Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság"

Átírás

1 Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes Közgyűlésének 1. sz. napirendi pontjához kapcsolódó írásos előterjesztés

2 Tartalomjegyzék A. AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, JELENTÉSE A SZÁMVITELI TV. SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓRÓL ÉS AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSRÓL, INDÍTVÁNY AZ EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA... 3 I. AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előzmények A Társaság rövid bemutatása A kormányhatározat végrehajtása évi fő célkitűzések Gazdasági környezet, feltételek A Társaság portfoliójának összetétele és hozama Vagyonkezelési portfolió Likvid- és tőzsdei részvényportfolió Ingatlankezelés, -hasznosítás HUNGALU projekt, valamint egyéb környezetvédelmi szakértés, tanácsadás Üzletviteli tanácsadás, végelszámolási üzletág Közreműködés a Mikrohitel Programban Költség- és eredményalakulás A mérleg fordulónapja után bekövetkezett, lényeges gazdasági események Várható fejlődés, jövőbeni célok II. A TÁRSASÁG ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA III. AZ IGAZGATÓSÁG INDÍTVÁNYA AZ EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA B. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL C. A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE A TÁRSASÁG ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL D. DÖNTÉS A TÁRSASÁG SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL, VALAMINT AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL cégjegyzékszám: honlap: 2/66

3 A. AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, JELENTÉSE A SZÁMVITELI TV. SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓRÓL ÉS AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSRÓL, INDÍTVÁNY AZ EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA I. AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Előzmények 1.1. A Társaság rövid bemutatása A Társaság jogelődjét (melyet a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság én számon jegyzett be) az ÁPV Rt április 29-én alapította egyszemélyes Kft.-ként Váltó-3 Szivárvány Vagyonkezelési és Befektetési Kft. néven 40 M Ft pénzbeni törzstőkével. A későbbiekben az ÁPV Rt. által két ütemben végrehajtott törzstőke emeléssel 40 vagyonelem került a Társaság tulajdonába, az apport-csomag 22 kisebbségi és 4 többségi tulajdonrészből, 4 ingatlanból és 10 likvid (OTC és tőzsdei részvény) vagyonelemből tevődött össze. Az Alapító 45/1998.(IV.29.) számú határozata alapján végrehajtott átalakulás fordulónapja: , melyet a Cégbíróság én /8. számon jegyzett be. A létrejövő részvénytársaság neve VÁLTÓ Vagyonkezelési és Befektetési Rt. A részvénytársaság működésének időtartama: határozatlan A részvénytársaság alaptőkéje: Ft volt, amely összegből Ft a készpénz és a nem pénzbeli betét. A részvénytársaság alaptőkéje egyenként Ft névértékű A sorozatú, névre szóló, azonos jogokat megtestesítő törzsrészvényből állt. Az Alapító 10/1999.(II.11.).számú határozatával jóváhagyta az Alapító Okiratnak a Társaság névváltozására vonatkozó módosítását. A Társaság új neve tól FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Rt. A forgalomban lévő kárpótlási jegyek bevonására vonatkozó intézkedésekről szóló 1176/2002.(X.10.). sz. Kormányhatározat alapján kiadott 15/2002.(X.10.). RJGy. határozat végrehajtása érdekében az ÁPV Rt. Igazgatóságának 458/2002.(X.31.). sz. határozatában a FORRÁS Rt.-t jelölte ki a kárpótlási jegy bevonással érintett társaságként. A döntés értelmében a FORRÁS Rt. tőkeemelést követően kibocsátásra kerülő részvényei kárpótlási jegy ellenében, nyilvános forgalomba hozatal keretében értékesítésre, majd ezt követően tőzsdei bevezetésre kerülnek. A döntés értelmében a FORRÁS Rt. alaptőkéjét az ÁPV Rt. két lépcsőben 9 Mrd Ft-ra emelte, melynek keretében 17 társasági részesedéssel, 4 tőzsdei részvénypakettel és 7 ingatlannal bővült az eszközök köre az alábbiaknak megfelelően: Az ÁPV Rt. a 240/2002. (XII.05.) és a 241/2002. (XII.05.) számú, továbbá a 242/2002. (XII.05.) számú Alapítói Határozatiban elrendelte a FORRÁS Rt. tőkeemelést cégjegyzékszám: honlap: 3/66

4 megelőző, nyomdai úton előállított, összevont címletértékű törzsrészvényének dematerializált úton előállított részvénnyé alakítását. Az előbb említett határozatban az ÁPV Rt. döntött a zártkörű forgalomba hozatal keretében apporttal történő, ázsiót is tartalmazó I. ütemű tőkeemelésről, melynek következtében a Társaság alaptőkéje Ft-ról Ft-ra nőtt. (A tőkeemelést a Cégbíróság február 7-i hatállyal jegyezte be). Az ÁPV Rt. 34/2003. (I.30.) és a 35/2003. (I.30.) számú Alapító Határozatában a II. apport megvalósulásával történő ázsiót is tartalmazó tőkeemelés eredményeképpen a Társaság új alaptőkéje Ft-ra nőtt. (A tőkeemelést a Cégbíróság május 15-i hatállyal jegyezte be). A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság augusztus 5-én bejegyezte a nyilvánosan forgalomba hozott, 1db Ft névértékű, C sorozatú részvénnyel összefüggő alaptőke emelést, így a Társaság alaptőkéje Ft-ra nőtt és hatályba lépett a Társaság nyilvános működésével összefüggő Alapszabály. Az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, valamint az 1 db nyilvánosan forgalomba hozott részvénnyel megvalósuló tőkeemelést követően a Társaság jegyzett tőkéje E Ft, melyből E Ft pénzbeni hozzájárulás és E Ft apport. A Társaság új alaptőkéje: db, egyenként Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált úton kibocsátott, azonos jogokat megtestesítő törzsrészvényből, db, egyenként Ft névértékű, B sorozatú, névre szóló, dematerializált úton kibocsátott, azonos jogokat megtestesítő, szavazati jogot nem biztosító osztalék elsőbbségi részvényből és 1 db Ft névértékű C sorozatú, névre szóló, dematerializált úton kibocsátott, szavazati jogot nem biztosító osztalék elsőbbségi részvényből áll. A Társaság székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.. A Társaság operatív irányítását végző Igazgatóság összetétele: elnök: Patonai József 1025 Budapest, Utas u. 24. tagok: dr. Csányi Gábor 1033 Budapest, Vályog u. 5. Zeitvogel János 7700 Mohács, Szentháromság u.7., Nagy István 1127 Budapest, Fodor u. 48/B., Világosi Katalin Mária 1038 Budapest, Rókahegyi u. 33. A december 15-én váratlanul elhunyt Patonai József helyett az Igazgatóság 58/2003.(12.19.) sz. határozatával Dr. Csányi Gábort választotta elnöknek. A Felügyelő Bizottság összetétele: elnök: Reményik Kálmán 2030 Érd, Kankalin u. 1/A. tagok: Bartha Péter 1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 30. Dr. Zombori Zita 1162 Budapest, Istráng u. 63/b. Az FORRÁS Rt. Közgyűlése 8/2003.(06.13.) sz. határozatával a kiadás napjával új felügyelő bizottsági tagként Csongrádi Erikát (1188 Budapest, Lőrinci u. 22.) választotta meg. cégjegyzékszám: honlap: 4/66

5 A Társaság könyvvizsgálója: Brikon Kft Budapest Búzavirág u. 11. MKVK tagszám: Kijelölt könyvvizsgáló: Brázai Miklós 1025 Budapest, Ali u. 10. MKVK tagszám: A részvénytársaság tevékenységi köre a TEÁOR szerint: Vagyonkezelés - főtevékenység Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlanforgalmazás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletviteli tanácsadás A FORRÁS Rt évben a év végi sikeres minősítő auditot követően az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint végezte tevékenységét, amelyet év végén a felülvizsgálat megújított A kormányhatározat végrehajtása Az 1.1. pontban ismertetett kormány határozat megvalósulásaként a 2003-as üzleti évben a Társaság alapvető átalakuláson esett át. Vagyona a többszörösére nőtt, a két ütemben végrehajtott apport révén létrejövő portfolió összetétele, vonzó és munkaigényes elemei jelentős új feladatokat, kihívást jelentettek és jelentenek a Társaság számára. Reméljük, hogy eddigi sikeres vagyonkezelői, befektetői tevékenységünkre alapozva, programunk szerint a hazai tőzsdei cégek számát gyarapítva, a rendszerváltás egyik elhúzódó feladatának, a kárpótlási jegyek bevonásának feladatát hajthatjuk végre. A ránk bízott feladat sikeres elvégzése céljából végzett eddigi munkánk során - A tőkepiaci ismeretek, a tőzsdei szereplés követelményeire való tanácsadó közreműködésével történő felkészülést követően átvilágíttattuk társaságunkat, meghatározva a szakmai környezetben elfoglalt helyét, felvázolva a szükséges átalakulás fő irányát, szervezeti, számviteli stb. követelményeit. - A Társaság belső kommunikációját, irányítási rendjét átalakítottuk, belső szabályzatainkat tanácsadó bevonásával felülvizsgáltattuk és az új elvárásoknak megfelelés érdekében kiegészítettük, illetve átalakítottuk. - Szakértő bevonásával kidolgoztuk a tervezett részvénykibocsátás, tőzsdei bevezetés kommunikációs stratégiáját. - A megnövekedett feladataink ellátásához megteremtettük mind a tárgyi, mind a személyi feltételeket (létszám- és székhelybővítés). - A FORRÁS Rt. funkciójának kibővítése, a nyilvánossá válás és a tőzsdei bevezetés miatt fontossá vált, hogy a külső kapcsolatok gondozása kiemelt hangsúlyt kapjon a szervezeten belül, így az SZMSZ kiegészítésével létrehoztuk a kapcsolati igazgatói és a részvényesi kapcsolattartói funkciókat. A kárpótlási jegy-részvénycserét megelőző időszakban a kapcsolati teendők elsősorban a felügyeleti szervekkel való kapcsolattartást, a kommunikációs tanácsadókkal való koordinációt jelentette, és nagy mértékben hozzájárult a Társaság image-ének kialakításához. - A részvényértékesítés július 20-i lezárását követően, a Társaság székhelyén létrehoztuk a Részvényesi Irodát, ahol a részvényesi igényeket, panaszokat, bejelentéseket kezeljük, valamint a helyszíni tájékoztatási feladatokat látjuk el. cégjegyzékszám: honlap: 5/66

6 ével a FORRÁS Rt. nyilvános részvénytársasággá vált. - Aug. 15-én bevezetésre kerültek az A és B sorozatú részvényeink a BÉT-re. - Telepítésre került a részvénykönyvi nyilvántartást szolgáló program, ezzel kapcsolatos tevékenységünket a hatályos jogszabályi előírások mellett a Részvénykönyvi nyilvántartás használata c. szabályzat betartásával végezzük. - A II. negyedévben kialakított honlapunkat melyen aktuális híreinket, hirdetéseinket, pályázatainkat, a Forrás részvények árfolyamát is megtalálhatják az érdeklődők folyamatosan karbantartjuk. - Elkészítettük a 2004-es kommunikációs stratégiánkat és megkezdtük az új kommunikációs tanácsadók kiválasztási folyamatát évi fő célkitűzések Küldetésünk A társaság hosszú távú eredményes működésének biztosítása a ránk bízott vagyon folyamatos gyarapításával tulajdonosaink javára. Mindezt meglevő portfolióelemeink jó hozadékú értékesítésével, diverzifikált, új fejlesztésekkel, biztonságos pénz-, és ingatlanpiaci műveletekkel és szolgáltatásnyújtással érjük el. A Kormány és az ÁPV Rt. szándékának megfelelően a két lépcsőben lebonyolított, mintegy 12,5 Mrd Ft összegű tőkeemelés révén évben a FORRÁS Rt. vagyona többszörösére nőtt, tevékenysége jelentősen bővült. Tervjavaslatunk a Társaság átalakuló tevékenységének az eddigi eredményekre is támaszkodó folytatását feltételezte a Társaság december 31-én meglévő valamint februárjában a tulajdonosaink által apportált vagyonára épülve, a pénz-, tőke-, és ingatlanpiaci befektetéseket preferálva évi üzleti céljaink, feladataink A saját vagyon értékének növelése, osztalékfizetés mellett; A tervezett részvény-kárpótlási jegy csere lebonyolítása a Forgalmazóval közösen; A sikeres tőzsdei bevezetés társasági feltételeinek megteremtése; Az apportként kapott befektetési csomag felmérése, hasznosítási javaslat alapján portfolióban tartása, vagy a lehetőség szerinti optimális hozammal történő értékesítése; Az ÁPV Rt.-től kapott egyes apportelemek tekintetében reorganizációs, majd a vagyonkezelési feladatok végrehajtása; Hasonlóan a korábbi évekhez, szabad pénzeszközök felhasználásával új befektetések megvalósítása, részben biztonságos, jó hozamú ingatlanpiaci befektetések felkutatásával, részben más társaságokban meghatározó befolyás, vagy jelentős részesedés megszerzésével; cégjegyzékszám: honlap: 6/66

7 A likvid portfolió keretében az átmenetileg szabad pénzeszközök biztonságos, optimalizált hozamú befektetése és a megnövekedett tőzsdei portfolió aktív kezelése; A jövedelmező üzletviteli szolgáltatási tevékenység folytatása; A HUNGALU környezeti kárelhárítási projekt esetében a FORRÁS Rt. kötelezettségének maradéktalan teljesítése; 2. Gazdasági környezet, feltételek év felfokozott várakozásai, valamint a nagy nemzetgazdaságok jegybankjainak minden erőfeszítése ellenére a 2003-as év sem hozta meg a régóta várt áttörő gazdasági fellendülést a világban. Ez alól csak az Egyesült Államok jelenthet kivételt, ahol a megugró költségvetési hiánynak, továbbá a főbb devizákhoz képest jelentős értékvesztést elkönyvelő dollárnak is köszönhetően, a GDP növekedésének üteme a jelentős 7,2%-os értékre gyorsult a harmadik negyedévben. A hazai folyamatokat közvetlenül is befolyásoló Uniós gazdaságok az amerikai expanzióból ez idáig nem sokat profitálhattak, nagyítóval kell keresni az öreg kontinensen a gyarapodás jeleit. Az alapanyagárak felöl érkező inflációs nyomást ellensúlyozta a dollár értékvesztése, így újabb jegybanki mélységekbe merültek a rövid távú kamatlábak. A gazdasági aktivitás visszaesése, valamit az alacsony kamatok miatt kiáramló jelentős pénzmennyiség felfokozott erővel keresett, s talált invesztícióra érdemes helyet. Az év befektetési parkettje azonban nem az adósságpapír volt, hanem a bizakodásra, a jövőbeli várakozások megemelkedésére érzékenyebben reagáló részvények voltak. Legattraktívabb teljesítményt a meghatározó tőzsdék közül a tavalyi mélyrepülés után, az amerikai gazdasági felfutás mielőbbi átterjedésében bízva az Uniós tőzsdék mutatták fel. A 2004-es év ennek a bizalomnak a próbája lesz. A pénzbőség, mint az árak egyik fontos pillérje a jövő évben is megmarad. Az Egyesült Államokban választási év lesz, s ennek megfelelően a népszerűtlen kamatemelést vélhetően kerülni fogja a kormányzat, s ebben úgy tűnik, számíthat a FED közreműködésére is. Az infláció elleni harcban pedig új szövetségesre talált a távol-keleti gazdaságok, legfőképpen Kína személyében, akik piaci részesedésük növelése érdekében alacsony dollárárakon szállítják árucikkeiket. Európa belső reformjain, továbbá a bővítésen fáradozik. A szigorú monetáris politikának köszönhetően az euró már az exportpiacokat is sértő magasságokba tört. Igaz az árak stabilak, de foglalkoztatás és a költségvetési pozíciók leromlása lazább fiskális politika után kiállt, mely politikai nyomásként nehezedik az ECB vállain. A vállalatok szintjén a zsugorodó értékesítés továbbá a hektikus devizamozgások okozzák a legfőbb gondot. Az elmúlt években elért jelentős költséghatékonyságbeli javulás nem hordozza magában a dinamikus növekedés alapjait, mely alaposan be lett árazva a 2003-as évben a tőzsdei kurzusokba. Közkedvelt szektor lett újra a távközlés, valamint az alapanyagárak ciklikusságából kiindulva vegyipar. A tőzsdei árfolyamok stabilitása terén épp a jegybankok munkálkodtak leghatékonyabban. Az iraki háború, a SARS járvány vagy a mindennapok részévé váló terrorfenyegetések csak kisebb megrázkódtatásokat okoztak világszerte. Külföldi befektetők szemében 2003-as év Magyarországon eddig nem tapasztalt változékonyságot mutatott. A forint árfolyamában, továbbá a hazai tőkepiac döntő részét képező államadósságok kereskedésében és árjegyzésében eddig nem tapasztalt folyamatok és cégjegyzékszám: honlap: 7/66

8 hektikusság voltak jellemzőek. Az ország nyitottsága folytán a reálgazdaság változásaira fokozottan kiható devizapiaci kilengések okán a tavalyi évet a magyar forint fókuszában érdemes végigtekinteni. Főbb makro-mutatók alakulása Magyarországon Év/Év GDP reálnövekedése 3,3% 2,9% Háztartások fogyasztásának növekedése 10,2% 6,5% Infláció (átlagos, éves) 5,3% 4,6% Folyó fizetési mérleg hiánya (Mrd euro) 2,5 4,168 Folyó fizetési mérleg hiánya (GDP %-ában) 4% 5,6% Bruttó államadóság (GDP %-ában) 54,3% 58,5% FORRÁS: MNB,KSH,PM Az uniós csatlakozásunk előtti utolsó teljes évben a nemzetközi bankházak nagy hévvel fogtak neki a kamatokban rejlő konvergencia kiaknázásához. A fejlett országokban alacsony kamatszint mellett összegyűjtött pénzből csatlakozás előtt álló gazdaságok adósságpapírjait vásárolták. Az országok mérete és szűk piacterei miatt azonban csak Csehország, Lengyelország és Magyarország jöhetett szóba. Tekintettel arra, hogy a Csehországban meglévő kamatszint az Unióban tapasztalható hozamok alá esett, így hozzánk és a lengyel piacra érkezett ennek a tőkének a döntő része. A globális mércével mérve kis országunk nehezen tudta lekezelni ezt a jelentős pénzmennyiséget. Rövid idő alatt a kedvezőtlen makrogazdasági mutatók ellenére a forint az euróval szembeni sáv legerősebb pontjához szorult. Ekkor januárt írtunk, s a piac a fentebb jellemzett erő láttán a forint az ERM-II.-ben is használatos, +/- 15%-os sávjának kiszélesítésén hezitált. A trendszerűen jelentkező forinterősödés, valamint a magas kamatszint a rövid távú spekulánsok figyelmét és derivatív ügyletekkel meghatványozódott nem lebecsülendő tőkéjét is hazánkra fókuszálta. A jegybank ekkor két lépcsőben 200bp-al 6%-ra mérsékelte az irányadó betétjeinek kamatlábát, s banktechnikai megoldásokkal is élt a külföldiek távoltartását megcélzandó. Január végére a rövid távú spekulánsok kiszorultak - a konvergenciára történő spekuláció kifulladt - a kereskedési parkettről a fundamentumok felé fordult, azonban a költségvetési hiány, valamint a folyó fizetési mérleg - sem szerkezetét, sem romló tendenciájú egyenlegét tekintve - nem adott okot az optimizmusra. A kormány ambiciózus kiigazítási tervei, és legfőképpen a felgyorsuló csatlakozási tárgyalások azonban maradásra ösztönözték az invesztorokat. Nyár közeledtével láthatóvá vált, hogy a vezető gazdaságpolitika túlzott remények talaján tervezte meg a 2003-as mutatókat. Az unió, mint legnagyobb gazdasági partner felől nem hogy a várt fellendülés szele, de még a várt támogatások összege sem érkezett meg. A forint fokozatosan, majd egy balsikerű monetáris politikai változtatás, a forint sávközepének kisléptékű 3%-os megemelése után rohamosan gyengülni kezdett. cégjegyzékszám: honlap: 8/66

9 Forrás: MNB A következmény: hektikus árfolyamváltozások, ideges jegybanki döntések és drasztikus kamatemelések mellett tovább gyengülő forint. A konvergenciában bízó befektetők egyre távolabbra prognosztizálták a monetáris unióba történő felvételünket, s ebből kifolyólag többen leépíteni kezdték portfoliójukat. A részvényeknél megtorpant az Amerikából kiinduló és előbb Európa fejlett börzéin, majd a régiónban is uralkodóvá váló hossz, a magyar kötvényeknél pedig pánikszerű eladásokat láthattunk. Ez utóbbira a hazai kereskedési tér nem volt felkészülve, mert amíg a befelé érkező pénzek számára az újabb és újabb, nagyrészt állami garanciát bíró adósságlevelek kerültek forgalomba, addig a külföldiek vételi passzivitása nyomán nem volt kinek eladni az értékpapírokat. A hazai megtakarítások elégtelennek bizonyultak erre a feladatra, de még a történelmi csúcsán lévő hazai vásárlások sem tudták volna befedni az elmúlt időszakban a konvergencia játékra érkezők számára kitárt kapukat. A 2003-as esztendő hátralévő részében tovább gyengült a forint. Előbb a jegybank által az inflációs célok elérése okán kommunikált Ft/eurós sáv fölé került, majd november végén, december elején a 270Ft feletti magasságokat kezdte ostromolni az árjegyzés. Az MNB drasztikus, 300bp-os kamatemelése sem hozott döntő változást a folyamatokban, sőt a hirtelen megugró hozamszintek miatt több invesztor - inkább a kötvényportfolióján veszteséget elkönyvelve - pánikszerű értékesítés mellett döntött. Az éven belüli hozamok 13% felé kerültek, de a 14 éves, a legpesszimistább forgatókönyvek szerint is már euróban tőkét törlesztő, 2017-ben lejáró államadósság-levelek hozama is 8,5% közelébe ugrott. A drámai fejlemények súlyos figyelmeztetésként hangzottak a magyar gazdaságpolitika irányítóinak. A mértékét tekintve nem számottevő, azonban gesztusértékű költségvetési megszigorítások véghezvitele csillapította a csalódottságot. Az államadósság egyre nagyobb részének euróban történő 2004-es megfinanszírozása likviditástechnikailag segíti majd a forint sávon belüli pozícióját és a hozamok mérséklődését. A gazdaságpolitikai döntések során begyorsuló infláció valós félelmeket teremt. Az év végére 5,7%-ra emelkedő, júniusra 7% fölé várt pénzromlás mellett nehéz lesz a kötvénypiacot a régi medrébe terelni. A magas reálkamat azonban vonzó célpontjává teheti továbbra is a magyar papírokat. A hazai tőkepiacok részét képező vállalati szektorokat vizsgálva azon következtetésre juthatunk, hogy a hatósági árszabályozások béklyóit feloldó terülteken kiugró eredményjavulás, míg a gépiparnál a dollár értékvesztése, a feldolgozóiparnál és a távközlésnél cégjegyzékszám: honlap: 9/66

10 a piaci versenyhelyzet fokozódása következett be. Az áramszolgáltatók és a MOL gázüzletágán bekövetkezett fordulatot a kereskedők nem, vagy csak részben értékelték be. Ennek okai között találjuk a hazai olajmogulnál az állami kibocsátás közelségét, az áramszolgáltatóknál a továbbra is szegényes likviditást. Ezen értékpapírok ázsiójában évtől az eredményjavulás okán emelkedés prognosztizálható. A hazai gyógyszerszektort Oroszország és a régió más felvevőpiacainak megerősödése segíti. Az Egis sikertelen kutatásfejlesztési projectje után magára találhat, míg a Richternél ez az év meghozhatja a függetlenségének végét. A Matáv a növekedés után a nyereség osztalékok formájában történő kifizetése felé orientálódott. A magyar gépipart alkotó szegmens nehezen birkózik meg a dollár gyengülése és a hanyatló európai felvevőpiacok okozta együttes sokkal. A NABI árfolyama története legalacsonyabb szintjére sűlyedt, míg a RÁBA a megnyert HM szállítások mellett csak ingatlanjainak értékesítésével tudta elkerülni a csődközei helyzetet. A Mezőgépet megbízható megrendelői emelték ki a szektorból. A kisebb hazai társaságok közül sokban tulajdonosváltást hozott a 2003-as év. A Pannonplastért gyenge értékesítési számai ellenére több csoport is küzd, a Zalakerámiánál az irányítást egy osztrák cég vette át, a BRAU-t a hollandok vásárolják fel. A Borsodchemben orosz többség alakította ki a maga 90%-ot meghaladó birtokát. A 2003-as évről elmondható, hogy a befektetői légkör változékonysága okán épp a tőkepiacokat elkerülők jártak jól Magyarországon. A kötvényvásárlók hosszú évek óta - és éppen az Uniós belépés előtti évben - komoly árfolyamveszteséget könyvelhettek el portfolióikon. Az év első felében az erős forint és a csökkenő inflációs környezet alacsony hozamszinteket eredményezett. Az éves hozamok 6% közelében tartózkodtak a balul sikerült árfolyamsáv változtatásig, majd az év hátralévő felében megugró változékonyság mellett emelkedni kezdtek, december 2-án 14,44%-on beállítva a 4,5 éves hozammaximumot. A hozamemelkedés minden állampapír portfoliót kedvezőtlenül érintett, a RMAX index éves teljesítménye 6%alatt maradt, a hosszabb instrumentumokat tartalmazó MAX index veszteséget könyvelt el a tavalyi évet. 16,00 Éves benchmark hozamszint alakulása 2003-ban (%) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 Hozam (%) 4, Forrás: ÁKK A forintpiaci bizonytalanság a részvénypiacnak sem kedvezett. A világ minden táján végighullámzó részvénypiaci hossz megtört határainknál. A BUX csupán szerény 15,5%-os növekedést tudott felmutatni. Ez mindenképpen elmarad a régiós társak teljesítményétől. Vélhetően ez az alulértékeltség épp a térség legjobban irányított, leghatékonyabb társaságainál cégjegyzékszám: honlap: 10/66

11 (Euromoney 2003-as összesítése) a makrogazdasági klíma kedvező fordulata után hamarosan el fog tűnni. Kérdéses azonban ennek időpontja, s mikéntje, mert ez a hátrány stagnáló árak esetén is eltűnik, amennyiben a versenytársak veszteségeket szenvednek el. A részvénypiac azonban továbbra is alulárazott a fő nyugat-európai társaságok mutatóihoz képest, ami mindenképpen bizakodásra ad okot. 3. A Társaság portfoliójának összetétele és hozama Társaságunk a üzleti évet M Ft mérleg főösszeggel zárta, vagyonunk az alábbi eszközökben testesült meg: Tárgyi eszközök, immateriális javak; 0,64% Aktív időbeli elhatárolások; 1,51% Pénzeszközök; 7,30% Ingatlanok; 16,00% Befektetett pénzügyi eszközök; 22,01% Követelések; 0,93% Értékpapírok; 51,61% A FORRÁS Rt. tevékenységén belül az alábbi elemeket különböztetjük meg: vagyonkezelési portfolió, mely tartalmazza az apport, illetve új befektetések révén a FORRÁS Rt. tulajdonába került, részvényben, vagy üzletrész formában megtestesülő vagyonelemek kezelését; ingatlankezelési portfolió, amely tartalmazza az apport, illetve új befektetések révén a FORRÁS Rt. tulajdonába került ingatlanállományt, valamint az ingatlankezelési és hasznosítási tevékenységet; likvid és tőzsdei értékpapír portfolió, mely magában foglalja a tőzsdei részvények, bankbetétek, és állampapírok kezelését; környezetvédelmi projekt, mely a HUNGALU környezetvédelmi kárelhárítási projekt felügyeletét, valamint egyéb környezetvédelmi tanácsadási feladatokat jelent; üzletviteli tanácsadás (végelszámolási üzletág; Mikrohitel Programban való közreműködés). cégjegyzékszám: honlap: 11/66

12 3.1. Vagyonkezelési portfolió A évi Üzleti tervben megfogalmazott céljainkat szem előtt tartva befektetési csomagunk állománya az év során a következőknek megfelelően alakult: könyv szerinti érték Állományváltozás növekedés csökkenés könyv szerinti érték adatok E Ft-ban Realizált árfolyam Osztalék nyereség, veszteség évben értékesített társaságok én meglévő társaságok * Mindösszesen: *A két társaság esetében ével elszámolt értékvesztés Az ÁPV Rt. 34/2003. (I.30.) és a 35/2003. (I.30.) számú Alapítói Határozata értelmében a II. apport megvalósulásával a FORRÁS Rt-hez kerülő mintegy 3 Mrd Ft összértékű 20 db új vagyonelem révén az akkori teljes eszközérték 33 %-át tették ki a társasági részesedések. Ez a viszonyszám év végére a sikeres évközi értékesítési tranzakciók eredményeként 13,4 %-ra csökkent. A társasági részesedések tulajdonosi hányadának mértéke meglehetősen szórt, azaz a nem minősíthető kisebbségitől a meghatározón át a teljes részesedésig terjedt, illetve terjed. A évi Üzleti tervben 11 társaság értékesítése és mintegy 400 M Ft összegben új társasági befektetése(k) révén terveztünk állományváltozást. Ezzel szemben 3 társaság értékesítése (V.H.J. Kft., FORTE Rt., Pécsi Mg. Rt.) eredménytelen pályáztatás miatt elmaradt, a Finomhengermű Kft. üzletrész értékesítése áthúzódott év januárjára, a MONIMPEX Rt. felszámolási eljárása még nem fejeződött be, illetve 2 társasági részesedésünket (Kontúr Kereskedelmi Rt., Bácska Agrár Rt.) terven felül értékesítettük. Az ANKERBROT Rt. többségi tulajdonosától megvásárolt részvénycsomagon túl új befektetésként IV. negyedévében - több befektetési lehetőséget is megvizsgálva - érdemben két társasági befektetésre vonatkozóan folytattunk tárgyalássorozatokat. Pénzügyi befektetéseink évi tényleges állományváltozását az alábbi események indokolják: - Az ANKERBROT Rt. új, többségi tulajdonosával történt tárgyalást követően aláírt adásvételi szerződés nyomán decemberben a FORRÁS Rt. tulajdonába került a társaság többségi, a jegyzett tőke 56,84 % - át kitevő részvénycsomagja, így a társaság egyszemélyessé vált. Az eladó kikötésének megfelelően a társaság elnevezését és a névhez kapcsolódó szimbólumrendszert a FORRÁS Rt. megváltoztatta, a Cégbírósághoz benyújtásra kerülő dokumentumok értelmében a társaság új neve HELIKORN Sütőipari és Kereskedelmi Rt. - A Zala Bútorgyár Rt. veszteséges gazdálkodása következtében folyamatosan veszített saját tőkéjéből, melynek eredményeként a augusztus 31-i közbenső mérleg alapján a társaság közgyűlése 50 % - kal csökkentette a társaság jegyzett tőkéjét, mely változást a cégjegyzékszám: honlap: 12/66

13 Cégbíróság én jegyzett be. Ennek következtében a FORRÁS Rt. tulajdonában lévő részvénycsomag névértéke 62,2 M Ft-ra változott. A további veszteséges gazdálkodás miatt, valamint miután a évi ingatlan értékesítés nem valósult meg és így az ebből várt nyereség nem realizálódott a társaságnál évre vonatkozóan várható negatív eredmény további tőkevesztést jelentett. Erre tekintettel a évi zárlati munkák során részvénycsomagunkra 15 M Ft értékvesztést számoltunk el júniusában bankgaranciával alátámasztott, 1 éven belül megfizetésre kerülő vételár hátralékkal értékesítettük a Kontúr Kereskedelmi Rt. 43,5 %-át kitevő részvénycsomagunkat a többségi tulajdonos részére. - A jegyzett tőke 1,9 %-át kitevő Bácska Agráripari Rt. részvénycsomagunkat a többségi tulajdonos részére novemberében értékesítettük. - Tekintettel arra, hogy a Finomhengermű Munkás Kft. a gazdálkodás egész évében veszteségesen termelt, év végére gyakorlatilag felélte saját tőkéjét. A többségi tulajdonostól egy az üzletrészünkre vonatkozó 10 M Ft-os vételi ajánlat alapján megkezdett tárgyalássorozat eredményeként mérlegelve a társaság jelenlegi és várható helyzetét, valamint a várható eladási ár nagyságát, a évi zárlati munkák során üzletrészünkre 15 M Ft nagyságrendű értékvesztést számoltunk el. - A MONIMPEX Rt évben megkezdett felszámolási eljárása a éves üzleti évben sem fejeződött be. A felszámoló biztos tájékoztatása szerint likvidációs bevételre nem számíthatunk. - A 468 M Ft névértékű 90 %-os tulajdoni hányadot megtestesítő Cartographia Kft. üzletrészünket nyilvános pályázat keretében értékesítettük, mely során a tulajdonostárs elővásárlási jogával élve decemberben megvásárolta azt. Ugyanakkor szintén decemberben az ÁPV Rt.-től megvettük egy - az apportáláskor elkülönített 10 %-ból a dolgozók által le nem jegyzett - 7,22 %-os üzletrészt. - A Hortobágy Lovasfalu Idegenforgalmi Kft. 100 E Ft névértékű üzletrészét márciusában eladtuk. - Az I. ütemű apport során kapott cukorgyári portfoliónkat a májusban aláírt részvényátruházási szerződés alapján a többségi tulajdonosnak értékesítettük. - A Fővárosi Bíróság október 29-én hozott végzésével megszüntette az Építőmester Rt. fa.-t, így a felszámolási eljárás december 05-vel lezárult. A felszámoló a vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően a nyilvántartott követelésünk 11,42 %-os arányú megtérülése címén 2,7 M Ft-ot utalt a bankszámlánkra. - Májusban a társaság többi tulajdonosa részére értékesítettük a Pécsi Építő és Tatarozó Rt. 10 %-os részvénycsomagunkat. - Az AF & IT Rt. részvénycsomagunk - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonrészével közös - eladását célzó nyilvános pályázati kiírás sikeres lezárulásával, tulajdonrészünket a III. negyedévben értékesítettük. cégjegyzékszám: honlap: 13/66

14 - A MITT Rt.-ben az apportáláskor meglévő 7,07%-os tulajdoni hányadunk az év során tekintettel arra, hogy a társaságtól a évi osztalékot részvényben kaptuk meg megnövekedett. - A Társaság az a Együttértékesítési Szerződés alapján december 11-én csatlakozott az ÁPV Rt által, a Forrás Rt 10%-nyi részvénycsomagjával együttesen 25% + 1 szavazatnyi Hungaropharma részvénycsomag értékesítésére kiírt nyilvános, egyfordulós pályázathoz. - Az INNOVATEXT Rt. részesedésünk decemberben az ÁPV Rt.-től megvásárolt az apportot megelőzően elkülönített 10 %-ból a dolgozók által le nem jegyzett 5,61 %-ot megtestesítő tulajdoni hányaddal nőtt. A FORRÁS Rt. és az ÁPV Rt. között június 12-én (majd annak módosításaként október 28-án) a Tokaj Rt., a Hungaropharma Rt. és az Antenna Hungária Rt. társaságokat érintő együttértékesítési jogosultságokról és kötelezettségekről szóló szerződés született, melynek célja az, hogy az ÁPV Rt. és a FORRÁS Rt. a birtokukban lévő részvények eladásakor realizálható vételárat optimalizálják, a külön értékesítésből származó esetleges értékvesztést elkerüljék június 12-én a FORRÁS Rt. egy eladási opcióról szóló szerződést írt alá az ÁPV Rt-vel, melynek értelmében az ÁPV Rt. a Gt. szerinti apportfelelősségén túl eladási jogot engedett a szerződéskötéstől számított 3 évre a Társaság bizonyos, az ÁPV Rt. által a FORRÁS Rt-be apportált 4 ingatlanra és 9 társasági részesedésre. Az opciós eladási joggal a Társaság az adott apport elem három alkalommal történő eredménytelen- az apportértéket meg nem haladó ellenérték ajánlatú értékesítési kísérletének bizonyítását követően élhet. A IV. negyedévben az értékesítésre tervezett kisebbségi portfolió elemek pályáztatása eredménytelenül zárult. E portfolión belül kezeltük a KVI - csomag azon, értékesítésre szánt társasági részesedéseit, melyeket áprilisában az ÁPV Rt. megbízása nyomán kaptunk meg vagyonkezelésre és értékesítésre. Az M Ft nyilvántartási értékű, 13 vagyonelemből álló, szórt tulajdoni részesedésű csomagból januárjában egy újabb jelentős elem, a Tabax Holding Rt. 33,73 %-os részvénycsomagját sikerült értékesíteni. A vonatkozó megbízási szerződésünk a jutalékunk rendezését követően - az ÁPV Rt. 261/2003.(V.08.) sz. Igazgatósági határozatának 1. pontja értelmében május 31-ei határidővel megszűntetésre került. A PharmaChom Kft. üzletrészünk értékesítésére szóló, december 20-án aláírt szerződés alapján befogadott váltó pénzügyi teljesítése a lejárat napján, március 21-én megtörtént, ezzel a vételárat teljes egészében realizátuk. A FORRÁS Rt. a PharmChom Kft. tulajdonosaként beruházási hitelhez évben készfizető kezességet vállalt 50 M Ft erejéig, mely kezesi kötelezettség új tulajdonos általi átvállalása nem történt meg. Figyelembe véve a társaság időközbeni hiteltörlesztéseit a FORRÁS Rt. készfizető kezességéből származó kötelezettsége december 31-től ,- Ft tőkeösszeg és annak szerződés szerinti kamatai és egyéb járulékai erejéig áll fenn. A Társaság az ügylettel kapcsolatban befogadta az Áginvest-Faktor Rt. viszontgarantálást célzó október 30-i keltű kezességvállalási nyilatkozatát. cégjegyzékszám: honlap: 14/66

15 Többszöri sikertelen értékesítési és átütemezési kísérlet után tulajdonosi kölcsön és járulékaiból fennálló követelésünk behajtása érdekében júniusában társaságunk felszámolási kérelmet nyújtott be a Halász Kft. ellen. Ezzel párhuzamosan október elején a megbíztunk egy követelésbehajtó céget a fennálló követelés minél nagyobb összegben történő realizálásának elősegítése érdekében. Az eljárás jelen üzleti jelentés készítésének időpontjáig nem indult meg. Társaságaink üzleti elképzeléseinek megvalósításához, átmeneti likviditási nehézségük megoldására, eredményesebb működésükhöz a korábbi években folyósított tulajdonosi kölcsönállományból a évre még fennmaradt, az Építőmester Rt. fa.- val szembeni nyilvántartott 2,7 M Ft összegű követelésünket - a felszámolás lezárásával, a vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően realizáltuk Likvid- és tőzsdei részvényportfolió A két portfolióban kezelt hitelviszonyt megtestesítő állampapírok, önkormányzati kötvény, bankbetétek és tőzsdei részvények együttes állománya év végén 11,2 Mrd Ft-ot tett ki, melyből a HUNGALU projektre elkülönített pénzösszeg 205 M Ft-os értékkel szerepelt. A i záró állomány instrumentumonkénti alakulását külön szerepeltetve az apport I. és II. üteme során kapott tőzsdei részvényeket a következő táblázat szemlélteti: adatok M Ft-ban Instrumentumok nyitó terv tény Bankbetét (FORRÁS Rt.) Állampapírok ** (FORRÁS Rt.) HUNGALU projekt (állampapír + bankbetét) Likvid portfolió összesen A tőkeemelés nélküli tőzsdei részvényállomány * Tőkeemelés során kapott tőzsdei részvények Tőzsdei részvény portfolió összesen Mindösszesen * Értékvesztés elszámolása utáni állomány **Itt szerepel 50 M Ft értékű önkormányzati kötvény is A likvid portfolió az évet az összesen M Ft-os tervezett év végi állományhoz képest M Ft-tal magasabb állománnyal zárta az évet Az állománynövekedés egyrészt a tervet meghaladó kamatszint alakulással, másrészt pedig az üzleti évben meg nem valósult új befektetések miatt megmaradó szabad pénzeszközökkel magyarázható. Az állampapír-állomány összetételét tekintve az egy éven belül lejáró, maximális likviditású állampapírok 90 %-ot tesznek ki a szűkebb értelemben vett likvid portfolió fix hozamú befektetésein belül, míg a HUNGALU - projektre elkülönített pénzeszközöknél az egy éven belüli bankbetétek és állampapírok teszik ki az állomány egészét. A bankbetétek nagyarányú növekedését a Cartographia Kft. üzletrész értékesítéséből án befolyó vételár átmeneti, bankbetétbe történő befektetése okozta. cégjegyzékszám: honlap: 15/66

16 A tőzsdei részvény portfoliónál év végén a tőkeemelés keretében kapott részvényekből még meglévőn kívül a részvényhányad 14,2 %-ot tett ki. A portfolió állományában az év során bekövetkező változást az alábbiak magyarázzák: februárjában az apport II. során (az I. ütemben kapott AH, MOL és BC paketten túlmenően) két tőzsdei társaság, a Richter Gedeon Rt. 0,15%-os és az Antenna Hungária Rt. további 5%-os részvénycsomagja került a társaságunkhoz. - A II. negyedévben zártkörű pályázat keretében a nyertes pályázóval történő szerződést jóváhagyó 142/2003.(III.27.) számú Alapítói Határozat alapján a fő tulajdonos részére értékesítettük az apportként kapott db, és a 2000., években tőzsdei vásárlások következtében a Társaságunk tulajdonában lévő db, azaz összesen db BorsodChem Rt. részvényt. - A II. ütemű apport során kapott Richter részvény-pakettet III. negyedévében több tételben, jelentős árfolyamnyereséggel értékesítettük. - Az apporton kívüli, meglévő részvény csomagunk növekedését az összességében növekvő szabad pénzeszközökkel történő arányos állománynövelés indokolta, míg a portfolión belüli átstrukturálást a befektetési lehetőségek és a vonatkozó belső szabályzatunkban lefektetett elvek indokolták. A terv felett bővülő portfolió, a fentiekben leírtak alapján évben is a tervezettnél magasabb pénzügyi eredmény elérését tette lehetővé a likvid és a tőzsdei részvény portfolió kezelésében levő eszközök tekintetében az alábbi bontásban: adatok M Ft-ban Jogcím évi évi terv tény Banki kamat (FORRÁS Rt.) - 19 Állampapír hozam (FORRÁS Rt.) Államkötvényre elszámolt értékvesztés Szűkebb értelemben vett likvid portfolió HUNGALU (állampapír hozam+ banki kamat) Likvid portfolió összesen Az év végi zárlati munkák során a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő instrumentumaink közül a MÁK2017/A esetében a mérlegkészítéskori tőzsdei árak alapján mutatkozó potenciális veszteségre tekintettel számoltunk el értékvesztést. A szűkebb értelemben vett likvid portfolió 87 M Ft és az elkülönítetten kezelt HUNGALU pénzeszközök 9 M Ft-os többlet hozamával a likvid portfolió 381 M Ft-os eredménnyel zárta az évet, és 134 %-os tervteljesítéssel járult hozzá a tényleges eredmény alakulásához. adatok M Ft-ban Jogcím évi terv évi tény Tőzsdei részvények árfolyamnyeresége 48 7 Apportként kapott tőzsdei részvény árf.nyer Tőzsdei részvények osztaléka 9 20 Tőzsdei részvényekre elszámolt értékvesztés Tőzsdei értékpapír portfolió összesen cégjegyzékszám: honlap: 16/66

17 Az apportként kapott tőzsdei részvények esetében elért, a tervet jelentősen meghaladó árfolyamnyereség a Richter-pakett eladásából származik. Az számviteli zárás során alapul véve Értékelési szabályzatunk vonatkozó előírásait egy esetben, a tartós lejtmenetet produkáló NABI részvény csomagunkra számoltunk el értékvesztést Ingatlankezelés, -hasznosítás Az alaptőke-emelést követően a FORRÁS Rt. vagyonának mintegy 16 %-át adják az ingatlanok. A év végén meglevő 5 ingatlan mellett az apportált ingatlanok száma 7 db, amelyek jellemzően jelenleg is bérlet formájában hasznosított irodai ingatlanok (4 db, összes terület: m 2 ), de található közöttük 1 db telekingatlan, 1 db munkásszálló formájában hasznosított ingatlan és 1 db balatoni üdülő ingatlan. Az apportként kapott ingatlanok elhelyezkedése a dunaújvárosi irodaépületen és a balatoni üdülőingatlanon kívül Budapest. Valamennyi ingatlan a B kategóriás szintet üti meg. Az apportként kapott, valamint a már meglévő ingatlanjaink többségét az üzleti évben bérbeadás útján hasznosítottuk. A FORRÁS Rt. ingatlanállományának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Ingatlan neve könyv szerinti érték Állomány növekedés* könyv szerinti érték adatok E Ft-ban Tulajdoni hányad Bp., III. Montevideo u székhely, 452/ tulajdoni hányad Bp. XIII. Lomb u osztatlan közös tulajdon Bp. VI. Ó u /1 Dunaújváros I. iroda /1 Bp. IV. Ipari Park /1 Bp. II. Kerék u /1 Siófok FORRÁS /1 Szentendre /1 Bp. XIV. Szobránc u /1 Szolnok iroda /1 B. széplak H. Pelso /1 Bp. XII. Csíz u /1 Összesen: * Montevideó utcai bérelt iroda megvásárlása, a többi az apportként kapott ingatlanok, az értékesítési célú áruként nyilvántartott Csíz u. és Hotel Pelso kivételével a ráaktivált illeték és a Lomb utca esetében felújítás értéke A FORRRÁS Rt székhelyén kívüli ingatlanok hasznosításának eredményességét vizsgálva a realizált 207,2 M Ft bérleti díj bevétel és az ingatlanokhoz ( az elszámolt értékcsökkenési leíráson kívül) felmerült összesen 73,2 M Ft nagyságrendű költség a üzleti évben 134 M Ft nettó hozamot eredményezett. cégjegyzékszám: honlap: 17/66

18 A Montevideo utcai ingatlan (a 424 m2 alapterületű + a rövid ideig bérelt és én megvásárolt 96,84 m 2 alapterületű irodarész) a FORRÁS Rt. székhelyeként hasznosul. Az 1998-ban apportként kapott, egy szolgáltató komplexum részét képező 155 m 2 alapterületű szentendrei ingatlan bérbeadása folyamatos volt. A 437 m 2 alapterületű, a belváros szélén található szolnoki ingatlan esetében bérlő hiányában az ingatlan biztonságos üzemeltetése érdekében január 01-től gondnokot foglalkoztatunk. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó (bérbeadás vagy eladás) kísérletek a szolnoki ingatlanpiaci túlkínálat körülményei miatt évben eredménytelenek voltak. A IV. negyedévében az ÁPV Rt. Alapítói Határozata alapján megvásárolt siófoki ingatlanokat (Forrás Pihenőház) tekintettel a Balaton partján kialakult idényjellegű szálláshelyzetre kisebb javítási, felújítási munkálatok elvégzését követően februárjától értékesíteni kívántuk. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat a főszezonban történő bérbeadástól eltekintve eredménytelenül zárult. A VÁLTÓ 4 Libra Fejlesztési és Beruházási Rt.-től decemberében megvásárolt m 2 alapterületű (IV. kerület Ipari Park) ingatlan 800 m 2 es csarnoképületét július 31-ig a Deutsche Leasing Hungária Szolgáltató Kft. bérelte. A hasznosítást célzó hirdetés, valamint tárgyalások évben eredménytelenek voltak. Az apportként kapott ingatlanok helyzete: - A XII. kerület Csíz utcai, m 2 alapterületű ingatlan birtokba vétele február 17-én megtörtént. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó döntés értelmében az értékesítést megcélzó októberi hirdetés eredménytelen volt tekintettel arra, hogy az érdeklődők az ingatlan alacsony beépíthetősége miatt a megszabott eladási limitárat magasnak tartották. - A Siófok Deák Ferenc sétány 3. sz. alatti, Hotel Pelso néven szállodaként üzemelő m 2 hasznos alapterületű birtokba vételére február 10-én került sor. Az ingatlant a balatoni főszezonra tudtuk bérbe adni. Az ingatlan értékesítésére és bérbeadására két alkalommal kiírt pályázatra ajánlat nem érkezett. A korábbi bérlő jelezte az ingatlanra vonatkozó évi bérbevételi szándékát. - A III. kerület Kerék u. 80. sz. alatti, m 2 alapterületű ingatlan mely a Pannóniafilm Kft.-től közvetlen apport formájában került a FORRÁS Rt.-hez birtokba vétele február 11-én történt. A FORRÁS Rt. és a Pannóniafilm Kft. között létrejött évre vonatkozó bérleti szerződés további egy évvel meghosszabbításra került. - A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.-től közvetlen apport formájában a FORRÁS Rt.-hez került február 19-én birtokba vett XIV. kerület Szobránc u sz. alatti, m 2 alapterületű felépítmény 2/3 része munkásszállóként, 1/3 része hotelként üzemel, melynek hasznosítására a két társaság között december 31-ig tartó bérleti, illetve üzemeltetési szerződés került aláírásra. A munkásszállóban és a hotelben található, az üzemszerű működéshez szükséges az apport részét nem képező tárgyi eszközöket az év során megvásároltuk. A szeptember 30-án az ingatlan eladására, vagy bérbevételére/üzemeltetésére kiírt pályázatra egy érvényes, bérbevételt jelentő ajánlat érkezett, mely alapján az ajánlattevővel novemberében a FORRÁS Rt. megkötötte a évre vonatkozó bérleti és üzemeltetési szerződést. Az ingatlan újbóli értékesítésére novemberében kiírt pályázati felhívásra ajánlat nem érkezett. - A Budapest VI. Ó utca 14 sz. alatti, m 2 alapterületű ingatlan birtokba vételére február 13-án került sor. A Magyar Televízió Rt.-vel júniusában 5 évre szóló bérleti cégjegyzékszám: honlap: 18/66

19 szerződés került aláírásra. A bérlő december 12-én kezdeményezte a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő felbontását, melyhez Társaságunk addig nem járul hozzá, míg hasonló kondíciókkal nem talál bérlőt az ingatlanba. Az ingatlant az MTV Rt. ennek ellenére kiürítette. - A Budapest XIII. kerület Lomb utca sz. alatti ötszintes, m 2 hasznos alapterületű ingatlan melynek átvétele február 11-én történt bérlője három DUNAFERR részesedés. Az év során az épületben található lift teljes felújítása, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése megtörtént. - A Dunaújváros Papírgyári út alatti irodaházként üzemelő ingatlant melynek hasznos alapterülete m 2 részlegesen, 80 %-ban, bérbeadás formájában hasznosítottuk. Az ingatlan IV. negyedévben megkezdett részleges felújítása mellett az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredménytelenül zárult. A 3.1. pontban említett, az ÁPV Rt-vel június 12-én kötött, eladási opcióról szóló szerződés a társasági részesedéseken túlmenően - 4 apportált ingatlanra is vonatkozik. A évi Üzleti tervben megfogalmazott mintegy 600 M Ft összesen értékű ingatlan(ok) vásárlása nem valósult meg, a IV. negyedévi befektetési ajánlatok közül, azok felülvizsgálatát követően egyik esetben sem éltünk az új befektetés lehetőségével HUNGALU projekt, valamint egyéb környezetvédelmi szakértés, tanácsadás A FORRÁS Rt. az ÁPV Rt. 113/1999.(VI.03.) sz. Alapítói Határozata értelmében végzi az június 10-én létrejött Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően a HUNGALU Rt. va.-tól átvett Ajka, Almásfüzitő és Tatabánya térségében folyó környezetvédelmi, kárelhárítási munkálatok finanszírozását és felügyeletét. Miután év végére az ajkai környezeti kármentesítés teljes körűen megvalósult, a FORRÁS Rt. még hátralévő kötelezettsége az almásfüzitői és a tatabányai környezetvédelmi kármentesítés részeként kiépített létesítmények felügyelete és finanszírozása illetve évvel bezáróan. A projektek létesítményeit a Tatai Környezetvédelmi Rt. üzemelteti, az üzemeltetést Almásfüzitőn a REPÉT Kft., Tatabányán pedig a TECHNOPLUS Kft ellenőrzi évben a projektek létesítményei a tervezett módon, a szerződésekben és hatósági kötelezésekben rögzített követelményeknek megfelelően üzemeltek. Az elvégzett környezetvédelmi munkák a következőkben összegezhetők: Almásfüzitő n az I. VII. számú vörösiszap-tározók térségében kiépített monitoring rendszer üzemeltetése, műszaki állapotának fenntartása, a tározók rekultivált felszínének gondozása, a hatóságok részéről meghatározott mintavételek, analitikai vizsgálatok elvégzése, a jelentési kötelezettségek teljesítése, a monitoring adatbázis vezetése és értékelése. T a t a b á n y á n a kohászati hulladékkal szennyezett terület lokalizálásával felfogott és összegyűjtött szennyezett talajvíz kezelése, a talajvízfigyelő rendszer üzemeltetése és műszaki állapotának fenntartása, a rekultivált felszín gondozása, a hatóságok részéről meghatározott mintavételek, analitikai vizsgálatok elvégzése, a jelentési kötelezettségek teljesítése, a monitoring adatbázis vezetése és értékelése. A FORRÁS Rt. a projektek felügyeletét, az esedékes vállalkozói számlák kiegyenlítését jelen üzleti évben is az ÁPV Rt. Környezetvédelmi Igazgatóságával novemberében kialakított cégjegyzékszám: honlap: 19/66

20 ügyrendnek megfelelően végezte. A kötelezően előírt félévenként esedékes beszámoló jelentés mellet szükség szerint tájékoztatta az ÁPV Rt. illetékes vezetőit a projektek végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseiről. A FORRÁS Rt. az ÁPV Rt. Ingatlanhasznosítási és Környezetvédelmi Igazgatójának december 11-én kelt levele értelmében a létesítmények üzemeltetési költségeinek felülvizsgálata alapján januárjában módosító megállapodásokat írt alá a kivitelezővel és az ellenőrökkel a létesítmények üzemeltetési tényleges többletköltségeik finanszírozásáról, melyben a kivitelező vállalta a meghatározott többletmunkák folyamatos elvégzését a projektek végrehajtásának teljes időszakában, az ellenőrök pedig a végrehajtás ellenőrzését. A FORRÁS Rt. a szerződés módosításokban elismerte a vállalkozó és évi teljesítését, valamint vállalta, hogy a már teljesített hatósági kötelezésen alapuló - többletmunkák költségének 50 %-át kiegészítő vállalkozói díj címén megfizeti, évtől kezdődően pedig a projektenként megnevezett keretösszegen belül vállalt fizetési kötelezettséget legfeljebb az igazolt többlet költség 50 %-áig. A projektek finanszírozása évben a szerződésmódosítások figyelembevételével történt. A kivitelező és az ellenőrök a határidős teljesítésük ill. a pénzügyi ütemezések szerint nyújtották be részszámlájukat. A benyújtott számla megfizetése csak a számlaigazolás módosított eljárási rendje szerint történt, azaz a műszaki ellenőri tanúsítással alátámasztva, az ÁPV Rt. Egyedi Projektek és Környezetvédelmi Igazgatójának előzetes hozzájárulásával. A FORRÁS részvények nyilvános forgalomba hozatalához kapcsolódóan végzett forgalmazói audit során a PricewaterhouseCoopers Kft. által javasolt, a projektre vonatkozó új számviteli elszámolási rend (lekötött tartalék helyett annak eredménytartalékba történő visszavezetése mellett céltartalék képzés a várható jövőbeni kötelezettségekre) miatt, valamint ennek kapcsán az Sztv. vonatkozó előírásainak megfelelés érdekében (rendkívüli tételként való kezelés helyett egyéb bevétel/ráfordítás kategória) a Társaság Számviteli Politikájának a HUNGALU projektre vonatkozó részét módosította. A projektre kialakított számviteli rend értelmében évben összesen a tervezett 116,5 M Ft nak megfelelő nagyságrendben került elszámolásra az alábbi jogcímeken felmerült közvetlen költség: Tatabányai projekt - létesítmény üzemeltetés 34,81 M Ft - ellenőri tevékenység 0,50 M Ft összesen: 35,31 M Ft Almásfüzitői projekt - monitoring üzemeltetés 77,60 M Ft - ellenőri tevékenység 3,66 M Ft összesen: 81,26 M Ft A Kivitelező almásfüzitői teljesítésének elszámolásánál beszámításra kerül az évben előleg címén a HUNGALU Rt. által már megfizetett 27,75 M Ft vállalkozói díj összege. A környezetvédelmi projekt júniusi átvételekor megkapott pénzügyi keret, illetve annak befektetéséből származó hozamok szabad pénzeszköz állományának befektetése kapcsán a tervezett 11,3 M Ft hozammal szemben az év során e jogcímen 20,5 M Ft pénzügyi bevételt realizáltunk. cégjegyzékszám: honlap: 20/66

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. I. féléves gyorsjelentése

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. I. féléves gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. I. féléves gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság az alábbiakban ismerteti Tisztelt Részvényeseivel a Társaság

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság az alábbiakban ismerteti Tisztelt részvényeseivel a Társaság magyar

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság. 2005. évi első féléves gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság. 2005. évi első féléves gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2005. évi első féléves gyorsjelentése TARTALOMJEGYZÉK I. Általános cégadatok... 5 II. Jelenlegi értékpapír struktúra, tulajdonosi... 5 III. Vállalatvezetés,

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. IV. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Jelen éves jelentés elkészítésére a tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2012. IV. negyedévi eredményéről Sorszám: III/1. Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI RT I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI RT I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI RT. 2003. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 2003. augusztus 15. Társaság neve: Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt. Telefon: 430-3620 Társaság címe: 1037

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2006. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2006. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2006. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként.

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 1 Budapest, 2007. augusztus 21. Jelen sajtóközlemény megjelenésétől kezdődően az MNB közzéteszi a jelzáloglevelek és egyéb kötvények piaci értékes állományainak

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Sorszám: IV/1 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2007-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt. 1053

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. III. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben