Ajelenkori kardiológia egyik leggyorsabban fejlõdõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajelenkori kardiológia egyik leggyorsabban fejlõdõ"

Átírás

1 Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C Locksley Hall Media Az aritmiasebészet fejlõdése napjainkig Horkay Ferenc Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Levelezési cím: Prof. Dr. Horkay Ferenc 1096 Budapest, Haller utca Ajelenkori kardiológia egyik leggyorsabban fejlõdõ irányvonala a ritmuszavarok felismerésére és terápiás eljárásainak széleskörû alkalmazására épül. A modern orvostudomány lehetõvé tette e ritmuszavarok keletkezésének, fennállásának és tovaterjedésének akár molekuláris szintû ismeretét. Mindemellett a technikai fejlõdés számos kevésbe invazív eljárás kifejlesztéséhez vezetett, így a ritmuszavarok sebészi kezelése az elmúlt néhány éven jelentõsen átértékelõdött. A valódi aritmiasebészet az 1960-as évek végén indult, amikor Cobb és munkatársai egy Wolf Parkinson White (WPW) szindrómában szenvedõ betegnél sikeresen átmetszették a tüneteket okozó járulékos köteget (1). Ettõl kezdve a sebészeti beavatkozások fontos szerepet kaptak a terápiarezisztens supraventricularis és ventricularis ritmuszavarok kezelésében. A mûtétek során szerzett precíz anatómiai ismeretek, valamint a ritmuszavarok etológiájának pontosabb megértése nagyban hozzájárult a katéterablációs eljárások kifejlõdéséhez. Az as évek elején egy WPW-szindrómás betegnél történt az elsõ sikeres katéterabláció. Ezen beavatkozás jelentõsen átformálta a ritmuszavarok kezelésérõl alkotott elképzeléseket, és számos korábban csak mûtéti eljárással kezelhetõ ritmuszavar esetén elõtérbe kerültek a perkután ablációs eljárások. Mindezek ellenére az intrakardiális elváltozás mellett fennálló és/vagy terápiarezisztens és/vagy sikertelen perkután ablációt követõ supraventricularis és ventricularis ritmuszavarok kezelésében a mai napig fontos szerepet kapnak a szívsebészeti beavatkozások. Az eljárások célja legyen perkután vagy sebészi abláció, az aberráns járulékos köteg(ek) megszakítása. Az utóbbi néhány évben a kiemelkedõ sikerarányú klasszikus Cox Maze-mûtétet ( cut-andsew techniques ), felváltották a modern (krio-, radiofrekvenciás-, mikrohullámú, UH-s, valamint lézerabláció) szívsebészeti ablációs technikák. Az aritmiák sebészi megközelítése legtöbb esetben az egyébként is mûtéti beavatkozást igénylõ intrakardiális elváltozások mellett fennálló supraventricularis és ventricularis tachyarrythmiák esetén megalapozott. Erõsen megkérdõjelezendõ ezen elváltozások sebészi ablációja intrakardiális elváltozás hiányában. Korábban a mûtéti indikációt az olyan sustained monomorf reentry aritmiák klinikai megnyilvánulása jelentette, amikor ezen elváltozások hátterében egy jól kimutatható anatómiai strukturális elváltozás (pl. pitvar(ok) és kamrá(k) között fennálló járulékos kötegek, lassú és gyors intranodalis pályák stb.) állt. A kóros anatómiai elváltozás pontos azonosításához a sikeres mûtét érdekében elengedhetetlen volt az intraoperatív mapping alkalmazása (2). Azonban a modern elektrofiziológiai képalkotó-eljárások, nemcsak pontosították, hanem ki is váltották ezen intraoperatív diagnosztikus eljárások alkalmazását. Mûtéti indikációk supraventricularis és ventricularis ritmuszavarok esetén: x AV-nodalis reentry tachycardia. x Wolf Parkinson White-szindróma (reciprok supraventricularis tachycardia). x Pitvari tachycardia, flutter, fibrilláció. x Iszkémiás eredetû kamrai tachycardia és fibrilláció. x Intractable kamrai tachycardia: aritmogén jobb kamrai dysplasia, aritmogén bal kamrai dysplasia. AV-nodalis reentry tachycardia A paroxizmális tachycardiák egyik leggyakoribb oka az AV-nodalis reentry tachycardia. Az elektrofiziológiai vizsgálatok alapján létezik egy gyors (amely általában normál AV-vezetési idõvel jár, és az AV-csomón belül vagy ahhoz közel helyezkedik el) és egy lassú járulékos Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C45

2 köteg (amely megnyúlt AV-vezetési idõvel jár, és az AV-csomótól elkülönülve a sinus coronariushoz közel esik) (3). Az 1990-es évek elõtt a gyógyszeres terápia refrakter, panaszokkal bíró betegek esetében az egyetlen terápiás eljárás a His-köteg sebészi ablációja volt; amely a ritmuszavart ugyan megszüntette, azonban a legtöbbször komplett AV-blokk kialakulásához vezetett és a betegek jelentõs része a beavatkozást követõen végleges pacemaker-implantációra szorult. Az elsõ sikeres kriosebészeti ablációt Holman, Cox, Sealy és munkatársai végezték egy 23 fõs betegcsoporton. Az eljárás sikeraránya 80% feletti volt, AV-blokk nem fordult elõ és a vizsgált idõszakban egy beteget sem veszítettek el. A perkután katéteres technikák azonban kiválóan alkalmasak ezen járulékos kötegek szelektív ablációjára és gyakorlatilag teljesen felváltották ezen ritmuszavarok sebészi megközelítését. Wolf Parkinson White-szindóma A szív bázisának egyik fontos alkotóeleme az anulus fibrosus, amelyen keresztül normálkörülmények között elektromos ingerületátvezetés csak a His-kötegen át történik (AV-csomó, His-köteg, Purkinje-rostok), így biztosítva a pitvarok és kamrák megfelelõ idejû és irányú elektromos aktiválódását. A klinikai tünetek alapján Wolf, Parkison és White írták le legelõször ezt a ritmuszavart és csak késõbb vált bizonyítottá, hogy ezen preexcitációs szindróma oka a Kent által felfedezett, egy vagy több a pitvarok és a kamrák között lévõ kóros vezetõköteg. Ezen accessoricus pálya (Kent-köteg) gyorsabban vezeti az ingert, mint az AV-csomó, így a depolarizáció hulláma gyorsabban éri el a kamrákat, ezért a PR-hullám rövid. Az accessoricus pálya útján aktiválódó kamrarész lassabban depolarizálódik, ezért a QRS-komplexus elsõ részén delta hullám alakul ki (a QRS-komplexus felszálló szára elmosódik). Ezt követõen a normál (AV-csomón keresztüli) depolarizációs hullám a kamraizomzat többi részét is eléri, ezért a QRS-komplexus kiszélesedik. A WPW-szindróma megnyilvánulhat paroxizmális pitvari tachycardia képében (PAT) hiszen a járulékos kötegen visszavezetõdõ ingerület újra depolarizálja a pitvart(okat) reentry tachycardiat generálva. WPW-szindrómás betegekben a Kent-köteg jelenlététõl eltekintve egyéb intrakardiális elváltozás fennállása nem jellemzõ. Azonban accessoricus pályákat találtak Ebstein-anomaliás, szekundum, illetve primum ASD-s betegekben. A Kent-kötegek leggyakrabban, az aortico-mitralis átmenet kivételével az AV-billentyûk anulus közeli részén helyezkednek el. A Kent-köteg elsõ sikeres átmetszését 1968-ban Cobb és Sealy végezte (1). Napjainkban ezen járulékos kötegek radiofrekvenciás (RF) ablációja az elektrofiziológusok által leggyakrabban végzett beavatkozások egyike. Bár a sebészi abláció sikeraránya hasonló a perkután végzett RF-ablációhoz, mûtéti indikáció panasszal bíró betegek esetén sikertelen katéteres beavatkozást követõen és/vagy egyéb intrakardiális korrekciót igénylõ szívsebészeti beavatkozások esetén áll fenn. Az alkalmazandó eljárás az intraoperatív endokardiális és/vagy epikardiális RF-abláció végzése. Pitvari ritmuszavarok Ektópiás pitvari tachycardia Ektópiás gócok aktiválódása mind a jobb mind a bal pitvarban egyaránt provokálhat paroxizmális pitvari tachycardiat, amelynek eredményeképp rendellenes alakú P-hullámok jönnek létre és a szívfrekvencia 100/min feletti (3). Az AV-csomó a legtöbb esetben ilyen magas frekvencia mellett már nem képes fenntartani az ingervezetés, ezért AV-blokk fordulhat elõ, amelyet normál QRS-komplexus követ. Ha ezen ritmuszavarok kiindulási pontja elektrofiziólógiai vizsgálatok során pontosan azonosítható a katéteres abláció a legtöbbször sikeres kezelést jelent. Nagyon gyakran azonban multifokális bal és/vagy jobb pitvari gócok esetén a gyógyszeres terápia a választandó. Pitvari flutter és pitvarfibrilláció A pitvari flutter rendszerint jobb pitvari depolarizációs kör eredményeként alakul ki, a pitvari frekvencia általában /min körüli. A pitvari tachycardiához hasonlóan ilyenkor is kompenzatórikus AV-blokk jön létre. Pitvarfibrilláció során az egész pitvarban számtalan aktivációs góc következtében egyfajta kaotikus depolarizáció alakul ki. Ezért egyáltalán nem láthatóak P-hullámok, a pitvari impulzusok átjutása az AVcsomón véletlenszerû, így a kamrai ritmus is szabálytalanul szabálytalan. A szabálytalan pitvari depolarizációt követõen nem jön létre effektív pitvari kontrakció, amely következtében a szívteljesítmény (a pitvari lökés hiányából fakadóan) 10-15%-kal csökken. A pitvarfibrilláció megszüntetésének célja, az AV-szinkronitás helyreállítása, a kronotropia visszaállítása, valamint a szívteljesítmény fokozása az és a tromboembólia kockázatának csökkentése mellett. A legtöbb esetben a gyógyszeres terápia az elsõdleges, azonban annak hatástalanságakor felmerül mind a katéteres mind a sebészi abláció (klasszikus sebészi eljárások- corridor mûtét, Maze procedure stb., illetve alternatív sebészi eljárások) lehetõsége. A MAZE-mûtétek sikeraránya 70-90%-os, azonban a beavatkozás mindig extracorporalis keringést igényel, és jelentõsen megnöveli a mûtét, valamint az aortalefogás idejét (60-90 min) (4, 5). Számos, a vérzésveszélyt növelõ pitvari incízió szükséges, amelyek hegesedését követõen a pitvarok kontraktilitása általában jelentõsen romlik. Ezért a jelenleg rendelkezésünkre álló ablációs Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C46

3 eljárások háttérbe szorították ezen mûtét széleskörû gyakorlatban való elterjedését. Alternatív vagy ABLÁCIÓS mûtéti eljárások Az ablációs eljárások célja a MAZE-mûtétnél leírt metódushoz hasonlóan a pitvari multiplex reentry körök megszakítása különbözõ energiaforrások alkalmazásával. A klasszikus MAZE-mûtéttel szemben a beavatkozások sokkal kisebb megterhelést jelentenek a betegek számára. Nincs szükség többszörös sebészi incízióra, kisebb a vérzésveszély, mindemellett biztonságosak. A legtöbb beavatkozás gyorsan kivitelezhetõ, így csökken a CPB és az aortalefogás ideje. Az egyik legnagyobb elõnyük azonban, hogy a klasszikus MAZE-mûtéteknél leírt kiterjedt hegesedést eddig nem tapasztaltak, így a sinusritmus megtartása mellett a pitvarok kontraktilitása is megmarad (6 8). KRIOABLÁCIÓ A krioabláció a legrégebben használt ablációs eljárás, amely a MAZE III-mûtét alapvetõ részét képezte. Nehezen kivitelezhetõ volt, ezért használatát felváltották egyéb ablációs eljárások. INTRAOPERATÍV RADIOFREKVENCIÁS (RF) ABLÁCIÓ Jelenleg a legelterjedtebb ablációs eljárás. A legelsõ lineáris RF ablációs beavatkozást 1996-ban Melo végezte (7). Az RF-eljárások alapja, hogy a radiofrekvenciával közölt energiaátadás következtében hõhatás jön létre, amely sejtnekrózishoz vezet, a nektrotizált szövetek, pedig megakadályozzák a multiplex makro-reentry körökben az ingerület tovaterjedését (1. ábra). Jelenleg két típusa van használatban a dry, illetve az irrigated RF (2. ábra). 1. ábra. Az RF következtében kialakuló hegvonalak megakadályozzák a makro-reentry körökben az ingerület tovaterjedését (Teresa Santiago, MSa*, João Q. Melo, MD, PhDa, B, Rosa H. Gouveia, MDc, Ana Martins, MDc. Ann Thorac Surg 2003; 75: Intra-atrial temperatures in radiofrequency endocardial ablation: histologic evaluation of lesions) Állandó feszültség (66 V) Hõmérséklet (80-90 C) Állandó feszültség (66 V) irrigációval Lézió: 135±33 mm 3 275±55 mm 3 700±217 mm 3 2. ábra. RF-abláció során a lézió nagysága az elektródafej nagyságától, a lézió mélysége pedig az idõegység alatt leadott energiamennyiségtõl függ Kanagawa. Circulation 1995 Dry RF: Az RF-abláció e típusánál magas hõmérséklet van jelen az elektróda és a szövethatáron. A lézió az elektródafej hosszával arányos, felszínes, kevésbé mély heg jön létre; ezért transmuralis lézió viszonylag csak nagy energialeadással érhetõ el. Irrigated RF: Az RF-abláció újabb típusánál az elektróda hegye folyamatosan steril sóoldattal van öblítve így alacsonyabb a hõmérsékletkülönbség az elektródaszövet határon, ezért nagyobb RF-energialeadás lehetséges, amelynek következtében kevésbé széles, azonban mélyebb szöveti penetráció érhetõ el. ENDOKARDIÁLIS RF-ABLÁCIÓ Az elsõ intraoperatív ablációs beavatkozásokat a mitrális billentyûn végzett mûtétekkel együlésben alkalmazták (7 9). Az elektrofiziológiai vizsgálatok kimutatták a v. pulmonalisok kiemelkedõ szerepét a makro-reentry körök generálásában, ezért az eljárás alapvetõ része ezen erek körüli abláció (BIPV). A bal fülcse lekötése szintén elengedhetetlen, a bal pitvaron belüli többi ablációs vonal gyakorlata, pedig szerzõnként változik. EPIKARDIÁLIS RF-ABLÁCIÓ Az elmúlt két évben lehetõség nyílt extracorporalis keringés nélkül végzett mûtéteknél az abláció kivitelezésére, így az eljárás egyre nagyobb számú betegnél alkalmazható (pl. CBP nélkül végzett CABG és az aortabillentyûn végzett mûtétek esetén) (10 12). Az abláció vonala a v. cava superior és v. cava inferior között, a crista terminalis mentén húzódik. Járulékos lézió végezhetõ az atrioventricularis árok mentén, azonban a bal fülcse lekötése mellett a BIPV-lézió elvégzése elengedhetetlen. A fenti alternatív ablációs eljárásokra jelenleg még nincs ACC/AHA-ajánlás, azonban a legtöbb szerzõ az RF-ablációt preferálja, könnyû kivitelezhetõsége, hatékonysága miatt (1. táblázat). Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C47

4 1. táblázat. Alternatív sebészi ablációs technikai eljárások összehasonlítása (szerzõ) N Alkalmazott technika Év SR-konverzió (%) p. op. PM igény (%) 30 napos mortalitás RF MW ,2 10 Krio ,5 CS ,7 Kamrai tachycardia és fibrilláció Iszkémiás eredetû kamrai tachycardia és fibrilláció A kamrai ritmuszavarok ezen formájánál a kiindulópontot az iszkémiásan károsodott szívizomzat jelenti, amely kiterjedésétõl függõen érinthet kis szívizomrészt vagy kamrai aneurizma kialakulásához vezethet. Diffúz iszkémiás léziók esetén endomiokardiális reszekció, endomiokardiális cirkumcízió (parciális endokardiális myotomia), excízió és krio- vagy kémiai abláció végezhetõ (2, 13). Couch és munkatársai 1959-ben elsõként végeztek bal kamrai aneurysmectomiát rekurrens kamrai tachycardia kezelése céljából. Bár a beavatkozás kevéssé volt hatásos, azonban fontos szerepet játszott a késõbbi aritmogén szubsztrát elmélet kidolgozásában ben Gallagher és munkatársai végezték az elsõ elektrofiziológiai mapping által vezérelt bal kamrai aneurizma reszekciót. Az 1970-es években vált bizonyítottá, hogy a sustained monomorf kamrai tachycardiák hátterében reentry mechanizmusok állnak, amelyek sok esetben adott kamrai struktúrához köthetõek és ezen szövetelemek reszekciója és/vagy ablációja a ritmuszavar megszûnéséhez vezethet. Ezen gondolat vezetett az 1980-as évek elején a Josephson és munkatársai által kidolgozott endokardiális reszekciós eljárás alkalmazásához, amely során az endokardiális mapping segítségével megjelölt 3-5 cm 2 területrõl 2 mm vastag szövetet távolítottak el. Bár a beavatkozás 85%-ban sikeres volt, az operatív mortalitás, pedig 5-10% között mozgott, az utóbbi 10 évben kifejlesztett és széles körben elterjedt perkután ablációs eljárások, valamint az implantálható defibrillátorok (ICD) széleskörû elterjedése teljesen háttérbe szorították a fentebb említett mûtéti megoldásokat. Iszkémiás eredetû kamrai ritmuszavarok kialakulásánál az aritmogén szubsztrát -ot az aneurizma és/vagy az elhalt szívizomrész széli részei képzik. A ritmuszavar kiválthatóságának elektrofiziológiai (EPS) és az iszkémia okának (izotóp, koronarográfia) vizsgálatát követõen, a háttérben kimutatott anatómiai elváltozás (koronáriaszûkület és/vagy elzáródás) korrekcióját követõen (PTCA, STENT-implantáció, ACBG-mûtét) újabb elektrofiziológiai vizsgálat szükséges a reziduális ritmuszavar kimutatására. Ha a revaszkularizációs beavatkozásokat követõen a kamrai ritmuszavarok (VT, VF) továbbra is fennállnak ICD beültetése mindenképp indokolt. Aritmogén jobb kamrai dysplasia A jobb kamrai dysplasia egy igen ritka és kevéssé jól definiált elváltozás. A betegek ezen csoportjánál a jobb kamra szabad fali része pergamenszerûen elvékonyodik, mert az epi- és endocardium között csak nagyon kevés miokardiális sejt található. Az alapvetõ patológiai elváltozást a miokardiális izomrostok subepicardium felé való progresszív terjedésével és a myocardium elzsírosodásával magyarázzák. Mindezek következtében a jobb kamra egész morfológiája és megjelenése megváltozik (dilatálódik, deformálódik stb.), amely érintheti a bal kamra egy részét is, azonban a kamrai septum a legtöbb esetben érintetlen marad. A betegség familiáris eredetû, autoszomális domináns módon öröklõdik gyakran inkomplett penetranciával, ami a korai felismerést nagyon megnehezíti. A korrekt diagnózist az elektrofiziológiai vizsgálat jelenti, amely során lehetõség van az elváltozás ablációjára is. Néhány betegnél az egyszerû ventriculotomia vagy a jobb kamrai teljes izolációja jelenti a végleges megoldást. A beavatkozásoktól függetlenül a legtöbb esetben a betegek ICD-implantációban részesülnek. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C48

5 Irodalom 1. Cobb FR, Blumenschein SD, Sealy WC, et al. Successful surgical interruption of bundle of Kent in patient with Wolf-Parkinson- White syndrome. Circulation 1968; 38: Fazekas T, Papp Gy, Tenczer J. Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia. 3. Andrew R. Houghton, David Gray. Az EKG helyes értelmezése. 4. Cox JL, Schuessler RB, Boineau JP. The development of the maze procedure for the treatment of atrial fibrillation. Semin Thorac Cardiovascular Surg 2000; 1 (2): Cox J, Ad N, Palazzo T, Fitzpatrick S, et al. Current status of the maze procedure for the treatment of atrial fibrillation. Semin Thorac Cardiovascular Surg 2000; 12: Krishna Khargi, Barbara A. Hutten, Bernd Lemke, et al. Surgical treatment of atrial fibrillation; a systematic review. Eur J Cardiothorac Surg 2005; 27: Melo J, Adragao P, Neves J, et al. Endocardial and epicardial radiofrequency ablation in the treatment of atrial fibrillation with a new intraoperative device. Eur J Cardiothorac Surg 2000; 18: Mohr FW, Fabricius A, Falk V, et al. Curative treatment of atrial fibrillation with intraoperative radiofrequency ablation: short term and midterm results. J Thorac Cardiovasc Surg 2002; 123: Sie HT, Beukema WP, Ramdat Misier AR, et al. The radiofrequency modified maze procedure. A less invasive surgical approach to atrial fibrillation during open-heart surgery. Eur J Cardiothorac Surg 2001; 19: Sie HT, Beukema WP, Elvan A, et al. Long term results of irrigated radiofrequency modified maze procedure in 200 patients with concomitant cardiac surgery; six year experience. Ann thoracic surg 2004; 77: Krishna Khargi, Bernd Lemke, Thomas Deneke. Concomitant anti-arrhythmic procedures to treat permanent atrial fibrillation in CABG and AVR patients are as effective as in mitral valve patients. Eur J Cardiothorac Surg 2005; 27: Krishna Khargi, Bernd Lemke, Helmut Haardt, et al. Concomitant anti-arrhythmic surgery, using irrigated cooled-tip radiofrequency ablation, to treat permanent atrial fibrillation in CABG patients: expansion of the indication? Eur J Cardiothorac Surg 2004; 25: Kirklin/Barratt-Boyes: Cardiac Surgery 3 rd ed. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C49

SZÍVRITMUSZAVAROK 2014.03.05. KORAI ÜTÉSEK SUPRAVENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK JUNKCIONÁLIS ARITMIÁK VENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK ÁTTEKINTÉS

SZÍVRITMUSZAVAROK 2014.03.05. KORAI ÜTÉSEK SUPRAVENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK JUNKCIONÁLIS ARITMIÁK VENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK ÁTTEKINTÉS SZÍVRITMUSZAVAROK - 2014.03.05. SUPRA SZÍV INGERÜLETVEZETŐ RENDSZERE 1 SUPRA SZÍV INGERÜLETVEZETŐ RENDSZERE 2 SUPRA A SZÍV ELEKTROMOS AKTIVÍTÁSÁNAK ÉLETTANA SUPRA 60-80 ütés /perc SZINUSZRITMUS 1. SUPRA

Részletesebben

EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban. Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák

EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban. Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák www.mentok.hu Szükséges-e a széles és keskeny QRS-ű tahikardiák további tipizálása az életmentésben? IGEN,mert ProCon az ismert

Részletesebben

XIII. GOTTSEGEN KARDIOLÓGIAI NAP

XIII. GOTTSEGEN KARDIOLÓGIAI NAP XIII. GOTTSEGEN KARDIOLÓGIAI NAP 2009. november 20. ELŐADÁS-ÖSSZEFOGLALÓK Borító 1 XIII. Gottsegen Kardiológiai Nap 2009. november 20. Előadás-összefoglalók 2 XIII. Gottsegen Kardiológiai Nap (előadás-összefoglalók)

Részletesebben

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Dr.Szabolcs Zoltán Ph.D. Semmelweis Egyetem, Szívsebészeti Klinika Budapest Székelyudvarhely, 2011. június 9-10. Az akut transmuralis szívinfarktus

Részletesebben

ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1)

ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1) Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1) Készítette: Dr. Lőrincz István egyetemi docens Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Publikációs lista Csanádi Zoltán

Publikációs lista Csanádi Zoltán Publikációs lista Csanádi Zoltán Teljes terjedelmű in extenso közlemények Mester J, Kósa I, Csanádi Z: A szív funkció változása myocardialis infarctus után 5 évvel. Card. Hung. 1989; 18: 155 Szász K, Csanádi

Részletesebben

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák (ingerképzési és ingerület vezetési zavarok) Tünetek, következmények Tünet és panaszmentes

Részletesebben

Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban. DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia

Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban. DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia Gyógyszeres kezelés ACS gyógyszeres terápiája Ritmuszavarok gyógyszeres kezelése (stabil,

Részletesebben

Sokféle térképezési és katéter navigációs rendszer áll

Sokféle térképezési és katéter navigációs rendszer áll Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C34 40 2008 Locksley Hall Media 3D képalkotó technikák szerepe a katéterablációban Simor Tamás PTE, Szívgyógyászati Klinika, Pécs Levelezési cím: Dr. Simor Tamás 7624 Pécs,

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927)

2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927) Dr. Szűcs József Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A ritmuszavarok felismerése és ellátása a családorvosi gyakorlatban 2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927) I. Az arrhythmiás

Részletesebben

2013. 09. 26. (Csütörtök)

2013. 09. 26. (Csütörtök) Az MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának IX. Kongresszusa közös szervezésben az MKT Intenzív Terápiás és Resustitatios Munkacsoportjával Debrecen, 2013. szeptember 26-28. 2013. 09. 26. (Csütörtök)

Részletesebben

A pitvarfibrilláció gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelése

A pitvarfibrilláció gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelése A pitvarfibrilláció gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelése DR. BORBOLA JÓZSEF Bevezetés Nemrégen volt éppen száz éve annak, hogy W. Einthoven bemutatta (1906) az első pitvarfibrillációt (PF-t) szemléltető

Részletesebben

Szivritmuszavarok és kezelése Etiológia: Myocardiális okok(iszb, CMP, myocarditis) Hemodinamikai okok(volumen terhelés, nyomásterhelés) Extracardiális okok(elektrolitzavar, hyperthyreosis, Hypoxia, gyógyszerek)

Részletesebben

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen)

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) A kardiovaszkuláris rizikófaktorral és/vagy manifeszt kardiológiai betegséggel

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

repolarizációs tartalék

repolarizációs tartalék A projekt négy munkaévében, a kutatási tervben kitűzött céloknak megfelelően, az antiaritmiás és proaritmiás hatás mechanizmusában szereplő tényezők vizsgálatára került sor, amely az alábbi fontosabb új

Részletesebben

EKG a házi gyermekorvosi gyakorlatban. Dr Környei László Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

EKG a házi gyermekorvosi gyakorlatban. Dr Környei László Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet EKG a házi gyermekorvosi gyakorlatban Dr Környei László Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet EKG a házi gyermekorvosi gyakorlatban??? 1. Mellkasi fájdalom 2. Ritmuszavarok 3. Elektrolit eltérések

Részletesebben

Az Országos Mentőszolgálat eljárási rendje

Az Országos Mentőszolgálat eljárási rendje Az Országos Mentőszolgálat eljárási rendje Elektromos kardioverzió Szerzők: dr. Radnai Márton, dr. Horváth Anikó Jóváhagyta: dr. Temesvári Péter orvosigazgató Egyeztetve Szakmai Kollégium OSTHK Tanács

Részletesebben

3. A Keringés Szervrendszere

3. A Keringés Szervrendszere 3. A Keringés Szervrendszere A szervezet minden részét, szervét vérerek hálózzák be. Az erekben folyó vér biztosítja a sejtek tápanyaggal és oxigénnel (O 2 ) való ellátását, illetve salakanyagok és a szén-dioxid

Részletesebben

3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016. dr. Apor Astrid SE VSZEK

3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016. dr. Apor Astrid SE VSZEK 3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016 dr. Apor Astrid SE VSZEK Áttörő újdonság az ultrahangos képalkotásban! struktúrák térbeli alakjának

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben

30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall

30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall 30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall 13:00-13:10 Opening speech Chairs: Gábor Duray, László Sághy 13:10-14:10 W/I. Interactive case presentations Chairs: Gábor Duray, László

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Supraventricularis tachycardiák. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Supraventricularis tachycardiák. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Supraventricularis tachycardiák Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium I. SUPRAVENTRICULARIS TACHYCARDIÁK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

5348 Együregű, ideiglenes, külső pacemaker (AAI/VVI)

5348 Együregű, ideiglenes, külső pacemaker (AAI/VVI) 5348 Együregű, ideiglenes, külső pacemaker (AAI/VVI) Műszaki leírás 0123 AZ 5348-AS MEDTRONIC MODELL 0 Műszaki leírás 0 Együregű, ideiglenes, külső pacemaker Jelmagyarázat 0 Lásd a használati útmutatót

Részletesebben

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ Szívsebészet Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ A humán érpálya A szívburok Humán koszorúerek I Humán koszorúerek II Humán koszorúerek III Szívizom scintigraphia Szívizom kóros perfúzió A

Részletesebben

Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos

Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos Antiarrhythmiás készítményt kizárólag előzetes EKG-vizsgálatot követően

Részletesebben

Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő.

Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő. A congenitalis vitiumok Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő. Kialakulásukban örökletes tulajdonságok és környezeti tényezők játszhatnak szerepet. terhesség alatti fertőzések,

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS

IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS PM KEZELÉS CÉLJAI ASYSTOLIA TÜNETEKKEL JÁRÓ BRADYCARDIA OPTIMALIS HAEMODINAMIKA BIZTOSÍTÁSA: AV INGERÜLETI SORREND KÉTÜREGI PM PITVARFIBRILLATIO PREVENCIÓ

Részletesebben

INSYNC SENTRY 7298. Beültetési útmutató

INSYNC SENTRY 7298. Beültetési útmutató INSYNC SENTRY 7298 Kétüregű beültethető kardioverter-defibrillátor kardiális reszinkronizációs terápiával (VVE-DDDR), szekvenciális kétkamrás ingerléssel és OptiVol folyadékegyensúly-figyeléssel Beültetési

Részletesebben

RF CONTACTR 8 MM. Irányítható elektródkatéter intrakardiális ablációhoz. Műszaki leírás

RF CONTACTR 8 MM. Irányítható elektródkatéter intrakardiális ablációhoz. Műszaki leírás RF CONTACTR 8 MM Irányítható elektródkatéter intrakardiális ablációhoz Műszaki leírás 0123 A következő felsorolásban a Medtronic védjegyei vagy bejegyzett védjegyei szerepelnek, az Egyesült Államokra és

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé A sebészi beavatkozások helye és indikációja a horkoló és alvási apnoes betegek terápiájában Dr. Buda Bernadett Szent Margit Rendelőintézet, Horkolás Terápia Ambulancia Medios Orvosi Centrum Az OSAS kezelésének

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET . GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gyer;nckkardiolÓgiai Osztály 8. Szívkatéterezéssei és/vagy katéterterápiás beavatkozással kapcsolatos tájékoztató és nyilatkozatok (gyennek) A beteg neve:,

Részletesebben

SE Kórélettani Intézet: megjegyzések az EKG-munkafüzethez

SE Kórélettani Intézet: megjegyzések az EKG-munkafüzethez Az EKG-munkafüzettel kapcsolatos megjegyzések hallgatói változat (Szombath Tornóci: EKG-munkafüzet, Semmelweis Kiadó, 2009) Készítette: Hamar Péter, Regős László, Simon András, Tornóci László Munkaanyag:

Részletesebben

PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN. Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika

PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN. Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika SPEC. KARDIOVASZKULARIS ÁLLAPOTOK PREOPERATIV MEGKÖZELÍTÉSE ARRHYTHMIA VAGY VEZETÉSI ZAVAR

Részletesebben

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Esmolol Szelektív Béta1-adrenerg antagonista Hatáskezdet: 1-2 perc VVT-esterase metabolizmus, eliminációs HL 9 perc Hatástartam 10-20 perc Az esmolol adagolása

Részletesebben

RF MARINR UNIPOLÁRIS ESZKÖZ

RF MARINR UNIPOLÁRIS ESZKÖZ RF MARINR UNIPOLÁRIS ESZKÖZ Irányítható elektródkatéter intrakardiális térképezéshez és ablációhoz Műszaki leírás Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél Írta: DR. SIMONFALVI IMRE, DR. TOMCSÁNYI ISTVÁN, DR. NAGY ESZTER, DR. SOMOGYI ANDRÁS

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

A civil szívszervezetek oktató programja SZÍVSN módra

A civil szívszervezetek oktató programja SZÍVSN módra A civil szívszervezetek oktató programja SZÍVSN módra Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség XV. Kongresszusa Balatonfüred 2013.09.12-14. Bernáth-Lukács Zsuzsa A SZÍVSN országos betegegyesület elnöke,

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

1 Arrhythmia. 7 Echocardiography. 12 Experimental cardiology. 30 Pediatric cardiology. 33 Section of young cardiologists

1 Arrhythmia. 7 Echocardiography. 12 Experimental cardiology. 30 Pediatric cardiology. 33 Section of young cardiologists SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Cardiologia Hungarica Arrhythmia 7 Echocardiography Experimental cardiology 0 Pediatric cardiology Section of young cardiologists 4 Ischaemic heart

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET C:secsemoszívsebészeti Osztály 10. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok A beteg / szülo / törvényes gyám mutéttel kapcsolatos tájékoztatása, orvosi felvilágosítása

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. FORGÁCS SÁNDOR, DR. GREXA ERZSÉBET, DR. VERZÁR ZSÓFIA Bevezetés Az infrarenalis

Részletesebben

Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék)

Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék) Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék) A stressz hatása a szívre A túlzott mértékű stressz a szívbetegségek egyik rizikófaktora. Nyugalmi állapotban, átlagosan a felnőtt szív percenként

Részletesebben

A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A PACEMAKER ÉS CARDIOVERTER DEFIBRILLÁTOR TERÁPIA ARITMOLÓGUS LICENSZ FELTÉTELRENDSZERE ÁLTALÁNOS ELVEK

A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A PACEMAKER ÉS CARDIOVERTER DEFIBRILLÁTOR TERÁPIA ARITMOLÓGUS LICENSZ FELTÉTELRENDSZERE ÁLTALÁNOS ELVEK A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A PACEMAKER ÉS CARDIOVERTER DEFIBRILLÁTOR TERÁPIA ARITMOLÓGUS LICENSZ FELTÉTELRENDSZERE ÁLTALÁNOS ELVEK A Pacemaker és cardioverter defibrillátor terápia

Részletesebben

Csecsemőkori vitiumok jelentőségei a háziorvosi gyakorlatban. Dr. Tölgyesi Andrea gyermekkardiológus SE I. Gyermekklinika

Csecsemőkori vitiumok jelentőségei a háziorvosi gyakorlatban. Dr. Tölgyesi Andrea gyermekkardiológus SE I. Gyermekklinika Csecsemőkori vitiumok jelentőségei a háziorvosi gyakorlatban Dr. Tölgyesi Andrea gyermekkardiológus SE I. Gyermekklinika Mikor gondoljunk veleszületett szívbetegségre? Pozitív családi anamnézis Kromoszóma-eltérés

Részletesebben

SZÍV ÉS ÉRRENDSZER. Szederjesi Janos

SZÍV ÉS ÉRRENDSZER. Szederjesi Janos SZÍV ÉS ÉRRENDSZER Szederjesi Janos 1 2 3 Karotid aa., brachialis Típus: Parvus Tardus Altus Bisferiens Alternans Paradoxus Juguláris v. pulzálása Szívcsúcs pulzálása Pulzus 4 5 EKG P < 0,10 sec, < 0,3

Részletesebben

Transthoracalis pacemaker a helyszíni ellátásban. Dr. Miskolczi Szabolcs DEOEC Kardiológiai Intézet OMSZ Debrecen

Transthoracalis pacemaker a helyszíni ellátásban. Dr. Miskolczi Szabolcs DEOEC Kardiológiai Intézet OMSZ Debrecen Transthoracalis pacemaker a helyszíni ellátásban Dr. Miskolczi Szabolcs DEOEC Kardiológiai Intézet OMSZ Debrecen Történelmi áttekintés Transcutaneous external cardiac pacing (TEP) több, mint 200 évre tekint

Részletesebben

Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az általános (nem szívsebészeti) műtétek cardiovascularis kockázatának felmérése és a perioperatív kezelés kardiológiai szempontjai Készítette: A Kardiológiai

Részletesebben

XX. Ifjúsági Kardiológus Napok. Lillafüred, Hunguest Hotel Palota, 2013. április 19 21.

XX. Ifjúsági Kardiológus Napok. Lillafüred, Hunguest Hotel Palota, 2013. április 19 21. XX. Ifjúsági Kardiológus Napok Lillafüred, Hunguest Hotel Palota, 2013. április 19 21. A konferencia helyszíne: Hunguest Hotel Palota Konferencia terem A konferencia időpontja: 2013. április 19-21.. Információ:

Részletesebben

IV. Elektrofiziológia és PM terápia

IV. Elektrofiziológia és PM terápia IV. Elektrofiziológia és PM terápia Dr. Földesi Csaba László Bevezetés A 2013-as évben, folytatva az előző sikeres évek munkáját, tovább tudtuk emelni beavatkozásaink számát és bővítenünk komplexitását.

Részletesebben

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C9 13 2008 Locksley Hall Media Beültethetõ eszközök a kamrai tachyarrhythmiák kezelésére Merkely Béla, Róka Attila Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ, Kardiológiai

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Program IX. Aritmia. Pacemaker Napok. Balatonfüred, Hotel Flamingó 2014. szeptember 25-27.

Program IX. Aritmia. Pacemaker Napok. Balatonfüred, Hotel Flamingó 2014. szeptember 25-27. & a Magyar Kardiológus Társaság Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának és az Állami Szívkórház Aktív Kardiológiai Osztályának rendezvénye IX. Aritmia Pacemaker Napok Program Balatonfüred, Hotel Flamingó

Részletesebben

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG ERG, VEP vizsgálatok. Elektrofiziológiai eto oógamódszerek e a látópálya funkcionális állapotának vizsgálatára Janáky Márta Jelentőségük nem invazív módszerek minimális kooperációt igényelnek objektív

Részletesebben

Aszív ingerképzési és ingerületvezetési zavarainak

Aszív ingerképzési és ingerületvezetési zavarainak Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C21 25 2008 Locksley Hall Media Pacemakerrel és implantálható kardioverter defibrillátorral élõ betegek utánkövetése, gondozása Melczer László 1, Veress Gábor 2 1 PTE OEKK,

Részletesebben

ADAPTA ADVDD01 Kétüregű pacemaker (VDD)

ADAPTA ADVDD01 Kétüregű pacemaker (VDD) ADAPTA ADVDD01 Kétüregű pacemaker (VDD) Beültetési útmutató 2005 0123 A következők a Medtronic védjegyei: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV Tartalom 1 Leírás 5 2 Javallatok

Részletesebben

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Duray Gábor, MD, PhD, FESC Magyar Honvédség Honvédkórház, Kardiológiai Osztály Pacemaker és Elektrofiziológia részleg Budapest Pacemaker centers

Részletesebben

Amit a sürgősségi ellátásban a pacemakerről tudni kell. Lőrincz István

Amit a sürgősségi ellátásban a pacemakerről tudni kell. Lőrincz István University of Debrecen Universitas Debreceniensis Amit a sürgősségi ellátásban a pacemakerről tudni kell Lőrincz István DEOEC, Belgyógyászati Intézet I. Belgyógyászati Klinika Sürgősségi Orvostan Tanszék,

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Az AHA tudományos Rovatcímállásfoglalása

Az AHA tudományos Rovatcímállásfoglalása Az AHA tudományos Rovatcímállásfoglalása A szívkatéterezés és a katéteres beavatkozások indikációi gyermekkardiológiai betegségekben Az American Heart Association tudományos állásfoglalása Támogatja az

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Augustus Desiré Waller (1856-1922) Bevezetés az EKG analízisbe I. rész. Elektrométertől az elektrokardiogramig. Willem Einthoven (1860-1927)

Augustus Desiré Waller (1856-1922) Bevezetés az EKG analízisbe I. rész. Elektrométertől az elektrokardiogramig. Willem Einthoven (1860-1927) Augustus Desiré Waller (1856-1922) Bevezetés az EKG analízisbe I. rész Prof. Dr. Szabó Gyula tanszékvezető egyetemi tanár Augustus Volnay Waller (apa) Waller-féle degeneráció kialakulása a disztális neuronon

Részletesebben

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Varga Albert Szegedi Tudományegyetem Kardiológus múlt század Kardiológus XXI. század Kardiológiai diagnosztika 1970 XXI.szd. Anamnézis

Részletesebben

Aritmia. Cardiologia Hungarica 2005; 35 : A1. VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G. 1, Szabó A. 2, Buckenham C.

Aritmia. Cardiologia Hungarica 2005; 35 : A1. VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G. 1, Szabó A. 2, Buckenham C. Aritmia VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G., Szabó A., Buckenham C. Budapesti Szent Ferenc Kórház, Kardiológia, Budapest Nottingham Trent University, School of Biomedical Sciences

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA Infektológiai Szakmai Kollégium Az invazív (akut hematogén) candidiasis bizonyos kockázati csoportba sorolható betegek körében elõforduló súlyos

Részletesebben

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása II. melléklet Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása 14 Tudományos következtetések A buflomedilt tartalmazó

Részletesebben

Pulmonalis embolisatio. Kerekes György DEOEC, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika

Pulmonalis embolisatio. Kerekes György DEOEC, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika Pulmonalis embolisatio Kerekes György DEOEC, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika Definíció Mélyvénás thrombózis (MVT-DVT): a végtagok mélyvénás rendszerének (izomfacia alatt) véralvadék

Részletesebben

V. Aritmia és Pacemaker Kongresszus Lillafüred, Hotel Palota, 2005. szeptember 29 október 1.

V. Aritmia és Pacemaker Kongresszus Lillafüred, Hotel Palota, 2005. szeptember 29 október 1. V. Aritmia és Pacemaker Kongresszus Lillafüred, Hotel Palota, 2005. szeptember 29 október 1. Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink! A Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoport Vezetõsége,

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

I. Felnőtt Kardiológiai Osztály

I. Felnőtt Kardiológiai Osztály I. Felnőtt Kardiológiai Osztály Dr. Andréka Péter A Felnőtt Kardiológiai Osztály a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) legnagyobb fekvőbeteg osztálya (145 ágy: 135 ágy sürgősségi és általános

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

S E M M E L W E I S E G Y E T E M Kardiológiai Szakmai Grémium

S E M M E L W E I S E G Y E T E M Kardiológiai Szakmai Grémium Elnök Prof. Dr. Merkely Béla Tagok Dr. Becker Dávid Dr. Gellér László Dr. Jánoskúti Lívia Dr. Járai Zoltán Dr. Nagy Viktor Prof. Dr. Préda István Dr. Szelid Zsolt (titkár) Gyakorlat neve: Kardiológia,

Részletesebben

Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben. Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika

Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben. Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika A parodontális tapadásveszteség jelentősen meggyengítheti a fogak rögzítettségét.

Részletesebben

A keringési szervrendszer megbetegedései

A keringési szervrendszer megbetegedései A keringési szervrendszer megbetegedései A szívbetegségek fajtái: A szív betegségeit három fő csoportba sorolhatjuk be: léteznek veleszületett szívhibák, gyulladásos szívbetegségek és a koszorúerek betegségéből

Részletesebben

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12)

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12) 2010.02.01 Felsővezetői Tájékoztató 1/10. o Kapacitás adatok Orvos létszám Felnőtt kardiológia 29,00 29,00 0,0% 29,00 29,00 Felnőtt szívsebészet 16,32 15,88-2,7% 15,75 14,00 Összevont gyermek ellátás 19,21

Részletesebben

Syncope diagnosztika a kardiológus szemszögéből SIMOR TAMÁS PTE, KK SZIVGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Syncope diagnosztika a kardiológus szemszögéből SIMOR TAMÁS PTE, KK SZIVGYÓGYÁSZATI KLINIKA Syncope diagnosztika a kardiológus szemszögéből SMOR TAMÁS PTE, KK SZVGYÓGYÁSZAT KLNKA ardiovascularis syncope Strukturális szivbetegség illentyűbetegségek, infarktus, hypertomia, HM, masszák(pitvari

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS SEMMELWEIS EGYETEM ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS SEMMELWEIS EGYETEM ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS SZIMPTÓMÁS PITVARI SZÍVRITMUSZAVAROK NONFARMAKOLÓGIÁS FREKVENCIA KONTROLLJÁNAK RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSA CARDIOPEPTIDEK SZÉRUM SZINTJÉNEK VÁLTOZÁSA TÜKRÉBEN DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS SEMMELWEIS

Részletesebben

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató C-series C70 DR C60 DR C50 D C20 SR C10 S C70A4 C60A4 C50A4 C20A4 C10A4 C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 7 1.1 Az útmutatóról... 7 1.2 Programozási útmutató...

Részletesebben

SPRINKLR Irányítható, irrigált végű katéter intrakardiális ablációhoz

SPRINKLR Irányítható, irrigált végű katéter intrakardiális ablációhoz SPRINKLR Irányítható, irrigált végű katéter intrakardiális ablációhoz Műszaki leírás 0123 Az alábbiak a Medtronic védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és valószínűleg más

Részletesebben

Sebészeti Műtéttani Intézet

Sebészeti Műtéttani Intézet Sebészeti Műtéttani Intézet Sebészeti Műtéttan A6. gyakorlati modul A1. MODUL - Az aszepszis és a sebész A2. MODUL - A sebészi instrumentárium A3. MODUL Műtétek A4. MODUL Műtétek, vérzések A5. MODUL Sebek

Részletesebben

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Molekuláris Medicina Mindenkinek Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 2012. December 4. Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Felosztás Neurofibromatózis I. (Recklinghausen

Részletesebben

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink!

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink! VI. Aritmia és Pacemaker Kongresszus Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink! A Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoport Vezetôsége nevében köszöntöm Önöket a VI. Aritmia és Pacemaker

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

Bevezetés az EKG analízisbe IV. Myocardiális ischemia, sérülés és nekrózis

Bevezetés az EKG analízisbe IV. Myocardiális ischemia, sérülés és nekrózis Bevezetés az EKG analízisbe IV. Myocardiális ischemia, sérülés és nekrózis Jobb kamra Prof. Szabó Gyula SZTE ÁOK Kórélettani Intézet Jobb pitvar Bal kamra Középső Aorta Apikális Bazális 2 Bazális Középső

Részletesebben

Kedves Kollégák! Budapest, 2011. június 1. Dr. Merkely Béla, az MTA doktora tanszékvezetõ egyetemi tanár a Konferencia elnöke

Kedves Kollégák! Budapest, 2011. június 1. Dr. Merkely Béla, az MTA doktora tanszékvezetõ egyetemi tanár a Konferencia elnöke Kedves Kollégák! Az orvosszakmai kötelezõ szinten tartó továbbképzõ tanfolyamok az orvosi továbbképzés fontos elemét jelentik. A diagnosztikus és eredményes terápiás lehetõségek folyamatos fejlõdése az

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben