A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia Körmenden október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia Körmenden 2005. október 27-29."

Átírás

1 A Batthyányak évszázadai Tudományos konferencia Körmenden október

2 TARTALOMJEGYZÉK/ INHALTSANGABE BEBES ISTVÁN 9 Köszöntő / GruJSwort KOVÁCS FERENC 10 Visszatekintés / Rückblick Sikeres Batthyány emlékév Vas megyében / Erfogreiches Batthyány Gedenkjahr im Komitat Vas VÍGH ANNAMÁRIA 10 Ajánlás / Laudatio R. VÁRKONYI ÁGNES 11 Bevezetés - THEATRUM HISTÓRIÁÉ - THEATRUM BATTHYANYAE Einleitung- THEATRUM HISTÓRIÁÉ - THEATRUM BATTHYANYAE NAGY KORNÉL 19 Megemlékezés Tóth István György történészről Erinnerung an den Historiker Dr. György István Tóth I. A Batthyány család évszázadai - A Batthyány családnév eredetétől Körmend birtoklásáig Jahrhunderte der Familie Batthyány Vöm Ursprung des Namens Batthyány bis zur Besitznahme von Körmend ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS 23 A Batthyány családnév és a Batthyány helynév Der Ortsname Battyán und der Familienname Batthyány RÁCZ GYÖRGY 27 A Batthyány család a középkorban A Batthyányak Vas megyei uradalmai a XVI. században (térkép) Die Familie Batthyány im Mittelalter Die Batthyány Güter im Komitat Vas im ló.jahrhundert (Karte) BIRO DOINA 37 Hatalom és kötelesség között - A Batthyány család asszonyai és lányai a századok folyamán Zwischen Macht und Pflicht - Die Frauen und Töchter der Familie Batthyány im Laufe der Jahrhunderte HORVÁTH SÁNDOR 45 A Batthyányak és a horvátok / Die Familie Batthyány und die Kroaten KÓTA PÉTER 53 Batthyány Ferenc végrendelete 1559-ből Das Testament des Franz Batthyány aus demjahre 1559 BOBORY DÓRA 65 Batthyány Boldizsár és a természettudományok. Egy kísérletező és befogadó főúr a XVI. századi Magyarországon Balthasar Batthyány und die Naturwissenschaften. Ein experimentierfreudíger und toleranter Adeliger im Ungarn des 16. Jahrhunderts CSOMA ZSIGMOND 73 Batthyány család jelentősége a XVI. század végi európai és magyar botanikában Die Bedeutung der Familie Batthyány in der europaischen und ungarischen Botanik am Ende des XVl.Jh.-s. NAGY-TÓTH MÁRIA 81 A Batthyány család gyógyító nagyasszonya. Die heilende Grandé Dame der Batthyány Familie KOPPÁNY TIBOR v:< Batthyány II. Ferenc és Poppel Éva építkezései : '". Die Bauarbeiten des Franz Batthyány II. und der Éva Poppel DOMINKOVITS PÉTER Batthyány II. Ferenc egy összetett feladatkörű familiárisa: Mankóbüki Horváth Bálint Sopron vármegyei alispán, körmendi kapitány ^ :...;.... Ein Familiár des Franz Batthyány II. mit komplexen Aufgaben: Bálint Horváth aus Mankóbük, Kapitán von Körmend und Vizegespan des Komitates Sopron

3 n. A Batthyány család évszázadai - Gróf Batthyány Ádámtól Batthyány-Strattmann László hercegig Jahrhunderte der Familie Batthyány - Vöm Grafen Adom Batthyány bis zum Fürsten Ladislaus Batthyány-Strattmann TURBULY ÉVA 123 Körmend és Zala vármegye közgyűlései a XVII. században Körmend und die Generalversammlungen des Komitates Zala im 17. Jahrhundert KOLTAI ANDRÁS 129 Batthyány Ádám hagyatéka: Egy magyar főrend udvarának és vagyonának sorsa ( ) Nachlass desadam Batthyány: Das Schicksal des Hofes und Vermögens eines ungarischen Hochadeligen ( ) SARLAI SZABOLCS 139 Marsili és a Batthyányak a Rába védelmén 1683-ban Marsili und die Battbyánys beim Schutz der Raab 1683 KAS GÉZA 145 A Batthyány család és a várrombolás / Die Familie Batthyány und die Zerstörung der Burg MÓRICZ PÉTER 149 Batthyány Lajos és Körmend / Ludwig Batthyány und Körmend KONDICSNÉ KOVÁCS ÉVA 157 Batthyány Fülöp, a mecénás főúr / Phíllip Batthyány, der Mázén DOMANICZKY ENDRE 163 Az elfelejtett magyar mecénás, herceg Batthyány Fülöp ( ) Der vergessene ungarische Mázén, Herzog Phillip Batthyány ( ) KAPOSI ZOLTÁN 173 A herceg Batthyány család nagykanizsai uradalma a feudalizmus utolsó korszakában Das Gut der Herzogsfamilie Batthyány in Nagykanizsa in der letzten Periode des Feudalísmus RÁKOSSY ANNA 181 Batthyány Gusztáv, a hitbizomány birtokosa 1870 és 1883 között NutznieJSer des Herzogserblehens zwíschen demjahr 1870 und 1883: Gustav Batthyány GYÜRKI LÁSZLÓ 187 A Batthyány család orvostörténeti személyiségei / Die medizinischen GröJSen der Familie Batthyány m. Batthyányak a magyar művelődéstörténetben Die Batthyány Familie in der ungarischen Kuüurgeschichte BENDA BORBÁLA 193 Batthyány I. Ádám ( ) udvara az asztali rendtartások tükrében DerHof desadam Batthyányi. ( ) im Spigelderdamaligen Tischzuordnungen LADÁNYI-BENEDIKT ILDIKÓ 199 Mindennapi élet a körmendi várban - Francsics Gáspár körmendi kapitány levelei ben Alltage in der Körmender Burg - Die Briefe des Gáspár Francsics des körmender Burgkapitáns SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA 205 Balassi Bálint barátsága Batthyány Boldizsárral és fiával, Ferenccel Die Freundschaft Balint Balassi's mit Balthasar Batthyány und seinem Sohn, Franz VADAI ISTVÁN 217 Batthyány Ferenc és Balassi Bálint / Franz Batthyány und Bálint Balassi KIRÁLY PÉTER 223 A Batthyányak XVII. századi rezidenciális zenéje / Batthyánysche Hofmuzik im 17. jahrhundert BENDA BORBÁLA - KOLTAI ANDRÁS 231 A Batthyányak udvari zenészei ( ) - Adattár Die Hofmusikanten der Familie Batthyány ( ) - Angaben BAJÁK LÁSZLÓ 245 A Batthyány család halotti címerei / Die Todeswappen der Familie Batthyány KUSTÁR ÁGNES - ÁRPÁS KÁROLY 249 Batthyány Erzsébet grófnő arcrekonstrukciója Die Rekonstruktion des Gesichtes der Grűfin Elisabeth Batthyány

4 IV. A körmendi Batthyány Hercegi Levéltár és a várkastély gyűjteményei Die Sammlungen des Schlosses und des Batthyány Fürstenarchivs in Körmend NAGY ZOLTÁN 257 Iványi Béla szerepe a körmendi helytörténetírásban Die Rolle Béla Iványi's in der Geschichtsschreibung zu Körmend BAJZIK ZSOLT 265 A körmendi Batthyány kastély műkincseinek és levéltárának sorsa 1945 után Das Schicksal der Kunstschátze und des Archivs des Batthyány-Schlosses in Körmend nach 1945 ZIMÁNYI VERA 275 A Magyar Országos Levéltárba került körmendi Batthyány Hercegi Levéltár Das herzögliche Batthyány-Archiv, welches in das Ungarische Nationalarchiv gelangt ist ZSÁMBÉKY MÓNIKA 281 A Batthyányak művészeti gyűjteményei. A körmendi kastély XVIII. század végi inventáriuma Die Kunstsammlung der Familie Batthyány. Inventar des Schlosses zu Körmend im 18. Jahrhundert TORJAY VALTER 297 Hipotézisek és konkrétumok - Megjegyzések a körmendi Batthyány kastély évi hitbizományi leltárához és a kastély berendezéséről fennmaradt fotográfiákhoz Hypothesen und Fakten - Bemerkungen zum Erblehen-Inventar des Batthyány-Schlosses aus demjahr 1884 und zu den noch existierenden Fotografien über die Einrichtungsgegenstánde KOVÁCS S. TIBOR 307 A Batthyány-Strattmann gyűjtemény oszmán-török fegyverei Die osmanisch-türkischen Waffen der Batthyány-Strattmann Sammlung CSÁK ZSÓFIA 317 A körmendi Batthyány-Strattmann gyűjteményt megörökítő felvételek az 1912-es Vas vármegyei műtörténeti kiállításon Die Aufnahmen der Batthyány-Strattmann Sammlung im Rahmen der Kunsthistorischen Ausstellung im Komitat Vas aus demjahre 1912 DOBRI MÁRIA 325 A körmendi Batthyány-Strattmann könyvtár / Die Batthyány-Strattmann Bibliothek in Körmend CSENKI ÉVA 331 Az Iparművészeti Múzeumban őrzött Batthyány könyvtár kötéseiről Über das Binden der Batthyány-Bibliothek, welche im Kunstgewerbemuseum aufbewahrt wird TÓTH CSABA 335 A Batthyány hercegek pénzverése / Die Münzprágung der Familie Batthyány V. A körmendi Batthyány kastély kutatásának eredményei és hasznosítási lehetőségei Die Forschungsergebnisse des Schlosses Batthyány und seine Nutzungsmöglichkeiten SIKLÓSI GYULA 341 Körmend középkori erődítésrendszere - A Felső- más néven Városi kapu Das mittelalterliche Verteidigungssystem der Stadt Körmend (Kirment) - Das Felső oder Városi Stadttor BOROSSAY KATALIN 349 A körmendi vár leltárai 1603-ból és 1605-ből Inventare über die Burg zu Körmend aus denjahren 1603 und 1605 MENTÉNYI KLÁRA 355 A körmendi Batthyány kastély helyszíni kutatásainak eddigi eredményei Die bisherigen Ergebnisse der lokálén Erforschung des Batthyány-Schlosses SIMON ANNA 369 A körmendi Batthyány kastély utolsó fénykora. A főépület között Die letzte Blütezeít des Batthyány-Schlosses in Körmend. Das Hauptgebaude zwischen 1915 und 1945 NAGY ZOLTÁN 381 A körmendi kastély belső terei között gróf Batthyány László visszaemlékezéseiben Die Innenraume des Schlosses zwischen in Körmend aus den Memoiren des Grafen Ladislaus Batthyány

5 ERDÉLYI ERIKA - KOPPÁNY ANDRÁS 399 A körmendi Batthyány kastély Narancsházának kutatása Die Erforschung der Orangerie des Schlosses Batthyány in Körmend SZIKRA ÉVA 409 A körmendi várkastély parkjának jelentősége / Die Bedeutung des Schlossparks in Körmend SZŰCS GÁBOR 417 A körmendi várkert állapota és jövőbeli hasznosításának lehetőségei Der Zustand des Burggartens in Körmend und die Möglichkeiten der zukünftigen Nutzung FARKAS JÓZSEF 423 A Batthyányak évszázadai című konferencián elhangzott előadásokhoz fűzött észrevételeim Kommentáré und Bemerkungen zu den Vortragen der Konferenz: Die Jahrhunderte der Familie Batthyány MAGYAR LÁSZLÓ 427 A körmendi Batthyány várkastély és várkert hasznosítási alternatívái Nutzungsalternativen des Batthyány Schlosses und des Gartens VI. Visszatekintés A Batthyány kastély évszázados kincsei című időszaki kiállításra Rückblick au/die temporare Aussteüung mit detn Titel Jahrhunderte alté Schatze des Batthyány Schlosses HERCEG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ PASZKÁL 433 Üdvözlőbeszéd / GruJSrede MÓRICZ PÉTER 435 A Batthyány kastély évszázados kincsei - Időszaki kiállítás - Körmend, augusztus 19 - november 30. Jahrhunderte alté Schatze des Batthyány Schlosses - Temporare Ausstellung in Körmend, 19. August November W1EBER MARIANNE 441 Öltöztetett Batthyány szobrok / Die gekleiden Statuen der Familie Batthyány -SOMOGYI GYŐZŐ 445 A Batthyány bandérium / Der Batthyány-Regiment H. VÖRÖS MÁRTA 449 A látogatók teszik teljessé a kiállítást. A Batthyány kastély évszázados kincsei című időszaki kiállítás fogadtatása Die Besucher vervollstándigen die Ausstellung. Die Akzeptanz der Temporárausstellung: Jahrhunderte alté Schatze des Batthyány Schlosses NAGY ZOLTÁN 457 Nagy utat tettünk meg - A szerkesztő utószava / Schlusswort des Redakteurs vn. Színes táblák / Farbige Tabellen Batthyány ősök tisztelete / Ehrung der Batthyány Vorfahren Gyűjteményeik / Sammlungen A Batthyányak vára, várkastélya / Die Burg und das Schloss der Batthyány Familie Körmend a Batthyányak városa / Körmend, die Stadt der Familie Batthyány Az ünneplés tárgya: a Batthyányak 400 éves jelenléte Objekt der Feierlichkeiten: Das 400 jáhrige Jubiláum der Familie Batthyány I VIII XVII XXVIII XXXI vra. Név- és helymutató / Namens- und Ortregister 497 H. VÖRÖS MÁRTA - MÓRICZ PÉTER K. Szerzőink I Die Autoren 509

1812 *Catalogue de la Galerie des tableaux de son Altesse de Prince Nicolas Esterházy de Galantha dans son Hôtel de Laxenbourg. Vienna: 1812.

1812 *Catalogue de la Galerie des tableaux de son Altesse de Prince Nicolas Esterházy de Galantha dans son Hôtel de Laxenbourg. Vienna: 1812. 2014. szeptember 14. Esterházy Gyűjtemény ld. még Országos Képtár Esterházy Miklós herceg (Wien 1765. XII. 12. Como 1933. XI. 25.) 1812 *Catalogue de la Galerie des tableaux de son Altesse de Prince Nicolas

Részletesebben

Uradalomigazgatás és zálogbirtokok egy szempont a patrónus kliens viszony működéséhez a 17. századi Sopron vármegyei Nádasdy-birtokok példáján

Uradalomigazgatás és zálogbirtokok egy szempont a patrónus kliens viszony működéséhez a 17. századi Sopron vármegyei Nádasdy-birtokok példáján Úr és szolga a történettudomány egységében Társadalomtörténeti tanulmányok. In Memoriam Vári András (1953 2011) Lords and Servants in History s Unity: Studies on Social History. Szerkesztette / Edited

Részletesebben

i. Bevezető rész a. bibliográfiák

i. Bevezető rész a. bibliográfiák i. Bevezető rész a. bibliográfiák a. a. személyi bibliográfiák Aggházy Mária > 421. Bakó Ferenc > 425. Bálint Sándor > 443. Balogh István > 453. Biró József > 469. Bogyay Tamás > 493., 499. Borsos Béla

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, 2009. február 25.

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, 2009. február 25. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Lővei Pál, 2009. február 25. Könyvfejezetek, tudományos közlemények tanulmánykötetekben, kiállítási katalógusokban (39, ebből 23 PhD után; 12 idegen nyelven, ebből 7 PhD után; az idegen

Részletesebben

1908 *Nemes Marcell képgyűjteménye a Szépművészeti Múzeumban. 1908. Forrás: Mravik: Hatvany, 2003. 113 p. valószínűleg téves, helyesen: 1909.

1908 *Nemes Marcell képgyűjteménye a Szépművészeti Múzeumban. 1908. Forrás: Mravik: Hatvany, 2003. 113 p. valószínűleg téves, helyesen: 1909. 2014. szeptember 14. Nemes Marcell, Jánoshalmi gyűjteménye (Jánoshalma 1866 Budapest 1930. október 28.) kereskedő, műgyűjtő, műpártoló 1908 *Nemes Marcell képgyűjteménye a Szépművészeti Múzeumban. 1908.

Részletesebben

Gróf Esterházy László (1626 1652)

Gróf Esterházy László (1626 1652) PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MARTÍ TIBOR Gróf Esterházy László (1626 1652) Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez Doktori (PhD) értekezés Pázmány Péter

Részletesebben

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája 1954 A pátyi pincehegy. Néprajzi Értesítő, 113-126. 1956 A sárközi társadalom és műveltség kialakulása. Sárköz. A Babits Mihály Irodalmi Társaság folyóirata 20-24. Szekszárd

Részletesebben

MOLLAY KÁROLY (1913 1997)

MOLLAY KÁROLY (1913 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 35. MOLLAY KÁROLY (1913 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

2014. augusztus 21. Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei = Jahrbücher des Museums der Bildenden Künste in Budapest Fi 159

2014. augusztus 21. Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei = Jahrbücher des Museums der Bildenden Künste in Budapest Fi 159 2014. augusztus 21. Fi 159 I. 1918 (1918) IV,216. p., VI t., 111 ill. II. 1919-1920 (1920) Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása, Franklin-Társulat Nyomdája 2,86. p., II. t., 32 ill. III.

Részletesebben

dr. Nagy Zoltán néprajzkutató, megyei múzeumigazgató az

dr. Nagy Zoltán néprajzkutató, megyei múzeumigazgató az Események, hírek Krónika 2011. Július 3. A zsidó lakosság deportálására emlékeztek Szombathelyen. Az imaházban Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke köszöntötte a kegyeleti esemény résztvevőit,

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 I. Könyv a/ lektorált - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, 1990. Ikva Kiadó. 103. /Korszerő történelem fiataloknak/. (1990.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Dr. Fedeles Tamás, PhD)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Dr. Fedeles Tamás, PhD) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Dr. Fedeles Tamás, PhD) Önálló kötetek, kiadványok: 1. Püspökök, prépostok, kanonokok. Fejezetek Pécs középkori egyháztörténetéből. Szeged, 2010. (Capitulum V.) 173 o. 2. A pécsi székeskáptalan

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Géza de Kresz and Norah Drewett. Their Life and Music on two Continents. Toronto 1989. (Társszerző: MÁRIA KRESZ)

Géza de Kresz and Norah Drewett. Their Life and Music on two Continents. Toronto 1989. (Társszerző: MÁRIA KRESZ) KIRÁLY PÉTER PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE Könyvek Géza de Kresz and Norah Drewett. Their Life and Music on two Continents. Toronto 1989. (Társszerző: MÁRIA KRESZ) Sources manuscrites en tablature, Luth et theorbe

Részletesebben

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek Abafája [Apalina] Huszár-kastély 4178. Kovács András: Reneszánsz címeres kandalló Abafájáról. = Erdélyi Múzeum, 66, 1994, 1/2. 83 84., Abasár r. k. templom

Részletesebben

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket]

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket] Hullám Szálló 8191. Kemény Mária: A keszthelyi Hullám Szálló. = Pannon Tükör, 1, 1996, 1. 55 59., r. k. ferences templom 8192. M. Anda Judit Prokopp Mária: Keszthely. Plébániatemplom. 3. teljesen átdolg.

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke 1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 DSc. CSOMA ZSIGMOND MTA Doktora 2 Tudományos tevékenysége (1976-) 1976.- Kertészeti növénytermesztés a

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich Székesfehérvár 1007 2007 Szent Imre 1000 éve Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából 1000 Jahre heiliger Emmerich Beiträge zu Ehren des heiligen Emmerich anläßlich

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

Tudományos publikációk

Tudományos publikációk Tudományos publikációk a. önálló könyvek: A feudalizmuskori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban / 1255-1747/ Értekezések a történeti tudományok köréből 101. Budapest, 1983. Akadémiai

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben