ÁROP /A Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára pályázat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0007 Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára pályázat"

Átírás

1 ÁROP /A ÁROP /A Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára pályázat Szakmai beszámoló a Szervezetfejlesztés az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon című projektben végzett feladatokról, és az eredménytermékek bemutatása

2 Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében a Szervezetfejlesztés az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon című projektjét az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósította. A projekt célja volt az ONYF belső működési hatékonyságának javítása, amely magába foglalja a szervezeti teljesítménymérésének lehetővé tételét, a működőképes belső folyamatok elősegítését, a szervezeti tudás hatékony kiaknázását, valamint a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni tudó, önfejlesztő szervezeti kultúra kialakítását. A projekt keretében öt beavatkozási területen (hét projektelem vonatkozásában) hajtottunk végre fejlesztési lépéseket. A teljesítménymenedzsment a projekt szempontjából a legfontosabb, leglényegesebb stratégiai beavatkozási terület. A szervezeti stratégia kidolgozásával, a szervezeti célok szervezeti egység szintre bontásával és a teljesítménymérés lehetőségének megteremtésével (kapcsolódó indikátorok meghatározásával) az ONYF legfontosabb célja az volt, hogy a feladatellátást még hatékonyabbá, a szervezet működését még kiszámíthatóbbá tegye, és segítse elő az eredményes vezetői döntéseket. A fenti célok eléréséhez az egyes beavatkozási területek tervezett és végrehajtott fejlesztései is hozzájárultak. A pályázat befogadását követően, az Állapot felmérő kérdéssor alapján megtörtént az általános állapot feltérképezése, amely alapján az ONYF-ről egy átfogó helyzetkép került rögzítésre. Az állapot felméréséhez, továbbá a beavatkozási terület eredménytermékeinek elkészítéséhez az ONYF külső, közigazgatási tapasztalattal rendelkező szakértő segítségét vette igénybe, aki lefolytatta a szervezet vezetőivel a szervezetfejlesztési stratégia kidolgozásához szükséges interjúkat (Feljegyzés az ONYF szervezeti teljesítményének menedzselését érintő általános állapotfelmérésről és a fejlesztés intézményi terjedelmére vonatkozó javaslatról). A Jogszabályokat és egyéb igazodási pontokat tartalmazó dokumentumok listája, az Intézményi tevékenységtábla, valamint a kitűzött célok és a vezetői koncepció alapján készült el az ONYF stratégiáját bemutató dokumentum, amelyben rögzítésre került az ONYF és a nyugdíjágazat stratégiája a szakmai és működési területek vonatkozásában. Összeállításra került a Jelenleg mért mutatószámok táblázata, továbbá megtörtént az intézményi szintű célok szervezeti célokká történő lebontása, és elkészült az Intézményi és szervezeti egység szintű céltérkép. A helyzetelemzést és célmeghatározást követően a munkacsoport a szakértő irányításával elkészített egy Előzetes mutatószám definíciós listát, és elvégezte a teszteléseket. A végleges mutatószámok a mérések alapján kerültek kiválasztásra. A véglegesítésre került mutatószámok további mérésének biztosításához készült egy Fenntarthatósági intézkedési javaslat, amely hosszú távon biztosítja az indikátorok mérhetőségének feltételeit. 2

3 A beavatkozási területen elkészült dokumentumok a szervezeten belül véleményezésre és bemutatásra és elfogadásra kerültek. A beszerzési folyamat optimalizálása fontos részfeladat a megbízható és korszerű nyugdíjágazati-szolgáltatások megteremtésében. Célul tűztük ki a beszerzési tevékenység hatékonyságának javítását, az átfutási idő csökkentését, illetve az eredményes beszerzés megvalósításához szükséges szakterületi inputok sikeres integrálását az igények megfogalmazása és a döntés-előkészítés során, javítani kívántuk a beszerzésben részt vevő szakmai szervezetek közötti együttműködést, valamint a beszerzés minőségét. A beszerzési folyamat optimalizálása szakaszosan történt. Első lépésként a jelen állapot felmérése történt meg. Az állapot felméréséhez és az eredménytermékek elkészítéséhez az ONYF külső, ügyvitelszervezési, -korszerűsítési tapasztalattal rendelkező szakértő segítségét vette igénybe. Több szemszögből kívántuk felmérni a beszerzési folyamat jelenleg kialakított gyakorlatát, ezért a munkacsoport ennek megvalósításához 25 fő bevonásával interjút készített. Az interjúalanyok képviselték a beszerzési szakterületet, valamint a szakmai főosztályokat vezetői, és munkatársi szinten egyaránt. Az interjúsorozat eredményeként a munkacsoport a külső szakértővel elkészítette a strukturált vezetői interjúsorozat leiratát. A rendelkezésre álló szervezetszabályozó eszközök (SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírások, hatályos beszerzési szabályzat), valamint az interjúk során elhangzottak alapján elkészültek a beszerzés gyakorlatát leíró folyamatábrák, továbbá meghatározásra kerültek az egyes tevékenységekhez kapcsolódó attribútumok. A munkacsoport folyamatosan, többszöri egyeztetést követően alakította ki a folyamatábrákat, a szükséges pontosítások végrehajtását követően véglegesítette azokat. A folyamatábrák elkészítését követően második lépésként valósult meg a kritikus pontok meghatározása, amely az optimalizált folyamatmodell alapjául szolgált. A beszerzési folyamat valamennyi munkafolyamatát áttekintve megállapításra került, hogy a beszerzési folyamatot az előkészítő szakaszban szükséges optimalizálni, ennek megfelelően harmadik lépésként kialakításra került az optimalizált beszerzéselőkészítő szakasz. Negyedik lépésben az optimalizált folyamatmodell kialakítását követően megfogalmazásra kerültek azok a fejlesztési javaslatok, amelyek a beszerzési eljárásrendbe történő beépítésével segítik a célként kitűzött hatékony ügyintézés megvalósítását. A fejlesztési javaslatok a beszerzési eljárást meghatározó szabályzatba beépítésre kerültek. A projektelem során elvárt eredménytermékek határidőben elkészültek. A végső eredménytermék megalkotásáig több szemszögből ismerhettük meg a beszerzési folyamatot, a 3

4 közös munka során szerzett tapasztalatok segítettek megérteni a beszerzési folyamatban résztvevő személyek, szervezetek problémáit, kiszűrni a folyamatban meglévő buktatókat. Az elmúlt években az ONYF feladatául tűzte ki, hogy minőségi javítást hajtson végre további szervezeti folyamatok vonatkozásában is. Ennek keretében megvizsgálta, melyek azok a folyamatok, ahol különösen fontos és szükséges lenne a hatékonyság növelése, a visszaellenőrzés. A felső-vezetésnek szüksége volt egy olyan erőforrás-kontroll mechanizmusra, amely képes az aktuálisan futó feladatokat egységes rendszerben megjeleníteni, ennek következtében pedig könnyebb azok végrehajtásának számonkérése és koordinálása. A pályázat befogadását követően a feladat-végrehajtási monitoring rendszer optimalizálása beavatkozási területen megtörtént az állapotfelmérés, amelyről feljegyzés is készült, továbbá a funkciónak megfelelően a legfontosabb elvárások és jellemzők is megfogalmazásra kerültek. Fontos cél volt a főigazgató által delegált feladatok egységes felületen történő rögzítése és az érintettek számára történő hatásos megjelenítése, amelyen keresztül a főigazgató (vagy az általa megbízott személy) feladatokat delegálhat a főosztályvezetői/projektvezetői kör számára. A feladat megvalósításához az ONYF külső ügyvitelszervező szakértői segítséget vett igénybe, akinek iránymutatásával a munkacsoport feltárta azokat a rendelkezésre álló lehetőségeket, amelyek a megvalósítás során szóba jöhettek. Az optimális eszköz kiválasztásának megkönnyítése érdekében a szakértő bemutatta és értékelte a potenciálisan alkalmas WEB-alapú eszközöket. A döntés során figyelemmel kellett lenni arra, hogy az ONYF-et az 5 szintű biztonsági besorolás szerint a 4. szintbe sorolják, így a fejlesztés eredményeképpen a már meglévő rendszer került kiválasztásra, amely informatikai alkalmazás kiegészítéseként készült el a Vezetői Feladatok Nyomonkövető Alkalmazás modulja. 4

5 Az alkalmazás két speciális felülettel rendelkezik. Az egyik felületen a főigazgató (vagy az általa megbízott személy) által delegált feladatok kerülnek rögzítésre, a másik, az érintett főosztályvezetők és projektvezetők számára hozzáférhető oldalon a kiosztott feladatok automatikusan megjelennek a szakmai tartalom leírása mellett a felelősök és határidők pontos listázásával. A szervezeti együttműködés elősegítésére tekintettel a feladat-végrehajtási monitoring funkcionalitás úgy került kialakításra, hogy a felhasználók láthassák egymás feladatlistáját. Az alkalmazáshoz egy felhasználói kézikönyv is készült. A felület kialakítását követően a tesztelést a szervezet végrehajtotta, a tesztelési jegyzőkönyvekben rögzítésre kerültek az előforduló hibák és a megoldandó problémák, amelyek javítását, korrigálását elvégezték. A létrehozott rendszer felsővezetői körben történő véleményezése és bemutatása megtörtént, a felmerült hasznosítható vélemények beépítésre kerültek. A modul használatát belső szabályozó eszköz (körlevél) szabályozza. A tudásmegosztásnak az ONYF-en hierarchikus szervezetre jellemző, centralizált technológiái, folyamatai vannak. A tudásmegosztás fejlesztésének a célja a digitális hálózati technológiát kihasználva új, decentralizált, kontroll lehetőségét biztosító tudástár létrehozása, annak érdekében, hogy elősegítse az ONYF-en és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon (a továbbiakban: NYUFIG) belüli szakmai ismeretek és tapasztalatok elektronikus rögzítését, és ez által azok gyors visszakereshetőségét. Cél volt még, hogy a munkatársak a szakmai tevékenységük során felmerült problémáikat, kérdéseiket gyorsan meg tudják oldani, illetve szakmailag helyes válaszokat kapjanak, amelyek mások számára is hozzáférhetőekké válnak. A projektelem eredményeként elkészült a Szakmai tudástár, amely két fő elemből áll össze. Az egyik eleme a wiki, illetve ahhoz hasonló elven működő Wiki-Enciklopédia, amely fogalomtárként funkcionál. Nyílt olvasási hozzáférést biztosít mindenki számára az intraneten keresztül. Azonban a rendszer teljes nyitottsága a jogszabályok alapján működő és jogszabályokat alkalmazó szervnél nem lehetséges, ezért csak szerkesztői jogosultsággal rendelkezők vihetnek fel új fogalmakat, illetve tölthetik fel tartalommal az egyes fogalmakat. A rendszer másik fő eleme a mindennapi szakmai kérdések és válaszok fóruma, amely a kérdezési lehetőségen túl a gyakran ismételt kérdéseket is magában foglalja. Ez utóbbi alapján kapta a GYIK elnevezést. Szintén nyílt olvasási hozzáférést és kérdésfeltevési lehetőséget biztosít az intraneten keresztül. A kérdések és a válaszok szerkeszthetőségét a szakmai irányítási szerv, vagyis az ONYF és a NYUFIG szerkesztői, illetve publikáló jogosultsággal rendelkező munkatársai kontrollálják. A Szakmai Tudástár elemeinek meghatározásakor a legnagyobb nehézséget a kérdés-válasz rendszer kialakítása és szerkeszthetősége képezte, tekintettel arra, hogy a nyugdíjágazatban is, mint bármely más jogszabályok alapján működő szervnél a hibás, téves válaszok mind az ügyfelek, mind a Nyugdíjbiztosítási Alap számára hátrányos következménnyel járhatnak. A felépített rendszerben ezért vált kontrollálttá a szerkesztői tevékenység. 5

6 Az újonnan kialakított rendszerhez szabályzat készült annak érdekében, hogy meghatározásra kerüljenek a közzétett adattartalmak szerkesztéséért, tartalmáért és közzétételéért való felelősségi viszonyok alapkérdései. Továbbá Szerkesztő Bizottság alakul, amelynek feladata lesz, hogy meghatározza és érvényesítse a Szakmai Tudástár egységes kezelésének elveit, és döntsön a kezelés során felmerülő vitás esetekben a feladatkörök egyértelmű meghatározásáról. Az Orientációs csomag kialakításának célja volt egy olyan információs füzet összeállítása, amely a takarékossági és környezetvédelmi szempontokat egyaránt figyelembe véve elsősorban elektronikus formában, másodsorban és szükség szerint papír alapon a szervezetre és működésére, az érdekvédelemre és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan szakmai és információs anyagot tartalmazzon. Fontos feladata volt, hogy az új belépők számára egy teljes, átfogó kép alakuljon ki a szervezetről, meggyorsítsa a szervezetbe történő beilleszkedést, a szakmai munkába történő bekapcsolódást, hosszú távon pedig a belépő munkatárs szervezet iránti elköteleződését, lojalitását erősítse. Az ONYF a pályázat befogadását megelőzően nem rendelkezett ilyen tematikusan összeállított információs kiadvánnyal. A pályázat befogadását követően a munkacsoport a jelen állapot felmérése és a lehetséges igények feltérképezése után összegyűjtötte a csomag tartalmi elemeinek kialakításához szükséges ötleteket, majd arculati tervet készített, és kidolgozta az információs füzet bővített és szűkített tervezeteit. A munkacsoport tagjai fontosnak tartották, hogy a feladat elvégzése során a szakszervezet és széles körben munkatársak és a szakszervezet is bevonásra kerüljenek, legyenek érdekeltek, elmondhassák meglátásaikat, megosszák ötleteiket. A sok hasznos vélemény beérkezése és értékelése után az információs füzetek tervezetei átdolgozásra, majd felsővezetői körben is megismertetésre kerültek. Az eredménytermék elkészült, főigazgatói jóváhagyása, illetve a használat engedélyezése megtörtént. Az információs füzet két formátumban elérhető, a bővített az ONYF belső elektronikus honlapján kerül majd elhelyezésre, a rövidített változatát pedig az újonnan belépők nyomtatott formában kapják kézhez. Az ONYF törekszik arra, hogy az eredménytermék bevezetése után a fenntartási időszakban is ébren tartsa a munkatársak érdeklődését. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az információs füzet tartalmának folyamatos kontrollja és frissítése. A CAF minőségbiztosítási rendszer bevezetésének támogatására az ONYF-en egy koordináló-támogató munkacsoport került létrehozásra. A munkacsoport elkészítette a fejlesztési tevékenység ütemezését és összegyűjtötte az önértékeléshez szükséges dokumentumokat és információkat. 6

7 Az ONYF önértékelését egy 19 munkatársból álló reprezentatív önértékelő csoport végezte, a 3 fős támogató munkacsoport és két szakértő közreműködésével. Az önértékelést végzők modellismeretet, és egységes értékelési szemléletet adó felkészítésben részesültek. A CAF online rendszerben történt egyéni értékeléseket követően a konszenzusteremtés négy csoportban, szakértői támogatással zajlott. Az önértékeléssel megvalósult a szervezet átfogó, szisztematikus felülvizsgálata, amelynek során az értékelők azonosították a szervezet erősségeit és fejlesztendő területeit. A konszenzusteremtést követően elkészült az önértékelési munka eredményeit bemutató önértékelési jelentés. A jelentésben megfogalmazott fejlesztési javaslatok alapján összeállításra került a fejlesztési intézkedéseket tartalmazó intézkedési program tervezete, amely a felsővezetői kör véleményezését követően került véglegezésre és jóváhagyásra. Az intézkedési programban foglalt intézkedések végrehajtását monitoring rendszer keretében fogjuk nyomon követni. A pályázattal megvalósítandó szervezetfejlesztési program a hatékony és célirányos középvezetői szerepvállalás, a változási folyamatokban való tudatos szerepvállalás, és nem utolsó sorban az egyes szakterületek gördülékeny együttműködése nélkül nem valósulhatna meg. A változásmenedzsment műhelymunka célja és feladata volt, hogy felkészítse erre a vezetőket, felhívja a figyelmet a szervezeti rutinok megváltoztatásából fakadó csapdahelyzetekre, azok elkerülésének lehetőségeire, továbbá fórumot biztosítson a feladatok és az eredmények kritikus, de ugyanakkor építő jellegű megvitatására. A műhelymunkát külső szakértő facilitálta. A projektelem eredményterméke a változásmenedzsment műhelymunka eredményéről szóló Szakmai összefoglaló. A programon a szervezetfejlesztési megközelítés részletes bemutatására is sor került. A változásmenedzsment műhelymunka módszertana a klasszikus T-csoportos készségfejlesztő programok, valamint a problémafeltáró és megoldó csoportmunka mixeként került 7

8 definiálásra. A workshopon az operatív menedzsment javaslatokat tett, amelyek közül valamelyik javaslat időközben már meg is valósult. Pályázatunkban a bevezetett jó gyakorlatok megosztása érdekében a 3. tudásmegosztási szint teljesítését vállaltuk. Ennek keretében a projekt eredményeit és a megvalósítás tapasztalatait beavatkozási területenként, projektelemenként értékeltük és összegeztük, a megvalósított fejlesztések eredménytermékeit az ONYF honlapján bemutattuk. A jó gyakorlatok feltárása céljából a szakmai beszámolót a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére is megküldjük. A megvalósult fejlesztések eredményeinek megismertetése céljából március hónapban szakmai bemutatóra került sor, amelyen az ONYF főigazgatója, főigazgató-helyettesei, főosztályvezetői, valamint projektvezetői vettek részt. A résztvevők a projekt célkitűzéseit, a megvalósítás során elvégzett szakmai feladatokat bemutató tájékoztatást kaptak, majd az új megoldások adaptálására, illetve továbbfejlesztésére javaslatokat fogalmaztak meg. A 3. tudásmegosztási szint keretében megszervezett műhelymunka célja az volt, hogy egyszerre szolgálhassa a projekt keretében megvalósított fejlesztések eredményeinek részletes bemutatását, illetve a megvalósítás során szerzett tapasztalatok célirányos megosztását. A programot külső szakértő facilitálta, amelyen 23 fő olyan munkatárs vett részt, akik a projekt által elvégzett fejlesztések, fejlesztési módszerek további alkalmazásáért, továbbfejlesztéséért felelősek. A műhelymunkát követően, az ellátandó feladatokat, azok határidőit és felelőseit nevesítő ütemterv készült. Pályázatunkban kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a projekt keretében a horizontális feltételeket teljesítjük. Ennek keretében az ONYF meglévő Esélyegyenlőségi Tervének érdemi tartalommal történő kiegészítésére javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyekkel az Esélyegyenlőségi Terv kiegészítésre került. 8

9 A társadalmi fenntarthatósági szempontok közül a jogszabályi keretek összefoglalását vállaltuk. Az ONYF valamennyi szakterületének közreműködésével elkészült az ONYF feladatellátását meghatározó útmutatók, jogszabályok listája, amelyeket közérthető magyarázatokkal láttunk el. A dokumentumot az ONYF honlapján elhelyeztük, ezáltal minden érdeklődő számára elérhetővé tettük. A dokumentum nyomtatott formában a székház ügyfélszolgálatán is megtalálható. Az ONYF az ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum alapján a III. kommunikációs csomag megvalósítására volt kötelezett. Az útmutató alapján a projekt megvalósításáról szóló C típusú tájékoztató tábla kihelyezetésre került a projekt helyszínén, illetve a projekt zárásáról szóló D típusú tájékoztató tábla a projekt zárását követő 6 hónapon belül kihelyezésre fog kerülni. A megvalósítás során fotódokumentációt állítottunk össze. Az elkészült fotódokumentációt a TÉRKÉPTÉR feltöltéséhez, az ONYF évi Évkönyvéhez, illetve a projekt eredménytermékeit az ONYF honlapján bemutató összefoglaló illusztrálására használtuk/használjuk fel. Összességében elmondható, hogy a projekt keretében megvalósított szervezetfejlesztés sikeres volt, amelyhez a szakmai területek együttműködése nagymértékben hozzájárult. A megvalósítás eredményeként fejlődött a szervezet adaptációs képessége és integrációs szintje, átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá vált a szervezet működése, fejlődött a szakterületek közötti munkakapcsolat, amely vélhetően a jövőbeni feladatellátás hatékonyságára és eredményességére is kedvező hatással lesz. Célunk a jövőre vonatkozóan az, hogy a szervezetfejlesztés során megszerzett tapasztalatokat hasznosítsuk, az elért eredményeket megtartsuk, illetve a megszerzett ismereteinket továbbfejlesztve a szervezet működését eredményesebbé, hatékonyabbá tegyük. Budapest, április 30. Készítette: Fodor Szabolcs Bátor projektvezető Jóváhagyta: Prof. Dr. Mészáros József főigazgató 9

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006 Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalban ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006 Verzió: 1.0 2014. április 30. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...

Részletesebben

Szervezetfejlesztés az Egri Törvényszéken

Szervezetfejlesztés az Egri Törvényszéken Szervezetfejlesztés az Egri Törvényszéken BESZÁMOLÓ Teljesítménymenedzsment beavatkozási területen a szervezeti célok meghatározására, valamint a szervezeti teljesítményindikátorok kidolgozásának támogatására

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 3 2. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET TERJEDELME... 5 3. A FEJLESZTÉS BEVEZETÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET.

1. BEVEZETÉS... 3 2. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET TERJEDELME... 5 3. A FEJLESZTÉS BEVEZETÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A FEJLESZTÉS BEVEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS CÉLJA... 4 1.2 A FEJLESZTÉS BEVEZETÉSÉNEK KONKRÉT CÉLJAI... 4 2. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET TERJEDELME... 5 2.1 A TERJEDELMET MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ HALMAJ KÖRJEGYZŐSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÉS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEINEK SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP 1.A.2) 2009. NOVEMBER 30. Halmaj Körjegyzőség polgármesteri

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Tartalom. A pályázat rövid bemutatása A projekt számokban. Alprojektek Projektszervezet és ütemezés

Tartalom. A pályázat rövid bemutatása A projekt számokban. Alprojektek Projektszervezet és ütemezés Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/B-2008-00160016 projekteredmények 2 Tartalom A projekt bemutatása A pályázat rövid bemutatása A projekt

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi,

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

SZERVEZETT FEJLESZTÉS

SZERVEZETT FEJLESZTÉS Gazdasági Versenyhivatal SZERVEZETT FEJLESZTÉS A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013 2014 Szervezett fejlesztés A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013-2014 Szervezett fejlesztés

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum FERTŐD Fertőd Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP 1. A.2/A 2008 0195 ÁROP pályázati összefoglaló Készült: Budapest, 2010. július 15. Készítette: Szertics Gergely

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál ÁROP- 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál Vezetői információs rendszer koncepció Készítette: Rávezető Projekt Kft. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1 Bevezetés... 3 1.1

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY 1 SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Tét Város Önkormányzati Hivatalának Szervezetfejlesztési racionalizálása Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0068 Készült: Szombathely, 2009. szeptember - 2010.január

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata

Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata Dokumentum: Összefoglaló tanácsadói jelentés, javaslatok

Részletesebben

TÁMOP-5.4.1-12. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások szükségletalapú megközelítése

TÁMOP-5.4.1-12. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások szükségletalapú megközelítése TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások szükségletalapú megközelítése SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben