TÉZISGYŰJTEMÉNY Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék. Fogarasi István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉZISGYŰJTEMÉNY Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék. Fogarasi István"

Átírás

1 TÉZISGYŰJTEMÉNY Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék Fogarasi István Az e-learning technológiák nemzetközi piacának fejlődése és összefüggései a felsőoktatási implementációs stratégiákkal, tapasztalatokkal a években Doktori (Ph.D) értekezés tézisgyűjtemény Témavezető: Dr. Nahlik Gábor, Tanszékvezető Veszprém, 2009

2 1./ A téma aktualitásai, célkitűzései Tartalomjegyzék 1./ A kutatási téma aktualitásai, célkitűzései / A kutatás előzményei és alapkérdései / A kutatás hipotézisei / A kutatás forrásai és módszerei / A kutatási eredmények összevetése a hipotézisekkel / Az értekezés tézisei / A további kutatási feladatok / A Ph.D jelölt szakmai életrajza / A kutatáshoz kapcsolódó szakirodalmi tevékenység..21 A felsőoktatási intézmények további fejlesztése ma már elképzelhetetlen az e-learning technológiák tudásszerzési és tudásszervezési módszereinek, a felnőttképzési piac, az élethosszig történő tanulás igényeinek, és mindezek együttes lehetőségeinek prognózisainak elemzése, folyamatos kutatása és a legjobb gyakorlatok tapasztalatainak gyors felhasználása nélkül. A világháló mindennapi alkalmazásainak hatása a munka- és a szabadidő világára különösen a fiatal generáció vonatkozásában - az utóbbi években rendkívüli mértékben fokozódott. Az információszerzési lehetőségekben és a professzionális tanulástámogatási módszerek gyakorlatában, - korábban soha nem létező - új megoldások, dimenziók nyíltak a tudásalapú társadalom felépítésének jegyében. A fejlett gazdaság felismerte, hogy az új technológiák révén új szokások, új kultúra születik a tanulás, a tudásszerzés és a tudásmegosztás területein. Triviális, hogy ennek a kultúrának a szintje szorosan összefügg a gazdaság további fejlődésével, a piacokon elérhető helyzetével, - a gazdaság minden területén, - így a tudáspiacon is. Az USA, Európa sőt Ázsia képzési piacain, a képzési innovációk - elsősorban az üzleti sikerek reményében felgyorsultak. (főként az angol nyelvű tananyagok globális piacának köszönhetően) A tartalomszolgáltatások új üzleti lehetőségeire új iparág bontakozott ki. Az e-learning szolgáltatások minőségi kritériumainak megjelenésével és fejlődésével a pedagógiai-módszertani szempontokra, kihívásokra adható és adandó releváns válaszok, a közelmúltban kerültek előtérbe. 1 2

3 Az értekezés célja, hogy átfogóan feltárja az e-learning technológiák komplex jelentőségét, értelmezéseit, szerepét és 2./ A kutatás előzményei, alapkérdései megközelítési módjait a stratégiai következtetések szempontjaihoz. A számítógépes oktatás irányzataira épülve, (CAL, CAI, CMI, stb.) a korai e-learning megoldások kezdetben, a távoktatási A képzési piac prognózisainak, helyzetének elemzése azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedben, az e-learning technológiai megoldások gyors fejlődése, és a kísérleti alkalmazások széleskörű terjedése jellemzővé vált. Különösen azokban a képzési intézményekben születhettek értékes tapasztalatok, amelyekben a jó, vagy a legjobb gyakorlatok (good-, best practice) explicit formában, a stratégia számára megfogalmazhatóvá váltak, és természetesen azokban az intézményekben, ahol a fejlesztést és a kutatásokat, szervezeti és humán erőforrás allokáció kísérte jelentős nemzetközi- (EU-s) és hazai kormányzati, oktatáspolitikai pályázati támogatások mellett. A felsőoktatási intézmények számára ma az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az eddigi eredményeiket és a globális tapasztalatok disszeminációit, hogyan képesek apportálni, adaptálni, integrálni a saját stratégiai válaszaikban. A tét egyre inkább körvonazódik; a késedelmes, és/vagy nem megfelelő válaszok, - mint mindenhol a gazdaságban a versenyhátrány és a piacvesztés rémálmait hordozzák. A kutatás során megfogalmazott hipotézisek és az értekezésben igazolt tézisek, a témában végzett több évtizedes nemzetközi és hazai kutatási és fejlesztő tevékenység tapasztalatai alapján kerültek megfogalmazásra. tananyagokhoz kapcsolódó logisztikai és kommunikációs célokat szolgálták: a tanulói adatok adminisztrációja, szervezése, a statikus és dinamikus tananyag-tartalmak kezelése, megjelenítése és manipulálása, továbbá a tanulási folyamat dokumentálása, kommunikációja és menedzselése. (LMS=Learning Management Systems). Mindezek megvalósítására fejlesztett sokféle keretrendszer túlkínálatában, - szolgáltatásaik szükségszerűségében, - csak kevesen tudtak eligazodni, de ekkor még az e-learning kisérletek alapfeltétele volt egy komoly invesztíciót jelentő keretrendszer kiválasztása és beszerzése. Az évtized elejére a nyílt forráskódú ingyenes keretrendszerekkel szerzett kedvező tapasztalatok is megjelentek. A keretrendszerektől való teljes függetlenséget az e-learning szabványok kialakulása hozhatta meg. Az a hosszútávú előny, hogy szabványoknak megfelelő tananyagok később, - a piaci igények szerint másként struktúráltan, más képzésekbe is beilleszthetők, újrafelhasználhatók legyenek, az erre vonatkozó ismeretek, érvek és stratégia hiányában a hazai fejlesztések jelentős részében sajnos nem lehetett szempont. A kutatás az e-learning technológiák jelentőségének, közötti fejlődési prognózisait feltáró Európai Uniós LEONIE (L- Change) projektek ( ) nemzetközi felméréseire és annak módszertanára épült, annak adaptációjával, továbbfejlesztésével a hazai prognózisok elemzésére irányult. A nemzetközi és a hazai adatok összevethetőségét mint fontos szempontot a kutatás megtartotta. A külső, (intézményen kívüli, attól független) és a belső (intézményen belüli, azaz stratégiafüggő) válaszok alapján, - a stratégiai szempontból fontos az értekezésben igazolt következtetések kerültek eredményként megfogalmazásra. 3 4

4 3. A kutatás hipotézisei: megfelelő tananyagok későbbi, másként struktúrált környezetben, (más képzésekben) történő újrafelhasználhatósága Az első hipotézis: számos előny jelent. Paradigmaváltozás következett be a tudásszerzés, a professzionális e-learning tanulástámogatási módszerek gyakorlatában. A felsőoktatási intézmények piaci fejlődésére jelentős hatást gyakorolnak a stratégia e-learning vonatkozású célkitűzései, intézkedései. A második hipotézis A felsőoktatási intézményekben az e-learning implementációk fejlődésre gerjesztő hatása fokozható, ha a legjobb gyakorlatok eredményei, nem esetlegesen, spontán és részlegesen, hanem koncentráltan, a szervezeti folyamatok részeként, a stratégia ezirányú támogatásával hasznosulnak. A harmadik hipotézis Az e-learning piacon kínált keretrendszerek szoftver szolgáltatásainak ár/érték arányának és az intézmények jelenlegi és prognosztizálható igényeinek (lehetőségeinek) egybevetése, - konvergens módon, - a nyílt forráskódú, ingyenes keretrendszereket használó intézményekhez történő csatlakozás célszerűségét helyezi kilátásba. A negyedik hipotézis Az e-learning tartalomfejlesztés az intézmények jelentős részében, - a metakodifikációs ismeretek hiányában -, az e- learning szabványokfigyelembe vétele nélkül történt. A szabványok betartásából származó hosszútávú előnyök csak a stratégia szintjén, kezelhetők. Bizonyítható, hogy a szabványnak Az ötödik hipotézis Az e-learning tananyagok interneten elérhetővé tételét mindeddig lassította az a vélelem, hogy a szerzők, a szellemi vagyonuk csorbulásától, érdekeik sérelmétől tartottak. A nemzetközi szerzői jogi környezet változásaiból és az e-learning technológia fejlődéséből adódott megoldások megismerésével bizonyítható, hogy minden eddiginél előnyösebb válasz létezik a szerzők számára. A hatodik hipotézis Az e-learning jövőjében a web2.0 tanulási környezetnek, a szemantikus keresőmotorok fejlődésének, a virtuális együtttanulási tereknek, valamint a szabványos meta-adatokkal megújulni képes tartalomnak komoly minőségi konzekvenciái vannak/lesznek. Az új módszereknek, a tömegesen megjelenő tanulási tartalmaknak a feltárása, a jó gyakorlatok naprakész követése, közös értékelése és használata, a hazai/nemzetközi együttműködések e célú kiszélesítésének stratégia fontosságát jelzik. 5 6

5 4./ A kutatás forrásai és módszerei adott kérdezési szakasz eredményét. Ezen folyamatok jelentették az egyeztetés második és harmadik körét, amiben az volt a cél, hogy eljussunk egy teljesebb elemzésre. Az értekezés tárgykörében végzett kutatás jelentős forrásaként az egyik legjelentősebb európai nemzetközi szakmai szervezet, - az EDEN (European Distance and E-learning Network) kínálkozott. A jelentős kutatói tudásbázist, a tapasztalatokat és a legjobb gyakorlatokat, a szakmai rendezvényeken, tanácskozásokon megosztva, az EDEN program-szervezete az elmúlt 10 évben az e- learning világának szinte valamennyi szakemberét és kutatóját kollaborációra, együtt-gondolkozásra bírta. A több ezer szakember beszámolója, prezentációi, a változó, fejlődő nézetei, a véleménye, a szerzett tapasztalatai, a több tucat uniós projekt és kiadvány gazdag forrásnak bizonyult, természetesen más tengerentúli és európai források felhasználása mellett. A LEONIE programkeretében a 2003-tól-2005-ig végzett kutatás, - az oktatás és a képzés közel 100 európai szakemberét szólította meg, (köztük a szerzőt is) és az volt a cél, hogy három egymást követő szakaszban az európai oktatási rendszereket érintő prognózisokra (szcenáriókra) vonatkozó véleményeket gyűjtsön össze és értékelje az eredményeket. A kutatás sikereire, módszertanára építve, - az adatok összevethetőségének szempontjait megtartva, de azokat jelentősen kibővítve 16 kiválasztott hazai intézmény 58 hazai felsőoktatási szakemberét szólaltattunk meg. A vélemények alapján levonható következtetések alapos megfontolásra késztetik a stratégia alkotóit és a döntéshozókat. A kutatás módszerei: A Delphi módszer: a konszenzusos konvergencia előrejelzéseinek, kialakításának a módszere: amely a jövőbeni eseményekre vonatkozó, független véleményekre épít, és az eltérő, anonim válaszok visszacsatolásával, a válaszok közelítésével alakítja ki az A gyengejel-kutatás során, a szakemberek véleményét a bekövetkezhető események valószínűségére vonatkozóan kérik ki. A következő szakaszban a résztvevők azokat a válaszokat értékelik, amelyeket ők maguk alakítottak ki. A gyengejel-módszer mint egy megfordított jövőkutatás a sajátos szakmai közösségekre (communities of practice) és a gyakorlatukból eredő tudásukra, illetve a kulturális alapon kiválasztott helyi közösségekre (life worlds), pl.: tanulókra, szülőkre és a meg nem fogalmazott, ráérzéseikre irányul. A gyenge jelek olyan történések, amelyek a felszín alatt húzódnak meg, nem fordítanak rájuk figyelmet, és mégis nagy változások jelei lehetnek. Általában a jövőkutatók nem veszik figyelembe, mert a felmérési technikák az erős trendekből indulnak ki. A kutatás során, a nemzetközi előzményekkel összhangban, az alábbi három makro-trendekhez (szcenáriókhoz) kapcsolódó vélemények összesítésére és értékelésére került sor. No:1 Makrotrend A hagyományos oktatási és képzési intézmények fontossága a közeljövőben csökken, és a piacon megjelenő új szereplők szerepe pedig erősödik, mert a képzési tartalmakat felvásárolják és azok választékából széleskörű szolgáltatásokat fognak nyújtani a különböző hallgatói/felhasználói csoportok számára. Az e-learning technológiák és szolgáltatások a tanulás hatékonyságának növekedését eredményezik annak ellenére, hogy - bár esztétikai megjelenésükben látványosak, - de tartalmi, pedagógiai didaktikai szempontból gyakran hiányos tanulási környezetet nyújtanak. A piacok meghódításában kulcsfontosságú szerepe van a tanulási tartalmak széleskörű költséghatékony elérhetővé tételének, és a csoportos 7 8

6 együtt-tanulás támogatására fejlesztett technológiai lehetőségeknek, amelyeket minden potenciális hallgató/felhasználó, mind az otthonából, mind pedig a munkahelyéről elérhet. Ez a szcenárió, a fejlődés spontán kialakulását, az oktatási és képzési privatizációs folyamatokat támogató politika és a tőkekoncentráció következményeit tűri és mint sorsot elfogadja. (Az állami szerepvállalást, támogatást és felelősséget annulálja és az ezirányú piaci folyamatokat különösebb stratégia és politika nélkül, hagyja. No:2 Makrotrend Az e-learning technológiák jelentősége és transzformációja fejlődik. Az oktatási és képzési intézmények vezető szerepet fognak játszani az innovációkban az értéknövelt szolgáltatásaikon keresztül, amelyek segítik a tanulókat abban, hogy önállóvá és nyitottá váljanak, a választott tanulási céljaikat, azok elérési útvonalait és a személyes tanulási és fejlődési folyamataikat illetően. A tanulás kontextusa az, hogy a tanulók és tanárok/tutorok között hozzáadott értékű kommunikáció generálódik, és ez a tapasztalati tanulás döntő fontosságú minőségi tényezőjévé válik. A tanulás természetessége, szemben a termékekkel, jól felfogható az egyének és a szervezett kollektív felhasználók számára, míg a tartalom elérhetősége nem döntő fontosságú a tartalomszolgáltatók sikerének szempontjából. Az egyéni konzultáció, az irányítás, a monitoring, az értékelés, a képesítés, a közösségépítés és az animáció azok a legfontosabb szolgáltatások amelyek jelentősen hozzájárulnak a tanulási tapasztalatok minőségéhez. A legtöbb e-learning szolgáltatást az osztálytermekbe vagy a munkahelyi tanulói közösségekbe integrálják, azért hogy a tanulók már létező csoportjainak tanulási szokásait fejlesszék, abban a reményben, azt elvárva, hogy a tanulási tapasztalatok egy részét megoszthatják egymással. A legtöbb európai ország oktatás-politikája - az e-learning használatán és az élethosszig történő tanulás piacán keresztül az oktatási rendszerek innovációját helyezi a fókuszba és explicit céljuk az ebben az irányban történő elmozdulás. Ezen politika megvalósításában a tudásipari és tudáskereskedelmi szereplők is részt vesznek, főként, mint az oktatási és képzési intézmények partnerei és egy meghatározott technológiai részfeladatra vállalkoznak. Ebben politikában jól felismerhető az oktatás és a képzés közszolgálati áruként való kezelése, amely érdemes arra, hogy a közpénzeket fordítsanak rá és amelyet nem lehet kizárólag a piaci szereplőkre bízni. A tanulási lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférés társadalmi esélyegyenlőtlenségének veszélyei segíti ennek a politikának a térhódítását. No:3 Makrotrend Az oktatási és képzési intézményeknek az innovatív programokkal és a piaci hatások irányába történő bármilyen változásokkal szembeni ellenállása jellemző tulajdonsága ennek a harmadik makro-trendnek. A hagyományos oktatási és képzési intézmények nem valószínű, hogy lényegesen változnak: talán kiegészítő jelleggel használják az új technológiákat, de egyszerűen másképp hasznosulnak, a tartalomra és a módszerekre vonatkozó oktatási tapasztalataik miatt. Ez nem jelenti azt, hogy nem változik semmi az oktatásban és a képzésben. Valójában egy duális piac fejlődhet ki, amelyben a végzettségorientált tanulók továbbra is a hagyományos oktatási intézményekbe járnak, míg a kompetencia-orientált tanulók más képzési szolgáltatót választanak, akik jobban megfelelnek az igényeiknek. Ez a trend megvalósulhat a protekcionista stratégiák hatására, amelyek megakadályozzák a régi és az új piaci szereplőket abban, hogy együttműködjenek az oktatás és a képzés formális szervezésében. (zárt akkreditációs rendszerek, a közszférában a hangsúly a hagyományos titulusukon van, stb.) Ez a Makro-trend az innovatív stratégiák sikertelenségének is lehet a következménye. Az a félelem, hogy az oktatási és képzési mainstream programok nagyban hozzájárulnak a 9 10

7 korábbi, - alapvetően jó - rendszerek felbomlásához, nagyon elterjedt a felsőoktatás oktatóinak és menedzsmentje körében. 5. A kutatási eredmények összevetése a hipotézisekkel Az e-learning technológiák piacának kutatása fontos és hasznosítható tapasztalatokat, tanulságokat hordoz. Az élethosszig történő tanulás globális piacának felismerésével, a gazdaság és a tudásipar résztvevői új innovatív gondolkozásra, technológiai megújulásra és stratégiai együttműködésre kényszerülnek. A hazai felsőoktatási intézmények integrálódása az európai kutatási térségbe felgyorsítja az e-learning technológiák alkalmazási eredményeinek megismerését. A legjobb gyakorlatok megismerését, értékelését, a szervezeti változások menedzselésével a stratégia vállalja fel. Az e-learning technológiák bevezetése a felsőoktatási intézmények számára is komoly kihívást jelentenek. A virtuális campusok konzorciumaiban és a multinacionális corporate (belső) képzési rendszerekben való kezdeményezői-irányítói részvétel stratégiai szintű döntéseket igényel. Az intézmények a tudástartalom szolgáltatói feladataikon túl, a tanulási környezet minőségbiztosításának, a tudásmenedzsment és a változásmenedzsment módszertanának, kompetenciáinak birtokosai is és ezt a tudást értéknövelő szolgáltatássá fejleszthetik az e-learningben is. A felnőttoktatásban az élethosszig történő tanulás a munkafolyamatba integráltan és az önálló tanulási készségekre építve, az egyéni tudás- és önmenedzselés irányába fejlődik és ez tudáspiaci robbanást idéz elő a kínálati- és az igényoldalon egyaránt. Az értekezés egyik eredménye, hogy a keretrendszerek szolgáltatásainak összegzése rámutatott, hogy a megoldásokra nem az éles különbségek jellemzőek, bizonyos szolgáltatásaikban azonosságok, átfedések vannak. A specifikációik elemzése során bizonyítást nyert, hogy a felhasználói oldalról közömbös, hogy melyiket választja. Az értekezésben vizsgált nyílt forráskódú ingyenes LCMS-ek a piacon elterjedtek és elegendő szolgáltatásokat nyújtanak. Az elektronikusan tárolt és továbbított információkra, a multimédia és e-learning tartalom-szolgáltatásokra vonatkozó szerzői jogok védelme, annak nemzetközi (sőt globális) vonatkozásai az e-learning piac sikerességét döntően befolyásoló tényezőként tartható számon. A vélelmezett érdeksérelem tájékozatlanságból fakad. Az e-learning keretrendszerek alapszolgáltatásaiként minden bejelentkezés, tartalomhozzáférés és/vagy letöltés - garantáltan szigorú autentifikációval, - az információbiztonság elvárt szintjén történik. A szerzők, a grafikusok, az illusztrátorok, a web-designerek és a tartalomszerkesztők, szerzői jogai érvényesíthetők. A szoftverek adatbázis szinten regisztrálnak minden tartalomelem fogyasztást, tartalomfrissítést, interakciót és kommunikációt. A mindenkori tartalomfogyasztáshoz hozzárendelhető egy ár- és juttatás-rendszer, sőt még promóciós és marketing célú költségkeretek hozzárendelődésére is lehetőség van. Az e-learning technológiák új megoldásainak kínálati piacán a gyors fejlődés, és az újabb lehetőségekkel történő bővülés lelassult, a pedagógiailag, módszertanilag indokolt és a még éppen megfizethető blended (a hagyományossal jól kombinálható) megoldások terjednek. A piacon a mennyiségi fejlődést a minőségi fejlesztés váltotta fel. Az egyéni tanulási igényekhez és haladási ütemhez, a hallgatók e- tudásportfólióihoz illeszkedő, teljeskörű tudásmenedzsment technológia a graduális képzésben csak széleskörű nemzetközi összefogással valósítható meg gazdaságosan

8 Az eredmények között ki kell emelni, az e-learning alkalmazások egyik legfontosabb jellemzőjét, miszerint az e-learning sikerében különösen fontos szerep jut a tanulás individualizálódásának és a tanulási élmény csoportos (virtuálisan csoportos) feldolgozásának, az interaktivitásnak, és a tanulási motiváció folyamatos szinten tartásának. Az együttműködés tanulási módszerei ( collaboratív learning ) mindezt a kívánt irányban befolyásolják, azaz az együttes tanulási erőfeszítéseket csoportos élménnyé teszik. A tanulók közös érzelmi-hangulati megközelítése, a szituatív esettanulságok közös megélése jelentős hatást gyakorolhat a tanuláson kívüli viszonyulásokban, és ennek révén a kívánatos együttgondolkodás, a közös felelősségvállalás, a konszenzuson alapuló problémamegoldás a tanulási környezeten kívül és a tanulmányi időszakot követően, - a mindennapi munkavégzés gyakorlatában is természetessé válnak. Nyilvánvaló, hogy a technológiai folyamatok tervezői a célmeghatározásaikban nem szerepeltethették a tanulási környezet változásainak transzformációját a tanulási folyamatot követő tevékenységekbe. Ez csak az e-learning környezet fejlettebb megoldásainak szintjén megvalósulhat meg. az e-learning alkalmazásokban fejlődhet a leglátványosabban. A tanulóktól jövő válaszok csoportos értékelésével a kérdés-feltevőket is minősítik, így ez az értékelési mód több anyagi és szellemi ráfordítást igényel. Az oktatók a kritika, a bírálatok kereszttüzébe kerülnek és ez mint változás a stratégiában is kezelendő. A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy gyorsan fejlődő európai és globális e-learning piacokról beszélhetünk, bár nyelvi okokból, különösen nálunk, - a nemzeti piac domináns szerepet játszik. A tudáspiac harmonizálásának, konszolidációjának folyamata lassabban halad, mint a kínálat globalizációja. Ezért a piac domináns szereplői itthon nem a multinacionális vállalatok, hanem az egyes nemzeti (regionális) igényekre fókuszáló szervezetek. Az e-learning sikerében több szakterület kiválóságai osztoznak. A közöttük kialakuló párbeszéd, együttműködés, közös gondolkodás és a kollektív felelősségvállalás, az e-learning-gel kapcsolatos hozzáállás megváltoztatására is alkalmas. Mindenekelőtt rögzíthetjük, hogy a technológia nem váltja fel és nem teszi szükségtelenné az oktatás szereplőinek szakmai kompetenciáit. Az egyénre szabott haladási ütem, a figyelem-megtartó látvánnyal, interaktivitással növelt motiváció, a multimédiás vizualizáció és a folyamatos értékeléssel kiegészülő tanulás átalakítja az eddigi képzést. Az ismeretelsajátítás, a megfelelés szintjének mérése, a vizsgáztatás, a tudáspróba, az ellenőrzés-visszajelzés kérdezés-kultúrája igazoltan 13 14

9 6./ Az értekezés tézisei A negyedik tézis: Az értekezésben a szerző,- a hipotézisekre adható válaszokat több évtizedes nemzetközi és hazai kutatómunka eredményeiként az alábbi tézisekben adja meg Az első tézis: A képzési szolgáltatásokat az e-learning technológiai támogatással együtt kínáló szolgáltatók felé növekszik a piaci érdeklődés.a felsőoktatási intézmények számára jelentős piaci előnyt jelent a globalizálódó tudáspiacon, a fejlett e-learning technológia és módszertan innovációja, és az ezek révén megvalósított komplex, rugalmas, minőségi, és értéknövelt tudás-kummuláció és tudás-disszemináció. A második tézis: Az e-learning technológiák implementációja a felsőoktatási intézményekben jelentős változások menedzselését jelenti. A helyi, a regionális és a globális innovációs tapasztalatokat reprezentáló intézményi kompetencia, - a stratégiában deklarált koncentrációval a szervezeti kultúrára is jelentős hatást gyakorol. A harmadik tézis A felsőoktatási intézmények e-learning fejlesztéseiben az ingyenesen letölthető nyílt forráskódú LMS/LCMS keretrendszerek egyikét (MOODLE, ILIAS, OLAT stb.) célszerű használni, mert ezek, a jelenlegi és a prognosztizálható technológiai, szolgáltatási igényeket maradéktalanul kielégítik. Az e-learning szabványoknak megfelelő tartalomfejlesztés előnyei csak stratégiai szinten, a szakmai érvek birtokában kezelhetőek. Bizonyítható, hogy a szabványnak megfelelő e- learning tananyagok későbbi, másként struktúrált környezetben (más képzésekben) való újrafelhasználhatósága üzleti előnyt jelent. Az e-learning szabványok elfogadásának és továbbfejlesztésének szerepe - jelentőségének megtartásával átalakul. Az ötödik tézis: Az e-learning technológia jelenlegi fejlettsége egyértelműen megnyugtató válasz képes adni a tartalomfejlesztésben és a szolgáltatásokban, a szellemi tulajdon védelmére, az ezzel kapcsolatos kételyekre. Az e-learning tartalmak fejlesztésétől, - a vélelmezett érdeksérelem miatt - vonakodó szerzők problémáira már az ingyenes e-learning keretrendszerek (LMS és LCMS) szolgáltatásai is kielégítő választ adnak. A hatodik tézis: Az e-learning innovációkban, a regionális és globális együttműködési kultúra fejlesztése, a stratégiában is megjelenő kiemeléssel és proaktív kezdeményezéssel - alapfeltétele a legjobb gyakorlati megoldások közös hasznosításának, a közös tananyagfejlesztés és a tananyag-bartell ügyletek megvalósíthatóságának. A regionális és a globális tudásszolgáltató-fejlesztő kartellek és klaszterek, stratégiai partnerségei a források jobb kihasználását, a piacok bővülését és ezen keresztül a további közös fejlődését szolgálják

10 7./ A további kutatási feladatok Az információs és kommunikációs technológiákat, az e-learning módszerek fejlesztését szinte minden képzési intézmény fontos területnek tekinti. Az oktatásban a fejlettebb alkalmazások, - a webalapú virtuális képzés a kezdeti útkeresésen túl vannak és napjainkra az elektronikus és hagyományos módszerek integrált alkalmazásán alapuló blended learning vált általánossá. A blended learning-ben egy olyan tanítási/tanulási koncepció értelmezhető, amely a különböző ismeretátadási formák - ésszerű és megtervezett összekapcsolásra, összehangolására (pedagógiai engineering -re) irányul. (beleértve a hagyományos osztálytermi és a legújabb virtuális on-line képzést is). A felsőoktatási intézményekben a hatékony blended learning megvalósítása, a különböző képzési formákhoz és témákhoz tartozó eltérő módszerek, tanulás-támogatási szolgáltatások, és a didaktikailag indokolt, még megfizethető médium kiválasztása és mindezek finanszírozása jelenti a problémát. Nyilvánvaló, hogy egy e-learning-el támogatott kurzus fejlesztésénél, a blended kombinációk arányainak tervezésénél, - a korszerű pedagógiai elveknek megfelelően - a tanulók igényeiből, tanulási stílusaiból kell kiindulni. Egy hatékony blended learning oktatási rendszer ezért nem lehet sikeres, a jelentősen eltérő tanulási stílusú, szokású hallgatói csoportok azonosítása és elemzése nélkül. Ennek alapján lehetséges az oktatási szolgáltatások optimalizált keverése. A blended learning oktatástechnológiai korszerűsítéséhez folyamatosan kutatni, elemezni szükséges a különböző hallgatói magatartásokat, a tanulási stratégiákat. Az LCMS rendszerből nyerhető információk (riportok) fontos alapul szolgálhatnak az elemzéseknek, kutatásoknak, fontos jelzéseket adhatnak a sürgősen változtatásra szoruló elemekről. (Pl. a vizsgák validitása, a módszerek és az oktatók értékelése stb.) A felsőoktatási intézmények, mint a tudástartalmak felhalmozói és beszállítói a tanulási környezet változásainak, az e-learning megoldások minőségbiztosításának, és a tudásmenedzsment kompetenciáinak birtokosaként, ezt a tudásszerzési tudást (is) értéknövelő szolgáltatássá fejleszthetik a regionális piacokon. A virtuális campusok konzorciumaiban, és a multinacionális vállalkozások (corporate) képzési rendszereiben a felsőoktatási intézmények kezdeményező, irányító, innovatív szerepvállalásának fejlesztése mindkét oldalról további lehetőségeket hordoz. Az intézményfejlesztési stratégia nem nélkülözheti az eddigi törekvésekből hasznosítható, igazolható következtetések megfogalmazását és egyre fontosabbá válik a prognózisok (szcenariók), és azok okozati összefüggéseinek folyamatos kutatása, az eredmények implementációja, adaptációja és a proaktív változásmenedzsment

11 8./ A Ph.D jelölt szakmai életrajza Balluff Elektronika Kft.: Minőségbiztosítás IT támogatása A mikroelektronikai technológia-transzfer képzési és Munkahelyek, oktatói-kutatói tevékenység, minőségbiztosítási feladatainak ellátása. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Alkalmazott Gazdaságtan Országos Oktatástechnikai Központ : műszaki főosztályvezető Tanszék : Egyetemi adjunktus, E-learning Bizottság titkára, OTP Garancia Biztosító ZRt. : Ért. Szervezetfejlesztési tanácsadó. Oktatásfejlesztés, kiválasztás IT támogatással. Elektronikus médiák (video, PC, teletext) oktatási felhasználása, Bilaterális és multilaterális K+F együttműködések. Audio-vizuális média gyártása, fejlesztése és irányítása, Oktatási és közösségi videó-stúdiók tervezése. Szolnoki Főiskola : Távoktatási vezető Szakmai-közéleti tevékenységek: Távoktatási képzés akkreditációja, az ILIAS e-learning keretrendszer implementációja APERTUS Közalapítvány e-learning szakértő Biztosítási Szakirány vezetője, 5 tantárgy oktatója, PHARE Pályázatok(4) Gazdaság és felsőoktatás kapcsolata HUNDIDAC E-learning szakértő M-SiSt Tanácsadó Kft.: Stratégiai, üzleti tanácsadás, EU szakértő Apor Vilmos Katolikus Főiskola : Zsámbék/Vác Pályázati Irodavezető, ICT-IKTA Pályázati Bíráló Információtechnológia és EU-ismeretek oktatója MTA-SZTAKI E-learning Osztály : Szabványügyi szakértő Synergon Rt./SABEDU Kft./ M-SiSt Kft.: Stratégiai Tanácsadó Pénzügyi tanácsadók e-learning tanulás-támogatása E-learning a közigazgatásban tanulmányok szerzője Biztosítási Oktatási Intézet : igazgató. OKJ szakképesítési követelmények kidolgozása, Szervezet-menedzsment, szakmafejlesztés, angol és amerikai képzési anyagok adaptációja, e-tananyagok fejlesztése MTA-SZTAKI GDF E-learning Fórumok EU FP6 - ban regisztrált szakértő IKTA pályázati bíráló 19 20

12 9./ A kutatáshoz kapcsolódó szakirodalmi tevékenység Könyvek: 1./Fogarasi,I., Gonda,P., Educational applications of videotex systems (angolul) International Review Study UNESCO New technology in Education No:11. ISBN: Könyvrészletek: 2./ Dr.Hutter Ottó és szerk.tsai., E-learning 2005, Műszaki Könyvkiadó Az e-learning szabványok c. fejezete 3./ Fogarasi,I., Találkozás az ügyfél igényeivel LUTC tankönyv adaptáció. Biztosítási Oktatási Intézet Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent előadás: 4./ Fogarasi I., The risk management learning strategie Worldbank org. Istanbul 2004, Magyar nyelvű tanulmányok, folyóiratcikkek: 5./ Fogarasi,I., Az oktatás hosszú távú befektetés Biztosítási Szemle sz p. 6./Fogarasi I., (2003),MTA-SZTAKI IKTA 00134/2002 Pályázat elemző tanulmányai 2003.május 7./Fogarasi I.,(2006), Az e-learning bevezetési stratégiája a Szolnoki Főiskolán 8./Fogarasi I., (2002) Virtuális Biztosítási Akadémia Synergon Apertus pályázati projekt /Fogarasi I., (2002), Az e-learning lehetőségei a közigazgatásban. Synergon Apertus pályázati projekt tanulmányai(1.-4.) 10./Fogarasi I.,(2004), The hungarian e-learning Market Review EDEN rész-tanulmány Elektronikus publikációk : 11./ Fogarasi, I., Biztosítás 2000 CD-ROM Biztosítási Oktatási Intézet (főszerk.) 12./ Fogarasi, I., Virtuális Biztosítási Akadémia Synergon Apertus projekt

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Bírósági Integrált Informatikai Rendszer bevezetésének oktatása Szaniszló László ügyvezető igazgató 6. elearning Fórum 2005.06.09.

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia dr. Prónay Gábor 11. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2008. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a projekt tulajdonos/szponzor meghatározó

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

XI. Az EEM informatikai támogatása

XI. Az EEM informatikai támogatása BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség XI. Az EEM informatikai támogatása Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Steps Towards an Ontology Based Learning Environment Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Ontológia alapú elektronikus tanulási környezet megteremtése Anita Pintér Corvinno

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások The Leader for Exceptional Client Service IT biztonsági szolgáltatások ACE + L A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A világ több

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE Derényi András tudományos munkatárs (OFI) TÁMOP-4.1.3 projekt szakmai vezető (OH) SZERKEZET Mi az MKKR és

Részletesebben

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Innováció és stratégia Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar kormányzati stratégiája KÖZPONTI PROBLÉMA: GYENGE VERSENYKÉPESSÉG, GYENGE JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Elektronikus információbiztonság tudatosság és képzési igények a magyar közigazgatásban

Elektronikus információbiztonság tudatosság és képzési igények a magyar közigazgatásban Elektronikus információbiztonság tudatosság és képzési igények a magyar közigazgatásban Nemeslaki András E-közszolgálat Fejlesztési Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Az IB továbbképzés és éves továbbképzés

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Mátrai Gábor hírközlési elnökhelyettes Információs társadalom és tartalomfogyasztás 2012. június 14. Globális trendek európai és nemzeti

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben