1. kép A Mocsáry Antal által közölt alaprajz a várfalról városfalról (1826.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. kép A Mocsáry Antal által közölt alaprajz a várfalról városfalról (1826.)"

Átírás

1 Kiss József: A szécsényi Forgách-kastély parkjának és a középkori városközpont helyreállításával kapcsolatos táj- és kertépítészeti munkáiról és kutatási eredményeiről között Éppen 40 éve kezdve Szécsény kastélyparkjával kapcsolatos, máig tartó munkálkodásaimat, a Tudományos Diákköri munkámban ( ) és diplomadolgozatomban (1976) feltárt kutatási eredményeket a későbbiekben megjelent cikkeimben is természetszerűleg folyamatosan kiegészítve a történeti áttekintés egy részét is közöltem. (1.) Most rövidítve és új közlésekkel teszem közzé, összefoglalását adva négy évtized helyreállítási folyamatának, a téma szempontjából fontos kiemelésekkel. A nógrádi Ipoly-menti határvárossá lett Gyarmatot vagy 1590 óta, amióta a birtokos család költő tagja, Balassi Bálint így nevezte: Balassagyarmatot elhagyva érkezünk a Széchenyi család egykori névadó birtokára. A város ősidők óta lakott hely. Igen fontos, és a település további életét jelentősen befolyásoló esemény volt, amikor 1333-ban Széchenyi Tamás vajda és testvére Péter a birtokosok a ferences szerzeteseket Szécsénybe hívják, s azok letelepedve rögtön a templom és kolostor építéséhez fognak. Avignonban március 9-én kelt XXII. János pápa ide vonatkozó engedélye ben Károly Róbert Szécsényt Buda város előjogaiban részesíti ig a Széchenyi családé a birtok, majd többszöri birtokos változások után a Forgáchoké ben Mátyás király látogatja meg a várost. A castellumról először ebben az évben olvashatunk. Mocsáry Antal 1826-ban kiadott könyvéből idézve: a várának már tsak egy fél kerület fala látszik, melynek volt kerülete rajzolatban ide tsatoltatik kép A Mocsáry Antal által közölt alaprajz a várfalról városfalról (1826.) A castellum építtetője talán Széchenyi Ferenc ben a törökök elfoglalják. Jelentőségét bizonyítja, hogy az év folyamán 229 főnyi volt a vár török őrségének létszáma ban kerül vissza a király birtokába, de Köprili Ahmed budai basa hadjárata után, 1663 és 1683 között ismét török kézre került ben Kertjei, malmai, szőlői mind virágzóak írta Evlia Cselebi török utazó minekutána Szobjeszky János Lengyel Ország Királlya észre vette Octob. 8-dikán hadi erejét Szécsényhez közelebb lévő helyekre indította A Kozákok az első rohanásra önként ajánlván magokat, a szent kereszt jegye alatt neki indúltak, s először is a kapu felé

2 a Strázsa-partnak (hol most a kert vagyon) rohantak a Kozákok, azt is elfoglalták, és a már tüzben lévő palánkfákat, karókat (Pallisaden), mellyek kétszeresen voltak rakva, széljel hányták... Szécsény a magyar történelemi események egyik fontos színhelye. Kiemelkedő fontosságú esemény volt a város életében, amikor 1705-ben az eredetileg a Rákos mezejére összehívott első Rákóczi-szabadságharc országgyűlését az akkori hadi helyzet miatt itt tartották. II. Rákóczi Ferencet a kastély alatti síkon a Borjúpáston kiáltották ki vezérlő fejedelemmé, s mondták ki Erdély és Magyarország újraegyesítését. Az 1760-as években a barokk kastélyépület az egykori gótikus castellum alapfalaira és annak maradványainak felhasználásával épült gr. Forgách József ( ) idejében. (Az ő rokona és őse, Forgách Ferenc érsek pozsonyi kertépítését fejezi be Lippay György érsek. A kert leírását adta öccse, Lippay János a Posoni kert c. művében, amelyet 1664-ben adtak ki.) A barokk kastélyhoz a cour d honneur-t lezáró földszintes szárnyak csatlakoztak. Ezekből ma csak a keleti szárny van meg. A XIX. sz. elején a nyugati szárnytól ÉNy-ra szép üvegház volt, sajnos az is elpusztult. Az északi oldalon, a plató alatti nagy kiterjedésű területen tájképi parkot alakított ki gr. Forgách László és gr. Forgách József. 2. kép A város és a park (XIX. sz. közepe) Mocsáry Antal 1826-ban a vármegyéről megjelentetett négykötetes művében már így ír a parkról: Több jeles, ékes és hasznos kertek között, melyek ezen vármegyében találtatnak, első helyet érdemel Szécsényben G. Forgách Józsefé,.Ő itten egy haszontalan, nádas, posványos helyből, nagy költséggel szép és hasznos kertet készített... melly nem tsak az e féléket betsülni tudó közönségnek gyönyörködtetésére szolgál, hanem egyszer'smind sok szegény napszámos embernek alkalmatosságot nyújt, mindennapi élelmek' keresésére Ezen jeles kert ritka plántájinak 's ritka növényeinek száma tsaknem kétezerre megy, melyek nem kis szorgalommal szereztettek. Ezeknek egy része télen és nyáron egy igen meleg házban neveltetik, más része tsak tétetik lángosházba Ezen jeles kertben egy halas-tóban arany szinű, veres és másféle halatskák játszadozva úszkálnak, másik tóban nagy halak, annak színén pedig hattyúk ezen kívül fátzános, s több jelességek és ritkaságok... (2.) Ezek után leginkább az Orvosi Kar kedvéért rövid felsorolását adja a korabeli növénymeghatározásoknak, aminek részletes eredetijét meg is találtam.

3 Az Országos Levéltárban folytatott kutatásaim során találtam rá többek között a park és az üvegházak 1815-ben készült, teljes növényleltárára (3.), amit már a TDK dolgozatomban közöltem is. Több mint ötszáz fát, cserjét, évelőt, üvegházi növényt vett számba pontosan. Így nem csak azt tudjuk biztosan, hogy a park ekkor már lényegében kiépült, de ekkori növényállományának egy részét is ismerjük. A kutatásaim során előkeresett, 1792-ben készített jószágszámadás szerint az összes, 18664,72 Ft bevételből 3657,27 Ft-ot hozott a mező- és erdőgazdaság. Ebben a számadásban szerepelnek a kertészek nevei és jövedelmei is: Prosta János 75 Ft, Lambeczi Gáspár 150 Ft, kertészlegényeknek: Kocsmáros Mihály 25,85 Ft, Oláy János 25,85 Ft. Összehasonlításul: iródeák15 Ft, vice fiscalis ur 50 Ft jövedelmet kapott. Ezek a dokumentumok is bizonyítják, hogy korai tájképi parkunkra lehetünk büszkék. Humphry Repton 1808-ban indiai stílus szerint tervezte a brightoni királyi nyaralót, amit később John Nash épített ki, és szintén az Ő tervei szerint épült a Regent's Parkban a Queen Mary's Garden 9 villával az 1830-as években. Feltétlenül figyelmet érdemel az építészek számára is az English Garden History Society egykori prominens tagjának, néhai Barátomnak, Nigel Temple Úrnak Nash tevékenységének kevésbé ismert területéről írt könyve. (4.) De ne feledkezzünk meg a Tsigák és ásványok" gyűjteményéről sem, valamint az éremgyűjteményről, a könyvtárról amely a művelt magyar urak kötelességszerű teljesítménye volt. A kastély utolsó, államosításig tartó időszakában Lipthay báró volt a tulajdonos, akinek húszezres lepkegyűjteménye a Természettudományi Múzeumot teszi ma is gazdagabbá. 3. kép A kastély a 1970-es évek elején 1974 őszén a fogadóudvarban a castellum falmaradványait tárták fel, gótikus küszöbkő, farkasverem, gabonatároló és egyéb kisebb leletek kerültek elő (pl. nagyon szép reneszánsz kályhacsempék is). A falmaradványokat a dolgozatom kertépítészeti tervén gyepbe helyezett terméskő sorral jelöltem. A kastély fogadóudvarának és az ÉNy-i bástya előterének ekkor készített terve meg is valósult a folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően az Országos Műemléki Felügyelőség jóváhagyásával, államvizsgám előtt. (5.)

4 4. kép Az ÉNy-i bástya és környezete a terv készítésekor 5. kép Az ÉNy-i bástya előterének és a kastély fogadóudvarának kertépítészeti terve, Kiss József eh január, Kertészeti Egyetem, TDK Dolgozat 6. kép Az ÉNy-i bástya, az egykor mulatóházként is használt védmű előtere

5 7. kép Az ÉNy-i bástya előtti kertrész a helyreállítás után 8. kép A fogadóudvar részlete Az egykori park szerkezetének vizsgálata, a helyszíni bejárások, felmérések alkalmával azonosított sétány nyomvonalak meghatározása után, a fontos épített elemek felmérésével megkezdődhetett a tájképi park részbeni helyreállítása, egyes elemeinek, területrészeinek rekonstrukciója. (6.)

6 9. kép A park szerkezetének vizsgálata és helyreállítási program Itt a tipikus angolkert építésének elveit maradéktalanul meg lehetett valósítani. A park olyan épített emlékeket őriz, amelyek önmagukban is különlegesek, és a park eredeti szerkezetét segítenek rekonstruálni. Mivel ismerjük az 1815-ben készített, igen részletes növényleltárt (nyolc évvel korábbi, mint a kismartoni), így az eredeti állomány legalább részben újratelepíthető. A kastély teraszáról és a bástyákról feltárul az Ipoly és az azon túli táj. A kastélyépület várfalainak sarkából őrzik a tájat a bástyák. Az egyik mint közeli pihenő, mulatóházként volt használatos. Gróf Forgách József idejében, a már híres csiga- és ásványgyűjteményt is némileg felidézve, természettudományi kiállító helyként is működött. Az első kertépítészeti geodéziai felméréseink után ekkor még saját magunk mértük fel munkáink helyszínét kollegák segítségével vagy a helyszínen beálló figuránsokkal tól készítettem a program- majd a kiviteli terveket az Országos Műemléki Felügyelőség Tervezési Osztályán. Az OMF mint szakhatóság működött ekkor, később a sajnálatosan hatósággá alakított, több részre szakított intézmény korábbi tervezőiként az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központba kerültünk. Ez azt is jelentette, hogy a kezdeti időben magától értetődően állami feladatként, műemléki hozzájárulásként készült helyreállítási tervdokumentációinkat kutatásaink, restaurálásaink, stb. egyre inkább felváltotta a bevétel orientált működési feltétel. Lényegében saját indíttatású elkötelezettségünk is általánosnak volt mondható, és számtalan helyreállítás kezdeti, de alapvető megőrző eredményei is ennek köszönhetőek. (7.)

7 Az osztály tervezési programjába felvett téma kidolgozását M 1:250 -es léptékben, szelvényekre osztott lapokon készítettem, mert még így is oly nagyok voltak, hogy egy-egy szelvény asztalnyi nagyságú volt. Több tervfázisban készültek a tervek. Ezek a terjedelmes dokumentációk a Forster Gyula Központ Tervtárában találhatóak, itt most csak a legfontosabb, áttekinthető lapok kerülnek bemutatásra. (8.) A tervkiadást követően különböző segítségekkel, csekély hivatali támogatással, változó intenzitással, de folytak a helyreállítások. A periódusokat nem tudom követni e cikkben, így azt az egyszerűsített tervet mellékelem, ami végül a PHARE program átnézeti tervlapja volt, és jó szolgálatot is tett Márkus Pál heti organizációs egyeztetésein. 10. kép A park 1854-ben. A tájképi park, annak minden lényeges vonatkozásával kihasználta a természeti adottságokat, és a sok jelentős épület látványát is. A kolostor alatt fakadó forrás vizét kisebb vízeséseken keresztül vezethették a tavakba 11.kép. A Lourdes-i Madonna-forrás a ferences rendház területén. Mint Szakcsi Karola kimutatta: ez az egyetlen olyan kolostor, ahol területük növekedett. A park lezárása miatt az egykori viaduktig jelöltem a Város támogatásával a határt a gazdasági bejárattal, így az egykori sétány helyreállításra is lehetséges.

8 Több tó is fokozta a látványos tér- és képélményt. A strázsadombi kilátóhoz vezető sétány téglából készült viadukton vezetett át egykor. A sétány melletti terméskőből boltozott esőbeálló kellemes pihenő- és kilátó hely volt. A tájképi park közparkként egyúttal a település központi zöldfelülete is. A mellette elterülő réten a Borjúpáston tartották 1705-ben a II. Rákóczi Ferenc által összehívott országgyűlést. A Vezérlő Fejedelem sátra körül volt a gyűlésezők sátortábora. Az 1705-ös országgyűlés és II. Rákóczi Ferenc emlékezetére Rákóczi-emlékhely építését is terveztük. (9.) Az évi egyházlátogatás említi a törököktől teljesen elpusztított plébánia templomot. A DK-i bástya melletti templom feltárása és megőrzése az ekkor már tervezett zöldfelületi rendszer fontos területének megőrzését is jelentette, lényegében feltétele ennek. 12.kép Szécsény középkori templomának romkonzerválási terve, I. ütem (a II. ütemben Haynald-kápolnaként használható térrel, védőtetővel kialakítva) Régészeti kutatás: Majcher Tamás, Szécsény, Terv: OMF, Kiss József, Főépítész: Kóris János 1991.

9 13. kép Az I. ütemben az állagmegőrzés szintjét tartani akaró konzerválás a támfal szerepét is betöltő északi falazattal. Itt még a helyreállítás előtti városfal látható. 14.kép A romtemplom ma a helyreállított városfallal kép A kastélypark és a középkori városközpont jelentős szervező térkapcsolatai a Városfal jelenlegi és egykori nyomvonalát kísérő zöldfelületek. Ennek a helyreállítási

10 szándéknak megfelelően készültek a távlati tervek a vonatkozó pályázati kiírás is a helyreállítási ütemek, és végül a PHARE program is. A műemléki zöldfelületi rendszer első meghatározó területe a középkori templomrom helyreállítása volt, ezzel a legjelentősebb csuklóponti területet megőrizte, és lehetőségét adta a végül az utolsó fázisban helyreállításra kerülő DK-i bástya helyreállításának is. Jól látható az egymásra vetített történeti és a jelenlegi állapot. 17. kép A park ábrázolásai 1854-ből. Jól látszik a kertészet és a főtengelyben a klasszicista kerti épület, aminek maradványait a régészeti kutatás egyelőre nem hozta még felszínre. Az egykori kertészet területe rendezvénytérként került kialakításra.

11 18. kép A parkhelyreállítás egyszerűsített átnézeti tervlapja, ÁMRK (Terv: Kiss József, munkatársak: Németh Zita, Árvai Zsuzsa kertépítészek) 19. kép Egy 19. sz.-i rajzon jól látható a rózsákkal betelepített nagy rézsű 20. kép Az 1970-es években

12 21. kép 2000 körül kép...és 2006-ban Az épület tengelyvonalában volt egy szökőkút is az aranyhalas medence. 23. kép Az Aranyhalas medence a feltárást (Majcher Tamás régész, GEOTEAM KFT) követően. A megtalált kőelemek és a medence szerkezeti megoldásának tanulmányozása, felmérések után igen pontos méretfelvételekkel lehetett csak megszerkeszteni az aranyhalas medence rekonstrukcióját, a kávaköveket, amiket a Reneszánsz Rt. a tervek szerint le is gyártott. A medence vízellátását a rétegvízből oldottuk meg, azt tovább vezetve segített a víztelenítésben. (Terv: Kiss József, munkatárs: Németh Zita)

13 24.kép Az aranyhalas medence egyik részletterve 25. kép A rekonstruált medence és a megújított lépcső. Látszik a gabion fal is, ami a rézsű rétegvizeinek elvezetése mellett is szükségessé vált, és a kastélyépület alatti vízelvezető dréncsővel együtt az állékonyságot biztosította. Szerencsére építés közbeni fotók is tanúsították, hogy egy itteni előzetes suvadást nem a helyreállítási munkánk okozott, így a bizonyító tárgyalások és a független szakértőnek köszönhetőnek felmentést kaptam.

14 26.kép A Török Szultánlány sírja nevű emlékhely, ahonnan szintén forrásfoglalással vittük el a vizet. A tervem szerint itt egy magyar török nyelvű, forrásvízzel finoman borított kő emléktábla hirdetné a hagyományt, miszerint itt egy török szultán kedves leánya alszik. 27. kép A tó A Lourdes-i Madonna barlangtól a forrásvíz csermelyként csobogott, és részben a műbarlanghoz, majd az előtte hullámzó tóba érkezett. Érdekes, hívogató hely a műbarlang is.

15 Somoskőújfalui bazaltorgona darabokból építették a pythagoreusi szemlélet szerinti őselemek megjelenítésével, a föld, víz, tűz és levegő egységes kompozíciójában. 28.kép A somoskőújfalui bazalt kövekből remekbe épített boltozati rendszer részlete A részben beomlott, és nagyrészt betemetett építmény helyreállítása is a park helyreállítás egyik fontos fázisa volt. A műbarlang beomlott részeinek kiszabadítása, kiásása, a tervezői művezetés során akkor és ott a helyszínen meghatározott állékonyságot biztosító helyreállító építés és a régészeti kutatás, adatrögzítés párhuzamosan folyt. Feltárásra került a műbarlang feletti rézsűben kialakított ciszterna is, ami a kolostor felső területéről kaphatta a vizét. Ez a víztároló tette lehetővé, hogy a műbarlangba vezető nyíláson keresztül a belső térben kialakított vízesést a tároló zsilipjének megnyitásával működésbe hozzák. A sziklákon lefolyó víz a barlang padlójában kialakított vápán keresztül távozott egy kisebb csermellyé alakított oldalági vízfolyással a tóba. Ezt a tavat is ki kellett kotornunk, és élő vízzé kellett tennünk. A vízesés közelében előkerült in situ egy egyszerű tüzelőhely, bazalt kövekből rakva. Helye pontosan szerkesztett, a barlang nyílásain keresztül vezető látványtengelyek fókuszában épült. Meghökkentő látvány lehetett a kissé gomolygó füstben égő tűz melletti vízesés és a barlangból távozó füst látványa. Igazi Pokol látványelem.

16 29. kép A műbarlang felmérési alaprajza (Kiss J. ÁMRK) 30. kép A helyreállítás az előtér és a tóparti rész építésének szakaszában

17 31. kép A műbarlang térszerkezete 32. kép A műbarlangból kitekintve

18 kép A vízfolyások és vízjárások természetes összeköttetésének helyreállításával az élőhely kialakítások rekonstrukciók is megtörténtek A magaslatokra is felvezető utakról a festői képek újra és újra feltárultak. Ahogy áthaladtak a magas, téglából épült viadukton, a szerpentinen kilátódombra jutottak. Az Ipoly

19 ezüstszalagjával tájba nyúló parkra a kővel alapozott, és téglával félgömb íves boltozatú pihenő kőpadjáról pazar látvány tárult fel. Egyszerre menedék és látványpont kép A közlekedőfelületek, hidak, lépcsők építési feladataival sem volt könnyű megbirkózni (milliméter pontosságú felmérés: Szökrön Péter, Tölgyesy Levente, tervek: OMF, ÁMRK: Kiss József, statika: Vándor András) A nógrádi táj egyik művelt európai szellemi központjának szépséges arcú történelmi pillanataként festődött percről-percre újra a park, s az ecset ma sem pihen.

20 38. kép A már első fázisban is tervezett évelőkert is végre a látványsorhoz tartozik Az ide látogató turisták és helyi lakosok egyre inkább kedvelt pihenőparkja a Várkert. Növénytelepítése több ütemben történt, 2005-ben a korábban már felnőtt állomány mikroklimatikus hatásait is kihasználva lehetett ültetni. A műemléki zöldfelületi rendszer további fontos területeként készült az egykori várárok területének felszabadítása, régészeti kutatása (Majcher Tamás, Szécsényi Múzeum) és kertterveinek elkészítése (ÁMRK, Kiss József), majd a kivitelezés I. üteme. 39. kép A Várárok feltárási részlete

21 kép A várárok tereprendezési munkái a kisajátítások (!), a régészeti kutatás és engedélyezési eljárások után, I. ütemű ideiglenes csatlakozó felületekkel Elkészítettük a szécsényi városfalak helyreállításához kapcsolódó kertépítészeti kiviteli terveket is, amelyek a Szécsény történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem, 2010

22

23 kép A D-i rondella kertépítészeti terve, ÁMRK (Vezető tervező: Kiss József, tervező: Takács Katalin) 45.kép Az Erzsébet-tér terve (Vezető tervező: Kiss József, tervező: Árvai Zsuzsa) A középkori városközpont lényegi helyreállításával és a zöldfelületi rendszer kialakulásával a D-i rondella sajnos feszültséggel teli építészeti helyreállítása jelentette lényegében azt a záró eseményt, ami a négy évtizedes folyamat fontos eredményt mutató sikere.

24 kép A DK-i rondella a szabaddá tett térrel és a Várárok D-i bástyához vezető sétánya

25 48. kép A Várárok a gyalogos zóna fontos részeként a zöldfelületi rendszerben is különleges helyet foglal el

26 kép A kastélyhoz vezető sétálóutca a D-i bástyánál, a Várárok érkezési pontjánál

27 kép A megújult Forgách-kastély. Az ÉNy-i bástya az 1970-es évekhez képest újabb színekben, de az eredeti terv szerint. A kastélymúzeum gazdag Széchenyi Zsigmonddal és Kitaibel Pállal kapcsolatos gyűjteménnyel is rendelkezik.

28 Jegyzetek: 1.) TDK munkám: Szécsény, Forgách-kastély parkjának történeti kutatása és rekonstrukciója, Kertészeti Egyetem (Egyetemi és Országos Konferencia Műszaki Szekció Különdíj/ I. Nemzetközi TDK Konferencia Pécs. Konzulensem: Ormos Ilona, az Országos Műemléki Felügyelőségen: Örsi Károly) Diplomamunkám: Nógrád megye történeti kertjeinek újrahasznosítási lehetőségei, Kertészeti Egyetem (Konzulensek: Ormos Ilona, Örsi Károly) 2.) Mocsáry Antal: Nemes Nógrád Vármegyénk Históriai, Geographiai és Statistikai Esmertetése, 1826-ban Pesten, Petrózai Trattner Mátyás betűjivel 3.) A Forgách család iratai, Országos Levéltár, Catalogus Plantarum ) Kedves néhai Barátom, az English Garden History Society prominens tagja, Nigel Temple a John Nash & The Village Picturesque, Alan Sutton könyvében ismerteti Nash kevéssé említett tevékenységét. 5.) A Szécsényi Múzeumbarát Kör vezetője, Dr. Horváth Béláné és a tagok, Borik Albert akinek tervezésében legutóbb a D-i bástya helyreállításának is örülhettünk és a II. Rákóczi Ferenc MGTSZ, annak is elnöke, Dr. Hütter Csaba, a város Műszaki Osztálya hathatós segítségével készült el a felső kert. Itt kell megemlítenem a több évtizeden át kollegiális együttműködéssel töltött munkánkban a város főépítésze, Őze János nevét, valamint az elnökök és polgármesterek neveit, akik valamilyen módon a park helyreállítását támogató programokkal járultak hozzá eredményekhez: Zagyvai Sándor, Varga Tibor, Máté Csaba, Dr. Serfőzőné Dr. Fábián Erzsébet (a PHARE program megvalósításakor), a jegyző: Dr. Bartuczné Sebestyén Erzsébet, a Műszaki Osztályról Horváth Róbert, Tóth Zoltánné a Kincstári Vagyonigazgatóságtól. Generál kivitelező: Reneszánsz Rt. és Mócsány Árpád, Bunder István, id. Kolossy Ferenc kivitelezőket. Külön elismerés illeti a Geoteam KFT-től Czene János és Félegyházy Tamás igényes, a parkban végzett kivitelezési munkáit. Az utolsó stádium kertépítészeti kivitelezési munkáit

29 koordinálta Mártonné Novotny Orsolya, ugyanis ezen időszak alatt nem voltak jelen kertépítész kollegáim a megszűnt hivatalunk utódjánál. Itt kell megemlítenem a kastély építész tervezőit: Rainer Pétert és Fülöpp Róbertet, és Városfal: P. Samu Viktória, Tóth Ibolya építész tervezőket és Simon Anna kutatót, ÁMRK. Stayer László mostani polgármestersége alatt, mint látható, bővültek a helyreállítások. 6.) Kiss József: Doba, Nagymágocs, Szécsény tájképi parkjai, valamint a rekonstrukciós szerkesztés módszere, Zöldfelületgazdálkodás / 55. XV. évf. p ) Szikra Éva: A magyarországi történeti kertek ügye a műemlékvédelem örökségvédelem keretei között Örökség 2010./ p cikke is jó áttekintést ad ehhez az időszakhoz. 8.) A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Tervtárban Kiss József ide vonatkozó tervei közül néhány fontosabb: - Szécsény, kastélypark helyreállítás, OMF Szécsény, középkori romtemplom helyreállítása, OMF Szécsény, középkori romtemplom, Haynald emlékkápolna és Városközpont Zöldfelületi rendezési tervvázlat, OMvH Szécsény kastélypark, műbarlang helyreállítás, ÁMRK Ipolyvölgy (Balassagyarmat-Ipolytarnóc) fejlesztési koncepció javaslat természetvédelmi, műemléki jelentőségű, turisztikai és rekreációs területek kialakításával, ÁMRK Szécsény, Forgách-kastélypark helyreállítás, ÁMRK Szécsény, Várárok terve, ÁMRK Szécsény, Forgách-kastélypark helyreállítás, PHARE program, ÁMRK Szécsény, kertépítészeti tervdokumentációk, ÉK-i bástya Forgách kastély közötti terület, ÁMRK 2006.( munkatárs: Németh Zita), Erzsébet-tér (munkatárs: Árvai Zsuzsa), Pintér-ház kertje (munkatárs: Árvai Zsuzsa), DK-i városfal, DK-i bástya és romtemplom környezete 9.) Káldi Gyula építészeti tervet is készített a kegyeleti emlékhely megvalósításához: Szécsény, Vezéri sátor, OMF 1981.

30 Kiss József : A hatvani Grassalkovich-kastélykertek helyreállításáról röviden A XVIII. sz.-i kastélyépítészetünkben az Esterházy- és Grassalkovich birtokegyüttesek önálló stílusjegyeikkel is meghatározó szerepűek. Hatvanban Grassalkovich Antal 1746-ban vette a birtokot Starkemberg gróftól ben épült ki a barokk kastély: először feltehetően a kisebb kamarakertekkel, később a főlépcsővel kiépített, alléval kísért középtengellyel és a teraszokon nagyobb parterekkel. Erre a megoldásra a Zagyva árterülete szorította az alkotókat mindaddig, amíg a gátak meg nem épültek. Kezdetben csak az épületegyüttes közvetlen közelében alakulhattak ki a kertrészek, míg a nagyobb vizenyős terület fácányosként volt használatos. Tehát a XVIII. sz.-ban csak részben beszélhetünk a klasszikus barokk kompozíciós egységről. A park végül is csak a XIX.- XX. sz.-ban éri el az épületegyütteshez méltó formáját, magán viselve a korszakos stíluseltolódás összes jegyét. A tájképi kertet a XIX. sz. második felében alakították ki. A XX. sz. elején a park megújítási munkáit báró Hatvany Sándor örököse, Hatvany Ferenc irányításával kezdték meg. Ebben az időben Neuken Horst volt a főkertész, aki az országban először termesztett itt nagyüzemi módszerekkel szegfűt szegfű királynak is hívták. Hatvany Ferenc vásárolt szobrokat, márványkaput a főlépcső mellett balluszteres párkánnyal, amiket Stróbl Zsigmond restaurált. Sok kiváló szellem: Bródy Sándor, Bajor Gizi, József Attila, Ady Endre, Thomas Mann töltött itt boldog napokat. A park XX. sz.-i szépségének kibontakozásáról Bojár Sándor fotódokumentumai közvetítenek számunkra pontos képet tól Korzim Gyula volt a kastély főkertésze. Korzim Erika ban megrendezett, park ihlette kiállításának tudósításával is közelebb kerültünk a védelem lehetőségeihez. (1.) Mára sajnos a helyreállítás lehetőségei az időközbeni beépítések miatt igen csak szűkre szabottak lettek. Az első helyreállítási kertépítészeti tervjavaslatot Örsi Károly és Kiss József készítette 1984-ben, majd 2003-ban készítettem el ezek alapján a kiviteli terveket a PHARE programhoz. (2.) 1995-től Albert Tamás építész tervezővel végeztük az aktuális feladatokat Mezey Alice kutató művészettörténész és Dörgő Erzsébet főfelügyelő mindenre kiterjedő, igényesen együttműködő hatósági munkájával. Az Európai Unió PHARE pályázati programja keretében 2005-ben megvalósult a helyreállítási munka (3.) (Ez párhuzamos feladatvégzést jelentett e két most ismertetett kastélypark esetében, de az igazság az, hogy a mi munkánkra ez mindvégig jellemző is volt, ráadásul az ország egyik végétől a másikig utazva.) A hatvani kastély kertjének további helyreállítása folyamatban van. A tervek Szabadics Anita vezetésével készültek az ÁMRK, majd KÖSZ után most a Magyar Nemzeti Múzeum Örökségvédelmi Központjában folytatva az OMF-től idáig vezető utat. Az épület belső tereinek (Wittinger Zoltán és Albert Tamás építész kollegáim tervei alapján) teljes megújulásával épül az Országos Magyar Vadászati Múzeum szintén EU-s támogatással. A kastélypark helyreállításról a következőkben a képekhez kapcsolódva adok áttekintést.

31 1. kép A PHARE program átnézeti kertépítészeti terve, Kiss József (1984. Örsi Károly Kiss József) 2. kép Az épület előtere is megújult, útfelületeit is újjáépítettük

32 3. kép Az előtérben épített lépcsővel és burkolattal a használati lehetőségek köre is bővült 4. kép A belső, szökőkutas udvar eredeti terepszintjeivel nem a kút melletti feltöltött szinttel került helyreállításra. Csak a veszélyes fák kerültek kivágásra, csakúgy mint máshol is.

33 5. kép A belső udvar kialakítása lehetővé teszi annak későbbi vizuális és funkcionális csatlakozását a további terület felé, mint ahogyan az most történik is a Vadászati Múzeum programjához kapcsolódva 6. kép A Rózsakertként ismert kamarakert Hatvany Irén szobrával, akinek kedvelt rózsái itt nyíltak

34 7. kép A K-i kamarakert a már 1984-ben is tervezett nyírott sövényeknek ültetett cserjékkel 8. kép Az Európai Unió támogatásával a további lehetőség a folytatásra már meg is valósult. (Azokról az eredményekről, a folytatásról remélhetőleg Kolleganőim: Szabadics Anita és Németh Zita fognak majd beszámolni)

35 Jegyzetek: 1.) Kiss József: Korzim Erika iparművésznő textil plasztikái, Zöldfelületgazdálkodás p ) A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Tervtárban a fontosabb ide vonatkozó tervek: -Hatvan, Grassalkovich-kastély kertépítészete, ATTIKA, OMF (Örsi Károly Kiss József) - Hatvan, Grassalkovich-kastélykert, Ny-i szárny, ÁMRK1997. (Kiss József) - Hatvan, Grassalkovich-kastély, elő- és kamarakertek, Magassági ponotoleáta (Hammer Edit) - Hatvan, Grassalkovich-kastély, elő- és kamarakertek, ÁMRK (Kiss József) - Hatvan, Grassalkovich-kastély kertje, PHARE program, ÁMRK (vez. tervező: Kiss József, munkatárs: Németh Zita) - Hatvan, Grassalkovich-kastély kertje, ÁMRK (Kiss József) 3.) A generál kivitelező ARCHITECTON Rt. részéről Szebeni Nándor építészmérnök vezette és koordinálta a kivitelezési munkákat. A kertészeti feladatokat a Városgazdálkodási Osztály munkatársai végezték jó minőségben. A fotókat Kiss József készítette.

Városfejlesztés az örökségvédelem tükrében

Városfejlesztés az örökségvédelem tükrében Városfejlesztés az örökségvédelem tükrében Előadó: Őze János Tisztelt Hallgatóság! Szécsény Önkormányzata a 2003. évben elfogadott Helyi Építési és Szabályozási Rendeletével összhangban, 2008-ban elkészítette,

Részletesebben

BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával

BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia Bálna Budapest, Fővám tér 11-12. 2015. ápr. 27. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával Fülöpp Róbert, Forster Központ 1.0 Fogalom meghatározás

Részletesebben

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert,

Részletesebben

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Pályázati

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének július 15-i rendkívüli ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének július 15-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MINISZTERELNÖKSÉG Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság Közreműködő partner: TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2016.

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

Világörökség Konferencia,Budapest, 40 éves a Világörökség Egyezmény

Világörökség Konferencia,Budapest, 40 éves a Világörökség Egyezmény Világörökség Konferencia,Budapest, 40 éves a Világörökség Egyezmény Kiss József táj - és kertépítész: Pécs Ókeresztény Mauzóleum és Hollókõ Ófalu környezetalakítása - 35 éves visszatekintés terveinkre

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő Márkusné Vörös Hajnalka VeML adatbázisok az interneten SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ADATBÁZISOK 1. Tervdokumentációk TrF TÉB és TrF-VÁÉV adatbázis 2006 2008. Tervezők,

Részletesebben

õserõ a hegytetõn Az egész légkör, a hely V eranda

õserõ a hegytetõn Az egész légkör, a hely V eranda õserõ a hegytetõn Sokan vágynak kilépve a nagyvárosi élet nyüzsgésébõl és számtalan stresszhelyzetet teremtõ légkörébõl a Balaton-felvidék páratlanul egyedi környezetébe, ahol nem ébresztõórára kel fel

Részletesebben

LIGET BUDAPEST PROJEKT

LIGET BUDAPEST PROJEKT 1816 2016 ÉPÍTÉSI HELYEK E Nebbien Henrik terve Karakteres nyílt gyepes területek Sziget szerű ligetes foltok Több szintes zárt növényállomány a terület szélein Napjainkban Területveszteségek: 1840 vasútépítés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TÉRINFORMATIKA

ÖNKORMÁNYZATI TÉRINFORMATIKA ÖNKORMÁNYZATI TÉRINFORMATIKA Jelenlegi helyzet Gemini II., XIII., XV., XVIII., XIII. kerület Minerva III., VIII., XII., XVII. kerület Digikom IV., X., XXII. kerület Fortemap V., VII. kerület Gispán XX.,

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST I. KERÜLET, ÚRI U. 21. 2016. ÁPRILIS Az épület, a 13. század második felétől, a budai polgárváros

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez

MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez 34 MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez 1. SZ. MELLÉKLET Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények 1/1. sz. melléklet

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete a Budaörs város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547

BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547 BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547 Építészeti műleírás A Tisztviselőtelepi Egyesületet a XIX század végén alapították, és konkrét feltételeket szabtak, amelyek alapján két nagyobb ütemben

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT. rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 02-2/101-34/2009. TÁRGY: SZÉCHENYI TÉR ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 02-2/101-34/2009. TÁRGY: SZÉCHENYI TÉR ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 02-2/101-34/2009. TÁRGY: SZÉCHENYI TÉR ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Történeti értékű városi közparkjaink című konferencia tanulmánykötete

Történeti értékű városi közparkjaink című konferencia tanulmánykötete című konferen ncia tanulmánykötete Budapest 2014 című konferencia tanulmánykötete Szerkesztő: Bede-Fazekas Ákos Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, 2014 A kötet a 2013. november 15-én Budapesten

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

A Pannonhalmi Főapátság komplex turisztikai fejlesztése és új látogató bejáratának kiépítése

A Pannonhalmi Főapátság komplex turisztikai fejlesztése és új látogató bejáratának kiépítése SAJTÓKÖZLEMÉNY A komplex turisztikai fejlesztése és új látogató bejáratának kiépítése 2012. március 8. A monostor épületei különböző korok üzenetét őrzik, együttesükben mégis a sokféleségben megvalósuló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten.

CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten. CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten. TANULMÁNYOK: 1981-1988 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI

Részletesebben

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén 2009. május 11. és 2009. május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti kar Kertm vészeti tanszéke szisztematikus

Részletesebben

Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt

Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt SZAKVÉLEMÉNY az egri Pyrker téren Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt elhelyezésének lehetőségéről Készítette: Andaházy Loránd okl. táj- és kertépítész mérnök K-13-0743 Piliscsaba, 2014.

Részletesebben

Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén

Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén Mint ismeretes, a Dobó-bástya 1976 júliusában leomlott, ezt követően a megmaradt részt balesetvédelmi okok miatt lerobbantották.

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1. Nagy Adrienn TITÁSZ Rt. 176 60 162 66 338 126 464 2. Kelemen Gáborné

Részletesebben

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 Margat, vagy al-marqab arabul Qalaat al-marqab ( قلع ة المرق ب, a Megfigyelőhely ) a Szentföld legnagyobb keresztes lovagvárai közé tartozik. A Szent János Ispotályos (Johannita)

Részletesebben

F E L H Í V Á S. a kulturális örökségvédelmi elismerések évi kitüntetettjeire történő javaslattételre

F E L H Í V Á S. a kulturális örökségvédelmi elismerések évi kitüntetettjeire történő javaslattételre F E L H Í V Á S a kulturális örökségvédelmi elismerések 2017. évi kitüntetettjeire történő javaslattételre A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2017-ben kitüntetések adományozásával ismeri el a a régészeti

Részletesebben

Lakossági Fórum. Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése

Lakossági Fórum. Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése Lakossági Fórum Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése Projekt adatok Projektgazda: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata A projekt pénzügyi adatai:

Részletesebben

Virgil POLIZU. Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése

Virgil POLIZU. Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése Virgil POLIZU Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése MŰEMLÉKÉPÜLETEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSE Virgil POLIZU Egy műemléképület (-együttes) alkotóelemei funkcionális, szerkezeti,

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI

BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI. 2007. KŐSZEGI FRIGYESNEK A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM RÉGÉSZETI ADATTÁRÁBAN NYILVÁNTARTOTT DOKUMENTÁCIÓI, JELENTÉSEI ÁSATÁSAIRÓL, LELETMENTÉSEIRŐL ÉS HELYSZÍNI SZEMLÉIRŐL Összeállította:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására. Ágazatvezető

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására. Ágazatvezető BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására Készítette: Előterjesztő: Előterjesztés egyeztetve:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

259/ Verók István Polgármester úr részére Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata

259/ Verók István Polgármester úr részére Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata 259/2007-08-27 Verók István Polgármester úr részére Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata Tárgy: Nagymező utcai platánok és mélygarázs Tisztelt Polgármester Úr! Ezúton köszönöm szíves meghívását

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben