TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27.-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 27.-i ülésére"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27.-i ülésére Tárgy: Előadó: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2006. október 20.- november17.) Ottó Péter polgármester Az előterjesztés készítésében részt vettek a hivatal tisztségviselői és munkatársai. Összeállította: Kubicsekné Wolf Éva referens Eseményjegyzék október 20.- november október A Strabag Rt-től Koch Róberttel és Józsa Zoltán főépítés-vezetővel találkozott a polgármester egy bemutatkozó látogatáson. - Németh Tamás tűzoltóparancsnok bemutatkozó látogatáson járt a polgármesternél, és tájékoztatta, hogy a Zirci Önkéntes Tűzoltóság október 31-én taggyűlést tart. A taggyűlésen Zircet dr. Czuppon Károly alpolgármester képviselte, a taggyűlés napirendi pontjai: 1.Beszámoló a tűzoltóság működéséről 2. Tisztségviselő választás 3. Alapszabály módosítás Az alapszabályt minden önkormányzatnak felül kell vizsgálni, a tisztségviselők személyére javaslatot kell tenni - Némedi Lajos a Zirci Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezete vezetője az október 25-i alakuló ülés napirendjeit egyeztette a polgármesterrel. Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a városi ünnepség a Hősök emlékművénél. Október Vezetői értekezleten megbeszéltük a következő testületi ülés napirendjeit, és a fontosabb teendőket. - A Bakony Volán forgalmi igazgatója Sersztnyev Tamás bemutatkozó látogatáson járt a polgármesternél, beszéltek a tervezett autóbusz terminálról, a közterületek szabályszerű használatáról, a helyijárati közlekedés helyzetéről.

2 -Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár segítő javaslataival kereste meg a polgármestert. - Schreindorfer Károly intézményvezetővel tárgyalt a polgármester a Városüzemeltetési Kht. által ellátott feladatokról. Október 25. Zirci Kistérségi Társulás alakuló ülése volt Csetényben, utána ülésezett a BÖSZ TT. A Zirci Kistérségi Társulás elnökének Ottó Pétert, alelnökeinek Dombi László borzavári és Nagy Csaba jásdi polgármestereket választották meg. A BÖSZ TT elnökének Fiskál János eplényi polgármester választották. Október Az Állami Számvevőszék átadta a polgármesternek, jegyzőnek, pénzügyi osztályvezetőnek, a kisebbségi önkormányzat elnökének a Zirc Város Önkormányzata és a Német Kisebbségi Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről készült számvevői jelentést. - Kovárcziné Sárfi Andrea járt a polgármesternél, megbeszélést folytattak az önkormányzati intézmények évi költségvetésének alakulásáról. Október A felújított Egészségház műszaki átadása megtörtént. - Vezetői értekezleten a novemberi testületi ülés napirendjeit beszéltük meg, ezen kívül beszéltünk az aktuális pályázati határidőkről (kerékpárút), folyamatban lévő beruházásokról (mentőállomás, autóbusz terminál). - Képviselő-testületi ülés. Október A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa ülésén vett részt a polgármester Veszprémben. A Tanács megválasztotta a tisztségviselőit : elnök Mazák György lett, elnökhelyettes Kajdi István Taljángörögd polgármestere. A Tanács megtárgyalta a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetés és kezelési projekt menedzselésére létrehozott projektirányító szervezet (PIU) szakmai támogatása, valamint a PR és tájékoztató tevékenység ellátása közbeszerzési eljárásának eredményét. A Bíráló Bizottság javaslata, valamint a KA Közreműködő Szervezet jóváhagyó javaslata alapján a Társulási Tanács a BESZT Beruházó- Szolgáltató-Tervező Kft. ajánlattevőt hirdette ki nyertesként. - Zirci Önkéntes Tűzoltóság taggyűlésén vett részt dr. Czuppon Károly alpolgármester. - A Napló újságírója, Varga Róbert készített interjút a polgármesterrel. - Horváth László képviselő részt vett az Intelligens Települések Országos Szövetsége rendkívüli Közgyűlésén, melyről készített egy tájékoztatót : Az Intelligens Települések Országos Szövetsége október 31.-én tartotta rendkívüli Közgyűlését. Az ülésen a polgármester megbízásából vettem részt. A Közgyűlés összehívását az ITOSZ Alapszabályának módosítása indokolta. A rendkívüli Közgyűlés az Alapszabály módosításán túl munkacsoportot hozott létre a G.V.O.P pályázatokon megvalósult informatikai megoldások kiterjesztésére. Ennek célja az, hogy a G.V.O.P. pályázatokon (G.V.O.P (elektronikus igazgatás, térinformatika) és G.V.O.P (önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása)) nyertes önkormányzatok, illetve önkormányzati társulások adják át egymásnak a tapasztalataikat. Az ITOSZ elő kívánja segíteni, hogy azon önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, akik az elmúlt években csak az egyik kiíráson nyertek, a jövő évtől előnnyel induljanak a másik pályázati kiíráson, ugyanis a két megvalósítás biztosítja az adott településen, illetve települési szövetségen belül az elektronikus ügyintézés, ügyfélkezelés korszerűsítését, és az elektronikus közigazgatási és önkormányzati szolgáltatások

3 teljességét. (Az elektronikus igazgatás jelentőségét sok mindennel igazolhatjuk. A globalitás, a világ valamennyi társadalmának szükségszerű együttműködése feltételezi és megköveteli az időben és távolságban, az egyének emlékezetében, hozzáférési lehetőségében nem korlátozott kapcsolatok rendszereit. Így számunkra az euró, a schengeni határátlépés, az EU támogatási rendszeréhez való hozzáférés, vizeink óvása, a világkereskedelemben lehetséges részvétel, és még rengeteg más tevékenység elengedhetetlenné teszi, hogy az elektronikus világban egyenlő eséllyel szerepeljünk, amely szereplés szoros, eltéphetetlen kapcsolatban áll a társadalomigazgatás és ezen belül az önkormányzás összetett rendszereivel. Fontos téma volt még, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) 2007 január 1-től csak és kizárólag a tanúsított szoftverekkel történő közszolgálati iratkezelést engedélyezi. Ennek ismeretében a hivatalban használatos iratkezelő szoftverek tanúsítványát be kell szerezni, illetve, ha ez nem megoldható a határidőig, akkor rövid időn belül már működő, tanúsítvánnyal rendelkező szoftvert kell beszerezni. Az ITOSZ abban kíván segíteni, hogy tájékoztatást adjon a tagönkormányzatoknak a már működő, tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelő szoftverek fellelhetőségéről, beszerzésének lehetőségéről. Utolsó napirendként tárgyalta az ITOSZ Közgyűlése, hogy a Szövetség képzést indít önkormányzati politikusok (polgármesterek, alpolgármesterek) és hivatali vezetők, illetve az elektronikus ügyfélforgalommal foglalkozó hivatali munkatársak számára az elektronikus közigazgatás és információs társadalom témakörben. A képzés időpontjáról, helyéről és költségéről a későbbiekben küldenek pontos tájékoztatást. November 2. - Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető és Szalontay Szilvia kereste fel a polgármestert. A Stúdió Kb-val kapcsolatos megbeszélésen szóba kerültek az intézmény működésének személyi és tárgyi (elhelyezés) kérdései, az intézmény pénzmaradványának felhasználásával kapcsolatos elképzelések. - A Kinizsi Takarékszövetkezet elnöke, Lakatos Antal kereste fel a polgármestert az önkormányzat tulajdonát képező 0111/7hrsz-ú ingatlanra bejegyzett jelzálogjog érvényesítésével kapcsolatban kezdeményezett végrehajtási eljárással kapcsolatban. A megbeszélés eredményeként a bank hitel ajánlattal keresi meg az önkormányzatot. - A Raiffeisen Bank régió vezetője, és az önkormányzati üzletági vezetője bemutatkozó látogatáson jártak a polgármesternél. - A Városi Erzsébet Kórház integrációja ügyében megbeszélés volt a polgármesternél, melyen részt vett dr. Rácz Jenő a veszprémi Cholnoky Jenő Kórház igazgatója, dr. Horváth Sándor, dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán, Szirbek Tiborné, dr. Árpásy Tamás. November 3. - A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda ünnepélyes átadása. November 6. -Vezetői értekezleten megbeszéltük a novemberi testületi ülés napirendjeit és az aktuális feladatokat. - dr. Németh Árpád Várpalota újonnan megválasztott polgármestere járt a polgármesternél, aki a bemutatkozáson kívül tájékozódott a zirci Tourinform Iroda működéséről. November 7. - a Reguly Antal Szakképző Iskola diákjai keresték fel a polgármestert és ismételten kérték, hogy az iskola felé vezető úton kerüljenek kihelyezésre kukák. A diákok pedig vállalták, hogy az iskola környékén összeszedik a szemetet. - A Dalkia igazgatójával Pencz Imrével tárgyalt a polgármester a kórház fűtésdíj tartozásának kifizetéséről.

4 - A Kiss Mária könyvvizsgáló, a Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr bemutatkozó látogatáson járt a polgármesternél, akivel megbeszélték az önkormányzat évi belsőellenőrzési tervét. - Zirc-Olaszfalu-Nagyesztergár-Dudar-Bakonynána térségében telepítendő szélerőmű parkkal kapcsolatban egyeztető megbeszélésen vettek részt az érintett települések polgármesterei. November 8. - Ülésezett a Zirci Kistérségi Társulási Tanács Napirendi pontok voltak: A Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, a év első féléves tevékenységi beszámoló a zirci kistérségi tanácsadói tevékenységről, tájékoztató Zirc kistérség munkaerő foglalkoztatási helyzetéről, fejlesztési lehetőségekről, Bakonykarszt Zrt. Felügyelő Bizottságába tag delegálása (Szafner József dudari jegyzőt ), tájékoztató a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat tevékenységéről. - Ezt követően ülésezett a BÖSZTT, ahol megválasztották a BÖSZ TT tisztségviselőit. A GVOP projekt pénzügyi végrehajtásával kapcsolatban a tanács elfogadta, hogy a települések lakosságszám arányosan vállalják a 35 MFt rulírozó hitelhez a kezességvállalást. - Czabuláné Nagy Andrea kereste fel a polgármestert, érdeklődött a Tanuszoda üzemeltetéséről, ajánlatát hamarosan eljuttatja a város vezetésének. - Vállalkozói fórum volt a TSZ nagytermében, ahol vállalkozók mondhatták el elképzeléseiket, a város jövőjét illetően. November 9. -Dr. Buda Imrét és dr. Mile Imrét fogadta a polgármester, akikkel tárgyalt az Egészségház beruházás alakulásáról, a várható átadás lebonyolításának időpontjáról. - Az Ifjúsági Házban a polgármester fogadta és köszöntötte a Kovászna megyéből érkezett fiatalokat, akik a város ifjúsági és kulturális életét tanulmányozzák. - A Reguly Antal Múzeumban a Tudomány Napja alkalmából kötetlen, baráti beszélgetésen vettek részt az érdeklődők. - A Városházán folytatódott a vállalkozói fórum. November Schmidla Edit biztosítási szakértő kereste fel a polgármestert vállalkozásának tevékenységi körét ismertetve. - A polgármester a Városi Erzsébet Kórház gazdasági vezetőjével a kórház adósságállománya kezelésének lehetőségéről, az ütemezési, a jelenlegi és a évi finanszírozási problémákról tárgyalt. November Fogadta a polgármester a BROKERNET képviseletében Gajdics Sándor vállalkozót és Farkas Tibor menedzsert, akik tájékoztatták tevékenységi körükről. - Intézményvezetőkkel tárgyalt a polgármester és a pénzügyi osztályvezető az intézmények és a város jövő évi költségvetési koncepciójának előkészítése céljából. - Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság ülése.

5 November Vezetői értekezleten megbeszéltük a november 27-i testületi ülés napirendjeit. - Rendkívüli testületi ülés. November Zirci Kistérségi Többcélú Társulás ülésén elfogadták a belső ellenőrzési tervet. November A Megyeházán polgári védelmi, katasztrófavédelmi felkészítésen vett részt a polgármester. November Turisztikai Konferencia. Zirc, november 17. Ottó Péter polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről 86-3/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről 86/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-12/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. beszámoló óta történt fontosabb eseményekről. Tisztelt Képviselő-testület!

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. beszámoló óta történt fontosabb eseményekről. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS 3. Napirendi pont UTárgy:U Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző beszámoló óta történt fontosabb eseményekről UElőadó:U Szili Lajosné polgármester,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd 1073-23/2008. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-én 14.00 órakor megtartott

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását.

Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. április 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János, Némethné

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/458-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 3. szám 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 45/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Bőle Károlyné megbízásáról a Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Csócsics

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben