Avidius Cassius, Gaius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Avidius Cassius, Gaius"

Átírás

1 Avidius Cassius, Gaius AVI a lényeg és a lét. Az orvostudomány szabályzata a leghíresebb könyv az orvostudomány történetében. Tulajdonképpen rendszeres enciklopédia, amely nagyobbrészt a Római Császárság korában élt görög orvosok eredményein, továbbá arab munkákon s kisebb részben saját vizsgálódásain nyugszik. Samsz ad-daulá 1022-ben meghalt, és Avicenna, kisszámú környezetével Eszfahánba (Teherántól kb. 400 km-re délre) menekült. Itt nyugalomban töltötte élete utolsó 14 évét. Az uralkodó, Ala ad-daulá és udvara nagyra tartotta. Itt fejezte be két nagyobb munkáját, amelyeket Hamadánban megkezdett, és vetette papírra csaknem 200 értekezésének java részét. Ő írta perzsa nyelven az első könyvet az arisztotelészi filozófiáról, valamint A gyógyítás könyvének remek összefoglalását, amely a Kitáb an-nadzsat (Az üdvösség könyve) címet kapta. Ez alatt az idő alatt írta utolsó nagy filozófiai munkáját és gondolatvilágának legszemélyesebb testamentumát Kitáb al-isarat va at-tanbihat (Útmutatások és megjegyzések könyve) címmel. Ebben leírja misztikus lelki utazását a hit kezdeteitől Isten közvetlen és folyamatos víziójáig. A Liszán al-arab (Az arab nyelv) c. műve nyers vázlatban maradt haláláig. Egy hadjáratban Ala ad-daulát kísérve megbetegedett és meghalt. Azon kívül, hogy az iszlám arisztoteliánusok mestere volt, későbbi éveiben igyekezett egy Keleti filozófiát ( al-hikmat al-masrikíja ) megalapozni. Idevágó munkái nagyobbrészt elvesztek. Megtette az első lépéseket a misztikus teozófia felé vezető úton, s ezzel kijelölte az iszlám filozófia jövőbeni irányát, főleg Perzsiában és az iszlám többi keleti országában. A gyógyítás könyvét részben már a XII. században latinra fordították, s a teljes Szabályzat is megjelent még ugyanabban a században, melyek elterjesztették gondolatait Nyugaton. E két mű révén rangja évszázadokon át csak a korai görög orvosok, Hippokratész és Galenus hírnevéhez volt hasonlítható. Tanítása vegyítve Szent Ágoston keresztény filozófuséval és teológuséval alapját képezte számos középkori skolasztikus tanításának, főleg a ferencesek iskoláiban. Keleten az orvostudományban, a filozófiában és a teológiában évszázadokra fennmaradt uralkodó hatása, és ma is elevenen él az iszlám szellemiség határain belül. Avidius Cassius, Gaius (szül. Syria megh júl.), 175-ben három hónapig bitorolta a római császári címet. Hadrianus császár (ur ) egyik magas rangú hivatalnokának fiaként hadműveleteket irányított Róma parthusok elleni háborújában ( ) ben benyomult Mezopotámiába, és kifosztotta Ktésziphónt, Parthia fővárosát, valamint Szeleukeiát (mindkét város ma Közép-Irak területén fekszik). Hamarosan kinevezték a keleti provinciák teljes római haderejének parancsnokává. 172-ben levert egy egyiptomi parasztlázadást. 175 áprilisában császárnak kiáltotta ki magát, valószínűleg arra a tévesnek bizonyult szóbeszédre építve, mely Marcus Aurelius császár (ur ) halálhírét költötte Duna menti hadjárata során. Marcus Aurelius megindult keletnek, de mielőtt összecsaphattak volna, Avidiust megölte egyik katonája. A Rhône folyó és a Saint-Bénézet-híd Avignonban, a háttérben a pápai palota Avignon város Franciaország délkeleti részén, Provence-Alpes-Côte-d Azur körzetben; Vaucluse megye székhelye. A Rhône folyó keleti partján fekszik, Nîmes-től északnyugatra. A cavares nevű gall törzs székhelye, később Avennio néven római város volt. Jelentősége akkor nőtt meg igazán, amikor 1309-ben pápai székhellyé vált. Abban az időben nem tartozott Franciaországhoz, hanem a pápa hűbérbirtoka volt. VI. Kelemen pápa (sorrendben negyedik a hét avignoni pápa közül) vásárolta meg 1348-ban, Johannától, Provence királynőjétől, és pápai tulajdonban maradt egészen a nagy francia forradalomig. Az avignoni pápaság, amelyet a köznyelv gúnyosan második babilóni fogság -ként emleget, 1309-től 1377-ig tartott. A várost egészen 1791-ig pápai legátus kormányozta, ekkor a francia Nemzetgyűlés az országhoz csatolta. Súlyos harcok során foglalták el, melyekben a pápai palota is sérüléseket szenvedett. A nyolctornyú, hatalmas méretű várkastély egy 58 m magas sziklán áll, 1822 és 1906 között laktanyának használták. Napjaink egyik legnagyobb kastélyerődje (château fort), amely két részből áll: a Régi Palotából ( ), és az építészetileg gazdagon díszített Új Palotából ( ). A várkastélyhoz csatlakozik a XII. századi román székesegyház, a Notre-dame-des-Doms, ahol két pápa nyugszik. A kastély alatt elterülő városban számos XVI. és Dallas and John Heaton from Stone CLICK/Chicago 246

2 Ávila XVII. századi szép lakóház és hat templom látható, amelyek alapítása a XIV XVII. századra nyúlik vissza. A pápák által építtetett városfal napjainkban is áll, lőrésekkel, bástyákkal és kapukkal; 5 km hoszszú körívben övezi a várost. A híres Saint-Bénézet-híd Szent Bénézet (Benedictus) és tanítványai készítették 1177 és 1188 között négy íve még ma is kivezet a városból, a második hídpilléren a román stílusú Szt. Miklóskápolna látható. Napjainkban egy függőhíd ível át a Rhône folyón. Avignon jelentős helyi piac, szerteágazó ipara bort, lisztet, olajat, bőrt és textíliát állít elő. A festék nyerésére kiválóan alkalmas festőbuzér termesztését 1756-ban kezdték el, hosszú ideig ez volt az egyik fő pénzforrás, még napjainkban is termesztik. A pápai palota díszudvarán rendezik meg a nyári művészeti fesztivált és az Avignon történelmét felelevenítő látványos Son et Lumière játékokat. L: (2005). avignoni iskola késő gótikus festészeti irány; a délkelet-franciaországi Avignonban és környékén fejlődött ki és a XIV. század második felétől a XV. század második feléig tartott. Az olasz és flamand hatásokat ötvöző iskola más Provence tartománybeli központokkal együtt a francia gótikus festészet élvonalát jelentette. Eredete az avignoni pápaság korszakáig ( ) nyúlik vissza. A pápai mecenatúra sok elsősorban olasz művészt vonzott az udvarba, köztük a kiemelkedő sienai mestert, Simone Martinit, aki 1335 és 1340 között dolgozott Avignonban. Az ő és utóda, Matteo di Giovanetti da Viterbo ( ) irányítása alatt születtek meg azok az avignoni épületeket díszítő freskók, melyek által a sienai festészeti hagyományok meghonosodhattak Provence-ban. A vonal és a részletek dekoratív eleganciája, a sokalakos kompozíciók kecses figuráinak könnyed, plasztikus ábrázolása, valamint a monumentalitás jellemezték ezt a stílust. Miután a pápai udvar visszaköltözött Rómába (1377) Avignon és Aix továbbra is jelentős művészeti központ maradt. Az Észak-Franciaországban már meggyökeresedett flamand hatások a XV. század elejére érték el Avignont. A flamand festők realizmusát a részletekben való elmélyedés és a finom színek jellemezték. A két hatás különböző mértékű keveredése figyelhető meg számos Avignonban dolgozó művész munkáján, miközben e művészek megőrizték egyéni hangvételüket, amely a továbbiakban is jellemezte a francia művészetet. Enguerrand Charonton, Simon de Chalons és Nicolas Froment voltak az avignoni iskola kiemelkedő művészei a XV. században. A század második felében az iskolát eredetileg jellemző életszerűséget felváltotta a szakmai megszokás, de az avignoni művészetben működő erők a XV. század végén és a XVI. században is folyamatosan befolyásolták a francia festészet fő vonalát. avignoni pápaság a római katolikus pápaság elnevezése 1309 és 1377 között, amikor a pápák Rómából Avignonba tették át székhelyüket. V. Kelemen pápa IV. Fülöp biztatására a római pártoskodás feletti elkeseredésében Avignonba helyezte át székhelyét, ami ekkor a pápa hűbéreseinek birtoka volt, 1348-ban pedig közvetlen pápai birtok lett. A pápaságban az avignoni tartózkodás idején többségben voltak a franciák (francia volt mind a 7 pápa és a 134 bíborosból 111). Ez alatt az idő alatt a bíborosi kollégium egyre nagyobb fontosságra tett szert az egyház kormányzásában, az adminisztratív és egyéb hivatalokat központosították, a papságra vonatkozó reformintézkedéseket foganatosítottak, kiterjesztették a missziós tevékenységet (egészen Kínáig), és a pápák számos kísérletet tettek, hogy a királyok viszálykodását elsimítsák. Mindennek ellenére az avignoni pápasággal való szembefordulás különösen Angliában és Németországban kifejezett volt. Miután XI. Gergely visszahelyezte a pápaság fővárosát Rómába, a Szent Kollégium bíborosai másik pápát választottak, aki elfoglalta a megüresedett avignoni trónt. Ez volt a nagy nyugati egyházszakadás ( ) kezdete. Ettől kezdve ellenpápák egész sorát választották meg. Ávila tartomány Spanyolország központi részén, Kasztília-León autonóm körzetben, az Ó-Kasztíliaifennsíkon. Madrid tartománytól a Sierra de Guadarrama, Toledo tartománytól a Sierra de Gredos választja el. Délen a hegyláncok lépcsőszerűen emelkednek a platótól a Sierra de Gredosig, hoszszanti irányú völgyek választják el őket egymástól, amelyek közül a legfontosabbak az Alberche, az Adaja és a Tiétar. Az egész körzetet a mezőgazdaság jellemzi. Az állattenyésztés, különösen a merinói juh tartása a fő foglalkozási ág, a fenyves erdők gazdasági jelentősége helyenként nagy. A búza, rozs, árpa, zab, kukorica és dohány termelése jellemző, a gabonatermelés meghaladja a fogyasztást. A mezőgazdasági feldolgozóipar főként a tartomány fővárosára, Ávilára (lásd ott) korlátozódik, a legfontosabb piac Arévalo városban található. A bortermelés a Tiétar- és az Alberche-völgyben virágzik. Olívabogyó néhány védettebb helyen termelhető eredményesen. A hegyláncok korábban bővelkedtek vadon élő állatokban, számuk csökkenését követően ben vadvédelmi területet hoztak létre. T: 8050 km 2. L: (2007). Ávila teljes nevén ÁVILA DE LOS CABALLEROS, város Spanyolország középső részén, Ávila tartomány székhelye. Az Adaja folyó mentén fekszik, 1132 m tengerszint feletti magasságban, a Gredos- ÁVI 247

3 avionika AVI (délen) és a Guadarramai-hegység (keleten) karéjában. Madridtól 87 km-re nyugatra található. Helyén már a római kort megelőző időkben is település állt, amely később Abula vagy Avela néven Lusitania provincia részévé vált. 714 körül a mórok kezére került, VI. Alfonz 1088-ban foglalta vissza. Az óvárost teljesen körülkerítő városfal a XII. században épült, kerülete meghaladja a 2500 m-t. A mór származású lakosság kiűzésével ( ) a kereskedelem hanyatlásnak indult. Ávilát gyakran nevezik Spanyolország legszebb középkori műemlékének, fontos idegenforgalmi központ. Történelmi nevezetességei közé tartozik a gótikus stílusban épült székesegyház (építése 1091 k. kezdődött és a XIII XV. században fejeződött be), amelyben a XVI. században alkotó Juan de Arfe y Villafén aranyműves remekművei láthatók, és a Szt. Tamás-kolostor ( ), ahol Tomás de Torquemada, Spanyolország első főinkvizítorának a sírja található. További látnivalót kínál a román stílusú Szt. Vince-bazilika és az Encarnación-kolostor, amely Ávila szülöttének, a misztikus Szent Teréznek a háza helyén épült. L: (2006). Ávila avionika (az aviation electronics, azaz a repülés - elektronika kifejezésből képzett műszó), a repülőgépeken és űrhajókon használt elektronikus műszerek fejlesztése és gyártása. A kifejezés jelenti magukat a műszereket is az irányító, a repülés minőségét és jellemzőit mutató, valamint a rádiónavigációs berendezések és rendszerek széles skáláját. Avison, Charles (megkeresztelve febr. 16. Newcastle upon Tyne, Northumberland, Anglia megh máj. 9. Newcastle upon Tyne), angol zeneszerző, orgonista és zeneesztéta. Newcastle-ban 1736-ban elvállalta a Szt. Jánosés a Szt. Miklós-templom orgonistaállását. Csembalót, hegedűt és fuvolát is tanított, és ő vezényelt néhányat a legkorábbi bérletes hangversenyek közül Angliában. Essay on Musical Expression (Értekezés Thinkstock a zenei kifejezésről) c. munkája hívta életre William Hayesnek, az Oxfordi Egyetem zeneprofesszorának a szerző neve nélkül megjelentetett vitairatát (1753), melyre Avison az Essay bővített kiadásával válaszolt. Egész életében Newcastle-ban élt, nem fogadván el a yorki, dublini, edinburghi és londoni állásokat ben segédkezett John Garth zeneszerzőnek Benedetto Marcello Zsoltárainak angol kiadásában. A hegedűs Francesco Geminiani, aki valószínűleg tanára volt, meglátogatta 1760-ban. Zeneszerzőként a késő barokk stílus utolsó szakaszának képviselője volt. Művei között találhatók zongorára és vonósnégyesre írt darabok, valamint két hegedűre és csembalóra írt szonáta. Essay-e és más írásai megvilágító erejűek a XVIII. századi előadási gyakorlat tekintetében. A-vitamin zsíroldékony vitamin; a halakban, főként a májolajukban fordul elő, de más állatok májában és a vajban is megtalálható. Sok növény is tartalmaz olyan anyagokat, melyből a szervezet képes A-vitamint előállítani, így ezek is A-vitamin-forrásnak tekinthetőek. Ilyen anyag pl. a ß-karotin: ez adja pl. a sárgarépa piros színét is. Az A-vitamin létezését először 1913-ban bizonyították, kémiai természetét 1933-ban tisztázták; 1947-ben állították először elő mesterséges úton. Hő, fény vagy levegő hatására könnyen elbomlik, legfontosabb szerepe a látásban van. A felnőtteknek napi 1,0 mg A-vitaminra van szüksége. Az A-vitamin-hiány leggyakrabban a szemet és a hámszövetet érinti. Leggyakoribb tünete a farkasvakság (nyctalopia), a látás gyors alkalmazkodásának, ill. a sötétben való látásnak a zavara. A korai tünetek közé tartozik a nyálkahártyák szárazsága, ill. sorvadása. A károsodott nyálkahártyáknak gyengül az ellenállása a baktériumok támadásával szemben, és számos fertőzésre fogékonyabbá válnak. Később csont- és fogképződési zavar, valamint gyermekkorban a növekedés elmaradása is jelentkezhet. Ha a hiányállapot súlyos és tartósan fennáll, a xerophthalmia néven ismert állapot alakulhat ki. A szemek fényérzékennyé válnak, a kenőanyag szerepét betöltő könny elválasztása megszűnik, a szemhéjak duzzadtak és gennytől ragacsosak lesznek. A szem nyálkahártyája felmaródik, ami fertőzésérzékennyé teszi a szervet. A legvégső stádiumokat kivéve a xerophthalmia A-vitamin adagolásával gyógyítható, a betegség az igen szegény országok alultáplált kisgyermekei között gyakori. Az A-vitamin-túladagolás (napi 150 mg, hónapokon keresztül) hányingerhez, a hajszálak megvastagodásához és hullásához, a bőr kiszáradásához és fáradékonysághoz vezethet. Gyermekeknél növekedési zavar és ingerlékenység, felnőtteknél homályos látás és fejfájás is jelentkezhet. Leggyakrabban a vi- 248

4 Avon tamin túlfogyasztása okozza, de a Sarkvidék lakosainál és kutatóinál is megfigyelték, az A-vitaminban igen gazdag jegesmedvemáj bőséges fogyasztását követően. Avitus teljes nevén FLAVIUS MACCILIUS EPAR- CHUS AVITUS (megh. 456), nyugatrómai császár ban. Előkelő gall családból származott, Sidonius Apollinaris keresztény író veje volt. Kihasználva a tolosai (ma Toulouse) székhelyű vizigótok között élvezett tekintélyét, 451-ben sikerült rábírnia királyukat, I. Theodorikot arra, hogy csatlakozzék Aëtius római fővezérhez a Galliába betörő hunok ellen. A catalaunumi csatában a vizigót király elesett, de hamarosan Attila is kivonult Galliából. Avitus a magister utriusque militiae ( mindkét katonaság ura ) rangot kapta Petronius Maximus nyugatrómai császártól (ur. 455). Az utóbbi halála után a tolosai gótok Avitust kiáltották ki császárnak, és az arelatai (ma Arles) elrómaiasodott gallok is csatlakoztak hozzájuk. Az új császár Rómába vonult, de Ricimer hadvezér lemondásra kényszerítette (456. okt. 17.), így Placentia (ma Piacenza) püspökének tisztével volt kénytelen beérni. AVNOJ (közigazgatási testület), lásd Jugoszlávia Nemzeti Felszabadításának Antifasiszta Tanácsa Avogadro, (Lorenzo Romano) Amadeo (Carlo) QUAREGNA ÉS CERETTO GRÓFJA (szül aug. 9. Torino, Szárd Királyság [Itália] megh júl. 9. Torino), olasz vegyész és fizikus; elsősorban a gázok természetének, valamint az elemek és vegyületek fajhőjének kutatásával foglalkozott. Ő állapította meg, hogy az elemi gázok kétatomos molekulákból állnak. Egyházjogász-dinasztiából származott, 1796-ban maga is egyházjogi doktorátust szerzett ban magánúton kezdett matematikát, kémiát és fizikát tanulni; előbb középiskolákban tanított, majd ban a Torinói Egyetemen kinevezték a matematikai fizika professzorává ben fogalmazta meg (és 1858 után fogadták el általánosan) azt a törvényt, mely szerint azonos hőmérséklet- és nyomásviszonyok mellett különböző (ideális) gázok azonos térfogatai egyenlő számú molekulát tartalmaznak. Az Avogadro-törvény később hasznosnak bizonyult az atom- és molekulatömegek meghatározásában, és elvezetett a mólsúly (az atom- vagy molekulatömeg grammokban kifejezett egysége) fogalmának megalkotásához. Megállapították azt is, hogy Avogadro törvénye nemcsak gázokra vonatkozik, hanem minden anyag mólnyi mennyiségében azonos számú, 6, atom, ill. molekula van (ez az Avogadro-szám). avokádó (Persea americana), más néven AVOKÁ- DÓKÖRTE, a babérfélék (Lauraceae) családjába tartozó gyümölcsfa és termése; a nyugati féltekén őshonos, Mexikótól az Andokig. A magas, vagy széles koronájú fának elliptikus vagy tojásdad alakú, cm hosszúságú levelei vannak. A gyümölcs alakja, mérete és színe sokféle lehet, egyes mexikói változatoké csak tyúktojásnyi, másoké 1-2 kg-os. A forma a kerektől a hosszú, karcsú nyakkal ellátott körtealakig terjed, a szín pedig a zöldtől a sötétliláig. A gyümölcs héja néha az almáéhoz hasonlóan vékony, máskor durva, fás textúrájú. Az olajos gyümölcshús zöldes vagy sárgás színű. Egyes fajták gyümölcshúsában 25%-ot is elér a telítetlen olajok mennyisége. Gyakran fogyasztják salátaként. A pépesített avokádó a mexikói konyha egyik jellegzetes mártásának (guacamole) alkotóeleme. Gazdag tiaminban, riboflavinban és A-vitaminban. Avokádó (Persea americana) Avon más néven UPPER AVON vagy WARWICK - SHIRE AVON, a Severn keleti mellékfolyója; a közép-angliai Naseby közelében ered, és többnyire délnyugat felé haladva, Northamptonshire, Leicestershire, Warwickshire, Hereford és Worchester megyéken keresztül 154 km-t tesz meg. Völgye a Wale of Evesham területén kiszélesedik, különösen Warwickshire alatt. Természeti szépségeiről nevezetes, különösen a Wale of Evesham szakasza, amelyet délen a Cotswold-dombság szegélyez, északról pedig az erdős Arden kerület határol. A folyó halakban gazdag; csatornázott, a múltban vízi szállításra is használták, mára azonban csak kirándulóhajók közlekednek rajta. A fontosabb folyó menti városok Rugby, Learmington Spa, Warwick, Stratford (Shakespeare szülővárosa) és Evesham. Thinkstock AVO 249

5 Avvakum, Petrovics AVV Avvakum, Petrovics (szül. 1620/21. Grigorovo, Oroszország megh ápr. 14. Pusztozerszk), protopópa, az óhitűek, vagyis konzervatív papok vezetője; az orosz egyház történetének egyik legsúlyosabb válságát idézte elő azzal, hogy kivált az Orosz Ortodox Egyházból, s a Nyikon pátriárka féle újjal szemben a régi szertartásrendet támogatta, melynek számos eleme tisztán orosz eredetű volt. Moszkvában, 1642-ben csatlakozott a Nyikon pátriárka ellen harcolókhoz, akinek erőszakos módszerei és az eltérően gondolkozókkal szembeni durva bánásmódja népszerűtlenné tették azt az erőfeszítését, hogy a görög Ortodox Egyház szokásait vegye át, s így egységesítse az egész ortodox egyházat. Az ószertartásúakat kiközösítették és kegyetlenül üldözték. Avvakumot kétszer száműzték, majd börtönbe vetették. A pusztozerszki börtönben írta meg főművét Zsityije ( Avvakum protopópa önéletírása ) címmel. Ez az első orosz önéletrajz. Élénk leírásai és színes stílusa a korai orosz irodalom legnagyobb művei közé emelik. Az óhitűek ellen összehívott 1682-es szinódus máglyahalálra ítélte. Az Egyesült Államok Légierejének AWACS-repülőgépe AWACS az angol AIRBORNE WARNING AND CONTROL SYSTEM (repülőfedélzeti riasztó és ellenőrző rendszer) rövidítése; mozgó, nagy hatósugarú légvédelmi felderítő és ellenőrző központ. A rendszer az USA légiereje által kifejlesztett formájában egy speciálisan módosított Boeing 707-es repülőgép fedélzetére van telepítve. Fő radarantennáját 9 m átmérőjű, lencse formájú, középen 1,8 m magas kupola foglalja magában. A radarrendszer 370 km távolságból tud észlelni és azonosítani alacsonyan szálló repülőgépet, magasan repülő objektumokat pedig sokkal nagyobb távolságból is. Ezen kívül képes nyomon követni a tengeri forgalmat, bármilyen időjárási feltételek mellett és bármilyen terep felett működik. Az első AWACS-repülőgép 1977-ben állt szolgálatba. Az USA légiereje és a NATO is alkalmazza a rendszert, Nagy-Britannia maga is kifejlesztett egy hasonló eszközt az 1980-as években. U.S. Air Force Awangarda Krakowska lengyel avantgárd irodalmi irányzat; 1922-ben Krakkóban indult. A költői eszközök megújítását tűzte ki célul. Újraélesztette a lengyel folklór és a XVII. század előtti lengyel irodalom iránti érdeklődést. Több radikális költészeti irányzat hatott a mozgalomra, főként a francia, olasz és spanyol futurizmus. Szembeszállt a kortárs szkamandriták csoportjának erőteljes líraközpontúságával és intellektualizmus-ellenességével. Az Awangardához kötődött Julian Przybor, a II. világháború utáni időszak egyik kiemelkedő költője, Adam Wazyk költő, esszéista, prózaíró és műfordító, valamint Józef Czechowicz. Axel, Richard (szül júl. 2. New York, USA), amerikai kutatóorvos; a szaglás élettani mechanizmusaival kapcsolatos felfedezéseiért 2004-ben Linda Buckkal megosztva orvosi-élettani Nobeldíjat kapott. Orvosi diplomáját a baltimore-i Johns Hopkins Egyetemen 1970-ben szerezte meg, 1978-ban kinevezték a New York-i Columbia Egyetemen a patológia és a biokémia professzorává óta az egyetemen belül működő Howard Hughes Orvosi Intézet kutatójaként dolgozik. Munkatársaival azt vizsgálta, hogy az érzékszervektől származó információkat miként dolgozza fel az agy. Megállapították, hogy a receptorokat az aggyal összekapcsoló szaglóidegsejtek az agynak térben változatlan területéhez vezetnek, így a szaginformációknak egyfajta topográfiai térképe jön létre. Az újabb kutatások kimutatták, hogy a szagreceptorok határozzák meg az érzőidegsejtek funkcionális hovatartozását és az agybeli célterületet, vagyis a szagérzékelés agyi reprezentációjának módját. Axelrod, Julius (szül máj. 30. New York, USA megh dec. 29. Rockville, Maryland), amerikai biokémikus és farmakológus; az ingerületeket az idegek és izmok között közvetítő anyag, az acetilkolin felszabadulásának vizsgálatáért 1970-ben Sir Bernard Katzal és Ulf von Eulerrel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott. Tanulmányait a College of the City of New Yorkban (B. S., 1933) és a New York-i Egyetemen (M. S., 1941) végezte, majd a George Washington Egyetemen doktorált (1955) től a Nemzeti Elmegyógyászati Intézet (National Institute of Mental Health) Klinikai Tudományok Laboratóriuma farmakológiai részlegének vezetője volt visszavonulásáig (1984). Eredménye Euler munkásságából nőtt ki. Euler fedezte fel ugyanis a noradrenalint, egy olyan vegyületet, amely fontos szerepet játszik az idegi impulzusok továbbításában. Továbbmenve Axelrod kimutatta, hogy a noradrenalint egy enzim semle- 250

6 gesítheti, amelyet izolált és katekol-o-metiltranszferáznak nevezett el. Ez az enzim kulcsfontosságúnak bizonyult a teljes idegrendszer működésének megértésében. Eredményesen alkalmazható továbbá bizonyos kábítószerek hatásának kezelésében, a magas vérnyomás és a skizofrénia vizsgálatában. Julius Axelrod 1973-ban Ay axon más néven NEURIT vagy TENGELYFONÁL, az idegsejt (lásd ott) vagy neuron nyúlványa; ingerületeket vezet el a sejttesttől. Egy neuronnak általában egy axonja van, mely ritkán elágazó. A mozgatóidegsejt axonja egészen hosszú lehet, a gerincvelőtől a lábujjakig is elérhet. A gerinces állatok legtöbb axonját az ingerület sebességének vezetését növelő mielinhüvely (szigetelő membrán) veszi körül. Egy nagy, mielinhüvellyel borított axon akár 200 m/s-os sebességgel is vezetheti az ingerületeket, míg a kicsi, borítatlan rostok csupán néhány mm/s-os sebességgel vezetik az impulzusokat. AY Mielinhüvellyel borított axon A National Library of Medicine Profiles in Science szívességéből Axelrod, Paul (orosz politikus), lásd Akszelrod, Pavel Boriszovics axiológia (filozófia), lásd értékelmélet axióma a logikában olyan nem bizonyítható alapelv, szabály vagy maxima, amely általános elfogadást nyert, vagy amelyet általános elfogadásra érdemesnek vélnek, akár azon az alapon, hogy magától értetődőnek tűnik. Ilyen pl. a következő állítás: Nem lehetséges, hogy valami egyszerre létezzék és ne létezzék ugyanazon időben és ugyanazon szempontból. Arisztotelész az axiómákat olyan alapelveknek tekintette, amelyekre minden egzakt tudománynak támaszkodnia kell. A modern korban a matematikusok a posztulátum és axióma szavakat gyakran szinonimaként használják. Egyesek szerint az axióma kifejezést a logika axiómái számára kellene fenntartani, a posztulátumot pedig a logika elvein túlmutató azon feltevések vagy alapelvek számára, amelyek révén a matematikának egy bizonyos diszciplínája definiálható (vö. tétel). axiomatikus módszer a logikában olyan eljárás, amellyel egy egész rendszer hozható létre meghatározott szabályok szerint bizonyos alapvető állításokból (axiómákból vagy posztulátumokból) logikai levezetés útján. Ezeket az állításokat néhány elsődlegesnek tekintett fogalomból építik fel. Ezek a fogalmak és az axiómák vagy önkényesen vannak meghatározva és megszerkesztve, vagy valamiféle modell szerint képzik őket, melyben igazságukra valamilyen intuitív biztosíték látszik létezni. Az axiomatizált rendszerek legrégibb példái Arisztotelész szillogisztikája és Eukleidész geometriája. A XX. század elején Bertrand Russell és Alfred North Whitehead megkísérelte a teljes matematika axiomatikus formalizálását. axonometrikus kép az axonometrikus vetítési módszer eredménye az ábrázoló geometriában. A szemléletes axonometrikus kép egy képsíkban ábrázolja az alakzatot, melyet párhuzamos vagy centrális vetítéssel állít elő. A leggyakrabban alkalmazott ortogonális axonometria esetében a vetítés a képsíkra merőleges irányú. A képsíkba vetített koordinátarendszer segítségével tetszőleges pont képét egyértelműen meg lehet határozni. Ay más néven HEPERHEPERURÉ (műk. Kr. e. XIV. sz.), a 18. dinasztiába (kb. Kr. e ) tartozó egyiptomi fáraó, a dinasztia utolsó előtti uralkodója. Tutanhamon halála után került a trónra, korábban állami hivatalnok és katona volt. Mint IV. Amenhotep udvarának tagja, igen közel került a királyi családhoz, és némelyek szerint ő volt Nofertiti apja. Fontos hivatalt töltött be a hadseregben is, és ő volt a fáraó titkára. IV. Amenhotep halála után tekintélye és befolyása tovább növekedett: ő lett Tutanhamon fáraó legbizalmasabb tanácsadója. Tutanhamon uralkodása alatt újabb katonai rangra, igen magas papi hivatalra, valamint kancellári és vezíri posztra tett szert. Amikor a fiatal fáraó váratlanul meghalt, a temetési szertartást Ay végezte, mint az elhunyt uralkodó utódja. Kairóban 1932-ben egy föliratos gyűrűt találtak, amelyen Ay és Anheszenpaaton (Tutanhamon özvegye) neve együtt szerepel; a tudósok ebből arra következtettek, hogy Ay feleségül vette a fáraó özvegyét, és így került a trónra. Az első királyné mégis Ay korábbi felesége maradt. Thinkstock 251

7 AYE Ayer, Sir Alfred Jules Ay építtette Thébában azt a temetkezési templomot, amelynek építészeti újításai később elterjedtek és általánossá váltak. Türelmes volt az Aton-kultuszszal szemben. Mindössze négy évig uralkodott. Mivel nem volt fia, Hóremheb, a hadvezér követte a trónon. Ayer, Sir Alfred Jules (szül okt. 29. London, Anglia megh jún. 27. London), angol pedagógus és filozófus; a logikai pozitivizmus hirdetője. Language, Truth and Logic (Nyelv, igazság és logika; 1936) c. alapvető munkáját széles körben olvasták és vitatták. Az Eton College-ban és az oxfordi Christ Churchben végzett (B. A.: 1932; M. A.: 1936) ben, bécsi tartózkodása során ismerkedett meg a logikai pozitivizmussal, s ekkor kezdett tanítani az Oxfordi Egyetemen. A II. világháború alatt a katonai hírszerzésnél szolgált. Az oxfordi Wadham College oktatója lett ben, 1945-ben kinevezték dékánná tól a londoni University College-ban az elme és logika filozófiájának professzori címét viselte, és a művészeti kar dékánja volt ben visszatért Oxfordba, 1983-ig tanított ben beválasztották a Brit Akadémiába, 1970-ben lovaggá ütötték. Első, Language, Truth and Logic (Nyelv, igazság és logika; 1936, módosított kiadás 1946) c. könyvével 1936-ban vált nemzetközileg ismertté. Továbbvitte a Bécsi kör (lásd ott) gondolatait és a David Hume, John Stuart Mill és G. E. Moore nevével fémjelzett brit empirikus hagyományokra épített. Nézetei szerint a tapasztalat által nem igazolható állítások értelmetlenek filozófiai jelentőség nélküliek. Az empirikus igazság megvilágításának módszereként a lingvisztikai elemzést javasolta. Ayers-szikla valószínűleg a világ legnagyobb monolitja (mállott sziklatömb); Ausztráliában, az Északi terület délnyugati részén található. A környező sivatag fölé 335 m-rel emelkedő szikla (tengerszint feletti magassága 867 m) ovális alakú, csupasz; hosszúsága 3,6 km, szélessége pedig 2 km. Felfedezője, Ernest Giles 1872-ben nevezte el Sir Henry Ayersről, Dél-Ausztrália akkori miniszterelnökéről. Hivatalos birtokosai 1985 óta a bennszülöttek, akik azután az objektumot és a környező Uluru Nemzeti Parkot 99 évre bérbe adták a kormányzatnak. Ayler, Albert (szül júl. 13. Cleveland, Ohio, USA megh nov. New York), afro-amerikai tenorszaxofonos; stílusbeli és technikai újításai nagy hatást gyakoroltak a free jazzre. Gyermekkorában apjától tanult szaxofonozni. Kamaszként rhythm and blues-zenekarokban játszott. Egy ideig katonai zenekarokban játszott tenorszaxofonon ( ), majd játékstílusa egyre inkább eltávolodott a klasszikus dzsessz-örökzöldektől. Kereskedelmi forgalomba került első lemezén, amelyet ban dán zenészek közreműködésével készített és tartalmazta a Summertime c. remekművet, már kifejezésre jutott a nagy hangerő, a multifonikus hangzás és a felhangok, amelyek művészetének legfőbb jellemzőivé váltak. Az 1960-as évek közepén játékát gyakorlatilag teljes egészében a torzított hangzás fémjelzi. Szólóit a lehető leggyorsabb tempóban játszotta, mégis rendkívül strukturált maradt. Radikális improvizációi ellenére műveinek elnyújtott témái mint pl. a Bells és a Spirits Rejoice c. lemezek (mindkettő 1965) olyan dzsessz előtti zenék stílusát viselik magukon, mint amilyenek a XIX. századi himnuszok, vagy indulók. Zenéjét kevesen fogadták el, de mihelyt letelepedett New Yorkban (1963) játéka és a zenéről alkotott felfogása rögtön hatni kezdett más muzsikusokra. Ghosts (1964) c. száma dzsessz-örökzöld lett. Az 1960-as évek végén kísérletezni kezdett a dzsesszrock fúziós zenével. aymara (nép), lásd ajmara Aymé, Marcel (szül márc. 29. Joigny, Franciaország megh okt. 14. Párizs), francia író; viszonylag későn ismerték el mint a könnyed irónia és a mesemondás igazi mesterét. Vidéken nőtt fel, parasztok között, szorosan összetartó családok világában, legtöbb alakját ebből a környezetből vette. Első regényei, a Brûlebois (Tűzifa; 1926) és a Renaudot-díjas La Marcel Aymé 1967-ben Keystone Table-aux-crevés (Döglöttek asztala; 1929) a falusi életről szóló komikus írások. A La Jument verte ( A zöld kanca ; 1933) kedélyes gall humora ezt követő regényeiben La Vouivre (A kígyóasszony; 1943) és Le Chemin des écoliers (Út az iskolába; 1946) is megmutatkozik. Műveiben különös figurák járnak-kelnek háborítatlanul a jól ismert városi és vidéki tájakon, együtt a normális emberekkel, akik gyakorta maguk is képtelen módon viselkednek. A képzeletnek és a valóságnak ez az ellenpontozása a novellában találta meg a tökéletesen hozzáillő terjedelmet. A Le nain (A törpe;1934) egy törpéről szól, aki 30 éves korában kezd el nőni, a Le Passe-muraille (A faljáró; 1943) pedig egy félénk kistisztviselő története, aki falakon megy keresztül, és aki előtt a rendőrség tanácstalanul áll. A Les Contes du chat perché (A kuporgó macska meséi) darabjai három sorozatban jelentek meg (1939, 1950, 1958). 252

8 Azaña y Díaz, Manuel Aymé későn jelentkezett a színházban Lucienne et le boucher ( Őnagysága és a mészáros ; 1947) c. darabjával, amelyet az abszurd Clérambard követett 1950-ben. A La Tête des autres (A mások feje; 1952) vádirat a bírói testület ellen, hangulatát harapós humora adja meg. Színpadi művei gyakran kegyetlenek és darabosak, novellái azonban szellemességük, bölcsességük és erkölcsiségük révén La Fontaine és Charles Perrault meséinek hagyományát folytatják. ayrshire a délnyugat-skóciai Ayr megyéből származó szívós, kimondottan tejelő szarvasmarhafajta; a XVIII. században alakult ki. Testszíne többnyire vöröstarka, de az egészen világostól a sötét mahagóniig sokféle változat előfordul. Közepes testméretű, jól alkalmazkodó fajta. Húsminősége másodlagos fontosságú. Igen elterjedt, sok országban tenyésztik. Ayton, Sir Robert más írásmóddal AYTOUN (szül Kinaldy, Fife grófság, Skócia megh febr. 28 k. London, Anglia), az egyik első skót költő, aki irodalmi kifejezőeszközként az angol köznyelvet használta. Miután elvégezte tanulmányait a St. Andrews-i Egyetemen, az udvar kegyeibe férkőzött egy dicsőítő költemény révén, amelyet abból az alkalomból írt, hogy VI. Jakab király az angol trónra került ben lovaggá ütötték, és ezután több jövedelmező tisztséget töltött be, pl. I. Jakab és I. Károly idején a királyné személyi titkára volt. Bár latinul, görögül, franciául és angolul is írt, és meglehetősen nagy irodalmi hírnévre tett szert, mégsem tartotta magát költőnek. A neki tulajdonított Old Long Syne c. költemény lehetett Robert Burns Auld Lang Syne ( Haj-hajdanán Weöres Sándor) c. versének ihletője. Azad Kasmír terület Dzsammu és Kasmír (Jammu és Kashmir) pakisztáni szektorában, az indiai szubkontinens északnyugati részén. Azad ( szabad ) Kasmírt 1947-ben, India felosztása után hozták létre. Nem tartozik Pakisztán tartományai közé; saját kormánya van, amelyet Pakisztán függetlennek tekint, habár védnökséget gyakorol fölötte. Délen és délnyugaton Pakisztán Pandzsáb tartományával, nyugaton az Északnyugati határvidékkel, északon Gilgit és Baltisztán területtel határos. Északi részén már a Himalája előhegységei emelkednek. Délebbre a Pír Pandzsál-hegység északnyugati vonulatai magasodnak. A Dzselum alkotja a terület nyugati határát. A déli vidékek, köztük a Páncs-vidék keskeny síkságok. Itt a növényzet tövises bozótból és magas fűből áll, amelyet északon, a magasabban fekvő területeken fenyőerdők váltanak fel. Az alacsonyabban elterülő völgyekben búzát, árpát, kukoricát, kölest termesztenek, állatokat tartanak, és viszonylag sűrű a népesség. A völgyek felső szakaszain a kukoricatermesztés, a szarvasmarhatartás és az erdőgazdaság adja a létfenntartás alapját. A terület főbb ásványkincsei a márvány, a grafit, a bauxit, a kova és a cirkon. Háziipara fafaragványokat, textíliákat, szőnyegeket állít elő. A kormányzati központ Muzaffarábád, a déli vidék legnagyobb városa Mírpur. Azálea Thinkstock azálea a hangafélék (Ericaceae) családjába tartozó hangarózsa, vagy havasszépe (Rhododendron) nemzetség díszcserjeként ültetett fajainak és hibridjeinek a neve. Mai megítélés szerint a hangarózsák nemzetsége egységes, Carl von Linné azonban a XVIII. században különválasztotta az általában lombhullató azáleákat az örökzöld rododendronok -tól. Azaña y Díaz, Manuel (szül jan. 10. Alcalá de Henares, Spanyolország megh nov. 4. Montauban, Franciaország), spanyol miniszter, a második köztársaság elnöke és író. Madridban jogot tanult, majd közhivatalnok lett, később újságíróként és íróként működött ban nemzeti irodalmi díjat kapott a Juan Valera regényíróról írt életrajzáért. El jardín de los frailes (A barátok kertje; 1927) c. regényében élesen hangot adott egyházellenes nézeteinek ban liberális köztársasági párt, az Acción Republicana szervezésébe fogott Miguel Primo de Rivera diktatúrájával szemben. A republikánusokat, szocialistákat és a katalán baloldalt tömörítő, XIII. Alfonz lemondását követelő szövetség, a San Sebastian-i szerződés (1930. aug.) egyik aláírója volt. Mikor Alfonz 1931 áprilisában, a helyhatósági választások után elhagyta Spanyolországot, ez a politikai csoportosulás alakított átmeneti kormányt. Azaña hadügyminiszterként drasztikusan csökkentette a hadsereg létszámát. Az új spanyol alkotmány megszövegezésekor ő AZA 253

9 AZA Azay-le-Rideau szorgalmazta a legerőteljesebben az egyház jogainak csökkentésére, a világi oktatás bevezetésére, a földek újratagosítására és a teljes körű női választójogra vonatkozó cikkelyek elfogadását októberétől 1933 szeptemberéig viselte a miniszterelnöki tisztet. Miniszterelnöksége idején igyekezett megszilárdítani az új alkotmány haladó cikkelyeit, keresztülvitte a köztársaság védelméről szóló szigorú törvény elfogadását is (1931), és igen keményen bánt az egyház, a hadsereg, a királypártiak és az anarchisták alkotta ellenzékkel őszén a jobboldali és centrumpártok koalíciója lemondatta ben a középjobb kormány egy katalóniai felkelés kirobbantásának vádjával letartóztatta, a tárgyalás során azonban felmentették. Azaña 1935-ben megalakította a Népfront liberálisokat, szocialistákat, anarchistákat és kommunistákat felvonultató széles baloldali szövetségét. Az februári választásokon a Népfront vezetésével sikert aratott, s ismét kormányt alakított. Mikor a Cortes (parlament) később Alcalá Zamora elnök elmozdításáról határozott, Azañát választotta utódául (1936. máj.). Megpróbálta megakadályozni, hogy a balodali pártok teljesen ellenőrzésük alá vonják a kormányt, de a közrend felbomlása 1936 júliusára a spanyol polgárháború kirobbanásához vezetett. A nemzeti felkelésre a mérsékelt Diego Martínez Barrio miniszterelnöki kinevezésével válaszolt. A politikai ellenőrzés hamarosan kicsúszott Azaña kezéből. A Francisco Franco tábornok parancsnoksága alatt álló nemzeti erők 1939-es győzelme után Franciaországba menekült. Azay-le-Rideau város és kastély Franciaország központi részén, Centre körzetben, Indre-et-Loire megyében. Az Indre folyó partján fekszik, Tours-tól 24 km-re délnyugatra. Eredetileg római település volt, a XII. században Azayum néven ismert. A város egy hegy előterében fekszik, szűk, kacskaringós utcái labirintusszerűek. Legfőbb nevezetessége csodálatos kastélya, amely a XVI. századi francia építészet egyik remeke. A kastélyt Gilles Berthelot építette ( ), a munkálatokat felesége, Philippa irányította. A részben cölöpökre épült kastély benyúlik az Indre vizébe. Az elegáns, kétszintes, tornyos, reneszánsz épületet erdős park veszi körül óta állami tulajdonban van, ma reneszánsz múzeumként várja a látogatókat. L: 3337 (2008). Azázél a zsidó legendavilágban démon vagy rossz szellem, akinek a jom kippur (engesztelés napja) ókori rítusa során egy bűnbakot küldtek, amely a zsidó nép bűneit hordozta. Miután a főpap a zsidó nép összes bűnét szimbolikusan átvitte a bűnbakra, az állatot kiűzték a pusztába, majd egy szakadékba dobták, hogy pusztuljon el. Azázél volt a tisztátalanság megszemélyesítése, a kései rabbinikus írások pedig néha bukott angyalként ábrázolták. azbeszt ásványi szálas anyag; a természetben fordul elő, és bizonyos típusú azbesztkőzetekből nyerik ki bányászással vagy kőfejtéssel. Ősidők óta becsülik tűzállósága miatt. A szálas anyagot a kőzet összetörésével teszik szabaddá, majd rendszerint fúvatási eljárással választják el a mellékkőzettől. A szálak közül csak a leghosszabbak (a legalább 1 cm hosszúságúak) alkalmasak arra, hogy fonalat fonjanak belőlük. Nemcsak a hő és a tűz hatásainak, de a savaknak és lúgoknak is ellenáll, ezért széles körben alkalmazzák olyan helyeken, ahol vegyszerekkel dolgoznak. Főként ipari jelentősége van, éghetetlenséget kívánó termékek előállításához használják: különösen fékbetétek, építőanyagok, villamos berendezések és hőszigetelő anyagok gyártásában. Az azbesztszövetet védőöltözet, valamint olyan árucikkek készítésére használják, mint a középületekben használatos tűzvédelmi függönyök. Legnagyobb forráshelye Kanada, az azbeszttermékek gyártásában pedig az Egyesült Államok vezet. Az azbesztszálaknak az ember egészségére gyakorolt kedvezőtlen hatásairól szóló híradások növekvő nyugtalanságot keltettek az 1970-es évektől fogva. A rövid szálakat összefüggésbe hozták az azbesztózis nevű betegség kialakulásával, amely egyfajta tüdő-rendellenesség, valamint a mesotheliomával, amely a tüdőrák egyik, gyorsan végzetessé váló formája. azbesztózis (latinul asbestosis), légzőszervi betegség, a pneumoconiosis egyik formája; azbesztpor belélegzése okozza. Elsősorban azbeszttel dolgozóknál fordul elő. A bányászatban, a szigetelőanyagok, tűzbiztos anyagok, cementtermékek és gépkocsifékek gyártása során, valamint az építőiparban gyakori az azbeszthatás. A betegség az üzemek közelében élő lakosságot is érintheti. Az azbesztpor évekig a tüdőben marad, és fibrosist okoz, azaz a tüdő merevvé válik, s ez a folyamat jóval az azbeszthatás megszűnése után is folytatódik. Viszonylag rövid hatás után is kialakulhat. Az első expozíciót követően évekig nem jelentkeznek tünetek; a II. világháborúban azbeszthatásnak kitett hajógyári munkásoknál az azbesztózis az 1960-as, 1970-es években jelentkezett. A cigarettázás rontja a tüneteket. Az azbesztózisban szenvedők légszomjjal küszködnek, előrehaladottabb formában pedig száraz köhögés jelentkezik. A tüdők merevvé válása fokozza a szív munkáját, és másodlagos szívbetegséget okozhat; úgy tűnik, hogy bizonyos ritka tüdőrákok is az azbesztózissal állnak összefüggésben. Az 1950-es évek óta nőtt az azbesztózis előfordulási gyakorisága. 254

10 _Britannica_icaV_Aprobetus_tortenelem :34 Page 255 Azerbajdzsán AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG, azeri nyelven AZARBAYCAN RESPUBLIKASI, ország a Kaukázusontúli terület keleti felében. Nagyobb részét a Kaukázus délkeleti pereme és a Kaszpi-tenger között elterülő síkság alkotja. Fővárosa Baku. Területe km2. Lakosságát 2010-ben főre becsülték. Két földrajzi érdekessége, hogy Nahicseván közigazgatásilag Azerbajdzsán része és azeriek lakják, az ország többi részétől viszont egy Örményországhoz tartozó területsáv választja el, míg a túlnyomó részt keresztény örmények lakta Hegyi Karabah teljes egészében Azerbajdzsán területére és közigazgatása alá esik. Ez utóbbi vezette az örményeket arra, hogy az 1980-as évek végén és az 1990-es években Hegyi Karabah Örményországhoz történő csatolását követeljék, amit az azeriek hevesen elleneznek. A konfliktus a régió- ban elhúzódó polgárháborúhoz vezetett, és az 1994-ben megkötött fegyverszünetig Azerbajdzsán területének mintegy 16%-a került örmény fennhatóság alá. AZE Bakui mecset egy épülő toronyház árnyékában Thinkstock Azeglio, Massimo Taparelli d, márki (szül okt. 24. Torino, Piemont [Itália] megh jan. 15. Torino), arisztokrata, festő, író és államférfi, a Risorgimentót (olasz: újjászületés ) támogató mozgalom vezetője. Politikai hatása messze túlszárnyalta művészi eredményeit. Miután fiatalkorát festéssel töltötte ( között, Rómában), két, burkoltan politikai célzatú regényt írt, amelyek a Risorgimento viszonylag mérsékelt vezetőjének mutatják. Főműve, a Gli ultimi casi de Romagna ( Romagna utolsó esélyei ; 1846) a romagnai pápai kormányzat politikai kritikája. Harcolt az osztrákok ellen az olasz felszabadítási mozgalomban 1848-ban. Amikor Károly Albert Custozzánál (1848), majd Novaránál (1849) vereséget szenvedett az osztrákoktól és lemondott fia, II. Viktor Emánuel javára, május 7-én kinevezték Piemont Szardínia miniszterelnökévé. A legfontosabb általa létrehozott törvény, az évi Siccardi-féle törvény eltörölte az egyházi bíróságokat és előjogokat ben meghívta minisztériumába a fiatal és ígéretes politikust, Camillo Bensót, Cavour hercegét október 30-án lemondott, mert nézeteltérése támadt Cavourral, aki addigra pénzügyminiszterré lépett elő. Visszavonult a közügyektől. Utolsó éveiben megírta emlékiratait I miei ricordi (Visszaemlékezéseim) címmel, de a befejezetlenül maradt művet csak halála után, 1867-ben adták ki. azeotrop a kémiában olyan folyadékelegy, amelynek a forráspontja állandó, mivel a gőz összetétele megegyezik a folyadékelegyével. Egy azeotrop elegy forráspontja magasabb és alacsonyabb is lehet, mint bármely összetevőjének forráspontja. Az oldat összetevői egyszerű desztillálással nem választhatók szét. Azerbajdzsán hivatalosan Az ország területének több mint 40%-án síkságok vannak, fele pedig m-re fekszik a tenger szintje felett. A hegyvidék az ország területének kb. 10%-át foglalja el. A hegyoldalakat bükkösök, tölgyesek és fenyvesek borítják. A száraz szubtrópusi éghajlatot enyhe telek és hosszú, 4 5 hónapig tartó, igen forró nyarak jellemzik. A XX. század elején az azerbajdzsáni olajmezők adták a Szovjetunió kőolajtermelésének túlnyomó részét. A Szovjetuniótól való függetlenné válás után az olajbányászat részesedése és az export csökkent, majd a 2000-es évek elején feltárt új lelőhelyek, valamint a világpiaci olajár-emelkedés nagy lendületet adott a gazdaságnak. Baku a legnagyobb város és a fő ipari centrum, valamint forgalmas kikötő, Szumgajt pedig a fémkohászat központja. A kőolaj-finomítás végtermékei a műtrágya, a tüzelőanyagok, a növényvédő szerek, az olajszármazékok, a szintetikus gumi és a műanyagok. A könnyűipar gyapotot és gyapjút dolgoz fel, fogyasztási cikkeket gyárt. Az energiatermelés főként hőerőművekben folyik. Az ország földjének alig egyötödét művelik. Jelentős gyapottermelő ország; fontos terményei még a dohány, a (bor)szőlő és a tea. A szállítás többnyire vasúton és közúton történik. A zömében síita muszlim azeri nép a XI. században erre a területre vándorolt szeldzsuk oguz-törökök és a velük keveredett őslakosok (pl. irániak) le255

11 AZE Azerbajdzsán származottaiból áll. Nahicsevánban szinte kizárólag azeriek élnek, míg Hegyi Karabah lakosságának több mint négyötöde örmény. Azerbajdzsánban az oroszok és az örmények számottevő kisebbséget alkotnak, de a militáns nacionalizmus, a politikai bizonytalanság és az erősödő iszlám radikalizmus a nemzeti kisebbségek tagjainak zömét az anyaországba kényszerítette. Az analfabetizmust gyakorlatilag felszámolták, és a köztársaságban jelenleg több felsőoktatási intézmény működik. Az alsó-, közép- és felsőfokú oktatás egyaránt ingyenes. A mai Azerbajdzsán Köztársaság lakossága eredetileg perzsa (iráni) volt, a IX. század során azonban eltörökösödött. A következő évszázadokban arabok, törökök, mongolok és irániak voltak a hódítók. Ismétlődő háborúk során a területet Oroszország szerezte meg Perzsiától a XIX. század elején, ettől kezdve a területen e két állam osztozott a máig érvényben lévő határok mentén. Lakóinak többsége török nyelvű, síita mohamedán volt. Az októberi forradalom után 1918 májusában az ország kinyilvánította függetlenségét Oroszországtól, 1920 áprilisában azonban a Vörös Hadsereg elfoglalta, és még ugyanabban a hónapban létrejött az Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaság től 1936-ig a Kaukázusontúli Szovjet Föderáció része volt, majd 1936-ban a Szovjetunió teljes jogú tagköztársasága lett augusztus 30-án nyilvánította ki függetlenségét, és a korábbi helyi pártfőtitkárt, Ajaz Mutalibovot választották elnökké, őt azonban fél évvel később megbuktatták, és a Független Államok Közösségétől való elkülönülést szorgalmazó Abulfez Elcsibej lett az elnök. Újabb egy év múlva őt is elmozdították, utódja Gejdar Alijev lett, aki korábban többek között az Azerbajdzsáni Kommunista Párt első titkára és a Szovjetunió miniszterelnök-helyettese volt. Egy évtizedes kormányzása alatt 256

12 _Britannica_icaV_Aprobetus_tortenelem :34 Page 257 Ria-Novosti/Sovfoto Alijevnek sem sikerült megoldani a karabahi válságot, sőt a csecsen lázadóknak nyújtott állítólagos azerbajdzsáni támogatás miatt megromlottak az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok is. Alijev 2003ban bekövetkezett halála után az ellenzék tiltakozásai ellenére fia került az államfői székbe novemberében Azerbajdzsán és Örményország vezetői egyezményben tettek ígéretet a karabahi konfliktus mielőbbi rendezésére. Teaültetvény a dél-azerbajdzsáni Lânkâran körzetben Azerbajdzsán perzsa nyelven AZARBÁJDZSÁN, földrajzi tájegység Irán északnyugati szögletében. Északon az Araksz (Aras) folyó választja el Azerbajdzsán és Örményország független államoktól, keleten a Gilán terület és a Kaszpi-tenger, délen Irán Zanján és Kurdisztán (Kordestán) tartománya, nyugaton Irak és Törökország határolja. Területe kb km2. Magas fennsíkokból ( m) és köztük nagy medencékből ( m) áll. A Zagroszhegység észak dél irányú vonulatai szelik át, vetődéses, lépcsőzetes domborzatú, medencékkel, süllyedékekkel tagolt felszínt alkotva. A fennsíkokból számos hatalmas vulkán emelkedik ki (Kuh-e Szabalán, 4811 m). Földrengésveszélyes terület. Iránnak Azerbajdzsánon kívül kevés olyan vidéke van, ahol a csapadék lehetővé tenné az öntözés nélküli földművelést. Legjelentősebb folyója északon az Araksz, keleten a Kezel Ouzan, valamint a Jaghátu. Éghajlata szélsőséges, a forró, száraz nyarak hideg, havas telekkel váltakoznak. A nyugati részen terül el az Urmia sekély sóstó. A legtermékenyebb vidékek a tó körül vannak: árpát, búzát, rizst, indigócserjét, burgonyát, cukorrépát, diót, mandulát, gyümölcs- és zöldségféléket termesztenek. Juhot és kecskét tartanak. Az ipar elsősorban Tebrízben összpontosul, traktorok és gyárberendezések gyártásából, cement- és textiliparból, villamos berendezések és eszközök, állati takarmány, turbinák, motorkerékpárok, órák, élelmiszer-készítmények és mezőgazdasági eszközök előállításából áll. A többi városban cukorgyár, textil- és élelmiszer-feldolgozó üzemek működnek. Durva szőnyegeket, takarókat és fémtárgyakat házilag készítenek. A bányászat termékei: réz, arzén, kaolin, szén, só, ólom és építőkő. A főbb városokat, Tebrízt, Orumijeht, Ardabilt, Mahábádot és Marágheht közúthálózat köti össze. Tebrízből kőolajvezetéket építettek Teheránba. A lakosság nagy része azeri nyelvet beszélő, arab írást használó, síita mohamedán vallású török, de szunnita kurdok és keresztény örmények is élnek itt. azerbajdzsán más néven AZERI, annak a török népnek a tagja, amely főként az Azerbajdzsán Köztársaságban és Irán északnyugati részén, az azerbajdzsáni területen él. A XXI. század elején kb. 7,5 millió azerbajdzsáni él a köztársaságban és a vele határos területeken, továbbá több mint 15 millió Iránban. Többségük letelepedett földművelő és pásztor, többnyire síita mohamedán vallásúak. Nyelvük az azeri, a délnyugati török nyelvcsoport egyik dialektusa. Az azerbajdzsánok etnikai eredete vegyes, legősibb elemeit a Kaukázusontúli területek keleti részének őslakói, és valószínűleg az észak-perzsiai médek alkotják. Az iráni Szászánida-dinasztia idején (Kr. u. III VII. sz.) elperzsásodott, azonban miután a XI. században az egész régiót elfoglalták a szeldzsuk törökök, a lakosság eltörökösödött. A következő századokban is folyamatosan török befolyás érte a lakosságot. Azhar Egyetem, Al- az iszlám és az arab nyelv oktatásának fő központja a világon; a Kairó középkori negyedében található azonos nevű mecset körül alakult ki. Kr. u. 970-ben a Fátimidák alapították, hivatalosan 988-ban alakult meg. A tanulmányok gerincét kezdettől fogva az iszlám törvények, a teológia és az arab nyelv oktatása képezte. A középkor végén a bölcsészettudományok és az orvostudomány is az oktatás részévé vált, de ezeket a tantárgyakat csakhamar mellőzték. Csak a XIX. században, Dzsamál ad-dín al-afghání, a nagy reformpedagógus szorgalmazására vették fel ismét a bölcsészettudományokat. A XX. századi modernizálási törekvések eredményeképp a társadalomtudományokat is oktatják a Nasr Cityben épített új egyetemi városban óta nőket is oktatnak. azid három nitrogénből álló funkciós csoportot ( N3) tartalmazó vegyületek gyűjtőneve. A hidrogén-azid (HN3) származékainak tekinthetők, ahol a hidrogént fém (pl. nátrium) vagy valamilyen szerves csoport (szénhidrogén, acil, karboxil stb.) helyettesíti. A legtöbb azid igen reakcióképes, rázkódásra nagyon érzékeny, robbanékony, mérgező vegyület. 257 AZI azid

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Marosvásárhely Segesvár

Marosvásárhely Segesvár 1 MAROS MEGYE Maros megye Közép-Románia északi részén fekszik, felülete 6.696 km² (az ország összfelületének 2,8%-át teszi ki). Lakossága 584.089 fős, ebből 309.192 városokban él. A Kárpát-medencében elterülő

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 111 D1 Történetek a Földről Vasco da Gama A XIV XV. századi Európába sokféle kereskedelmi

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

A GOODWILL CONSULTING KFT. ÜGYFÉLKÖRÉBE TARTOZÓ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁRA NYITOTT BOLGÁR TELEPÜLÉSEK

A GOODWILL CONSULTING KFT. ÜGYFÉLKÖRÉBE TARTOZÓ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁRA NYITOTT BOLGÁR TELEPÜLÉSEK A GOODWILL CONSULTING KFT. ÜGYFÉLKÖRÉBE TARTOZÓ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁRA NYITOTT BOLGÁR TELEPÜLÉSEK HISARYA Hisarya Bulgária közepén helyezkedik el, a fővárostól kb. 180 km távolságra. Lakossága

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

8. osztály megoldások

8. osztály megoldások 8. osztály 8. osztály megoldások 1. Melyik kémiai változás az alábbiak közül? (A) a vasúti sín nyáron kiterjed (B) a fa elkorhad (C) az alumíniumlábas átforrósodik (D) a szénakazal kigyullad (E) a must

Részletesebben

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK Azbeszt Pekár Mihály BME- VBK Mi is az azbeszt? Az azbeszt gyűjtőfogalom a természetben előforduló ásványi anyagok egy speciális csoportjára Három legjobban elterjedt típusa: Krizotil, fehér azbeszt: Mg

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

(Az összehasonlító statisztikák tükrében)

(Az összehasonlító statisztikák tükrében) FINNORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG HOSSZÚ TÁVÚ ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE (Az összehasonlító statisztikák tükrében) x) T 035104 sz. OTKA pályázat támogatásával TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 4 FINNORSZÁG bemutatása...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

Kárpát-medencei szőttesek

Kárpát-medencei szőttesek Kárpát-medencei szőttesek A világ számos tájáról megismerkedhettük az előzőekben a szőnyegszövés különböző módjaival. A következőekben a Kárpát-medencében ismeretes díszítéseket, szőnyegkészítéseket mutatom

Részletesebben

ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III.

ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III. ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III. AZ AGRÁRPIAC SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI ESZKÖZEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN A tantárgyba vágó ismereteket 3 részre bontva adom

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

lljk. számú előterjesztés

lljk. számú előterjesztés lljk. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása PRÓBAÉRTTSÉGI 2004.május TÖRTÉNLM MLT SZINT Írásbeli feladatsor megoldása Általános szaktanári útmutató a történelem írásbeli vizsgafeladatok javításához A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar. Huszár Andrea IHYADJ

VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar. Huszár Andrea IHYADJ VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar Huszár Andrea IHYADJ FELHASZNÁLÁSA A készletek kérdése: múlt, jelen, jövő Tartalom Bevezetés... 2 Amit tudni kell a műtrágyákról

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A kertváros a századforduló Budapestjén: A Bírák és Ügyészek Telepe. Kocsis János Balázs

A kertváros a századforduló Budapestjén: A Bírák és Ügyészek Telepe. Kocsis János Balázs A kertváros a századforduló Budapestjén: A Bírák és Ügyészek Telepe A 2004. október 24-i, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék húsz éves fennállásának alkalmából

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

54 211 16 0010 54 03 Kézműves Textilműves

54 211 16 0010 54 03 Kézműves Textilműves A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

Történelem 6. osztály - 3. forduló -

Történelem 6. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen. ári. és ért. és ében. ékel. KR KÉPZÉS 2008. november 27 28

Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen. ári. és ért. és ében. ékel. KR KÉPZÉS 2008. november 27 28 Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen ári ó k elemzés ében és ért ékel és ében KR KÉPZÉS 2008. november 27 28 Horváth Levente levente.horvath@uni corvinus.hu Klímav maváltoz ltozás John Tyndall

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

Educatio 2013/4 Fehérvári Anikó: Szakiskolások rekrutációja. pp. 516 528.

Educatio 2013/4 Fehérvári Anikó: Szakiskolások rekrutációja. pp. 516 528. Szakiskolások rekrutációja Atársadalmat vizsgáló kutatók egyik célja annak meghatározása, hogy mely társadalmak nyitottabbak, illetve mekkora szerepet játszanak egy-egy társadalomban az öröklött (pl. család)

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Ravenna építészete V-VI. sz.

Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete I. A Nyugat-Római Császárság építészete (395-476) Ravenna és Classis ikervárosa (402-körül ) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Ravenna építészete (V-VI.

Részletesebben

Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E

Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E Amerika dióhéjban Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E Az Újvilág felfedezése Vikingek 10. és a 11. században (Golf áramlás, Feröer-szigetek, Grönland, Labrador áramlás a mai Boston területéig)

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban.

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 7. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27.

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. ELŐZMÉNYEK 1795 KANT 1849 VIKTOR HUGO 1930 ORTEGA Y GASSET 1923 COUDENHOVE-CALERGI 1929-1930 BRIAND 1. VILÁGHÁBORÚ NÉPSZÖVETSÉG 1943 CHURCILL 2. VILÁGHÁBORÚ

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

JELENKOR Az USA és az olasz bevándorlók

JELENKOR Az USA és az olasz bevándorlók JELENKOR Az USA és az olasz bevándorlók Ismertetésünk mottójául a Bevezető két mondatát idézzük: Olaszországot hagyományosan emigránsok országának tekintik... Az Amerikai Egyesült Államok volt egyik legfőbb

Részletesebben

Szabóné Schmidt Mária Konzultáns kód: 000-0058575 TEL: +36 20 386 6434. Website: http://fittlesz.com http://www.fittmellekes.com

Szabóné Schmidt Mária Konzultáns kód: 000-0058575 TEL: +36 20 386 6434. Website: http://fittlesz.com http://www.fittmellekes.com E-mail: maria.fittlady@gmail.com Skype: fittlesz Website: http://fittlesz.com http://www.fittmellekes.com Mit jelent a Wellness? Ez az új fogalom túlságosan összetett ahhoz, hogy egy szóval megfogalmazható

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os MEZŐGAZDASÁDI TERMELÉS A VILÁGON Szójabab Indiában: hozamok átlag felettiek USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os növekedés a múlt hónapi prognózishoz

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont)

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont) Oktatási Hivatal A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Javítási-értékelési útmutató 1. C 2. B, D 3. 2 4. B, D 6. J 7. E 8. C 9. B 10. 1 11. B, D 12. H 13.

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.)

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) I.) Korabizánc építészete (V-VII. sz.) 1.) Korai, ókeresztény hatású

Részletesebben

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix: Önarckép (1926) Otto Dix (1891-1969) szociáldemokrata családból érkezett, apja szobrász volt. Festőművésznek tanult, majd végigharcolta

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben