architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó 2 0 0 7"

Átírás

1 architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó B e v o n a t o s ü v e g

2 Bevezetés A GUARDIAN SunGuard (Solar, HP, High Selective), GUARDIAN ClimaGuard (D, N, NL és Premium) és edzhető ClimaGuard (DT, NT, NLT és Premium T) termékek minőségi, magnetron bevonatos üvegek, melyek a GUARDIAN által kifejlesztett és szabadalmaztatott Silacoat TM - eljárással készülnek. A SunGuard High Selective HT (edzhető) üvegek feldolgozására vonatkozó irányelveket külön útmutató tartalmazza, mely beszerezhető a GUARDIAN-től. Annak érdekében, hogy ezeket a rendkívül hatékony bevonatos üvegeket minőségi károsodás nélkül tudjuk feldolgozni, számos fontos szempontot kell figyelembe vennünk. Ez az útmutató a kezelésre és feldolgozásra vonatkozó utasításokat tartalmazza, melyek figyelmen kívül hagyása az üveg vagy a bevonat károsodását eredményezheti, amellett, hogy érvénytelenít bármilyen reklamációt

3 Csomagol ás / Rak tározás A SunGuard és ClimaGuard termékek elérhetőek az összes szokásos típusú és méretű csomagolásban. Az üvegek rendelhetőek Jumbo - (3210 x 6000 mm) vagy split - méretben. A szokásos vastagságok 4, 6 és 8 mm; igény esetén lehetőség van egyéb vastagságú vagy ragasztott bevonatos üvegek gyártására is. A rakat első lapja rendszerint egy bevonat nélküli float-üveg tábla, mely csupán védő szerepet lát el. Az összes többi lap a rakatban bevonattal efelé a float lap felé van fordítva. A csomagolás típusát és a lapok elrendezését a rakat első lapjára erősített címke mutatja. A lapok között különleges por gondoskodik arról, hogy az üveglapok ne karcolják össze egymást és megelőzi a törést a szállítás során. Ne távolítsa el a rakatot azonosító ládajegyet, amíg a teljes rakat felhasználásra nem került! A bevonat nélküli üveget károsító tényezők a bevonatos termékekre is negatív hatással lehetnek. Az üveget tárolja tiszta, száraz helyen, ahol védve van az időjárástól! A raktár levegőjének relatív páratartalma soha nem haladhatja meg a 70 %-ot. A hőmérséklet legalább 15 C legyen! Fedetlen helyen semmilyen üvegterméket nem szabad tárolni. Tartson megfelelő távolságot üvegmosó gépektől, a kültérbe nyíló ajtóktól és korrodáló vegyi anyagoktól! Ne tegye ki az üveget a páralecsapódás veszélyének! Ha egy rakat különösen lehűlt a szállítás során, ne nyissa ki, amíg az üveg fel nem melegedett a raktár hőmérsékletére, hogy elkerülje a pára lecsapódását a bevonaton. Ügyeljen a raktár megfelelő szellőzésére, valamint arra, hogy mindig a legrégebben beérkezett árut használja fel először ( first in first out )! Megfelelő raktározási körülmények és nem túl magas páratartalom mellett a bontatlan, eredeti csomagolású bevonatos üveg 6 hónapig tárolható minőségi károsodás nélkül. Nyitott csomagolás esetén vagy élzáró ragasztószalag nélkül ez az idő 3 hónap. Ne hagyja a bevonatos felületet fedetlenül! A SunGuard Solar termékek korlátlan ideig raktározhatók, a fent leírt raktározási viszonyok mellett. Átvétel előtt a beérkező árut vizsgálja át, és az esetleges sérüléseket azonnal jelezze annak a GUARDIAN gyárnak, ahonnan az üveg érkezett. A be vonatos oldal megáll apítása Mindig fontos tudnunk, hogy az üveg melyik oldalán van a bevonat. Ennek megállapítása érdekében az üveg felszínét nem szabad kézzel megérinteni. Mivel a bevonat elektromosan vezető rétegekből áll, jelenlétét könnyű megállapítani bármilyen, kereskedelmi forgalomban kapható bevonatellenőrző készülékkel vagy ellenállásmérővel (ld. 1.ábra). A tükörképes módszer (2. ábra): Helyezzen egy ceruzát vagy egyéb hegyes tárgyat az üveg felszínére! Ha a bevonatos oldalhoz ér hozzá, akkor egyetlen, éles tükörkép látszik. Az ellenkező, bevonat nélküli oldalon kettő tükörkép látható. kontrollámpa bekapcsolva kontrollámpa kikapcsolva bevonatos oldal üvegoldal bevonat üveg üveg bevonat 1.ábra 2.ábra

4 Ke zelés Ne nyissa ki a rakatot addig, amíg minden, az üveg kezelésével és feldolgozásával foglalkozó személy oktatásban nem részesült! Bármilyen üvegtermék kezelésekor arra alkalmas, tiszta kesztyűt kell viselni. A bevonatos üvegek feldolgozása során a szokásos mozgató-berendezéseket lehet használni, arra viszont ügyelni kell, hogy a bevonatos oldalhoz semmi ne érjen. Bármilyen sérülés - tapadókorongtól eredő lenyomat vagy karc, folyadékcseppek, ujjlenyomat vagy kesztyűk nyoma a bevonat visszafordíthatatlan károsodásához vezethet; különösen az edzhető termékek esetében, edzés után. Növeli a sérülés kockázatát, ha a tapadókorongokat a bevonatos oldalon használjuk. Ekkor a tapadókorongoknak teljesen tisztának kell lenniük, javasoljuk a gumik gyakori tisztítását. Olaj vagy egyéb kenőanyag használata nehezen eltávolítható lerakódást okozhat. A tapadókorongok megfelelő karbantartása hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkentsük a bevonat sérülésének kockázatát. A karcok megelőzése érdekében óvjuk a bevonatot a kemény tárgyakkal való érintkezéstől (pl. üvegszilánkok, üvegélek, fémtárgyak, homokszemcsék, stb.)! Az üveglapok közé mindig valamilyen elválasztó anyagot kell tenni, pl. karton csíkokat, parafa lapokat vagy savmentes papírt. Kerülni kell az üveglapok egymással való érintkezését. Nem szabad a bevonatra semmit írni vagy ragasztani. A SunGuard - és ClimaGuard -bevonatokkal érintkező összes eszközt és szerszámot mindig tökéletesen tisztán kell tartani! Vágás Az üveget mindig bevonattal fölfelé kell a vágóasztalra helyezni, hogy az üvegszilánkok vagy por okozta karcokat megelőzzük. Nem szabad az üveget kézzel, vonalzó vagy sablon mellet vágni. A vágófolyadék nem maradhat sokáig a bevonaton, mert az gondokat okozhat a mosás során. Javasoljuk valamilyen illékony vágófolyadék használatát, amely nem támadja meg a bevonatot. A levágott üveglapokat minél hamarabb fel kell dolgozni lehetőleg egy munkanapon belül. A bevonat eltávolítása az üveg széléről ClimaGuard N/NL (NT/NLT) és Premium (T) / SunGuard High Selective: A méretre vágott üveg kerületi részéről a bevonatot el kell távolítani. Erre azért van szükség, hogy elzárjuk az ezüstréteget a kész hőszigetelő üveg széleitől, ezáltal hosszútávon megakadályozzuk a korrózió bejutását. Ezeknél a bevonatoknál a használt tömítőanyag típusát is figyelembe kell venni; számos tömítőanyag ugyanis olyan vegyszereket tartalmaz, melyek reakcióba léphetnek az ezüstréteggel. Csiszolja le a bevonatot az erre kifejlesztett csiszológéppel. Erre vonatkozóan további infromáció kérhető a GUARDIAN-től. A bevonatot az üveglap kerületéről általában max. 10 mm szélességben kell lecsiszolni, ennél szélesebb csiszolás esetén láthatóvá válik a kész hőszigetelő szerkezetben. Ha bármilyen okból kifolyólag a körbezárás mélysége meghaladja 10 mm-t, a csiszolás szélességét is eszerint kell növelni. A bevonat eltávolításának sikeressége ellenőrizhető a bevonatellenőrző készülékkel

5 ClimaGuard D (T) / SunGuard HP: Amennyiben ezeket a bevonatokat ellenőrzött és jóváhagyott tömítőanyagokkal használják, nem szükséges a bevonat eltávolítása. A jóváhagyott bevonat-tömítőanyag kombinációk frissített listája elérhető a GUARDIAN-nél. Ezektől eltérő tömítőanyagok használata esetén a bevonatot minden esetben le kell csiszolni. SunGuard Solar: A bevonat eltávolítása nem szükséges. Élmegmunkál ás Bevonatos üveg élcsiszolásánál különös gondossággal kell eljárni, mind a kezelés, mind pedig a csiszolási folyamat során. Kézi mozgatásnál lehetőleg ne érjen a bevonathoz, az üveget az élénél fogja meg! Gépi élmegmunkálás esetén semmilyen befogó- vagy továbbítószerkezet nem érhet a bevonatos oldalhoz. Az üveghez csak a bevonat nélküli oldalon vagy az éleknél szabad hozzáérni. Mindig biztosítani kell, hogy a használt csiszolóberendezés elegendő mennyiségű, tiszta vízzel működjön! A felgyülemlő üvegpor által okozott sérülések elkerülése érdekében a bevonatos üveget csiszolás után le kell öblíteni. Az üveget bevonatos oldalával felfelé kell a továbbítóberendezésre (görgősor) helyezni. Tisztítás A bevonatos üvegek tisztítása elvégezhető a hőszigetelő üveg-gyártásban elterjedt üvegmosó berendezésekkel. Néhány fontos részletre azonban ügyelni kell: Az üveget a bevonattal kifelé kell a gépbe helyezni, úgy, hogy a bevonat a görgőkkel/szállítószalaggal ne érintkezzen. Használjon mindig tiszta, ásványi anyagoktól mentes vizet (< 30 μs)! A víz nem tartalmazhat semmilyen tisztítószert, vagy fel nem oldott részecskét (pl. mészkő). Az üvegmosó gépben a bevonat felőli oldalon lévő keféknek lágyaknak, bevonatos üveg mosására alkalmasnak kell lenniük (a SunGuard HP, High Selective és minden ClimaGuard termékhez max. 0, mm átmérőjű szálakból álló keféket javaslunk). Ezzel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a mosógép gyártójához vagy a GUARDIAN-hez! Ügyeljen arra, hogy a mosási folyamat során az üveg ne álljon meg a gépben, mert ez a bevonat megkarcolódásához vezethet. Az üvegnek a mosógépet teljesen száraz állapotban kell elhagynia, különben a bevonaton víznyomok lesznek láthatók. Mosás után vizsgálja meg az üveget áteső és visszaverődő fényben egyaránt! Ajánlott egy megfelelően erős fényforrás felszerelése a szemrevételezés helyén. Az üvegmosó gép rendszeres időközönkénti ellenőrzése, tisztítása és karbantartása elengedhetetlen. Különösen a kefék tisztaságára és helyes beállítására kell gondot fordítani. Az edzhető SunGuard vagy ClimaGuard termékek hőkezelése előtt semmilyen szennyeződés (ujjlenyomat, olaj, víznyom) vagy karc nem lehet az üvegen, mert a felhevítés után ezeket eltávolítani már nem lehet. Ezért mosás után a bevonatot már csak erre a célra készült, tiszta kesztyűvel szabad megérinteni. Amennyiben a bevonat egy-egy helyen történő tisztítása válna szükségessé, használjon enyhe, gyorsan száradó háztartási tisztítószereket! A tisztítószer maradékát puha, tiszta ruhával itassa fel! Ne törölje a felszínt, mert megkarcolhatja a bevonatot. Néhány elfogadott tisztítószer: Kb. 10 % ammóniából és 90 % vízből álló keverék Kb. 50 % izopropilalkoholból és 50 % vízből álló keverék

6 Edzés A SunGuard Solar és HP termékcsaládok valamennyi tagja, valamint a High Selective HT üvegek edzhetőek. Valamennyi ClimaGuard - termékhez edzhető változat is tartozik. A termék nevében HT vagy T jelölés (pl.: SunGuard High Selective HT vagy ClimaGuard NT) jelzi, hogy az adott üveg a normál (nem edzhető) termék hőkezelhető változata. A normál változatot sohasem szabad megedzeni és fordítva; az edzhető változatot sohasem szabad edzés nélkül beépíteni. A nagyteljesítményű bevonatos üvegek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek megkövetelhetik az edzőkemence néhány alapbeállításának módosítását a sikeres hőkezelés érdekében. Az ezüstréteget tartalmazó SunGuard HP és ClimaGuard - bevonatos üvegek hőkezelésénél rendkívül fontos figyelembe venni, hogy a bevonat hővisszaverő tulajdonsága nagyban ellensúlyozza a hősugárzással történő felmelegítést. Az üveg nagy emisszivitású (sugárzó képességű), alsó felülete sokkal hatékonyabban nyeli el a hőt, mint a rendkívül alacsony emisszivitású bevonatos felület. Ez a különbség azt eredményezi, hogy az üveg aszimmetrikusan melegszik fel az edzőkemencében; az alsó, bevonat nélküli oldal hevül fel gyorsabban. Szabályként elmondható, hogy az edzeni kívánt üveg visszaverő képességével (emisszivitásával) arányosan csökkenteni kell a kemence hőmérsékletét, és növelni kell az üveg kemencében töltött idejét. Általában hosszabb felfűtési időt kell alkalmazni, hogy az üveg egyenletes felmelegedését biztosítsuk. Alacsony hővisszaverődési tulajdonságuk miatt a SunGuard Solar - bevonatos üvegek edzésekor alkalmazhatóak az átlátszó float-üveg beállításai, kissé megnövelt felfűtési idővel. A SunGuard HP és az edzhető ClimaGuard termékek esetében legjobb, ha más nagyteljesítményű, magnetron bevonatos (lágy) Low-E termékekre kikísérletezett edzési beállításokat alkalmazunk kiindulási alapként. Ezt követően az optimális beállításokat számos próba eredményeképpen kaphatjuk meg. Légbefúvásos (konvekciós) kemence alkalmazása az üveg egyenletesebb felhevítését teszi lehetővé. A bevonatnak mindig a szállító görgősorral ellentétes oldalon kell lennie, nehogy a görgők nyomot hagyjanak a bevonaton. Tilos kén-dioxid (SO 2 ) használata a hőkezelés során. A kén-dioxid áramlását az edzés előtt legalább 2 órával le kell állítani. A nagyteljesítményű üveg jó optikai minőségben történő hőkezeléséhez különös figyelmet kell fordítani az üveg egyenletes felhevítésére és lehűtésére. Az edzés során egyenetlenül melegített és hűtött üveg eldeformálódhat, különösen a Heat Soak -teszt alatt. Előfordulhat, hogy hőkezelés után árnyalatnyi változás tapasztalható az üveg külső visszaverődési színében. Ez a színeltolódás azonban belül esik az edzetlen bevonatos üveg gyártási tűréshatárain. A GUARDIAN nem vállal garanciát semmilyen üvegtörés vagy üveghiba, sem pedig az ezekből eredő következmények esetén. Ha az edzésre kerülő üveglapok ugyanazon épületbe lesznek beépítve, ügyeljen arra, hogy az edzési folyamat során az üvegek ugyanolyan irányban legyenek, mint ahogy majd beépítésre kerülnek. Az üveget a beépítés során általában úgy ajánlatos fordítani, hogy az esetleges edzési hullámok vízszintesen helyezkedjenek el

7 Hajlítás/Rogyasztás Az egyenesen hőkezelt alkalmazások mellett a SunGuard Solar és HP-termékek nagy részét, valamint a ClimaGuard - üvegeket hajlítani is lehet. Minden egyes munkánál fontos előzetes hajlítási próbák elvégzése. Hajlítás során úgy lehet optimális eredményt elérni, ha a bevonatos lapot a bevonat nélküliek tetején hajlítjuk, bevonattal fölfelé. Ajánlatos az üvegszerkezetet úgy megtervezni, hogy a bevonat a hajlítási ív belső oldalán legyen. A hajlítás sugara ne legyen kisebb 600 mm-nél! Bármilyen munka elfogadása előtt készítsen teljes - beépítésre kész - méretű mintaüveget, hogy meggyőződjön a bevonat alkalmazhatóságáról. Kérdés esetén forduljon bizalommal a GUARDIAN alkalmazástechnikai osztályához! Laminálás/Ragasztás Biztonsági és hangszigetelési igények kielégítésére a SunGuard és ClimaGuard termékek gyárthatók ragasztott üvegként is. A feldolgozás során azonban különös gondossággal kell eljárni, hogy az üveg esztétikai- és teljesítmény-értékeit megőrizzük. A bevonat alkalmazható a 4-es felületen (a távtartó felé fordítva) vagy a 2-es felületen (a fólia felé fordítva csak a SunGuard Solar és SunGuard HP termékeknél). kültér beltér kültér beltér Üveg Fólia Bevonat 3. ábra A folyékony műgyanták használatát a GUARDIAN csak nagy körültekintés mellett javasolja. Ezek alkalmazása előtt kompatibilitási próbákat kell végezni. A SunGuard és ClimaGuard termékek javítják a ragasztott üveg esztétikai megjelenését. Ha viszont a SunGuard bevonatokat befelé lamináljuk (a PVB-fólia felé), a hőszigetelő tulajdonság (U-érték) elvész. A GUARDIAN szívesen nyújt segítséget az alkalmazástól függő hőszigetelési teljesítmény megbecsülése tekintetében. Ha egy adott épületben befelé (bevonattal a fólia felé) és kifelé (bevonattal a távtartó felé) laminált bevonatos üveg egyaránt szerepel és ezek egymás mellé kerülnek beépítésre, akkor előfordulhat, hogy ezek között némi színeltérés lesz látható. A GUARDIAN mindenképpen próbaüvegek elkészítését, beépítését javasolja. A ragasztott üveg éleit védeni kell a nedvességtől. A vízzel való állandó érintkezést kerülni kell. Kérjük, vegye figyelembe a ragasztott üveg használatára vonatkozó általános irányelveket! Kompatibilitási próba nélkül kerülje a tömítőanyag és a PVB-fólia közvetlen érintkezését! Általánosságban elmondható, hogy a laminált üveg nem állhat vízben vagy magas páratartalmú közegben. Az adott üvegszerkezetet úgy kell megtervezni, hogy a befelé laminált SunGuard HP üvegeknél ne fordulhasson elő a bevonat korróziója vagy az üvegrétegek elválása. Az üvegfeldolgozó felelős azért, hogy az üveg megfelelő módon kerüljön alkalmazásra. Bármilyen kétség esetén a GUARDIAN a bevonat kerületi részének lecsiszolását javasolja a SunGuard HP-bevonatos üvegek befelé laminálása előtt.

8 A befelé (fólia felé) laminált bevonatos üvegeknél ne hagyja figyelmen kívül az alábbiakat: Enyhe színeltérés a nem laminált, azonos típusú üveghez képest A hőszigetelési tulajdonság (U-érték) elvesztése A ragasztott üveg tartósságára vonatkozó követelményeket az EN szabvány tartalmazza. A ClimaGuard - és SunGuard High Selective - bevonatos üvegeket kizárólag kifelé laminálva, a távtartó felé fordítva (4-es felület) szabad alkalmazni. A ragasztásra vonatkozó részletesebb információért forduljon a GUARDIAN alkalmazástechnikai osztályához! Zománcozás / Szitá zás A bevonatos oldalra felvitt mindenfajta kerámia-festéknek ólom- és kadmium-mentesnek kell lennie! Szükség van bizonyos kompatibilitási próbák elvégzésére. Az üvegfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik a végtermékért. A SunGuard Solar és HP-bevonatokra számos okból vihetünk fel kerámia-festéket: Dekorációs festés A bevonatra szitanyomással felvitt díszítések, pl.: csíkok, pontok, stb. Mellvéd (parapet) üvegek A bevonat teljes felületén történő szitanyomás / zománcozás Csak a SunGuard Solar-bevonatoknál! Zománcozás a szélek mentén Az üveg széleinél lévő szerkezeti elemek eltakarására A tömítőanyag UV-sugárzás elleni védelmére SunGuard HP* esetén lépjen kapcsolatba a GUARDIAN-nel! A SunGuard HP* bevonatok szél-menti zománcozása 5 cm-nél nagyob szélességben nem ajánlott. Mivel a különböző kerámia-festékek különböző vegyszereket tartalmaznak, minden esetben próbákat kell végezni. Kompatibilitási teszt nélkül ne ragasszon semmit a zománcozott bevonatra! Laboratóriumi körülmények között, edzés után jó minőségű festett bevonathoz jutottunk. A kedvezőtlen edzési körülmények viszont könnyen rossz eredményre vezethetnek. Mindenképpen ajánlatos előzetes festési-edzési teszteket végezni a kiválasztott festék-üveg kombinációval, a végleges méretű, alakú és festék-lefedettségű üvegekkel. A javasolt és letesztelt kerámiafestékek listáját, valamint a SunGuard Solar termékekre vonatkozó színbeli illeszkedéssel kapcsolatos parapet-gyártási ajánlásokat tartalmazó külön dokumentum beszerezhető a GUARDIAN-től. Bármilyen különleges alkalmazás esetén kérje ki a GUARDIAN alkalmazástechnikai osztályának szakvéleményét! * A SunGuard HP Green 64 bevonat festése nincs jóváhagyva; a SunGuard HP Neutral 61 és a Green 61 bevonat festése pedig csak bizonyos feltételekkel

9 Beépítés Az összes SunGuard és ClimaGuard üveget kizárólag hőszigetelő szerkezetben szabad alkalmazni. Az egyszeres üvegkénti (monolitikus) felhasználás tilos! A bevonatot mindig az üveglapok közötti légrés felé kell fordítani. A bevonat szélek menti eltávolításának követelményeiről ld. a fentebbi fejezetet! A ClimaGuard - bevonat a legoptimálisabban a 3-as felületen fejti ki hatását ld. a 4. ábra bal oldalát (legnagyobb napenergia-áteresztés). A SunGuard - bevonatokat a legjobb napvédelem és a megfelelő külső megjelenés érdekében a 2-es felületen kell elhelyezni ld. a 4. ábra jobb oldalát (legalacsonyabb naptényező [g-érték]). kültér beltér kültér beltér Üveg Tömítés ClimaGuard SunGuard 4. ábra Különálló üvegl apok szállítása Lehetőleg kerüljük a megbontott rakatból származó, hőszigetelő üvegbe be nem épített SunGuard és ClimaGuard lapok üzemen kívül történő szállítását! Amennyiben ez elkerülhetetlen, az üvegfeldolgozó viseli a teljes felelősséget. Ilyen esetben az alábbiak tanácsolhatók: A lapok közé tegyen puha, savmentes, sima papírt vagy erre alkalmas fóliát és az egészet légmentesen zárja körül az éleknél ragasztószalaggal vagy rugalmas fóliával; az így képzett csomagolásba helyezzen páralekötő anyagot tartalmazó zacskókat, hogy az üveg szárazon maradjon. Hideg rakatokat addig nem szabad kinyitni, amíg az üveg el nem érte a környezet hőmérsékletét. Győződjön meg arról, hogy a rakatban nincs fedetlen bevonatos felület, szükség esetén használjon float üveget fedőlapként, valamint gondoskodjon arról, hogy a ragasztószalag ne engedje a lapokat elmozdulni, elcsúszni egymáson! A megedzett üveget a lehető legrövidebb időn belül hermetikusan le kell zárni. A páralekötő anyaggal ellátott, becsomagolt üvegből 2 héten belül hőszigetelő üveget kell készíteni, a csomagolás megbontása után ez az idő 2 napra rövidül. Egy másik lehetőség a bevonatos oldal védőfóliával történő letakarása közvetlenül edzés vagy vágás után. Ha az edzett bevonatos üveg máshol továbbfeldolgozásra kerül, az illető céget tájékoztatni kell az üveg különleges tulajdonságairól.

10 A be vonatos üveg minőségi jellemzői A bevonatos üveg esetleges hibáit az EN jelű Európai Szabvány tárgyalja. A fényvisszaverődés (reflexió) vizsgálatakor a beépítésnek megfelelő külső nézet a mérvadó. A fényáteresztés (transzmisszió) vizsgálata belülről kifelé nézve történik. A hibák jellemzéséhez a vizsgáló személynek a bevonatos üvegtől legalább 3 méter távolságra kell lennie (ld. 5. ábra). A vizsgálatot nappali szűrt fényben (közvetlen napfény nélküli, egyenletesen felhős ég) kell elvégezni. Foltok és homogenitási hibák Ezek a hibák elfogadhatóak, ha egy pártatlan személy az üveglapon belüli vagy a szomszédos lapok közötti bevonati eltéréseket nem tartja zavarónak. Pontszerű hibák Bármilyen 3 mm-nél nagyobb hiba elfogadhatatlannak minősül. A 2 mm és 3 mm közötti hibák elfogadhatóak, ha ezek száma nem haladja meg az egyet négyzetméterenként. Sűrűn előforduló apró hibák csak akkor megengedettek, ha ezek az átlagos látótéren kívül esnek. Vonalszerű hibák Az üveglap közepén elhelyezkedő, 75 mm-nél hosszabb karcok nem megengedettek. A szélek közelében (a hosszúság és a szélesség 10 %-ánál nem beljebb) lévő karcok akkor elfogadhatóak, ha legalább 50 mm távolságra vannak egymástól. A helyenként sűrűbben előforduló 75 mm-nél rövidebb karcok elfogadhatóak, ha egy pártatlan személy ezek jelenlétét nem érzi zavarónak. 3 méter metres Karcok Foltok Homogenitási hibák 5. ábra 10 11

11 Garancia Jelen Feldolgozási Útmutató csupán tájékoztatási célt szolgál, a GUARDIAN nem vállal felelősséget annak pontosságáért vagy teljességéért, hacsak az alkalmazandó jog másképp nem rendelkezik. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a SunGuard és ClimaGuard termékeket megfelelően megvizsgálja a feldolgozás minden egyes lépése előtt, valamint a beépítést megelőzően. Szakmai szabványok, szokványok és a jelen Feldolgozási Útmutató figyelmen kívül hagyása automatikusan érvénytelenít minden garanciát, melyet a GUARDIAN a Sun- Guard és ClimaGuard termékekre adott; továbbá semmilyen SunGuard és ClimaGuard termékkel kapcsolatos reklamáció nem fogadható el, ha 1) a GUARDIAN előzetesen nem tanúsította, hogy a felhasználó képes ezen üvegek feldolgozására, és ha 2) a SunGuard és ClimaGuard termékek a feldolgozás, kezelés közben vagy a helytelen raktározás, beépítés vagy karbantartás miatt sérültek meg. A GUARDIAN fenntartja a jogot, hogy bármilyen hibásnak állított terméket megvizsgáljon. A GUARDIAN Általános Értékesítési Feltételei valamint a SunGuard és ClimaGuard termékekre vonatkozó garanciák egyaránt érvényesek a GUARDIAN által történő valamennyi eladásra. Fontos tanács: Ha egy beüvegezendő épületbe több gyártásból származó üveg kerül, a feldolgozó felel a végtermék színének homogenitásáért. Ezért azt javasoljuk, hogy az összehasonlítás végett tegyen félre egy mintát az első gyártásból származó üvegből! Igazolás Az alábbi aláírás igazolja, hogy a vevő elolvasta és megértette jelen Feldolgozási Útmutató teljes tartalmát. (Építészeti Bevonatos Üveg Feldolgozási Útmutató /HU/ ) Név/Aláírás: Beosztás: Cégnév/Bélyegző: Dátum: Kérjük, ezt az oldalt aláírva küldje vissza faxon az alábbi számok valamelyikére: GUARDIAN Flachglas GmbH, Thalheim/Németország GUARDIAN Luxguard I S.A, Bascharage/Luxemburg GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o/lengyelország GUARDIAN Orosháza Kft./Magyarország A fenti cégeket ez a dokumentum GUARDIAN néven említi.

12 PD Architectural Coated Glass / HU / Guardian Europe S.à r.l. Zone Industrielle Wolser L-3452 Dudelange Telefon: +352 / Telefax: +352 /

KERÁMIA FESTÉKBEVONAT - PARAPET ÜVEG MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ

KERÁMIA FESTÉKBEVONAT - PARAPET ÜVEG MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ KERÁMIA FESTÉKBEVONAT - PARAPET ÜVEG MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ Léteznek olyan zománcfestékek, amelyeket kimondottan normál (nátrium-kalcium-szilikát) float üveg szitanyomására / zománcozására fejlesztettek ki.

Részletesebben

TERMÉKISMERTETŐ NAPVÉDŐ ÜVEG. Guardian. Sun-Guard High Performance

TERMÉKISMERTETŐ NAPVÉDŐ ÜVEG. Guardian. Sun-Guard High Performance TERMÉKISMERTETŐ Guardian Sun-Guard High Performance NAPVÉDŐ ÜVEG S U N - G U A R D H I G H P E R F O R M A N C E A mai kor építészete figyelemre méltóan bőkezű az üvegek alkalmazásában. Az irodai tereket,

Részletesebben

SunGuard Solar. solar control for creative applications

SunGuard Solar. solar control for creative applications T E R M É K I S M E R T E T Ő N A P V Ė D Ő Ü V E G S Z E R K E Z E T E K SunGuard Solar solar control for creative applications S u n G u a r d s o l a r A ma építészetét az üveg jelentős mértékű felhasználása

Részletesebben

SunGuard Solar BUILD WITH LIGHT

SunGuard Solar BUILD WITH LIGHT SunGuard Solar BUILD WITH LIGHT SunGuard Solar Naphővédő üveg kreatív alkalmazásokhoz BUILD WITH LIGHT TM. ÉPÍTS FÉNNYEL. Az általunk kínált bevonatok, színek és tervezési megoldások széles köre lehetővé

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása Az optikai csatlakozókat úgy tervezték, hogy a hosszú éveket át tartó használatuk alatt a lehető legkevesebb karbantartásra legyen szükségük és a lehető

Részletesebben

SunGuard HP BUILD WITH LIGHT

SunGuard HP BUILD WITH LIGHT SunGuard HP BUILD WITH LIGHT SunGuard HP A naphővédő- és a Low-E üveg kombinációja egyetlen bevonatos üvegben BUILD WITH LIGHT TM. ÉPÍTS FÉNNYEL. Az általunk kínált bevonatok, színek és tervezési megoldások

Részletesebben

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából 400*250*40 méretû 1 / 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés...2 2. Méretek...2 3. Alkalmazási terület...3 4. Beépítési technológia...3 5. Minőségi követelmények...4 5.1. Szemrevételezéssel ellenőrizhető

Részletesebben

TYTAN PROFESSIONAL Power Flex

TYTAN PROFESSIONAL Power Flex TYTAN PROFESSIONAL Power Flex A Power Flex Kiváló minőségű termék építőipari anyagok tartós tömítéséhez és ragasztásához, be- és kültéri használatra egyaránt. A ragasztót kiváló az építőiparban előforduló

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező Üveges és képkeretező

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező Üveges és képkeretező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Gemini. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gemini. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gemini zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Termékleírás Méret kabin: 900 X 900 X 1850 Méret tálca: 900 X 900 X 150 Krómozott keret Oldalüvegek: 6 mm átlátszó biztonsági üveg Ajtó:

Részletesebben

CristalGuard Bevonatos Üveg Feldolgozási Útmutató feldolgozók részére. 1. rész: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS TERMÉK TÍPUSOK

CristalGuard Bevonatos Üveg Feldolgozási Útmutató feldolgozók részére. 1. rész: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS TERMÉK TÍPUSOK CristalGuard Bevonatos Üveg Feldolgozási Útmutató feldolgozók részére 1. rész: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS TERMÉK TÍPUSOK 1.1 A CristalGuard egy állandó, felületvédő bevonat beltéri zuhanyfülkékhez és kádparavánokhoz

Részletesebben

HŐSZIGETELÉS. I. Az üveg fizikai tulajdonságainak jellemzői. II. Nyílászáró gyártásban felhasznált üvegfajták

HŐSZIGETELÉS. I. Az üveg fizikai tulajdonságainak jellemzői. II. Nyílászáró gyártásban felhasznált üvegfajták I. Az üveg fizikai tulajdonságainak jellemzői U-érték: Az U-érték vagy hőátbocsátási érték (hőátbocsátási együttható) fejezi ki egy nyílászárón jelentkező hőveszteséget. Minél alacsonyabb ez az érték,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

Hasonlóképp fontos, a bútorok éles széleit egy műanyag védővel ellátni, hogy ne okozzanak kárt a padlóban.

Hasonlóképp fontos, a bútorok éles széleit egy műanyag védővel ellátni, hogy ne okozzanak kárt a padlóban. TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS Nem csak a helyes használatról, hanem a megfelelő tisztításról és karbantartásról tájékozathatjuk önt, a lehető leghosszabb élettartam eléréséhez. Az egész FITNICE kollekcióra garanciát

Részletesebben

PLEXIGLAS Optical HC lemezek karcálló bevonattal (hard coated)

PLEXIGLAS Optical HC lemezek karcálló bevonattal (hard coated) PLEXIGLAS Optical HC lemezek karcálló bevonattal (hard coated) 2015.07.07. - v1.0 1 A TERMÉK A PLEXIGLAS Optical HC (hard coated) lemezek, karcálló bevonatú plexilemezek. A kiváló optikai tulajdonságokkal

Részletesebben

Függő ereszcsatorna 2m. Függő ereszcsatorna 4m. Lefolyócső 4m Lefolyócső 3m Lefolyócső 2m. 1 164 Ft

Függő ereszcsatorna 2m. Függő ereszcsatorna 4m. Lefolyócső 4m Lefolyócső 3m Lefolyócső 2m. 1 164 Ft Függő ereszcsatorna 6m Függő ereszcsatorna 4m Függő ereszcsatorna 2m Lefolyócső 4m Lefolyócső 3m Lefolyócső 2m Kovács János Lemezfeldolgozó E.V. Horganyzott acél termékek Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó

Részletesebben

H2O PROJECTA zuhanykabin szerelési útmutató

H2O PROJECTA zuhanykabin szerelési útmutató H2O PROJECTA zuhanykabin szerelési útmutató Köszönjük vásárlását és bizalmát termékünk iránt. Reméljük, sok éven át nagy megelégedettséggel tudja majd használni termékünket! Beépítési tudnivalók: Beépítéshez

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut A jól szellőző kesztyű a vágás elleni védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és a száraz környezetben történő precíz munkavégzéssel kombinálja. 6-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 vágási szinttel

Részletesebben

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók Filled with quality! HU Termékismertetõ Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók www.phobextools.com Premium Neutrális Szilikon ÁTLÁTSZÓ Egykomponensû, semleges, szagtalan, penészálló szilikon.

Részletesebben

B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP

B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP Vászonra festett olajképek előfordulhatnak önállóan vagy a berendezésbe beépítve (például oltárképként) egyaránt. Képzőművészeti értékük miatt fokozott védelmet, helyreállításukhoz

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Enzo. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Enzo. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Enzo zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Termékleírás Méret kabin: 800 X 1200 X 1850mm Méret tálca: 800 X 1200 X 150mm Krómozott kabinkeret Oldalüvegek: 6 mm biztonsági üveg Ajtó:

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Muzeális értékű negatívok állományvédelme a Szépművészeti Múzeumban című, NKA 3543/00075 számú pályázat szakmai beszámolója

Muzeális értékű negatívok állományvédelme a Szépművészeti Múzeumban című, NKA 3543/00075 számú pályázat szakmai beszámolója Muzeális értékű negatívok állományvédelme a Szépművészeti Múzeumban című, NKA 3543/00075 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépművészeti Múzeum által benyújtott állományvédelmi pályázatból egy

Részletesebben

Dekorációs üveg. Fókuszban az edzhető lakkozott üveg. lacobel t

Dekorációs üveg. Fókuszban az edzhető lakkozott üveg. lacobel t Dekorációs üveg Fókuszban az edzhető lakkozott üveg lacobel t 2 Az AGC Glass Europe bemutatja... Deep Black Olaszország Cuneo Vidre Negre homlokzat burkolás, Lacobel T Deep Black 3... a legellenállóbb

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató FCE 79 H H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06. Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer. Industry

Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06. Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer. Industry Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06 Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer 1 Sika teakfa burkolat használati útmutató A teakfa burkolat tisztítása és ápolása A kezeletlen teakfa idővel természetes

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS!

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS! MK-DH Videó kaputelefon Szerelési utasítás Óvintézkedések. ÁLTALÁNOS TILTÁS! NEDVESSÉGGEL KAPCSOLATOS TILTÁS! SZÉTSZERELNI TILOS! FIGYELMEZTETÉS! FIGYELEM! (Elhanyagolása halálesetet, vagy súlyos sérülést

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt.

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. A nyílászárók felújítása, cseréje azonban megéri ezt a fáradságot, hiszen melegebb, energiatakarékos, környezet barát helyet

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

Közelebbi és szükséges részletinformácók megtalálhatók az EUROLIGHT munkalapok: megmunkálási ismertető prospektusban.

Közelebbi és szükséges részletinformácók megtalálhatók az EUROLIGHT munkalapok: megmunkálási ismertető prospektusban. MŰSZAKI ADATLAP EUROLIGHT MUNKALAPOK Az EUROLIGHT Munkalap rétegragasztott termék, amely EUROLIGHT könnyített lapból áll, melynek a lapfelületét és/vagy a profilos élét tetszetős zel laminálnak. A vevő

Részletesebben

ULTRIL 377 CATEGORY III CERTIFICATION. STC377E - Rev 4 18.08.2005

ULTRIL 377 CATEGORY III CERTIFICATION. STC377E - Rev 4 18.08.2005 STC377E - Rev 4 18.08.2005 CATEGORY III CERTIFICATION 0334 ULTRIL 377 A 0072 számú jóváhagyott testület által kibocsátott CE-típusú Vizsgálati Igazolások 0072/014/162/09/94/0013 I.F.T.H Av. Guy de Collongue

Részletesebben

VÁLTOZÓ 1+1+1+1 VÁLTOZÓ

VÁLTOZÓ 1+1+1+1 VÁLTOZÓ FORMLINER Fa mintázat Típus 001 4000x100 mm 90 85 Típus 002 90 100 Típus 00 4000x1250 mm 1 50 2 Fa mintázat Típus 004 4000x1250 mm 90 50 Típus 005 4000x100 mm 1 100 Típus 006 4000x100 mm 1+1+1+1 Fa mintázat

Részletesebben

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén Vegyipar Iskolai kísérletek Törésmutató-mérés Ismertető 10 hasznos tanács a Törésmutató-méréshez Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén Kedves Olvasó! Először is köszönjük,

Részletesebben

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker Kezelési útmutató V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker alkalmazása A BoxMaker-t arra terveztük, hogy hullámpapírból lehessen vele a Paraméterek bekezdésben leírt dobozokat készíteni. A Paraméterek

Részletesebben

Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató

Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató Kedves Vásárlónk, köszönjük, hogy az AQULIFE zuhanykabinját választotta. Önnek a kabin összeszerelésére és működtetésére vonatkozó

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU Használati utasítás HARD SURFACE Transzferpapírok I Megnevezés Paropy...2 Paropy I...3 Akril...4 Karton Papírok......5 Kerámia Bögrék...6 Kerámia Csempék...7 Kristály/Üveg...8 Bőr...9 Oldal Mágnes...10

Részletesebben

halny clip Tető Halny Clip tetőcserép Csavarozás Lefedés Rányomás

halny clip Tető Halny Clip tetőcserép Csavarozás Lefedés Rányomás halny clip Tető Halny Clip tetőcserép A tetőcserép új építésekhez és felújításokhoz egyaránt alkalmas: - rendkívül könnyű elemek - gyors szerelés - nem látható rögzítések Szerelés speciális szerszámok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ KÉRJÜK, VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜLT FŰTÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS A RENDSZER HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ARRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

ÜZLETTÉRI FALIÁLLVÁNYOK ÉS KÖZÉPGONDOLÁK

ÜZLETTÉRI FALIÁLLVÁNYOK ÉS KÖZÉPGONDOLÁK ÜZLETTÉRI FALIÁLLVÁNYOK ÉS KÖZÉPGONDOLÁK A POREX Üzlettéri állványrendszer kereskedelmi üzletek klasszikus berendezése, mely kivitelében és színvilágában a forgalmazott termékek ill. az üzlethelyiség külső

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ Kérjük válassza ki az Önnél kivitelezésre került fűtésrendszer(ek) típusát és figyelmesen olvassa el az arra vonatkozó részt Biztonsági előírások

Részletesebben

Általános termékismertető - Garancia

Általános termékismertető - Garancia Általános termékismertető - Garancia A következő adatok a Delta-Therm 68 mm-es EURO falcos egyszeres gumi tömítéses profilrendszerre vonatkoznak, minden szerkezetre érvényes, ahol ezt külön nem jelezzük.

Részletesebben

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező 4 Üveges és képkeretező 4

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező 4 Üveges és képkeretező 4 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA TARTALOMJEGYZÉK Általános leírás... 4 A vezérlőgombok használata... 5 Beszerelés... 6 Az edények használata... 7 Tisztítás... 8 FIGYELMEZTETÉS! Az adatlapon

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP A gyártó nem vállal felelősséget a füzetben található nyomtatási vagy másolási hibákért. A gyártó fenntartja a jogot a termékek érdekében szükséges és hasznos változtatásokra, annak veszélye nélkül, hogy

Részletesebben

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT Gyorshasználati útmutató Nyomtatás különleges papírra, címkékre vagy írásvetítőfóliákra Windows rendszerben 1. A szoftver Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás

Részletesebben

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként.

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A NAP MELEGE Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A tevékenység általános leírása: A gyerekeket osszuk néhány

Részletesebben

Üveg álom üveg. Üveg álom üveg

Üveg álom üveg. Üveg álom üveg Üveg álom üveg Lásson túl a jelenen a jövő üvegén keresztül! AGC Flat Glass Hungary Maródi Csilla Üveg álom üveg Lásson túl a jelenen a jövő üvegén keresztül! AGC Flat Glass Hungary Maródi Csilla - 1 -

Részletesebben

Általános ipari ragasztók

Általános ipari ragasztók 3M ragasztó üzletág Általános ipari ragasztók és ragasztószalagok Textilhordozós ragasztószalagok Scotch 2902 textilhordozós ragasztószalag (duct tape) Általános textil ragasztószalag, ami olyan alkalmazásokhoz

Részletesebben

Júniusi használtgép akció

Júniusi használtgép akció SG-2436H típusú lassúfordulatú daráló (2 hónapos) Jellemzők: 1. Fogazott vágó henger és vágó kések csoportja biztosítja a legjobb vágási teljesítményt. 2. Különleges ékszíj átvitel a csendes és egyenletes

Részletesebben

Supershine & Spongelux. visszavarázsolja a padló eredeti fényét www.klindex.hu

Supershine & Spongelux. visszavarázsolja a padló eredeti fényét www.klindex.hu Supershine & Spongelux visszavarázsolja a padló eredeti fényét Supershine & Spongelux Termék áttekintés avagy a forradalmi fényező és csiszoló pad-ek SUPERSHINE PLUS,gyémánt pad félkemény hordozófelülettel.

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

MB 45 Alumínium ablak

MB 45 Alumínium ablak MB 45 Alumínium ablak Az MB-45 elnevezésű ablak a legkorszerűbb technológiára épülő, hőszigetelést nem igénylő alumínium rendszerű ablakok egyik kiemelkedő tagja. Egyaránt felhasználható kültéri és beltéri

Részletesebben

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Mosogatógép öblítő Mi a mosogatógép öblítő használatának módja? Az öblítőt csak mosogatógéppel használjuk. Mire használjuk az öblítőt? Az öblítő többrétűen dolgozik. A tisztított felület csíkmentesen szárad,

Részletesebben

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Fagyasztószekrény Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra készült.

Részletesebben

SEMADOS felépítmény Sub-Tec Universal, no Hex

SEMADOS felépítmény Sub-Tec Universal, no Hex A hatszög nélküli Sub-Tec Universal nem ad elfordulás elleni védelmet, ezért olyan felépítményeknél használható fel, ahol az elfordulásgátlás biztosított: összesínezett koronák, hidak, stégek. a mestermodelt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program.

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program. Oldal: 1 / 13 Nyomtatási minőség útmutató Ha az itt megadottak a problémát nem orvosolják, akkor lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal. Előfordulhat, hogy a nyomtatójának egy alkatrészét be kell állítani

Részletesebben

ASZTALI - TÁROLÓ WINKLER - Nr. 100521

ASZTALI - TÁROLÓ WINKLER - Nr. 100521 ASZTALI - TÁROLÓ WINKLER - Nr. 100521 Anyaglista: 2 Nyárfafurnérlap 200 x 200 x 6 mm (A) 2 Nyárfafurnérlap 195 x 55 x 8 mm (B) 3 Műanyag doboz kb. 50 x 50 x 40 mm Megjegyzés az oktatónak: Pontosan ügyeljünk

Részletesebben

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 HU CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő használat

Részletesebben

STOPSOL A TÜKRÖZŐDÉS NAGYMESTERE GLASS UNLIMITED

STOPSOL A TÜKRÖZŐDÉS NAGYMESTERE GLASS UNLIMITED STOPSOL A TÜKRÖZŐDÉS NAGYMESTERE GLASS UNLIMITED AXA Bank- Murica Spanyolország Stopsol Supersilver Dark Blue Borító: Evening Post Épülete Tianjin Kína Stopsol Supersilver Grey TARTALOM STOPSOL, a tükröződés

Részletesebben

Összecsukható mini trambulin

Összecsukható mini trambulin CIKK SZÁM: 1254 Összecsukható mini trambulin JYFM38"-DIA96CM JYFM40"-DIA101.6CM JYFM48"-dia121.92CM JYFM48"-DIA121.92CM Kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást, mert ez elengedhetetlen részét

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen http://www.olympia-vertrieb.de (2009. 05. 05.) Magyar Fontos biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató IH 21 H H Inhalátor Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de 0483 Tartalom 1. Készülék

Részletesebben

SIGMACOVER 256 (SIGMACOVER CM PRIMER) 7412

SIGMACOVER 256 (SIGMACOVER CM PRIMER) 7412 2005. szeptember 2004. szeptemberi kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS kétkomponenses, poliamiddal térhálósodó, átfesthető, vastagrétegű, cinkfoszfát epoxi bázisú alapozó JELLEMZŐI - általánosan alkalmazható

Részletesebben

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter Ez a használati útmutató tartalmazza mindazon biztonsági előírásokat, melyek betartása nélkülözhetetlen a műszer helyes használata közben. Kérjük figyelmesen olvassa

Részletesebben

Új jelentés. Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT. Mérést végezte: GYŐRI ÚT 32-36 SOPRON. Schekulin Nándor. Készülék. testo 875-2 szám: nagylátószögű 32x23

Új jelentés. Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT. Mérést végezte: GYŐRI ÚT 32-36 SOPRON. Schekulin Nándor. Készülék. testo 875-2 szám: nagylátószögű 32x23 Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT GYŐRI ÚT 32-36 SOPRON Mérést végezte: Schekulin Nándor Telefon: 99/511-540 E-Mail: info@origo-santa.hu Készülék testo 875-2 Gyártási szám: Objektív: 1910101 nagylátószögű 32x23

Részletesebben

Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 - Felhasználói kézikönyv

Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 - Felhasználói kézikönyv Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Az autós mobiltartó A Nokia CR-123 mobiltartó & HH-22 rögzítőeszköz segítségével mindig egyszerűen elérheti telefonját.

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Speed Queen termékek:

Speed Queen termékek: Speed Queen termékek: SX25 típusú Speed Queen professzionális ipari mosógép: Softmount SX25 jellemzők: A változtatható sebességtartomány és variálható forgásirány miatt mindenféle ruha neműhöz tökéletesen

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 51. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 3-1-86/424 számú előírás (2. kiadás 2006.) Az étkezési kazeinek és kazeinátok

Részletesebben