Avidius Cassius, Gaius

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Avidius Cassius, Gaius"

Átírás

1 Avidius Cassius, Gaius AVI a lényeg és a lét. Az orvostudomány szabályzata a leghíresebb könyv az orvostudomány történetében. Tulajdonképpen rendszeres enciklopédia, amely nagyobbrészt a Római Császárság korában élt görög orvosok eredményein, továbbá arab munkákon s kisebb részben saját vizsgálódásain nyugszik. Samsz ad-daulá 1022-ben meghalt, és Avicenna, kisszámú környezetével Eszfahánba (Teherántól kb. 400 km-re délre) menekült. Itt nyugalomban töltötte élete utolsó 14 évét. Az uralkodó, Ala ad-daulá és udvara nagyra tartotta. Itt fejezte be két nagyobb munkáját, amelyeket Hamadánban megkezdett, és vetette papírra csaknem 200 értekezésének java részét. Ő írta perzsa nyelven az első könyvet az arisztotelészi filozófiáról, valamint A gyógyítás könyvének remek összefoglalását, amely a Kitáb an-nadzsat (Az üdvösség könyve) címet kapta. Ez alatt az idő alatt írta utolsó nagy filozófiai munkáját és gondolatvilágának legszemélyesebb testamentumát Kitáb al-isarat va at-tanbihat (Útmutatások és megjegyzések könyve) címmel. Ebben leírja misztikus lelki utazását a hit kezdeteitől Isten közvetlen és folyamatos víziójáig. A Liszán al-arab (Az arab nyelv) c. műve nyers vázlatban maradt haláláig. Egy hadjáratban Ala ad-daulát kísérve megbetegedett és meghalt. Azon kívül, hogy az iszlám arisztoteliánusok mestere volt, későbbi éveiben igyekezett egy Keleti filozófiát ( al-hikmat al-masrikíja ) megalapozni. Idevágó munkái nagyobbrészt elvesztek. Megtette az első lépéseket a misztikus teozófia felé vezető úton, s ezzel kijelölte az iszlám filozófia jövőbeni irányát, főleg Perzsiában és az iszlám többi keleti országában. A gyógyítás könyvét részben már a XII. században latinra fordították, s a teljes Szabályzat is megjelent még ugyanabban a században, melyek elterjesztették gondolatait Nyugaton. E két mű révén rangja évszázadokon át csak a korai görög orvosok, Hippokratész és Galenus hírnevéhez volt hasonlítható. Tanítása vegyítve Szent Ágoston keresztény filozófuséval és teológuséval alapját képezte számos középkori skolasztikus tanításának, főleg a ferencesek iskoláiban. Keleten az orvostudományban, a filozófiában és a teológiában évszázadokra fennmaradt uralkodó hatása, és ma is elevenen él az iszlám szellemiség határain belül. Avidius Cassius, Gaius (szül. Syria megh júl.), 175-ben három hónapig bitorolta a római császári címet. Hadrianus császár (ur ) egyik magas rangú hivatalnokának fiaként hadműveleteket irányított Róma parthusok elleni háborújában ( ) ben benyomult Mezopotámiába, és kifosztotta Ktésziphónt, Parthia fővárosát, valamint Szeleukeiát (mindkét város ma Közép-Irak területén fekszik). Hamarosan kinevezték a keleti provinciák teljes római haderejének parancsnokává. 172-ben levert egy egyiptomi parasztlázadást. 175 áprilisában császárnak kiáltotta ki magát, valószínűleg arra a tévesnek bizonyult szóbeszédre építve, mely Marcus Aurelius császár (ur ) halálhírét költötte Duna menti hadjárata során. Marcus Aurelius megindult keletnek, de mielőtt összecsaphattak volna, Avidiust megölte egyik katonája. A Rhône folyó és a Saint-Bénézet-híd Avignonban, a háttérben a pápai palota Avignon város Franciaország délkeleti részén, Provence-Alpes-Côte-d Azur körzetben; Vaucluse megye székhelye. A Rhône folyó keleti partján fekszik, Nîmes-től északnyugatra. A cavares nevű gall törzs székhelye, később Avennio néven római város volt. Jelentősége akkor nőtt meg igazán, amikor 1309-ben pápai székhellyé vált. Abban az időben nem tartozott Franciaországhoz, hanem a pápa hűbérbirtoka volt. VI. Kelemen pápa (sorrendben negyedik a hét avignoni pápa közül) vásárolta meg 1348-ban, Johannától, Provence királynőjétől, és pápai tulajdonban maradt egészen a nagy francia forradalomig. Az avignoni pápaság, amelyet a köznyelv gúnyosan második babilóni fogság -ként emleget, 1309-től 1377-ig tartott. A várost egészen 1791-ig pápai legátus kormányozta, ekkor a francia Nemzetgyűlés az országhoz csatolta. Súlyos harcok során foglalták el, melyekben a pápai palota is sérüléseket szenvedett. A nyolctornyú, hatalmas méretű várkastély egy 58 m magas sziklán áll, 1822 és 1906 között laktanyának használták. Napjaink egyik legnagyobb kastélyerődje (château fort), amely két részből áll: a Régi Palotából ( ), és az építészetileg gazdagon díszített Új Palotából ( ). A várkastélyhoz csatlakozik a XII. századi román székesegyház, a Notre-dame-des-Doms, ahol két pápa nyugszik. A kastély alatt elterülő városban számos XVI. és Dallas and John Heaton from Stone CLICK/Chicago 246

2 Ávila XVII. századi szép lakóház és hat templom látható, amelyek alapítása a XIV XVII. századra nyúlik vissza. A pápák által építtetett városfal napjainkban is áll, lőrésekkel, bástyákkal és kapukkal; 5 km hoszszú körívben övezi a várost. A híres Saint-Bénézet-híd Szent Bénézet (Benedictus) és tanítványai készítették 1177 és 1188 között négy íve még ma is kivezet a városból, a második hídpilléren a román stílusú Szt. Miklóskápolna látható. Napjainkban egy függőhíd ível át a Rhône folyón. Avignon jelentős helyi piac, szerteágazó ipara bort, lisztet, olajat, bőrt és textíliát állít elő. A festék nyerésére kiválóan alkalmas festőbuzér termesztését 1756-ban kezdték el, hosszú ideig ez volt az egyik fő pénzforrás, még napjainkban is termesztik. A pápai palota díszudvarán rendezik meg a nyári művészeti fesztivált és az Avignon történelmét felelevenítő látványos Son et Lumière játékokat. L: (2005). avignoni iskola késő gótikus festészeti irány; a délkelet-franciaországi Avignonban és környékén fejlődött ki és a XIV. század második felétől a XV. század második feléig tartott. Az olasz és flamand hatásokat ötvöző iskola más Provence tartománybeli központokkal együtt a francia gótikus festészet élvonalát jelentette. Eredete az avignoni pápaság korszakáig ( ) nyúlik vissza. A pápai mecenatúra sok elsősorban olasz művészt vonzott az udvarba, köztük a kiemelkedő sienai mestert, Simone Martinit, aki 1335 és 1340 között dolgozott Avignonban. Az ő és utóda, Matteo di Giovanetti da Viterbo ( ) irányítása alatt születtek meg azok az avignoni épületeket díszítő freskók, melyek által a sienai festészeti hagyományok meghonosodhattak Provence-ban. A vonal és a részletek dekoratív eleganciája, a sokalakos kompozíciók kecses figuráinak könnyed, plasztikus ábrázolása, valamint a monumentalitás jellemezték ezt a stílust. Miután a pápai udvar visszaköltözött Rómába (1377) Avignon és Aix továbbra is jelentős művészeti központ maradt. Az Észak-Franciaországban már meggyökeresedett flamand hatások a XV. század elejére érték el Avignont. A flamand festők realizmusát a részletekben való elmélyedés és a finom színek jellemezték. A két hatás különböző mértékű keveredése figyelhető meg számos Avignonban dolgozó művész munkáján, miközben e művészek megőrizték egyéni hangvételüket, amely a továbbiakban is jellemezte a francia művészetet. Enguerrand Charonton, Simon de Chalons és Nicolas Froment voltak az avignoni iskola kiemelkedő művészei a XV. században. A század második felében az iskolát eredetileg jellemző életszerűséget felváltotta a szakmai megszokás, de az avignoni művészetben működő erők a XV. század végén és a XVI. században is folyamatosan befolyásolták a francia festészet fő vonalát. avignoni pápaság a római katolikus pápaság elnevezése 1309 és 1377 között, amikor a pápák Rómából Avignonba tették át székhelyüket. V. Kelemen pápa IV. Fülöp biztatására a római pártoskodás feletti elkeseredésében Avignonba helyezte át székhelyét, ami ekkor a pápa hűbéreseinek birtoka volt, 1348-ban pedig közvetlen pápai birtok lett. A pápaságban az avignoni tartózkodás idején többségben voltak a franciák (francia volt mind a 7 pápa és a 134 bíborosból 111). Ez alatt az idő alatt a bíborosi kollégium egyre nagyobb fontosságra tett szert az egyház kormányzásában, az adminisztratív és egyéb hivatalokat központosították, a papságra vonatkozó reformintézkedéseket foganatosítottak, kiterjesztették a missziós tevékenységet (egészen Kínáig), és a pápák számos kísérletet tettek, hogy a királyok viszálykodását elsimítsák. Mindennek ellenére az avignoni pápasággal való szembefordulás különösen Angliában és Németországban kifejezett volt. Miután XI. Gergely visszahelyezte a pápaság fővárosát Rómába, a Szent Kollégium bíborosai másik pápát választottak, aki elfoglalta a megüresedett avignoni trónt. Ez volt a nagy nyugati egyházszakadás ( ) kezdete. Ettől kezdve ellenpápák egész sorát választották meg. Ávila tartomány Spanyolország központi részén, Kasztília-León autonóm körzetben, az Ó-Kasztíliaifennsíkon. Madrid tartománytól a Sierra de Guadarrama, Toledo tartománytól a Sierra de Gredos választja el. Délen a hegyláncok lépcsőszerűen emelkednek a platótól a Sierra de Gredosig, hoszszanti irányú völgyek választják el őket egymástól, amelyek közül a legfontosabbak az Alberche, az Adaja és a Tiétar. Az egész körzetet a mezőgazdaság jellemzi. Az állattenyésztés, különösen a merinói juh tartása a fő foglalkozási ág, a fenyves erdők gazdasági jelentősége helyenként nagy. A búza, rozs, árpa, zab, kukorica és dohány termelése jellemző, a gabonatermelés meghaladja a fogyasztást. A mezőgazdasági feldolgozóipar főként a tartomány fővárosára, Ávilára (lásd ott) korlátozódik, a legfontosabb piac Arévalo városban található. A bortermelés a Tiétar- és az Alberche-völgyben virágzik. Olívabogyó néhány védettebb helyen termelhető eredményesen. A hegyláncok korábban bővelkedtek vadon élő állatokban, számuk csökkenését követően ben vadvédelmi területet hoztak létre. T: 8050 km 2. L: (2007). Ávila teljes nevén ÁVILA DE LOS CABALLEROS, város Spanyolország középső részén, Ávila tartomány székhelye. Az Adaja folyó mentén fekszik, 1132 m tengerszint feletti magasságban, a Gredos- ÁVI 247

3 avionika AVI (délen) és a Guadarramai-hegység (keleten) karéjában. Madridtól 87 km-re nyugatra található. Helyén már a római kort megelőző időkben is település állt, amely később Abula vagy Avela néven Lusitania provincia részévé vált. 714 körül a mórok kezére került, VI. Alfonz 1088-ban foglalta vissza. Az óvárost teljesen körülkerítő városfal a XII. században épült, kerülete meghaladja a 2500 m-t. A mór származású lakosság kiűzésével ( ) a kereskedelem hanyatlásnak indult. Ávilát gyakran nevezik Spanyolország legszebb középkori műemlékének, fontos idegenforgalmi központ. Történelmi nevezetességei közé tartozik a gótikus stílusban épült székesegyház (építése 1091 k. kezdődött és a XIII XV. században fejeződött be), amelyben a XVI. században alkotó Juan de Arfe y Villafén aranyműves remekművei láthatók, és a Szt. Tamás-kolostor ( ), ahol Tomás de Torquemada, Spanyolország első főinkvizítorának a sírja található. További látnivalót kínál a román stílusú Szt. Vince-bazilika és az Encarnación-kolostor, amely Ávila szülöttének, a misztikus Szent Teréznek a háza helyén épült. L: (2006). Ávila avionika (az aviation electronics, azaz a repülés - elektronika kifejezésből képzett műszó), a repülőgépeken és űrhajókon használt elektronikus műszerek fejlesztése és gyártása. A kifejezés jelenti magukat a műszereket is az irányító, a repülés minőségét és jellemzőit mutató, valamint a rádiónavigációs berendezések és rendszerek széles skáláját. Avison, Charles (megkeresztelve febr. 16. Newcastle upon Tyne, Northumberland, Anglia megh máj. 9. Newcastle upon Tyne), angol zeneszerző, orgonista és zeneesztéta. Newcastle-ban 1736-ban elvállalta a Szt. Jánosés a Szt. Miklós-templom orgonistaállását. Csembalót, hegedűt és fuvolát is tanított, és ő vezényelt néhányat a legkorábbi bérletes hangversenyek közül Angliában. Essay on Musical Expression (Értekezés Thinkstock a zenei kifejezésről) c. munkája hívta életre William Hayesnek, az Oxfordi Egyetem zeneprofesszorának a szerző neve nélkül megjelentetett vitairatát (1753), melyre Avison az Essay bővített kiadásával válaszolt. Egész életében Newcastle-ban élt, nem fogadván el a yorki, dublini, edinburghi és londoni állásokat ben segédkezett John Garth zeneszerzőnek Benedetto Marcello Zsoltárainak angol kiadásában. A hegedűs Francesco Geminiani, aki valószínűleg tanára volt, meglátogatta 1760-ban. Zeneszerzőként a késő barokk stílus utolsó szakaszának képviselője volt. Művei között találhatók zongorára és vonósnégyesre írt darabok, valamint két hegedűre és csembalóra írt szonáta. Essay-e és más írásai megvilágító erejűek a XVIII. századi előadási gyakorlat tekintetében. A-vitamin zsíroldékony vitamin; a halakban, főként a májolajukban fordul elő, de más állatok májában és a vajban is megtalálható. Sok növény is tartalmaz olyan anyagokat, melyből a szervezet képes A-vitamint előállítani, így ezek is A-vitamin-forrásnak tekinthetőek. Ilyen anyag pl. a ß-karotin: ez adja pl. a sárgarépa piros színét is. Az A-vitamin létezését először 1913-ban bizonyították, kémiai természetét 1933-ban tisztázták; 1947-ben állították először elő mesterséges úton. Hő, fény vagy levegő hatására könnyen elbomlik, legfontosabb szerepe a látásban van. A felnőtteknek napi 1,0 mg A-vitaminra van szüksége. Az A-vitamin-hiány leggyakrabban a szemet és a hámszövetet érinti. Leggyakoribb tünete a farkasvakság (nyctalopia), a látás gyors alkalmazkodásának, ill. a sötétben való látásnak a zavara. A korai tünetek közé tartozik a nyálkahártyák szárazsága, ill. sorvadása. A károsodott nyálkahártyáknak gyengül az ellenállása a baktériumok támadásával szemben, és számos fertőzésre fogékonyabbá válnak. Később csont- és fogképződési zavar, valamint gyermekkorban a növekedés elmaradása is jelentkezhet. Ha a hiányállapot súlyos és tartósan fennáll, a xerophthalmia néven ismert állapot alakulhat ki. A szemek fényérzékennyé válnak, a kenőanyag szerepét betöltő könny elválasztása megszűnik, a szemhéjak duzzadtak és gennytől ragacsosak lesznek. A szem nyálkahártyája felmaródik, ami fertőzésérzékennyé teszi a szervet. A legvégső stádiumokat kivéve a xerophthalmia A-vitamin adagolásával gyógyítható, a betegség az igen szegény országok alultáplált kisgyermekei között gyakori. Az A-vitamin-túladagolás (napi 150 mg, hónapokon keresztül) hányingerhez, a hajszálak megvastagodásához és hullásához, a bőr kiszáradásához és fáradékonysághoz vezethet. Gyermekeknél növekedési zavar és ingerlékenység, felnőtteknél homályos látás és fejfájás is jelentkezhet. Leggyakrabban a vi- 248

4 Avon tamin túlfogyasztása okozza, de a Sarkvidék lakosainál és kutatóinál is megfigyelték, az A-vitaminban igen gazdag jegesmedvemáj bőséges fogyasztását követően. Avitus teljes nevén FLAVIUS MACCILIUS EPAR- CHUS AVITUS (megh. 456), nyugatrómai császár ban. Előkelő gall családból származott, Sidonius Apollinaris keresztény író veje volt. Kihasználva a tolosai (ma Toulouse) székhelyű vizigótok között élvezett tekintélyét, 451-ben sikerült rábírnia királyukat, I. Theodorikot arra, hogy csatlakozzék Aëtius római fővezérhez a Galliába betörő hunok ellen. A catalaunumi csatában a vizigót király elesett, de hamarosan Attila is kivonult Galliából. Avitus a magister utriusque militiae ( mindkét katonaság ura ) rangot kapta Petronius Maximus nyugatrómai császártól (ur. 455). Az utóbbi halála után a tolosai gótok Avitust kiáltották ki császárnak, és az arelatai (ma Arles) elrómaiasodott gallok is csatlakoztak hozzájuk. Az új császár Rómába vonult, de Ricimer hadvezér lemondásra kényszerítette (456. okt. 17.), így Placentia (ma Piacenza) püspökének tisztével volt kénytelen beérni. AVNOJ (közigazgatási testület), lásd Jugoszlávia Nemzeti Felszabadításának Antifasiszta Tanácsa Avogadro, (Lorenzo Romano) Amadeo (Carlo) QUAREGNA ÉS CERETTO GRÓFJA (szül aug. 9. Torino, Szárd Királyság [Itália] megh júl. 9. Torino), olasz vegyész és fizikus; elsősorban a gázok természetének, valamint az elemek és vegyületek fajhőjének kutatásával foglalkozott. Ő állapította meg, hogy az elemi gázok kétatomos molekulákból állnak. Egyházjogász-dinasztiából származott, 1796-ban maga is egyházjogi doktorátust szerzett ban magánúton kezdett matematikát, kémiát és fizikát tanulni; előbb középiskolákban tanított, majd ban a Torinói Egyetemen kinevezték a matematikai fizika professzorává ben fogalmazta meg (és 1858 után fogadták el általánosan) azt a törvényt, mely szerint azonos hőmérséklet- és nyomásviszonyok mellett különböző (ideális) gázok azonos térfogatai egyenlő számú molekulát tartalmaznak. Az Avogadro-törvény később hasznosnak bizonyult az atom- és molekulatömegek meghatározásában, és elvezetett a mólsúly (az atom- vagy molekulatömeg grammokban kifejezett egysége) fogalmának megalkotásához. Megállapították azt is, hogy Avogadro törvénye nemcsak gázokra vonatkozik, hanem minden anyag mólnyi mennyiségében azonos számú, 6, atom, ill. molekula van (ez az Avogadro-szám). avokádó (Persea americana), más néven AVOKÁ- DÓKÖRTE, a babérfélék (Lauraceae) családjába tartozó gyümölcsfa és termése; a nyugati féltekén őshonos, Mexikótól az Andokig. A magas, vagy széles koronájú fának elliptikus vagy tojásdad alakú, cm hosszúságú levelei vannak. A gyümölcs alakja, mérete és színe sokféle lehet, egyes mexikói változatoké csak tyúktojásnyi, másoké 1-2 kg-os. A forma a kerektől a hosszú, karcsú nyakkal ellátott körtealakig terjed, a szín pedig a zöldtől a sötétliláig. A gyümölcs héja néha az almáéhoz hasonlóan vékony, máskor durva, fás textúrájú. Az olajos gyümölcshús zöldes vagy sárgás színű. Egyes fajták gyümölcshúsában 25%-ot is elér a telítetlen olajok mennyisége. Gyakran fogyasztják salátaként. A pépesített avokádó a mexikói konyha egyik jellegzetes mártásának (guacamole) alkotóeleme. Gazdag tiaminban, riboflavinban és A-vitaminban. Avokádó (Persea americana) Avon más néven UPPER AVON vagy WARWICK - SHIRE AVON, a Severn keleti mellékfolyója; a közép-angliai Naseby közelében ered, és többnyire délnyugat felé haladva, Northamptonshire, Leicestershire, Warwickshire, Hereford és Worchester megyéken keresztül 154 km-t tesz meg. Völgye a Wale of Evesham területén kiszélesedik, különösen Warwickshire alatt. Természeti szépségeiről nevezetes, különösen a Wale of Evesham szakasza, amelyet délen a Cotswold-dombság szegélyez, északról pedig az erdős Arden kerület határol. A folyó halakban gazdag; csatornázott, a múltban vízi szállításra is használták, mára azonban csak kirándulóhajók közlekednek rajta. A fontosabb folyó menti városok Rugby, Learmington Spa, Warwick, Stratford (Shakespeare szülővárosa) és Evesham. Thinkstock AVO 249

5 Avvakum, Petrovics AVV Avvakum, Petrovics (szül. 1620/21. Grigorovo, Oroszország megh ápr. 14. Pusztozerszk), protopópa, az óhitűek, vagyis konzervatív papok vezetője; az orosz egyház történetének egyik legsúlyosabb válságát idézte elő azzal, hogy kivált az Orosz Ortodox Egyházból, s a Nyikon pátriárka féle újjal szemben a régi szertartásrendet támogatta, melynek számos eleme tisztán orosz eredetű volt. Moszkvában, 1642-ben csatlakozott a Nyikon pátriárka ellen harcolókhoz, akinek erőszakos módszerei és az eltérően gondolkozókkal szembeni durva bánásmódja népszerűtlenné tették azt az erőfeszítését, hogy a görög Ortodox Egyház szokásait vegye át, s így egységesítse az egész ortodox egyházat. Az ószertartásúakat kiközösítették és kegyetlenül üldözték. Avvakumot kétszer száműzték, majd börtönbe vetették. A pusztozerszki börtönben írta meg főművét Zsityije ( Avvakum protopópa önéletírása ) címmel. Ez az első orosz önéletrajz. Élénk leírásai és színes stílusa a korai orosz irodalom legnagyobb művei közé emelik. Az óhitűek ellen összehívott 1682-es szinódus máglyahalálra ítélte. Az Egyesült Államok Légierejének AWACS-repülőgépe AWACS az angol AIRBORNE WARNING AND CONTROL SYSTEM (repülőfedélzeti riasztó és ellenőrző rendszer) rövidítése; mozgó, nagy hatósugarú légvédelmi felderítő és ellenőrző központ. A rendszer az USA légiereje által kifejlesztett formájában egy speciálisan módosított Boeing 707-es repülőgép fedélzetére van telepítve. Fő radarantennáját 9 m átmérőjű, lencse formájú, középen 1,8 m magas kupola foglalja magában. A radarrendszer 370 km távolságból tud észlelni és azonosítani alacsonyan szálló repülőgépet, magasan repülő objektumokat pedig sokkal nagyobb távolságból is. Ezen kívül képes nyomon követni a tengeri forgalmat, bármilyen időjárási feltételek mellett és bármilyen terep felett működik. Az első AWACS-repülőgép 1977-ben állt szolgálatba. Az USA légiereje és a NATO is alkalmazza a rendszert, Nagy-Britannia maga is kifejlesztett egy hasonló eszközt az 1980-as években. U.S. Air Force Awangarda Krakowska lengyel avantgárd irodalmi irányzat; 1922-ben Krakkóban indult. A költői eszközök megújítását tűzte ki célul. Újraélesztette a lengyel folklór és a XVII. század előtti lengyel irodalom iránti érdeklődést. Több radikális költészeti irányzat hatott a mozgalomra, főként a francia, olasz és spanyol futurizmus. Szembeszállt a kortárs szkamandriták csoportjának erőteljes líraközpontúságával és intellektualizmus-ellenességével. Az Awangardához kötődött Julian Przybor, a II. világháború utáni időszak egyik kiemelkedő költője, Adam Wazyk költő, esszéista, prózaíró és műfordító, valamint Józef Czechowicz. Axel, Richard (szül júl. 2. New York, USA), amerikai kutatóorvos; a szaglás élettani mechanizmusaival kapcsolatos felfedezéseiért 2004-ben Linda Buckkal megosztva orvosi-élettani Nobeldíjat kapott. Orvosi diplomáját a baltimore-i Johns Hopkins Egyetemen 1970-ben szerezte meg, 1978-ban kinevezték a New York-i Columbia Egyetemen a patológia és a biokémia professzorává óta az egyetemen belül működő Howard Hughes Orvosi Intézet kutatójaként dolgozik. Munkatársaival azt vizsgálta, hogy az érzékszervektől származó információkat miként dolgozza fel az agy. Megállapították, hogy a receptorokat az aggyal összekapcsoló szaglóidegsejtek az agynak térben változatlan területéhez vezetnek, így a szaginformációknak egyfajta topográfiai térképe jön létre. Az újabb kutatások kimutatták, hogy a szagreceptorok határozzák meg az érzőidegsejtek funkcionális hovatartozását és az agybeli célterületet, vagyis a szagérzékelés agyi reprezentációjának módját. Axelrod, Julius (szül máj. 30. New York, USA megh dec. 29. Rockville, Maryland), amerikai biokémikus és farmakológus; az ingerületeket az idegek és izmok között közvetítő anyag, az acetilkolin felszabadulásának vizsgálatáért 1970-ben Sir Bernard Katzal és Ulf von Eulerrel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott. Tanulmányait a College of the City of New Yorkban (B. S., 1933) és a New York-i Egyetemen (M. S., 1941) végezte, majd a George Washington Egyetemen doktorált (1955) től a Nemzeti Elmegyógyászati Intézet (National Institute of Mental Health) Klinikai Tudományok Laboratóriuma farmakológiai részlegének vezetője volt visszavonulásáig (1984). Eredménye Euler munkásságából nőtt ki. Euler fedezte fel ugyanis a noradrenalint, egy olyan vegyületet, amely fontos szerepet játszik az idegi impulzusok továbbításában. Továbbmenve Axelrod kimutatta, hogy a noradrenalint egy enzim semle- 250

6 gesítheti, amelyet izolált és katekol-o-metiltranszferáznak nevezett el. Ez az enzim kulcsfontosságúnak bizonyult a teljes idegrendszer működésének megértésében. Eredményesen alkalmazható továbbá bizonyos kábítószerek hatásának kezelésében, a magas vérnyomás és a skizofrénia vizsgálatában. Julius Axelrod 1973-ban Ay axon más néven NEURIT vagy TENGELYFONÁL, az idegsejt (lásd ott) vagy neuron nyúlványa; ingerületeket vezet el a sejttesttől. Egy neuronnak általában egy axonja van, mely ritkán elágazó. A mozgatóidegsejt axonja egészen hosszú lehet, a gerincvelőtől a lábujjakig is elérhet. A gerinces állatok legtöbb axonját az ingerület sebességének vezetését növelő mielinhüvely (szigetelő membrán) veszi körül. Egy nagy, mielinhüvellyel borított axon akár 200 m/s-os sebességgel is vezetheti az ingerületeket, míg a kicsi, borítatlan rostok csupán néhány mm/s-os sebességgel vezetik az impulzusokat. AY Mielinhüvellyel borított axon A National Library of Medicine Profiles in Science szívességéből Axelrod, Paul (orosz politikus), lásd Akszelrod, Pavel Boriszovics axiológia (filozófia), lásd értékelmélet axióma a logikában olyan nem bizonyítható alapelv, szabály vagy maxima, amely általános elfogadást nyert, vagy amelyet általános elfogadásra érdemesnek vélnek, akár azon az alapon, hogy magától értetődőnek tűnik. Ilyen pl. a következő állítás: Nem lehetséges, hogy valami egyszerre létezzék és ne létezzék ugyanazon időben és ugyanazon szempontból. Arisztotelész az axiómákat olyan alapelveknek tekintette, amelyekre minden egzakt tudománynak támaszkodnia kell. A modern korban a matematikusok a posztulátum és axióma szavakat gyakran szinonimaként használják. Egyesek szerint az axióma kifejezést a logika axiómái számára kellene fenntartani, a posztulátumot pedig a logika elvein túlmutató azon feltevések vagy alapelvek számára, amelyek révén a matematikának egy bizonyos diszciplínája definiálható (vö. tétel). axiomatikus módszer a logikában olyan eljárás, amellyel egy egész rendszer hozható létre meghatározott szabályok szerint bizonyos alapvető állításokból (axiómákból vagy posztulátumokból) logikai levezetés útján. Ezeket az állításokat néhány elsődlegesnek tekintett fogalomból építik fel. Ezek a fogalmak és az axiómák vagy önkényesen vannak meghatározva és megszerkesztve, vagy valamiféle modell szerint képzik őket, melyben igazságukra valamilyen intuitív biztosíték látszik létezni. Az axiomatizált rendszerek legrégibb példái Arisztotelész szillogisztikája és Eukleidész geometriája. A XX. század elején Bertrand Russell és Alfred North Whitehead megkísérelte a teljes matematika axiomatikus formalizálását. axonometrikus kép az axonometrikus vetítési módszer eredménye az ábrázoló geometriában. A szemléletes axonometrikus kép egy képsíkban ábrázolja az alakzatot, melyet párhuzamos vagy centrális vetítéssel állít elő. A leggyakrabban alkalmazott ortogonális axonometria esetében a vetítés a képsíkra merőleges irányú. A képsíkba vetített koordinátarendszer segítségével tetszőleges pont képét egyértelműen meg lehet határozni. Ay más néven HEPERHEPERURÉ (műk. Kr. e. XIV. sz.), a 18. dinasztiába (kb. Kr. e ) tartozó egyiptomi fáraó, a dinasztia utolsó előtti uralkodója. Tutanhamon halála után került a trónra, korábban állami hivatalnok és katona volt. Mint IV. Amenhotep udvarának tagja, igen közel került a királyi családhoz, és némelyek szerint ő volt Nofertiti apja. Fontos hivatalt töltött be a hadseregben is, és ő volt a fáraó titkára. IV. Amenhotep halála után tekintélye és befolyása tovább növekedett: ő lett Tutanhamon fáraó legbizalmasabb tanácsadója. Tutanhamon uralkodása alatt újabb katonai rangra, igen magas papi hivatalra, valamint kancellári és vezíri posztra tett szert. Amikor a fiatal fáraó váratlanul meghalt, a temetési szertartást Ay végezte, mint az elhunyt uralkodó utódja. Kairóban 1932-ben egy föliratos gyűrűt találtak, amelyen Ay és Anheszenpaaton (Tutanhamon özvegye) neve együtt szerepel; a tudósok ebből arra következtettek, hogy Ay feleségül vette a fáraó özvegyét, és így került a trónra. Az első királyné mégis Ay korábbi felesége maradt. Thinkstock 251

7 AYE Ayer, Sir Alfred Jules Ay építtette Thébában azt a temetkezési templomot, amelynek építészeti újításai később elterjedtek és általánossá váltak. Türelmes volt az Aton-kultuszszal szemben. Mindössze négy évig uralkodott. Mivel nem volt fia, Hóremheb, a hadvezér követte a trónon. Ayer, Sir Alfred Jules (szül okt. 29. London, Anglia megh jún. 27. London), angol pedagógus és filozófus; a logikai pozitivizmus hirdetője. Language, Truth and Logic (Nyelv, igazság és logika; 1936) c. alapvető munkáját széles körben olvasták és vitatták. Az Eton College-ban és az oxfordi Christ Churchben végzett (B. A.: 1932; M. A.: 1936) ben, bécsi tartózkodása során ismerkedett meg a logikai pozitivizmussal, s ekkor kezdett tanítani az Oxfordi Egyetemen. A II. világháború alatt a katonai hírszerzésnél szolgált. Az oxfordi Wadham College oktatója lett ben, 1945-ben kinevezték dékánná tól a londoni University College-ban az elme és logika filozófiájának professzori címét viselte, és a művészeti kar dékánja volt ben visszatért Oxfordba, 1983-ig tanított ben beválasztották a Brit Akadémiába, 1970-ben lovaggá ütötték. Első, Language, Truth and Logic (Nyelv, igazság és logika; 1936, módosított kiadás 1946) c. könyvével 1936-ban vált nemzetközileg ismertté. Továbbvitte a Bécsi kör (lásd ott) gondolatait és a David Hume, John Stuart Mill és G. E. Moore nevével fémjelzett brit empirikus hagyományokra épített. Nézetei szerint a tapasztalat által nem igazolható állítások értelmetlenek filozófiai jelentőség nélküliek. Az empirikus igazság megvilágításának módszereként a lingvisztikai elemzést javasolta. Ayers-szikla valószínűleg a világ legnagyobb monolitja (mállott sziklatömb); Ausztráliában, az Északi terület délnyugati részén található. A környező sivatag fölé 335 m-rel emelkedő szikla (tengerszint feletti magassága 867 m) ovális alakú, csupasz; hosszúsága 3,6 km, szélessége pedig 2 km. Felfedezője, Ernest Giles 1872-ben nevezte el Sir Henry Ayersről, Dél-Ausztrália akkori miniszterelnökéről. Hivatalos birtokosai 1985 óta a bennszülöttek, akik azután az objektumot és a környező Uluru Nemzeti Parkot 99 évre bérbe adták a kormányzatnak. Ayler, Albert (szül júl. 13. Cleveland, Ohio, USA megh nov. New York), afro-amerikai tenorszaxofonos; stílusbeli és technikai újításai nagy hatást gyakoroltak a free jazzre. Gyermekkorában apjától tanult szaxofonozni. Kamaszként rhythm and blues-zenekarokban játszott. Egy ideig katonai zenekarokban játszott tenorszaxofonon ( ), majd játékstílusa egyre inkább eltávolodott a klasszikus dzsessz-örökzöldektől. Kereskedelmi forgalomba került első lemezén, amelyet ban dán zenészek közreműködésével készített és tartalmazta a Summertime c. remekművet, már kifejezésre jutott a nagy hangerő, a multifonikus hangzás és a felhangok, amelyek művészetének legfőbb jellemzőivé váltak. Az 1960-as évek közepén játékát gyakorlatilag teljes egészében a torzított hangzás fémjelzi. Szólóit a lehető leggyorsabb tempóban játszotta, mégis rendkívül strukturált maradt. Radikális improvizációi ellenére műveinek elnyújtott témái mint pl. a Bells és a Spirits Rejoice c. lemezek (mindkettő 1965) olyan dzsessz előtti zenék stílusát viselik magukon, mint amilyenek a XIX. századi himnuszok, vagy indulók. Zenéjét kevesen fogadták el, de mihelyt letelepedett New Yorkban (1963) játéka és a zenéről alkotott felfogása rögtön hatni kezdett más muzsikusokra. Ghosts (1964) c. száma dzsessz-örökzöld lett. Az 1960-as évek végén kísérletezni kezdett a dzsesszrock fúziós zenével. aymara (nép), lásd ajmara Aymé, Marcel (szül márc. 29. Joigny, Franciaország megh okt. 14. Párizs), francia író; viszonylag későn ismerték el mint a könnyed irónia és a mesemondás igazi mesterét. Vidéken nőtt fel, parasztok között, szorosan összetartó családok világában, legtöbb alakját ebből a környezetből vette. Első regényei, a Brûlebois (Tűzifa; 1926) és a Renaudot-díjas La Marcel Aymé 1967-ben Keystone Table-aux-crevés (Döglöttek asztala; 1929) a falusi életről szóló komikus írások. A La Jument verte ( A zöld kanca ; 1933) kedélyes gall humora ezt követő regényeiben La Vouivre (A kígyóasszony; 1943) és Le Chemin des écoliers (Út az iskolába; 1946) is megmutatkozik. Műveiben különös figurák járnak-kelnek háborítatlanul a jól ismert városi és vidéki tájakon, együtt a normális emberekkel, akik gyakorta maguk is képtelen módon viselkednek. A képzeletnek és a valóságnak ez az ellenpontozása a novellában találta meg a tökéletesen hozzáillő terjedelmet. A Le nain (A törpe;1934) egy törpéről szól, aki 30 éves korában kezd el nőni, a Le Passe-muraille (A faljáró; 1943) pedig egy félénk kistisztviselő története, aki falakon megy keresztül, és aki előtt a rendőrség tanácstalanul áll. A Les Contes du chat perché (A kuporgó macska meséi) darabjai három sorozatban jelentek meg (1939, 1950, 1958). 252

Blair, Tony. gyors vasúti összeköttetés viharos fejlődéshez vezetett a XIX. században. A híres homokos part mentén

Blair, Tony. gyors vasúti összeköttetés viharos fejlődéshez vezetett a XIX. században. A híres homokos part mentén 284-367_Britannica_Aprobetus_tortenelem 2012.04.25. 8:23 Page 289 Thinkstock Blair, Tony Blackpool város Angliában, Lancashire megyében, az Ír-tenger partján; az ország legnagyobb és legnépszerűbb tengeri

Részletesebben

Hindusztán. Earl Hines

Hindusztán. Earl Hines Hindusztán HIN Hindusztán (perzsa: a hinduk földje ), Észak- India mint történeti-földrajzi régió, megkülönböztetve a Dekkántól, azaz Dél-Indiától. Az öt pandzsábi (punjabi) folyó medencéjét és a Gangesz-medence

Részletesebben

Amerikai Államok Szervezete. Amerikai Egyesült Államok

Amerikai Államok Szervezete. Amerikai Egyesült Államok Mandan indiánok bikatánca George Catlin festménye (1832) a Washingtoni National Collection of fine Artsban A perui partvidék egyik lokális kultúrája volt a mocsika (mochica). A plasztikus kerámia figurái

Részletesebben

azon öt fivér közül, akikből apjuk Jackson

azon öt fivér közül, akikből apjuk Jackson Jackson, Mahalia ezek voltak a legeredményesebb ilyen irányú próbálkozások afro-amerikai politikus részéről. Szegény családból származott, 1964-ben szociológusi diplomát szerzett, 1968-ban baptista lelkésszé

Részletesebben

Kanada Canada. Nemzeti mottó: A Mari Usque Ad Mare - Tengertől tengerig Nemzeti himnusz: O Canada Királyi himnusz: God Save the Queen

Kanada Canada. Nemzeti mottó: A Mari Usque Ad Mare - Tengertől tengerig Nemzeti himnusz: O Canada Királyi himnusz: God Save the Queen Kanada Canada Kanada Canada Kanada zászlaja Kanada címere Nemzeti mottó: A Mari Usque Ad Mare - Tengertől tengerig Nemzeti himnusz: O Canada Királyi himnusz: God Save the Queen Fővárosa: Államforma: Uralkodó:

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc

A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc A magyar kémia művelődéstörténete Szabadváry, Ferenc Ez a kötet az alább felsorolt szervezetek támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért:

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

BARANGOLÁSOK KÍNÁBAN

BARANGOLÁSOK KÍNÁBAN BARANGOLÁSOK KÍNÁBAN írta Makra László "A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik" kínai közmondás Írta: Makra László Térképek: Kádár Enéh és Sümeghy Zoltán Makra László 1952-ben született

Részletesebben

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Érettségi adattár FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM 1 KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM I. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 Érettségi adattár ÉVSZÁMOK ÉRETTSÉGI ADATTÁR

Részletesebben

A SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP ÉS AZ ÚJ NÉPLAP TÖRTÉNETE

A SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP ÉS AZ ÚJ NÉPLAP TÖRTÉNETE Debreceni Egyetem Informatikai Kar A SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP ÉS AZ ÚJ NÉPLAP TÖRTÉNETE Témavezető: Dr. Bényei Miklós egyetemi docens Készítette: Bakó Ágnes Informatikus- könyvtáros szak Debrecen 2008. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BRYAN CARTLEDGE TRIANON

BRYAN CARTLEDGE TRIANON BRYAN CARTLEDGE TRIANON egy angol szemével OFFICINA KIADÓ Copyright: Bryan Cartledge Eredeti kiadás: Haus Publishing Ltd, 2009 70 Cadogan Place London SW IX 9AH www.hauspublishing.com A mű eredeti címe:

Részletesebben

EZREDÉVES KAPCSOLATOK

EZREDÉVES KAPCSOLATOK EZREDÉVES KAPCSOLATOK MAGYARORSZÁG LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI EGY EZREDÉVEN KERESZTÜL LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR RÁKOSLIGET Szerkesztette: BUSKÓ ANDRÁS BUDAPEST, 2002 2 Két nemzet van egyesülve bennünk S

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2012 Az Eseménynaptárt összeállították: Emőd Gáborné irodalom Gianone András történelem

Részletesebben

MÛHELY. Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája. Gyõri Szabó Róbert. I. Katalónia autonómiája

MÛHELY. Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája. Gyõri Szabó Róbert. I. Katalónia autonómiája MÛHELY Gyõri Szabó Róbert Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája Spanyolország lakosságának csaknem harmada a kasztíliaitól eltérõ nemzeti identitású, közülük 6 millió katalán, 2-2 millió baszk és galíciai

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire III. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA ÓBUDABÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Készült: 2006. május A Tanulmány megrendelője: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata A Tanulmány szerzői: Dr. Rubovszky András vezető

Részletesebben

Makra László - Gál András A VARÁZSLATOS KÍNA. Útikönyv

Makra László - Gál András A VARÁZSLATOS KÍNA. Útikönyv Makra László - Gál András A VARÁZSLATOS KÍNA Útikönyv 1996 ELŐSZÓ Az útikönyv szerzői - Dr. Makra László, a szegedi József Attila Tudományegyetem Éghajlattani Tanszékének adjunktusa, valamint Gál András,

Részletesebben

AZ EU TAGORSZÁGAINAK BEMUTATÁSA

AZ EU TAGORSZÁGAINAK BEMUTATÁSA AZ EU TAGORSZÁGAINAK BEMUTATÁSA A 27 tagország öt csoportba sorolható: 1) Az EU15 három csoportot képez: a) a négy fejlett EU-tagország, b) a négy relatíve fejletlen GMU-tagország, c) az öt fejlett kis

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOVÁCS ORSOLYA GABRIELLA 2009.

SZAKDOLGOZAT KOVÁCS ORSOLYA GABRIELLA 2009. SZAKDOLGOZAT KOVÁCS ORSOLYA GABRIELLA 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Távol-Keleti Interkulturális Menedzsment szakirány PANDADIPLOMÁCIA

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Tornalja

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Tornalja Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Tornalja England Through a Keyhole Anglia, kulcslyukon keresztül - tanulmányi segédanyag - szerkesztette: Mgr Dubovsky Norbert Tartalom Contents I. Anglia..1

Részletesebben

Nyelvi, És akkor valóban megérkeztek a nagy. esők, olyan zuhogó és tartós esők, hogy. még a falusi esőcsináló sem bizonygatta

Nyelvi, És akkor valóban megérkeztek a nagy. esők, olyan zuhogó és tartós esők, hogy. még a falusi esőcsináló sem bizonygatta 4 És akkor valóban megérkeztek a nagy esők, olyan zuhogó és tartós esők, hogy még a falusi esőcsináló sem bizonygatta többé, hogy bele tud avatkozni. Most nem tudta elállítani az esőt, éppúgy, mint ahogy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

2006 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta. Szo V H K Sze

2006 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta. Szo V H K Sze JÚLIUS JULIUS A római naptárban eredetileg a fantáziátlan Quintilis (ötödik) nevet viselte. I.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgõ javaslatára nevezték el júliusnak Julius Caesar után, aki e hó 12. napján

Részletesebben

A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0

A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0 A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0 E G Y I P T O M T Ö R T É N E L M E Mélységes mély a múltnak kútja, írta Thomas Mann. Egyiptomra gondolva, pedig kiegészíthetjük, hogy feneketlen. Az egyiptomi civilizáció

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben