folyadékokra ULTRAHANGOS SZINTMÉRÕK KOMPAKT TÁVADÓK KÉTRÉSZES MÉRÕRENDSZER EchoTREK NIVOSONAR RS teljes sugárzási kúpszög Hõmérsékletkorrekció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "folyadékokra ULTRAHANGOS SZINTMÉRÕK KOMPAKT TÁVADÓK KÉTRÉSZES MÉRÕRENDSZER EchoTREK NIVOSONAR RS 485 5 teljes sugárzási kúpszög Hõmérsékletkorrekció"

Átírás

1 ULTRAANGOS SZINTMÉRÕK Kompakt távadók: SE, SG, ST és SB 300 típusok Kétrészes mérôrendszer: SI, SS és SM 300 típusok folyadékokra KOMPAKT TÁVADÓK EchoTREK MODBUS 5 teljes sugárzási kúpszög õmérsékletkorrekció a teljes mérési tartományra KÉTRÉSZES MÉRÕRENDSZER NIVOSONAR RS 485 Beépített túlfeszültség védelem IP 68 védettség Sugárzók széles választéka Kétévtizedes tapasztalat az ultrahang technikában

2 AZ ULTRAANGOS KNOW-OW A NIVELCO két évtizedes - az ultrahangos szintmérés területén szerzett - tapasztalata olyan tudás, amelyet szívesen megoszt vev ivel. Specialisták csapata folyamatosan dolgozik, hogy a világszerte több tízezres alkalmazás során nyert ismeretek alapján a Nivelco termékeket továbbfejlessze. A technika legújabb szintjének megfelel kis kúpszög érzékel k és a fejlett, digitális jelfeldolgozáson alapuló QUEST+ TM szoftver együttes alkalmazása lehet vé teszi a legnagyobb igény feladatok megoldását. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Az ultrahangos szintmér k kiváló eszközt kínálnak tartályokban tárolt folyékony halmazállapotú anyagok szintjének, térfogatának, valamint tömegének mérésére. A szint és a térfogat szintén számított. Az érintésmentes mérési módszer alkalmazása különösen el ny s olyan esetekben, ahol fokozott karbantartást igényl szintérzékel, mint például a kapacitív kötélszonda, vagy az elektromechanikus szintmér használata nem javasolt. Nincs még egy olyan folyamatos szintmérésre alkalmas technika, amely az ultrahangos technikához hasonló kis karbantartást igényelne. Kompakt távadók Érzékel t és a jelfeldolgozó egységet magában foglaló készülék A mér rendszer felépítése M KÖDÉSI ELV Az ultrahangos szintmérési technika az ultrahang impulzusok érzékel folyadék felszín-érzékel közötti futási idejének mérésén alapszik. A mérend közeg felszíne felett elhelyezett érzékel ultrahang impulzus sorozatot bocsát ki, majd a felszínr l történ visszaver dést követ en, azokat érzékeli. Egy intelligens jelfeldolgozó eszköz feldolgozza a visszhang jeleket, kiválasztva a mérend felületr l visszaver dötteket, és az eltelt id alapján kiszámítja a közeg távolságát az érzékel t l. Ez az érték képezi a további folyamatjellemz k kiszámításának alapját. Kétrészes mér rendszer Különálló érzékel b l és jelfeldolgozó egységb l álló rendszer Mérési tartomány A legnagyobb távolság, amelyet az ultrahangos készülék mérni tud, nagymértékben függ a környezeti feltételekt l. Szabadtéri alkalmazások esetén, ahol intenzív légmozgás elfújhatja az ultrahangot, ügyelni kell arra, hogy ez a tényleges, elérhet mérési távolság kisebb lehet. Van néhány tényez, mint a habosodás, g zölgés és a hullámzás, amely szintén csökkenti (az optimális viszonyokra a táblázatokban megadott) névleges mérési távolságot. Kiválasztás el tt javasolt a Nivelco képvisel jének megkeresése. A sugárzó burkoló anyaga Az érzékel k, illetve a kompakt távadók sugárzóit a NIVELCO négyféle anyagból gyártja: Polipropilén (PP) ellenáll a legtöbb maró anyagnak és savnak; Solef (PVDF) ellenáll a legtöbb savnak és oldószernek; Teflon (PTFE) ellenáll a legtöbb oldószernek és k olaj származéknak; Rozsdamentes acél (DIN , ANSI SS316Ti) ellenáll az oldószereknek, lúgoknak, savaknak Sugárzási kúpszög A legtöbb NIVELCO sugárzó 5 sugárzási kúpszöggel rendelkezik (-3dB-nél). Ez garantálja a megbízható mérést egyenetlen oldalfalú tartályokban, valamint olyan tárolókban, ahol különböz belógó szerkezeti elemek vannak. A kis sugárzási kúpszög jól fókuszált hangnyalábot biztosít (nagy az energia koncentráció), ezért nagy az áthatoló képessége a folyadék g zökön. mérséklet Az összes NIVELCO gyártmányú ultrahangos sugárzó h mérséklet-kompenzációval rendelkezik a teljes méréstartományban. 5 m d = 44 cm r d = 88 cm d = 132 cm d = 176 cm Nyomás Az ultrahang fizikai jellemz i következtében az ultrahangos mérés korlátozottan alkalmazható vákuumban, illet leg nagy nyomás esetén. A hangnyaláb átmér je 5 -os kúpszög esetén Kiválasztás A szintmérési feladatokra különböz frekvenciájú kompakt távadók és kétrészes mér rendszerek széles választéka áll rendelkezésre. Mivel a fentiekben (a Mérési tartomány címszó alatt) említettek csak a kiválasztással és az alkalmazással kapcsolatos f bb szempontokat érintik, a konkrét modell kiválasztásához kérje a NIVELCO képvisel jének segítségét. 1 Ultrahangos szintmér k folyadékokra

3 KOMPAKT TÁVADÓK Egyetlen, érzékel t és jelfeldolgozó egységet magában foglaló készülékek. EchoTREK- az új generáció A Nivelco új generációs SMART kompakt ultrahangos szint távadója tartalmazza a SenSonic technológián alapuló érzékel t és a legújabb fejlesztés QUEST+ mikroprocesszoros jelfeldolgozó egységet. A programozás rugalmassága következtében az EchoTREK mind a szinttel arányos kimenetet igényl egyszer bb mind a linearizációt és/vagy zavaró tárgy visszhangjának kiiktatását igényl igényesebb alkalmazások ideális eszköze. Az EchoTREK szállítható PP, PVDF valamint PTFE (teflon) érzékel kkel ill. rozsdamentes acél sugárzóval. A teljes választék a 10. oldalon található SZINTMÉRÉS - TÉRFOGATMÉRÉS - ÁRAMLÁSMÉRÉS Az EchoTREK készülék szinttel arányos kimen jele a tartályban tárolt folyadék szintjének mérésére és szabályozására, a 4 vezetékes változat jelfogója különböz riasztási funkciókra használható. A 10 különböz tartály alak el re beprogramozott térfogat számítási egyenlete lehet vé teszi a tartályban lév anyag térfogatának és, tömegének mérését. A szintmérés speciális alkalmazási eseteként az EchoTREK nyitott csatornás (pl.: Parshall csatornában) áramlás-mérésre is használható. A 20 különböz típusú csatorna (el re beprogramozott) egyenlete segítségével a készülék (a mért távolság alapján) kiszámítja az id egység alatt átfolyó folyadék mennyiségét, ill. két összegzést is végez, a 4-vezetékes változat jelfogója pedig küls, mechanikus számláló vezérlésére használható. LINEARIZÁCIÓ Az EchoTREK kompakt távadó 32-pontos linearizációval is rendelkezik. A linearizációnál a készülékkel mért szint értékekhez kalibrált vagy számított szint, térfogat vagy áramlás értékek rendelhet k. Ez abban az esetben el nyös, ha a hangsebesség nem ismert (szint szint), a tartály különleges alakú (szint térfogat) vagy a szint/áramló mennyiség függvény nem ismert (szint áramlás). EchoTREK kétvezetékes távadók TÍPUS SE/SG-39 SE/SG/ST/SB-38 SE/SG-37 SE/SG-36 SE/SG-34 EchoTREK Négyvezetékes távadók TÍPUS ST/SB-39 ST/SB-38 ST/SB-37 ST/SB-36 ST/SB-34 ST/SB-32 F alkalmazási terület Alacsony tartályok, ahol a legkisebb elérhet holtzóna a követelmény Alacsony tartályok 2 -os csatlakozással Alacsony tartály karimás csatlakozással Közepes méret tartályok Közepesnél nagyobb tartályok Felszerelés 1 ½ BSP v. NPT 2 BSP DN80 DN125 DN150 Frekvencia 80 kz 50 kz 60 kz 40 kz 20 kz G z/gáz áthatolási képesség x xx xx xxx xxxx x= jó; xxxx= kit n PROGRAMOZÁS Az EchoTREK kompakt távadók a helyszínen vagy távolról programozhatók. elyszíni programozás A helyszíni programozás a négyvezetékes készülékeknél (ST/SB-300 sorozat) mágneses csavarhúzóval (Mágneses Programozás) vagy a dugaszolható SAP-100 programozó / ki-jelz egységgel történhet. SAP-100 programozó és kijelz egység SAP-200 kijelz egység A kétvezetékes EchoTREK (SE/SG sorozat) programozható a dugaszolható SAP-200 kijelz modullal vagy anélkül (LED támogatású Gyorsprogramozás) A SAP-100 programozó és kijelz egység (opcionális az ST és tartozék az SB sorozatnál) programozó gombokat, 6 számjegy LCD kijelz t és a visszhang er sségér l vagy a mért értékr l gyors, vizuális információt adó oszlop diagramot foglal magába. Az SAP-100 háromféle programozást tesz lehet vé: Áramkimenet Skálázást, Menüvezérelt Gyorsprogramozást és Teljes Programozást. A SAP-200 kijelz egység (opcionális az SE és tartozék az SG sorozatnál) 6 számjegy LCD kijelz t és a visszhang er sségér l vagy a mért értékr l gyors, vizuális információt adó oszlop diagramot foglal magába. (A programozó gombok a készülék szerves részét képezik.) Az SAP-200 a menüvezérelt gyorsprogramozás és a teljes programozás során a menü, a mérés során a mért értékek kijelzésére használható. Távprogramozás/digitális kommunikáció A digitális kommunikáció a távprogramozást és a terepi készülékben lév információk elérését és módosítását teszi lehet vé. A ART-os készülékeknél a (Windows alatt futó) EView konfigurációs szoftver és egy ART modem lehet vé teszi max. 15 db terepi készülék távprogramozását és az els dleges mérési adatok megjelenítését PC segítségével. RS 485; MODBUS protokoll (fejlesztés alatt) Maximum 30 db terepi készülék esetére távprogramozást, felügyeletet, adatgy jtést és szabályozást tesz lehet vé. ART vagy RS485 MODBUS-szal Ultrahangos szintmér k folyadékokra 2

4 KÉTRÉSZES ULTRAANGOS SZINTMÉR RENDSZER A kétvezetékes ultrahangos szintmér rendszer SenSonar érzékel b l és az érzékel által adott speciális jel feldolgozására a mérési értékek kijelzésére szolgáló NIVOSONAR jelfeldolgozó egységb l áll. SenSonar érzékel k Magában foglalja a Nivelco legújabb SenSonic sugárzó technológiáját, ami különösen keskeny kúpszöget és nagy hatékonyságú jel reprodukciót eredményez. SenSonar sugárzók, érzékel k robbanásbiztos kivitelben is kaphatók: EEx ia (gyújtószikramentes védelem). Változatok Integrált érzékel k (SI-300 sorozat) Standard érzékel k (SS-300 sorozat) Védettség IP68 IP65 Sugárzó anyaga PP, PVDF, PTFE (Teflon), rozsdamentes acél PP, PVDF Elektromos csatlakozás Szerelt kábel Pg16 vagy ½ NPT tömszelencén keresztül Küls h mérs. érzékel nem alkalmazható alkalmazható SenSonar SI/SS-300 TÍPUS SI-38 SS-38 SI-36 SS-36 SI-34 SS-34 SI-32 SS-32 F alkalmazási terület Alacsony tartályok, ahol a legkisebb elérhet holtzóna a követelmény Áramlásmérés nyílt mér csatornában Áramlásmérés nyílt mér csatornában Általánosan használható kis tartályok mérésére Szennyvíz technológiai mérésére Er sen párolgó, g zölg folyadékok mérésére Szennyvíz technológiai mérésére F tött savak, lúgok mérésére Felszerelés 1 vagy 2 2 1, DN80 DN80 1, DN125 DN125 1, DN150 DN150 Frekvencia 80 kz 60 kz 40 kz 20 kz G z/gáz áthatolási képesség x= jó; xxxx= kit n x xx xxx xxxx NIVOSONAR jelfeldolgozó egységek A NIVELCO különböz tulajdonságú és különböz mechanikai kivitel jelfeldolgozó egységeket kínál a felhasználóknak. Az alábbi táblázat a készülékek közötti lényeges eltéréseket mutatja. Programozása mindkét készüléknél egyformán történik az el lapi tasztatúra gombjaival. NIVOSONAR SM-300 Típus SMM/SMZ-300 SMW/SMC/SMD/SM-300 Felszerelés Kapcsolótáblába, el lapra szerelhet Falon kívül, tartószerkezetre szerelhet Védettség IP 40 / IP 20 IP 54 vagy IP 65 Csatlakoztatható érzékel k száma 1 Max. 2 Áram kimenetek száma 1 Max. 2 Jelfogó kimenetek száma Max. 3 Max. 8 RS 485 Rendelhet Rendelhet Bels f tés Nincs Rendelhet Különbség mérés Nincs Van 3 Ultrahangos szintmér k folyadékokra

5 Tulajdonságok (a kompakt távadóra és a kétrészes rendszerre vonatkozó) Szint / térfogatmérés Szintre vonatkozó kijelzés és kimen jel Térfogatra vonatkozó kijelzés és kimen jel (a szint mérése és a 11- féle tartály el re beprogramozott képlete alapján számított érték) Nyitott csatornában történ áramlásmérések Ez a lehet ség az összes NIVELCO készülékben megtalálható Áramlásmérés lehetséges: 9-féle méret, NIVELCO forgalmazású Parshall csatornában áramlásmérés Parshall csatornában általában áramlásmérés Venturi csatornában bukógátas áramlásmérés 32-pontos közelítéssel megadható karakterisztika Sensor h h h Sensor Két egymástól független mennyiség összegz (az egyik nullázható). Jelfogó kimenet küls mechanikus számláló m ködtetésére. Sensor Egyéb számítható értékek / jellemz k szintkülönbség szintváltozás mértéke érzékel h mérséklet h h 15cm Sensor h W W W Analóg kimenet Az analóg kimenet minden mért és számított értékhez hozzárendelhet. Egyéb jellemz k ma vagy ma kimenet normál vagy inverz hibajelzés Jelfogó kimenetek (csak a kétrészes) A jelfogókat 25 különféle funkcióra lehet programozni. A jelfogó funkciók közül néhány: MIN és MAX RIASZTÁS SZINTKÜLÖNBSÉG JELZÉS ABLAK ÜZEMMÓD IBAJELZÉS (az önellen rz rendszeren keresztül) SZINTVÁLTOZÁSI SEBESSÉGATÁR TÚLLÉPÉS MÉRSÉKLET TÚLLÉPÉS SZIVATTYÚ VEZÉRLÉS ÁRAMLÓ MENNYISÉGATÁR TÚLLÉPÉS stb. Egyéb, a felhasználó által beállított jelzések: munkaáramú vagy nyugvóáramú jelfogó beállítás jelfogó meghúzási, elengedési késleltetés beállítás 32 pontos linearizáció Kalibrált vagy számított szint, térfogat vagy áramló mennyiség érték hozzárendelése az ultrahangos szintmér vel mért szint értékhez. Zavaró tárgy visszhangjának kiiktatása Lehet ség a tárolóban lév beépített tárgyról érkez zavaró visszhang kiiktatására (csak a kompakt távadó családoknál) Automatikus hasznos jel kiválasztás (QUEST ) Automatikus átlagszint számítás Automatikus holtzóna ellen rzés ozzáférés letiltás titokkóddal A jelfeldolgozó paramétereihez való illetéktelen hozzáférést a felhasználó egy 4 számjegyb l álló kóddal védheti Önellen rz rendszer egyedi hibajelzéssel iba esetén a kijelz n hibakódok jelennek meg, utalva a mérést akadályozó okra Üzemi jellemz k tárolása A felhasználó kiolvashatja a megel z id szak adatait a jelfeldolgozóból, pl.: összes üzemóra, m ködés az utolsó kikapcsolás óta, jelfogó kapcsolási számok, min. és max. h mérsékletek, stb Szerviz és teszt paraméterek Ezek a csak olvasható adatok az üzemi állapot jellemz it, az érzékel er sítését, a visszhang amplitúdó nagyságát, jel/zaj viszonyt, stb. adják meg a rendszer üzembe helyezésének, illetve a hiba elhárításának megkönnyítése érdekében Szinkronizáló jelbemenet (CSAK SM-300 készüléknél) Különböz szinkronizálási funkciókra. Digitális kommunikáció RS 485 speciális Nivelco protokollal (a kétrészes rendszernél) RS485 MODBUS protokoll és ART (EView szoftverrel) a kompakt távadóknál Ultrahangos szintmér k folyadékokra 4

6 ULTRAANGOS ÉRZÉKEL K / TÁVADÓK BEÉPÍTÉSE BEÉPÍTÉSI ELYZET Az EchoTREK távadó vagy a SenSonar érzékel optimális felszerelési helye hengeres tartályoknál r = (0,3 0,5) R, ahol R a tartály sugara. A helymeghatározásnál az els oldalon látható a sugárzási kúpot is figyelembe kell venni. r R G ZÖLG ANYAGOK Átlagos mennyiség g z, vagy pára nem befolyásolja a mérést, mivel a jelátalakító sugárzó felülete lerázza magáról a kondenzálódott folyadék nagy részét. Nagyfokú páralecsapódás veszélye esetén különös gonddal kell eljárni a felszerelési hely megválasztásakor. A mérend távolságtól függ en alacsonyabb frekvenciájú (40, 20 kz) sugárzót célszer választani. SZÉL-ATÁS Az ultrahangos sugárzási kúp környezetében elkerülend minden fajta er s légmozgás. Egy er s huzat, vagy szél elfújhatja az ultrahang sugarat. Szabadtéri alkalmazások esetén az érzékel t célszer egy megfelel szerelvénnyel a szélt l leárnyékolni. A mérend távolságtól függ en alacsonyabb frekvenciájú (40, 20 kz) sugárzót célszer választani. SZINTEZÉS Az ultrahangos érzékel d lésszöge a vízszinteshez viszonyítva maximum ± 2 lehet. NAP ELLENI VÉDELEM A közvetlen napsugárzás hatására bekövetkez túlzott felmelegedés elkerülésére árnyékoló erny t kell alkalmazni. Árnyékoló erny BENYÚLÓ SZERELVÉNYEK A sugárzási kúpba nem nyúlhat be semmiféle szerkezeti elem (pl. h t cs, létra, merevít elemek, h mér, stb.) a tartály, vagy siló fala sem kerülhet a sugárzási kúpon belülre ha az nem teljesen sima. Az EchoTREK távadók képesek egy benyúló tárgyról érkez zavaró visszhang kisz résére. KIEMELÉS SenSonar ÉRZÉKEL NÉL A kiemelésnek merevnek kell lenni és a cs alsó szegélyét, ahol az ultrahang sugár kilép a cs b l le kell kerekíteni. KIEMELÉS EchoTREK TÁVADÓNÁL A mérend távolságtól függ en alacsonyabb frekvenciájú (40, 20 kz) sugárzót célszer választani. L Ø D LØ D L D min (mm) S -39 S -38 S L D min (mm) S -36 S L D min [mm] SI-38 SS/SI-36 SS/SI-34 SS/SI Az S -32 típusú készülékek kiemelését nem javasoljuk. ABOSODÁS abosodó folyadékok esetén az érzékel t, vagy távadót a lehet legtávolabb kell elhelyezni a beöml nyílástól. Olyan helyet kell keresni, ahol a habosodás a legkisebb, vagy csillapító aknát kell alkalmazni. LØ D L (mm) D min S S -36 S S -34 S S SZABVÁNYOK / RB VÉDELEM A készülékek megfelelnek alábbi Európai Közösségi el írásoknak: A készülékek tesztelése az alábbi szabványok alapján történik: Directive 93/68 EEC (CE mark) EN :1993/A2:1995 EN 50014:1997 A1: 1999/A2:1999* Directive 73/23 EEC(LVD) CE/IEC :2000 EN 50018:2000* Directive89/336 EEC (EMC) EN :1993 EN 50028:1992* Directive 94/9 EEC (ATEX)* EN :1997 EN :1998* EN 50020:1994 BKI bizonyítvány száma: Védelmi fokozat jele: Érzékel : Ex-98.C.137X Érzékel : EEx ia IIB T6 T4 Jelfeldolgozó egység: Ex-98.C.091X Jelfeldolgozó egység: [EEx ia] IIB 5 Ultrahangos szintmér k folyadékokra

7 + EchoTREK kompakt távadók villamos bekötése EchoTREK ST/SB-3 EchoTREK SE/SG-3 Pg 16 Földelés Pg 16 1/2" NPT 1/2" NPT ma vagy RS 485 kimenet Tápfeszültség (A) (B) Jelfogó kimenet A mA RS B 7 c d L+ L L- N V AC V AC VDC L1 N (+) (-) A készülék bekötésére árnyékolt vezeték javasolt. Külön kell vezetni a kisfeszültség (230 V AC) tápvezetéket, illetve a kimeneti jelfogó vezetékét a 4 20 ma-es jelvezetékt l. DC tápfeszültség változat háromvezetékes bekötésekor, az 1 és 6 csatlakozási pontokat össze kell kötni. Ebben az esetben az áramkimenet galvanikus leválasztása megsz nik! A KÉTRÉSZES RENDSZER VILLAMOS BEKÖTÉSE SI/SS-300 érzékel k SM-300 jelfeldolgozó egység Normál, 4 eres árnyékolt kábel megfelel az érzékel kábel összekötésére a jelfeldolgozó egységgel. Az összekötésre a M szaki adatok táblázatban megadott kábelt célszer használni. A jelkábeleket tilos er sáramú kábellel közös kábelcsatornában elhelyezni. a egynél több jelkábelt helyezünk el egy közös kábelcsatornában, azokat egyedileg kell árnyékolni. Az SS-300 érzékel k véd földeléséhez használjuk a házon lev földel tuskót. A jelfeldolgozó egység SYNC bemenete TTL kompatíbilis. Az Ex kivitel jelfogók nem rendelkeznek SYNC bemenettel. Aktív állapot: ha a SYNC bemenet földre van kötve, vagy a rajta lev feszültség kisebb, mint 0,4 V. Inaktív állapot: ha a SYNC bemeneten szakadás van, vagy azon a feszültség nagyobb, mint 2,4 V (UMAX= 12 V). Az SMM, SMZ kapcsolótáblába szerelhet jelfeldolgozó egységek hátlapja Az érzékel összekötése a jelfeldolgozó egységgel SS-sorozatú érzékel GND (4) FIRE (3) PRE (2) +U S (1) SI-sorozatú érzékel Érzékelõ kábel Érzékelõ kábel Érzékelõ kábel +U S (barna) PRE (sárga) FIRE (fehér) GND (zöld) Árnyékolás Érzékelõ kábel SMM, SMZ jelfeldolgozó (22) +US (21) PRE (20) FIRE (19) GND SMW, SMC, SMD, SM jelfeldolgozó Érzékelõ kábel Érzékelõ kábel Az érzékel bekötése a jelkábel meghosszabbítása esetén Csatlakozó sorkapocs +Us PRE FIRE GND Jelfeldolgozó +Us PRE FIRE GND (40) +US (41) PRE S1 (42) FIRE (43) GND (44) +US (45) PRE S2 (46) FIRE (47) GND SMW, SMC, SMD, SM és SW-300 falra szerelhet jelfeldolgozó egység Us PRE FIRE GND Kivágási méret: Tápfeszültség + - Érzékelõk TRD+ RS 485 TRD- COMMON x IOUT CLR CLK GND SYNC GND 250 V 5 A cos = S U P P Ultrahangos szintmér k folyadékokra 6

8 M SZAKI ADATOK, KOMPAKT TÁVADÓK EchoTREK kompakt távadók Általános jellemz k Termék EchoTREK ST/SB-300 sorozat EchoTREK SG/SE-300 sorozat Termék megnevezése Kompakt ultrahangos szintmér Kétvezetékes kompakt ultrahangos szintmér Polipropilén (PP) Sugárzó anyaga Solef (PVDF) Teflon (PTFE) Rozsdamentes acél St.St (DIN , AISI SS316Ti) áz anyaga M anyag: PBT üvegszál er sítéssel(dupont ) Fém: Alumínium öntvény szinterezett festéssel Közeg h mérséklet PP, PVDF és PTFE kivitel: -30 C +90 C Rozsdamentes acél: -30 C +100 C (CIP 120 C max. 2 óráig) Környezeti h mérséklet -30 C +60 C, SAP kijelz vel 25 C +60 C (a készüléket napsugárzástól védeni kell) Névleges nyomás** (abszolút) M anyag kivitelnél : 0,5 3 bar (0,05 0,3 MPa) Rozsdamentes acél kivitelnél: 0,9 1,1 bar (0,09 0,11 MPa) Tömítés PP sugárzó: EPDM összes többi sugárzó: FPM (Viton) Mechanikai védettség Érzékel : IP68 áz: IP67 (NEMA 6) Tápfeszültség / I. vált.: V AC / 6 VA, V DC / 5,5 W teljesítmény felvétel II. vált.: 10,5 28 V AC / 4 VA,, 10,5 40 V DC / 3,6 W 11,4 36 V DC / 48 mw 720 mw Pontosság * (a mért távolság 0,2%-a + a max. méréstartomány 0,05%-a) Felbontás < 2 m: 1 mm, m: 2 mm, m: 5 mm, > 10 m: 10 mm Analóg: 4 20 ma, 600 ohm, galvanikusan leválasztott, túlfeszültség védelem Kimenetek Kontaktus: SPDT (NO/NC); 250 V AC, 3 A AC1 Kijelzés: SAP-100, 6-digites LCD ikonok és bargraph Kijelzés: SAP-200 kijelz egység 6 digites LCD ikonok és bargraph Digitális kommunikáció ART vagy RS 485 / MODBUS ART*** Elektromos csatlakozás 2 x Pg16 vagy 2 x ½ NPT tömszelence Vezeték keresztmetszet: 0,5... 2,5 mm 2 Elektromos védettség Fémház: I. érintésvédelmi osztály M anyag ház: II. érintésvédelmi osztály * ideális mérési körülmények között és állandósult érzékel h mérsékleten ** 0,7 bar alatti nyomás esetén konzultáljon a Nivelco képvisel jével *** fejlesztés alatt EchoTREK távadó PP vagy PVDF sugárzóval TÍPUS 4 vezetékes S S S S S S vezetékes S S S Sugárzó anyaga PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF Maximális mérési távolság [m / ft] 4 / 13 6 / 20 8 / / / / 82 Minimális mérési távolság [m / ft] 0,2 / 0,65 0,25 / 0,82 0,35 / 1,2 0,35 / 1,2 0,45 / 1,5 0,6 / 2 Sugárzási kúpszög Ultrahang frekvencia 80 kz 80 kz 50 kz 60 kz 40 kz 20 kz Mechanikai csatlakozás 1 ½ menet 2 menet 2 menet karima karima karima EchoTREK távadó PTFE vagy rozsdamentes acél sugárzóval (csak ST/SB sorozat) TÍPUS S S S S S S Sugárzó anyaga PTFE PTFE PTFE St. St. St. St. St. St. Maximális mérési távolság [m / ft] 3 / 10 5 / 16 6 / 20 7 / / / 49 Minimáis mérési távolság [m / ft] 0,2 / 0,65 0,25 / 0,82 0,35 / 1,2 0,4 / 1,3 0,55 / 1,8 0,65 / 2,2 Sugárzási kúpszög Ultrahang frekvencia 80 kz 80 kz 50 kz 60 kz 40 kz 20 kz Mechanikai csatlakozás 1 ½ menet 2 menet 2 menet Karima Karima Karima SAP Programozó és kijelz egység TÍPUS SAP 100 Programozó és kijelz egység SAP 200 kijelz egység omloklap 6 számjegy LCD, ikonok, mértékegységek, programozó gombok és oszlop diagram, 6 számjegy LCD, ikonok, mértékegységek, oszlop diagram Környezeti h mérséklet C C áz anyaga PBT üvegszálas, lángálló, m anyag (DuPont ) PBT üvegszálas, lángálló, m anyag (DuPont ) 7 Ultrahangos szintmér k folyadékokra

9 M SZAKI ADATOK, KÉTRÉSZES MÉR RENDSZER SenSonar érzékel k Általános jellemz k Termék Termék megnevezése Sugárzó anyaga áz anyaga Közeg h mérséklet Környezeti h mérséklet Névl. nyomás (abszolút)* Tömítés SenSonar SI/SS-300 sorozat A kétrészes mér rendszer érzékel je SIA/SSA: Polipropilén (PP) SIB/SSB: Solef (PVDF) SIT: Teflon (PTFE) SIS: Rozsdamentes acél St.St (DIN , AISI SS316Ti) SI: megegyezik a sugárzóval; SS: alumínium öntvény szinterezett festéssel, SIT-380 és SIS-3 : PP SIA/SIB/SSA: -30 C C Ex kivitel: SSA, SIA: -20 C C SSB: -30 C C SSB -20 C C SIS/SIT: -30 C C (CIP 120 C max. 2 óráig) SIB: -20 C C SIS/SIT -20 C +100 C Ex kivitel: SSA, SSB: -20 C C SSA, SSB,SIT,SIS -30 C C SIA,: -20 C C SIA, SIB: -30 C C SIB: -20 C +75 C SIS/SIT -20 C +60 C 0, bar (0, ,6 MPa), karimával vagy karima nélkül Ex kivitel: csak atmoszfériukus nyomáson (típus függ ) PP sugárzó: EPDM Összes többi sugárzó: FPM (Viton) Mechanikai védettség SI: IP68 (NEMA 6X), SS: sugárzó: IP68 (NEMA 6X), áz: IP65 (NEMA 4) Elektromos csatlakozás SI: 3m szerelt kábel SS: 2 x Pg16 tömszelence Csatlakozó kábel 4-er árnyékolt vezeték: 0,5... 2,5 mm 2 ; keresztmetszettel max. 50nF, max. 20 ohm Max. kábelhossz LIYCY 4 x 0.75 mm 2 vezetékkel max. 300 fm Elektromos védettség III. érintésvédelmi osztály * 0,7 bar alatti nyomás esetén konzultáljon a Nivelco képvisel jével. PP ÉS PVDF SenSonar érzékel k TÍPUS SI -38 / SS -38 SI -36 / SS -36 SI -34 / SS -34 SI -32 / SS -32 Sugárzó anyaga PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF PP vagy PVDF Maximális mérési távolság [m/ft] 6 / 20 EEx ia: 4 / / 33 EEx ia: 7 / / 45 EEx ia: 10 / / 80 EEx ia: 20 / 65 Minimális mérési távolság [m/ft] 0,25 / 0,65 0,35 / 1,2 0,45 / 1,5 0,6 / 2 Sugárzási kúpszög Mérési frekvencia 80 kz 60 kz 40 kz 20 kz Mech. csatlakozás 2 menet Karima Karima Karima PTFE és rozsdamentes acél (St.St) érzékel k TÍPUS SIT-38 SIS-36 SIS-34 SIS-32 Sugárzó anyaga PTFE St. St. St. St. St. St. Max. mérési táv. [m/ft] 4 / 13 7 / / / 65 Min. mérési táv. [m/ft] 0.3 / / / / 2.2 Sugárzási kúpszög Mérési frekvencia 80 Kz 60 Kz 40 Kz 20 Kz Mech. csatlakozás 2 menet Karima Karima Karima NIVOSONAR jelfeldolgozó egység Termék Termék megnevezése Felszerelés Mér csatorna szám Felbontás Pontosság** Környezeti h mérséklet Analóg kimenet Jelfogó kimenetek Elektromos védettség Mechanikai védettség Tápfeszültség Teljesítmény felvétel Nivosonar SM-300 sorozat A kétrészes mér rendszer jelfeldolgozója SMM, SMZ: kapcsolótáblába, el lapra SMW, SMC, SMD, SM: falon kívül, tartószerkezetre SMM, SMZ: 1 csatornás készülék /1 érzékel vel SMW, SMC, SMD, SM: 2 csatornás készülék 1 vagy 2 érzékel vel DIST: < 2 m: 1 mm, m: 2 mm, m: 5 mm, > 10 m: 10 mm (a mért távolság 0,2%-a + a max. méréstartomány 0,05%-a) SMM, SMZ: 0 C C SMW, SMC, SMD: -20 C C SM: -30 C C (bels f tés) Galvanikusan leválasztott; 0/ ma; max. 500 ohm terhelhet séggel, túlfeszültség védelemmel (0 8 db) SPDT (NO/NC); 250 V AC, 5 A AC1 II. érintésvédelmi osztály SMM: el lap: IP40; hátlap: IP20 SMW: IP54 SMZ: el lap: IP54; hátlap: IP20SMC, SMD, SM: IP vagy 110 vagy 24 V AC, z; vagy 24 V DC SMM, SMZ: max. 10 VA SMW, SMC, SMD: max. 12 VA SM: max. 25 VA ** Optimális hangvisszaverési feltételek mellett is stabilizált érzékel h mérséklet mellett. Ultrahangos szintmér k folyadékokra 8

10 B ART MODEM SAT-303 KIÉPÍTÉS M SZAKI ADATOK RS 232 Környezeti h mérséklet -25 C +50 C SAT áz anyaga Polisztirol R t = Csatlakozás (PC-hez) DB-9 RS232 Egyéb készülékek Kábelhossz (PC-hez) 0,2 m Csatlakozás (ART terep felé) KLEPS 2 FEÉR Spirálkábel-hossz (ART terep felé) 0,6 m (1,1 m) 7 6 SZÜRKE Mechanikai védettség IP 20 Slave állomás Elektromos védettség III. érintésvédelmi osztály SC 300 ST 300 Tömeg 0,1 kg TARTOZÉKOK Rezgéscsillapító Gyorscsatlakozó Karimás felszerelés Tartó konzolok Ø32 60 A 1 SAA-106 Fém Kód K L M A 200 mm 500 mm 700 mm 60 SIA/SIB érzékel k felszerelése rezgésmentesít vel, fémlemezre MÉRETEK Felszerelés cs szerelvényre gyorscsatlakozóval KÉTVEZETÉKES KOMPAKT TÁVADÓK (SE, SG SOROZAT) EchoTREK S ** PP, PVDF, PTFE Az SIA/SIB érzékel k karimával is felszerelhet k EchoTREK S ** PP, PVDF, PTFE EchoTREK S ** PP, PVDF, PTFE A 97, ,5 2 xpg16 ~60 1 1/2" BSP EchoTREK S ** PP, PVDF ~60 2" BSP EchoTREK S ** PP, PVDF ~56.5 ~80 2" BSP EchoTREK S ** SS316 Ti 2 x Pg ~ ~30 * 122 DIN DN80 PN16 74 DIN DN125 PN16 ANSI 3" 150 psi ANSI 5" 150 psi JIS 10K 80A JIS 10K 125A ~43 DIN DN80 PN16 ANSI 3" 150 psi EchoTREK S / SS316 Ti** EchoTREK SAT-303 EchoTREK SAP x Pg ~ DIN DN125 PN16 ANSI 5" 150 psi * Az adott érzékel típushoz alkalmazható legkisebb karimaméret, nagyobb karima is választható. ** Fejlesztés alatt 79 9 Ultrahangos szintmér k folyadékokra

11 MÉRETEK ECOTREK KOMPAKT TÁVADÓK (ST, SB SOROZAT) EchoTREK S / PP, PVDF, PTFE EchoTREK S / PP, PVDF, PTFE EchoTREK S / PP, PVDF, PTFE ~56.5 ~56,5 ~56,5 ~60 1 1/2" BSP ~60 2" BSP ~60 1 1/2" BSP EchoTREK S / PP, PVDF EchoTREK S / PP, PVDF EchoTREK S / PP, PVDF EchoTREK S S-36 - / St. St. EchoTREK S S-34 - / St. St. EchoTREK S S-32 - / St. St. ~56.5 ~ ~175 DIN DN80 PN16 ANSI 3" 150 psi DIN DN150 PN16 ANSI 6" 150 psi * Minimális karimaméret (nagyobb méret választható). SENSONAR ÉRZÉKEL K SenSonar SI -38 / PP, PVDF SenSonar SI -36 / PP, PVDF SenSonar SI -34 / PP, PVDF SenSonar SI -32 / PP, PVDF SW=72 ~164 ~124 ~ ~126 ~88 ~141 ~ " BSP ~ SenSonar SIT-38 / PTFE SenSonar SIS-36 / St.St., SenSonar SIS-34 / St.St., SenSonar SIS-32 / St.St., " BSP 20 ~ 60 SW=72 ~164 DIN DN80 PN16 ANSI 3" 150 psi DIN DN125 PN16 ANSI 5" 150 psi ~ DIN DN150 PN16 ANSI 6" 150 psi SenSonar SS -38 /PP, PVDF* SenSonar SS -36 / PP,PVDF* SenSonar SS -34 /PP, PVDF* SenSonar SS -32 /PP, PVDF* 100 x ~ " BSP vagy NPT SW = 72 BSP menethossz 15 NPT menethoss z 22 * Minimális karimaméret (nagyobb méret választható). Ultrahangos szintmér k folyadékokra 10

12 sm30gl2m0610a RENDELÉSI KÓDOK (Nem minden kombináció rendelhet ) EchoTREK kompakt távadók EchoTREK S EchoTREK S A P Programozó egység EchoTREK S A P Kijelz egység EchoTREK S A T ART modem EchoTREK S A S EView ART szoftver CD-n KÉTRÉSZES MÉR RENDSZER SenSonar érzékel k SenSonar S NÉGYVEZETÉKES TÍPUS KÓD SUGÁRZÓ / ** MÉRÉS- KÓD ÁZ ANYAGA TARTOMÁNY * KÓD FELSZERELÉS KÓD TÁPFESZÜLSÉG / KIMENET KÓD Távadó T PP / Alumínium A 25 m*** 2 BSP menet V AC Távadó PVDF / Alumínium B 15 m 4 NPT menet N 4 20 ma + jelfogó 1 B kijelz vel PTFE / Alumínium T 10 m 6 DN 80 PN ma + ART + jelfogó 3 Kétvez. St.St. / Alumínium S 8 m 7 DN 100 PN ,5 40 V DC E távadó PP / M anyag P 6 m 8 DN 125 PN ,5 28 V AC Kétvez. PVDF / M anyag V 4 m 9 DN 150 PN ma + jelfogó 2 távadó G PTFE / M anyag F DN 200 PN ma + ART + jelfogó 4 kijelz vel St.St / M anyag M 200 mm konzol K 500 mm konzol L KÉTVEZETÉKES * PTFE és a St.St (rozsdamentes acél) érzékel k 700 mm konzol M KIMENET KÓD eltér méréstartományúak (lásd m szaki adatok) 4 20 ma / LOGGER 1 ** Az: S -38, -37 típusok menetes, a többiek karimás vagy konzolos kivitel ek ma 2 Rozsdamentes acél (DIN ) érz ékel k: S -36, -34, -32 típusokra 4 20 ma / ART / LOGGER 3 *** Kétvezetékesben nem választható 4 20 ma / ART ma / LOGGER / Ex ma / Ex ma / ART / LOGGER/Ex ma / ART / Ex 8 TÍPUS KÓD SUGÁRZÓ KÓD MÉRÉS- TARTOMÁNY ** KÓD FELSZERELÉS KÓD VÉDETTSÉG KÓD Integrált (IP68) * I PP A 25 m 2 BSP menet *** 0 Nincs 0 Standard (IP65) S PVDF B 15 m 4 NPT menet N EEx m M PTFE T 10 m 6 DN 80 PN 16 2 EEx ia IIB T6 9 Rozsdamentes acél S 6 m 8 DN 100 PN 16 3 DN 125 PN 16 4 * SI-300 érzékel k 3 m szerelt kábellel készülnek. DN 150 PN 16 5 Max. rendelhet kábelhossz: 30 m. DN 200 PN 16 6 ** Az: S -38, -37 típusok menetes, a többiek karimás vagy konzolos kivitel ek. 200 mm konzol K *** Az összes SI változat 1 -os csatlakozású, 2 -os csatlakozásúak az SI/SS-38 típusok. 500 mm konzol L Teflon (PTFE) érzékel k: S -38, -36, -34, -32 típusokra 700 mm konzol M Rozsdamentes acél (DIN ) érzékel k: S -36, -34, -32 típusokra Gyorscsatlakozó F NIVOSONAR jelfeldolgozó egységek NIVOSONAR S M A NIVELCO a mûszaki adatok változtatási jogát fenntartja! FELSZERELÉS KÓD ÁRAMKIMENET / RS 485 JELFOGÓ KIMENET KÓD TÁPFESZ. / Ex KÓD Panelre szerelhet M Egy érzékel höz Két érzékel höz 0 jelfogó V AC 1 Panelre szerelhet, zárható ajtóval Z Nincs 1 Nincs 5 1 jelfogó V AC 2 Falra szerelhet, IP 54 W 1 x 4 20 ma 2 2 x 4 20 ma 6 2 jelfogó 2 24 V AC 3 Falra szerelhet, IP 65 C RS RS jelfogó 3 24 V DC 4 Falra szerelhet, IP 65, zárható ajtóval D 1x4 20mA+RS x4 20 ma+rs jelfogó V AC / Ex 5 Falra szerelhet, IP 65, bels f téssel 5 jelfogó V AC / Ex 6 6 jelfogó 6 24 V AC / Ex 7 7 jelfogó 7 8 jelfogó 8 NIVELCO ELEKTRONIKA RT BUDAPEST, DUGONICS U. 11. TEL.: FAX:

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési-

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- UH 206-101d HU és karbantartási leírás Megjegyzés: A szövegben el forduló mennyiségmér kifejezés amennyiben nincs

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

Mûszerkönyv PN 5101055pHC 2001. január. Solu Comp II. Kétbemenetes ph/vezetõképesség analizátor

Mûszerkönyv PN 5101055pHC 2001. január. Solu Comp II. Kétbemenetes ph/vezetõképesség analizátor Mûszerkönyv PN 5101055pHC 2001. január Solu Comp II Kétbemenetes ph/vezetõképesség analizátor FONTOS UTASÍTÁSOK OLVASSA EL EZT AZ OLDALT MIELÕTT TOVÁBBHALADNA! A Rosemount Analytical cégtõl vásárolt készülék

Részletesebben

SITRANS F M MAGFLO Elektromágneses áramlásmérők Fedezze fel a Siemens megoldásait. sitrans f

SITRANS F M MAGFLO Elektromágneses áramlásmérők Fedezze fel a Siemens megoldásait. sitrans f SITRANS F M MAGFLO Elektromágneses áramlásmérők Fedezze fel a Siemens megoldásait sitrans f s Mi teszi a MAGFLO áramlásmérőket egyszerűen jobbá? A MAGFLO áramlásmérők segítenek Önnek egyszerűbben megoldani

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID: Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó 00825-0118-4530, EC változat Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó A kézikönyvről Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5300 sorozatú távadókhoz ad általános irányelveket.

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók

Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók Rövid telepítési útmutató 2013. április Rosemount 2088 és 2090 Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók 4 20 ma vagy 1 5 V kimenetű, alacsony üzemfeszültségű távadó HART protokollal Start 1.

Részletesebben

Rosemount 644 hőmérséklet-távadó

Rosemount 644 hőmérséklet-távadó Rövid útmutató 00825-0218-4728, DB változat Rosemount 644 hőmérséklet-távadó 4 20 ma-es HART (5. és 7. verzió) protokollal Megjegyzés A távadó telepítése előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő illesztőprogram

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus Katalógus Tartalomjegyzék Kiválasztási útmutató... Ismertető... 4 Jellemzők... 6 Rendelési számok... 0 Méretek és felszerelési javaslatok... 4 Kapcsolási rajzok... 8 Motorindítók... 0 Funkciók... Kiválasztási

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON K8AB-TH http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889219

Az Ön kézikönyve OMRON K8AB-TH http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889219 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI

2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI AM2000 2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI KÉZIKÖNYV 1116 BUDAPEST Hauszmann A. u. 9-11. Honlap. www.promatt.hu Tel. : Fa : Drót : (36-1)-205-2385, 205-2386, 205-3151

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS.. és DA.. Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4-os, DS6/12-es, DS8/16-es és DA8/12-es

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás Hegesztő és plazmavágó berendezések 6. kiadás 2 Hegesztés- és vágástechnológia Az ESAB több mint 100 éve vezető szerepet játszik a hegesztés- és vágástechnológiák megújításában. Folyamatosan dolgozunk

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt.

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kiválasztási útmutató VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével 98% Hatásfok Jobb energiafelhasználás és csökkenő költségek

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

Tűzjelző, mely időt nyer a tűzzel szemben

Tűzjelző, mely időt nyer a tűzzel szemben Tűzjelző, mely időt nyer a tűzzel szemben APOLLÓ XP 95 Az APOLLÓ - XP 95 tűzjelző rendszer időt nyer a tűzzel szemben Gyorsan változó világunkban az egyik legértékesebb dolog az idő. Van amikor a késedelem

Részletesebben

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv SATEL CA10 LCD billentyuzettel Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

hp officejet 4200 series all-in-one

hp officejet 4200 series all-in-one hp officejet 4200 series all-in-one felhasználói kézikönyv hp officejet 4200 series all-in-one 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Az itt közölt információk el zetes értesítés nélkül

Részletesebben

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv HP vp6300 sorozatú digitális kivetít Felhasználói kézikönyv Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,

Részletesebben