kívüli (köz)szolgáltatások elérését, s ha kell a saját lakásukban is nyújtson számukra speciális szolgáltatásokat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kívüli (köz)szolgáltatások elérését, s ha kell a saját lakásukban is nyújtson számukra speciális szolgáltatásokat."

Átírás

1 IV. évfolyam 1. szám, január Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Folytassa, Misszió! Jogosan merül fel a kérdés, hogy milyen elônye származik a Misszió ellátási modellbôl maguknak az itt élôknek, miért érdemes résztvenni ebben a rendszerben? A modell fô célkitûzése, hogy a lakosság egészségi állapota javuljon, a Magyarországra sajnálatosan jellemzô rossz megbetegedési és halálozási mutatókban változás következzen be. Nem szabad belenyugodnunk abba, hogy a magyar férfiak 10 évvel kevesebb ideig élnek, mint nyugat-európai társaik. Nem fogadhatjuk el, hogy hazánkban az idôsödés törvényszerûen együtt járjon a magasvérnyomás, az érelmeszesedés, a cukorbetegség, az elhízás, a mozgásszervi nyavalyák életminôséget rontó megjelenésével. Tennünk kell az ellen, hogy fiatal és idôs szeretteink tízezreit veszítjük el az idôben fel nem ismert rosszindulatú daganatos megbetegedések miatt. A genetikai tudományok legújabb eredményei szerint az emberi élet felsô határa 150 év lehetne. Ezt a kort egészségben is meg lehetne élni, ha az életmódunk, a környezeti hatások és az öröklött betegségek nem kurtítanák meg az egészséges életéveink számát. Fontos az is, hogy amikor már betegek vagyunk, jól szervezett egészségügyi ellátó rendszer gondoskodjon rólunk. Ennek érdekében tevékenykedünk együtt a Misszió modellben a térség háziorvosai, kórházai, rendelôintézetei, valamint civil szervezetei és aktivistái. A betegségek idôbeni felismerése azért fontos, mert a kezelés eredményessége nagyban függ attól, hogy mikor kezdôdik el a gyógyítás, a gondozás. Ennek érdekében a térség lakosságából kérdôíves szûrôprogram segítségével kutatja fel a modell azokat, akik fokozottan veszélyeztetettek szív-érrendszeri betegségekre és daganatos megbetegedésekre. A rosszindulatú daganatos megbetegedések több, mint 80 százaléka eredményesen gyógyítható, ha idôben felismerik, s kezelni kezdik. Ezért fontos, hogy minél többen kitöltsék ezeket a kérdôíveket. A modellben a térség lakosságából különbözô krónikus betegségek miatt több ezer beteget gondoznak a háziorvosok. Mindenkit, akit a térségbôl az ország bármely egészségügyi intézményében, gyógyszertárában látnak el, a Misszió központi informatikai rendszere regisztrál és nyomon követ. Az adatokat a háziorvosok kapják meg, akik a Misszió orvosszakértôivel közösen, a térség kórházaival, rendelôintézeteivel együttmûködve TÖBB SZEM TÖBBET LÁT alapon biztonságosabb, tudományosan megalapozott egészségügyi ellátást igyekeznek nyújtani a rájuk bízott embereknek. Mindezen közben közösen gazdálkodnak is az egészségügyi költségekkel, igyekeznek csökkenteni a felesleges és az egyénre káros párhuzamosságokat az ellátásban. Az így felszabadítható pénz a helyi egészségügyi ellátás fejlesztésére fordítható, azaz színvonalasabb betegellátást igyekeznek megvalósítani. Azok a térségek, akik résztvesznek ebben a modellben, megújult orvosi rendelôkben, korszerûbb gépekkel, mûszerekkel, eredményesebben végzik a betegellátást. Támogató szolgálat Az Értelmi Fogyatékosok és Segítôik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 2001-óta dolgozik egy térségi segítôhálózat felépítésén. Az úgynevezett támogató szolgálat létrehozásához az akkori szociális minisztérium nyújtott támogatást, s a modellkísérlet helyének Veresegyházat és környékét választották. A szolgálat tevékenysége Veresegyház mellett ma kiterjed Erdôkertes, Szada, Csomád, Ôrbottyán, Vácegres és Galgamácsa községekre. A kezdeményezés célja az, hogy a saját lakóhelyükön segítse a fogyatékos személyek életét, megkönnyítse számukra a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérését, s ha kell a saját lakásukban is nyújtson számukra speciális szolgáltatásokat. Így, ha kell, akár naponta rendelkezésükre állnak tanácsadással, ügyintézéssel, szállítással, s segítenek megoldani a mindennapi életvitel egyes egészségügyi és szociális feladatait. Mindemellett támogatják az önállóság fejlesztését, szintentartását, s ehhez hetente kétszer tartanak képességfejlesztô klubfoglalkozásokat, tréningeket, tanfolyamokat, elôadásokat. A fogyatékos emberek elszigeteltségét oly módon is oldják, hogy alkalmanként látogatásokat szerveznek nagyobb közösségi rendezvényekre, kulturális, illetve sporteseményekre. A klubokban kézmûves foglalkozásokat, mozgás-, zene- és táncterápiás foglalkozásokat tartanak. A programot szervezô szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy további forrásokat találjanak a program folyatásához, s továbblépési lehetôséget biztosítsanak a résztvevôknek. Azt szeretnék elérni, hogy a sérült emberek közül minél többen lehetôséget kapjanak az értelmes, független, önálló életre. További információ: ÉFEOSZ Veresegyházi Támogató Szolgálata, 2112 Veresegyház Kálvin u. 6., telefon: (28)

2 2 Misszió Világ Változások a gyógyszerellátásban Az év elejére ígért változások legtöbbjérôl már hetekkel korábban beszámoltak a lapok, de a január beköszöntével érdemes felidézni a legfontosabb újdonságokat. Így például azt, hogy a közgyógyellátott betegek részére elsôsorban a háziorvosok írhatnak fel gyógyszert. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál figyelemmel kísérik a közgyógyellátottak receptjeit, így pontos kép alakul ki arról is, hogy ki, mennyi gyógyszert váltott ki. Fontos változás, hogy a szociális otthonokban lakó betegek már ugyanúgy receptre kapják a gyógyszereiket, mint bárki más. Eddig csak a kiemelt támogatásban részesülô gyógyszereket kellett vényre felírni, a többit elég volt bejegyezni az úgynevezett megrendelôkönyvbe. Újdonság volt tavaly, hogy nem került sor gyógyszerártárgyalásra, hanem a gyártók értesítést kaptak arról, hogy csökkenthetik a termékeik árát annak érdekében, hogy változatlan, vagy kiemelt támogatásukat megtartsák. Ezzel egy idôben megkezdôdött a támogatott gyógyszer-lista felülvizsgálata. Közel másfélezer kérelem érkezett az egészségbiztosítóhoz, melyek új gyógyszerhatóanyagok, vagy új kiszerelések támogatási igényét tartalmazták, de voltak közöttük áremelési, árcsökkentési és támogatásmódosítási kérelmek is. Nem került elfogadásra egyetlen áremelési, illetve támogatásnövelési kérelem sem. Ugyanakkor új hatóanyagú gyógyszerek forgalomba kerülhetnek, miután a gyártója szerzôdést kötött az OEP-pel meghatározott mennyiségû gyógyszer forgalmazására. Amennyiben a szerzôdésben foglaltnál többet adnak el, a többletbevételt a gyártónak meg kell osztania a biztosítóval. Az év elejétôl több mint háromszáz új gyógyszerrel bôvült a támogatott gyógyszerek köre. Annak érdekében, hogy az olcsó készítmények továbbra is beszerezhetôek legyenek, azaz a gyáraknak ezeket a kis hasznot hozó gyógyszereket is érdemes legyen gyártaniuk, az OEP hozzájárult a 600 Ft termelôi ár alatti készítmények 120 Ft-os áremeléséhez. Ez minimális módosulást idéz elô a piacon, hiszen a gyógyszereknek alig két százalékát érinti ez a lehetôség. Módosul a patikai árrés is. A legolcsóbb és a legdrágább gyógyszerek esetében számottevô e módosítás, például, amíg korábban a 3500 Ft-nál drágább gyógyszerek után maximálták a kereskedelmi hasznot, addig ezentúl 5000 Ft lesz e határérték. Az idei legnagyobb újdonság az, hogy az eddigi 0 százalékos ÁFA-kulcs megszûnt, s 5 százalékos adó terheli a gyógyszereket is. Ez a költség megoszlik az egészségbiztosító és a beteg között ugyanolyan arányban, ahogy a gyógyszer árán osztoznak, azaz ha egy gyógyszer 90 százalékos támogatásban részesül, akkor a beteget az árnak és az ÁFÁ-nak is egyaránt a 10 százalékát fizeti; a térítésmentes gyógyszerek esetében az ÁFÁ-t is teljes mértékben a társadalombiztosítás viseli. Nem változtak meg ez évre sem a gyógyszerek szokásos támogatási formái: megmaradtak a jól ismert 0, 50, 70, 90, illetve 100 százalékos arányok. Újdonság viszont, hogy kiterjesztették a betegség alapú fix összegû támogatást. Míg korábban csak két gyógyszercsoport (statinok és protonpumpagátlók) tagjai kaptak ez alapján meghatározott összegû társadalombiztosítási hozzájárulást, addig mostantól ezt kiterjesztik az ACE gátlókra, a Ca csatorna blokkolókra és a H2 receptorbénítókra is. A betegeket kedvezôen érintô változás, hogy a vény nélküli gyógyszerek (néhány vényes támogatott gyógyszer is pl. injekciók) bonthatóvá válnak. Ez azt jelenti, hogyha például hirtelen fellépô fejfájással keresünk fel egy gyógyszertárt, nem szükséges rögtön egy egész doboz gyógyszert megvenni. Lehetôség lesz arra, hogy 1-2 tablettát vásároljunk meg. Nem újdonság ez, hisz évvel ezelôtt természetes volt az, hogy 1-2 tabletta Kalmopyrint, Antineuralgicat kértek a betegek, s azt elôre csomagolt formában azonnal megkaphatták. Nem kellett tartani a gyógyszercserétôl sem, hiszen a csomagoláson a név mellett szerepelt a gyógyszer gyártási száma is. Januártól ismét élhetünk ezzel a lehetôséggel. Ugyancsak kedvezô változás, hogy bôvült a helyettesíthetô gyógyszerek köre. Eddig miniszteri rendelet szabályozta, hogy mely gyógyszereket helyettesítheti az orvos, és ha az orvos nem tiltott le, akkor a gyógyszerész. Idén az Országos Gyógyszerészeti Intézet minden negyedévben közzé teszi majd azt a listát, amely valamennyi egymással egyenértékûnek ítélt gyógyszert tartalmazza. A betegnek pedig joga van az így azonosnak nyilvánított gyógyszerek közül a számára legkedvezôbb árút kérni az orvostól, illetve, ha az orvos a vényen nem tiltotta le a helyettesíthetôséget, a gyógyszerésztôl. dr. K. N. M. Filmklub A veresegyházi Fô-Tér Klubházban zajló pénteki filmklub januártól megújult tartalommal jelentkezik ben havonta egy-egy ország vagy rendezô jelesebb filmjeit tekinthetik meg. A részletes programról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a helyi lapokon keresztül.

3 2004. január 3 Civilizációs bélpanaszok orvoslása A pszichoszomatikus betegségek egyik fajtája az úgynevezett irritábilis bél szindróma, amely az egyik leggyakoribb emésztôszervi rendellenesség. A felnôtt lakosság %-át érinti, s a nôknél három-négyszer gyakrabban fordul elô. Általában fiatal felnôtt korban kezdôdik, és évtizedekig tarthat. A panaszok állandóak vagy visszatérôk A betegség legfôbb jellemzôi: bélmûködési zavar, puffadás és hasi fájdalom, székletürítési zavarok. A hasi fájdalom változatos, leggyakrabban alhasi jellegû lehet. A betegek egyik része a stresszhez, de nagyobb része étkezéshez, az életmód ritmusának változásaihoz köti panaszait. Gyakoriak az emésztôrendszeren kívüli általános tünetek is, mint például a fejfájás, fáradékonyság, levertség, nyugtalanság, alvászavar, szívdobogásérzés, csökkent teljesítôképesség, vizelési zavarok. Az irritábilis bél szindróma felismerése nem egyszerû feladat. Nincs olyan vizsgálat (például labor, röntgen, endoszkópia, stb.), amely önmagában bizonyítaná a kórképet. Mégis, mikor gondolhatunk e betegségre? Nemzetközileg elfogadott kritériumai a következôk: legalább 12 hete fennálló panaszok, hasi fájdalom, melyre jellemzô, hogy székeléssel csökkenthetô, összefügg a székletürítés gyakoriságával, a széklet formai változásával. Mindezek mellett megjelenhet nyák a székletben, társul hozzá puffadás, vagy más kellemetlen hasi érzés. Fontos azonban, hogy általános állapotromlás, súlyos betegségre utaló jelek nincsenek, a székletben vérzésre utaló jel nincs. Szervi betegségre a következô figyelmeztetô jelek utalhatnak: jelentôs fogyás, véres széklet, vérszegénység, láz, hányás, 50 év feletti életkor. Ilyen esetekben alapos kivizsgálás szükséges. Idôsebb korban is kezdôdhet a betegség, de ilyenkor különösen fontos az egyéb kórképek kizárása. A betegség kezelésének célja a tünetek megszüntetése, illetve csökkentése. El lehet érni hosszú tünetmentes idôszakokat, de teljes gyógyulásra általában nem lehet számítani. Maga a betegség alapvetôen jóindulatú, az életet nem veszélyezteti, a várható élettartamot sem csökkenti. Sôt, e betegek általában tovább élnek, mert gyakran látja ôket orvos, így náluk az egyéb betegségeket is hamarabb észreveszik. A betegség tüneti kezelésére hasfogókat vagy esetleg hashajtókat rendel az orvos, s egy további kapszulával a görcsös fájdalom, a székelési zavarok és a puffadás is enyhíthetô. De ez csak tüneti kezelés. Nagy szerepe lehet a nem gyógyszeres gyógymódoknak. Bár a betegségnek speciális diétája nincs, de ésszerû étkezéssel az esetek többségében enyhíthetôk a panaszok. Mi a teendô? Rendszeres étkezés, erôs fûszerek, zsiradékok, kávé, alkohol és a dohányzás mellôzése. Fontos, hogy megfigyeljük, milyen ételek váltják ki a panaszokat, mert ez segíthet a megfelelô étrend kialakításában. Jó tudni, hogy a mesterséges édesítôszerek, amelyek gyakori alkotóelemei a különbözô (divatos, energiamentes) üdítôitaloknak, cukormentes rágóguminak, hasmenést válthatnak ki. Nálunk gyakori a tejcukor érzékenység, ezért amennyiben a hasmenés, puffadás a fô panasz, fontos ennek kizárása is. Általában kedvezô a sok növényi rostot tartalmazó étrend. A joghurtba, vagy kefirbe elkevert étkezési korpa vizet köt meg, hígítja, savanyítja és lehetnek. Ezt a betegséget is, mint oly sok más, a stressz által kiváltott kórképet civilizációs kórnak tartják. Azonban, ha a panaszoktól szenvedôk csak késôn, a betegség súlyosabb fázisában kerülnek orvoshoz, a lelki tényezôk egyre inkább háttérbe szorulnak, s a kór mindinkább testi jelleget ölt. növeli a béltartalmat, gyorsítja a béltartalom haladását, csökkenti a vastagbélen belüli nyomást, ezáltal a bélfal feszülését. Naponta 1-2 evôkanál búzakorpát érdemes fogyasztani, szükség esetén napi 4-6 evôkanálig emelve az adagot. A hatás több nap után alakul ki, és átmenetileg fokozhatja is a puffadásos panaszokat. Érdemes még egyéb rostdús ételt (például a müzlit) is megpróbálni. Egyébiránt a növényi rostokban gazdag étrend fontos a súlyosabb vastagbél betegségek (vastagbél daganat) megelôzésében is. A rendszeres testmozgás (futás, kerékpározás, úszás, kerti munka stb.) elônyös az irritábilis bél szindrómában is. A betegség okainak feltárása idôigényes munka. A beindított kezelés eredménytelensége esetén az emésztôszervi panaszok hátterében munkálkodó stressz, a depresszió, vagy a pánikbetegség könnyen azonosítható. A pszichés zavarok kezelése ilyen esetekben feltétele a gyomor-bélrendszeri tünetek sikeres kezelésének. Azonban minél késôbb, a betegség súlyosabb szakaszában kerül a beteg orvos közelébe, a lelki tényezôk egyre inkább háttérbe szorulnak. A betegség szomatikus, testi jelleget ölt. Éppen emiatt fontos hangsúlyozni (mint oly sok más betegség esetében), hogy a mielôbbi szakellátás, orvosi kezelés nemcsak az aktuális állapot javulását, de a késôbbi, sokkal nehezebben uralható tünetek megelôzését is szolgálja. dr. G. G.

4 4 Misszió Világ Védd a vitamint, nem marad adósod! Télen, amikor az általános vitaminhiány miatt olykor még tablettákat is szedünk, különösen érdemes vigyázni arra, amit a természet ingyen ad. Hiába tudjuk, hogy például a krumpliban, céklában, almában eredetileg milyen sok a vitamin, ha a helytelen tárolás vagy feldolgozás miatt annak többsége megsemmisül. Cikkünk abban segít, hogy e jótékony adományokból minél többet megôrizhessenek. A legtöbb zöldségfélébôl egész télen az ôsz óta tárolt készletet esszük, így azzal is számolnunk kell, hogy a hosszabb raktározási idô alatt is csökken az élelmiszerek vitamintartalma. Megfelelô tárolási körülmények között azonban minimalizálható a feldolgozatlan élelmiszerek tápanyagvesztesége. Vegyük például a burgonyát, amely szobahômérsékleten tárolva havonta akár 15%-ot is veszít C-vitamintartalmából, míg pincehômérsékleten (5-8 C) ez a veszteség minimális. Hasonló a helyzet az alma esetében is. 20 C-on a C-vitamin-tartalma 2-3 hónap alatt egyharmaddal csökken. A kelkáposzta viszont mindössze néhány nap alatt elveszítheti teljes C-vitamin-tartalmát. Zárt dobozban a narancslé C-vitamin-tartalma gyakorlatilag változatlan marad, nagy veszteség a felnyitás után keletkezik; ez egy hét alatt a 30-50%-ot is elérheti. A B-vitamin-csoportból a B 1 -vitamin a legérzékenyebb a tárolási körülményekre. Nyirkos helyen, fémekkel (pl. vas, réz) érintkezve könnyen elvész az élelmiszerek B 1 -vitamin-tartalma. Legjelentôsebb forrásai az élesztô, a gabonamagvak, gabonakorpa és a sertéshús. A gabonamagvak például 17%-os nedvességtartalomnál 5 hónap alatt akár 30%-ot is veszíthetnek B 1 -vitamin-tartalmukból. A B 2 -vitaminban gazdag élelmiszerek (tej, tejtermékek, tojás, vöröshús, hal, zöldségek) tárolása is nagy körültekintést igényel. Ez a vitamin a legérzékenyebb a fényre, ezért ha egy pohár tejet 2 órán keresztül a napon hagyunk, C-VITAMIN VESZTESÉG A ZÖLDSÉGEK FÔZÉSE SORÁN (%-BAN) Károsodás Kiázás Megmarad Zöldfôzelékfélék Hosszú fôzés sok víz Rövid fôzés kevés víz Gôzben fôzés Kuktában fôzés Gyökérzöldségek Vízben fôzés Gôzben fôzés Kuktában fôzés Forrás: H. Gersteer: Vitaminverluste bei der Lagerung und Zubereitung von Nahrungsmitteln (Medicine + Nutrition) Néhány praktikus tanács, melyek megfogadásával csökkentheti az élelmiszerek vitaminveszteségét: A gondos vásárlást lehetôleg minél hamarabb kövesse a felhasználás, illetve a tárolási idôt a lehetô legrövidebbre tervezze. A gabonafélék és lisztesáruk tárolása száraz, hûvös helyen történjen. A húsokat egész darabban fagyassza, mert így kisebb lesz a vitaminveszteség. Hasonlóan kezelje a zöldségeket is. A fagyasztott élelmiszerek kiolvasztása hûtôtérben, s ne pedig szobahômérsékleten történjen, így a baktériumok elszaporodása is elkerülhetô. B 2 -vitamin-tartalmának a fele elvész. Habár a kedvezôtlen tárolási feltételek is jelentôs vitaminveszteséghez vezethetnek, a legnagyobb tápanyagveszteség mégis az élelmiszerek elôkészítési és elkészítési fázisában keletkezik. A zöldségek tisztítása során jelentôs a vitamin- és ásványianyag-veszteség, mivel ezen tápanyagok legnagyobb része a legkülsô rétegben, a héjban koncentrálódik. A nyers burgonya tisztításánál például a C-vitamin-tartalom 12-35%-át távolítjuk el, de nem elhanyagolható a B 1 -, B 2 -vitamin- és a niacinveszteség sem. A darabolás vagy szeletelés mértéke sem mindegy, ne aprítsunk kisebbre, mint feltétlenül szükséges. A darabolást csak röviddel az elkészítés elôtt végezzük el, és ne hagyjuk a nyersanyagokat sokáig a levegôn állni. A mosás rövid ideig tartson, de ne menjen a tisztaság rovására. A hosszas áztatást célszerû elkerülni. Az utolsó lépés az étel elkészítésénél a hôbehatás, magyarul a sütés, fôzés. Ennek célja a mikroorganizmusok elpusztítása, és az emészthetôség megkönnyítése, ám amíg ezt elérjük, addig az eljárás módjától, idejétôl, hômérsékletétôl függôen további értékes összetevôket veszítenek el az alapanyagok. (Ezt a C-vitamin példáján a táblázat mutatja be részletesen.)

5 2004. január 5 Manapság már egyre inkább elterjedt ételkészítési eljárás a gôzben párolás, amely a viszonylag alacsonyabb hômérséklet miatt jobban kíméli a hôérzékeny vitaminokat. Kerüljük a szükségtelenül hosszú elkészítési idôt! A hosszú ideig tartó vízben forralás hatására a vitaminok (és ásványi anyagok) jelentôs része a fôzôvízben kioldódik különösen a B-vitamincsoport tagjai, illetve elbomlik (C-vitamin), és az alaplé leöntésekor teljesen kárba veszik. Egyik leggyakrabban használt zöldségalapanyagunk, a burgonya C-vitamin-vesztesége például párolás esetén 15-20%, míg 45 percig tartó fôzés esetén a 60%-ot is elérheti. A fejeskáposzta esetén is a fôzôvíz több B 1 -, B 2 -vitamint és niacint tartalmaz, mint maga a megfôtt káposzta. A zöldségeket fedô alatt fôzzük, így az ételkészítés idôtartama is lerövidíthetô. Ha az étel jellege megengedi, használjuk fel a fôzôvizet az ételkészítéshez. Mikrohullámon fôzésnél a vitaminveszteség hasonló a párolásnál bekövetkezôhöz. A zöldségek kuktában történô fôzése esetén a károsodás mértéke kicsit nagyobb a magasabb nyomás miatt, a kiázott vitamin mennyisége azonban mégis csekélyebb. A húsok fôzése elsôsorban jelentôs B-vitamin veszteséghez vezet. A fôzésnél kíméletesebb eljárás a grillezés, amelynek során 15-45%-os a veszteség. Serpenyôben, olajban sütéskor 40-50%-kal, sütôben sütéskor 30-60%-kal is megcsappanhat a vitamintartalom. A vitaminok egy része a szaftot gazdagítja, így nem vész el teljesen. A zsírban oldódó vitaminok vesztesége nem jelentôs, kb. 8-10%. A fehér kenyérbôl készült pirítós-kenyér másodperc alatt a B 1 -vitamin tartalmának kb %-át vesztheti el. Azok a vitaminok, amelyek a tárolás és ételkészítés után is megmaradnak, továbbra is veszélyben vannak, amíg az ételt melegen tartjuk. Ezért evés után igyekezzünk gyorsan lehûteni a maradékot, majd hideg helyen tárolni. Kerüljük a hosszú melegentartást és a többszöri újramelegítést. Varga Terézia dietetikus BARÁTUNK, A FAGYASZTÓ Az aszalás mellett a fagyasztás az a tartósítási eljárás, amelynek a legkisebb a vitaminvesztesége. Az E kivételével a vitaminok nem károsodnak ezen eljárás során. A zöldségek és gyümölcsök lefagyasztását általában forrázás és elôfôzés elôzi meg. Ennek célja, hogy inaktiváljuk azokat az enzimeket, amelyek károsíthatják a vitaminokat. Bár maga az elôfôzés is okoz veszteségeket, ezeket csökkenteni lehet, ha az elôfôzött zöldséget hideg levegôn és gyorsan hûtjük le (ha vízben hûtenénk, az további vitaminkiázást eredményezne). Míg a mélyhûtés védi a vitaminokat, addig a felolvasztás további veszteséget okoz. A kiolvasztott hús levében például jelentôs mennyiségben találhatók a B-vitamin-csoport tagjai (leginkább B 6 -vitamin). A húslé azonban jó táptalaj a baktériumok számára is, ezért ételkészítéshez nem használható. További elônye a mélyhûtésnek, hogy az így eltett zöldség, gyümölcs tartósító- és konzerválószertôl mentes. A Misszió Egészségügyi Központ munkatársai nevében, megköszönjük megtisztelô bizalmát, amivel hozzánk fordult. Tisztelettel kérjük, hogy az intézmény állagának megóvásához, fejlesztéséhez adója 1%-ának felajánlásával szíveskedjék hozzájárulni. A felajánlást a Misszió az életért alapítvány javára teheti meg, amennyiben elégedett a Misszió Egészségügyi Központ szakemberei által nyújtott szolgáltatásokkal. Segítségét, támogatását a kollégáim és a magam nevében nagy tisztelettel köszönjük Jobban Eszter, igazgató

6 6 Misszió Világ Az AIDS nem adja meg magát A világon minden 10 másodpercben meghal valaki az AIDS miatt. Az UNAIDS és a WHO éves jelentése szerint idén a világon minden eddiginél többen lettek vírushordozók, s naponta 14 ezren válnak a betegség áldozatává. A fertôzés ellen továbbra sincs védôoltás, s itthon mintha a megelôzés lendülete is alábbhagyott volna. A Kína történelmi éléskamrájának számító Honan tartomány 96 millió lakosával a világ egyik legsûrûbben lakott vidéke. A háromezer lelket számláló Suang Miao faluban csak furcsa betegségnek nevezik azt a kórt, amely 600 embert megfertôzött és 150-et már a sírba vitt közülük. Hasonló a helyzet a közép-honani Venlo településen, ugyanis Venlo népességének 60 százaléka HIV-fertôzött vagy AIDS-beteg. A betegek egyike sem élt úgynevezett magas kockázatú szexuális életet: csupán Honanban egymilliónál is több véradó fertôzôdött meg a többször használt, nem sterilizált tûk miatt. Nem úgy Kína más tájain. A burmai határtól Kína legnyugatibb, Hszincsiang tartományáig húzódó AIDS-sztráda a heroinkereskedelem és a szexipar nyomvonalát követi. Jóllehet egyelôre Afrikában azon belül is a Szahara alatti övezetben él a világ 40 millió HIV-fertôzöttjének 70 százaléka, a WHO szakemberei szerint hamarosan a sûrûn lakott Ázsia veszi át az elsôséget. A Dél-afrikai Köztársaságban is súlyos a helyzet, mivel 45 milliós lakosságából 5 millióan szenvednek AIDS-ben. Az egészségügyi világszervezet most azért harcol, hogy a 40 millió fertôzöttbôl legalább 3 millió megkapja azt a modern gyógyszert, aminek havi adagja az USA-ban több, mint 800 dollár. Magyarországon szerencsére nem ilyen szomorú a kép, bár nálunk is 1100 beteget tartanak nyilván. A magyar HIV-fertôzöttek 71 százaléka homoilletve biszexuális nemi érintkezés során fertôzôdött meg. A HIV-pozitívak 7 százalékának MÉDIAAJÁNLAT A Misszió Világ minden hónap közepén 65 ezer családhoz, 240 ezer emberhez jut el Pest és Heves megye 60 településén. Hirdetési árak: 1/8 (81 x 61 mm) ,- 1/4 (81 x 122 mm) ,- 1/2 (168 x 122 mm) ,- 1/1 (168 x 244 mm) ,- (az árak forintban és áfa nélkül értendõk) A hirdetések megrendelése ügyében Ivicsics Viktort, Varga Teréziát vagy Kárpáti Gyulát keressék. Telefon: (06-28) , fax: (06-28) szervezetébe vérkészítményekkel jutott a vírus. Ami a kor szerinti megoszlást illeti: mind a HIV pozitív férfiak (66%), mind a HIV pozitív nôk (60%) többsége a év közötti korosztályba tartozik. Tavaly év végéig összesen 422 HIV fertôzöttnél fejlôdött ki AIDS-betegség, közülük 247-en haltak meg. Az elsô HIV pozitív személyeket 1985 augusztusában, az elsô AIDS beteget pedig 1986 decemberében fedezték fel Magyarországon tôl 2002 december végéig összesen 1041 HIV pozitív személy került nyilvántartásba. A regisztrált fertôzöttek 83 százaléka férfi, 17 százaléka nô, utóbbiak zöme külföldi, vagy külföldi partnertôl, gyakran prostitúció révén fertôzôdött. (Míg a fertôzöttek között a nôk aránya 1990-ben még csak 6, ben 9, 2002-ben viszont már 17 százalék volt, tehát jelentôs emelkedést mutat.) Ennyit a számokról. Feketén fehéren. Régebbrôl szinte valamennyien emlékszünk a hatalmas feliratokra, kampányszerû felvilágosító programokra. Mára mintha megtört volna ez a lendület. Holott a megelôzés jelenleg az egyetlen megbízható fegyver a kezünkben. Idônként ugyan felröppennek hírek a védôoltásról, de ezeket utóbb rendre korrigálják jelenleg nincs vakcina e betegség ellen. A megelôzés fontosságát jelzi az is, hogy az AIDS elleni küzdelem az egyike annak az öt kiemelt programnak, amelyre a népegészségügyben idén a legtöbb figyelem és pénz irányul. Bár néhány közösség vitatja létjogosultságát, az egészségügyi világszervezet és az Európai Unió akcióterve a tûcsere-programokat tartja az intravénás droghasználók kockázatcsökkentése leghatásosabb eszközének. Nálunk jelenleg két tûcsere-busz mûködik, és a budapesti Nyírô Gyula kórházban, év elején Gyulán, jövôre pedig Kecskeméten és Pécsett is munkába állíthatnak automatákat. Talán ben, az OEP befogadás után útjára indulhat az a szûrôbusz is, amely az ellátatlan területeken élôknek jelent segítséget. Fontos a betegség szempontjából különösen veszélyeztetettek ellátása mellett az általános felvilágosítás is. Nem csupán az AIDS megelôzésérôl, melyet sokan pusztán a szexualitás oldaláról képesek megközelíteni. Fontos lenne tudni a betegség természetérôl is, és akkor elkerülhetô lenne a HIV pozitív emberek kiközösítése, megbélyegzése. Nem véletlen hoztam fel az elején kínai példát. Az adott

7 2004. január 7 körzetben a fertôzöttek legnagyobb része önhibáján kívül, higiénés hiányosságok miatt kapta meg a vírust. Nem azonos az AIDS a sokak megvetését kiváltó különös szexuális szokásokkal, még ha lehet is közöttük kapcsolat. Van néhány dolog, amit mindenkinek illik tudnia. Az AIDS betegséget okozó HIV vírus három úton terjed. Fertôzött személlyel folytatott védekezés nélküli nemi közösüléssel, fertôzött vérrel, illetve vérkészítmények útján, illetve fertôzött anyától a magzatra a születés elôtt vagy a születéskor, illetve a szoptatás során. Fontos tudni, hogy a HIV miként nem terjed! Nem kapható meg a mindennapi munka vagy iskolai kapcsolat útján, kézfogással, vagy öleléssel. Nem terjed élelmiszerrel, közös használatú evôeszközök útján, illetve cseppfertôzéssel. Nem terjesztik a vérszívó rovarok, illetve háziállatok. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi társas kapcsolatok útján nem áll fenn fertôzôdés veszélye! A megelôzést segíti majd remélhetôleg, hogy az Oktatási Minisztérium elképzelése szerint a most kötelezôen foglalkoztatott gyermek- és ifjúságvédelmi felelôs mellett, 2005-tôl egészségnevelôi státusz létrehozása is kötelezô lesz az iskolákban. A kínos osztályfônöki óra helyett talán hitelesebb és hatásosabb módon jut majd el az információ a diákokhoz. Bár ehhez a társadalom, a szülôk támogatása is kell. Nem anyagi támogatásra gondolok. Visszaemlékszem még egy kis alföldi városkára, ahol tizenéve hasonló egészségnevelési órákat tartottam. Az óvszerrel kapcsolatos óránk után, melyet a 8. osztályos tanulók élvezhettek végig, a szülôi tiltakozások hatására megszüntették az egészségnevelés órát. Pedig annak a korosztálynak már csak legfeljebb az óvszer története, s egyes óvszer-variációk tulajdonsága volt újdonság... A háziorvosoknak sem idejük, sem elég információjuk nincsen ahhoz, hogy az AIDS prevencióba érdemi módon részt vehessenek. Helyzetüknél fogva bekapcsolódhatnának az iskolai felvilágosításba éppúgy, mint a személyes tanácsadásba, csakhogy erre sem idejük, sem igazán bensôséges lehetôségük nincsen. A téma ugyanis még mindig és nem csak a vidéki településeken, tabunak számít. Az AIDS negyedik hulláma zajlik. Csak rajtad múlik, hogy lesz-e újabb folytatás... dr. G. G. Tisztelt olvasók! Többen fordultak hozzánk arra panaszkodva, hogy a 7. oldalon közölt kvíz visszaküldésével megcsonkul az újság. Nem ragaszkodunk hozzá, hogy az eredeti tippszelvényt vágják ki. A helyes válaszokat elfogadjuk úgy is, ha egy levelezôlapra ráírva a válasz jelét (1, 2 vagy X), vagy magát a választ küldik vissza címünkre. Ebben az esetben, kérjük feltüntetni, hogy melyik havi számban jelent meg a kvíz, amelynek válaszait küldik. TIPPELJEN ÉS NYERJEN! Mi az elhízás orvosi neve? 1 obesitas 2 diabetes X big Hol található a csarnokvíz? 1 fül hallójárataiban 2 ízületekben X szemben Mi a teendô égési sérülésnél? 1 Hideg vizes hûtést kell alkalmazni 2 A bôrt zsírral, vagy zsíros készítménnyel be kell kenni X Ki kell szúrni a hólyagokat Mi az eszméletlenség? 1 Amikor a sérültnek van légzése, de a szíve megállt 2 Amikor nincsen légzése és keringése a sérültnek, de még éleszthetô X Amikor van légzés, keringés, de a sérült nem reagál a külvilág ingereire Melyik lehet a cukorbetegség tünete? 1 viszketô bôr, szomjasság 2 kívánja a cukrot X undorodik a cukortól Hogy hívjuk a szem közepén lévô sötét részt? 1 papilla 2 pupilla X szivárványhártya Hogy hívják a lábboltozat süllyedését? 1 kacsaláb 2 lúdtalp X medvetalp A helyes válaszokat neve, címe és a megjelenési hónap feltüntetésével január 31-ig küldje el a Misszió címére. A hibátlan válaszokat beküldôk között Missziós -pólókat sorsolunk ki. Decemberi tippszelvényünk helyes válaszai: létezik nyelvcsont 33 csigolyánk van a koponya 22 csontból áll 14 ujjperc található egy kezünkön átlagosan 70-et ver a szív percenként az andenin nem a DNS alkotóeleme ehetô a szója. Novemberi nyerteseink: Török Béláné (Kálló), Szûcs Éva (Eger). Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjük!

8 8 Misszió Világ Új eszköz segíti a szívbetegeket IMPRESSZUM A szív- és érrendszeri betegségek megelôzése céljából a Misszió régóta szervez prevenciós programot, amelyben kérdôíves felméréssel igyekszünk kiszûrni a fokozott kockázatot viselô embereket és ezt jelezzük az érintettek családorvosának, aki aztán a szükséges orvosi vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti és figyelemmel kíséri a páciens állapotának változását. Tekintettel arra, hogy a szív- és érbetegségek kialakulása szoros összefüggést mutat a helytelen táplálkozással, a mozgásszegény életmóddal és a dohányzással, az egészséges életmód elsajátítását segítô programokat is szervezünk a Misszió modell területén. A már kialakult szív és érrendszeri betegség kezelésének és a betegek életminôségének javítása érdekében a Misszió EÜ Központ Kht januártól új szolgáltatásként elindítja a Misszió Cardy emeltszintû kardiovaszkuláris gondozási mintaprogramot. Szívünk, keringésünk élô szivattyú-motorjának egészsége létünk alapfeltétele, hiszen a szív biztosítja a vér keringését és ezáltal azt, hogy a vér az oxigént a tüdôbôl a szövetek felé és a széndioxidot viszont az ellenkezô irányba szállítsa. A szívbetegség különbözô formáiban végsô soron a szívizomsejtek idôszakos oxigén és tápanyaghiánya áll fenn, ami különféle tünetek formájában nyilvánulhat meg: anginás panaszok (mellkasi szorítás), szívizom-elhalás (szívinfarktus), ritmuszavar. Mindezek hátterében a szívizom saját érrendszerének elégtelensége, legtöbbször meszesedése áll, melyet a civilizált országokban oly gyakori cukorbetegség is súlyosbít. Nyitott szívmûtétnél minden esetben, cukorbetegeknél pedig gyakran bekövetkezik a szívet körülvevô idegfonatok károsodása, amelynek következtében az oxigén- és tápanyaghiányra figyelmeztetô egyik legfontosabb tünet, a fájdalom az esetek többségében elmarad. A kardiológiában leggyakrabban használt és egyben a legegyszerûbb eszközös vizsgálat a szív elektromos tevékenységének mérése, az elektrokardiogramm, azaz az EKG. A vérellátási zavar következtében létrejövô panaszok több mint 99 százalékában valamilyen elváltozás látható az EKG görbén, azonban a beteg panaszai legritkább esetben jelentkeznek a rendelôben az orvosi vizsgálat alkalmával. Ezért a Misszió Cardy emeltszintû kardiovaszkuláris gondozási mintaprogramban résztvevô háziorvosok a vizsgáltba bevont betegeknek három hónapra egy Cardy típusú házi EKG berendezést adnak, melynek segítségével a páciensek saját maguk készíthetnek EKG-t. A készülék alkalmas arra, hogy az orvosi rendelôben felvett alap (úgynevezett referencia-ekg) betöltése után a beteg otthonában vagy akárhol saját maga végezhet EKG-mérést, azt a készülék saját diagnosztikus programja elemzi, az eredményt pedig összehasonlítva a referencia-ekg adataival (s még kiegészítve egy rövid kérdéssorozatra adott válaszok kiértékelésével) a teendôt is közli: sürgôs, nem sürgôs, vagy teljesen szükségtelen-e az orvoshoz fordulás? A vizsgálattól a szervezôk azt várják, hogy a negyedéves használat során gyorsan és egyszerûen észlelhetjük a jelentôs állapotváltozásokat, illetve bizonyos kétséges esetekben gyorsabban lehet megállapítani a pontos diagnózist. A készülék használata a beteg számára kényelmes: programozottan, vagy saját döntése alapján is bármikor elvégezheti a vizsgálatot, s orvosát ritkábban kell felkeresnie. (E találkozások alkalmával töltik át a mérések adatait a készülék memóriájából mely 25 EKG felvételt képes tárolni az orvos számítógépébe.) A programhoz csatlakozott családorvosok választják ki a betegeket panaszaik és kórtörténetük alapján, a vizsgálatban való részvétellel a páciensek hozzájárulnak a szívbetegségek kialakulásáról és lefolyásáról történô minél több és pontosabb adat gyûjtéséhez, mely közvetve a betegellátás javítását is szolgálja. Klubélet A Misszió Egészségügyi Központ támogatásával Besenyôtelken Urbánné Tuza Éva vezetésével új program indul a mentális betegségek megelôzése, a helyes életritmus és az egészséges életvezetés kialakítása céljából. A program keretében részt vehetnek beszélgetô körökben, problémafeltáró foglalkozásokon, s stresszoldó technikákat is megismerhetnek. Érdeklôdni lehet Csire Ágnes prevenciós aktivistánál a (36) es telefonszámon. A Misszió Világ havilapot szerkeszti a szerkesztõ bizottság. Kiadja a Misszió Egészségügyi Központ Kht. Felelõs kiadó: Jobban Eszter ügyvezetõ igazgató. Tördelés, nyomdai elõkészítés és gondozás: Graphisto Szolgáltató Iroda és Alkotó Ház Kft. Felelõs vezetõ: Szabó Béla ügyvezetô igazgató. Hirdetési képviselet: Ivicsics Viktor (telefon: , fax: ). Megjelenés: minden hónap közepén. Példányszám: 65 ezer. A szerkesztõség és a kiadó postacíme: Misszió Világ, 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30. Drótposta: Internet: ISSN:

is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként

is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként V. évfolyam 1. szám, 2005. január www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Hat évesek lettünk... Tél van, elvileg hideg január, nekünk ünnep a Misszió születésnapját ünnepeljük.

Részletesebben

Kedvelje meg az életét!

Kedvelje meg az életét! II. évfolyam 1. szám, 2002. január www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Kedvelje meg az életét! Az idõszakos levertség, nyomott hangulat, a múlandó szomorúság hozzátartozik az

Részletesebben

II. évfolyam 11. szám, 2002. november Misszió Világ

II. évfolyam 11. szám, 2002. november Misszió Világ II. évfolyam 11. szám, 2002. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Harc a daganatokkal Normális körülmények között szervezetünk sejtjei növekednek, osztódnak és életciklusuk

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK. az IBS-rõl 2005 TÁJÉKOZTATÓ A VASTAGBÉL- BETEGSÉGEKRÕL. MGT Colon Szekció és az Alapítvány a vastagbélbetegekért kiadványa

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK. az IBS-rõl 2005 TÁJÉKOZTATÓ A VASTAGBÉL- BETEGSÉGEKRÕL. MGT Colon Szekció és az Alapítvány a vastagbélbetegekért kiadványa TÁJÉKOZTATÓ A VASTAGBÉL- BETEGSÉGEKRÕL A kérdéseket nemzetközileg vizsgált, az érintett betegek által felvetett problémák alapján állítottuk össze. A válaszokban az International Foundation for Functional

Részletesebben

Továbbképzés A minõségi betegellátás

Továbbképzés A minõségi betegellátás II. évfolyam 4. szám, 2002. április www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Milliárdos fejlesztés Életmódprogram megvalósítására kötött négy évre szóló szövetséget Veresegyháza,

Részletesebben

Túl nehéz az iskolatáska?

Túl nehéz az iskolatáska? III. évfolyam 8. szám, 2003. augusztus www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Túl nehéz az iskolatáska? Augusztus már az iskolakezdésre való felkészülés ideje. A rutinszerû könyv-,

Részletesebben

Gondold meg és igyál. Gyarapodnánk Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén is írt ki pályázatot az irányított betegellátási modellkísérletben

Gondold meg és igyál. Gyarapodnánk Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén is írt ki pályázatot az irányított betegellátási modellkísérletben III. évfolyam 4. szám, 2003. április www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Gondold meg és igyál Szervezetünk legfontosabb szabályozó eleme a víz: benne oldódnak fel fontos vitaminok

Részletesebben

Kezdôdik a téli felkészülés

Kezdôdik a téli felkészülés III. évfolyam 11. szám, 2003. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Kezdôdik a téli felkészülés Amikor megérkezik a hûvös ôsz, a médiumok rendre felszólítanak: itt az

Részletesebben

Amikor éltet a fegyelem...

Amikor éltet a fegyelem... V. évfolyam 4. szám, 2005. április www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Az emberek harmada örökli a hajlamot Amikor éltet a fegyelem... Az emberek közel harmadának van rá genetikai

Részletesebben

Telefonon jön a segítség

Telefonon jön a segítség II. évfolyam 10. szám, 2002. október www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Telefonon jön a segítség Vasárnap 24 órás ügyeleti szolgálatban voltam a Misszió Egészségügyi Központban.

Részletesebben

Gyöngyöspatai születésnap Két éves születésnapját ünnepelte január végén, a Gyöngyöspatán mûködô Fogy a falu súlya! elnevezésû

Gyöngyöspatai születésnap Két éves születésnapját ünnepelte január végén, a Gyöngyöspatán mûködô Fogy a falu súlya! elnevezésû V. évfolyam 2. szám, 2005. február www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Jobb kérdezni, mint mérgezni Naponta többször halljuk a rádióból, látjuk a televízió reklámjaiban ezt

Részletesebben

Folytatás a 2. 3. oldalon

Folytatás a 2. 3. oldalon I. évfolyam 3. szám, 2001. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Édes-keserû betegség A glükóz hétköznapi nevén szõlõcukor vagy krumplicukor az emberi szervezet legfontosabb

Részletesebben

Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást!

Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást! V. évfolyam 5. szám, 2005. május www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást! Az idén már harmadik alkalommal ír ki fejlesztési pályázatot

Részletesebben

Új mûszerek Egerben Nagy értékû SPECT, CT és MRI berendezéseket helyeztek üzembe június elején az egri Markhot Ferenc

Új mûszerek Egerben Nagy értékû SPECT, CT és MRI berendezéseket helyeztek üzembe június elején az egri Markhot Ferenc III. évfolyam 7. szám, 2003. július www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Gyarapszik a család Június elején az OEP fõigazgatója kihirdette az irányított betegellátási modellkísérlet

Részletesebben

IV. évfolyam 11. szám, 2004. november Misszió Világ

IV. évfolyam 11. szám, 2004. november Misszió Világ IV. évfolyam 11. szám, 2004. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Nyerô fejlesztések Nemrég számoltunk be arról, hogy a Misszió 2004. évi fejlesztési pályázatára összesen

Részletesebben

A szív betegségei 2009/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

A szív betegségei 2009/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2009/2 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Hipertónia Világnap A szív betegségei A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja De nincs idom mozogni...

Részletesebben

Mérlegelt valóság 2010/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Mérlegelt valóság 2010/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2010/1 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Elhízás tudomány Mérlegelt valóság A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja A világ egyik vezetô inzulingyártója,

Részletesebben

Gyilkos vérrögök SZERETNE 5-6 ÉVVEL TOVÁBB ÉLNI? SOKSZÍNÛ ÉTELALLERGIA. Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu

Gyilkos vérrögök SZERETNE 5-6 ÉVVEL TOVÁBB ÉLNI? SOKSZÍNÛ ÉTELALLERGIA. Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu XV. évfolyam 5. szám 2010. május SZERETNE 5-6 ÉVVEL TOVÁBB ÉLNI? SOKSZÍNÛ ÉTELALLERGIA EGY CSEPP 1% NINCS ENERGIÁJA? Gyilkos vérrögök www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka A magas koleszterinszint

Részletesebben

a kedves csábító Segíteni a bajbajutottakon Interjú Pataky Enikôvel A reumás fájdalom ellen Casanova, Olcsóbb, gyorsabb: az egynapos sebészet

a kedves csábító Segíteni a bajbajutottakon Interjú Pataky Enikôvel A reumás fájdalom ellen Casanova, Olcsóbb, gyorsabb: az egynapos sebészet II. évfolyam 3. szám 2007. március Casanova, a kedves csábító Segíteni a bajbajutottakon Interjú Pataky Enikôvel A reumás fájdalom ellen Olcsóbb, gyorsabb: az egynapos sebészet Ezt a Gyógyhír Magazint

Részletesebben

Stroke, a hirtelen csapás 2009/3. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Stroke, a hirtelen csapás 2009/3. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2009/3 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Agy ér katasztrófa Stroke, a hirtelen csapás A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó

Részletesebben

Tartsa látótérben! 2011/3. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Tartsa látótérben! 2011/3. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2011/3 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával A szélütésről Tartsa látótérben! A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja Együtt erősebbek vagyunk 2010 2011 Páciensoktatási

Részletesebben

Misszió Világ. Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Pár-tréning Szadán. A Misszió Egészségügyi Kht. támogatásával

Misszió Világ. Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Pár-tréning Szadán. A Misszió Egészségügyi Kht. támogatásával VI. évfolyam 2. szám, 2006. február www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Mindenkinek de legalábbis a középkorú korosztálynak ismerôs a jelmondat:

Részletesebben

Ha támadnak a fák, a virágok, a macskák és az atkák...

Ha támadnak a fák, a virágok, a macskák és az atkák... II. évfolyam 5. szám, 2002. május www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Ha támadnak a fák, a virágok, a macskák és az atkák... Magyarországon minden ötödik ember valamilyen allergiában

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek!

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! Gyógyhír I. évfolyam 5. szám 2006. május Kebelbarát melltartók Medicina kertben, cserépben Diéta vesebetegeknek Munka mindhalálig? magazin Figyelem élethosszig a cukorbetegség A Gyógyhír Magazint gyógyszertára

Részletesebben

magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fülön csípett betegségek Fényterápia Mire jó a géntérképezés?

magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fülön csípett betegségek Fényterápia Mire jó a géntérképezés? Gyógyhír V. évfolyam 1 szám 2010. január magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fényterápia Fülön csípett betegségek Mire jó a géntérképezés? Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új influenzáról, a megelőzésről, és a védőoltásról

Kérdések és válaszok az új influenzáról, a megelőzésről, és a védőoltásról ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Kommunikációs Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1310 Telefax: (1) 476-1339 E-mail: kommunikacio@oth.antsz.hu

Részletesebben

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: II. évf. 1. szám 2011.

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: II. évf. 1. szám 2011. RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról II. évf. 1. szám 2011. MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Húsz éve a rák ellen Nógrádi Tóth Erzsébet Együtt a tüdőrákosok gyógyulásáért

Részletesebben

Miniszteri rendeletek

Miniszteri rendeletek HUNGA COORD SAJTÓIRODA XLIX. évfolyam EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKLAP A Látlelet Egészségügyi Kommunikációs Szaklap elektronikus változata olvasható: www.euagazat.hu portál Könyvtár ebook Hunga-Coord

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

Mi fenyegeti a gyerekeket?

Mi fenyegeti a gyerekeket? II. évfolyam 7. szám, 2002. július www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Mi fenyegeti a gyerekeket? A nyári hónapokban általában ugrásszerûen megszaporodnak a gyermekbalesetek.

Részletesebben