A Napló január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: A Vízdíj lehagyja az inflációt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Napló 2003. január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: A Vízdíj lehagyja az inflációt"

Átírás

1 A Napló január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Budapest/Siófok (Gyrffy) A Vízdíj lehagyja az inflációt - Várhatóan jóval a tervezett inflációt meghaladó mértékkel emelkednek a vízdíjak megyénk balatoni térségében és több más településen is. Az önkormányzatok jelents része már határozott a településükön érvényes ivóvíz- és csatornahasználati díjakról, december végén megszületett a miniszteri döntés a Dunántúli Regionális Vízm mködési területéhez tartozó településeken alkalmazható legmagasabb árakról is. A DRV területén és azokon az önkormányzati hatáskörbe tartozó településeken, ahol nagyon sokba kerül a szolgáltatás, a végs lakossági díjakat csak az 5,6 milliárdos költségvetési támogatás elosztása után állapítják meg. Vízdíj: kimondani is sok Az érintett szolgáltatók, illetve önkormányzatok szombatig nyújthatták be kérelmüket az illetékes Területi Államháztartási Hivataloknak az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak támogatásáért. A központi keretre azok a települések pályázhatnak, amelyeken a köbméterenkénti, áfa nélkül számított ivóvíz-átvételi, illetve - szolgáltatási díj magasabb 143 forintnál, a csatornaszolgáltatás 255 forintnál, a csatornázott területeken alkalmazott együttes díj pedig 465 forintnál. Megyénkben ebbe a körbe tartoznak mások mellett azok a települések, amelyeken az állami tulajdonú közüzemi vízmveket a DRV mködteti. Az ár-megállapítási joggal rendelkez vízügyi miniszter az idei évre az ivóvíz köbméterenkénti díját 261, a csatornaszolgáltatásét 393 forintban határozta meg. A múlt évihez képest a víz 8,8, a csatorna 5,9 százalékkal, a kett együttesen 7 százalékkal drágulna. A központi támogatási rendszernek köszönheten azonban a lakosságnak ennél kevesebbet kell fizetni. A múlt évben 611 forintos együttes díj helyett 434 forintot számláztak a lakossági fogyasztóknak. Bár az idei támogatási keret 11,5 százalékkal meghaladja a tavalyit, a maximális díjak várhatóan kisebb mértékben csökkenek, mert az idén több igény várható. Az elzetesen meghatározott 465 forintos támogatási küszöb, illetve a maximális díjak emelkedése alapján 7 százalék körüli díjnövekedés valószínsíthet, ami jelentsen meghaladja a kormány és a Magyar Nemzeti Bank által 4-5 százalékosra tervezett inflációt. Trembeczkiné Hercog Máriától, a vízügyi tárca munkatársától megtudtuk, hogy az illetékes tárcaközi bizottság a támogatási kérelmekrl várhatóan március közepén dönt. Csuport László, a DRV gazdasági vezérigazgató-helyettese elmondta, az írásos kérelmek mellett személyesen is megismertetik kalkulációs rendszereiket a Területi Államháztartási Hivatalok munkatársaival. Az új ár kiszabásáig a 2002-ben érvényes díjat alkalmazzák. Az esetleges különbözetet a döntés utáni els számlával kell megfizetni.

2 A Somogyi Hírlap január 7-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Vizet adott a balatoniaknak Matyikó József villanyszerelnek tanult. A II. világháború után részt vett a siófoki háborús károk helyreállításában; társaival telefonvonalakat szerelt, kiemelte a felrobbantott Sió-hidat, kijavította a vasúti síneket. Matyikó József pár napja hunyt el. -A fiam kutatta a család múltját; így tudom seink egy részérl, hogy szlávok voltak, akik a török hódoltság idején jöttek Zamárdiba - mondta Matyikó József. - Dolgoztak földmvesként és vízimolnárként, s akadt, aki fogat húzott. Leszármazottaik Siófokra, Kilitibe, Szabadiba és Fkajárra költöztek. Anyai ágról tsgyökeres siófoki a családom; korábban földmveléssel foglalkoztak, édesapám mesterséget tanult, kmves lett. Én 1923-ban születtem. A megélhetéshez szükséges pénzt a szüleim nehezen tudták elteremteni - emlékezett. - Telente jeget vágott az egész família, nyaranta pedig arattunk. Váltóra építettünk családi házat 1927-ben, az lett az otthonunk. Én 1940-tl tudtam segíteni, akkor kaptam meg a szakmunkás-oklevelemet. Mindenesnek alkalmaztak egy visegrádi szanatóriumban. A beutaltak egy részétl szereztem politikai ismereteket. Ennek 1944-ben szakadt vége: behívtak katonának. Nagy volt az ínség, Budapesten a Vas utcában Kodály Zoltánnal is találkoztam, ugyancsak lóhúsért állt sorba. -Az összeomló frontról mindenki menekült. Matyikó József erejébl telheten a kórházi készülékeket igyekezett megmenteni. Egy hónap múlva indult hazafelé, s Nagyszokolyon találkozott a szüleivel, az öccsével, s velük tért haza Siófokra. -Sok mesterséghez értettem, ezért befogtak a település helyreállítási munkáiba - idézte fel. - A szovjet parancsnokság utasítására helyreállítottuk a telefonvonalakat, kiemeltük a felrobbantott Sió-hidat, kijavítottuk a síneket. Késbb megkezdtük a vízellátási rendszer javítását. Ez akkor mintegy tíz kilométer hosszú volt. A F téri víztoronyban, a város mai jelképében volt a harcok idején a németek tüzérségi megfigyelje, ezért arra lttek a szovjetek, s egy páncéltör lövedéke megrongálta. Kijavítottuk a tornyot; a cementet Tatabányáról szereztük zsírért, a szállításhoz a szovjet parancsnokság adott gépkocsit. Megjegyzem: a várost újraépítk fizetsége legföljebb az volt, hogy élelmet kaptak. Igaz, annak is örültünk. -Matyikó József a vízm dolgozójaként az idk során számos kitüntetést kapott. Tanult, hogy megfeleljen az egyre nagyobb követelményeknek. A DRV Rt mszaki vezetjeként részt vett a Fonyódi és a Lellei Szennyvíztelep, a földvári szennyvízátemel, a Szántódi Vízm és a Siófoki Felszíni Vízm tervezésében és építésében ben ment nyugdíjba. Azzal a tudattal, hogy a Balaton-parti szállodák, üdülk gyors gyarapodásával a vízügyi cégnek sikerült lépést tartani. Czene

3 A Somogyi Hírlap január 7-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Kéttényezs lett a vízdíj A tabi városatyák 11 igen szavazattal - egy tartózkodás mellett - módosították az ivóvíz- és a csatornadíjakról szóló önkormányzati rendeletet. Úgy döntöttek, bevezetik a kéttényezs díjat. A DRV Rt. és a városi önkormányzat közti üzemeltetési szerzdés szerint a szolgáltató a múlt év végére elkészítette a 2003-ra szóló ivóvíz- és csatornadíj-kalkulációt egy- és kéttényezs díjakkal. Az önkormányzat pénzügyi, településfejlesztési, illetve ügyrendi és jogi bizottsága is a kéttényezs díj bevezetését javasolta. Így a városatyák ezt a változatot fogadták el, s a szolgáltatóval kötött szerzdést év elején felülvizsgálják. A kéttényezs díjrendszer a közületi és a lakossági fogyasztóknál is a havi 250 forint plusz áfa rendelkezésre állási díjat vette alapul. A vízdíj 279 forint köbméterenként, a szennyvíztisztítás és - kezelés díja pedig 302 forint. A testületi ülésen elhangzott, hogy a - tárcaközi bizottság tájékoztatása szerint - a lakosság által fizetend ivóvíz- és csatornadíj együttesen 465 forint lesz köbméterenként. Ez 31 forinttal több a múlt évinél. A szennyvízcsatornával nem rendelkez településeken a vízdíj 'köbméterenként 255 forintba kerül, ami 15 forinttal nagyobb a tavalyinál. A városi önkormányzat rendeletében meghatározott nagyobb díjakat a lakosság esetében az állam pótolja. Az állami támogatásra elirányzott összeg az idén 5,1 milliárd forintot tesz ki. Krutek Siófok A Somogyi Hírlap január 9-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Infláció felett a vízdíjemelés Kóródi Mária vízügyi miniszter döntést hozott az alkalmazható legmagasabb vízdíjról, amelyet a Dunántúli Regionális Vízm Rt a mködési területéhez tartozó településeken alkalmazhat. A végleges díjmegállapításra februárban kerülhet sor, azt követen, hogy az 5,6 milliárd forintnyi állami támogatást szétosztják. A szakminiszter az ivóvíz díját köbméterenként nettó 261, a szennyvízcsatorna-szolgáltatást pedig 393 forintban határozta meg. A 2002-es tarifákhoz képest ez 8,8 illetve 5,9 százalékos emelkedést jelent. Dónucz Lászlótól, a DRV Rt PR vezetjétl tudjuk, hogy tartottak már tanácskozást az illetékes Területi Államháztartási Hivatalok képviselivel, amelyekhez az érintett szolgáltatók és önkormányzatok benyújthatták kérelmüket a díjak támogatásáért. Tavaly egyébként a központi pénzügyi segítségnek köszönheten a lakossági fogyasztók számára a víz és a szennyvízcsatorna-szolgáltatás köbméterenkénti 611 forintos együttes díja helyett 434 forintot számláztak ki. A vízügyi miniszter tarifaemelése együttesen 7 százalékot tesz ki. Ez pedig jóval meghaladja a kormány és a Nemzeti Bank által 4-5 százalékosra tervezett idei inflációt. Az új díj végleges

4 megállapításáig a tavalyit kell fizetni, ha lesz különbözet, azt majd a döntést követ els számlával rendezik. Czene Attila Siófok A Somogyi Hírlap január 13-ai számában jelentek meg az alábbi cikkek: Öt teljes napig hiányzott a víz Öt napig nem volt vize a kiliti szlhegyen, a víztározó közelében él néhány családnak. S bár a vizet nem a DRV Rt közmvérl kapják, mégis a vízm szakemberei siettek az elkeseredett emberek segítségére, akik azért fordultak lapunkhoz, hogy köszönetet mondjanak a DRV Rt csapatának. Májer Józseftl, a DRV Rt Dél-balatoni Igazgatóságának vezetjétl azt kérdeztük: hogyan fordulhat el, hogy többeknek napokig nincsen vizük, s tud-e megnyugtató megoldást a gondra? - A víztározóhoz közeli ingatlanok évekkel ezeltt úgy jutottak vízhez, hogy tudták: elfordulhat víznyomás-ingadozás, tehát hogy hosszabb-rövidebb ideig nem lesz vizük - mondta Májer József. - Akkor azonban még csak pincék voltak ott, s ez a szlsgazdáknak megfelelt. Ma már többen egész évben ott laknak, s nekik ez az ideiglenes megoldás nem felel meg. Az ottani vezetékrendszer nem számít közmnek, nem a DRV Rt tulajdona, hanem az ingatlantulajdonosok közösségéé. Természetesen van megoldás, de ehhez fejleszteni kell, s az pénzbe kerül. Az önkormányzattal, az ingatlantulajdonosokkal közösen lehet megvalósítani. Egy hidroglóbus elhelyezésével és a vezetékrendszer átalakításával - a közmnek az is feltétele, hogy közterületen legyen elérhet, hogy mindig megfelel legyen a nyomás és megsznjenek a vízgondok. Ezáltal a távolabbi területek is fejleszthetk lennének, s egy csapásra értékesebbé válnának a szlhegyi ingatlanok is. Fónai Siófok Hírek A korábbinál jóval gyakrabban és behatóbban kell ellenrizni a fogyasztási helyeken kifolyó ivóvíz minségét a DRV Rt. szakembereinek a január elsején életbe lépett, az uniós szabványnak megfelel jogszabály következtében. A laboratóriumi többletfeladatok 2002-ben mintegy 20 millió forint pluszköltséget jelentettek a vízmnek. Erre az évre 40 millió forintnyi többletköltséggel számolnak. A DRV Rt. azt tervezi: korszersíti a laboratóriumát, hogy minden vizsgálat helyben elvégezhet legyen.

5 A Somogyi Hírlap január 18-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Balaton-part A vízdíj hat, a csatornadíj nyolc százalékkal emelkedik az állami tulajdonú vízi közmvek esetében a DRV Rt számításai szerint. Egyelre a tavalyi árak érvényesek mindaddig, amíg a tárcaközi bizottság nem dönt az állami támogatás fölosztásáról. Erre országos szinten 5,6 milliárd forint szerepel az idei költségvetésben. (fi) A Somogyi Hírlap január 18-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Koppány-völgye Cstörések és vízhiány Cstörés miatt három településen dolgoztak a DRV Rt tabi üzemvezetségének szakemberei csütörtökön és pénteken. A munkavégzés idején többórás vízhiány volt az érintett utcákban. Krisztin Róbert üzemvezet elmondta: Bábonymegyeren a Hunyadi utcában az alumínium összeköt idomok tönkrementek a talajmozgás miatt. Az utcában mintegy három órán át nem volt ivóvíz. A cstörést már megszüntették, ám az út helyreállítása csak késbb következik. Ugyancsak cstörés volt csütörtökön Törökkoppányban, az egykori varroda épületében. Itt elfagytak a vezetékek. A vizet a szolgáltató cég szakemberei elzárták, így nincs veszélyben a falu vízellátása. - Tabon a Kisfaludy utcában bekötési hibából adódóan van vízfolyás - tájékoztatott Krisztin Róbert üzemvezet. - Ez a vízellátást az ingatlanon nem befolyásolja. A hibát pénteken délután javítottuk ki, az elfolyt víz a DRV Rt veszteségét növeli. A József Attila utcában pedig a hótoló okozott galibát, mivel kitolta a tzcsapot. Emiatt mintegy két órára el kellett zárni a vizet. A tzcsap cseréjét tegnap déleltt elvégeztük. Krutek A Somogyi Hírlap január 20-ai számában jelentek meg az alábbi cikkek: Balaton-part Drágít az uniós követelmény Az uniós csatlakozásból fakadó többletfejlesztési igények indokolják, hogy idén az inflációnál nagyobb mértékben emelkedik a víz- és csatornaszolgáltatás díja - állította Csuport László, a DRV Rt gazdasági vezérigazgató-helyettese. A Balaton-parton az állami tulajdonú víziközmvek esetében a lakossági vízdíj várhatóan hat, a csatornadíj pedig nyolc százalékkal emelkedik. Azoknál a településeknél, ahol egy meghatá-

6 rozott határértéket meghalad a ráfordítás, tárcaközi bizottság dönt az állami támogatás fölosztásáról, így ez a díjszabás csak késbb lép életbe. Erre a célra egyébként országosan 5,6 milliárd forint szerepel az állami költségvetésben. - Tavaly 4,9 milliárd forinttal támogatta az állam a lakossági díjakat ott, ahol ez szükséges, mert fölötte van egy megállapított határértéknek - mondta Csuport László, a DRV Rt vezérigazgató-helyettese. - Az 5,6 milliárd valószínleg nem fedezi a várható igényeket, hiszen évrl évre általában egymilliárd forint körüli többletigény jelentkezik, s tavaly is jelentsen bvült a támogatandók köre azzal, hogy ntt a szennyvízcsatorna-hálózat. Az uniós csatlakozásból fakadó többletfejlesztések indokolják az idei áremelés mértékét a vezérigazgató-helyettes szerint. - A szolgáltató jelents többletköltségébl valamekkora rész a fogyasztót is terheli - tette hozzá. - Azt várjuk azonban, hogy cserébe a szolgáltatás színvonala is javul; a vízminségben, a hálózatok alaposabb karbantartásában mutatkozhat ez meg. A korábbinál behatóbb laborvizsgálatnak kell például alávetni az ivóvizet. Csuport László szerencsésebbnek tartaná, ha az ivóvíz- és csatornadíj, hasonlóan más szolgáltatásokhoz, a jövben egységesebbé válna országszerte, s nem lennének akkora különbségek, mint jelenleg. Balaton-part Alapdíjról dönt a szaktárca Fónai Imre Akár tíz százalékkal is csökkenthet lenne a fogyasztás nagysága szerint változó díj, ha alapdíjat is fölszámolhatna havonként a vízm - állítja a DRV Rt vezérigazgató-helyettese. Egyre több településen vezeti be a DRV Rt (más szolgáltatásokhoz hasonlóan) a kéttényezs díjrendszert. Bels-Somogyban, az önkormányzati tulajdonban lev rendszerek esetében több településen most januártól álltak át erre a számlázási, fizetési gyakorlatra. Az állami tulajdonú vízi közmveknél, tehát a Balaton partján a DRV Rt törekvése még nem járt sikerrel - s nem a településeken, hanem az állami szerveken "bukott el" a vízm javaslata.- Jelenleg az fizeti meg az egész éves rendelkezésre állás költségét, aki éven át fogyaszt - mondta Csuport László, a DRV Rt gazdasági vezérigazgató-helyettese. - Az alapdíj bevezetésével ebbl azokra is jutna némi teher, akik csak egy-két hónapig fogyasztanak vizet, ennek ellenére az év bármely napján megnyithatják a vízcsapot. A Balaton-parton ez nagyon sok fogyasztót érint. Évek óta javasoljuk az illetékeseknek a kéttényezs díjrendszer bevezetését, eddig eredménytelenül. Ha alapdíjat is kellene fizetni havonta, az az egy-két köbmétert fogyasztókat esetleg hátrányosan érintheti, ugyanakkor azonban akár tíz százalékkal is csökkenhetne a változó, tehát a fogyasztás nagyságával arányos a díj. Csuport László szerint a szociálisan hátrányos helyzetben levknek valamiféle ellentételezést is nyújthatnának. A vezérigazgató-helyettes egyébként úgy tudja: a szakminisztériumban néhány hónapon belül ismét napirendre kerül a DRV Rt javaslata az alapdíj bevezetésérl. Fónai

7 A Fejér Megyei Hírlap január 30-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Lepsény (V.V.) Kedvezmény a csatornához Közmeghallgatás a felújításra váró mveldési házban Zsúfolásig megtelt a mveldési ház nagyterme, sokaknak csak állóhely jutott a közmeghallgatással egybekötött képvisel-testületi ülésen. A lakossági fórumon az idei esztend került terítékre. A szennyvízcsatornázás négy település (Balatonfkajár, mint gesztor, Lepsény, Mezszentgyörgy és Füle) együttmködésével valósul meg. A 20 kilométeres községi hálózatból eddig több mint 11 kilométert épített meg a kivitelez cég, a Swietelsky Kft. A készültségi fok 60 százalékos, az utcákban elkészült a gerincvezeték, a közútkezel útjain (köztük a 7-es fúton is) a tervek szerint március közepétl kezddnek a munkák. A szennyvízcsatornázás befejezési határideje augusztus vége. Kiss István polgármester és a szolgáltató társaság, a DRV képviselje is a majdani rákötések fontosságát emelte ki. Ezt ösztönzik is különböz kedvezményekkel: akik még idén rácsatlakozik a hálózatra, annak a rákötés és a bekötés és a beköt idom költségét az önkormányzat állja, a próbaüzem idejére pedig nem kell fizetni csatornadíjat. Többen érdekldtek az úgynevezett kisátemelkrl, s azok költségeirl. Elmondták az illetékesek: Lepsényben 18 helyi szivattyút kell mködtetni, melyek költséget az üzemeltet cég fizeti majd. Nyaranként locsolási kedvezményt igénybe lehet-e majd venni? - kérdezték. Több településen általában 10 százalékos kedvezményt állapítanak meg három hónapra; a képvisel-testület elhatározásán múlik, hogy a nagyközségben élnek-e ezzel a lehetséggel. A megosztott, de nem beépíthet telekrész után kell-e érdekeltségi hozzájárulást fizetni? - érdekldtek. A konkrét helyzetet megvizsgálják, de valószínen csak egy egység után kell megfizetni a lakossági hozzájárulást. Sok kritika érte a csatornázás miatt a községi utak állapotát. A polgármester türelmet kért, a kell ülepedés után a jöv év tavaszán készül el a kivitelez az utak helyreállításával. A közmeghallgatáson tájékoztató hangzott el az idei esztend további beruházásairól, fejlesztéseirl, köztük is kiemelten a mveldési ház több ütemben történ felújításáról. Beszámolt a polgármester az adóintézkedésekrl és a szolgáltatói díjváltozásokról, valamint arról, hogy megkezdik az igényfelmérést a kábeltelevíziós rendszer kiépítésérl. Hangsúlyozta: nyitott önkormányzatot szeretnének, a legközelebbi közmeghallgatást júliusra tervezik. A Somogyi Hírlap január 25-ei számában jelent meg az alábbi cikk: DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZM RT - MEGYEI IGAZGATÓSÁG Kezelésre szorul a víz Pontokba szedte az új minségi célokat a DRV Rt Somogy Megyei Igazgatósága. Közötte van a fogyasztói és önkormányzati kapcsolatok ersítése is. Bóta László megyei igazgatót arról kérdeztük: hogyan javítják a szolgáltatás minségét? Mit éreznek ebbl a fogyasztók?

8 Barcson és 17 környez településen február elsején megkezdik a szennyvíztelep és ötven átemel próbaüzemét. Ez június végéig tart. Bóta László, a DRV megyei igazgatója szerint ezek történelmi pillanatok, mert sok függ a mostani sikertl. Mintegy 20 ezer dél-somogyi lakos élete egyik hónapról a másikra komfortosabb lesz. - Remekül kezddött az év, örülünk a somogyszobi szennyvíztisztító telep és csatorna sikeres próbaüzemének - mondta Bóta László, a Dunántúli Regionális Vízm Rt megyei igazgatója. - Állandó figyelmet és nagy hozzáértést kíván a vízi közmrendszer mködtetése. Több mint negyedszázada építették a hálózat nagy részét, sok helyen még most is azbesztcement csövek vannak horganyzott bekötvezetékkel. Az elöreged hálózaton nagy a meghibásodási lehetség, s ennek igyekszünk elejét venni. Jó lenne, ha mielbb ki lehetne cserélni a gerincvezetéket, ennek azonban sok milliárd forintos a költségvonzata. A vízveszteséget szeretnék tovább mérsékelni - fejtette ki a megyei igazgató. - Az európai átlag mintegy százalék, nálunk jelenleg százalékos. Nem sajnáljuk a pénzt a hibák feltárására, drága diagnosztikai mszert szereztünk be, és minden évben átfésüljük a rendszert. A veszteséget vissza akarjuk szorítani. Januárban elször Kaposmér térségében dolgozunk. Sokba kerül a vízminség javítása is és hogy látványos eredményeket érjünk el, ahhoz hosszabb id szükséges. Azt tudni kell, hogy a telepek 90 százalékánál a víz kezelésre szorul. Vasat és mangánt tartalmaz, s néhány telepen gáztalanítani kell. Az európai uniós szabvány miatt egyötödére csökkent az arzén határértéke, korábban legföljebb 50 mikrogramm lehetett literenként, az új elírás szerint pedig 10 mikrogramm. Állami forrásra pályázunk, hogy a vállalt feladatokat megoldjuk. Közös nevezre jutottunk az önkormányzatokkal is, s együtt oldjuk meg az elttünk álló feladatokat. Hetesen most tervezik az ammóniamentesítési programot. Növelni szeretnék a szennyvízbekötések számát - hangsúlyozta a megyei igazgató. Különösen a peremterületekre, a külvárosokra összpontosítanak ban is terveznek akciót, és mindegyik területen biztosítják a szakfelügyeletet. A cég is felkészült az új szezonra, áprilisig csaknem 100 millió forintot áldoz üzembiztonságot javító feladatokra. Megtisztítják a hálózatot és a víztornyot, ferttlenítik, és korrózió elleni védelemmel látják el a berendezéseket. Az akkreditált kaposvári laboratóriumban az idén 30 százalékkal több vizsgálatot terveznek ben ivóvíz ellenrzése volt a DRV Rt.-nek, tavaly 48200, az idén már 53 ezret terveznek. Ezzel egyidejleg n a szennyvízzel kapcsolatos vizsgálatok száma is. POLGÁRMESTEREKET KÉRDEZTÜNK: Milyen munkakapcsolatban áll a település a DRV megyei igazgatóságával? Papszt Lajos, Lengyeltóti: - A város önkormányzata 1962 óta együtt dolgozik a Dunántúli Regionális Vízm Részvénytársasággal, a DRV szolgáltatja az ivóvizet. Kapcsolatunk kezdettl fogva igazán jónak mondható. A vízm sokat tett és folyamatosan dolgozik a térség zavartalan ellátásáért. Semmi lakossági panaszt vagy bejelentést nem kaptunk az utóbbi idben. Az év elejétl a vízm társaság üzemtelephelyet létesített nálunk a legkorszerbb technikával, és folyamatosan fejleszti térségünkben a szolgáltatást. A testület úgy határozott: a következkben is a DRV Rt.-t bízza meg Lengyeltóti ellátásával, s igyekszünk ápolni a kialakult jó kapcsolatot.

9 Lassú István, Lábod: - Lábod község önkormányzata nyilvános pályázat kiírása után ben kötött hosszú távú együttmködési szerzdést a Dunántúli Regionális Vízmvel. Azóta rendszeres a kapcsolatunk, folyamatos és jónak mondható. Településünk ivóvízellátó rendszere már 25 esztends, mégsem merültek fel még üzemzavarok, ellátási problémák. A testület hosszabb távú tervei között szerepel a kissé már elavult kavicsszr berendezésünk helyett egy korszer vastalanító rendszer kialakítása. Szeretnénk a közeljövben megoldani Erzsébetpuszta teljes ivóvízellátását is, és ebben ugyancsak számítunk a vízm közremködésére. Dr. Árvai Tibor, Nemesvid: - Az önkormányzat 1987 óta dolgozik együtt a DRV Rt.-vel. A munkakapcsolat jó, semmi rosszat nem tudok említeni. A vízm két munkatársa, két kezelje figyeli a rendszert és kijavítja az esetleges hibákat. Havonta vesz vízmintát az ÁNTSZ, és a vizsgálatok szerint megfelel a település ivóvízének a minsége. Elfordulnak azonban lakossági bejelentések, mert enyhén barnás szín a víz. Ennek az okait kötelességünk kivizsgálni, s valószínleg egy modern vastalanító rendszert kell a közeljövben kiépíteni. A testület álláspontja szerint ha a DRV a jövben is biztosítani tudja a jó minséget, megrizzük a munkakapcsolatot. Ádám László, Hetes: - Településünk sajátos helyzetben van, az ivóvízellátó rendszerünk kezeli jogait a Dunántúli Regionális Vízm biztosítja. Nagyon jó a munkakapcsolatunk. Falugyléseken és lakossági fórumokon már szóvá tették, hogy az ivóvíz íze nem megfelel, illetve szaga van. Ezeket a panaszokat sorra egyeztettük a vízm munkatársaival. A közelmúltban a DRV vezetsége úgy határozott: az év els felében elindítja térségünkben a vízminség-javító programot. Ennek a költsége várhatóan meghaladja a 10 millió forintot. A közeljövben a község szennyvízprogramjának a megoldásában is számítunk a vízm közremködésére. Dr. Süt László, Marcali: - Marcaliban emberemlékezet óta a DRV szolgáltatja az ivóvizet. Együttmködésünk a 80-as évektl vált még szorosabbá, mikor hosszabb távú megállapodást kötött a céggel az önkormányzat. Ez a megállapodás 2004 közepén lejár. Úgy véljük, a vízm szolgáltatása jó. Marcali a megye azon kevés települései közé tartozik, ahol minden szempontból jó az ivóvíz. Úgy érezzük azonban, hogy az árak magasak, de errl nem a DRV tehet. A vízmvel kötött megállapodásunk lejárta után a szabályok szerint újra nyilvános pályázatot írunk ki a szolgáltatóknak, illetve megvizsgáljuk saját kutak létesítésének a lehetségeit is. VILÁGNAP FESTMÉNNYEL Sümegen rendezi meg a víz világnapjának idei ünnepségét a Dunántúli Regionális Vízm Rt. Az ország más tájairól is vár vendégeket, a rendezvény ugyanis régen túlntt a régió határain. Eseményekben gazdag ünnepségsorozatot szervez a részvénytársaság megyei igazgatósága. Méghozzá úgy, hogy a legfiatalabb fogyasztóknak is emlékezetes maradjon. A gyerekeknek rajzpályázatot hirdet. Ezzel is felhívják a figyelmet arra, hogy a természet egyik legnagyobb kincsérl van szó, s ennek a védelme mindenkinek kötelessége. Kovács Tibortól, a DRV Somogy megyei igazgatóságának PR referensétl megtudtuk, a víz témakörében rajzot, verset készíthetnek az óvodások és az általános iskolások. Beküldött mveiket értékelik, és a legügyesebbeket díjazzák. Tárlatot rendeznek a kaposvári központban, s itt mások is megtekinthetik a gyztesek mveit.

10 A március 22-i sümegi ünnepség eltt háromnapos bennlakásos festtábort rendeznek, s ezen két somogyi fiatal is részt vehet. MÉG GYORSABB ÜGYINTÉZÉS Félévente egy százalékkal akarják mérsékelni a reklamációk számát a megyei igazgatóságon, s a jogszabályban rögzített 30 napnál is hamarabb akarják elintézni az ügyeket. Ennek érdekében gyorsinformatikai rendszert állítottak munkába, s pazarul berendezett, kényelmes ügyfélterem található a kaposvári központban. Hamarosan új formaruhát kapnak az ügyintézk. A Balatoni Futár februári számában jelent meg az alábbi cikk: A Víz Világnapja - "Víz a jövért" Sümegen lesz az ünnepség Mindaddig, amíg a csapból tiszta víz folyik, fel sem fogjuk, hogy ez a kincs esetleg kiapadhat. Pedig reális veszéllyel kell szembenéznünk, hiszen köztudott, hogy a Föld édesvíz készlete rohamosan csökken, ráadásul a vizet igénybe vevk száma, a Föld eltartó képességéhez viszonyítva, drasztikusan emelkedik. Az ENSZ 47. Közgylése 1993-ban úgy döntött, hogy minden év március 22-én megünnepli a Víz Világnapját. A "vizes" szakma legjelentsebb ünnepe lehetséget nyújt arra, hogy a vízszolgáltatók bemutassák tevékenységüket fogyasztóiknak és felhívják a figyelmet a fenyeget veszélyekre, a megoldandó feladatokra. Dónucz Lászlót, a Dunántúli Regionális Vízm Rt. PR vezetjét kérdeztük: -Milyen programkínálattal emlékeznek meg e jeles napról? - Társaságunk 1995 óta minden évben rangos eseményeket szervez a Víz Világnapja alkalmából. A központi programok helyszínéül évrl - évre más települést, régiót jelölünk ki a mködési területünkön. A évi központi Víz Világnapi rendezvénysorozatnak Sümeg városa és a környez régió ad otthont. A központi ünnepséget egészítik ki a területi igazgatóságaink által szervezett események: pályázatok, nyitott kapuk akciók. A hagyományoknak megfelelen, idén is szerepet vállalunk a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok Víz Világnapi programjaiban. - Kikhez szólnak a rendezvények, és milyen üzeneteket közvetítenek? - Rendezvényeink segítségével különböz érdekldési kör, beállítottságú emberek figyelmét tudjuk az élet nélkülözhetetlen feltételét képez vízre irányítani. Kiemelt célcsoportot jelentenek a gyerekek, hiszen a kell információ hiányában a felnöv nemzedék nem biztos, hogy ismeri a vízellátásra leselked veszélyeket, az ésszer felhasználás módjait. Az általános iskolák számára rajz- és irodalmi pályázatokat hirdettünk a vízzel, környezetvédelemmel kapcsolatban és munkatársaink szakmai eladásokkal keresik fel az intézményeket. Az öt megyét felölel mködési területünkrl 20 tehetséges általános iskolás diák háromnapos alkotótáborban vehet részt Sümegen, ahol egyrészt megismerhetik a környék kulturális látnivalóit, vala-

11 mint Veszeli Lajos festmvész irányítsa mellett képzmvészeti alkotásokat készítenek A sikeres alkotások - a DRV Rt. tevékenységét bemutató szakmai kiállítás keretében - a sümegi Kisfaludy Gimnázium galériájában kerülnek bemutatásra. A tárlat terveink szerint április közepéig lesz megtekinthet. A mvészetet, verset kedvelknek ajánljuk március 18-án este az Irodalmi Estet, melynek házigazdája Baranyi Ferenc József Attila díjas költ lesz. A Kisfaludy Étteremben megrendezésre kerül program során neves magyar költk "vizes" témájú mveit adják el ismert színmvészek, és kiosztásra kerülnek az irodalmi pályázat díjai. Sümeg város pozitív fogadókészségét mi sem bizonyítja jobban, hogy az egyhetes programkínálatot számos helyi kulturális kezdeményezés színesíti majd. Valamennyi területi igazgatóságunk az elmúlt évek gyakorlatának megfelelen idén is lehetséget biztosít szervezett csoportoknak, hogy felkeressék létesítményeinket. A vízellátás folyamatát bemutató ún. "nyitott kapuk" akcióink egészen a Föld napjáig, április 22-ig tartanak. -gy- A Heti Hirdet február 24-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Korszer vízórák Pontos mérés, korrekt ellenrzés Szakmai találkozón mutatták be a legújabb, a korábbinál pontosabb vízórákat kedden a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóságán. Máté László igazgató és a német Zenner cég képviseli tájékoztatták a résztvevket a Chekker vízmér órák elnyeirl. Az új óra egy ellenrz számkombinációval ellátott olyan vízmér, amely kivédi a "manipulálást", lehetvé teszi a fogyasztó részére az önleolvasást, tehát pontosabb lehet és ellenrizhetbbé válhat a vízdíj megállapítása. Az úgynevezett "Vízió" számláló segítségével akár hónapokra visszamenleg is ellenrizhet a fogyasztás, st segítségével az órától több méternyire is kényelmesen leolvasható az óra állása. Az igazgató hangsúlyozta: lassan lejár a hagyományos vízmérk ideje, s az elkövetkezend idszakban számos újdonság bevezetése várható, amely mind a mérés pontosságát, a lakosság számára is ellenrizhet és elfogadott számlázát biztosíthat. Ennek egyik els "futára" a Chekker vízmér, amely számítógépes programhoz kapcsolódva már a jöv útját jelzi. A Zenner cég - amely a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóság egyik legrégebbi külföldi partnere - hosszabb távon tervezi úgynevezett telefon szerver felállítását is, hogy a fogyasztó egy ingyenes zöld számon saját maga diktálhassa be a leolvasott értékeket, s azokat a központban egyeztetni, ellenrizni is lehessen. Az igazgató külön kihangsúlyozta: a most bemutatott új órák nem kerülnek horribilis összegbe, csak alig valamivel drágábbak, mint a hagyományos vízmérk. További költségkímélést jelent, hogy a régi Zenner óráknál csak a betétet kell kicserélni, s akkor még kisebb összegbl megoldható a korszer technika alkalmazása, amelyet az Európa Unióban is elfogadnak.

12 A Somogyi Hírlap február 28-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Skanzen a régi vízmtelepen Siófokon a helyi védettség régi vízm területén vízügyi skanzent látna szívesen Juhász János. A korábban megyei és helyi önkormányzati képviselként is dolgozó Juhász János évek óta szorgalmazza - egyelre sikertelenül - egy múzeum alapítását Siófokon. Szerinte indokolná ezt a város 24 ezres lélekszáma, a hét óvoda, a négy általános, a három közép- és egy fiskola, valamint az ide látogató több tízezer turista kíváncsisága. k ugyanis szívesen ismerkednének meg egy helyen a Balaton történetével és élvilágával, a víz- és környezetvédelem tárgyi emlékeivel s terveivel, a hulladékkezeléssel, a turizmus lehetséges fejlesztési irányaival. Egy ilyen múzeum játszva nevelne, s ugyanakkor felsfokon szolgálná az ismeretterjesztést - ez Juhász János véleménye ben épült Siófokon a régi vízm, ami csúcsfogyasztás idején tartalékként most is szolgálja a térség lakosainak vízellátását. A leend dunántúli környezetvédelmi és vízügyi skanzen ügyében eddig két találkozót tartottak, s ezeken részt vettek vállalkozók, népmvelk, történészek, építészek, nyugdíjasok és környezetvédk is. Juhász János értesítette a kezdeményezésrl a Dunántúli Regionális Vízm Rt, a Kodolányi János Fiskola, a Balaton Halászati Rt, a siófoki önkormányzat, a Zöldfok és a Siotour Rt vezetit is, akik - úgy érezte - kedvezen fogadták a hírt. Értesülésünk szerint a szervezk tapasztalatszerzés végett az esztergomi Duna múzeumba és az ausztriai St. Pölten Európa-szerte híres múzeumába is kirándulnak. A siófoki múzeum létrehozásához szükség lesz egy szervezet, közalapítvány vagy közhasznú társaság alapítására is. Czene A Heti Hirdet március 7-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Búcsúztatás 32 év után Családias hangulatú eseményt rendeztek február 28-án a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóság vezeti és dolgozói. Máté László igazgató megnyitó beszédével és szakmai méltatásával búcsúztatták Molnár Zoltán mszaki csoportvezett, aki 32 sikeres év után nyugdíjba vonult. Tóth István vezérigazgató pohárköszöntje után Máté László igazgató átadta a Gépészeti Igazgatóság és munkatársai ajándékait. A svédasztalos ülfogadást kellemes zene kísérte. Köszönet a szervezknek: Molnár Bélánénak és Mátyok Tibornénak. Molnár Zoltán szakmai pályafutása: a DRV-nél április 15-én, a Gépészeti Osztályon, mint gépgazdálkodási csoportvezet kezdett, az Üzemviteli és Technológiai Osztályon központi TMK eladóként tevékenykedett, majd a dél-balatoni Üzemigazgatóság Üzemfenntartá-

13 si Osztályán volt TMK eladó. Innét került át a Gépészeti Igazgatóságra mszaki csoportvezetnek. p.r. A Fejér Megyei Hírlap március 7-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Választ(hat)ó víz Hitelrontásnak tekintik a Kft. szórólapját Választható víz Székesfehérvár (hajnal) - Nem kell tovább rettegnie az ivóvízmérgezéstl, az általunk képviselt technológiával otthonában állíthatja el a garantált minség vizet - áll a szórólapon, amely egy postaládából került el. A fénymásolt lapot a Fejérvíz Rt.-nél is látták, onnan jutott el a szerkesztségbe. A cég úgy véli, mindaz ami a szórólapon megjelent - ha nem is közvetlenül rájuk vonatkozik, - súlyosan érinti ket. Kiss István igazgató elmondta: a DRV Rt.-vel együtt fontolgatják, hogy hitelrontás miatt beperlik a víztisztító berendezést forgalmazó Kft-t. A megyei tiszti forvos, Dr. Ferencz Péter is úgy vélte: az írásban szerepl mondatok alkalmasak a pánikkeltésre. A kft. ügyvezetje viszont azt mondta: k nem állítják, hogy az ivóvíz minsége rossz, k csak azt állítják, tudnak annál jobbat is. A Kft-t a szórólapon szerepl telefonszámon próbáltuk elérni, mint kiderült, ezen csak az egyik üzletköt jelentkezett. Valamivel késbb a cég egyik vezetje is hívta a szerkesztséget, nem kívánt névvel szerepelni a cikkben, ám ezután nem sokkal a tulajdonos-ügyvezet, Kalóczkai László is telefonált és közölte, ha a lapban rossz színben tnik fel a cég, pert indít. Arról is beszélt, hogy a szórólapon szerepl adatokat nem k találták ki, azok visszakereshetk az Interneten vagy a sajtóban. Elmondta: k nem állítják, hogy a vezetékes ivóvíz rossz, k csak azt mondják, tudnak annál jobbat. A lehetséget kínálják fel azoknak, akiknek igényük van a nálunk egyedülálló technológiával mköd víztisztító berendezésre, amely egyébként egy átlagos panellakásban, négytagú családdal számolva nagyjából kétszázezer forintba kerül. Kiss István, a Fejérvíz Rt. vezérigazgatója úgy vélte: az rt. jó hírét veszélyezteti a szórólap. Az ISO minsítés, ezen belül az akkreditált, kiemelt felkészültség labor garancia arra, hogy az emberekhez tiszta víz jut el. A cég rendszeresen ellenrzi a minséget - ezt teszi egyébként a DRV Rt. is mieltt átadja a vizet - a különböz pontokról vett minták eredményeit az ÁNTSZ ellenrzi, amely maga is végez vizsgálatokat.

14 A Somogyi Hírlap március 18-ai számában jelent meg az alábbi cikk: A csapban a tisztaság mércéje Megyei körkép Az ország legnagyobb szennyvízrendszere készült el Dél-Somogyban. A hatásfokáról azt mondják a szakemberek, hogy a Balaton-parti szennyvíztisztítással azonos szint; ez pedig a megyében a legmagasabb színvonalat jelenti. Ma a megye két végén - a Balaton-parton és a Dráva mentén - áll a legmagasabb színvonalon a szennyvíztisztítás Somogyban. A közbees területeken sincs jelents lemaradás, hiszen a megye a szennyvízhálózat kiépítettségében és a szennyvíztisztítás minségében is eléri az országos átlagot. A Dráva-vidék után több települést érint, korszer hálózat építése kezddött meg nemrég Marcali, Csurgó és Lengyeltóti térségében is. Több rekonstrukciónak köszönheten a megyeszékhely szennyvíztisztítása is megfelel az igényeknek. A nagyatádi térségben a legnagyobb a lemaradás, azonban itt is rövidesen elkezddhet a hálózatépítés és korszersítés. A Barcs térségében elkészült hálózat 18 települést fz fel az új szennyvíztisztító telepre. Jelinek István, a kivitelez Délviép kommunikációs igazgatója elmondta: a korszer, zárt rendszer telepen túljutó szennyvíz ránézésre nem különbözik a csapvíztl. Néhány hete kezddött el a próbaüzeme, s az els méréseredmények jobbak a vártnál. - A vízjogi engedélyben szerepl értékeknél már most is jobbak a telep eredményei, s ez a minség csúcsra járatva is tartható lesz. Az új barcsi szennyvíztelep a balatoni tisztítókkal azonos teljesítményre képes - mondta. A próbaüzem során folyamatosan vizsgálják és állítják be a tisztító értékeit, s javítják az esetleges hibákat. Ebben a néhány hónapos idszakban gyakorlatilag a térséghez igazítják a szennyvíztisztítást, hiszen mindenütt eltér a szennyvíz összetétele. Menet közben kell kitapasztalniuk a szakembereknek, hogyan érhet el a legjobb hatásfok. Nagy László A Heti Hirdet március 14-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Öregfiúk-gólesben Hatalmas küzdelmek és általában gólokban bvelked mérkzések jellemezték azt az Öregfiúk kispályás labdarúgó tornát, amelyet a múlt hét végén rendeztek meg a balatonlellei tornacsarnokban, két korosztály részére. Az ötven év felettiek voltak a "frissebbek", hiszen k reggel kilenckor elkezdték a küzdelmeket, míg a 35 év felettiek a déli óráktól léptek pályára. Mint a torna egyik szervezjétl, Kiss Józseftl megtudtuk, mindkét korosztályban 4-4 együttes, körmérkzéses formában küzdött a helyezésekért. Az ötven fölöttieknél a DRV együttese remekelt, s minden meccsét nyerve, kapott gól nélkül végzett az els helyen. Második a Fonyód, harmadik a Balatonlelle, negyedik a Somogybabod lett. A legjobb kapusnak és a gólkirálynak járó különdíj is a vízmvesekhez került: Völgyi József és a hét gólos Bocsev István jóvoltából.

15 A 35 éven felülieknél rendkívül szoros küzdelem alakult ki, s keresztbeverések után három csapatnak is négy-négy pontja volt, közöttük csak a jobb gólkülönbség döntött: 1. Balatonlelle, 2. Lengyeltóti, 3. Balatonboglár, 4. Mesztegny. A gólkirály öt találattal Pasztusics László, (Lengyeltóti) lett, a legjobb kapus a lellei Kötél Zoltán. A Somogyi Hírlap március 18-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Vállalkozások hétpecsétes titkai Megyei körkép Hétpecsétes titokként rzik a vevik és beszerzési forrásaik listáját a somogyi vállalkozások, s megkülönböztetett gonddal vigyáznak a receptúrák biztonságára az élelmiszer-feldolgozók. Az utóbbi hetekben a figyelem középpontjába került a gazdasági információ védelme, az adatkezeléssel kapcsolatos anomáliák. A DRV laboratóriumában is szigorú az adatnyilvántartás Somogyban több vállalkozás megersíti védelmét a konkurencia kíváncsiságával szemben. Nemcsak az államigazgatásban, a gazdaságban is egyre nagyobb gonddal figyelnek az üzleti adatok nyilvántartására. Annál is inkább, mert hosszú id alatt kiépített kapcsolatrendszert is megtépázhat a kiszivárgott információ. Kis Sándorné, a jutai Carnarium Kft ügyvezet igazgatója elmondta: aki húskészítménygyártásban vesz részt, általában egy munkafázist ismer. Aki például az alapanyag-elkészítést végzi, nem tudja a késztermék receptúráját. A dolgozót foglalkoztató vállalkozás vezetje szerint manapság nem árt az óvatosság. A gyártástechnológiai adatokat nemcsak flopin, hanem papíron, több helyre elzárva rzik. A jutai májastól a vastagkolbász összetételéig mindent lejegyeztek. A forgalmat, a költségek alakulását és a településenkénti árbevételt sorolják a szolgáltatók legjobban rzött titkai közé - mondta Bóta László, a DRV Rt megyei igazgatója. - Különösen szerzdéskötés vagy hosszabbítás eltt fontos a friss információk védeleme. Minden egyes kiszivárgott adat késbb hátrányt okozhat. Nálunk is vannak bizalmas információk, a számítógépes adatvédelemmel komolyan foglalkoztunk, s biztonságosan mködik a rendszer. A laboratóriumban is pontos nyilvántartást vezetünk, az egyes települések adatait rögzítjük, mindegyik bármikor visszakereshet. Francz Rezsné, a barcsi Dráva Tej Kft ügyvezetje elmondta: a vállalat egyes termékeit bejelentették a szabadalmi hivatalban, így reményük szerint hosszú idre védett marad a sajttorta, a mézes desszert és a túróból készült édesség licensze. A piacvédel-

16 mi titkok kiszivárgását náluk többfokozatú hálózat gátolja. A belföldi és az exportpartnerek listáján kívül a beszállítói árakat összefoglaló számítógépes adatsorra ügyelnek különösen. Jónás István, a Vitibox Bt vezetje szerint az oltványtermesztk helyzete nem sokban különbözik a borászokétól: a kiváló produktum vagy százféle módon elállítható, csakhogy az odáig vezet út titkos. A mesterfogásokról csak pár ember tud, az egész folyamat összefüggései titkosak. Ezzel szemben Varga György, a Solanum Kft ügyvezetje elmondta: korábban a dobozos vetburgonyánál azon gondolkodtak, hogy levédetik. Mégsem tették: nyugodtan csinálja utánuk bárki, úgyis a minség dönti el az áru piaci sikerét... Egyelre nem publikus a most készül oktatási tanulmány - tudtuk meg Mihalovics Jentl, a hallássérültek iskolájának igazgatójától. Nemzetközi pályázatra neveztek be, a kommunikációs fejleszt programról csak az elbírálás után beszélhetnek. Akkor viszont a lehet legszélesebb körben próbálják megosztani a szakmai eredményeket. Harsányi Miklós A Zalai Hírlap március 19-ei számában jelent meg az alábbi cikk: A régió hasznára Tegnap a DRV Rt. fürdvárosi üzemvezetségén ünnepélyes keretek közt helyezték üzembe a regionális szennyvízelvezet hálózatépítés soros ütemében megvalósult nyugati fgyjt rendszert. A 805 millió forintnyi ráfordítással járó környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés négy év alatt valósult meg, tavaly szeptembertl ez ideig zajlott le a próbaüzem. Az ünnepségen dr. Kovács György Zoltán, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fosztályvezetje hangsúlyozta, hogy a létesítmény igen jelents az EU-csatlakozás szempontjából is, ugyanakkor nem ilyen kötelezettségbl készült, hanem a helyi igényekbl fakadóan, a fm állami finanszírozása mellett köszönheten az érintett településeken élk anyagi részvállalásának. A kivitelez Horváth-Ép Kft. képviseletében Horváth Tihamér ügyvezet elmondta, hogy összességében közel 17 kilométernyi hosszúságban építettek ki nyomóvezetéket, illetve gravitációs csatornát, két új átemelt létesítettek, kettnek pedig a kapacitásnövelést is jelent felújítását végezték el. Palánki János, az üzemeltet Rt. Nyugat-balatoni Igazgatóságának vezetje szólt arról, hogy a rendszer Keszthely-Kertváros, Alsó- és Felspáhok, Cserszegtomaj és Rezi eddig megépült bels szennyvízhálózatát csatlakoztatja a keszthelyi tisztítómhöz, amelynek kapacitása a még két ütemben megépítésre váró gyjtrendszer befogadására is képes lesz. Az avatást követen a vízügyi szakemberek rövid tanácskozáson tekintették át az eddigi üzemeltetési tapasztalatokat és a további fejlesztési igényeket. H. Á.

17 A Napló március 21-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Milyen vizet iszunk A környezetszennyezés ad feladatot a szolgáltatóknak Körkép (ke) - Hosszú távú és jó minség vízellátást garantálnak az illetékesek megyénkben. Néhány településen viszont jelenleg is rossz íz és ihatatlan a víz. Évtizedes mezgazdasági környezetszennyezés árát "fizetjük" most meg. Korábban ugyanis olcsó volt a mtrágya, ezért a kelleténél jóval nagyobb mennyiség került a földekre és a vegyi anyag nem bomlik el a karsztvízben - utalt a szennyezés f okára Harsányi István, a Bakonykarszt Rt. vezérigazgatója. Ezért ellátási területükön - melyhez 117 település, 220 ezer ember tartozik - Hidegkúton 100 milligramm/liter, Nemesvámoson pedig literenként 57 milligramm a víz nitráttartalma. A megengedett érték 50 milligramm literenként. Az évente összesen 10,5 millió köbméter vizet kitermel Bakonykarszt a helyi önkormányzatokkal együtt évek óta vízkutatást végez a probléma megszüntetéséért, és az érintett településeken külön gondoskodnak az ellátásról. Megoldást adna a veszprémi közmre való csatlakozás. - Nincs probléma, biztonságos, jó minség, a vízellátás a DRV Rt. Észak-Balatoni igazgatóság területén - hangsúlyozta Kovács István, a cég mszaki vezetje. Révfülöptl Balatonfüredig nyírádi karsztvizet, Balatonfüredtl Balatonfzfig pedig forrásvizeket, illetve tisztított balatoni vizet szolgáltatnak Veszprém megyében 21 településen 34 ezer fogyasztónak évente 5,3 millió köbméter víz kitermelésével. A DRV Rt. Nyugat-balatoni Igazgatósága éves vízértékesítése 4,5 millió köbméter, melynek kétharmad részét megyénkben 32 településen fogyasztják. Palánki János igazgató bízik abban, hogy Sümeg régi problémája megoldódna, ha a magas hmérséklet vizet adó, Sümeget ellátó darvastói rendszert összekötnék a hvös viz nyírádi kúttal. Az 500 millió forintba kerül beruházás tervei központi jóváhagyásra várnak. A naponta 31 ezer köbméter karszt- és védett rétegvizet kitermel Pápai Víz- és Csatornam Rt. területén Nórápon magas az ammóniából származó nitrittartalom, ráadásul ezen a településen a vastalanításról is gondoskodni kell - közölte Szili Ágnes szervezési és laboratóriumvezet. A faluban rövidesen különleges rendszerrel szüntetik meg a szennyezdést. A 25 ezer pápait és a város környékén él embert vízzel ellátó cég több településen is kiemelt feladatának tekinti a vastalanítást és az ammónium megszüntetését. A Somogyi Hírlap március 22-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Elapadhat a víz Ma van a víz világnapja. Ennek alkalmából a Dunántúli Regionális Vízm Rt. rendezvénysorozatot szervezett; tartott alkotótábort mvészetbarát fiataloknak, szakmai és képzmvészeti kiállítást, zenés irodalmi estet. Tegnap rendezték meg a központi ünnepséget Sümegen. A cég szakemberei felhívták a figyelmet arra: amíg a tiszta és egészséges ivóvíz a nap bármely szakában kell mennyiségben rendelkezésünkre áll, legtöbben nem is gondolnak arra: ez a forrás egyszer elapadhat. A DRV Rt. az ENSZ által 1993-ban kezdeményezett rangos esemény, a víz világnapja alkalmából évente tart rendezvényeket, s figyelmeztet a vízellátást fenyeget

18 veszélyekre és a víz ésszer felhasználására. A Balatoni civil szervezetek szövetsége ma 11 órakor a balatonfüredi közösségi házban tart konferenciát egyebek között a Balatontörvényrl, a partvonalrendezésrl és a vízutánpótlásról. A szervezk célja, hogy a civil szervezetek révén a Balaton régióban élk és a nyaralótulajdonosok hiteles képet kapjanak, véleményt mondhassanak, és javaslatokat tehessenek e közösségnek fontos kérdésekben. Czene A Napló március 22-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Ünnep a Víz Világnapja Sümeg - A héten számos esemény, rendezvény kapcsolódott a víz március 22-i világnapjához, amelyet idén Sümegen tartott a Dunántúli Regionális Vízm Rt. Mint Tóth István vezérigazgató a Várcsárdában rendezett ünnepségen elmondta: az ENSZ által 1993-ban kezdeményezett víz világnapja mára a szakma legjelentsebb olyan ünnepévé ntte ki magát, amelynek keretében a szolgáltatók bemutatják tevékenységüket a fogyasztóknak. Hangsúlyozta: közös a felelsség, hogy odafigyeljünk a környezetvédelem fontosságára, ivóvízbázisunk megóvása érdekében. Az idei világnaphoz számos rendezvényt kapcsolt Sümegen a DRV Rt. Kedden zenés irodalmi estet, majd csütörtökön szakmai bemutatót és képzmvészeti kiállítást rendeztek, de volt hangverseny, a gyerekeknek pedig alkotótábor. A tegnapi rendezvény a Kisfaludy-Ramassetter gimnáziumban a képzmvészeti és a vizes szakmát bemutató tárlat megnyitásával kezddött, majd a várcsárdában a törzsgárdaünnepséggel folytatódott. Itt Tóth István vezérigazgató megköszönte a DRV Rt. dolgozóinak a munkáját, köztük külön kiemelve az idén kerek évfordulós munkaviszonyúak tevékenységét. A több mint száz kitüntetett dolgozó közül Bagó Lajos 45, Bakos János, Balogh László, Gyimesi Imre és Harnos Lászlóné pedig 40 éves munkájáért kapott elismerést. Az ünnepség után a résztvevk várjátékokat tekintettek meg. A Somogyi Hírlap március 26-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Díjazták a kisdiákok rajzait Értékelték a víz világnapja alkalmából a Dunántúli Regionális Vízmvek Rt pályázatára beküldött írásokat és rajzokat. A tegnapi eredményhirdetésen részt vettek az alkotást beküld általános iskolások. Kovács Tibor, a DRV Rt munkatársa elmondta: a társaság minden évben segíti környezetvédelemmel kapcsolatos gondolataik megörökítését, s kiállítják munkáikat. Háromszáz pályamunka érkezett a megyébl.

19 Az irodalmárokból és festmvészekbl álló zsri els díjjal jutalmazta Venczli Anita írását, a második helyezett Gelencsér Réka, a harmadik Kalányos Zsuzsanna. Mindhárom díjazott a kadarkúti Jálics Ern Általános Iskola tanulója. Az alsó tagozatos tanulók rajzai közül a bizottság a másodikos Pintér Bálint (Barcs) munkáját találta a legszebbnek. Második helyezést ért el a negyedikes Pozsgai Jusztina (Marcali), s harmadik lett az ugyancsak negyedikes Szabó Hermina (Barcs). A felssök rajzai közül els díjat kapott a hatodikos Preszecsán Hajnalka (Nagyatád) alkotása; második a hatodikos Kovács Anett (Marcali), s a hetedikes Bíró András (Barcs) a harmadik helyezett. Két különdíjat is kiadott a bírálóbizottság: Szabó Kristóf (Barcs) másodikos tanulónak a számítógépen készített munkájáért és Nagy Ádámnak (Magyaratád) pedig üvegképéért. Az összejövetelrl senki sem távozott üres kézzel: a résztvevk emléklapot kaptak, a díjazottak pedig értékes ajándékokat A Somogyi Hírlap március 28-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Befellegzett a régi vízóráknak Lassan lejár a hagyományos vízmérk ideje. A DRV Rt. siófoki gépészeti igazgatóságán már az új., az uniós szabványnak is megfelel vízórákat mutatták be. A vízmnek és a fogyasztóknak is gondot okoz a mérórák pontatlansága, illetve a manipulálhatósága. A jöv egyik útja az ellenrz számkombinációval ellátott fogyasztásmér lehet, ami lehetetlenné teszi a küls beavatkozást és a fogyasztó maga is leolvashatja róla az állását. Számítógépes programhoz kapcsolható vízóra is van; egy telefonszerver segítségével a fogyasztó ingyenes zöld számon saját maga diktálhatja be a szolgáltatónak a leolvasott értéket, s azokat a központban egyeztetni, ellenrizni lehet. A korszer technika hazai elterjedése egyelre utópisztikusnak tetszik, ám a nem is oly távoli jövben valósággá válhat. A szakemberek szerint az új, uniós vízórák csak alig valamivel drágábbak a most használatosaknál. Fónai Imre

20 A Somogyi Városkép március 28-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Víz a jövért A 2003-as esztend Víz Világnapja rendezvénysorozat jelszava: Víz a jövért! E jelszó jegyében zajlottak a különböz rendezvények a Dunántúli Regionális Vízm Rt. Somogy megyei Igazgatósága szervezésében. Munkatársunk Bóta Lászlóval a DRV Rt. Somogy megyei igazgatójával beszélgetett. - Az egyik ilyen rendezvényünk az a pályázat volt, amelyre a megyék általános iskolái küldték be munkáikat. Ezek prózák, versek, és rajzok voltak. Összesen 234 alkotás érkezett, közülük 47 pályamunkát állítottunk ki. Vers és próza kategóriában a kadarkútiak remekeltek, hiszen a dobogó mindhárom fokára k állhattak fel. Nevezetesen: Venczi Anita, Gelencsér Réka, Kalányos Zsuzsanna. A rajzpályázaton az alsósok közül els helyezést ért el a barcsi Pintér Bálint, második helyezést a marcali Pozsgai Jusztina, harmadik pedig a szintén marcali Szabó Hermina lett. A felssöknél Preszecsán Hajnalka nagyatádi, Kovács Anett marcali és Bíró András barcsi tanulók jeleskedtek. Két különdíjat is kiosztottunk: a kadarkúti Szabó Kristófnak és a magyaratádi Nagy Ádámnak. Úgy gondolom a pályamvek nagyon értékesek, és komoly mondanivalót hordoznak. A gyerekek érzik és látják a víz jelentségét. - Az ENSZ az idei évet a "Tiszta víz " évének nyilvánította. - A víz tisztasága ugyan olyan fontos az élvizek esetében, mint az ivóvíz tekintetében. Mivel a DRV vízszolgáltatással foglalkozik, elssorban az ivóvíz tisztaságára gondolunk. A víz jó minsége az EU csatlakozás kapcsán is kiemelt fontosságú. Az Európai Uniós normáknak megfelel határértékeket legkésbb 2009-re teljesítenünk kell. Somogyban elssorban az arzén- és ammónia-mentesítést kell megoldanunk, illetve el kell végeznünk a vas- és mangántalanítást azokon a területeken, ahol ez még nem történt meg. - Milyen uniós elvárások vannak a szennyvízelvezetés tekintetében? - A kétezer lakost meghaladó településeken biológiai tisztítórendszerre kell vezetnünk a szennyvizet. A kisebb településeken helyi, egyszerbb megoldások is szóba jöhetnek. - Mennyibe kerül az új rendszer bevezetése? - Országos szinten 1000 milliárd forintot kell rá költeni. Örömmel mondhatom, hogy Barcson és a környez településeken február elsején elindult az új szennyvíztisztító próbaüzeme. Úgy tnik, hogy június 30-án sikeresen le is tudjuk zárni. S ha ez így történik, elmondhatjuk: Somogy 18 településének szennyvízgondja megoldódott. Ugyan ez a program elindult Csurgó és Marcali térségében is. Sajnos Nagyatád és környéke még nem nyert pályázati pénzt. A szándék azonban nagyon ers arra nézve, hogy a csatornázottság ott is megoldódjon. N.E.

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

Ezüst fokozatú támogatóink:

Ezüst fokozatú támogatóink: Szerelőverseny 2007 2007. október 3-án és 4-én Társaságunk adott otthont a víziközmű ágazat egyik legjelentősebb szakmai rendezvényének, a VII. Országos Vízkiközmű Szerelőversenynek. A Magyar Víziközmű

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/330-4/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A szennyvízcsatorna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Cím: Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály Az EU vidékfejlesztési politikája 2007 és 2013 között volt a témája annak a háttérbeszélgetésnek, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Fosztálya szervezett újságíróknak 2005. június 29-én.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21.

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Elindult a csepeli szennyvízcsatornázás! ÍGÉRETEK HELYETT CSELEKVÉS! Uniós támogatásból megoldódik az évtizedek óta húzódó szennyvízprobléma,

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Résztvevő települések: Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany Projektidőszak:

Részletesebben

épületek energia sa ETE-Telep

épületek energia sa ETE-Telep Az els lépések, avagy az épületek energia tanúsítása sa Nagy Péter P energia tanúsító ETE-Telep Települési Energiagazdálkod lkodási Szakosztály 1 EU Tények Az EU végs energia-felhasználásának 40%-át az

Részletesebben

E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyrészrl: név: Város Önkormányzata székhely: 2000, Városház tér 1-3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 adószám: 15395364-2-13

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére Tárgy: Széchenyi utca teljes korszersítése Tisztelt Képvisel-testület! Nyílt

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

XIX. Évfolyam 1. szám

XIX. Évfolyam 1. szám XIX. Évfolyam 1. szám Hosszú hetek óta a Népszabadság 2004. január 14-ei számának "Egy pohár víz a Klenity-dlben" cím ironikus hangvétel cikke jár a fejemben. A történet fszereplje - egy a fvárostól mindössze

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete A VÍZ- ÁS CSATORNAHASZNÁLATI DÍJ BÉRLKRE TÖRTÉN ÁTHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Felsőpakony Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (XII.01.) számú rendelete (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a13/2011. (XI.30.) rendelettel) Felsőpakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-9/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30. Ügyszám: 56-78/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. június 30. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

Nagyné Czinder Adrienn, Kenyeres Viktor, Rácz Szabolcs képviselk Némethné Hajzer Marietta jegyz

Nagyné Czinder Adrienn, Kenyeres Viktor, Rácz Szabolcs képviselk Némethné Hajzer Marietta jegyz Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 22/2016.NY. Készült: 2016. január 12-én 17.00 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésérl. Jelen vannak: Giczi András

Részletesebben

Nyertes pályázat a BFT-nél

Nyertes pályázat a BFT-nél Nyertes pályázat a BFT-nél Társaságunk pályázatot nyert a Balaton Fejlesztési Tanács 2002. évi pályázatán, melynek révén a BFT támogatja egy on-line telepítés alga klorofill-mér mszer megvásárlását és

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga!

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga! Tisztelt Igazgató Kolléga! Kedves Gyerekek! Intézményünk Gyermekkönyvtára ebben az évben is meghirdeti tavaszi kulturális versenyeit a hagyományoknak megfelelen regionális jelleggel. Szeretettel várjuk

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 4. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

KT-2013-13 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. augusztus 6-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek:

KT-2013-13 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. augusztus 6-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190/2013 (VIII.06.) KT-2013-13 2 J E G Y

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 2. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja A NAGYBETŰS - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja Telefon: (+36 88) 624-813 Fax: (+36 88) 624-813 Internet:http://kairo.uni-pannon.hu Az A NAGYBETŰS c. magazin 2009. évi médiaajánlata A NAGYBETŰS

Részletesebben

Orbán-levél: A hazugság ódája. Korózs Lajos Elnökségi tag

Orbán-levél: A hazugság ódája. Korózs Lajos Elnökségi tag Orbán-levél: A hazugság ódája Korózs Lajos Elnökségi tag Orbán garanciája semmit nem ér! A kormány 2012-re garantálja a nyugdíjak értékállóságát, továbbá azt is, hogy a gáz, a villany, a távfűtés, a víz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet

39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet Lezárva: 200. december 31. Hatály: 2000.VI.1. - Hatályos - 39/199. (VII. 1.) IKIM rendelet - a nukleáris anyagok nyilvántartási 1. oldal 39/199. (VII. 1.) IKIM rendelet a nukleáris anyagok nyilvántartási

Részletesebben

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16.

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Budapest Portál Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Tarlós István főpolgármester (jobbra) és Völner Pál államtitkár (balra) felavatja a Nepomuki Szent János rekonstruált

Részletesebben

Határozati javaslatként a meghívóban szerepl napirendi javaslat elfogadását javasolja.

Határozati javaslatként a meghívóban szerepl napirendi javaslat elfogadását javasolja. Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-5/2015.NY. Készült: Barbacs Községi Önkormányzat Képvisel-testülete 2015. május 26-án 17.00 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozótermében

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 34/2007.(XII.20.) sz. rendelet A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII.20.) sz. rendelete A csatornaszolgáltatás hatósági

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17.

Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Jelen vannak: Végh Péter elnök, Bognárné Orbán Andrea, Kósáné Kalmár

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012. Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 26. -i ülésére Tárgy: Az önkormányzati beruházásban megvalósított szennyvízlevezető csatornahálózat költségeihez

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyagcső konferencia Budapest 2017. Radács Attila MaVíz Műszaki Bizottság Magyar Víziközmű Szövetség 41 víziközmű szolgáltató az országban Ivóvízellátás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587 Szám: 291-58/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére. A tájékoztatót készítette műszaki irodavezető

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére. A tájékoztatót készítette műszaki irodavezető 6508-2/2011 T Á J É K O Z T A T Ó Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás öntözőcsatorna kiépítésének lehetőségéről A tájékoztatót készítette Strobl

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: 5 DB TÁRGY: Beszámoló az Országos Ivóvízminıség-javító Program megvalósulásáról az Európai Uniós

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. május 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésérl.

Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. május 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésérl. Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. május 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésérl. A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti ív szerint, illetve

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben