmán A foglalkozási megbetegedések esetszáma főbb kórformák szerint 120 100 106 97 89 2009 2010 esetszám 80 60 40 20 61 38 31 9 19 18 15 4 9 11 8 7 6 0 A bejelentett

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 A jogalkalmazás körében érvényesülő szempontok megjelölése előtt szükséges rögzíteni, hogy a személyhez fűződő jog az egyes személyek

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1.M.10016/1998-2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt A.K. felperesnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX:

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX: Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: + 36 84 504100 FAX: + 36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. március 3. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)).

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)). Tisztelt Nyíregyházi Törvényszék!... (született:..., lakcím:..., anyja neve:...) felperes meghatalmazott jogi képviselőjeként Orosz Mihály Zoltán, Érpatak Község polgármestere (cím:...) I. rendű és Érpatak

Részletesebben

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SZÖVETKEZETNÉL

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SZÖVETKEZETNÉL A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SZÖVETKEZETNÉL A felügyelőbizottság elnökét a szövetkezet egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzési kötelezettség terheli, ennek elmulasztása

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22. M. 1527/2004/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Tordai Gábor (0388 Budapest, Pf.: 52.) által

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

6/2016. (XI.28.) KMK vélemény a munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei egyes kérdéseiről

6/2016. (XI.28.) KMK vélemény a munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei egyes kérdéseiről K Ú R I A (http://lb.hu) Címlap > 6/2016. (XI.28.) KMK vélemény a munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei egyes kérdéseiről 6/2016. (XI.28.) KMK vélemény a munkaviszony jogellenes megszüntetése

Részletesebben

Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság!

Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság! Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság! Az Energia Klub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (1056, Budapest, Szerb u. 17-19., képv: Ámon Ada) meghatalmazott jogi képviselőnk (Dr. Baltay Levente, 2360

Részletesebben

KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI

KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGAI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN ÉS BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEKBEN, VALAMINT AZ EBBŐL EREDŐ POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGI

Részletesebben

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF)

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14196 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Egészségügyi és szociális tevékenység

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt 1 A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére Budapest Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott dr. Tordai Csaba ügyvéd (nyilvántartó kamara és nyilvántartási szám: Budapesti Ügyvédi Kamara 01-020857),

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.057/2013/13.szám A Kúria a F. P. elnök által képviselt F. D. V. Egyesület I.r., Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest,

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása I. Az adóhatóság által a felszámolási eljárásban érvényesített, az államháztartás valamely alrendszerét megillető követelések,

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az alkalmazott jogszabályok: Pp.3. (2) bekezdése. Győri Ítélőtábla Pf.III /2012/4.szám

Az alkalmazott jogszabályok: Pp.3. (2) bekezdése. Győri Ítélőtábla Pf.III /2012/4.szám A bíróság a kereseti tényállásban előadottakhoz, valamint a kereset tárgyához kötve van, a kereseti kérelemhez kötöttség azonban nem jelenti azt, hogy a fél által megjelölt jogcímhez is kötve lenne. A

Részletesebben

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A munkáltató kártérítési felelőssége A felelősség a legáltalánosabb értelemben: magatartás értékelése. Egymástól elválaszthatatlan funkciói a reparáció és a prevenció.

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

JeMa 2010/1 Magánjog és munkajog

JeMa 2010/1 Magánjog és munkajog JeMa 2010/1 Magánjog és munkajog Menyhárd Attila A Legfelsőbb Bíróság elvi határozata a termékfelelősségről Döntés a termék gyártóját terhelő felelősség és a külön jogszabályon alapuló (állami) helytállási

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.016/2013/3. A Fővárosi Tövényszék a dr. K. B. ügyvéd által képviselt MAX-IMMUN Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245

Részletesebben

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai Foglakozás-egészségügyi Fórum 2010. május 12. Dr. Kardos Kálmán Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet A foglalkozási megbetegedések

Részletesebben

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28.

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. Rokkantság fokozatai 2012-ig 1) Nem rokkant 2) III. csoportú rokkant: aki nem teljesen munkaképtelen

Részletesebben

Juhász László Vitatott követelés a csődeljárásban

Juhász László Vitatott követelés a csődeljárásban Juhász László Vitatott követelés a csődeljárásban 1. Előkérdések A csődeljárás sikere szempontjából rendkívül fontos, hogy ki kerül az elismert, nem vitatott követeléssel rendelkező hitelezők kategóriájába,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2013. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2. A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2013. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma

Részletesebben

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 6720 Szeged, Széchenyi tér Szeged, Pf.: 408. Í T É L E T E T

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 6720 Szeged, Széchenyi tér Szeged, Pf.: 408. Í T É L E T E T SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 6701 Szeged, Pf.: 408. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 1.P.22.276/2014/29. szám A Szegedi Törvényszék a dr. Kincses István ügyvéd (5900 Orosháza, Tass u. 9. I/2.)

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

Mit jelent az AIDS? Mióta ismert az AIDS?

Mit jelent az AIDS? Mióta ismert az AIDS? VALENTIN-NAP KAPCSÁN: HIV/AIDS PREVENCIÓ Miitt jjellentt az AIDS? A négy betű a betegség angol nevének (Acquired Immune Deficiency Syndrome) rövidítése. Magyar jelentése: szerzett immunhiányos tünetegyüttes.

Részletesebben

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban 1 A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása a bírói gyakorlatban A téma aktualitását az indokolja, hogy a büntető anyagi jog általános részében van arra vonatkozó szabály (Btk. 91.

Részletesebben

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 Dr. Markó József: 1 MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 ( E G Y J O G E S E T T A N U L S Á G A I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 9. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Vagyongyarapodás vállalkozás veszteségének finanszírozása Kfv.I.35.482/2006/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. Csoba Sándor ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Horváth Mária jogtanácsos

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27.

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. Szerződésszeg sszegés, s, előrel reláthatóság, kártérítési felelőss sség g az új Ptk.-ban I. részr Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. dr. Verebics János, PhD egyetemi docens, BME GTK Üzleti

Részletesebben

I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag

I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag Írta: Dr. Homolya Szilvia Dr. Gyarmathy Judit Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 24. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

A bizalmi vagyonkezelési jogállás és a bizalmi vagyonkezelés megszűnési okairól 1

A bizalmi vagyonkezelési jogállás és a bizalmi vagyonkezelés megszűnési okairól 1 135 Miczán Péter Polgári Jogi Tanszék Témavezető: Menyhárd Attila egyetemi tanár A bizalmi vagyonkezelési jogállás és a bizalmi vagyonkezelés megszűnési okairól 1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján)

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) 1. Bevezetés A Szegedi Ítélőtábla 2014 november 20-i ülésén foglalkozott a vezetői felelősség

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.868/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben