Ajelenkori kardiológia egyik leggyorsabban fejlõdõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajelenkori kardiológia egyik leggyorsabban fejlõdõ"

Átírás

1 Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C Locksley Hall Media Az aritmiasebészet fejlõdése napjainkig Horkay Ferenc Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Levelezési cím: Prof. Dr. Horkay Ferenc 1096 Budapest, Haller utca Ajelenkori kardiológia egyik leggyorsabban fejlõdõ irányvonala a ritmuszavarok felismerésére és terápiás eljárásainak széleskörû alkalmazására épül. A modern orvostudomány lehetõvé tette e ritmuszavarok keletkezésének, fennállásának és tovaterjedésének akár molekuláris szintû ismeretét. Mindemellett a technikai fejlõdés számos kevésbe invazív eljárás kifejlesztéséhez vezetett, így a ritmuszavarok sebészi kezelése az elmúlt néhány éven jelentõsen átértékelõdött. A valódi aritmiasebészet az 1960-as évek végén indult, amikor Cobb és munkatársai egy Wolf Parkinson White (WPW) szindrómában szenvedõ betegnél sikeresen átmetszették a tüneteket okozó járulékos köteget (1). Ettõl kezdve a sebészeti beavatkozások fontos szerepet kaptak a terápiarezisztens supraventricularis és ventricularis ritmuszavarok kezelésében. A mûtétek során szerzett precíz anatómiai ismeretek, valamint a ritmuszavarok etológiájának pontosabb megértése nagyban hozzájárult a katéterablációs eljárások kifejlõdéséhez. Az as évek elején egy WPW-szindrómás betegnél történt az elsõ sikeres katéterabláció. Ezen beavatkozás jelentõsen átformálta a ritmuszavarok kezelésérõl alkotott elképzeléseket, és számos korábban csak mûtéti eljárással kezelhetõ ritmuszavar esetén elõtérbe kerültek a perkután ablációs eljárások. Mindezek ellenére az intrakardiális elváltozás mellett fennálló és/vagy terápiarezisztens és/vagy sikertelen perkután ablációt követõ supraventricularis és ventricularis ritmuszavarok kezelésében a mai napig fontos szerepet kapnak a szívsebészeti beavatkozások. Az eljárások célja legyen perkután vagy sebészi abláció, az aberráns járulékos köteg(ek) megszakítása. Az utóbbi néhány évben a kiemelkedõ sikerarányú klasszikus Cox Maze-mûtétet ( cut-andsew techniques ), felváltották a modern (krio-, radiofrekvenciás-, mikrohullámú, UH-s, valamint lézerabláció) szívsebészeti ablációs technikák. Az aritmiák sebészi megközelítése legtöbb esetben az egyébként is mûtéti beavatkozást igénylõ intrakardiális elváltozások mellett fennálló supraventricularis és ventricularis tachyarrythmiák esetén megalapozott. Erõsen megkérdõjelezendõ ezen elváltozások sebészi ablációja intrakardiális elváltozás hiányában. Korábban a mûtéti indikációt az olyan sustained monomorf reentry aritmiák klinikai megnyilvánulása jelentette, amikor ezen elváltozások hátterében egy jól kimutatható anatómiai strukturális elváltozás (pl. pitvar(ok) és kamrá(k) között fennálló járulékos kötegek, lassú és gyors intranodalis pályák stb.) állt. A kóros anatómiai elváltozás pontos azonosításához a sikeres mûtét érdekében elengedhetetlen volt az intraoperatív mapping alkalmazása (2). Azonban a modern elektrofiziológiai képalkotó-eljárások, nemcsak pontosították, hanem ki is váltották ezen intraoperatív diagnosztikus eljárások alkalmazását. Mûtéti indikációk supraventricularis és ventricularis ritmuszavarok esetén: x AV-nodalis reentry tachycardia. x Wolf Parkinson White-szindróma (reciprok supraventricularis tachycardia). x Pitvari tachycardia, flutter, fibrilláció. x Iszkémiás eredetû kamrai tachycardia és fibrilláció. x Intractable kamrai tachycardia: aritmogén jobb kamrai dysplasia, aritmogén bal kamrai dysplasia. AV-nodalis reentry tachycardia A paroxizmális tachycardiák egyik leggyakoribb oka az AV-nodalis reentry tachycardia. Az elektrofiziológiai vizsgálatok alapján létezik egy gyors (amely általában normál AV-vezetési idõvel jár, és az AV-csomón belül vagy ahhoz közel helyezkedik el) és egy lassú járulékos Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C45

2 köteg (amely megnyúlt AV-vezetési idõvel jár, és az AV-csomótól elkülönülve a sinus coronariushoz közel esik) (3). Az 1990-es évek elõtt a gyógyszeres terápia refrakter, panaszokkal bíró betegek esetében az egyetlen terápiás eljárás a His-köteg sebészi ablációja volt; amely a ritmuszavart ugyan megszüntette, azonban a legtöbbször komplett AV-blokk kialakulásához vezetett és a betegek jelentõs része a beavatkozást követõen végleges pacemaker-implantációra szorult. Az elsõ sikeres kriosebészeti ablációt Holman, Cox, Sealy és munkatársai végezték egy 23 fõs betegcsoporton. Az eljárás sikeraránya 80% feletti volt, AV-blokk nem fordult elõ és a vizsgált idõszakban egy beteget sem veszítettek el. A perkután katéteres technikák azonban kiválóan alkalmasak ezen járulékos kötegek szelektív ablációjára és gyakorlatilag teljesen felváltották ezen ritmuszavarok sebészi megközelítését. Wolf Parkinson White-szindóma A szív bázisának egyik fontos alkotóeleme az anulus fibrosus, amelyen keresztül normálkörülmények között elektromos ingerületátvezetés csak a His-kötegen át történik (AV-csomó, His-köteg, Purkinje-rostok), így biztosítva a pitvarok és kamrák megfelelõ idejû és irányú elektromos aktiválódását. A klinikai tünetek alapján Wolf, Parkison és White írták le legelõször ezt a ritmuszavart és csak késõbb vált bizonyítottá, hogy ezen preexcitációs szindróma oka a Kent által felfedezett, egy vagy több a pitvarok és a kamrák között lévõ kóros vezetõköteg. Ezen accessoricus pálya (Kent-köteg) gyorsabban vezeti az ingert, mint az AV-csomó, így a depolarizáció hulláma gyorsabban éri el a kamrákat, ezért a PR-hullám rövid. Az accessoricus pálya útján aktiválódó kamrarész lassabban depolarizálódik, ezért a QRS-komplexus elsõ részén delta hullám alakul ki (a QRS-komplexus felszálló szára elmosódik). Ezt követõen a normál (AV-csomón keresztüli) depolarizációs hullám a kamraizomzat többi részét is eléri, ezért a QRS-komplexus kiszélesedik. A WPW-szindróma megnyilvánulhat paroxizmális pitvari tachycardia képében (PAT) hiszen a járulékos kötegen visszavezetõdõ ingerület újra depolarizálja a pitvart(okat) reentry tachycardiat generálva. WPW-szindrómás betegekben a Kent-köteg jelenlététõl eltekintve egyéb intrakardiális elváltozás fennállása nem jellemzõ. Azonban accessoricus pályákat találtak Ebstein-anomaliás, szekundum, illetve primum ASD-s betegekben. A Kent-kötegek leggyakrabban, az aortico-mitralis átmenet kivételével az AV-billentyûk anulus közeli részén helyezkednek el. A Kent-köteg elsõ sikeres átmetszését 1968-ban Cobb és Sealy végezte (1). Napjainkban ezen járulékos kötegek radiofrekvenciás (RF) ablációja az elektrofiziológusok által leggyakrabban végzett beavatkozások egyike. Bár a sebészi abláció sikeraránya hasonló a perkután végzett RF-ablációhoz, mûtéti indikáció panasszal bíró betegek esetén sikertelen katéteres beavatkozást követõen és/vagy egyéb intrakardiális korrekciót igénylõ szívsebészeti beavatkozások esetén áll fenn. Az alkalmazandó eljárás az intraoperatív endokardiális és/vagy epikardiális RF-abláció végzése. Pitvari ritmuszavarok Ektópiás pitvari tachycardia Ektópiás gócok aktiválódása mind a jobb mind a bal pitvarban egyaránt provokálhat paroxizmális pitvari tachycardiat, amelynek eredményeképp rendellenes alakú P-hullámok jönnek létre és a szívfrekvencia 100/min feletti (3). Az AV-csomó a legtöbb esetben ilyen magas frekvencia mellett már nem képes fenntartani az ingervezetés, ezért AV-blokk fordulhat elõ, amelyet normál QRS-komplexus követ. Ha ezen ritmuszavarok kiindulási pontja elektrofiziólógiai vizsgálatok során pontosan azonosítható a katéteres abláció a legtöbbször sikeres kezelést jelent. Nagyon gyakran azonban multifokális bal és/vagy jobb pitvari gócok esetén a gyógyszeres terápia a választandó. Pitvari flutter és pitvarfibrilláció A pitvari flutter rendszerint jobb pitvari depolarizációs kör eredményeként alakul ki, a pitvari frekvencia általában /min körüli. A pitvari tachycardiához hasonlóan ilyenkor is kompenzatórikus AV-blokk jön létre. Pitvarfibrilláció során az egész pitvarban számtalan aktivációs góc következtében egyfajta kaotikus depolarizáció alakul ki. Ezért egyáltalán nem láthatóak P-hullámok, a pitvari impulzusok átjutása az AVcsomón véletlenszerû, így a kamrai ritmus is szabálytalanul szabálytalan. A szabálytalan pitvari depolarizációt követõen nem jön létre effektív pitvari kontrakció, amely következtében a szívteljesítmény (a pitvari lökés hiányából fakadóan) 10-15%-kal csökken. A pitvarfibrilláció megszüntetésének célja, az AV-szinkronitás helyreállítása, a kronotropia visszaállítása, valamint a szívteljesítmény fokozása az és a tromboembólia kockázatának csökkentése mellett. A legtöbb esetben a gyógyszeres terápia az elsõdleges, azonban annak hatástalanságakor felmerül mind a katéteres mind a sebészi abláció (klasszikus sebészi eljárások- corridor mûtét, Maze procedure stb., illetve alternatív sebészi eljárások) lehetõsége. A MAZE-mûtétek sikeraránya 70-90%-os, azonban a beavatkozás mindig extracorporalis keringést igényel, és jelentõsen megnöveli a mûtét, valamint az aortalefogás idejét (60-90 min) (4, 5). Számos, a vérzésveszélyt növelõ pitvari incízió szükséges, amelyek hegesedését követõen a pitvarok kontraktilitása általában jelentõsen romlik. Ezért a jelenleg rendelkezésünkre álló ablációs Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C46

3 eljárások háttérbe szorították ezen mûtét széleskörû gyakorlatban való elterjedését. Alternatív vagy ABLÁCIÓS mûtéti eljárások Az ablációs eljárások célja a MAZE-mûtétnél leírt metódushoz hasonlóan a pitvari multiplex reentry körök megszakítása különbözõ energiaforrások alkalmazásával. A klasszikus MAZE-mûtéttel szemben a beavatkozások sokkal kisebb megterhelést jelentenek a betegek számára. Nincs szükség többszörös sebészi incízióra, kisebb a vérzésveszély, mindemellett biztonságosak. A legtöbb beavatkozás gyorsan kivitelezhetõ, így csökken a CPB és az aortalefogás ideje. Az egyik legnagyobb elõnyük azonban, hogy a klasszikus MAZE-mûtéteknél leírt kiterjedt hegesedést eddig nem tapasztaltak, így a sinusritmus megtartása mellett a pitvarok kontraktilitása is megmarad (6 8). KRIOABLÁCIÓ A krioabláció a legrégebben használt ablációs eljárás, amely a MAZE III-mûtét alapvetõ részét képezte. Nehezen kivitelezhetõ volt, ezért használatát felváltották egyéb ablációs eljárások. INTRAOPERATÍV RADIOFREKVENCIÁS (RF) ABLÁCIÓ Jelenleg a legelterjedtebb ablációs eljárás. A legelsõ lineáris RF ablációs beavatkozást 1996-ban Melo végezte (7). Az RF-eljárások alapja, hogy a radiofrekvenciával közölt energiaátadás következtében hõhatás jön létre, amely sejtnekrózishoz vezet, a nektrotizált szövetek, pedig megakadályozzák a multiplex makro-reentry körökben az ingerület tovaterjedését (1. ábra). Jelenleg két típusa van használatban a dry, illetve az irrigated RF (2. ábra). 1. ábra. Az RF következtében kialakuló hegvonalak megakadályozzák a makro-reentry körökben az ingerület tovaterjedését (Teresa Santiago, MSa*, João Q. Melo, MD, PhDa, B, Rosa H. Gouveia, MDc, Ana Martins, MDc. Ann Thorac Surg 2003; 75: Intra-atrial temperatures in radiofrequency endocardial ablation: histologic evaluation of lesions) Állandó feszültség (66 V) Hõmérséklet (80-90 C) Állandó feszültség (66 V) irrigációval Lézió: 135±33 mm 3 275±55 mm 3 700±217 mm 3 2. ábra. RF-abláció során a lézió nagysága az elektródafej nagyságától, a lézió mélysége pedig az idõegység alatt leadott energiamennyiségtõl függ Kanagawa. Circulation 1995 Dry RF: Az RF-abláció e típusánál magas hõmérséklet van jelen az elektróda és a szövethatáron. A lézió az elektródafej hosszával arányos, felszínes, kevésbé mély heg jön létre; ezért transmuralis lézió viszonylag csak nagy energialeadással érhetõ el. Irrigated RF: Az RF-abláció újabb típusánál az elektróda hegye folyamatosan steril sóoldattal van öblítve így alacsonyabb a hõmérsékletkülönbség az elektródaszövet határon, ezért nagyobb RF-energialeadás lehetséges, amelynek következtében kevésbé széles, azonban mélyebb szöveti penetráció érhetõ el. ENDOKARDIÁLIS RF-ABLÁCIÓ Az elsõ intraoperatív ablációs beavatkozásokat a mitrális billentyûn végzett mûtétekkel együlésben alkalmazták (7 9). Az elektrofiziológiai vizsgálatok kimutatták a v. pulmonalisok kiemelkedõ szerepét a makro-reentry körök generálásában, ezért az eljárás alapvetõ része ezen erek körüli abláció (BIPV). A bal fülcse lekötése szintén elengedhetetlen, a bal pitvaron belüli többi ablációs vonal gyakorlata, pedig szerzõnként változik. EPIKARDIÁLIS RF-ABLÁCIÓ Az elmúlt két évben lehetõség nyílt extracorporalis keringés nélkül végzett mûtéteknél az abláció kivitelezésére, így az eljárás egyre nagyobb számú betegnél alkalmazható (pl. CBP nélkül végzett CABG és az aortabillentyûn végzett mûtétek esetén) (10 12). Az abláció vonala a v. cava superior és v. cava inferior között, a crista terminalis mentén húzódik. Járulékos lézió végezhetõ az atrioventricularis árok mentén, azonban a bal fülcse lekötése mellett a BIPV-lézió elvégzése elengedhetetlen. A fenti alternatív ablációs eljárásokra jelenleg még nincs ACC/AHA-ajánlás, azonban a legtöbb szerzõ az RF-ablációt preferálja, könnyû kivitelezhetõsége, hatékonysága miatt (1. táblázat). Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C47

4 1. táblázat. Alternatív sebészi ablációs technikai eljárások összehasonlítása (szerzõ) N Alkalmazott technika Év SR-konverzió (%) p. op. PM igény (%) 30 napos mortalitás RF MW ,2 10 Krio ,5 CS ,7 Kamrai tachycardia és fibrilláció Iszkémiás eredetû kamrai tachycardia és fibrilláció A kamrai ritmuszavarok ezen formájánál a kiindulópontot az iszkémiásan károsodott szívizomzat jelenti, amely kiterjedésétõl függõen érinthet kis szívizomrészt vagy kamrai aneurizma kialakulásához vezethet. Diffúz iszkémiás léziók esetén endomiokardiális reszekció, endomiokardiális cirkumcízió (parciális endokardiális myotomia), excízió és krio- vagy kémiai abláció végezhetõ (2, 13). Couch és munkatársai 1959-ben elsõként végeztek bal kamrai aneurysmectomiát rekurrens kamrai tachycardia kezelése céljából. Bár a beavatkozás kevéssé volt hatásos, azonban fontos szerepet játszott a késõbbi aritmogén szubsztrát elmélet kidolgozásában ben Gallagher és munkatársai végezték az elsõ elektrofiziológiai mapping által vezérelt bal kamrai aneurizma reszekciót. Az 1970-es években vált bizonyítottá, hogy a sustained monomorf kamrai tachycardiák hátterében reentry mechanizmusok állnak, amelyek sok esetben adott kamrai struktúrához köthetõek és ezen szövetelemek reszekciója és/vagy ablációja a ritmuszavar megszûnéséhez vezethet. Ezen gondolat vezetett az 1980-as évek elején a Josephson és munkatársai által kidolgozott endokardiális reszekciós eljárás alkalmazásához, amely során az endokardiális mapping segítségével megjelölt 3-5 cm 2 területrõl 2 mm vastag szövetet távolítottak el. Bár a beavatkozás 85%-ban sikeres volt, az operatív mortalitás, pedig 5-10% között mozgott, az utóbbi 10 évben kifejlesztett és széles körben elterjedt perkután ablációs eljárások, valamint az implantálható defibrillátorok (ICD) széleskörû elterjedése teljesen háttérbe szorították a fentebb említett mûtéti megoldásokat. Iszkémiás eredetû kamrai ritmuszavarok kialakulásánál az aritmogén szubsztrát -ot az aneurizma és/vagy az elhalt szívizomrész széli részei képzik. A ritmuszavar kiválthatóságának elektrofiziológiai (EPS) és az iszkémia okának (izotóp, koronarográfia) vizsgálatát követõen, a háttérben kimutatott anatómiai elváltozás (koronáriaszûkület és/vagy elzáródás) korrekcióját követõen (PTCA, STENT-implantáció, ACBG-mûtét) újabb elektrofiziológiai vizsgálat szükséges a reziduális ritmuszavar kimutatására. Ha a revaszkularizációs beavatkozásokat követõen a kamrai ritmuszavarok (VT, VF) továbbra is fennállnak ICD beültetése mindenképp indokolt. Aritmogén jobb kamrai dysplasia A jobb kamrai dysplasia egy igen ritka és kevéssé jól definiált elváltozás. A betegek ezen csoportjánál a jobb kamra szabad fali része pergamenszerûen elvékonyodik, mert az epi- és endocardium között csak nagyon kevés miokardiális sejt található. Az alapvetõ patológiai elváltozást a miokardiális izomrostok subepicardium felé való progresszív terjedésével és a myocardium elzsírosodásával magyarázzák. Mindezek következtében a jobb kamra egész morfológiája és megjelenése megváltozik (dilatálódik, deformálódik stb.), amely érintheti a bal kamra egy részét is, azonban a kamrai septum a legtöbb esetben érintetlen marad. A betegség familiáris eredetû, autoszomális domináns módon öröklõdik gyakran inkomplett penetranciával, ami a korai felismerést nagyon megnehezíti. A korrekt diagnózist az elektrofiziológiai vizsgálat jelenti, amely során lehetõség van az elváltozás ablációjára is. Néhány betegnél az egyszerû ventriculotomia vagy a jobb kamrai teljes izolációja jelenti a végleges megoldást. A beavatkozásoktól függetlenül a legtöbb esetben a betegek ICD-implantációban részesülnek. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C48

5 Irodalom 1. Cobb FR, Blumenschein SD, Sealy WC, et al. Successful surgical interruption of bundle of Kent in patient with Wolf-Parkinson- White syndrome. Circulation 1968; 38: Fazekas T, Papp Gy, Tenczer J. Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia. 3. Andrew R. Houghton, David Gray. Az EKG helyes értelmezése. 4. Cox JL, Schuessler RB, Boineau JP. The development of the maze procedure for the treatment of atrial fibrillation. Semin Thorac Cardiovascular Surg 2000; 1 (2): Cox J, Ad N, Palazzo T, Fitzpatrick S, et al. Current status of the maze procedure for the treatment of atrial fibrillation. Semin Thorac Cardiovascular Surg 2000; 12: Krishna Khargi, Barbara A. Hutten, Bernd Lemke, et al. Surgical treatment of atrial fibrillation; a systematic review. Eur J Cardiothorac Surg 2005; 27: Melo J, Adragao P, Neves J, et al. Endocardial and epicardial radiofrequency ablation in the treatment of atrial fibrillation with a new intraoperative device. Eur J Cardiothorac Surg 2000; 18: Mohr FW, Fabricius A, Falk V, et al. Curative treatment of atrial fibrillation with intraoperative radiofrequency ablation: short term and midterm results. J Thorac Cardiovasc Surg 2002; 123: Sie HT, Beukema WP, Ramdat Misier AR, et al. The radiofrequency modified maze procedure. A less invasive surgical approach to atrial fibrillation during open-heart surgery. Eur J Cardiothorac Surg 2001; 19: Sie HT, Beukema WP, Elvan A, et al. Long term results of irrigated radiofrequency modified maze procedure in 200 patients with concomitant cardiac surgery; six year experience. Ann thoracic surg 2004; 77: Krishna Khargi, Bernd Lemke, Thomas Deneke. Concomitant anti-arrhythmic procedures to treat permanent atrial fibrillation in CABG and AVR patients are as effective as in mitral valve patients. Eur J Cardiothorac Surg 2005; 27: Krishna Khargi, Bernd Lemke, Helmut Haardt, et al. Concomitant anti-arrhythmic surgery, using irrigated cooled-tip radiofrequency ablation, to treat permanent atrial fibrillation in CABG patients: expansion of the indication? Eur J Cardiothorac Surg 2004; 25: Kirklin/Barratt-Boyes: Cardiac Surgery 3 rd ed. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C49

SZÍVRITMUSZAVAROK 2014.03.05. KORAI ÜTÉSEK SUPRAVENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK JUNKCIONÁLIS ARITMIÁK VENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK ÁTTEKINTÉS

SZÍVRITMUSZAVAROK 2014.03.05. KORAI ÜTÉSEK SUPRAVENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK JUNKCIONÁLIS ARITMIÁK VENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK ÁTTEKINTÉS SZÍVRITMUSZAVAROK - 2014.03.05. SUPRA SZÍV INGERÜLETVEZETŐ RENDSZERE 1 SUPRA SZÍV INGERÜLETVEZETŐ RENDSZERE 2 SUPRA A SZÍV ELEKTROMOS AKTIVÍTÁSÁNAK ÉLETTANA SUPRA 60-80 ütés /perc SZINUSZRITMUS 1. SUPRA

Részletesebben

EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban. Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák

EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban. Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák www.mentok.hu Szükséges-e a széles és keskeny QRS-ű tahikardiák további tipizálása az életmentésben? IGEN,mert ProCon az ismert

Részletesebben

XIII. GOTTSEGEN KARDIOLÓGIAI NAP

XIII. GOTTSEGEN KARDIOLÓGIAI NAP XIII. GOTTSEGEN KARDIOLÓGIAI NAP 2009. november 20. ELŐADÁS-ÖSSZEFOGLALÓK Borító 1 XIII. Gottsegen Kardiológiai Nap 2009. november 20. Előadás-összefoglalók 2 XIII. Gottsegen Kardiológiai Nap (előadás-összefoglalók)

Részletesebben

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Dr.Szabolcs Zoltán Ph.D. Semmelweis Egyetem, Szívsebészeti Klinika Budapest Székelyudvarhely, 2011. június 9-10. Az akut transmuralis szívinfarktus

Részletesebben

ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1)

ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1) Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1) Készítette: Dr. Lőrincz István egyetemi docens Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Megállapítani, hogy a szív ritmusosan ver-e, normálisan terjed-e az akciós potenciál.

Megállapítani, hogy a szív ritmusosan ver-e, normálisan terjed-e az akciós potenciál. Az elektrokardiográfia (röviden EKG) egy non-invazív szívvizsgáló eljárás, mely a szív működéséről ad hasznos információt. A szív elektromos jelenségeit vizsgálja, a szívizom összehúzódásakor keletkező

Részletesebben

Publikációs lista Csanádi Zoltán

Publikációs lista Csanádi Zoltán Publikációs lista Csanádi Zoltán Teljes terjedelmű in extenso közlemények Mester J, Kósa I, Csanádi Z: A szív funkció változása myocardialis infarctus után 5 évvel. Card. Hung. 1989; 18: 155 Szász K, Csanádi

Részletesebben

Szupraventrikuláris aritmiák mechanizmusa és katéter ablációs kezelése. Csanádi Zoltán DEOEC Kardiológiai Intézet

Szupraventrikuláris aritmiák mechanizmusa és katéter ablációs kezelése. Csanádi Zoltán DEOEC Kardiológiai Intézet Szupraventrikuláris aritmiák mechanizmusa és katéter ablációs kezelése Csanádi Zoltán DEOEC Kardiológiai Intézet Supraventricularis aritmiák felosztása AV csomó dependens aritmiák (Reguláris tachycardiák)

Részletesebben

Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban. DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia

Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban. DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia Gyógyszeres kezelés ACS gyógyszeres terápiája Ritmuszavarok gyógyszeres kezelése (stabil,

Részletesebben

Sokféle térképezési és katéter navigációs rendszer áll

Sokféle térképezési és katéter navigációs rendszer áll Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C34 40 2008 Locksley Hall Media 3D képalkotó technikák szerepe a katéterablációban Simor Tamás PTE, Szívgyógyászati Klinika, Pécs Levelezési cím: Dr. Simor Tamás 7624 Pécs,

Részletesebben

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák (ingerképzési és ingerület vezetési zavarok) Tünetek, következmények Tünet és panaszmentes

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

2013. 09. 26. (Csütörtök)

2013. 09. 26. (Csütörtök) Az MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának IX. Kongresszusa közös szervezésben az MKT Intenzív Terápiás és Resustitatios Munkacsoportjával Debrecen, 2013. szeptember 26-28. 2013. 09. 26. (Csütörtök)

Részletesebben

A PITVARI ÉS KAMRAI TERHELTSÉG EKG JELEI. Dr. Szabados Eszter

A PITVARI ÉS KAMRAI TERHELTSÉG EKG JELEI. Dr. Szabados Eszter A PITVARI ÉS KAMRAI TERHELTSÉG EKG JELEI Dr. Szabados Eszter A sinus eredetű P hullám A P hullám a pitvari depolarisatio jele A sinus csomó tevékenység nem látszik A pitvari depolarisatio iránya jobb-bal,

Részletesebben

2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927)

2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927) Dr. Szűcs József Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A ritmuszavarok felismerése és ellátása a családorvosi gyakorlatban 2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927) I. Az arrhythmiás

Részletesebben

Szivritmuszavarok és kezelése Etiológia: Myocardiális okok(iszb, CMP, myocarditis) Hemodinamikai okok(volumen terhelés, nyomásterhelés) Extracardiális okok(elektrolitzavar, hyperthyreosis, Hypoxia, gyógyszerek)

Részletesebben

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen)

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) A kardiovaszkuláris rizikófaktorral és/vagy manifeszt kardiológiai betegséggel

Részletesebben

Az Országos Mentőszolgálat eljárási rendje

Az Országos Mentőszolgálat eljárási rendje Az Országos Mentőszolgálat eljárási rendje Elektromos kardioverzió Szerzők: dr. Radnai Márton, dr. Horváth Anikó Jóváhagyta: dr. Temesvári Péter orvosigazgató Egyeztetve Szakmai Kollégium OSTHK Tanács

Részletesebben

EKG a házi gyermekorvosi gyakorlatban. Dr Környei László Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

EKG a házi gyermekorvosi gyakorlatban. Dr Környei László Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet EKG a házi gyermekorvosi gyakorlatban Dr Környei László Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet EKG a házi gyermekorvosi gyakorlatban??? 1. Mellkasi fájdalom 2. Ritmuszavarok 3. Elektrolit eltérések

Részletesebben

A pitvarfibrilláció gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelése

A pitvarfibrilláció gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelése A pitvarfibrilláció gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelése DR. BORBOLA JÓZSEF Bevezetés Nemrégen volt éppen száz éve annak, hogy W. Einthoven bemutatta (1906) az első pitvarfibrillációt (PF-t) szemléltető

Részletesebben

repolarizációs tartalék

repolarizációs tartalék A projekt négy munkaévében, a kutatási tervben kitűzött céloknak megfelelően, az antiaritmiás és proaritmiás hatás mechanizmusában szereplő tényezők vizsgálatára került sor, amely az alábbi fontosabb új

Részletesebben

A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A INVAZÍV SZÍV-ELEKTROFIZOLÓGIAI ARITMOLÓGUS LICENSZ ÁLTALÁNOS ELVEK

A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A INVAZÍV SZÍV-ELEKTROFIZOLÓGIAI ARITMOLÓGUS LICENSZ ÁLTALÁNOS ELVEK A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A INVAZÍV SZÍV-ELEKTROFIZOLÓGIAI ARITMOLÓGUS LICENSZ ÁLTALÁNOS ELVEK A Invazív szív-elektrofizológia (elektrofiziológia és abláció) Aritmológus Licensz (szakmai

Részletesebben

30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall

30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall 30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall 13:00-13:10 Opening speech Chairs: Gábor Duray, László Sághy 13:10-14:10 W/I. Interactive case presentations Chairs: Gábor Duray, László

Részletesebben

3. A Keringés Szervrendszere

3. A Keringés Szervrendszere 3. A Keringés Szervrendszere A szervezet minden részét, szervét vérerek hálózzák be. Az erekben folyó vér biztosítja a sejtek tápanyaggal és oxigénnel (O 2 ) való ellátását, illetve salakanyagok és a szén-dioxid

Részletesebben

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ Szívsebészet Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ A humán érpálya A szívburok Humán koszorúerek I Humán koszorúerek II Humán koszorúerek III Szívizom scintigraphia Szívizom kóros perfúzió A

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben

3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016. dr. Apor Astrid SE VSZEK

3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016. dr. Apor Astrid SE VSZEK 3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016 dr. Apor Astrid SE VSZEK Áttörő újdonság az ultrahangos képalkotásban! struktúrák térbeli alakjának

Részletesebben

5348 Együregű, ideiglenes, külső pacemaker (AAI/VVI)

5348 Együregű, ideiglenes, külső pacemaker (AAI/VVI) 5348 Együregű, ideiglenes, külső pacemaker (AAI/VVI) Műszaki leírás 0123 AZ 5348-AS MEDTRONIC MODELL 0 Műszaki leírás 0 Együregű, ideiglenes, külső pacemaker Jelmagyarázat 0 Lásd a használati útmutatót

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Veleszületett szívbetegek képalkotó vizsgálata

Veleszületett szívbetegek képalkotó vizsgálata Veleszületett szívbetegek képalkotó vizsgálata Temesvári András A prognozis változása a 18 évet megélő betegek aránya 100 80 80 85 70 60 55 40 40 20 20 25 0 1920 1940 1960 1980 2000 2020 A felnőtt esetek

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Supraventricularis tachycardiák. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Supraventricularis tachycardiák. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Supraventricularis tachycardiák Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium I. SUPRAVENTRICULARIS TACHYCARDIÁK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos

Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos Antiarrhythmiás készítményt kizárólag előzetes EKG-vizsgálatot követően

Részletesebben

A SZÍV VÉRELLÁTÁSI ZAVARAIT (ISZKÉMIA) KÖVETİ ELEKTROFIZIOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK

A SZÍV VÉRELLÁTÁSI ZAVARAIT (ISZKÉMIA) KÖVETİ ELEKTROFIZIOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK A SZÍV VÉRELLÁTÁSI ZAVARAIT (ISZKÉMIA) KÖVETİ ELEKTROFIZIOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK A myocardiális ischaemia definiciója és patofiziológiai jellemzıi "A szívizom elégtelen vérellátása" (Opie) "Az arteriás keringés

Részletesebben

INSYNC SENTRY 7298. Beültetési útmutató

INSYNC SENTRY 7298. Beültetési útmutató INSYNC SENTRY 7298 Kétüregű beültethető kardioverter-defibrillátor kardiális reszinkronizációs terápiával (VVE-DDDR), szekvenciális kétkamrás ingerléssel és OptiVol folyadékegyensúly-figyeléssel Beültetési

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

Szív CT Akadémia negyedszerre

Szív CT Akadémia negyedszerre Május 21-25. között negyedik alkalommal rendezték meg a Semmelweis Egyetem és a Philips Healthcare közös Szív CT Akadémiáját. Az első három alkalommal megrendezett, háromnapos Level A kurzuson a kardio-ct-képalkotás

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

RF CONTACTR 8 MM. Irányítható elektródkatéter intrakardiális ablációhoz. Műszaki leírás

RF CONTACTR 8 MM. Irányítható elektródkatéter intrakardiális ablációhoz. Műszaki leírás RF CONTACTR 8 MM Irányítható elektródkatéter intrakardiális ablációhoz Műszaki leírás 0123 A következő felsorolásban a Medtronic védjegyei vagy bejegyzett védjegyei szerepelnek, az Egyesült Államokra és

Részletesebben

Bevezetés az EKG analízisbevi. EgyébEKG eltérések & EKG összefoglalás. Hypocalcemia. Hypercalcemia. Hypocalcemia, hyperkalemia.

Bevezetés az EKG analízisbevi. EgyébEKG eltérések & EKG összefoglalás. Hypocalcemia. Hypercalcemia. Hypocalcemia, hyperkalemia. Bevezetés az EKG analízisbevi. EgyébEKG eltérések & EKG összefoglalás Hypocalcemia Prof. Szabó Gyula SZTE ÁOK Kórélettani Intézet Sinus arrhythmia, PR intervallum 0.15 sec, normális QRS hullámok, hosszúst

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET . GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gyer;nckkardiolÓgiai Osztály 8. Szívkatéterezéssei és/vagy katéterterápiás beavatkozással kapcsolatos tájékoztató és nyilatkozatok (gyennek) A beteg neve:,

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé A sebészi beavatkozások helye és indikációja a horkoló és alvási apnoes betegek terápiájában Dr. Buda Bernadett Szent Margit Rendelőintézet, Horkolás Terápia Ambulancia Medios Orvosi Centrum Az OSAS kezelésének

Részletesebben

15:30-19:00 Szekciók a Wunderlich Lovagteremben

15:30-19:00 Szekciók a Wunderlich Lovagteremben 2009. október 01. Csütörtök 09:00-10:30 EP licenszvizsga 11:00-12:30 CP licenszvizsga 12:30-13:00 Ebéd a Palatinus szálloda éttermében (fakultatív) Bartók terem 13:00 Ünnepélyes megnyitó Csanádi Zoltán,

Részletesebben

IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS

IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS PM KEZELÉS CÉLJAI ASYSTOLIA TÜNETEKKEL JÁRÓ BRADYCARDIA OPTIMALIS HAEMODINAMIKA BIZTOSÍTÁSA: AV INGERÜLETI SORREND KÉTÜREGI PM PITVARFIBRILLATIO PREVENCIÓ

Részletesebben

Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben IV.1.1. Kezdeti eredmények CB katéterrel végzett tüdővéna izolálással

Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben IV.1.1. Kezdeti eredmények CB katéterrel végzett tüdővéna izolálással 1 Opponensi vélemény Dr. Csanádi Zoltán MTA doktori értekezéséről, amelynek címe Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben Dr. Csanádi Zoltán egyetemi docens a Debreceni

Részletesebben

Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő.

Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő. A congenitalis vitiumok Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő. Kialakulásukban örökletes tulajdonságok és környezeti tényezők játszhatnak szerepet. terhesség alatti fertőzések,

Részletesebben

PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN. Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika

PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN. Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika SPEC. KARDIOVASZKULARIS ÁLLAPOTOK PREOPERATIV MEGKÖZELÍTÉSE ARRHYTHMIA VAGY VEZETÉSI ZAVAR

Részletesebben

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Esmolol Szelektív Béta1-adrenerg antagonista Hatáskezdet: 1-2 perc VVT-esterase metabolizmus, eliminációs HL 9 perc Hatástartam 10-20 perc Az esmolol adagolása

Részletesebben

ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. Az ischaemiás történések időbeni sorrendje. Az ischaemia lehetséges kimenetele

ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. Az ischaemiás történések időbeni sorrendje. Az ischaemia lehetséges kimenetele ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. AZ INFARCTUS SZÖVŐDMÉNYEI STRESSZ ECHOCARDIOGRAPHIA DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR KLINIKAI FIZIOLÓGIAI TANSZÉK TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 Az ischaemiás

Részletesebben

RF MARINR UNIPOLÁRIS ESZKÖZ

RF MARINR UNIPOLÁRIS ESZKÖZ RF MARINR UNIPOLÁRIS ESZKÖZ Irányítható elektródkatéter intrakardiális térképezéshez és ablációhoz Műszaki leírás Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET C:secsemoszívsebészeti Osztály 10. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok A beteg / szülo / törvényes gyám mutéttel kapcsolatos tájékoztatása, orvosi felvilágosítása

Részletesebben

nagyobb stabilitást biztosító, fonott, fémszálas merevítési technológia a katéteren súlyozott értékelési pontszámok összege megadott adat

nagyobb stabilitást biztosító, fonott, fémszálas merevítési technológia a katéteren súlyozott értékelési pontszámok összege megadott adat Az SZTE 4/Ny/014/SZTE. számú, katéterek és katéter tartozékok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás értékelő táblázata 1. Ablációs katéter 7 F külső átmérővel, négymilliméteres végelektródával. Egy irányban

Részletesebben

Csecsemőkori vitiumok jelentőségei a háziorvosi gyakorlatban. Dr. Tölgyesi Andrea gyermekkardiológus SE I. Gyermekklinika

Csecsemőkori vitiumok jelentőségei a háziorvosi gyakorlatban. Dr. Tölgyesi Andrea gyermekkardiológus SE I. Gyermekklinika Csecsemőkori vitiumok jelentőségei a háziorvosi gyakorlatban Dr. Tölgyesi Andrea gyermekkardiológus SE I. Gyermekklinika Mikor gondoljunk veleszületett szívbetegségre? Pozitív családi anamnézis Kromoszóma-eltérés

Részletesebben

III. Hemodinamikai vizsgálatok, katéterterápiás beavatkozások

III. Hemodinamikai vizsgálatok, katéterterápiás beavatkozások III. Hemodinamikai vizsgálatok, katéterterápiás beavatkozások Dr. Fontos Géza A Hemodinamikai Osztály két katéteres asztalán történik a legátfogóbb intervenciós kardiológiai program Magyarországon. Több

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Csanádi Zoltán. Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben. című MTA doktori értekezéséről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Csanádi Zoltán. Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben. című MTA doktori értekezéséről OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Csanádi Zoltán Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben című MTA doktori értekezéséről Bevezetés Az klinikai eletrofiziológia a kardiológia egyik

Részletesebben

Aorta stenosis, a probléma jelentősége

Aorta stenosis, a probléma jelentősége Temesvári András Aorta stenosis, a probléma jelentősége A 65 év feletti emberek 25%-nak megvastagodott az aorta billentyűje 75 év felett 3%-nak súlyos aorta stenosisa van Időskorban a leggyakoribb billentyűhiba,

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

RHYTHMUSZAVAROK ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉSÜK

RHYTHMUSZAVAROK ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉSÜK RHYTHMUSZAVAROK ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉSÜK Prof. Dr. Tóth Kálmán Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai és Angiológiai Tanszék ANAMNÉZIS - Az arrhythmia megjelenési módja (pl.:

Részletesebben

1 Arrhythmia. 7 Echocardiography. 12 Experimental cardiology. 30 Pediatric cardiology. 33 Section of young cardiologists

1 Arrhythmia. 7 Echocardiography. 12 Experimental cardiology. 30 Pediatric cardiology. 33 Section of young cardiologists SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Cardiologia Hungarica Arrhythmia 7 Echocardiography Experimental cardiology 0 Pediatric cardiology Section of young cardiologists 4 Ischaemic heart

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél Írta: DR. SIMONFALVI IMRE, DR. TOMCSÁNYI ISTVÁN, DR. NAGY ESZTER, DR. SOMOGYI ANDRÁS

Részletesebben

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna Szívmőködés Dr. Cseri Julianna A keringési szervrendszer funkcionális szervezıdése Szív Vérerek Nagyvérkör Kisvérkör Nyirokerek A szív feladata: a vérkeringés fenntartása A szív szívó-nyomó pumpa Automáciával

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló. 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi)

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló. 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi) Szívelégtelenség Napok 2013. január 25-26. Hajdúszoboszló 2013. január 25. péntek 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi) 10:15 11:35 Újdonságok a szívelégtelenség

Részletesebben

SE Kórélettani Intézet: megjegyzések az EKG-munkafüzethez

SE Kórélettani Intézet: megjegyzések az EKG-munkafüzethez Az EKG-munkafüzettel kapcsolatos megjegyzések hallgatói változat (Szombath Tornóci: EKG-munkafüzet, Semmelweis Kiadó, 2009) Készítette: Hamar Péter, Regős László, Simon András, Tornóci László Munkaanyag:

Részletesebben

XX. Ifjúsági Kardiológus Napok. Lillafüred, Hunguest Hotel Palota, 2013. április 19 21.

XX. Ifjúsági Kardiológus Napok. Lillafüred, Hunguest Hotel Palota, 2013. április 19 21. XX. Ifjúsági Kardiológus Napok Lillafüred, Hunguest Hotel Palota, 2013. április 19 21. A konferencia helyszíne: Hunguest Hotel Palota Konferencia terem A konferencia időpontja: 2013. április 19-21.. Információ:

Részletesebben

A civil szívszervezetek oktató programja SZÍVSN módra

A civil szívszervezetek oktató programja SZÍVSN módra A civil szívszervezetek oktató programja SZÍVSN módra Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség XV. Kongresszusa Balatonfüred 2013.09.12-14. Bernáth-Lukács Zsuzsa A SZÍVSN országos betegegyesület elnöke,

Részletesebben

Areszinkronizációs kezelés (CRT) biventrikuláris

Areszinkronizációs kezelés (CRT) biventrikuláris Összefoglaló közlemény Cardiologia Hungarica 2012; 42 : 147 154 2012 Locksley Hall Media Bővülő indikációk a szívelégtelenség reszinkronizációs kezelésében, hazai tapasztalatok és lehetőségek Merkely Béla

Részletesebben

IV. Elektrofiziológia és PM terápia

IV. Elektrofiziológia és PM terápia IV. Elektrofiziológia és PM terápia Dr. Földesi Csaba László Bevezetés A 2013-as évben, folytatva az előző sikeres évek munkáját, tovább tudtuk emelni beavatkozásaink számát és bővítenünk komplexitását.

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

HS 1 Szív. Magasság: 33 cm., Szélesség: 24 cm., Mélység: 26 cm., Súly: 2.8 kg. HS 2 Szív

HS 1 Szív. Magasság: 33 cm., Szélesség: 24 cm., Mélység: 26 cm., Súly: 2.8 kg. HS 2 Szív HS 1 Szív Kb. 2-szeres méretű, SOMSO-műanyagból. A szív egy függőleges vonallal van elvágva a szívkamrai szeptum irányában. 2 részre szedhető azután, hogy eltávolítottuk az aorta ívet és a superior vénát.

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban

Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban Mogyorósy Gábor DE OEC Gyermekklinika Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban Szívelégtelenség Cyanoticus roham

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Program IX. Aritmia. Pacemaker Napok. Balatonfüred, Hotel Flamingó 2014. szeptember 25-27.

Program IX. Aritmia. Pacemaker Napok. Balatonfüred, Hotel Flamingó 2014. szeptember 25-27. & a Magyar Kardiológus Társaság Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának és az Állami Szívkórház Aktív Kardiológiai Osztályának rendezvénye IX. Aritmia Pacemaker Napok Program Balatonfüred, Hotel Flamingó

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Duray Gábor, MD, PhD, FESC Magyar Honvédség Honvédkórház, Kardiológiai Osztály Pacemaker és Elektrofiziológia részleg Budapest Pacemaker centers

Részletesebben

Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék)

Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék) Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék) A stressz hatása a szívre A túlzott mértékű stressz a szívbetegségek egyik rizikófaktora. Nyugalmi állapotban, átlagosan a felnőtt szív percenként

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. FORGÁCS SÁNDOR, DR. GREXA ERZSÉBET, DR. VERZÁR ZSÓFIA Bevezetés Az infrarenalis

Részletesebben

A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A PACEMAKER ÉS CARDIOVERTER DEFIBRILLÁTOR TERÁPIA ARITMOLÓGUS LICENSZ FELTÉTELRENDSZERE ÁLTALÁNOS ELVEK

A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A PACEMAKER ÉS CARDIOVERTER DEFIBRILLÁTOR TERÁPIA ARITMOLÓGUS LICENSZ FELTÉTELRENDSZERE ÁLTALÁNOS ELVEK A KLINIKAI SZÍV-ELEKTROFIZIOLÓGIAI, EZEN BELÜL A PACEMAKER ÉS CARDIOVERTER DEFIBRILLÁTOR TERÁPIA ARITMOLÓGUS LICENSZ FELTÉTELRENDSZERE ÁLTALÁNOS ELVEK A Pacemaker és cardioverter defibrillátor terápia

Részletesebben

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Varga Albert Szegedi Tudományegyetem Kardiológus múlt század Kardiológus XXI. század Kardiológiai diagnosztika 1970 XXI.szd. Anamnézis

Részletesebben

Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az általános (nem szívsebészeti) műtétek cardiovascularis kockázatának felmérése és a perioperatív kezelés kardiológiai szempontjai Készítette: A Kardiológiai

Részletesebben

SZÍV ÉS ÉRRENDSZER. Szederjesi Janos

SZÍV ÉS ÉRRENDSZER. Szederjesi Janos SZÍV ÉS ÉRRENDSZER Szederjesi Janos 1 2 3 Karotid aa., brachialis Típus: Parvus Tardus Altus Bisferiens Alternans Paradoxus Juguláris v. pulzálása Szívcsúcs pulzálása Pulzus 4 5 EKG P < 0,10 sec, < 0,3

Részletesebben

Az AHA tudományos Rovatcímállásfoglalása

Az AHA tudományos Rovatcímállásfoglalása Az AHA tudományos Rovatcímállásfoglalása A szívkatéterezés és a katéteres beavatkozások indikációi gyermekkardiológiai betegségekben Az American Heart Association tudományos állásfoglalása Támogatja az

Részletesebben

II. félév, 1. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Kardiovaszkuláris rendszer SZÍV (Kardiológia)

II. félév, 1. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Kardiovaszkuláris rendszer SZÍV (Kardiológia) II. félév, 1. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet Kardiovaszkuláris rendszer SZÍV (Kardiológia) Mit tanulunk? A keringési (kardiovaszkuláris) rendszer fı szervei (szív, erek,

Részletesebben

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása II. melléklet Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása 14 Tudományos következtetések A buflomedilt tartalmazó

Részletesebben

Transthoracalis pacemaker a helyszíni ellátásban. Dr. Miskolczi Szabolcs DEOEC Kardiológiai Intézet OMSZ Debrecen

Transthoracalis pacemaker a helyszíni ellátásban. Dr. Miskolczi Szabolcs DEOEC Kardiológiai Intézet OMSZ Debrecen Transthoracalis pacemaker a helyszíni ellátásban Dr. Miskolczi Szabolcs DEOEC Kardiológiai Intézet OMSZ Debrecen Történelmi áttekintés Transcutaneous external cardiac pacing (TEP) több, mint 200 évre tekint

Részletesebben

A keringési szervrendszer megbetegedései

A keringési szervrendszer megbetegedései A keringési szervrendszer megbetegedései A szívbetegségek fajtái: A szív betegségeit három fő csoportba sorolhatjuk be: léteznek veleszületett szívhibák, gyulladásos szívbetegségek és a koszorúerek betegségéből

Részletesebben

OKTATÁSI ANYAG NEM HATÁLYOS ELJÁRÁSREND

OKTATÁSI ANYAG NEM HATÁLYOS ELJÁRÁSREND A szív prehospitális tájékozódó UH vizsgálata Szerző v1.4 2016.3.14 Dr. Sóti Ákos, Dr. Hetzman T. László OKTATÁSI ANYAG NEM HATÁLYOS ELJÁRÁSREND JOGOK A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. eljárásrendjeinek

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Orvosi fizika laboratóriumi gyakorlatok 1 EKG

Orvosi fizika laboratóriumi gyakorlatok 1 EKG ELEKTROKARDIOGRÁFIA I. Háttér A szívműködést kísérő elektromos változások a szív körül egy változó irányú és erősségű elektromos erőteret hoznak létre. A szívizomsejtek depolarizációja majd repolarizációja

Részletesebben

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C9 13 2008 Locksley Hall Media Beültethetõ eszközök a kamrai tachyarrhythmiák kezelésére Merkely Béla, Róka Attila Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ, Kardiológiai

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG ERG, VEP vizsgálatok. Elektrofiziológiai eto oógamódszerek e a látópálya funkcionális állapotának vizsgálatára Janáky Márta Jelentőségük nem invazív módszerek minimális kooperációt igényelnek objektív

Részletesebben