architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó 2 0 0 7"

Átírás

1 architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó B e v o n a t o s ü v e g

2 Bevezetés A GUARDIAN SunGuard (Solar, HP, High Selective), GUARDIAN ClimaGuard (D, N, NL és Premium) és edzhető ClimaGuard (DT, NT, NLT és Premium T) termékek minőségi, magnetron bevonatos üvegek, melyek a GUARDIAN által kifejlesztett és szabadalmaztatott Silacoat TM - eljárással készülnek. A SunGuard High Selective HT (edzhető) üvegek feldolgozására vonatkozó irányelveket külön útmutató tartalmazza, mely beszerezhető a GUARDIAN-től. Annak érdekében, hogy ezeket a rendkívül hatékony bevonatos üvegeket minőségi károsodás nélkül tudjuk feldolgozni, számos fontos szempontot kell figyelembe vennünk. Ez az útmutató a kezelésre és feldolgozásra vonatkozó utasításokat tartalmazza, melyek figyelmen kívül hagyása az üveg vagy a bevonat károsodását eredményezheti, amellett, hogy érvénytelenít bármilyen reklamációt

3 Csomagol ás / Rak tározás A SunGuard és ClimaGuard termékek elérhetőek az összes szokásos típusú és méretű csomagolásban. Az üvegek rendelhetőek Jumbo - (3210 x 6000 mm) vagy split - méretben. A szokásos vastagságok 4, 6 és 8 mm; igény esetén lehetőség van egyéb vastagságú vagy ragasztott bevonatos üvegek gyártására is. A rakat első lapja rendszerint egy bevonat nélküli float-üveg tábla, mely csupán védő szerepet lát el. Az összes többi lap a rakatban bevonattal efelé a float lap felé van fordítva. A csomagolás típusát és a lapok elrendezését a rakat első lapjára erősített címke mutatja. A lapok között különleges por gondoskodik arról, hogy az üveglapok ne karcolják össze egymást és megelőzi a törést a szállítás során. Ne távolítsa el a rakatot azonosító ládajegyet, amíg a teljes rakat felhasználásra nem került! A bevonat nélküli üveget károsító tényezők a bevonatos termékekre is negatív hatással lehetnek. Az üveget tárolja tiszta, száraz helyen, ahol védve van az időjárástól! A raktár levegőjének relatív páratartalma soha nem haladhatja meg a 70 %-ot. A hőmérséklet legalább 15 C legyen! Fedetlen helyen semmilyen üvegterméket nem szabad tárolni. Tartson megfelelő távolságot üvegmosó gépektől, a kültérbe nyíló ajtóktól és korrodáló vegyi anyagoktól! Ne tegye ki az üveget a páralecsapódás veszélyének! Ha egy rakat különösen lehűlt a szállítás során, ne nyissa ki, amíg az üveg fel nem melegedett a raktár hőmérsékletére, hogy elkerülje a pára lecsapódását a bevonaton. Ügyeljen a raktár megfelelő szellőzésére, valamint arra, hogy mindig a legrégebben beérkezett árut használja fel először ( first in first out )! Megfelelő raktározási körülmények és nem túl magas páratartalom mellett a bontatlan, eredeti csomagolású bevonatos üveg 6 hónapig tárolható minőségi károsodás nélkül. Nyitott csomagolás esetén vagy élzáró ragasztószalag nélkül ez az idő 3 hónap. Ne hagyja a bevonatos felületet fedetlenül! A SunGuard Solar termékek korlátlan ideig raktározhatók, a fent leírt raktározási viszonyok mellett. Átvétel előtt a beérkező árut vizsgálja át, és az esetleges sérüléseket azonnal jelezze annak a GUARDIAN gyárnak, ahonnan az üveg érkezett. A be vonatos oldal megáll apítása Mindig fontos tudnunk, hogy az üveg melyik oldalán van a bevonat. Ennek megállapítása érdekében az üveg felszínét nem szabad kézzel megérinteni. Mivel a bevonat elektromosan vezető rétegekből áll, jelenlétét könnyű megállapítani bármilyen, kereskedelmi forgalomban kapható bevonatellenőrző készülékkel vagy ellenállásmérővel (ld. 1.ábra). A tükörképes módszer (2. ábra): Helyezzen egy ceruzát vagy egyéb hegyes tárgyat az üveg felszínére! Ha a bevonatos oldalhoz ér hozzá, akkor egyetlen, éles tükörkép látszik. Az ellenkező, bevonat nélküli oldalon kettő tükörkép látható. kontrollámpa bekapcsolva kontrollámpa kikapcsolva bevonatos oldal üvegoldal bevonat üveg üveg bevonat 1.ábra 2.ábra

4 Ke zelés Ne nyissa ki a rakatot addig, amíg minden, az üveg kezelésével és feldolgozásával foglalkozó személy oktatásban nem részesült! Bármilyen üvegtermék kezelésekor arra alkalmas, tiszta kesztyűt kell viselni. A bevonatos üvegek feldolgozása során a szokásos mozgató-berendezéseket lehet használni, arra viszont ügyelni kell, hogy a bevonatos oldalhoz semmi ne érjen. Bármilyen sérülés - tapadókorongtól eredő lenyomat vagy karc, folyadékcseppek, ujjlenyomat vagy kesztyűk nyoma a bevonat visszafordíthatatlan károsodásához vezethet; különösen az edzhető termékek esetében, edzés után. Növeli a sérülés kockázatát, ha a tapadókorongokat a bevonatos oldalon használjuk. Ekkor a tapadókorongoknak teljesen tisztának kell lenniük, javasoljuk a gumik gyakori tisztítását. Olaj vagy egyéb kenőanyag használata nehezen eltávolítható lerakódást okozhat. A tapadókorongok megfelelő karbantartása hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkentsük a bevonat sérülésének kockázatát. A karcok megelőzése érdekében óvjuk a bevonatot a kemény tárgyakkal való érintkezéstől (pl. üvegszilánkok, üvegélek, fémtárgyak, homokszemcsék, stb.)! Az üveglapok közé mindig valamilyen elválasztó anyagot kell tenni, pl. karton csíkokat, parafa lapokat vagy savmentes papírt. Kerülni kell az üveglapok egymással való érintkezését. Nem szabad a bevonatra semmit írni vagy ragasztani. A SunGuard - és ClimaGuard -bevonatokkal érintkező összes eszközt és szerszámot mindig tökéletesen tisztán kell tartani! Vágás Az üveget mindig bevonattal fölfelé kell a vágóasztalra helyezni, hogy az üvegszilánkok vagy por okozta karcokat megelőzzük. Nem szabad az üveget kézzel, vonalzó vagy sablon mellet vágni. A vágófolyadék nem maradhat sokáig a bevonaton, mert az gondokat okozhat a mosás során. Javasoljuk valamilyen illékony vágófolyadék használatát, amely nem támadja meg a bevonatot. A levágott üveglapokat minél hamarabb fel kell dolgozni lehetőleg egy munkanapon belül. A bevonat eltávolítása az üveg széléről ClimaGuard N/NL (NT/NLT) és Premium (T) / SunGuard High Selective: A méretre vágott üveg kerületi részéről a bevonatot el kell távolítani. Erre azért van szükség, hogy elzárjuk az ezüstréteget a kész hőszigetelő üveg széleitől, ezáltal hosszútávon megakadályozzuk a korrózió bejutását. Ezeknél a bevonatoknál a használt tömítőanyag típusát is figyelembe kell venni; számos tömítőanyag ugyanis olyan vegyszereket tartalmaz, melyek reakcióba léphetnek az ezüstréteggel. Csiszolja le a bevonatot az erre kifejlesztett csiszológéppel. Erre vonatkozóan további infromáció kérhető a GUARDIAN-től. A bevonatot az üveglap kerületéről általában max. 10 mm szélességben kell lecsiszolni, ennél szélesebb csiszolás esetén láthatóvá válik a kész hőszigetelő szerkezetben. Ha bármilyen okból kifolyólag a körbezárás mélysége meghaladja 10 mm-t, a csiszolás szélességét is eszerint kell növelni. A bevonat eltávolításának sikeressége ellenőrizhető a bevonatellenőrző készülékkel

5 ClimaGuard D (T) / SunGuard HP: Amennyiben ezeket a bevonatokat ellenőrzött és jóváhagyott tömítőanyagokkal használják, nem szükséges a bevonat eltávolítása. A jóváhagyott bevonat-tömítőanyag kombinációk frissített listája elérhető a GUARDIAN-nél. Ezektől eltérő tömítőanyagok használata esetén a bevonatot minden esetben le kell csiszolni. SunGuard Solar: A bevonat eltávolítása nem szükséges. Élmegmunkál ás Bevonatos üveg élcsiszolásánál különös gondossággal kell eljárni, mind a kezelés, mind pedig a csiszolási folyamat során. Kézi mozgatásnál lehetőleg ne érjen a bevonathoz, az üveget az élénél fogja meg! Gépi élmegmunkálás esetén semmilyen befogó- vagy továbbítószerkezet nem érhet a bevonatos oldalhoz. Az üveghez csak a bevonat nélküli oldalon vagy az éleknél szabad hozzáérni. Mindig biztosítani kell, hogy a használt csiszolóberendezés elegendő mennyiségű, tiszta vízzel működjön! A felgyülemlő üvegpor által okozott sérülések elkerülése érdekében a bevonatos üveget csiszolás után le kell öblíteni. Az üveget bevonatos oldalával felfelé kell a továbbítóberendezésre (görgősor) helyezni. Tisztítás A bevonatos üvegek tisztítása elvégezhető a hőszigetelő üveg-gyártásban elterjedt üvegmosó berendezésekkel. Néhány fontos részletre azonban ügyelni kell: Az üveget a bevonattal kifelé kell a gépbe helyezni, úgy, hogy a bevonat a görgőkkel/szállítószalaggal ne érintkezzen. Használjon mindig tiszta, ásványi anyagoktól mentes vizet (< 30 μs)! A víz nem tartalmazhat semmilyen tisztítószert, vagy fel nem oldott részecskét (pl. mészkő). Az üvegmosó gépben a bevonat felőli oldalon lévő keféknek lágyaknak, bevonatos üveg mosására alkalmasnak kell lenniük (a SunGuard HP, High Selective és minden ClimaGuard termékhez max. 0, mm átmérőjű szálakból álló keféket javaslunk). Ezzel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a mosógép gyártójához vagy a GUARDIAN-hez! Ügyeljen arra, hogy a mosási folyamat során az üveg ne álljon meg a gépben, mert ez a bevonat megkarcolódásához vezethet. Az üvegnek a mosógépet teljesen száraz állapotban kell elhagynia, különben a bevonaton víznyomok lesznek láthatók. Mosás után vizsgálja meg az üveget áteső és visszaverődő fényben egyaránt! Ajánlott egy megfelelően erős fényforrás felszerelése a szemrevételezés helyén. Az üvegmosó gép rendszeres időközönkénti ellenőrzése, tisztítása és karbantartása elengedhetetlen. Különösen a kefék tisztaságára és helyes beállítására kell gondot fordítani. Az edzhető SunGuard vagy ClimaGuard termékek hőkezelése előtt semmilyen szennyeződés (ujjlenyomat, olaj, víznyom) vagy karc nem lehet az üvegen, mert a felhevítés után ezeket eltávolítani már nem lehet. Ezért mosás után a bevonatot már csak erre a célra készült, tiszta kesztyűvel szabad megérinteni. Amennyiben a bevonat egy-egy helyen történő tisztítása válna szükségessé, használjon enyhe, gyorsan száradó háztartási tisztítószereket! A tisztítószer maradékát puha, tiszta ruhával itassa fel! Ne törölje a felszínt, mert megkarcolhatja a bevonatot. Néhány elfogadott tisztítószer: Kb. 10 % ammóniából és 90 % vízből álló keverék Kb. 50 % izopropilalkoholból és 50 % vízből álló keverék

6 Edzés A SunGuard Solar és HP termékcsaládok valamennyi tagja, valamint a High Selective HT üvegek edzhetőek. Valamennyi ClimaGuard - termékhez edzhető változat is tartozik. A termék nevében HT vagy T jelölés (pl.: SunGuard High Selective HT vagy ClimaGuard NT) jelzi, hogy az adott üveg a normál (nem edzhető) termék hőkezelhető változata. A normál változatot sohasem szabad megedzeni és fordítva; az edzhető változatot sohasem szabad edzés nélkül beépíteni. A nagyteljesítményű bevonatos üvegek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek megkövetelhetik az edzőkemence néhány alapbeállításának módosítását a sikeres hőkezelés érdekében. Az ezüstréteget tartalmazó SunGuard HP és ClimaGuard - bevonatos üvegek hőkezelésénél rendkívül fontos figyelembe venni, hogy a bevonat hővisszaverő tulajdonsága nagyban ellensúlyozza a hősugárzással történő felmelegítést. Az üveg nagy emisszivitású (sugárzó képességű), alsó felülete sokkal hatékonyabban nyeli el a hőt, mint a rendkívül alacsony emisszivitású bevonatos felület. Ez a különbség azt eredményezi, hogy az üveg aszimmetrikusan melegszik fel az edzőkemencében; az alsó, bevonat nélküli oldal hevül fel gyorsabban. Szabályként elmondható, hogy az edzeni kívánt üveg visszaverő képességével (emisszivitásával) arányosan csökkenteni kell a kemence hőmérsékletét, és növelni kell az üveg kemencében töltött idejét. Általában hosszabb felfűtési időt kell alkalmazni, hogy az üveg egyenletes felmelegedését biztosítsuk. Alacsony hővisszaverődési tulajdonságuk miatt a SunGuard Solar - bevonatos üvegek edzésekor alkalmazhatóak az átlátszó float-üveg beállításai, kissé megnövelt felfűtési idővel. A SunGuard HP és az edzhető ClimaGuard termékek esetében legjobb, ha más nagyteljesítményű, magnetron bevonatos (lágy) Low-E termékekre kikísérletezett edzési beállításokat alkalmazunk kiindulási alapként. Ezt követően az optimális beállításokat számos próba eredményeképpen kaphatjuk meg. Légbefúvásos (konvekciós) kemence alkalmazása az üveg egyenletesebb felhevítését teszi lehetővé. A bevonatnak mindig a szállító görgősorral ellentétes oldalon kell lennie, nehogy a görgők nyomot hagyjanak a bevonaton. Tilos kén-dioxid (SO 2 ) használata a hőkezelés során. A kén-dioxid áramlását az edzés előtt legalább 2 órával le kell állítani. A nagyteljesítményű üveg jó optikai minőségben történő hőkezeléséhez különös figyelmet kell fordítani az üveg egyenletes felhevítésére és lehűtésére. Az edzés során egyenetlenül melegített és hűtött üveg eldeformálódhat, különösen a Heat Soak -teszt alatt. Előfordulhat, hogy hőkezelés után árnyalatnyi változás tapasztalható az üveg külső visszaverődési színében. Ez a színeltolódás azonban belül esik az edzetlen bevonatos üveg gyártási tűréshatárain. A GUARDIAN nem vállal garanciát semmilyen üvegtörés vagy üveghiba, sem pedig az ezekből eredő következmények esetén. Ha az edzésre kerülő üveglapok ugyanazon épületbe lesznek beépítve, ügyeljen arra, hogy az edzési folyamat során az üvegek ugyanolyan irányban legyenek, mint ahogy majd beépítésre kerülnek. Az üveget a beépítés során általában úgy ajánlatos fordítani, hogy az esetleges edzési hullámok vízszintesen helyezkedjenek el

7 Hajlítás/Rogyasztás Az egyenesen hőkezelt alkalmazások mellett a SunGuard Solar és HP-termékek nagy részét, valamint a ClimaGuard - üvegeket hajlítani is lehet. Minden egyes munkánál fontos előzetes hajlítási próbák elvégzése. Hajlítás során úgy lehet optimális eredményt elérni, ha a bevonatos lapot a bevonat nélküliek tetején hajlítjuk, bevonattal fölfelé. Ajánlatos az üvegszerkezetet úgy megtervezni, hogy a bevonat a hajlítási ív belső oldalán legyen. A hajlítás sugara ne legyen kisebb 600 mm-nél! Bármilyen munka elfogadása előtt készítsen teljes - beépítésre kész - méretű mintaüveget, hogy meggyőződjön a bevonat alkalmazhatóságáról. Kérdés esetén forduljon bizalommal a GUARDIAN alkalmazástechnikai osztályához! Laminálás/Ragasztás Biztonsági és hangszigetelési igények kielégítésére a SunGuard és ClimaGuard termékek gyárthatók ragasztott üvegként is. A feldolgozás során azonban különös gondossággal kell eljárni, hogy az üveg esztétikai- és teljesítmény-értékeit megőrizzük. A bevonat alkalmazható a 4-es felületen (a távtartó felé fordítva) vagy a 2-es felületen (a fólia felé fordítva csak a SunGuard Solar és SunGuard HP termékeknél). kültér beltér kültér beltér Üveg Fólia Bevonat 3. ábra A folyékony műgyanták használatát a GUARDIAN csak nagy körültekintés mellett javasolja. Ezek alkalmazása előtt kompatibilitási próbákat kell végezni. A SunGuard és ClimaGuard termékek javítják a ragasztott üveg esztétikai megjelenését. Ha viszont a SunGuard bevonatokat befelé lamináljuk (a PVB-fólia felé), a hőszigetelő tulajdonság (U-érték) elvész. A GUARDIAN szívesen nyújt segítséget az alkalmazástól függő hőszigetelési teljesítmény megbecsülése tekintetében. Ha egy adott épületben befelé (bevonattal a fólia felé) és kifelé (bevonattal a távtartó felé) laminált bevonatos üveg egyaránt szerepel és ezek egymás mellé kerülnek beépítésre, akkor előfordulhat, hogy ezek között némi színeltérés lesz látható. A GUARDIAN mindenképpen próbaüvegek elkészítését, beépítését javasolja. A ragasztott üveg éleit védeni kell a nedvességtől. A vízzel való állandó érintkezést kerülni kell. Kérjük, vegye figyelembe a ragasztott üveg használatára vonatkozó általános irányelveket! Kompatibilitási próba nélkül kerülje a tömítőanyag és a PVB-fólia közvetlen érintkezését! Általánosságban elmondható, hogy a laminált üveg nem állhat vízben vagy magas páratartalmú közegben. Az adott üvegszerkezetet úgy kell megtervezni, hogy a befelé laminált SunGuard HP üvegeknél ne fordulhasson elő a bevonat korróziója vagy az üvegrétegek elválása. Az üvegfeldolgozó felelős azért, hogy az üveg megfelelő módon kerüljön alkalmazásra. Bármilyen kétség esetén a GUARDIAN a bevonat kerületi részének lecsiszolását javasolja a SunGuard HP-bevonatos üvegek befelé laminálása előtt.

8 A befelé (fólia felé) laminált bevonatos üvegeknél ne hagyja figyelmen kívül az alábbiakat: Enyhe színeltérés a nem laminált, azonos típusú üveghez képest A hőszigetelési tulajdonság (U-érték) elvesztése A ragasztott üveg tartósságára vonatkozó követelményeket az EN szabvány tartalmazza. A ClimaGuard - és SunGuard High Selective - bevonatos üvegeket kizárólag kifelé laminálva, a távtartó felé fordítva (4-es felület) szabad alkalmazni. A ragasztásra vonatkozó részletesebb információért forduljon a GUARDIAN alkalmazástechnikai osztályához! Zománcozás / Szitá zás A bevonatos oldalra felvitt mindenfajta kerámia-festéknek ólom- és kadmium-mentesnek kell lennie! Szükség van bizonyos kompatibilitási próbák elvégzésére. Az üvegfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik a végtermékért. A SunGuard Solar és HP-bevonatokra számos okból vihetünk fel kerámia-festéket: Dekorációs festés A bevonatra szitanyomással felvitt díszítések, pl.: csíkok, pontok, stb. Mellvéd (parapet) üvegek A bevonat teljes felületén történő szitanyomás / zománcozás Csak a SunGuard Solar-bevonatoknál! Zománcozás a szélek mentén Az üveg széleinél lévő szerkezeti elemek eltakarására A tömítőanyag UV-sugárzás elleni védelmére SunGuard HP* esetén lépjen kapcsolatba a GUARDIAN-nel! A SunGuard HP* bevonatok szél-menti zománcozása 5 cm-nél nagyob szélességben nem ajánlott. Mivel a különböző kerámia-festékek különböző vegyszereket tartalmaznak, minden esetben próbákat kell végezni. Kompatibilitási teszt nélkül ne ragasszon semmit a zománcozott bevonatra! Laboratóriumi körülmények között, edzés után jó minőségű festett bevonathoz jutottunk. A kedvezőtlen edzési körülmények viszont könnyen rossz eredményre vezethetnek. Mindenképpen ajánlatos előzetes festési-edzési teszteket végezni a kiválasztott festék-üveg kombinációval, a végleges méretű, alakú és festék-lefedettségű üvegekkel. A javasolt és letesztelt kerámiafestékek listáját, valamint a SunGuard Solar termékekre vonatkozó színbeli illeszkedéssel kapcsolatos parapet-gyártási ajánlásokat tartalmazó külön dokumentum beszerezhető a GUARDIAN-től. Bármilyen különleges alkalmazás esetén kérje ki a GUARDIAN alkalmazástechnikai osztályának szakvéleményét! * A SunGuard HP Green 64 bevonat festése nincs jóváhagyva; a SunGuard HP Neutral 61 és a Green 61 bevonat festése pedig csak bizonyos feltételekkel

9 Beépítés Az összes SunGuard és ClimaGuard üveget kizárólag hőszigetelő szerkezetben szabad alkalmazni. Az egyszeres üvegkénti (monolitikus) felhasználás tilos! A bevonatot mindig az üveglapok közötti légrés felé kell fordítani. A bevonat szélek menti eltávolításának követelményeiről ld. a fentebbi fejezetet! A ClimaGuard - bevonat a legoptimálisabban a 3-as felületen fejti ki hatását ld. a 4. ábra bal oldalát (legnagyobb napenergia-áteresztés). A SunGuard - bevonatokat a legjobb napvédelem és a megfelelő külső megjelenés érdekében a 2-es felületen kell elhelyezni ld. a 4. ábra jobb oldalát (legalacsonyabb naptényező [g-érték]). kültér beltér kültér beltér Üveg Tömítés ClimaGuard SunGuard 4. ábra Különálló üvegl apok szállítása Lehetőleg kerüljük a megbontott rakatból származó, hőszigetelő üvegbe be nem épített SunGuard és ClimaGuard lapok üzemen kívül történő szállítását! Amennyiben ez elkerülhetetlen, az üvegfeldolgozó viseli a teljes felelősséget. Ilyen esetben az alábbiak tanácsolhatók: A lapok közé tegyen puha, savmentes, sima papírt vagy erre alkalmas fóliát és az egészet légmentesen zárja körül az éleknél ragasztószalaggal vagy rugalmas fóliával; az így képzett csomagolásba helyezzen páralekötő anyagot tartalmazó zacskókat, hogy az üveg szárazon maradjon. Hideg rakatokat addig nem szabad kinyitni, amíg az üveg el nem érte a környezet hőmérsékletét. Győződjön meg arról, hogy a rakatban nincs fedetlen bevonatos felület, szükség esetén használjon float üveget fedőlapként, valamint gondoskodjon arról, hogy a ragasztószalag ne engedje a lapokat elmozdulni, elcsúszni egymáson! A megedzett üveget a lehető legrövidebb időn belül hermetikusan le kell zárni. A páralekötő anyaggal ellátott, becsomagolt üvegből 2 héten belül hőszigetelő üveget kell készíteni, a csomagolás megbontása után ez az idő 2 napra rövidül. Egy másik lehetőség a bevonatos oldal védőfóliával történő letakarása közvetlenül edzés vagy vágás után. Ha az edzett bevonatos üveg máshol továbbfeldolgozásra kerül, az illető céget tájékoztatni kell az üveg különleges tulajdonságairól.

10 A be vonatos üveg minőségi jellemzői A bevonatos üveg esetleges hibáit az EN jelű Európai Szabvány tárgyalja. A fényvisszaverődés (reflexió) vizsgálatakor a beépítésnek megfelelő külső nézet a mérvadó. A fényáteresztés (transzmisszió) vizsgálata belülről kifelé nézve történik. A hibák jellemzéséhez a vizsgáló személynek a bevonatos üvegtől legalább 3 méter távolságra kell lennie (ld. 5. ábra). A vizsgálatot nappali szűrt fényben (közvetlen napfény nélküli, egyenletesen felhős ég) kell elvégezni. Foltok és homogenitási hibák Ezek a hibák elfogadhatóak, ha egy pártatlan személy az üveglapon belüli vagy a szomszédos lapok közötti bevonati eltéréseket nem tartja zavarónak. Pontszerű hibák Bármilyen 3 mm-nél nagyobb hiba elfogadhatatlannak minősül. A 2 mm és 3 mm közötti hibák elfogadhatóak, ha ezek száma nem haladja meg az egyet négyzetméterenként. Sűrűn előforduló apró hibák csak akkor megengedettek, ha ezek az átlagos látótéren kívül esnek. Vonalszerű hibák Az üveglap közepén elhelyezkedő, 75 mm-nél hosszabb karcok nem megengedettek. A szélek közelében (a hosszúság és a szélesség 10 %-ánál nem beljebb) lévő karcok akkor elfogadhatóak, ha legalább 50 mm távolságra vannak egymástól. A helyenként sűrűbben előforduló 75 mm-nél rövidebb karcok elfogadhatóak, ha egy pártatlan személy ezek jelenlétét nem érzi zavarónak. 3 méter metres Karcok Foltok Homogenitási hibák 5. ábra 10 11

11 Garancia Jelen Feldolgozási Útmutató csupán tájékoztatási célt szolgál, a GUARDIAN nem vállal felelősséget annak pontosságáért vagy teljességéért, hacsak az alkalmazandó jog másképp nem rendelkezik. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a SunGuard és ClimaGuard termékeket megfelelően megvizsgálja a feldolgozás minden egyes lépése előtt, valamint a beépítést megelőzően. Szakmai szabványok, szokványok és a jelen Feldolgozási Útmutató figyelmen kívül hagyása automatikusan érvénytelenít minden garanciát, melyet a GUARDIAN a Sun- Guard és ClimaGuard termékekre adott; továbbá semmilyen SunGuard és ClimaGuard termékkel kapcsolatos reklamáció nem fogadható el, ha 1) a GUARDIAN előzetesen nem tanúsította, hogy a felhasználó képes ezen üvegek feldolgozására, és ha 2) a SunGuard és ClimaGuard termékek a feldolgozás, kezelés közben vagy a helytelen raktározás, beépítés vagy karbantartás miatt sérültek meg. A GUARDIAN fenntartja a jogot, hogy bármilyen hibásnak állított terméket megvizsgáljon. A GUARDIAN Általános Értékesítési Feltételei valamint a SunGuard és ClimaGuard termékekre vonatkozó garanciák egyaránt érvényesek a GUARDIAN által történő valamennyi eladásra. Fontos tanács: Ha egy beüvegezendő épületbe több gyártásból származó üveg kerül, a feldolgozó felel a végtermék színének homogenitásáért. Ezért azt javasoljuk, hogy az összehasonlítás végett tegyen félre egy mintát az első gyártásból származó üvegből! Igazolás Az alábbi aláírás igazolja, hogy a vevő elolvasta és megértette jelen Feldolgozási Útmutató teljes tartalmát. (Építészeti Bevonatos Üveg Feldolgozási Útmutató /HU/ ) Név/Aláírás: Beosztás: Cégnév/Bélyegző: Dátum: Kérjük, ezt az oldalt aláírva küldje vissza faxon az alábbi számok valamelyikére: GUARDIAN Flachglas GmbH, Thalheim/Németország GUARDIAN Luxguard I S.A, Bascharage/Luxemburg GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o/lengyelország GUARDIAN Orosháza Kft./Magyarország A fenti cégeket ez a dokumentum GUARDIAN néven említi.

12 PD Architectural Coated Glass / HU / Guardian Europe S.à r.l. Zone Industrielle Wolser L-3452 Dudelange Telefon: +352 / Telefax: +352 /

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Egyéb tudnivalók. (tisztítási és sterilizálási útmutatóval)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Egyéb tudnivalók. (tisztítási és sterilizálási útmutatóval) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Egyéb tudnivalók (tisztítási és sterilizálási útmutatóval) Egyéb tudnivalók 2 Alapvető instrukciók a traumatológia, az ortopédia és az osteosynthesis területén alkalmazott

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is.

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is. Hét szegedi mester azzal a céllal hozta létre ezt az oldalt, hogy az Ön segítségére legyen mindenben, ami a burkolással kapcsolatos. A hét szegedi mester kellő szakértelemmel és több éves tapasztalattal

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató. Használati útmutató (ez az útmutató)

Üzembe helyezési útmutató. Használati útmutató (ez az útmutató) Üzembe helyezési útmutató Tudnivalókat tartalmaz a nyomtató összeszerelésével és a nyomtatószoftver telepítésével kapcsolatban. Használati útmutató (ez az útmutató) Részletesen ismerteti a nyomtató funkcióit,

Részletesebben

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE Mûszaki írányelv MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLAT SZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2. Telefon: +36 1 262 6000, Fax: +36 1 261 6336 Email: mesz@invitel.hu,

Részletesebben

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L 2 3 MAGYAR Rendeltetés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve. www.leier.hu

Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve. www.leier.hu Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve Tartalomjegyzék Zajárnyékoló falrendszerek... 3 Technológia... 4 Termékelőnyök... 5 Javasolt felhasználási területek..........................

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Otthonunk

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

FG70, FG90 FG70E, FG90E. HU Elektromos szaunakályha beépítési és használati útmutató

FG70, FG90 FG70E, FG90E. HU Elektromos szaunakályha beépítési és használati útmutató FG70, FG90 FG70E, FG90E HU Elektromos szaunakályha beépítési és használati útmutató Az alábbi beépítési és használati útmutató a szauna tulajdonosa vagy az azért felelős személy, illetve a kályha elektromos

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben