AZ ANNA-LIGETI KASTÉLYPARK TÖRTÉNETI KUTATÁSRA ÉPÜLŐ REKONSTRUKCIÓS TERVEZÉSE, ILLETVE A MEGVALÓSÍTÁS ELSŐ LÉPÉSEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ANNA-LIGETI KASTÉLYPARK TÖRTÉNETI KUTATÁSRA ÉPÜLŐ REKONSTRUKCIÓS TERVEZÉSE, ILLETVE A MEGVALÓSÍTÁS ELSŐ LÉPÉSEI"

Átírás

1 A Puszta /18. pp AZ ANNA-LIGETI KASTÉLYPARK TÖRTÉNETI KUTATÁSRA ÉPÜLŐ REKONSTRUKCIÓS TERVEZÉSE, ILLETVE A MEGVALÓSÍTÁS ELSŐ LÉPÉSEI TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN VÁRKONYI ADRIENN 1 2 KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG, SZARVAS GYULA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA, GYULA 2001 Bevezetés Az Anna-liget Szarvas külterületén, a település központjától kb. 5 km-re DNy-i irányba található óta - a 2/1989 BM.VB. rendelet értelmében - helyi jelentőségű természetvédelmi terület. A kastélyépület - a 18/1994. (V. 31.) KTM-MKM együttes rendelet 2. -a szerint - műemléki jellegű, a kastélypark pedig műemléki környezet. A Körös-Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság, majd jogutódja a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 1994-ben örökölte meg az 1908-ban épült kastélyt és a parkot, azóta itt van az Igazgatóság székháza. A közelmúlt kedvező körülményei során a park eddigi 14 ha-os területe a szántó művelési ágú mintegy 10-ha-os területtel bővült. Az így létrejött egységes terület megközelítőleg eléri az eredeti birtoknagyságot. E tény, illetve a Körösvölgyi Látogatóközpont gondolata megteremtette az igényt arra, hogy elkészüljön a történeti múltnak megfelelő Anna-ligeti parkrekonstrukció. A kutatás és tervezés módszere A kastélypark természetvédelmi értékei mellett a terület kertépítészet-történeti, művészeti, kultúrtörténeti értéke is felbecsülhetetlen. A tájképi jellegű kastélypark szakszerű helyreállításához elengedhetetlen volt a terület történetének, eredeti formájának, változásainak ismerete, így a tervezési munka a történeti kutatással kezdődött. Az Anna-liget történeti múltja A történeti kutatás az 1783-ban készült katonai felméréstől napjainkig tartó időszakot elemzi. Az Anna-ligeti tájképi kert története Bolza József letelepedésével kezdődött meg. Az es térképek és a

2 A Puszta 2001 A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évkönyve korhű dokumentumok alapján megállapítható, hogy Bolza József az Anna-liget egy részén, valamint az Arborétum mai területén is fáskertet tartott fenn - melyek közül az Anna-ligetit Zöld-kert -nek nevezték (1. sz. ábra) -, e területeken közel párhuzamosan végezte a növénytelepítéseket. A Zöld-kert -ben ekkor már volt üvegház, pálinkaház és kertészlak. A kutatás többek között azt is bebizonyította, hogy a park nevét Bolza József (Pepi) feleségéről, Batthyány Annáról nevezték el. Az 1870-es évek iratai szerint gyümölcsös és szőlő is volt az Anna-ligetben. Az 1883-as kataszteri térkép (2. sz. ábra) egy egységes szerkezetű tájképi kertet ábrázol, jelezve az egykori gyümölcsöst és udvart is. A kertet először Bolza István, majd lánya gróf Csáky Albinné szül. Bolza Anna örökli. A család 1908-ban megépítteti nyaralóját (a Csáky-Bolza Kastélyt), amely ma a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság székháza ban ajándékozás során báró Benz Ottóné szül. Csáky Ilona kapja meg a terület egy részét, majd később az egészet megszerezve itt él haláláig, 1934-ig ben a három Benz-leány egyenlő arányban örökli a területet ben a Magyar Állam tulajdonába kerül az Anna-ligeti kastély és a teljes park területe, amelynek kezelését az Öntözési és Rizstermesztési Kutató Intézetre bízzák. Ekkor - az 1950-es években készült légi fotó (3. sz. ábra) szerint - az 1883-ban ábrázolt egységes tájképi kert igen nagy változáson ment keresztül. A kert térszerkezete teljesen átalakult: jelentős területeket beszántottak, az egykori erdőkből csak foltok maradtak, a nyitott terek beerdősödtek. A későbbi térképek vizsgálatából kitűnik, hogy a másik nagymértékű változás az elmúlt 50 évben következett be. Több gazdasági és egyéb célú épületet építettek, valamint számos növényt telepítettek el úgy, hogy az egykori elképzeléseket teljesen figyelmen kívül hagyták. Az Anna-liget eredeti állapota a tájképi kert jellegnek megfelelő, így ez az a korszak, amelynek szellemében a rekonstrukciót végre kell hajtani. A XVIII. század első felében jelzett Zöld-kertben is lehettek már kertépítészeti kezdeményezések ennek bizonyítéka, a II. katonai felmérésen ( ) e területen ábrázolt kanyargó úthálózat -, azonban az 1883-as birtokkataszteri térképnek megfelelő egységes állapot csak az 1860-as években alakulhatott ki. Az elmúlt 140 év nem múlt el nyomtalanul, az egykori park többször is kisebb-nagyobb átalakításokon ment keresztül (beszántások, erdőirtások, telekmegosztások, új funkciók miatt különböző építmények elhelyezése stb.), mégis a fennmaradó parkrészekben megtalálhatók az egykori vegetációból ránk maradt részletek. Ezek, ill. a fellelhető térképek alapján van lehetőség a park eredeti állapotának rekonstrukciójára. A beszántások ellenére az 1883-as térképen ábrázolt parkszerkezet még az 1950-es években készült légi fotón is jól nyomon követhető és ez főbb jellemvonásaiban megtalálható ma is. Tervezési program A rekonstrukció a park életének utolsó óráiban vetődött fel, hiszen az egykori kert növényállománya lassan-lassan élete végéhez közeledik. A Körösvölgyi Látogatóközpont 2002-ben a Kastély épületének közelében épült föl. Az épület tervezett funkciói: konferenciák, értekezletek helyszínének biztosítása, a Dél-Tiszántúl természeti értékeit bemutató kiállítás színtere, környezeti nevelési programok lebonyolítási helyszíne, ismeretterjesztő anyagok hozzáférési helyszíne. A Látogatóközpont közvetlen környezetében került elhelyezésre a rovarház, amely a térség nappali lepkéit élőben mutatja majd be. Hasonlóan az épülethez kapcsolódik majd a madárvédelem kellékeit bemutató madárpavilon és a meteorológiai bemutatóhely. Innen indul a természetismereti tanösvény, melynek tervezett állomásai a következők: élő talajszelvény, az erdő élővilága, az erdőszegély élővilága, gyepterületek élővilága, vizes élőhely, ártéri gazdálkodás, a holtág élővilága, lombkoronaszint, 2

3 Az Anna-ligeti Kastélypark történeti kutatásra épülő rekonstrukciós tervezése, illetve a megvalósítás első lépései Tóthné Hanyecz Katalin Várkonyi Adrienn madárvédelem a ház körül, környezetvédelem. Az állomások és a pihenőpavilonok az 1883-as kataszteri térkép alapján visszaállított sétányra fűződnek fel. A természetismereti bemutatóparkról, az Igazgatóság idegenforgalmi és oktatási lehetőségeiről, a kiállításról munkafüzet, szóróanyag, illetve igényesen kivitelezett tájékoztató kiadvány készül. A tervkészítés folyamata Tervezési feladat volt egyrészt a rekonstrukció meghatározása mind a növényállományt, mind az épített elemeket illetően, másrészt az új funkciók elhelyezése a parkban oly módon, hogy azok megfelelően illeszkedjenek a történeti múltnak megfelelő tájképi kert állapotához. A tervezés kezdeti fázisában kiértékeltük a jelenlegi adottságok pozitív és negatív jellemzőit. Pozitív jellemvonásként szerepel, hogy ma még sok idős növény él a parkban (tölgy, platán), az egykori átlátások nagy része felfedezhető, illetve a kastély előterét nem telepítették be. Negatívumként említhető a sok rossz állapotú, kezeletlen épület jelenléte, a gondozatlanság miatt sok helyen sérült egykori szerkezet, illetve a parkban emelt belső kerítések, aszfaltozott utak és légvezetékek takaró, lehatároló jellege. A tájképi kert rekonstrukciójához az 1883-as kataszteri térképet vettük alapul, a kastély környezetében pedig az 1950-es években készült légi fotó volt az irányadó. A tervezés során az 1883-as térképen ábrázolt sétaúthálózatból kiindulva a mai igényekhez (tervezési programhoz) igazodva alakítottuk ki azt az útrendszert, amely részben a tervezett tanösvény útvonalát is meghatározza. A tervezés kezdeti szakaszában a meglévő növényállomány egészségi állapotát vizsgáltuk meg, melynek alapján meghatároztuk a kivágásra javasolt egyedeket. Ezen kívül az egykori parkszerkezet visszaállítása érdekében szintén javasoltunk kivágandó fákat, melyeket térképen ábrázoltunk. Külön jelenítettük meg a különösen értékes egyedeket, illetve javasoltuk egyes - parkba nem illően - betelepített részek leváltását őshonos fafajokra. A fakivágások nagy része az értékes egyedek életterének biztosítása érdekében az egykori szerkezet visszaállítását célozza meg. A rekonstrukciós tervben felvázolt megoldás tartalmaz erdősítést, szoliter fák, facsoportok telepítését őshonos fajok és egyéb dendrológiai értékek alkalmazásával. A szinte teljesen hiányzó cserjeszint telepítését a kertépítészeti térszerkezet visszaállítása érdekében sürgető feladatként határoztuk meg, a kiszáradó félben lévő diófák helyén pedig - az egykori szerkezethez igazodva - gyümölcsös telepítést javasoltunk. A művi létesítmények tekintetében - a kastélyon és a szükségszerűen garázsként, gazdasági épületként használt épületegyüttesen kívül - minden épület elbontását, a kastély egyoldali hiányzó erkélyének visszaállítását, a drótkerítések elbontását, a parkon átvezető aszfaltút felbontását, a különböző funkciójú kerti építmények elbontását, a légvezetékek földkábelbe helyezését javasoltuk. A tervezett állapotot tekintve a parkba: sétaúthálózat, pihenőpavilonok, esőbeállók és a megállókhoz szükséges építmények kerülnek elhelyezésre. (4. sz. ábra) Összefoglalás A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Anna-liget Szarvas határában a Holt-Körös partján terül el, mintegy 24 hektáron. A parkban 1908-ban épült Csáky-Bolza Kastély ma az Igazgatóság székháza. A Kastély mellett épül a Körösvölgyi Látogatóközpont, illetve a hozzá kapcsolódó természetismereti tanösvény és bemutatópark. 3

4 A Puszta 2001 A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évkönyve E beruházások kapcsán felmerült az igény arra, hogy elkészüljön a történeti múltnak megfelelő Annaligeti parkrekonstrukció. A park 1989 óta helyi jelentőségű védett természeti terület. A kastély műemléki jellegű védettségét és a hozzá tartozó terület műemléki környezetté nyilvánítását 1994-ben mondták ki. A történeti kutatások az 1783-ban készült katonai felméréstől napjainkig tartó időszakot elemzik. Meghatározásra kerültek az eredeti ártéri vegetációra épülő park növénytelepítési mozzanatai, a terület tulajdonviszonyai, illetve a park összeomlásának, funkcióváltásának lépései. Kiderültek a családi összefonódások során létrejött kapcsolatok a Szarvasi Arborétummal, illetve azok a különbségek, amelyek a két terület elszakadását jelentették. Az elmúlt 160 év a park történetében jelentős változásokat hozott, de a kutatási anyag és a fennmaradt növényállomány jó alapot jelenthet a rekonstrukciós munkák elvégzéséhez, valamint a beruházások konkrét helyszíneinek eredeti elképzeléseket nem zavaró - kijelöléséhez. Summary The Anna Park, being in the management of property of the Körös-Maros National Park Directorate, is situated on the confines of Szarvas. It lies along the banks of the Holt-Körös with an area of 24 hectares. The Csáky-Bolza Hall in the park, built in 1908, is nowdays the headquaters of the Directorate. Next to the Hall is under construction the Körös-valley Visitor Centre with the nature path and demonstration park belonging to it. In connection with these investments has come up the need of the reconstruction of the Anna Park in a way appropriate to the historical past. The Park has been a protected area of local importance since The Hall and its surroundings have been declared a historic monument and area in The historical researches analyse the period from the military surveying in 1783 till nowdays. There have been determined the plant introductions in the park based on the original flood plain vegetation, the ownership of the territory and the steps occured during the collapse and the change of function of the park. There have come to light the connections with the Botanical Garden of Szarvas due to the mesh of families and the differences because of which the two territories separated. The past 160 years have brought great changes in the history of the park but the researches and the remaining vegetation can give good basis to the reconstruction works and the marking out of the exact places of the investments. 4

5 Az Anna-ligeti Kastélypark történeti kutatásra épülő rekonstrukciós tervezése, illetve a megvalósítás első lépései Tóthné Hanyecz Katalin Várkonyi Adrienn Irodalomjegyzék ADRIAN VON BUTTLAR: Az angolkert, Galavics Géza: Magyarországi angolkertek, Balassi Kiadó, Budapest, 1999 DR. KUTAS FERENC: Emberközelben válogatott publicisztikai írások , Szarvas, 1996, o. DR. PALOV JÓZSEF: Adatok a Bolza-család egykori kastélyairól (Szarvasi Krónika 6. szám) DR. PALOV JÓZSEF: Adatok gróf Bolza Pál életéről és a Pepi-kertről (Szarvasi Krónika 6. Szám) FEKETE ISTVÁN: Pepi-kert, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1989 FÉNYES ELEK: Magyar Országnak, s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapota statisztikai és geographiai tekintetben. Békés Vármegye, Pest, 1839, 20 o. HELLEBRANTH JÁNOS: Szarvas várossáról érkezett ugyan azon város százados ünnepi alkalmatosságára, Pest, 1822, 16 o. PALATINUS J.: Békésvármegyei nemes családok története - I. rész -, Budapest, 1909 PONYICZKY ZOLTÁN: Szarvas város települése és építkezése, Budapest, 1911, o. SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái, 2. kötet, Budapest, 1893 Vasárnapi újság száma ZSILINSZKY MIHÁLY: Szarvas város történelme és jelen viszonyainak leírása, Pest,

6 A Puszta 2001 A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évkönyve Képmelléklet 1. ábra: évi külterületi térkép, Szarvas (Szarvasi Múzeum) 2. ábra: Kataszteri térkép (Békés Megyei Levéltár, BMK 72, 39. K.o. XV. 42.sz.) 6

7 Az Anna-ligeti Kastélypark történeti kutatásra épülő rekonstrukciós tervezése, illetve a megvalósítás első lépései Tóthné Hanyecz Katalin Várkonyi Adrienn 3. ábra: Légifotó az 1950-es évekből (Tóth Ágoston Térképészeti Intézet 1950/37II/140, LL A-c) 7

8 A Puszta 2001 A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évkönyve 4. ábra: Parkrekonstrukciós terv 8

A Körös-Maros Nemzeti Park megalapításának története

A Körös-Maros Nemzeti Park megalapításának története Crisicum 8: 7 15. (2014) A Körös-Maros Nemzeti Park megalapításának története Tirják László Abstract The History of the Institution of Körös-Maros National Park: The publication is about the history of

Részletesebben

A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN

A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN Tájökológiai Lapok 9 (1): 1 11. (2011) 1 A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN SZABÓ Boglárka 1, CENTERI Csaba 1, VONA Márton 2 1 SzIE-Gödöllő,

Részletesebben

Történeti értékű városi közparkjaink című konferencia tanulmánykötete

Történeti értékű városi közparkjaink című konferencia tanulmánykötete című konferen ncia tanulmánykötete Budapest 2014 című konferencia tanulmánykötete Szerkesztő: Bede-Fazekas Ákos Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, 2014 A kötet a 2013. november 15-én Budapesten

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM

TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM A Puszta 1998. 1/15, pp. 115-128. TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM KIALAKÍTÁSA PÓSTELEK HATÁRÁBAN HANYECZ KATALIN NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 1998 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Fejlesztési Terve (2009 2014)

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Fejlesztési Terve (2009 2014) A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Fejlesztési Terve (2009 2014) 2008. Szerkesztette: Kalivoda Béla Az összeállításban közreműködött: Tirják László igazgató Kalivoda Béla általános igazgatóhelyettes

Részletesebben

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES A 2009-10-es környezeti és energetikai fejlesztési akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink

Részletesebben

Beszámoló a Csanádi-hát halmainak felméréséről

Beszámoló a Csanádi-hát halmainak felméréséről Crisicum 6. pp. 7-31. Beszámoló a Csanádi-hát halmainak felméréséről Bede Ádám Csanád megyének területe oly sík, mint a tekeasztal, csak egyes halmok [ ] szakitják meg azt. (Gaál Jenő, 1892) Abstract Account

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

MÁTRAI TANULMÁNYOK 2005.

MÁTRAI TANULMÁNYOK 2005. MÁTRAI TANULMÁNYOK 2005. MÁTRA MÚZEUM TANULMÁNYKÖTETE MÁTRAI TANULMÁNYOK 2005. MÁTRA MÚZEUM GYÖNGYÖS A kötetet kiadja a MÁTRA MÚZEUM Gyöngyös Város Önkormányzata, a Mátra Múzeum Baráti Köre, és a Heves

Részletesebben

NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése. Tervezet

NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése. Tervezet NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése Tervezet 3. változat A Magyar Természetvédők Szövetsége véleményével kiegészítve, módosítva 2006.08.21 A Magyar Természetvédők

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Örökségvédelmi hatástanulmány 2 Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Régészet: Dr. Csányi Marietta régész, örökségvédelmi

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24. 10.30

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24. 10.30 Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága 2012. évi első ülése Budapest, 2012. január 24. VÖMNB 2012_1 VÖMNB_2012_1_01 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány

Örökségvédelmi hatástanulmány DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Örökségvédelmi hatástanulmány Készítette: Beleznay Éva Somogyi Krisztina Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Dombóvár Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Fotó: Gácsiné Petrovics Szilvia A Baráti Kör és kitüntetettjei (balról): Babák Mihály polgármester, Uhljár Zita ügyvezető, Dankó Ervin, Dr.

Fotó: Gácsiné Petrovics Szilvia A Baráti Kör és kitüntetettjei (balról): Babák Mihály polgármester, Uhljár Zita ügyvezető, Dankó Ervin, Dr. 25. szám * 2011 Fotó: Gácsiné Petrovics Szilvia A Baráti Kör és kitüntetettjei (balról): Babák Mihály polgármester, Uhljár Zita ügyvezető, Dankó Ervin, Dr. Dezső István elnök, Pekár Pálné, Dr. Kutas Ferenc,

Részletesebben

A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS FELSZÍNBORÍTÁS

A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS FELSZÍNBORÍTÁS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGŐRZÉSE ÉS FENNTARTÓ HASZNÁLATA AZ ÖKOTURIZMUS FORMÁINAK FEJLESZTÉSE RÉVÉN KÖZÉP ÉS KELETEURÓPAI BIOSZFÉRA REZERVÁTUMOKBAN AG 2. ALPROGRAM BESZÁMOLÓ A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS

Részletesebben

Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított

Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított 1. oldal A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetértékelési munkarészéhez érkezett vélemények összegzése Javaslattevő szervezet Változtatásra javasolt szövegrész Javaslat röviden Fejezet,

Részletesebben

Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban

Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban Tájökológiai Lapok 7 (2): 473 484 (2009) 473 Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban Mravcsik Zoltán 1, Harmos Krisztián 2, Malatinszky Ákos 1 1 Szent István Egyetem,

Részletesebben

Silva naturalis. Vol. 3.

Silva naturalis. Vol. 3. Silva naturalis Vol. 3. Silva naturalis A folyamatos erdőborítás elméleti alapjainak és gyakorlati megvalósításának sorozata Series on Theory and Practice of Continuous Forest Cover Szerkeszti Editors:

Részletesebben

Tájékoztató Békés megye természetvédelmi állapotáról

Tájékoztató Békés megye természetvédelmi állapotáról Tájékoztató Békés megye természetvédelmi állapotáról Előterjesztő: Tirják László igazgató Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Szarvas 2011. március A természetvédelem helyzete Békés megyében Természetvédelmi

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

MAGYARY-TERV TATA FEJLŐDÉSE A XXI. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

MAGYARY-TERV TATA FEJLŐDÉSE A XXI. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN MAGYARY-TERV TATA FEJLŐDÉSE A XXI. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN MAGYARY ZOLTÁN TÁRSADALOM- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, IGAZGATÁSSZERVEZÉSI ÉS HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TERV TATA 2008 Magyary-terv Kiadja: Tata Város

Részletesebben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Halászné Szakács Éva A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Az emberek legnagyobb többsége pihenni, kikapcsolódni jár a botanikus

Részletesebben

Az Asztalfő projekt FEJLESZTÉSI TERVE. Ausztria Magyarország INTERREG IIIA 3.2 AT-HU/06/01/117. Asztalfő program Herrentisch Projekt

Az Asztalfő projekt FEJLESZTÉSI TERVE. Ausztria Magyarország INTERREG IIIA 3.2 AT-HU/06/01/117. Asztalfő program Herrentisch Projekt Az Asztalfő projekt FEJLESZTÉSI TERVE Ausztria Magyarország INTERREG IIIA 3.2 AT-HU/06/01/117 Asztalfő program Herrentisch Projekt Készítette: a Bormarketing Műhely Kht. a Soproni-hegység Natúrpark megbízásából

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 TARTALOMJEGYZÉK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 3.2. ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSE... 14 3.2.1. A városligeti park környezetrendezése...

Részletesebben

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011.

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011. B E V E Z E T É S.3 SZARVAS TÖRTÉNETE.5 1.A TERMÉSZETI KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA...8 1.1. Levegő...8 1.1.1. Emisszió (helyhez kötött források)..8 1.1.2. Imisszió...8 1.2. Földtani közeg

Részletesebben

VI/8/d A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1:10.000 LÉPTÉKBEN A HANYI-TISZASÜLYI TÁROZÓRA

VI/8/d A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1:10.000 LÉPTÉKBEN A HANYI-TISZASÜLYI TÁROZÓRA MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben