A Napló január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: A Vízdíj lehagyja az inflációt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Napló 2003. január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: A Vízdíj lehagyja az inflációt"

Átírás

1 A Napló január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Budapest/Siófok (Gyrffy) A Vízdíj lehagyja az inflációt - Várhatóan jóval a tervezett inflációt meghaladó mértékkel emelkednek a vízdíjak megyénk balatoni térségében és több más településen is. Az önkormányzatok jelents része már határozott a településükön érvényes ivóvíz- és csatornahasználati díjakról, december végén megszületett a miniszteri döntés a Dunántúli Regionális Vízm mködési területéhez tartozó településeken alkalmazható legmagasabb árakról is. A DRV területén és azokon az önkormányzati hatáskörbe tartozó településeken, ahol nagyon sokba kerül a szolgáltatás, a végs lakossági díjakat csak az 5,6 milliárdos költségvetési támogatás elosztása után állapítják meg. Vízdíj: kimondani is sok Az érintett szolgáltatók, illetve önkormányzatok szombatig nyújthatták be kérelmüket az illetékes Területi Államháztartási Hivataloknak az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak támogatásáért. A központi keretre azok a települések pályázhatnak, amelyeken a köbméterenkénti, áfa nélkül számított ivóvíz-átvételi, illetve - szolgáltatási díj magasabb 143 forintnál, a csatornaszolgáltatás 255 forintnál, a csatornázott területeken alkalmazott együttes díj pedig 465 forintnál. Megyénkben ebbe a körbe tartoznak mások mellett azok a települések, amelyeken az állami tulajdonú közüzemi vízmveket a DRV mködteti. Az ár-megállapítási joggal rendelkez vízügyi miniszter az idei évre az ivóvíz köbméterenkénti díját 261, a csatornaszolgáltatásét 393 forintban határozta meg. A múlt évihez képest a víz 8,8, a csatorna 5,9 százalékkal, a kett együttesen 7 százalékkal drágulna. A központi támogatási rendszernek köszönheten azonban a lakosságnak ennél kevesebbet kell fizetni. A múlt évben 611 forintos együttes díj helyett 434 forintot számláztak a lakossági fogyasztóknak. Bár az idei támogatási keret 11,5 százalékkal meghaladja a tavalyit, a maximális díjak várhatóan kisebb mértékben csökkenek, mert az idén több igény várható. Az elzetesen meghatározott 465 forintos támogatási küszöb, illetve a maximális díjak emelkedése alapján 7 százalék körüli díjnövekedés valószínsíthet, ami jelentsen meghaladja a kormány és a Magyar Nemzeti Bank által 4-5 százalékosra tervezett inflációt. Trembeczkiné Hercog Máriától, a vízügyi tárca munkatársától megtudtuk, hogy az illetékes tárcaközi bizottság a támogatási kérelmekrl várhatóan március közepén dönt. Csuport László, a DRV gazdasági vezérigazgató-helyettese elmondta, az írásos kérelmek mellett személyesen is megismertetik kalkulációs rendszereiket a Területi Államháztartási Hivatalok munkatársaival. Az új ár kiszabásáig a 2002-ben érvényes díjat alkalmazzák. Az esetleges különbözetet a döntés utáni els számlával kell megfizetni.

2 A Somogyi Hírlap január 7-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Vizet adott a balatoniaknak Matyikó József villanyszerelnek tanult. A II. világháború után részt vett a siófoki háborús károk helyreállításában; társaival telefonvonalakat szerelt, kiemelte a felrobbantott Sió-hidat, kijavította a vasúti síneket. Matyikó József pár napja hunyt el. -A fiam kutatta a család múltját; így tudom seink egy részérl, hogy szlávok voltak, akik a török hódoltság idején jöttek Zamárdiba - mondta Matyikó József. - Dolgoztak földmvesként és vízimolnárként, s akadt, aki fogat húzott. Leszármazottaik Siófokra, Kilitibe, Szabadiba és Fkajárra költöztek. Anyai ágról tsgyökeres siófoki a családom; korábban földmveléssel foglalkoztak, édesapám mesterséget tanult, kmves lett. Én 1923-ban születtem. A megélhetéshez szükséges pénzt a szüleim nehezen tudták elteremteni - emlékezett. - Telente jeget vágott az egész família, nyaranta pedig arattunk. Váltóra építettünk családi házat 1927-ben, az lett az otthonunk. Én 1940-tl tudtam segíteni, akkor kaptam meg a szakmunkás-oklevelemet. Mindenesnek alkalmaztak egy visegrádi szanatóriumban. A beutaltak egy részétl szereztem politikai ismereteket. Ennek 1944-ben szakadt vége: behívtak katonának. Nagy volt az ínség, Budapesten a Vas utcában Kodály Zoltánnal is találkoztam, ugyancsak lóhúsért állt sorba. -Az összeomló frontról mindenki menekült. Matyikó József erejébl telheten a kórházi készülékeket igyekezett megmenteni. Egy hónap múlva indult hazafelé, s Nagyszokolyon találkozott a szüleivel, az öccsével, s velük tért haza Siófokra. -Sok mesterséghez értettem, ezért befogtak a település helyreállítási munkáiba - idézte fel. - A szovjet parancsnokság utasítására helyreállítottuk a telefonvonalakat, kiemeltük a felrobbantott Sió-hidat, kijavítottuk a síneket. Késbb megkezdtük a vízellátási rendszer javítását. Ez akkor mintegy tíz kilométer hosszú volt. A F téri víztoronyban, a város mai jelképében volt a harcok idején a németek tüzérségi megfigyelje, ezért arra lttek a szovjetek, s egy páncéltör lövedéke megrongálta. Kijavítottuk a tornyot; a cementet Tatabányáról szereztük zsírért, a szállításhoz a szovjet parancsnokság adott gépkocsit. Megjegyzem: a várost újraépítk fizetsége legföljebb az volt, hogy élelmet kaptak. Igaz, annak is örültünk. -Matyikó József a vízm dolgozójaként az idk során számos kitüntetést kapott. Tanult, hogy megfeleljen az egyre nagyobb követelményeknek. A DRV Rt mszaki vezetjeként részt vett a Fonyódi és a Lellei Szennyvíztelep, a földvári szennyvízátemel, a Szántódi Vízm és a Siófoki Felszíni Vízm tervezésében és építésében ben ment nyugdíjba. Azzal a tudattal, hogy a Balaton-parti szállodák, üdülk gyors gyarapodásával a vízügyi cégnek sikerült lépést tartani. Czene

3 A Somogyi Hírlap január 7-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Kéttényezs lett a vízdíj A tabi városatyák 11 igen szavazattal - egy tartózkodás mellett - módosították az ivóvíz- és a csatornadíjakról szóló önkormányzati rendeletet. Úgy döntöttek, bevezetik a kéttényezs díjat. A DRV Rt. és a városi önkormányzat közti üzemeltetési szerzdés szerint a szolgáltató a múlt év végére elkészítette a 2003-ra szóló ivóvíz- és csatornadíj-kalkulációt egy- és kéttényezs díjakkal. Az önkormányzat pénzügyi, településfejlesztési, illetve ügyrendi és jogi bizottsága is a kéttényezs díj bevezetését javasolta. Így a városatyák ezt a változatot fogadták el, s a szolgáltatóval kötött szerzdést év elején felülvizsgálják. A kéttényezs díjrendszer a közületi és a lakossági fogyasztóknál is a havi 250 forint plusz áfa rendelkezésre állási díjat vette alapul. A vízdíj 279 forint köbméterenként, a szennyvíztisztítás és - kezelés díja pedig 302 forint. A testületi ülésen elhangzott, hogy a - tárcaközi bizottság tájékoztatása szerint - a lakosság által fizetend ivóvíz- és csatornadíj együttesen 465 forint lesz köbméterenként. Ez 31 forinttal több a múlt évinél. A szennyvízcsatornával nem rendelkez településeken a vízdíj 'köbméterenként 255 forintba kerül, ami 15 forinttal nagyobb a tavalyinál. A városi önkormányzat rendeletében meghatározott nagyobb díjakat a lakosság esetében az állam pótolja. Az állami támogatásra elirányzott összeg az idén 5,1 milliárd forintot tesz ki. Krutek Siófok A Somogyi Hírlap január 9-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Infláció felett a vízdíjemelés Kóródi Mária vízügyi miniszter döntést hozott az alkalmazható legmagasabb vízdíjról, amelyet a Dunántúli Regionális Vízm Rt a mködési területéhez tartozó településeken alkalmazhat. A végleges díjmegállapításra februárban kerülhet sor, azt követen, hogy az 5,6 milliárd forintnyi állami támogatást szétosztják. A szakminiszter az ivóvíz díját köbméterenként nettó 261, a szennyvízcsatorna-szolgáltatást pedig 393 forintban határozta meg. A 2002-es tarifákhoz képest ez 8,8 illetve 5,9 százalékos emelkedést jelent. Dónucz Lászlótól, a DRV Rt PR vezetjétl tudjuk, hogy tartottak már tanácskozást az illetékes Területi Államháztartási Hivatalok képviselivel, amelyekhez az érintett szolgáltatók és önkormányzatok benyújthatták kérelmüket a díjak támogatásáért. Tavaly egyébként a központi pénzügyi segítségnek köszönheten a lakossági fogyasztók számára a víz és a szennyvízcsatorna-szolgáltatás köbméterenkénti 611 forintos együttes díja helyett 434 forintot számláztak ki. A vízügyi miniszter tarifaemelése együttesen 7 százalékot tesz ki. Ez pedig jóval meghaladja a kormány és a Nemzeti Bank által 4-5 százalékosra tervezett idei inflációt. Az új díj végleges

4 megállapításáig a tavalyit kell fizetni, ha lesz különbözet, azt majd a döntést követ els számlával rendezik. Czene Attila Siófok A Somogyi Hírlap január 13-ai számában jelentek meg az alábbi cikkek: Öt teljes napig hiányzott a víz Öt napig nem volt vize a kiliti szlhegyen, a víztározó közelében él néhány családnak. S bár a vizet nem a DRV Rt közmvérl kapják, mégis a vízm szakemberei siettek az elkeseredett emberek segítségére, akik azért fordultak lapunkhoz, hogy köszönetet mondjanak a DRV Rt csapatának. Májer Józseftl, a DRV Rt Dél-balatoni Igazgatóságának vezetjétl azt kérdeztük: hogyan fordulhat el, hogy többeknek napokig nincsen vizük, s tud-e megnyugtató megoldást a gondra? - A víztározóhoz közeli ingatlanok évekkel ezeltt úgy jutottak vízhez, hogy tudták: elfordulhat víznyomás-ingadozás, tehát hogy hosszabb-rövidebb ideig nem lesz vizük - mondta Májer József. - Akkor azonban még csak pincék voltak ott, s ez a szlsgazdáknak megfelelt. Ma már többen egész évben ott laknak, s nekik ez az ideiglenes megoldás nem felel meg. Az ottani vezetékrendszer nem számít közmnek, nem a DRV Rt tulajdona, hanem az ingatlantulajdonosok közösségéé. Természetesen van megoldás, de ehhez fejleszteni kell, s az pénzbe kerül. Az önkormányzattal, az ingatlantulajdonosokkal közösen lehet megvalósítani. Egy hidroglóbus elhelyezésével és a vezetékrendszer átalakításával - a közmnek az is feltétele, hogy közterületen legyen elérhet, hogy mindig megfelel legyen a nyomás és megsznjenek a vízgondok. Ezáltal a távolabbi területek is fejleszthetk lennének, s egy csapásra értékesebbé válnának a szlhegyi ingatlanok is. Fónai Siófok Hírek A korábbinál jóval gyakrabban és behatóbban kell ellenrizni a fogyasztási helyeken kifolyó ivóvíz minségét a DRV Rt. szakembereinek a január elsején életbe lépett, az uniós szabványnak megfelel jogszabály következtében. A laboratóriumi többletfeladatok 2002-ben mintegy 20 millió forint pluszköltséget jelentettek a vízmnek. Erre az évre 40 millió forintnyi többletköltséggel számolnak. A DRV Rt. azt tervezi: korszersíti a laboratóriumát, hogy minden vizsgálat helyben elvégezhet legyen.

5 A Somogyi Hírlap január 18-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Balaton-part A vízdíj hat, a csatornadíj nyolc százalékkal emelkedik az állami tulajdonú vízi közmvek esetében a DRV Rt számításai szerint. Egyelre a tavalyi árak érvényesek mindaddig, amíg a tárcaközi bizottság nem dönt az állami támogatás fölosztásáról. Erre országos szinten 5,6 milliárd forint szerepel az idei költségvetésben. (fi) A Somogyi Hírlap január 18-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Koppány-völgye Cstörések és vízhiány Cstörés miatt három településen dolgoztak a DRV Rt tabi üzemvezetségének szakemberei csütörtökön és pénteken. A munkavégzés idején többórás vízhiány volt az érintett utcákban. Krisztin Róbert üzemvezet elmondta: Bábonymegyeren a Hunyadi utcában az alumínium összeköt idomok tönkrementek a talajmozgás miatt. Az utcában mintegy három órán át nem volt ivóvíz. A cstörést már megszüntették, ám az út helyreállítása csak késbb következik. Ugyancsak cstörés volt csütörtökön Törökkoppányban, az egykori varroda épületében. Itt elfagytak a vezetékek. A vizet a szolgáltató cég szakemberei elzárták, így nincs veszélyben a falu vízellátása. - Tabon a Kisfaludy utcában bekötési hibából adódóan van vízfolyás - tájékoztatott Krisztin Róbert üzemvezet. - Ez a vízellátást az ingatlanon nem befolyásolja. A hibát pénteken délután javítottuk ki, az elfolyt víz a DRV Rt veszteségét növeli. A József Attila utcában pedig a hótoló okozott galibát, mivel kitolta a tzcsapot. Emiatt mintegy két órára el kellett zárni a vizet. A tzcsap cseréjét tegnap déleltt elvégeztük. Krutek A Somogyi Hírlap január 20-ai számában jelentek meg az alábbi cikkek: Balaton-part Drágít az uniós követelmény Az uniós csatlakozásból fakadó többletfejlesztési igények indokolják, hogy idén az inflációnál nagyobb mértékben emelkedik a víz- és csatornaszolgáltatás díja - állította Csuport László, a DRV Rt gazdasági vezérigazgató-helyettese. A Balaton-parton az állami tulajdonú víziközmvek esetében a lakossági vízdíj várhatóan hat, a csatornadíj pedig nyolc százalékkal emelkedik. Azoknál a településeknél, ahol egy meghatá-

6 rozott határértéket meghalad a ráfordítás, tárcaközi bizottság dönt az állami támogatás fölosztásáról, így ez a díjszabás csak késbb lép életbe. Erre a célra egyébként országosan 5,6 milliárd forint szerepel az állami költségvetésben. - Tavaly 4,9 milliárd forinttal támogatta az állam a lakossági díjakat ott, ahol ez szükséges, mert fölötte van egy megállapított határértéknek - mondta Csuport László, a DRV Rt vezérigazgató-helyettese. - Az 5,6 milliárd valószínleg nem fedezi a várható igényeket, hiszen évrl évre általában egymilliárd forint körüli többletigény jelentkezik, s tavaly is jelentsen bvült a támogatandók köre azzal, hogy ntt a szennyvízcsatorna-hálózat. Az uniós csatlakozásból fakadó többletfejlesztések indokolják az idei áremelés mértékét a vezérigazgató-helyettes szerint. - A szolgáltató jelents többletköltségébl valamekkora rész a fogyasztót is terheli - tette hozzá. - Azt várjuk azonban, hogy cserébe a szolgáltatás színvonala is javul; a vízminségben, a hálózatok alaposabb karbantartásában mutatkozhat ez meg. A korábbinál behatóbb laborvizsgálatnak kell például alávetni az ivóvizet. Csuport László szerencsésebbnek tartaná, ha az ivóvíz- és csatornadíj, hasonlóan más szolgáltatásokhoz, a jövben egységesebbé válna országszerte, s nem lennének akkora különbségek, mint jelenleg. Balaton-part Alapdíjról dönt a szaktárca Fónai Imre Akár tíz százalékkal is csökkenthet lenne a fogyasztás nagysága szerint változó díj, ha alapdíjat is fölszámolhatna havonként a vízm - állítja a DRV Rt vezérigazgató-helyettese. Egyre több településen vezeti be a DRV Rt (más szolgáltatásokhoz hasonlóan) a kéttényezs díjrendszert. Bels-Somogyban, az önkormányzati tulajdonban lev rendszerek esetében több településen most januártól álltak át erre a számlázási, fizetési gyakorlatra. Az állami tulajdonú vízi közmveknél, tehát a Balaton partján a DRV Rt törekvése még nem járt sikerrel - s nem a településeken, hanem az állami szerveken "bukott el" a vízm javaslata.- Jelenleg az fizeti meg az egész éves rendelkezésre állás költségét, aki éven át fogyaszt - mondta Csuport László, a DRV Rt gazdasági vezérigazgató-helyettese. - Az alapdíj bevezetésével ebbl azokra is jutna némi teher, akik csak egy-két hónapig fogyasztanak vizet, ennek ellenére az év bármely napján megnyithatják a vízcsapot. A Balaton-parton ez nagyon sok fogyasztót érint. Évek óta javasoljuk az illetékeseknek a kéttényezs díjrendszer bevezetését, eddig eredménytelenül. Ha alapdíjat is kellene fizetni havonta, az az egy-két köbmétert fogyasztókat esetleg hátrányosan érintheti, ugyanakkor azonban akár tíz százalékkal is csökkenhetne a változó, tehát a fogyasztás nagyságával arányos a díj. Csuport László szerint a szociálisan hátrányos helyzetben levknek valamiféle ellentételezést is nyújthatnának. A vezérigazgató-helyettes egyébként úgy tudja: a szakminisztériumban néhány hónapon belül ismét napirendre kerül a DRV Rt javaslata az alapdíj bevezetésérl. Fónai

7 A Fejér Megyei Hírlap január 30-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Lepsény (V.V.) Kedvezmény a csatornához Közmeghallgatás a felújításra váró mveldési házban Zsúfolásig megtelt a mveldési ház nagyterme, sokaknak csak állóhely jutott a közmeghallgatással egybekötött képvisel-testületi ülésen. A lakossági fórumon az idei esztend került terítékre. A szennyvízcsatornázás négy település (Balatonfkajár, mint gesztor, Lepsény, Mezszentgyörgy és Füle) együttmködésével valósul meg. A 20 kilométeres községi hálózatból eddig több mint 11 kilométert épített meg a kivitelez cég, a Swietelsky Kft. A készültségi fok 60 százalékos, az utcákban elkészült a gerincvezeték, a közútkezel útjain (köztük a 7-es fúton is) a tervek szerint március közepétl kezddnek a munkák. A szennyvízcsatornázás befejezési határideje augusztus vége. Kiss István polgármester és a szolgáltató társaság, a DRV képviselje is a majdani rákötések fontosságát emelte ki. Ezt ösztönzik is különböz kedvezményekkel: akik még idén rácsatlakozik a hálózatra, annak a rákötés és a bekötés és a beköt idom költségét az önkormányzat állja, a próbaüzem idejére pedig nem kell fizetni csatornadíjat. Többen érdekldtek az úgynevezett kisátemelkrl, s azok költségeirl. Elmondták az illetékesek: Lepsényben 18 helyi szivattyút kell mködtetni, melyek költséget az üzemeltet cég fizeti majd. Nyaranként locsolási kedvezményt igénybe lehet-e majd venni? - kérdezték. Több településen általában 10 százalékos kedvezményt állapítanak meg három hónapra; a képvisel-testület elhatározásán múlik, hogy a nagyközségben élnek-e ezzel a lehetséggel. A megosztott, de nem beépíthet telekrész után kell-e érdekeltségi hozzájárulást fizetni? - érdekldtek. A konkrét helyzetet megvizsgálják, de valószínen csak egy egység után kell megfizetni a lakossági hozzájárulást. Sok kritika érte a csatornázás miatt a községi utak állapotát. A polgármester türelmet kért, a kell ülepedés után a jöv év tavaszán készül el a kivitelez az utak helyreállításával. A közmeghallgatáson tájékoztató hangzott el az idei esztend további beruházásairól, fejlesztéseirl, köztük is kiemelten a mveldési ház több ütemben történ felújításáról. Beszámolt a polgármester az adóintézkedésekrl és a szolgáltatói díjváltozásokról, valamint arról, hogy megkezdik az igényfelmérést a kábeltelevíziós rendszer kiépítésérl. Hangsúlyozta: nyitott önkormányzatot szeretnének, a legközelebbi közmeghallgatást júliusra tervezik. A Somogyi Hírlap január 25-ei számában jelent meg az alábbi cikk: DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZM RT - MEGYEI IGAZGATÓSÁG Kezelésre szorul a víz Pontokba szedte az új minségi célokat a DRV Rt Somogy Megyei Igazgatósága. Közötte van a fogyasztói és önkormányzati kapcsolatok ersítése is. Bóta László megyei igazgatót arról kérdeztük: hogyan javítják a szolgáltatás minségét? Mit éreznek ebbl a fogyasztók?

8 Barcson és 17 környez településen február elsején megkezdik a szennyvíztelep és ötven átemel próbaüzemét. Ez június végéig tart. Bóta László, a DRV megyei igazgatója szerint ezek történelmi pillanatok, mert sok függ a mostani sikertl. Mintegy 20 ezer dél-somogyi lakos élete egyik hónapról a másikra komfortosabb lesz. - Remekül kezddött az év, örülünk a somogyszobi szennyvíztisztító telep és csatorna sikeres próbaüzemének - mondta Bóta László, a Dunántúli Regionális Vízm Rt megyei igazgatója. - Állandó figyelmet és nagy hozzáértést kíván a vízi közmrendszer mködtetése. Több mint negyedszázada építették a hálózat nagy részét, sok helyen még most is azbesztcement csövek vannak horganyzott bekötvezetékkel. Az elöreged hálózaton nagy a meghibásodási lehetség, s ennek igyekszünk elejét venni. Jó lenne, ha mielbb ki lehetne cserélni a gerincvezetéket, ennek azonban sok milliárd forintos a költségvonzata. A vízveszteséget szeretnék tovább mérsékelni - fejtette ki a megyei igazgató. - Az európai átlag mintegy százalék, nálunk jelenleg százalékos. Nem sajnáljuk a pénzt a hibák feltárására, drága diagnosztikai mszert szereztünk be, és minden évben átfésüljük a rendszert. A veszteséget vissza akarjuk szorítani. Januárban elször Kaposmér térségében dolgozunk. Sokba kerül a vízminség javítása is és hogy látványos eredményeket érjünk el, ahhoz hosszabb id szükséges. Azt tudni kell, hogy a telepek 90 százalékánál a víz kezelésre szorul. Vasat és mangánt tartalmaz, s néhány telepen gáztalanítani kell. Az európai uniós szabvány miatt egyötödére csökkent az arzén határértéke, korábban legföljebb 50 mikrogramm lehetett literenként, az új elírás szerint pedig 10 mikrogramm. Állami forrásra pályázunk, hogy a vállalt feladatokat megoldjuk. Közös nevezre jutottunk az önkormányzatokkal is, s együtt oldjuk meg az elttünk álló feladatokat. Hetesen most tervezik az ammóniamentesítési programot. Növelni szeretnék a szennyvízbekötések számát - hangsúlyozta a megyei igazgató. Különösen a peremterületekre, a külvárosokra összpontosítanak ban is terveznek akciót, és mindegyik területen biztosítják a szakfelügyeletet. A cég is felkészült az új szezonra, áprilisig csaknem 100 millió forintot áldoz üzembiztonságot javító feladatokra. Megtisztítják a hálózatot és a víztornyot, ferttlenítik, és korrózió elleni védelemmel látják el a berendezéseket. Az akkreditált kaposvári laboratóriumban az idén 30 százalékkal több vizsgálatot terveznek ben ivóvíz ellenrzése volt a DRV Rt.-nek, tavaly 48200, az idén már 53 ezret terveznek. Ezzel egyidejleg n a szennyvízzel kapcsolatos vizsgálatok száma is. POLGÁRMESTEREKET KÉRDEZTÜNK: Milyen munkakapcsolatban áll a település a DRV megyei igazgatóságával? Papszt Lajos, Lengyeltóti: - A város önkormányzata 1962 óta együtt dolgozik a Dunántúli Regionális Vízm Részvénytársasággal, a DRV szolgáltatja az ivóvizet. Kapcsolatunk kezdettl fogva igazán jónak mondható. A vízm sokat tett és folyamatosan dolgozik a térség zavartalan ellátásáért. Semmi lakossági panaszt vagy bejelentést nem kaptunk az utóbbi idben. Az év elejétl a vízm társaság üzemtelephelyet létesített nálunk a legkorszerbb technikával, és folyamatosan fejleszti térségünkben a szolgáltatást. A testület úgy határozott: a következkben is a DRV Rt.-t bízza meg Lengyeltóti ellátásával, s igyekszünk ápolni a kialakult jó kapcsolatot.

9 Lassú István, Lábod: - Lábod község önkormányzata nyilvános pályázat kiírása után ben kötött hosszú távú együttmködési szerzdést a Dunántúli Regionális Vízmvel. Azóta rendszeres a kapcsolatunk, folyamatos és jónak mondható. Településünk ivóvízellátó rendszere már 25 esztends, mégsem merültek fel még üzemzavarok, ellátási problémák. A testület hosszabb távú tervei között szerepel a kissé már elavult kavicsszr berendezésünk helyett egy korszer vastalanító rendszer kialakítása. Szeretnénk a közeljövben megoldani Erzsébetpuszta teljes ivóvízellátását is, és ebben ugyancsak számítunk a vízm közremködésére. Dr. Árvai Tibor, Nemesvid: - Az önkormányzat 1987 óta dolgozik együtt a DRV Rt.-vel. A munkakapcsolat jó, semmi rosszat nem tudok említeni. A vízm két munkatársa, két kezelje figyeli a rendszert és kijavítja az esetleges hibákat. Havonta vesz vízmintát az ÁNTSZ, és a vizsgálatok szerint megfelel a település ivóvízének a minsége. Elfordulnak azonban lakossági bejelentések, mert enyhén barnás szín a víz. Ennek az okait kötelességünk kivizsgálni, s valószínleg egy modern vastalanító rendszert kell a közeljövben kiépíteni. A testület álláspontja szerint ha a DRV a jövben is biztosítani tudja a jó minséget, megrizzük a munkakapcsolatot. Ádám László, Hetes: - Településünk sajátos helyzetben van, az ivóvízellátó rendszerünk kezeli jogait a Dunántúli Regionális Vízm biztosítja. Nagyon jó a munkakapcsolatunk. Falugyléseken és lakossági fórumokon már szóvá tették, hogy az ivóvíz íze nem megfelel, illetve szaga van. Ezeket a panaszokat sorra egyeztettük a vízm munkatársaival. A közelmúltban a DRV vezetsége úgy határozott: az év els felében elindítja térségünkben a vízminség-javító programot. Ennek a költsége várhatóan meghaladja a 10 millió forintot. A közeljövben a község szennyvízprogramjának a megoldásában is számítunk a vízm közremködésére. Dr. Süt László, Marcali: - Marcaliban emberemlékezet óta a DRV szolgáltatja az ivóvizet. Együttmködésünk a 80-as évektl vált még szorosabbá, mikor hosszabb távú megállapodást kötött a céggel az önkormányzat. Ez a megállapodás 2004 közepén lejár. Úgy véljük, a vízm szolgáltatása jó. Marcali a megye azon kevés települései közé tartozik, ahol minden szempontból jó az ivóvíz. Úgy érezzük azonban, hogy az árak magasak, de errl nem a DRV tehet. A vízmvel kötött megállapodásunk lejárta után a szabályok szerint újra nyilvános pályázatot írunk ki a szolgáltatóknak, illetve megvizsgáljuk saját kutak létesítésének a lehetségeit is. VILÁGNAP FESTMÉNNYEL Sümegen rendezi meg a víz világnapjának idei ünnepségét a Dunántúli Regionális Vízm Rt. Az ország más tájairól is vár vendégeket, a rendezvény ugyanis régen túlntt a régió határain. Eseményekben gazdag ünnepségsorozatot szervez a részvénytársaság megyei igazgatósága. Méghozzá úgy, hogy a legfiatalabb fogyasztóknak is emlékezetes maradjon. A gyerekeknek rajzpályázatot hirdet. Ezzel is felhívják a figyelmet arra, hogy a természet egyik legnagyobb kincsérl van szó, s ennek a védelme mindenkinek kötelessége. Kovács Tibortól, a DRV Somogy megyei igazgatóságának PR referensétl megtudtuk, a víz témakörében rajzot, verset készíthetnek az óvodások és az általános iskolások. Beküldött mveiket értékelik, és a legügyesebbeket díjazzák. Tárlatot rendeznek a kaposvári központban, s itt mások is megtekinthetik a gyztesek mveit.

10 A március 22-i sümegi ünnepség eltt háromnapos bennlakásos festtábort rendeznek, s ezen két somogyi fiatal is részt vehet. MÉG GYORSABB ÜGYINTÉZÉS Félévente egy százalékkal akarják mérsékelni a reklamációk számát a megyei igazgatóságon, s a jogszabályban rögzített 30 napnál is hamarabb akarják elintézni az ügyeket. Ennek érdekében gyorsinformatikai rendszert állítottak munkába, s pazarul berendezett, kényelmes ügyfélterem található a kaposvári központban. Hamarosan új formaruhát kapnak az ügyintézk. A Balatoni Futár februári számában jelent meg az alábbi cikk: A Víz Világnapja - "Víz a jövért" Sümegen lesz az ünnepség Mindaddig, amíg a csapból tiszta víz folyik, fel sem fogjuk, hogy ez a kincs esetleg kiapadhat. Pedig reális veszéllyel kell szembenéznünk, hiszen köztudott, hogy a Föld édesvíz készlete rohamosan csökken, ráadásul a vizet igénybe vevk száma, a Föld eltartó képességéhez viszonyítva, drasztikusan emelkedik. Az ENSZ 47. Közgylése 1993-ban úgy döntött, hogy minden év március 22-én megünnepli a Víz Világnapját. A "vizes" szakma legjelentsebb ünnepe lehetséget nyújt arra, hogy a vízszolgáltatók bemutassák tevékenységüket fogyasztóiknak és felhívják a figyelmet a fenyeget veszélyekre, a megoldandó feladatokra. Dónucz Lászlót, a Dunántúli Regionális Vízm Rt. PR vezetjét kérdeztük: -Milyen programkínálattal emlékeznek meg e jeles napról? - Társaságunk 1995 óta minden évben rangos eseményeket szervez a Víz Világnapja alkalmából. A központi programok helyszínéül évrl - évre más települést, régiót jelölünk ki a mködési területünkön. A évi központi Víz Világnapi rendezvénysorozatnak Sümeg városa és a környez régió ad otthont. A központi ünnepséget egészítik ki a területi igazgatóságaink által szervezett események: pályázatok, nyitott kapuk akciók. A hagyományoknak megfelelen, idén is szerepet vállalunk a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok Víz Világnapi programjaiban. - Kikhez szólnak a rendezvények, és milyen üzeneteket közvetítenek? - Rendezvényeink segítségével különböz érdekldési kör, beállítottságú emberek figyelmét tudjuk az élet nélkülözhetetlen feltételét képez vízre irányítani. Kiemelt célcsoportot jelentenek a gyerekek, hiszen a kell információ hiányában a felnöv nemzedék nem biztos, hogy ismeri a vízellátásra leselked veszélyeket, az ésszer felhasználás módjait. Az általános iskolák számára rajz- és irodalmi pályázatokat hirdettünk a vízzel, környezetvédelemmel kapcsolatban és munkatársaink szakmai eladásokkal keresik fel az intézményeket. Az öt megyét felölel mködési területünkrl 20 tehetséges általános iskolás diák háromnapos alkotótáborban vehet részt Sümegen, ahol egyrészt megismerhetik a környék kulturális látnivalóit, vala-

11 mint Veszeli Lajos festmvész irányítsa mellett képzmvészeti alkotásokat készítenek A sikeres alkotások - a DRV Rt. tevékenységét bemutató szakmai kiállítás keretében - a sümegi Kisfaludy Gimnázium galériájában kerülnek bemutatásra. A tárlat terveink szerint április közepéig lesz megtekinthet. A mvészetet, verset kedvelknek ajánljuk március 18-án este az Irodalmi Estet, melynek házigazdája Baranyi Ferenc József Attila díjas költ lesz. A Kisfaludy Étteremben megrendezésre kerül program során neves magyar költk "vizes" témájú mveit adják el ismert színmvészek, és kiosztásra kerülnek az irodalmi pályázat díjai. Sümeg város pozitív fogadókészségét mi sem bizonyítja jobban, hogy az egyhetes programkínálatot számos helyi kulturális kezdeményezés színesíti majd. Valamennyi területi igazgatóságunk az elmúlt évek gyakorlatának megfelelen idén is lehetséget biztosít szervezett csoportoknak, hogy felkeressék létesítményeinket. A vízellátás folyamatát bemutató ún. "nyitott kapuk" akcióink egészen a Föld napjáig, április 22-ig tartanak. -gy- A Heti Hirdet február 24-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Korszer vízórák Pontos mérés, korrekt ellenrzés Szakmai találkozón mutatták be a legújabb, a korábbinál pontosabb vízórákat kedden a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóságán. Máté László igazgató és a német Zenner cég képviseli tájékoztatták a résztvevket a Chekker vízmér órák elnyeirl. Az új óra egy ellenrz számkombinációval ellátott olyan vízmér, amely kivédi a "manipulálást", lehetvé teszi a fogyasztó részére az önleolvasást, tehát pontosabb lehet és ellenrizhetbbé válhat a vízdíj megállapítása. Az úgynevezett "Vízió" számláló segítségével akár hónapokra visszamenleg is ellenrizhet a fogyasztás, st segítségével az órától több méternyire is kényelmesen leolvasható az óra állása. Az igazgató hangsúlyozta: lassan lejár a hagyományos vízmérk ideje, s az elkövetkezend idszakban számos újdonság bevezetése várható, amely mind a mérés pontosságát, a lakosság számára is ellenrizhet és elfogadott számlázát biztosíthat. Ennek egyik els "futára" a Chekker vízmér, amely számítógépes programhoz kapcsolódva már a jöv útját jelzi. A Zenner cég - amely a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóság egyik legrégebbi külföldi partnere - hosszabb távon tervezi úgynevezett telefon szerver felállítását is, hogy a fogyasztó egy ingyenes zöld számon saját maga diktálhassa be a leolvasott értékeket, s azokat a központban egyeztetni, ellenrizni is lehessen. Az igazgató külön kihangsúlyozta: a most bemutatott új órák nem kerülnek horribilis összegbe, csak alig valamivel drágábbak, mint a hagyományos vízmérk. További költségkímélést jelent, hogy a régi Zenner óráknál csak a betétet kell kicserélni, s akkor még kisebb összegbl megoldható a korszer technika alkalmazása, amelyet az Európa Unióban is elfogadnak.

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák Balatonfüred (V.I.)- A hosszan tartó hideg gondoz okozhat a vízellátásban, hogy milyen mértékt, arról Lenthár József,

Részletesebben

Az elhasznált víz útja

Az elhasznált víz útja XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében XVIII. Évfolyam 4. szám A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében Miután a Vízmondó névre keresztelt, állandó lakossági fogyasztóinknak szóló kiadványunk els három számában megválaszoltuk a legfontosabb

Részletesebben

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton XX. Évfolyam 2. szám Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton Az elz lapszámban várakozással telve még arról írtam, vajon milyen fogadtatásra lel majd a Vízmondó új, képregényes oldala. Az elmúlt csaknem

Részletesebben

Új szakszervezeti üdül

Új szakszervezeti üdül XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8

Részletesebben

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll.

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015 A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. Olyan vízügyi koncepciót, politikát és stratégiát kell kialakítani

Részletesebben

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat XVII. Évfolyam 4. szám A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat Az Országos Mérésügyi Hivatal három fs küldöttsége: Dr. Pataki Péter elnökhelyettes, Mónos Ferenc fosztályvezet és Krizsán Istvánné ftanácsos

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITZTE AZ ORSZÁGGYLÉSI KÉPVISELK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. ÁPRILIS 6. A szavazás

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ 2012 TAVASZI SZÁM KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) GAZDASÁG Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

A Vám- és Pénzügy rség Fúvószenekarának gálakoncertje

A Vám- és Pénzügy rség Fúvószenekarának gálakoncertje XXVI. évfolyam 8. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A A visegrádi Mátyás Király Mveldési Ház szeretettel hív mindenkit államalapító Szent István királyunk ünnepén az

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Dübörögtek a motorok. Mittler István lett az erõmû kommunikációs fõosztályvezetõje

PAKSI HÍRNÖK. Dübörögtek a motorok. Mittler István lett az erõmû kommunikációs fõosztályvezetõje PAKSI HÍRNÖK XIV. ÉVF. 9. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2005. AUGUSZTUS 12. Dübörögtek a motorok Pakson tartották a Nemzetközi Junior Motokrossz Kupa utolsó állomását. Az elõzõ fordulókat Szlovákiában és Csehországban

Részletesebben

Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2.

Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. www.nograd-var.hu 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Ádventi várakozásban telnek napjaink,

Részletesebben

A földre szállt szeretet ünnepére

A földre szállt szeretet ünnepére XXX. évfolyam 12. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. december A földre szállt szeretet ünnepére Sík Sándor: A NAPKELETI BÖLCSEK Ama csillag után. A holdsugaras hideg éjszakában, Mint egy

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL XXVI. év fo lyam 1. szám 2011. január 14. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A ZRT. LAPJA 2010. JÚNIUS

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A ZRT. LAPJA 2010. JÚNIUS BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A ZRT. LAPJA 2010. JÚNIUS CSALÁDI NAP 2010. TARTALOM Az eredmény forrás a fejlesztéshez Üzleti terv 2010. 2-3 4-5 Beruházások

Részletesebben

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK XXV. év fo lyam 4. szám 2010. február 26. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS I II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 4. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

5-6-7-8. A budapesti utazás kiállításon is kínálják magukat. Végre befagyott a Balaton (Gyarmati László felvétele) 14-24. oldal

5-6-7-8. A budapesti utazás kiállításon is kínálják magukat. Végre befagyott a Balaton (Gyarmati László felvétele) 14-24. oldal B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012 FEBRUÁR ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Interjú a Veszprém megyei Közgyûlés elnökével 5-6-7-8 Polgármesteri összegzések 11 Világos mégis csatlakozik

Részletesebben

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete FEJER LAP13 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 3 Fejér megye 2007-es költségvetésének főösszege 22,072 milliárd forint. A jelenlegi vezetés 3,6 milliárdos adósságállományt örökölt elődeitől 6 A Megyeháza

Részletesebben

Visegrád millenniumi éve elé

Visegrád millenniumi éve elé VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2009. január Visegrád millenniumi éve elé A nagyvilág történései nincsenek igazán tekintettel egy kis közösség ünnepeire. 2009 januárja nemcsak

Részletesebben