Egészségügy a biztosításban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügy a biztosításban"

Átírás

1 Egészségügy a biztosításban A kommunikáció szerepe Dr. Karczub Péter 2013.

2 1. Bevezetés a biztosítási jogba, a felelősségbiztosítás sajátosságai az eljárás az egészségügyi szolgáltató intézmény, társaság ellen indul és nem az alkalmazott/megbízott ellen az eljárást, a bizonyítást végig a felperes a károsult (beteg vagy hozzátartozó) irányítja. (háromféle fellépés!) a bizonyítási teher megoszlik a felperes (beteg vagy hozzátartozó) és az alperes (egészségügyi szolgáltató között) a biztosító az intézmény mellett beavatkozói pozícióban van, azaz közvetlenül nem perelhető és nem marasztalható az eljárásokra továbbra is jellemző, hogy rendkívül időigényesek, elhúzódóak a perek.

3 2. Az orvos-felelősségi biztosítási szerződés létrejötténél irányadó szempontok Együttműködés a szerződéskötésben Perek száma, összegszerűsége nőtt Nincsen elég biztosító biztosítás Nagy a látencia a nem érvényesített kártérítési igények aránya

4 Kockázati kör meghatározása: mi minősül eseménynek Ptk.559. (1) Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. Ptk (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

5 Jogeset I. Műtét előtt Tényállás Női beteg közös epevezeték kövességének gyanúja miatt került Intézetbe. Feltöltéses vizsgálat és beszájadzás zárizmának átvágása történt. Rosszullét műtét Heveny hasnyálmirigy-gyulladás Pár nappal később hasnyálmirigy farok elhalás miatt újabb műtét Kétszeri műtés miatt hasfali sérv, hasnyálmirigy csaknem egésze elhalt bél- és székletproblémák esztétikai problémák - pszichés betegség mkcs 40%

6 Jogi probléma: A 2. műtét előtti betegtájékoztató tartalma Felperesi állítás (nem történt UH vizsgálat) A vizsgálat kockázatairól a tájékoztatás nem kellő mértékben történt meg nem volt abban a helyzetben, hogy eldöntse, vállalja-e műtétet + alternatív lehetőségekről nem tájékoztatták Intézeti állítás A beavatkozás szükséges volt, kitette volna epeúti kövesség szövődményeinek, de a beavatkozás egyébként is kockázattal jár (szövődmények) Megfelelő tájékoztatás megtörtént Bírósági döntés (indokolatlanul tették ki egy magas rizikójú beavatkozásnak) A beavatkozást követően életveszélyes szövődmények alakultak ki és annak elvégzése, de a betegtájékoztatás során sem a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járt el

7 Konkrétan Csak részben tájékoztatták a beavatkozás előtt Szóbeli tájékoztatásnak ki kellett volna térni más módszer igénybevételi lehetőségéről Nem tartalmazta a figyelmeztetést a súlyosabb szövődményekre a várható következményekre Azt sem tartalmazza, hogy ez közvetlen életveszélyt idézhet elő Konklúzió: A beteg nem volt abban a helyzetben, hogy a kockázatokat felmérhesse és saját sorsáról megfelelő döntést hozhasson

8 Jogeset II. Tartalmi vita Tényállás Női beteg veleszületett kétoldali csípőficam miatt lényegében folytonos kontroll alatt állt 10 éves koráig. Ezt követően hat évig orvosnál nem járt. Ezt követően kezdődő degenerációs elváltozás miatt bal oldalon rekonstukciós műtétet végeztek, a combfejet fedő műtétet a medencecsont átvágásával jelölték a műtéti belegyező nyilatkozaton. A műtétnek abszolút indikációja nem volt, azt megelőző preventív céllal végezték. Ezt követően a beteget más Intézményben kezelték négy évvel később az OOSZI mkcs 67% állapított meg sántítás, csípő körüli fájdalom, izomgyengeség

9 Jogi probléma: A műtét előtti betegtájékoztató tartalma Felperesi állítás A műtétet követően állapota romlott, járókerettel kellett közlekedjen, izomsorvadás lépett fel állandósult fájdalmak A műtét elhalasztható lett volna, a 17 éves beteg véleményét ki kellett volna kérni és szülei ténylegesen nem értették meg hogy milyen beavatkozás kerül elvégzésre, nem kaptak információt annak veszélyeiről. Ha tudják nem egyeznek bele! Intézeti állítás A beavatkozás szükséges volt, kitette volna magát idejekorán protézis beültetésének, de a szövődmény csak kivételesen előforduló, így nem terjed ki a tájékoztatási kötelezettség körébe - egyébként a beteg jelenlétben több alkalommal is volt tájékoztatás

10 Bírósági döntés helytállási kötelezettség terheli a kialakult szövődményért Kezelőorvos súlyos szövődmény helyezett kilátásba, de a beavatkozás kockázatáról nem szólt orvos szerint nem is kellett (!) A szakértő szerint a szövődmény előfordulási gyakorisága jelentős, ( a % megadása nélkül is) kellett volna tájékoztatni A tájékoztatásnak olyannak kell lennie, hogy a döntési helyzetben lévő jelen esetben szülő minden lényeges tény és körülmény birtokába kerüljön és saját sorsáról dönthessen Konkrétan A jogszabály nem tartalmazhatja, hogy a műtéttel általában együtt járó következmény mit jelent Az adott ügy sajátosságai alapján vizsgálható Önmagában a százalékos előfordulás meghatározása ezért nem perdöntő (még a szakértő sem tudta megadni)

11 Megbízás vagy vállalkozás jellegű jogviszony jelentősége a biztosítás szempontjából Nem azonos megítélés alá esik Kizárások, mentesülések biztosítási limit éves és eseti az önrész Adatközlés határai biztosítási titkok és orvosi titkok felmentés írásban szakértők minden oldalon szakvélemények kiadása

12 3. A szerződés fennállása alatti együttműködés Együttműködés a káresemény során Biztosító felelősségvállalásának határa 5-10 millió Ft Biztosítói érdekérvényesítés erősen korlátoz Intézményi személyi presztízs munkál Biztosítási esemény bekövetkezése - Kárbejelentés Nagy a látencia a be nem bejelentett kártérítési igények aránya Közvetett út a bejelentés során és vissza közvetlen A peres eljárások nagy perértéke visszatartó erő az egyezséggel szemben.

13 Kockázatviselés időtartama és a kárbejelentés eltérésének problematikája a biztosítási szerződés hatálya alatt 1. okozott 2. bekövetkezett és 3. bejelentett kár elévülés kérdése

14 4. A kárigény kezelése az eljárás során a jogellenességet, a kárt és az ok-okozati összefüggést a beteg vagy hozzátartozó bizonyítja, míg, azt hogy a tevékenysége nem volt felróható az egészségügyi szolgáltató. tehát az intézménynek kell kimentenie magát a felróhatóság alól. az eljárás során az egészségügyi szolgáltatótól az adott helyzetben általában elvárható magatartást vizsgálják. a veszélyeztetés nem elég a felelősség megállapításához, mindenképpen eredményre, azaz károsodásra van szükség. az ok-okozati összefüggésnél elegendő annak bizonyítása, hogy az ok-okozati összefüggés nem kizárt,ha a mulasztásnak van benne szerepe, már megáll az ok-okozati összefüggés, nem kell, hogy az kizárólagos legyen. a felelősség megállapításához nem kell büntető jogi vagy foglalkozási szabályszegésnek történnie, elég, ha az elvárható gondossággal ellentétes

15 Jogeset III. Eljárási hiba Tényállás Férfi betegnél súlyos nyaki gerincbetegsége miatt a beavatkozás előtt már 67%-os mkcs-fennállt. Állapota tovább romlott Műtéttel oldották a csontos összenövéseket, a degenerációs porckorong eltávolították. A műtét során sérült a keményburok és minimális agyvíz csorgás lépett fel A műtétet megelőzően állapotáról tájékoztatást kapott, kérte a műtét végrehajtását. A műtét és kezelések során közreműködők a legnagyobb gondossággal jártak el. Ezt követően a beteg állapota rosszabbodott gerincvelő részleges sérülése történt érzésvesztés, zsibbadás

16 Jogi probléma: A műtét előtti betegtájékoztató tartalma Felperesi állítás A tájékoztatás nem volt részleges, műtét napján íratták vele csak alá, nála nem volt szemüveg! és be volt gyógyszerezve Szövődményekről nem volt szó csak annyit mondtak, mindennek van kockázata Intézeti állítás A beavatkozás szükséges volt, lebénult volna több alkalommal is volt tájékoztatás előzetesen Bírósági döntés A szakértő szerint: gondatlanság, mulasztás nincsen de az elvárható gondosság hiánya okozati összefüggésben van a beteg állapotával Bíróság: a beteg önrendelkezési joga sérült A tájékoztatásnak olyannak kell lennie, hogy a döntési helyzetben lévő minden lényeges tény és körülmény birtokába kerüljön A nem szakértői kompetencia! a beleegyező nyilatkozat aláírásának körülményeit vizsgálni Nem készülhetett fel a negatív következményekre De állapota nem hozható összefüggésbe a tájékoztatás hiányával

17 A kár összetevői: vagyoni nem vagyoni kár, járadékok saját jogán hozzátartozói jogon Objektív mérce hiányában a bíróság mérlegelésén alapul a kár nagyságának megállapítása [ Mt (2) bek., 34/1992. (VI. 1.) AB hat.]. A súlyosság tekintetében az igényérvényesítési küszöb meghatározása igen nehéz. A társadalmi életben való részvétel, fizikai-pszichikai lét, mindennapos élettevékenységet gátló vagy súlyosító körülmény mérlegelésénél az egész életre kiható testi sérülések: - gerincvelő sérülést - agysérülést - belső szerv elvesztését - valamely érzékszerv károsodását. - egész életre kiható, és életvitelt nehezítő pszichikai trauma

18 5. Kár megállapításhoz vezető jogalapok műhiba dokumentáció hiánya tájékoztatási kötelezettség elmulasztása v hiányossága diagnosztikai tévedés szervezési hiba miatti felelősség gondozási, ápolási kötelezettség elmulasztása

19 6. Tendenciák a bírói gyakorlatban Tájékoztatás beleegyezés - miről, milyen formában kell tájékoztatni A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon diagnózisról, prognózisról (kezeléssel és kezelés nélkül) kockázat kezelési alternatívákról, javasolt életmódról Általánosságban alkalmazott szöveg: A Kft. egészségügyi adatlapját átolvastam, a kérdésekre legjobb tudomásom szerint válaszoltam. Az elvégzendő állapotfelmérő vizsgálat jellegéről részletes felvilágosítást kaptam, a vizsgálat menetéről, az esetleges kockázatokról tudomásom van. A kapott felvilágosítás után vállalom a részvételt. Kijelentem, hogy a vizsgálaton saját felelősségemre veszek részt.

20 Beteg: nem megfelelően tájékoztatták, és ha megfelelően tájékoztatták volna, akkor nem egyezett volna bele beavatkozásba. számára érthető módon figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára, megfogalmazott kérdéseire. az adott beteg számít mindig esetleges fogyatékosságára Módja: írásbeli és szóbeli tájékoztatás is szükséges az általánosságban megfogalmazott tájékoztatás nem megfelelő, annak olyannak kell lennie, hogy a beteg, illetőleg a döntési helyzetben lévő-az adott esetben a szülő minden olyan lényeges tény és körülmény birtokába kerüljön, amelyek ismeretében megalapozottan tud dönteni a műtéthez való hozzájárulás megadásának kérdésében általában elég az egyszerű írásbeliség beleegyező személy aláírja tanú (2 db!) kell hozzá, ha olyan beavatkozás visszautasítása, amely elmaradása esetében súlyos, vagy maradandó fogyatékosság keletkezhet, vagy életmentő, életfenntartó beavatkozás visszautasítása

21 Következmény: bizonyítási teher a kórházon van (utólag mi bizonyítható???) A tájékoztatás elmulasztása folytán a felperes nem volt abban a helyzetben, hogy maga döntse el: a lehetséges kockázat és szövődmény ismeretében is vállalja-e a műtétet, vagy ahhoz a hozzájárulását megtagadja. Beleegyezés a gyógykezelésbe Fő szabály: a betegen csak a beleegyezésével szabad orvosi beavatkozást végezni, a beteg joga eldönteni, hogy mely orvosi beavatkozásokba egyezik bele, és melyeket utasít vissza. Javasolt forma a beleegyező nyilatkozathoz 1. a tájékoztató nyomtatványból, ez tartalmazza a tervezett beavatkozással kapcsolatos lényeges általános tudnivalókat és van rajta hely az egyéniesített információ dokumentálásához (kockázatra és életmódra utalás), 2. nyomtatványi formában tartalmazza minimum: a beteg megkapta a tájékoztatást, megértette, feltette a kérdéseit és arra választ kapott. a beteg nem tart igényt a tájékoztatásra, és így egyezik bele. (tanuk!)

22 Tényállás Jogeset IV. Női beteg kóros méh és petefészekkel és petevezetékkel eltávolítása miatt került Intézetbe a beavatkozás előtt a tájékoztatás tartalmazta szövődményként a húgyhólyag esetleges sérülését. Még a műtőasztalon észlelték a hólyagsérülést, így ismételt altatás után ezt a metszett sérülést elvarrták. Hazabocsátását követően is vizeletvesztés jelentkezett fisztula nyílást és húgyhólyag hüvelyi sipolyt találtak fél évig katétert viselt ezt követően újabb műtét. A beteg közel két évig tartó időszak legyengítette, megviselte 20 hónapig nem volt házasélete (58 éves) vizelettartási, ürítési panaszai lettek

23 Jogi probléma: A műtét utáni betegtájékoztató tartalma Felperesi állítás A hólyagsérülés tényéről és következményeiről nem tájékoztatták még utólag sem hazabocsátásakor nem látták el figyelmeztetéssel Átmeneti kb. két éves személyiségzavar alakult ki Intézeti állítás A beavatkozás szükséges volt, a szövődményt ellátta A beteg hiszteriform személyiség Bírósági döntés A beteget a hólyagsérüléssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség és a folyamatos vizeletvesztés okának vizsgálata nélkül hazabocsátás miatt érte hátrány Konkrétan Az elmaradt vizsgálat azonban nem késleltette a felperes gyógyulását (szükséges a műtétnél a kivárás) De köteles lett volna teljes körűen tájékoztatni Konklúzió: beteg nem tudott pszichésen felkészülni a rá váró kezelésekre, életmódváltozásra

24 Jogeset V. Az elutasított Tényállás Férfi betegnél nyaki carotis műtétet követően a nyelvmozgató ideg megsérült, a bal oldali nyelvet beidegző agyideg bénulás lépett fel véglegesen A műtétet megelőzően állapotáról tájékoztató szerint a szövődmények többnyikre megelőzhetőek, ill sikerrel gyógyíthatóak. A műtét és kezelések során közreműködők a legnagyobb gondossággal jártak el.

25 Jogi probléma: A műtét előtti betegtájékoztató tartalma Felperesi állítás A tájékoztatás nem volt részleges, Szövődményekről csak példálózva volt szó Műtét és a jogvita alapján utólag módosították is annak tartalmát ekkor került bele azon kockázati tényező, ami felperesnél fellépett! Nyelve egy idő után elfárad, ami zavarja a beszédben (tanár) ill. a szerelmi életében Intézeti állítás A beavatkozás szükséges volt, a műtét sikeres, nincsen okozatosság Bírósági döntés I. fok: A betegnek nem lehetett arról tudomása, hogy agyideg bénulás felléphet, mert a tájékoztató ezt nem tartalmazta sérült az önrendelkezési joga II. fok: elutasítva a kialakult egészségkárosodás és a tájékoztatás hiányossága között nincsen okozati összefüggés Konkrétan Orvos szakmai hiba nem történt Nem terjed ki a véletlenszerű kockázati lehetőségekre De állapota nem hozható összefüggésbe a tájékoztatás hiányával Nem tudta bizonyítani, hogy nem járult volna hozzá Életmentő műtét volt (80%-os érszűkület)

26 Jogeset VI. A szintén elutasított Tényállás Férfi betegnél jobb oldali csípőízületébe - és azt követő 3 évvel a balba is protézist ültettek be. Az utóbbi műtétet követően gyulladás alakult ki feltáró műtét antibiotikus kezelés újabb feltárása protézis eltávolítása és újabb beültetése újabb gennyes gyulladás A műtét és kezelések során közreműködők a legnagyobb gondossággal jártak el.

27 Jogi probléma: A műtét előtti betegtájékoztató tartalma Felperesi állítás A tájékoztatás során a tájékoztatás nem volt teljeskörű, annak elmaradásának előnyeiről, hátrányairól (alternatív kezelés) Intézeti állítás A beavatkozás szükséges volt, a tájékoztatás megfelelő Bírósági döntés I. fok: A betegnek elolvasás nélkül aláírta, mert korábban volt ugyanilyen műtétje de nem tájékoztatták, mert önmagában ez nem elég, hogy korábban is volt II. fok: elutasította, mert megállapítást nyert nyilatkozata szerint akkor is elvégezteti a fájdalmai miatt, ha erről a fertőzési lehetőségről tájékoztatják Konkrétan Orvos szakmai hiba nem történt A nyilatkozattól függetlenül a bíróság vizsgálta, hogy volt-e tájékoztatás Műtét után részletes tájékoztatás történt Az osztályon lévő járványról nem kapott tájékoztatást

28 7. Végül: Szubjektív észrevételek: Határozottan jónak ítélem meg a peres eljárás előtti szűrő jellegű kárrendezést, amelyek végül peres eljárás indult, nagy a pernyerési arány: átlagban tíz befejezett perből kettő-háromban történt csak kifizetés, ami ítélettel zárult. Amennyiben egyértelmű a felelősségi kérdésben a jogalap megítélése, akkor már per előtt egyezségre törekszünk és nem lesz jogi, peres eljárás. A felelősségi kárügyekben a peres eljárás során ritka a per alatti egyezségkötés, a biztosítottak szakmai, presztízs okai nem engedik elmennek a végső döntésig (Lásd Kúria), túlzottan magasak az igények A perbeli pozíció a legtöbb eljárásban a biztosított melletti beavatkozás, különösen szakmai és így elsősorban orvos szakmai kérdésekben egyfajta megosztásra kerül sor: a biztosított a saját orvosi háttér mellett elsődlegesen a jogalapi, míg a biztosító az összegszerűségi kérdésekre helyezi a hangsúlyt. Néhány gyakorlati példa: feldolgozva egy 3 éves biztosítási ciklus adatai egy megyei kórházra

29

30 Köszönöm a figyelmet!

Felelősség? Biztosítás? Az egészségügyi szolgáltatással összefüggő felelősségről és felelősségbiztosításról I. A szakmai felelősség típusairól

Felelősség? Biztosítás? Az egészségügyi szolgáltatással összefüggő felelősségről és felelősségbiztosításról I. A szakmai felelősség típusairól Felelősség? Biztosítás? Az egészségügyi szolgáltatással összefüggő felelősségről és felelősségbiztosításról I. A szakmai felelősség típusairól 1.Etikai felelősség: Orvos egészségügyi dolgozó ellen indul

Részletesebben

Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség

Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség Avagy a művészet fontos, de az iparra is figyelni kell A kilencvenes évek elején az első tárgyalásaim egyikén, a jogerős ítélet kihirdetése után a Fővárosi

Részletesebben

A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László

A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései Dr Kardon László A Tájékozott beleegyezés aktualitása A statisztikák szerint: az állami irányítás alá vett kórházak tekintetében országosan 378

Részletesebben

Dr. Ruzsovics Ágnes PhD. A munkahelyi halláskárosodással kapcsolatos felelősségi kérdések

Dr. Ruzsovics Ágnes PhD. A munkahelyi halláskárosodással kapcsolatos felelősségi kérdések Dr. Ruzsovics Ágnes PhD. A munkahelyi halláskárosodással kapcsolatos felelősségi kérdések Bevezetés Dr. Ruzsovics Ágnes PhD. Worcare Kft. 1062 Budapest Podmaniczky u 109. VI. em. 673. Hazánkban és európai

Részletesebben

Szuper-V multi-rizikó biztosítás

Szuper-V multi-rizikó biztosítás Szuper-V multi-rizikó biztosítás Jelen feltételek az UNIQA Biztosító Rt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76 78., továbbiakban biztosító) Szuper-V kockázati biztosítási szerzôdéseire érvényesek, feltéve,

Részletesebben

Szuper-V multi-rizikó biztosítás

Szuper-V multi-rizikó biztosítás Szuper-V multi-rizikó biztosítás Jelen feltételek az UNIQA Biztosító Rt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76 78., továbbiakban biztosító) Szuper-V kockázati biztosítási szerzôdéseire érvényesek, feltéve,

Részletesebben

A fogyatékos gyermek személyiségi és kártérítési igényei

A fogyatékos gyermek személyiségi és kártérítési igényei A fogyatékos gyermek személyiségi és kártérítési igényei KELLNER SZILVIA PhD hallgató Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés. Akkor

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618 Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17618 Tartalomjegyzék Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (SZFF)... 3 I. A biztosítási szerződés alanyai....3

Részletesebben

Betegjogok Magyarországon

Betegjogok Magyarországon Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék Betegjogok Magyarországon Készítette: Fehér Barbara Konzulens: Dr. Jakab Nóra Miskolc 2013. 1 University of Miskolc Faculty of Law

Részletesebben

Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 8. sz. módszertani levele. Az igazságügyi orvos szakértők feladatai kártérítési perekben

Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 8. sz. módszertani levele. Az igazságügyi orvos szakértők feladatai kártérítési perekben Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 8. sz. módszertani levele Az igazságügyi orvos szakértők feladatai kártérítési perekben I. A POLGÁRI JOGI KARTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI A) A kártérítési felelősség

Részletesebben

A GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Balesetbiztosítási Feltételei Hatályos: 2012. 12. 21. napjától

A GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Balesetbiztosítási Feltételei Hatályos: 2012. 12. 21. napjától A GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Balesetbiztosítási Feltételei Hatályos: 2012. 12. 21. napjától Preambulum Jelen általános szerződési feltételek a GRAWE Életbiztosító

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

BÜNTETŐJOG PANKER MÁRIA A SZERVÁTÜLTETÉSEK A JOG TÜKRÉBEN BEVEZETÉS

BÜNTETŐJOG PANKER MÁRIA A SZERVÁTÜLTETÉSEK A JOG TÜKRÉBEN BEVEZETÉS BÜNTETŐJOG PANKER MÁRIA A SZERVÁTÜLTETÉSEK A JOG TÜKRÉBEN Az ember a természettől függ, de a természet is függ tőle. A természet alkotta őt; ő pedig átalakítja a természetet. Szüntelenül újrateremti egykori

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény

1997. évi CLIV. törvény 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte elsőbbséget kell élvezzen, továbbá,

Részletesebben

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG BETEGJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS BUDAPEST, 2015. MÁJUS 7. DR.SZENDYERZSÉBET BETEGJOGI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR AGGÓDÁS, STRESSZ - FÉLELEM A KIMENETELÉTŐL

Részletesebben

Polgári Törvénykönyv XLV. fejezet

Polgári Törvénykönyv XLV. fejezet Polgári Törvénykönyv XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos

Részletesebben

Munkavállalói felelősségbiztosítás

Munkavállalói felelősségbiztosítás Munkavállalói felelősségbiztosítás nem számviteli tevékenységet folytató vállalkozás könyvvizsgáló, adótanácsadó, könyvelő, bérszámfejtő alkalmazottaira Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17609 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye, mint az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések prevenciójának egyik eszköze Mádi Sarolta *

A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye, mint az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések prevenciójának egyik eszköze Mádi Sarolta * A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye, mint az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések prevenciójának egyik eszköze Mádi Sarolta * 1. Bevezető gondolatok kötelező társadalombiztosítás

Részletesebben

Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban s az állam felelőssége

Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban s az állam felelőssége Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban s az állam felelőssége Dr. Jobbágyi Gábor tanszékvezető, egyetemi tanár Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A tanulmány a Pázmány Péter

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2011.01.01-1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva,

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz. Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17614 Tartalomjegyzék Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők

Részletesebben

Dr. Barta Ágnes 1 : A biztosító helytállási kötelezettsége a közvetlenül az ajánlattételt követően bekövetkező biztosítási esemény esetén

Dr. Barta Ágnes 1 : A biztosító helytállási kötelezettsége a közvetlenül az ajánlattételt követően bekövetkező biztosítási esemény esetén Dr. Barta Ágnes 1 : A biztosító helytállási kötelezettsége a közvetlenül az ajánlattételt követően bekövetkező biztosítási esemény esetén I. Bevezetés A biztosítási szerződések területén az elmúlt évtizedekben

Részletesebben

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek 1/17 Terméktájékoztató a HB EURO kár- és jogvédelem-biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Részletesebben

CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az AHICO Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítás díja

Részletesebben

Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési feltételek (Milliós2014) Hatályos: 2014. március 15. Hatályos: 2015. január 30. Nysz.

Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési feltételek (Milliós2014) Hatályos: 2014. március 15. Hatályos: 2015. január 30. Nysz. Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési feltételek (Milliós2014) Hatályos: 2014. március 15. Hatályos: 2015. január 30. Nysz.: 17467 Tartalomjegyzék Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési

Részletesebben

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A jelen feltételek rendelkezései az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) valamennyi

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2011-17TE)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2011-17TE) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2011-17TE) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) ellenkező megállapodás hiányában az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012)

TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012) TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012) Hatályos: 2012. november 1-jétõl Ny.sz.: 15366 Tartalomjegyzék TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben