A MAGYARORSZÁGI ALKOHOL ÉS DROGSZCÉNÁBAN MŰKÖDŐ ÖNSEGÍTŐ CSOPORTOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI ALKOHOL ÉS DROGSZCÉNÁBAN MŰKÖDŐ ÖNSEGÍTŐ CSOPORTOK"

Átírás

1 KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ÉS DIAKÓNIA INTÉZET A MAGYARORSZÁGI ALKOHOL ÉS DROGSZCÉNÁBAN MŰKÖDŐ ÖNSEGÍTŐ CSOPORTOK SZAKDOLGOZAT Témavezető: Victorné Erdős Eszter református lelkész addiktológiai szakember, szupervizor Készítette: Balogh Emese Szociális munka ( BA) szakos hallgató Nagykőrös 2012

2 TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítás Bevezetés Témaválasztás indoklása Hipotézis Célom Szenvedélybetegség Mi a szenvedély? A szenvedélybetegség teológiai megközelítésben Alkohol és drogfüggőség kialakulása Alkalmi fogyasztás vagy függőség Alkalmi szerfogyasztás, függőség elterjedése a fiatalok körében Amikor már kialakult a függőség Az alkoholizmus Mi az alkoholizmus? Az alkoholizmus formái E. M. Jellinek professzor nyomán Versbe foglalt vallomások Szenvedélybetegek gondozása Ráckeresztúr, egy lehetőség: a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona Önsegítés Változást csak érzelmekkel lehet elősegíteni Két interjú bemutatása- A valóság elől menekülve Zsolt István Névtelen alkoholisták szövetsége, további lehetőség Az A.A. felépítése, működése Minnesota-modell A tények- Interjú József Kutatási módszer Narratív életútinterjúk Strukturált interjúk Összegzés, zárógondolatok...50 FELHASZNÁLT IRODALOMJEGYZÉK...53 Mellékletek

3 Köszönetnyilvánítás Köszönöm Istenem áldását, szeretetét, hogy egyengeti utamat. Családomnak a támogatást, az erősítést, hogy eljuthattam idáig. Victorné Erdős Eszternek, aki közelebb vitt a szenvedélybetegségek szélesebb körű megismeréséhez. A lehetőséget hogy, a KIMM (Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió) Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonban, a főiskolai tanulmányaim során előírt 40 órás szakmai gyakorlatomat letölthettem. A KIMM Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonban a gyógyulni vágyó fiataloktól tanultakat. A Főiskola munkatársainak és előadóinak a szakmaiságot. Csak ismételni tudnám a neveket. Sok név állhatna itt, de senkit sem szeretnék megbántani. Ezért mindenkinek köszönöm. 2

4 ,, Ó Mester add, hogy vigasztaljak mást, És ne csak magamnak keressek vigaszt, Legyek megértő, ne csak megértett, Szeressek, ahogy Te szerettél minket! 1 1. Bevezetés 1.1. Témaválasztás indoklása,, Magyarországon megközelítőleg 1, 5 millió ember küzd alkohol vagy drogproblémákkal. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden magyar család érintett, és szenved az alkohol vagy drogfogyasztás, okozta negatív következményektől. Mindezek ellenére az alkoholproblémával küzdők 95%-a és a drogproblémával küzdők 75%-a nem részesül szakszerű kezelésben. 2 9 évet dolgoztam kórházi szociális munkásként, sok minden érdekel a segítő szférát illetően, de ami a leginkább kiéleződött bennem a főiskolai tanulmányaim során, a szenvedélybetegeken való segítségnyújtás. Egyre több olyan emberrel beszélgettem, akik az önsegítő csoportokban találták meg a kiutat a betegségük rabságából. Ezt követően kezdtem jobban érdeklődni az önsegítő csoportok működése iránt, s nem véletlenül kezdtem ezt tanulmányozni. Továbbá a témaválasztásom indoklása, hogy egyre több fiatal nyúl illegális szerekhez, tizenévesen alkoholizálnak, a buli alkohol nélkül nem buli, és drogoznak is néhányan. Nem számolva a következményekkel, s valójában nincs is olyan állomás az életükben, ahol megfelelő információhoz juthatnának folyamatosan. Én minden iskolában szorgalmaznám, hogy legyen mentálhigiénés szakember, aki segíti a fiatalokat a problémáikban. Bízom benne, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fognak erre a témára fektetni a közeljövőben, amiben én magam is szeretnék részt vállalni. A diplomám megszerzése után szeretném majd elvégezni az Addiktológiai konzultáns képesítést is. 1 Nap fivér, Hold nővér c. filmből, idézet 2 Józanság TV Rólunk - Tárolt változat, [ ] 3

5 1.2. Hipotézis A magyarországi alkohol és drogszcénában működő önsegítő csoportok A szenvedélybetegségek gyógyulásának esetében a kórházi vagy a gyógyszeres kezelés önmagában nem megoldás. Én hiszem és vallom, hogy a szeretet, a szeretetközösség, illetve az Istenben való hit nagy eredményre képes. Kiemelném önsegítő csoportok eredményességét, és a vallás egészségvédő szerepét. A lelki támasz egyik fontos eleme a közösség erejéből fakadó társas támogatás, a lelki problémák megbeszélése, valamint a spirituális szemlélet által nyújtott értékrend. ( Tomka, 1999;Hegedűs,2001) 3 Hipotézisemet alátámasztva vizsgáltam a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos irodalmakat Célom Szeretném bemutatni az alkohol és drogszcénában működő önsegítő csoportok működését, hatékonyságát. Az volt a célom, hogy az elszenvedő alanyoktól halljam a megfogalmazásokat, ill. a kliensek oldaláról is be tudjam mutatni magát a szenvedélybetegséget, az önsegítő csoportok eredményességét, a kivezető utat, és ne csak az általam tanulmányozott szakirodalmak alapján. Tíz személlyel végeztem interjút. Az interjúalanyaimat céltudatosan válogattam ki, a Portage modell kezelése alatt állt/állókkal, Minesotta-modell által gyógyultakkal, ill. kórházi gyógykezelésben részesült személyekkel. 4 személy: a KIMM (Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió) Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon kezelése alatt álló/állt fiatalok. 1 személy: Szigetvári Kórház, Alkohológiai osztályán gyógyult, józanodó alkoholista 3 személy: Az Anonim Alkoholista Közösségébe járó józanodó alkoholista. 2 személy: Kórházi gyógykezelésben részesült (alkohol elvonókúrán). A narratív életútinterjú végén (,,a megkérdezettek életével kapcsolatos élmények, események elbeszélése 4 ) kimondottan a szakdolgozatomban érintő témakörökre vonatkozó strukturált interjúra (,, szabályozott,ugyanazokat kérdezi meg mindenkitől, ugyanabban a sorrendben 5 ) tértem át, amiben a válaszadó saját maga fogalmazhatta meg mondanivalóját (1. sz. melléklet). Az interjúk elkészítésénél a főiskolai tanulmányaim során megtanult és már kipróbált 3 VICTORNÉ ERDŐS Eszter: Vallásos prevenció, Főiskolai segédanyag, Jegyzet 4 KUTATÁSMÓDSZERTAN 6. ELŐADÁS Az interjú módszere [ ] 5 KUTATÁSMÓDSZERTAN 6. ELŐADÁS Az interjú módszere u.o. 4

6 Rekonstruktív szociális munka módszerének alkalmazásával dolgoztam. Ebben az esetben a szociális munkás hagyja a klienst beszélni, magnóra veszi az elhangzottakat, majd újra visszahallgatja, lejegyzeteli, értékeli. Nagyon időigényes, de egyik leghatékonyabb módszer lehet, mert nagyon sok információ birtokába juthatunk mi segítők, a hanganyag újra és újra visszahallgatása során. A beszélgetést megelőzően megkérdeztem az interjúalanyaimat, hogy használhatok-e diktafont, és természetesen beszéltem nekik a titoktartás kérdésköréről is, ill. arról, hogy a dolgozat megírását követően megsemmisítem a hanganyagot. Az interjúk leírásánál az ő általuk használt, elhangzott szófordulatokat szószerinti visszaadással használom. Amennyiben az időnkénti megfogalmazások,,tintafestéket nem tűrő, azért elnézést kérek, de a hiteles visszaadás miatt úgy gondolom szükséges. Az életútinterjúkból hármat részletesen szeretnék prezentálni, a többiből csak érintőlegesen teszek említést. Fontosnak tartom a kliensek szubjektív véleményét a szenvedélybetegségek kérdésköréről, illetve a hipotézisemet tekintve. A strukturált interjút pedig narratív elemzési módszerrel szeretném megvizsgálni a,, struktúrát alkotó szövegrészek azonosítása és egymáshoz való viszonyuk megállapítása, a nyilvánvaló tartalom mögötti rejtett tartalmak felfedezése 6 céljából. 6 KUTATÁSMÓDSZERTAN 6. ELŐADÁS Az interjú módszere u.o. 5

7 ,, A világban épp elég dologtól függsz akaratlanul. Ne válassz magadnak újabbat! A kiszolgáltatottság helyett a szabadságért küzdj, hogy lehess büszke is magadra! 7 2. Szenvedélybetegség 2.1. Mi a szenvedély? 8 Maga a szó is elárulja. Úgy rászokni valamire, hogy szenvedést okoz, nélküle élni. Következésképpen függő és alárendelt viszonyba kerülni a szenvedély tárgyával, tőle függ, hogy jól érzem-e magam, vagy nem. Gondolhatunk itt egy alkoholistára, aki szinte beteg, ha nem juthat italhoz! Bizonyos mennyiségű alkohol elfogyasztásától függ, jól érzi-e magát, vagy rosszul? Vagy gondolhatunk a drogfogyasztókra, akik egy idő után a szer nélkül már nem tudnak élni. És sorolhatnám! A szenvedélybetegség teológiai megközelítésben 9,, A szenvedély szóban a,,szenved ige foglaltatik. A német nyelvben hasonló a helyzet: (Leidenschaft-leiden)! A szenvedély tehát az, ami miatt szenved az ember. Még pontosabban, a hiányától szenved. A szakirodalom e fogalom alatt általában a romboló szenvedélyeket tárgyalja. Ennek van is létjogosultsága, hiszen ezek a veszélyesebbek, ártalmasabbak. De jellegénél fogva sokkal több dolog tartozik ide, mint gondolnánk. Igaza van Gyökössy Endrének:,, Bármi, ami szenvedélyünkké válik, erősebb nálunk. Ő az úr felettünk, beosztja időnket, útjainkat, erőnket, pénzünket, életünket.( Gyökössy Endre:Magunkról magunknak, Budapest, 158.old.) 10 A szenvedély rabbá tesz, megkötöz, nem tudok meglenni nélküle. A rabság egy egész lavinát indít el. Mivel már nem tudok meglenni nélküle, minden körülmények között meg kell szereznem. Szép csendesen elkezdődik az elszegényesedés. Ha végképp nincs pénzem már, következik a lopás, a rablás, és előbb-utóbb a börtön. Tönkretesz szociálisan. A pótlék becsap, de nem old meg semmit. 7 Dr. CSERNUS : Bevállalja? HTSART Kiadó és Nyomda, Budapest, Május p. 8 GYÖKKÖSY Endre: Szabadulás félelmeinkből és szenvedélyeinkből, Szent Gellért Kiadó és Nyomda, é.n. p Dr. NAGY István: Diakónia, Nagykőrös, p Dr. NAGY I.: i.m. 117 p. 6

8 2.2 Alkohol és drogfüggőség kialakulása 11 A függőség pszichológiai és kémiai alapokon nyugszik, de a megértéséhez más emberek világába kell belehelyezkednünk. A dependencia megértésére irányuló próbálkozásnak azzal kell kezdődnie, hogy odafigyelünk arra, amit a szerhasználók mondanak, valamint annak megértésével, milyen érzés is pontosan a függőség. A függőség az ember és az alkohol, ill. drog közötti erőviszony lényegi és alapvető megváltozását jelenti. A függőséget okozó alkohol és drogok közös adottsága, hogy jó érzést nyújtanak. Olyan kémiai anyagok felszabadulásához vezetnek, melynek során az agy meghatározott területeire hatva örömérzést keltenek. Az ismételt kielégítettség érzése alakítja ki az alkohol fogyasztás és a droghasználat szokását Alkalmi fogyasztás vagy függőség A különböző szereket gyakran kikapcsolódás, lazítás céljából használják főleg a fiatalok, hogy ki tudjanak szakadni a hétköznapi rutinból, hogy elfelejtsék gondjaikat, és felszabadultan bulizhassanak. A gond azonban ott kezdődik, hogy a valódi problémákat csak átmenetileg feledtetik az anyagok, de nem szüntetik meg őket. Amennyiben a szerhasználó nem képes a,,való életben megoldani a saját problémáit, könnyen a szer hatása alá kerülhet. A szer használók legnagyobb része teljesen biztos abban, hogy ura a helyzetnek, és, hogy bármikor le tudna állni. A függőség általában észrevétlenül, egy lassú folyamat eredményeként alakul ki, és mivel több szintje van az alkohol és a drogfogyasztásnak, a szerfogyasztó sokáig nem is veszi észre ennek lehetőségeit. Kétféle függőség létezik, az egyik a fizikai, amikor a testünk működése megváltozott az anyagfogyasztás hatására, hozzászokott a szerhez, és elvonásakor rosszullétet reagál.,, Ez azt jelenti, hogy a tested nem tud az anyag nélkül létezni. Beteg leszel, ha nem veszed be az anyagot. Ezt nevezik elvonási tünetnek. 12 A másik a Pszichés függőség, amikor erőteljesen vágyik a szerre a személy, és csak a használat során érzi magát boldognak.,, Ez azt jelenti, hogy úgy érzed, hogy nem tudsz a szer nélkül élni. Az életet nehezen tudod az anyag nélkül elképzelni. A lelki függőség kialakulása függ a használótól és a személyes helyzetétől. Minden szer használatával kapcsolatban fennáll a lelki függőség kialakulásának veszélye. A 11 GRIFFITH Edwards: Az,,Anyag természete, Napvilág Kiadó, Budapest, VICTOR István: Ismerkedés a Drogokkal, Főiskolai segédanyag, Jegyzet, 4 p. 7

9 gyakorlat azt mutatja, hogy az egyik szer ritkábban vezet lelki függőség kialakulásához, mint a másik. Ennek az oka nem ismert. 13 Azonban ezt a két fajtáját a függőségnek nehéz egyértelműen szétválasztani, mivel általában mindkettő egyidejűleg jelen van Alkalmi szerfogyasztás, függőség elterjedése a fiatalok körében 14 A fiatalok alkohol és drogfogyasztásával kapcsolatban sok kutatást végeztek, ennek ellenére nem tudjuk biztosan megmondani, hogy valaki miért kezd el alkoholt fogyasztani, drogozni, miért folytatja és lesz függő. Az alkohol olyan legális drog, amelyet szinte minden fiatal, fiúk, lányok egyaránt, kipróbált már. Ami nem lenne baj, de sokan, gyakran felnőtt mintát követve egyre gyakrabban élnek is vele. A fiatalok gyakran azért fordulnak alkoholhoz, mert hatásától ellazult állapotba kerülnek. A bennük lévő feszültségek csökkennek, gátlásaik oldódnak. A kellemes élményekért, az eufóriáért használják, vagy azért, hogy társaik elfogadják, befogadják őket. Beszédesebbé válnak, ez pedig megkönnyíti a kapcsolatteremtést, hirtelen könnyebb lesz az ismerkedés. A baj ott kezdődik, amikor a kamasz már nem tudja elképzelni a szórakozást, az ellazulást alkohol és drog nélkül.,, Ha nem is hetente, de bizony gyakran előfordul az is, hogy alkoholmérgezéssel szállítanak gyerekeket kórházba. A legtöbb páciens a évesek közül kerül ki VICTOR István: Ismerkedés a Drogokkal, Főiskolai segédanyag, Jegyzet, 3 p. 14 Társadalmi felelősség- Gyermekvédelem, Okker Kiadó,, Budapest, NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA, Előterjesztő: Ifjúsági és Sportminisztérium, június, Nyomdai KIVITELEZÉS: Sásdi Nyomda Kft. Dr. RÁCZ József és munkatársai: A drogkérdésről- őszintén, B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó Kft Alkoholizáló fiatalok- 14 évesek a detoxban I Győr hírei, győri hírek > Győr hírei, győri hírek- Tárolt változat, [ ] 8

10 Az ifjúság a sajátos alkohol és drogfogyasztási divatját olyan magyarázkodással illetik, hogy csak alkalmanként nyúlnak a szer után és bármikor abba tudják hagyni. A szerfogyasztások kialakulásában számtalan tényező és ezek egymásra hatása játszik szerepet. A serdülőkori alkohol és droghasználat kialakulásában a kortársaknak döntő szerepük van, elsősorban azokban az esetekben, amikor a pl. szülőkhöz, vagy az iskolához fűződő kapcsolatok meggyengülnek. Ugyanis a kamaszkorban a kortársak képviselik az értékeket, a felnőtt befolyása egyre inkább háttérbe szorul. A kamaszokban nagyon erős a szociális igény, muszáj találkozniuk. Mivel a társakkal való időtöltés leginkább felnőtt jelenléte nélkül zajlik, ez növelheti az ártalmas, veszélyes tevékenységekben való részvétel esélyeit. De ugyanígy veszélyt jelenthet az is, ha nem sikerül beilleszkedni a kortárscsoportba, ilyenkor a peremhelyzet érzelmi nélkülözése fordíthatja a fiatalt a szerhasználatok irányába. Azok, akik elégedetlenebbek, és nem érzik jól magukat sem az iskolában, sem a családjukban, nagyobb valószínűséggel nyúlnak illegális szerekhez. Az egészséges személyiségfejlődéshez mindenekelőtt biztonságra, stabilitásra, és elfogadó, szeretetteljes szülői viszonyulásra van szükség. Az alkohol és droghasználat kialakulását és fennmaradását elősegítheti, ha a családokban elmosódott vagy gyenge a normaátadás, vagy a szülők, mint modellszemélyek maguk sem követnek hiteles értékeket. Egyszer szélsőségesen engedékenyek, máskor szélsőségesen tiltó nevelési stílus a jellemző. Említhetjük az egyre sűrűsödő házassági válságot is, a szülők válását, amikor a gyerekek könnyebben kikerülnek a család érzelmi-nevelési hatóköréből. Szülőként nem könnyű megtalálni azt a helyes egyensúlyt, amikor a fiatal még nem érzi, hogy önállóságába gázoltak, de a szülő sem adja ki teljesen a kezéből a gyeplőt. Az én megítélésem szerint nagyon sokat jelent a szülői minta, a születéstől kezdődő nevelés. Ami nem jelenti azt, hogy a gyermek nem kerülhet tévútra, de kellő odafigyeléssel talán sok probléma megelőzhető. A tinédzserkorban kezdődő nevelés már csak egyfajta beszélgetés lehet, és reménykedés, hogy hat a gyermekre. Sajnálatos módon napjainkban egyre jobban tapasztalható, hogy a nevelés elveszett valahol félúton az iskola és a család között. Egyre szükségszerűbbé válna egy átfogó, professzionális segítő jelenléte az iskolákban, akik a gyermekkel, a családdal és az iskolával egyaránt kapcsolatban állna. 9

11 2.4. Amikor már kialakult a függőség 16 A szerfüggőség idővel komoly negatív hatásokkal bír az élet minden területén, ugyanis megváltozik a szerfogyasztó alapvető személyisége, gondolkodása beszűkül, észbeli képességei leromlanak, rendszeres elvonási tüneteket tapasztal, bizonyos szerek szedését abbahagyva hiányérzet jelentkezik (habituáció=megszokás). A függőség súlyos probléma, ami idővel a szerfogyasztó egész életét megváltoztatja. A szociális kapcsolatok is gyökeresen átalakulnak, a korábbi jó barátok és családtagok lemorzsolódnak, az új társaság általában a szer köré csoportosul. A fizikai függőség az egészségi állapotot veszélyezteti, folyamatos romlását eredményezi, a kontrollvesztés az adag tekintetében pedig könnyen túladagoláshoz vezethet. A szerfüggő nem tudja magát leállítani, hiába akarja, hiába tudja, hogy meg kellene tennie, nem képes rá. Mert nincs kontroll! Legyen az alkohol, gyógyszer, vagy drog, a lényeg ugyanaz. Nem képes eldobni! A krónikus szerhasználat során a kiváltott hatás olyan fontossá válik, hogy az egyén mindenre képes lesz annak érdekében, hogy hozzájusson, hozzászokás (addikció) alakul ki.,, Az addikció kifejezésen több jelenséget értünk. Egyrészt addikció az eufória-kereső, kényszeres, egyformán ismétlődő viselkedés, ami kikerült az egyén viselkedés-szabályozása alól. Másrészt addikció névvel jelölik a függőségi állapotnak azokat a formáit, ahol a függőség súlyos, előrehaladott formában áll fenn. Harmadszor addikció a kóros szenvedélyek, az általában vett szenvedélybetegségek. 17 A rendszeres anyagfogyasztás dependenciához vezet. A függőség érzelmi, gondolkodásbeli, viselkedésbeli és fiziológiai tünetek csoportja, mely jelzi, hogy az egyén a kémiai anyagot folyamatosan használja annak ellenére, hogy problémákat okoz. A rendszeres szerfogyasztás megvonási tünetekhez, kényszeres drogkereső és droghasználó viselkedéshez vezet. A várt hatás eléréséhez pedig egyre nagyobb adagra van szükség, az azonos hatás kiváltásához, ilyenkor tolerancianövekedés alakul ki. Amit még fontosnak tartok megemlíteni, az a drog iránti sóvárgás ( craving), drogéhség jelenléte, egy olyan jelenség a szenvedélybetegeknél, ami sok-sok tiszta év után is jelentkezhet. Nem jelentkezik be, egyszerűen csak megjelenik, hatalmába keríti a szenvedélybetegeket és,, megbéklyózza. 16 Dr. RÁCZ József és munkatársai: A drogkérdésről- őszintén, B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó Kft Dr. RÁCZ József: A drogfogyasztó magatartás, Medicina, Budapest, Dr. RÁCZ József és munkatársai: i.m. 21p. 10

12 2.5. Az alkoholizmus Az alkoholizmus közismerten komoly probléma, aminek hatásától mások is szenvednek, a családtagok, az alkoholistaszülő (k) gyermekei, a környezet. Az alkohol rombolása feltartozhatatlan. Az emberek isznak, mert boldogtalanok, aztán boldogtalanok, mert ittak, a veszélyes ördögi kör egyre lejjebb kanyarog, míg végre az okot az okozattól sem tudják megkülönböztetni.,, Az alkoholbetegség az alkoholos italok visszaélésszerű használatának olyan következménye, amely klinikailag ( szomatikus és/ vagy pszichésen) jelentős károsodáshoz vagy zavarhoz vezet. Jellemzői lehetnek a tolerancia, a megvonási szindróma, a rendszeres (napi) használat, a sóvárgás, a szociális, kulturális és reakciós tevékenységek feladása vagy csökkenése az egyén korábbi igényeihez képest. Az alkoholos italok rendszeres fogyasztásának következménye a függőség kialakulása, mely kezdetben csupán pszichés, később azonban szomatikus dependenciává válik. 18 Az alkohol a legismertebb drog, kemény drognak is nevezhetnénk Mi az alkoholizmus? Sors?- Betegség? Bűn! 1. Az alkoholizmus SORS?,,A sors,, életkörülményeinknek szükségszerű alakulása. 19 Tény az, hogy nagy pusztítást végez a gyermekekben az alkoholista környezet. Mégsem mondható el teljes egészében, hogy ez szükségszerűen maghatározza az életüket. 2. Az alkoholizmus BETEGSÉG?,, Életműködésünkben mutatkozó kóros állapot. Sőt egyes orvosok azt is állítják, hogy bizonyos családokban úgy halmozódhat az alkohol, hogy bizonyos,,érzékenység örökölhető! ( R. Schneider: Szenvedélybetegség. 61.old) Az alkoholizmus BŰN! Lényeges nagy különbség az, hogy a mértékletes ivás káros, vagy, hogy bűn. A bűn egyfajta céltévesztés, amikor a céllövő elvéti a célt.,, Ne ejtsétek tévedésbe magatokat: iszákosok nem részesülnek Isten Országában. Bizony, ilyenek voltatok, de megmosakodtatok, 18 Pszichiátriai gondozási kézikönyv, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest, p. 19 Neked is sikerül, Összeállította: a Katolikusmentő Szolgálat, Halász Endre és munkatársai, Szent Gellért Kiadó és Nyomda, é.n. 84. p. 20 Neked is sikerül, i.m. 84. p. 11

13 megszentelést nyertetek és megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, a mi Istenünk Lelke által (1Kor. 6:9-11) Az alkoholizmus formái E. M. Jellinek professzor nyomán 22 Alfa típusú ivók: Alkalmi, más néven Konfliktusivás, feszültsége oldódik, nincs kontrollvesztés. Megvonási tünetekkel nem jár, de egészségi és szociális ártalmai keletkezhetnek. Béta típusú ivók: Rendszeres ivók, akik pszichikai függésbe nem kerülnek, de mivel rendszeres ivók, szokásból ivók. Gyakoriak a testi és idegrendszeri károsodások, komoly testi betegségek származhatnak számukra ebből, itt sincs kontrollvesztés. Gamma típusú ivók: Szenvedélyes ivók, a feszültségoldástól a teljes függőségig és kontrollvesztésig jut. A pszichés függést testi függés követi, időszakos, egyre gyakoribb részegséggel. Egyre rövidebb az absztinens fázis. Sokan tagadják meglévő alkohol-problémáikat,,, nem vagyok alkoholista. Delta típusú ivók: Megszokásból ivók, szintivók. Folyamatos a részegség, alkoholista életmód, végstádium jellemző. Sokan vannak, akikben mindig kell egy kis töltésnek lennie, hogy elláthassa a munkáját, dolgait. Meg vannak győződve, hogy ők nem alkoholisták. Epszilon típusú ivók: Periodikus ivás, vagy dipsománia, időszakosan jelentkező mértéktelen ivás. Jellemző rá a kontrollvesztés,,filmszakadás. Az önpusztítás határtalan mértékéig iszik, míg ki nem dől. Mikor teljesen padlón van, akkor tudja abbahagyni, de akkor egy borzalmas időszak jön testileg- lelkileg. A teljes részegség után akár hónapokig megállja, hogy egy kortyot nem iszik. Az alkoholizmus bármelyik formájába kerülni, út a veszteségek felé. 21 Neked is sikerül, i.m. 85. p. 22 Dr. HÉZSER Gábor: A PÁSZTORI PSZICHOLÓGIA GYAKORLATI KÉZIKÖNYVE, KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA, BUDAPEST, Dr. FÓRIZS Éva: Alapfokú pszichiátriai és Addiktológiai jegyzet a HEFOP képzéshez, Főiskolai segédanyag, Jegyzet 12

14 2.6. Versbe foglalt vallomások A szerfogyasztások rombolása feltartozhatatlan, a szenvedély legyőzéséért folytatott harc küzdelmes. Tudnunk kell azonban, hogy nem a végzet rendelése, hanem a saját magunk által felépített lelki útvesztő, ahonnan van kivezető út. Legyen bátorságunk megfogni a kinyújtott kezet, belekapaszkodni a mások hitébe, hogy a mi elveszettnek vélt lelki erőnket ismét megtaláljuk. Alkohol 23 Töredék 24,,Mint száz életű kamikáze, Halálba százszor repülve, Szeszekben újra elmerülve, Lassan fogyatkozom. Köröm egyre kisebb, Míg majd kicsi pont lesz, Végül aztán az sem. V.M.,,Eltékozolt gyermekkorom lesütött szemmel s vadul gyászolom. Szánom sötét bugyrait, Melyre Isten vert kaput, Belém pedig lelket egykor. ( Orsolics Zoltán Zénó)) 23 Alkohol Vallomások, Kiadja a Bibliaiskolák Közössége, Felelős kiadó Tóth Ágnes, Felelős szerkesztő Kőműves László, é.n. 32 p. 24,,Senki sincs itt véletlenül Lakók és munkatársak történetei a KIMM Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonból, Kiadja a Református Rehabilitációs Alapítvány Ráckeresztúr, p. 13

15 ,,Ültess el egy gondolatot, tettet aratsz le; Ültess el egy tettet, szokást aratsz le; Ültess el egy szokást, jellemet aratsz le; Ültess el egy jellemet, sorsot aratsz le. ( arab közmondás) Szenvedélybetegek gondozása A szenvedélybetegek kezelése számos helyen történhet, ambulanciákon, pszichiátriai osztályokon, vagy pszichiátriai osztályok ún. addiktológiai részlegein (alkohol- és drogbetegekkel foglalkozó részlegek). Időtartama néhány héttől néhány hónap, a kliens állapota és az orvos döntése alapján. Az elvonás általában gyógyszeres támogatás mellett folyik, itt állítják be a gyógyszereket. Kétségtelen, hogy az ezzel járó küzdelmet, küzdelmeket a betegnek egyedül kell megvívnia, legyengült állapota és akaratereje ellenére is. A kívülálló csak a bukást látja, az erőt, felemésztő küzdelmet nem, mert az belül játszódik le. A kórházi kezelésektől sokat várunk, de ez önmagában kevés. Ha a kezelt kilép a kórházból az életbe, sok esetben újra magára marad. Vajon mindenkit várnak otthon? De mi van azokkal, akiket a régi cimborák várnak? Újra kísértésbe esnek? Ha nem is azonnal, de egy bizonyos idő elteltével, több mint valószínű. Mert nem elég erős, főleg, ha nincs mellette senki. Hacsak nem karolják fel, és nem kerül olyan közösségbe, ahol hasonló problémával küzdenek a sorstársak, mint ő maga. Ahol egymást segítve és bíztatva, egymást szeretve, egymásra vigyázva könnyebben talpon tudnak maradni. Ma már sok ilyen közösség működik az ország különböző részein.,, Minden sérült személy közös jele a,,más-sága,következésképpen nehezebb a társadalomba való beilleszkedés is. Ennek a fokozatos progrediálását csökkenthetjük azzal, hogy a csoportban és a gyülekezetben újra és újra átélheti önértékét, hasznosságát, annak örömét, hogy rá is szükség van. 26 A tanulmányaim, az interjúk elkészítése, de legfőképp a szakmai gyakorlatom (KIMM Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon) során tanultam meg, hogy az önsegítő csoport mennyire meg tudja változtatni az ember személyiségét, életvezetését. Talán elmondhatjuk, hogy az 25 Victorné Erdős Eszter: A Kanadai Portage Modell adaptálásának (PDF) drogterapia.hu/index.php?...a portage-modell, [ ] 26 Dr. NAGY István: i.m. 116 p. 14

16 egyik leghatékonyabb a szenvedélybetegek szabadításában. Ugyanis míg a pszichiátriai osztályokon az orvos munkája a méregtelenítés, elvenni valamit az alkoholistától, a drogostól, megvonni az alkoholt, a drogot. Addig a hasonló sorsúak közössége, megtart a szabadulásban Ráckeresztúr, egy lehetőség: a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona 27 Az intézmény a Portage modell alapján működik. A drogfüggőséget egy olyan betegségnek, rabsági helyzetnek tartja, amely az ember egész egzisztenciáját érinti. Portage - az a tevékenység, amikor a gázlónál megfeneklett indián kenut átsegítik a mélyebb vízre, ahol már önállóan úszik. A Portage modell az Amerikai Terápiás Közösségek gyakorlatából nőtt ki. Kanadában a 70- es években egy magyar származású pszichológus Dr. Vámos Péter kezdeményezéséreannak humanizált és eredményesebb megvalósítása. A klasszikus Terápiás Közösségben (Minessota, Synanon, Day Top) használt konfrontációs technikákat a Rogers-i személyközpontú humanisztikus pszichológia megközelítésével egészítik ki, meghagyva egy kompetencia alapú hierarchiát. A Portage a WHO által akkreditált és nemzetközi fórumokon oktatásra is ajánlott terápiás modell. 28 Egy nagyon jól átlátható rendszer, hierarchikusan strukturált, de önsegítő jellegű terápiás közösség, a laikusok számára kidolgozott képzési program, professzionális pszichológiai háttérrel. A terápiás koncepció fő gondolata az emberi értékek bemutatása, átadása. A keresztény hit lehetőség, de nem kötelezettség. Azonban a legfőbb érték a szeretet, tisztelet és elfogadás. A szenvedélybetegségek kezelésében az egész emberrel kell foglalkoznunk. Amikor valaki bármilyen betegség tüneteit mutatja, a gyógyító az egész embert, helyzetével, körülményeivel együtt nézi meg közelebbről, és mindazok figyelembevételével állítja fel a diagnózist és írja elő a terápiát. Ha egy szenvedélybeteg probléma-csomagját (testi-lelki-szellemi- szociális) közelebbről megvizsgáljuk, akkor abban sokféle nehézséget megtalálunk. 27 VICTORNÉ ERDŐS Eszter: Szenvedélybetegek holisztikus ellátásának lehetőségei, Főiskolai segédanyag, Jegyzet 28 Victor István: A Portage program bevezetésének mentálhigiénés szempontú tapasztalatai, Semmelweis Egyetem, [ ] 15

17 A szenvedélybetegek gyógyításában az önsegítő elemek a hangsúlyosak. Az összes problémájuk párhuzamos, holisztikus szemléletű kezelés, melynek vivőanyaga a szeretet. A komplex testi lelki szociális szellemi ellátás a célravezető. Akkor hatékony a kezelés, ha minél több csatornát megnyitunk a változásra, a gyógyulásra. Testi ellátás: Méregtelenítés, elvonás. Gyógyszerezés nélküli segítés. Az elhanyagolt betegségek gyógyítása, a harmonikus életritmus és étkezés, sportolási lehetőség biztosítása, stb. Pszichológiai ellátás: Érzelmi, szellemi, interperszonális habilitáció. Önismeret fejlesztés, személyiség-készségfejlesztés. Erősen strukturált közösségi élet, mint életforma műhely. Pszichoterápiás ülések, életvezetési konzultációk, beszélgetések egyénileg, csoportosan, terápiás közösségi programok. Kreatív foglalkozások, nyári táborok (3x1 hetes biciklitúra, kenutúra) személyiségfejlesztő lelki hét. Szociális ellátás: Hiányzó papírok beszerzése, Jogi ügyek esetkezelése, rendőrségi, bírósági ügyek rendezése. Érdekképviselet, intenzív érzelmi támogatás. Családlátogatás, családgondozás, családterápia, mediáció. Szellemi, pedagógiai ellátás: Értékrend közvetítés, megajánlás. A stáb modellszerepet vállal, tehát bemutatja azt az értékkövető életvitelt, ami szerint mi magunk élünk, és megajánlja az erről való beszélgetéseket. Ismeretek átadása, kognitív terápia pedagógiai módszerekkel. Munkára nevelés, mely elsősorban a háziés ház körüli munkákban, a kert művelésében, asztalosműhelyben valósul meg. Technikai személyzet nincs. Szabadidő eltöltésének alternatív bemutatása, megélése, gyakorlása. Ők maguk találják ki a programokat (kirándulás, úszás, sportfoglalkozás, Múzeum, színház, stb.), meg tanulják menedzselni önmagukat. Egyházi, állami ünnepek méltó megtartása, megemlékezések, búcsúztatók, józan bulik. Prevenciós, ismeretterjesztő, konzultációs alkalmak. A terápia alapértékei: keresztény program, családias együttélés, szeretetteljes viszonyulás, munkaterápia. KIMM Ráckeresztúti Drogterápiás Otthon üzenetét a 2.sz. mellékletben csatoltam. Az otthon életét terápiás programok határozzák meg, a szerződés 12 hónapra szól. A program próbaidőből és három fázisból (első, második, harmadik) áll, amit az ún. Kiléptetési szakasz zár le (3. sz. melléklet). A lakók kompetenciák (4.sz. melléklet) elsajátításával lépnek előre a négyterápiás 16

18 szakaszban,egyre összetettebb és felelősségteljesebb feladatokat kapnak,miközben tanítják az én-közlések fontosságát, az érzések pontos kifejezését. A program elkezdésének elején a lakók minden kapcsolatot megszüntetnek a külvilággal. Csak a terápiás közösségekben élnek, és ezáltal lehetővé válik, hogy minden figyelmüket kizárólag önmagukra fordíthassák. Portage-ban a munkatársak nagyobbrészt saját élménnyel rendelkező, ex-drogfüggők, akik a tanulási folyamat során olyan szintre eljutottak, hogy ők a,,mentorok. Biztonságot nyújtó háttérként működnek, miközben minden tudást átadnak a lakóknak Önsegítés A szenvedélybeteg akkor gyógyul meg, ha sikerül önmagát meggyőznie, felvállalnia, belátnia betegségét. Ezt a megadás kijelentésével is illethetnénk! Ez volt a tékozló fiú történetének (Lk. 15:11-24) kisebbik ifja hazaútjának kezdete is. Ő talán ezt így mondaná,,, felismertem, hogy a mulatozással kontrollált elégtelenség érzetemmel szemben tehetetlen vagyok. A megváltódás útjának ez az első lépése, hogy felismerem, egyedül nem megy! A szenvedélybetegek önmagukat és egymást egész jó eredménnyel tudják meggyógyítani. Az önsegítő csoportokban a kezelés tulajdonképpen erről szól, segíteni, felkarolni egymást. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy sajnálatos módon, a gyógyulási folyamat bármelyik színterén, állomásán bekövetkezhet a megcsúszás, illetve a visszaesés. Ha a beteg,,csak megcsúszik, akkor a felépülési folyamat korrigálható. Viszont, ha visszaesés következik be, akkor a drogfogyasztó, mélyebb dependenciába süllyed, mint előtte volt. A függőségből való felépülés egy körfolyamat, el kell jutni az elszánáshoz, a döntéshez, ebben sokat segíthet a csoport, önmagukat és egymást egész jó eredménnyel tudják meggyógyítani. 17

19 Ezért a betegek kezelésében törekedni kell az önsegítő elemek minél hangsúlyosabb alkalmazására, egyrészt a szeretet, a partnerség, az embernek tekintés, a bajtársiasság motivációt ébresztő és motivációt erősítő hatás miatt. Egy baráti, bizalmi kapcsolatban a védekező mechanizmusok lebontódnak és el tud mozdulni a beteg személyiség a változás irányába. A megkötözöttségből való felébredésre, a szenvedélyből való kijövetelre sokkal hatékonyabb szerepe van az önsegítő csoportokon belüli gyógyításnak, mint a kórházi, lelkészi, esetleges pedagógusi erőfeszítéseknek. Számos vizsgálatot is végeztek ezzel kapcsolatban több ezer beteg bevonásával, a részletesebb kifejtésére azonban nem térnék ki. Egy biztos a kezelések annyiban hatékonyak, amennyiben emberi kapcsolataiban hitelesek. Tovább haladva az önsegítő csoport hatékonyságát illetően, az önsegítésen belüli gyógyulás első lépése: a motiváció megszületése, a változás akarása. A második lépés, az, hogy beépül a személyiségbe, a gondolatai, érzései, és az életvezetése szilárd részévé válik. Ezt szintén az önsegítés technikáival tudjuk elérni. Megkérjük a gyógyulófélben levő, a változás szükségességét már akaró, és annak mibenlétét részleteiben már értő szenvedélybeteg barátunkat, hogy segítsenek nekünk, és segítsen a terápiás rendszerbe érkező, rászoruló szenvedélybeteg fogadásában, orientálásában. Ő vezesse be a rendszerbe, ő magyarázza el a terápia mibenlétét. Ekkor 4 dolog történik benne: Egyrészt az újonnan érkező elesettsége, élethelyzete, tükör funkciót tölt be számára meglátja benne régi önmagát ez segít abban, hogy az ott hagyott drogos múlttól érzelmileg is eltávolodjon. Másrészt, miközben mesél az életéről, újra és újra átértelmezi, jobban megérti önmagát, átdolgozza bibliográfiáját, élettörténetét ami lehetővé, teszi számára a múlt torz megküzdési technikáival való szakítást és a terápiában tanultak, megtapasztaltak értelmi és érzelmi szintű beépítését a személyiségébe. Mialatt elmagyarázza az újonnan érkezettnek a terápia felépítését, részleteit, hasznosságát ő maga érti meg azokat, és aha élményként sorakoznak benne ő saját maga, számára találja meg az önmagát is meggyőző válaszokat. Az újoncok rájuk hagyatkozása, segítségkérése sikerélmény a pozitív megerősítés mechanizmusával segítik az új gondolkozás és viselkedésmód beépülését. Az a meggyőződés, hogy aki a Portage modell kitűzött céljait megtanulta, elsajátította kész a távozásra, képessé válik arra, hogy felelősségteljes, önálló életet éljen (,,a terápiát 18

20 elvégzők 80%-a tartósan, élethossziglan talpon marad 29 ). Sok esetben a lakókból a terápia végére munkatárs (5.sz. melléklet) is lehet. Utógondozásra lehetőség van önsegítő csoportokon (pl. Válaszút Misszió) való részvételen keresztül, illetve visszalátogatás, levelezés, telefonos kapcsolattartás révén Változást csak érzelmekkel lehet elősegíteni,,ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. ( I. Kor. 13:1,13 A szeretet gyógyít! Ez a szó kulcsszó! A legtisztább, a legszentebb tartalommal bíró. Gondoljunk csak bele, létezhet-e igazi segítség szeretet nélkül? Alig hiszem! Nemcsak észre kell venni a szenvedélybetegeket, partnerként kell kezelni, meg kell állni mellettük, sőt lehajolni hozzájuk. Együtt harcolni, segíteni őket jó szóval, bíztatással, amit ők megéreznek, és tudják, hogy mi segítők, szeretjük őket. Az igazi szeretet gyakorlása a mi életünk értelmére is választ ad.,, Vagyis az, aki a szeretetet gyakorolja (ad) egyre tökéletesebbé válhat jellemében, de aközben az is, aki befogadója ennek a szeretetnek (kap), a szeretet légkörében egyre értékesebb, egyre teljesebb emberi lénnyé formálódhat- élő műremekké. 30 Ha csak a gyógyító technikát használjuk szeretet nélkül, akkor nem teszünk semmit, rossz esetben ártunk vele. Ugyanis a gyógyulásért küzdő betegnek nagyon tud fájni a rideg, ellenséges magatartás. Ha eredményesen akarunk dolgozni, nem az a legfontosabb, hogy milyen pszichoterápiás modellt használunk, hanem az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a betegeinkkel! Ettől függ az eredmény! 29 Dr. NAGY István.: i.m p. 30 SOÓS Attila: A szeretet művészete a Biblia tükrében, Gondolatok A szeretet himnuszáról, Kiadja Bibliaiskolák Közössége az Oltalom Alapítvány támogatásával, é.n. 12 p. 19

21 3.2. Két interjú bemutatása- A valóság elől menekülve A szakmai gyakorlatom (KIMM Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon) során volt alkalmam nagyon sok lakóval beszélgetni, akik elmesélték, hogyan lettek drogfüggők. A nagyfokú változás, fordulat igazolásáért itt két interjút részletesen szeretnék prezentálni, illetve a későbbiekben még egyet, az alkoholizmusból tanúsított szabadulásról. Úgy gondolom, hogy az interjúalanyok által elmondottak hitelesebbé teszik a szakirodalmakban megfogalmazott tudományos megközelítéseket Zsolt,, Feltettem a kezemet és kértem az Istent, valami történjen, könyörögtem - Hol is kezdjük? Kezdtem a beszélgetést. - Kezdem azzal, hogy 1982-ben születtem, átlagos család 3. gyermekeként. Elég sok figyelmet kaptam, én voltam a legkisebb, kaptam szeretet is. Míg 8 éves koromban a szüleim elköltöztek egy kis városba. Az addigi lakótelepi véremmel nehéz volt beilleszkedni, miközben édesapám külföldön vállalt munkát, addig édesanyám egyedül idegösszeroppanást kapott és kórházba került. A mamám nevelt minket. Nekem nehezen ment a beilleszkedés. Úgy hívtam fel magamra a figyelmet, hogy rossz voltam. Kevés figyelmet kaptam! Nem kérdezte senki, hol vagyok, mit csinálok. Magányos voltam, sokat voltam egyedül. Itt jelenik meg először az a kérdés! Miért drogoznak a fiatalok? Hátrányos helyzet, trauma, élet értelmének hiánya, sorolhatnánk. Szomorú tényként véltem felfedezni, nem csak Zs.-nál, hanem az összes beszélgető partneremnél, hogy mennyire szeretetre éhesek a drogosok, mennyire nem kaptak szeretet. S elkezdtek menekülni valami elől, talán a boldogtalanság elől, ki miért. A drog pótolta azt az űrt, azt a hiányt, ami a tiszta életben nem volt meg, csak a bódult állapotban. Így is feltehetnénk a kérdést, a Mióta drogozik? - helyett - Mióta boldogtalan? Mióta magányos? Mióta érzi a szeretet hiányát? Elgondolkodtató dolgok ezek! - Rossz fiúkhoz csapódtam. Együtt cigiztünk. Akkor kezdtem el érezni, hogy tartozok valahová. Lettem valaki, mert akiktől féltek a suliban, azok voltak az én barátaim. Önbizalmat adott, tartozom valahova, közös titkok, összetartoztunk. 20

22 Zs. 13 évesen próbálta ki a drogot, először a füvezést, ekkor kezdődött el az ő ámokfutása. Kezdetben csak hétvégén a Diszkóban a barátokkal, majd egyre sűrűsödtek a drogozások száma. - Számomra pótlék volt a drog a magányomra. Volt, hogy otthon is anyagoztam, egyedül. Zs. kipróbálta a marihuánát, amfetamint, speedet, ecstasyt, LSD bélyeget, heroint, a kokaint. Egy kisebb előadást tartott nekem a drogokról, a drogok csoportosításáról, a hozzászokásról, a lelki- fizikai függőségről. Az elvonási tünetek sokaságáról, amit ő maga is átélt. Nagyon sok olyan dologról mesélt nekem, ami megtalálható volt az általam olvasott jegyzetben (Ismerkedés a drogokkal, Felismerés, Fordította: Victor István, )is. Teljesen más volt olvasni, mint hallgatni olyas valakitől, aki ezeket átélte, megtapasztalta. Nagyon sokat mesélt nekem Zs. az évekig tartó ámokfutásáról. Sokat tartózkodott kint külföldön, kukázott, csövezett, lopott, csalt, droggal kereskedett, miközben rendes munkát is vállalt, aminek részletesebb ismertetésére nem kívánok kitérni. - Említetted, hogy megismerkedtél egy lánnyal, akkor is pótlék volt a drog? - Nem, akkor már függőség volt. Kezdetben szerelmes voltam, együtt drogoztunk. Építeni kellett volna a kapcsolatot, mi romboltuk. Így véget ért. - Egyszer sem gondoltál arra, hogy abba kellene hagyni a drogozást? - Akkor nem! Volt pénzem. Meg olyan elvonási tüneteim voltak, hogy a végén, pszichiátrián kötöttem ki, amire nem is emlékszem, Azt követően egy Addiktológiai- rehabon, egy hónap után tértem úgy, ahogy magamhoz, nagyon rosszul voltam. 4 hónap után ott hagytam a terápiát. Újra füveztem, csöveztem, loptam, csaltam. Ahhoz, hogy rájöjjek mennyi mindent, elveszíthetek, hogy mennyire képtelen vagyok az élethez, hogy rájöjjek arra, mennyire nem vagyok önálló, ki kellett kerülnöm az utcára. Mindenemet el kellett veszítenem, a családomat, a barátaimat, az otthonomat. Rá kellett jönnöm arra, hogy képtelen vagyok az életemet a kezemben tartani, és csak így tudtam ide is eljönni, miközben ittam, füveztem, heroinoztam. - Említetted a testvéreidet, szüleidet, velük milyen a kapcsolatod? - Nem vagyok velük jóban, ők normális életet élnek. Szüleimet sem hibáztatom. Ezt az utat én választottam. - Ide az otthonba, hogy kerültél be? - Patkányokkal, csótányokkal tanyáztam együtt, ittam, már az öngyilkosságon gondolkodtam. 21

23 Feltettem a kezemet és kértem az Istent, valami történjen, könyörögtem. Mert vagy túladagolom magamat, vagy elvisznek a rendőrök, vagy öngyilkos leszek, meg fogok halni, ezek jártak a fejemben. Ekkor ismerkedtem meg egy keresztény házaspárral. Felkínálták, hogy lakjak a tanyájukon. Ők adták a kezembe a Bibliát, akkor még nem értettem. Eldöntöttem elég volt. A házaspár felvette a kapcsolatot a szüleimmel, ők pedig a Válaszúttal. Így kerültem ide. - Miben segített a KIMM? - Első két hónapban nem beszéltem a közösséggel. Nagyon nehéz volt józanul létezni, csak néztem az embereket, féltem. Magamat kellett rendbe tennem először, hogy tudjam, ki vagyok, honnan jöttem, mit akarok! - Ez sikerült? - Igen! Tíz hónapja vagyok itt, céljaim vannak, és úgy szeretnék élni, mint mások, normális emberi körülmények között szeretném folytatni az életemet. - Köszönöm az interjút! - Szívesen! Interjú készítésem ideje alatt ( ) még KIMM lakója volt Zsolt, ma már munkatársként dolgozik, az Addiktológia területén István,, Drogozás hatására elmúltak a gátlásaim anyag volt az én szerelmem ) - Hol is kezdjük? Kezdtem a beszélgetést. Mesélnél nekem az életedről, azokról a dolgokról, amit szívesen megosztanál velem? - Normális gyermekkorban nevelkedtem. Édesanyám részéről éreztem a szeretetet, volt időszak, amikor eltávolodott ő is, de most már egy ideje jó a kapcsolatunk. Az édesapám a szeretetét inkább csak az anyagiakban fejezte ki felém. Ő mindig is érzéketlen volt velem, mintha nem szeretett volna, úgy ahogy én akartam, nem tudom ezt másként kifejezni. Hiányzott az apai szeretet, hogy focizzon velem, mint pl. a többi fiúval az apukájuk. Szüleim csak meghallgattak, bármit mondtam nekik, mindent rám bíztak. Édesapám adta a pénzt és ennyi, de az igazi apai szeretetet nem kaptam meg soha. 22

24 13-14 évesen kerültem bele az éjszakába, egyre több embert ismertem meg, de rájuk bármikor számíthattam, azt éreztem, hogy tartozom valahova, végre valaki figyel rám is, de akkor még nem tudtam, hogy ők rossz emberek, hogy füveznek. Egy buliban próbálta ki először az amfetamint, (majd később a speed-et, majd a kokaint)- mondja I., aki 14 évesen nyúlt először a drogokhoz, ekkor indult-, ahogy ő fogalmazott következő 11 évének ámokfutása. - I. több órán keresztül beszélt életéről, magáról az általa fogyasztott szerek hatásáról, akkor még nem ismert veszélyeiről (amfetamin túladagolásba majdnem belehalt), a szülei elfordulásáról, a több évekig tartó ámokfutásról, amiknek a részletesebb ismertetésére nem kívánok kitérni. -A drogozás hatására elmúltak a gátlásaim, csak azt éreztem, ez kell nekem. Egyre durvább dolgokat tettem. - Milyen durva dolgokat? - Megloptam a családomat, kipakoltattam a lakást, csak a Tv maradt. Átvertem a tiszta kapcsolataimat, barátaimat, még a kábítószeres társaimat is. Nagyon sok hülyeséget csináltam, loptam, betörtem, raboltam, súlyos testi sértésért közmunkára ítéltek. Nekem semmi nem számított, végül is csak az anyag. Az anyag volt az én szerelmem. I. mire meghozta a végső döntést, hogy a gyógyulást választja, akkorra már mindent és mindenkit elvesztett. Ekkor ment el a Válaszút Misszióhoz, ahol megerősítették benne, hogy a lehető legjobb helyre fog kerülni. I. (24 éves) közel 5 hónapja került Ráckeresztúrra Rendkívül nyugodtan beszélt I., az volt az érzésem szívesen teszi, mintha terhektől szabadulna meg, ahogyan feltárta a múltját és mindez őszintének is tűnt. Jól érezte magát, szinte ömlött belőle a szó. Megközelítőleg három órán keresztül mesélt. Természetesen időnként bele-bele kérdeztem. Ugyanis a,,kérdések éppúgy lehetnek segítő, mint ahogy 23

25 romboló hatásúak. Időt lehet veszteni, de megtakarítani is velük Mit kaptál az otthontól? - Amikor idejöttem, nagyon féltem, de kiderült, hogy itt mindenkinek saját feladata van. Főzünk, takarítunk, csoportterápiákra járunk, gyógyulunk, úgy érzem magam, mint egy családban. Ismerkedem a vallásos hittel, ami meghatározza a mindennapjaimat. Bizakodó vagyok és reménykedem a jóban. - Köszönöm az interjút! - Szívesen! I. személyében egy félénk, visszahúzódó, szeretetre és normális életre vágyó fiatalembert ismertem meg. Aki az interjúkészítés alatt a múltbéli életének megbánásáról, annak helyrehozatala utáni vágyáról tett tanúbizonyságot. Nagyon sokat tanultam I.-tól, a szenvedélybetegségéről, a vele járó kegyetlen és pusztító tünetekről, a drogfajtákról, azok hatásáról, és, hogy az önsegítő csoport, a közösség mennyire meg tudja változtatni az embert. Mint ahogy I-t is, aki nem régen még csalt, lopott, sikkasztott, ma már egy igazi keresztény gondolkodású fiatalember, aki az igazak útján haladva, szeretne megmaradni ezen az úton. Interjú készítésem ideje alatt ( ) még KIMM lakója volt Zsolt, ma már Budapesten él. 31 RUTH Bang: A célzott beszélgetés, Tankönyvkiadó, Budapest, p. 24

26 3.3. Névtelen alkoholisták szövetsége, további lehetőség Az A.A. felépítése, működése 32 (AA Imája) Az Anonim Alkoholisták mozgalom 1935-ben indult, az Egyesült Államok-beli Akronból, amikor egy, az ivásról frissen leszokott New York-i üzletember felkeresett egy helyi alkoholistát. A leszokása óta eltelt néhány hónapban azt tapasztalta, hogy az ital utáni vágyakozása mindig csökkent, amikor egy másik alkoholistán próbált segíteni. Akronban felkeresett egy iszákos orvost és az együttműködésük során rájöttek arra, hogy a józanság megőrzésére való képességük azzal arányosan nő, mekkora erőfeszítést tesznek más alkoholisták segítésére és bátorítására. Csoportok alakultak New Yorkban, Akronban, Clevelandben és néhány más városban is ben megjelent az Anonim Alkoholisták könyve, mely a mozgalom alapvető céljait, működésének elveit, a felépülés 12 lépéses programját ( 6.sz. melléklet) tartalmazza. Mára az A.A. mozgalom a világ 150 országában elterjedt, és jelenleg 93 ezer csoportot tartanak számon. Az A.A. tagjainak közös problémája az alkoholizmus.,, a névtelen alkoholisták olyan, nőkből és férfiakból álló közösség, akik együttes erővel, tapasztalattal, és reménnyel küzdenek közös problémájuk, az alkoholizmus ellen és abban társaik is segítenek. A csatlakozás egyetlen feltétele az ivás abbahagyásának őszinte vágya. Nincs tagdíj vagy más költség: a közösség egyéni hozzájárulások révén látja el magát. Elsődleges célja, hogy tagjai józan életet éljenek 32 VEÉR András, NÁDORI Gergely, ERŐSS László: Az alkoholizmus népbetegség, ANIMULA KIADÓ, p. 25

27 és másokat is segítsenek ebben. 33 Az A.A. találkozók két legfontosabb típusa a nyitott és a zárt csoport. A nyitott csoportokon mind alkoholisták, családtagjaik és más érdeklődők részt vehetnek, akik ivással kapcsolatos problémákkal küzdenek, vagy másokat segítenek. A zárt üléseken csak alkoholisták vehetnek részt. Az A.A. nem vallásos mozgalom, de tagjai között katolikusok, protestánsok, reformátusok és más vallási felekezethez tartozók és ateisták egyaránt találhatók. Vannak, akik magát az A.A. csoportot tekintik nagyhatalomnak, mások Istent találják meg általa Minnesota-modell 34 A modell egyik szülőatyja egy amerikai pszichológus, Dan Anderson volt, 1950-es években kezdte el kidolgozni a módszert, egy kanadai orvossal, Nelson Bradleyvel, akivel a Wilmar kórház pszichiátriáján dolgoztak együtt. Legfőbb célkitűzésük volt az alkoholizmus, emberséges, hatékony kezelési módjának megalkotása. A modellt, mint a szerfüggők, szenvedélybetegségek rehabilitációs programját, az 1970-es években kezdték el használni Amerikában, Minnesota államban, innen ered a neve. Anderson elsőként fogadta el, hogy az A.A. azon álláspontját, hogy az alkoholizmus egy multifaktorális betegség, melynek vannak fiziológiai, pszichológiai, szociális és spirituális összetevői. Módszere interdiszciplinárisnak nevezhető, az embert sok irányból, mégis egységében tekinthető és kezelhető, beavatkozásainak középpontjába az alkoholbeteget állítja. A modell fő ismérve, hogy az alkoholizmusra betegségként tekint, mivel az alkoholizmus, függőség, ezért gyógyíthatatlan, ám tünetmentessé tehető. A modell filozófiája az A.A. (Alcoholics Anonymous) elvein alapul, cél az A.A.-ban végezhető felépülési munkába való bevezetés. Magyarországon is már többféle szenvedélybetegségek kezelésére használják ezt a módszert, többek között a Szigetvári Kórház alkohológiai osztályán alkalmazzák a hagyományos elvonókúra helyett, ahol gyógyszer nélkül pszichoterápiás módszerekkel kezelik a betegeket. A betegek részt vesznek egy 4,5 hónapos kórházi kezelésen ( régebben 6 hónap volt). A modell lényege, az anyaghasználót segíteni a betegség felismerésében, elfogadásában és, hogy mit jelent a betegséggel konstruktív módon együtt élni. A kórházi kezelés letelte után a betegek az önsegítő Anonim Alkoholisták csoportjába járnak. Az A.A. mellett, a hozzátartozók részére is létezik terápiás csoport, az Al-Anon. Ugyanis azokban a családokban, 33 VEÉR András, NÁDORI Gergely, ERŐSS László: i.m. 108 p. 34 A MINNESOTA-MODELL A FÉLÚT CENTRUMBAN Dr - Irisz Klub [ ] 26

28 ahol alkoholprobléma van, mindenki érintett. A hozzátartozók ahhoz kapnak segítséget, hogy hogyan viszonyuljanak az italozó családtaghoz másképp. A modellt több tényező is megkülönbözteti más kezelési módoktól, egyik a betegségkoncepció, másik hogy gyógyszermentes a terápia. A rehabilitáció során a betegek kb. 15 könyvet, olvasnak és elemeznek, filmeket néznek, és írnak róla, illetve sok csoporton (egyéni, csoportterápia, családterápia) vesznek részt. A program szigorúan strukturált, egyegy nap, szinte minden percre meghatározott feladatokkal telik. Megpróbálják a pácienseket annak átéléséhez eljuttatni, hogy egy csoport biztonságot nyújthat, nincsenek egyedül, az addig tabuként kezelt, szégyellt dologról lehet beszélni. Egyúttal megismertetik őket azzal az értékrenddel, azokkal a normákkal, amelyekkel az önsegítő rendszerben találkozni fognak (,,Légy őszinte,,,beszélj egyes szám első személyében,,,ne ítélkezz, helyette hallgass meg, fogadj el, stb.). Csoportok mindig jelenorientáltak, az,,itt és most -on van a hangsúly. Lényeges elem, hogy a terápiában a szakemberek között felépülésben lévő alkoholbetegek is dolgoznak, akik professzionális segítői végzettséggel rendelkeznek. Sok tanulással jár megtanulni, hogy mit jelent a szenvedélybetegség, hogyan alakul ki, milyen formái vannak, miért szükséges a végleges szermentesség. Arra a kérdésre, hogy ihat-e még valaha normális mértékben alkoholt egy józanodó alkoholista,az A.A. válasza: aki valaha alkoholista volt, soha nem szűnik meg függő lenni. A függőségben élők számára nem lehetséges visszatérni még a szociális ivásra sem, ami azt jelenti, hogy csak különleges alkalmakkor fogyaszt alkoholt, hanem az élete végéig tartó józanság lehet a cél. 27

29 3.5. A tények- Interjú Dolgozatom megírásához készített interjúkból, amit még prezentálni szeretnék, egy olyan (47 éves) fiatalember története, akinek hosszú éveken keresztül problémái voltak az alkohollal, azonban mára már nincsenek, és ezt a Szigetvári kórházban kapott terápiának, és az Anonim Alkoholisták Közösségének köszönheti József,, Voltak olyan elvonási tüneteim is, hogy azt hittem nem élem túl - Hogyan, mikor is kezdődött? - Igazándiból az első berúgásom 5. osztályos koromban volt, húsvétkor, de én már előtte piáltam. Anyámék minden jó szándékkal nem akartak ők belőlem alkeszt faragni, nem így indítottam én az életemet, hogy alkoholista leszek. Voltam olyan 3-4 éves, amikor anyuék mindig vettek fizetéskor 2dl császárkörtét, és a gyerekek egy kis kupakkal kaptak belőle. Nagy valószínűséggel azért volt az, hogy 5.-es voltam, és amikor elmentünk locsolkodni húsvétkor, adták a piát, én meg elfogadtam. - Nem ártott meg az italozás? - Borzasztóan berúgtam. Nagyon, nagyon rosszul éreztem magamat, és azt gondoltam, hogy én soha többet nem fogok inni. Eltelt egy év, megint jött a locsolkodás, már kértem a piát. Amikor 6. osztályos voltam, akkor már tudatosan ittam. Aztán ugye már abban az évben elkezdtünk a bátyámmal házibulikat rendezni, ott már mindig volt pia. Volt olyan, hogy egyedül mentem át az ÁBC-be venni, vagy csórni egy felest. Ha volt pénzem, akkor vettem, ha nem, csórtam. Amikor a középiskolába kerültem, akkor már simán ittam. - Miért volt erre szükség, kívánta a szervezeted? - Nem, fogalmam sincs. Igazándiból, ha végig pörgetem ezeket a dolgokat, és megvizsgálom ezeket, ahhoz kellett a pia az első időszakban, hogy marhára kiengedett az ember. A pia, nagyon jó oldószer, a gátlásait az embernek feloldja, jobban pörög a nyelve, nincsenek gátlások. Nagyon sok piás a középpontban szeret lenni, és ez akkor megy, hogyha valamivel kitűnsz. Ezeknek a dolgoknak idősebb korban már nincs jelentősége, hogy miért kezdtük el, egyszerűen,,rácuppan az ember és úgy gondolja, hogy ez a valami marha jó, mert, hogyha piálok egy kicsit, oda merek menni bátran, bárkihez. 28

30 15 éves koromban egy idősebb barátommal járkáltunk a kocsmába, ő állta ennek az anyagi oldalát, én meg csak a piás oldalát. Én bizony nagyon rövid idő alatt, 15 évesen, már olyan mennyiségű alkoholt fogyasztottam, ami másnak alkoholmérgezés lett volna. De az ember ezeknek nem tulajdonít jelentőséget ott és akkor, mert azt gondolja, hogy én akkor hagyom abba, amikor akarom, nincs ezzel semmi baj, hiszen csak a bulihoz kell. - A középiskolában nem voltak gondok? - Nem! Csak otthon és a bulikban ittam. Hol folytassam? Igen! 19 évesen megnősültem, elvettem az apósomnak a borát. - Apósodnak a borát? Ezt, hogy értsem? - Ma már látom tisztán, hogy én az első feleségemet semmi másért nem vettem el, csak azért, mert az após is alkesz volt, ott volt helyben 1500 l. bor. Hu de jó, hivatalosan lehet inni. Én ezt akkor nem láttam így át, nehogy azt hidd, én, ezt ma látom így már. - De azért csak szeretted a feleségedet? - Dehogy szerettem! - Nem? Egy piás nem tud szeretni. Honnan tudna már szeretni, meg sem tanulta. Kitől tanulta volna meg? Azt sem tudja, milyen érzések vannak benne. Borzasztóan jól el tudja játszani. Mert rettentően nagy színészek vagyunk. Mindig, mindenkinek azt tudjuk eljátszani, amit elvárnak tőlünk, mert szeretnénk szeretetet kapni mindenkitől. Egyébként én azt gondolom, hogy az alkoholfüggőségnek az egyik legfőbb oka a szeretethiány, a szeretetéhség. A piás leginkább szeretetre vágyik, és ha ezt nem kapja meg, akkor jön a cucc, és az úgy elbódítja, hogy adja, azt az érzést vagy pótolja azt az érzést, valamilyen szinten, amit mondjuk, ha megkapna a családban a felnövekedés közben, akkor talán nem lenne szükség rá. De ez, csak az én feltételezésem. De akár kivel beszélek piással, az 100%, hogy mindegyikben benne van, a szeretetéhség, a szeretethiány. - Milyen volt a gyerekkorod? - Így utólag úgy gondolom, nem volt olyan rossz. Azonban mégis volt valami egyfajta szeretetéhségem. - Ott tartottunk, megnősültél. - Igen, megnősültem és gyorsan el is váltam fél év után. Elváltam, mert az asszony megcsalt. - Igen? - Mivel én folyamatosan részeg voltam, nem foglalkoztam vele, így másnál kereste azt, amit tőlem nem kapott meg. Mindig részeg voltam! 29

31 Erre már tisztán emlékszem, hogy az anyámékat, én olyan szinten etettem azzal, hogy én a megcsalt, elhagyott, szerelmes férj, mekkora hatalmas traumát él át. Így utólag rájöttem, ez egyértelműen szerep volt. Valamilyen oknál fogva lecsökkent a pia mennyiség nálam. Mert melózni akartam, elmentem tanfolyamra, voltak céljaim. 21 éves voltam, akkor még fogalmam nem volt arról, hogy mi az, hogy alkoholizmus. Megismertem a 2. feleségemet, miközben piálgattam. 23 éves voltam, amikor meghalt a keresztapám, anyámnak az öccse, és még nem volt 39 éves, alkesz volt, ő halálra itta magát a szó szoros értelmében. Engem, akkor csapott meg ennek a szele, hogy én is így fogom végezni? De gyorsan megnyugtattam magam, hogy nem, áh, én nem, én abbahagyom, amikor én akarom. Megszületett a lányom, majd a fiam, de én folyamatosan ittam, MÁV-nál dolgoztam. - Nem volt ebből gondod a munkaadóddal? - De volt. Egyre kevesebbet jártam be dolgozni. Elmentem dokihoz, kiírattam magamat, akkor is, amikor igazából nem kellett volna, akkor, amikor csak másnapos voltam. Kirúgtak a munkahelyemről. Annyira rossz helyzetbe kerültem, hogy tudjál róla, már a jogosítványomat is elvették, de ettől függetlenül vezettem. Elcsórtam egy autót, karamboloztam. Elvittek vérvételre, 3,8 ezrelék volt a véralkohol szintem. Azt tudni kell, hogy ez a véralkohol szint normális embert megölne. Marhára tudtam, hogy nagyon, nagy gáz van velem. Sorra követtem el gaztetteket, ittas vezetés, súlyos testi sértés, rablás és ki tudja még, hogy miket. Csak azt tudtam, előbb-utóbb ennek börtön lesz a vége. Szinte vártam, hogy mikor jönnek értem a rendőrök. - Azt mondtad, ki tudja, hogy még miket? Nem emlékszel arra, hogy mit követtél el? - Nekem évek kiestek az emlékezetemből. A piásoknál rengeteg a filmszakadásos időszak. Én a 70%-ra nem emlékszem, hogy mi mindent csináltam részegen. Egyre jobban éreztem, hogy itt és most valaminek történnie kell, mert beledöglök a piába, az életembe. S jöttek is a rendőrök. Le is sitteltek rendesen, 5 év, 2 hónap, 11 napot kaptam. - De a börtönben nem lehetett inni? - Ez tévedés! Ha pénzed van, bármit megvehetsz a börtönben is. Természetesen voltak olyan elvonási tüneteim is, hogy azt hittem nem élem túl. De sokszor hozzájutottam lejárt szavatosságú gyógyszerekhez, injekciókhoz, és azt használtam. Ugyan olyan hatása van, mintha be lennél rúgva. A gyógyszermechanizmusa ugyan az, mint az alkoholnak, ezt a szigetvári terápián tanultam meg, hogy mi is ez. 30

32 Így visszapörgetve az időt, az egész 5 év börtönbüntetésnek az életemet köszönhetem. Az életemet mentette meg a börtön. Olyan mennyiségbe nem lehet inni, gyógyszerezni, mint kint. - Mi történt, amikor letelt a börtönbüntetésed? - Anyuékhoz mentem haza, a 2. feleségem és a gyerekek is ott laktak. Megpróbáltam nem inni. Egy darabig ment is. Visszakerültem a MÁV-hoz dolgozni. Tanfolyamra jártam, elvégeztem egy váltókezelői tanfolyamot. 3 évig úgy ismertek, hogy engem nem kell megszondáztatni, nem iszom. Nagyon jól el tudtam titkolni, miközben otthon úgy berúgtam rendszeresen, mint az állat. Majd megint jött a táppénz, stb. Egyre rosszabbul éreztem magamat. Elmentem pszichiáterhez, beutaltak a kiskunhalasi Pszichiátriára. De pár nap múlva kirúgtak. Otthon beszedtem az összes gyógyszert, vitt a mentő vissza. - Miért szedted be az összes gyógyszert? - Vissza akartam menni a kórházba, ott éreztem egyedül biztonságba magamat. Nem tudom, hogy miért. A kórházban nem ittam. - A kórházban milyen segítséget kaptál? - Semmilyet! Gyógyszer, infúziós kezelés, injekció és kész. Az orvossal csak akkor találkoztam, amikor felvett és oda adta a zárójelentést. Folyamatosan jártam a kórházba, hol be, hol ki. Sokszor imádkoztam, hogy éljem túl ezt a napot, majd megdöglöttem az elvonási tünetektől. Volt, hogy ültem a WC-n, és ököllel ütöttem a fejemet, hogy miért nem tudom abbahagyni, miért van az, hogy nekem inni kell. Folyamatosan jutottam el oda, hogy nekem nincsen semmi segítség. - A kórházban mi volt az a plusz, amiért nem ittál? - Lehet, hogy a gyógyszer pótolta a pia mennyiséget, vagy, hogy hajnal 2-ig tartottam az előadást a dohányzóba az életemről, meg a közösség. - Senki nem tájékoztatott az Anonim Alkoholisták Közösségéről? - Nem! Nem tudtam, hogy létezik ilyen, de arról sem volt fogalmam, hogy én alkoholista beteg vagyok. Senki nem mondott el nekem semmit. Ez volt az az időszak, amikor szépen lassan készültem a halálomra. Én azt gondoltam, hogy az én piálásomat nem lehet meggyógyítani, ami igaz is. A kórházba be, a kórházból ki, erről szólt az életem. 30 méterre volt tőlünk a vasút, arra készültem, nekem szembe kell mennem a gyorsvonattal. Öngyilkossági gondolatom volt. Úgy éreztem, hogy mindenkinek a terhére vagyok, semmit sem csinálok, csak iszom, ráadásul a gyógyszerekre is. Azt gondoltam, hogy mindenki más, ki tud jönni a gyógyszerekkel az alkoholizmusból, csak én nem. 31

33 Anyám kapott egy telefonszámot, ami a Szigetvári kórház, Alkohológiai osztályának a száma volt. Anyám mondta, próbáld ezt meg. Azt gondoltam, rajtam már senki sem tud segíteni, mitől más ez a kórház, mint a többi. Pár nap elteltével, felhívtam Dr. Sz.P.-át, és április 03.-án elmentem Szigetvárra, részegen. - Nem kellett beutaló? - Csak az érintett jelentkezhet, csak maga a piás. Nem lehet beutalni. Ott akkor, azt mondták, hogy 6 hónapos a terápia. Én annyira feladtam mindent, hogyha 6 évet mondanak, az sem érdekel. Újra élni akartam, csak még egy kicsit, nem akartam még meghalni. A Szigetvári kórház egy teljesen más kórház lett, mint, amit én gondoltam. - Miben volt más? - Abban, hogy az Anonim programjára épül az egész terápia. Eltelt egy kis idő, mire megértettem, mitől más. A kezembe adták a Kék könyvet, az Anonim alkoholisták c. könyvét, azt kellett elolvasni először. Én elolvastam vagy 3x, mire elkezdtem egyáltalán kapizsgálni, hogy miről is van szó. Minden nap sok csoportfoglalkozáson vettünk részt. Filmeket néztünk, a piásokról, a józanodókról. A filmeket is 3x kellett megnézni, és írni arról, hogy milyen érzéseket generál benned. - Háromszor? - Igen, mert csak akkor van összehasonlítási alapja a segítőnek, hogy fejlődsz- e előre, ha újra és újra megfogalmazod, milyen érzések vannak benned, mit gondolsz, stb. Azóta már megszereztem magamnak is a filmeket. Nagyon jó ezt újra és újra végignézni, mert nem szabad elfelejteni, hogy honnan indultam el. - Milyenek voltak a segítők? - Olyan segítők dolgoztak ott, mint pl. Joo, én így hívtam, 42 éves, 8 éves józanodó alkoholista. De több olyan segítőt alkalmaztak, akik józanodó alkoholisták voltak. József, akit én neveztem el Joo-nak, segédápolóként dolgozott ott, a csoportokat ő tartotta. Engem ő vitt nagyon előre, kezdetben nagyon utáltam. Először azt gondoltam hazudik, mert ha alkesz lenne, inna, próbáltam megfogni. Vagy ha, nem alkoholista, biztos beépített doki lehet. De végül rájöttem, hogy alkesz, és tényleg nem iszik, de, hogy csinálja? - Hogy jöttél rá arra, hogy valóban alkoholista és mégsem iszik? - Mert nem tudtam megfogni, minden kérdésemre megvolt a válasz. Tudta azt, hogy mit érez 32

34 az ember, amikor ott fekszik az ágyban,döglődik és másnapos, hogy milyen az, ha remeg az ember gyomra, mindent tudott, hogy egy alkoholista mit érez és hogyan éli ezt meg. Ezt egy orvos nem tudja, de nem is fogja tudni soha. Azokat az érzéseket csak az tudja vissza adni, aki tényleg át is élte. Egy piásnak, csak piás tud segíteni. Ezt tudomásul kell venni, hogy a Szigetvári kórház- Minnesota- modell, azért egyedülálló ebben az országban, mert a 2 orvos, aki ezt létrehozta, be tudta ismerni azt, hogy ők nem tudnak meggyógyítani egyetlen egy piást sem, hiába ad gyógyszert. Tudnak segíteni, de csak úgy tudnak segíteni, ha olyan alkalmazottjai vannak, akik szintén piások, csak józanodó alkoholisták. - Szigetváron már egyáltalán nem fogyasztottál alkoholt? - De előfordult, de csak két alkalommal. De ott már nem kellett berúgnom 1x sem. Inkább lelkiismeret furdalásom volt, hogy mit keresek én itt, hogyha közben meg piálgatok. Elgondolkoztam ezeken, a dolgokon, vagy nem iszom, vagy itt hagyom. Kezdtem megérteni a terápiát. Van egy orvos pszichológiai csoport, ezt Anya ( Dr. Sz. P.) tartja, ő az osztályvezető főorvos, ő 35 éve csak piásokkal foglalkozik. Ő elmondta, hogy megtanít arra, hogy mi is az alkoholizmus. - Nekem megfogalmaznád? - Igazából nem lehet megfogalmazni, csak körbeírni. Anya is azt mondta el, hogy mi a szociális ivás. S ha valaki nem ebbe a kategóriába tartozik, akkor következhet az osztályozás, hogy ki milyen ivó. Meg kell vizsgálni azt a 12 kérdést, amit az A. A. Közösség felkínál, és rájöhetsz, hogy van e problémád az ivással. El kell jutni az embernek oda, hogy padlón van, hogy legyőzték, legyőzött a pia. S ha ez megy, idáig eljut az ember, onnantól van segítség. El kell jutni arra a szintre, hogy beismerés, hogy én alkoholista vagyok, de az ne innen jöjjön, (fejére mutat), hanem innen (szívére). Tudjam átérezni ennek a súlyát és tudjam azt, hogy az életembe kerülhet, hogyha elindulok a hazugságok felé. A mi programunk, egy őszinteségre épülő program. Nincs értelme hazudni. Nekem Anya volt az egyetlen, akinek nem is akartam hazudni talán soha, már az első pillanattól fogva sem. Emlékszem a terápia elején oda ült velem szembe és a maga kis mosolygós tekintetével rám nézett és annyit mondott, hogy József, hogyha hazudni akar, akkor nincs itt keresnivalója. Vagy elmond a kérdéseimre mindent őszintén, vagy elbúcsúzunk egymástól. Hittem neki. Tehát nincs értelme hazudni. Keserves dolgok ezek, mert Szigetvár sem egy olyan tuti buli, hogy mindenki kijózanodik. Én azt gondolom, hogy csak az józanodik ki, aki rákattan erre, megérzi a súlyát, megérzi, hogy 33

35 mekkora lehetőséget kap. Mekkora lehetőség van a kezébe. Ezzel él, vagy nem él? Ezt is elmondta az,,,anya. Ennek kell beépülnie a gondolkodásmódunkba, a személyiségünkbe,ezt nevezzük mi spirituális ébredésnek, s ez által változik meg az életvezetésünk is. - Szigetváron nagyon sokat kaptál? - Életem legszebb hat hónapja volt. Ott kezdtem el látni a világot. Ott jutott el a tudatomig, hogy abba lehet hagyni a piálást és lehet úgy élni, hogy nem inni, és sőt, jól is lehet élni. Most már meggyőződésem, hogy az őszinteségnél nagyobb védőpajzs nincs, nincs támadási felület rajtam. Bárhol, bármikor, felvállalom magamat, a börtönt is. A mi programunk egy életvezetési program is, ami úgy kezdődik, hogy én beismerem, hogy piás vagyok, miközben rendbe kell tenni a múltunkat. A múltunk rendbetétele nélkül nincs józanság. A múltunkra nem zárjuk rá az ajtót, tudjuk, hogy ott van, betesszük egy fiókba, és ha kell, elővesszük, tudjuk, hogy honnan jöttünk, honnan indultam, 8 éve, 7 hónapja, 2 napja? Ma már elmondhatom, békésen élünk a családdal. Tudod, Te, hogy milyen jó az, békében élni és, hogy mekkora jelentősége van ennek a szónak az én számomra is. A belső béke, amit már senki nem vehet el, csak tovább tudom adni, és ezt teszem is, ezt nálunk úgy hívják üzenetátadás. Ma már heti rendszerességgel kijárok a kórházba, csoportfoglalkozást tartok a piásoknak. De nem azért megyek ki, hogy én bárkit is megmentsek, hanem azért, hogy én továbbra is józan maradhassak. S ha valakit az érdekel, hogy, hogy csinálom, hogy több mint 8 éve már nem iszom, az meg fog keresni. Ha netán nekem van kérdésem, arra jó az idősebb szponzor. - Közel 3 órahosszáig beszélgettünk, köszönöm! - Én köszönöm! (Interjúkészítés ideje: ) A fentieket olvasva kiderült, hogy interjúalanyom, valójában a Szigetvári terápiának köszönheti az életét, hiszen azt megelőzően alig kapott egy olyan nyomatékos segítségnyújtást, ami felemelte volna a,,halál árnyékának völgyéből. 34

36 4. Kutatási módszer 4.1. Narratív életútinterjúk Tíz személlyel végeztem interjút. Az interjúkból hármat részletesen prezentáltam a dolgozatomban, az indoklással együtt. A további hét interjúkból a strukturált interjúk kérdéskörére adott válaszok értékelésénél ezekből is reflektálom a lényegesebb megfogalmazásokat Strukturált interjúk A adott válaszokat a narratív elemzési módszerrel vizsgálom. A struktúrát, alkotó szövegrészeket kiemelem, az egymáshoz való viszonyukat elemzem, illetve a tartalom mögötti esetleges,,rejtettséget megpróbálom megfogalmazni, összegezni. Szó szerint fogom idézni alanyaim szubjektív válaszait. Úgy szeretném feldolgozni, hogy a kérdésre kapott válaszokat, nem egyenként írnám le és értékelném ki, hanem minden egyes kérdéskör végén összességében összegezve. Attila (32 éves) KIMM lakója volt Zsolt (29 éves) KIMM lakója István ( 24 éves) KIMM lakója Zoltán (33 éves) KIMM lakója László ( 55 éves) A.A. Közössége Szenvedély -betegek gondozása József ( 47 éves) Szigetvári Kórház ban gyógyult Katalin (36 éves) A.A. Közössége Péter ( 34 éves) A.A. Közössége Ferenc (40 éves) Kórházi alkoholelvonókúra Mária (45 éves) Kórházi Alkoholelvonókúra 35

37 Mi a függőség? Hogyan alakul ki a függőség? Zs.: Függni valamitől, ami valamit pótol. Először csak kipróbálás szintjén, az eufória miatt, majd a kialakult dependencia miatt. I.: Függőség=vágyakozni valami felé, ami boldoggá tesz és biztonságot ad. Nem tudsz tőle megszabadulni, de nem is akarsz. Nekem a drogozás hatására mindig elmúltak a gátlásaim. A.: Olyan dolgokhoz való ragaszkodás, ami nélkül nem érzem, hogy teljes életet élhetek. Szép lassan alakul ki. Az ember folyamatosan keresi, amikor megtalálja azt a szert, az spirituális élményt biztosít neki. Z.: Vágyakozni, függni valamitől. J.: Függőség az, ha valami ( ital, játékgép, drog, kapcsolat, munka, evés) átveszi az irányítást fölöttem. Amikor az,,én elvész, a kialakult függőségben. Amikor már minden gondolatom, cselekedetem, a függőségem alárendeltjévé válik. Azt, hogy hogyan is alakul ki, szerintem ezt senki nem tudja. Hiszen oly sokrétű a szenvedélybetegek összetétele, hogy biztosan állítani, hogy ezért, vagy azért alakult ki a függőség, szerintem képtelenség lenne! L.: Függőség, valamihez történő hozzászokás, melynek elhagyása hiánytünetet provokál, illetve delíriumot okoz. Fokozatosan alakul ki, először mértékletesen, majd mértéktelenül. Végül függőségbe megy át, abbahagyása hiányérzetet okoz, míg kialakul a betegség. K.: Eleinte csak unalmamban ittam. Lazább lettem, nem voltak gátlásaim, nem voltam annyira félénk. Volt, hogy vettem egy üvegpezsgőt, úgy tanultam, szinte gyorsabban ment. Vágyakozni az alkohol után, hogy sokkal könnyebben el tudjuk viselni az életet. P.: Ragaszkodás olyan dologhoz, amitől jobban érzem magamat. Én az alkohollal voltam így. Jól el tudtam bújni mögé, amikor a problémáim sokasodtak. F.: Függni az alkoholtól, úgy, hogy azzal alszom,azzal kelek. Az irányít engem és nem én őt. M.: Meginni egy-egy rumot, de csak hétvégenként, amik majd sűrűsödnek, mert ettől lazábbnak érzem magamat. Nekem a feszültségoldásra kellett a szesz, ami aztán egyre sűrűsödött, egyre többször ittam. Manapság egyre több ember kerül függőségbe az alkoholtól, kábítószertől és sok más egyéb mástól. Hogy mi ennek az oka? A különböző szakértők számtalan elméletet gyártottak már rá, azonban a leghitelesebb válaszokat talán a szenvedőalanyoktól érhető el. Sajnálatos módon interjúalanyaim közül sokan számoltak be arról, hogy a belső béke és lelki szabadságuk utáni vágyaikat egy,,pótszer segítségével elégítették ki. Kimondott válaszokat kaptam arra, hogy a szereket miért és mire használták. Több interjúalanyom beszámolt arról a jelenségről, hogy a 36

38 szerhasználat kezdetén a kábítószer, az alkohol oldotta a gátlásokat, a feszültségeket. Viszont azt is elmondták, hogy egy bizonyos idő eltelte után már felerősödtek a szerhasználat utáni vágyak, és hiánytüneteket produkált. A szer átvette az irányítást! Mikortól számít valaki függőnek? Zs.: Amikor már magányában is drogozik az ember, mert kell az érzés. Engem már a szerek irányítottak, hiába akartam szabadulni. Számomra pótlék volt a drog a magányomra. Volt, hogy otthon is anyagoztam, egyedül. I.: Ha az életemet visszanézem, akkor én már az első alkalommal az lettem. A.: Ha már a hétköznapjaiba épül be a szer. Életstílusává válik. Baráti köre egyre szűkül. Z.: Amikor semmi más nem számít csak az anyag. J.: Az előbb elmondottak alapján lehet meghatározni. Ha valami átveszi az irányítást fölöttem, onnantól függő! Mi az A.A.-ban hisszük, valljuk, hogy csak is,,én minősíthetem magamat szenvedélybetegnek, függőnek, alkoholistának. Csak én tudom, visszatekintve a múltamba, mikortól csúszott ki az irányítás a kezeimből. L.: Mikor már nem tudja kontrollálni az ivászatát. K.: Amikor egyedül voltam, és akkor is ittam, egyre gyakoribbak lettek az éjszakák, amikor egyedül ittam otthon, magányomban. P.: Amikor már otthon is ittam egyedül. Amikor már az alkohol irányítja az életem, amikor keservesen érzem magam és iszok, és ettől jobban leszek. F.: Amikor a szerfogyasztásból problémáim származnak, mert nem tudom kontrollálni az ivászatot. Amikor úgy ébredek, hogy juthatnék alkoholhoz, hogy ne vegye észre a családom. M.: Amikor már belopakodott a szervezetbe a szesz, mert mindig újra és újra kívántam. Az interjúalanyaim többsége arról számolt be, ahhoz, hogy el tudja hordozni a magányosság állapotát, agyát alkohollal, drogokkal tompította, narkotizálta. Ez először megkönnyebbülést szerez számára, és látszatmegoldást jelent problémáira. Később azonban egyre jobban uralja a függő embert a vágy, hogy újra és újra szerhez nyúljon. Kialakul a dependencia, és mindent bevet, hogy újra meg újra előidézze az eufórikus állapotot. Elkezdődik az ördögi kör, és ebből az örvényből, amely egyre lejjebb húzza a függő embert, egyedül aligha kerül ki valaki. Egyre inkább elszigetelődik, egyre értelmetlenebbnek és reménytelenebbnek érzi az életét, megromlanak az emberi kapcsolatai. 37

39 Katalin élettörténetéből idéznék, hogy még közelibbé vigyem a valósághoz, hogy válhat valaki függővé.,, Tizenhét éves koromban, vagy talán még előbb, nem is tudom, még jelenléktelennek tűnt, hogy az osztálytársaimmal időnként iszogatunk. Egy idő után már tetszett, hogyha ittam, lazább lettem, nem voltak gátlásaim. Készülgettem a vizsgáimra, vettem egy üveg pezsgőt és mintha gyorsabban ment volna a példák megoldása. Egész éjszaka fenn voltam és pezsgőztem, miközben a matematikai példákat oldottam meg, hogy milyen sikerrel, arra már nem emlékszem. Egyre gyakoribbak lettek ezek az éjszakák, amikor egyedül voltam, egyedül is ittam. Minden este jöttek az üvegek, és egyre több. Észre sem vettem, hogyan sodródom lépésről lépésre egyre nagyobb rabságba. Katalin fokozatosan hozzászokott a függőség kötelékéhez és az alkohol állandó kísérőjévé vált, miközben abban a hitben ringatta magát, szabad innia. Hogyan alakul ki a függőben a szer utáni leküzdhetetlen vágy, a sóvárgás? Zs.: Hirtelen jön, és nem tudsz védekezni ellene. Addig, amíg nem döntöd el, hogy más életet szeretnél, addig nincs gond. Jön a sóvárgás, elemi erővel hajt a szer után, és akkor jön a szerfogyasztás. De méregtelenítés után kezdődik az önkontroll. Ugyanis az utolsó droghasználat után, még hosszú hónapokig jelen van a drogéhség. I.: Nálam egyik pillanatról a másikra jön, nagyon rossz. Érzed a szádban az ízét, hányingered van, öklendezel, nagyon gáz. A.: Hát a sóvárgás abból adódik, hogy életstílussá válik ez lesz az életed. Az ember nagyon nehezen hagyja ott a megszokott biztonságos életét, igazából a szert. Két hetes kórházi kezelés alatt megszüntetik, viszont üresség marad utána. Amit nehéz betölteni. Mire az ember észreveszi, hogy gáz van, kialakult személyisége van. És ezt az életet akarja élni. Z.: Érzed a szádban, hogy jó lenne érezni csak egy kicsit újra a szer ízét. Nagyon rossz tud lenni, akkor, amikor már Te nem akarod. J.: Nem tudom másokban van-e sóvárgás-vágy? Én soha nem vágytam, sóvárogtam a szesz, a bor, vodka után. Nem a szer az, ami kellett, hanem a szer okozta hatás. Tudatosan ezt sem éreztem,,sóvárgásnak,vágynak, csak úgy egyszerűen,,kellett nekem! L.: Erre még az orvosok sem ismerik a konkrét választ. K.: Én az alkohol után sóvárogtam, ha lehet ezt így megfogalmazni. P.: A szer okozta vágyat, hiányérzetet jelentheti, ami a megkönnyebbülést okozza, ha elfogyaszthatod az alkoholod. F.: Ismétlődő cselekvések, ismétlődő alkoholfogyasztás a kívánt érzés elérése miatt, mert 38

40 érzed, hogy innod kell, mert egyébként jön a remegés,izzadás és sorolhatnám. M.: Sóvárgás? Megszerezni olyas valamit, amire szükségünk van, az alkoholt. A fenti mondatok jól rámutatnak sokunkat foglalkozató kérdésre. Egyfajta hiányérzet, az ismerősség, a megszokottság érzése. Az ismétlés öröme. A sóvárgás mélyén fájdalom rejtőzik, egyfajta űr, amit próbálnak kitölteni valahogy. A tudatos leszokási igény ellenére is állandó, leküzdhetetlennek tűnő vágy, késztetés a szerfogyasztásra. Ez az a jelenség, amit egy szerfüggőnek a visszaesés megelőzése érdekében meg kell tanulnia kezelni, tudatos és következetes önismerettel. Fel kell térképezni személyiségünket, megérteni az énünket, és azt, ami mögötte van. A szerzők szerinti megfogalmazás egyike, hogy a sóvárgás az a tényező, ami közvetlenül megelőzi és kiváltja az alkohol, illetve a droghasználatot. István élettörténetéből idéznék, hogy ő hogyan élte át ezt a jelenséget.,,három hete elfutottam a WC-re, megéreztem a szer ízét, az illatát. 30 tiszta év után is jelentkezhet. Van aki az LSD bélyeg ízét érzi a száján, 20 tiszta év után! Van erre megoldás? Nincs! Ez a szenvedélybetegség, gyógyíthatatlan, de kordában tartható. Ki kell ventillálni! Ahhoz tudnám még hasonlítani, hogy van egy sárkány itt a gyomrodban, ő éhes, és követeli, de nem adok. De ha adok a sárkánynak, nekem nincs több köröm, meghalok, szétroncsolódik a májam. Erre kell nagyon vigyázni! Mi a visszaesés? Zs.: Igen, én magam is többször megcsúsztam, visszaestem. Hiába döntöttem el, hogy abba kell hagynom, mindig jött valami nehézség, amit csak a szerrel tudtam enyhíteni. I.:A visszaesés azt gondolom, hogy már az első alkalommal bekövetkezik, mert elindít vele egy láncreakciót. A.: Hát kudarc, az új életnek vagy új személyiségnek a meggyökerezésében. Nem bírja el az ember a nehézségeket és feladja. A visszaesést csak Isten akadályozhatja meg! Rengeteg emberrel beszéltem és Isten segített mindenkinek. Egyéb esetben nem tudsz normális életet élni, mert továbbra is keresed az utat. De mi tudjuk, hogy mindig az Isten az út, csak hát nem mindenki előtt látható tisztán az Evangélium. Egyébként személyes véleményem, semmi értelme ennek a sok elméletnek. A terápiás otthonok nagyon nagy többségét nem véletlenül egyházak üzemeltetik, mert Isten igéje tud szabadítani. Személyes tapasztalat és nagyon sok 39

41 olyan embernek, aki tényleg tiszta, megtért. Z.: Én nagyon sokszor visszaestem, de mindig meg volt rá az okom, hiszen engem az utca nevelt. Kellett az anyag, hogy ezt el tudjam cipelni. 20 évesen lettem hajléktalan, de ezekről beszéltem már az előbb, életutam mesélése során. J.: Saját véleményem, hogy visszaesés, Nincs! Rengeteg eszközzel rendelkezem, ami széppé, jóváteszi az életemet, szerek nélkül is. Ha ezeket nem használom, akkor újból ott kezdem a piálást, ahol abba hagytam, vagyis nem,, visszaesem, visszahaladok, visszaengedem a függőségem. Megtanultam,,másképp élni, mint amikor ittam, függtem a szerektől. Ez a tudás, ami a birtokomban van, nem is enged,,visszaesni.de ha ezt a tudást, eszköztárat nem használom, mert lusta, beképzelt, nagyképű vagyok, piálni fogok újból. De nem visszaesem! L.: Egy alkoholista csak szünetelteti az ivászatot, ha újra inni kezd, visszaesik! K.: Visszatérés a korábban abbahagyott függő magatartáshoz. P.: Ha ismered az A.A. 12 lépését és betartod, kevesebb a valószínűsége, hogy visszaesel. Tudni kell azt, hogy a szociális ivás Tiltott! Egy kortyot sem ihatok. F.: Ha olyan dolgot teszek, amiből szabadulni szeretnék, de nincs hozzá elég erőm, és megteszem újra és újra. M.: Ha újra kísértésbe esünk, és olyan dolgot teszünk, amit nem szabad. Több interjúalanyom említette, hogy igen gyakori ez a jelenség. Az alkohol és drogfüggőség olyan betegség, ami leállásokkal, megcsúszásokkal, visszaesésekkel jellemezhető. A visszaesés, visszatérés a korábban elhagyott magatartáshoz, a szerfogyasztó enged a kísértésnek. Ezért nevezik magukat továbbra is alkoholistáknak, drogosoknak a valaha kezeltek, még akkor is, ha nem nyúlnak szerhez évekig, mert a kísértés mindig ott van. A folyamatos kihívás mindig jelen van az életükben, ugyanis számos hajlamosító helyzettel (pl. emocionális állapot, interperszonális konfliktusok) találhatja magát szembe az egyén, ami újra veszélybe sodorhatja.,, Egy alkoholistának egy pohár sok, egy hektó kevés. Ferenc élettörténetéből idéznék.,, Amikor Budapestre költöztem, lett egy élettársam, akkor felhagytam az italozással. De egy évre rá megromlott a kapcsolatunk, teljesen elhidegültünk egymástól, mi más jöhetett volna, mint megint a pohár. Teljesen kicsúszott alólam a talaj. Volt egy,, kiszállási kísérletem is, de nem sikerült. Ekkor kerültem be a pszichiátriára. 40

42 A megküzdési képességek, stratégiák fejlesztése ezért fontos a szerfogyasztóknál, hogy a nehéz, stressz keltő élethelyzetével meg tudjon birkózni. Milyen tényezők nyújtanak védelmet a függőség kialakulásával szemben? Zs.: Isten igéi, család, közösség, igaz barátok. I.: Rendes családi háttér mindenféleképpen kell hozzá. Nekem is az kellett volna inkább, az sokat segítene. Egy gyereket nevelni kell, szeretetet adni. De nem anyagi szeretetet, oda kell a másikra figyelni. A.: Isten élő igéje! Érdekes, hogy a keresztény családokból, ahol apa és anya együtt van, szeretettel állnak egymáshoz, és így normális mintát mutatnak gyerekeiknek. Kontextuális elmélet jut eszembe erről. Z.: A család lenne az, ami nekem nem volt, mint már említettem két évesen kerültem állami gondozásba. J.: A függőség kialakulásával szemben nincs meghatározható tényező. Nem lehet tudni, mi az, ami segít, és mi az ami, pont ellentétes irányba visz. Említhetjük a családot, a szeretetet. L.: Semmi sem véd meg, bármikor, bármilyen körülmények között, függővé válhat az ember. Kerülni kell az olyan helyzeteket, amelyben nagy a kísértés. A segítő családban jobban megtarthatók az elért eredmények. K.: A megfelelő, szeretetben való felnevelkedés. Az apai, anyai szeretet. P.: A családi háttér! Odafigyelés a gyerekre. Szeretet, békesség a családban. F.: Barátok, család, szeretet. M.: Szeretet, őszinteség, bizalom, jóság, család. Az összes interjúalanyom említette a családot, a szocializáció legfontosabb színterét. Azt hiszem ezzel talán be is bizonyítható, hogy a szenvedélybetegséggé válás folyamatában a család a legkomolyabb tényező! Személyiségünk és viselkedésünk meghatározója maga a család, a fogamzás pillanatától kezdődő fejlődési folyamat színtere. A fogyasztás valószínűsége nagyobb azoknál az egyéneknél, ahol az egészséges család nincs jelen az életükben. A diszfunkcionális családban a szerfogyasztók nem tanulnak meg az érzéseikkel, problémáikkal azonosulni. Nem tudják, hogy rossz érzéseiket, hogyan oldják meg. A túlzottan merev értékrend, túlzottan magas követelmények, az állandó minősítések, címkézések ezekhez nagymértékben hozzájárulnak. Továbbá nem alakulnak az örömszerzés családilag jóváhagyott formái, ha már örömforrásra nem tud lelni, rögzül a szerhasználat, 41

43 illetve az otthoni megoldhatatlan konfliktusok elől szerfogyasztó fiatalok köré menekül. Alsónémedi mellett, egy tanyán működő Szegletkő Gyermekotthon- drograhabilitációs intézet- igazgatója, Laczkó Mihály atya kijelentései, idézetei fájdalmasan igazak:,, Minden a családban kezdődik el, a szenvedélybetegség is, a gyógyulás is. Hiába akar valaki leszokni a pusztító szenvedélyeiről, addig nem képes rá, amíg lelkileg nem érett ehhez. 35 Ha végig haladunk interjúalanyaim családi hátterét vizsgálva, a fent leírtak beigazolódni látszanak. Attila Nem volt jó gyermekkorom. Zoltán 2 évesen kerültem állami gondozásba. Zsolt Kevés figyelmet kaptam! József Szeretetéhségem volt. Családi háttér István Apai szeretet nagyon hiányzott! László Gyermekkorom nem volt boldog. Péter Apu alkoholista volt. Ferenc 3 évesen intézetbe kerültem. Mária A családban ittak. Katalin Anyu alkoholista volt. 35 Ceglédi Kék Újság, Január

44 Veszélyeztetet korosztály fiatalok bulik, ezekről mi a véleményed? Zs.: Én magam is 13 évesen próbáltam ki a drogot. Kezdetben csak hétvégén a Diszkóban. Ma már nem tenném, mert tudom hova vezet. Ha a fiatalok nem kapnak megfelelő, bővebb információt, egyre veszélyesebb helyzetbe kerülhetnek, mint pl. én. I.: Az a véleményem, hogy a fiataloknál sokkal veszélyesebb, mert nagyon befolyásolhatóak, és így könnyebb őket rávenni a szerhasználatra. Erre a célra tökéletes hely azt gondolom egy szórakozóhely, ahol buliznak a fiatalok. 14 évesen nyúltam először a droghoz. A.: Az ördög formálja a bulikat. Világi nézetben teljes fertőzött, de már régóta megfigyelhető lett volna ez, csak akkor vakok voltak az emberek. Én most vagyok 32 éves és 13 évesen már intravénásan lőtték be nekem az Amfetamint. Igazából semmi nem változott, 20 évvel ezelőtt is nagy számban ment a dolog. Kb. van 300 barátom, aki drogos, ebből meghalt legalább 70, a többiek azóta drogoznak. Nagyon minimális azoknak a száma köreimben, akik 20 évesen álltak neki, dehogy, középiskola eleje. Z.: 15 évesen próbáltam ki a marihuánát, mint említettem, azóta lettem drogfüggő. Nagyon veszélyes dolog, a mai fiatalok nagy veszélynek vannak kitéve. J.: Talán több felvilágosítás kellene és nem a tanító, meg a doktor, esetleg rendőr bácsiktól, néniktől, hanem a hozzám hasonló józanodó alkoholistáktól. Tudom, nehéz lenne beismerni, hogy a Tisztelt tanítók, orvosok, rendőrök, nem értenek mindenhez, de ha kihagynak ebből minket, az A.A.-t, esélytelen a felvilágosítás, hitelessé kell tenni. Én is 15 évesen már alkoholt fogyasztottam. L.: Mi is végigjártuk, ők is kipróbálják a lehetőséget, ez teljesen normális, ettől még nem válik minden bulizó fiatal alkoholistává. Sajnos én 30 éves koromra lettem alkoholista. K.: A mai fiatalok nagyon szabadjára vannak engedve, én magam is látom az utcán, főleg hétvégeken, hogy igen csak elengedik magukat. Isznak az utcán, sörösüvegek a járdákon. Én 17 voltam, amikor elkezdtem alkoholt fogyasztani. P.: Ki vannak téve sok veszélynek, az biztos. 25 évesen nyúltam az alkoholhoz. F.: Nem hiszem, hogy egy-két pohár alkohol gondot okozna,amikor buliznak. Én magam is azt tettem. Csak nekem nem volt meg az önkontrollom, sem a megfelelő családi háttér. 13 évesen szembesültem az alkohollal. M.: Nekem is van egy 15 éves lányom. Időnként a bulikban fogyaszt alkoholt, de nem hiszem, hogy ez baj lenne. Bár azért én félek, ha eszembe jut a magam története, nehogy engem kövessen, én elég korán kezdtem 20 évesen. 43

45 Súlyos adatokat láthatunk a fent leírtakban. S úgy gondolom, hogy ez a tendencia csak tovább romolhat, hiszen egyre jobban terjed a fiatalok körében az alkohol és a drogfogyasztás, nem számolva a súlyos következményekkel. Véleményem szerint hiányoznak a professzionális szakemberek az oktatási rendszerből, és amit még kiemelnék, hogy az egészségfejlesztést és a mentálhigiénés programokat már alsó tagozatos korban kellene elkezdeni. Milyen tudományosan bizonyított terápiás eljárások léteznek a szenvedélybetegek kezelésére? Melyiket ismered ezek közül ( Portage modell, Minessotta-modell, Anonim Alkoholisták Közössége)? Zs.: Portage modell-kimm Ráckesresztúr. De erről beszéltem Neked bővebben! I.: Erre azt gondolom, két megoldás van, amit én tudok az egyik a Portage rendszer, a másik a Komfrontatív rendszer. A Portage rendszert, olyan, mint a katonaság, hierarchia működik benne, de annyi különbséggel, hogy itt visznek bele szeretetet, amit gondolom,,elég jól látsz, és érzékelsz?de ha engem kérdezel, akkor én azt mondom, hogy minden a fejben dől el. A.: Nekem a Portage modellben sikerült Istenre találnom. Z.: A KIMM programja! Hiszen megismertem magamat, megerősödött a hitem, és remélem, hogy helyre jön az önértékelésem. Új életet kaptam a háztól. Terveim vannak. J.: Minessota-modell, de sokat nem tudok róla.az biztos, hogy a mi A.A. programunkba épül, ismertetve a kezdő lépéseket a felépülésben. A tudomány tehetetlen a függőségekkel szemben! Nincs tuti terápia! Jól működők biztosan vannak, de ott sem a terápia a tuti, hanem az, aki segít abban, hogy szer nélkül tudj élni. L.: Én csak a Minessota- modell programját ismerem, meg persze az A.A.csoport gyűléseiről, amit az irodalmakban ismertet, annyit tudok róla. K.: Az A.A. Közösségébe járok. Ismerem a programot, a 12 lépést, a szabályokat. P.: Az A.A.12 lépését, és a mi programunkat, amit a Minesotta-modellel kötnek össze. F.:Vannak a kórházak pszichiátriai osztályai. Az A.A.-ról már hallottam a kórházi kezelésem alatt, de nem igazán értem. M.: Pszichiátriai osztályok. Az A.A.-ról hallottam most a kórházban, ahogy bent voltam az alkoholelvonó kezelésen. De nem tudok róla semmit, csak annyit, hogy sok alkoholistának sikerül meggyógyulni általa, vagyis, hogy nem nyúl alkoholhoz. Aki bejárt hozzánk előadást tartani az A.A.-ból, ő már több mint 8 éve nem iszik. 44

46 A beszélgetések során interjúalanyaim beszámoltak arról, hogy megjárták a kórházak pszichiátriai osztályát, a drogambulanciákat, mígnem, eljutottak KIMM Ráckeresztúr Drogterápiás Otthonába, illetve megismerkedtek az Anonim Alkoholisták Közösségével. Ami elgondolkodtató számomra, hogy sokan maguktól találtak rá ezekre, a kezelési modellekre, nem ajánlotta szakember, hanem hétköznapi emberektől tudták meg, hogy léteznek önsegítő csoportok, amik hatékonyan működnek. Katalin élettörténetét ott hagytam abba:,, Minden este jöttek az üvegek és egyre több. Észre sem vettem, hogyan sodródom lépésről lépésre egyre nagyobb rabságba. Kicsit még szeretnék elidőzni az Ő történetét illetően.,, Jöttek a zugivások, elmentem napközben többször a közértbe venni egy kis rövidet, ami nem látszott ki a kezemből. Álcázásul rengeteg rágó, meg minden Volt, hogy a párommal szándékosan vagy provokálva összevesztem, és gyorsan mentem megint a közértbe. Rájöttem, egyedül nem fog menni. Egyik éjjel, nagyon elkeseredett állapotomban felhívtam egy lelki elsősegély-szolgálatot, elpanaszoltam a bajomat. Ők tanácsolták, menjek el pszichológushoz. Persze, nem mentem. Mindig az iváson járt az eszem. Könyörögtem, valaki segítsen rajtam! Feladtam a fenntartásaimat, beismertem magam előtt is függőségemet az alkoholtól. A helyi plébános segített, és részt vettem egy lelkigyakorlatos programon. Próbáltam keresni az ivásom lelki okait, és ott magyarázták el nekem, hogy is működik az alkoholista ember szervezete, megértettem! A lelki gyakorlat letöltése óta az A.A. tagja vagyok, ahol megtaláltam, a békét, a nyugalmat. Elkezdtem a vallásról, Istenről szóló könyveket olvasni. Sokszor éreztem úgy, hogy ez Isten segítsége nélkül nem ment volna. Hasonló élettörténeteket meséltek a többi interjúalanyaim is. Kórházak Ambulanciák végül Rehabilitációs Otthonokban találták meg a gyógyulás útját, illetve az A.A. Közösségében. Mi a véleményed az önsegítésről, az önsegítő csoportokról? Zs.: Egyik leghatékonyabb módszernek tarom. Szeretet, partnerség, bajtársiasság van benne. Egymást segítjük, egymást építgetjük. Jó, hogy megismerhettem. I.: Az önsegítő csoport az a közösség, ahol egymást segítjük építeni felfelé. Az életvezetésünk szilárdabbá válik, ezeket mind-mind itt tanuljuk meg. S ezen kívül még sok-sok mindent, amikről már beszéltem. A.: Amit a KIMM-ben megtanultam. Nagyon összetett, strukturált programhoz kötik. Motivációt ébresztünk a másikban és magunkban is, így egyre jobban akarjuk a változást. 45

47 Nagyon erős hatások működnek oda-vissza! A legjobb fejlődési út a szenvedélybetegek számára. Z.: A KIMM-ben ismertem meg, nagyon tetszik. Sokat tanulunk egymástól, és sokat segítünk egymásnak. Biztonságot nyújt. J.: Ezt ismertem meg Szigetváron,de erről szerintem elég bőven beszéltem. Na meg az A.A. ahova járok. L.: Ezt adja az A.A. biztonságot, a békét, a nyugalmat. Ha valami bajom van, bármelyik társamat felhívhatom, egymást segítjük. K.: Biztonságot nyújt a csoport,segítünk egymásnak, a változás szükségességét erősítjük egymásban. P.: Nyugalmat, csoportközpontúság, figyelünk egymásra, tanulunk a másiktól, és tanulnak tőlem. Biztonságot nyújt számomra. F.: Hallottam már róla a kórházban, egy bejárt józanodó alkoholistától, de még nem volt benne részem. M.: Már gondolkoztam rajta, hogy el kellene látogatni az A.A.-ba, de szégyellem magam, ha megtudják az ismerősök, alkoholistának könyvelnek majd el. Pedig nem vagyok az, hiába áll a zárójelentésemen is, hogy az vagyok. Interjúalanyaim válaszai magukért szólnak. Feltettem magamban a kérdést! Az önsegítő csoportok lennének a megoldások a szenvedélybetegek bajaira? Az interjúalanyaim válaszai jelzésértékűek, rámutatnak az irányra! Hatalmas jelentőséggel bírnak az önsegítő csoportok, ahol olyan reményt kapnak a rászorultak, amely nem szégyenít meg, hanem egzisztenciálisan is megtapasztalható az öröm, az egészséghez, szabadsághoz vezető út. A szeretet mit jelent számodra? Zs.: Szeretetet adni és kapni, e nélkül nincs értelem semminek. A legfontosabb számomra Isten szeretete, hogy szerethetem, és, hogy Ő, szeret engem. I.: Nekem nem mindegy, hogy ki, hogyan viszonyul én hozzám. Mert nem mindegy az, hogy szeretettel, vagy pedig agresszívan közelítenek meg. Úgyhogy azt mondom, a szeretet nagyon nagy segítő. A.: Elsődleges a szeretet, de sajnos ezt az ember nem tudja megadni hosszú távon, mert senki sem képes erre. Isten szeretete a legfontosabb. Z.: Engem nem sokan szerettek, így én sem tudtam megtanulni, hogy mi az. Itt a KIMM-ben 46

48 éreztem először, hogy létezik valami ilyesmi. J.: Szeretet egyenlő az élettel! Meg tanultam szeretni magamat, ez által képes vagyok másokat is szeretni. L.: Az igazi szeretet az A.A.tól kapom a sorstársaktól. K.:Isten szeretete elsődleges számomra, aki megismertette velem azt az utat, ahol már nyugodtan járhatok, nem kell szégyenkeznem. P.: A másokkal való törődés, a másodközpontúság, nem én vagyok az első helyen, hanem a másik. Na meg persze, Isten szeretete, nagyon fontos számomra. F.: Mindenki magával van elfoglalva, pedig nagyon fontos lenne, ha egy kicsit figyelnénk a másikra. A szeretetre szükség van, csak kevesen ismerik. M.:A szeretet, nagyon fontos. Csak a mi rohanó világunkban, kevésbé tapasztalható. Az interjúalanyaim általi megfogalmazásokból kapunk egyfajta visszajelzést arra, hogy az önsegítő csoportokban mennyire lehet építkezni emberileg, gondolkodásbélileg, az emberi jellemvonások értékesebb értékrendjei felé. Istenben való hit, jelent valamit számodra? Zs.: Követem az Isten igéi általi útmutatókat. Minden este olvasom a Bibliám és imádkozom Istenhez. Ő változtatta meg az életemet, ezért mindig hálás leszek és megpróbálok úgy élni, ahogyan élnem kell, az igék által. I.: Valamiben hinni kell, azt gondolom. Ahhoz, hogy tiszta tudjak maradni, én hiszek Istenben, amúgy keresem minden este igéiken át, és minden este imádkozom a megtartó erőért. A.: Szabadulás, Megtérés, Bűnbocsánat, Teljes élet! Z.: Én nem Istennek nevezném, akiben hiszek, hanem valami felsőbbrendű lénynek. J.: Mi felsőbb erőnek, egy saját felfogásom szerinti Istennek hívjuk.. Magamtól életképtelen vagyok, de az A.A. és a hitem mindenben segít. L.: Igen, másképp nem menne! Az A.A. 12 lépése is erről szól. K.: Igen, hiszen általa lettem újra ember. Megismertetett az A.A.-val. P.: Az A.A. 12. lépéset megismerve, megismertem Istent is, a szabadítómat. F.: Időnként szoktam templomba járni, de nem olyan családban nevelkedtem. De tiszteletben tartom azokat, akik hisznek Istenben és imádkoznak. M.: Nem vagyok vallásos, de hiszem, hogy létezik Isten. 47

49 Interjúalanyaim többsége arról számolt be, hogy fontos a hit, az Isten igéi által hirdetett úton való járás, a szabaduláshoz, a megtartáshoz. Az ember nem élhet önmagának, hanem emberi kapcsolatra, közösségre teremtetett. Az igazi szeretetben való járás során van a létnek értelme. László élettörténetéből idéznék.,, Teljesen megváltoztam, új ember lettem. Hiszek Istenben, és hiszem, hogy volt célja a sok szenvedésnek, amin keresztül mentem az életem során. Sokat tanultam magamról, a betegségemről. Tisztában vagyok a saját képességeimmel, annak határaival. Most ott tartok, hogy van munkám, feleségem, lakhatásom. Ez az én megváltásom, az én szabadulásom története. Hogyan előzhető meg a visszaesés? Zs.: Minden nap kérem Istent, hogy legyen az én pásztorom. Istennel együtt járni. Persze meg az önsegítő csoportok. I.: Utógondozó csoportokkal megelőzhető, ilyen például a Függőhíd, N.A.; A.A.. A lényeg, hogy kell találni egy olyan közösséget, ahol megértenek, és elfogadnak olyannak, amilyen vagy. A.: Szeretettel hirdetni az igazságot. Z.: Nagyon sokszor visszaestem, de kezdem megérteni, hogy miért is vagyok itt a KIMM-ben és azt is tudom, hogy ebben is segítenek. J.: Mindig tudjam,ki vagyok, alkoholista. Ne felejtsem el, hogy honnan jöttem, a sír széléről. Használjam a tudásom, legyek képes alázatra, szeretetre, Hitre. L.: Kerülni olyan körülményeket, ahol nagy a kísértés, önfegyelem. Meg az A.A. közösség! K.: Alázat, minél több alkalommal csoportba járni, gyűléseken részt venni. A kimaradás, út a visszaesés felé. P.: Az A.A. Programjának a betartásával, és a gyűlésekre járással. F.: Tudni kell parancsolni a kísértéseknek. M.: Nem tudom! Én most jöttem ki az alkoholelvonó kúráról a kórházból. Nem szabadna többet innom, hogy sikerül-e ezen változtatnom, majd kiderül, de bízom magamban. Az interjú alanyaim a fenti mondatokban arról számolnak be, ahhoz, hogy meg tudják állni a megcsúszást, illetve a visszaesést, fontos a sorstársak közössége, a szolidaritás. Péter élettörténetéből idéznék.,, De most vannak barátaim, akiket felhívhatok, ha erősebb a kísértés, és imádságban segítséget kérhetek Istentől. 48

50 Mikor mondhatjuk azt, hogy valaki teljesen felépült? Zs.: A szenvedélybeteg sohasem lesz teljesen gyógyult, csak szermentes életet tud élni. Ehhez viszont rendkívül nagy önkontrollra van szükség. I.: Azt gondolom magamról, hogy én mindig szenvedélybeteg maradok. A függőségem megmarad, de tudom kezelni, és egy bizonyos szinten tartani, ez az én álláspontom. A.: Ha önállóan megküzd nehézségeivel,és a nehézségei ellenére lelki békéje van. Én meggyógyultam Isten által. Nagyon sok mindenben nincs még meggyökerezve az életem, tehát vannak,,magvetések, de az,,aratás várat magára. De mégis lelki békém van, és hitem a jövőmben. Egy évvel ezelőtt még minden romokban hevert, most munkám van, szerelem, albérlet, amiben lakom, és a Váci utcában kávézhatok! Z.: Amikor soha többé nem nyúlok szerhez. J.: Teljes felépülés? Nem hiszem, hogy létezik. Mi emberek elég esendők vagyunk, rengeteg hibával, jellemhibával, ezeket kitakarítani képtelenség. L.: Sohasem! Gyógyíthatatlan betegség. K.: Az alkoholista sohasem lesz teljesen felépült, mi úgy hívjuk magunkat, józanodó alkoholista. P.: Az alkoholizmusból nem lehet felépülni, csak józanul élni. F.: A kórházi kezelés után nem nyúl alkoholhoz. M.: Ha megfelelő kezelés után, tud úgy élni, hogy ne ártson sem magának, sem a környezetének. Interjúalanyaim egyöntetű válasza, hogy az alkoholizmus, a drogfüggőség, gyógyíthatatlan szenvedélybetegség. Csak a fogyasztás elhagyása lehet a megoldás. A szenvedélybeteg ember elhatározása kell hozzá, aki viselkedését, gondolkodását gyökeresen megváltoztatja, és a jövőben szerfogyasztás nélkül akar élni. 49

51 5. Összegzés, zárógondolatok Szakdolgozatom témáját a főiskolai tanulmányaim során kiéleződött gondolatok adták, egyre jobban megismerni a szenvedélybetegségek kialakulását, a szerfogyasztók magatartását, az abból való szabadulást, a megtartást. Ennek megértéséhez azonban bele kell helyezkednünk az ő világukba, hiszen csak ez által válhatunk mi magunk, hiteles segítő szakemberekké. A főiskolai szakmai gyakorlatom helyszínét tudatosan e témakörre irányítottan választottam ki, abból a célból, hogy ne csak a rendelkezésünkre álló számos szakirodalmakból kapjak választ, hanem a valós életekből. A szerfogyasztások kipróbálásakor eleinte kizárólag pozitív hatások (,,mézeshetek ) jelentkeznek, nem tapasztalnak kellemetlen tüneteket, hiszen a szervezetük még nem szokott hozzá az alkoholhoz, a droghoz. Alapjában véve belső békét keresik, amely kitöltené életük ürességét. Amikor még abbahagyhatnák a szerfogyasztást, nem hagyják abba, hiszen a veszély szele még nem legyintette meg őket. A szerhasználó büszke magára, azt hiszi, hogy ő erősebb, mint az elbukottak, azt hiszi, hogy ő uralja az anyagot, pedig nem, az alkohol vagy a drog fogja legyűrni. Nagy árat kell fizetni, pénzben és egészségben egyaránt. A rászokás önerősítő folyamat. A kemény drog 2-3 hónapos (esetleg néhány hetes) használata után egyszerre váratlanul, filmszakadásszerűen előjönnek az addig nem ismert elvonási tünetek. Az alkoholizmusnál ez a folyamat lassabb, de előbb utóbb ott is jelentkezik, csak kicsit még várat magára. A kínlódást hiába próbálják gyógyszerekkel csökkenteni, egyetlen megoldás a következő adag. Kialakul egy kényszerpálya. Ha nincs elég akaratuk legyűrni a csábítást, akkor még kevésbé lesz akaraterejük kiszállni, és visszatornázni magunkat a társadalomba. A drog a éves korosztályt veszélyezteti leginkább, ezzel ellentétben az alkoholistává válás többnyire az élet delén és idősebb korban figyelhető meg leginkább. Felmerül a kérdés, mitől függ, hogy az egyik fiatal kipróbálja a drogot, az alkoholt, a másik nem? Ez esetben kimagaslóan szerepet játszik a családi háttér, amiből hiányzik a gyerek iránti szeretet, törődés. Amikor a szerhasználót meglegyinti a,,halál szele, megpróbál menedéket keresni, ki itt, ki ott. A segítségnyújtásnak számos lehetősége van. Az egyes módok bárki számára adottak, sokan mégsem élnek vele, mert szégyenérzetük van azért, hogy szerfogyasztók, vagy az óriási mértékű függőség, akaratgyengeség jellemzi őket. Ezért sokan a kórházi és ambuláns ellátás helyett telefonon kérnek segítséget. A szenvedélybetegség ellátásánál, ahol a holisztikus szemlélet érvényesül, ahol a terápiának a fő eleme a közösség, a szeretet, az egymás segítése, ott sokkal nagyobb eredmény várható a 50

52 gyógyulást illetően. Az interjúkészítéseket és arra adott válaszokat összevetve a hipotézisemmel, úgy tűnik, hogy a gyógyszeres kezelés önmagában valóban kevés. Az önsegítő csoportokban azonban a felépülés nagy eredményességet mutat, hiszen számos szerfogyasztó válik,,tisztává,,,józanodóvá. A gyógyulások titka nem más, mint a tagok között fennálló szeretet, és miközben segítenek másokon, önsegítővé is válnak. Nem beszélve az Istenben való hitre eljutások magas tendenciájáról. Itt kiemelném az általam vizsgált a Portage és a Minesotta-modell által gyógyultakat, illetve az Anonim Alkoholisták Közösségébe járó józanodó alkoholistákat. Az említett két terápiás modell rendszere, sok mindenben hasonlítanak. Értem ez alatt a betegségkoncepciót, a gyógyszermentességet, a strukturált programokat. Minesottamodellben az ismert tizenkét lépésben történik a terápia, addig a Portage modell szerint Ráckersztúron, az újra és újra megfogalmazott egyéni célok eléréséhez szükséges, személyes változás szükségességének kidolgozása alapján. A rendszer nagyobb rugalmasságot nyújt, igazodik a személyes szükségletekhez. Azonban az eredmények hasonlóak! A dolgozatom megírása megerősítette bennem azt az elszántságot, hogy egy professzionális szintű tudás elérése eredményeképpen, főiskolai tanulmányaim befejeztével részt vegyek, Addiktológiai konzultáns képzésen. Szakdolgozatom végén egy verssel szeretnék búcsúzni, melynek az üzenete átjárja az általam választott témakört. Soha ne adjuk fel a reményt, még akkor sem, amikor már nem látunk kiutat. SOHA NE ADD FEL 36,, Mikor úgy érzed, túl nagy a teher Minden teljesen kilátástalan, Segítséget senkitől nem remélsz, Úgy érzed életed teljesen kilátástalan. Egy hangot vélsz hallani, ami kér, Soha ne add fel a reményt. 36 BOSZNYAINÉ Éva versei: Köszönöm verseskötet, magánkiadás, Cegléd,

53 Az ellenség nagy csapdája, Hogy mindent szépnek mutat. Bár érzed belül nincs minden rendben És nem találod a kivezető utat. De a hang ismét arra kér, Soha ne add fel a reményt. Sokszor elestél, sokszor vétkeztél Saját magad megveted gyengeségedért, De fel kell, hogy kelj És imádkozz kegyelemért. Mert a hang mindig arra kér Soha ne add fel a reményt. Aki győz, örökségül nyer mindent, Így tanít a Biblia, a győztesnek korona jár, Ez is a Biblia szava. És a drága hang egykor megdicsér, Ugye jó, hogy nem adtad fel a reményt. (Bosznyainé Éva) 52

54 FELHASZNÁLT IRODALOMJEGYZÉK 1. Alkohol Vallomások, Kiadja a Bibliaiskolák Közössége, Felelős kiadó Tóth Ágnes, Felelős szerkesztő Kőműves László, é.n. 32. p. 2. Alkoholizáló fiatalok- 14 évesek a detoxban I Győr hírei, győri hírek > Győr hírei, győri hírek- Tárolt változat, [ ] 3. Az egész családnak ethos, Impresszium 2002/3, XII.évfolyam, 45.szám, Kiadó: Ethos kft, Felelős kiadó: Bruno Schwengeler 4. A MINNESOTA-MODELL A FÉLÚT CENTRUMBAN Dr - Irisz Klub [ ] 5. BOSZNYAINÉ Éva versei: Köszönöm verseskötet, magánkiadás, Cegléd, Ceglédi Kék Újság, Január Dr.CSERNUS: Bevállalja? HTSART Kiadó és Nyomda, Budapest, Május p 8. Dr. HÉZSER Gábor: A PÁSZTORI PSZICHOLÓGIA GYAKORLATI KÉZIKÖNYVE, KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA, BUDAPEST, Dr. FÓRIZS Éva: Alapfokú pszichiátriai és Addiktológiai jegyzet a HEFOP képzéshez, Főiskolai segédanyag, Jegyzet 10. Dr. NAGY István: Diakónia, Nagykőrös, p., 117 p., p p. 11. Dr. RÁCZ József és munkatársai: A drogkérdésről- őszintén, B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó Kft Dr. RÁCZ József: A drogfogyasztó magatartás, Medicina, Budapest, GRIFFITH Edwards: Az,,Anyag természete, Napvilág Kiadó, Budapest, GYÖKÖSSY Endre: Szabadulás félelmeinkből és szenvedélyeinkből, Szent Gellért Kiadó és Nyomda, é.n. p Józanság TV Rólunk - Tárolt változat, [ ] 16. KUTATÁSMÓDSZERTAN 6. ELŐADÁS Az interjú módszere [ ] 53

55 17. Minnesota-modell Főbb jellemzői:- absztinenciára orientált [ ] 18. Nap fivér, Hold nővér c. filmből, idézet 19. NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA, Előterjesztő: Ifjúsági és Sportminisztérium, június, Nyomdai KIVITELEZÉS: Sásdi Nyomda Kft. 20. Neked is sikerül, Összeállította A KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT, Halász Endre és munkatársai, Szent Gellért Kiadó és Nyomda, é.n. 85 p. 21. Pszichiátriai gondozási kézikönyv, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest, p. 22. RUTH Bang: A célzott beszélgetés, Tankönyvkiadó, Budapest, p. 23.,, Senki sincs itt véletlenül Lakók és munkatársak történetei a KIMM Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonból, Kiadja a Református Rehabilitációs Alapítvány Ráckeresztúr, p. 24. SOÓS Attila: A szeretet művészete a Biblia tükrében, Gondolatok A szeretet himnuszáról, Kiadja Bibliaiskolák Közössége az Oltalom Alapítvány támogatásával, é.n. 12 p. 25. SZENT BIBLIA, Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár, Felelős kiadó: Tarr Kálmán Budapest, Társadalmi felelősség- Gyermekvédelem, Okker Kiadó, Budapest, VICTORNÉ Erdős Eszter: Vallásos prevenció, Főiskolai segédanyag, Jegyzet 28. VICTORNÉ Erdős Eszter: Szenvedélybetegek holisztikus ellátásának lehetőségei, Főiskolai segédanyag, Jegyzet 29. Victorné Erdős Eszter: A Kanadai Portage Modell adaptálásának (PDF) drogterapia.hu/index.php?...a portage-modell, [ ] 30. VICTOR István: Ismerkedés a Drogokkal, Főiskolai segédanyag, Jegyzet, 3 p., 4 p. 31. Victor István: A Portage program bevezetésének mentálhigiénés szempontú tapasztalatai, Semmelweis Egyetem, [ ] 32. VEÉR András, NÁDORI Gergely, ERŐSS László: Az alkoholizmus népbetegség, ANIMULA KIADÓ, p., 109 p [ ] 54

56 Mellékletek 1. sz. melléklet STRUKTURÁLT INTERJÚ (A válaszadás terjedelmét Rád bízom, de lehet 2-3 mondat is.) 1. Mi a függőség? Hogyan alakul ki a függőség? 2. Mikortól számít valaki függőnek? 3. Hogyan alakul ki a függőben a szer utáni leküzdhetetlen vágy, a sóvárgás? 4. Mi a visszaesés? 5. Milyen tényezők nyújtanak védelmet a függőség kialakulásával szemben? 6. Veszélyeztetett korosztály fiatalok bulik, ezekről mi a véleményed? 7. Milyen tudományosan bizonyított terápiás eljárások léteznek a szenvedélybetegségek kezelésére? Melyiket ismered ezek közül (Portage modell; Minessotta- modell; Anonim Alkoholisták Közössége)? 8. Mi a véleményed az önsegítésről, az önsegítő csoportokról? 9. A szeretet mit jelent számodra? 10. Istenben való hit, jelent valamit számodra? 11. Hogyan előzhető meg a visszaesés? 12. Mikor mondhatjuk azt, hogy valaki teljesen felépült? 55

57 2. sz. melléklet KIMM üzenete 37 Drogos vagyok. Nem volt könnyű beismerni, hogy szenvedélybeteg lettem, rabja a kábítószereknek. Sokáig hazudtam önmagamnak és másoknak. Azért jöttem ide, mert szeretnék őszintén szembenézni a múltammal, megérteni, hogyan jutottam el idáig, s megtalálni a kivezető utat. Azért vagyok itt, mert remélem, hogy segítségetekkel megtanulok hinni Istenben, bízni önmagamban és az emberekben. Eddig csak romboltam, most építeni szeretnék egy új életet. Tudom, hogy itt próbáltok megérteni, elfogadni és ha kell, tükröt tartotok elém. Levehetem az álarcaimat és nem kell megjátszanom magam többé. Szeretném, ha a mai nap is gyógyulásunknak testi,- lelki felépülésünknek az eszköze lenne. 37 [ ] 56

58 3. sz. melléklet TERÁPIÁS PROGRAM-KIMM 38 Az alábbi táblázat szerint strukturálódik a terápiás program, fázisokra és a hozzájuk tartozó tevékenységekre bontva. 38 Victor István: A Portage program bevezetésének mentálhigiénés szempontú tapasztalatai, Semmelweis Egyetem, [ ] 57

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina 1. Mi a szenvedélybetegség? Ki a szenvedélybeteg? - fogalom meghatározás Szenvedélybetegségnek nevezzük

Részletesebben

Érdeklődés és jelentkezés

Érdeklődés és jelentkezés 06-20- 913 9432 Érdeklődés és jelentkezés SPIRITUÁLIS, LELKI ÉRTÉKEK Őszinteség Elhatározás Alázatosság Lelkesedés Jótett Hajlandóság Tisztelet Harmónia Türelem Közvetlenség Átélés Tudatosság Méltóság

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A hálózatépítés szakmai előnyei

A hálózatépítés szakmai előnyei A hálózatépítés szakmai előnyei Kassai-Farkas Ákos dr 2015.11.20 AE Intenzív Csillebérc 1 Osztályvezető főorvos 1987-2015 Neurológia, Pszichiátria Addiktológia Pszichiátriai rehabilitáció Társadalomorvostan

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

Az alkoholizmus kialakulása (Bonus Pastor Alapítvány, Kolozsvár, 2001)

Az alkoholizmus kialakulása (Bonus Pastor Alapítvány, Kolozsvár, 2001) Az alkoholizmus kialakulása (Bonus Pastor Alapítvány, Kolozsvár, 2001) Az alkoholizmus több szakaszban alakul ki. Ezeket jellegzetes tűnetek által lehet felismerni. NÉHÁNY SZÓ ERRŐL A FÜZETRŐL: Számtalan

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Burszki Mónika Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Új DS Szakértői munkacsoport Berényi András (diáktanácsadás, mentálhigiéné, civil szervezetek) Buda Béla (addiktológia, mentálhigiéné, kommunikáció) Grezsa Ferenc

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!)

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) Addikció a családban 1. Tudja-e Ön mit nevezünk szenvedélybetegségnek? Nem Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) 2. Mit gondol mely családokat érinti jobban ez a probléma? a.,

Részletesebben

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19.

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Háziorvosi konferencia Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Alkohol okozta mentalis zavarok Magyarországon 2013-ban 720-725 ezer fő érintett az alkoholproblémával. Népesség 4,6 %-a nagyivó 15% mértékletes

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Fiatalodó alkoholisták

Fiatalodó alkoholisták 3. szint Szeptember Fiatalodó alkoholisták A hazai lakosság tíz százaléka italfüggő(1) Megközelítően(2) egymillió magyar rabja kisebb-nagyobb mértékben(3) az alkoholnak. Egy tízmilliós országban ez az

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Józan Babák Klub Krízisellátás várandós szerhasználó nők részére

Józan Babák Klub Krízisellátás várandós szerhasználó nők részére Józan Babák Klub Krízisellátás várandós Oberth József Józan Babák Klub, 2016. március 21. Ártalomcsökkentő - és tűcsere-szolgáltatók éves szakmai találkozója A Józan Babák Klub diszpécsere a jozanbabakklub@gmail.com

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Drog- InFo Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó adatok számaival! A szer neve: Használata: Hatása: Következményei: Por alakban kapható, Torzul a

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János Budapest, február 20.

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János  Budapest, február 20. Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez Dr. Szemelyácz János www.indit.hu Budapest, 2016. február 20. 1 Addiktív ciklus Pszichoaktív szer bevétele, vagy kóros viselkedési folyamat

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Budapest, 2007 május 23. Soltész Anikó Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. Telefon: (1) 212 21 79; Fax: (1)

Részletesebben

A DROGFOGYASZTÓK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

A DROGFOGYASZTÓK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON A DROGFOGYASZTÓK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Paksi Borbála, Magi Anna A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG IX. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2013. NOVEMBER 21. HÁTTÉR ÉS CÉL Egységes, rendszeresen

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT KÉRDŐÍV B ORSZÁGOS LAKOSSÁGI ADE VIZSGÁLAT 2001 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT ELŐSZÖR NÉHÁNY KÉRDÉS AZ ALKOHOL- FOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN. KÉRJÜK,

Részletesebben

Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció

Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció Kapcsolatfelvétel Első interjú Nyugodt körülmények, az érintett felek részvételével Titoktartás kiemelése Önmagában is terápiás lehet

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

IV A kialakított helyi szolgáltatási térképek különböző verzióinak kialakítása (döntéshozó, szakmai alkalmazó, lakossági stb.

IV A kialakított helyi szolgáltatási térképek különböző verzióinak kialakítása (döntéshozó, szakmai alkalmazó, lakossági stb. Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat Kvalitatív vizsgálat a szenvedélybetegséggel küzdők családtagjainak körében. A szenvedélybetegséggel küzdők körében végzett kutatás harmadik

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben