Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság"

Átírás

1 Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes Közgyűlésének 1. sz. napirendi pontjához kapcsolódó írásos előterjesztés

2 Tartalomjegyzék A. AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, JELENTÉSE A SZÁMVITELI TV. SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓRÓL ÉS AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSRÓL, INDÍTVÁNY AZ EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA... 3 I. AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előzmények A Társaság rövid bemutatása A kormányhatározat végrehajtása évi fő célkitűzések Gazdasági környezet, feltételek A Társaság portfoliójának összetétele és hozama Vagyonkezelési portfolió Likvid- és tőzsdei részvényportfolió Ingatlankezelés, -hasznosítás HUNGALU projekt, valamint egyéb környezetvédelmi szakértés, tanácsadás Üzletviteli tanácsadás, végelszámolási üzletág Közreműködés a Mikrohitel Programban Költség- és eredményalakulás A mérleg fordulónapja után bekövetkezett, lényeges gazdasági események Várható fejlődés, jövőbeni célok II. A TÁRSASÁG ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA III. AZ IGAZGATÓSÁG INDÍTVÁNYA AZ EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA B. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL C. A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE A TÁRSASÁG ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL D. DÖNTÉS A TÁRSASÁG SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL, VALAMINT AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL cégjegyzékszám: honlap: 2/66

3 A. AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, JELENTÉSE A SZÁMVITELI TV. SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓRÓL ÉS AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSRÓL, INDÍTVÁNY AZ EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA I. AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Előzmények 1.1. A Társaság rövid bemutatása A Társaság jogelődjét (melyet a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság én számon jegyzett be) az ÁPV Rt április 29-én alapította egyszemélyes Kft.-ként Váltó-3 Szivárvány Vagyonkezelési és Befektetési Kft. néven 40 M Ft pénzbeni törzstőkével. A későbbiekben az ÁPV Rt. által két ütemben végrehajtott törzstőke emeléssel 40 vagyonelem került a Társaság tulajdonába, az apport-csomag 22 kisebbségi és 4 többségi tulajdonrészből, 4 ingatlanból és 10 likvid (OTC és tőzsdei részvény) vagyonelemből tevődött össze. Az Alapító 45/1998.(IV.29.) számú határozata alapján végrehajtott átalakulás fordulónapja: , melyet a Cégbíróság én /8. számon jegyzett be. A létrejövő részvénytársaság neve VÁLTÓ Vagyonkezelési és Befektetési Rt. A részvénytársaság működésének időtartama: határozatlan A részvénytársaság alaptőkéje: Ft volt, amely összegből Ft a készpénz és a nem pénzbeli betét. A részvénytársaság alaptőkéje egyenként Ft névértékű A sorozatú, névre szóló, azonos jogokat megtestesítő törzsrészvényből állt. Az Alapító 10/1999.(II.11.).számú határozatával jóváhagyta az Alapító Okiratnak a Társaság névváltozására vonatkozó módosítását. A Társaság új neve tól FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Rt. A forgalomban lévő kárpótlási jegyek bevonására vonatkozó intézkedésekről szóló 1176/2002.(X.10.). sz. Kormányhatározat alapján kiadott 15/2002.(X.10.). RJGy. határozat végrehajtása érdekében az ÁPV Rt. Igazgatóságának 458/2002.(X.31.). sz. határozatában a FORRÁS Rt.-t jelölte ki a kárpótlási jegy bevonással érintett társaságként. A döntés értelmében a FORRÁS Rt. tőkeemelést követően kibocsátásra kerülő részvényei kárpótlási jegy ellenében, nyilvános forgalomba hozatal keretében értékesítésre, majd ezt követően tőzsdei bevezetésre kerülnek. A döntés értelmében a FORRÁS Rt. alaptőkéjét az ÁPV Rt. két lépcsőben 9 Mrd Ft-ra emelte, melynek keretében 17 társasági részesedéssel, 4 tőzsdei részvénypakettel és 7 ingatlannal bővült az eszközök köre az alábbiaknak megfelelően: Az ÁPV Rt. a 240/2002. (XII.05.) és a 241/2002. (XII.05.) számú, továbbá a 242/2002. (XII.05.) számú Alapítói Határozatiban elrendelte a FORRÁS Rt. tőkeemelést cégjegyzékszám: honlap: 3/66

4 megelőző, nyomdai úton előállított, összevont címletértékű törzsrészvényének dematerializált úton előállított részvénnyé alakítását. Az előbb említett határozatban az ÁPV Rt. döntött a zártkörű forgalomba hozatal keretében apporttal történő, ázsiót is tartalmazó I. ütemű tőkeemelésről, melynek következtében a Társaság alaptőkéje Ft-ról Ft-ra nőtt. (A tőkeemelést a Cégbíróság február 7-i hatállyal jegyezte be). Az ÁPV Rt. 34/2003. (I.30.) és a 35/2003. (I.30.) számú Alapító Határozatában a II. apport megvalósulásával történő ázsiót is tartalmazó tőkeemelés eredményeképpen a Társaság új alaptőkéje Ft-ra nőtt. (A tőkeemelést a Cégbíróság május 15-i hatállyal jegyezte be). A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság augusztus 5-én bejegyezte a nyilvánosan forgalomba hozott, 1db Ft névértékű, C sorozatú részvénnyel összefüggő alaptőke emelést, így a Társaság alaptőkéje Ft-ra nőtt és hatályba lépett a Társaság nyilvános működésével összefüggő Alapszabály. Az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, valamint az 1 db nyilvánosan forgalomba hozott részvénnyel megvalósuló tőkeemelést követően a Társaság jegyzett tőkéje E Ft, melyből E Ft pénzbeni hozzájárulás és E Ft apport. A Társaság új alaptőkéje: db, egyenként Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált úton kibocsátott, azonos jogokat megtestesítő törzsrészvényből, db, egyenként Ft névértékű, B sorozatú, névre szóló, dematerializált úton kibocsátott, azonos jogokat megtestesítő, szavazati jogot nem biztosító osztalék elsőbbségi részvényből és 1 db Ft névértékű C sorozatú, névre szóló, dematerializált úton kibocsátott, szavazati jogot nem biztosító osztalék elsőbbségi részvényből áll. A Társaság székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.. A Társaság operatív irányítását végző Igazgatóság összetétele: elnök: Patonai József 1025 Budapest, Utas u. 24. tagok: dr. Csányi Gábor 1033 Budapest, Vályog u. 5. Zeitvogel János 7700 Mohács, Szentháromság u.7., Nagy István 1127 Budapest, Fodor u. 48/B., Világosi Katalin Mária 1038 Budapest, Rókahegyi u. 33. A december 15-én váratlanul elhunyt Patonai József helyett az Igazgatóság 58/2003.(12.19.) sz. határozatával Dr. Csányi Gábort választotta elnöknek. A Felügyelő Bizottság összetétele: elnök: Reményik Kálmán 2030 Érd, Kankalin u. 1/A. tagok: Bartha Péter 1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 30. Dr. Zombori Zita 1162 Budapest, Istráng u. 63/b. Az FORRÁS Rt. Közgyűlése 8/2003.(06.13.) sz. határozatával a kiadás napjával új felügyelő bizottsági tagként Csongrádi Erikát (1188 Budapest, Lőrinci u. 22.) választotta meg. cégjegyzékszám: honlap: 4/66

5 A Társaság könyvvizsgálója: Brikon Kft Budapest Búzavirág u. 11. MKVK tagszám: Kijelölt könyvvizsgáló: Brázai Miklós 1025 Budapest, Ali u. 10. MKVK tagszám: A részvénytársaság tevékenységi köre a TEÁOR szerint: Vagyonkezelés - főtevékenység Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlanforgalmazás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletviteli tanácsadás A FORRÁS Rt évben a év végi sikeres minősítő auditot követően az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint végezte tevékenységét, amelyet év végén a felülvizsgálat megújított A kormányhatározat végrehajtása Az 1.1. pontban ismertetett kormány határozat megvalósulásaként a 2003-as üzleti évben a Társaság alapvető átalakuláson esett át. Vagyona a többszörösére nőtt, a két ütemben végrehajtott apport révén létrejövő portfolió összetétele, vonzó és munkaigényes elemei jelentős új feladatokat, kihívást jelentettek és jelentenek a Társaság számára. Reméljük, hogy eddigi sikeres vagyonkezelői, befektetői tevékenységünkre alapozva, programunk szerint a hazai tőzsdei cégek számát gyarapítva, a rendszerváltás egyik elhúzódó feladatának, a kárpótlási jegyek bevonásának feladatát hajthatjuk végre. A ránk bízott feladat sikeres elvégzése céljából végzett eddigi munkánk során - A tőkepiaci ismeretek, a tőzsdei szereplés követelményeire való tanácsadó közreműködésével történő felkészülést követően átvilágíttattuk társaságunkat, meghatározva a szakmai környezetben elfoglalt helyét, felvázolva a szükséges átalakulás fő irányát, szervezeti, számviteli stb. követelményeit. - A Társaság belső kommunikációját, irányítási rendjét átalakítottuk, belső szabályzatainkat tanácsadó bevonásával felülvizsgáltattuk és az új elvárásoknak megfelelés érdekében kiegészítettük, illetve átalakítottuk. - Szakértő bevonásával kidolgoztuk a tervezett részvénykibocsátás, tőzsdei bevezetés kommunikációs stratégiáját. - A megnövekedett feladataink ellátásához megteremtettük mind a tárgyi, mind a személyi feltételeket (létszám- és székhelybővítés). - A FORRÁS Rt. funkciójának kibővítése, a nyilvánossá válás és a tőzsdei bevezetés miatt fontossá vált, hogy a külső kapcsolatok gondozása kiemelt hangsúlyt kapjon a szervezeten belül, így az SZMSZ kiegészítésével létrehoztuk a kapcsolati igazgatói és a részvényesi kapcsolattartói funkciókat. A kárpótlási jegy-részvénycserét megelőző időszakban a kapcsolati teendők elsősorban a felügyeleti szervekkel való kapcsolattartást, a kommunikációs tanácsadókkal való koordinációt jelentette, és nagy mértékben hozzájárult a Társaság image-ének kialakításához. - A részvényértékesítés július 20-i lezárását követően, a Társaság székhelyén létrehoztuk a Részvényesi Irodát, ahol a részvényesi igényeket, panaszokat, bejelentéseket kezeljük, valamint a helyszíni tájékoztatási feladatokat látjuk el. cégjegyzékszám: honlap: 5/66

6 ével a FORRÁS Rt. nyilvános részvénytársasággá vált. - Aug. 15-én bevezetésre kerültek az A és B sorozatú részvényeink a BÉT-re. - Telepítésre került a részvénykönyvi nyilvántartást szolgáló program, ezzel kapcsolatos tevékenységünket a hatályos jogszabályi előírások mellett a Részvénykönyvi nyilvántartás használata c. szabályzat betartásával végezzük. - A II. negyedévben kialakított honlapunkat melyen aktuális híreinket, hirdetéseinket, pályázatainkat, a Forrás részvények árfolyamát is megtalálhatják az érdeklődők folyamatosan karbantartjuk. - Elkészítettük a 2004-es kommunikációs stratégiánkat és megkezdtük az új kommunikációs tanácsadók kiválasztási folyamatát évi fő célkitűzések Küldetésünk A társaság hosszú távú eredményes működésének biztosítása a ránk bízott vagyon folyamatos gyarapításával tulajdonosaink javára. Mindezt meglevő portfolióelemeink jó hozadékú értékesítésével, diverzifikált, új fejlesztésekkel, biztonságos pénz-, és ingatlanpiaci műveletekkel és szolgáltatásnyújtással érjük el. A Kormány és az ÁPV Rt. szándékának megfelelően a két lépcsőben lebonyolított, mintegy 12,5 Mrd Ft összegű tőkeemelés révén évben a FORRÁS Rt. vagyona többszörösére nőtt, tevékenysége jelentősen bővült. Tervjavaslatunk a Társaság átalakuló tevékenységének az eddigi eredményekre is támaszkodó folytatását feltételezte a Társaság december 31-én meglévő valamint februárjában a tulajdonosaink által apportált vagyonára épülve, a pénz-, tőke-, és ingatlanpiaci befektetéseket preferálva évi üzleti céljaink, feladataink A saját vagyon értékének növelése, osztalékfizetés mellett; A tervezett részvény-kárpótlási jegy csere lebonyolítása a Forgalmazóval közösen; A sikeres tőzsdei bevezetés társasági feltételeinek megteremtése; Az apportként kapott befektetési csomag felmérése, hasznosítási javaslat alapján portfolióban tartása, vagy a lehetőség szerinti optimális hozammal történő értékesítése; Az ÁPV Rt.-től kapott egyes apportelemek tekintetében reorganizációs, majd a vagyonkezelési feladatok végrehajtása; Hasonlóan a korábbi évekhez, szabad pénzeszközök felhasználásával új befektetések megvalósítása, részben biztonságos, jó hozamú ingatlanpiaci befektetések felkutatásával, részben más társaságokban meghatározó befolyás, vagy jelentős részesedés megszerzésével; cégjegyzékszám: honlap: 6/66

7 A likvid portfolió keretében az átmenetileg szabad pénzeszközök biztonságos, optimalizált hozamú befektetése és a megnövekedett tőzsdei portfolió aktív kezelése; A jövedelmező üzletviteli szolgáltatási tevékenység folytatása; A HUNGALU környezeti kárelhárítási projekt esetében a FORRÁS Rt. kötelezettségének maradéktalan teljesítése; 2. Gazdasági környezet, feltételek év felfokozott várakozásai, valamint a nagy nemzetgazdaságok jegybankjainak minden erőfeszítése ellenére a 2003-as év sem hozta meg a régóta várt áttörő gazdasági fellendülést a világban. Ez alól csak az Egyesült Államok jelenthet kivételt, ahol a megugró költségvetési hiánynak, továbbá a főbb devizákhoz képest jelentős értékvesztést elkönyvelő dollárnak is köszönhetően, a GDP növekedésének üteme a jelentős 7,2%-os értékre gyorsult a harmadik negyedévben. A hazai folyamatokat közvetlenül is befolyásoló Uniós gazdaságok az amerikai expanzióból ez idáig nem sokat profitálhattak, nagyítóval kell keresni az öreg kontinensen a gyarapodás jeleit. Az alapanyagárak felöl érkező inflációs nyomást ellensúlyozta a dollár értékvesztése, így újabb jegybanki mélységekbe merültek a rövid távú kamatlábak. A gazdasági aktivitás visszaesése, valamit az alacsony kamatok miatt kiáramló jelentős pénzmennyiség felfokozott erővel keresett, s talált invesztícióra érdemes helyet. Az év befektetési parkettje azonban nem az adósságpapír volt, hanem a bizakodásra, a jövőbeli várakozások megemelkedésére érzékenyebben reagáló részvények voltak. Legattraktívabb teljesítményt a meghatározó tőzsdék közül a tavalyi mélyrepülés után, az amerikai gazdasági felfutás mielőbbi átterjedésében bízva az Uniós tőzsdék mutatták fel. A 2004-es év ennek a bizalomnak a próbája lesz. A pénzbőség, mint az árak egyik fontos pillérje a jövő évben is megmarad. Az Egyesült Államokban választási év lesz, s ennek megfelelően a népszerűtlen kamatemelést vélhetően kerülni fogja a kormányzat, s ebben úgy tűnik, számíthat a FED közreműködésére is. Az infláció elleni harcban pedig új szövetségesre talált a távol-keleti gazdaságok, legfőképpen Kína személyében, akik piaci részesedésük növelése érdekében alacsony dollárárakon szállítják árucikkeiket. Európa belső reformjain, továbbá a bővítésen fáradozik. A szigorú monetáris politikának köszönhetően az euró már az exportpiacokat is sértő magasságokba tört. Igaz az árak stabilak, de foglalkoztatás és a költségvetési pozíciók leromlása lazább fiskális politika után kiállt, mely politikai nyomásként nehezedik az ECB vállain. A vállalatok szintjén a zsugorodó értékesítés továbbá a hektikus devizamozgások okozzák a legfőbb gondot. Az elmúlt években elért jelentős költséghatékonyságbeli javulás nem hordozza magában a dinamikus növekedés alapjait, mely alaposan be lett árazva a 2003-as évben a tőzsdei kurzusokba. Közkedvelt szektor lett újra a távközlés, valamint az alapanyagárak ciklikusságából kiindulva vegyipar. A tőzsdei árfolyamok stabilitása terén épp a jegybankok munkálkodtak leghatékonyabban. Az iraki háború, a SARS járvány vagy a mindennapok részévé váló terrorfenyegetések csak kisebb megrázkódtatásokat okoztak világszerte. Külföldi befektetők szemében 2003-as év Magyarországon eddig nem tapasztalt változékonyságot mutatott. A forint árfolyamában, továbbá a hazai tőkepiac döntő részét képező államadósságok kereskedésében és árjegyzésében eddig nem tapasztalt folyamatok és cégjegyzékszám: honlap: 7/66

8 hektikusság voltak jellemzőek. Az ország nyitottsága folytán a reálgazdaság változásaira fokozottan kiható devizapiaci kilengések okán a tavalyi évet a magyar forint fókuszában érdemes végigtekinteni. Főbb makro-mutatók alakulása Magyarországon Év/Év GDP reálnövekedése 3,3% 2,9% Háztartások fogyasztásának növekedése 10,2% 6,5% Infláció (átlagos, éves) 5,3% 4,6% Folyó fizetési mérleg hiánya (Mrd euro) 2,5 4,168 Folyó fizetési mérleg hiánya (GDP %-ában) 4% 5,6% Bruttó államadóság (GDP %-ában) 54,3% 58,5% FORRÁS: MNB,KSH,PM Az uniós csatlakozásunk előtti utolsó teljes évben a nemzetközi bankházak nagy hévvel fogtak neki a kamatokban rejlő konvergencia kiaknázásához. A fejlett országokban alacsony kamatszint mellett összegyűjtött pénzből csatlakozás előtt álló gazdaságok adósságpapírjait vásárolták. Az országok mérete és szűk piacterei miatt azonban csak Csehország, Lengyelország és Magyarország jöhetett szóba. Tekintettel arra, hogy a Csehországban meglévő kamatszint az Unióban tapasztalható hozamok alá esett, így hozzánk és a lengyel piacra érkezett ennek a tőkének a döntő része. A globális mércével mérve kis országunk nehezen tudta lekezelni ezt a jelentős pénzmennyiséget. Rövid idő alatt a kedvezőtlen makrogazdasági mutatók ellenére a forint az euróval szembeni sáv legerősebb pontjához szorult. Ekkor januárt írtunk, s a piac a fentebb jellemzett erő láttán a forint az ERM-II.-ben is használatos, +/- 15%-os sávjának kiszélesítésén hezitált. A trendszerűen jelentkező forinterősödés, valamint a magas kamatszint a rövid távú spekulánsok figyelmét és derivatív ügyletekkel meghatványozódott nem lebecsülendő tőkéjét is hazánkra fókuszálta. A jegybank ekkor két lépcsőben 200bp-al 6%-ra mérsékelte az irányadó betétjeinek kamatlábát, s banktechnikai megoldásokkal is élt a külföldiek távoltartását megcélzandó. Január végére a rövid távú spekulánsok kiszorultak - a konvergenciára történő spekuláció kifulladt - a kereskedési parkettről a fundamentumok felé fordult, azonban a költségvetési hiány, valamint a folyó fizetési mérleg - sem szerkezetét, sem romló tendenciájú egyenlegét tekintve - nem adott okot az optimizmusra. A kormány ambiciózus kiigazítási tervei, és legfőképpen a felgyorsuló csatlakozási tárgyalások azonban maradásra ösztönözték az invesztorokat. Nyár közeledtével láthatóvá vált, hogy a vezető gazdaságpolitika túlzott remények talaján tervezte meg a 2003-as mutatókat. Az unió, mint legnagyobb gazdasági partner felől nem hogy a várt fellendülés szele, de még a várt támogatások összege sem érkezett meg. A forint fokozatosan, majd egy balsikerű monetáris politikai változtatás, a forint sávközepének kisléptékű 3%-os megemelése után rohamosan gyengülni kezdett. cégjegyzékszám: honlap: 8/66

9 Forrás: MNB A következmény: hektikus árfolyamváltozások, ideges jegybanki döntések és drasztikus kamatemelések mellett tovább gyengülő forint. A konvergenciában bízó befektetők egyre távolabbra prognosztizálták a monetáris unióba történő felvételünket, s ebből kifolyólag többen leépíteni kezdték portfoliójukat. A részvényeknél megtorpant az Amerikából kiinduló és előbb Európa fejlett börzéin, majd a régiónban is uralkodóvá váló hossz, a magyar kötvényeknél pedig pánikszerű eladásokat láthattunk. Ez utóbbira a hazai kereskedési tér nem volt felkészülve, mert amíg a befelé érkező pénzek számára az újabb és újabb, nagyrészt állami garanciát bíró adósságlevelek kerültek forgalomba, addig a külföldiek vételi passzivitása nyomán nem volt kinek eladni az értékpapírokat. A hazai megtakarítások elégtelennek bizonyultak erre a feladatra, de még a történelmi csúcsán lévő hazai vásárlások sem tudták volna befedni az elmúlt időszakban a konvergencia játékra érkezők számára kitárt kapukat. A 2003-as esztendő hátralévő részében tovább gyengült a forint. Előbb a jegybank által az inflációs célok elérése okán kommunikált Ft/eurós sáv fölé került, majd november végén, december elején a 270Ft feletti magasságokat kezdte ostromolni az árjegyzés. Az MNB drasztikus, 300bp-os kamatemelése sem hozott döntő változást a folyamatokban, sőt a hirtelen megugró hozamszintek miatt több invesztor - inkább a kötvényportfolióján veszteséget elkönyvelve - pánikszerű értékesítés mellett döntött. Az éven belüli hozamok 13% felé kerültek, de a 14 éves, a legpesszimistább forgatókönyvek szerint is már euróban tőkét törlesztő, 2017-ben lejáró államadósság-levelek hozama is 8,5% közelébe ugrott. A drámai fejlemények súlyos figyelmeztetésként hangzottak a magyar gazdaságpolitika irányítóinak. A mértékét tekintve nem számottevő, azonban gesztusértékű költségvetési megszigorítások véghezvitele csillapította a csalódottságot. Az államadósság egyre nagyobb részének euróban történő 2004-es megfinanszírozása likviditástechnikailag segíti majd a forint sávon belüli pozícióját és a hozamok mérséklődését. A gazdaságpolitikai döntések során begyorsuló infláció valós félelmeket teremt. Az év végére 5,7%-ra emelkedő, júniusra 7% fölé várt pénzromlás mellett nehéz lesz a kötvénypiacot a régi medrébe terelni. A magas reálkamat azonban vonzó célpontjává teheti továbbra is a magyar papírokat. A hazai tőkepiacok részét képező vállalati szektorokat vizsgálva azon következtetésre juthatunk, hogy a hatósági árszabályozások béklyóit feloldó terülteken kiugró eredményjavulás, míg a gépiparnál a dollár értékvesztése, a feldolgozóiparnál és a távközlésnél cégjegyzékszám: honlap: 9/66

10 a piaci versenyhelyzet fokozódása következett be. Az áramszolgáltatók és a MOL gázüzletágán bekövetkezett fordulatot a kereskedők nem, vagy csak részben értékelték be. Ennek okai között találjuk a hazai olajmogulnál az állami kibocsátás közelségét, az áramszolgáltatóknál a továbbra is szegényes likviditást. Ezen értékpapírok ázsiójában évtől az eredményjavulás okán emelkedés prognosztizálható. A hazai gyógyszerszektort Oroszország és a régió más felvevőpiacainak megerősödése segíti. Az Egis sikertelen kutatásfejlesztési projectje után magára találhat, míg a Richternél ez az év meghozhatja a függetlenségének végét. A Matáv a növekedés után a nyereség osztalékok formájában történő kifizetése felé orientálódott. A magyar gépipart alkotó szegmens nehezen birkózik meg a dollár gyengülése és a hanyatló európai felvevőpiacok okozta együttes sokkal. A NABI árfolyama története legalacsonyabb szintjére sűlyedt, míg a RÁBA a megnyert HM szállítások mellett csak ingatlanjainak értékesítésével tudta elkerülni a csődközei helyzetet. A Mezőgépet megbízható megrendelői emelték ki a szektorból. A kisebb hazai társaságok közül sokban tulajdonosváltást hozott a 2003-as év. A Pannonplastért gyenge értékesítési számai ellenére több csoport is küzd, a Zalakerámiánál az irányítást egy osztrák cég vette át, a BRAU-t a hollandok vásárolják fel. A Borsodchemben orosz többség alakította ki a maga 90%-ot meghaladó birtokát. A 2003-as évről elmondható, hogy a befektetői légkör változékonysága okán épp a tőkepiacokat elkerülők jártak jól Magyarországon. A kötvényvásárlók hosszú évek óta - és éppen az Uniós belépés előtti évben - komoly árfolyamveszteséget könyvelhettek el portfolióikon. Az év első felében az erős forint és a csökkenő inflációs környezet alacsony hozamszinteket eredményezett. Az éves hozamok 6% közelében tartózkodtak a balul sikerült árfolyamsáv változtatásig, majd az év hátralévő felében megugró változékonyság mellett emelkedni kezdtek, december 2-án 14,44%-on beállítva a 4,5 éves hozammaximumot. A hozamemelkedés minden állampapír portfoliót kedvezőtlenül érintett, a RMAX index éves teljesítménye 6%alatt maradt, a hosszabb instrumentumokat tartalmazó MAX index veszteséget könyvelt el a tavalyi évet. 16,00 Éves benchmark hozamszint alakulása 2003-ban (%) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 Hozam (%) 4, Forrás: ÁKK A forintpiaci bizonytalanság a részvénypiacnak sem kedvezett. A világ minden táján végighullámzó részvénypiaci hossz megtört határainknál. A BUX csupán szerény 15,5%-os növekedést tudott felmutatni. Ez mindenképpen elmarad a régiós társak teljesítményétől. Vélhetően ez az alulértékeltség épp a térség legjobban irányított, leghatékonyabb társaságainál cégjegyzékszám: honlap: 10/66

11 (Euromoney 2003-as összesítése) a makrogazdasági klíma kedvező fordulata után hamarosan el fog tűnni. Kérdéses azonban ennek időpontja, s mikéntje, mert ez a hátrány stagnáló árak esetén is eltűnik, amennyiben a versenytársak veszteségeket szenvednek el. A részvénypiac azonban továbbra is alulárazott a fő nyugat-európai társaságok mutatóihoz képest, ami mindenképpen bizakodásra ad okot. 3. A Társaság portfoliójának összetétele és hozama Társaságunk a üzleti évet M Ft mérleg főösszeggel zárta, vagyonunk az alábbi eszközökben testesült meg: Tárgyi eszközök, immateriális javak; 0,64% Aktív időbeli elhatárolások; 1,51% Pénzeszközök; 7,30% Ingatlanok; 16,00% Befektetett pénzügyi eszközök; 22,01% Követelések; 0,93% Értékpapírok; 51,61% A FORRÁS Rt. tevékenységén belül az alábbi elemeket különböztetjük meg: vagyonkezelési portfolió, mely tartalmazza az apport, illetve új befektetések révén a FORRÁS Rt. tulajdonába került, részvényben, vagy üzletrész formában megtestesülő vagyonelemek kezelését; ingatlankezelési portfolió, amely tartalmazza az apport, illetve új befektetések révén a FORRÁS Rt. tulajdonába került ingatlanállományt, valamint az ingatlankezelési és hasznosítási tevékenységet; likvid és tőzsdei értékpapír portfolió, mely magában foglalja a tőzsdei részvények, bankbetétek, és állampapírok kezelését; környezetvédelmi projekt, mely a HUNGALU környezetvédelmi kárelhárítási projekt felügyeletét, valamint egyéb környezetvédelmi tanácsadási feladatokat jelent; üzletviteli tanácsadás (végelszámolási üzletág; Mikrohitel Programban való közreműködés). cégjegyzékszám: honlap: 11/66

12 3.1. Vagyonkezelési portfolió A évi Üzleti tervben megfogalmazott céljainkat szem előtt tartva befektetési csomagunk állománya az év során a következőknek megfelelően alakult: könyv szerinti érték Állományváltozás növekedés csökkenés könyv szerinti érték adatok E Ft-ban Realizált árfolyam Osztalék nyereség, veszteség évben értékesített társaságok én meglévő társaságok * Mindösszesen: *A két társaság esetében ével elszámolt értékvesztés Az ÁPV Rt. 34/2003. (I.30.) és a 35/2003. (I.30.) számú Alapítói Határozata értelmében a II. apport megvalósulásával a FORRÁS Rt-hez kerülő mintegy 3 Mrd Ft összértékű 20 db új vagyonelem révén az akkori teljes eszközérték 33 %-át tették ki a társasági részesedések. Ez a viszonyszám év végére a sikeres évközi értékesítési tranzakciók eredményeként 13,4 %-ra csökkent. A társasági részesedések tulajdonosi hányadának mértéke meglehetősen szórt, azaz a nem minősíthető kisebbségitől a meghatározón át a teljes részesedésig terjedt, illetve terjed. A évi Üzleti tervben 11 társaság értékesítése és mintegy 400 M Ft összegben új társasági befektetése(k) révén terveztünk állományváltozást. Ezzel szemben 3 társaság értékesítése (V.H.J. Kft., FORTE Rt., Pécsi Mg. Rt.) eredménytelen pályáztatás miatt elmaradt, a Finomhengermű Kft. üzletrész értékesítése áthúzódott év januárjára, a MONIMPEX Rt. felszámolási eljárása még nem fejeződött be, illetve 2 társasági részesedésünket (Kontúr Kereskedelmi Rt., Bácska Agrár Rt.) terven felül értékesítettük. Az ANKERBROT Rt. többségi tulajdonosától megvásárolt részvénycsomagon túl új befektetésként IV. negyedévében - több befektetési lehetőséget is megvizsgálva - érdemben két társasági befektetésre vonatkozóan folytattunk tárgyalássorozatokat. Pénzügyi befektetéseink évi tényleges állományváltozását az alábbi események indokolják: - Az ANKERBROT Rt. új, többségi tulajdonosával történt tárgyalást követően aláírt adásvételi szerződés nyomán decemberben a FORRÁS Rt. tulajdonába került a társaság többségi, a jegyzett tőke 56,84 % - át kitevő részvénycsomagja, így a társaság egyszemélyessé vált. Az eladó kikötésének megfelelően a társaság elnevezését és a névhez kapcsolódó szimbólumrendszert a FORRÁS Rt. megváltoztatta, a Cégbírósághoz benyújtásra kerülő dokumentumok értelmében a társaság új neve HELIKORN Sütőipari és Kereskedelmi Rt. - A Zala Bútorgyár Rt. veszteséges gazdálkodása következtében folyamatosan veszített saját tőkéjéből, melynek eredményeként a augusztus 31-i közbenső mérleg alapján a társaság közgyűlése 50 % - kal csökkentette a társaság jegyzett tőkéjét, mely változást a cégjegyzékszám: honlap: 12/66

13 Cégbíróság én jegyzett be. Ennek következtében a FORRÁS Rt. tulajdonában lévő részvénycsomag névértéke 62,2 M Ft-ra változott. A további veszteséges gazdálkodás miatt, valamint miután a évi ingatlan értékesítés nem valósult meg és így az ebből várt nyereség nem realizálódott a társaságnál évre vonatkozóan várható negatív eredmény további tőkevesztést jelentett. Erre tekintettel a évi zárlati munkák során részvénycsomagunkra 15 M Ft értékvesztést számoltunk el júniusában bankgaranciával alátámasztott, 1 éven belül megfizetésre kerülő vételár hátralékkal értékesítettük a Kontúr Kereskedelmi Rt. 43,5 %-át kitevő részvénycsomagunkat a többségi tulajdonos részére. - A jegyzett tőke 1,9 %-át kitevő Bácska Agráripari Rt. részvénycsomagunkat a többségi tulajdonos részére novemberében értékesítettük. - Tekintettel arra, hogy a Finomhengermű Munkás Kft. a gazdálkodás egész évében veszteségesen termelt, év végére gyakorlatilag felélte saját tőkéjét. A többségi tulajdonostól egy az üzletrészünkre vonatkozó 10 M Ft-os vételi ajánlat alapján megkezdett tárgyalássorozat eredményeként mérlegelve a társaság jelenlegi és várható helyzetét, valamint a várható eladási ár nagyságát, a évi zárlati munkák során üzletrészünkre 15 M Ft nagyságrendű értékvesztést számoltunk el. - A MONIMPEX Rt évben megkezdett felszámolási eljárása a éves üzleti évben sem fejeződött be. A felszámoló biztos tájékoztatása szerint likvidációs bevételre nem számíthatunk. - A 468 M Ft névértékű 90 %-os tulajdoni hányadot megtestesítő Cartographia Kft. üzletrészünket nyilvános pályázat keretében értékesítettük, mely során a tulajdonostárs elővásárlási jogával élve decemberben megvásárolta azt. Ugyanakkor szintén decemberben az ÁPV Rt.-től megvettük egy - az apportáláskor elkülönített 10 %-ból a dolgozók által le nem jegyzett - 7,22 %-os üzletrészt. - A Hortobágy Lovasfalu Idegenforgalmi Kft. 100 E Ft névértékű üzletrészét márciusában eladtuk. - Az I. ütemű apport során kapott cukorgyári portfoliónkat a májusban aláírt részvényátruházási szerződés alapján a többségi tulajdonosnak értékesítettük. - A Fővárosi Bíróság október 29-én hozott végzésével megszüntette az Építőmester Rt. fa.-t, így a felszámolási eljárás december 05-vel lezárult. A felszámoló a vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően a nyilvántartott követelésünk 11,42 %-os arányú megtérülése címén 2,7 M Ft-ot utalt a bankszámlánkra. - Májusban a társaság többi tulajdonosa részére értékesítettük a Pécsi Építő és Tatarozó Rt. 10 %-os részvénycsomagunkat. - Az AF & IT Rt. részvénycsomagunk - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonrészével közös - eladását célzó nyilvános pályázati kiírás sikeres lezárulásával, tulajdonrészünket a III. negyedévben értékesítettük. cégjegyzékszám: honlap: 13/66

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 II. JELENLEGI ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRA, TULAJDONOSI... 5 III.

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. É V E S J E L E N T É S

Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. É V E S J E L E N T É S Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. É V E S J E L E N T É S 2 0 0 8 tartalom I. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 3 II. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET 5 III. A KELER GAZDÁLKODÁSA 7 IV. TREASURY 9 V. ELSZÁMOLÓHÁZI ÉS ÉRTÉKTÁRI

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. június 30. Nem auditált! Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi féléves jelentése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai:

A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai: AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A 2006-OS ÜZLETI ÉVRŐL A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai: Alfa Ász Kft. Arena Corner Kft. Második Ingatlan Vagyonkezelő Kft. New Outlet Center Kft.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése Budapest, 2015. április 1. AZ FHB JELZÁLOGBANK

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. összesen 50.000.000.000 forint keretösszegű 2010. évi Jelzáloglevél és Kötvény Programjához Vezető Forgalmazó, Fizető Megbízott UniCredit Bank Hungary

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. ÉVI, IFRS ELŐÍRÁSOK SZERINT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS Tartalomjegyzék 1 AZ FHB RÖVID TÖRTÉNETE...4 2 MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET 2006-BAN...6 2.1

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

B/3568. számú beszámoló

B/3568. számú beszámoló Magyarország Kormánya B/3568. számú beszámoló az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2013. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes Nyugdíjpénztár 1999. október

Részletesebben

A Szövetség feladatai közé tartozik a fenti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben

A Szövetség feladatai közé tartozik a fenti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben 1 1. Bevezetés 1.1. A 2010. év legfontosabb feladatai A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (továbbiakban: MSZKSZ, vagy Szövetség) 2010. évi, földgázkészletezést érintő, egyik kiemelt feladata a 2006.

Részletesebben

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224.

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224. J/278. JELENTÉS az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról 1993. évi!994. november 224. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető számvevő főtanácsos A vizsgálatot

Részletesebben

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.710.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2015-2016. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-20. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 21-26. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. MKB Bank Zrt. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegű MKB BANK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM 2014/2015

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. MKB Bank Zrt. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegű MKB BANK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM 2014/2015 ALAPTÁJÉKOZTATÓ az MKB Bank Zrt. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegű MKB BANK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM 2014/2015 elnevezésű kibocsátási programjához Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában,

Részletesebben

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012.

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. Kötvény Kibocsátá si Isme r t e tő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. A Kötvény Kibocsátási Program keretében kibocsátandó Kötvények a szokásostól eltérő

Részletesebben

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, 2014. április 30....... A KEG

Részletesebben