FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2002.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2002."

Átírás

1 FÖLDRAJZ ÍRÁSBLI FLVÉTLI FLADATOK Az írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésére. lőször olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait, s azokat írja le. Nem egyértelmű áthúzás, javítás stb. esetén arra a feladatrészre nem kap pontot. Néhány feladatnál (ezekre a dolgozatban felhívtuk a figyelmet) a rossz bejelölés, aláhúzás stb. pontlevonással jár. Az esszénél törekedjen a fogalmazás tömörségére, olvashatóságára. A feladatlapokra golyós- vagy töltőtollal írjon....összes pontszám...felvételi pontszám javító javító bizottság elnöke I. feladat pontszáma: 15 elért pontszám:... II. feladat pontszáma: 10 elért pontszám:... III. feladat pontszáma: 8 elért pontszám:... IV. feladat pontszáma: 8 elért pontszám:... V. feladat pontszáma: 10 elért pontszám:... VI. feladat pontszáma: 5 elért pontszám:... VII. feladat pontszáma: 5 elért pontszám:... VIII. feladat pontszáma: 9 elért pontszám:... IX. feladat pontszáma: 5 elért pontszám:... X. feladat pontszáma: 25 elért pontszám:... Összesen: 100 pont Összesen:...

2 - 2 - I. RAJZOS FLADAT Nevezze meg a római számokkal jelölt hegységeket, szigetcsoportot és a VI. jelű törpeállamot! I = II = III = IV = V = VI = Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt folyókat! a = b = c =... d =

3 - 3 - Nevezze meg az arab számokkal jelölt tizenkét város közül azt az ötöt, amelyekre az állítások vonatkoznak! Írja a szám után a város nevét, a név után pedig a megfelelő állítás nagybetű jelét! 1 =.. 2 = 3 =... 4 =. 5 =.. 6 = 7 =... 8 =. 9 =.. 10 = 11 = 12 =.. Állítások: A = Királyi székhely, az ország legnépesebb városa. B = A Földközi-tenger legforgalmasabb kikötője, környékén hatalmas ipartelepek létesültek. C = A főváros gazdasági-politikai versenytársa, forgalmas kikötő, sokoldalú iparváros. D = Jelentős repülőgépgyártó és hadiipari központ. = Baszkföldi kikötőváros, sokoldalú gép- és vegyiparral. A feladat pontszáma: 15 pont Csak a teljes értékű válaszokért jár pont!

4 - 4 - II. RAJZOS FLADAT Nevezze meg a Somogyi-dombság két A és B betűjelű részét: A = B =... Melyik földtörténeti korból származnak a dombság felszínét alkotó üledékek? A Mecsekben található két fontos ásványi nyersanyag: a) Uránérc keletkezésének időszaka:. Milyen kőzetben található?... b) Feketekőszén keletkezésének időszaka:. A térképen látható terület legfontosabb bútoripari központjának neve:.. Számjele a térképen:. A déli határ mentén található nemzeti park neve:.. Melyik országgal szomszédos a térképen ábrázolt terület?. A feladat pontszáma: 10 pont

5 - 5 - III. TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Az alábbi feladatokban egy állításhoz négy fogalom (ország, város, stb.) tartozik. Karikázza be azon fogalmak betűjelét, amelyekre az állítás vonatkozik! 1. Nem a főváros a legnépesebb települése. A = Ausztrália B = Indonézia C = Svájc D = Brazília után újjászerveződött szövetségi tartomány Németország keleti részén. A = Baden-Württemberg B = Szászország C = Türingia D = Hessen 3. A Baktérítő áthalad az ország területén. A = Mexikó B = Brazília C = Kína D = Ausztrália 4. xportjának túlnyomó részét a kőolaj képviseli. A = Kína B = Nagy-Britannia C = Nigéria D = Venezuela 5. A Kaledóniai-hegységrendszerhez tartozó területek. A = Appalache-hegység É-i része B = Skandináv-hegység C = Appalache-hegység D-i része D = Nagy-Vízválasztó-hegység

6 Mezőgazdaságának vezető ágazata az állattenyésztés. A = Olaszország B = India C = Németország D = gyiptom 7. A tartós hóhatár magassága 2000 m fölött van. A = Kaukázus B = Tien-san C = Mont Blanc D = Pireneusok 8. Az urópai Unió tagállama. A = Finnország B = Norvégia C = Svájc D = Ausztria A feladat pontszáma: 8 pont Csak a teljes értékű válaszokért jár pont!

7 - 7 - IV. ASSZOCIÁCIÓS FLADAT Az alábbi feladatban a nagybetűkkel jelölt fogalmak (vonatkozások) és az egyes állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. lőször az állítást olvassa el, s csak ezután keresse hozzá a megfelelő fogalom (vonatkozás) betűjelét! zt írja az állítás előtti kipontozott vonalra! A = Kína B = India C = Mindkettőre vonatkozik D = gyikre sem vonatkozik Állítások: 1. A foglalkoztatottaknak több mint a fele a mezőgazdaságban dolgozik. 2. A világ legnagyobb rizs-, gyapot- és dohánytermesztője. 3. Lakosságát nyelvi szempontból mozaikszerű tarkaság jellemzi. 4. Nem a főváros a legnépesebb városa. 5. A szántóföldek 80%-át öntözik. 6. Nehéziparának fő körzete a Damodár folyó környékén alakult ki. 7. A kőolajtermelés nem fedezi a szükségleteket, behozatalra szorul. 8. Délkeleti partvidéki tartományai a modernizáció fő színterei. A feladat pontszáma: 8 pont

8 - 8 - V. RLÁCIÓANALÍZIS Az alábbi feladatok összetett mondatokból állnak. Az összetett mondat első része egy állítás, a második része pedig egy indoklás. Az állítások és az indoklások vagy igazak, vagy hamisak. Az igaz állítások és indoklások vagy közvetlen összefüggésben vannak egymással, vagy pedig nincs közöttük ilyen kapcsolat. Így jön létre az alábbi öt variáció. Állítás Indoklás Összefüggés A Igaz Igaz Van B Igaz Igaz Nincs C Igaz Hamis Nincs D Hamis Igaz (önmagában) Nincs Hamis Hamis Nincs Keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt, és annak betűjelét írja a feladat előtti kipontozott vonalra!.. 1. A korfa alapján nem következtethetünk az adott ország népességének a közeljövőben várható alakulására, mert a korfa egy adott időpontban mutatja be az ország népességének kor és nemek szerinti összetételét Nyugat-urópában a nemzetgazdaságok integrációja szükségszerűvé vált a XX. század második felében, mert az államhatárok megnehezítették a tőke és a munkaerő szabad áramlását, lassították a nemzetközi kereskedelmet és akadályozták a területi munkamegosztást A Nap a látszólagos járása során keletről nyugat felé mozog az égbolton, mert a Föld nyugatról kelet felé forog a tengelye körül A piacgazdaságban megszűnik az állam szerepe, mert a piacgazdaság hajtómotorja a minél nagyobb nyereség elérése Norvégiában fejlettek a jelentős mennyiségű elektromos áramot igénylő iparágak, mert Norvégia kontinensünk vízenergiában egyik leggazdagabb országa. 6. A mélységi magmás kőzetek apró kristályokból épülnek fel, mert a mélyben rekedt magma lehűlése gyorsan megy végbe. 7. Az idegen országok törvényes fizetési eszközét valutának nevezzük, mert az egyes országok pénzneme eltér egymástól. 8. A gazdasági átalakulás nem változtatta meg hazánkban a fejlettség területi különbségeit, mert külföldi működőtőke elsősorban a főváros és az iparosodott észak-magyarországi gazdasági körzet (régió) területére érkezik. 9. A felhőképződés megindulása után a felszálló levegő hőmérséklete már csak 0,5 C-kal csökken 100 méterenként, mert a vízgőz kicsapódásakor felszabaduló hő mérsékli a levegő további lehűlését A legtöbb afrikai országban az egy lakosra jutó élelmiszerek energiatartalma alacsony, mert a fehérjefogyasztás mértéke szorosan összefügg a gazdasági fejlettséggel. A feladat pontszáma: 10 pont

9 - 9 - VI. TÉRKÉPTANI SZÁMÍTÁSI FLADAT gy felhagyott bányatóból horgászparadicsomot szeretnének létesíteni. A tavat és környékét drótkerítéssel kerítik be. A területről korábban készítettek egy 1 : 5000 méretarányú térképet. Hány méter drótfonatot kell vásárolniuk az építőknek, ha a szabályos kör alakú terület átmérője ezen a térképlapon 6 cm? a) A kerítés hossza:. A számítást itt végezze el! b) Karikázza be, mely csoportba sorolható az említett térkép a méretaránya alapján! 1. nagy méretarányú 2. közepes méretarányú 3. kis méretarányú A feladat pontszáma: 5 pont VII. IGAZSÁGKRSÉS Az alábbi állítások között öt igaz található. Jelölje ezt az ötöt a sorszám bekarikázásával! 1. A Jupiter-típusú bolygók a Nap ősének közelében a kiáramló gázokban lévő porszemek folyamatos összeütközése, összetapadása révén keletkeztek. 2. Az északi-tengeri szénhidrogénvagyon kitermelése indította fejlődésnek a Brit-szigetek keleti partvidékén fekvő kikötővárosok modern iparágait. 3. A Kunlun hegység az urázsiai-hegységrendszer része. 4. gy hosszúsági kör minden pontján azonos időpontban delel a Nap. 5. A Szaharában a föld mélye nagy édesvízkészleteket rejt. 6. Az 1970-es években lezajlott világgazdasági korszakváltás a szénhidrogének árának átmeneti csökkenésével járt. 7. Az óceáni kéreg a fémes elegyrészekben szegényebb és a szilikátokban gazdagabb anyag két változatából, bazalt- és gabbrórétegből áll. 8. Az egy lakosra jutó 0,6 hektár művelt földterület alapján hazánk urópában az első helyen áll. 9. Ausztráliában a népesség és az ipar Sydney és Melbourne körzetében összpontosul. 10. Az Amerikai gyesült Államokban Kalifornia és Florida a fő gyümölcstermesztő vidékek, hasonló éghajlati adottságaik miatt. 11. A légkör nemesgázai közül az argon aránya a legnagyobb. A feladat pontszáma: 5 pont

10 VIII. RAJZOS LÉGKÖRTANI FLADAT Lássa el magyarázattal az ábrát! Írja a fogalmak betűjelét a rajz megfelelő négyzetébe! gy betű több karikába is beírható. A = alacsony légnyomási központ M = magas légnyomási központ P = passzát N = nyugatias szél S = sarki szél H = hidegfront L = melegfront 1. Mely légköri folyamatot mutatja be az ábra? 2. A légkör mely rétegében zajlik ez a folyamat? A feladat pontszáma: 9 pont

11 IX. NÉPSSÉGFÖLDRAJZI SZÁMÍTÁSI FLADAT Tanulmányozza az alábbi adatokat, majd oldja meg a feladatokat! gy város népessége január 1-jén fő volt. A december 31-ig bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat foglalja össze: Élveszületettek száma Halálozás lvándorló Betelepülő 9700 fő fő 3200 fő 7100 fő a) Hány fő volt a város népessége december 31-én?. Itt végezze el a számolást! b) Számolja ki, mekkora volt a természetes szaporodás ebben az évben! Itt végezze el a számolást! c) Fejezze be a mondatot a megfelelő szó aláhúzásával: A városban élők számát a vándorlási egyenleg: csökkentette növelte. A feladat pontszáma: 5 pont

12 X. SSZÉ Ismertesse az információs gazdaság jellemző vonásait! Mutassa be a gazdasági élet egészére gyakorolt hatását! A feladat pontszáma: 25 pont

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRAJZ ÍRÁSELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 Az írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. Először olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait,

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: e feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2012. február 29. 14.00 óra

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2012. február 29. 14.00 óra Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2012. február 29. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő 120 perc! A feladatlap

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő

Részletesebben

TARTALOM A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK EURÓPA HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN ELÕSZÓ... 7

TARTALOM A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK EURÓPA HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN ELÕSZÓ... 7 TARTALOM ELÕSZÓ... 7 A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK A gazdasági élet alapjai... 10 A világméretûvé váló gazdaság I II.... 14 A transznacionális vállalatok... 21 A nemzetgazdaságok és az állam változó szerepe..

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben