2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Budapest, Dr. Mészáros Tamás rektor Gulyásné Túróczi Margit Mb. gazdasági főigazgató

2 A Budapesti Corvinus Egyetem évi költségvetési beszámolójának a /2007. sz. intézkedés szerint összeállított számszaki beszámolójelentésének szöveges indokolását az alábbiak szerint teszem meg. 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 1.1. A intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe. A intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe. Az intézmény neve: Budapesti Corvinus Egyetem Törzskönyvi azonosító száma: Honlap: Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal. Az Alapító Okirat alapján az Egyetem a következő tevékenységi körrel rendelkezik: - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység (szövegesen felsorolva): = Az intézmény Alapító Okiratának pontjában meghatározott képzési területen és képzési szinten (agrár, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, társadalomtudományi) alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. = Az oktatási miniszternek az 1993.évi LXXX.törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat. = Az intézmény Alapító Okiratának pontjában meghatározott szakmacsoportjában (közgazdaság) felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki. = Az Ftv. a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI.törvényben, a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvényben és a felnőttképzésről szóló 2001.évi CI.törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazatai törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. 2

3 = A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve művészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. = A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. = Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. = Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. = Könyvtári és tudományos információ-szolgáltatást lát el az oktatott és kutatott tudományok területén. = Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv-és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. = Diákotthoni szolgáltatást nyújt. = Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. = Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. = Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet. = Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában, természetvédelmi területek gondozásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint. = A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet és botanikus kertet, arborétumot tart fenn. 3

4 - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység. A kiegészítő tevékenységeket az intézmény Alapító Okirata sorolja fel: = a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez = az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez = felnőttképzési tevékenység = felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása, nyelvvizsgáztatás = továbbképzés = az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása = a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, hazai és nemzetközi konferenciaszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, szaktanácsadási és egyéb tevékenység = az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása = mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek termelése, feldolgozása, forgalmazása A felsőoktatási intézmények karainak felsorolását kormányrendelet tartalmazza. 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló - többször módosított évi LXXX. törvény ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény 7. -ának (1) bekezdését, a következőket rendeli el: 1. (1) Az állami felsőoktatási intézmények - Kormány által létesített - karainak felsorolását - feltüntetve a székhelyen kívüli kar működési helyét - e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 4

5 1. számú melléklet a 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelethez Állami egyetemek egyetemi és főiskolai karai Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar Gazdálkodástudományi Kar Kertészettudományi Kar Közgazdaságtudományi Kar Közigazgatás-tudományi Kar Tájépítészeti Kar Társadalomtudományi Kar 1.3. Új feladatok az Egyetemnél: - Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben, hallgatói létszám alakulása, ezen belül a költségtérítéses képzés tapasztalatai, tankönyv és jegyzetellátás helyzete, a könyvtártámogatások hatása, pályázatok alakulása, kiemelten a feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei. Az intézmény számoljon be az oktatói, kutatói előmenetel változásának, illetve a meghatározott jogcímeken biztosított támogatások felhasználásáról, hatásáról (pl: Gyes - Gyed, nyelvvizsga, közoktatás, nemzetiségi képzés, második kari szak, stb.). Megnevezés Kapott összeg Felhasznált összeg Maradvány összeg Maradványból visszafizetendő OTKA pályázatok GYES-Gyed támogatás Széchenyi-Békésy ö.d Határontúli képzés Mikroorganizmus gyűjtemény támogatása Posztdoktori ösztöndíj Deák F. ösztöndíj FKFP pályázatok Fogyatékos hallgatók támogatása Jövő könyvtára támogatás Cigány fiatalok támogatása Doktori Iskola támogatása FVM támogatás Európai iskola támogatás SZMM

6 Az immár negyedik éve működő finanszírozási forma, miszerint államháztartási intézménytől kapott támogatás átcsoportosítással fejezettől kapott támogatásként érkezik az intézményekhez negatív hatása különösen az OTKA és az FVM pályázatoknál volt érzékelhető. Bár a támogatás odaítélése az év első felében megtörtént, a pénz nagy részét az intézmény több hónappal később havi ütemezésben kapta meg, így a felhasználás a likviditás biztosítása érdekében nem történhetett meg, a maradvány különösen az OTKA támogatás esetében jelentős. Az FVM támogatás nagysága az előző évekhez képest jelentősen csökkent. A NKÖM 2006-ös támogatása már csak 375 eft volt, melyet teljes egészében felhasznált az Egyetem. A gyesen illetve gyeden lévő hallgatók költségtérítés kiesésére kapott támogatás összege a jogszabályban előírthoz képest eft-tal kevesebb. A gyeses és gyedes hallgatók ingyenes oktatásával a kieső költségtérítés cc195 mft, a jogszabály szerint járó támogatás összege eft. A megkapott támogatást a kieső költségtérítések részbeni pótlására használta az Egyetem. Széchenyi István ösztöndíjra 5 hónapra 8 fő volt jogosult, 3 hónapra 8 fő volt jogosult. Ezen a téren az Egyetem túlfinanszírozott volt, így vissza kell fizetni eft-t. A határon túli oktatások finanszírozására az intézmény eft mely összeget az Egyetem a képzésben, és az oktatás szervezésben résztvevő dolgozók díjazására használta fel. Jellemző a támogatások maradványára, hogy azok év végén érkeztek meg az Intézményünk számlájára, így a felhasználásuk csak évben valósulhat meg. - Kutatási tevékenység értékelése, különös tekintettel a számszaki beszámoló 7. számú mellékletében megjelölt jogcímekre. Az ismertetésnél ki kell térni arra, hogy a megjelölt jogcímek közül a normatív és pályázatok útján biztosított kutatási összegek milyen összegben és arányban kerültek felhasználásra, hogyan segítették az intézményi feladatok ellátását, milyen problémák merültek fel a felhasználás során, a K+F tevékenység milyen hatást gyakorolt az alaptevékenységre, milyen rezsi %-kal számol az intézmény az egyes kutatások lebonyolításánál. A Strukturális Alapok (konkrétan az Európai Szociális Alap) megnyílásával, a Bologna folyamat egyik lehetséges finanszírozási forrásaként a Budapesti Corvinus Egyetem mindhárom campusa mind az alapképzés, mind a felnőttképzés vonatkozásában bekapcsolódott a HEFOP A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése pályázataiba mindkét pályázati fordulóban. Az egyetem konzorciumvezetőként egy pályázatban 6

7 (Közgazdaságtudományi Kar), konzorciumi tagként pedig a Budapesti Gazdasági Főiskola, valamint a Debreceni Egyetem által vezetett konzorciumokban vesz részt őszen a Kutatási Bizottság egységes intézményi stratégiát fogalmazott meg, azaz, a Budapesti Corvinus Egyetem váljon kutató egyetemmé. A kutató egyetemmé válás alapvető feltétele többek között, hogy - legyenek főállású kutatók, akik döntően a tudásközpontoknak vagy pályázatokból és egyéb megbízásokból kell eltartani és alkalmazni - legyenek az Egyetem által stratégiailag fontosnak tartott kutatási területek, amelyeknek legalább középtávon biztosítottak a működési feltételei, - megfelelő kutatási infrastruktúrával rendelkezik. Jelenleg nagyon kevés kutató dolgozik az Egyetemen. Az oktatók kutatói kapacitása kicsi, mert az oktatási feladatok jelentős leterhelést jelentenek, ami sok esetben a kutatói tevékenység rovására megy. A jelenlegi bérezési, elismerési rendszer nem igazán ösztönöz tudományos tevékenységre, ami meg is látszik számos oktatónál, kutatónál. E a gyakorlaton mindenképpen változtatni kell, amit két úton lehet elérni: - folyamatos teljesítményértékelés, s az előírt minimál-követelmények betartatása, ha kell adminisztratív eszközökkel, - olyan K+F programban való részvétel, ami biztosíthatja a hosszabb távú, hatékony kutatást, a kutatói szellemi potenciál optimális kihasználását, megfelelő személyi segéderőt és infrastrukturális hátteret, s ezáltal, szakmai sikerekkel, értékes eredményekkel és anyagi haszonnal gazdagíthatja a kutatókat is a szétforgácsolódás, az aprópénzek hajszolása helyett. Célszerűnek látszik olyan kutatórészlegek kialakítása, amelyek nincsenek lekötve napi oktatási feladatokkal. Fő tevékenységük valamely tudományág magas szintű művelése. Ezek a tudásközpontok megfelelő teret nyújtanának - a doktoranduszok tudományos gyakorlati tevékenységéhez, - nemzetközi kutatási projektekhez, hálózatokhoz való csatlakozáshoz. A kutatásfinanszírozás a jövőben az EU-s tendenciákat tekintve a pályázati rendszerre épül. Nagy interdiszciplináris nemzetközi projektek és hálózatok. Ez a tendencia ma már a magyar gyakorlatban is kezd érvényesülni. A Budapesti Corvinus Egyetem 2006-ben több NKFP, illetve EU 6-os programba kapcsolódott be. Ahhoz, hogy a belső tudományos erőforrások ismertté váljanak, szükség van egy széleskörű tudományos információs rendszer kialakítására, amely tartalmazza: 7

8 - a kutatók, tanszékek, intézetek által művelt területeket, - az elért tudományos eredményeket, - a folyó és tervezett projekteket, nemzetközi együttműködéseket, - partnerkeresési információkat, - a kari, tanszéki eszközöket, műszereket, kutatási infrastruktúrát. Az Egyetemen jelenleg a doktorképzés nyolc iskolában folyik, lényegében egymástól független programok keretében. Az iskolák tevékenysége elismert, azonban ha a nemzetközi elvárások elé akarunk menni, ezen a gyakorlaton célszerű változtatni. Nem az iskolák függetlenségének a feladását kell megcélozni, hanem az interdiszciplinaritás és a hatékonyság előremozdítása érdekében közös képzési kurzusokat, kutatási programokat célszerű szervezni. A doktori iskolák lehetnek a tudományos műhelyek bázisai, s a kutatói oktatói utánpótlásképzés központjai. A doktorképzés terén is célszerű nyitni külföld felé, e téren van a legnagyobb lehetőség a nemzetközi együttműködésre. A doktorképzés terén való nemzetközi együttműködés elősegíti a nemzetközi projektekhez, hálózatokhoz való kapcsolódást is. Célszerű lenne a doktorképzést nemzetközivé tenni, idegen nyelven is megindítani. Jelenleg a Doktori Iskolák a kutatási normatív támogatás mellett a évi FKFP keretből nyertek támogatást. - A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai. Az Oktatási Minisztérium a felsőoktatási intézmények évi normatív finanszírozását a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben található felhatalmazás alapján a évi finanszírozásról szóló 8/2005 (I.19.) számú kormányrendeletben szabályozza. A szabályozás tartalmazza a normativitás tényét, elveit, azonban a fenntartó ettől eltérő módon, azaz lehetőségeinek figyelembe vételével határozta meg az egyetem finanszírozási keretszámait, így a rendszer értékelése nem végezhető el. A normatív rendszer létét kérdőjelezi meg az évközi elvonások, korlátozások rendszere, valamint az a tény, hogy tartalma nem kötődik ahhoz a szakmai tartalomhoz, melyet finanszírozni hivatott. 8

9 - A számszaki beszámoló 6, 9, 10/a, 10/b számú mellékletben szerepeltetett jogcím adatainak elemzése, pl: a lakhatási támogatásban részesülők, a kollégiumban lakók aránya az összes nem az intézmény székhelyén lakó hallgatókhoz viszonyítva, milyen mértékű a kollégiumi ellátási szint, Köztársasági ösztöndíjak első félévében 6 hónapos támogatást 71 fő kapott. A havi köztársasági ösztöndíj összege Ft. Kari megoszlás: Élelmiszertudományi Kar 6 Gazdálkodástudományi Kar 18 Kertészettudományi Kar 6 Közgazdaságtudományi Kar 11 Közigazgatás-tudományi Kar 7 Tájépítészeti Kar 4 Társadalomtudományi Kar második félévében 4 hónapos támogatást 71 fő kapott. A havi köztársasági ösztöndíj összege Ft. Kari megoszlás: Élelmiszertudományi Kar 5 Gazdálkodástudományi Kar 17 Kertészettudományi Kar 7 Közgazdaságtudományi Kar 13 Közigazgatás-tudományi Kar 9 Tájépítészeti Kar 5 Társadalomtudományi Kar 15 9

10 Bursa ösztöndíj Egyhavi Havi intézményi Időszak Kar önkormányzati Létszám (fő) ösztöndíjrész (Ft) ösztöndíjrész (Ft) Közigazgatás-tudomány Kar II. félév Élelmiszertudományi Kar Gazdálkodástudományi Kar Kertészettudományi Kar Közgazdaságtudományi Kar Társadalomtudományi Kar Tájépítészeti Kar Összesen/hó hónap Időszak Kar Egyhavi Havi intézményi önkormányzati ösztöndíjrész (Ft) ösztöndíjrész (Ft) Létszám (fő) Közigazgatás-tudomány Kar Élelmiszertudományi Kar I. félév Gazdálkodástudományi Kar Kertészettudományi Kar Közgazdaságtudományi Kar Társadalomtudományi Kar Tájépítészeti Kar Összesen hónap Kollégiumi ellátás Megnevezés M.e Összes hallgató fő ebből államilag finanszírozott fő ebből vidéki fő ebből kollégista fő Kollégiumi ellátásra jogosult (vidékiek) az összes hallgató arányában % 33% 35% Kollégiumi ellátást kapott az összes hallgató arányában % 11% 10% Kollégiumi ellátást kapott a jogosultak arányában % 34% 29% Lakhatási támogatásból ténylegesen ellátott hallgatók fő Lakhatási támogatásból ellátott hallgatók a jogosultak arányában % 21% 21% Kollégiumi férőhelyek száma fő Kollégiumi férőhely kihasználtság % 107% 99% 10

11 A Budapesti Corvinus Egyetemen 5 kollégiumában összesen fő részére van kollégiumi elhelyezés biztosítva. A Földes Ferenc Kollégium, illetve a Somogyi Imre Kollégium PPP konstrukcióban történő tervezett felújítása miatt 356 hallgató a Hotel Griff Ifjúsági Szállóba költözött átmenetileg. Az egyetem bérelt kollégiumi elhelyezést év első félévében 129 fő, második félévben 307 fő részére biztosított. Lakhatási támogatásban részesülők Lakhatási támogatásban részesült 755 fő, összesen eft/hó összegben. Támogatásból megvalósuló fejlesztés Támogatásból fejlesztés nem valósult meg. Jegyzettámogatás Jegyzettámogatásra jogosultak fő hallgató fő doktorandusz hallgató Az Egyetemet megillető támogatás összege: eft. Megoszlása a karok között: Élelmiszertudományi Kar eft Kertészettudományi Kar eft Tájépítészeti Kar eft Közigazgatás-tudományi Kar eft Pesti karok eft - A szakmai beszámolók az alábbi felsorolt szempontok figyelembevételével kell elkészíteni: 1. Intézményi szerkezeti változások 2. Hallgatói változások - alapképzés (nappali, esti, levező, távoktatás), = felsőfokú szakképzés (hallgatói jogviszonyban, tanulói jogviszonyban), = doktori képzés (ösztöndíjas, költségtérítéses), = kiegészítő, másoddiplomás képzés, = szakirányú továbbképzés, 11

12 = államilag finanszírozott költségtérítéses; - Tudományos Diákköri Tevékenység: (Bakacsi, Pénzes) Alapképzés A évben az előző évhez képest a BCE alapvető tevékenysége, az oktatás a hallgatói összlétszám tekintetében jelentős strukturális változások történtek. Az egyetem egészét érintő létszámadatok azt mutatják, hogy valamelyest növekedett az összlétszám. A legfontosabb strukturális változás az volt, hogy beindultak az új rendszerű alapképzési szakok. A 2005/2006-os tanévben már három ilyen alapképzési szakon kezdődött meg az oktatás, a 2006/2007. tanévben pedig további 18 alapképzési szakon. A hallgatói létszám - képzési típusok szerinti bontásban, karonként - a következőképpen alakult 2005-ben és 2006-ban. 1. tábla A karok hallgatóinak megoszlása képzési típus szerint, hó Összesenből Kar a Főiskolai szintű Egyetemi szintű Szakirányú PhD képzés Összes képzés képzés továbbképzés BSC fő % fő % fő % fő % fő % fő Élelmiszertudományi , , , , , Gazdálkodástudományi , , , , , Kertészettudományi , , , , ,00 63 Közgazdasági Továbbképző Intézet 0, ,00 0, ,00 Közgazdaságtudományi 137 7, , , , ,00 Közigazgatástudományi , , ,48 0 0, ,00 Tájépítészeti ,94 0 0, , ,00 Társadalomtudományi , , , ,00 Összesen , , , , , tábla A karok hallgatói megoszlása képzési típus szerint, hó Főiskolai szintű Egyetemi szintű Szakirányú Alapképzés (BA/BSc) Kar képzés képzés továbbképzés PhD képzés Összesen fő % fő % fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi , , , , , ,00 Gazdálkodástudományi , , , , , ,00 Kertészettudományi , , ,83 7 0, , ,00 Közigazgatás-tudományi , , , , ,00 Közgazdaságtudományi , , , , , ,00 Tájépítészeti , , , ,00 Társadalomtudományi , , , , ,00 12

13 Összesen , , , , , ,00 A képzési típusok szerinti megoszlás összehasonlításánál figyelembe kell venni, hogy közben megtörtént a fentiekben említett strukturális változás. Míg 2005-ben a hallgatók 2%-át tették ki az új rendszerben tanulók, addig 2006-ban már 22,5%-uk tartozott ebbe a kategóriába. A hallgatók tagozat szerinti megoszlását karonként a következő két tábla mutatja. 3. tábla A karok hallgatóinak megoszlása a tagozat szerint, hó Kar/Tagozat Esti Levelező Nappali Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi 0, , , ,00 Gazdálkodástudományi , , , ,00 Kertészettudományi 0, , , ,00 Közgazdasági Továbbképző Intézet 0 0, ,00 0, ,00 Közgazdaságtudományi 53 2, , , ,00 Közigazgatástudományi 180 5, , , ,00 Tájépítészeti 0, , , ,00 Társadalomtudományi , , , ,00 Összesen , , , ,00 Összesenből a BSC tábla A karok hallgatói megoszlása tagozat szerint, hó Kar Esti Levelező Nappali Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi , , ,00 Gazdálkodástudományi 526 9, , , ,00 Kertészettudományi , , ,00 Közigazgatás-tudományi , , ,00 Közgazdaságtudományi 39 1, , , ,00 Tájépítészeti 31 4, , ,00 Társadalomtudományi , , , ,00 Összesen , , , ,00 A hallgatók tagozat szerinti megoszlása annyiban változott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan tovább csökkent az esti tagozatra járók száma és aránya, miközben a nappali és levelező tagozatra járóké növekedett. A karok helyzete ebben a tekintetben nem változott lényegesen. 13

14 A finanszírozás módja szerinti megoszlás karonként az 5. és 6. tábla alapján tekinthető át. 5. tábla A karok hallgatóinak megoszlása (PhD nélkül) a finanszírozási mód szerint, hó Kar/finanszírozás Államilag Nem képzés helyén/ Költségtérítéses finanszírozott határontúli Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi Kar , , ,0 Gazdálkodástudományi Kar , , , ,0 Kertészettudományi Kar , , , ,0 Közgazdasági Továbbképző Intézet , ,0 Közgazdaságtudományi Kar , , ,0 Közigazgatástudományi Kar , , ,0 Tájépítészeti Kar , , ,0 Társadalomtudományi Kar , , ,0 Összesen , , , ,0 6. tábla A karok hallgatóinak megoszlása (PhD) nélkül a finanszírozási mód szerint, hó Kar Államilag finanszírozott Költségtérítéses Nem a képzés helyén/ határontúli Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi , , ,00 Gazdálkodástudományi , , , ,00 Kertészettudományi , , , ,00 Közigazgatás-tudományi , , ,00 Közgazdaságtudományi , , ,00 Tájépítészeti , , ,00 Társadalomtudományi , , ,00 Összesen , , , ,00 A finanszírozás módja szerint az egyetem egésze tekintetében kisebb változás történt, valamelyest növekedett az államilag finanszírozott, és csökkent a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók aránya. Ezen belül a Kertészettudományi Karon jelentősen, a Tájépítészeti karon kissé növekedett az államilag finanszírozott képzésben résztvevők aránya, a Közgazdaságtudományi és a Társadalomtudományi Kar esetében pedig csökkent ez az arány (a Közgazdaságtudományi Karon ez főleg a KTI átvétele következtében alakult így). 14

15 A következő, 7. és 8. tábla az egyetem egészére vonatkozóan mutatja be a hallgatók megoszlását, képzési típus és tagozat, illetve finanszírozási mód szerint. 7. tábla A hallgatók megoszlása tagozat szerint az egyes képzési típusokban, hó Szakirányú Tagozat Alapképzés Főiskolai Egyetemi Doktori Összesen továbbképzés Összesen (BA/BSc) képzés képzés képzés % Nappali (teljes idejű) ,8 Esti, levelező (részidős) ,2 Hallgatók száma összesen ,0 Összesen % 22,5 19,8 45,1 10,9 1,8 100,0 8. tábla A hallgatók megoszlása tagozat szerint az egyes képzési típusokban, hó Tagozat Alapképzés (BA/BSc) Főiskolai szintű képzés Egyetemi szintű képzés Szakirányú továbbképzés Doktori képzés Összesen Összesen % Nappali (teljes idejű) ,31 Esti, levelező (részidejű) ,69 Hallgatók száma összesen ,00 Összesen % 23,49 23,87 42,80 8,48 1,36 100,00 Tudományos Diákköri tevékenység A BCE hét karán 2006-ban is a korábbi években tapasztalt intenzitással folyt az intézményi szintű TDK munka ban nem volt OTDK verseny, de a 2006 végén lezajlott jelentkezések alapján következtetni lehet a évi OTDK szereplésekre. Kar TDK versenyen résztvevő hallgatók száma OTDK versenyen résztvevő hallgatók száma Gazdálkodástudományi 28 dolgozat / 35 hallgató Közgazdaságtudományi dolgozat / 18 hallgató Társadalomtudományi 33 dolgozat / 38 hallgató Közigazgatástudományi n. a. n. a. Élelmiszertudományi Kertészettudományi Tájépítészeti Összesen ben a XVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának házigazdája a BCE volt. 15 tudományág (tudomány) területén 27 zsűri bírálta el 15

16 a versenyre jelentkező 310 hallgató munkáját. A hallgatók 25 magyarországi és egy határon túli felsőoktatási intézményt képviseltek. 3. Hallgatói mobilitás Eu-mobilitás (Bologna) Külföldi részképzésben résztvevő hallgatók A hallgatói mobilitás az Erasmus és CEEPUS programok keretében, illetve programokon kívüli kétoldalú szerződések alapján folyik. A kétoldalú szerződések jelen esetben főleg az Európai Unión kívüli kapcsolatokat jelentik. A hallgatók 2/3 része az Erasmus program keretében folytat részképzést valamelyik külföldi partneregyetemen. 2005/ /07 Erasmus CEEPUS Kétoldalú szerződés alapján Összesen: A mobilitásban egyfajta átstrukturálódás figyelhető meg. Az Erasmus programban résztvevők száma folyamatosan nő. Mivel a kétoldalú szerződések csak tandíjmentességet tudnak biztosítani, évről évre változik, hogy a hallgatók megengedhetik-e maguknak ezt a formát. Lassú emelkedés figyelhető meg. Teljes idejű képzésre fogadott hallgatók Az egyetem teljes idejű részképzésre is fogad külföldi hallgatókat mind a magyar nyelvű mind az angol nyelvű program keretében. 2005/ /07 Magyar nyelvű oktatás Angol nyelvű oktatás Külföldre kihelyezett tagozat Összesen:

17 Az angol nyelvű oktatásban a csökkenés nemzetközi tendenciát jelez. Az EU-ba történő belépéssel csökkent az érdeklődés az EU-ból érkező diákok részéről. Az ázsiai és az amerikai diákok számára nagyobb gondot jelentenek a belépéssel megjelenő szigorúbb vízumkövetelmények. Általában is elmondható, hogy egyrészt Magyarország veszített vonzerejéből, mert a rendszerváltás kapcsán tapasztalt nagy érdeklődés csökkenést mutat, másrészt pedig jelentkezik az a tendencia, hogy a hallgatók kevésbé mobilak ilyen szempontból. Egyetemünkön jelenleg a kínai és orosz hallgatók vannak többségben. Részképzésre fogadott külföldi hallgatók A hallgatókat az Erasmus és a CEEPUS programok keretében, valamint kétoldalú szerződések alapján fogadja az egyetem, főleg az angol nyelven kínált kurzusokra. 2005/ /07 Erasmus Ceepus Kétoldalú szerződés alapján Összesen: Továbbra is csak a társadalomtudományi területeken számottevő a fogadott hallgatók száma. 4. Képzési szerkezet változása munkaerőpiaci igények A BCE képzési szerkezete a 2006/2007. tanévben gyökeresen megváltozott az előző tanévhez képest, mivel minden első éves hallgató az új alapképzési szakokra nyert felvételt. Az új alapképzésben az egyes képzési területekre beiratkozott hallgatók számát és megoszlását az alábbi tábla mutatja. 17

18 Az új alapképzésben az egyes képzési területekre beiratkozott hallgatók száma és megoszlása, 2006 Képzési terület Fő % Agrár ,8 Gazdaságtudományok ,8 Informatika 164 4,0 Jogi, igazgatási ,2 Társadalomtudományi ,2 Összesen ,0 A évi felvételi eljárás számszerű eredményei azt mutatják, hogy az új alapképzési szakok jól szerepeltek. A nappali tagozaton általában magas volt a túljelentkezési arány az összes jelentkező száma alapján, és számos szakra magas pontszámmal kerültek be a hallgatók. Más hazai felsőoktatási intézmények azonos szakjaihoz képest ebből a szempontból kedvező a BCE pozíciója, a saját korábbi hasonló vagy azonos szakokhoz képest pedig emelkedtek a felvételi ponthatárok. Öt olyan szakunk van, amelynél a ponthatár legalább 140 pont volt, ezen belül a nemzetközi kapcsolatok alapszakra a maximális 144 ponttal lehetett bejutni folyamán döntő szakaszába érkezett a mesterképzési szakok programjainak kidolgozása és akkreditálása. 24 mesterképzési szak létesítése történt meg, ezekből 5 mesterképzési szak indítását is engedélyezték. (A 2006/2007. tanévre már meg is hirdetett 3 mesterképzési szakot az egyetem, egy mesterképzési szak pedig 2007-ben kapta meg az indítási engedélyt, és ezt a szakot 2008-ra hirdeti meg az egyetem keresztféléves indítással.) Az egyetem karai lényegében minden olyan szakon megindítják a mesterképzést, amelyen jelenleg egyetemi szintű (ötéves) képzésekkel rendelkeznek. A hagyományos képzések területén a Közgazdaságtudományi Kar (Közgazdasági Továbbképző Intézet) egy új egyetemi szakirányú továbbképzési szakot indított el. 18

19 Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések Német nyelvű gazdálkodástudományi képzés (DSG) A német nyelven folytatott képzés 1993-ban indult el a Passaui Egyetemmel közös szervezésben magyar hallgatók számára. A programot a Német Külügyminisztérium támogatja a DAAD-n keresztül. A program keretében kettős diploma megszerzésére is lehetőség nyílik a két egyetem által megkötött megállapodás alapján. CEMS program Az egyetem 1996-ban lépett be a CEMS-be (Community of European Management Schools), melynek eredményeképpen speciális gazdálkodástudományi programot kínál a hallgatóinak. E program részét képezi angol nyelven kínált kurzusok látogatása, részképzés külföldi CEMS partneregyetemen, illetve szakmai gyakorlat ugyancsak külföldön. A program sikeres elvégzése után a hallgatók Master in International Management diplomát kapnak. European Master in Public Administration (EMPA) A program keretében a közszolgálati tanulmányok iránt érdeklődő hallgatók a BCE diplomája mellett megkapják a hálózatban résztvevő partnerintézmények által közösen kiállított hivatalos oklevelet is. Európa tanulmányok francia nyelvű képzés A 2004/05 évben indított program során a Paris III egyetem tanárai tartanak előadásokat, illetve a hallgatóknak francia nyelvórákon is részt kell venniük. A program sikeres elvégzése után a hallgatók a két egyetem által kiállított igazolást kapnak. Kettős diploma programok Az egyetem kettős diploma kiadásáról szóló szerződéseket kötött a következő egyetemekkel: Passaui Egyetem, Németország, ESSCA Angers, Franciaország, CAH Dronten, Hollandia. 19

20 A fenti programokban résztvevő magyar hallgatók száma 2005/ /07 DSG (német) CEMS (angol) Európa tanulmányok (francia) Összesen: Joint European Master in Comparative Local Development for the Balkans and other Areas in Transformation (Erasmus Mundus) A 2004-ben indult programban a Trentói Egyetemmel, a Regensburgi Egyetemmel és a Ljubljanai Egyetemmel közösen vesz részt a BCE. A programban résztvevő hallgatók az együttműködő egyetemek rektorai által aláírt közös diplomát (joint degree) kapnak. A programban résztvevő egyetemek oktatói adják a kurzusokat. International Master in Vine, Wine and Terroire (Erasmus Mundus) 2002-ben az Élelmiszertudományi Kar egyezményt írt alá az Angers-i Agrártudományi Egyetem (Franciaország) által vezetett, 7 európai ország 9 egyetemének részvételével folyó nemzetközi MSc képzési programban való részvételhez a szőlészet és borászat menedzsment területén. A képzés célja BSC szintre alapozott 4 féléves oktatási program. International Master in Economy, State and Society (Erasmus Mundus) A 2006/07-es tanévtől indult el a UCL School of Slavonic and East European Studies által koordinált közös program, melyben további 5 ország vesz részt. 5. Gyakorló intézmények változásai gyakorlatigényes képzés (Bologna) Gyakorló iskolák Az Egyetemnek saját gyakorló iskolája nincs. A közgazdász tanári képzésben részt vevő hallgatók a következő középiskolákban teljesítik a képzés részét képező tanítási gyakorlatukat: - Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest; - Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Két tannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest; - II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola; 20

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-5/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola - székhelye:

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató Felügyeleti szerv Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási

Részletesebben

15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március ad. 5.940-2/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. március A Debreceni Egyetem alapító okirata A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Budapest, Dr. Mészáros Tamás rektor Kővári Attila gazdasági főigazgató Előterjesztők a Budapesti Corvinus Egyetem 2005. évi költségvetési beszámolójának a 4811/2006. sz. intézkedés

Részletesebben

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyé

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyé Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 540436 1051 10 08/02 747811 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 329343 1051 20 1600 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900. Zalaegerszeg, Posta út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391, E-mail: zegigyermekotth@t.online.hu Elemi költségvetés

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 630061 1051 20 1600 035213 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1096 Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722975 1051 14 1200 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 791452 1251 01 0008 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1081 Budapest

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés )

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés ) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Érték PIR (Teljes egyezés ) 302722 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Az intézmény a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartó szám(pir törzsszám): 309062000

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722678 1051 14 0700 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben