TÉZISGYŰJTEMÉNY Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék. Fogarasi István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉZISGYŰJTEMÉNY Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék. Fogarasi István"

Átírás

1 TÉZISGYŰJTEMÉNY Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék Fogarasi István Az e-learning technológiák nemzetközi piacának fejlődése és összefüggései a felsőoktatási implementációs stratégiákkal, tapasztalatokkal a években Doktori (Ph.D) értekezés tézisgyűjtemény Témavezető: Dr. Nahlik Gábor, Tanszékvezető Veszprém, 2009

2 1./ A téma aktualitásai, célkitűzései Tartalomjegyzék 1./ A kutatási téma aktualitásai, célkitűzései / A kutatás előzményei és alapkérdései / A kutatás hipotézisei / A kutatás forrásai és módszerei / A kutatási eredmények összevetése a hipotézisekkel / Az értekezés tézisei / A további kutatási feladatok / A Ph.D jelölt szakmai életrajza / A kutatáshoz kapcsolódó szakirodalmi tevékenység..21 A felsőoktatási intézmények további fejlesztése ma már elképzelhetetlen az e-learning technológiák tudásszerzési és tudásszervezési módszereinek, a felnőttképzési piac, az élethosszig történő tanulás igényeinek, és mindezek együttes lehetőségeinek prognózisainak elemzése, folyamatos kutatása és a legjobb gyakorlatok tapasztalatainak gyors felhasználása nélkül. A világháló mindennapi alkalmazásainak hatása a munka- és a szabadidő világára különösen a fiatal generáció vonatkozásában - az utóbbi években rendkívüli mértékben fokozódott. Az információszerzési lehetőségekben és a professzionális tanulástámogatási módszerek gyakorlatában, - korábban soha nem létező - új megoldások, dimenziók nyíltak a tudásalapú társadalom felépítésének jegyében. A fejlett gazdaság felismerte, hogy az új technológiák révén új szokások, új kultúra születik a tanulás, a tudásszerzés és a tudásmegosztás területein. Triviális, hogy ennek a kultúrának a szintje szorosan összefügg a gazdaság további fejlődésével, a piacokon elérhető helyzetével, - a gazdaság minden területén, - így a tudáspiacon is. Az USA, Európa sőt Ázsia képzési piacain, a képzési innovációk - elsősorban az üzleti sikerek reményében felgyorsultak. (főként az angol nyelvű tananyagok globális piacának köszönhetően) A tartalomszolgáltatások új üzleti lehetőségeire új iparág bontakozott ki. Az e-learning szolgáltatások minőségi kritériumainak megjelenésével és fejlődésével a pedagógiai-módszertani szempontokra, kihívásokra adható és adandó releváns válaszok, a közelmúltban kerültek előtérbe. 1 2

3 Az értekezés célja, hogy átfogóan feltárja az e-learning technológiák komplex jelentőségét, értelmezéseit, szerepét és 2./ A kutatás előzményei, alapkérdései megközelítési módjait a stratégiai következtetések szempontjaihoz. A számítógépes oktatás irányzataira épülve, (CAL, CAI, CMI, stb.) a korai e-learning megoldások kezdetben, a távoktatási A képzési piac prognózisainak, helyzetének elemzése azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedben, az e-learning technológiai megoldások gyors fejlődése, és a kísérleti alkalmazások széleskörű terjedése jellemzővé vált. Különösen azokban a képzési intézményekben születhettek értékes tapasztalatok, amelyekben a jó, vagy a legjobb gyakorlatok (good-, best practice) explicit formában, a stratégia számára megfogalmazhatóvá váltak, és természetesen azokban az intézményekben, ahol a fejlesztést és a kutatásokat, szervezeti és humán erőforrás allokáció kísérte jelentős nemzetközi- (EU-s) és hazai kormányzati, oktatáspolitikai pályázati támogatások mellett. A felsőoktatási intézmények számára ma az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az eddigi eredményeiket és a globális tapasztalatok disszeminációit, hogyan képesek apportálni, adaptálni, integrálni a saját stratégiai válaszaikban. A tét egyre inkább körvonazódik; a késedelmes, és/vagy nem megfelelő válaszok, - mint mindenhol a gazdaságban a versenyhátrány és a piacvesztés rémálmait hordozzák. A kutatás során megfogalmazott hipotézisek és az értekezésben igazolt tézisek, a témában végzett több évtizedes nemzetközi és hazai kutatási és fejlesztő tevékenység tapasztalatai alapján kerültek megfogalmazásra. tananyagokhoz kapcsolódó logisztikai és kommunikációs célokat szolgálták: a tanulói adatok adminisztrációja, szervezése, a statikus és dinamikus tananyag-tartalmak kezelése, megjelenítése és manipulálása, továbbá a tanulási folyamat dokumentálása, kommunikációja és menedzselése. (LMS=Learning Management Systems). Mindezek megvalósítására fejlesztett sokféle keretrendszer túlkínálatában, - szolgáltatásaik szükségszerűségében, - csak kevesen tudtak eligazodni, de ekkor még az e-learning kisérletek alapfeltétele volt egy komoly invesztíciót jelentő keretrendszer kiválasztása és beszerzése. Az évtized elejére a nyílt forráskódú ingyenes keretrendszerekkel szerzett kedvező tapasztalatok is megjelentek. A keretrendszerektől való teljes függetlenséget az e-learning szabványok kialakulása hozhatta meg. Az a hosszútávú előny, hogy szabványoknak megfelelő tananyagok később, - a piaci igények szerint másként struktúráltan, más képzésekbe is beilleszthetők, újrafelhasználhatók legyenek, az erre vonatkozó ismeretek, érvek és stratégia hiányában a hazai fejlesztések jelentős részében sajnos nem lehetett szempont. A kutatás az e-learning technológiák jelentőségének, közötti fejlődési prognózisait feltáró Európai Uniós LEONIE (L- Change) projektek ( ) nemzetközi felméréseire és annak módszertanára épült, annak adaptációjával, továbbfejlesztésével a hazai prognózisok elemzésére irányult. A nemzetközi és a hazai adatok összevethetőségét mint fontos szempontot a kutatás megtartotta. A külső, (intézményen kívüli, attól független) és a belső (intézményen belüli, azaz stratégiafüggő) válaszok alapján, - a stratégiai szempontból fontos az értekezésben igazolt következtetések kerültek eredményként megfogalmazásra. 3 4

4 3. A kutatás hipotézisei: megfelelő tananyagok későbbi, másként struktúrált környezetben, (más képzésekben) történő újrafelhasználhatósága Az első hipotézis: számos előny jelent. Paradigmaváltozás következett be a tudásszerzés, a professzionális e-learning tanulástámogatási módszerek gyakorlatában. A felsőoktatási intézmények piaci fejlődésére jelentős hatást gyakorolnak a stratégia e-learning vonatkozású célkitűzései, intézkedései. A második hipotézis A felsőoktatási intézményekben az e-learning implementációk fejlődésre gerjesztő hatása fokozható, ha a legjobb gyakorlatok eredményei, nem esetlegesen, spontán és részlegesen, hanem koncentráltan, a szervezeti folyamatok részeként, a stratégia ezirányú támogatásával hasznosulnak. A harmadik hipotézis Az e-learning piacon kínált keretrendszerek szoftver szolgáltatásainak ár/érték arányának és az intézmények jelenlegi és prognosztizálható igényeinek (lehetőségeinek) egybevetése, - konvergens módon, - a nyílt forráskódú, ingyenes keretrendszereket használó intézményekhez történő csatlakozás célszerűségét helyezi kilátásba. A negyedik hipotézis Az e-learning tartalomfejlesztés az intézmények jelentős részében, - a metakodifikációs ismeretek hiányában -, az e- learning szabványokfigyelembe vétele nélkül történt. A szabványok betartásából származó hosszútávú előnyök csak a stratégia szintjén, kezelhetők. Bizonyítható, hogy a szabványnak Az ötödik hipotézis Az e-learning tananyagok interneten elérhetővé tételét mindeddig lassította az a vélelem, hogy a szerzők, a szellemi vagyonuk csorbulásától, érdekeik sérelmétől tartottak. A nemzetközi szerzői jogi környezet változásaiból és az e-learning technológia fejlődéséből adódott megoldások megismerésével bizonyítható, hogy minden eddiginél előnyösebb válasz létezik a szerzők számára. A hatodik hipotézis Az e-learning jövőjében a web2.0 tanulási környezetnek, a szemantikus keresőmotorok fejlődésének, a virtuális együtttanulási tereknek, valamint a szabványos meta-adatokkal megújulni képes tartalomnak komoly minőségi konzekvenciái vannak/lesznek. Az új módszereknek, a tömegesen megjelenő tanulási tartalmaknak a feltárása, a jó gyakorlatok naprakész követése, közös értékelése és használata, a hazai/nemzetközi együttműködések e célú kiszélesítésének stratégia fontosságát jelzik. 5 6

5 4./ A kutatás forrásai és módszerei adott kérdezési szakasz eredményét. Ezen folyamatok jelentették az egyeztetés második és harmadik körét, amiben az volt a cél, hogy eljussunk egy teljesebb elemzésre. Az értekezés tárgykörében végzett kutatás jelentős forrásaként az egyik legjelentősebb európai nemzetközi szakmai szervezet, - az EDEN (European Distance and E-learning Network) kínálkozott. A jelentős kutatói tudásbázist, a tapasztalatokat és a legjobb gyakorlatokat, a szakmai rendezvényeken, tanácskozásokon megosztva, az EDEN program-szervezete az elmúlt 10 évben az e- learning világának szinte valamennyi szakemberét és kutatóját kollaborációra, együtt-gondolkozásra bírta. A több ezer szakember beszámolója, prezentációi, a változó, fejlődő nézetei, a véleménye, a szerzett tapasztalatai, a több tucat uniós projekt és kiadvány gazdag forrásnak bizonyult, természetesen más tengerentúli és európai források felhasználása mellett. A LEONIE programkeretében a 2003-tól-2005-ig végzett kutatás, - az oktatás és a képzés közel 100 európai szakemberét szólította meg, (köztük a szerzőt is) és az volt a cél, hogy három egymást követő szakaszban az európai oktatási rendszereket érintő prognózisokra (szcenáriókra) vonatkozó véleményeket gyűjtsön össze és értékelje az eredményeket. A kutatás sikereire, módszertanára építve, - az adatok összevethetőségének szempontjait megtartva, de azokat jelentősen kibővítve 16 kiválasztott hazai intézmény 58 hazai felsőoktatási szakemberét szólaltattunk meg. A vélemények alapján levonható következtetések alapos megfontolásra késztetik a stratégia alkotóit és a döntéshozókat. A kutatás módszerei: A Delphi módszer: a konszenzusos konvergencia előrejelzéseinek, kialakításának a módszere: amely a jövőbeni eseményekre vonatkozó, független véleményekre épít, és az eltérő, anonim válaszok visszacsatolásával, a válaszok közelítésével alakítja ki az A gyengejel-kutatás során, a szakemberek véleményét a bekövetkezhető események valószínűségére vonatkozóan kérik ki. A következő szakaszban a résztvevők azokat a válaszokat értékelik, amelyeket ők maguk alakítottak ki. A gyengejel-módszer mint egy megfordított jövőkutatás a sajátos szakmai közösségekre (communities of practice) és a gyakorlatukból eredő tudásukra, illetve a kulturális alapon kiválasztott helyi közösségekre (life worlds), pl.: tanulókra, szülőkre és a meg nem fogalmazott, ráérzéseikre irányul. A gyenge jelek olyan történések, amelyek a felszín alatt húzódnak meg, nem fordítanak rájuk figyelmet, és mégis nagy változások jelei lehetnek. Általában a jövőkutatók nem veszik figyelembe, mert a felmérési technikák az erős trendekből indulnak ki. A kutatás során, a nemzetközi előzményekkel összhangban, az alábbi három makro-trendekhez (szcenáriókhoz) kapcsolódó vélemények összesítésére és értékelésére került sor. No:1 Makrotrend A hagyományos oktatási és képzési intézmények fontossága a közeljövőben csökken, és a piacon megjelenő új szereplők szerepe pedig erősödik, mert a képzési tartalmakat felvásárolják és azok választékából széleskörű szolgáltatásokat fognak nyújtani a különböző hallgatói/felhasználói csoportok számára. Az e-learning technológiák és szolgáltatások a tanulás hatékonyságának növekedését eredményezik annak ellenére, hogy - bár esztétikai megjelenésükben látványosak, - de tartalmi, pedagógiai didaktikai szempontból gyakran hiányos tanulási környezetet nyújtanak. A piacok meghódításában kulcsfontosságú szerepe van a tanulási tartalmak széleskörű költséghatékony elérhetővé tételének, és a csoportos 7 8

6 együtt-tanulás támogatására fejlesztett technológiai lehetőségeknek, amelyeket minden potenciális hallgató/felhasználó, mind az otthonából, mind pedig a munkahelyéről elérhet. Ez a szcenárió, a fejlődés spontán kialakulását, az oktatási és képzési privatizációs folyamatokat támogató politika és a tőkekoncentráció következményeit tűri és mint sorsot elfogadja. (Az állami szerepvállalást, támogatást és felelősséget annulálja és az ezirányú piaci folyamatokat különösebb stratégia és politika nélkül, hagyja. No:2 Makrotrend Az e-learning technológiák jelentősége és transzformációja fejlődik. Az oktatási és képzési intézmények vezető szerepet fognak játszani az innovációkban az értéknövelt szolgáltatásaikon keresztül, amelyek segítik a tanulókat abban, hogy önállóvá és nyitottá váljanak, a választott tanulási céljaikat, azok elérési útvonalait és a személyes tanulási és fejlődési folyamataikat illetően. A tanulás kontextusa az, hogy a tanulók és tanárok/tutorok között hozzáadott értékű kommunikáció generálódik, és ez a tapasztalati tanulás döntő fontosságú minőségi tényezőjévé válik. A tanulás természetessége, szemben a termékekkel, jól felfogható az egyének és a szervezett kollektív felhasználók számára, míg a tartalom elérhetősége nem döntő fontosságú a tartalomszolgáltatók sikerének szempontjából. Az egyéni konzultáció, az irányítás, a monitoring, az értékelés, a képesítés, a közösségépítés és az animáció azok a legfontosabb szolgáltatások amelyek jelentősen hozzájárulnak a tanulási tapasztalatok minőségéhez. A legtöbb e-learning szolgáltatást az osztálytermekbe vagy a munkahelyi tanulói közösségekbe integrálják, azért hogy a tanulók már létező csoportjainak tanulási szokásait fejlesszék, abban a reményben, azt elvárva, hogy a tanulási tapasztalatok egy részét megoszthatják egymással. A legtöbb európai ország oktatás-politikája - az e-learning használatán és az élethosszig történő tanulás piacán keresztül az oktatási rendszerek innovációját helyezi a fókuszba és explicit céljuk az ebben az irányban történő elmozdulás. Ezen politika megvalósításában a tudásipari és tudáskereskedelmi szereplők is részt vesznek, főként, mint az oktatási és képzési intézmények partnerei és egy meghatározott technológiai részfeladatra vállalkoznak. Ebben politikában jól felismerhető az oktatás és a képzés közszolgálati áruként való kezelése, amely érdemes arra, hogy a közpénzeket fordítsanak rá és amelyet nem lehet kizárólag a piaci szereplőkre bízni. A tanulási lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférés társadalmi esélyegyenlőtlenségének veszélyei segíti ennek a politikának a térhódítását. No:3 Makrotrend Az oktatási és képzési intézményeknek az innovatív programokkal és a piaci hatások irányába történő bármilyen változásokkal szembeni ellenállása jellemző tulajdonsága ennek a harmadik makro-trendnek. A hagyományos oktatási és képzési intézmények nem valószínű, hogy lényegesen változnak: talán kiegészítő jelleggel használják az új technológiákat, de egyszerűen másképp hasznosulnak, a tartalomra és a módszerekre vonatkozó oktatási tapasztalataik miatt. Ez nem jelenti azt, hogy nem változik semmi az oktatásban és a képzésben. Valójában egy duális piac fejlődhet ki, amelyben a végzettségorientált tanulók továbbra is a hagyományos oktatási intézményekbe járnak, míg a kompetencia-orientált tanulók más képzési szolgáltatót választanak, akik jobban megfelelnek az igényeiknek. Ez a trend megvalósulhat a protekcionista stratégiák hatására, amelyek megakadályozzák a régi és az új piaci szereplőket abban, hogy együttműködjenek az oktatás és a képzés formális szervezésében. (zárt akkreditációs rendszerek, a közszférában a hangsúly a hagyományos titulusukon van, stb.) Ez a Makro-trend az innovatív stratégiák sikertelenségének is lehet a következménye. Az a félelem, hogy az oktatási és képzési mainstream programok nagyban hozzájárulnak a 9 10

7 korábbi, - alapvetően jó - rendszerek felbomlásához, nagyon elterjedt a felsőoktatás oktatóinak és menedzsmentje körében. 5. A kutatási eredmények összevetése a hipotézisekkel Az e-learning technológiák piacának kutatása fontos és hasznosítható tapasztalatokat, tanulságokat hordoz. Az élethosszig történő tanulás globális piacának felismerésével, a gazdaság és a tudásipar résztvevői új innovatív gondolkozásra, technológiai megújulásra és stratégiai együttműködésre kényszerülnek. A hazai felsőoktatási intézmények integrálódása az európai kutatási térségbe felgyorsítja az e-learning technológiák alkalmazási eredményeinek megismerését. A legjobb gyakorlatok megismerését, értékelését, a szervezeti változások menedzselésével a stratégia vállalja fel. Az e-learning technológiák bevezetése a felsőoktatási intézmények számára is komoly kihívást jelentenek. A virtuális campusok konzorciumaiban és a multinacionális corporate (belső) képzési rendszerekben való kezdeményezői-irányítói részvétel stratégiai szintű döntéseket igényel. Az intézmények a tudástartalom szolgáltatói feladataikon túl, a tanulási környezet minőségbiztosításának, a tudásmenedzsment és a változásmenedzsment módszertanának, kompetenciáinak birtokosai is és ezt a tudást értéknövelő szolgáltatássá fejleszthetik az e-learningben is. A felnőttoktatásban az élethosszig történő tanulás a munkafolyamatba integráltan és az önálló tanulási készségekre építve, az egyéni tudás- és önmenedzselés irányába fejlődik és ez tudáspiaci robbanást idéz elő a kínálati- és az igényoldalon egyaránt. Az értekezés egyik eredménye, hogy a keretrendszerek szolgáltatásainak összegzése rámutatott, hogy a megoldásokra nem az éles különbségek jellemzőek, bizonyos szolgáltatásaikban azonosságok, átfedések vannak. A specifikációik elemzése során bizonyítást nyert, hogy a felhasználói oldalról közömbös, hogy melyiket választja. Az értekezésben vizsgált nyílt forráskódú ingyenes LCMS-ek a piacon elterjedtek és elegendő szolgáltatásokat nyújtanak. Az elektronikusan tárolt és továbbított információkra, a multimédia és e-learning tartalom-szolgáltatásokra vonatkozó szerzői jogok védelme, annak nemzetközi (sőt globális) vonatkozásai az e-learning piac sikerességét döntően befolyásoló tényezőként tartható számon. A vélelmezett érdeksérelem tájékozatlanságból fakad. Az e-learning keretrendszerek alapszolgáltatásaiként minden bejelentkezés, tartalomhozzáférés és/vagy letöltés - garantáltan szigorú autentifikációval, - az információbiztonság elvárt szintjén történik. A szerzők, a grafikusok, az illusztrátorok, a web-designerek és a tartalomszerkesztők, szerzői jogai érvényesíthetők. A szoftverek adatbázis szinten regisztrálnak minden tartalomelem fogyasztást, tartalomfrissítést, interakciót és kommunikációt. A mindenkori tartalomfogyasztáshoz hozzárendelhető egy ár- és juttatás-rendszer, sőt még promóciós és marketing célú költségkeretek hozzárendelődésére is lehetőség van. Az e-learning technológiák új megoldásainak kínálati piacán a gyors fejlődés, és az újabb lehetőségekkel történő bővülés lelassult, a pedagógiailag, módszertanilag indokolt és a még éppen megfizethető blended (a hagyományossal jól kombinálható) megoldások terjednek. A piacon a mennyiségi fejlődést a minőségi fejlesztés váltotta fel. Az egyéni tanulási igényekhez és haladási ütemhez, a hallgatók e- tudásportfólióihoz illeszkedő, teljeskörű tudásmenedzsment technológia a graduális képzésben csak széleskörű nemzetközi összefogással valósítható meg gazdaságosan

8 Az eredmények között ki kell emelni, az e-learning alkalmazások egyik legfontosabb jellemzőjét, miszerint az e-learning sikerében különösen fontos szerep jut a tanulás individualizálódásának és a tanulási élmény csoportos (virtuálisan csoportos) feldolgozásának, az interaktivitásnak, és a tanulási motiváció folyamatos szinten tartásának. Az együttműködés tanulási módszerei ( collaboratív learning ) mindezt a kívánt irányban befolyásolják, azaz az együttes tanulási erőfeszítéseket csoportos élménnyé teszik. A tanulók közös érzelmi-hangulati megközelítése, a szituatív esettanulságok közös megélése jelentős hatást gyakorolhat a tanuláson kívüli viszonyulásokban, és ennek révén a kívánatos együttgondolkodás, a közös felelősségvállalás, a konszenzuson alapuló problémamegoldás a tanulási környezeten kívül és a tanulmányi időszakot követően, - a mindennapi munkavégzés gyakorlatában is természetessé válnak. Nyilvánvaló, hogy a technológiai folyamatok tervezői a célmeghatározásaikban nem szerepeltethették a tanulási környezet változásainak transzformációját a tanulási folyamatot követő tevékenységekbe. Ez csak az e-learning környezet fejlettebb megoldásainak szintjén megvalósulhat meg. az e-learning alkalmazásokban fejlődhet a leglátványosabban. A tanulóktól jövő válaszok csoportos értékelésével a kérdés-feltevőket is minősítik, így ez az értékelési mód több anyagi és szellemi ráfordítást igényel. Az oktatók a kritika, a bírálatok kereszttüzébe kerülnek és ez mint változás a stratégiában is kezelendő. A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy gyorsan fejlődő európai és globális e-learning piacokról beszélhetünk, bár nyelvi okokból, különösen nálunk, - a nemzeti piac domináns szerepet játszik. A tudáspiac harmonizálásának, konszolidációjának folyamata lassabban halad, mint a kínálat globalizációja. Ezért a piac domináns szereplői itthon nem a multinacionális vállalatok, hanem az egyes nemzeti (regionális) igényekre fókuszáló szervezetek. Az e-learning sikerében több szakterület kiválóságai osztoznak. A közöttük kialakuló párbeszéd, együttműködés, közös gondolkodás és a kollektív felelősségvállalás, az e-learning-gel kapcsolatos hozzáállás megváltoztatására is alkalmas. Mindenekelőtt rögzíthetjük, hogy a technológia nem váltja fel és nem teszi szükségtelenné az oktatás szereplőinek szakmai kompetenciáit. Az egyénre szabott haladási ütem, a figyelem-megtartó látvánnyal, interaktivitással növelt motiváció, a multimédiás vizualizáció és a folyamatos értékeléssel kiegészülő tanulás átalakítja az eddigi képzést. Az ismeretelsajátítás, a megfelelés szintjének mérése, a vizsgáztatás, a tudáspróba, az ellenőrzés-visszajelzés kérdezés-kultúrája igazoltan 13 14

9 6./ Az értekezés tézisei A negyedik tézis: Az értekezésben a szerző,- a hipotézisekre adható válaszokat több évtizedes nemzetközi és hazai kutatómunka eredményeiként az alábbi tézisekben adja meg Az első tézis: A képzési szolgáltatásokat az e-learning technológiai támogatással együtt kínáló szolgáltatók felé növekszik a piaci érdeklődés.a felsőoktatási intézmények számára jelentős piaci előnyt jelent a globalizálódó tudáspiacon, a fejlett e-learning technológia és módszertan innovációja, és az ezek révén megvalósított komplex, rugalmas, minőségi, és értéknövelt tudás-kummuláció és tudás-disszemináció. A második tézis: Az e-learning technológiák implementációja a felsőoktatási intézményekben jelentős változások menedzselését jelenti. A helyi, a regionális és a globális innovációs tapasztalatokat reprezentáló intézményi kompetencia, - a stratégiában deklarált koncentrációval a szervezeti kultúrára is jelentős hatást gyakorol. A harmadik tézis A felsőoktatási intézmények e-learning fejlesztéseiben az ingyenesen letölthető nyílt forráskódú LMS/LCMS keretrendszerek egyikét (MOODLE, ILIAS, OLAT stb.) célszerű használni, mert ezek, a jelenlegi és a prognosztizálható technológiai, szolgáltatási igényeket maradéktalanul kielégítik. Az e-learning szabványoknak megfelelő tartalomfejlesztés előnyei csak stratégiai szinten, a szakmai érvek birtokában kezelhetőek. Bizonyítható, hogy a szabványnak megfelelő e- learning tananyagok későbbi, másként struktúrált környezetben (más képzésekben) való újrafelhasználhatósága üzleti előnyt jelent. Az e-learning szabványok elfogadásának és továbbfejlesztésének szerepe - jelentőségének megtartásával átalakul. Az ötödik tézis: Az e-learning technológia jelenlegi fejlettsége egyértelműen megnyugtató válasz képes adni a tartalomfejlesztésben és a szolgáltatásokban, a szellemi tulajdon védelmére, az ezzel kapcsolatos kételyekre. Az e-learning tartalmak fejlesztésétől, - a vélelmezett érdeksérelem miatt - vonakodó szerzők problémáira már az ingyenes e-learning keretrendszerek (LMS és LCMS) szolgáltatásai is kielégítő választ adnak. A hatodik tézis: Az e-learning innovációkban, a regionális és globális együttműködési kultúra fejlesztése, a stratégiában is megjelenő kiemeléssel és proaktív kezdeményezéssel - alapfeltétele a legjobb gyakorlati megoldások közös hasznosításának, a közös tananyagfejlesztés és a tananyag-bartell ügyletek megvalósíthatóságának. A regionális és a globális tudásszolgáltató-fejlesztő kartellek és klaszterek, stratégiai partnerségei a források jobb kihasználását, a piacok bővülését és ezen keresztül a további közös fejlődését szolgálják

10 7./ A további kutatási feladatok Az információs és kommunikációs technológiákat, az e-learning módszerek fejlesztését szinte minden képzési intézmény fontos területnek tekinti. Az oktatásban a fejlettebb alkalmazások, - a webalapú virtuális képzés a kezdeti útkeresésen túl vannak és napjainkra az elektronikus és hagyományos módszerek integrált alkalmazásán alapuló blended learning vált általánossá. A blended learning-ben egy olyan tanítási/tanulási koncepció értelmezhető, amely a különböző ismeretátadási formák - ésszerű és megtervezett összekapcsolásra, összehangolására (pedagógiai engineering -re) irányul. (beleértve a hagyományos osztálytermi és a legújabb virtuális on-line képzést is). A felsőoktatási intézményekben a hatékony blended learning megvalósítása, a különböző képzési formákhoz és témákhoz tartozó eltérő módszerek, tanulás-támogatási szolgáltatások, és a didaktikailag indokolt, még megfizethető médium kiválasztása és mindezek finanszírozása jelenti a problémát. Nyilvánvaló, hogy egy e-learning-el támogatott kurzus fejlesztésénél, a blended kombinációk arányainak tervezésénél, - a korszerű pedagógiai elveknek megfelelően - a tanulók igényeiből, tanulási stílusaiból kell kiindulni. Egy hatékony blended learning oktatási rendszer ezért nem lehet sikeres, a jelentősen eltérő tanulási stílusú, szokású hallgatói csoportok azonosítása és elemzése nélkül. Ennek alapján lehetséges az oktatási szolgáltatások optimalizált keverése. A blended learning oktatástechnológiai korszerűsítéséhez folyamatosan kutatni, elemezni szükséges a különböző hallgatói magatartásokat, a tanulási stratégiákat. Az LCMS rendszerből nyerhető információk (riportok) fontos alapul szolgálhatnak az elemzéseknek, kutatásoknak, fontos jelzéseket adhatnak a sürgősen változtatásra szoruló elemekről. (Pl. a vizsgák validitása, a módszerek és az oktatók értékelése stb.) A felsőoktatási intézmények, mint a tudástartalmak felhalmozói és beszállítói a tanulási környezet változásainak, az e-learning megoldások minőségbiztosításának, és a tudásmenedzsment kompetenciáinak birtokosaként, ezt a tudásszerzési tudást (is) értéknövelő szolgáltatássá fejleszthetik a regionális piacokon. A virtuális campusok konzorciumaiban, és a multinacionális vállalkozások (corporate) képzési rendszereiben a felsőoktatási intézmények kezdeményező, irányító, innovatív szerepvállalásának fejlesztése mindkét oldalról további lehetőségeket hordoz. Az intézményfejlesztési stratégia nem nélkülözheti az eddigi törekvésekből hasznosítható, igazolható következtetések megfogalmazását és egyre fontosabbá válik a prognózisok (szcenariók), és azok okozati összefüggéseinek folyamatos kutatása, az eredmények implementációja, adaptációja és a proaktív változásmenedzsment

11 8./ A Ph.D jelölt szakmai életrajza Balluff Elektronika Kft.: Minőségbiztosítás IT támogatása A mikroelektronikai technológia-transzfer képzési és Munkahelyek, oktatói-kutatói tevékenység, minőségbiztosítási feladatainak ellátása. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Alkalmazott Gazdaságtan Országos Oktatástechnikai Központ : műszaki főosztályvezető Tanszék : Egyetemi adjunktus, E-learning Bizottság titkára, OTP Garancia Biztosító ZRt. : Ért. Szervezetfejlesztési tanácsadó. Oktatásfejlesztés, kiválasztás IT támogatással. Elektronikus médiák (video, PC, teletext) oktatási felhasználása, Bilaterális és multilaterális K+F együttműködések. Audio-vizuális média gyártása, fejlesztése és irányítása, Oktatási és közösségi videó-stúdiók tervezése. Szolnoki Főiskola : Távoktatási vezető Szakmai-közéleti tevékenységek: Távoktatási képzés akkreditációja, az ILIAS e-learning keretrendszer implementációja APERTUS Közalapítvány e-learning szakértő Biztosítási Szakirány vezetője, 5 tantárgy oktatója, PHARE Pályázatok(4) Gazdaság és felsőoktatás kapcsolata HUNDIDAC E-learning szakértő M-SiSt Tanácsadó Kft.: Stratégiai, üzleti tanácsadás, EU szakértő Apor Vilmos Katolikus Főiskola : Zsámbék/Vác Pályázati Irodavezető, ICT-IKTA Pályázati Bíráló Információtechnológia és EU-ismeretek oktatója MTA-SZTAKI E-learning Osztály : Szabványügyi szakértő Synergon Rt./SABEDU Kft./ M-SiSt Kft.: Stratégiai Tanácsadó Pénzügyi tanácsadók e-learning tanulás-támogatása E-learning a közigazgatásban tanulmányok szerzője Biztosítási Oktatási Intézet : igazgató. OKJ szakképesítési követelmények kidolgozása, Szervezet-menedzsment, szakmafejlesztés, angol és amerikai képzési anyagok adaptációja, e-tananyagok fejlesztése MTA-SZTAKI GDF E-learning Fórumok EU FP6 - ban regisztrált szakértő IKTA pályázati bíráló 19 20

12 9./ A kutatáshoz kapcsolódó szakirodalmi tevékenység Könyvek: 1./Fogarasi,I., Gonda,P., Educational applications of videotex systems (angolul) International Review Study UNESCO New technology in Education No:11. ISBN: Könyvrészletek: 2./ Dr.Hutter Ottó és szerk.tsai., E-learning 2005, Műszaki Könyvkiadó Az e-learning szabványok c. fejezete 3./ Fogarasi,I., Találkozás az ügyfél igényeivel LUTC tankönyv adaptáció. Biztosítási Oktatási Intézet Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent előadás: 4./ Fogarasi I., The risk management learning strategie Worldbank org. Istanbul 2004, Magyar nyelvű tanulmányok, folyóiratcikkek: 5./ Fogarasi,I., Az oktatás hosszú távú befektetés Biztosítási Szemle sz p. 6./Fogarasi I., (2003),MTA-SZTAKI IKTA 00134/2002 Pályázat elemző tanulmányai 2003.május 7./Fogarasi I.,(2006), Az e-learning bevezetési stratégiája a Szolnoki Főiskolán 8./Fogarasi I., (2002) Virtuális Biztosítási Akadémia Synergon Apertus pályázati projekt /Fogarasi I., (2002), Az e-learning lehetőségei a közigazgatásban. Synergon Apertus pályázati projekt tanulmányai(1.-4.) 10./Fogarasi I.,(2004), The hungarian e-learning Market Review EDEN rész-tanulmány Elektronikus publikációk : 11./ Fogarasi, I., Biztosítás 2000 CD-ROM Biztosítási Oktatási Intézet (főszerk.) 12./ Fogarasi, I., Virtuális Biztosítási Akadémia Synergon Apertus projekt

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe:

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe: 1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetıje: Prof.Dr.Török Ádám akadémikus Az értekezés címe: Az e-learning technológiák nemzetközi

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY FELSŐOKTATÁSI ELEKTRONIKUS TANANYAGOK MINŐSÉGI ELEMZÉSE A TÁMOP 7.2.1-11/K-2012-0005 SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN

ZÁRÓTANULMÁNY FELSŐOKTATÁSI ELEKTRONIKUS TANANYAGOK MINŐSÉGI ELEMZÉSE A TÁMOP 7.2.1-11/K-2012-0005 SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN ZÁRÓTANULMÁNY FELSŐOKTATÁSI ELEKTRONIKUS TANANYAGOK MINŐSÉGI ELEMZÉSE A TÁMOP 7.2.1-11/K-2012-0005 SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 3-5. 2/4. TEL.: (06-1) 411-1933, 411-1934. FAX: (06-1)

Részletesebben

Innováció a tudásalapú gazdaságban AZ INNOVÁCIÓ HATÁSAI AZ OKTATÁSRA ÉS A TANULÁSRA

Innováció a tudásalapú gazdaságban AZ INNOVÁCIÓ HATÁSAI AZ OKTATÁSRA ÉS A TANULÁSRA Innováció a tudásalapú gazdaságban AZ INNOVÁCIÓ HATÁSAI AZ OKTATÁSRA ÉS A TANULÁSRA A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben

Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet)

Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet) Dr. Papp Lajos Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet) Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János A tanulmányok

Részletesebben

Szakképzési és felsőoktatási szakemberek változó kompetenciakövetelményei. Szimpózium. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2007.

Szakképzési és felsőoktatási szakemberek változó kompetenciakövetelményei. Szimpózium. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2007. Szakképzési és felsőoktatási szakemberek változó kompetenciakövetelményei Szimpózium VII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2007. Budapest Szerkesztette: Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Lektorálta: Dr. Benedek

Részletesebben

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt TARTALOM BEKÖSZÖNTÕ 6 Pintér Róbert Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt A NETIS (Network for Teaching Information Society, Hálózat az információs társadalom tanításáért)

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Hunya Márta. A számítógéppel segített tanulás Informatikai eszközök és digitális pedagógiai módszerek a tanórán. Doktori (PhD) disszertáció

Hunya Márta. A számítógéppel segített tanulás Informatikai eszközök és digitális pedagógiai módszerek a tanórán. Doktori (PhD) disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstudományi kutatások doktori program A doktori Iskola vezetője: dr. Bábosik István, egyetemi tanár Programtanácsának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására

Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására Szani Ferenc Merkovity Norbert Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására Bevezetés Ahogyan az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) egyre szélesebb körben hódítják meg a társadalmakat,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban

Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS HADMÉRNÖKI KAR Hadmérnöki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS dr. univ. Miskolczi Ildikó Virtuális

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001

CCI-szám: 2007HU16UPO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Verzió: EKOP_070703_HU.doc Oldalszám összesen: 85 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 GLOSSZÁRIUM...4 1.

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

Tanulási eredmények, képesítések, elismerések A fejlesztőmunka háttere, fő témái

Tanulási eredmények, képesítések, elismerések A fejlesztőmunka háttere, fő témái Tanulási eredmények, képesítések, elismerések A fejlesztőmunka háttere, fő témái Az elmúlt időszakban egyre növekszik a figyelem a felsőoktatás képzési, oktatási tevékenységének természete és minősége

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

BRÁK JEGYZÉKE...3 I. BEVEZETÉS...7

BRÁK JEGYZÉKE...3 I. BEVEZETÉS...7 TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁK JEGYZÉKE... 3 ÁBRÁK JEGYZÉKE... 3 I. BEVEZETÉS... 7 I.1. ELŐSZÓ... 7 I.2. A KUTATÁS CÉLJA... 7 I.3. A KUTATÁS KÉRDÉSEI... 9 I.4. A KUTATÁS JELLEMZŐI... 10 II. SZAKTERÜLETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben