folyadékokra ULTRAHANGOS SZINTMÉRÕK KOMPAKT TÁVADÓK KÉTRÉSZES MÉRÕRENDSZER EchoTREK NIVOSONAR RS teljes sugárzási kúpszög Hõmérsékletkorrekció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "folyadékokra ULTRAHANGOS SZINTMÉRÕK KOMPAKT TÁVADÓK KÉTRÉSZES MÉRÕRENDSZER EchoTREK NIVOSONAR RS 485 5 teljes sugárzási kúpszög Hõmérsékletkorrekció"

Átírás

1 ULTRAANGOS SZINTMÉRÕK Kompakt távadók: SE, SG, ST és SB 300 típusok Kétrészes mérôrendszer: SI, SS és SM 300 típusok folyadékokra KOMPAKT TÁVADÓK EchoTREK MODBUS 5 teljes sugárzási kúpszög õmérsékletkorrekció a teljes mérési tartományra KÉTRÉSZES MÉRÕRENDSZER NIVOSONAR RS 485 Beépített túlfeszültség védelem IP 68 védettség Sugárzók széles választéka Kétévtizedes tapasztalat az ultrahang technikában

2 AZ ULTRAANGOS KNOW-OW A NIVELCO két évtizedes - az ultrahangos szintmérés területén szerzett - tapasztalata olyan tudás, amelyet szívesen megoszt vev ivel. Specialisták csapata folyamatosan dolgozik, hogy a világszerte több tízezres alkalmazás során nyert ismeretek alapján a Nivelco termékeket továbbfejlessze. A technika legújabb szintjének megfelel kis kúpszög érzékel k és a fejlett, digitális jelfeldolgozáson alapuló QUEST+ TM szoftver együttes alkalmazása lehet vé teszi a legnagyobb igény feladatok megoldását. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Az ultrahangos szintmér k kiváló eszközt kínálnak tartályokban tárolt folyékony halmazállapotú anyagok szintjének, térfogatának, valamint tömegének mérésére. A szint és a térfogat szintén számított. Az érintésmentes mérési módszer alkalmazása különösen el ny s olyan esetekben, ahol fokozott karbantartást igényl szintérzékel, mint például a kapacitív kötélszonda, vagy az elektromechanikus szintmér használata nem javasolt. Nincs még egy olyan folyamatos szintmérésre alkalmas technika, amely az ultrahangos technikához hasonló kis karbantartást igényelne. Kompakt távadók Érzékel t és a jelfeldolgozó egységet magában foglaló készülék A mér rendszer felépítése M KÖDÉSI ELV Az ultrahangos szintmérési technika az ultrahang impulzusok érzékel folyadék felszín-érzékel közötti futási idejének mérésén alapszik. A mérend közeg felszíne felett elhelyezett érzékel ultrahang impulzus sorozatot bocsát ki, majd a felszínr l történ visszaver dést követ en, azokat érzékeli. Egy intelligens jelfeldolgozó eszköz feldolgozza a visszhang jeleket, kiválasztva a mérend felületr l visszaver dötteket, és az eltelt id alapján kiszámítja a közeg távolságát az érzékel t l. Ez az érték képezi a további folyamatjellemz k kiszámításának alapját. Kétrészes mér rendszer Különálló érzékel b l és jelfeldolgozó egységb l álló rendszer Mérési tartomány A legnagyobb távolság, amelyet az ultrahangos készülék mérni tud, nagymértékben függ a környezeti feltételekt l. Szabadtéri alkalmazások esetén, ahol intenzív légmozgás elfújhatja az ultrahangot, ügyelni kell arra, hogy ez a tényleges, elérhet mérési távolság kisebb lehet. Van néhány tényez, mint a habosodás, g zölgés és a hullámzás, amely szintén csökkenti (az optimális viszonyokra a táblázatokban megadott) névleges mérési távolságot. Kiválasztás el tt javasolt a Nivelco képvisel jének megkeresése. A sugárzó burkoló anyaga Az érzékel k, illetve a kompakt távadók sugárzóit a NIVELCO négyféle anyagból gyártja: Polipropilén (PP) ellenáll a legtöbb maró anyagnak és savnak; Solef (PVDF) ellenáll a legtöbb savnak és oldószernek; Teflon (PTFE) ellenáll a legtöbb oldószernek és k olaj származéknak; Rozsdamentes acél (DIN , ANSI SS316Ti) ellenáll az oldószereknek, lúgoknak, savaknak Sugárzási kúpszög A legtöbb NIVELCO sugárzó 5 sugárzási kúpszöggel rendelkezik (-3dB-nél). Ez garantálja a megbízható mérést egyenetlen oldalfalú tartályokban, valamint olyan tárolókban, ahol különböz belógó szerkezeti elemek vannak. A kis sugárzási kúpszög jól fókuszált hangnyalábot biztosít (nagy az energia koncentráció), ezért nagy az áthatoló képessége a folyadék g zökön. mérséklet Az összes NIVELCO gyártmányú ultrahangos sugárzó h mérséklet-kompenzációval rendelkezik a teljes méréstartományban. 5 m d = 44 cm r d = 88 cm d = 132 cm d = 176 cm Nyomás Az ultrahang fizikai jellemz i következtében az ultrahangos mérés korlátozottan alkalmazható vákuumban, illet leg nagy nyomás esetén. A hangnyaláb átmér je 5 -os kúpszög esetén Kiválasztás A szintmérési feladatokra különböz frekvenciájú kompakt távadók és kétrészes mér rendszerek széles választéka áll rendelkezésre. Mivel a fentiekben (a Mérési tartomány címszó alatt) említettek csak a kiválasztással és az alkalmazással kapcsolatos f bb szempontokat érintik, a konkrét modell kiválasztásához kérje a NIVELCO képvisel jének segítségét. 1 Ultrahangos szintmér k folyadékokra

3 KOMPAKT TÁVADÓK Egyetlen, érzékel t és jelfeldolgozó egységet magában foglaló készülékek. EchoTREK- az új generáció A Nivelco új generációs SMART kompakt ultrahangos szint távadója tartalmazza a SenSonic technológián alapuló érzékel t és a legújabb fejlesztés QUEST+ mikroprocesszoros jelfeldolgozó egységet. A programozás rugalmassága következtében az EchoTREK mind a szinttel arányos kimenetet igényl egyszer bb mind a linearizációt és/vagy zavaró tárgy visszhangjának kiiktatását igényl igényesebb alkalmazások ideális eszköze. Az EchoTREK szállítható PP, PVDF valamint PTFE (teflon) érzékel kkel ill. rozsdamentes acél sugárzóval. A teljes választék a 10. oldalon található SZINTMÉRÉS - TÉRFOGATMÉRÉS - ÁRAMLÁSMÉRÉS Az EchoTREK készülék szinttel arányos kimen jele a tartályban tárolt folyadék szintjének mérésére és szabályozására, a 4 vezetékes változat jelfogója különböz riasztási funkciókra használható. A 10 különböz tartály alak el re beprogramozott térfogat számítási egyenlete lehet vé teszi a tartályban lév anyag térfogatának és, tömegének mérését. A szintmérés speciális alkalmazási eseteként az EchoTREK nyitott csatornás (pl.: Parshall csatornában) áramlás-mérésre is használható. A 20 különböz típusú csatorna (el re beprogramozott) egyenlete segítségével a készülék (a mért távolság alapján) kiszámítja az id egység alatt átfolyó folyadék mennyiségét, ill. két összegzést is végez, a 4-vezetékes változat jelfogója pedig küls, mechanikus számláló vezérlésére használható. LINEARIZÁCIÓ Az EchoTREK kompakt távadó 32-pontos linearizációval is rendelkezik. A linearizációnál a készülékkel mért szint értékekhez kalibrált vagy számított szint, térfogat vagy áramlás értékek rendelhet k. Ez abban az esetben el nyös, ha a hangsebesség nem ismert (szint szint), a tartály különleges alakú (szint térfogat) vagy a szint/áramló mennyiség függvény nem ismert (szint áramlás). EchoTREK kétvezetékes távadók TÍPUS SE/SG-39 SE/SG/ST/SB-38 SE/SG-37 SE/SG-36 SE/SG-34 EchoTREK Négyvezetékes távadók TÍPUS ST/SB-39 ST/SB-38 ST/SB-37 ST/SB-36 ST/SB-34 ST/SB-32 F alkalmazási terület Alacsony tartályok, ahol a legkisebb elérhet holtzóna a követelmény Alacsony tartályok 2 -os csatlakozással Alacsony tartály karimás csatlakozással Közepes méret tartályok Közepesnél nagyobb tartályok Felszerelés 1 ½ BSP v. NPT 2 BSP DN80 DN125 DN150 Frekvencia 80 kz 50 kz 60 kz 40 kz 20 kz G z/gáz áthatolási képesség x xx xx xxx xxxx x= jó; xxxx= kit n PROGRAMOZÁS Az EchoTREK kompakt távadók a helyszínen vagy távolról programozhatók. elyszíni programozás A helyszíni programozás a négyvezetékes készülékeknél (ST/SB-300 sorozat) mágneses csavarhúzóval (Mágneses Programozás) vagy a dugaszolható SAP-100 programozó / ki-jelz egységgel történhet. SAP-100 programozó és kijelz egység SAP-200 kijelz egység A kétvezetékes EchoTREK (SE/SG sorozat) programozható a dugaszolható SAP-200 kijelz modullal vagy anélkül (LED támogatású Gyorsprogramozás) A SAP-100 programozó és kijelz egység (opcionális az ST és tartozék az SB sorozatnál) programozó gombokat, 6 számjegy LCD kijelz t és a visszhang er sségér l vagy a mért értékr l gyors, vizuális információt adó oszlop diagramot foglal magába. Az SAP-100 háromféle programozást tesz lehet vé: Áramkimenet Skálázást, Menüvezérelt Gyorsprogramozást és Teljes Programozást. A SAP-200 kijelz egység (opcionális az SE és tartozék az SG sorozatnál) 6 számjegy LCD kijelz t és a visszhang er sségér l vagy a mért értékr l gyors, vizuális információt adó oszlop diagramot foglal magába. (A programozó gombok a készülék szerves részét képezik.) Az SAP-200 a menüvezérelt gyorsprogramozás és a teljes programozás során a menü, a mérés során a mért értékek kijelzésére használható. Távprogramozás/digitális kommunikáció A digitális kommunikáció a távprogramozást és a terepi készülékben lév információk elérését és módosítását teszi lehet vé. A ART-os készülékeknél a (Windows alatt futó) EView konfigurációs szoftver és egy ART modem lehet vé teszi max. 15 db terepi készülék távprogramozását és az els dleges mérési adatok megjelenítését PC segítségével. RS 485; MODBUS protokoll (fejlesztés alatt) Maximum 30 db terepi készülék esetére távprogramozást, felügyeletet, adatgy jtést és szabályozást tesz lehet vé. ART vagy RS485 MODBUS-szal Ultrahangos szintmér k folyadékokra 2

4 KÉTRÉSZES ULTRAANGOS SZINTMÉR RENDSZER A kétvezetékes ultrahangos szintmér rendszer SenSonar érzékel b l és az érzékel által adott speciális jel feldolgozására a mérési értékek kijelzésére szolgáló NIVOSONAR jelfeldolgozó egységb l áll. SenSonar érzékel k Magában foglalja a Nivelco legújabb SenSonic sugárzó technológiáját, ami különösen keskeny kúpszöget és nagy hatékonyságú jel reprodukciót eredményez. SenSonar sugárzók, érzékel k robbanásbiztos kivitelben is kaphatók: EEx ia (gyújtószikramentes védelem). Változatok Integrált érzékel k (SI-300 sorozat) Standard érzékel k (SS-300 sorozat) Védettség IP68 IP65 Sugárzó anyaga PP, PVDF, PTFE (Teflon), rozsdamentes acél PP, PVDF Elektromos csatlakozás Szerelt kábel Pg16 vagy ½ NPT tömszelencén keresztül Küls h mérs. érzékel nem alkalmazható alkalmazható SenSonar SI/SS-300 TÍPUS SI-38 SS-38 SI-36 SS-36 SI-34 SS-34 SI-32 SS-32 F alkalmazási terület Alacsony tartályok, ahol a legkisebb elérhet holtzóna a követelmény Áramlásmérés nyílt mér csatornában Áramlásmérés nyílt mér csatornában Általánosan használható kis tartályok mérésére Szennyvíz technológiai mérésére Er sen párolgó, g zölg folyadékok mérésére Szennyvíz technológiai mérésére F tött savak, lúgok mérésére Felszerelés 1 vagy 2 2 1, DN80 DN80 1, DN125 DN125 1, DN150 DN150 Frekvencia 80 kz 60 kz 40 kz 20 kz G z/gáz áthatolási képesség x= jó; xxxx= kit n x xx xxx xxxx NIVOSONAR jelfeldolgozó egységek A NIVELCO különböz tulajdonságú és különböz mechanikai kivitel jelfeldolgozó egységeket kínál a felhasználóknak. Az alábbi táblázat a készülékek közötti lényeges eltéréseket mutatja. Programozása mindkét készüléknél egyformán történik az el lapi tasztatúra gombjaival. NIVOSONAR SM-300 Típus SMM/SMZ-300 SMW/SMC/SMD/SM-300 Felszerelés Kapcsolótáblába, el lapra szerelhet Falon kívül, tartószerkezetre szerelhet Védettség IP 40 / IP 20 IP 54 vagy IP 65 Csatlakoztatható érzékel k száma 1 Max. 2 Áram kimenetek száma 1 Max. 2 Jelfogó kimenetek száma Max. 3 Max. 8 RS 485 Rendelhet Rendelhet Bels f tés Nincs Rendelhet Különbség mérés Nincs Van 3 Ultrahangos szintmér k folyadékokra

5 Tulajdonságok (a kompakt távadóra és a kétrészes rendszerre vonatkozó) Szint / térfogatmérés Szintre vonatkozó kijelzés és kimen jel Térfogatra vonatkozó kijelzés és kimen jel (a szint mérése és a 11- féle tartály el re beprogramozott képlete alapján számított érték) Nyitott csatornában történ áramlásmérések Ez a lehet ség az összes NIVELCO készülékben megtalálható Áramlásmérés lehetséges: 9-féle méret, NIVELCO forgalmazású Parshall csatornában áramlásmérés Parshall csatornában általában áramlásmérés Venturi csatornában bukógátas áramlásmérés 32-pontos közelítéssel megadható karakterisztika Sensor h h h Sensor Két egymástól független mennyiség összegz (az egyik nullázható). Jelfogó kimenet küls mechanikus számláló m ködtetésére. Sensor Egyéb számítható értékek / jellemz k szintkülönbség szintváltozás mértéke érzékel h mérséklet h h 15cm Sensor h W W W Analóg kimenet Az analóg kimenet minden mért és számított értékhez hozzárendelhet. Egyéb jellemz k ma vagy ma kimenet normál vagy inverz hibajelzés Jelfogó kimenetek (csak a kétrészes) A jelfogókat 25 különféle funkcióra lehet programozni. A jelfogó funkciók közül néhány: MIN és MAX RIASZTÁS SZINTKÜLÖNBSÉG JELZÉS ABLAK ÜZEMMÓD IBAJELZÉS (az önellen rz rendszeren keresztül) SZINTVÁLTOZÁSI SEBESSÉGATÁR TÚLLÉPÉS MÉRSÉKLET TÚLLÉPÉS SZIVATTYÚ VEZÉRLÉS ÁRAMLÓ MENNYISÉGATÁR TÚLLÉPÉS stb. Egyéb, a felhasználó által beállított jelzések: munkaáramú vagy nyugvóáramú jelfogó beállítás jelfogó meghúzási, elengedési késleltetés beállítás 32 pontos linearizáció Kalibrált vagy számított szint, térfogat vagy áramló mennyiség érték hozzárendelése az ultrahangos szintmér vel mért szint értékhez. Zavaró tárgy visszhangjának kiiktatása Lehet ség a tárolóban lév beépített tárgyról érkez zavaró visszhang kiiktatására (csak a kompakt távadó családoknál) Automatikus hasznos jel kiválasztás (QUEST ) Automatikus átlagszint számítás Automatikus holtzóna ellen rzés ozzáférés letiltás titokkóddal A jelfeldolgozó paramétereihez való illetéktelen hozzáférést a felhasználó egy 4 számjegyb l álló kóddal védheti Önellen rz rendszer egyedi hibajelzéssel iba esetén a kijelz n hibakódok jelennek meg, utalva a mérést akadályozó okra Üzemi jellemz k tárolása A felhasználó kiolvashatja a megel z id szak adatait a jelfeldolgozóból, pl.: összes üzemóra, m ködés az utolsó kikapcsolás óta, jelfogó kapcsolási számok, min. és max. h mérsékletek, stb Szerviz és teszt paraméterek Ezek a csak olvasható adatok az üzemi állapot jellemz it, az érzékel er sítését, a visszhang amplitúdó nagyságát, jel/zaj viszonyt, stb. adják meg a rendszer üzembe helyezésének, illetve a hiba elhárításának megkönnyítése érdekében Szinkronizáló jelbemenet (CSAK SM-300 készüléknél) Különböz szinkronizálási funkciókra. Digitális kommunikáció RS 485 speciális Nivelco protokollal (a kétrészes rendszernél) RS485 MODBUS protokoll és ART (EView szoftverrel) a kompakt távadóknál Ultrahangos szintmér k folyadékokra 4

6 ULTRAANGOS ÉRZÉKEL K / TÁVADÓK BEÉPÍTÉSE BEÉPÍTÉSI ELYZET Az EchoTREK távadó vagy a SenSonar érzékel optimális felszerelési helye hengeres tartályoknál r = (0,3 0,5) R, ahol R a tartály sugara. A helymeghatározásnál az els oldalon látható a sugárzási kúpot is figyelembe kell venni. r R G ZÖLG ANYAGOK Átlagos mennyiség g z, vagy pára nem befolyásolja a mérést, mivel a jelátalakító sugárzó felülete lerázza magáról a kondenzálódott folyadék nagy részét. Nagyfokú páralecsapódás veszélye esetén különös gonddal kell eljárni a felszerelési hely megválasztásakor. A mérend távolságtól függ en alacsonyabb frekvenciájú (40, 20 kz) sugárzót célszer választani. SZÉL-ATÁS Az ultrahangos sugárzási kúp környezetében elkerülend minden fajta er s légmozgás. Egy er s huzat, vagy szél elfújhatja az ultrahang sugarat. Szabadtéri alkalmazások esetén az érzékel t célszer egy megfelel szerelvénnyel a szélt l leárnyékolni. A mérend távolságtól függ en alacsonyabb frekvenciájú (40, 20 kz) sugárzót célszer választani. SZINTEZÉS Az ultrahangos érzékel d lésszöge a vízszinteshez viszonyítva maximum ± 2 lehet. NAP ELLENI VÉDELEM A közvetlen napsugárzás hatására bekövetkez túlzott felmelegedés elkerülésére árnyékoló erny t kell alkalmazni. Árnyékoló erny BENYÚLÓ SZERELVÉNYEK A sugárzási kúpba nem nyúlhat be semmiféle szerkezeti elem (pl. h t cs, létra, merevít elemek, h mér, stb.) a tartály, vagy siló fala sem kerülhet a sugárzási kúpon belülre ha az nem teljesen sima. Az EchoTREK távadók képesek egy benyúló tárgyról érkez zavaró visszhang kisz résére. KIEMELÉS SenSonar ÉRZÉKEL NÉL A kiemelésnek merevnek kell lenni és a cs alsó szegélyét, ahol az ultrahang sugár kilép a cs b l le kell kerekíteni. KIEMELÉS EchoTREK TÁVADÓNÁL A mérend távolságtól függ en alacsonyabb frekvenciájú (40, 20 kz) sugárzót célszer választani. L Ø D LØ D L D min (mm) S -39 S -38 S L D min (mm) S -36 S L D min [mm] SI-38 SS/SI-36 SS/SI-34 SS/SI Az S -32 típusú készülékek kiemelését nem javasoljuk. ABOSODÁS abosodó folyadékok esetén az érzékel t, vagy távadót a lehet legtávolabb kell elhelyezni a beöml nyílástól. Olyan helyet kell keresni, ahol a habosodás a legkisebb, vagy csillapító aknát kell alkalmazni. LØ D L (mm) D min S S -36 S S -34 S S SZABVÁNYOK / RB VÉDELEM A készülékek megfelelnek alábbi Európai Közösségi el írásoknak: A készülékek tesztelése az alábbi szabványok alapján történik: Directive 93/68 EEC (CE mark) EN :1993/A2:1995 EN 50014:1997 A1: 1999/A2:1999* Directive 73/23 EEC(LVD) CE/IEC :2000 EN 50018:2000* Directive89/336 EEC (EMC) EN :1993 EN 50028:1992* Directive 94/9 EEC (ATEX)* EN :1997 EN :1998* EN 50020:1994 BKI bizonyítvány száma: Védelmi fokozat jele: Érzékel : Ex-98.C.137X Érzékel : EEx ia IIB T6 T4 Jelfeldolgozó egység: Ex-98.C.091X Jelfeldolgozó egység: [EEx ia] IIB 5 Ultrahangos szintmér k folyadékokra

7 + EchoTREK kompakt távadók villamos bekötése EchoTREK ST/SB-3 EchoTREK SE/SG-3 Pg 16 Földelés Pg 16 1/2" NPT 1/2" NPT ma vagy RS 485 kimenet Tápfeszültség (A) (B) Jelfogó kimenet A mA RS B 7 c d L+ L L- N V AC V AC VDC L1 N (+) (-) A készülék bekötésére árnyékolt vezeték javasolt. Külön kell vezetni a kisfeszültség (230 V AC) tápvezetéket, illetve a kimeneti jelfogó vezetékét a 4 20 ma-es jelvezetékt l. DC tápfeszültség változat háromvezetékes bekötésekor, az 1 és 6 csatlakozási pontokat össze kell kötni. Ebben az esetben az áramkimenet galvanikus leválasztása megsz nik! A KÉTRÉSZES RENDSZER VILLAMOS BEKÖTÉSE SI/SS-300 érzékel k SM-300 jelfeldolgozó egység Normál, 4 eres árnyékolt kábel megfelel az érzékel kábel összekötésére a jelfeldolgozó egységgel. Az összekötésre a M szaki adatok táblázatban megadott kábelt célszer használni. A jelkábeleket tilos er sáramú kábellel közös kábelcsatornában elhelyezni. a egynél több jelkábelt helyezünk el egy közös kábelcsatornában, azokat egyedileg kell árnyékolni. Az SS-300 érzékel k véd földeléséhez használjuk a házon lev földel tuskót. A jelfeldolgozó egység SYNC bemenete TTL kompatíbilis. Az Ex kivitel jelfogók nem rendelkeznek SYNC bemenettel. Aktív állapot: ha a SYNC bemenet földre van kötve, vagy a rajta lev feszültség kisebb, mint 0,4 V. Inaktív állapot: ha a SYNC bemeneten szakadás van, vagy azon a feszültség nagyobb, mint 2,4 V (UMAX= 12 V). Az SMM, SMZ kapcsolótáblába szerelhet jelfeldolgozó egységek hátlapja Az érzékel összekötése a jelfeldolgozó egységgel SS-sorozatú érzékel GND (4) FIRE (3) PRE (2) +U S (1) SI-sorozatú érzékel Érzékelõ kábel Érzékelõ kábel Érzékelõ kábel +U S (barna) PRE (sárga) FIRE (fehér) GND (zöld) Árnyékolás Érzékelõ kábel SMM, SMZ jelfeldolgozó (22) +US (21) PRE (20) FIRE (19) GND SMW, SMC, SMD, SM jelfeldolgozó Érzékelõ kábel Érzékelõ kábel Az érzékel bekötése a jelkábel meghosszabbítása esetén Csatlakozó sorkapocs +Us PRE FIRE GND Jelfeldolgozó +Us PRE FIRE GND (40) +US (41) PRE S1 (42) FIRE (43) GND (44) +US (45) PRE S2 (46) FIRE (47) GND SMW, SMC, SMD, SM és SW-300 falra szerelhet jelfeldolgozó egység Us PRE FIRE GND Kivágási méret: Tápfeszültség + - Érzékelõk TRD+ RS 485 TRD- COMMON x IOUT CLR CLK GND SYNC GND 250 V 5 A cos = S U P P Ultrahangos szintmér k folyadékokra 6

8 M SZAKI ADATOK, KOMPAKT TÁVADÓK EchoTREK kompakt távadók Általános jellemz k Termék EchoTREK ST/SB-300 sorozat EchoTREK SG/SE-300 sorozat Termék megnevezése Kompakt ultrahangos szintmér Kétvezetékes kompakt ultrahangos szintmér Polipropilén (PP) Sugárzó anyaga Solef (PVDF) Teflon (PTFE) Rozsdamentes acél St.St (DIN , AISI SS316Ti) áz anyaga M anyag: PBT üvegszál er sítéssel(dupont ) Fém: Alumínium öntvény szinterezett festéssel Közeg h mérséklet PP, PVDF és PTFE kivitel: -30 C +90 C Rozsdamentes acél: -30 C +100 C (CIP 120 C max. 2 óráig) Környezeti h mérséklet -30 C +60 C, SAP kijelz vel 25 C +60 C (a készüléket napsugárzástól védeni kell) Névleges nyomás** (abszolút) M anyag kivitelnél : 0,5 3 bar (0,05 0,3 MPa) Rozsdamentes acél kivitelnél: 0,9 1,1 bar (0,09 0,11 MPa) Tömítés PP sugárzó: EPDM összes többi sugárzó: FPM (Viton) Mechanikai védettség Érzékel : IP68 áz: IP67 (NEMA 6) Tápfeszültség / I. vált.: V AC / 6 VA, V DC / 5,5 W teljesítmény felvétel II. vált.: 10,5 28 V AC / 4 VA,, 10,5 40 V DC / 3,6 W 11,4 36 V DC / 48 mw 720 mw Pontosság * (a mért távolság 0,2%-a + a max. méréstartomány 0,05%-a) Felbontás < 2 m: 1 mm, m: 2 mm, m: 5 mm, > 10 m: 10 mm Analóg: 4 20 ma, 600 ohm, galvanikusan leválasztott, túlfeszültség védelem Kimenetek Kontaktus: SPDT (NO/NC); 250 V AC, 3 A AC1 Kijelzés: SAP-100, 6-digites LCD ikonok és bargraph Kijelzés: SAP-200 kijelz egység 6 digites LCD ikonok és bargraph Digitális kommunikáció ART vagy RS 485 / MODBUS ART*** Elektromos csatlakozás 2 x Pg16 vagy 2 x ½ NPT tömszelence Vezeték keresztmetszet: 0,5... 2,5 mm 2 Elektromos védettség Fémház: I. érintésvédelmi osztály M anyag ház: II. érintésvédelmi osztály * ideális mérési körülmények között és állandósult érzékel h mérsékleten ** 0,7 bar alatti nyomás esetén konzultáljon a Nivelco képvisel jével *** fejlesztés alatt EchoTREK távadó PP vagy PVDF sugárzóval TÍPUS 4 vezetékes S S S S S S vezetékes S S S Sugárzó anyaga PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF Maximális mérési távolság [m / ft] 4 / 13 6 / 20 8 / / / / 82 Minimális mérési távolság [m / ft] 0,2 / 0,65 0,25 / 0,82 0,35 / 1,2 0,35 / 1,2 0,45 / 1,5 0,6 / 2 Sugárzási kúpszög Ultrahang frekvencia 80 kz 80 kz 50 kz 60 kz 40 kz 20 kz Mechanikai csatlakozás 1 ½ menet 2 menet 2 menet karima karima karima EchoTREK távadó PTFE vagy rozsdamentes acél sugárzóval (csak ST/SB sorozat) TÍPUS S S S S S S Sugárzó anyaga PTFE PTFE PTFE St. St. St. St. St. St. Maximális mérési távolság [m / ft] 3 / 10 5 / 16 6 / 20 7 / / / 49 Minimáis mérési távolság [m / ft] 0,2 / 0,65 0,25 / 0,82 0,35 / 1,2 0,4 / 1,3 0,55 / 1,8 0,65 / 2,2 Sugárzási kúpszög Ultrahang frekvencia 80 kz 80 kz 50 kz 60 kz 40 kz 20 kz Mechanikai csatlakozás 1 ½ menet 2 menet 2 menet Karima Karima Karima SAP Programozó és kijelz egység TÍPUS SAP 100 Programozó és kijelz egység SAP 200 kijelz egység omloklap 6 számjegy LCD, ikonok, mértékegységek, programozó gombok és oszlop diagram, 6 számjegy LCD, ikonok, mértékegységek, oszlop diagram Környezeti h mérséklet C C áz anyaga PBT üvegszálas, lángálló, m anyag (DuPont ) PBT üvegszálas, lángálló, m anyag (DuPont ) 7 Ultrahangos szintmér k folyadékokra

9 M SZAKI ADATOK, KÉTRÉSZES MÉR RENDSZER SenSonar érzékel k Általános jellemz k Termék Termék megnevezése Sugárzó anyaga áz anyaga Közeg h mérséklet Környezeti h mérséklet Névl. nyomás (abszolút)* Tömítés SenSonar SI/SS-300 sorozat A kétrészes mér rendszer érzékel je SIA/SSA: Polipropilén (PP) SIB/SSB: Solef (PVDF) SIT: Teflon (PTFE) SIS: Rozsdamentes acél St.St (DIN , AISI SS316Ti) SI: megegyezik a sugárzóval; SS: alumínium öntvény szinterezett festéssel, SIT-380 és SIS-3 : PP SIA/SIB/SSA: -30 C C Ex kivitel: SSA, SIA: -20 C C SSB: -30 C C SSB -20 C C SIS/SIT: -30 C C (CIP 120 C max. 2 óráig) SIB: -20 C C SIS/SIT -20 C +100 C Ex kivitel: SSA, SSB: -20 C C SSA, SSB,SIT,SIS -30 C C SIA,: -20 C C SIA, SIB: -30 C C SIB: -20 C +75 C SIS/SIT -20 C +60 C 0, bar (0, ,6 MPa), karimával vagy karima nélkül Ex kivitel: csak atmoszfériukus nyomáson (típus függ ) PP sugárzó: EPDM Összes többi sugárzó: FPM (Viton) Mechanikai védettség SI: IP68 (NEMA 6X), SS: sugárzó: IP68 (NEMA 6X), áz: IP65 (NEMA 4) Elektromos csatlakozás SI: 3m szerelt kábel SS: 2 x Pg16 tömszelence Csatlakozó kábel 4-er árnyékolt vezeték: 0,5... 2,5 mm 2 ; keresztmetszettel max. 50nF, max. 20 ohm Max. kábelhossz LIYCY 4 x 0.75 mm 2 vezetékkel max. 300 fm Elektromos védettség III. érintésvédelmi osztály * 0,7 bar alatti nyomás esetén konzultáljon a Nivelco képvisel jével. PP ÉS PVDF SenSonar érzékel k TÍPUS SI -38 / SS -38 SI -36 / SS -36 SI -34 / SS -34 SI -32 / SS -32 Sugárzó anyaga PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF Maximális mérési távolság [m/ft] 6 / 20 EEx ia: 4 / / 33 EEx ia: 7 / / 45 EEx ia: 10 / / 80 EEx ia: 20 / 65 Minimális mérési távolság [m/ft] 0,25 / 0,65 0,35 / 1,2 0,45 / 1,5 0,6 / 2 Sugárzási kúpszög Mérési frekvencia 80 kz 60 kz 40 kz 20 kz Mech. csatlakozás 2 menet Karima Karima Karima PTFE és rozsdamentes acél (St.St) érzékel k TÍPUS SIT-38 SIS-36 SIS-34 SIS-32 Sugárzó anyaga PTFE St. St. St. St. St. St. Max. mérési táv. [m/ft] 4 / 13 7 / / / 65 Min. mérési táv. [m/ft] 0.3 / / / / 2.2 Sugárzási kúpszög Mérési frekvencia 80 Kz 60 Kz 40 Kz 20 Kz Mech. csatlakozás 2 menet Karima Karima Karima NIVOSONAR jelfeldolgozó egység Termék Termék megnevezése Felszerelés Mér csatorna szám Felbontás Pontosság** Környezeti h mérséklet Analóg kimenet Jelfogó kimenetek Elektromos védettség Mechanikai védettség Tápfeszültség Teljesítmény felvétel Nivosonar SM-300 sorozat A kétrészes mér rendszer jelfeldolgozója SMM, SMZ: kapcsolótáblába, el lapra SMW, SMC, SMD, SM: falon kívül, tartószerkezetre SMM, SMZ: 1 csatornás készülék /1 érzékel vel SMW, SMC, SMD, SM: 2 csatornás készülék 1 vagy 2 érzékel vel DIST: < 2 m: 1 mm, m: 2 mm, m: 5 mm, > 10 m: 10 mm (a mért távolság 0,2%-a + a max. méréstartomány 0,05%-a) SMM, SMZ: 0 C C SMW, SMC, SMD: -20 C C SM: -30 C C (bels f tés) Galvanikusan leválasztott; 0/ ma; max. 500 ohm terhelhet séggel, túlfeszültség védelemmel (0 8 db) SPDT (NO/NC); 250 V AC, 5 A AC1 II. érintésvédelmi osztály SMM: el lap: IP40; hátlap: IP20 SMW: IP54 SMZ: el lap: IP54; hátlap: IP20SMC, SMD, SM: IP vagy 110 vagy 24 V AC, z; vagy 24 V DC SMM, SMZ: max. 10 VA SMW, SMC, SMD: max. 12 VA SM: max. 25 VA ** Optimális hangvisszaverési feltételek mellett is stabilizált érzékel h mérséklet mellett. Ultrahangos szintmér k folyadékokra 8

10 B ART MODEM SAT-303 KIÉPÍTÉS M SZAKI ADATOK RS 232 Környezeti h mérséklet -25 C +50 C SAT áz anyaga Polisztirol R t = Csatlakozás (PC-hez) DB-9 RS232 Egyéb készülékek Kábelhossz (PC-hez) 0,2 m Csatlakozás (ART terep felé) KLEPS 2 FEÉR Spirálkábel-hossz (ART terep felé) 0,6 m (1,1 m) 7 6 SZÜRKE Mechanikai védettség IP 20 Slave állomás Elektromos védettség III. érintésvédelmi osztály SC 300 ST 300 Tömeg 0,1 kg TARTOZÉKOK Rezgéscsillapító Gyorscsatlakozó Karimás felszerelés Tartó konzolok Ø32 60 A 1 SAA-106 Fém Kód K L M A 200 mm 500 mm 700 mm 60 SIA/SIB érzékel k felszerelése rezgésmentesít vel, fémlemezre MÉRETEK Felszerelés cs szerelvényre gyorscsatlakozóval KÉTVEZETÉKES KOMPAKT TÁVADÓK (SE, SG SOROZAT) EchoTREK S ** PP, PVDF, PTFE Az SIA/SIB érzékel k karimával is felszerelhet k EchoTREK S ** PP, PVDF, PTFE EchoTREK S ** PP, PVDF, PTFE A 97, ,5 2 xpg16 ~60 1 1/2" BSP EchoTREK S ** PP, PVDF ~60 2" BSP EchoTREK S ** PP, PVDF ~56.5 ~80 2" BSP EchoTREK S ** SS316 Ti 2 x Pg ~ ~30 * 122 DIN DN80 PN16 74 DIN DN125 PN16 ANSI 3" 150 psi ANSI 5" 150 psi JIS 10K 80A JIS 10K 125A ~43 DIN DN80 PN16 ANSI 3" 150 psi EchoTREK S / SS316 Ti** EchoTREK SAT-303 EchoTREK SAP x Pg ~ DIN DN125 PN16 ANSI 5" 150 psi * Az adott érzékel típushoz alkalmazható legkisebb karimaméret, nagyobb karima is választható. ** Fejlesztés alatt 79 9 Ultrahangos szintmér k folyadékokra

11 MÉRETEK ECOTREK KOMPAKT TÁVADÓK (ST, SB SOROZAT) EchoTREK S / PP, PVDF, PTFE EchoTREK S / PP, PVDF, PTFE EchoTREK S / PP, PVDF, PTFE ~56.5 ~56,5 ~56,5 ~60 1 1/2" BSP ~60 2" BSP ~60 1 1/2" BSP EchoTREK S / PP, PVDF EchoTREK S / PP, PVDF EchoTREK S / PP, PVDF EchoTREK S S-36 - / St. St. EchoTREK S S-34 - / St. St. EchoTREK S S-32 - / St. St. ~56.5 ~ ~175 DIN DN80 PN16 ANSI 3" 150 psi DIN DN150 PN16 ANSI 6" 150 psi * Minimális karimaméret (nagyobb méret választható). SENSONAR ÉRZÉKEL K SenSonar SI -38 / PP, PVDF SenSonar SI -36 / PP, PVDF SenSonar SI -34 / PP, PVDF SenSonar SI -32 / PP, PVDF SW=72 ~164 ~124 ~ ~126 ~88 ~141 ~ " BSP ~ SenSonar SIT-38 / PTFE SenSonar SIS-36 / St.St., SenSonar SIS-34 / St.St., SenSonar SIS-32 / St.St., " BSP 20 ~ 60 SW=72 ~164 DIN DN80 PN16 ANSI 3" 150 psi DIN DN125 PN16 ANSI 5" 150 psi ~ DIN DN150 PN16 ANSI 6" 150 psi SenSonar SS -38 /PP, PVDF* SenSonar SS -36 / PP,PVDF* SenSonar SS -34 /PP, PVDF* SenSonar SS -32 /PP, PVDF* 100 x ~ " BSP vagy NPT SW = 72 BSP menethossz 15 NPT menethoss z 22 * Minimális karimaméret (nagyobb méret választható). Ultrahangos szintmér k folyadékokra 10

12 sm30gl2m0610a RENDELÉSI KÓDOK (Nem minden kombináció rendelhet ) EchoTREK kompakt távadók EchoTREK S EchoTREK S A P Programozó egység EchoTREK S A P Kijelz egység EchoTREK S A T ART modem EchoTREK S A S EView ART szoftver CD-n KÉTRÉSZES MÉR RENDSZER SenSonar érzékel k SenSonar S NÉGYVEZETÉKES TÍPUS KÓD SUGÁRZÓ / ** MÉRÉS- KÓD ÁZ ANYAGA TARTOMÁNY * KÓD FELSZERELÉS KÓD TÁPFESZÜLSÉG / KIMENET KÓD Távadó T PP / Alumínium A 25 m*** 2 BSP menet V AC Távadó PVDF / Alumínium B 15 m 4 NPT menet N 4 20 ma + jelfogó 1 B kijelz vel PTFE / Alumínium T 10 m 6 DN 80 PN ma + ART + jelfogó 3 Kétvez. St.St. / Alumínium S 8 m 7 DN 100 PN ,5 40 V DC E távadó PP / M anyag P 6 m 8 DN 125 PN ,5 28 V AC Kétvez. PVDF / M anyag V 4 m 9 DN 150 PN ma + jelfogó 2 távadó G PTFE / M anyag F DN 200 PN ma + ART + jelfogó 4 kijelz vel St.St / M anyag M 200 mm konzol K 500 mm konzol L KÉTVEZETÉKES * PTFE és a St.St (rozsdamentes acél) érzékel k 700 mm konzol M KIMENET KÓD eltér méréstartományúak (lásd m szaki adatok) 4 20 ma / LOGGER 1 ** Az: S -38, -37 típusok menetes, a többiek karimás vagy konzolos kivitel ek ma 2 Rozsdamentes acél (DIN ) érz ékel k: S -36, -34, -32 típusokra 4 20 ma / ART / LOGGER 3 *** Kétvezetékesben nem választható 4 20 ma / ART ma / LOGGER / Ex ma / Ex ma / ART / LOGGER/Ex ma / ART / Ex 8 TÍPUS KÓD SUGÁRZÓ KÓD MÉRÉS- TARTOMÁNY ** KÓD FELSZERELÉS KÓD VÉDETTSÉG KÓD Integrált (IP68) * I PP A 25 m 2 BSP menet *** 0 Nincs 0 Standard (IP65) S PVDF B 15 m 4 NPT menet N EEx m M PTFE T 10 m 6 DN 80 PN 16 2 EEx ia IIB T6 9 Rozsdamentes acél S 6 m 8 DN 100 PN 16 3 DN 125 PN 16 4 * SI-300 érzékel k 3 m szerelt kábellel készülnek. DN 150 PN 16 5 Max. rendelhet kábelhossz: 30 m. DN 200 PN 16 6 ** Az: S -38, -37 típusok menetes, a többiek karimás vagy konzolos kivitel ek. 200 mm konzol K *** Az összes SI változat 1 -os csatlakozású, 2 -os csatlakozásúak az SI/SS-38 típusok. 500 mm konzol L Teflon (PTFE) érzékel k: S -38, -36, -34, -32 típusokra 700 mm konzol M Rozsdamentes acél (DIN ) érzékel k: S -36, -34, -32 típusokra Gyorscsatlakozó F NIVOSONAR jelfeldolgozó egységek NIVOSONAR S M A NIVELCO a mûszaki adatok változtatási jogát fenntartja! FELSZERELÉS KÓD ÁRAMKIMENET / RS 485 JELFOGÓ KIMENET KÓD TÁPFESZ. / Ex KÓD Panelre szerelhet M Egy érzékel höz Két érzékel höz 0 jelfogó V AC 1 Panelre szerelhet, zárható ajtóval Z Nincs 1 Nincs 5 1 jelfogó V AC 2 Falra szerelhet, IP 54 W 1 x 4 20 ma 2 2 x 4 20 ma 6 2 jelfogó 2 24 V AC 3 Falra szerelhet, IP 65 C RS RS jelfogó 3 24 V DC 4 Falra szerelhet, IP 65, zárható ajtóval D 1x4 20mA+RS x4 20 ma+rs jelfogó V AC / Ex 5 Falra szerelhet, IP 65, bels f téssel 5 jelfogó V AC / Ex 6 6 jelfogó 6 24 V AC / Ex 7 7 jelfogó 7 8 jelfogó 8 NIVELCO ELEKTRONIKA RT BUDAPEST, DUGONICS U. 11. TEL.: FAX:

Folyadékokra, és szilárd anyagokra. MicroTREK VEZETETT MIKROHULLÁMÚ SZINTTÁVADÓK

Folyadékokra, és szilárd anyagokra. MicroTREK VEZETETT MIKROHULLÁMÚ SZINTTÁVADÓK Folyadékokra, és szilárd anyagokra MicroTREK VEZETETT MIKROHULLÁMÚ SZINTTÁVADÓK M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N S Z I N T M É R Ô K MicroTREK SZINTTÁVADÓK FOLYADÉKOKRA ÉS SZILÁRD ANYAGOKRA JELLEMZÔK

Részletesebben

KÉTRÉSZES ULTRAHANGOS MÉRŐRENDSZER. FELSZERELÉSI és PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS

KÉTRÉSZES ULTRAHANGOS MÉRŐRENDSZER. FELSZERELÉSI és PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS KÉTRÉSZES ULTRAHANGOS MÉRŐRENDSZER FELSZERELÉSI és PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS 9. kiadás Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika Rt. 1043 Budapest, Dugonics u. 11. Telefon: 369-7575 Fax: 369-8585 e-mail:marketing@nivelco.com

Részletesebben

PiloTREK SUGÁRZOTT MIKROHULLÁMÚ SZINTTÁVADÓK FOLYADÉKOKRA ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALKALMAZÁSOK

PiloTREK SUGÁRZOTT MIKROHULLÁMÚ SZINTTÁVADÓK FOLYADÉKOKRA ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALKALMAZÁSOK M I N D I G A F E L PiloTREK SUGÁRZOTT MIKROHULLÁMÚ SZINTTÁVADÓK FOLYADÉKOKRA JELLEMZÔK 2-vezetékes K-sávú sugárzott radar 24 GHz-es mérőjel frekvencia 23 méteres méréstartomány folyadékokra és masszákra

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

FOLYADÉKOKRA ÉS SZILÁRD ANYAGOKRA

FOLYADÉKOKRA ÉS SZILÁRD ANYAGOKRA FOLYADÉKOKRA ÉS SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐVILLÁS SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L NIVOSWITCH REZGŐVILLÁS SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK és mini kompakt változat Hosszabbítás 3 m-ig Vegyszerálló

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

VÍZRE, SZENNYVÍZRE SZINTTÁVADÓK HIDROSZTATIKUS SZINTÁVADÓK

VÍZRE, SZENNYVÍZRE SZINTTÁVADÓK HIDROSZTATIKUS SZINTÁVADÓK VÍZRE, SZENNYVÍZRE SZINTTÁVADÓK HIDROSZTATIKUS SZINTÁVADÓK M I N D I G A F E NIVOPRESS N HIDROSZTATIKUS SZINTTÁVADÓK VÍZRE ÉS SZENNYVÍZRE JELLEMZÔK Vízszintmérés 00m-ig IP védettség Távprogramozható Bemerülô

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

TK-868. Távkapcsoló család. RF Elektronikai Kft. Tartalomjegyzék Ismertetés Termékválaszték Műszaki adatok Készülékek beépítési méretei, bekötés

TK-868. Távkapcsoló család. RF Elektronikai Kft. Tartalomjegyzék Ismertetés Termékválaszték Műszaki adatok Készülékek beépítési méretei, bekötés TK-868 Távkapcsoló család Tartalomjegyzék -> -> -> -> Ismertetés Termékválaszték Készülékek beépítési méretei, bekötés RF Elektronikai Kft. Ismertetés A TK-868 távkapcsoló család tagjai olyan, új fejlesztésű,

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Magyarnyelvű áttekintő katalógus

Magyarnyelvű áttekintő katalógus Magyarnyelvű áttekintő katalógus 2010 L.J. Egyszerü rendelés Könnyü dekódolássa Általános leírás a Suco nyomáskapcsolók kódolásáról: max nyomás Működési tartomány Hiszterézis 0170 Membrandruckschalter

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK Pocket A "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagság mérő digitális mérő szondákkal

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70 EAW gyártmányú hibajelz relé Típusjel: RA 70 Alkalmazás A jelz relék a következk jelzésére szolgálnak: - zavarok (pl. transzformátorok, generátorok stb. védberendezésének jelzései) - feszültség kimaradások

Részletesebben

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20 1 00123681 Építési mód Ülékes szelep Vezérlés analóg Tanúsítványok CE Megfelelősségi nyilatkozat Környezeti hőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeghőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeg Sűrített levegő

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON ZX-E http://hu.yourpdfguides.com/dref/2890779

Az Ön kézikönyve OMRON ZX-E http://hu.yourpdfguides.com/dref/2890779 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány Információt ad a szolgáltatott hálózati feszültség jellemzkrl

Részletesebben

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL ems2.cp04d Felhasználás Az ems2.cp04d egy szabadon programozható

Részletesebben

SZILÁRD ANYAGOKRA ÉS FOLYADÉKOKRA

SZILÁRD ANYAGOKRA ÉS FOLYADÉKOKRA SZLÁRD AYAGOKRA ÉS FOLYADÉKOKRA SZTKAPCSOLÓK KAPACTÍV SZTKAPCSOLÓK D G A F E VOCA P K A P A C T ÍV S Z TKA P C S O L Ó K JELLEZŐK ALKALAZÁSOK ntelligens elektronikus szintkapcsoló Lerakódásra kevésbé érzékeny

Részletesebben

TEMPOWER Controll Unit

TEMPOWER Controll Unit TEMPOWER Controll Unit ALKALMAZÁS A WTC3 készülék a WAVIN gyártmányú felületi hűtő-fűtő rendszer szabályozására, vezérlésére alkalmas. Egyedileg szabályozza a rendszerbe tartozó helyiségek hőmérsékletét,

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

OLAJTÖLTÉS. elzárócsappal. Olajbetöltés a tartály tétjén kialakított betölt nyíláson.

OLAJTÖLTÉS. elzárócsappal. Olajbetöltés a tartály tétjén kialakított betölt nyíláson. -kézi eszközök- SAMOA 320 400 Hordozható olajkanna kézi pumpával - 17L 144,32 17L-es ovál keresztmetszet tartály. Nagy átmér betölt nyílás. Nagyviszkozitású olajokhoz is alkalmas. Pumpa: 0.1 L/löket. 1.5m-es

Részletesebben

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER Az EurotestAT, a szlovén METREL-től az új sorozatú automatikus vizsgálatra alkalmas ÉV műszercsalád erős képviselője. Előnyös megoldás érintésvédelmi ellenőrzésekre, kis méretekkel rendelkező, könnyű kivitel,

Részletesebben

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010.

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010. SYS700-DIDO KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG A SYS700-DIDO a Dialog-III készülékcsalád digitális jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti vezérlési feladatok ellátására lett

Részletesebben

M2037IAQ-CO - Adatlap

M2037IAQ-CO - Adatlap M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak.

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak. Villamos állítószelepek Típus 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3222/2780-1, 3222/2780-2 Együlékes átmeneti szelep Típus 3222 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában

Részletesebben

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus szárnykerekes vízmérő beépített rádiómodullal, hideg- és melegvíz felhasználás mérésére. Nagyon pontos adatrögzítés minden számlázási adatról 90 C közeghőmérsékletig.

Részletesebben

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek INVERTERES MULTI kültéri egységek MŰSZAKI ADATOK DUO TRIO QUATTRO FS2MIF-180AE2 FS3MIF-270AE2 FS4MIF-360AE2 Hűtőközeg tipusa R 410A R 410A R 410A Hűtőteljesítmény* W 5140 (3600~6700) 7410 (5190~9630) 9880

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelű tekercsek Zárható teszt nyomógomb és mechanikus Választható kettős érintkezők a 60.12 és 60.13 típusoknál Multifunkciós időrelévé alakítható (a 86.00 típusú

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv v1.0 Előzetes UNITEK 2006 Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 2 Unitek Általános leírás A PT1 légnyomás távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérő-

Részletesebben

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A api vagy heti programozású mechanikus kapcsolóórák Működési tartalék 70h áramkimaradás esetére 35 mm-es (E 60715 TH35) szerelősínre szerelhető a - 12.01 típus: 35,8 mm széles - 12.11 típus: 17,6 mm széles

Részletesebben

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok 1 192 Kettős csőtermosztát Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok RAZ-ST Az elektromechanikus TR és kombinációja a DIN 3440-nek megfelelően 2-állású szabályozó és biztonsági termosztát

Részletesebben

és tartalom ZUHANY AZONNAL OKOS HŐMÉRŐ KÉT TARTÁLY, DUPLA KOMFORT Új, egyedi olasz stílusú vízmelegítő tőlünk: -21% -51% -60% CSAK 27 cm mély!

és tartalom ZUHANY AZONNAL OKOS HŐMÉRŐ KÉT TARTÁLY, DUPLA KOMFORT Új, egyedi olasz stílusú vízmelegítő tőlünk: -21% -51% -60% CSAK 27 cm mély! TERMÉKCSALÁD Stílus és design italiano és tartalom Új, egyedi olasz stílusú vízmelegítő tőlünk: CSAK 27 cm mély! HEATING FELFŰTÉSI TIME IDŐ l. l. Időmegtakarítás Time saving Időmegtakarítás Time saving

Részletesebben

Ajtóbehúzók. Rejtett ajtóbehúzók ABLOY DC860 Rejtett ajtóbehúzó max 100kg tömegű beltéri ajtókhoz...f-11

Ajtóbehúzók. Rejtett ajtóbehúzók ABLOY DC860 Rejtett ajtóbehúzó max 100kg tömegű beltéri ajtókhoz...f-11 ABLOY DC210 Ajtóbehúzó max. 60 kg tömegű beltéri ajtókhoz.......................................................f-2 ABLOY DC330 Cam action Ajtóbehúzó max. 80 kg tömegű beltéri ajtókhoz...........................................f-2

Részletesebben

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat Fuji Digitális Panelmér Univerzális FD5000 típus sorozat Univerzális digitális panelmér FD5000 sorozat Mszaki tulajdonságok * beépítés után beállítás nem szükséges * választható tápellátás (90-tl 264VAC,

Részletesebben

A D A T L A P WWW.MULTICAL.HU

A D A T L A P WWW.MULTICAL.HU ULTRAFLOW 54 A D A T L A P WWW.MULTICAL.HU Ultrahangos átfolyásmérő Kompakt kivitel Mozgó alkatrészt nem tartalmazó sztatikus mérő Nagy dinamika tartomány Nincs kopás Kivételesen pontos Hosszú élettartam

Részletesebben

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL 13-1 KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG Az ERC 100 digitális szabályozó a DIALOG III család tagja. Ventilátoros klímakonvektorok (fan-coil készülékek) intelligens szabályozását és vezérlését végzi. A készülék

Részletesebben

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz A készülék sokoldalúan használható minden olyan területen, ahol egyszeru vezérlési feladatokat kell megoldani és távirányításúvá tenni.

Részletesebben

Energia- & teljesítmény mérők

Energia- & teljesítmény mérők Energia- & teljesítmény mérők 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 130/b Tel.: 06 (1) 288 0500 Fax: 06 (1) 288 0501 www.lsa.hu ELNet GR/PQ Villamos fogyasztásmérő és hálózat analizátor - pontosság: 0,2% (speciális

Részletesebben

WiFi-s adatgyűjtő rendszer

WiFi-s adatgyűjtő rendszer WiFi-s adatgyűjtő rendszer Saveris 2 hőmérséklet és páratartalom felügyelet újragondolva Adatátvitel WiFi-n keresztül Minden mért adat elérhető bármikor, bárhol, bármilyen készülékről C %rh Riasztás határérték

Részletesebben

FMC felügyeleti és vezérlőegységek

FMC felügyeleti és vezérlőegységek Running head FMC felügyeleti és vezérlőegységek Fejlett szivattyúvezérlési alkalmazások 3 Miért kötne kompromisszumot? Számtalan különféle szivattyúvezérlő található a piacon. De a legtöbbjüket igen különböző

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A Fupact készülékek általános bemutatása Fupact termékcsalád leírása és működési módja A Fupact termékcsalád egy készülékbe integrálja a kapcsolás, a szakaszolás és a biztosítófoglalat funkciókat. Ezeket

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

/ A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. N W E S / NYÁK csere koncepció / SnapINverter technológia / Integrált

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

VTZ. Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL

VTZ. Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL VTZ FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul 6 típusváltozat: max. légszállítás 5 m 3 /h-tól 7 m 3 /h-ig, nyomásérték akár

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu

Részletesebben

LCD-6000N tűz-távkezelő egység. központokhoz

LCD-6000N tűz-távkezelő egység. központokhoz LCD-6000N tűz-távkezelő egység AM2000N, AM4000 és AM6000N központokhoz SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI KÉZIKÖNYV Verzió 1.1 2011. április (sw.: V0.16) PROMATT ELEKTRONIKA KFT 1116 BUDAPEST Hauszmann Alajos

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás

Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás Alkalmazás Hőmérséklet-szabályozó keverő- vagy elosztószeleppel,

Részletesebben

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága Programozható vezérlô Twido A programozás és a kommunikáció szabadsága Simply Smart Leleményes, intelligens és egyszerûen használható. Twido: A felhasználók igényeire szabott automatizálási rendszer vezérlô

Részletesebben

Termék és technológiaváltás. Dr Szalai László Épületgépészeti értékesítési vezető

Termék és technológiaváltás. Dr Szalai László Épületgépészeti értékesítési vezető Termék és technológiaváltás Dr Szalai László Épületgépészeti értékesítési vezető Váltson nagy hatásfokra! Szivattyútelepek energiahatékonyság javító pályázata Pályázhatnak tervező, kivitelező vagy üzemeltető

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

Gázszivárgás kereső műszer

Gázszivárgás kereső műszer Gázszivárgás kereső műszer Gyors áttekintés testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gáz detektor testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Gázszivárgás vizsgálat Időről időre hallani szivárgó gázvezetékek által okozott

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2 Felhasználói kézikönyv AR-721KP Version: 1.2 Tartalomjegyzék Oldal 1 Fő jellemzők --------------------------------- 1 2 Megjegyzés --------------------------------- 1 3 Panel jelzései ---------------------------------

Részletesebben

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Nyomáskülönbség szabályozók STAP DN 65-100 Nyomáskülönbség szabályozó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE A karimás STAP egy kiváló

Részletesebben

352*5$02= 6,87$6,7 6

352*5$02= 6,87$6,7 6 352*5$02= 6,87$6,7 6 1.x verzió Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika RT. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (36-1)-369-7575 Fax: (36-1)-369-8585 E-mail:nivelco@nivelco.com http://www.nivelco.com 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Hőmérsékletmérő (1 csatornás)

Hőmérsékletmérő (1 csatornás) Hőmérsékletmérő (1 csatornás) testo 926 Hőmérséklet mérés minden alkalmazásra Ideális az élelmiszeripari alkalmazásokra C Vezeték nélküli rádiófrekvenciás mérés lehetősége Riasztási határértékek beállítása

Részletesebben

VBIP PRO. IP Kommunikátor

VBIP PRO. IP Kommunikátor VBIP PRO IP Kommunikátor Telepítői Kézikönyv 2014. március 27. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 2. RENDSZER FELÉPÍTÉS...3 3. VBIP PRO LED KIJELZÉSEK...5 4. RENDSZER PROGRAMOZÁS PC SZOFTVERREL...6 5. HIBAELHÁRÍTÁS...7

Részletesebben

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram 18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let:

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Proximity olvasók és terminálok v.4.0 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Élelmiszeripari gumitöml. Tejipari g ztöml, + 164 C-ig. "Drinkpress" "LATTERIA"

Élelmiszeripari gumitöml. Tejipari g ztöml, + 164 C-ig. Drinkpress LATTERIA Élelmiszeripari gumitöml "Drinkpress" Gumitöml élelmiszeripari felhasználások területére. : EPDM, fehér, sima : spiralizált, szintetikus textilszövet : EPDM, kék, sima ellenálló állati és növényi eredet

Részletesebben

Intelligens teljesítménymérők alkalmazása EON - TITÁSZ. Dr. Dán András egyetemi tanár BME-VET Dr. Vajta László BME-IIT

Intelligens teljesítménymérők alkalmazása EON - TITÁSZ. Dr. Dán András egyetemi tanár BME-VET Dr. Vajta László BME-IIT Intelligens teljesítménymérők alkalmazása EON - TITÁSZ Dr. Dán András egyetemi tanár BME-VET Dr. Vajta László BME-IIT EON-TITÁSZ : Tőkés János, Molnár Zoltán 2007.08.23. Dr. Dán - Dr. Vajta: Intelligens

Részletesebben

80-as sorozat - Idõrelék 16 A

80-as sorozat - Idõrelék 16 A 80-as sorozat - Idõrelék A Egy vagy többfunkciós idõrelék 80.01 80.11 öbbfunkciós idõrelé: 6 mûködési funkcióval öbbfeszültségû kivitel: (12...240) V AC/DC vagy (24...240) V AC/DC, a feszültség automatikus

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master- Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

EW773 Ultrahangos hőmennyiség mérők FŰTÉSI ÉS HŰTÉSI ALKALMAZÁSOKRA

EW773 Ultrahangos hőmennyiség mérők FŰTÉSI ÉS HŰTÉSI ALKALMAZÁSOKRA EW773 Ultrahangos hőmennyiség mérők FŰTÉSI ÉS HŰTÉSI ALKALMAZÁSOKRA Alkalmazás ADATLAP A statikus kompakt hőmennyiség mérők elektronikus méréstechnológiával egy ultrahangos vízárammérőből és egy elektronikus

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő

Nyomtatóport szintillesztő Nyomtatóport szintillesztő Az alábbi nyomtatóport kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett. A ki- és bemenetek egyaránt

Részletesebben

Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz

Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz Adatlap Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez - gőzhöz eírás Fő adatok AVD: DN 15-50 k VS 0,4-25 m 3 /óra PN 25 Beállítható tartomány: 1-5 bar / 3-12 bar Hőmérséklet: - Cirkulációs víz / max.

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

Katalógus. BUDAPEST 1064 RÓZSA UTCA 90. TEL. (06-1) 473-0026 FAX. (06-1)473-0027 e-mail: logen@logen.hu Web: http://www.logen.hu

Katalógus. BUDAPEST 1064 RÓZSA UTCA 90. TEL. (06-1) 473-0026 FAX. (06-1)473-0027 e-mail: logen@logen.hu Web: http://www.logen.hu 2015 Katalógus BUDAPEST 1064 RÓZSA UTCA 90. TEL. (06-1) 473-0026 FAX. (06-1)473-0027 e-mail: logen@logen.hu Web: http://www.logen.hu DIGITAL DIMMER LDD1225-C2 v1.00 2,5 kw kimeneti teljesítmény csatornánként

Részletesebben

BE LTÉRI MENNYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELÕK

BE LTÉRI MENNYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELÕK BE LTÉRI MENNYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELÕK BELTÉRI MENNYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELÕ, MD360/8 ESM055 324 Normál bekötés Érzékelõk párhuzamos kapcsolása Világítás állandó üzemû bekapcsolása külsõ kapcsolóval ÉRZÉKELÉSI

Részletesebben

Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett.

Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett. Termékújdonságok Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett. Biztonsági fényfüggönyök igen vékony kivitelben nagy érzékelési távolsággal. Biztonsági fényfüggönyök -es és -es típus IEC

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

www.herz.eu Gömbcsapok gáz-, víz-, fűtés-, légkondicionáló, szellőzési és szaniter alkalmazásokhoz

www.herz.eu Gömbcsapok gáz-, víz-, fűtés-, légkondicionáló, szellőzési és szaniter alkalmazásokhoz www.herz.eu Gömbcsapok gáz-, víz-, fűtés-, légkondicionáló, szellőzési és szaniter alkalmazásokhoz A gömbcsapok új generációja Az osztrák HERZ Armaturen GmbH vállalat sok éve foglalkozik a legkülönbözőbb

Részletesebben

KÉTIRÁNYÚ FÜGGÖNY INFRASOROMPÓ

KÉTIRÁNYÚ FÜGGÖNY INFRASOROMPÓ KÉTIRÁNYÚ FÜGGÖNY INFRASOROMPÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Ismertető A függöny karakterisztikájú infrasorompó a legkorszerűbb kétirányú adó és vevőtechnikát alkalmazza, melynek segítségével biztonságosan telepíthető

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése. Guard Control Kft 1112 Budapest Repülőtéri u. 2. Telefon+3612037557 Fax+3612033742 http://szemelykivalaszto.hu TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában

Részletesebben

DR16 EVS. Motoros pillangó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

DR16 EVS. Motoros pillangó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Szabályozó szelepek DR16 EVS Motoros pillangó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE Épületgépészeti és ipari rendszerekben szabályozásra

Részletesebben

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1 Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen és különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésbiztos (VBG 4) Tartozékok Gyűjtősín-készletek Egyetlen felszereléshez tartozó készlet

Részletesebben

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató Verzió : 01/hun POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96

Részletesebben