architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó 2 0 0 7"

Átírás

1 architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó B e v o n a t o s ü v e g

2 Bevezetés A GUARDIAN SunGuard (Solar, HP, High Selective), GUARDIAN ClimaGuard (D, N, NL és Premium) és edzhető ClimaGuard (DT, NT, NLT és Premium T) termékek minőségi, magnetron bevonatos üvegek, melyek a GUARDIAN által kifejlesztett és szabadalmaztatott Silacoat TM - eljárással készülnek. A SunGuard High Selective HT (edzhető) üvegek feldolgozására vonatkozó irányelveket külön útmutató tartalmazza, mely beszerezhető a GUARDIAN-től. Annak érdekében, hogy ezeket a rendkívül hatékony bevonatos üvegeket minőségi károsodás nélkül tudjuk feldolgozni, számos fontos szempontot kell figyelembe vennünk. Ez az útmutató a kezelésre és feldolgozásra vonatkozó utasításokat tartalmazza, melyek figyelmen kívül hagyása az üveg vagy a bevonat károsodását eredményezheti, amellett, hogy érvénytelenít bármilyen reklamációt

3 Csomagol ás / Rak tározás A SunGuard és ClimaGuard termékek elérhetőek az összes szokásos típusú és méretű csomagolásban. Az üvegek rendelhetőek Jumbo - (3210 x 6000 mm) vagy split - méretben. A szokásos vastagságok 4, 6 és 8 mm; igény esetén lehetőség van egyéb vastagságú vagy ragasztott bevonatos üvegek gyártására is. A rakat első lapja rendszerint egy bevonat nélküli float-üveg tábla, mely csupán védő szerepet lát el. Az összes többi lap a rakatban bevonattal efelé a float lap felé van fordítva. A csomagolás típusát és a lapok elrendezését a rakat első lapjára erősített címke mutatja. A lapok között különleges por gondoskodik arról, hogy az üveglapok ne karcolják össze egymást és megelőzi a törést a szállítás során. Ne távolítsa el a rakatot azonosító ládajegyet, amíg a teljes rakat felhasználásra nem került! A bevonat nélküli üveget károsító tényezők a bevonatos termékekre is negatív hatással lehetnek. Az üveget tárolja tiszta, száraz helyen, ahol védve van az időjárástól! A raktár levegőjének relatív páratartalma soha nem haladhatja meg a 70 %-ot. A hőmérséklet legalább 15 C legyen! Fedetlen helyen semmilyen üvegterméket nem szabad tárolni. Tartson megfelelő távolságot üvegmosó gépektől, a kültérbe nyíló ajtóktól és korrodáló vegyi anyagoktól! Ne tegye ki az üveget a páralecsapódás veszélyének! Ha egy rakat különösen lehűlt a szállítás során, ne nyissa ki, amíg az üveg fel nem melegedett a raktár hőmérsékletére, hogy elkerülje a pára lecsapódását a bevonaton. Ügyeljen a raktár megfelelő szellőzésére, valamint arra, hogy mindig a legrégebben beérkezett árut használja fel először ( first in first out )! Megfelelő raktározási körülmények és nem túl magas páratartalom mellett a bontatlan, eredeti csomagolású bevonatos üveg 6 hónapig tárolható minőségi károsodás nélkül. Nyitott csomagolás esetén vagy élzáró ragasztószalag nélkül ez az idő 3 hónap. Ne hagyja a bevonatos felületet fedetlenül! A SunGuard Solar termékek korlátlan ideig raktározhatók, a fent leírt raktározási viszonyok mellett. Átvétel előtt a beérkező árut vizsgálja át, és az esetleges sérüléseket azonnal jelezze annak a GUARDIAN gyárnak, ahonnan az üveg érkezett. A be vonatos oldal megáll apítása Mindig fontos tudnunk, hogy az üveg melyik oldalán van a bevonat. Ennek megállapítása érdekében az üveg felszínét nem szabad kézzel megérinteni. Mivel a bevonat elektromosan vezető rétegekből áll, jelenlétét könnyű megállapítani bármilyen, kereskedelmi forgalomban kapható bevonatellenőrző készülékkel vagy ellenállásmérővel (ld. 1.ábra). A tükörképes módszer (2. ábra): Helyezzen egy ceruzát vagy egyéb hegyes tárgyat az üveg felszínére! Ha a bevonatos oldalhoz ér hozzá, akkor egyetlen, éles tükörkép látszik. Az ellenkező, bevonat nélküli oldalon kettő tükörkép látható. kontrollámpa bekapcsolva kontrollámpa kikapcsolva bevonatos oldal üvegoldal bevonat üveg üveg bevonat 1.ábra 2.ábra

4 Ke zelés Ne nyissa ki a rakatot addig, amíg minden, az üveg kezelésével és feldolgozásával foglalkozó személy oktatásban nem részesült! Bármilyen üvegtermék kezelésekor arra alkalmas, tiszta kesztyűt kell viselni. A bevonatos üvegek feldolgozása során a szokásos mozgató-berendezéseket lehet használni, arra viszont ügyelni kell, hogy a bevonatos oldalhoz semmi ne érjen. Bármilyen sérülés - tapadókorongtól eredő lenyomat vagy karc, folyadékcseppek, ujjlenyomat vagy kesztyűk nyoma a bevonat visszafordíthatatlan károsodásához vezethet; különösen az edzhető termékek esetében, edzés után. Növeli a sérülés kockázatát, ha a tapadókorongokat a bevonatos oldalon használjuk. Ekkor a tapadókorongoknak teljesen tisztának kell lenniük, javasoljuk a gumik gyakori tisztítását. Olaj vagy egyéb kenőanyag használata nehezen eltávolítható lerakódást okozhat. A tapadókorongok megfelelő karbantartása hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkentsük a bevonat sérülésének kockázatát. A karcok megelőzése érdekében óvjuk a bevonatot a kemény tárgyakkal való érintkezéstől (pl. üvegszilánkok, üvegélek, fémtárgyak, homokszemcsék, stb.)! Az üveglapok közé mindig valamilyen elválasztó anyagot kell tenni, pl. karton csíkokat, parafa lapokat vagy savmentes papírt. Kerülni kell az üveglapok egymással való érintkezését. Nem szabad a bevonatra semmit írni vagy ragasztani. A SunGuard - és ClimaGuard -bevonatokkal érintkező összes eszközt és szerszámot mindig tökéletesen tisztán kell tartani! Vágás Az üveget mindig bevonattal fölfelé kell a vágóasztalra helyezni, hogy az üvegszilánkok vagy por okozta karcokat megelőzzük. Nem szabad az üveget kézzel, vonalzó vagy sablon mellet vágni. A vágófolyadék nem maradhat sokáig a bevonaton, mert az gondokat okozhat a mosás során. Javasoljuk valamilyen illékony vágófolyadék használatát, amely nem támadja meg a bevonatot. A levágott üveglapokat minél hamarabb fel kell dolgozni lehetőleg egy munkanapon belül. A bevonat eltávolítása az üveg széléről ClimaGuard N/NL (NT/NLT) és Premium (T) / SunGuard High Selective: A méretre vágott üveg kerületi részéről a bevonatot el kell távolítani. Erre azért van szükség, hogy elzárjuk az ezüstréteget a kész hőszigetelő üveg széleitől, ezáltal hosszútávon megakadályozzuk a korrózió bejutását. Ezeknél a bevonatoknál a használt tömítőanyag típusát is figyelembe kell venni; számos tömítőanyag ugyanis olyan vegyszereket tartalmaz, melyek reakcióba léphetnek az ezüstréteggel. Csiszolja le a bevonatot az erre kifejlesztett csiszológéppel. Erre vonatkozóan további infromáció kérhető a GUARDIAN-től. A bevonatot az üveglap kerületéről általában max. 10 mm szélességben kell lecsiszolni, ennél szélesebb csiszolás esetén láthatóvá válik a kész hőszigetelő szerkezetben. Ha bármilyen okból kifolyólag a körbezárás mélysége meghaladja 10 mm-t, a csiszolás szélességét is eszerint kell növelni. A bevonat eltávolításának sikeressége ellenőrizhető a bevonatellenőrző készülékkel

5 ClimaGuard D (T) / SunGuard HP: Amennyiben ezeket a bevonatokat ellenőrzött és jóváhagyott tömítőanyagokkal használják, nem szükséges a bevonat eltávolítása. A jóváhagyott bevonat-tömítőanyag kombinációk frissített listája elérhető a GUARDIAN-nél. Ezektől eltérő tömítőanyagok használata esetén a bevonatot minden esetben le kell csiszolni. SunGuard Solar: A bevonat eltávolítása nem szükséges. Élmegmunkál ás Bevonatos üveg élcsiszolásánál különös gondossággal kell eljárni, mind a kezelés, mind pedig a csiszolási folyamat során. Kézi mozgatásnál lehetőleg ne érjen a bevonathoz, az üveget az élénél fogja meg! Gépi élmegmunkálás esetén semmilyen befogó- vagy továbbítószerkezet nem érhet a bevonatos oldalhoz. Az üveghez csak a bevonat nélküli oldalon vagy az éleknél szabad hozzáérni. Mindig biztosítani kell, hogy a használt csiszolóberendezés elegendő mennyiségű, tiszta vízzel működjön! A felgyülemlő üvegpor által okozott sérülések elkerülése érdekében a bevonatos üveget csiszolás után le kell öblíteni. Az üveget bevonatos oldalával felfelé kell a továbbítóberendezésre (görgősor) helyezni. Tisztítás A bevonatos üvegek tisztítása elvégezhető a hőszigetelő üveg-gyártásban elterjedt üvegmosó berendezésekkel. Néhány fontos részletre azonban ügyelni kell: Az üveget a bevonattal kifelé kell a gépbe helyezni, úgy, hogy a bevonat a görgőkkel/szállítószalaggal ne érintkezzen. Használjon mindig tiszta, ásványi anyagoktól mentes vizet (< 30 μs)! A víz nem tartalmazhat semmilyen tisztítószert, vagy fel nem oldott részecskét (pl. mészkő). Az üvegmosó gépben a bevonat felőli oldalon lévő keféknek lágyaknak, bevonatos üveg mosására alkalmasnak kell lenniük (a SunGuard HP, High Selective és minden ClimaGuard termékhez max. 0, mm átmérőjű szálakból álló keféket javaslunk). Ezzel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a mosógép gyártójához vagy a GUARDIAN-hez! Ügyeljen arra, hogy a mosási folyamat során az üveg ne álljon meg a gépben, mert ez a bevonat megkarcolódásához vezethet. Az üvegnek a mosógépet teljesen száraz állapotban kell elhagynia, különben a bevonaton víznyomok lesznek láthatók. Mosás után vizsgálja meg az üveget áteső és visszaverődő fényben egyaránt! Ajánlott egy megfelelően erős fényforrás felszerelése a szemrevételezés helyén. Az üvegmosó gép rendszeres időközönkénti ellenőrzése, tisztítása és karbantartása elengedhetetlen. Különösen a kefék tisztaságára és helyes beállítására kell gondot fordítani. Az edzhető SunGuard vagy ClimaGuard termékek hőkezelése előtt semmilyen szennyeződés (ujjlenyomat, olaj, víznyom) vagy karc nem lehet az üvegen, mert a felhevítés után ezeket eltávolítani már nem lehet. Ezért mosás után a bevonatot már csak erre a célra készült, tiszta kesztyűvel szabad megérinteni. Amennyiben a bevonat egy-egy helyen történő tisztítása válna szükségessé, használjon enyhe, gyorsan száradó háztartási tisztítószereket! A tisztítószer maradékát puha, tiszta ruhával itassa fel! Ne törölje a felszínt, mert megkarcolhatja a bevonatot. Néhány elfogadott tisztítószer: Kb. 10 % ammóniából és 90 % vízből álló keverék Kb. 50 % izopropilalkoholból és 50 % vízből álló keverék

6 Edzés A SunGuard Solar és HP termékcsaládok valamennyi tagja, valamint a High Selective HT üvegek edzhetőek. Valamennyi ClimaGuard - termékhez edzhető változat is tartozik. A termék nevében HT vagy T jelölés (pl.: SunGuard High Selective HT vagy ClimaGuard NT) jelzi, hogy az adott üveg a normál (nem edzhető) termék hőkezelhető változata. A normál változatot sohasem szabad megedzeni és fordítva; az edzhető változatot sohasem szabad edzés nélkül beépíteni. A nagyteljesítményű bevonatos üvegek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek megkövetelhetik az edzőkemence néhány alapbeállításának módosítását a sikeres hőkezelés érdekében. Az ezüstréteget tartalmazó SunGuard HP és ClimaGuard - bevonatos üvegek hőkezelésénél rendkívül fontos figyelembe venni, hogy a bevonat hővisszaverő tulajdonsága nagyban ellensúlyozza a hősugárzással történő felmelegítést. Az üveg nagy emisszivitású (sugárzó képességű), alsó felülete sokkal hatékonyabban nyeli el a hőt, mint a rendkívül alacsony emisszivitású bevonatos felület. Ez a különbség azt eredményezi, hogy az üveg aszimmetrikusan melegszik fel az edzőkemencében; az alsó, bevonat nélküli oldal hevül fel gyorsabban. Szabályként elmondható, hogy az edzeni kívánt üveg visszaverő képességével (emisszivitásával) arányosan csökkenteni kell a kemence hőmérsékletét, és növelni kell az üveg kemencében töltött idejét. Általában hosszabb felfűtési időt kell alkalmazni, hogy az üveg egyenletes felmelegedését biztosítsuk. Alacsony hővisszaverődési tulajdonságuk miatt a SunGuard Solar - bevonatos üvegek edzésekor alkalmazhatóak az átlátszó float-üveg beállításai, kissé megnövelt felfűtési idővel. A SunGuard HP és az edzhető ClimaGuard termékek esetében legjobb, ha más nagyteljesítményű, magnetron bevonatos (lágy) Low-E termékekre kikísérletezett edzési beállításokat alkalmazunk kiindulási alapként. Ezt követően az optimális beállításokat számos próba eredményeképpen kaphatjuk meg. Légbefúvásos (konvekciós) kemence alkalmazása az üveg egyenletesebb felhevítését teszi lehetővé. A bevonatnak mindig a szállító görgősorral ellentétes oldalon kell lennie, nehogy a görgők nyomot hagyjanak a bevonaton. Tilos kén-dioxid (SO 2 ) használata a hőkezelés során. A kén-dioxid áramlását az edzés előtt legalább 2 órával le kell állítani. A nagyteljesítményű üveg jó optikai minőségben történő hőkezeléséhez különös figyelmet kell fordítani az üveg egyenletes felhevítésére és lehűtésére. Az edzés során egyenetlenül melegített és hűtött üveg eldeformálódhat, különösen a Heat Soak -teszt alatt. Előfordulhat, hogy hőkezelés után árnyalatnyi változás tapasztalható az üveg külső visszaverődési színében. Ez a színeltolódás azonban belül esik az edzetlen bevonatos üveg gyártási tűréshatárain. A GUARDIAN nem vállal garanciát semmilyen üvegtörés vagy üveghiba, sem pedig az ezekből eredő következmények esetén. Ha az edzésre kerülő üveglapok ugyanazon épületbe lesznek beépítve, ügyeljen arra, hogy az edzési folyamat során az üvegek ugyanolyan irányban legyenek, mint ahogy majd beépítésre kerülnek. Az üveget a beépítés során általában úgy ajánlatos fordítani, hogy az esetleges edzési hullámok vízszintesen helyezkedjenek el

7 Hajlítás/Rogyasztás Az egyenesen hőkezelt alkalmazások mellett a SunGuard Solar és HP-termékek nagy részét, valamint a ClimaGuard - üvegeket hajlítani is lehet. Minden egyes munkánál fontos előzetes hajlítási próbák elvégzése. Hajlítás során úgy lehet optimális eredményt elérni, ha a bevonatos lapot a bevonat nélküliek tetején hajlítjuk, bevonattal fölfelé. Ajánlatos az üvegszerkezetet úgy megtervezni, hogy a bevonat a hajlítási ív belső oldalán legyen. A hajlítás sugara ne legyen kisebb 600 mm-nél! Bármilyen munka elfogadása előtt készítsen teljes - beépítésre kész - méretű mintaüveget, hogy meggyőződjön a bevonat alkalmazhatóságáról. Kérdés esetén forduljon bizalommal a GUARDIAN alkalmazástechnikai osztályához! Laminálás/Ragasztás Biztonsági és hangszigetelési igények kielégítésére a SunGuard és ClimaGuard termékek gyárthatók ragasztott üvegként is. A feldolgozás során azonban különös gondossággal kell eljárni, hogy az üveg esztétikai- és teljesítmény-értékeit megőrizzük. A bevonat alkalmazható a 4-es felületen (a távtartó felé fordítva) vagy a 2-es felületen (a fólia felé fordítva csak a SunGuard Solar és SunGuard HP termékeknél). kültér beltér kültér beltér Üveg Fólia Bevonat 3. ábra A folyékony műgyanták használatát a GUARDIAN csak nagy körültekintés mellett javasolja. Ezek alkalmazása előtt kompatibilitási próbákat kell végezni. A SunGuard és ClimaGuard termékek javítják a ragasztott üveg esztétikai megjelenését. Ha viszont a SunGuard bevonatokat befelé lamináljuk (a PVB-fólia felé), a hőszigetelő tulajdonság (U-érték) elvész. A GUARDIAN szívesen nyújt segítséget az alkalmazástól függő hőszigetelési teljesítmény megbecsülése tekintetében. Ha egy adott épületben befelé (bevonattal a fólia felé) és kifelé (bevonattal a távtartó felé) laminált bevonatos üveg egyaránt szerepel és ezek egymás mellé kerülnek beépítésre, akkor előfordulhat, hogy ezek között némi színeltérés lesz látható. A GUARDIAN mindenképpen próbaüvegek elkészítését, beépítését javasolja. A ragasztott üveg éleit védeni kell a nedvességtől. A vízzel való állandó érintkezést kerülni kell. Kérjük, vegye figyelembe a ragasztott üveg használatára vonatkozó általános irányelveket! Kompatibilitási próba nélkül kerülje a tömítőanyag és a PVB-fólia közvetlen érintkezését! Általánosságban elmondható, hogy a laminált üveg nem állhat vízben vagy magas páratartalmú közegben. Az adott üvegszerkezetet úgy kell megtervezni, hogy a befelé laminált SunGuard HP üvegeknél ne fordulhasson elő a bevonat korróziója vagy az üvegrétegek elválása. Az üvegfeldolgozó felelős azért, hogy az üveg megfelelő módon kerüljön alkalmazásra. Bármilyen kétség esetén a GUARDIAN a bevonat kerületi részének lecsiszolását javasolja a SunGuard HP-bevonatos üvegek befelé laminálása előtt.

8 A befelé (fólia felé) laminált bevonatos üvegeknél ne hagyja figyelmen kívül az alábbiakat: Enyhe színeltérés a nem laminált, azonos típusú üveghez képest A hőszigetelési tulajdonság (U-érték) elvesztése A ragasztott üveg tartósságára vonatkozó követelményeket az EN szabvány tartalmazza. A ClimaGuard - és SunGuard High Selective - bevonatos üvegeket kizárólag kifelé laminálva, a távtartó felé fordítva (4-es felület) szabad alkalmazni. A ragasztásra vonatkozó részletesebb információért forduljon a GUARDIAN alkalmazástechnikai osztályához! Zománcozás / Szitá zás A bevonatos oldalra felvitt mindenfajta kerámia-festéknek ólom- és kadmium-mentesnek kell lennie! Szükség van bizonyos kompatibilitási próbák elvégzésére. Az üvegfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik a végtermékért. A SunGuard Solar és HP-bevonatokra számos okból vihetünk fel kerámia-festéket: Dekorációs festés A bevonatra szitanyomással felvitt díszítések, pl.: csíkok, pontok, stb. Mellvéd (parapet) üvegek A bevonat teljes felületén történő szitanyomás / zománcozás Csak a SunGuard Solar-bevonatoknál! Zománcozás a szélek mentén Az üveg széleinél lévő szerkezeti elemek eltakarására A tömítőanyag UV-sugárzás elleni védelmére SunGuard HP* esetén lépjen kapcsolatba a GUARDIAN-nel! A SunGuard HP* bevonatok szél-menti zománcozása 5 cm-nél nagyob szélességben nem ajánlott. Mivel a különböző kerámia-festékek különböző vegyszereket tartalmaznak, minden esetben próbákat kell végezni. Kompatibilitási teszt nélkül ne ragasszon semmit a zománcozott bevonatra! Laboratóriumi körülmények között, edzés után jó minőségű festett bevonathoz jutottunk. A kedvezőtlen edzési körülmények viszont könnyen rossz eredményre vezethetnek. Mindenképpen ajánlatos előzetes festési-edzési teszteket végezni a kiválasztott festék-üveg kombinációval, a végleges méretű, alakú és festék-lefedettségű üvegekkel. A javasolt és letesztelt kerámiafestékek listáját, valamint a SunGuard Solar termékekre vonatkozó színbeli illeszkedéssel kapcsolatos parapet-gyártási ajánlásokat tartalmazó külön dokumentum beszerezhető a GUARDIAN-től. Bármilyen különleges alkalmazás esetén kérje ki a GUARDIAN alkalmazástechnikai osztályának szakvéleményét! * A SunGuard HP Green 64 bevonat festése nincs jóváhagyva; a SunGuard HP Neutral 61 és a Green 61 bevonat festése pedig csak bizonyos feltételekkel

9 Beépítés Az összes SunGuard és ClimaGuard üveget kizárólag hőszigetelő szerkezetben szabad alkalmazni. Az egyszeres üvegkénti (monolitikus) felhasználás tilos! A bevonatot mindig az üveglapok közötti légrés felé kell fordítani. A bevonat szélek menti eltávolításának követelményeiről ld. a fentebbi fejezetet! A ClimaGuard - bevonat a legoptimálisabban a 3-as felületen fejti ki hatását ld. a 4. ábra bal oldalát (legnagyobb napenergia-áteresztés). A SunGuard - bevonatokat a legjobb napvédelem és a megfelelő külső megjelenés érdekében a 2-es felületen kell elhelyezni ld. a 4. ábra jobb oldalát (legalacsonyabb naptényező [g-érték]). kültér beltér kültér beltér Üveg Tömítés ClimaGuard SunGuard 4. ábra Különálló üvegl apok szállítása Lehetőleg kerüljük a megbontott rakatból származó, hőszigetelő üvegbe be nem épített SunGuard és ClimaGuard lapok üzemen kívül történő szállítását! Amennyiben ez elkerülhetetlen, az üvegfeldolgozó viseli a teljes felelősséget. Ilyen esetben az alábbiak tanácsolhatók: A lapok közé tegyen puha, savmentes, sima papírt vagy erre alkalmas fóliát és az egészet légmentesen zárja körül az éleknél ragasztószalaggal vagy rugalmas fóliával; az így képzett csomagolásba helyezzen páralekötő anyagot tartalmazó zacskókat, hogy az üveg szárazon maradjon. Hideg rakatokat addig nem szabad kinyitni, amíg az üveg el nem érte a környezet hőmérsékletét. Győződjön meg arról, hogy a rakatban nincs fedetlen bevonatos felület, szükség esetén használjon float üveget fedőlapként, valamint gondoskodjon arról, hogy a ragasztószalag ne engedje a lapokat elmozdulni, elcsúszni egymáson! A megedzett üveget a lehető legrövidebb időn belül hermetikusan le kell zárni. A páralekötő anyaggal ellátott, becsomagolt üvegből 2 héten belül hőszigetelő üveget kell készíteni, a csomagolás megbontása után ez az idő 2 napra rövidül. Egy másik lehetőség a bevonatos oldal védőfóliával történő letakarása közvetlenül edzés vagy vágás után. Ha az edzett bevonatos üveg máshol továbbfeldolgozásra kerül, az illető céget tájékoztatni kell az üveg különleges tulajdonságairól.

10 A be vonatos üveg minőségi jellemzői A bevonatos üveg esetleges hibáit az EN jelű Európai Szabvány tárgyalja. A fényvisszaverődés (reflexió) vizsgálatakor a beépítésnek megfelelő külső nézet a mérvadó. A fényáteresztés (transzmisszió) vizsgálata belülről kifelé nézve történik. A hibák jellemzéséhez a vizsgáló személynek a bevonatos üvegtől legalább 3 méter távolságra kell lennie (ld. 5. ábra). A vizsgálatot nappali szűrt fényben (közvetlen napfény nélküli, egyenletesen felhős ég) kell elvégezni. Foltok és homogenitási hibák Ezek a hibák elfogadhatóak, ha egy pártatlan személy az üveglapon belüli vagy a szomszédos lapok közötti bevonati eltéréseket nem tartja zavarónak. Pontszerű hibák Bármilyen 3 mm-nél nagyobb hiba elfogadhatatlannak minősül. A 2 mm és 3 mm közötti hibák elfogadhatóak, ha ezek száma nem haladja meg az egyet négyzetméterenként. Sűrűn előforduló apró hibák csak akkor megengedettek, ha ezek az átlagos látótéren kívül esnek. Vonalszerű hibák Az üveglap közepén elhelyezkedő, 75 mm-nél hosszabb karcok nem megengedettek. A szélek közelében (a hosszúság és a szélesség 10 %-ánál nem beljebb) lévő karcok akkor elfogadhatóak, ha legalább 50 mm távolságra vannak egymástól. A helyenként sűrűbben előforduló 75 mm-nél rövidebb karcok elfogadhatóak, ha egy pártatlan személy ezek jelenlétét nem érzi zavarónak. 3 méter metres Karcok Foltok Homogenitási hibák 5. ábra 10 11

11 Garancia Jelen Feldolgozási Útmutató csupán tájékoztatási célt szolgál, a GUARDIAN nem vállal felelősséget annak pontosságáért vagy teljességéért, hacsak az alkalmazandó jog másképp nem rendelkezik. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a SunGuard és ClimaGuard termékeket megfelelően megvizsgálja a feldolgozás minden egyes lépése előtt, valamint a beépítést megelőzően. Szakmai szabványok, szokványok és a jelen Feldolgozási Útmutató figyelmen kívül hagyása automatikusan érvénytelenít minden garanciát, melyet a GUARDIAN a Sun- Guard és ClimaGuard termékekre adott; továbbá semmilyen SunGuard és ClimaGuard termékkel kapcsolatos reklamáció nem fogadható el, ha 1) a GUARDIAN előzetesen nem tanúsította, hogy a felhasználó képes ezen üvegek feldolgozására, és ha 2) a SunGuard és ClimaGuard termékek a feldolgozás, kezelés közben vagy a helytelen raktározás, beépítés vagy karbantartás miatt sérültek meg. A GUARDIAN fenntartja a jogot, hogy bármilyen hibásnak állított terméket megvizsgáljon. A GUARDIAN Általános Értékesítési Feltételei valamint a SunGuard és ClimaGuard termékekre vonatkozó garanciák egyaránt érvényesek a GUARDIAN által történő valamennyi eladásra. Fontos tanács: Ha egy beüvegezendő épületbe több gyártásból származó üveg kerül, a feldolgozó felel a végtermék színének homogenitásáért. Ezért azt javasoljuk, hogy az összehasonlítás végett tegyen félre egy mintát az első gyártásból származó üvegből! Igazolás Az alábbi aláírás igazolja, hogy a vevő elolvasta és megértette jelen Feldolgozási Útmutató teljes tartalmát. (Építészeti Bevonatos Üveg Feldolgozási Útmutató /HU/ ) Név/Aláírás: Beosztás: Cégnév/Bélyegző: Dátum: Kérjük, ezt az oldalt aláírva küldje vissza faxon az alábbi számok valamelyikére: GUARDIAN Flachglas GmbH, Thalheim/Németország GUARDIAN Luxguard I S.A, Bascharage/Luxemburg GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o/lengyelország GUARDIAN Orosháza Kft./Magyarország A fenti cégeket ez a dokumentum GUARDIAN néven említi.

12 PD Architectural Coated Glass / HU / Guardian Europe S.à r.l. Zone Industrielle Wolser L-3452 Dudelange Telefon: +352 / Telefax: +352 /

TERMÉKISMERTETŐ NAPVÉDŐ ÜVEG. Guardian. Sun-Guard High Performance

TERMÉKISMERTETŐ NAPVÉDŐ ÜVEG. Guardian. Sun-Guard High Performance TERMÉKISMERTETŐ Guardian Sun-Guard High Performance NAPVÉDŐ ÜVEG S U N - G U A R D H I G H P E R F O R M A N C E A mai kor építészete figyelemre méltóan bőkezű az üvegek alkalmazásában. Az irodai tereket,

Részletesebben

SunGuard Solar. solar control for creative applications

SunGuard Solar. solar control for creative applications T E R M É K I S M E R T E T Ő N A P V Ė D Ő Ü V E G S Z E R K E Z E T E K SunGuard Solar solar control for creative applications S u n G u a r d s o l a r A ma építészetét az üveg jelentős mértékű felhasználása

Részletesebben

HŐSZIGETELÉS. I. Az üveg fizikai tulajdonságainak jellemzői. II. Nyílászáró gyártásban felhasznált üvegfajták

HŐSZIGETELÉS. I. Az üveg fizikai tulajdonságainak jellemzői. II. Nyílászáró gyártásban felhasznált üvegfajták I. Az üveg fizikai tulajdonságainak jellemzői U-érték: Az U-érték vagy hőátbocsátási érték (hőátbocsátási együttható) fejezi ki egy nyílászárón jelentkező hőveszteséget. Minél alacsonyabb ez az érték,

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

CristalGuard Bevonatos Üveg Feldolgozási Útmutató feldolgozók részére. 1. rész: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS TERMÉK TÍPUSOK

CristalGuard Bevonatos Üveg Feldolgozási Útmutató feldolgozók részére. 1. rész: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS TERMÉK TÍPUSOK CristalGuard Bevonatos Üveg Feldolgozási Útmutató feldolgozók részére 1. rész: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS TERMÉK TÍPUSOK 1.1 A CristalGuard egy állandó, felületvédő bevonat beltéri zuhanyfülkékhez és kádparavánokhoz

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező Üveges és képkeretező

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező Üveges és képkeretező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt.

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. A nyílászárók felújítása, cseréje azonban megéri ezt a fáradságot, hiszen melegebb, energiatakarékos, környezet barát helyet

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

A float üveg fizikai paraméterei a vastagság függvényében. LT (%) LR (%) ET (%) ER (%) g (%) 4 Float 10 90 8 82 7 85 5,8

A float üveg fizikai paraméterei a vastagság függvényében. LT (%) LR (%) ET (%) ER (%) g (%) 4 Float 10 90 8 82 7 85 5,8 Technikai adatok: Jellemző vastagság: 3-19 mm (akár 25mm is lehet) Súly: 2,5 kg/m2 (1 mm vastag üvegnél) Szín: víztiszta (nagyobb vastagságban enyhén zöldes) Fényáteresztés: 89 % (5 mm vastag üvegnél)

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék Tartalom Tartalom Bevezetés Alkatrészek Általános figyelmeztetések és biztonság Az Allergia Elleni Készülék használata Áramforrás Termékjellemzők Karbantartás A készüléken található szimbólumok magyarázata

Részletesebben

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen http://www.olympia-vertrieb.de (2009. 05. 05.) Magyar Fontos biztonsági

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU Használati utasítás HARD SURFACE Transzferpapírok I Megnevezés Paropy...2 Paropy I...3 Akril...4 Karton Papírok......5 Kerámia Bögrék...6 Kerámia Csempék...7 Kristály/Üveg...8 Bőr...9 Oldal Mágnes...10

Részletesebben

2x AAA. Kezdő lépések: Elem

2x AAA. Kezdő lépések: Elem 2x AAA Kezdő lépések: Elem Kezdő lépések: Összeszerelés Lézerkimenet Elem állapota: Műveletek: Bevezetés A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Részletesebben

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut A jól szellőző kesztyű a vágás elleni védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és a száraz környezetben történő precíz munkavégzéssel kombinálja. 6-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 vágási szinttel

Részletesebben

B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP

B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP Vászonra festett olajképek előfordulhatnak önállóan vagy a berendezésbe beépítve (például oltárképként) egyaránt. Képzőművészeti értékük miatt fokozott védelmet, helyreállításukhoz

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA:

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: A fogyasztók általában úgy vélik, az energia 26%-át fordítják fűtésre. A valóság kb. 53%, ezért a fűtés területén a legérdemesebb a megtakarítás lehetőségeivel foglalkozni.

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Általános termékismertető - Garancia

Általános termékismertető - Garancia Általános termékismertető - Garancia A következő adatok a Delta-Therm 68 mm-es EURO falcos egyszeres gumi tömítéses profilrendszerre vonatkoznak, minden szerkezetre érvényes, ahol ezt külön nem jelezzük.

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Guardian SunGuard. Műszaki Útmutató BUILD WITH LIGHT

Guardian SunGuard. Műszaki Útmutató BUILD WITH LIGHT Guardian SunGuard Műszaki Útmutató BUILD WITH LIGHT BEVEZETÉS 3 ÜVEGFAJTÁK 4 Normál Float üveg Előfeszített üveg Edzett üveg Ragasztott üveg Hőszigetelő üveg Parapet (mellvéd) üveg Meleg-perem távtartó

Részletesebben

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók Filled with quality! HU Termékismertetõ Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók www.phobextools.com Premium Neutrális Szilikon ÁTLÁTSZÓ Egykomponensû, semleges, szagtalan, penészálló szilikon.

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

Üveg álom üveg. Üveg álom üveg

Üveg álom üveg. Üveg álom üveg Üveg álom üveg Lásson túl a jelenen a jövő üvegén keresztül! AGC Flat Glass Hungary Maródi Csilla Üveg álom üveg Lásson túl a jelenen a jövő üvegén keresztül! AGC Flat Glass Hungary Maródi Csilla - 1 -

Részletesebben

SEMADOS felépítmény Sub-Tec Universal, no Hex

SEMADOS felépítmény Sub-Tec Universal, no Hex A hatszög nélküli Sub-Tec Universal nem ad elfordulás elleni védelmet, ezért olyan felépítményeknél használható fel, ahol az elfordulásgátlás biztosított: összesínezett koronák, hidak, stégek. a mestermodelt

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa BEVEZETŐ Jelen kezelési útmutató a XENOS lámpa használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A lámpa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Általános ipari ragasztók

Általános ipari ragasztók 3M ragasztó üzletág Általános ipari ragasztók és ragasztószalagok Textilhordozós ragasztószalagok Scotch 2902 textilhordozós ragasztószalag (duct tape) Általános textil ragasztószalag, ami olyan alkalmazásokhoz

Részletesebben

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Magyar. Kezelési utasítás 818638-01. Vaposkop nézőüveg

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Magyar. Kezelési utasítás 818638-01. Vaposkop nézőüveg GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 HU Magyar Kezelési utasítás 818638-01 Vaposkop nézőüveg VK 14, VK 16 Tartalom Fontos tudnivalók oldal Rendeltetésszerű használat...4 Biztonsági előírások...4 Veszélyek!...4

Részletesebben

Rapid Gyorsragasztó. Tulajdonság Rapid/A Rapid/B Rapid (Keverve) Szín Fajsúly Viszkozitás (25 C-on) Élettartam Minőségét megőrzi (2gm, 25 C-on)

Rapid Gyorsragasztó. Tulajdonság Rapid/A Rapid/B Rapid (Keverve) Szín Fajsúly Viszkozitás (25 C-on) Élettartam Minőségét megőrzi (2gm, 25 C-on) Araldite (AW 2104/HW 2934) Kétkomponensű epoxy ragasztó háztartási és ipari felhasználásra Főbb jellemzők: Nagy tépő és nyíró erő Erős és rugalmas Gyors kikötés Sokféle felület ragasztásához Termék meghatározás:

Részletesebben

Iskolai kísérletek. Vegyipar. Hasznos tanácsok tömegméréshez. Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén.

Iskolai kísérletek. Vegyipar. Hasznos tanácsok tömegméréshez. Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén. Vegyipar Iskolai kísérletek Tömegmérés Ismertető Hasznos tanácsok tömegméréshez Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén Kedves Olvasó! Először is köszönjük, hogy ezt az ismertetőt

Részletesebben

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer / Esettanulmány egy új fejlesztésű, flexibilis, felhasználóbarát betanítási rendszerről./ A papírdobozok gyártása során elengedhetetlen, hogy a ragasztás jó minőségű

Részletesebben

Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai

Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai U g - hőátbocsátási tényező Megmutatja, hogy 1 m 2 felületen egységnyi idő alatt 1 K hőmérsékletkülönbség hatására mekkora hőenergia-mennyiség

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Liquid steel. Folyékony fém

Liquid steel. Folyékony fém Araldite Liquid Steel (XD 4570 / XD 4571) Két komponensű, gyors kötésű acél tartalmú epoxy ragasztó Főbb jellemzők: Kiváló tapadás a legtöbb műanyag, kompozit és fém felületeken Kiváló ellenállás az üzemanyagok,

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Irányelv építőipari üvegtermékek vizuális minőségének megítéléséhez

Irányelv építőipari üvegtermékek vizuális minőségének megítéléséhez MÜSZ Magyar Üvegipari Szövetség MATA Magyar Ajtó Ablak Egyesület ALUTA Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület ÉMI Kht. Irányelv építőipari üvegtermékek vizuális minőségének megítéléséhez Jelen irányelvet

Részletesebben

kenőrendszerek Használati utasítás

kenőrendszerek Használati utasítás Használati utasítás Figyelmeztetés. Az adatokat a legnagyobb gonddal állítottuk összes. Ennek ellenére nem tudjuk kizárni az eltéréseket és fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk

Részletesebben

Júniusi használtgép akció

Júniusi használtgép akció SG-2436H típusú lassúfordulatú daráló (2 hónapos) Jellemzők: 1. Fogazott vágó henger és vágó kések csoportja biztosítja a legjobb vágási teljesítményt. 2. Különleges ékszíj átvitel a csendes és egyenletes

Részletesebben

MB 45 Alumínium ablak

MB 45 Alumínium ablak MB 45 Alumínium ablak Az MB-45 elnevezésű ablak a legkorszerűbb technológiára épülő, hőszigetelést nem igénylő alumínium rendszerű ablakok egyik kiemelkedő tagja. Egyaránt felhasználható kültéri és beltéri

Részletesebben

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) Sebesség, előtolás, és kenés MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) A menetfúrás sebessége számos tényezőn alapul: a) A menetemelkedés b) Megmunkált anyag c) Furat mélység d) Furat típusa:

Részletesebben

Európai Műszaki Engedély ETA-05/0093

Európai Műszaki Engedély ETA-05/0093 Német Építéstechnikai Intézet Közintézet Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Németország Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Az 1988. december 21-i tanácsi

Részletesebben

Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák. Tények és számok

Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák. Tények és számok Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák Tények és számok TUDTA? Az Alcoa keréktárcsák a legerősebb keréktárcsák Valamennyi keréktárcsát egyetlen, nagy szilárdságú, korrózióálló alumíniumötvözet tömbből

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

KivÉT szakmaspecifikus minősítési szempontok a Magyar Üvegipari Szövetség ajánlása szerint Jóváhagyta: ÉMI Nonprofit Kft. Érintett üvegtípusok Szigetelő üvegek: hagyományos két vagy háromrétegű szigetelő

Részletesebben

IPLUS Anti-Fog Látványosan jobb

IPLUS Anti-Fog Látványosan jobb IPLUS Anti-Fog Látványosan jobb ANTI-FOG élvezze a külvilágot kényelmes otthonából Az üvegválasztást általában a költség, környezet és kényelmi faktorok befolyásolják. Jó minőségű üvegek használatával

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

Tetőtérben otthon vagyunk

Tetőtérben otthon vagyunk Tetőtérben otthon vagyunk TETŐABLAK 1 1 A bevilágító felület A megfelelő mennyiségű természetes fény biztosításához az ablak bevilágítófelülete a helyiség hasznos alapterületének legalább 10%-a legyen.

Részletesebben

REOXTHENE TECHNOLÓGIA REOXTHENE TECHNOLOGY EASY LIFT -12 C VÍZSZIGETELŐ LEMEZ FORRADALMI TECHNOLÓGIÁVAL LEMEZ FAL-PADLÓ CSATLAKOZÁSHOZ

REOXTHENE TECHNOLÓGIA REOXTHENE TECHNOLOGY EASY LIFT -12 C VÍZSZIGETELŐ LEMEZ FORRADALMI TECHNOLÓGIÁVAL LEMEZ FAL-PADLÓ CSATLAKOZÁSHOZ O LO INNOVATÍV BITUMEN POLIMER KEVERÉK -12 C REOXTHENE TECHNOLOGY HAJLÉKONYSÁG ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN IS REOXTHENE TECHNOLÓGIA HN G Patent Pending Y E RE TH E N TE C OX VÍZSZIGETELŐ LEMEZ FORRADALMI TECHNOLÓGIÁVAL

Részletesebben

Az üvegszerkezetek funkciói és megvalósításuk

Az üvegszerkezetek funkciói és megvalósításuk Az üvegszerkezetek funkciói és megvalósításuk hővédelem a téli időszakban : Low-E típusú bevonatok napvédelem a nyári időszakban : multifunkciós bevonatok napvédő bevonatok anyagában színezett üvegek zajvédelem

Részletesebben

Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata. 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium

Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata. 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Élet A tűz Pusztulás 2 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Az ember szolgálatában 3 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Veszélyek 4

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI 7325 400 Tisztelt Vásárló, Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a FOSTER által gyártott terméket választotta. A készülék megfelelő használatához, kérjük

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

EXTRUDÁLT POLISZTIROL

EXTRUDÁLT POLISZTIROL EXTRUDÁLT POLISZTIROL A Fibrotermica SpA társaság extrudált polisztirol lemezt gyárt, melynek neve FIBROSTIR. A FIBROSTIR egyrétegû, kiváló hõszigetelõ képességû sárga színû lemez, alkalmazható mind egyéni

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE A HP Officejet X 451dw, 476dw, 551dw, 576dw nyomtató modellekhez

Részletesebben

Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás

Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás Tartalom Tartalom Bevezetés Alkatrészek Általános figyelmeztetések és biztonság Az Allergia Elleni Készülék használata Áramforrás Termékjellemzők Karbantartás

Részletesebben

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával EN 1090-1, -2, -3 Építési acél-és alumíniumszerkezetek Görbe Zoltán, szakértő, Budapest, MESSER szakmai nap, 2013.11.27. 2009/105/EC 97/23/EC

Részletesebben

K OCSIBEÁLLÓ 300X500-PLT

K OCSIBEÁLLÓ 300X500-PLT ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ K OCSIBEÁLLÓ 300X500-PLT DARABLISTA KOCSIBEÁLLÓ 300X500-TLT STÜCKLIST CARPORT 300X500-TLT 6 5 4 2 3 8 7 1 8 1 AUFBAUANLEITUNG ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 7 1 BEV. MATERIAL CSAVARCSOMAG KOCSIBEÁLLÓ

Részletesebben

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕGÉPEK BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL Az ICE-O-Matic Önálló Jégkocka Készítõgép több méret / teljesítmény választékot kínál a Kis Irodai /

Részletesebben

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS PAINFREE Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS BEVEZETÉS Gratulálunk új Painfree készülékéhez! A Painfree egy igazán lenyűgöző és hasznos készülék. A Painfree igazoltan segít

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

Beépítési útmutató polikarbonát előtetőhöz

Beépítési útmutató polikarbonát előtetőhöz Beépítési útmutató polikarbonát előtetőhöz Gyári előírás szerint Üregkamrás polikarbonát 1. Termékválaszték A QUINN üregkamrás (cellás) polikarbonát lemezek könnyű, ütésálló és jól szigetelő lemezek. A

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Áruvédelem

Összeállította: Sallai András. Áruvédelem Összeállította: Sallai András Áruvédelem Mivel foglalkozik az áruvédelem? Az árut károsító igénybevételek elleni védekezéssel Igénybevétel Mindazon környezeti hatások összessége, amelyek az árut a szállítás,

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP Utolsó módosítás: 2005.05.30. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: LHFP 150 ALKALMAZÁS: SKF olaj Gyártó/importőr: SKF Maintenance Products

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

KÉTIRÁNYÚ FÜGGÖNY INFRASOROMPÓ

KÉTIRÁNYÚ FÜGGÖNY INFRASOROMPÓ KÉTIRÁNYÚ FÜGGÖNY INFRASOROMPÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Ismertető A függöny karakterisztikájú infrasorompó a legkorszerűbb kétirányú adó és vevőtechnikát alkalmazza, melynek segítségével biztonságosan telepíthető

Részletesebben

A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató

A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató SZERELÉSTECHNOLÓGIA 2A A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató A hegesztési hőmérséklet ellenőrzése A hegesztési hőmérsékletet minden hegesztőgépnél gyorskijelzésű felületi hőmérséklet mérő készülékkel

Részletesebben

Alumínium keretprofilok 1.53

Alumínium keretprofilok 1.53 Alumínium keretprofilok.53 Alumínium keretprofi lok métersúlya Profi l kg/fm TRZ 0,28 TR5 0,42 TR4 0,48 TR3 0,54 TR2 0,4 AP06 0,46 A betétméret kiszámítása TRZ A=X-25 mm B=Y-25 mm TR5 A=X-5 mm B=Y-5 mm

Részletesebben

b b o n j a s o y n á v t á L i-fo t n a e w- o L L e ib n a L P

b b o n j a s o y n á v t á L i-fo t n a e w- o L L e ib n a L P Planibel Low-e Anti-Fog Látványosan jobb ANTI-FOG élvezze a külvilágot kényelmes otthonából Az üvegválasztást általában a költség-, környezet- és kényelmi faktorok befolyásolják. Jó minőségű üvegek használatával

Részletesebben

i5000 sorozatú szkennerek

i5000 sorozatú szkennerek i5000 sorozatú szkennerek Vezérlő kód információk _hu Vezérlőkód információk Tartalomjegyzék Vezérlő minta részletek... 4 Vezérlő minta tájolás... 5 Vonalkód részletek... 7 Vezérlő pozícionálása... 9 Papír

Részletesebben

REINER BÉLYEGZŐK. Minőségi sorszámozók, Fém nyomófelület, Nagy igénybevételr. Speciális, fém nyomófelületű bélyegzők nagy igénybevételre

REINER BÉLYEGZŐK. Minőségi sorszámozók, Fém nyomófelület, Nagy igénybevételr. Speciális, fém nyomófelületű bélyegzők nagy igénybevételre REINER BÉLYEGZŐK Minőségi sorszámozók, Fém nyomófelület, Nagy igénybevételr Speciális, fém nyomófelületű bélyegzők nagy igénybevételre A német REINER cég fém nyomófelületű sorszámozó- és dátumbélyegzői

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA Kezelési és karbantartási utasítás cikkszám: KBER0105020001 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA

Részletesebben

AMS Hereimplantátum Használati útmutató

AMS Hereimplantátum Használati útmutató AMS Hereimplantátum Használati útmutató Magyar Leírás Az AMS hereimplantátum szilikon elasztomerből készült, a férfi herezacskóban levő here alakját utánzó formában. Az implantátum steril állapotban kerül

Részletesebben

HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 9202253/1

HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 9202253/1 HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 6 1 2 5 4 3 7 8 9202253/1 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia elõzetes

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

1.56 Alumínium keretprofilok

1.56 Alumínium keretprofilok .56 Alumínium keretprofilok Alumínium keretprofilok métersúlya Profil kg/fm TRZ 0,28 TR5 0,42 TR4 0,48 TR3 0,54 TR2 0,4 AP06 0,46 AP03 0,35 A betétméret kiszámítása TRZ A=X-24 mm B=Y-24 mm TR5 A=X-4 mm

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

2 Termográfia a gyakorlatban

2 Termográfia a gyakorlatban 2 Termográfia a gyakorlatban 2.1 A mérés tárgya és a mérési körülmények A mérés tárgya 1. Anyag és emisszió Minden anyag felületének méréséhez specifikus korrekciós értékek tartoznak, ezek alapján számítható

Részletesebben

AD-43 Nokia audiovezérlõ 9255407/1

AD-43 Nokia audiovezérlõ 9255407/1 AD-43 Nokia audiovezérlõ 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255407/1 Az áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyûjtõhelyre kell

Részletesebben

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ Az érzékelő üzembehelyezése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. A drótnélküli kinti érzékelő az SWS

Részletesebben

series Használati utasítás

series Használati utasítás series Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK PROFI BOROTVA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket először üzembe helyezné! Jellemzők Az autós hűtőláda tökéletes választás

Részletesebben